Page 1

Nr. 37

L

Årg. 97

Tirsdag den 12. september 2017

Tine Grau Poulsen

”Jeg bakker op om lokalsamfundet. Landsbyer skal udvikles, ikke afvikles”

liGT

erson

sTem P

Udkommer i hele Assens Kommune samt Gelsted - Harndrup - dele af Veflinge og dele af Søndersø - Oplag 20.506 aviser

Skallebølle kan ånde lettet op

Jørgen G. Hviid, tlf. 25382433 - Carsten Petersen, tlf. 21245196

Apoteks-udsalg bliver til et rigtigt apotek

Se side 8

Pauline fik en kreativ afsked med arbejdslivet Se side 14

Se side 10

Din Lyd mit ansvar Vandt si Din Lyd - mit ansvar Vandt sin ENtilb T F hørelse HØRECENTRET KOMMERM TIL O DIG!DEA hørelse tilbage HØRECENTRET KOMMER TIL DIG!

Smart tøj og sko Din Lyd - mit ansvar Vandt sin j og sko tø rt a m S Lyd - mit ansvar Vandt sinhørelse tilbage

Aftenen starter med en lille Jeg inviterer dig tilI AARUP hørecentret Valdemar Christian Biinfeldt på 82 opvisning og præsentation af den 26. + 27. september Jeg inviterer dig til hørecentret – eller kører ud til dig… det nye efterårsog vintertøj. Valdemar Christian Biinfeldt på 82 fra Skærbæk vandt ved enår konkurrence i Messe C I TOMMERUP Herefter er der mulighed for at – eller kører ud til dig… vandt en konkurrence Messe Cstøvler d. 14-15 februar, fra GN de bedste høreapparater prøve og ikøbe tøj, sko og den 3. +ved 4. oktober med en modeaftenrabat på 15%. Haarb bedste høreapparater fra GNy!Resound. rupincl.St.vinog mePris rup, Tom I HAARBY algdei Aa og sandwich kr. 75,-. GRATIS - stort udv den 10. + 11. oktober Alle test og efterfølgende kon Billetter skal købes i forvejen HØREPRØVE HØRECENTRET KOMMER TIL DIG! alle dageAlle kl. 19.00 max. 25 deltagere pr. aften. test og efterfølgende kontroller blevi Valdemars eg alle y! arbforetaget St. og Ha I DIT HJEM - stort udvalg i Aarup, Tommerup CENTRET KOMMER TIL DIG! y! arb Ha Jeg inviterer dig til hørecentret og St. rup Tom ,på alle foretaget i Valdemars eget hjem. Aarup alg iBiinfeldt Valdemar Christian 82me år fra Skærbæk - stort udv

hørelse tilbage

Smart tøj og sko

– eller kører ud til dig… Jeg inviterer dig til hørecentret en konkurrence i Messe C d. 14-15 februar, Valdemar Christian Biinfeldt påvandt 82 årved fra Skærbæk – eller kører ud til dig… de bedste høreapparater fra GN Resound. vandt ved en konkurrence i Messe C d. 14-15 februar, de bedste høreapparater fra GN Resound. up, Tommerup udvalg i Aarkontroller - stor Alle test ogtefterfølgende blev alle foretaget i Valdemars eget hjem. Alle test og efterfølgende kontroller blev

St. og Haarby!

Tlf. 31 21 05 78 Tlf. 31 21 05 78 alle foretaget i Valdemars eget hjem.

➢ Gratis høreprøve ➢ Gratis høreprøve ➢ Gratis rådgivning ➢ Gratis➢ rådgivning Gratis høreprøve ➢ Gratis afprøvning af høreapparat efter dit valg Gratis rådgivning af ➢høreapparat efter dit valg køb – ellers tager jeg Fuld tilfredshed inden øreprøve ➢ Gratis➢ afprøvning www.lizette-mode.dk ➢ Gratis afprøvning af høreapparat efter dit valg ådgivning➢ Fuld tilfredshed inden køb – ellers tager jeg høreapparaterne retur uden omkostninger for dig aldre! ➢ Fuld ♥ modebutik for kvinder i alle fprøvning af høreapparat eftertilfredshed dit valg inden køb – ellers tager jeg høreapparaterne retur uden omkostninger for dig høreapparaterne retur uden omkostninger for dig dk edshed inden køb – ellers tager jeg Flexible åbningstider www.lizette-mode. dk.dk de. -mo tte ize w.l paraterne retur udenFlexible omkostninger for dig ww Bredgade 51 Algade 34 Tallerupvej 23 åbningstider ode re! e-m ald zett alle w.li i ww r nde kvi .dk Flexible åbningstider e for ode Ring og hør nærmer utik tte-m .lize deb www mo ♥Haarby utik for kviTommerup re! aldaldr Ring og hør nærmer i alle r der nde e! Aarup alle iSt. deb ngstider kvin mo for utik ♥ deb mo e!Scan QR-koden aldr ♥ alle i Ring og hør nærmer for kvinder nærmer Tlf. 64 43 17 71 Tlf. 64 73 24 Mod 66 ebutikTlf. 64 76 15 88 og se vores film

Tlf. 31 21 05 78 31 21 05 78

Bredgade 51 Algade 34 Tallerupvej 23 Audiologist Jesper Elkjær Audiologist Erichsen - Vesterled 21,Bredgade Taulov, 7000 Fredericia Bredgade 51 Erichsen Algade Tallerupvej 23 51 Algade 30-34Vesterled Tallerupvej Jesper Elkjær 21, 7000 Fredericia Bredgade 51 Algade 34 Tallerupvej 2323Taulov, Aarup Aarup Haarby Tommerup St. www.dinlyd.dk Aarup Haarby Tommerup St. Audiologist Jesper Elkjær Audiologist Erichsen - Vesterled 21, Taulov, 7000 Fredericia Haarby Tommerup St. Scan QR-koden Scan Aarup Haarby Tommerup St.88 ScanQR-koden QR-koden www.dinlyd.dk Jesper Elkjær Erichsen 21, Taulov, 7000 Fredericia Tlf.-64Vesterled 43Tlf. 17 71 64Tlf. 7664 vores filmfifilm Scan QR-koden Tlf.64 6443 4317 1771 71 Tlf. 64 Tlf. 64 66 73 66 24 66 Tlf.Tlf. 76 sevores vores lm ogseogse www.dinlyd.dk Tlf.73 64 24 73 24 64 7615 15 15 88 88 og Tlf. 64 43 17 71 www.dinlyd.dk

Størst synlighed. Mest effekt. Vi leder efter din køber på over 1.000 sites.

DAN Gørtz

Tlf. 64 73 24 66

Henning Jensen

”BEDRE ØKONOMI MED JORDVARME”

SPAR OP TIL 50-60%

Vølund Varmeteknik FIGHTER 1245 - 8 kW Standard løsning, indeholdende: • • •

Kom ind i butikken eller læs mere på edc.dk/effekt

EDC Højris ApS

Vestergade 12 - 5492 Vissenbjerg Tlf.: 64 47 32 52 - e-mail: 549@edc.dk

eN

og se vores film

JORDVARME

LG GENVA

å list Nr. 2 p

Tlf. 64 76 15 88

en

å list nr. 8 p

• •

VVS

KAMPAGNEPRIS

Bortskaffelse af eksisterende anlæg 320 mtr. godkendte jordvarmeslanger Gas-, olie-inkl. og moms Intern el-arbejder, ekskl. forsyning Levering, montering og idriftsætning fjernvarmeservice Skattefradrag Ekskl. gravearbejder

KR. 95.995,-

VVS

kr. 30.000,-

Dragebakken 20 / 5560 Aarup Mobil: 42 13 83 00 / e-mail: bl@cooltherm.dk www.cooltherm.dk


2

Din lokale avis i Assens Kommune

L

Overskrift niveau 1

Overskrift I Assens Kommune har vi vilje til vækst! Vi har fokus Brød på udvikling, skaber rammer og muligheder for en god livskvalitet for borgere og tilflyttere samt understøtter, at alle i kommunen får en uddannelse.

Assens Kommune informerer! Offentliggørelser Vi har samlet alle offentliggørelser inden for landbrug, industri, vej og trafik mv. på www.assens.dk. Offentliggørelserne bliver således ikke vist i deres fulde længde her i Kommunen Informerer. På hjemmesiden kan du også tilmelde dig vores nyhedsbrev, som vi jævnligt sender ud med besked om nye offentliggørelser. By, Land og Kultur Områdenavn

VilAdresse du være med til at udvikle det Post nr. /medborgerskab By aktive i Assens www.assens.dk Kommune? Der afholdes valg til Medborgerrådet onsdag den 8. november kl. 19.00 i Aktivcentret Glamsbjerg. Til valget skal der vælges 9 nye medlemmer samt 2 suppleanter. Assens Kommunes Medborgerråd har til formål at styrke dialogen mellem borgere og politikere samt at være aktivitetsfremmende ift. udviklingen af det aktive medborgerskab. Alle aktive medborgere i Assens Kommune er opstillingsberettigede, og det er derfor vigtigt at understrege, at organisering i en forening IKKE er et krav for at stille op til Medborgerrådet. Det eneste det kræver, er, at man udviser engagement gennem sit virke som aktiv medborger, og at man har lyst til at være med til at udvikle det aktive medborgersskab i Assens Kommune. Hvis du har lyst til at stille op til Medborgerrådet så send en mail med navn og en kort beskrivelse af, hvordan du er aktiv medborger til aktivmedb@ assens.dk. Bemærk, vi skal høre fra dig senest den 2. oktober kl. 12.00, såfremt du ønsker at stille op! Medborgerrådet og Assens Kommune

Åstedsforretning – Ekspropriation til at forlænge kommunevejen Vestervangen, 5690 Tommerup Assens Kommune har den 30. august 2017 vedtaget at gennemføre ekspropriation til at forlænge kommunevejen Vestervangen, 5690 Tommerup i henhold til bestemmelserne i ”Lov om offentlige veje”.

I anledning heraf afholdes åstedsforretning tirsdag den 24. oktober vedr. nedennævnte ejendomme: Matr.nr. 5v samt 5bo, 12du Tommerup By, Tommerup. Åstedsforretningen indledes kl. 9.00 ved matr.nr. 5bo og 12du Tommerup By, Tommerup og fortsætter derefter til matr. nr. 5v smst. Ved åstedsforretningen redegøres der for den påtænkte ekspropriation og det nærmere omfang. Forhandling med ejere og brugere om erstatningens størrelse m.v. vil også finde sted. Alle direkte berørte ejere af overstående ejendomme er varslet personligt via e-boks, ligesom materialet er fremlagt til gennemsyn på Assens Kommune, Vej og Trafik, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Vej og Trafik

Mobil Borgerservice Da medarbejderne skal på uddannelse, kommer Mobil Borgerservice ikke til Tommerup, Glamsbjerg og Haarby onsdag den 13. september. Borgerservice Assens

Godkendelse af budget 2018-2021 Forhandlingerne om budget 2018-2021 for Assens Kommune går snart ind i den afgørende fase. I den forbindelse er alle velkomne til at komme og overvære byrådets budgetmøder: 1. behandling af budgettet afholdes onsdag den 20. september kl. 17.00 2. behandling, hvor budgettet forventes endeligt godkendt afholdes onsdag den 11. oktober kl. 17.00 Møderne afholdes i byrådssalen på det nye rådhus. Indgang bør sker via rådhusgården, som der er indgang til fra Sdr. Ringvej. Dørene til Assens Rådhus vil være åbne fra kl. 16.30. Dagsorden og budgetmaterialet kan hentes fredagen før mødets afholdelse på kommunens hjemmeside www.assens.dk/dagsorden. Har du spørgsmål er du velkommen til at kontakte Janne Kornbeck i Byrådssekretariatet på tlf. 6474 7371 eller på mail jkhve@assens.dk.

Borgerservice finder du her:

Mobil Borgerservice:

Assens Rådhus: Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Ved brug af GPS eller ruteplanere skal man søge på adressen Skovvej 2b. Telefon 6474 7474

Onsdage i lige uger Kl. 9.30-11.30: Vissenbjerg – ved biblioteket Kl. 12.30-14.30: Aarup – på parkeringspladsen ved Meny

Telefon Mandag–onsdag kl. 10-15 (Borgerservice lukket onsdag) Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13 Personlig betjening Mandag–tirsdag kl. 10-15 Onsdag–efter aftale Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Onsdage i ulige uger Kl. 09.00-10.30: Tommerup – ved Fakta Kl. 11.30-13.00: Glamsbjerg – ved Fakta Kl. 14.00-15.30: Haarby – ved Brugsen

Byrådssekretariatet

Mød din borgmester eller en udvalgsformand på tomandshånd Har du et emne, en idé, bekymring eller noget helt andet, som du gerne vil tale med borgmesteren eller en af udvalgsformændene om, kan du booke et møde med en af dem. Der er træffetid én gang om måneden. Næste træffetid er torsdag den 21. september fra kl. 16.00-17.00. Der er afsat 20 minutter til hvert møde. Aller møderne holdes på Assens Rådhus, Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Du bestiller tid hos borgmestersekretær Bente Pedersen pr. mail: beped@assens.dk eller på telefon: 6474 7370. Frist for at booke en tid er tirsdag den 19. september. Du kan møde: Borgmester Søren Steen Andersen fmd. Økonomiudvalget. Dan Gørtz fmd. Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget. Hans Bjergegaard fmd. Miljø- og Teknikudvalget. Lars Kristians Pedersen fmd. Børne- og Uddannelsesudvalget. Ena Nørgaard fmd. Kultur- og Fritidsudvalget. Betina Stick fmd. Social- og Sundhedsudvalget. Charlotte Christiansen fmd. Innovation- og Medborgerskabsudvalg. Som udgangspunkt kan alle emner drøftes i træffetiden, men der sagsbehandles ikke. Borgmesterkontoret

MotorikKlinik Det ergo- og fysioterapeutiske børneteam tilbyder individuel rådgivning og vejledning vedrørende dit barn. Der er åbent i tidsrummet kl. 8.00–13.30 fredag den 15. september i Børne- og Familiecenter Nord, Møllebakken 22 a, 5690 Tommerup og fredag den 29. september i Børne- og Familiecenter Syd, Willemoesgade 15 c, 1. th., 5610 Assens. Tidsbestilling hos Dorte Antonsen på telefonnummer 6474 6412. Du kan læse mere om børneteamet på www.assens.dk under Borger/Familie og Børn/Børnesundhed. Det ergo- og fysioterapeutiske børneteam

Mandag-torsdag kl. 15-20 kan du få hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger hos Hotline Syddanmark på tlf. 7020 4021.

Kørestolsbrugere kan rette henvendelse vedr. individuel aftale. Tlf. 6474 7474

www.assens.dk


Din lokale avis i Assens Kommune

3

L

SMART repair SMART repair Få ordnet små lakskader straks. Det betaler sig! Få ordnet små lakskader straks. Det betaler sig! NYHED SMART repair Europæriske bilfabrikanter vil på et tidspunkt kræve en speciel SMART repair klarlak, derfor vil vi gerne allerede nu præsenterer den nye NYHED klarlak, somFå giver en bedre små finish, bedre hårdhed ogstraks. er mere ordnet lakskader Europæriske bilfabrikanter vil på et tidspunkt kræve en speciel Det betaler sig! ridsefast. Få ordnet små lakskader straks. Det betaler sig! klarlak, derfor vil vi gerne allerede nu præsenterer den nye klarlak, somNYHED giver en bedre finish, bedre hårdhed og er mere SMART repair Europæriske bilfabrikanter vil på et tidspunktvil kræve en speciel Assens Autolakering gerne ridsefast. NYHED klarlak, derfor vil vivokse gerne vil allerede nuog præsenterer den nye Små lakskader kan hurtigt sig dyre, når Europæriske bilfabrikanter påstore et tidspunkt kræve enførst speciel klarlak, som giver bedre finish, bedre hårdhed og repareer mere derfor vil vien gerne allerede nu præsenterer den nye rusten tagerklarlak, fat. Så derfor gælder det om at få skaden takke Hanne og Mogens, SMART repair ridsefast. som mens giver en bedre finish, bedre hårdhed og er mere ret med detklarlak, samme, den er frisk. Små lakskader kan hurtigt vokse sig og dyre, når først ridsefast. Aarup Auto, forstoregodt NYHED rusten fat. Sårepair derfor om atlakskader. få skadenDet repareHos ostager er viSMART eksperter i at gælder repareredet mindre Europæriske bilfabrikanter vilvokse på du etsigtidspunkt kræve Små lakskader kanden hurtigt store og dyre, en nårspeciel først SMART repair samarbejde i årenes løb. ret medvidet samme, mens er frisk. kalder SMART repair men ønsker en hellakering klarer rustenlakskader tager fat. Så derforallerede gælder det omog at få skaden repareSmå kan hurtigt vokse signu store dyre, når nye først klarlak, derfor vil vi gerne præsenterer den vi selvfølgelig også med detdet. samme, mensgælder den er bedre frisk.om rusten tager fat. Såenreparere derfor det at få skaden Hos os er klarlak, vireteksperter i at mindre lakskader. som giver bedre finish, hårdhed ogDet erreparemere ret med repair det samme, mens den erdu frisk. kalder vi SMART men en hellakering klarer Vi anvender udelukkende kvalitetsmaterialer og har mange Hos os er vi eksperter i ønsker at reparere mindre lakskader. Det ridsefast. Vi kan med glæde meddele kalder SMART repair ønsker enlakskader. hellakering os vi er videt. eksperter i at- men reparere mindre vi selvfølgelig også års erfaringHos med lakering af biler, hvilket erdudin garanti Det forklarer et vi selvfølgelig også det. kalder vi SMART repair men ønsker du en hellakering klarer holdbart stykke professionelt arbejde. vi fortsat servicerer deres SMART repair ogsåkvalitetsmaterialer Vi anvender udelukkende og har mange vi selvfølgelig det. Vi anvender udelukkende kvalitetsmaterialer og har mange Små lakskader kan hurtigt vokse sig store og dyre, nårfor først års erfaring med lakering af biler, hvilket er din garanti kunder med skader og årsanvender erfaring med lakering af biler, hvilket er og din garanti foretet Vi udelukkende kvalitetsmaterialer har mange Køkkenlåger, skabe m.v. rusten tager fat. Så derfor gælder det om at få skaden repareholdbart stykke professionelt arbejde. holdbart stykke professionelt arbejde. års erfaring med son lakering biler,vores hvilket hjælp. er din garanti for et Mange elementer bliver nyeafmed Vi sprøjforsikringskader. ret med det samme, mens den er (låger frisk. og skuffer) døre, holdbart stykke professionelt arbejde. telakerer alt indenfor køkkenelementer Køkkenlåger, skabe m.v. Køkkenlåger, skabe m.v. Danmark skabe, borde, Mange bliver nye vores med vores hjælp. sprøjKøkkenlåger, skabe m.v. Hos osstole erelementer vim.v. eksperter i atson reparere mindre lakskader. Det Mange elementer bliver son nye med hjælp. Vi Vi sprøj– alt i lakering telakerer alt indenfor køkkenelementer (låger og skuffer) døre, Mangevielementer bliver- son meddu vores hjælp. Vi sprøjkalder SMART repair mennye ønsker en klarer telakerer alt indenfor køkkenelementer (låger oghellakering skuffer) Danmark Evy og Henrik Mathiassen skabe, borde, stole m.v. telakerer alt indenfor køkkenelementer (låger og skuffer)døre, døre, mg a r k tD im l aakaen n vi selvfølgelig også det. D– aa l n rr i k skabe, stole m.v. skabe, borde, Ringborde, allerede nustole ogm.v.bestil tid til din bil

SMART repair

Få ordnet små lakskader straks. Det betaler sig!

Så er Jesper Elkjær Erichsen klar til endnu et kundebesøg.

Kan du høre, hvad jeg siger? Assens Kommune Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net

– alt – i l aakl et r ii n lga k e r i n g

Audiologist Jesper Elkjær Erichsen har hele Assens Kommune som sin arbejdsplads. Med udgangspunkt fra hørecentret i Taulov kører han Vestfyn tyndt for at besøge kunderne, hvor de er – i stedet for, at de skal komme til ham Hvis du tror, at høreapparater kun er noget for ældre over 60, tager du fejl. ”Høretab kender ingen alder – og det kan ramme os alle, uanset alder,” siger audiologist Jesper Elkjær Erichsen, indehaver af hørecentret Din Lyd i Taulov. Jesper har klinik i Taulov, men det meste af tiden tilbringer han på landevejene. Og Assens Kommune er blevet et af de områder, hvor han tilbyder at køre ud og besøge potentielle kunderne i deres hjem for at tage en gratis høreprøve. ”Det er helt uden forpligtelser. Og oveni tilbyder jeg gratis vejledning og instruktion i, hvordan høreapparatet funger, og hvordan det kan lette hverdagen for

ViLakkæden garanterer for kvalitet Lakkæden Lakkæden og service Lakkæden

anvender udelukkende kvalitetsmaterialer harinden mange rusten tager fat… Ring allerede tilogdin bil - så erVidu sikker pånuatog fåbestil det tid klaret allerede nu og bestil tid til din bil årsRing erfaring med lakering af biler, hvilket er din garanti for et rusten tager fat… Ring allerede nu og bestil tid til din bil - så er du sikker på at få det klaret inden holdbart - så erstykke du professionelt sikker påarbejde. at få det klaret inden rusten•tager Autolakering - så er du sikker på at få det klaret inden rusten tagerfat… fat… • Autolakering • Lakreperationer Køkkenlåger, skabe m.v. •• Autolakering Lakreperationer HenrikHenrik Mathiassen Mathiassen Mange elementer bliver son5610 nye med vores hjælp. Vi sprøjPlastreparationer Autolakering •••Lakreperationer Plastreparationer Løimarksvej 9, Assens Løimarksvej 9, 5610 Assens Henrik Mathiassen telakerer alt indenfor køkkenelementer (låger og skuffer) døre, • Plastreparationer Hellakering Lakreperationer •• Hellakering Løimarksvej 9, Assens Tlf. 64Mathiassen 71 135610 / 2154 69 54 14 Tlf. 64 71 33 1333 / 21 69 14 Danmark Henrik skabe, borde, stole64 m.v. •••Hellakering Klargøring Fax 64 7103 33 69 03 54 14 T Tlf. 7171 33 13 / 21 Klargøring Plastreparationer Fax 64 33 – alt i lakering LøimarksvejFax 9, 64 5610 Assens •• Klargøring 71 33 03 m.v. Elitecertificeret • Polering Polering m.v. Hellakering Tlf. 64Elitecertificeret 71 33 13 / 21 69 54 14 •• Polering m.v. Køkkenelementer www.assensautolakering.dk Elitecertificeret • Køkkenelementer Ring allerede nu og bestil tid til din bil Klargøring www.assensautolakering.dk Fax 64 71 33 03 • Køkkenelementer www.assensautolakering.dk Polering - så er duElitecertificeret sikker på at få det klaret inden rusten•tager fat…m.v. • Køkkenelementer www.assensautolakering.dk

Assens Autolakering Assens Autolakering Assens Autolakering Få detAutolakering bedste Assens

ud af svinekødet Moderne høreapparater bliver mindre og mindre.

