Page 47

Estudo comparativo de catro rochas «de pés» Marie-Claude Auffret

ocos de Francia. A palabra ocitana «baume» quere dicir furna, este lugar foi estudado por Robert Guiraud.

Descrición da rocha A rocha, en micaxisto, presenta varias superficies planas inclinadas de 20 graos. Baixo a táboa superior, hai un pequeno refuxio no que se acha a presenza dunha pequena vea de cuarzo branco.

Situación O emprazamento atópase a 468 metros de altitude no primeiro cuarto de pendente do macizo do Caroux e na parte superior da confluencia do Banissous e do Casselouvre.

Gravados 116 podomorfos están repartidos en catro niveis da rocha, así coma o conxunto de cazoletas sobre a parede case vertical ao sul da rocha. Atópanse poucas cazoletas nos arredores inmediatos dos podomorfos. Tamén hai dous cruciformes de feitura totalmente diferente da dos podomorfos e algúns regos. Este conxunto está moi desgastado, aconséllase velo con luz rasante. Roberd Giraud constatou que o 64 % dos podomorfos están orientados cara o oeste (o val), o 23 % cara o leste e o 2 % cara o norte (para o 10 % a calidade do gravado non permitiu establecer a orientación). O tamaño medio das pegadas varía de 10 a 30 centímetros, algúns deles miden 5 ou 8 cm. Hai numerosos pares de pés. Hai que suliñar que as pegadas de pés orientadas ao vacío están gravadas máis fondas (2,8 a 5 cm) que as outras (0,8 a 1,5 cm).

Fol de Veleno

Fig. 3 - Rocha gravada de Roc des Baumes (Rosis, Hérault). Debuxo: Robert Guiraud

Non está claro que a lousa C estean orientados cara o oeste, é estea no seu lugar de orixe. A dicir cara a fin do día, podería parte E, case vertical, presenta representar a morte. unhas cincuenta cazoletas de 12 a 1 cm de diámetro, das que algunOutros petróglifos nos has están ligadas por un rego. arredores Segundo Robert Giraud, o feito de que a maioría dos podomorfos

nº 1 2010

- 47 -

Atopamos tamén outras rochas gravadas nesta zona entre as que hai rochas con podomorfos.

FOL DE VELENO. Revista de Etnografía e Historia de Galiza. Nº1. Ano 2010  

Publicación divulgativa sobre etnografía e historia de Galiza.

FOL DE VELENO. Revista de Etnografía e Historia de Galiza. Nº1. Ano 2010  

Publicación divulgativa sobre etnografía e historia de Galiza.

Advertisement