Page 1

JAAROVERZICHT LIMBURGS LEERWERKBEDRIJF 2012

BERICHTEN

EDITIE 2013

www.llwb.be


F IJ R D E B K R E W R E E L LIMBURGS RIJVEN is op zoek naar BED t LLWB voorziet knelpuntberoepen. He in er me r de on , ers eke arbeiders, ar opgeleide werknem emedewerkers, logisti cti du pro rs, “ – die op zoek zijn na rke we en ding in jobs als gro tewerkstelling en oplei schoonmakers, … gende job. Onze ar een nieuwe, uitda na n zij ek zo op bben ze immers d mensen op die goed kennen. Wij he er ze rs rke Wij leiden voortduren we de me gesteld. Hierdoor rbij is dat we onze stellingsplaatsen tewerk erk tew en belangrijkste troef hie eig ze on na te gaan of rschillende jaren op lijke beeld is nodig om ide du t Di . enkele maanden tot ve es nti ete beeld van hun comp hebben wij een goed kan worden. van uw medewerkers onze medewerker één een werkgever. rkers bemiddelen naar we de me ze on tis gra g. Ook stages voordeel is dat wij leiding en tewerkstellin op , ng eli dd Een ander belangrijk mi be or vo gevolg geen kosten Dit betekent voor u bij gelijkheden. bij u behoren tot de mo llingsmaatregelen van mogelijke tewerkste en rag nv aa en en ek nog beroep doen aches u met het uitzo van de tewerkstelling n de an ma Tot slot helpen onze co rste ee de nt bovendien tijdens leiding en coaching. (Activa, IBO …). U ku n met betrekking tot op ge vra or vo s he ac co op onze ctgegevens.” s via de vermelde conta on er cte nta co of e Kijk op www.llwb.b

s en n? Of heeft u nog tip Heeft u zelf nog vrage bedenkingen? eigen uw inzichten om onze Graag gebruiken wij teren. werking verder te verbe intje. se n ee t Geef dan gerus


voorwoord colofon

Zoals u ziet hebben we ook dit jaar weer een mooi jaarverslag gemaakt. De insteek is echter heel anders dit jaar dan de vorige keer. In plaats van u een jaarverslag te presenteren met de gekende thema’s, zoals partnerschap,

Berichten is een uitgave van LLWB

sectoren, traject en cijfers, willen we u deze keer iets volledig anders

Slingerweg 40

aanbieden.

3600 Genk Met dit magazine willen we u een beeld geven van de mensen achter het Redactie

Limburgs Leerwerkbedrijf. Centraal staat hierin de verschillende verhalen van

Diony Bessems

onze medewerkers en onze partners. Uit deze persoonlijke verhalen, kunnen

Ine Loeners

we afleiden wat ons leerwerkbedrijf betekent voor hen.

Liesbeth Hertogen Roeland Pauwels

Zo willen we u enkele van onze partners eens goed voorstellen; Wat doen ze? Waarom doen ze het? Wie werkt er eigenlijk in deze organisatie?

Interviews

Vervolgens willen we ook enkele medewerkers zelf aan het woord laten.

Lieve Vaes

Hoe hebben zij de werkervaring ervaren en wat doen ze nu?

Eric Aegden

En tot slot kijken we naar enkele bedrijven die medewerkers van ons een

Liesbeth Hertogen

job gegeven hebben.

An Gilis Foto’s

het magazine staan we stil bij onze toekomst. Waar staan we voor en hoe

Liesbeth Hertogen

gaan we de komende uitdagingen tegemoet?

Koen Cools

In ieder geval wil ik u namens het Limburgs Leerwerkbedrijf veel leesplezier

Eric Aegden

wensen!

Vormgeving

Roeland Pauwels

Yasmina Joumani

algemeen coördinator

pagina 1 I 2

Dit magazine geeft ook enkele cijfers weer van 2012. Op het einde van


Inhoud Limburgs Leerwerkbedrijf

1

Partnerschap

5

Onze doorstroom

6

Verhalen uit het Limburgs Leerwerkbedrijf

7

Open Atelier

9

Ocura

11

Natuurhulpcentrum Opglabbeek

13

TOP

16

Formafoam

17

Quotes

18

Trajectbegeleiding

19

Toekomst

20

Contactgegevens

21


LIMBURGS LEERWERKBEDRIJF WIE WE ZIJN... “ Het LLWB (Limburgs Leerwerkbedrijf) is een samenwerkingsverband tussen BLM vzw, De Winning – Vreebos vzw, Hergebruikcentrum Limburg vzw en Noord – Limburgs Open Atelier vzw. Dit samenwerkingsverband bundelt een gamma aan expertise m.b.t. het begeleiden en re-integreren van kansengroepen op de arbeidsmarkt. In dit kader staan wij in voor de begeleiding en tewerkstelling van meer dan 200 “werkervaring” medewerkers. In 2012 hebben wij onze werking sterk onder de loep genomen. Uit deze oefening hebben we onze missie en visie herschreven.