Assens Autolakering

Lakkæden

• Autolakering • Lakreperationer • Plastreparationer • Hellakering • Klargøring • Polering m.v. • Køkkenelementer

personer med høretab,” bjerg til min klinik. Og jeg Henrik Mathiassen fortæller Jesper Erichsen. bestræber mig på, at der Løimarksvej 9, 5610 Assens Jesper Erichsen har tidligere maksimalt går to dage fra Tlf. 64 71 33 13 / 21 69 54 14 arbejdet for Danmarks to jeg modtager en henvendelstørste private høreappaFax 64 71 33 03 se om et besøg - til at jeg rats-kæder i blandt andet er ude hos kunden. Og man Elitecertificeret Middelfart og Fredericia, skal huske, at en høreprøve www.assensautolakering.dk før han besluttede at starte ikke er ensbetydende med, En række udskæringer på grisen er fakegen virksomhed. Med Tauat man får brug for et høreVi spiser næsten alt Det gode kød fra lov som udgangspunkt kører apparat,” siger han. tisk så magre, at de kan sammenlignes på grisen slagtehuset han ud og besøge kundermed kødet fra en kylling. Det gældergælder Tilbudene i uge 37 og 38 ne – i stedet for, at de skal Tilfredse kunder er vigtigt blandt andet skinke, mørbrad og svineGrisekød er populært i moderne retter Det har betydning for både smag og komme til ham. Din Lyd tilbyder alle over 18 kam. som fx skinkemignon, svinekæbe i øl, kødkvalitet, hvor et dyr bliver slagtet. ”Det giver jo nogle åbenlyse årmed en gratis høreprøve – ogpork rullesteg blommefyld, pulled De små slagtehuse ogog mindre m/ben. Velhængt mørt.slagterier fordele, at du ikke behøver der er som sagt intet krav Få det bedste ud af og braiserede bovsteaks. Grisekød er fordelt over hele landet og slagter at tage den lange tur fra bruges iom, at man bagefter skal Pr. 1/2 kg kun høj grad til andet end klassikere typisk dyr fra lokalområdet. Det giver svinekød f.eks. Aarup eller Visseninvestere i et høreapparat – eller 4 store som frikadeller, flæskesteg med brun korte transporttider, når dyrene sendes desuden har man mulighed PRIS sovs eller hamburgerryg med grønærter. Illustrationen viser udskæringerne på til slagtning. SUPER for at afprøve det nye apen gris og de forskellige kødstykker, som i en før bruges. man den enkelte udskæring omfatter. Stor setparat alt kød påperiode, en gris kan Kvalitet tager tid endeligt beslutter sig. Vi spiser både sprød flæskesvær og dens Frit valg ”Der er desuden et stort Det betyder også meget for smag og velsmagende kæbekød i modsætning Nænsom nedkøling Bryst i at skiver, ca. 850 gr. fra fra detfxoffentlige kvalitet, de mindre slagterier og slagtil, hvadtilskud vi bruger oksen. til IS R giver ERP bedre smag P køb af et høreapparat, som U Koteletter u/ben, ca. 800 gr. S tehuse giver kødet den tid, det skal have. Intet behøver at gå til spilde, men kan vi fører i alle prisklasser. De Hvad enten det er grise, kreaturer eller I de små slagtehuse bliver grise nænNakkekoteletter, ca. 850 gr. forvandles til de lækreste delikatesser erfor allevores gode, men selvfølgelam, får dyrene til gr. at krogmodne for somt luftkølet. Det tager 24 timer efter Schnitzler, ca.lov 700 smagsløg. Kødkvæg Hvis du kan svare ja til nogle af spørgsmålene kan det til glæde lig er der forskel på et dyrt atSkinke sikre kødet mest mulig saft, ca. kraft og gr. slagtningen at køle dyret ned til 5-7 i strimler eller tern, 750 være tegn på, at det går ned ad bakke for din hørelse: apparat et mindre dyrt –fore- grader. Den skånsomme behandling, der mørhed. I Danmark, som og i resten af Europa, Er det svært at høre i åbne rum som f.eks. teatre eller Hakket gris, ca. 1200 gr. er lidt lige som med trækkerdet mange forbrugere i dagbiler mere står i modsætning til lynnedkøling fryERPRIS PRi IS kirker? R Medister, ca. 1200 gr.skånsomt E SUPog P – der er nu engang forskel U Eksempelvis bliver grise S magert grisekød end tidligere. Det er da setunneller på store slagterier, bevirker, Skruer du højere op for lyden på tv’et eller radioen end Pr. pakke 60,- i slagtehusene. på en Fiat og enmange Rolls Roygradvist nedkølet også lykkedes gennem års avlat kødet får en pænere farve, en bedre andre i rummet? ce,” siger Jesper Erichsen, Den behandling tager et døgn og sikrer, sarbejde at udvikle en lang, slank dansk smag og længere holdbarhed. Har du svært ved at høre, hvad folk siger i telefonen? Ta’ 2 Frit valg pr. 1/2 kg der fører høreapparater fra at kødets smag og struktur ikke taber i gris. r Har du problemer med at høre, når du befinder dig i støpakker fo kun store anerkendte firmaer, kvalitet. jende omgivelser som til en fest eller på en restaurant? blandt Siemens Det gik som i starten ud andet over fedtmarmoTil Gårdbutikker: Alt godt til grillen + gode Synes du, at du ofte siger “hvad?”? og Oticon. reringen, men ved at krydse forskellige Vi anbefaler os til slagtning til gårdbutikker med Har din familie antydet, at du burde få din hørelse tjekspecielle udskæringer og hakning efter eget ønske, hjemmelavede grillpølser! ”JegYorkshire, ser det som minHampshire forgriseracer, Duroc, samt prismærkninger med gårdbutikkens eget logo og ket? nemste opgave, at kunderne fabrikering af egen pålægsvarer. og dansk landrace har danske svineavleOplever du ofte, at folk mumler? 100 der pct.både tilfredse med i kødet Hjemmeslagtning: re avleter grise, er magre Hører du ikke altid telefonen, når den ringer? deres høreapparat – det er Hjemmeslagtning og afhentning af dine dyr i vores og har en god fedtmarmorering. Kan det være svært at høre på tomandshånd, hvis peregen lastbil, grise såvel som kreature. jo trods alt deres hørelse, Opskæring og partering efter eget ønske mens sonen vender hovedet væk? I ser på. Vi laver også gerne jeres pålægs- og røgvarer. det handler om. Er der problemer med indfangning af kreaturene, Har du svært ved at høre børns stemmer?

3 kg magert hakket grisekød Svinemørbrad

Tegn på høretab

145

00

Engelske bøffer Rib-eye Entre cote

15500

Kilde: Hørnu.dk

kommer vi og skyder dem på marken. (Husk dyrlæge attest). Ring og aftal tid.

Kalvekoteletter

50

00

Frit valg hele hylden

110

00

Vi producerer kød i pagt med naturen..!

Odensevej 153 • 5492 Vissenbjerg • Tlf. 6596 8037 • www.skallebølleslagter.dk Åbningstider: Torsdag kl. 09.00-17.30 • Fredag kl. 09.00-18.00 Husk: Ingen telefon om tirsdagen


4

Din lokale avis i Assens Kommune

L

KIRKEN - MÆRKEDAGE - FØDSELSDAGE Menighedsmøde Assens-Gamtofte menighedsråd inviterer til det årlige menighedsmøde onsdag den 20. september kl. 19.30 i Vor Frue Kirkes Hus, Adelgade 18, 5610 Assens. Program: Beretning om menighedsrådets arbejde i løbet af året og planer for det kommende år. Regnskab 2016 og budget 2017/2018

Byvandring påhamber Helnæs Chorus Nairobi C Helnæs Lokalarkiv arrangerer byvandring lørdag den 16. september. Emnet er Helnæs kirke og kirkegård. Interesserede mødes ved kirken kl. 14, hvor de kan høre om kirkens historie. Derefter besøges kirkegården, hvor man kan høre om personer, der har levet på Helnæs og som ligger begravet på kirkegården. Derefter er der kaffebord i Borgerhuset, og alle er velkomne, oplyser Helnæs Lokalarkiv.

synger i Assens Kirke

torsdag den 14. september kl. 19.30

Der vil blive serveret en forfriskning. Alle er velkomne. Tilmelding er ikke nødvendig.

Nyt ansigt i Totalbanken

Høstgudstjeneste i Ørsted Kirke Søndag den 17. september kl. 17. Kirkekoret medvirker ved gudstjenesten i den flot pyntede kirke, og bag efter går vi til den ventende pølsevogn, som i gamle dage. Når vi er mætte, går vi i den dejlige konfirmandstue og synger nogle af de kendte og ukendte høstsange. Vi håber at se rigtig mange og slutter ca. kl. 19.30.

Vel mødt til alle. Ø-S-V menighedsråd

BEGRAVELSE

Nærvær Omsorg Værdighed

Den kgl. danske Ambassade i Kenya Argos Holding Aps, Foreningen Lunde Brand af 1848, ANT Fonden, Den Faberske Fond, Faaborg-Midtfyn Kommune, Fa. Hildebrandt og Brandi, Nordea Fonden og Sydbank Fonden,

Nyt fra Vissenbjerg kirke Gudstjenester

toret eller på

Samt naturligvis aftenens arrangør: Assens Kirkes musikudvalg www.vissenbjergkirke.dk

Boelsbjergvej, 5610 Assens • Østergårds Plads, 5620 Glamsbjerg

Bedemand Lars Rossander

Tlf. 64 47 14 87 Tryghed - gennem generationer • Diplomuddannet bedemand • Personlig og seriøs vejledning • Kommer overalt på Fyn

www.larsrossander.dk Vissenbjerg & Aarup Begravelsesforretning, Nyvej 8, 5492 Vissenbjerg

Personlig rådgivning med forståelse og respekt skaber tryghed.

Medlem af Danske Bedemænd

Koret kommer med et blanaf Dronning Elizabeth på Torsdag d. 14. september det program, hvor publikum Windsor Castle i 2012. Koret kl. 19.30 er der koncert i har den mission at give unge vil blive præsenteret for forVor Frue Kirke i Assens med af afrikansk i kenyanere mulighed for atkor. skellige Nairobier Kammerkor et NCC et af -Afrikas mest berømte Det genrer har optrådt sangkultur. Syngedrengene optræde i et ensemble af ungt kor med kun 12 år på udlandet flere gange høj – kvalitet, bl.a. og i dermed 2012 give på Windsor Castle medvirker desuden med for en bagen. Alligevel har det lille afdeling med danske dem udgangspunkt for en formået at markere sig som Dronning Elisabeth – men aldrig i Danmark. folkeviser og årstidssange. karriere, eller udvide deres det mest fremtrædende kor interesse og viden om musik i Kenya i dag og har blandt Horne Mandskor er værter for de kenyanske sangere og kunst. andet optrådt på invitation

under besøget, som er sponsoreret af:

Bedemand Lykke Rømer Tlf. 5052 0929

Telefon 64 76 12 18 Kirkebjerg 1 5690 Tommerup www.scharfe.dk info@scharfe.dk

Koncert i Vor Frue Kirke

Line Ravn er pr. 15. august ansat som vurderingsansvarlig i Totalbanken. Line kommer fra et job som ejendomsmægler og vurderingskonsulent i Nybolig i Assens. Line har arbejdet i det vestfynske boligmarked i 17 år, og hun bor i nærheden af Assens. En stor del af Lines arbejde i Totalbanken skal ske hjemme hos bankens kunder, hvor hun skal vurdere boliger, som skal købes, sælges og ombygges.

Søndag den 17. september kl. 10.00. Højmesse ved Peter Lindholt Jessen. Søndag den 24. september kl. 10.00. Høstgudstjeneste ved Karin Dahm Mortensen. Spejderne medvirker i gudstjenesten. Indskrivning til konfirmationsforberedelse:

Hold 8A indskrivningsgudstjeneste den 17. september kl. 10.00. Hvis I er forhindret er der også indskrivning torsdag den 14. september kl. 16-17 i sognelokalerne. Hold 8B indskrivningsgudstjeneste den 24. september kl. 10.00. Tilmeldingsblanket er udleveret på Vissenbjerg skole. Yderligere tilmeldingsblanketter kan fås ved henvendelse på kirkekon-

Konfirmationsforberedelsen starter for begge hold torsdag den 21. september kl. 13.30 i sognelokalerne, Vestergade 4A. Hygge café hver torsdag kl. 10.30-12.00. Torsdag den 14. sept.: Pia Valbak Schmidt: En spændende fortælling om store Camino oplevelser. Torsdag den 21. september: Vi fortsætter filmen: De skabte Danmark” Kaffe og brød 15 kr. Syng dig glad hver fredag kl. 10.30-12.00 i sognelokalerne Fredag den 15. og 22. september. Kaffe 10 kr. Leder Rie Fast. ”Skæld ud på Gud” Foredrag af Preben Kok Torsdag den 5. oktober kl. 19.00 i Byrådssalen i Vissenbjerg. www.vissenbjergkirke.dk

TILLYKKE

Du ønskes tillykke med fødselsdagen den 14. september. Jørgen, Lone, Daniel og Josefine

KIRKETIDER ”Vi mennesker har ikke magten over al ting. En del af livet kan og skal vi tage hånd om, - resten må vi lægge i Guds hånd.” Preben Kok har været sognepræst og sygehuspræst. Han har medvirket i TV programmer og har omfattende supervisionsrådgivnings- og inspirationsvirksomhed. Han har således stor indsigt i, hvordan mennesker har det - også når de er i krise. Han er forfatter af bogen ”Skæld ud på Gud”, som er grundlaget for foredraget. Indgang; 40 kr. inkl. kaffe Preben Kok

Søndag den 17. september Aarup: ................kl. 09.00 Barløse: .............kl. 09.00 Broholm:.............kl. 09.15 Brylle: .................kl. 10.30 Dreslette:............ kl. 11.00 Gamtofte:............... ingen Gelsted:...............kl. 16.00 Glamsbjerg: ..................... Haarby: ...............kl. 10.00 Helnæs:............................ Holevad:.................. ingen Hårslev:...............kl. 10.00 Jordløse:.............kl. 10.30 Kerte:...................... ingen Køng: ............................... Kærum: ........................... Orte: ....................... ingen Padesø: ..............kl. 14.00 Rørup: .................... ingen Sandager: ........... kl. 11.00 Skydebjerg: ............ ingen Sønderby: ............... ingen Søllested: ........... kl. 11.00 Tanderup:........... kl. 11.00 Tommerup:.........kl. 10.30 Turup:................. kl. 09.30 Vedtofte:................. ingen Verninge: ............kl. 09.15 Vissenbjerg:........kl. 10.00 Vor Frue Kirke: ...kl. 10.30 Ørsted: ............... kl. 17.00


Din lokale avis i Assens Kommune

5

L

“Jeg glæder mig over at være en af de lokale i Vissenbjerg. Kom ned og sig hej – og gør en god handel.”

Åbningsfesten i Vissenbjerg fortsætter Knorr sauce

Flere varianter. 76-120 g. Max. kg pris v/1 pakke 131,58

PR. PAKKE

10.SKARP PRIS

PR. BOX

79

95

Mvh. Martin, SPAR-købmand i Vissenbjerg

Santa Luna

Dansukker

2 kg. Kg pris v/1 pakke 5,00

2 KG

10.Ribena saft

Chile. Rød, Rosé eller Hvid. 3 liter. Literpris v/1 box 26,65

Original eller Light. 0,85 liter. Pris pr. færdigblandet liter v/1 stk. 3,53

PR. FLASKE

15.-

SKARP PRIS

2 stk. Odense pilsner På dåse. Literpris ved 24 dåser 10,09 + pant

PR. PAKKE

Aalborg Taffel akvavit

Lillebror ostehaps

Matilde kakao skummetmælk 1 liter. Pr. liter 5,00

70 cl. Literpris v/1 flaske 114,21

PR. ÆSKE

2 STK.

PR. FLASKE

324 g. Kg pris v/1 æske 46,30

15.-

10.-

79

95

79

95

+ pant

Følg os på Facebook: SPAR Vissenbjerg

SPAR Vissenbjerg Vestergade 9 | 5492 Vissenbjerg | tlf. nr. 64 79 10 30

8-22 Åbent alle dage

Tilbuddene gælder fra onsdag d. 13. september til og med søndag d. 17. september.

Modtager du ikke vores tilbudsavis, så tilmeld dig på SPAR.DK


6

Din lokale avis i Assens Kommune

L

Overskrift niveau 1

Overskrift I Assens Kommune har vi vilje til vækst! Vi har fokus Brød på udvikling, skaber rammer og muligheder for en god livskvalitet for borgere og tilflyttere samt understøtter, at alle i kommunen får en uddannelse.

Assens Kommune informerer! Temamøde: Visitation til plejebolig og livet i en plejebolig Oplæggene omhandler bl.a.: Hvordan kommer man i betragtning til en plejebolig? Hvilke værdier arbejder personalet efter? Områdenavn

Glamsbjerg Aktivcentret torsdag den 28. september kl. 10.30-12.00 Vissenbjerg bibliotek mandag den 25. september kl. 14.30-16.00 Tilmelding til sundhedskonsulent Lene Puggaard Madsen. Enten på tlf. 6474 7162, sms til 2382 3922 eller pr. mail til lepum@assens.dk Sundhedsfremme og Forebyggelse

Adresse

Hvad indebærer et godt samarbejde med pårørende?Post nr. / By www.assens.dk

Arrangementet er gratis og der serveres kaffe/te og kage. Tid og sted: mandag den 18. september kl. 14.00-16.00 på Kompas’et, Storrummet, Niels Kjærbyesvej 9, 5610 Assens. Tilmelding senest den 14. september, til pårørenderådgiver Helle Skov Iversen på telefon: 6474 7106 eller på mail hesiv@assens.dk (oplys venligst navn og telefonnummer). Sundhedsfremme og Forebyggelse

FÆLLES-LÆSNING - et nyt tilbud til seniorer 65+ i Assens Kommune Trænger du til at komme ud og tale med andre mennesker? Har du lyst til at være med i en læsegruppe, hvor man får historien læst højt? Så er fælles-læsning måske noget for dig! FÆLLES-LÆSNING for seniorer65+ er et tilbud, hvor en lille gruppe på 6-8 personer får en novelle og et digt læst op af en læseguide. Undervejs snakker I om, hvad I læser og der vil naturligvis også være tid til en kop kaffe/the. I mødes 1½ time en gang om ugen i 8-10 uger. Du skal ikke forberede dig inden I mødes og du behøver ikke selv være god til at læse for at deltage. Du skal bare have lyst til at diskutere og dele dine tanker omkring en tekst sammen med andre. Hvis du tror FÆLLES-LÆSNING er noget for dig så tilmeld dig et af ”KOM OG PRØV-arrangementerne” Assens bibliotek fredag den 29. september kl. 10.30-12.00

Patientskole for borgere med kronisk sygdom Har du en af følgende sygdomme: KOL, Type2 diabetes eller hjertesygdom? Så har du i Assens Kommune mulighed for at deltage i et forløb, som kan få dig videre i livet med en kronisk sygdom. Du kan komme i betragtning til tilbuddet enten via henvisning fra sygehus, egen læge eller ved personlig henvendelse til os. Vi vil derefter kontakte dig med henblik på at aftale et tidspunkt for en indledende samtale. Vores tilbud omfatter et individuelt tilrettelagt forløb, ud fra den indledende samtale. Forløbet kan indeholde samtaler, fysisk træning, vejledning eller diætist. Der vil derudover også være temamøder med spændende og relevant indhold. Lyder det som noget for dig? Hvis du gerne vil tilmelde dig et forløb, kan du kontakte vores administrative medarbejdere på tlf. 6474 6743 eller læse mere på www.assens.dk/ patientskoler. Sygepleje og Træning

Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse

Er du pårørende til et menneske med en senhjerneskade? Nu har du mulighed for at deltage i en pårørendegruppe. Tid og sted: Kl. 16.30 -18.30 i Aktivcentret, Dærupvej 5, 5620 Glamsbjerg. Et forløb består af 8 møder. Første gang er tirsdag den 19. september 2017. Tilmelding efter først-til-mølle princippet til pårørenderådgiver Helle Skov Iversen på telefon: 6474 7106. Borgerrettet Sundhedsfremme og Forebyggelse

At være pårørende er for de fleste betydningsfuldt og givende, men samtidig også belastende og til tider uoverskueligt. Du kan som pårørende opleve mange forskellige praktiske og følelsesmæssige vanskeligheder, og det er derfor en stor hjælp at få støtte til at håndtere hverdagens udfordringer.

Mobil Borgerservice:

Assens Rådhus: Rådhus Allé 5, 5610 Assens. Ved brug af GPS eller ruteplanere skal man søge på adressen Skovvej 2b. Telefon 6474 7474

Onsdage i lige uger Kl. 9.30-11.30: Vissenbjerg – ved biblioteket Kl. 12.30-14.30: Aarup – på parkeringspladsen ved Meny

Personlig betjening Mandag–tirsdag kl. 10-15 Onsdag–efter aftale Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Hvilke tilbud har Assens Kommune? I Assens Kommune kan du som pårørende deltage i personlige samtaler og rådgivning, pårørendegrupper, gåture og samtaler samt temamøder og andre arrangementer. Du kan få mere information om de forskellige tilbud på www.assens.dk/paaroerenderaadgiver eller ved at kontakte pårørenderådgiver Helle Skov Iversen på tlf. 6474 7106.

Er du pårørende?

Borgerservice finder du her:

Telefon Mandag–onsdag kl. 10-15 (Borgerservice lukket onsdag) Torsdag kl. 10-17 Fredag kl. 10-13

Hvem kan benytte sig af tilbuddene? Pårørende til personer med kronisk sygdom, handicap, psykisk sygdom eller et misbrug kan få støtte.

Onsdage i ulige uger Kl. 09.00-10.30: Tommerup – ved Fakta Kl. 11.30-13.00: Glamsbjerg – ved Fakta Kl. 14.00-15.30: Haarby – ved Brugsen

Mandag-torsdag kl. 15-20 kan du få hjælp til de digitale selvbetjeningsløsninger hos Hotline Syddanmark på tlf. 7020 4021.

Kørestolsbrugere kan rette henvendelse vedr. individuel aftale. Tlf. 6474 7474

www.assens.dk


Din lokale avis i Assens Kommune

7

L

SLAGTERAFDELINGEN:

0,8-1kg

Pr. 1/2 kg

1/4 okseklump DELIKATESSEN:

keby ction r blandet /drik

39

95

Nemt og lækkert

89

00

Kalveculotte

DELIKATESSEN:

GRØNT:

Hel ovnklar svinekam

varianter. Literpris 11,00 eller pr. liter færk. Frit valg

Ridset og uden ben. 4000-5000 g Kg-pris maks. 39,75

1 liter

11,- Håndmadder

3 stk.

2500

4-5 kg

1 kg

800 gr.

,- 2500 159 Pølseret

6

95

Økologiske gulerødder

Husets

God smag og sprøde tilbud KOLONIAL:

KOLONIAL:

HUSHOLDNING:

Becel flydende margarine

00 Beauvais Rødkål, rødbeder

10

eller asiser

Blød og behagelig

1Neutral stk

6,-

Flydende. Kulørt, hvid, sort. Flere var.

00 Coop

10

toiletpapir

10

00

VIN:

HUSHOLDNING:

vaskepulver

6 ruller

560-580 ml.

500 ml.

Rosso Fuoco 6 flasker

940 ml.

20

00

199

95

Tilbuddene gælder 2 uger fra 9. februar tilforbehold 22. februarfor2017 Gælder fra tirsdag den 12. september til og med søndag den 17. september. Vi tager udsolgte varer og trykfejl.

bergsalat en, kl. I

Find os på lbud, Find gode ti nyheder og ! inspiration

VISSENBJERG Østergade 11 - 5492 Vissenbjerg - Tlf. 64 47 11 61 Åbningstider: Alle dage kl. 07.00 - 19.00


8

Lions i Assens hjælper ofre i Caribien Veje, broer, huse, hospitaler og skoler er jævnet med jorden på flere caribiske øer. UNICEF er i fuld gang med at uddele nødhjælp, men behovet vokser, efterhånden som der kommer et overblik over skadernes omfang. UNICEFs indsats afhænger 100 procent af støtte udefra, og nu har Lions Katastrofehjælp valgt at støtte med 250.000 kr. Lions støtter, fordi der er

et akut behov for nødhjælp til øsamfundene, hvor hele infrastrukturen er ødelagt, oplyser Linos i Assens. ”Vi ved, at der skal hurtig hjælp frem for at sikre, at befolkningen ikke rammes dobbelt af både ødelæggelser og epidemier,” siger næstformanden i Lions Katastrofehjælp Frank Stjerne. ”Og ved at yde hjælpen via UNICEF får vi en hurtig

Din lokale avis i Assens Kommune

L

Røde Kors’ Landsindsamling 2017

indsats, der er afgørende for, at børnene overlever og får de bedste betingelser for at komme videre.” Lions Clubs International er verdens største private humanitære hjælpeorganisation med 1,4 mio medlemmer, som også Lions klubberne i Assens Kommune er en del af.

Jeg håber, at mange i gamle Tommerup Kommune og også gerne udenfor, vil bruge et par timer søndag formiddag, den 1.oktober, fra kl 9 til at samle ind for Røde Kors. Der er stort behov for penge. Det er der desværre altid, men mega-orkanen Irma, der har lagt mange af de Caribiske Øer ned, har været på banen og ødelagt livsbetingelserne for mange

tusinder. Vi her i landet er forskånet for vejrligets største hærgen på jorden, men lad os så vise solidaritet og hjælpe, og det kan vi. Det kan DU ved at melde dig til indsamlingen, der søndag den 1.oktober kl. 9 starter fra Røde Kors-butikken, Tallerupvej 29. Vi starter med kaffe/te og rundstykker, og senere er der frugt.

Mød og vær med til at gøre DIT, tak. Meld dig i Røde Kors butikken på Tallerupvej eller send en mail til Ole Sand, inolsand@gmail.com Du kan også melde dig direkte til Røde Kors ved at sende en mail til indsamler@ rodekors.dk Venlig hilsen - og på forhånd tak for din indsats Ole Sand

Lækre hjemmeslagtede og hjemmelavede kødspecialiteter

GÆLDER KUN ONSDAG OG TORSDAG: 2 kg medister + pålægspakke

119

95

Kun .............

I juni var Folketingets Transportudvalg på besøg i Skallebølle, hvor en sydlig linjeføring ville have fået store konsekvenser. Og nu er valget på en nordlig linjeføring.

TILBUD ONSDAG, TORSDAG OG FREDAG I UGE 37:

Ca. 5 kg markeds pandeeller grillpølser Med hvidløg eller alm. Kun .......................................

3 kg gris Hakket 1 gang kun .............

2 kg medister

24995 10995 7995

HUSK VORES LÆKRE: Pålægsfade med 10 forskellige slags pålæg + salater. Pr. person kun .................... Min. 8 kuverter

89

12995 1995

2 kg hakket oksekød ...................... Ca. 2 kg skinkesteg

Kun ..............................................

(Flæskesteg). Pr. 1/2 kg kun ........

Stor indbagt mørbrad

Ca. 2 kg hjemmelavet røget skinke

8995 2 stk. svineskanker 4995 Oksebryst m/ben 2495 800 gr. hj. spæktern 4495 Nok til 4 pers. Kun .....................

Kun ..............................................

Velegnet til suppe. Pr. 1/2 kg kun..............................

Kun .................................................

Ca. 2,7 kg ribbensteg

Kun .......................................

Stegeben

10995 1295

Fra frost. Pr. 1/2 kg kun .............

Hjemmelavet vikingekøller

95

Kun ..............................................

2 stk. herregårdskoteletter

7995

2995 2 stk. bag-selvpostej 2995 1 stk. cervelatpølse 4995 1 stk. løgpølse 2995 Ca. 450 gram kun .......................

...................................

Kun ..............................................

Ca. 400 gram kun .......................

Nyrøget hj. hamburgerryg

Pr. 1/2 kg kun..............................

3250

Vi har lavet et parti nye

(Spoleben). 1 stk. 17.95. Ta’ 10 stk. for kun ...............

109

95

Husk vi kan levere pattegrisen til den store grill - ridset og udbenet!

Skallebølle Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Den nye jernbane over Vestfyn anlægges nord for motorvejen og ikke syd for, som det ellers har været i spil. Dermed kan Skallebølle ånde lettet op – og samtidig giver det gode muligheder for regional-togene, hvor flere stationer ellers har været truet af lukning Søren Steen Andersen og Johannes Lundsfryd Jensen, borgmestre i Assens og Middelfart kommuner, glæder sig over, at der nu endelig er kommet en afklaring for de mange familier og virksomheder på Vestfyn, der blev påvirkede af ønsket om timedrift mellem de større danske byer. Timedriftmodellen kræver nemlig en ny jernbane over Vestfyn, og her har to løsninger længe

været i spil - en linjeføring nord om E20 og en sydgående. ”Byrådene i Middelfart og Assens kommuner har stået skulder ved skulder i den her sag. Vi har sammen peget på den nordlige løsning som den bedste. Så det er en rigtig god udmelding. De fynske folketingspolitikere med Erik Christensen som ankerpunkt har gjort et godt job i denne sag,” siger Søren Steen Andersen, borgmester i Assens Kommune. Når kommunerne sammen har peget på linjeføringen nord om E20, så skyldes det, at den er klart den mest skånsomme over for de familier og virksomheder, som har valgt at bosætte sig i blandet andet Vissenbjerg og Skallebølle. Den giver de bedste betingelser for fremtidig udvikling af områderne. Og den giver samlet set de færreste påvirkninger af landskab og natur, som det

også konkluderes i VVM-redegørelsen. Herudover løber den nordlige linje tættere på motorvejen og giver dermed mindre spildarealer mellem motorvej og jernbane end den sydlige. Regionaltog sikres ”Lokalt får vi en række fordele af den nye jernbane. Den betyder blandt andet, at regionaltogsbetjeningen af vores stationsbyer kan sikres, og rejsetiden fra Middelfart til Aarhus og Odense bliver endnu kortere, end den er i dag. Så det er en rigtig god nyhed, pendlerne får i dag. Der er samtidig grund til at kvittere for, at Transportudvalget lyttede til lokaludvalgene i Skallebølle og Nørre Aaby samt virksomhederne i Ejby, og at de tog ud i marken og lavede deres research,” siger Johannes Lundsfryd Jensen.

