Page 1

e i l Le ep nummer 7

zorggro Uitgave van Lelie

Cliënt centraal! Met z’n allen aan ’t werk voor goede zorg

Arts Gerrit Nieuwenhuis

zoekt verbinding met zijn cliënten

Zorg verbindt

e n i z a g a m


Inhoudsopgave Mijn mening

4 2 3 ​

12

Inhoud Welkom

Verbonden met elkaar

4 ‘​ Het kan niet zo zijn dat iemand niemand heeft’

Specialist ouderengeneeskunde Gerrit Nieuwenhuis zoekt verbinding met zijn cliënten

8

Mevrouw Hoekstra in ‘t middelpunt

11

Van mens tot mens

​Verbinding tussen jong en oud

12

Fotoreportage

Met z’n allen aan ’t werk voor goede zorg

18 22

Bien van den Brink – Tjebbes

24

Petrina werkt als hulp bij huishouden

Van mens tot mens 21 ​Doorntjes en gezelligheid

Hét antwoord op de vragen van onze tijd?

Een luisterend oor en een schoon huis

Van mens tot mens 27 E ​ en band met alle zorgverleners 28 Lente in de huizen van Lelie zorggroep

​Cliënten in de bloemetjes (2x)

30 ​Vertrouwd gezicht voor bewoners

én medewerkers

Peter Sutter is lid van de cliëntenraad

31 Een Leliebloemetje voor…

De wijk in met de wijkverpleegkundige

Vanuit de Raad van Bestuur 15 Zorg verbindt 16 ZieZoZorg 18 Met liefde voor jou

30

Vrijwilligers in het zonnetje

33 Liefde heeft lief

Column Gert-Jan Segers​

34 Lelie zorggroep is er voor u!

 Wat kunnen Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn u bieden?

36 Mede mogelijk gemaakt door...

Werken bij Lelie zorggroep


Welkom

In het middelpunt VERBINDING Het stralende middelpunt. Dat was mevrouw Hoekstra tijdens de fotosessie waar zij samen met tien van onze medewerkers en haar dochter poseerde voor een foto in dit Lelie magazine. Als een vorstin zat zij op haar rolstoel tussen de mensen die dagelijks werk maken van goede zorg voor haar, in ons verpleeghuis Siloam. Mooi om de verbinding tussen een van onze cliënten en haar zorgverleners in het echt te zien en vast te leggen in woord en beeld. En dan te bedenken dat er bij Lelie zorggroep meer dan zesduizend mevrouw Hoekstra’s zijn, die allemaal een groep mantelzorgers en zorgmedewerkers om zich heen hebben. Natuurlijk, de groep betrokken collega’s varieert, afhankelijk van de zorgvraag. Maar al die verbanden van cliënten, mantelzorgers, medewerkers en vrijwilligers vragen dagelijks om verbinding. Die verbinding staat centraal in dit Lelie magazine. Zo laat Gerrit Nieuwenhuis, specialist ouderengeneeskunde, zien hoe hij dankzij oprechte verbinding zijn patiënten in een moeilijke fase van hun leven kan helpen. En cliëntenraadslid Peter Sutter krijgt dankzij de vele uren die hij in De Burcht doorbrengt met cliënten én medewerkers, veel gedaan in het verpleeghuis.

ACTIE LENTEWENS Dit voorjaar zochten we ook de verbinding met mensen die geen direct contact hebben met onze cliënten, maar wel iets voor hen willen doen. Dankzij de actie Lentewens kregen alle verpleeghuisbewoners van Lelie zorggroep een persoonlijke wens op een fleurig kaartje. De mooiste wensen haalden dit magazine. Lelie zorggroep vormt ook zelf een verbinding tussen verschillende verzorgings- en verpleeghuizen, tussen thuiszorgteams, tussen verschillende christelijke zorgorganisaties. Dat resulteert in een veelkleurig zorg- en hulpverleningsaanbod, verspreid over verschillende gemeenten in Nederland. In ons nieuwe overzicht achterin het magazine leggen we helder uit wat Lelie zorggroep u kan bieden. Ik hoop dat dit Lelie magazine u helpt om u ook meer verbonden te weten met onze zorgorganisatie. En vooral met al onze toegewijde medewerkers die elke dag klaar staan voor hún mevrouw Hoekstra. We wensen u veel leesplezier en inspiratie.

Stephan Bol Hoofdredacteur Lelie magazine

Verbonden met elkaar Elke dag weer maken onze medewerkers het verschil in het leven van onze cliënten. Ik zie dat cliënten en medewerkers elkaar over en weer een glimlach geven. In verbondenheid met elkaar. Bij het horen en zien van de vele mooie en soms ontroerende praktijkvoorbeelden van liefdevolle zorg in onze organisatie, krijg ik ook een glimlach op mijn gezicht.

Ik hoop dat u bij het lezen van dit Lelie magazine ook een glimlach op uw gezicht krijgt. En dat u zich, net als ik, verbonden voelt met onze cliënten en medewerkers. Samen gaan we voor goede zorg, iedere dag weer.