Missie Het LLWB is dé referentie op vlak van competentieontwikkeling en integratie van kansengroepen op de arbeidsmarkt.

Visie Het Limburgs Leerwerkbedrijf faciliteert en coördineert partnerschappen tussen organisaties die opleiding, begeleiding en bemiddeling van kansengroepen tot doel hebben. We richten ons hierbij zowel op langlopende, duurzame partnerschappen als op kortlopende, projectgerichte partnerschappen. De innovatie die we realiseren en de expertise die wij opbouwen, delen we binnen ons partnerschap, maar ook binnen het bredere werkveld.

Kernactiviteiten Momenteel geven we deze missie verder vorm door de begeleiding van werknemers met een werkervaringsstatuut. Hierbij is een belangrijke opdracht de competentieontwikkeling en integratie van kansengroepen op de arbeidsmarkt. In deze richten wij ons zowel op werknemers als op werkgevers. Wij geloven dan ook dat iedereen zijn plaats heeft op de arbeidsmarkt. Iedere werknemer en werkzoekende heeft de kwaliteiten om “iets” te betekenen voor een werkgever, een economie, de maatschappij. Door omstandigheden zijn er echter nog erg veel mensen die een langere of minder lange tijd geen aansluiting met de arbeidsmarkt gevonden hebben.

Om dit te bereiken investeren we in partnerschappen. We faciliteren deze en trachten innoverende antwoorden te leveren op de voortdurend veranderende arbeidsmarkt.”

pagina 3 I 4

Door deze mensen te begeleiden, te ondersteunen, op weg te helpen, creëren we samen met hen die mogelijkheid, die doorstart, die tot een duurzame tewerkstelling leidt. Een ondersteuning met als basisprincipes “competentieversterking” en het “werken aan randvoorwaarden”, steeds in de context van het begeleiden in en naar een job. Deze begeleiding, ondersteuning baseren we enerzijds op onze eigen expertise, anderzijds op de waarden die wij belangrijk vinden. Samen met werknemer en werkgever gaan we op zoek naar die duurzame match tussen mensen, job en bedrijf. Dé match waar elke partij naar op zoek is.


GEMEENTE / PARTNER: VTE Lommel: Gemeente Lommel: 8 De Winning Open Atelier CAW ‘t Verschil: 2 Overpelt: Open Atelier: 20,4 Neerpelt: WZC St Jozef: 2 Leopoldsburg: Gemeente: 3 Peer: Vitas: 1 BC St Elisabeth: 1 Meeuwen – Gruitrode: OCMW: 3 Opglabbeek: Natuurhulpcentrum: 5 Beringen: Ocura:16 Tessenderlo: Gemeente: 1,5 Kinderdagverblijf t’ Nestje: 3 Lummen: De Winning: 17 OCMW: 2 Heusden-Zolder: ‘tWeyerke: 6.5 Hergebruikcentrum Houthalen-Helchteren: Hergebruikcentrum: 22 Zonhoven: TOP vzw: 10 Genk: BLM vzw: 20 Bethanië: 3.5 Hasselt: Medicotheek De Voorzorg: 1 Herk-de-Stad: Ocura Nieuwerkerken: RVT St Jozef: 1,5 Bilzen: Econet: 6 Riemst: Gemeente Riemst: 0.50 Voeren: Ocura Gingelom: Ocuro TOTAAL: 155.90


Cijfers & Letters De doorstroom van onze mensen is onze kerntaak. Onze uiteindelijke doelstelling is immers om door een kwalitatieve begeleiding en door het aanbieden van een jaar werkervaring de doorstroom naar een reguliere job mogelijk te maken.

interne 20 externe

156

214

trajecten beĂŤindigd in

2012

voltijds equivalenten

86

doorstroom naar Normaal Economisch Circuit

15

15

volgen vervolgopleiding

doorstroom sociale economie

6 0 1 TIEF

pagina 5 I 6

I POS traject. olg ver v


Verhalen uit het


pagina 7 I 8

Limburgs Leerwerkbedrijf


Verhalen uit het Limburgs Leerwerkbedrijf

NOORD - LIMBURGS OPEN ATELIER VZW Noord - Limburgs Open Atelier vzw is interne partner binnen het Limburgs Leerwerkbedrijf. “2012 werd een jaar van opportuniteit. Geïnspireerd door de leuze “Geboeid door kwaliteit” blijven we op zoek met een eigen visie en missie, naar verbetering en motivatie.” Noord-Limburgs Open Atelier wil heel erg die “realistische” werkvloer aanbieden aan de medewerkers. Dit opdat de uiteindelijke brug naar tewerkstelling, in het NEC, des te korter wordt. In dit opzicht evalueren we voortdurend onze werkingen.