BOOK ONLINE

Spegepølser

Som vi skal have plads til. Så derfor tøm køleren for resterne Frit valg pr. stk. KUN ..................

Skallebølle kan ånde lettet op

eller på tlf. 27 85 09 56

8995 MERE RO I HVERDAGEN BEDRE FORDØJELSE

MINDRE HOVEDPINE

BEVAR DIN SMIDIGHED BEDRE SØVN

Pålægspakke alle dage: Pakken består af 3 forskellige slags pålæg Ta’ 18 skiver for kun . . . . . . . . . . . .

44

95

Søndergade 45 • Gelsted • Tlf. 6449 1026 Åbningstider: Onsdag-torsdag-fredag kl. 9.00-17.00 LØRDAG LUKKET Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer - derfor køb i god tid!

ALT I HJEMMESLAGTNING

BEVAR DIT GODE HELBRED

MERE STYRKE

BEDRE HUKOMMELSE

fri” n e ip d .17 - sl 20.9

. e pin shop d d e ov rk “H Wo

Bredgade 91 ∙ 5560 Aarup ∙ Tlf. 27 85 09 56 ∙ lis@mengsunivers.dk ∙ www.mengsunivers.dk


Din lokale avis i Assens Kommune

9

L

ÅBNINGSFEST

PÅ VISSENBJERG APOTEK TILBUDDENE GÆLDER I UGE 38 HELE UGEN:

Apovit ÷20% MANDAG:

La-Roche-Posay ÷20% MANDAG-ONSDAG:

Decubal og Lactocare ÷20% TORSDAG-FREDAG:

Danatekt ÷20% Tilbuddene gælder kun på Vissenbjerg Apotek

FREDAG:

Vichy ÷20%

Nu kan du få ekspederet din recept med det samme

Visenbjerg Apotek Østergade 11 - 5492 Vissenbjerg - Tlf. 63 46 51 09

Åbningstider: Mandag-Torsdag kl. 9.30-17.00 - Fredag kl. 9.30-17.30 - Lørdag kl. 9.00-12.00


10

Din lokale avis i Assens Kommune

L

Drik trygt vandet Vissenbjerg Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net

Apoteker Lars Orup Andersen glæder sig over, at servicen nu bliver udvidet på apoteket i Vissenbjerg.

Apoteks-udsalg bliver til et rigtigt apotek Vissenbjerg Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net I et stykke tid har kunderne på Vissenbjerg Apotek efterspurgt at kunne få recept-medicin udleveret med det samme – og det bliver nu til virkelighed Mandag d. 18. september opgraderes Vissenbjerg Apoteksudsalg nemlig til at blive en egentlig apoteksfilial. Det betyder, at apoteket får eget lager af lægemidler og dermed kan ekspedere recepter. Dermed er det ikke længere nødvendigt for kunderne at

komme tilbage senere på dagen eller næste dag for at afhente lægemidler. De kan gå direkte ind fra gaden og få ekspederet recepten – akkurat som man kender det fra andre apoteker. ”Det er en væsentlig forbedring af vores service, som en del kunder har efterspurgt i et stykke tid,” fortæller apoteker Lars Orup Andersen. Desuden udvides åbningstiderne. Fremover er åbningstiderne mandag – fredag fra kl. 9-17.30, og lørdag fra kl. 9-13. I øvrigt vil der i hele næste uge være ekstra gode tilbud på apoteket for at fejre åbningen som filial, oplyser apoteket.

Vissenbjerg-Bred Vandværk har ikke fundet rester af pesticider i drikkevandet. Torsdag den 24. august kom det frem, at der var fundet rester af stoffet desphenyl chloridazon i drikkevandet på Dalum Vandværk i Odense, hvorefter vandværket blev lukket. ”Snart fulgte flere vand-

værker efter, men samme dag som vi læste om Dalum Vandværks fund, fik vi taget prøver fra vandet på Vissenbjerg-Bred Vandværk. Heldigvis viste prøveresultatet, at der ikke var rester af dette stof i Vissenbjergs vand, da prøveresultatet lå under påvisningsgrænsen. Forbrugerne kan derfor trygt drikke vandet fra vandværket,” oplyser formanden for bestyrelsen i Vissenbjerg-Bred Vandværk, Børge Bøgelund.

Husk dem, der glemmer Assens Kommune Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net I forbindelse med den årlige landsindsamling for den Internationale Alzheimersdag har Bo-enheden Kildebakken i Vissenbjerg og Plejecenter Holmely i Aarup valgt at huske dem, der glemmer ved at arrangere en indsamling. Beboerne har været rundt

Vin og kunst i Magtenbølle Magtenbølle

Gåtur i Vissenbjerg Bakker Vissenbjerg Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net I anledning af ”Geologiens Dage” d. 16.-17. september arrangerer Danmarks Naturfredningsforening, Assens, lørdag d. 16. september en tur i det enestående og fredede højfynske landskab syd for Vissenbjerg, der er kendt for sin storslåede udsigt. Naturvejleder Carsten O.

Hansen fortæller på en gåtur på 5 – 6 kilometer om, hvordan landskabet blev dannet – og meget mere. Deltagerne mødes kl. 9 på parkeringspladsen ved Terrariet i Vissenbjerg, og turen slutter ved 12-tiden. I tilfælde af dårligt vejr kan deltagerne kontakte Hans Glæsel på tlf. 5648 7990 om evt. aflysning. Yderligere information: Hans Glæsel, 5648 7990.

i de forskellige butikker i nærområdet for at samle gaver ind til det kommende lotteri. Der er lotteri både på Kildebakken i Vissenbjerg og på Holmely i Aarup tirsdag den 19. september fra kl. 14-16, og på Holmely torsdag den 21. september fra kl. 14-16. Overskuddet fra lotterierne går ubeskåret til Alzheimersforeningen.

Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Lørdag den 16. september er der åben vingård i Magtenbølle Vingård, hvor der er mulighed for at komme en tur i vinmarken, få en snak om vin og vinfremstilling, og selvfølgelig smage et glas af gårdens egen vin og importerede vine fra Italien. Der vil også være mulighed for at betragte kunstmaleren Birgit Aarups smukke og intense billeder. Birgit er født og opvokset i Ringkøbing, og hendes billeder er ofte inspireret af naturen og livet ved Vesterhavet. Birgit er ikke tro mod naturens farver, men bruger stærke farver i sine billeder, for at fremhæve de kræfter

naturen besidder, hedder det fra vingården. Vingården åbner kl. 13 og lukker kl. 17, og der er rundvisning hver hele time.

Birgit bruger stærke farver i sine billeder.

Ønsker du hjælp til at blive RØGFRI?

Assens Kommune - tilbyder GRATIS rygestopkursus. Rygestop på Vissenbjerg Gl. Rådhus, Vestergade 2. For dig som har lyst til at være i en gruppe hvor vi i fællesskab planlægger et Røgfrit Liv. Start: Torsdag den 21. september kl. 8.30-10.30 Instruktør: Sundhedskonsulent Christina Lykke tlf/SMS 5164 2194

NYHED

uel vurdering Ud fra individ ed for tilskud er der muligh tning. til nikotinersta

Du skal ikke være røgfri når du starter på kurset, men være indstillet på at stoppe med at ryge mellem 2. og 3. mødegang.

FÆLLES-LÆSNING for seniorer 65+ • • •

kvit røgen i seks trin

På begge kurser vil du: • Få støtte og opbakning til at forberede dit rygestop • Få hjælp til at holde dig røgfri • Få ideer til hvordan du tackler din rygetrang • Få viden om afhængighed, abstinenser, nikotinerstatning, din vægt og meget andet • Lære dine egne rygevaner at kende og dermed være bedre rustet til at bryde dem

Tilmeld dig hos instruktøren eller via www.assens.dk/rygestop

Kom og prøv Assens bibliotek fredag den 29. september kl 10.30-12.00 Glamsbjerg Aktivcentret torsdag den 28. september kl 10.30-12.00 Vissenbjerg bibliotek mandag den 25. september kl 14.30-16.00

Har du lyst til at være med i en læsegruppe hvor man får historien læst højt? FÆLLES-LÆSNING for seniorer65+ er et tilbud, hvor en lille gruppe får en novelle og et digt læst op af en læseguide. Undervejs snakker I om, hvad I læser og der vil naturligvis også være tid til en kop kaffe/the. I mødes 1½ time en gang om ugen i 8-10 uger. Du skal ikke forberede dig inden I mødes og du behøver ikke selv være god til at læse for at deltage. Du skal bare have lyst til at diskutere og dele dine tanker omkring en tekst sammen med andre. Hvis du tror FÆLLES-LÆSNING er noget for dig, så tilmeld dig et af ”KOM OG PRØV-arrangementerne” til sundhedskonsulent Lene Puggaard. Enten på tlf. 6474 7162, sms til 2382 3922 eller pr. mail til lepum@assens.dk


Din lokale avis i Assens Kommune

11

L

Onsdag kommer fiskemanden med friske tilbud fra kl. 10.00-17.00 Vestfyen Classic

Bakkedal

30 stk.

59

375 gram

95

8

95

+ pant

Spier Vintage

Kartofler Danmark. Kl. 1

Flere varianter Sydafrika. 75 cl Literpris 52,00. Frit valg

Pr. flaske

2,5 kg

10

39

00

00

Delikatessen tilbyder:

Betjent disk fredag den 15. sept. fra kl. 9.00-17.30:

Frit valg

50

00

Altid møre og lækre

Bøfmarked Flere varianter. Pr. stk.

4 tarteletter med hjemmelavet høns i asparges. Super nemt og lækkert

Kun

29

95

Stjernekaster eller

4 fiskefileter med remoulade

Frit valg

29

95

Slagteren tilbyder: Pr. stk.

Sashi Meat Lovers bøffer Super møre og lækre bøffer

79

Pr. 1/2 kg

95 Osso

buco

TOMMERUP ST. Tallerupvej 16 · Tlf. 64 76 14 18 Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl

24

95

NYE ÅBNINGSTIDER:

ALLE DAGE KL. 7.00-20.00


12

Din lokale avis i Assens Kommune

L

Det sker på Granly Aktivitetscenter

Aktiviteter Motions Caféen HUSK hver mandag er der motion og socialt samvær i AKTIVCENTRET fra kl. 14.30 - kl. 16.30. Alle er velkomne. Motions Caféen

Kom og spil Krolf Så er det tid til at spille krolf ved Aktivcentret i Glamsbjerg. Vi har det udstyr, der skal bruges, så som køller og kugler. Kom og vær med til det sociale både før og efter. Det foregår mandag og torsdag kl. 18.30. Aktivcenteret i Glamsbjerg

Aktiviteter i Aktivcenteret Glamsbjerg Tirsdag den 12. september 13.30 – 14.30 Glad motion 13.30 – 16.15 Håndarbejde, kortspil, træsløjd og billard 14.30 Fælles kaffepause Onsdag den 13. september 9.30 - 11.00 Glad motion 13.30 – 14.30 Glad motion 13.30 – 16.15 Træsløjd, kortspil og billard 14.30 Fælles kaffepause

Tirsdag den 12. september 09:00- 12:00 Åben Datastue 13:00- 16:00 Knipling 13:00-15:00 Seniorbridge Onsdag den 13. september 09:00-12:00 Akvarelmaling 13:30- 16:00 Banko (Assens Pensionistforening) 13:30- 16:00 L`hombre Torsdag den 14. september 13:30- 16:00 Torsdagsklub (hyggeligt samvær om kortspil- kaffe- håndarbejde) Fredag den 15. september 09:30-11:30 Syng dig glad 13:00- 16:00 Film (Assens Pensionistforening)

Adressen er Møllebakken 22, 5690 Tommerup. Alle er velkomne. Bestyrelsen

Foreningen Sulelængens Venner Musik & Brunch i Sulelængen i Magtenbølle lørdag den 16. september kl. 11-13. Sanger- og musikerparret MC Hansen og Jacob Chano underholder. Pris inkl. brunch: 150 kr. for medlemmer. 200 kr. for ikke-medlemmer. Tilmelding til arrangementet er nødvendig til e-mail magtenboelle@gmail.com eller sms 2961 5859. Foreningen Sulelængens Venner

Mandag den 18. september 13:30- 16:00 Kortspil (Aktive Seniorer) 13:30- 16:00 Strikkecafe Tirsdag den 19. september 09:00- 12:00 Åben Datastue 13:00-15:00 Seniorbridge 13:00-16:00 Knipling 14:00- 16:00Nørklerne Onsdag den 20. september 09:00- 12:00 Akvarelmaling 13:00-16:00 Banko (Assens Pensionistforening) 13:30- 16:00L`hombre Granly Aktivitetscenter

Heldagstur til Horsens Statsfængsel og Industrimuseet Torsdag den 5. oktober kl. 07.00 fra Glamsbjerg Hallen. Turens pris 550 kr. Vi får morgenkaffe med rundstykke. Rundvisning i fængslet, hvor det er den trappeløse tur vi får. Middag på industrimuseet, indgang til museum med guide. Hjemme ca. kl. 17:00. Tilmelding kan kun ske til: Helle Mathiasen 6474 1858 eller Anette Sørensen 5087 1070. Betaling på Reg. Nr. 4316 konto. Nr. 1212 7642. Senest den 21. september. Alle er velkommen til at deltage.

Torsdag den 14. september 13.30 – 14.30 Glad motion 13.30 – 16.15 Træsløjd, kortspil og billard 14.30 Fælles kaffepause Tirsdag den 19. september 13.30 – 14.30 Glad motion 13.30 – 16.15 Håndarbejde, kortspil, træsløjd og billard 14.30 Fælles kaffepause Onsdag den 20. september 9.30 - 11.00 Glad motion 13.30 – 14.30 Glad motion 13.30 – Modeopvisning ved Strøgbutikken i Assens 13.30 – 16.15 Træsløjd, kortspil og billard 14.30 Fælles kaffepause Torsdag den 21. september 13.30 – 14.30 Glad motion 13.30 – 16.15 Håndarbejde, kortspil, træsløjd og billard 14.30 Fælles kaffepause Aktivisterne

Banko i Skalbjerg Borgerhus Skalbjerg Borgerhus afholder bankospil onsdag den 13. september kl. 19. Der er 40 gennemgående numre, tre ekstra numre og diverse spil. Udlejning af huset kan foretages på tlf. 6447 1080 eller 2560 8644.

Åben Datastue på Granly Aktivitetscenter Tirsdag den 12. september 09:00 – 12:00 EDB - Åben datastue med hjælp til PC brugere / Enkeltmandsundervisning. Meld dig til efterårets enkeltmandsundervisning af PC brugere i f.eks. anvendelse af Digital Post, e-Boks m.v. eller til kursus i fotohåndtering. Tirsdag den 19. september 09:00 – 12:00 EDB - Åben datastue med hjælp til PC brugere / Enkeltmandsundervisning. Tirsdag den 26. september 09:00 – 12:00 EDB - Åben datastue med hjælp til PC brugere / Enkeltmandsundervisning.

EIFs Senioridræt Hver onsdag tilbyder vi følgende aktiviteter i Ebberup Hallerne: kl. 14.00 Fælles kaffebord og sang i cafeteriet. kl. 14.30-16.00 Badminton uden fast makker i Hal 1. kl. 14.45-15.45 Gymnastik eller bob i Hal 2. Kom og vær med – alle 60+ kan deltage. Ebberup Idrætsforenings Senioridræt

Fredag den 15. september kl. 13.00 har vi efterårets første filmeftermiddag på Granly Aktivitetscenter. Alle er velkomne og deltagelse er gratis. Kaffe og kringle kan købes. Bestyrelsen

Onsdag den 20. september: Kortspil, håndarbejde og socialt samvær. Onsdag den 27. september: Kortspil, håndarbejde og socialt samvær. Alle dage på Holmely, Indre Ringvej 8, Aarup fra klokken 13.30-16.30. Hobbyklubben Holmely

Elsk hjertet kampagne i samarbejde med Matas. Frivillige i Hjerteforeningen Assens tilbyder blodtryksmåling: 22. september kl. 14-17 – Matasbutikken, Søndergade 21, 5620 Glamsbjerg Se mere på www.assens.hjerteforeningen.dk og følg os på facebook. Hjerteforeningen Assens

Hjerteforeningen Assens og Hårby skolen samarbejder om børnebørnenes madværksted Madværkstedet er for alle bedsteforældre og børnebørn fra 4. - 6. klasse i hele Assens kommune. Sammen skaber vi et sundere liv for alle og danner fællesskaber, der støtter op om gode madvaner. Sted: Hårbyskolen i Skolekøkkenet, Sportsvej 16, 5683 Hårby Onsdag den 27. september kl. 16-19 Onsdag den 11. oktober kl. 16-19

Assens Pensionistforening Onsdag den 13. september: Bankospil. 3 kort, kaffe og brød: 30 kr. Medbring selv kop.

Tjek trykket i Matas

Granly Aktivitetscenter

Bestyrelsen

Hobbyklubben Holmely

Gigtforeningen Assens

Onsdag den 25. oktober kl. 16-19 Onsdag den 8. november kl. 16-19 Tilmelding: Til Minna Andreassen e-mail: minna.an@hotmail.com eller tlf. 2680 6473. Tilmeldingsfrist: den 18. september. Pris: For 2. personer er 160 kr. for alle 4 gange. Tak til Nordea Fonden for støtten til projektet.

Rådhuskælderens Venner Mandag den 18. september i tidsrummet 10.0011.30, besøger Damernes Butik vores lokaler i kælderen i det gamle rådhus. Ganske vist er navnet Damernes Butik, men der vises også herretøj. Kom og se efterårets og vinterens mode og få mulighed for at prøve tøjet og foretage indkøb.

Hjerteforeningen Assens


Din lokale avis i Assens Kommune

L

Nogle gange må man bare være forberedt på, at man ikke kan være fuldstændig forberedt Se mere på taleom.dk

13


14

Din lokale avis i Assens Kommune

L

Pauline fik en kreativ afsked med arbejdslivet Assens Kommune Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Keramiker og meritlærer, Pauline Dagmar Christensen, har arbejdet med kreativ udsmykning af lokaler i Verninge i den sidste del af hendes seniorjob på Jobog Kompetencecentret i Assens – et forløb hun er meget tilfreds med ”Jeg har været meget glad for at være her,” siger Pauline Dagmar Christensen, der er uddannet keramiker fra Kunstakademiet, samt meritlærer i folkeskolen med linjefagene tysk og billedkunst. Efter en årrække som folkeskolelærer, flyttede hun sidtse år til Assens. ”Jeg kunne ikke overskue at skulle pendle til mit tidligere job, og henvendte mig derfor til Jobcentret og spurgte, om de ikke kunne hjælpe mig. Det kunne de, og jeg fik ansættelse i et seniorjob på Job- og Kompetencecentret. Jeg havde aldrig tænkt, at jeg skulle arbejde indenfor den verden og havde måske en lidt negativ holdning til det – men den er vendt 100 pct., smiler Pauline. Kreative opgaver Pauline har haft to faste

Aarup Bageri lukkede i sidste uge.

Aarup Bageri drejer nøglen om Aarup Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net

Kantinen i Verninge er blevet piftet gevaldigt op med et vægmaleri og puder på stolene. arbejdsdage på Psykiatricentret i Tommerup, hvor hun blandt andet fik mulighed for at arbejde med forskellige kreative opgaver. ”På jobcenteret har jeg været lidt rundt i huset, og har bl.a. undervist på integrationshold, haft forskellige mentoropgaver, administrative opgaver og passet omstillingen. Jeg har elsket alle opgaverne og de dejlige kolleger - og min sid-

ste opgave har altså været at udsmykke nogle lokaler på Job- og Kompetencecentret,” fortæller Pauline. Det var lederen af JKC, Merete Gommesen, der spurgte Pauline, om hun havde lyst til at udsmykke lokalerne i Verninge, da de trængte til et løft, efter at have været plejehjemsboliger. ”Det var på ingen måde en pålagt opgave, det var et tilbud, og jeg har hygget mig

enormt meget med det. Det har været en fantastisk afslutning på et langt arbejdsliv, og jeg kunne ikke have ønsket mig noget bedre. Det havde jeg slet ikke forudset, at jeg kunne få mulighed for,” slutter Pauline, der havde sin sidste arbejdsdag i august.

Aarup Bageri Bredgade lukkede onsdag i sidste uge, og dermed lykkedes det ikke for ejeren, Patrick Helm, at få et levebrød ud af bageriet, som åbnede for to år siden. Patrick Helm rykkede ind i bageriet, da den tidligere ejer, Bjarne Aadal, gik på pension. Om årsagen til lukningen, fortæller en seddel på indgangen til bageriet, at forretningen er lukket på

grund af manglende omsætning. Det samme budskab fremgår også af bageriets Facebook-side, hvor det af rigtig mange tidligere kunder bliver mødt med stor beklagelse. ”Det er trist at høre. Vi har været meget glade og tilfredse med alt, hvad vi har købt i bageriet, og det bliver et savn for byen, at der ingen bager er,” hedder det i en af kommentarerne. Hvad der nu skal ske med bageriet er indtil videre uvist.

SLAGTEREN I ASSENS TILBYDER:

RÅD TIL NYE TÆNDER

Sensommermad - Vi havde egentlig ikke råd til nye tænder til os begge. Men Tandprotetikeren hjalp os med en afdragsordning, der passer til vores økonomi. Tandproteser holder i mange år, så hvorfor betale dem på én gang, når finansiering er mulig?

Assens Willemoesgade 15B · Tlf. 64 74 22 00 Aarup Søndergade 2 · Tlf. 64 43 22 00 Middelfart Teglgårdsparken 100 · Tlf. 64 41 54 00 Odense C Pakhusgården · Rugårdsvej 103 B · Tlf. 66 16 91 61

Tilfredshedsgaranti · Betaling over op til 5 år · ISO 9001 kvalitets-certificeret · www.tpt.dk

Lækker nyrøget hamburgerryg fra eget røgeri. Koges ca. 45 min., sluk gryden og lad kødet ligge ca. 20 min. Serveres med evt. aspargessauce, grønsager og kartofler.

Ta’ en HALV Hamburgerryg kun

129

00

tid i sidste øjeblik, kan du også bare møde op den 1. oktober i butikken på Østergade i Assens og få tildelt en rute.

Røde Kors i Assens søger frivillige til landsindsamlingen den 1. oktober

Vidste du at børn og unge også må samle ind? Hvis de er over 11 år og følges ad to og to.

Vi samler ind, så vi kan hjælpe både nu og her, men også når den næste katastrofe rammer. Røde Kors er altid til stede. Vi er verdens største humanitære organisation, og gennem 150 år har vi hjulpet mennesker igennem krige, katastrofer og sårbare livssituationer. Hvert år giver vi katastrofehjælp til 85 millioner mennesker verden over. Hvis du vil være en del af indsamlingen, så kontakt indsamlingsleder Else Jensen på 2082 3061 eller formand Bjarne Toft Olsen på 2639 0999. Har du

Samme opskrift siden 1898

Ta’ en halv kun

25

00

Leif Laustsen • Østergade 52 • 5610 Assens • Tlf. 6471 1058

Aktiviteter

Brug 3 timer af din tid på at hjælpe andre.

Vægt ca. 1,2-1,5 kg

Olsen’s Leverpølse

Særligt i Ebberup mangler vi frivillige. Kan du hjælpe? Røde Kors Assens

Frivillige mænd søges til at være voksenven for en dreng Børns Voksenvenner Assens modtager løbende nye henvendelser vedr. drenge, der gerne vil have en mandlig voksenven. Vi har derfor brug for mænd i alle aldre, der har lyst til at gøre en forskel for en dreng.

Det er drenge i 6 -15 års alderen, som savner mere kontakt med en mand i hverdagen. Det at være voksenven kræver selvfølgelig, at du har lyst til at være sammen med et barn, og at du er villig til at afsætte 2-3 timer 2-4 gange om måneden. Til gengæld vil det helt sikkert også give dig noget positivt, at opleve du kan gøre en væsentlig forskel for et barn. Der er også flere, der vælger at gå ind i opgaven sammen som par - det kan fungere rigtig fint. Hvis du er interesseret, så ring gerne på 2174 6472 eller skriv til assens@voksenven.dk. Du kan også læse mere om drengene på www. voksenven.dk og på facebook. Børns Voksenvenner Assens


Din lokale avis i Assens Kommune

15

L

Assens Kommune informerer!

Kommunal- og Regionsrådsvalg 2017 Tirsdag den 21. november 2017 afholdes der valg til Byrådet og Regionsrådet. Valgstederne har åbent fra kl. 8 - 20. Til Assens Byråd skal der vælges 29 medlemmer. Medlemmerne vælges for en periode af 4 år og starter den 1. januar 2018. Valgret

Valgret til Assens Byråd har enhver, der på valgdagen er fyldt 18 år, har fast bopæl i Assens Kommune og som herudover enten 1. har dansk indfødsret 2. er statsborger i en af de øvrige medlemsstater i den Europæiske Union 3. er statsborger i Island eller Norge eller 4. uden afbrydelse har haft fast bopæl i riget i de sidste 3 år forud for valgdagen. Med virkning fra 1. juli 2016 er valgretten udvidet til også at omfatte personer, som er frataget den retlige handleevne efter værgemålslovens § 6, når disse i øvrigt opfylder valgretsbetingelserne nævnt ovenfor. Med virkning fra 1. juli 2017 er valgretten afskaffet for følgende personer: • Udlændinge på tålt ophold • Udvisningsdømte udlændinge • Administrativt udviste udlændinge • Udlændinge, som fra udlandet indsættes direkte til afsoning i en af kriminalforsorgens institutioner

Kandidatlister

De, der vil opstille til valg skal opføres på kandidatliste. Ingen kan være kandidat på mere end én liste. En kandidatliste må højst indeholde fire navne mere end det antal medlemmer, der skal vælges, dvs. 33 navne. Kandidatlister kan tidligst indleveres fra tirsdag, den 5. september og skal være indleveret senest tirsdag, den 19. september 2017, kl. 12.00 for de allerede repræsenterede partier i Byrådet, der ønsker at blive fritaget for kravet om indsamling af stillere.