Hendrik Jan van den Berg Lid van de Raad van Bestuur Uitgave van Lelie zorggroep

3


Interview

SPECIALIST OUDERENGENEESKUNDE GERRIT NIEUWENHUIS ZOEKT ALTIJD VERBINDING MET CLIËNTEN

niet zo zijn dat iemand niemand heeft’ ‘Het kan

4


Mensen in een verpleeghuis hebben vaak een veelbewogen leven achter zich. Wil je goed voor hen zorgen, zoek dan verbinding met hun persoon en hun verleden, zegt specialist ouderengeneeskunde Gerrit Nieuwenhuis.

Alsof zijn eigen opa overleed. Zo voelde het eerste overlijden dat Gerrit meemaakte als pas afgestudeerde verpleeghuisarts. “Ik vond het erg moeilijk om te zien dat mensen achteruit gingen en overleden. Maar dat kun je niet volhouden. Mee-leven is belangrijk, maar mee-lijden houd je niet vol.” Ruim 35 jaar later lukt het Gerrit goed om afstand te bewaken. Toch kan hij nog altijd verdriet ervaren als een cliënt overlijdt. Bijvoorbeeld als een patiënt met het syndroom van Korsakov overlijdt, met wie hij jaren optrok. De specialist ouderengeneeskunde zoekt dan ook altijd de verbinding met zijn patiënten. “Ik wil er zíjn voor mensen.” MET DE VOETEN IN DE MODDER Eigenlijk wilde Gerrit helemaal geen arts worden. Nadat hij werd afgekeurd voor de politieacademie, bleek uit een beroepskeuzetest dat hij geknipt was voor geneeskunde. “Zij zagen dingen in mij die ik niet kon vermoeden. In mijn hele familie werkte niemand in de zorg.” Pas toen Gerrit na zijn eerste studiejaar een maand als verpleeghulp ging werken in een ziekenhuis, viel het kwartje. “Ik hielp mensen die ziek waren en geholpen moesten worden. Dat gaf me voldoening. Dan moest het vak van dokter ook iets voor me zijn.” Gerrit koos voor de huisartsenopleiding. Begin jaren tachtig waren er weinig banen voor huisartsen. En eigenlijk wilde hij tropenarts worden en de zending in, maar ook die deur ging dicht. Dus solliciteerde Gerrit op de artsenfunctie bij de gereformeerde bejaardenhuizen in Rotterdam. “Ik had nog nooit een verpleeghuis van binnen gezien. Wat ik zag bij binnenkomst was een drama. De uitstraling van het gebouw, de gebrekkige professionaliteit. Er moest veel gebeuren.” Waarom koos Gerrit uiteindelijk voor de ouderenzorg? “Ik wilde vanuit mijn christen-zijn iets zinnigs doen voor anderen. Want het

is heel mooi om er allerlei ethische gedachten op na te houden zoals over abortus en euthanasie - maar dat krijgt pas betekenis als je er ook handen en voeten aan kunt geven in de praktijk.” PERSPECTIEF VAN HET LEVEN Gerrit zoekt dus naar de verbinding met zijn patiënten. Wat is zijn of haar verhaal en welke rol speelt dit in het ziek-zijn? Zo behandelde hij een vrouw die een uitgezaaide vorm van kanker had. “Ze leed ondraaglijke pijn. Ik begon een gesprek en hoorde een Duits accent. Ze kwam uit Polen en had in en na de Tweede Wereldoorlog van alles meegemaakt. De doodsdreiging van haar ziekte maakte de ellende en dreiging van die tijd weer los. Zodra we daar overheen konden kijken werd de pijn, met hulp van antidepressiva, draaglijk. Ze is heel rustig overleden.”

‘Mee-leven is belangrijk, maar mee-lijden houd je niet vol’ De eerste jaren maakte Gerrit wel zo’n vijftig tot tachtig sterfgevallen per jaar mee. “Ik heb me toen eindeloos bezig gehouden met vragen als het waarom van het lijden. Mijn vrouw had die vragen ook.” Die doordenking heeft hen geholpen om een eigen moeilijke periode te doorstaan toen hun dochter op elfjarige leeftijd overleed. “Nu overkwam het óns.” Gerrit houdt zich niet zozeer bezig met de waarom-vragen die te stellen zijn bij het lijden: “Wie zegt dat het kwaad christenen niet zou treffen? Kijk naar het verhaal van Job. Daar zijn wij samen eindeloos mee bezig geweest. Natuurlijk is het erg en verdrietig als je dochter ziek wordt en sterft. Maar ik mag weten dat ze vertrouwend gelovig naar haar hemelse Vader is gegaan. Dan mag het verdriet en het gemis er wel zijn. Dat wil ik niet ontkennen. Dat is onderdeel van het bestaan, maar we hebben gelukkig uiteindelijk een ander perspectief: eeuwig leven bij God.”

