Page 1

Fakta om regularisering – ikke amnesti – for papirløse Regularisering eller legalisering av uretturnerbare asylsøkere og andre papirløse innebærer at myndighetene i et land setter en humanitær grense for hvor lenge menneskers liv skal settes på vent før de kan få en legal status, og på den måten kunne delta i samfunnslivet på lik linje med andre borgere. Norsk Folkehjelp og en rekke andre organisasjoner bak kampanjen ”Ingen er ulovlige” som krever at det skal settes en grense på fire år for barn og fem år for voksne. Er man i landet lenger enn dette så må den papirløs få sin søknad behandlet på nytt med sikte på et lovlig opphold i Norge. Mer enn 15 europeiske land har de siste 10 årene gjennomført slike regulariseringer. Her er noen eksempler:     

Finland har en generell mekanisme som innebærer at papirløse får opphold to år etter endelig avslag hvis de fortsatt er i landet. Sverige gjennomførte en omfattende regularisering i 2006 hvor 17 000 avviste asylsøkere fikk opphold etter en ny behandling av søknaden. Belgia gjennomførte sin siste regularisering i 2009 hvor om lag 25 000 fikk opphold. Nederland sin siste regularisering i 2007 hvor cirka 30 000 fikk opphold. Spania legaliserte 700 000 papirløse i 2005. Resultatet var økonomisk gevinst, samt reduksjon av ulovlig innvandring

I tillegg har en rekke land andre ordninger ved siden av regulariseringene som skiller seg fra norsk asylpraksis. I Frankrike har utenlandske borgere som fyller 18 år normalt krav på statsborgerskap hvis de har gått på skole i Frankrike i minst tre år. En rapport fra EU-kommisjonen fra 2007 slår fast at: “A number of member states of the Council of Europe have in the past undertaken so called ‘regularisation programmes’ through which irregular migrants have been able to regularise their situation. In the last 25 years within the European Union, over 20 regularisation programmes have been carried out, providing 4 million irregular migrants with either temporary or permanent residence and work permits”. Mens konklusjon fra rapporten “Regularisations in Europe” fra 2009 fra International Center for Migration Policy Development slår fast at “More than 5.5 million persons [have been] involved in regularizations between 1996 and 2008” Kilder: EU-kommisjonen, International Center for Migration Policy Development, Migrasjonsverket i Sverige, ulike europeiske migrasjonsmyndigheter og informasjon som framkom på konferanse om papirløse i Oslo i 2010. For mer informasjon Norsk Folkehjelp: http://www.folkehjelp.no/no/Arbeid_i_Norge/Asyl_og_integrering/ Kampanjen ”Ingen er ulovlig”: www.papirlos.no Norsk Folkehjelp (januar 2011)

/Faktaomregulariseringjan2011  
/Faktaomregulariseringjan2011  

http://www.norskfolkehjelp.no/filestore/Faktaomregulariseringjan2011.pdf

Advertisement