Assens Kommune Rådhus Allé 5 5610 Assens Tlf. 64747474 www.assens.d/valg

Indlevering af kandidatliste for de partier, der ikke er fritaget for kravet om indsamling af stillere kan tidligst ske fra tirsdag den 19. september og skal være indleveret senest tirsdag den 3. oktober, kl. 12.

Stillere

En stiller skal opfylde betingelserne for valgret. Kandidatlisterne skal have mindst 25 og højst 50 vælgere som er bosiddende i kommunen, og som personligt har underskrevet kandidatlisterne. Det anbefales, at listerne er underskrevet af 3-5 stillere mere end mindstekravet. En stiller kan kun være stiller for én kandidatliste.

Listebetegnelse

Kandidatlisterne skal indeholde oplysning om listebetegnelse, som skal være godkendt af kandidaterne ved deres underskrift.

Listeforbund/valgforbund

Kandidatlister, der har indgået listeforbund eller valgforbund betragtes som én kandidatliste ved opgørelsen af, hvor mange mandater, der ved valget tilfalder de enkelte kandidatlister. Anmeldelse om listeforbund og/eller valgforbund skal ske senest mandag, den 9. oktober 2017 kl. 12.00. Stillere og kandidater kan på kandidatlisten skriftligt bemyndige én eller flere stillere eller kandidater til at anmelde listeforbund og/eller valgforbund.

Blanketter

Kandidatlister og anmeldelser om listeforbund kan rekvireres i Byrådssekretariatet på Assens Rådhus eller ved henvendelse til valg@assens.dk, tlf. 64747500. Indlevering af kandidatliste og anmeldelse om listeforbund og/ eller valgforbund skal ske til formanden for Valgbestyrelsen, borgmester Søren Steeen Andersen, Rådhus Allé 5, 5610 Assens.

Valg til Syddanmarks Regionsråd

Samtidig med valg til byrådet for Assens Kommune er der valg til Syddanmarks Reigionsråd. Det sker efter Regionsvalgbestyrelsens bekendtgørelse.

Spørgsmål

Valgspørgsmål kan rettes til Janne Kornbeck, Byrådssekretariatet, tlf. 64747371, mail valg@assens.dk eller find valginformationer på Assens Kommunes hjemmeside www.assens.dk/valg.


16

Danmarks udsendte hædret Assens

KØB 4 SOMMERDÆK og få kr. 200,- for dine gamle dæk

rer 9 års Så er det med at sno sig. SOMMERDÆK elsdag og 185/65x15´´ avehumør. ................................

2.550,................................ 2.400,205/55x16´´ Aarup ................................ 2.995,225/45x17´´ ................................ 3.695,Af Peter Lundblad

Regndans i Aarup

nye somæk og GÆLD ER gave. MAKURTN I

195/65x15´´

ALU MED SOMMERDÆK

Komplet hjul: 4 stk. alufælge 14’’ Rial m/dæk Fra kr. 4.395,Komplet hjul: 4 stk. alufælge 15’’ Rial m/dæk Fra kr. 4.995,Komplet hjul: 4 stk. alufælge 16’’ m/dæk Fra kr. 6.295,-

fyn. Det gav voldsomme - Conti vandpytter FirstStop på kørebanerne Bridgestone x13´´ ..................... 2.195,x14´´ ..................... 2.195,som her i tunnelen ved x14´´ ..................... 2.295,NYE AFMONTERET DÆK - 4 STK. INCL. MONTERING x14´´ ..................... 2.250,Station, hvor bilisterpeter@folkebladet.net MÆRKER: CONTI - GOODYEAR Aarup - MICHELIN - BRIDGESTONE x14´´ ..................... 2.295,x14´´ ..................... 2.695,VAREVOGN: 235/55x17” kr. 3.995,- 185/65x15” kr. ne 1.995,måtte være forsigtige x15´´ ..................... 2.795,215/65x15” kr. 3.495,x15´´ ..................... 2.795,225/55x17” 205/45x17” kr. og 3.795,snegle sigkr.igennem de Man skulle tro,kr.at3.995,nogen x15´´ ..................... 2.395,215/65x16” 3.995,x15´´ ..................... 2.495,235/50x17” kr. 3.995,- 195/65x15” kr. 2195,- 225/65x16” kr. 3.995,x16´´ ..................... 3.195,- været forvoksede vandpytter. havde i gang med at x16´´ ..................... 3.695,Gælder så længe lager haves x16´´ ..................... 4.695,Så ingen tvivl. Efteråret er danse en regndans onsdag x17´´ ..................... 5.395,VORES AUTOVÆRKSTED REPARERER x17´´ ..................... 3.895,på vej –ALLE ellerBILMÆRKER måske er det i sidste x18´´ ..................... 4.495,- uge, da massiv regn x18´´ ..................... 6.495,her allerede nu. væltede ned over VestFIRESTONE SOMMERDÆK S

ESTONE SOMMERDÆK

x13´´ x13´´ x13´´ x14´´ x14´´ x14´´ x14´´ x14´´ x15´´ x15´´ x15´´ x15´´ x16´´ x17´´ x16´´ x16´´ x17´´

Din lokale avis i Assens Kommune

L

................... 1.495,................... 1.595,................... 1.650,................... 1.650,................... 1.695,................... 1.750,................... 1.650,................... 1.850,................... 1.995,................... 1.995,................... 1.995,................... 2.050,................... 2.295,................... 2.695,................... 2.595,................... 3.095,................... 2.995,-

Incl. moms, montering, afbalancering. Gratis opbevaring v/køb af 4 dæk. Rial fælge 5 års overflade/suppleringsgaranti.

BYENS BILLIGSTE Timepris kr. 360,+ moms

4 dæk på fælge - fra kr. 999.• Service af person-vogne/varevogne • Salg og køb af brugte biler

• Dæk - Alufælge (specialpriser) • Trailer reparation • Tilbud på syn

HUSK Brugte komplet hjul på alu- eller stålfælge GRATIS LÅNEBIL med op til 90% mønster - ring og hør på DIN str.

SOMMERDÆK - VAREVOGN

x14´´ ..................... 2.995,´´........................... 2.795,x15´´ ..................... 2.995,x15´´ ..................... 3.695,x16´´ ..................... 3.595,x16´´ ..................... 3.495,x16´´ ..................... 3.995,x16´´ ..................... 4.195,-

cl. moms, montering, ventiler, + 200,- kr. for alu montering. balancering kr. 300,ing af løse dæk kr. 300,for andre størrelser.

GTBILSALG

• Opbevaring af vinterdæk

• Sporing af person og varebiler fra kr. 595,- incl. moms • Nu også salg af trailere

Skal du have synet bilen? Ring og få et godt tilbud

v/Jesper Kling · Smedevænget 8 · 5560 Aarup · Tlf. 51 88 42 68 · Tlf. 64 47 42 68

5. september har siden 2009 været en af Danmarks officielle flagdage. En dag hvor Dannebrog hejses for at hædre danske borgere, som er eller har været udsendt som deltagere i en international fredsbevarende, fredsskabende eller humanitær mission. Nu markeres flagdagen i stort set alle landets kommuner ved mere eller mindre officielle lokale arrangementer. Således også i Assens, hvor Assens Marineforening sammen med Assens Kommune og i år også med Assenskredsens Garderforenings medvirken stod i spidsen for et særdeles værdigt arrangement på Kogehusmolen på Assens Havn. Folkeforbundet, også kaldet Folkenes Forbund og oprettet 25. januar 1919 som en del af Versailles-traktaten, der afsluttede 1. Verdenskrig, var den første internationale organisation, der arbejdede for at sikre fred gennem internationalt samarbejde. Danmark var fra starten blandt Forbundets blot 26 medlemmer, og i 1920 blev folkeafstemning i Slesvig om Sønderjyllands og Nordslesvigs genforening med

Mandag-torsdag kl. 7.00-18.00 - Fredag kl. 7.00-17.00 - LØRDAG IFØLGE AFTALE

Assens Marineforening sammen med Assens Kommune og i år også med Assenskredsens Garderforenings medvirken stod i spidsen for paraden på Kogehusmolen på Assens Havn. Danmark forbundets første mission. Folkeforbundet blev opløst den 18. april 1946, og dets målsætninger blev overført til De Forenende Nationer FN. Forinden havde Danmark i 1940, da Tyskland besatte landet, meldt sig ud af forbundet. Folkeforbund og forsvarspolitik Folkeforbundspolitikken havde - ligesom vores nuværende engagementer i internationale missioner - også en indenrigspolitisk dimension i Danmark. Mens Danmarks medlemskab af Folkeforbundet

havde opbakning fra alle de daværende fire store politiske partier, var der helt fra organisationens grundlæggelse stærk politik uenighed om, hvilken betydning det danske medlemskab skulle have for den danske forsvarspolitik. Venstre og Det Konservative Folkeparti hævdede, at Danmark med medlemskabet var blevet optaget i en kollektiv sikkerhedsorganisation, og at det krævede, at Danmark opretholdt et substantielt militært forsvar. Det Radikale Venstre og Socialdemokratiet hævdede i modsætning hertil, at Folkeforbundet først og fremmest var en nedrust-

ningsorganisation, og at medlemskabet af organisationen ikke medførte nogen forpligtelser til at opretholde et militært forsvar -snarere tværtimod. Det var forfatteren James Joyce (1882-1941), der i sin bog Ulysses skrev, ” Historien gentager sig selv”. Clarence Darrow (1857-1938) sagde ”Historien gentager sig selv. Det er en af de ting, der er galt med historien”. Og vores egen Storm P sagde på vanlig rammende vis ”Man siger jo, at historien gentager sig, men det vil jeg da ikke håbe”. Find

Støttet af Assens Kunstråd

Mød Danmarks Miljø- og Fødevarerminister Esben Lunde Larsen MF Jane Heitmann og Borgmester Søren Steen Andersen

KOM I DIREKTE DIALOG

Torsdag den 28. september kl. 19.00-21.30 Summerbird, Mandelalleen 6, 5610 Assens Miljø- og Fødevareminister Esben Lunde Larsen holder oplæg om den aktuelle politiske situation – med et landspolitisk ”Christiansborg-perspektiv”. Borgmester Søren Steen Andersen holder oplæg om den aktuelle politiske situation – med lokalt og kommunalt perspektiv, og med fokus på efterårets valg.

Professionelle kunstnere i Assens Kommune åbner deres værksteder for besøg

ÅBNE VÆRKSTEDER

16.-17.sept. 2017 kl.10-16

Professionelle kunstnere i Assens Kommune • Anne Bjørn • Elisabeth Rask • Gunnar K. Hansen • Pauline Drud åbner deres værksteder besøg. • Peter Tybjerg • Mette Hansen • Merethefor • Jill Tegan(uk) Bloch

• Caroline Dear(uk) • Kimmo Ylönen(su) • Heli Konttinen(su) • Leon Patchett(uk) www.aabnevaerkstederassens.dk

MF Jane Heitmann holder oplæg om forventningerne til det kommende Folketingsår. Der er begrænset antal pladser, derfor tilmelding senest den 25. september til: anne-louise.jensen@ft.dk Der serveres kaffe og chokolade: Pris for deltagelse 60,Alle er velkomne Arrangør: VENSTRE Kredsbestyrelse og VENSTRE Assens


Din lokale avis i Assens Kommune

danmarks største showroom med Søndagsåben kl.10-15 Naver Collection produceres i Danmark af Aksel Kjersgaard og Gramrode Møbelfabrik. To møbelproducenter, der er kendt for klassisk håndværk kombineret med nytænkt design.

NYHEd TigER SToL med sort stel

Plank Table GM 3200 Design: Nissen & Gehl mdd. Tiger Arm chair GM 4106 sort stel Design: Henrik Lehm

TURN TABLE AK 710, AK 725 & AK 750 Design: Nissen & Gehl mdd.

dREj mig, Som dU viL!

SidEBoARd AK 1300

Design: Nissen & Gehl mdd.

Kig ind, du bliver overrasket! 11.0002 med ALT til boligen! Mandag lukket - kirkevej 15, 5464 Brenderup, (e-20, afkørsel 56), tlf. 6444 1049, www.werenberg.dk

grundlagt 1964

TURNiNg BoxES AK 1020

Design: Hans Sandgren Jakobsen Vi tager forbehold for trykfejl og udsolgte varer.

17

L


x13´´ x13´´ x14´´ x14´´ x14´´ x14´´ x14´´ x15´´ x15´´ x15´´ x15´´ x16´´ x17´´ x16´´ x16´´ x17´´

18

................... 1.595,................... 1.650,................... 1.650,................... 1.695,................... 1.750,................... 1.650,................... 1.850,................... 1.995,................... 1.995,................... 1.995,................... 2.050,................... 2.295,................... 2.695,................... 2.595,................... 3.095,................... 2.995,-

Timepris kr. 360,-

Din lokale avis i Assens Kommune

L

4 dæk på fælge - fra kr. 999.- Assens vil have undersøgt + moms

• Service af person-vogne/varevogne • Salg og køb af brugte biler

• Dæk - Alufælge (specialpriser) • Trailer reparation • Tilbud på syn

HUSK Brugte komplet hjul på alu- eller stålfælge GRATIS LÅNEBIL med op til 90% mønster - ring og hør på DIN str.

SOMMERDÆK - VAREVOGN

x14´´ ..................... 2.995,´´........................... 2.795,x15´´ ..................... 2.995,x15´´ ..................... 3.695,x16´´ ..................... 3.595,x16´´ ..................... 3.495,x16´´ ..................... 3.995,x16´´ ..................... 4.195,-

cl. moms, montering, ventiler, + 200,- kr. for alu montering. balancering kr. 300,ing af løse dæk kr. 300,for andre størrelser.

GTBILSALG

• Opbevaring af vinterdæk

• Sporing af person og varebiler fra kr. 595,- incl. moms • Nu også salg af trailere

Skal du have synet bilen? Ring og få et godt tilbud

v/Jesper Kling · Smedevænget 8 · 5560 Aarup · Tlf. 51 88 42 68 · Tlf. 64 47 42 68

kæmpe-møller nærmere Assens Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net

Mandag-torsdag kl. 7.00-18.00 - Fredag kl. 7.00-17.00 - LØRDAG IFØLGE AFTALE

Valg af forbrugerrepræsentanter Som kunde hos Assens Forsyning A/S, kan du få indflydelse på hvordan bestyrelsen i Assens Vandværk A/S, Assens Spildevand A/S og Assens Rensning A/S sammensættes fra generalforsamlingen 2018. Der skal vælges 2 forbrugervalgte bestyrelsesmedlemmer samt 2 suppleanter. Valget foregår i perioden mandag d. 4. til og med søndag d. 17. september 2017. Valget gennemføres som et elektronisk valg. Afgivelse af stemme vil kunne ske via et link på Assens Forsynings hjemmeside www.assensforsyning.dk, under ”Forbrugervalg 2017”. Det er kun kunder, der enten aftager vand fra Assens Vandværk eller afleder spildevand til et af Assens Spildevands renseanlæg, der kan stemme. Der kan kun afgives en stemme pr. husstand. Har du ikke et kundenummer, fordi du er bruger og ikke kunde i selskaberne f.eks. som andelshaver eller lejer, kan du rekvirere dette via hjemmesiden. Hvis du ikke har adgang til internettet og dermed mulighed for at afgive stemme via vores hjemmeside, kan du afgive din stemme ved i perioden 4. - 17. september 2017 at møde personligt op på hverdage inden for vores åbningstid på adressen Skovvej 2B, Assens. Husk at medbringe kundenummer og legitimation. Der kan stemmes på følgende kandidater, som har ønsket at opstille til valget:

Jørgen Skov Petersen Eriksvej 10 5610 Assens Tlf. 4032 4768 Mail: skov@privat.dk Palle Isaksen Jacob Gades Vej 22 5610 Assens Tlf. 4017 4810 Mail: pisa@pisa.dk Steffen Skov Østergaardsvej 51 5683 Haarby Tlf. 2225 0257 Mail: steffen@toskov.dk Søren Edlefsen Møllevej 1 5610 Assens Tlf. 6114 4852 Mail: se@mail.dk

Assens Kommune ønsker flere undersøgelser af de miljømæssige konsekvenser af vindmølleparken som planlægges opstillet mellem Als og Helnæs Assens Kommune har nu sendt sit bidrag til den såkaldte foroffentligheds-høring af Sønderborg Forsynings planer om en havvindmøllepark i Lillebælt. Her ønsker Sønderborg Forsyning at opstille op til 44 havvindmøller i Lillebælt. Derfor holdt Sønderborg Forsyning for nylig et informationsmøde, omtalt i Folkebladet, og på baggrund af den information, forsyningssselskabet gav, har

Assens Kommunes nu giver sit høringssvar. Kommunen ønsker svar på, hvad påvirkningen vil blive for det såkaldte Natura 2000 område ved Lillebælt, som er fugebeskyttelsesområde, hvor der lever 15 forskellige fuglearter. Desuden om de eventuelle støjgener ved Helnæs, som af kommunen er udpeget som et såkaldt stilleområde. Ikke mindst på grund af den smukke natur i området. Assens Kommune foreslår derfor, at der som led i forundersøgelsen laves en vurdering af støjpåvirkninger ved forskellige vindhastigheder. Høringssvaret skal nu drøftes og endeligt godkendes i Byrådet. Kommunen har i øvrigt endnu ikke taget overordnet stilling til selve havvindmølleparken.

Velbesøgt debatmøde i Salbrovadhallen Salbrovad Temaet ”Indre og ydre trusler” viste sig at være særdeles velvalgt, da Dansk Folkeparti Assens onsdag aften i sidste uge havde inviteret til debatmøde i Salbrovadhallen. Et møde, som var åbent for alle, og hvortil ikke færre end 129 personer forlods havde tilmeldt sig. Landsformanden for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl og hærprovst Thomas Beck var indbudt som oplægsholdere til aftenens fortsat højaktuelle emne. Thomas Beck, som indtil nogle få år siden beklædte embedet som sognepræst ved kirkerne i Sandager, Barløse og Holevad, og som har været udsendt som feltpræst til flere af de missioner, hvor danske styrker har medvirket, gav i sit bidrag en særdeles spændende beretning baseret på de erfaringer, han havde haft med i sin ”bagage”, når han ind imellem vendte hjem til Danmark for at fortsætte sit civile virke som sognepræst. Med baggrund i egne oplevelser i Irak og i Afghanistan, hvor han havde fulgt de danske soldaters indsats på

Med 130 forhåndstilmeldte blev Salbrovadhallens lille sal fyldt op. nærmeste hold, advarede han om, at soldaterne under udøvelsen af deres farefulde virke i det fremmede og at vi alle herhjemme i vores daglige tilvante magelighed som helhed aldrig må negligere de trusler, vi står over for. Hvad soldaterne angår, er der aldrig - som han undertiden har oplevet det defineret - tale om hverken ”bløde” missioner eller lette opgaver.

Yderligere oplysninger om kandidaterne kan læses på hjemmesiden. Resultatet af valget oplyses i dagspressen og på Assens Forsynings hjemmeside d. 3. oktober 2017. Ved ydereligere spørgsmål, kontaktes Ulla Nissen på tlf. 6344 9018 eller Pia Freilev Nielsen på tlf. 6344 9011.

Skovvej 2B • 5610 Assens • Tlf. 6344 9000 • www.assensforsyning.dk

Aftenens hovedpersoner hærprovst Thomas Beck, formanden for Dansk Folkeparti Assens Ole Larsen og landsformanden for Dansk Folkeparti Kristian Thulesen Dahl.

Hvis en sådan opfattelse vinder indpas, mindskes den opmærksomhed, som konstant må opretholdes både i forberedelserne til og under løsningen af en kampopgave. Og risikoen for at det går galt øges tilsvarende. Det samme sker, hvis vi herhjemme og her især vore politiske beslutningstagere, tager vores sikkerhed for givet og derfor ved mere eller mindre bevidst at lulle befolkningen i søvn, mindsker opmærksomheden overfor de skiftende trusler mod vort samfund og mod de livsværdier, som vi gennem generationer har bygget vort samfund på. Forsvarsforhandlinger med udgangspunkt i NATO`s musketéred Kristian Thulesen Dahl tog efterårets forhandlinger om et nyt forsvarsforlig som udgangspunkt for sit indlæg. Under henvisning til vort medlemskab af NATO og den der vedtagne såkaldte ”musketéred”, der forpligter medlemslandene til solidarisk at betragte

ethvert angreb på blot et medlemsland som et angreb på alle, redegjorde han for Dansk Folkepartis holdninger til den værnepligt, som ifølge dansk lov fortsat er gældende. Generelt om værnepligten sagde han, at den dannede et væsentligt grundlag for, at vi i generationer frem kan bevare den sammenhængskraft, som vort demokratiske samfund er bygget på. Flere midler til forsvaret, uddannelse af et større antal soldater via værnepligten som grundlag for genetableringen af mobiliseringsenheder vil derfor være målet for Dansk Folkeparti ved de kommende forhandlinger i Folketinget, sagde han. Efter en indlagt kaffepause blev der på baggrund af spørgsmål fra tilhørerne lejlighed til debat. En debat, hvorunder der som forudsigeligt med en af dansk politiks mest fremtræden personligheders tilstedeværelse også kom andre politiske emner i spil. find


Din lokale avis i Assens Kommune

19

L

Nybolig Gørtz & Jespersen - Vi vil Assens & Omegn

AARUP - Lærkevej 14spiVelbeliggende villa

NYHED

Lys og indbydende villa til jer, der lægger vægt på en fleksibel planløsning og en børnevenlig beliggenhed tæt på skole, børnehave og indkøbsmuligheder. Her får man en charmerende villa med gode muligheder for at sætte sit eget præg på indretningen, så man får præcis den bolig, man drømmer om. Villa-

en er omgivet af en dejlig lukket have og ligger i et fredeligt kvarter i hyggelige Aarup, der er et aktivt lokalsamfund i rivende udvikling. Sag: 110273

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

1.295.000 1.676 65.000 5.928/4.898

Bolig m²

158

Grund

Stue/vær

2/4

Opført 1969/1983

Kontantpris: Ejerudgift pr. md: Udbetaling: Brt/nt ekskl. ejerudg:

595.000 1.210 30.000 2.753/2.272

Bolig m²

98

Grund

793

Stue/vær

1/3

Opført

1968

797

AARUP - Kertevej 28spiByhus i skønt naturområde - 3 værelser

NYHED

Huset er opført i 1968 og fremstår i pæn og velholdt stand. Boligarealet er på 98 kvadratmeter og dertil kommer et rummeligt skur. Lys entré. Stuen er indrettet med flotte, gyldne parketgulve, en hyggelige brændeovn og masser af plads til både spisebord og sofahjørne. Der er store, sydvendte vindues-

partier. Fra stuen er der adgang til et køkken af ældre dato. Derudover byder villaen på et bryggers, to værelser, et soveværelse samt et badeværelse. Haven har en sydvendt terrasse, en småstensbelagt indkørsel samt en baghave med frodige frugttræer. Sag: 110281

Nybolig Nybolig Gørtz & Jespersen - Aarup Søren Jensen Ejendomsmægler, MDE Mobil 2386 8315

Vivi Næsted Salgskoordinator Mobil 2073 4807

Bredgade 20 ·· ·5560 Aarup 5560@nybolig.dk ·· ·nybolig.dk ·· ·Tlf: 6611 7755


20

L

Valg til bestyrelsen Assens Kommune Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Kunder hos Assens Forsyning A/S kan frem til søndag den 17. september stemme på, hvordan bestyrelsen skal sammensættes fra generalforsamlingen 2018. Der skal vælges to bestyrelses-medlemmer og to suppleanter.

Valget gennemføres som et elektronisk valg, og man kan stemme via et link på www. assensforsyning.dk – under ”Forbruger-valg 2017.” Kun kunder, der får vand fra Assens Vandværk eller afleder spildevand til et af Assens Spildevands renseanlæg, kan stemme. Har man ikke adgang til internettet er der også mulighed for at møde op personligt hos Assens Forsyning.

Din lokale avis i Assens Kommune

Genbrugspladser har åbent døgnet rundt Assens Kommune Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Assens Forsyning åbnede i sidste måned de såkaldt døgnåbne zoner til haveaffald og genbrugelig emballage Vissenbjerg og Aarup. Åbningen har sammenhæng med, at det for et par år

VINDUESPOLERING

Rylevænget 6 • 5492 Vissenbjerg

www.camillathomsen.dk Malermester@camillathomsen.dk

Tlf: 6474 2240

TØMRER · SNEDKER · KØKKENMONTERING Søren Fisker Olesen Lundager 22 5492 Vissenbjerg Mobil 2012 4661 Mail: info@s-fisker.dk NYHED: Medlem af

ViVI TILBYDER tilbyder Alt VVS-ArbejdeOGindenfor: ALT I BLIKKENSLAGERARBEJDE VVS INDENFOR: • Kedeludskiftning • Naturgasanlæg • Biobrændselsanlæg • Nybygning • Renovering / ombygning

siden blev besluttet, at der skulle etableres døgnåbne zoner på genbrugspladserne i Assens Kommune. Zonerne ligger lige uden for genbrugspladsen – og har 24 timers åbning 365 dage om året – såmænd også juleaften og nytårsaften, hvis man pludselig skulle få lyst til at få ryddet op.