>

Uitgave van Lelie zorggroep

5


Verbonden in geloof Gerrit werd gelovig opgevoed. Zijn ouders kwamen uit verschillende kerken en vooral op vakantie ging het gezin vaak naar een andere kerk. “Ik vind het mooi als je elkaar herkent in het geloof in God. Dat heeft me geholpen om met christenen van allerlei achtergronden om te gaan. Kijk nu niet naar waarin je verschilt, maar naar wat je verbindt. Je vindt elkaar in de wil om God en de naaste te dienen.” In zijn werk als arts bij een christelijke organisatie die is ontstaan vanuit verschillende stromingen, kwam die openheid van pas. Die stromingen gaan niet altijd even makkelijk samen, ervaart Gerrit tot zijn spijt. “Erken dat die veelkleurigheid er is binnen onze organisatie. Gelukkig zijn we geen kerkgenootschap, maar een zorgorganisatie. Samen mogen we iets van onze medemenselijkheid laten zien. Zonder

6

dat je daarmee de ander dwingt te worden zoals jij of dingen te doen zoals jij het doet.” In de Rotterdamse verpleeghuizen van Lelie zorggroep werken vanuit die houding christenen en niet-christenen samen vanuit dezelfde gedeelde visie op zorg. “Als je hetzelfde aankijkt tegen de waarde van het leven, de mens waar we voor zorgen centraal wilt stellen, dan zou ik zeggen: kom erbij.” Gerrit haalt het verhaal aan uit het evangelie waar Jezus een man in Bethesda bezoekt die al 38 jaar ziek is, terwijl er niemand is die hem helpt. “Dat is een gruwelijke klacht en iets wat we niet willen. Er willen zijn voor de ander zit in het DNA van de medewerkers van Lelie zorggroep. Het kan niet zo zijn dat iemand niemand heeft.”


KORSAKOV Gerrit werkt hoofdzakelijk in verpleeghuis Slingedael. Hier wordt gewerkt vanuit de opvatting dat het de diaconale taak van een christelijk verpleeghuis is om iedereen te helpen, ongeacht wat hij mankeert of wat zijn verleden is. Vanuit die gedachte werden al in de jaren tachtig mensen opgenomen die nergens anders terecht konden. Onder hen waren ook patiënten met het syndroom van Korsakov. Zij hebben zoveel alcohol gedronken en hun lichaam verder verwaarloosd dat een vitaminegebrek ontstaat. De combinatie van vitaminetekort en te veel alcohol zorgt voor hersenbeschadiging. In 1989 opende Slingedael een speciale afdeling voor hen, waar Gerrit bij betrokken was. Toen hij eind jaren negentig ook spreekuren voor dak- en thuislozen opzette, kwam hij veel schrijnende gevallen van verslaving tegen. Mensen die niet meer voor zichzelf konden zorgen en de diagnose korsakov kregen, werden opgenomen in Slingedael. Dat groeide uit tot een specialistisch verpleeghuis, juist voor deze doelgroep.

‘Er willen zijn voor de ander zit in het DNA van de medewerkers van Lelie zorggroep’ Naast zijn werk als verpleeghuisarts werd Gerrit actief als straatdokter. Waarom? “Zoiets komt op je pad. Ik werd uitgenodigd eens mee te kijken naar de zorg voor deze mensen. Je ziet mensen verpauperen door een gebrek aan zorg en aandacht. En ik was in staat daar wat aan te doen. Zowel persoonlijk om zorg te leveren als om geld te werven om die hulp te kunnen bieden. Ik kende die wereld niet, wist niet dat die bestond. Maar uiteindelijk hoef ik niet naar Afrika om mijn naaste te dienen.” Ook met deze doelgroep weet hij zich verbonden. “Met mensen met korsakov kun je een ‘normaler’ verbaal contact hebben dan met mensen met dementie. Ik vind het leuk om met hen om te gaan. Net als met mensen die dak- en thuisloos zijn. Ik heb gewoon een klik met hen.” Dat snapt niet iedereen met wie Gerrit over zijn werk spreekt. “ ‘Hoe kun je omgaan met mensen die zich omdraaien en vervolgens niet doen wat je hen hebt geadviseerd?’, vragen ze dan. Maar ik krijg ook elke dag een nieuwe kans van God. Waarom zou ik hen die dan niet geven?” ó

Van verpleeghuis naar de straat Gerrit Nieuwenhuis werd geboren in 1954 in Delft. Hij studeerde geneeskunde en ging in 1982 werken als huisarts bij de gereformeerde stichting voor bejaardenzorg in Rotterdam. Hij is getrouwd met Els en zij kregen vier kinderen. Gerrit werkt al ruim 35 jaar bij dezelfde organisatie die inmiddels is uitgegroeid tot Lelie zorggroep. Naast zijn werk als specialist ouderengeneeskunde is hij als medisch adviseur lid van de directie Wonen met zorg. “Het is belangrijk dat er mensen zijn die de organisatie aansturen. Maar uiteindelijk is iedereen die meehelpt bij de zorg voor onze cliënten onmisbaar. De schoonmaker, de receptioniste, de verzorgende en alle andere disciplines. Ze zijn allemaal even hard nodig.” Eind jaren negentig zette Gerrit een medisch spreekuur voor dak- en thuislozen op. Van 2005-2008 was hij gedetacheerd als arts bij de ambulante GGZ. Hij houdt nog altijd spreekuur voor dak- en thuislozen en doet dit nu bij het Leger des Heils.

