Page 1

Norsk Folkehjelp Sanitet Øst og Sør Øst Inviterer til

Regional kurssamling 2012 Innhold 

Kvalifisert Nivå Førstehjelp

Søk og Redning

Grunnkurs Ledelse

Grunnkurs Instruksjon

KO/STABS kurs der digitale hjelpemidler i KO vil ha

fokus

Ungdomssamling med bl.a. førstehjelp på tur og friluftsliv med overnatting ute.

Påmelding innen 1/05-2012 Påmelding sendes monical@folkehjelp.no Monica telefon: 91792187 Ronny telefon: 40722237


VIUBRÅTÅN Pinsen 25.-28. Mai Pris: kr 4000,- pr deltaker Reiseutgifter må dekkes av den enkelte Påmelding og informasjon: monical@folkehjelp.no Kontaktpersoner: Monica Lunde, 917 92 187 Ronny Frantzen, 407 22 237 Påmeldingsfrist: 1. mai

Norsk Folkehjelp Sanitet Region Øst og Sør Øst ønsker igjen å samle til en utdannings- og begivenhetsrik langhelg. Vi ønsker å ha faglig utveksling mellom grupper, medlemmer og instruktører. Vi vil vektlegge et faglig og sosialt miljø i naturskjønne omgivelser. Det blir hovedsakelig uteaktivitet og overnatting skjer på sted med enkel standard, men desto hyggeligere og sosialt. Dette gir deg en unik mulighet for å få kursene du ønsker samtidig som du kan nyte et sosialt og aktivt miljø med ivrige Folkehjelpere. Dette gir lagene muligheten til å tilby medlemmene et bredt utvalg av kurs og sammen ha et kreativt og utviklende miljø for oss alle. (enkel standard på overnatting) Send derfor snarest påmelding med prioritert ønske for hvilke kurs du ønsker. (i tilfelle fulle kurs). Alle kurs har oppstart fredag 25/5 kl 18:00 og avsluttes mandag 28/5 kl 16:00. Program vil bli sendt alle som melder seg på.

OM KURSENE Grunnkurs Instruksjon (Søk og redning eller førstehjelp) Kvalifiserer deltagerne til å drive instruksjon på et lavere trinn, samt en av kriteriene til instruktørnivået Forkunnskaper. Bestått kvalifisert nivå førstehjelp eller Grunnkurs søk og redning. I tillegg vil deltagerne få tilsendt inntaksoppgave i metodikk og veiledning, som skal besvares før kursstart.

Kvalifisert Nivå Førstehjelp Kvalifiserer deltagerne til å delta som mannskap på sanitetstjenester. Forkunnskaper. Grunnleggende nivå Førstehjelp (NGF)

Grunnkurs Søk og Redning Kvalifiserer deltagerne til å være mannskap på en leteaksjon. Forkunnskaper. Grunnleggende nivå førstehjelp (NGF) Bestått orientering og fysisk test (gjennomføres i lokallaget) Grunnkurs Ledelse Kvalifiserer deltagerne til å lede mannskaper i søk. Forkunnskaper.Grunnkurs søk og redning og aksjonserfaring KO/stab oppdatering. Oppdatering av mannskaper i KO/stabsarbeid, prioritert digitalt KO Forkunnskaper. Grunnkurs søk og redning, aksjonserfaring Grunnkurs Ledelse og eller KO erfaring Ungdomssamling med bl.a. førstehjelp på tur og friluftsliv med overnatting ute


PERSONLIG UTSTYR

Det legges opp til mye uteliv, bading, overnatting i lavvu og lignende. Derfor er det viktig å ha med utstyr som tar høyde for både å være inne og ute. Det enkelte kurs vil ha litt forskjellig opplegg, men tenk at dere skal være med ut.

Du må ha med: 

Aksjonsantrekk (gode allværsklær og refleksvest), uniform (de som har)

Sanitetens refleksvest—om laget har

Fottøy til ulike aktiviteter—ute som inne

Klær for å kunne være ute i de fleste forhold (alt fra badetøy til regntøy)

Beredskapssekk med utstyr

Samband (hvis laget har)

Kamera kan være lurt—om du har

Sengetøy og liggeunderlag

Velkommen til en lærerik og sosial samling i pinsen. Folkehjelpshilsen fra Regionalt sanitetsutvalg i Øst og Sør-Øst

/InvitasjonandreorgRegionalekurspinsen2012  
/InvitasjonandreorgRegionalekurspinsen2012  

http://www.folkehjelp.no/filestore/InvitasjonandreorgRegionalekurspinsen2012.pdf

Advertisement