Koen Cools (adjunct-directeur): “In 2012 hebben we mede in deze een samenwerkingsverband aangegaan met TDL, een logistieke firma te Lummen. Concreet willen we hiermee inspelen op de vraag om van de provincie Limburg een logistiek hart van België te maken. We merken dan ook dat er veel vraag is naar goed opgeleide logistieke medewerkers, eventueel met een rijbewijs voor heftruck of reachtruck. In deze omgeving leren onze medewerkers de volgende activiteiten: magazijnbeheer, orderpicken, heftruck, reachtruck, productie – inpak … Ook hebben we in december 2012 een gloednieuwe 3-assige CNC-houtbewerkingsmachine aangekocht. Deze hoogtechnologische machine zal ook in onze houtafdeling op een hoger niveau tillen. Een opleiding en de nodige werkervaring aan deze machine zal rechtstreeks bijdragen tot een hoger slaagpercentage betreft doorstroom.”


“Met het LLWB hebben we een actieplan ontwikkeld om te streven naar 45% doorstroom naar Normale Economie. Open Atelier heeft deze cijfers reeds behaald in 2011 en 2012.� Eric Aegden (verantwoordelijke begeleiding-inschakeling)

Jo Eerdekens (directeur): Alle activiteiten die we doen, moeten er uiteindelijk toe leiden dat we onze doelgroepmedewerkers kunnen laten doorstromen naar een duurzame, reguliere job. Open Atelier wil voorbereiden op een tewerkstelling op de reguliere arbeidsmarkt, vooral inzake productiearbeid. Mensen worden ingeschakeld waar ze best passen, waar ze kunnen doorgroeien en intussen tal van vaardigheden ontwikkelen.

pagina 9 I 10

Doordat er enkele vaste medewerkers zijn weggevallen, is Open atelier in 2012 op zoek gegaan naar enkele nieuwe medewerkers, ter ondersteuning van de begeleiders. Hiervoor is een bewuste keuze gemaakt vooral te rekruteren uit de groep van positief ingestelde doelgroepmedewerkers, met de capaciteiten om op termijn door te groeien tot een sleutelfiguur van de organisatie.


Verhalen uit het Limburgs Leerwerkbedrijf

Ocura GESPREK MET DAVE ROOSEN (CAMPUSDIRECTEUR) EN ANNIE LEMMENS (DIENSTHOOFD LOGISTIEK):

W

e zijn meer dan 10 jaar geleden, toen noemde dit nog RVT St-Anna, begonnen met 8 medewerkers in het werkervaringsproject, die aan 80% werkten. Vandaag telt Woonzorgcentrum Ocura in Beringen 26 medewerkers in WEP, met halftijdse contracten. 25 mensen werken op de afdelingen, met de bewoners, 1 persoon werkt in de keuken. Al voordat er sprake was van de titel zorglogistiek werkten deze medewerkers niet alleen in het onderhoud van de kamers en de gemeenschappelijke delen, maar ook bij de maaltijdbedeling en hulp bij het eten. Als organisatie hebben we ons door de jaren heen weten aan te passen in de begeleiding van de WEP-medewerkers. De betrokkenheid van de diensthoofden is gegroeid, we proberen de WEP-medewerkers echt te integreren in onze diensten. Annie Lemmens is als diensthoofd logistiek verantwoordelijk voor de aanwerving en de introductie. Het dagdagelijkse aansturen gebeurt door de diensthoofden van de bewonersafdelingen. Hierdoor wordt het zorgaspect benadrukt, en maken ze duidelijk deel uit van het zorgteam. Het is erg belangrijk dat ze als gelijkwaardige collega’s gezien en behandeld worden. Dat wil ook zeggen dat er vanuit de organisatie bepaalde verwachtingen zijn: de juist attitude, motivatie en een hart voor de bewoners zijn erg belangrijk. We werken hier tenslotte met mensen. Voor onze bewoners maakt het niet uit of iemand vast in dienst is of via WEP, zij vinden het belangrijk dat iemand aangenaam en warm is in de omgang, dat ze een babbel kunnen hebben. Taal is dan ook erg belangrijk. Voor de begeleiding van onze startende verpleegkundigen maken we gebruik van een systeem van mentoren op de werkvloer. We zijn van plan dit in de toekomst ook te doen voor de medewerkers zorglogistiek. We steken veel tijd in onze WEP-medewerkers, zeker de eerste maanden. Mensen moeten terug in het werkritme komen, zich organiseren, nieuwe taken aanleren… Dat is niet altijd vanzelfsprekend.

