Page 61

Entrevista a André Pena Graña

creo que nos saltaramos o paleo- -FdV: Pode citarnos algún dos lítico. lugares arqueolóxicos que ó seu entender son de máxima impor-FdV: Como ve a situación tancia e transcendencia? actual da arqueoloxía no noso país? -AP: Ás veces, para poder comer un froito hai que pelalo. Hai sitios -AP: Véxoa moi intervencionista. galegos que parecen de pouca Vai ó ritmo das autoestradas, dos importancia como Santo André trens. Vai a alta velocidade. Mais, de Teixido, a Barca como contrapartida, hai excelen- de Muxía, tes arqueólogos. Fisterra...; porén, os -FdV: Que medidas se deberían sitios pequetomar na súa opinión para nos son os garantir a conservación do noso que máis patrimonio? dan, hai que s a b e l o s -AP: Podemos facer dúas cousas: espremer. convertelos en pozos de petróleo, é dicir, facer que o patrimonio -FdV: Gran dea cartos, ou enterrar cartos no parte da súa patrimonio. Podemos poñerlle obra literaria xira lousas, pintar as palleiras ou en torno ós seus trabapodemos deixalo como está e llos na Terra de Trasancos, pero sinalizalo para que a xente o cando nos vai sorprender cun coñeza, e o vexa e así sacarlle libro monográfico sobre o celpartido. tismo a nivel de toda Galiza? O patrimonio pódese vender, pero para vendelo primeiro hai que coñecelo, hai que identificalo e despois divulgalo, dalo a coñecer. Abonda con ver o que fan outros países da nosa órbita cultural co patrimonio. Que fai Irlanda? Pois Irlanda o que fai é organizar transatlánticos con americanos que son descendentes de irlandeses e que teñen diñeiro e van ver castros, van ver elementos que temos aquí, van ver milladoiros, santuarios… e nós temos que facer o mesmo, divulgar o noso patrimonio e polo en valor, sen complexos porque o celta vende hoxe en día. É a nosa imaxe de marca.

-AP: Téñoo feito, estou esperando que mo publiquen. Ademais chámase “Galiza, berce dos celtas da Europa atlántica”. -FdV:Como ve o mundo académico actualmente en Galiza? -AP: Todo moi rico e moi abundante. -FdV: Como é a relación entre os distintos arqueólogos que traballan en Galiza? -AP: Absolutamente celta. A matar.

João Bieites

Fol de Veleno

nº 1 2010

- 61 -

FOL DE VELENO. Revista de Etnografía e Historia de Galiza. Nº1. Ano 2010  

Publicación divulgativa sobre etnografía e historia de Galiza.

FOL DE VELENO. Revista de Etnografía e Historia de Galiza. Nº1. Ano 2010  

Publicación divulgativa sobre etnografía e historia de Galiza.

Advertisement