Page 4

de week Zomerslapers

M

isschien was het de goden verzoeken. Een ‘zonnige en zorgeloze zomer’ wenste collegevoorzitter Louise Gunning haar academiegenoten begin juli per mail toe. Zelf gaf ze bovendien aan zich ‘er enorm op te verheugen even vrij te zijn’. Dat kon natuurlijk niet anders dan worden afgestraft. Nog geen twee uur duurde haar dolce far niente, voordat plaaggeesten de bestuurster weer gevonden hadden. Van tophoogleraren tot de managers bij instituut SRON: iedereen uit Gunnings little black book ontving een reply-to-all van een groepje boze bètastudenten. Geen medezeggenschap, geen summer peace; zo zouden we hun tegenbericht kunnen samenvatten. ‘In navolging van de bezetters van 1969,’ besloten de studenten hun j’accuse. Hoe heerlijk moet het voor hen geweest zijn om heel eventjes het gevoel te hebben zich aan die revolutionairen te kunnen spiegelen. Er klonk haast vreugde uit hun vaststelling dat de universiteit 45 jaar na de Maagdenhuisbezetting weer terug is bij af. Joepie, we mogen weer! De UvA op haar beurt was natuurlijk welwillend aan dat verlangen tegemoet te komen. En met een schorsing van zes weken kon de universiteit haar nieuwe slogan ‘durven tegenspreken’ ook mooi onderstrepen. Een heus showproces volgde, waarna de boefjes hun straf met een mea culpa mochten afkopen en gewoon konden afstuderen. Activisme, dat moet natuurlijk wel werkbaar blijven. Het was waarschijnlijk de enige brandhaard die deze zomer níet escaleerde. Maar wellicht moet de UvA haar lijfspreuk ‘intellectuele rebellen’ met het oog op de wereldproblematiek toch heroverwegen. Een vijftal hogescholen besprak deze zomer namelijk juist hoe radicalisme onder studenten kan worden tegengegaan. Een specifiek radicaliseringsbeleid vindt de HvA echter nog niet nodig. Dat begrijpen wij helemaal.

4

FoliaMagazine

In de Escape neemt het feestvolk als oppepper meestal iets anders dan Red Bull. Maar afgelopen vrijdagavond, op het introductiefeest Kersvers van de HvA, vond het energiedrankje gretig aftrek. Net als de cola, sinas en appelsap. 75 procent van de HvA-eerstejaars is namelijk minderjarig en daarom vloeide het bier zuinigjes. yyy foto Mina Etemad

Ondanks alle pogingen die de hogeschool de afgelopen jaren deed studenten ook maar voor iets te inspireren, hebben wij bij hen nog nooit een spoortje engagement kunnen ontdekken. Dat protest en muiterij echt niet meer van deze tijd zijn, bleek nog het meest uit de geruisloze acceptatie van de drooglegging tijdens de introductietijd. De VU verving haar door een ‘zuipimago’ geteisterde Idee-week door een bruisende ‘stoomcursus optimaal studeren.’ Maar ook op de UvA en HvA stond de security op scherp en werden biertjes uit jeugdige handen getrokken. En geen student die in opstand kwam.

Alsof de Maagdenhuisbezetters hun missie op een familiepak Appelsientje volbrachten. Je in hun voetsporen wanen is allemaal leuk en aardig. Maar wellicht zijn studentactivisten nu toch het meest gebaat bij een stukje generatiesolidariteit met de minderjarige medestudent. yyy Clara van de Wiel

1 september 2014

tweet van de week Esmee van Veen @kindvdmelkboer Voel mij weer een brugpieper. Zoeken, zoeken, zoeken! #oudemanhuispoort #uva

Folia magazine 2 jaargang 2014 2015  

* Jihadstrijders - Hoogleraar radicaliseringsstudies Bertjan Doosje legt uit hoe jonge mensen ertoe komen zich aan te sluiten bij IS. * Te...

Advertisement