Page 59

Entrevista a André Pena Graña

-FdV: Vostede é un dos principias defensores do celtismo en Galiza. Cales serían as características máis significativas que testemuñan a nosa cultura celta? -AP: Pois eu penso que un home que di que é bergantiñán, de Bergantiños, de onde vén o nome, ou unha persoa que di que é da terra de Caldas, ou unha persoa que di que é da terra de Céltigos ou que di que é mariñán sabe o que é iso. Eles teñen o concepto de comarcalidade e para min abonda, iso é celta. Cando eles din que son bergantiñáns, será por algo…

-AP: Evidentemente. Os celtas non morreron, aínda hoxe os celtas seguen vivos e viven nos fisterras atlánticos europeos, onde naceron e a partir de aquí se estenderon por Europa. O sitio onde os celtas naceron é onde persisten: no Atlántico que os viu nacer. Pero o celta, por suposto, non é un concepto racial, é un concepto cultural formado por acumulación entre pobos veciños pero sobre unha base xa previa, que podes chamala indoeuropea ou como che pareza.

Fol de Veleno

Antes da Guerra Civil aquí eramos celtas sen perigo ningún, exactamente igual que en Bretaña ou que en Irlanda, e de repente, cando acaba a Guerra Civil, vén Alonso del Real a facer chistes, a dicir que aquí os únicos celtas que había eran os celtas sen filtro. E se despois a isto lle engades unha connotación nazista, querendo mesturar os celtas co tema racial (cando sabemos que o celta é un elemento cultural que non ten nada que ver co tema da raza), entón se metemos os celtas co tema nazi xa tes aí un cóctel tremendo.

Despois hai un nacionalismo, un nacionalismo españolista no -FdV: A que se debe a celtofobia fondo, que o único que quere é ter que hai en Galiza? Por que se un cordón umbilical con Madrid, nega na nosa terra algo que o tren de alta velocidade é un para moitos investigadores de exemplo. Din que estamos illados fóra de Galiza semella que é do mundo cando xa os reis galegos na Idade Media sabían que algo obvio? Galiza era a porta do Atlántico e -AP: É por motivos políticos. creaban cidades costeiras e facían Evidentemente as raíces dun flotas, e Galiza era a primeira pobo, o que se chama o berce dun potencia mercante da Europa pobo, é unha cousa que a nivel Medieval. E nós en vez de pensar político ten importancia. Nun sis- en montar un ferry para Irlanda, tema pluricultural, como é a un ferry para Bretaña, ferries para Península Ibérica, onde hai dife- o norte de Europa que é onde está rentes linguas, diferentes pobos e a Europa culta e civilizada, e diferentes onde está o diñeiro e a culturas, « Para min, os celtas cando se economía, quere facer estamos penconforman unha das un todo sando en grandes culturas unirnos a homoxéneo europeas... algo que se esas raíces Palmira no xestou en boa parte molestan, medio do deserto: a entón o que neste país. » hai que facer Madrid. é negalas. E iso se fixo despois da Guerra É un cachondeo, e que iso o faga o nacionalismo galego a min Civil. pareceme absolutamente de risa,

nº 1 2010

- 59 -

FOL DE VELENO. Revista de Etnografía e Historia de Galiza. Nº1. Ano 2010  

Publicación divulgativa sobre etnografía e historia de Galiza.

FOL DE VELENO. Revista de Etnografía e Historia de Galiza. Nº1. Ano 2010  

Publicación divulgativa sobre etnografía e historia de Galiza.

Advertisement