De samenwerking met het LLWB loopt vlot en is zeker een meerwaarde. De inschakelingscoaching van het LLWB werpt zijn vruchten af op de werkvloer. Als er problemen zijn, wordt er overleg gepleegd met de medewerker, het diensthoofd en de inschakelingscoach, en worden er oplossingen voorgesteld. Maar wat zeker ook belangrijk is: tijdens de tussentijdse evaluaties wordt gezegd wat er goed gaat, waar er voordien vaak enkel overleg was in probleemsituaties. Daarnaast komen er tijdens de gesprekken vaak dingen naar boven die op de werkvloer nog niet uitgesproken waren. Het werkervaringsproject is een positief gegeven voor Ocura: het past binnen de sociale opdracht die wij als woonzorgcentrum vervullen en binnen onze christelijke visie. Wat ons opvalt is dat er zoveel mensen graag bij ons zouden blijven werken. Laatst vertelde een medewerkster nog dat ze nu al kippenvel kreeg bij de gedachte dat haar contract over een paar maanden af zou lopen. Onze WEP-medewerkers voelen zich duidelijk betrokken bij hun job. Je zou een ‘foto’ voor en na moeten kunnen nemen: vaak zijn het heel andere mensen aan het einde van hun traject. Werk is uiteindelijk ook zeer belangrijk voor maatschappelijke integratie en dat merken we hier goed. Dankzij werkervaring kunnen mensen (zonder ervaring) proeven van de zorgsector. Niet alleen van een job in de zorglogistiek, ze kunnen ook de verzorgenden en verpleegkundigen aan het werk zien. Sommigen kiezen daardoor na hun WEP voor een opleiding in de zorg. Dankzij werkervaring hebben wij bij aanwervingen de WEP-medewerkers die hier hun droomjob vonden de kans kunnen geven om bij ons te blijven werken. Door onze recente uitbreiding zijn er een aantal mensen vast in dienst gekomen en voor vervangingen kunnen wij altijd rekenen op voormalige WEP-medewerkers, dat is voor ons het beste voorbeeld van het succes van het werkervaringsproject.


“Ik heb niet het gevoel dat ik ‘moet’ werken, ik ‘mag’ deze job doen!” GESPREK MET HILDA MARCOEN: In mei 2010 ben ik begonnen aan een jaar WEP als zorglogistiek medewerker bij Ocura Beringen. Ik had daarvoor gewerkt als buschauffeur maar was al even thuis. Door aanmoediging en campagnes van VDAB ben ik terug in actie geschoten. Ik vond de vacature bij Ocura op de WIS-computer en heb meteen gesolliciteerd. Ik had nog geen werkervaring in de zorgsector, maar wel al vrijwilligerswerk gedaan. Ik ben van nature erg behulpzaam en gedienstig, daardoor trok de sector me aan. Dankzij het werkervaringsproject ben ik hier kunnen beginnen zonder ervaring. Ik heb een jaar kunnen laten zien hoe gemotiveerd ik ben. Mijn werk viel vanaf de eerste dag heel goed mee. Je krijgt dan ook tijd om te groeien: alles wordt goed uitgelegd en als in het begin nog niet alles lukt, is daar begrip voor. Ik voelde me meteen deel van het team van zorglogistiek, verzorgenden en verpleegkundigen. Wat ik fantastisch vind aan deze job is dat je onmiddellijk voldoening krijgt door het werken met mensen. Als je een kamer poetst weet je letterlijk voor wie je dit doet. Ondertussen kan je een babbeltje slaan met de bewoners. Dit is een echte meerwaarde aan het werk. Veel mensen kunnen deze job doen, maar je moet proberen er iets extra aan te geven. Dat kan een lach of een knipoog naar de bewoners zijn. Daarnaast is werken ook belangrijk omwille van de contacten, het was heerlijk om weer collega’s te hebben, om thuis iets te kunnen vertellen over je dag.

Ondertussen ben ik nog altijd aan het werk bij Ocura, en ik kom nog elke dag even graag werken. Ik ben een aantal maanden na mijn werkervaring kunnen starten met een vervanging. Sinds februari werk ik halftijds met een vast contract, en ik doe nog een langdurige vervanging van 25%. De sfeer zit hier goed, ik kan me helemaal vinden in de visie hier. Ik heb niet het gevoel dat ik ‘moet’ werken, ik ‘mag’ deze job doen!

pagina 11 I 12

Met de inschakelingscoach van het LLWB had ik een heel goed contact, het waren nuttige gesprekken. De feedback die ik kreeg was belangrijk, het was fijn om positieve dingen te horen. Je krijgt door de coaching ook het gevoel dat je opgevolgd wordt, je krijgt hulp en aanmoediging. Niet alleen tijdens de werkervaring maar ook in de periode daarna, bij het zoeken naar een nieuwe job. Ik kreeg sollicitatietraining, zocht samen met mijn inschakelingscoach naar vacatures,…


Verhalen uit het Limburgs Leerwerkbedrijf

NATUURHULPCENTRUM Interview met Sil Jansen

WAT IS JE ALGEMENE INDRUK BIJ HET SYSTEEM WERKERVARING? Ik vind het voor veel mensen een heel goed systeem om hen wat meer zelfvertrouwen te geven, attitudes bij te brengen en om hen te laten proeven van de positieve kanten van een job. Ze leren dat werken meer is dan geld verdienen. Bij ons kunnen ze door te werken met dieren ook wat extra voldoening mee naar huis nemen. Als een dier vrijgelaten kan worden, of een dier geneest dan is dat het werk van een heel team, van de dierenarts tot de mensen die de kooien moeten poetsen.