Uitgave van Lelie zorggroep

7


MET Z’N ALLEN AAN ’T WERK VOOR GOEDE ZORG

Mevrouw Hoekstra in

’t middelpunt 12

5

8

4 10

1

2

9

7

11

Nel Hoekstra (95) - cliënt

“Ik verblijf nu vier jaar in verpleeghuis Siloam. Ik heb twee nieuwe heupen gekregen en kan niet meer zelf lopen. Toen ik kwam, had ik alleen verzorging nodig, inmiddels is er 24-uurszorg nodig. De stap naar het verpleeghuis vond ik heel moeilijk. Ik moest verhuizen naar een andere stad, om dichter bij mijn dochter te wonen. Ik heb nu een band met de mensen die voor mij zorgen. Dat vind ik fijn. Naast het verzorgend personeel, zijn ook mensen als de dokter en de fysiotherapeut betrokken bij de zorg voor mij. Gelukkig werkt mijn verstand erg goed. Ik ga vaak naar activiteiten en bezoek ook de kerkdiensten op zondag. De gesprekken 8

3

met de geestelijk verzorger zijn heel fijn. Hoe het met je gaat in de ouderenzorg ligt deels aan jezelf. Stel je jezelf begripvol op of lig je je overal aan te ergeren? Ik ben vriendelijk naar de mensen die voor mij zorgen en merk dat zij dat fijn vinden. Ik moet aan hen wennen, maar zij ook aan mij. Ik word goed door hen verzorgd, binnen de mogelijkheden die er zijn. Ik weet dat de verzorgenden ook allemaal maar twee handen en twee benen hebben gekregen. Meer geld voor de ouderenzorg, zodat er meer handen aan het bed zijn, zou ik wel op zijn plaats vinden.”


Bij Lelie zorggroep staan de cliënten centraal. Ruim 3700 medewerkers en vrijwilligers staan klaar voor onze cliënten. Maar wat komt er allemaal kijken bij de zorg voor één cliënt? Mevrouw Hoekstra woont in een van de verpleeghuizen van Lelie zorggroep en meer dan vijftien medewerkers dragen er graag aan bij om haar een goede tijd te bezorgen.

9. Petro Klop - Vrijwilliger 1. Sjoeke Tromp (65) - dochter

“Ik ben de jongste van twee dochters van mijn moeder. Ik doe de was voor haar en kom elke week op bezoek. Het is fijn dat zij zo goed wordt verzorgd. Omdat mijn moeders verstand nog goed is, kan zij over veel dingen zelf beslissen. Maar toen mijn moeder een keer was gevallen en toen zij het noro-virus had, werd ik gebeld en betrokken bij de zorg. Dat is fijn.”

2. Ada Rudolphina - Medewerker services

“Ik werk in de huishoudelijke dienst in verpleeghuis Siloam. Ik ken mevrouw Hoekstra omdat ik haar kamer schoonmaak.”

3. André Bakker - Fysiotherapeut

“Ik ben de behandelend fysiotherapeut van mevrouw Hoekstra. Ik zie haar twee tot drie keer per week. Ze is een dame die heel goed weet wat ze wil. Hierdoor heb ik met haar open en eerlijke gesprekken.”

4. Sylvia Zandstra - Teamcoach

“Ik werk sinds kort op deze afdeling en ken mevrouw Hoekstra daarom nog niet heel goed. Omdat ik betrokken ben bij het overleg over de zorg voor de cliënten op onze afdeling, ben ik wel betrokken bij de zorg voor haar.”

5. Lizette de Ruijster - Doktersassistente/medisch secretaresse “Ik ben achter de schermen betrokken bij de zorg voor cliënten als mevrouw Hoekstra. Ik bewaak, controleer en draag zorg voor de medicatie op de afdeling. Als het nodig is, maak ik een hartfilmpje of spuit ik de oren schoon.”

6. Melanie - Eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV)

(Niet op de foto) “Ik ben de EVV’er van mevrouw Hoekstra. Ik ben er dus voor verantwoordelijk dat zij goede zorg ontvangt en dit ook netjes wordt bijgehouden in haar dossier. Het contact verloopt goed. Ze is een vriendelijke vrouw die positief gestemd is.”