• Forsikringsskader • Oliefyrsservice • Gasservice • Solvarmeanlæg Varmepumper • Jordvarmeanlæg

Stiga Autoclip 221 Areal: 500 m2. Normalpris 9.995,Tilbud excl. opsætning

www.håndværker.dk

www.s-fisker.dk

7.995,-

Vi tilbyder opmåling før tilbud, samt opsætning ved køb

Murer- & kloakarbejde

Fuge teknik

v. Carsten Sørensen - Aut. VVS-installatør Krengerupvej 37 • Tlf. 50 95 36 10 • 5690 Tommerup • www.skovlund-vvs.dk

GRØNNEMOSE MASKINFORRETNING

®

Nybygning/renovering. Kloak-TV inspektion. Spuling

Industrivej 6 · 5560 Årup · Telefon 64 43 14 03 www.groennemose-maskinforretning.dk

Ring og få et tilbud - aut. kloakmester

64471428 - fugeteknik.dk

VVS

Gas-, olie- og fjernvarmeservice

PLÆNETRAKTORER...

Ved køb af betaler vi mindst ny Stiga, kr. 3.000,for din gamle Jonsered plænetraktor eller Snapper GREMMELØKKE MASKINFORRETNING

Dragebakken 20 / 5560 Aarup Mobil: 42 13 83 00 / e-mail: bl@cooltherm.dk www.cooltherm.dk

Fyringssæsonen er godt i gang … Sand Entreprise tilbyder en af markedets absolut bedste varmepumper – Panasonic HZ9RKE med en af markedets absolut bedste SCOP værdi 5,3. Standard installation 19.800,- kr. incl. moms. Modtag op til 4.000,- kr. i tilskud for CO2 som fratrækkes prisen. Spar op til

Gremmeløkkevej 25 - 5592 Ejby - Tlf. 64 46 15 56 - 40 14 15 56

Smedearbejde • Gasinstalationer • Biobrændselanlæg • VVS-arbejde • Bygningssmede arbejde

Gelændere Plæneklipper/små motor rep. Rustfritstål arbejde Badeværelser

Assensvej 27 - 5560 Aarup - Telefon 6443 1135 - www.skydebjerg-smede.dk Åbningstider: Mandag-torsdag kl. 7.30-16.30 - Fredag kl. 7.30-15.30 - Lørdag lukket.

Alt haveservice udføres!

tæpper • gulve • gardiner

75%

KliK ind på

på varmeregni

ngen

T: 21 636 131 • www.sand-varmepumper.dk

• • • • •

Aut. VVS-installatør

lækre løsninger www.garant.nu

www.christinaagergaard.dk

R32

NY MILJØVENLIG KØLEMIDDEL

TOTALLØSNINGER

Tlf. 6471 1609 • email: p@llejohansen.dk

Gl. Torøhusevej 30-32 • 5610 Assens • Tlf. 6471 1609 • Mobil 2127 6999 www.pallejohansen.dk • e-mail: p@llejohansen.dk

og bestil et uforpligtende besøg af gulv- eller gardinkonsulenten! www.garant.nu

Garant Odense C Middelfartvej 3 5000 Odense C Tlf. 66 12 63 10

- ring for et godt tilbud..! · Alle former for belægning · Opsætning af hegn · Græsslåning · Nedbrydning · Klipning af hæk · Snerydning

HUSK HÅNDVÆRKERFRADRAGET PÅ HAVEARBEJDE! · Saltning · Fældning af vanskelige træer, incl. forsikring.

Holmevænget 1 - 5560 Aarup

Tlf. 64 45 16 62 Mobil 22 80 16 62

info@sh-anlaegservice.dk www.sh-anlaegservice.dk


Din lokale avis i Assens Kommune

21

L

Højris Aps

Mikael Højris Lilian Pedersen Drikkjær

Ejendomsmægler MDE & Valuar

Indehaver Ejendomsmægler og valuar MDE.

NYHED

Henrik Elbæk

Ejendomsmægler, Ejendomsmægler købermægler & valuar MDE

NYHED

F Solvænget 18 - 5690 Tommerup

En god ejendom med mange muligheder På roligt vænge i Tommerup St. finder du denne dejlige villa med tag fra 2000 og med mulighed for at sætte dit eget præg. Ejendommen indeholder: Entré med trappe til kæderen, gæstetoilet, fordelergang, køkken/ alrum, stor stue med udgang til terrasse, badeværelse med gulvvarme, badekar samt bruseniche, soveværelse med skabsvæg samt udgang til svalegang samt 2 værelser. God og højloftet kælder med flere disp. rum. Til ejendommen hører carport.

NY PRIS

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

1.095.000 55.000 2.034 4.935/4.114

Bolig/kld. Rum/vær. Opført Sag Kontakt

125/125 m2 4/4 1973 54902798 64473252

Solgårdsvej 8 - 5492 Vissenbjerg

F Hjortebjergvej 8 - 5463 Harndrup

Meget flot og indflytningsklar villa Pæn og velholdt 1 1/2 plans pudset villa beliggende centralt i Harndrup med kort afstand til indkøb, offentlig transport samt få minutters kørsel til det fynske motorvejsnet. Villaen indeholder: Entré, spisestue, køkken, dagligstue, bryggers, nyere badværelse, soveværelse. 1. salen indeholder repos, to store værelser. Dejlig havestue med udgang til flisebelagt, overdækket terrasse.

NY PRIS

Smuk og æstetisk

I Skalbjerg finder du denne nydelige og indbydende 1-plans villa, opført i 1974, med et boligareal på 114 m2 - garage med integreret værksted på 21 m2. Villaen har en indbydende indretning til den lille familie og skulle behovet for et ekstra værelse, ville der med lidt ændringer være mulighed for dette. Beliggende i rolige omgivelser med kort afstand til skole, indkøb og offentlig transport.

Arkitekttegnet villa på 260 kvm, gennemført stil og harmonisk æstetik. Entré, vaskerum og bryggers, badeværelse og tre værelser - to med udgang til terrasse. Øverst køkkenalrum med udgang til terrasse, lys stue, badeværelse og to værelser. En moderne familiebolig, varmt, velholdt og hyggeligt. 1180 kvm grund med udsigt over byens tage - tæt på fritidsaktiviteter, indkøb og skole. Desuden tre lækre terrasser og dobbeltgarage med el-port.

E 950.000 50.000 1.578 4.277/3.565

Grund Bolig Rum/vær. Opført

806 m2 114 m2 4/3 1974

C Sag Kontakt

54902211 64473252

Skelskovvej 57- 5690 Tommerup

Villa med god 1. sal

Velholdt rødstens villa med pillefyr og nyere badeværelse i Tommerup st. Denne ejendom indeholder: bagindgang med klinker, nyere badeværelse fra 2010 med brus og gulvvarme, værelse med trægulv og gulvvarme, køkken fra 2004 med gulvvarme og spi-seplads - udgang til terrasse, stue med brændeovn. 1. sal som er renoveret i 2004 med 2 værelser og repos, gæstetoilet. Kælder med stort disp. rum med pillefyr fra 2005. Terrasse fra 2014.

G Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

595.000 30.000 1.239 2.715/2.257

Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opf./reno.

Højris Aps

Højris Aps

Vestergade 12 5492 Vissenbjerg 64473252

Østergade 11 5580 Nørre Aaby 64 42 14 40

921 m2 135/24 m2 4/4 1932/2004

995.000 50.000 1.120 4.489/3.750 659 m2 144/4 m2 4/3 1935 54902876 64473252

Troldebakken 42 - 5560 Aarup

Indbydende villa

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt. Grund Bolig/kld. Rum/vær. Opført Sag Kontakt

Sag Kontakt

54901335 64473252

Pris Udb. Ejerudg. Brt./Nt.

2.975.000 150.000 2.692 13.252/11.054

Grund Bolig Rum/vær. Opført

1.180 m2 260 m2 6/5 2006

Sag Kontakt

54901699 64473252

Sætter du pris på det du har? Vi sætter pris på din bolig Bestil et gratis Salgstjek, så hjælper vi dig med at sætte en pris på din bolig. Kom ind i butikken og hør mere eller klik ind på Salgstjek.dk

Vind en Roomba robotstøvsuger Bestil et gratis Salgstjek inden den 29. september 2017 så deltager du i konkurrencen om en iRobot Roomba 772. Vi udlodder 5 stk. til en samlet værdi på 13.435 kr.

En del af byens liv


22

Din lokale avis i Assens Kommune

L

Hjortelaugets indsats har båret frugt Deltagerne i hjortelaugets årsmøde var enige om styregruppens anbefalinger vedrørende dåvildtjagten i den aktuelle jagtsæson. Det smukke gevir, som ses i midten af billedet, stammer ikke fra en skudt hjort, men fra en otte år gammel hjort, som er fundet død på en mark nær Assens.

En stor tak til alle vores sponsorer Efter et fint forår med velgørenhedsarrangement og touren Assens-Skagen, er den samlede donation på kr. 160.000,- nu overrakt til Red Barnet, Assens. Den økonomiske hjælp går ubeskåret til ”Familieoplevelsesklubben” under Red Barnet og er øremærket til de omsorgssvigtende børn og unge i Assens Kommune. Endnu engang, en stor tak til alle vores sponsorer…

SPONSOR 2017

Assens Kommune Da Hortelaug Assens blev stiftet den 24. august 2009, skete det på foranledning af et overordnet ønske om, at der skulle genetableres en fritstående og selvbærende bestand af de større hjortearter i Danmark, hvilket specifikt for Assens Kommune omfattede dåvildtet. Dådyr er en af Danmarks oprindelige vildtarter, men de blev fortrængt fra vore breddegrader for 10.000 år siden som følge af den seneste istid. Det var romerne, som under deres erobringstogter bragte dådyr tilbage til Nordeuropa, og senere vikingerne, som i 1200-tallet tog dådyr med hjem fra deres færden i England. Siden har bestanden i Danmark været koncentreret omkring de større godser, hvor den for det meste ligesom i Dyrehaven nord for København har levet under

hegn. Da styregruppen for Hjortelaug Assens torsdag den 7. september holdt årsmøde, kunne formanden i sin beretning om gruppens virke konkludere, at den hidtidige indsats havde båret frugt, idet bestanden inden for Assens Kommunes grænser efter styregruppens bedste skøn med den seneste tilgang af kalve er på omkring 500 dyr. Målet har gennem alle årene været, at der skulle etableres en bestand med en både køns- og aldersmæssig gunstig sammensætning, og dertil har frivillige fredningsaftaler efter styregruppens anbefalinger været et væsentligt værktøj. Som jæger i Danmark er man hvert år i forbindelse med fornyelse af det lovpligtige jagttegn forpligtiget til at indberette, hvad man i den foregående jagtsæson har skudt, og hvor det er skudt. Ud fra den sammenfattede

vildtudbyttestatistik kan man se, at der i Assens Kommune i jagtåret 2015-2016 er skudt otte dåhjorte, seks dåer og 17 kalve. Det kan derfor konstateres, at styregruppens anbefalinger vedrørende fredning af hjortene ikke er efterlevet, hvilket meget vel kan medføre, at der fra jagtsæsonen 2018-2019 indføres fredninger ved lov. Ved torsdagens årsmøde fremlagde styregruppen dens anbefalinger for sæsonen 2017-2018. Disse anbefalinger tilsiger, at dåer og kalve må jages i henhold til de gældende jagttider, hvilket betyder fra 1. oktober til 31. januar, men at hjorte uanset størrelse fortsat bør fredes. Anbefalingerne blev til styregruppens glæde enstemmigt accepteret og vedtaget af de fremmødte. find

Har du en forælder med demens? Så har du nu mulighed for at deltage i en pårørendegruppe. Som voksen pårørende til en person med demens møder du løbende nye udfordringer. Du skal måske løse flere og anderledes opgaver omkring din forælder og samtidig presser vanskelige tanker og følelser sig på.

AARUP

v/Jakob van Dijk

Søndergade 2 • 5560 Aarup • Tlf. 6443 2543 kiropraktik.aarup@gmail.com • www.64432543.dk

KULKRANEN

Pårørendegruppen giver dig mulighed for at: • Dele erfaringer og viden med andre i samme situation • Få viden gennem små oplæg og sparring med pårørenderådgiveren. • Få et pusterum, hvor der er fokus på dig og dine behov.

Tour de Four Red Barnet, Assens

ASSENS-S

KAGEN

Pårørenderådgiveren deltager i alle møderne. Pårørendegruppen afholdes i tidsrummet 19.00 – 21.00 på Rådhuset, Mødelokale 4, Rådhus Alle 5, 5610 Assens. Indgang i Rådhusgården ved Mødecentret (efter skorstenen). FØRSTE GANG: Tirsdag den 10. oktober 2017. Herefter den: 31. oktober 2017 21. november 2017 5. december 2017 9. januar 2018 23. januar 2018 Tilmelding efter først-til-mølle princippet til pårørenderådgiver Helle Skov Iversen på telefon: 6474 7106.


Din lokale avis i Assens Kommune

Dødsulykke undersøges nærmere Banedanmark har taget fat på yderligere undersøgelser af, hvordan man kan øge sikkerheden på Bred Station, efter den 17-årige Anders Frederiksen blev dræbt af et gennemgående tog på stationen sidst i juli. Ulykken skete i overgangen på stationen, som af en del beboere i Bred længe har ment udgør en ulykkesrisiko, selv om der både med et lyssignal og via højttalere markeres, når der er et tog på vej. Siden er der sket en lignende ulykke i Tjæreborg, hvor en 15-årige dreng blev dræbt. Af mulighederne på Bred Station er både en bom og yderligere skiltning i spil.

23

L

SPORTEN

Det bløder i Assens FC på lørdag Kommunalvalget i november nærmer sig så småt. Det har vi også bemærket i Assens FC. Derfor har AFC inviteret 4 kommunalpolitikere fra hvert deres parti, til at komme og grille pølser på Stadion, kommende lørdag ifm Fynsseriekampen Assens FC - OKS. Henrik Mott (V) - Charlotte Christiansen (A) - Lars Kolling (DF) og Ena Nørgaard (C) fyrer op under grillen - og hinanden, fra kl. 15.00. Kom og få en snak med politikerne om fremtiden for fritiden i Assens Kommune. Måske er politikerne så overbevisende at du også tør købe en pølse af dem eller bliver det måske dig der griller politikerne?!

Pølserne leveres af SuperBrugsen Assens. Assens FC får også besøg af den nye blodbus fra OUH - hvis man melder sig som bloddonor på lørdag, så kvitterer Assens FC for den gode gerning med en gratis øl/vand fra Bryggeriet Vestfyen. Læs mere om hvordan du bliver bloddonor på www.sydblod.dk Blodbussen ankommer til Assens Stadion allerede kl. 13.00. Kampe på Assens Stadion, lørdag d. 16. september: Kl. 13.30: U19M Assens FC - Munkebo BK Kl. 15.30: Fynsserien Assens FC - OKS

Tommerup Vandpolo på tysk besøg Spillerne fra Tommerup Vandpolo fik rigtig meget erfaring hjem fra træningsturen til Hamborg Tommerup Vandpolo har i sidste weekend været på træningstur til Hamborg. Det er klubbens ungdoms-hold, der igen har indledt et samarbejde med HTB 62 under navnet "DAN GER" Liga, og klubben spillede på skift på to baner i tyskernes vandpolo bassin. Hamborg fik for

omkring fire år siden deres idrætssvømmehal, hvor der kun spilles vandpolo. ”Tommerup Vandpolos U11, U 13, U15 og vores pigehold fik rigtig mange svære træningskampe, der har bidraget til, at vi fremadrettet rykker os. Lige nu forbereder vi os til, at vi for 15. gang skal

afholde præmieturnering i Tommerup den 30. september og 1. oktober. Vi glæder os til at spille på hjemmebane,” fortæller cheftræner Karl-Emil Greve. Tommerup Vandpolo Vi får besøg af alle de danske klubber og desuden flere klubber fra Tyskland.

Spil alt det du vil resten af året for kun 500,på Fyns bedste Golfbane

Incl. træning og regelundervisning. Tilbuddet gælder sidste prøvehold.

Kendt kunstner udstiller på Sulegaarden Galleri Sulegaarden i Assens holder lørdag den 16. september fra kl. 14 – 17 fernisering på en udstilling med kunstmaleren Zarko Radic, der er født i det tidligere Jugoslavien. Udstillingen er åben fredage, lørdage og søndage fra kl. 11-17 frem til den 5. november – eller efter aftale, oplyser Sulegaarden. Zarko Radic er født i det tidligere Jugoslavien og blev uddannet ved kunstakademierne i Nowi Sad og Beograd. I 1964 flyttede han til Stuttgart i Tyskland, hvor han arbejdede som teatermaler - sideløbende med sin egen udvikling som maler. I dag bor og arbejder Zarko Radic i Bochum i Tyskland og er i dag en international anerkendt kunstner med talrige udstillinger bag sig. ”Jeg mødte Zarko Radic i forbindelse med min udstilling i Bochumer Kulturrat i 1997. Denne udstilling er kommet i stand, da jeg i 2013 igen besøgte Zarko i hans atelier. Min rejse blev øvrigt hjulpet på vej med hjælp fra et rejsestipendium fra Assens Kunstråd,” fortæller Carl Henning Aarsø fra Sulegaarden.

Pay & Play

Sidste prøvehold starter 26. sep. Kontakt sekretariatet

Et af Zarko Radics værker, ”Mädchen mit blondem Haar,” som udstilles i Assens.

KUN kr. 150,for dagskort

10 turs kort til P&P kun kr. 1200,kontakt tlf. 6476 1023/1026

Barløseborg Golf

Plads til flere medlemmer Så er ferien slut og træningen er fuld gang i Glamsbjerg Taekwondo klub. De første børn har allerede været i kamp i Vejle, og klubben har også deltaget i børnenes dag i Glamsbjerg. Så der er fuld gang i aktiviteterne i klubben. Klubben har haft en stor tilgang af børn til deres Tigerhold, men der er stadig plads til mange flere, hedder

det. Medlemmerne på Tigerholdet er fra fem år og opefter. Junior- og voksen hold er også kommet godt i gang, men vil også gerne være nogle flere, lyder det fra klubben, der også opfordrer til at møde op i hallen og få en snak – eller finde mere info på hjemmesiden - eller på Facebook.

Skovvangsvej 47 - 5610 Assens - Tlf. 6479 1224 - www.bbgolf.dk - post@ bbgolf.dk Mandag 12.00 - 16.00 - Tirsdag 13.00 - 17.30 - Onsdag Lukket - Torsdag 12.00 - 16.00 - Fredag 9.30 - 13.30

SCANKAB ARENA Herre serie 1 Onsdag den 13. september kl. 17.50

AARUP - CHANG

FODBOLD

ALBANI ARENA VISSENBJERG/SKALBJERG

ALBANI ARENA VISSENBJERG

Lørdag den 16. sept. kl. 15.30: ALBANISERIEN HERRE:

SSV Højfyn - Næsby

Hovedsponsorer:

L

Kampsponsor: Se mere på www.aarupboldklub.dk eller facebook


24 ERVSTRAILER

35

KUN

155/80x13 ...... kr. 1500,165 x 13.......... kr. 1600,145/70x13 ...... kr. 1500,155/70x13 ...... kr. 1500,165/70x13 ...... kr. 1600,175/70x13 ...... kr. 1700,185/70x13 ...... kr. 1900,165/70x14 ...... kr. 1800,-

MOTOR 3495.+ moms

e Trailer Stål

30

185/70x14 ...... kr. 2000,155/65x13 ...... kr. 1600,165/65x14 ...... kr. 1800,175/65x14 ...... kr. 1900,185/65x14 ...... kr. 2000,185/65x15 ...... kr. 2100,195/65x15 ...... kr. 2200,205/65x15 ...... kr. 2100,-

4 stk. 185/65x15´´ ..................... 2.795,4 stk. 195/50x15´´ ..................... 2.395,4 stk. 195/65x15´´ ..................... 2.495,4 stk. 205/55x16´´ ..................... 3.195,4 stk. 205/60x16´´ ..................... 3.695,4 stk. 215/55x16´´ ..................... 4.695,4 stk. 215/50x17´´ ..................... 5.395,4 stk. 225/45x17´´ ..................... 3.895,4 stk. 225/40x18´´ ..................... 4.495,4 stk. 245/45x18´´ ..................... 6.495,-

225/55x17” kr.

3.995,-

SOMMER + HELÅRSDÆK 235/50x17” kr. 3.995,-

÷

Vinterdæk Good Year UG 7 + ”TESTVINDER”

205/45x17” kr.

3.795,-

L 2195,-

195/65x15” kr.

215/65x16” kr. 225/65x16” kr.

3.995,3.995,-

50% 4 dæk på fælge - fra kr. 999.DAYTON/FIRESTONE SOMMERDÆK

4 stk. 155/70x13´´ 4 stk. 165/70x13´´ 4 stk. 175/70x13´´ 4 stk. 165/65x14´´ 4 stk. 165/70x14´´ 4 stk. 175/70x14´´ 4 stk. 175/65x14´´ 4 stk. 185/65x14´´ 4 stk. 185/60x15´´ 4 stk. 185/65x15´´ 4 stk. 195/50x15´´ 4 stk. 195/65x15´´ 4 stk. 205/55x16´´ 4 stk. 205/50x17´´ 4 stk. 205/60x16´´ 4 stk. 215/55x16´´ 4 stk. 225/45x17´´

................... 1.495,................... 1.595,................... 1.650,................... 1.650,................... 1.695,................... 1.750,................... 1.650,................... 1.850,................... 1.995,................... 1.995,................... 1.995,................... 2.050,................... 2.295,................... 2.695,................... 2.595,................... 3.095,................... 2.995,-

Gælder så længe lager haves

VORES AUTOVÆRKSTED REPARERER ALLE BILMÆRKER

BYENS BILLIGSTE Timepris kr. 360,+ moms

FINANSIERING2195,AF: køb 4 - betal for 2 2595,2695,KUN AUTOREPARATION, DÆK, 4375,- Kom og se og få et tilbud 995.- FÆLGE, TRAILERE Brugte komplet hjul på alu- eller stålfælge M.V. 2000 nye og brugte VINTERDÆK med fælge med op til 90% mønster - ring og hør på DIN str. KR. 0.- I UDBETALING dre ERHVERVSTRAILERE de tilbud - kig ind. 12 MDR. RENTEFRI Exide kvalitetsbatterier til bilen... 4 STK. FRA KUN 1500,Str. 175/70 x 13 T Good Year UG 7+................. 4 stk. Str. 185/65 x 15 T Good Year UG 7 .................. 4 stk. Str. 195/65 x 15 T Good Year UG 7+................ 4 stk. Str. 205/55 x 16 H Good Year UG 7+ og Ultragrip performance .............................. 4 stk.

BEMÆRK - BEMÆRK - priserne er incl. alt.

moms

Passer bl.a. til: Ford - Peugeot - Nissan - BMW - VW Alfa Romeo - Audi - Skoda + mange andre mærker

tilbud på reparation af trailere ( alle mærker)

• Service af person-vogne/varevogne • Salg og køb af brugte biler

• Dæk - Alufælge (specialpriser) • Trailer reparation • Tilbud på syn

• Opbevaring af vinterdæk

• Sporing af person og varebiler fra kr. 595,- incl. moms

SOMMERDÆK Finansiering afFIRESTONE autoreparation, dæk,- VAREVOGN fælge, trailere• Nu mv.også salg af trailere 4 stk.KR. 165/70x14´´ ..................... 2.995,0,- I UDBETALING 4 stk. 185x14´´ ........................... 2.795,12 mdr. rentefrit (Bemærk ingen mdl. gebyrer)

Vi har næsten alle størrelser. Priserne er incl.moms - ekskl. (BEMÆRK INGEN MDL. GEBYR ) montering og afbalancering og miljøtillæg.

4 stk. 195/70x15´´ ..................... 2.995,4 stk. 215/70x15´´ ..................... 3.695,4 stk. 195/60x16´´ ..................... 3.595,4 stk. 195/65x16´´ ..................... 3.495,4 stk. 205/65x16´´ ..................... 3.995,4 stk.incl. 215/65x16´´ moms +..................... miljøafgift 4.195,-

HUSK GRATIS LÅNEBIL

Skal du have synet bilen? Ring og få et godt tilbud

fra kun kr. 499,-

KLING • Tlf. 64 47 19 68

Priserne er incl. moms, montering, ventiler, AFB og miljø + 200,- kr. for alu montering. Afbalancering kr. 300,Montering af løse dæk kr. 300,Ring for andre størrelser.

Søndersøvej 41, Vissenbjerg • Åbningstider: Mandag-fredag 8.00-16.30. Lørdag 9.00 - 14.00 • www.kling-daek.dk

BRUGTBILSALG

v/Jesper Kling · Smedevænget 8 · 5560 Aarup · Tlf. 51 88 42 68 · Tlf. 64 47 42 68

Mandag-torsdag kl. 7.00-18.00 - Fredag kl. 7.00-17.00 - LØRDAG IFØLGE AFTALE

Din lokale avis i Assens Kommune

Grønnemose blev Årets landsby Grønnemose De glæder sig i Grønnemose. Byen er nemlig blevet kåret som Årets landsby 2017 i Assens Kommune – efter indstilling fra Landdistriktsrådet. Overrækkelsen af prisen finder sted den 29. september, hvor borgmester Søren Steen Andersen og Landdistriktsrådets formand, Steen-Ove Teisner, vil overrække prisen – ledsaget af rar en check på 10.000 kroner. ”Vi har indstillet Grønne-

mose som Årets landsby, fordi udviklingen i Grønnemose har været båret af mange forskellige sammenslutninger af borgere og foreninger. Og det hele har været bundet sammen i en bevidst strategi med temaer som forskønnelse, bosætning og gåpåmod – blandt andet udmøntet i etableringen af en landsbypedelordning og deltagelse i ambassadørkorpset i Assens Kommune,” hedder det blandt andet i Landdistriktsrådets begrundelse.

ANNONCER 6443 1178 www.folkebladet.net

VI VISER GERNE ANSIGT og servicerer din bil..!

Heldigvis var det godt vejr, da børnehaven holdt Åbent Hus.