“Als een dier vrijgelaten kan worden, of een dier geneest dan is dat het werk van een heel team, van de dierenarts tot de mensen die de kooien moeten poetsen.” -Sil Jansen-

Het mindere aan het systeem is dat het volgens mij soms een toevluchtsoord is voor mensen die niet echt een job willen, dan toch maar een wep-contract afsluiten en vervolgens zoveel mogelijk ziek thuis blijven. Als ik de doktersattesten op een hoopje leg die ik de laatste jaren van onze vaste medewerkers ontvangen heb dan verdwijnt dat hoopje in het niets bij de massa’s doktersattesten die we krijgen van onze weppers. Hier ligt volgens mij een grote verantwoordelijkheid bij de geneesheren. Door deze mensen veel te snel enkele dagen ziekteverlof te geven helpen ze hen volgens mij helemaal niet.


HOE IS DE SAMENWERKING MET HET LIMBURGS LEERWERKBEDRIJF?

HOE IS DE INTERACTIE MET DE WEPPERS?

Deze is heel erg goed, en het is een groot pluspunt dat er regelmatig een evaluatie gebeurt in het bijzijn van iemand extra, iemand van buiten het bedrijf.

Dit is heel erg verschillend van persoon tot persoon... Met sommigen werken we op een bijna vriendschappelijke basis. Anderen zien de ‘baas’ per definitie als een gevaar of als de vijand. Ik werk liever als vrienden samen, maar helaas lukt dat niet altijd en zeker in de beginperiode hou ik wat afstand, kwestie van eerst te kijken wat voor persoon we binnengehaald hebben. In het korte sollicitatiegesperk van enkele minuten kan je onmogelijk de persoon doorgronden of leren kennen. Dat gebeurt langzaamaan, dag na dag, stukje bij beetje. Sommige verbazen mij op een positieve manier, anderen vallen mij ontzettend tegen.

OP WELKE MANIER WORDT JE BETROKKEN BIJ HET LIMBURGS LEERWERKBEDRIJF? We worden regelmatig uitgenodigd op vergaderingen of zien regelmatig mensen bij ons over de vloer komen om te vertellen over veranderingen of om een of ander probleem te bespreken.

HOE LOOPT HET? Op dit ogenblik loopt het erg goed. We hebben een aantal fijne mensen, ze zijn niet allemaal even verstandig, maar dat hoeft ook niet. Zolang ze maar open staan om iets bij te leren en ons niet als grote vijand beschouwen ben ik al heel tevreden. Er zijn soms andere tijden geweest.

pagina 13 I 14

Als we tegen de mensen zeggen dat ze het goed doen, dan is dat een stimulans, maar als we dat zeggen in het bijzijn van hun begeleider(ster) dan is dat een dubbele stimulans. Ook het bijsturen of aankaarten van een probleem in het bijzijn van een extra begeleider werkt veel indringender en blijft zeker beter hangen. En als het echt moeilijk of soms zelfs bijna vijandig wordt op de werkvloer, kan een tussenkomst van een externe begeleider echt ontwapenend werken.


Leuke anekdote:

Er zijn mensen geweest die hun begeleiders zelfs bedreigd hebben, ooit heb ik iemand moeten ontslaan omdat hij collega’s met een mes bedreigde. Maar dat zijn gelukkig de uitzonderingen.

Ik zie regelmatig oud-collega’s terug, en geregeld zijn er mensen die me bedanken en komen vertellen hoe graag ze bij ons gewerkt hebben. Maar onlangs zag ik iemand met wie ik tijdens zijn jaar tewerkstelling bij ons regelmatig een aanvaring gehad had. En toch kwam hij me bedanken. Ik had hem vaak gezegd dat hij moest leren werk te zien. Niet naast de klussen doorwandelen, vastpakken en zien wat er gedaan moet worden, zelfs al heb je geen opdracht gekregen.

IS ER AL EEN POSITIEF RESULTAAT GEWEEST?

Hij had een interim job gekregen in een grote tapijtfabriek. Op een dag waren de machines stilgevallen, en iedereen stond met de handen in de zakken te wachten tot de machines terug zouden opstarten. Maar hij had een borstel genomen en was begonnen met de boel een beetje op te kuisen. Ik had hem immers geleerd om ‘werk te zien’. Op dat ogenblik was een van de bazen langsgekomen en hij vroeg zijn naam. Als enkele weken later de interimmers bedankt werden voor hun bewezen diensten mocht hij toch blijven. En ik kan je garanderen dat het deugd doet als zo’n kerel, waar we bijna een jaar lang problemen en discussies mee gehad hebben, dat komt zeggen !