7. Doortje Borst - Stagiaire ergotherapie

“Ik ben betrokken bij de beoordeling welke rolstoel het meest geschikt is voor mevrouw Hoekstra. En ik oefen met haar bij het rijden in een rolstoel met wielondersteuning. Ze is altijd vriendelijk en heeft een positieve instelling. Ze zegt altijd: ‘wat je nog zelf kan, moet je zelf doen’. Dat vind ik mooi.”

8. Louise Wallegie - Ergotherapeut

“Als ergotherapeut help ik mevrouw Hoekstra om zo zelfstandig mogelijk te functioneren. Wij kijken met name naar haar mogelijkheid om zichzelf te verplaatsen, bijvoorbeeld in een rolstoel.”

“Ik ben op dinsdagen actief als vrijwilliger op de afdeling. Ik zorg voor het ochtendeten – en drinken. En natuurlijk maak ik een gezellig praa tje met mevrouw Hoekstra. Ze kijkt er altijd naar uit dat ik kom.”

10. Tanja Morelisse - Stagiaire zorg

“Ik verzorg mevrouw Hoekstra bij haar algemene dagelijkse levensverrichtingen in de ochtend, zoals wassen en aankleden. Ze toont altijd veel begrip naar het personeel. Dat maakt het zorgen voor haar erg prettig. En mevrouw Hoekstra houdt van een gezellige babbel.”

11. Esther Wemmenhove - Specialist ouderengeneeskunde

“Ik ben de afdelingsarts van mevrouw Hoekstra, maar kende haar al redelijk goed van een eerdere opname voor herstelzorg. Ze is hierna in het verzorgingshuis komen wonen en ook toen troffen we elkaar daarna nog regelmatig in korte contacten als ik haar zag in de grote zaal waar maaltijden en allerlei activiteiten zijn. Nu ze op mijn verpleegafdeling is komen wonen, spreken we elkaar weer vaker. Ik heb haar leren kennen als een moedige vrouw die ondanks alle tegenslagen in haar leven ook nog steeds de mooie dingen kan zien, waarderen en delen.”

12. Lenie Vermeer - Psycholoog

“Ik ben als psycholoog weinig betrokken bij de zorg voor mevrouw Hoekstra. In het kader van het welbevinden ben ik wel betrokken geweest. Ze stelt een gesprek en persoonlijke aandacht zeer op prijs. Ze kan waarderen wat ze nog wel kan, hoewel ouderdom ook bij haar met gebreken komt.”

13. Egbert Bos - Geestelijk verzorger (Niet op de foto)

“De afgelopen jaren heb ik een goede band met mevrouw gekregen. Ze heeft een open en geïnteresseerde houding naar wat er in de wereld en om haar heen gebeurt. Ze denkt daar diep over na. Daarom gaat mevrouw ook naar de gespreksgroep Filosofie in Siloam. Mevrouw heeft een warm hart voor iedereen. Een vraag die echt bij mevrouw past, is: hoe gaat het nu met u? Dat maakt een onderling rijk contact mogelijk. Haar geloof in Jezus Christus stelt haar in staat om in moeilijke periodes door te gaan. Samen hebben we in moeilijke periodes kunnen worstelen met de vragen die daarbij omhoog komen. Voor mij is mevrouw Hoekstra een prachtmens.”

14. Annemarie Harenga - Dagbestedingscoach

(Niet op de foto) “Mevrouw Hoekstra is een actieve dame die gezelligheid opzoekt en graag onder de mensen is. Ik ondersteun haar daarbij door te zorgen dat ze de verenigingen en activiteiten van haar keuze kan bezoeken. Ik zorg dat de vrijwilligers op de hoogte zijn dat ze komt en dat mevrouw opgehaald wordt als dat nodig is. Verder maak ik natuurlijk regelmatig een praatje met haar om te horen of alles op het gebied van haar dagbesteding nog naar wens is.” Uitgave van Lelie zorggroep

9


Advertentie

Verder groeien in Zorg en Welzijn? OPEN AVOND

Uitgeleerd? Dat ben je nooit. Blijf studeren. Om nog beter te worden in je vak. Door te groeien in jouw organisatie. Of jezelf te ontwikkelen als persoon. Daar helpen wij jou bij. Met cursussen, trainingen, maatwerkopleidingen, post-hbo’s en masters die helemaal zijn afgestemd op de wensen van professionals, bedrijven en organisaties. De CHE heeft een breed aanbod van

18.30 - 21.00 UUR Associate Degree

opleidingen voor professionals, met dezelfde kwaliteit als je gewend bent van onze hbo-opleidingen op het gebied van zorg en welzijn.

