Page 1

FORF seminar 2012 24.-25.november på Thon Hotell Oslo Airport.  Redningstjeneste og søk etter savnede med økt selvmordsrisiko Erlend Aarsæther har skrevet en veileder om temaet og forteller om søkstaktiske vurderinger.

 Erfaringer fra hendelser i 2012. Skredet i Kåfjord. Aksjonen hadde mange aktører involvert og noen av dem vil fortelle om erfaringer fra hendelsen og samhandlingen.

 Kommunikasjon, sporing og kartdata NRRL informerer om tjenester og erfaringer.

 Innlegg fra Justis- og beredskapsdepartementet, Hovedredningssentralen og FORF-styret Beredskaps-Norge er inne i en spennende tid. Diskusjon og informasjon om redningstjenestens status.

 Debatt: Hvordan ser vi for oss utviklingen i den norske redningstjenesten i årene fremover? Fungerer den norske redningstjenesten eller trenger vi en ny modell? Innleder Jon Halvorsen, NFS.

 Debatt: Bruk av uavhengig frivillige i søk etter savnede Flere aksjoner den siste tiden har hatt mange uorganiserte frivillige i søk. Hvordan forholder vi oss til dette? Innleder Kenneth Gulbrandsøy, NRKH I panelet under debattene sitter representanter fra både frivillige, profesjonelle og andre.

Konferansen starter lørdag 24.novemver kl. 10.00 på Thon Hotell Oslo Airport og avsluttes med lunsj søndag 20.nov. FORF dekker kost, losji og konferanseprogram. Reisekostnader dekkes av den enkelte eller den enkeltes organisasjon. FORF refunderer inntil 1000 kr i reiseutgifter ved påmelding innen fristen og innsendt dokumentasjon. Det er begrenset antall plasser! Påmeldingsfrist 4.nov. Påmelding med navn, organisasjonstilhørighet og kontaktinformasjon sendes til post@forf.no Spørsmål rettes til sekretariatet v/ Hilde Brandshaug. post@forf.no eller på tlf. 922 51 691

InvitasjonFORFseminar2012  

http://www.folkehjelp.no/filestore/InvitasjonFORFseminar2012.pdf