Page 31

O código das campás Grupo tradicional Os Chichisos

un toque de campás especial para o momento no que se introduce o cadaleito no recinto da igrexa, previamente á celebración do funeral.

pás comezaban a tanxir de novo.

Toques de Domingo de Resurrección: A grande importancia do Domingo de Semana Santa no calendario cristián aparece reflectido tamén nos toques de campá. Para este día as campás tocábanse ata en tres ocasións. Eran as repetidas convocatorias de chamada a misa para que ninguén deixase de asistir ós oficios dese día escusándose no feito de non ter escoitado os toques.

Toques de Semana Santa Para este período litúrxico, cada día ten sinalado o seu toque específico. Existen ademais, variacións sobre os toques ordinarios dos distintos oficios do día. Estes toques de Semana Santa tamén presentan variacións segundo os distintos lugares onde se celebra. Comentemos os toques específicos de cada día de celebración: Toque de Xoves Santo: É o toque que se daba para anuncia-los oficios do X o v e s Santo. Despois deste toque, e ata o sábado, suspendíanse tódolos toques de campás. Nalgúns lugares empregábanse matracos en vez de campás.

CAMPÁS E CAMPANEIROS 13 de Setembro do 2008 IGREXA PARROQUIAL DA ÍNSUA – PONTE CALDELAS - PONTEVEDRA

Debuxo extraído do anuncio publicitario do fundidor de campás Moisés Díez

ACTIVIDADES:

Toque de Sábado Santo: Despois do toque de Xoves Santo, o badalo das campás atábase cun cordel para impedir que soaran de forma intencionada ou accidental. Esta atadura retirábase nos primeiro oficios do Sábado Santo, momento no que as cam-

16.30 h REPIQUE DE CAMPÁS, chamamento aos participantes pro inicio das actividades. • Demostración dos diferentes sinais e toques de campás por Elías Darriba, Juán Manuel Darriba e José Carlos Pereira. 17.30 h Concerto “CAMPÁS GAITAS E FOGUETES” a cargo do grupo Os Chichisos 18.00 h CAMPANARIO ABERTO PARA CAMPANEIROS, prá realización de repiques de diferentes zonas e lugares. 18.30 h CAMPANARIO ABERTO PRA PARTICIPANTES, pra practicas coas campás. Nº DE PRAZAS: 25 PREZO: 10 € TELÉFONO DE RESERVAS: 676.842.942 Nota: todos os toques e sinais serán gravados polo colectivo

Fol de Veleno

ORG OR GAN ANI IZA ZAN N

nº 1 2010

- 31 -

Toques de chamada a misa Unha das funcións primordiais das campás dunha igrexa é a de avisar ós fieis do comezo das misas. Para a misa maior do domingo cada parroquia adoita te-lo seu propio toque particular e identificativo. Toques de Repique Cando se producía algunha situación excepcional de perigo como por exemplo un lume, cando había algún aviso importante que dar, cando se quería xuntar os veciños dunha parroquia, ou simplemente se quería montar algo de ruído para mostra-la alegría da parroquia por algún acontece-

FOL DE VELENO. Revista de Etnografía e Historia de Galiza. Nº1. Ano 2010  

Publicación divulgativa sobre etnografía e historia de Galiza.

FOL DE VELENO. Revista de Etnografía e Historia de Galiza. Nº1. Ano 2010  

Publicación divulgativa sobre etnografía e historia de Galiza.

Advertisement