Post-hbo’s Gezondheidszorg / Bestrijding mensenhandel / International Public Health / Praktijkondersteuner huisartsenzorg GGZ / Praktijkverpleegkundige in de huisartsenpraktijk / Praktijkondersteuner in de huisartsenpraktijk / Casemanagement kwetsbare ouderen en dementie

/ Sociaal werk in de zorg

Deeltijd Bachelors / Bachelor Social Work / Bachelor Verpleegkunde

Post-hbo’s Sociale Studies / / / /

Bedrijfsmaatschappelijk Werk Speltherapie Supervisie en Coaching Mediation

Professionals / / /

Deeltijd Bachelors Masters Post-hbo’s

/ / /

Trainingen Cursussen Maatwerk

Bekijk het volledige aanbod van cursussen en trainingen en uitgebreide cursusomschrijvingen op CHE.nl/professionals


Van mens tot mens

José Alcaide (67) met Rianne Stam (27) en dochtertje Amirah (9 maanden)

Verbinding

tussen jong en oud Stralende ogen en een brede glimlach, José Alcaide heeft het naar zijn zin als hij contact maakt met baby Amirah. Het grote roze knuffelkonijn brengt verbinding tot stand tussen oud en jong. Rianne Stam is de moeder van Amirah én ze zorgt alweer tien jaar voor oudere cliënten. “Ik zie zowel mijn werk met oude, kwetsbare mensen als het moeder-zijn van een jonge baby als een roeping. Allebei geeft het veel voldoening.” Rianne is de eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er) voor een groep van zes bewoners (met dementie) in verpleeghuis Pniël. Met José Alcaide maakt ze altijd veel plezier. Rianne: “Als ik ’s morgens zijn kamer binnenkom, vraag ik hem elke dag: ‘Wilt u koffie of wilt u thee?’” “Tea for one, tea for two…” laat José weten dat hij weet hoe dit elke ochtend gaat... Rianne: “en dan zeg ik altijd: ‘I love you’!” Ja, dat klopt, laat José weten, en hij straalt

erbij. Rianne vervolgt: “Als de ochtend goed begint, heeft dat z’n uitwerking op de rest van de dag. Ook merk ik dat onze bewoners onrustig worden als ze te weinig aandacht krijgen. Dat is best een uitdaging voor ons, want er is eigenlijk altijd weinig tijd, terwijl we zó graag het beste willen voor hen.” Het lijkt erop dat José tevreden is. “U gaat ook graag naar de kerk hè” vraagt Rianne hem. En hij knikt. “Meneer komt oorspronkelijk uit Spanje en heeft geen contact met zijn familie meer. Maar hij heeft een fijne mentor en er zijn vrijwilligers die hem naar de kerk brengen. We proberen er met elkaar voor te zorgen dat hij goed verzorgd wordt én zich prettig voelt.” De huizen van Lelie zorggroep in Rotterdam zijn er voor verpleging, verzorging, behandeling, maaltijden en welzijns-en wijkactiviteiten. Uitgave van Lelie zorggroep

11


Fotoreportage

De wijk in met de wijkverpleegkundige ‘Het langdurige contact maakt dit werk bijzonder’ Dat ze verpleegkundige in de wijk wilde worden, was voor Annemarijn tijdens haar stage al duidelijk. Ze typeert zichzelf als een ‘praatverpleegkundige’. “Het gaat in ons werk in de wijk niet alleen om de verpleegkundige handelingen, al wordt ook dat steeds complexer doordat mensen langer thuis wonen. Juist het praatje en de aandacht maken mijn werk zo mooi. Het langdurige contact maakt dit werk bijzonder.” Annemarijn stelt ook indicaties, waarbij zij inschat hoeveel zorg iemand nodig heeft. Soms is er meer nodig dan mensen aangeven, ze vinden het dan moeilijk om hun zelfstandigheid verder op te geven. Dat vraagt vaardigheden van de verpleegkundige om dit bespreekbaar te maken. Vaak werkt Annemarijn ook met mensen toe naar zelfstandigheid, bijvoorbeeld na een ziekenhuisopname. “Mensen hebben vaak zelf nog grotendeels de regie op hun leven. Ik draag bij aan hun kwaliteit van leven. De ene keer is dat door te zorgen dat iemand er verzorgd bij zit en de andere keer als ik weer een lach op iemands gezicht krijg. Het is niet alleen maar geven, je ontvangt ook veel in de vorm van waardering of een fijn gesprek. Mensen spreken hun dankbaarheid niet altijd letterlijk uit, maar je merkt het toch aan hen.” Ze vindt het prettig bij een christelijke organisatie te werken. “Het gaat in de gesprekken met cliënten echt niet altijd over geloof, maar ze weten dat ze ook daarover met ons kunnen praten, en dat vinden ze fijn.”

Administratie, notulen van het teamoverleg uitwerken, zorgplannen bijwerken van de +/- 40 cliënten die ze onder haar hoede heeft, indicaties aanvragen, overleggen met de huisarts, trainingen, intervisie met collega’s, planningen bijhouden, bereikbaarheidsdiensten, cliënten die bellen om te vragen of de zorg vandaag wel komt: het hoort allemaal bij het werk van een wijkverpleegkundige.


De wijkverpleegkundige is eindverantwoordelijk voor de verpleging van onze cliënten in de thuiszorg, van begin tot eind. Hoe ziet de dag van een wijkverpleegkundige eruit? Wijkverpleegkundige Annemarijn Heijboer (22) uit het team van Curadomi Goes neemt ons mee.