Heel zeker, meer dan een zelfs! Binnen onze eigen vereniging werken 13 personen, vijf daarvan zijn in dienst gebleven na hun wep-contract. Eén persoon werkt op het secretariaat, een op de intensive care afdeling, onze huidige werkvloerbegeleiders PieterJan en Bregje zijn zelf ook wepper geweest bij ons, en een vijfde ex-wepper werkt op onze technische dienst. Naast deze voor ons -succesverhalen- zijn er zeker nog heelwat mensen die we elders een nieuwe job hebben kunnen bezorgen. Ik denk dat onze naambekendheid de mensen die een jaar bij ons in dienst geweest zijn zeker helpt bij het zoeken naar een nieuwe job.

WAT IS DE MEERWAARDE VOOR JOU, JE ORGANISATIE, JE PERSONEEL? Voor iedereen is het leuk om telkens weer nieuwe mensen te leren kennen. Telkens weer ontdekken ‘welk vlees we nu weer in de kuip hebben’. Uiteraard is het goed om wat extra helpende handen te hebben, maar het doet ook deugd om te horen dat mensen blij zijn om hun eerste loon te krijgen, blij zijn als ze iets bijleren, of om te zien hoe fier ze zijn als ze hun ‘groene natuurhulpcentrum jas’ krijgen.


Verhalen uit het Limburgs Leerwerkbedrijf

TOP VZW Gesprek met Danny Biets, directeur Top vzw en Abri vzw. Danny vindt werkervaring een goed middel en de ideale tussenstap om laaggeschoolde mensen opnieuw te laten integreren op de arbeidsmarkt. Wel is het jammer dat er, door de regels van het systeem, geen commerciële activiteiten toegelaten zijn. Toch is onze toekomst meer economisch gericht, geeft Danny aan. Ook zou de periode dat iemand in wepplus mag werken meer bepaald moeten worden door de achtergrond van de werkzoekende (graad van scholing, kennis Nederlands,…) De samenwerking met het Limburgs Leerwerkbedrijf verloopt erg goed. Voor Danny is het een meerwaarde dat de POP-gesprekken en nazorg worden uitbesteed aan mensen die daar voor opgeleid zijn. Daardoor kan hij zich focussen op het vaktechnische gedeelte. Voor de wepper is er de garantie dat er 5 gesprekken per jaar doorgaan en dat er een sollicitatietraining wordt georganiseerd. De nazorg wordt gedaan door een vertrouwd gezicht. Danny staat heel kort bij de weppers. Hij loopt regelmatig door de werkplaats. Daardoor heeft hij een goed zicht op zijn mensen. Hij is zeer rechtlijnig en iedereen is voor hem gelijk. Hij is dan ook betrokken bij alle opvolgingsgesprekken. Regelmatig zijn er ook positieve doorstromen Zo is er bijvoorbeeld een medewerker, met een verleden van 20 jaar detentie, die na zijn traject bij TOP aansluitend werk gevonden heeft en nog steeds bij deze werkgever aan de slag is.

Gurgen Gurgen is bezig aan zijn laatste maanden als werknemer van TOP. Via VDAB is hij bij TOP terecht gekomen. “Ik heb enorm veel geleerd; collectoren leren lassen, leren slijpen en boren.” Gurgen is een bezige bij; “momenteel volg ik ’s avonds bij het PCVO ook nog 2 opleidingen: automechanica en meubelmakerij. Liefst zou ik in een garage werken”. Hopelijk is er een werkgever bereid hem de kans te geven te bewijzen wat hij kan.

“Ik ben zeer rechtlijnig. Iedereen is gelijk voor mij” pagina 15 I 16

Danny Biets (directeur Top vzw en Abri vzw)


Verhalen uit het Limburgs Leerwerkbedrijf

Formafoam nv Formafoam NV, gelegen te Helchteren is actief in confectie voor zitmeubelen en matrassen. Er is ook een afdeling voor montage en testen van kabelsystemen. Formafoam Helchteren heeft +/-40 arbeidsters in dienst en wordt geleid door Mevr. Ann Jacobs.