Børnehave siger tak Aarup Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Lørdag den 2. september holdt Aarup Private Børnehave Åbent Hus med tilhørende loppemarked, og heldigvis var solen fremme,

Thomas

Mekaniker og autotekniker

Steffen Lærling

Lars

Værksted

Mekaniker og autotekniker

Per Poulsen

Biler til salg

Indehaver

Som AutoMester arbejder vi for flere glade bilister. Det er vi kommet rigtig langt med. Som kunde er du hos os altid sikker på en professionel og ærlig rådgivning. Vores medarbejdere deltager i AutoMester´s obligatoriske uddannelse, som gør at vi altid har frisk viden og nyeste udstyr klar. Det gør at vore kunders biler spænder fra de helt nye til veteran. Det handler om tillid.

GRATIS LÅNEBIL

Jan

Mekaniker og pladesmed

Sort, 6 prs.camper-model, airc. sædevarme, 4x el-ruder, el-spejle, cd/radio, tågelygter, servo, træk. Km 119........................

144.800

01 Skoda Fabia 1,4 8V 68 Comfort Combi

Bordeauxmetal, servo, abs, service ok, nysynet, tagræling, tågelygter, aftag. træk Km 118............................

www.klokholm-automobiler.dk

52.800

Topprofessionelt bilarbejde Forårsklargøring

-den klarer vi! • Bevar fabriksgarantienForårsklargøring

02 VW Golf 1,8 GTi Turbo

vigtigere end nogensinde

Hørvævsmuseet klar med efterårsprogram Krengerup

05 Ford Galaxy 2,3 Trend

Sølvmetal, 15” alufælge, vinterhjul, el-spejle, cd/radio, airbag, kørecomputer, udv. Temp måler, el-soltag, lev. nysynet, service ok. Km 105........................

04 Skoda Fabia 1,2 12 V Comfort 64

Koksmetal, 16” alufælge, 2 zone klima, fartpilot, kørecomputer, regnsensor, el-spejle m/varme, isofix, service ok Km 128.......................

Sølvmetal, 6 gear, 2 zone klima, køl i handskerum, fartpilot,kørecomputer, el-spejle m/varme, tågelygter, lev. nysynet, træk. Km 137.......................

Sølvmetal, servo, abs, lev. nysynet, træk, service ok, Km 117............................

129.800 • Alle forsikringsskader 64.800 Er du bilejer, så er det • Service og reparation af nu, alle at bilenbilmærker skal have et forårstjek ovenpå • Alt fra elektronik til mekanik en lang vinter med sne, salt og grus. Det er vigtigt at ordne • Rudeskifte småskaderne, inden 07 Citroën C4 Picasso 1,6 05 VW Touran 1,9 TDI 105 de udvikler sig til dyre HDi 110 VTR+ Trendline • Hjulopbevaring reparationer. tjekket bremser, VI ER FALCK • Kvalitet og service hverFå gang lygter og styretøj 169.800 184.800 Ring for uforplig• GRATIS hente/bringe service tende tilbud. Se flere brugte BONUSVÆRKSTED biler på vores hjemmeside

KLOKHOLM AUTOMOBILER ApS

Gl. Hovedvej 87 5560 Aarup Tlf. 64 88 13 00 www.klokholm-automobiler.dk

og vejret holdt tørt. Og det var ikke kun børnehavens børn og familier, der kom forbi. ”Det er vi rigtig glade for både fordi flere nu kender til os. Men også fordi vi fik et pænt overskud. Så mange tak for det,” lyder det fra børnehaven.

Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Sommersæsonen på Hørvævsmuseet i Krengerup nærmer sig sin afslutning, men til gengæld er museet på trapperne med sit efterårsprogram. Museet har fortsat åbent hver weekend denne måned ud, og man kan endnu nå at se både temaudstillingen med titlen S.O.S. - Stribet Olmer Strik - og den sidste cafeudstilling med Ulla Hvids malerier og Lene Broes keramik, hedder det fra museet. I efterårsprogrammet lægges der ud med tre spændende foredrag med tekstil-eksperter, som på hver deres måde lægger op til efterårsferiens udstillinger og værksteder. Den 12. september kl. 19 kommer Ellen Warring, museumsinspektør fra Odense Bys Museer med foredraget: Som man reder – om sengens tekstiler. Onsdag den 20. september kl. 19 kommer Susanne Lervad, gæsteforsker på

Center for Tekstilforskning ved Københavns Universitet med foredraget: Terminologi og væv. Tirsdag den 10. oktober kl. 19 er turen kommet til Minna Kragelund, seniorforsker på Holbæk Museum med foredraget: Kistetøj og pyntestykker i det smukkeste broderi. Rokketræf Søndag den 10. september holdes der Rokketræf, hvor alle spindere er velkomne. I løbet af dagen kan man få råd og vejledning og udveksle erfaringer, og søndag holdes årets sidste søndagscafe med levende musik i cafeen fra kl. 14-16, hvor Poul Strunk og Lokky Jørgensen spiller. Søndag den 1. oktober kommer tre af GEM'erne - de Garn Elskende Mesdames, der står bag temaudstillingen. Den 28. oktober og 5. november holder Hørvævsmuseets Aftenskole kursus i kurveteknikken Løbbinding ved Katrine Ørnstoft kl 9-15 i cafeen. Yderligere info om aktiviterne på Hørvævsmuseets hjemmeside.


Din lokale avis i Assens Kommune

25

L

MOTOR

Nul fejl hos undervognscenter Aarup Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Vestfyns Undervogns Center/Dinitrol Center Aarup havde i fredags besøg af Teknologisk Institut, der gennemgik tilfældigt udvalgte køretøjer, som har været behandlet på centret det sidste halve år. I forbindelse med kontrollen blev blandt andet værkstedet gennemgået.

Gennemgangen af kvaliteten af arbejdet var uhyre grundigt. Og det blev til nul fejl.

”Gennem de sidste fire år har vi haft løbende kontroller, og vi ved ikke på forhånd, hvilke biler der er indkaldt til kontrol, så vi er derfor glade for, at vi igen fik en glad Smiley” fortæller Thomas Andreasen fra centret. De kontrollerede biler bliver gennemgået på 37 til 42 punkter, hvor bl.a. bundplader og inderskærme bliver afmonteret, samt diverse hulrum kontrolleret.

  

 

KLAR TIL EFTERÅRET...!

Skal bilen have et tjek?

AUTOTRANSPORT - Vi kører for alle • Transport af person-varevogne og MC, samt små maskiner mm. i ind- og udland. • Altid konkurrencedygtige priser. • God erfaring inden for faget.

• Stor fleksibilitet, højt serviceniveu og sikkerhed for kvalitet.

• Hos os er du naturligvis sikret mod skader på dine ting under transport iht. CMR lov. Se mere på www.frøbjergautotransport.dk

GRATIS TJEK AF:

Lys - bremser - dæk - styretøj - Tidsbestilling påkrævet

BYENS BILLIGSTE

TIMEPRIS KR. 360,- + moms • Service af person-vogne/varevogne • Salg og køb af brugte biler VI HAR DÆKHOTE L • Dæk - Alufælge (specialpriser) TIL DINE • Trailer reparation DÆK • Tilbud på syn • Opbevaring dine sommer- og vinterdæk • Sporing af person og varebiler fra kr. 595,- incl. moms • Nu også salg af trailere

5560 Aarup • steffen@froebjergautotransport.dk • Tlf: 2625 5729

Vi åbner døren for dig... - når din bil skal undervognsbehandles!

Gratis lånebil HUSK GRATIS LÅNEBIL

VORES AUTOVÆRKSTED REPARERER ALLE BILMÆRKER Skal du have synet bilen? Ring og få et godt tilbud

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Danmarks bedste garanti Pava levetidsgaranti op til 30 år Vi afmonterer inderskærme og bundplader Fuld fotodokumentation Person og varebil op til 6 tons Gratis rusttjek - kig ind Jack Pedersen og Kristian Wacker - Fyns mest erfarne

Pava er vejen frem når det gælder rustbeskyttelse!

Anti-rust Aarup Snedkervænget 1 - Aarup

Tlf. 64 43 33DANSK 28 - 22 12 11 89

ww.aarup-antirust.dk KVALITETSPRODUKT

Aarup PAVA Center v/Jesper Kling · Smedevænget 8 · 5560 Aarup · Tlf. 51 88 42 68 · Tlf. 64 47 42 68

BRUGTBILSALG

Mandag-torsdag kl. 7.00-18.00 - Fredag kl. 7.00-17.00 - LØRDAG IFØLGE AFTALE

Snedkervænget 1 - 5560 Aarup

Tlf. 64 43 33 28 - 22 12 11 89 www.aarup-antirust.dk


26

Din lokale avis i Assens Kommune

L

TRAILER og DÆK UDSALG KLING VISSENBJERG TILBYDER 300 TRAILER SÆLGES

Pris inkl. moms og presenning på stålTRAILERE trailere STÆRKE DANSKE VARIANT

model

Nu kroner

BÅD, HAVE OG ERHVERVSTRAILER I ALLE STØRRELSER

L B H

til skarpe priser! 150 S1 3960 150 x 100 x 35 stål

FRA KR. 5.995.3.795.-

KAMPAGNEKAMPAGNE511 3995 200 x 110 x 32 stål 3021 P4 2018S1P3 PRIS PRIS Mest solgte håndværkertrailer Stort ladmål – lav læssehøjde • Indvendige ladmål: 415 x 205 x 35 cm integrerede lukkere 205 x 35 -stål •• Robuste •4495 Indvendige ladmål: 315 x205 175 x 35 cmx 122 • RobusteS1 integrerede lukkere 21.900, 14.980, • Hjulstørrelse 10” kompakt Stærkt varmgalvaniseret chassis • Hjulstørrelse 13” • Stærkt varmgalvaniseret chassis næsehjul med automatisk kip • Totalvægt: 3.000 kg HAVETRAILER • Kraftigt næsehjul med automatisk kip • Totalvægt: 2.000 kg FRA KR. 205 S1 Tip 4750 205 x 122 x 35 stål •• Kraftigt • Nyttelast: 2.380 kg Kraftige nedfældede surringsøjer • Nyttelast: 1.550 kg • Kraftige nedfældede surringsøjer 205 XL 5545 205 x 122 x 60 stål 220 S1 5450 220 x 130 x 35 stål enkelaksel m/bremser KR. 220 S1 Tip 5650 220 x 130 x 35 stål 260x130x35 220 XL 6645 220 x 130 x 60 stål BOOGIE TRAILER 502 D2 Goliat 6695 205 x 130 x 40 stål u/bremser i stål 260x150x35 Praktisk 3-VEJS TIPsider 3017kan TB lukkes ned FRA KR. 713 A2 tilbehør 7450 205 x 130 x 35 alu alle til din nye trailer Med Stærk kampagnemodel 713EKSTRAUDSTYR A3 8595 260bladfjedre x 130 x 35 Alu Indvendige ladmål: 320 x 170 x 35 cm Hjulstørrelse: 13” kompakt 713 A3- 2 9995 260 x 130 x 35 Alu med boogie Totalvægt: 3.000 kg Nyttelast: 2.120 kg 754 F1 Tip 9395 260 x 150x 40 stål med tip Ladmål: 260 x 150 x 35 cm STANDARDUDSTYR med ledning 502 D1 Finer 5545 205 x 122 x 40 finer tilbehør + 595,- •• Fjernbetjening Toatlvægt 750 kg El-hydraulisk tip • Manuel hydraulisk nødpumpe Frontstativ. Til fastsurring og transport 502 E2 Finer 6995 220 x 130 x 40 finer tilbehør + 595,KAMPAGNE• Indbygget batteri med ladeaggregat af lange genstande. PRIS • Batteri indikator 503EKSTRAUDSTYR B Finer 5595 165 x 122 x 30 finer tilbehør + 595,næsehjul 29.995,- •• Entreprenør 4 stk. indvendige bindeøjer og 6 udv. • Kørerampeskuffer under lad 503 D Finer 6860 205 x 130 x 30 finer tilbehør + 595,-

BÅDTRAILER Ekskl. moms

Ekskl. moms

TRAILER 1000 KG

Ekskl. moms

• Alu sider

756 A - 260 x 150 x 30/35 750 KG Demo Kraftig 7995 værktøjskassekun med indbygget Fra få stk. lås. Til opbevaring af spændebånd m.m.

Kom og få andre tilbud VARIANT

DANSKE KVALITESTRAILERE

Eks. 750 kg Buggi trailer med høj presenning 2000 kg Buggi trailer med presenning 2700 kg Buggi– trailer medmed presenning til skarpe priser spækket udstyr! Se alle vores trailer modeller og tilbehør på variant.dk

MEST SOLGTE MODEL

Så længe lager HaveS UHØRT LAV PRIS!

NU KUN

4.495,-

205 S1 Indvendige ladmål:

199 x 115 x 34 cm

Totalvægt / nyttelast

500 kg / 380 kg

Good year UG9 MED HJUL UNDER KASSE

INKL. FLAD PRESENNING OG NÆSEHJUL

SPECIAL TILBUD 511 SI SILVER

Ladmål: 200 x 110 x 32 cm Totalvægt: 500 eller 750 kg. kr.

3.295

RING OG HØR! inkl. moms

komplethjul! .8.995Original Tilbud gælder t.o.m. 15/11

754 F1 mED TIp GOODYEAR 4x 150 stk.’s Ladmål: 260 x 40 cm pris 7.995.Totalvægt: 750 kg. 175/70 x 13’’................ 2.150,2.150,756 A-10 stål155/65 Hjul: 13” x 14’’................ kr. 165/65 x 14’’................2.300,ekskl. moms 175/65 x 14’’................2.250,185/70 x 14’’................2.300,185/60 x 15’’................2.600,ERHVERVSTRAILER 185/65 x 15’’................ 2.750,Kun så længe pro Line 2018 p3 2.750,195/50 x 15’’................ lager haves Ladmål: 320 x 180 x 35 cm Uden bremser demo 195/65 KUN kr. 8.750. x-15’’................2.350,Totalvægt: 2000 kg, 13”- 2 akslet hjul m/bremser 1300 kg KUN Kr. 13.600. 205/55 x- 15’’...............2.500,kr. ● 3-vejs tip trailere 205/60 ● Autotransportere x 15’’............... 3.150,ekskl. ● Maskintrailere ● Cargotrailere 215/60 x 16’’................3.600,moms ● Uni-trailere ● Materialecontainer ● Ladtrailer m.m. Tilbud gælder t.o.m. 15/11 215/50 x 17’’................5.200,225/45 x 17’’...............3.950,225/40 x 18’’...............4.450,245/45 x 18’’...............6.400,-

14.999

EKSTRAUDSTYR

Trådløs tip

Tip af lad kan også betjenes via app på smartphone. Let og fleksibelt standardudstyr som er velegnet til flere brugere.

7.996

NYHED!

Tip af lad kan også betjenes via app på smartphone.

vinterDÆK tilbuD - 4 stK. NU KUN

3.995,-

511 S1

Indvendige ladmål:

195 x 105 x 32 cm

Totalvægt / nyttelast

500 kg / 390 kg

yoKoHaNa UG8

INKL. FLAD PRESENNING OG NÆSEHJUL

NU KUN

INKL. FLAD PRESENNING OG NÆSEHJUL

INKL. FLAD PRESENNING OG NÆSEHJUL

NU KUN

NU KUN

yoKoHaNa aNdeT MØNsTer

yoKoHaNa

155/65 x 14 2195,155/80 x 13 165/70 x 14 1959,165/65 X 14 2595,155/65 x 14 175/70 x 13 2095,165/65 x 14 2295,155/60 x 15 175/70 x 14 2195,185/65 x 14 2885,-4.995,- 185/65 x75614 175/55 2195,8.995,-x 15 503 DS1 A-13 STÅL Indvendige ladmål: 199 x 115 x 34 cm Indvendige ladmål: 255 x 145 x 35 cm 185/60 x 15 2750,175/65 x 15 185/70 x 14 750 kg / 507 kg2195,Totalvægt / nyttelast 500 kg / 380 kg Totalvægt / nyttelast 185/65 x 15 2695,185/60 x 15 175/65 x 15 2195,195/50 x 15 2995,185/65 x 15 195/55 x 16 H 3200,195/65 x 15 2595,195/50 x 15 205/65 x 15 2295,205/55 x 16 3950,195/65 x 15 215/65 x 16 H 3200,9.295,-x 16 1013 S2 205/60 x 16 4295,205/55 Indvendige ladmål: 255 x 125 x 35 cm Totalvægt / nyttelast 1.000 kg / 810 kg 215/50 5850,-5.295,215/55 x 16 220 S1x 17 s n g Indvendige ladmål: 214 x 123 x 34 cm o v e 225/45 x500 17 5495,Var PRESENNINGER Totalvægt / nyttelast kg / 370 kg pecial TIL LAVE 205/60 HØJE PRISER x 16 æk til s r d r e t in v e 225/40 x 18 5995,225/45 x 17 Variant geS1 pris 1.295, billi511 ØR H G O EKSTRA HØJE TIL DIN TRAILER 245/45 x 18SIDER7295,225/55 x 16 ING RVariant 205 S1 / 503 DS1 1.495,225/60 x 17 Variant 220 S1 1.695,NU KUN

Montering og afbalancinerg incl.

INKL. FLAD PRESENNING OG NÆSEHJUL

INKL. FLAD PRESENNING OG NÆSEHJUL

Leveres i kasse, inklusiv letvægtsstativ for nem og hurtig montering. Højde på presenning 70 cm.

diverse

Afmonteringsdæk

SOMMERDÆK 145/70 x 12 1695,1995,185/65x15´´ 145/65 x 15 2595,2395,....................................................... 155/70 x 13 2595,2595,195/65x15´´ ....................................................... 155/80 x 13 2195,3295,205/55x16´´ 165/80 x 13 1995,2350,....................................................... 175/70 x 13 1995,2395,225/45x17´´ 185/65 x 14 2650,2550,....................................................... 185/65 x 15 2850,2650,215/60 x 16 4250,2595,225/50 x 18 4995,3695,225/55 x 16 4595,4850,225/60 x 16 4950,3900,235/16 x 16 4995,4950,4995,5985,-

Debica 165 x 13 1695,Goodyear og Bridgestone Sava 175/70 x 13 1795,Debica 1895,185/65175/70 x 15’’x 13 Debica 185/70 x 13 1795,Sava 165/70 x 14 1795,Debica 165/70 x 14 1795,Brightstone x 14 2295,Incl.165/60 moms Debica 185/60 x 14 2195,Sava 185/60 x 15 2150,Debica 195/55 x 15 2395,Sava 195/55 x 15 H 2295,Fuldo 205/55 x 16 2495,Sava 205/55 x 16 2495,Michelin 245/45 x 18

2.400,2.400,2.800,3.500,-

1.995,-

Brugt trailere uden syn til afhentningspris

Priser fra kr. 500,+ KUN moms

Sælges efter fø rst til Kom ind og få et godt tilbuD på netop dine størrelse dæk. 3495. mølle princi m.m. Kan bruges som havetrailer

Variant 205 S1 / 503 DS1

1.595,-

Variant 220 S1

1.795,-

+ moms

ppet!

FINANSIERING AF: AUTOREPERATION , DÆK, FÆLGE ,TRAILERE m.v. 0.- i udbetaling 12 mdr. rentefri ( Bemærk ingen mdl. ingen gebyr ) mdl. gebyr ) FINANSIERING AF: AUTOREPARATION, DÆK, FÆLGE,TRAILERE m.v. kr.kr.0.udbetaling 12 mdr. rentefri ( Bemærk

KlinG • tlf. 64 47 19 68 Søndersøvej 41 • : Mandag-fredag 8.00-16.30. Lørdag 9.00 - 16.00

www.kling-daek.dk

ejsMotorv l nr. 54 afkørse

REPARATION Af ALLE TYPER TRAILERE - uanset fabrikat! Kæmpestort reservedelslager! De fleste laves fra dag til dag! - hurtig reparation!


på Din lokale avis i Assens Kommune dk LOKAL DEBATTEN

27

L

Skyd gerne på os! Vi er en gruppe borgere i Aarup, der har øjnet muligheden for et grønt og rekreativt område i Aarup by til gavn og glæde for borgere, gæster og andre, idet der ved Sanggaards Plads lige nu er en enestående mulighed for at skabe en lille kulturperle midt i byen. Vi er udmærket klar over, at når man stikker næsen frem, så kan den godt få lidt skrammer! Vi har dog heldigvis fået en kæmpe moralsk opbakning gennem de 1305 underskrifter, som det er lykkedes at samle ind til støtte for vores sag - og tak for det! Men ellers har beskyldningerne mod os har været mange! Lige fra dårlig forberedelse, sent ude, beskyldning om injurier, luftkasteller, naivitet mm. Vi er i gruppen uafhængige

af økonomiske og politiske interesser og har som sådan ikke behov for at hævde vores ret. Vi har hele tiden søgt på saglig måde at holde fokus på det ene mål: Nemlig at påvirke den politiske stemning. Det er jo i sidste ende en politisk beslutning i Assens Byråd, der afgør den endelige skæbne for Bredgade 66 - ”Humlehytte-grunden”. Men når der ligefrem kommer usandheder frem i pressen, føler vi alligevel, at vi er nødt til at informere om sagens rette sammenhæng. Jo! Vi har kontaktet Jonas Stensgaard. Vi har siden februar 2017 været i kontakt med ”den retmæssige ejer” af Bredgade 66 både på mail, SMS, telefon og personligt møde. Vi har ligeledes været i kontakt med forsikringsselskab og

Fakta om skoledebat mægler for den pågældende brandforsikring. Vi er dog ikke i stand til at referere fra disse møder og samtaler, da det på forhånd var aftalt at samtalerne var fortrolige. Vi føler ej heller, vi behøver beklage ”det skete”! Vi har gennem gruppens arbejde udelukkende brugt vores demokratiske ret til at påvirke debatten og den politiske stemning for at få et rekreativt miljø ved Sanggaards Plads. Når erhvervslivet vil påvirke politikerne, hedder det lobbyisme. Når vi som borgere vil forsøge det samme, så hedder det ”at stikke en kæp i hjulet”, ”bremse udviklingen”…!? Nej, vi er ikke ude på at stikke en kæp i hjulet eller forhindre boligbyggeri eller bremse tilflytning. Vi ar-

bejder for at få en åben og ærlig debat om, hvordan vi skaber et kulturliv i Aarup, som gør byen endnu mere attraktiv for nuværende og kommende beboere. Skyd da gerne på os - men kom hellere med kreative, visionære forslag til, hvordan vi skaber bedre vilkår for kultur og engagerede borgere i Aarup og som giver værdi for byen og gør den attraktiv. Vi fortsætter gruppens arbejde med samme energi og gejst som hidtil.

Bredgade 74 · 5492 Vissenbjerg · tlf. 6447 1165

En venstre statsminister udtalte engang fra folketinges talerstol de berømte ord “Hvis det er fakta så benægter a fakta”. Det har venstres nye byrådskandidat Karin Nedergaarde Christiansen åbenbart taget til sig, idet hun i et læserbrev i FS lørdag benægter fakta, fakta er nemlig, at Socialdemokratiet, DF og Enhedslisten sørgede for, at Ebberup skole bevarede sin overbygning, ellers havde den allerede været væk. I øvrigt kan det

Henry Petersen Nyfæste 10, Aarup På vegne af Gruppen for udvidelse af Sanggaards plads

LOKAL DEBATTEN MERE SIDE 28 + 29

Åbentsøndag søndagkl. kl.13.00-16.00 13.00-16.00 Åbent

og prøv en

DEMO-BILER

VI INTRODUCERER

HUS FIESTA evrolet DEN NYE FORDÅBENT i weekenden d. 8.-9. november kl. 11-16 simulator DEN NYE FORD FIESTA

17 Ford C-MAX 1,0 SCTi 125 Fun 5-dørs Sortmetal, 16’’ alu, 2-zoners klima, parkeringssensor, fartpilot, varme i forrude, armlæn, læderrat, tågelygter m.m...............3 244.900

Kom ind, få en forfriskning og gør en god handel! 17 Ford Fiesta 1,0 EcoBoost Titanium Start/Stop 125 hk 5-dørs

om kap med ofessionelle!

Sølvmetal, 16” Alufælge, 7 Airbags, ABS, ESP, Isofix, Startspærre, SYNC automatisk nødopkald,...................................... 3 144.900 Finansiering uden udbetaling kr. 2.238,- pr. md. i 96 md.

DIVERSE BRUGTE FORD

ed køb af

eller brugt bil

den medfølger et

tionsanlæg og en

Den mest innovative Fiesta nogensinde

Se vores biler med foto på Se vores biler med foto på www.bilhusetTHYBO.dk nsbehandling!

Den nye Fiesta er nytænkt og genopfundet. En opløftende, dynamisk køreoplevelse, som kun kan få dig til at smile. Oplev den nye Ford Fiesta på ford.dk

NY FORD FIESTA FRA*

129.990 KR.

16 16 16 16 13 12 11 12 10 09 11

Ford Mondeo 2,0 TDCi Titanium 150 hk St. car 6-gear 2-zoners klima, navigation, regnsensor, 17’ alu, tonede ruder, tågelyfgter, fartpilot, læderrat, vejbaneassistent m.m......... 16 359.900 Ford C-MAX 1,5 EcoBoost Titanium Aut. 182 hk 16’’ alu, 2-zoners klima, fartpilot, regnsensor, sædevarme, Xenon lygter, regnsensor, navigation, justerbart rat m.m............... 14 319.900 Ford C-MAX 1,5 TDCi Titanium Powershift 120 hk 6-g Aut. 16’’ alu, powershift, fartpilot, navigation, regnsensor, opvarmet forrude, træk, auto. parkeringssystem m.m......................... 23 274.900 Ford C-MAX 1,5 TDCi Titanium 120 hk 6-gear Sølvmetal, 16’’ alu, 2-zoners klimaanlæg, fartpilot, kørecomputer, regnsensor, opvarmet forrude, læderrat, nøglefri start m.m.... 49 244.900 Ford C-MAX 1,0 EcoBoost Titanium 125 hk 6-gear 16’’ alu, 2-zoners klima, el-spejle m/varme, fartpilot, regnsensor, tonede ruder, sædevarme, nøglefri start, 6 airbags m.m...... 82 189.900 Ford S-Max 2,0 Titanium TDCI 140 hk 1 ejer Sortmetal, 17’’ alu, 2-zoners klimaanlæg, fartpilot, regnsensor, træk, læderrat, el-rudehejs, træk, velholdt m.m.................194 174.900 Ford Mondeo 1,6 TDCi DPF Trend Econetic 115 hk St. car 6-gear 2-zoners klima, fartpilot, servo, tonede ruder, træk, kørecomputer, 7 airbags, justerbart rat, læderrat, abs, esp m.m................119 134.900 Ford Fiesta 1,25 Trend 60 hk 5-dørs Aircon, el-ruder for, elspejle m/varme, træk, læderrat, sædevarme, udv. temp. tågelygter, fjernbetjent centrallås m.m.............. 90 74.900 Ford Focus 1,6 TDCi Trend Collection 90 hk St. car 16’’ alu 2-zoners klima, elspejle m/varme, træk, fartpilot, tagræling, sædevarme, opvarmet forrude m.m...................148 74.900 Ford Mondeo 2,0 TDCI Econetic 115 hk St. car Sølvmetal, 2-zoners klimaanlæg, 6 gear, CD /radio, el-rudehejs bag, fartpilot, fjernbj. centrallås, regnsensor, servostyring.........275 69.900 Ford Fiesta 1,6 TDCi Trend 95 hk 5-dørs Gråmetal, aircon, el-ruder for, el-spejle m/varme, kørecomputer, sædevarme, tonede ruder, justerbart rat, esp, isofix m.m....163 59.900

n i d l i t R Y på UDSTKR. TE bil 129.990 G U R B r e l l e ÷20% NYE p nu... o t e n r e d l - gæ

www.bilhusetTHYBO.dk

Den mest innovative Fiesta nogensinde e vores biler med foto på på Se vores foto Den nyebiler Fiestamed er nytænkt og genopfundet. En opløftende, dynamisk køreoplevelse, som kun kan få dig til at smile. www.bilhusetTHYBO.dk Oplev den nye Ford Fiesta på ford.dk www.bilhusetTHYBO.dk

Ekskl. levering 3.880 kr.

