Page 1

Au Pair Center

On equal terms

454 02 021

Åpningstidene er:

aupair@npaid.org

tirsdager:

10.00 – 12.00

www.folkehjelp.no/aupair/

torsdager:

17.00 – 20.00

Keysersgate 15

fredager:

10.00 – 12.00

Fagforbundet

etz ’g

ga

le

te

Pi re

st t de

rs Keyse

gate

Munc e

t hs ga

Pile stre det ata

rg Teate

Tinghuset

e

t o

Natu

rd g

hs

nc

Mu

INNGANG AU PAIR CENTER

Thon Hotel Munch

ate

Du kan også stikke innom for personlig råd­ givning på kontoret i Keysersgate 15, inn­ gang Fagforbundet. Her sitter blant annet­ en jurist som kjenner regelverket godt.

nha

Du kan ringe senteret mandag til fredag kl. 9.00 – 15.00

Ber

Au Pair Center


Velkommen til vårt Au Pair Center! Er du au pair i Norge og trenger­råd­ givning eller hjelp i forhold til verts­ familien eller regelverk? Er dere en vertsfamilie som trenger­ råd eller veiledning­i forholdet­til au pairen­? En ny nettside og et nytt senter skal bistå dere med alt dere lurer på. Her kan man finne svar på små og store spørsmål. Enten det bare er snakk om for­ virrende kultur­konflikter i det daglige, eller om det oppstår alvorlige­hendelser i forholdet mellom­au pair og vertsfamilie: Ta kontakt med oss. Au Pair Center drives av Norsk Folkehjelp­og Fagforbundet­og ble etablert­i desember­2012.

454 02 021 aupair@npaid.org www.folkehjelp.no/aupair/ Keysersgate 15

Hva er en au pair?

Søk hjelp hvis du må

Både for vertsfamilien og for au pairen er det viktig å huske at det å være au pair i Norge først og fremst handler om kultur­ utveksling. Au pairen skal lære norsk språk og kultur, og vertsfamilien skal lære om hen­ nes eller hans hjemland. Verts­familien tilbyr husrom og mat, mens au pairen bidrar med hjelp til noe barnepass og lett husarbeid.

Au Pair Center vil tilby megling mellom au pair og vertsfamilie, og juridisk rådgivning dersom det skulle bli nødvendig.

Råd og tips for au pair og vertsfamilie Som au pair har du klare rettigheter og plikter nedfelt i norsk lov. Her står det både hvor mye du skal arbeide og hva du har krav på hvis du blir syk eller får problemer med vertsfamilien. På nettsiden til Au Pair Center kan du lese mer om dette og søke hjelp hvis du trenger det. Det finnes også bestemte krav til verts­ familien, og hva som skal til for at en familie­skal kunne ha en au pair boende hos seg. Det kan være vanskelig å vite hvordan man skal forholde seg til lovverket og til hverdagen­med au pairen. På nett­ siden kan vertsfamilier finne informasjon og gode råd og tips. Målet med nettsiden er at både au pair og vertsfamilie skal bli bedre kjent med regel­ verket rundt ordningen.

Au Pair Center er åpent både for verts­ familier og au pairer som har benyttet seg av et byrå, og for de som har funnet hverandre­på andre måter. Du kan også ta kontakt med oss dersom du er bekymret for en au pair eller en vertsfamilie du kjenner, eller om du bare har generelle spørsmål eller tips om au pairer i Norge. Au Pair Center er en ny type tjeneste som vi ikke har hatt i Norge tidligere. Velkommen til oss!

AuPairA5folderprod  

http://www.norskfolkehjelp.no/filestore/AuPairA5folderprod.pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you