Annemarijn helpt mevrouw Traas met wassen en helpt haar in haar eigen Zeeuwse klederdracht. “Ik ben blij met de zorg van Curadomi. Ze zijn allemaal vriendelijk en behulpzaam. Ik hoef niet op te schieten, het mag in mijn eigen tempo.”

Mevrouw Meijer krijgt al jaren zorg van Curadomi. “Ik word fantastisch goed geholpen.”

Bij mevrouw Paauwe helpt Annemarijn met het aantrekken van de steunkous. Ze heeft een wond op haar been, dus dat vraagt voorzichtigheid.

Uitgave van Lelie zorggroep

13


Advertentie

VANAF JUNI A.S. SPELEN WIJ ONDER TWEE HOEDJES. Vanaf juni hebben we twee namen en twee specialismen: G2O Creators en G2O Consultants. Een mooie volgende stap in de ontwikkeling van onze organisatie. Kan jij ook nog wat aan hebben... G2O Creators is als ontwerpbureau gespecialiseerd in visuele identiteit; het creĂŤren van complete werelden voor merken en organisaties. En daar hoort behalve graphic en web design ook interior design bij. We maken ĂŠcht gave designs, die opdrachtgevers uit het hart zijn gegrepen.

G2O Consultants is het adviesbureau dat volledig gespecialiseerd is in de analyse van organisatie- en merkidentiteit. Het bureau dat de onzichtbare kant van organisaties ontrafelt en vertaalt in een ijzersterke positionering, merkstrategie, cultuurdiagnose, drijfverenanalyse, etc. Met unieke psychologische inzichten! GRATIS MAGAZINE Vraag ons gratis magazine aan op www.g2o.nl. Ga je die hoedjes ook terugzien...

P.S. We zoeken nog een copywriter/conceptdenker, echte salesman en projectmanager. Tips? Vliegend Hertlaan 41 | Utrecht | www.g2o.nl | 030 - 76 33 900


Vanuit de Raad van Bestuur

Zorg

verbindt Verbinden: nog geen jaar geleden stond dit woord in de rubriek ‘verboden woord’ van de Volkskrant. Omdat het woord te pas en te onpas wordt gebruikt, is het volgens de auteur een ‘hol cliché’ geworden. Moeten we het woord dan maar vermijden? Kijkend naar de uitdagingen die op Lelie zorggroep afkomen, is verbinding voor ons eerder een sleutelwoord dan een cliché. Voor de drie merken (Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn) die samen Lelie zorggroep vormen - maar toch hun eigenheid behouden - willen we zoeken naar wat ons bindt. Wat ons bindt, is de liefdevolle zorg voor onze cliënten. En het christelijk geloof en de christelijke traditie als rijke inspiratiebronnen waaruit we dat mogen doen. In die verbondenheid bouwen we samen aan een organisatie die liefdevolle zorg biedt aan onze cliënten.

Verbinden is een werkwoord. Dat kun je niet regelen. Daar mag je samen aan werken. BETERE ZORG Dat is geen gemakkelijke opgave in de huidige onrustige tijden in de zorg. Dat hebben we de afgelopen periode als organisatie duidelijk gemerkt. Met gezamenlijke kracht en energie werd de financiële situatie verbeterd. Vervolgens werden wij door de Inspectie voor de Gezondheidszorg gewezen op een aantal verbeterpunten in de kwaliteit van zorg in onze verpleeghuizen. Die gaan we te lijf met een Programma Betere zorg, waarvan de lessen worden gedeeld in de hele organisatie. Ook dat geeft verbinding.

TOEKOMST De huidige ontwikkelingen leren ons kritisch te kijken naar onszelf als organisatie. Hoe werken we en hoe kunnen we inspelen op de vragen die de huidige tijd aan een zorgorganisatie stelt? We willen op een creatieve manier sterker boven komen. Dat vraagt ons na te denken over de toekomst van Lelie zorggroep, zonder de rijke geschiedenis van ieder onderdeel uit het oog te verliezen. En dus verbinden we verleden, heden en toekomst met elkaar. Onze organisatie heeft alleen toekomst als we de diversiteit koesteren en ons weten te verbinden in (lokale) netwerken. Lelie zorggroep wil de beste zorg verlenen. De vraag naar die zorg en de omstandigheden waarin wij die bieden, verschillen per plaats. Dat begrijpen wij en faciliteren wij ruimhartig! Lelie zorggroep: omdat zorg verbindt. MET ELKAAR AAN DE SLAG Dat doen we onder andere door uit elk onderdeel van de organisatie een groep bevlogen medewerkers een ‘divisieraad’ te laten vormen. De divisies van Lelie zorggroep zijn Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn. De divisieraden gaan als ambassadeurs van onze organisatie en hun divisie aan de slag. Ze denken na over ingewikkelde vragen als ‘Hoe geven we ons geloof handen en voeten in de zorg- en hulpverlening die we elke dag mogen bieden aan onze cliënten?’ En, niet minder belangrijk: ‘Hoe maken we daarbij de verbinding met onze cliënten, ongeacht of een cliënt nu wel of niet gelovig is?’ Antwoorden mogen en zullen verschillen in bijvoorbeeld Kampen of Rotterdam-Zuid. Maar uiteindelijk levert het wel datgene op waartoe we als christelijke zorgverleners geroepen zijn: goed doen aan allen.   Verbinden is een werkwoord. Dat kun je niet regelen. Daar mag je samen aan werken. In afhankelijkheid van God van Wie we zegen op al dat werk verwachten. Hendrik Jan van den Berg Raad van Bestuur

