__MAIN_TEXT__
feature-image

Page 20

Hur värnar vi demokratin? Carl Heath är av regeringen tillsatt Särskild Utredare för att värna det demokratiska samtalet. Han är dessut­ om utbildningsdirektör för RISE (Research Institutes of Sweden); skapare av facebookgruppen Digital Samhällskunskap och medverkar som digital folkbildare i radioprogrammet Uppkopplad i P1. På årets Folkbildar­forum rapporterar han från demokratisatsningen. TEXT: UNN TORELL ILLUSTRATIONER: SHUTTERSTOCK I augusti 2018 utsågs du till Särskild Utredare för att leda en nationell satsning på medieoch informationskunnighet, som syftar till att öka motståndskraften mot desinfor­ mation, propaganda och näthat. Det låter som ett krävande uppdrag i tider av köpta likes för att skapa opinioner. Hur griper du dig an frågan?

– Jag kan säga att jag åtog mig uppdraget med ganska stor ödmjukhet, men det är ett uppdrag som handlar om att värna och stärka den svenska demokratin. Vi behöver skapa förutsättningar för medborgare att verka i, förstå och delta i ett föränderligt, digitaliserat samhälle, där desinfor-

20

Profile for Folkbildarforum

#FoFo nr 1 2019  

Tidningen om folkbildning och samhällsutveckling som inte ryggar för de svåra frågeställningarna! Tänkvärda krönikor och inspirerande artik...

#FoFo nr 1 2019  

Tidningen om folkbildning och samhällsutveckling som inte ryggar för de svåra frågeställningarna! Tänkvärda krönikor och inspirerande artik...

Advertisement