Eigenlijk hebben we een 3-tal jaar geleden de eerste keer afgesproken met Open Atelier. Ik herinner me een eerste contact met u om een kandidate voor onze confectie voor te stellen. We hebben toen vlot een afspraak kunnen maken met u en de kandidate. De gesprekken verliepen open en eerlijk en we begrepen snel dat u een kandidaat voorstelde die zich bewezen had bij u op de werkvloer. Op dat moment hadden we dringend behoefte aan opgeleide stiksters en het aanbod was zeer schaars. We zijn dan ook onmiddellijk ingestapt in de stagemogelijkheid die u ons voorstelde. Gedurende de voorbije jaren hebben we nog enkele kandidaten op dezelfde manier ontvangen en als gevolg nog een tweede dame tewerkgesteld in onze kabelafdeling . Beide dames doen het heel goed en staan op het punt om bij ons een contract van onbepaalde duur te ondertekenen. Er was regelmatig contact tussen ons en Open Atelier (LLWB), maar ook niet te veel. Voor de stageperiode herinner ik mij dat er erg weinig administratief werk moest gebeuren. Ook hebben jullie ons ondersteund in de diverse tewerkstellingsmogelijkheden die er bestaan. De samenwerking evalueren wij erg positief omwille van de volgende redenen; In de eerste plaats is de proeftijd voor ons heel interessant om de kandidaten te leren kennen op onze werkvloer. Verder weten we meteen wat er mogelijk is aan tewerkstellingsmaatregelen en dit is voor ons als bedrijf heel belangrijk. Tot slot is de voorkennis die u naar ons overbrengt bij het voorstellen van kandidaten ook heel relevant.

Nadia, werkt bij Formafoam sinds 2011. Via een stage die voor mij door Noord-Limburgs Open Atelier was opgestart, ben ik hier begonnen. Omdat ik op dat moment nog onder WEP+ contract werkte bij NoordLimburgs Open Atelier was er voor mij ook een zekerheid dat ik nog kon terug keren als mijn stage niet goed zou verlopen. Dit was gelukkig wel zo en bijgevolg ben ik hier zonder onderbreking blijven werken. Ik ben eerst gestart in de kabelafdeling voor de montage, controle en inpakken van kabelsystemen en dat is nog steeds de hoofdzaak van mij takenpakket. Soms help ik ook in de confectie afdeling voor het opleggen en snijden van stoffen. We hebben ook tijdelijk in 2 ploegen gewerkt omdat het heel druk is geweest. Ik voel me hier goed en ben dan ook blij dat ik binnenkort een contract van onbepaalde duur krijg aangeboden. Inmiddels woon ik ook wat dichter in de buurt en dat is toch ook wel fijn.


! t e h e w n e Hier v oor do UIT VOORGAAN ENKELE QUOTES

DE GETUIGENISSE

N

en, vijf ken 13 person er w g in ig n re ntract. ” eigen ve a hun wep-co n “Binnen onze en ev bl ge dienst daarvan zijn in rhulpcentrum uu at N Sil Jansen -

ille van de contacten, het w om jk ri ng la be k oo n ke “Daarnaast is wer thuis iets te kunnen om , en bb he te a’s eg ll co r was heerlijk om wee vertellen over je dag. ” Hilda Marcoen - Ocura

pagina 17 I 18

eeld romen Zo is er bijvoorb st or do ve tie si po k oo jn “Regelmatig zijn er jaar detentie, die na zi 20 n va en ed rl ve n ee een medewerker, met eft en nog steeds bij he en nd vo ge k er w itend traject bij TOP aanslu slag is.” deze werkgever aan de ZW Danny Biets - Top V


LIMBURGS LEERWERKBEDRIJF TRAJECTBEGELEIDING “Uniek

in onze begeleidingen, is de nazorgperiode.

Traject inschakelingsmodule LLWB

• •

2de profielafname (doorstroomprofiel LWB) + POP 2 Start bemiddelingsacties Einde contract: • Tevredenheidsmeting • Uitstroomprofiel VDAB

1ste profielafname (instroomprofiel LWB) + POP 1

Maand

9 1

• •

2

3

4

5

6

7

• •

Intake: eerste verkennend gesprek Intakedossier LWB: scholings- en arbeidsverleden, compententies en randvoorwaarden. Instroomprofiel VDAB Administratie (CVS)

• •

3de profielafname (uitstroomprofiel LWB) Start bemiddelingsacties

10

11

12

In deze gaat de coach nog 6 maanden verder met de medewerker. Of in het zoeken naar werk, of in de ondersteuning in de nieuwe job.”

NAZORG

8

Sollicitatietraining

Opvolging gedurende 6 maanden: • Indien nog geen tws: zoeken naar werk • Indien reeds tws: consolidatie • evaluatieformulier VDAB na 18 m

Extra opvolgingsgesprekken indien nodig VORMING

Nazorg De werkzoekende en eventueel de nieuwe werkgever worden gedurende 6 maanden na het doorlopen van het werkervaringstraject verder intensief begeleid door het Limburgs Leerwerkbedrijf. Het nagestreefde doel van deze nazorg is drieledig: - Slaagkansen van gerealiseerde dienstverlening versterken - Contact houden en informeren over voortgang met alle betrokkenen: werkgever, werkzoekende, toeleider. - Indien nodig tijdig ingrijpen, nieuwe afspraken maken Het Limburgs Leerwerkbedrijf gaat actief op zoek naar mogelijkheden van tewerkstelling in overeenstemming met de resultaten uit de eindbeoordeling. Hiervoor wordt op maat ondersteuning geboden bij het solliciteren. Steeds gaan we uit van een kwaliteitsvolle en resultaatsgerichte matching. Ook als er al werk gevonden is, wordt de mogelijkheid geboden van ondersteuning op diverse vlakken, gaande van info en opvolgingsgesprekken tot effectieve ondersteuning ter plaatse. Om dit allemaal mogelijk te maken is er een erg regelmatig contact, persoonlijk en telefonisch, met de ex-werknemer.