NY FORD FIESTA FRA*

Ekskl. levering 3.880 kr.

Bredgade 74 5492 Vissenbjerg Tlf: 64 47 11 65 ford.bilhusetthybo.dk

Bredgade 74 | 5492 Vissenbjerg | tlf. 6447 1165

kstedet edet

5d a, 6 ejer, 900

POWERSHIFT - AUT. GEAR

17 Ford Kuga 2,0 TDCi ST-Line AWD 180 hk 5-dørs - GLASTAG 18’’ alu, 2-zoners klima, bak-kamera, elektrisk bagklap, fartpilot, navigation, elfoldbare spejle m.m................ 18 479.900

VI INTRODUCERER

www.bilhusetthybo.dk DIVERSE BRUGTE BILER - din samarbejdspartner når det gælder... 16 VW Touran 1,6 TDi Comfortline BMT 110 hk 7 pers., 18’’ alu, fuldaut. klima, fartpilot, kørecomputer, bluetooth, læderrat, tågelygter, træk m.m.................... 63 309.900 14 Skoda Superb Combi 2,0 TDI Elegance 1. 40 hk St. car 18’’ alu, fartpilot, navigation, regnsensor, træk, 6-gear, køre computer, læderrat, tagræling, metallak m.m................ 85 269.900 15 Peugeot 308 SW 1,6 Blue e-HDI Active 120 hk St. car 6-g 16’’alu, 2-zoners klimaanlæg, fartpilot, parkeringssensor, el-spejle m/varme, tonede ruder, metallak m.m............. 61 199.900 12 Toyota 2,0 STW ECO.D-4D.dpf.man. 123 hk St. car Autoriseret serviceværksted 2-zoners klima, fartpilot, navigation, servo, træk, hækspoiler, tonede ruder, træk, 6-gear, læderkabine m.m.............. 107 179.900 16 Suzuki S-Cross 1,6 16V Active Edition 120 hk 5-dørs 16’’ alu, aircon, fartpilot, serov, træk, tonede ruder, 4 el-ruder, justerbart rat, 6 airbags, kørecomputer, udv. temp. m.m..28 176.900 14 Opel Meriva 1,4 Limited 100 hk Aircon, el-ruder for, fjernbj. c-lås, sædevarme, metallak, justerbart rat, kørecomputer, træk, tonede ruder m.m................... 68 139.900 09/10 Volvo V50 1,6 DRIVe Start/Stop 109 hk St. car 16’’alu, klimaanlæg, fartpilot, el-spejle, træk, tonede ruder, tågelygter, tagræling, baksensor, 8 airbags m.m......... 150 119.900 11 Opel Astra Wagon 1,7 CDTI DPF Classic 110 hk St. car 6-g 15’’ alu, fartpilot, sædevarme, tonede ruder, sidespejle m/varme, el-rudehejs for, tågelygter, CD/radio, 6 airbags m.m.... 168 79.900 14 VW Up 1,0 Aircon, el-ruder, el-spejle, sædevarme, centrallås, vinterhjul, sort, Reg. 12/13 m.m.................................. 50 79.900 13 Chevrolet Spark 1,2 LT A/C 82 hk 5-dørs Aircon, el-spejle m/varme, sædevarme, tagræling, tågelygter, fjernbetjent centrallås, servo, udv. temp. bluetooth m.m..75 49.900

Kom og få en snak med

Vestfyns Undervognscenter om gode tilbud på

undervognsbehandlinger! VAREBILER/4 x 4

KO N KU R R E N C E V I N D F LOT T E PR ÆMIER

17 Ford Ranger 3,2 TDCi db. cab aut. wildtrack 4x4 5 cl. + moms Sortmetal, 4 x 4, 18’’ alu, 2-zoners klima, navigation,esp, tonede ruder bluetooh, fartpilot, el-spejle m/varme, cd/radio m.m. ..........2 309.900 17 Ford Transit Custom 310 L2H1 2,0 TDCi Trend 130 hk Van 6g + moms Aircon, fartpilot, parkeringssensor, sædevartme, læderrat, opvarmet forrude, tåghelygter, baksensor m.m. ...................6 194.900 17 Ford C-MAX 1,5 TDCi 120 Trend Van 5-dørs + moms Sølv, 16’’ alu, 2-zoners klima, fartpilot, kørecomputer, navigation, læderrat, tågelygter, bluetooth m.m..................6 159.900 15 Ford Transit Custom 270 L1H1 2,2 TDCi Trend 125 hk Van 6g + moms Aircon,bluetooth, kørecomputer, sædevarme, tågelygter, el-rudehejs for, fartpilot, sidespejle m/varme, trækm.m. .....................44 144.900

KUPON

Billån uden Hvilket årstal fik bilhusetTHYBO forhandlingen af: udbetaling tilbydes!

NISSAN Leveringsomkostninger 1969 1998 kr. 3.880,- 2007 Chevrolet 1969 1998 2007 Ford 1969 1998| tlf. 6447 2007 Bredgade 74 | 5492 Vissenbjerg 1165

11800.pdf 02 Nissan Primera Energiklasse - 1,8 Acenta Brændstoføkonomi 22,2 – 29,4 km/l, CO -udledning 82 - 102 g/km. *Prisen kr. 129.990 gælder for Fiesta Trend 1.1 S/S 70 HK 3-dørs. bilhusetTHYBO.dk Bredgade 74 Fiesta ST-Line og Fiesta Vignale forventet levering oktober 2017. Der tages forbehold for trykfejl samt ændringer i prisen. Bilerne er vist med ekstra udstyr. Mørkblåmetal, fuldaut. klima, alu, abs, 5492 Vissenbjerg bilhusetTHYBO.dk Tlf: 64 47 11 65 servo, c-lås, el-ruder/spejle m/varme, Navn: Postnr.: ford.bilhusetthybo.dk tonde ruder, km. 97.000, .....129.900 Se alle vore brugte biler på www.bilhusetthybo.dk A++

2

Non-stop PRØVEKØRSEL af den nye

undre mig, at en handlekraftig kvinde som KNC og som selv er ansat i Assens kommunes skolevæsen kan støtte et parti hvis eneste løsning i skoledebatten var at udpine et i forvejen skrabet skolebudget yderligere. Jeg er sikker på, at langt de fleste af KNC’s kolleger er lykkelige for, at det ikke var venstres forslag, der blev vedtaget. Jens Kjær Ravnekærvej 41 5631 Ebberup

om de Sæt ring ar og rigtige sv i konvær med om kurrencen mier. flotte præ


28

Din lokale avis i Assens Kommune

L

LOKAL DEBATTEN Lokaldebat:

Skuffende opførsel fra DF I læserbreve og udtalelser fra bl.a. Hans Bjergegaard får man i den senere tid indblik i, at Dansk Folkeparti ikke er så meget et ”folkeparti” som de gerne vil give udtryk for. Ja faktisk er der tale om en ret ”overlegen” holdning til de borgere, som de er valgt til at repræsentere. Senest bliver forslaget om de såkaldte ”borgerdrevne forslag” skudt ned med en bemærkning om, at ”det er ikke min primære opgave at være populær” og ”det er min primære opgave at få firmaet Assens Kommune til at fungere så effektivt som muligt og forsøge at sørge for at kommunens borgere får mest muligt for deres skattekroner” Især den sidste sætning kommer fuldstændig malplaceret ind i sammenhængen, Når netop Hans Bjergegaard og Dansk Folkeparti var med til at bruge over 15 mio. kr. ekstra på en unødvendig tilbygning på en skole. Samtidig med at andre skoler, institutioner, veje, ældre, handicappede osv. osv. osv. manglede penge til nok mere værdige formål. Og når netop Dansk Folkeparti på landsplan taler om at give mere magt til folket, og taler om at implementere ideer fra Schweiz med mere ”borgerperspektiv” og flere folkeafstemninger også i kommunerne. Så rammer Hans Bjergegaard og Dansk Folkeparti i Assens Kommune da helt ved siden af partiets landspolitiske program. Er det virkelig for meget at bede om ansvarlighed, ordentlighed og konstruktive fremadrettede økonomisk holdbare løsninger, frem for nedgørende bemærkninger om de borgere der har været med til at vælge jer ! Eller kan vi forvente, at i snart bliver ”banket på plads” fra Christiansborg ? Jakob Storm Rasmussen Kamgårdsvej 31 5690 Tommerup

Borgerdrevne forslag giver engagement Jeg synes det er positivt, at Flemming Jørgensen sætter fokus på borgerdrevne forslag. Det ligger fint i tråd med de andre muligheder, man har for at søge indflydelse på den politiske dagsorden. På landsplan ser man oftest medierne sætte dagsordenen, gennem artikler og TV, der booster en sag voldsomt op, hvorefter de folkevalgte lader sig påvirke.

Lokalt forestiller jeg mig ikke, at det er de virkemidler, man skal bruge for at påvirke de folkevalgtes beslutninger. På kommunens hjemmeside under Borger/bliv hørt er der allerede nedsat forskellige udvalg, med politisk opbakning, til at fungere som samlende talerør for det enkelte område og sparringspartner. Men det er oftest ikke nok, når der

kommer sager op, hvor det er specifikke interesser, som kan være overset. Nogen gange er det fordi, embedsapparatet ikke gør sig den ulejlighed at stikke en føler ud i førnævnte grupper eller lokalområder. Derfor er det oplagt og yderst demokratisk, at de folkevalgte også forpligter sig til at forholde sig åbent til et givent antal indsamlede underskrifter.

Anderledes er det jo ikke i forhold til den måde bestyrelser, som valgt på en generalforsamling, er underlagt repræsentantskabets henvendelser. Hvad er fordelen? jeg tænker, man opnår, at langt flere begynder, at interessere sig for, hvad der sker i Assens Kommune og lokalområderne og søger indflydelse. Det kan også tænkes, at

løsningen i sidste ende giver et bedre resultat, bliver mere accepteret og måske billigere. Steen-Ove Teisner Medl. Landdistriktsrådet Assens kommune Th.Bangsvej 17, Flemløse-Voldtofte 5620 Glamsbjerg

Assens kommune rykker på Erhverv Hej Folkevalgte Som formand for Erhvervs-og Beskæftigelsesudvalget (EBU) er det en stor glæde, at vi nu rykker 16 pladser frem på DI´s erhvervsundersøgelse blandt deres medlemsvirksomheder. Vi ligger 8.bedst i Danmark på dialogen og informationen med kommunen. Det har båret frugt, at vi har været på mere end 120 virksomhedsbesøg siden 1.1.2014 - og lyttet til vore virksomheder - og har rykket på nogle ønsker. Undersøgelsen skal selvføl-

gelig tages med en gran salt, da den kun er for virksomheder , der er medlem af DI. Industrien i vores kommune er dog den absolut største branche med 4.000 ansatte og med den største beskæftigelsesmæssige fremgang af alle brancher på mere end 4 % det sidste år. Udover vore succesfulde virksomheder inden for DI, har vi besøgt rigtig mange andre, som er medlemmer af f.eks. Dansk Erhverv, Dansk Detail eller slet ikke er medlem hos nogle branche-

organisationer. Vi fortsætter gerne besøgsrækken hos vore mange virksomheder i kommunen for at styrke og fastholde den gode dialog, som gavner væksten i det private erhvervsliv med mulighed for mere velfærd til børn, uddannelse og ældre. Dan Gørtz (V) Formand for Erhvervs- og Beskæftigelsesudvalget i Assens kommune

Brahesholm Boldklubs Memorial Lige i dag var det ikke spor sjovt at køre forbi Brahesholm Boldklubs gamle baner på Bogensevej i Egemosedam. Det var faktisk temmelig trist... For klubben eksisterer ikke mere. En æra er slut - en æra, min gamle far, Steen Solberg og min gamle skolekammerat Peters far, Flemming Zacchau, var med til at starte. En klub med socialt sammenhold. En klub med fællesskab og plads til alle. Klubhuset og det gamle omklædnings/baderum er fjernet ned til mindste sten, alle målene er væk og græsset står snart knæhøjt på begge baner. Omtrent som der så ud, da klubben blev etableret. Ja, jeg har selv ligget med bagdelen i vejret og samlet sten på kampbanen sammen med mine forældre, min lillebror og alle klubkammeraterne og deres forældre. Der var nemlig et kæmpe sammenhold, og alle hjalp til-uden undtagelse! Her blev spillet fodbold, her blev trænet og kæmpet. Drenge, piger, mænd og kvinder har gennem flere årtier konditionstrænet, kæmpet, holdt taktikmøder og kæmpet igen, i mange forskellige rækker og konstellationer. Fodboldens betydning gik dybere end bare det at vinde. Man var med i et fællesskab, man havde betydning for holdet, man var med til at vinde - og

til at tabe. Mest det sidste men alt sammen skete i en god ånd. For der var altid en ny kamp og dermed nyt håb. Og det var det, der betød noget! Håbet og fællesskabet! Der blev holdt et utal af Skt. Hans aftner med båltaler, øl i generøse mængder, masser af kød på grillen og dans til den lyse morgen i festteltet. Der blev holdt sommerfester og afslutningsfester i Ørsted og Søllested forsamlingshuse. Hyggelige, sjove og dejlige fester sammen med fodboldkammeraterne, forældre, og søskende. Alle var med. Og der var en lille pokal til årets spiller og træner. Jeg har selv trænet et pigehold, som vandt deres række her på Fyn - og jeg var så utrolig stolt af dem alle sammen. Flere af pigerne rejste siden videre til andre klubber, og spillede både på Fynsseriehold og Danmarsseriehold. Godt gået piger - I ved selv, hvem I er. Men alt får en ende, selv Shubbernes hvalfisk ... Intet er tilbage af det, der var. Ingen beviser på, at her lå en unik lille boldklub, hvor der blev spillet mange gode kampe, mange dårlige og alle dem ind i mellem samt ikke at forglemme tredje halvleg, og alt det sociale, klubben var så godt kendt for. Solidaritet, fællesskab og "plads til alle". Hvor finder vi

det i dag ? Nu er der etableret en ny klub i Turup Boldklubs gamle baner og klubhus, fordi kommunen ikke ville støtte den lille Brahesholm Boldklub med midler til en overordentlig tiltrængt renovering af klubhuset og omklædningsrummene! Det kan man så fundere længe over, hvilket er gjort på herværende matrikel og det er bestemt ikke er faldet ud til Kulturudvalgets fordel, det er sikkert og vist. For BB mærkede tydeligt den kommunale uvilje og samtidig klare favorisering af store klubbers behov for kunstgræsplæner og andre "nødvendigheder". Det kostede klubben dens liv. Det kostede området en social institution at være fælles om. Mødes om. Og deltage i. Jeg kan kun håbe, det nye husker det gamle, og tager fortiden med i opbygningen af den nye klubånd. At det sociale sammenhold med fællesskab og plads til alle opretholdes og praktiseres, så følelsen af at høre til og være velkommen bliver det bærende element i den nye klub. Æret være Brahesholm Boldklubs Minde ! Ann-Charlotte Solberg Kjeldsen Bogensevej 109 - Vedtofte 5620 Glamsbjerg

Jeg har løsningen på Sangårds plads / torv. Sangårds plads skal bebygges med lejligheder, det giver flere handlende til byen og flere børn i skolen. Sangårds plads ligger forkert i forhold til handel. Det nye torv skal ligge i forbindelse med den store p-plads. Man køber Bredgade 57, den

gl. slagterbutik, og brækker den ned. Så laver man torv og legeplads til børnene på noget af grunden, og så bygger man den store p plads sammen med hovedgaden, derved får man en sammenhængende by. Med venlig hilsen Søren Hartvig Nielsen Holmevænget 1 - 5560 Årup

Stop vindmøllevanvidet på Lillebælt 250 meter højt svarer til 8 x Helnæs Fyr. Assens kommunalbestyrelse kan ikke gøre nok for at imødegå det fuldstændigt uacceptable overgreb Sønderborg kommune og Sønderborg Forsyning gør mod en stor del af kommunens beboere ved at opsætte 250 meter høje havvindmøller kun 4 km. fra Helnæs med store økonomiske og psykiske følger for beboerne. I den hellige påstand, at det drejer sig om statsstøttet grøn energi og mindsket CO2 udslip oplever vi, at en virksomhed beliggende så

langt borte fra det berørte område, at de ikke mærker generne fra vindmøllerne, og finansieret af investorer bosatte så langt borte, at de heller ikke mærke generne fra vindmøllerne, tilsyneladende lader hånt om både de økonomiske tab, de berørte lodsejere vil blive påført og den daglige belastning af den ødelagte natur og den støjforurening beboerne vil blive tvunget til at leve i. Hans Bjergegaard medlem af Assens kommunalbestyrelse Dansk Folkeparti.

Hvad vil de konservative? Den konservative spidskandidat Ena Nørgaard stemte som bekendt imod at lukke overbygningen på Tommerup Skole. Det var jo ganske fornuftigt. Der spares nemlig ikke ligefrem penge ved at flytte Tommerups Skoles overbygningselever til Tallerup Skole. Men kandidat nummer to på den konservative liste, Andreas Hallander Thiel, er varm tilhænger af at bruge 15 millioner kroner på at bygge nyt på Tallerupskolen, så der kan blive plads til overbygningseleverne fra Tommerup Skole. Denne interne uenighed hos de konservative er jo temmelig interessant, idet det har vist sig, at hele kommunens skolepolitik kan afhæn-

ge af et enkelt mandat. Straks efter valget vil SF som bekendt forsøge at skaffe flertal for at annullere beslutningen om flytte Tommerup Skoles overbygning til Tallerupskolen, således at der igen fra august 2018 er tilbud om fuld overbygning på begge skoler. Så hvordan vil Det konservative Folkeparti forholde sig til SF’s forslag, hvis det kommer til at sidde på det afgørende mandat? Vil partiets byrådsmedlemmer stemme ja eller nej til at genoprette Tommerup Skoles overbygning? Flemming Risskov Jørgensen, Byrådskandidat for SF


Din lokale avis i Assens Kommune

29

L

LOKAL DEBATTEN

Aktive Ældre i Vissenbjerg

KØBaf 4indbyggerne SOMMERDÆK Venstres kamp for 0,05% i Assens Folkebladet bringer den 5.9 et læserbrev fra Dan Gørtz (V), der ikke kan lide mit læserbrev ”Venstre. Fortidens stemmer”, som for nylig er bragt i Fyens Stiftstidende. Dan Gørtz’ hukommelse er ikke særlig lang. Men jeg vil da gerne hjælpe den på gled. Venstre skrev under på budgetforliget i september 2016. Heri står at overbygningerne på Ebberup Skole og Tallerupskolen skal lukkes. Dan Gørtz, du kan finde budgetforliget på www. assens.dk, så kan du lige få

vil gerne sige vores sponsorer tak for gaverne til vores sommer minigolf turnering

og få kr. 200,- for dine gamle dæk

frit i Tommerup, udgør 0,05% familier, der ikke ønsker at genopfrisket hvad det var, af samtlige indbyggere i benytte den fælles overbygdu skrev under på. Vi fejrer 9 års fødselsdagning. og Assens. Alligevel er det dem, Den 22. februar 2017 stemte 185/65x15´´ hele Venstres valgkamp Hvis vi f.eks. kigger på 2016 Venstre for et unde- er i gavehumør. ................................ 2.550,handler om. ser vi, at195/65x15´´ der pr. 5.9.16 var rændringsforslag der Køb ville nye somMED SOMMERDÆK ................................ 2.400,- ALU merdæk og279 Hvad med de sidste 99,95% elever på Tommerup lukke skolerne i Skallebølle GÆLDER Komplet hjul: 4 stk. alufælge 14’’ Rial m/dæk Fra kr. 4.395,KU N 205/55x16´´ I få en gave.Skole. Komplet hjul:?4 stk. alufælge 15’’ Rial m/dæk Fra kr. 4.995,- er det, Dan Gørtz, hvorfor og Dreslette, men bevare MARTS (Side 16 i høringsma................................ 2.995,Komplet hjul: 4 stk. alufælge 16’’ m/dæk Fra kr. 6.295,I fokuserer så snævert på én terialet).225/45x17´´ Af disse 279 var der overbygningen på TommeFirstStop - Conti BRIDGESTONE SOMMERDÆK ................................ 3.695,enkelt by i Assens ifølge tal fra forvaltningen rup Skole. Referat findes på Bridgestone kommu4 stk. 175/70x13´´ ..................... 2.195,4 stk. 155/65x14´´ ..................... 2.195,19,2.295,der valgte frit. Kun 2 af DÆK - 4 ne? kommunens hjemmeside. 4 stk. 165/65x14´´ ..................... NYE AFMONTERET STK. INCL. MONTERING 4 stk. 165/70x14´´ ..................... 2.250,MÆRKER: CONTI - GOODYEAR - BRIDGESTONE 4 stk. 175/65x14´´ ..................... 2.295,dem valgte Tallerup. Det frie - MICHELINVAREVOGN: Venstre taler meget om ”det 4 stk. 185/65x14´´ ..................... 2.695,235/55x17” kr. 3.995,185/65x15” kr. 1.995,4 stk. 185/60x15´´ ..................... 2.795,Jørgen skolevalg fungerer altså allefrie skolevalg” som begrun215/65x15” kr. 3.495,- Laustsen 4 stk. 185/65x15´´ ..................... 2.795,225/55x17” kr. 3.995,- 205/45x17” kr. 3.795,- 215/65x16” kr. 3.995,4 stk. 195/50x15´´ ..................... 2.395,Ahornvænget 7 rede i bedste velgående. Og delse for ikke at bakke 4 stk.op 195/65x15´´ ..................... 2.495,235/50x17” kr. 3.995,- 195/65x15” kr. 2195,- 225/65x16” kr. 3.995,4 stk. 205/55x16´´ ..................... 3.195,5690 Tommerup vil3.695,også gøre det fremover. om den fælles overbygning 4 stk. 205/60x16´´ ..................... Gælder så længe lager haves 4 stk. 215/55x16´´ ..................... 4.695,stk. 215/50x17´´ 5.395,1. januar 2017 var der 41.390 REPARERER ALLE BILMÆRKER i 5690. Men fakta er, 44at der ..................... VORES AUTOVÆRKSTED stk. 225/45x17´´ ..................... 3.895,4 stk. 225/40x18´´ ..................... 4.495,allerede er frit skolevalg. Der indbyggere i Assens kommu4 stk. 245/45x18´´ ..................... 6.495,DAYTON/FIRESTONE ne. De 19 elever derBILLIGSTE valgte er mange alternativer for de SOMMERDÆK BYENS SOMMERDÆK

Incl. moms, montering, afbalancering. Gratis opbevaring v/køb af 4 dæk. Rial fælge 5 års overflade/suppleringsgaranti.

4 stk. 155/70x13´´ 4 stk. 165/70x13´´ 4 stk. 175/70x13´´ 4 stk. 165/65x14´´ 4 stk. 165/70x14´´ 4 stk. 175/70x14´´ 4 stk. 175/65x14´´ 4 stk. 185/65x14´´ 4 stk. 185/60x15´´ 4 stk. 185/65x15´´ 4 stk. 195/50x15´´ 4 stk. 195/65x15´´ 4 stk. 205/55x16´´ 4 stk. 205/50x17´´ 4 stk. 205/60x16´´ 4 stk. 215/55x16´´ 4 stk. 225/45x17´´

Opbevaring af Campingvogne, både, mm.

................... 1.495,................... 1.595,................... 1.650,................... 1.650,................... 1.695,................... 1.750,................... 1.650,................... 1.850,................... 1.995,................... 1.995,................... 1.995,................... 2.050,................... 2.295,................... 2.695,................... 2.595,................... 3.095,................... 2.995,-

• Service af person-vogne/varevogne • Salg og køb af brugte biler

• Dæk - Alufælge (specialpriser) • Trailer reparation • Tilbud på syn

Brugte komplet hjul på alu- eller stålfælge med op til 90% mønster - ring og hør på DIN str.

Udlejning af holdeplads tilbydes i aflåst hal på årsbasis for: 4 stk. 165/70x14´´ ..................... 2.995,4 stk. 185x14´´........................... 2.795,195/70x15´´ ..................... 2.995,Campingvogne, mobil homes, både, trailere, biler, MC, mm. 44 stk. stk. 215/70x15´´ ..................... 3.695,4 stk. 195/60x16´´ ..................... 3.595,Kom og gå som du vil 24/7-366 4 stk. 195/65x16´´ ..................... 3.495,4 stk. 205/65x16´´ ..................... 3.995,4 stk. 215/65x16´´ ..................... 4.195,Stor port, masser af plads. Priserne er incl. moms, montering, ventiler, AFB og miljø + 200,- kr. for alu montering. Afbalancering kr. 300,Montering af løse dæk kr. 300,Ring for andre størrelser.

