Page 30

Bourgondiër met een onafhankelijke geest Deze week in Folia maakt kennis een portret van Jean Tillie, sinds een halfjaar domeinvoorzitter van het Domein Maatschappij & Recht van de HvA. tekst Dirk Wolthekker foto Danny Schwarz

A

ntropoloog Ineke Roex noemt haar voormalige baas Jean Tillie ‘de beste manager die ik ken’ en daar heeft ze alle reden toe, zegt ze. ‘Hij weet snel tot de kern te komen in zaken, hij is to the point, blijft rustig en kan goed relativeren. Hij is bovendien een onafhankelijk denker die niet snel naar de pijpen van een ander zal dansen. Daarin zie je misschien iets terug van zijn anarchistische krakersachtergrond uit de jaren tachtig.’ Johannes Nicolaas (Jean) Tillie (Meerssen, Limburg, 1961) is sinds 1 maart domeinvoorzitter van het Domein Maatschappij en Recht (DMR) van de HvA, waar hij Willem Baumfalk opvolgde. Politicoloog Jean Tillie – één zoon, één dochter; de laatste is voorzitter van de studievereniging Machiavelli van politicologie – studeerde aan de UvA, waar hij in 1995 ook promoveerde, op het proefschrift Party utility and voting behavior. Tillie is gespecialiseerd in onderwijs over en onderzoek naar politieke participatie, kiesgedrag en politieke partijen en heeft veel onderzoek gedaan naar politiek en etnisch extremisme. Aan de UvA was hij verder als onderzoeker werkzaam aan het Institute for Migration and Ethnic Studies van de Faculteit der Maatschappij- en Gedragswetenschappen (FMG). Daar was hij ook hoofddocent me-

30

FoliaMagazine

thoden & technieken. Sinds 2007 is hij bijzonder hoogleraar namens de Stichting Kiezersonderzoek Nederland (SKON). Naast bestuurder, onderzoeker en docent is Tillie ook nog zanger en gitarist in de band Nova Zembla en een fervent supporter van Ajax. Hij is volgens de mensen om hem heen een echte bourgondiër: hij houdt van gezelligheid en lekker eten en drinken. ‘Ik vind hem bovendien een creatief onderzoeker en een prettige, rustige en toegankelijke

‘Jean is iemand van het poldermodel’ bestuurder met uitstekend gevoel voor humor. Af en toe met elkaar een borrel drinken kan belangrijk zijn en Jean snapt dat,’ zegt zijn voormalige collega en hoofddocent bij politicologie Rob Hagendijk, nu net met pensioen. ‘Maar zijn humor staat zijn bestuurskracht niet in de weg. Als bestuurder heeft Jean een vaste hand, maar hij weet ook conflicten met het universitair gezag te vermijden als die naar zijn inschatting niet te winnen zijn. Ik herinner me de discussie binnen de afdeling politicologie – waarvan hij voorzitter was – over de invoering van het 8-8-4

model. Dat model leverde genoeg conflictstof met het faculteitsbestuur op, maar toen Jean inzag dat die discussie niet te winnen was en dat het bestuur het model toch zou invoeren, draaide hij bij. Jean is iemand van het poldermodel. Bestuurlijk opportunisme zou ik het niet noemen, maar hij opereert wel strategisch en diplomatiek. Intellectueel gezien verbaasde het me dat hij naar de HvA vertrok, want hij deed aan de UvA heel interessant onderzoek. Kennelijk kiest hij nu voor de bestuurlijke kant en uit oogpunt van carrièreperspectief kan ik dat wel billijken. En met zijn kennis over de multiculturele samenleving is de HvA een uitdagende instelling. Het multiculturele integratiedebat speelt aan de HvA – met zijn grote etnische diversiteit – veel meer dan aan de UvA. Met zijn kennis over diversiteit en etniciteit kan Jean daaraan een interessante bijdrage leveren.’ Bij zijn aantreden als domeinvoorzitter zei Tillie te verwachten aan de HvA ‘het verschil’ te kunnen maken en ‘een goede totaalslag’ te kunnen neerzetten ‘van resultaten van onderzoek naar de professionals in het veld’. Hij zei de overstap te willen maken omdat hij onderwijs en het hbo heel belangrijk vindt. Maar, zo voegde hij eraan toe, ‘methodologisch kan ik er nog wel iets aan toevoegen. De mensen zijn er goed bezig, maar een analytisch sausje kan er nog wel

Folia magazine 2 jaargang 2014 2015  

* Jihadstrijders - Hoogleraar radicaliseringsstudies Bertjan Doosje legt uit hoe jonge mensen ertoe komen zich aan te sluiten bij IS. * Te...

Advertisement