LIMBURGS LEERWERKBEDRIJF T O E K O M S T

“WAT WILLEN WE

BETEKENEN?” In 2012 hebben we verdere uitrol van ons strategisch plan gekend. Vanuit speerpunten zoals de verbetering van de toeleiding en doorstroom tot het sterker maken van onze communicatie, zijn we concreet aan de slag gegaan en hebben we enkele acties gestart. Deze zullen ook verder uitgerold worden in 2013. Voorbeelden zijn het stroomlijnen van communicatie, de focus op een uitbreiding van onze samenwerkingsverbanden. Als samenwerkingsverband focussen we nog sterker op de doorstroom naar NEC. Onze behaalde doorstroomresultaten zijn bijlange niet slecht, toch zien we hier nog heel wat groeipotentieel. Hiervoor gaan onze inschakelingscoaches sterker inzetten om mogelijke samenwerkingen met het bedrijfsleven. Als Leerwerkbedrijf kunnen we hen heel wat bieden, en het is onze taak dat de bedrijven ons vinden. Als leerwerkbedrijf kiezen we immers resoluut voor die duurzame match tussen mens, job en bedrijf. We zijn ervan overtuigd dat het net die duurzaamheid is waar veel bedrijfsleiders naar op zoek zijn. Wij, als Limburgs Leerwerkbedrijf, kunnen deze duurzaamheid bieden. Wij kennen onze medewerkers, kunnen stages aanbieden, voorzien in verdere begeleiding en hebben een duidelijk zicht op mogelijke tewerkstellingsmaatregelen voor onze ‘doorgestroomde’ medewerkers. In deze is de communicatie erg belangrijk. Hopelijk is dit magazine een mooi voorbeeld van hoe wij als Leerwerkbedrijf werken en wat we willen betekenen. In 2013 hopen we ook onze nieuwe website operationeel te hebben. Een website specifiek gericht naar de bedrijfswereld. Een website die juist laat zien wat wij allemaal voor hen kunnen betekenen. Het Limburgs Leerwerkbedrijf heeft de afgelopen jaren, door dit partnerschap, een zekere expertise opgebouwd rond het tewerkstellen en begeleiden van mensen in en naar werk. Deze expertise willen we ook graag gebruiken in de begeleiding van andere groepen, in andere projecten. Vanuit dit oogpunt staan we dan ook open voor andere partnerschappen. We kunnen concluderen dat ons samenwerkingsverband in 2012 enkel maar gegroeid is. Het is gegroeid in expertise, in visie, in potentieel. Deze groei is enkel mogelijk geweest door de vele partners waar we mee samenwerken, onze externe partners, VDAB, VSAWSE, ESF … Bij deze willen we deze partners dan ook oprecht bedanken, maar tegelijk ook het engagement vragen om samen met ons verder te werken aan de realisatie van onze missie.

pagina 19 I 20

In 2013 en de daaropvolgende jaren.


LIMBURGS LEERWERKBEDRIJF CONTACTGEGEVENS ADMINISTRATIEF ADRES Slingerweg 40, 3600 Genk Tel. 0497/24.39.94 info@llwb.be roeland.pauwels@llwb.be www.llwb.be STUURGROEP Stijn Bijnens, directie Personeel, Kwaliteit & Communicatie Hergebruikcentrum Limburg vzw Koen Borgers, directeur BLM vzw Jan Geuns, directeur De Winning - vzw Vreebos Koen Cools, adjunct-directeur Noord - Limburgs Open Atelier vzw Roeland Pauwels, algemeen coördinator LLWB COÖRDINATIETEAM •

An Gilis - intern coördinator LLWB Hergebruikcentrum Limburg an.gilis@kringwinkel-wl.be 0472 55 34 06

Lieve Vaes - intern coördinator LLWB De Winning lieve.vaes@dewinning.be 0479 61 59 66

Eric Aegden - intern coördinator LLWB Noord - Limburgs Open Atelier vzw eric@openatelier.be 0477 79 17 01

Griet Bottu - intern coördinator LLWB BLM griet.bottu@blmgenk.be 0487 31 97 01

Roeland Pauwels - algemeen coördinator LLWB Leerwerkbedrijf Limburg roeland.pauwels@llwb.be 0497 24 39 94

www.llwb.be

Met dank aan:

Llwb berichten  
Advertisement