Email: a.nebrot@ahoo.com

+ moms

4 dæk på fælge - fra kr. 999.-

FIRESTONE SOMMERDÆK - VAREVOGN

5560 Aarup - Tlf: 20 18 66 30

Timepris kr. 360,-

BRUGTBILSALG

• Opbevaring af vinterdæk

• Sporing af person og varebiler fra kr. 595,- incl. moms • Nu også salg af trailere

HUSK GRATIS LÅNEBIL

Skal du have synet bilen? Ring og få et godt tilbud

v/Jesper Kling · Smedevænget 8 · 5560 Aarup · Tlf. 51 88 42 68 · Tlf. 64 47 42 68

Mandag-torsdag kl. 7.00-18.00 - Fredag kl. 7.00-17.00 - LØRDAG IFØLGE AFTALE

Før & Nu - i Assens Kommune

Grus, sten, muld, container og rendegraver m/ fører udlejes. Henvendelse: Vognmand Peder Vikkelsø

Tlf. 40 28 53 03.

PROBLEMER MED DIN COMPUTER? -ring til Jan på tlf. 30 25 02 03

-servicerer mindre erhverv og private jan@draupnerdata.dk

DIN LOKALE IT-FAGMAND

NYHED Alt mulig mand ude og inde. Vi tager store og små opgaver: Plantning Såning Hækkeklipning Græsslåning Beskæring og Træfældning.

Få et tilbud på 2865 1447.

Blomster Kunst Binderi & Brugskunst Møllevej 2a-Vissenbjerg Tlf. 6447 1447-2865 1447

Cykelsmeden Aarup Åbningstider: Mandag - fredag kl. 12.00 - 17.30 Lørdag kl. 9.30-13.00 Søn.- og helligdage lukket Bredgade 24 t.h. - Aarup - Tlf. 91 55 20 19

www.citytommerup.dk

Indkaldelse til generalforsamling CITY TOMMERUP afholder ordinær generalforsamling

Det søde liv i Jordløse Der var engang en slikmutter i Jordløse. Fru Greve – eller mutter Greve – som hun hed i folkemunde var en institution i byen. Det var hende, der forsødede livet for skolebørn og voksne fra kiosken på hjørnet af Landevejen og Jordløse Møllevej.

Her kunne bl.a. købes is, slik i løsvægt og friske rundstykker søndag morgen. Butikken lukkede den 31.3.1984, men Fru Alfild Greve blev boende i huset frem til sin død i januar 2000. Efterfølgende fik huset ny ejer, men som

årene gik fik det lov til at stå og forfalde. I 2016 fik det ny ejer og det er blevet sat rigtig flot i stand. De nye beboere i huset nyder også det søde liv. Men is- og slikreklamerne fra Mutter Greves tid er erstattet af biler og andre køretøjer med

logoer som Team Drengerøv – find os på facebook. Rikke Schultz Jordløse-Trunderup lokalhistoriske arkiv

Tryk: Erritsø Tryk A/S Oplag: 22.000 aviser Omdeling: FK Distribution Udgivelsesdag: Tirsdag og onsdag

Claus Jacobsen cj@folkebladet.net

Ole Jacobsen oj@folkebladet.net

Eventuelle forslag skal være os i hænde senest 8 dage før.

www.citytommerup.dk

INDLEVERING: Udgivelses område: Aarup - Hårby - Vissenbjerg - Tommerup - Assens - Glamsbjerg - Gelsted - Harndrup - dele af 5474 Veflinge og dele af 5471 Søndersø

ANNONCER:

Korrekturannoncer: Torsdag før kl. 14.00. Øvrige tekstsideannoncer: Fredag før kl. 12.00.

Henrik Wichmann hw@folkebladet.net

Søren Desler sd@folkebladet.net

Færdigannoncer: Bestilt senest fredag kl. 10.00 modtages mandag kl. 9.00.

Rubrikannoncer: Mandag før kl. 9.00 Åbningstider: Mandag-fredag  kl. 8.00-15.00.

REDAKTØR:

Mangler du avisen: info@folkebladet.net

ANSVARSHAVENDE:

Dagsorden i følge vedtægterne.

Med venlig hilsen Bestyrelsen CITY TOMMERUP

UDGIVER: BRDR. JACOBSEN TRYK AARUP A/S Cederfeldsgade 2 - 5560 Aarup Fax 6443 1112 - Tlf. 6443 1178 info@folkebladet.net www.folkebladet.net

onsdag den 27. september 2017 kl. 19.00 i SUPERBRUGSEN TOMMERUP ST., Tallerupvej 16, 5690 Tommerup

Peter Lundblad peter@folkebladet.net

www.citytommerup.dk


30

Din lokale avis i Assens Kommune

L

I BYEN MED FOLKEBLADET Mod.Strøm på Høed Trinbræt Selvsåede æbletræer mellem Flemløse Station og Høed Trinbræt lørdag 16. september mellem kl. 13 og 17, hvor alle interesserede bydes velkommen på Høed Trinbræt, der ligger i Høed tæt ved Ruegyde 5, 5620 Glamsbjerg ( Parkering). Publikumsbedømmelse af de selvsåede æbletræer. Kl. 14 fortælles trinbrættets historie. Hertil inviteres specielt brugere af trinbrættet for over 51 år siden for gode historier. Kl. ca. 15 ankommer skinnecykelkaravanen Livsnerve – et syn for guder. Hele dagen serveres der jernbanedampgalopkringle, og der bages æblepandekager, hertil kaffe og liflige æbledrikke. Arrangementet er gratis, også serveringen.

Flemløse Voldtofte Landsbylaug og Assens Kommunes Æblefestival indbyder

Musik & Brunch i Magtenbølle Magtenbølle Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Foreningen ”Sulelængens Venner” arrangerer igen Musik & Brunch i Sulelængen i Magtenbølle. Det sker lørdag den 16. september kl. 11-13, hvor sanger- og musikerparret MC Hansen og

Jacob Chano underholder. ”MC Hansen og hans akkompagnetør og med-vokalist Jacob Chano optrådte her i foråret på Dexter i Odense. Og de var gode, fortæller Jørgen Bjerring fra foreningen ”Sulelængens Venner.” MC Hansen leverer sange og melodier, som tydeligt henter inspiration fra amerikansk folkemusik.

”Vi forventer også, at der kommer en gæstesolist i Sulelængen sammen med MC Hansen og Jacob Chano. Hvem, vil vi dog ikke afsløre endnu,” siger Jørgen Bjerring, som pointerer, at tilmelding til arrangementet er nødvendig til e-mail magtenboelle@gmail.com eller sms 2961 5859

Støtteforeningen for Kerte Forsamlingshus Kertevej 19 Kerte 5560 Aarup

Høstfest i Snave

Lars Klint Kertevej 37 5560 Aarup lars.klint@mail123.dk tlf.60852460

Snave Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net

lyder opfordringen fra Dreslette Forsamlingshus, som arrangerer festen. Høstfesten holdes fredag den 22. september kl. 18.30 i Dreslette Forsamlingshus, hvor der foruden spisning også er musik, som Hammers Duo står for. Menuen byder på alt hvad

Folkebladet

Vær med til at fejre høsten er kommet i hus med en høstfest, hvor der vil blive serveret et velfortjent måltid efter en travl periode,

ASSENS KOMMUNE

hjertet kan begære: laks, svinemørbrad, poulardbryst, lammekølle og meget andet, salat og hjemmelavet is. Tilmelding til høstfesten skal ske senest den 15. september til Henriette på tlf. 64771241 eller Villy 64741434.

The Dark Tower i Aarup Bio I århundreder har den sidste ridderkriger, revolvermanden Roland Deschain, forsvaret Det Mørke Tårn, der holder sammen på universets mange dimensioner, mod den sortklædte troldmand Walter O-Dim. Begge er ude efter menneskedrengen, Jake Chambers, der ejer evnen til at se ind i andre verdener. Ved Deschains side kan han redde verden - men ved O-Dims side kan han knuse Det Mørke Tårn .. Se mere om filmen på Facebook og bestil billet på www.aarupbio.dk

Intimkoncert med Stig Rossen LØBENDE ANNONCE BESTILT FRA 12-01-2016 m/pianist

MUSIK PÅ INDUSTRIEN Så synger vi igen Assens Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Kan du lide at synge, så er du velkommen til at komme op på Granly, Østergade 89C 2. sal hver anden fredag for-

STIG ROSSEN M/PIANIST Oplev Stig Rossen tæt på Hør hans enestående stemme Bredt udsnit af sange fra en strålende karriere

Fredag den 15. september kl. 20.00 Entre: kr. 225,(Medlemmer kr. 200,-)

middag frakl. 9.30 – 11.30. Her er der en flok seniorer, der synger til musikledsagelse. Der synges meget fra højskolesangbogen, men også andre sange, bl.a. John Mogensen, gamle viser, Sigfred Pedersen, Poeten og mange, mange flere.

BANKOSPIL HVER ONSDAG KL. 19:15

KERTE FORSAMLINGSHUS

Der startes kl. 9.30 og synges en times tid, hvorefter der er hygge med kaffe og brød, og synges så videre til kl. ca. 11.30. Yderligere oplysninger – kontakt Tove på tlf. 22 76 32 92.

AARUP BIO AARUP BIO

Huset udlejes på tlf. 29 90 64 43 - udlejning@kerteforsamlingshus.dk

SIDSTE ONSDAG I HVER MÅNED – GRATIS KAFFE OG BRØD

Støtteforeningen for Kerte Forsamlingshus

Naturvandring i Vissenbjergbakkerne

Film i Uge 37 kl. 19.30 Torsdag også kl. 10 Dog ikke fredag

The Dark Tower

I anledning af ”Geologiens Dage” arrangerer Danmarks Naturfredningsforening en vandretur, hvor vi ser på, hvordan isen for 16.000 år siden formede det fynske landskab, og hvordan det senere udviklede sig. Tid: lørdag den 16. september kl. 9.00-12.00

RASMUS MATTHIESEN BAND Ny ung jysk sanger og sangskriver på vej Talent for dansksproget rock og folkemusik Med nutidige vedkommende tekster Særpræget stemme og godt liveband

Fredag den 22. september kl. 20.00 Entre: kr. 140,(Medlemmer kr. 115,-)

Se videoklip med kunstnerne på: www.musikpaaindustrien.dk Besøg os på Facebook: http://www.facebook.com/MusikpaaIndustrien Billetter købes via www.musikpaaindustrien.dk

Foredrag i Vissenbjerghus, Vestergade 4, Vissenbjerg torsdag den 21. september kl. 19.00 Med Niels Ole Frederiksen

Født i Horsens Tugthus

- Danmarks mest afgrænsede kirkesogn

Læs om:

Foredragsholderen Niels Ole Frederiksen fortæller meget underholdende om sin barndom og opvækst i Horsens Statsfængsel som søn af fængselsinspektøren.

Aldrig mere i morgen

Foredraget kommer med glimt fra tiden efter krigen og i halvtredsernes Danmark, samt en beretning om den legendariske udbryderkonge Carl August Lorentzen.

The Handmaiden

Pris incl. kaffe / the og kage for medlemmer kr. 40 for og for andre kr. 60. Vissenbjerg Borger- og Kulturforening

Biler 3 - 3D Aquarius Patriarken på www.aarupbio.dk Følg Aarup Bio på Facebook

på Industrien fredag d. 15. september kl. 20

Stig Rossen sprang i februar 1988 ind i det danske publikums bevidsthed med sin entre i Dansk Melodi Grand Prix, et araberspring og sangen ”Vi danser rock og rul”. Efterfølgende turnerede han rundt i landet med Fenders. Fra 1987-1990 gik han på Guildhall School of Music and Drama i London og fik hurtigt sit gennembrud som skuespiller, da han blev hyret til koret i Les Misèrables og blot 3 måneder senere fik tilbudt hovedrollen som Jean Valjean. Siden har han udgivet 21 cd’er som solist, heraf 5 jule cd’er. Det er også blevet til et ikke uanseeligt antal musical cd’er og koncert dvd’er, både på dansk og engelsk. – Igennem tiden har han sunget i en lang række musicals og er fast deltager i julekoncerter. I 2008 fik Stig Rossen ideen til en teaterkoncert om Danmarks første “boy band” Four Jacks, og de turneer fortsat. - Stig og Vennerne optræder med Flemming Bamse Jørgensens store sangkatalog til glæde for rigtig mange fans. I 2014 kunne Stig Rossen fejre sit 25-års jubilæum som sanger. Samme år var han med i Aarhus Teaters hidtil største musicalsatsning, Les Misérables. Udover musik og teater har Stig Rossen skrevet bogen ”Livet skal ikke leves på automatpilot” og er en efterspurgt foredragsholder. I marts/april 2017 medvirkede Stig Rossen i den prisvindende Broadway musical SPAMALOT. Glæd jer til en underholdende aften med et bredt udsnit af sange fra en strålende sangkarriere.


Din lokale avis i Assens Kommune

31

L

RUNDT I KOMMUNEN Hjælp til computeren Assens Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Hvis du har brug for hjælp til et bedre forhold til din computer, så er Den åbne Datastue på Granly Aktivitetscenter måske noget for dig, lyder opfordringen fra Ebbe Larsen på Granly i Assens. Datastuen tilbyder individuel, personlig hjælp med oprettelse og brug af Nem

id, e-Boks samt orientering om Borger.dk. Hvis du er usikker med hensyn til betalinger via din netbank, så kan Datastuen også hjælpe her - ligesom andre opgaver som f.eks. opsætning af en ny computer eller oprettelse af e-mail. Datastuen åbnede den 5. september og er åben hver tirsdag fra kl. 9 – 12 frem til 19. december. Tilmelding er ikke nødvendig. Man møder bare op inden for åbningstiden.

Under vejledning af Michael Juul gik eleverne frisk i gang med at dekorere de gamle døre.

Elever dekorerede gamle døre Harndrup Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Fredag i sidste uge blev en række værker af elever fra 5. og 6. klasser på Fjeldsted-Harndrup skole afsløret ved Harndrup kirke. Det skete i forbindelse med 500-året for, at Luther skrev sine teser på kirkedøren i Wittenberg. Ideen til samarbejdet mellem skole og kirke kom fra sognepræst Michael Juul, og skolen var straks med på ideen. Det har nu udmøntet sig i, at eleverne i forbindelse med deres kristendoms-undervisning har dekoreret otte gamle døre

ud fra devisen: Dengang protesterede Martin Luther imod kirkens magtmisbrug, hvad kan vi i dag protestere imod af misbrug i forbindelse med Guds skaberværk. ”Eleverne har under processen udvist både stor kunstnerisk kreativitet, men også refleksion,” siger sognepræst Michael Juul. ”Vi forventer også, at der kommer en gæstesolist i Sulelængen sammen med MC Hansen og Jacob Chano. Hvem, vil vi dog ikke afsløre endnu,” siger Jørgen Bjerring, som pointerer, at tilmelding til arrangementet er nødvendig til e-mail magtenboelle@gmail.com eller sms 2961 5859

POLITI RAPPORTEN ved Helge Desler

Mød kommunens flotteste egetræ Brylle Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Brylle Lokalråd indbyder alle borgere i Brylle Sogn samt andre interesserede, til afsløring af sten og mindeplade ved Kvindeegen midt i Brylle fredag den 15. september kl. 16 til 17, oplyser Vagn Top, formand for Brylle Lokalråd. Der er taler af Bente Paulli, Brylle Lokalråd, og Steen Søgaard, udviklingskonsulent i Assens Kommune. Afsløringen bliver ledsaget af både champagne og pindemadder, og alle er velkomne, fortæller Vagn Torp. Anledningen er en markering af kommunens flotteste egetræ, plantet i 1915 i anledning af, at kvinder opnåede valgret.

Kvindeegen i Brylle er næsten 100 år gammel. Kommunen har netop monteret spotlys på træet, og lokalrådet har i samarbejde med lokale entreprenører fået arealet under træet gjort pænt og ryddeligt. Esther Larsen, en lokal

frem – for at bryde tabuet og sparke løndebatten i gang. Men i skrivende stund er Ekstrabladets chefredaktør, Poul Madsen, ikke selv meget med på den idé. Han ønsker i hvert fald ikke at offentliggøre sin egen lønseddel, og det er der for øvrigt en hel del andre mediechefer, der heller ikke vil – også her på Fyn, hvor man har kunnet følge en lang debat på Facebook om dette emne. Venstre og Socialdemokraterne vil stille krav til mediehusene om at åbne lønposen på chefgangene i forbindelse med medieforhandlingen, og selv

kunstner, har doneret en natursten til pladsen, og landsbyambassadør Bente Paulli har designet pladen, som skal afsløres på dagen og derefter monteres på stenen.

Spændende kunstprojekt med 21 skinnecykler Assens Kommune Af Peter Lundblad peter@folkebladet.net Som led i Kulturregion Fyns ModStrøms-festival løber skinnecykelprojektet ”Livsnerve” af stablen fra torsdag d. 14. til lørdag d. 16. september. Det er et kunstprojekt med skinnecykler, og det ventes, at 21 skinnecykler i løbet af tre dage udsmykkes og cykles fra Knarreborg til Assens. Der er tale om et lokalt forankret projekt, hvor kunstnerkollektivet Illutron yder teknisk knowhow og i samarbejde med lokale børn, unge og voksne designer og udsmykker cyklerne. I Glamsbjerg arrangerer Foreningen Glamsbjerg forskellige aktiviteter og underholdning fredag

eftermiddag, så torvet og pladsen omkring skinnerne vil syde af aktivitet, oplyser initiativtagerne. Ved Høed Trinbræt er projektet Selvsåede æbler langs banen fra Flemløse til Høed i fuld gang, når skinnecyklerne ankommer og gør holdt et par timer. I Ebberup vil Lokalrådet og Malene – den lokale Sparkøbmand – sørge for aktivitet og salg af mad og drikke i de timer skinnecyklerne er ved stationen. I Assens, hvor skinnecyklerne ankommer ved 20.30-tiden lørdag aften med lys, bulder og brag, vil bliver der kl. 19.30 gratis rundvisning i Willemoesgaarden (udstillingen Next Stop), og derefter en fælles tur ned til banen for at modtage skinnecyklerne.

Lidt om løn og mediestøtte Debatten om lønniveauet i DR har raset i et stykke tid, og især Ekstrabladet har – som sædvanlig – ikke holdt sig tilbage med deres kritik. Således har generaldirektør Maria Rørbye Rønn samt sagen om tidligere mediedirektør Gitte Rabøls job som mangfoldighedskonsulent præget løndebatten i Ekstrabladet og andre medier. ”I den forbindelse er der mange misundelige blikke, kolleger med ondt i røven og frygten for at blotte sig, der afholder mange danskere fra at være åbne om, hvad de tjener”, skriver Ekstrabladet. Men nu står 47 danskere frem i avisen og viser deres lønseddel

ASSENS: Mellem fredag den 25. august kl. 17,30 og søndag den 3. september kl. 17,50 har der været indbrud i et kælderrum på Østervang i Assens. Der er fjernet et stykke træ på døren, hvorpå hængelåsen sad, hvorefter der er stjålet 20 kasser sodavand og diverse fiskegrej.

statsministeren mener, at det er ”ynkeligt”, at Ekstra Bladets chefredaktør ikke vil fortælle, hvad han tjener. Mediewatch har endvidere spurgt 20 mediechefer, om de vil fortælle, hvor meget de får i løn, og det er der kun fem, der vil. Og her er der så sikkert nogle, der vil sige. Ja, og hvad rager det os, hvad de tjener. Det er vel sagtens markedskræfterne, der er med til at bestemme lønnen. Vil man have de dygtige folk til chefstillingerne, så koster det kassen. Til gengæld så er der også det lille ord, der hedder mediestøtte, der burde forpligte på en eller anden

måde, selv om jeg sidste år hørte en kendt fynsk chefredaktør udtale, at i hans drømmeverden eksisterer mediestøtten ikke. Den udgør så uendelig lidt for de fleste medier, at man sagtens ville kunne drive medievirksomhed uden. Og på det punkt giver den rebelske chefredaktør på Ekstrabladet Poul Madsen ham fuldstændig ret. Lidt og lidt. Tja. Alt i alt bliver der i 2017 givet 362 millioner kroner i mediestøtte til 65 aviser, og af dem får den store fynske og jyske mastodont Jyske/Fynske Medier 71,4 millioner kroner i år fordelt på 13 forskellige dagbladstitler og dertil

Tre dage med skinnecykler Torsdag d. 14. sep. fra kl. 11: Udsmykning af skinnecykler på pladsen foran den gamle station i Knarreborg. Kl. 20.30 køres mod Glamsbjerg med ankomst ca. kl. 21.15. Fredag d. 15. sep. fra kl. 11: Udsmykning af flere skinnecykler på det grønne areal/ torvet ved siden af den gamle station i Glamsbjerg. Kl. 20.30 køres mod Flemløse med ankomst ca. kl. 21.15. Lørdag d. 16. sep. fra kl. 11: Udsmykning af flere skinnecykler på pladsen ved Flemløse Station. Kl. 14.30 køres til Høed Trinbræt sammen med pop-up projektet Selvsåede æbler med ankomst kl. ca. 15.15., hvor deltagerne opholder sig indtil kl. 16.45, hvor der køres mod Ebberup med ankomst ca. kl. 17.30. Kl. 19.30 køres fra Ebberup mod Assens med ankomst kl. ca. 20.30

UGENS KLUMME hørende digitale platforme, og er dermed den største modtager af mediestøtte. Udover de mange millioner i tilskud betaler mediehusene jo heller ikke moms på salg af aviser. Hele ideen med mediestøtte-ordningen var jo, at man skulle støtte nye innovative medier, men resultatet er, at det er de gamle avishuse, der stadig skovler penge ind. Og de kan allerede glæde sig til næste år, hvor der tilsyneladende kommer flere millioner ekstra kroner til de fattige aviser. hd

ASSENS: Det er en god idé at låse hoveddøren efter sig, når man forlader huset. Det havde en beboer på Ladegårdsgade i Assens glemt fredag den 1. september mellem kl. 12,00 og 13,20, og det benyttede en tyveknægt til at bevæge sig ind i stuen og stjæle en pung. GLAMSBJERG: Mandag den 4. september kl. 16,26 udbrød der brand i en bygning på Faaborgvej i Glamsbjerg. Branden er tilsyneladende startet ved ovnen i køkkenet. AARUP: Ved at afliste en rude i hoveddøren har en gerningsmand skaffet sig adgang til en privat beboelse på Birkeparken i Aarup. Det er sket mellem mandag den 4. september kl. 20,00 og tirsdag den 5. september kl. 08,00, men politirapporten melder ikke om stjålne effekter. AARUP: Mellem lørdag den 2. september kl. 16,00 og tirsdag den 5. september kl. 20,00 har der været ubudne gæster på besøg i en privat beboelse på Birkeparken i Aarup. Et vindue til stuen er blevet brudt op, og der er stjålet smykker. VISSENBJERG: Torsdag den 7. september kl. 02,48 er der på Søndersøvej i Vissenbjerg knust sideruder på en marineblå VW Golf 3 samt en bagrude på en sort Suzuki Swift. VISSENBJERG: Onsdag den 6. september mellem kl. 00,01 og 07,55 er der blevet stjålet cirka syv paller med gryder fra Le Creuset, der stod på en lastbil med sættevogn, der holdt på p-pladsen ved Fynske Motorvej ved Vissenbjerg. HAARBY: Torsdag den 7. september mellem kl. 12,00 og 12,30 er der fra et uaflåst rækkehus på Landø i Haarby blevet stjålet medicin fra en aflåst medicinboks.


32

Din lokale avis i Assens Kommune

L

FIRST PRICE BLOMKÅLSBLANDING

FIRST PRICE MAKRELSALAT

750 g. Kg pris v/1 pose 13,27. Frost

PR. BÆGER

PR. POSE

995

PR. 1/2 KG

29

95

OKSEGRYDESTEG

300 g. Kg pris v/1 bæger 33,17.

995

FIRST PRICE BLANDET SAFT

Af bov eller tykkam

FIRST PRICE SMØRBART

1,5 liter. Pris pr. færdigblandet liter v/1 stk. 1,40.

SPAR 20,- . TK PR. S

250 g. Kg pris v/1 bæger 42,00.

PR. BÆGER

PR. STK.

PR. STK.

79

00

FAMILIEOST 45 + Ca. 1,4 kg

1050

1050

discount match

—————— Over 500 varer - matchet mod discount

Efterårsbuffet · Hjemmelavet tunmoussé m/rejer · Marineret kyllingelår · Rosastegt kalveculotte · Mexicokartofler · Pastasalat m/pesto & bacon · Cremet hvidkålssalat m/hasselnødder · Æbletærte & creme fraiche

T PR. KUVER

139 59 HUSK HVER DAG 95

VESTFYEN CLASSIC

Pr. kasse. Max. 3 kasser pr. kunde pr. dag.

+ pant

00

Min. 8 kuverter. Bestilles 3 dage før

- friskbagte rundstykker, brunsviger m.m. fra Glamsbjerg Bageri Bestillinger modtages på brunsvigermand/koner, Othellolagkager, bradepandekager m.m.

Friskbagt brød fra Bake Off - vi bager flere gange om dagen!

FORMBRØD

15

18

00

00

m/u birkes

PR. STK.

PR. STK.

PR. STK.

GROV BRØD

1/2 WALESSTANG Fra Glamsbjerg Bageri

20

00

Tilbudene gælder fra tirsdag d. 12. september til fredag den 15. september 2017 - Vi tager forbehold for udsolgte varer og trykfejl

Bredgade 44-46 · 5560 Aarup · Tlf. 6443 1259 Bredgade 44 - 5560 Aarup Tlf. 2538 2525

Åbningstider: Alle ugens dage kl. 07.00-21.00 Posthus: Mandag-fredag kl. 13.00-17.00 · Lørdag LUKKET

PAKKER FRA POSTDANMARK, DAO, BRING ELLER GLS KAN AFHENTES I BUTIKKENS ÅBNINGSTID KL. 7.00-21.00

Her er en hjertestarter...

Folkebladet 37 2017  
Folkebladet 37 2017  
Advertisement