Page 1

Bruksanvisning for 책 logge p책

Og benytte Kalender oppdateringer p책 Norsk Folkehjelps hjemmesider


Åpne Norsk Folkehjelp sin hjemmeside

Skriv inn /admin bak folkehjelp.no

Trykk enter og du får opp påloggingsbildet for tilgang til Idium

Skriv inn ditt brukernavn og Passord!


Du har n책 kommet inn i Idium og kan administrere alle de tingene du har rettigheter til.

Hvordan legge inn oppdateringer i kalenderen! Klikk p책 flere moduler

Velg kalender i nedtrekks menyen under flere moduler:


Da f책r du opp dette bildet Her skal du klikke p책 kalendergruppe Hoved:

N책r du er kommet inn her s책 skal du velge gruppa medlem generell:


Nå er du kommet inn på riktig kalender og kan starte arbeidet med å legge inn datoer og hendelser i kalenderen:

Klikk på Ny hendelse

Skriv inn tekst, sett inn start dato og klokkeslett sett inn slutt dato og klokkeslett. Skriv inn forklarende tekst

Når dette er skrevet inn, trykk lagre og jobben er gjort.

Har du flere ting som skal legges inn? gjenta operasjonen!

Lykke til med jobben!

/Bruksanvisningidium  
/Bruksanvisningidium  

http://folkehjelp.no/filestore/Bruksanvisningidium.pdf

Advertisement