Page 44

«Roche aux pieds» de Pisselerand en Lanslevillard, Savoie, Francia; «Le Pertuit» en Saint Michel de Maurienne, Savoie, Francia; «Roc de Baumes» en Rosis, Hérault, Francia; «A Ferradura VIII» en Amoeiro, Ourense, Galiza.

Estudo comparativo de catro rochas «de pés» Marie-Claude Auffret (Tradución do francés: María Peón)

Descrición Estudaremos exclusivamente rochas con máis de 10 representacións podomorfas profundamente xalonadas en buracos feitos na rocha.

Puntos de semellanza Estas catro rochas presentan moitos puntos en común:

• Os tres cuartos das pegadas de pés gravados están orientadas ao vacío e un cuarto dos podomorfos restantes están gravados a 90 graos aproximadamente.

• Situación xeográfica: están situados nas encostas inclinadas de vales húmidos, dous deles enriba de confluentes de ríos.

• Forma da rocha: trátase sempre de rochas masivas que semellan case suspendidadas no ar.

• Gravados asociados aos podomorfos: todas as rochas constan tamén de cazoletas.

• Rochas gravadas nos arredores:

•1Datación (aínda que non temos é distinta en cada emprazamento. a certeza neste terreo): estes petróglifos serían feitos entre a Idade do Bronce e a Idade do Ferro.

• Finalmente, deploramos ter que

evocar este último punto nas diferenzas: mentras que as rochas de Maurienne están protexidas por Puntos de diferenza emprazamentos acomodados graOs puntos de diferenza están zas a plataformas e carteis explimáis ben ligados a factores cativos; os emprazamentos de locais: Hérault e de Galiza non foron de momento protexidos de ningunha • Os gravados asociados aos maneira. Porén, recalcamos que podomorfos, agás as cazoletas, estes dous lugares están lonxe de varían segundo os emprazamen- camiños e en zonas moi pouco tos e puideron ser feitos antes ou transitadas. despois dos podomorfos, segundo os casos. Estes son o reflexo dos «La roche aux pieds», outros gravados veciños. Lanslevillard, Savoie

• A natureza rochosa dos soporIntrodución tes difere: xisto en Maurienne, Trátase da rocha máis coñecida micaxisto en Hérault e granito en e do podomorfo máis alto de Galiza. Europa. L. Schaudel dicía que era o «monumento» máis enigmático • A proximidade inmediata entre da comarca de Maurienne. É un podomorfos e cazoletas varía monumento clasificado. Este segundo os emprazamentos. emprazamento foi obxecto de numerosos estudos, dos que des• A presenza doutras rochas con tacamos un pormenorizado do pegadas de pés nos arredores non GERSAR. (Groupement d’Etudes, se dá máis que en Pisselerand e de Recherches et Sauvegarde de no Roc de Baumes. l’Art Rupestre)

as catro rochas estudadas neste artigo forman parte dun conxunto • A altitude (relación entre o de rochas de petróglifos. fondo do val, a rocha e o cumio)

- 44 -

Fol de Veleno

Descrición Trátase dun bloque errático en

nº 1 2010

FOL DE VELENO. Revista de Etnografía e Historia de Galiza. Nº1. Ano 2010  

Publicación divulgativa sobre etnografía e historia de Galiza.

FOL DE VELENO. Revista de Etnografía e Historia de Galiza. Nº1. Ano 2010  

Publicación divulgativa sobre etnografía e historia de Galiza.

Advertisement