Uitgave van Lelie zorggroep

15


ZieZoZorg

Nieuwe websites

Onze websites zijn vernieuwd! De nieuwe sites zijn rustiger, overzichtelijker en allemaal aan elkaar gekoppeld met een kaartje. Door op het kaartje uw eigen woonplaats of postcode in te typen, kunt u met één druk op de knop zien wat Lelie zorggroep in uw stad of dorp te bieden heeft. Nieuw is de speciale website voor onze activiteiten in Rotterdam en omgeving. Op www.leliezorggroep010.nl kunt u ons aanbod in Rotterdam en Krimpen aan den IJssel in onze huizen en thuis zien. Ook is er een speciaal gedeelte waarin we ons behandelaanbod laten zien. Ook de intensieve ambulante hulpverlening heeft een eigen website gekregen: www.agathos-hulpverlening.nl. Hier staat ons aanbod voor hulpverlening en begeleiding van kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen aan huis overzichtelijk vermeld.

Familienet Sinds kort werken we in onze verpleeghuizen met Familienet. Familienet is een programma op de computer en telefoon waarmee zorgverleners berichten, foto’s en video’s van cliënten met hun familieleden kunnen delen (op een veilige, persoonlijke pagina). Daarnaast kunnen medewerkers met familie communiceren over bijvoorbeeld de activiteiten op de afdeling. Zo is iedereen goed op de hoogte, verbetert de samenwerking en ontstaat er meer verbinding!

16

De grootste verandering is dat elke kerngemeente van Lelie zorggroep nu een eigen website heeft. Op deze sites stellen de teams van Agathos en Curadomi zich voor, staan de lokale contactgegevens en informatie voor verwijzers (bijvoorbeeld www.curadomi.nl/kampen) . Daarnaast heeft elke website een eigen nieuwsgedeelte. Zo blijft u eenvoudig op de hoogte van nieuws en acties van onze teams in uw buurt. Vanaf het kaartje op www.leliezorggroep.nl komt u eenvoudig bij al onze websites. Neemt u ook een kijkje?

Nieuwe fietstassen Woont u in Kampen, Assen of IJsselmuiden? Grote kans dat u iemand ziet rondfietsen met prachtige fietstassen! De thuiszorgteams van Curadomi in deze plaatsen bezoeken veel cliënten op de fiets en hebben daarom prachtige fietstassen aangeschaft. Voor de inwoners van Kampen, Assen en IJsselmuiden een leuke kennismaking met (het werk van) Curadomi! Voor onze medewerkers extra leuk om gezond te blijven fietsen naar hun cliënten.


Lelie nieuws Autisme in de kerk

VERPLEEGHUIS DE KONINGSHOF IS GESLOTEN

De kerk is een plaats waar jong en oud samenkomt, ook kinderen en volwassenen met autisme. Omdat het belangrijk is dat ook zij zich welkom en begrepen voelen in de kerk, maakte Agathos hulpverlening (in het kader van de Autismeweek) gratis een praktische handreiking met tips voor kerkelijke gemeenten. Deze tips zijn gericht op de invulling van de dienst en op het persoonlijke en pastorale contact met mensen met autisme. Meer weten? Kijk op agathos-hulpverlening.nl.

Vertel eens... cadeautje Vertel eens… wat is jouw verhaal? Op 12 mei vierden we de Dag van de Zorg. Alle medewerkers en vrijwilligers van Lelie zorggroep ontvingen een cadeautje, omdat ze zich elke dag met liefde inzetten voor onze cliënten. Het bordspel ‘Vertel eens’ is bedoeld om gezellig ontspannen om tafel te zitten met familie, vrienden of collega’s en elkaar te vertellen over wie of wat je inspireert en motiveert. Een spel zonder einde, waarbij iedereen wint! Ook interesse in dit spel? Wij verloten vijf spellen. Stuur voor 10 september 2017 een e-mail met uw gegevens naar leliemagazine@leliezorggroep.nl en u maakt kans op dit mooie spel!

Genieten van robotzeehondjes Paro is een sociaal robotzeehondje dat wordt ingezet bij mensen met dementie. In de huizen van Lelie zorggroep mochten we, dankzij fondsen, zeven Paro’s in ontvangst nemen. De robotzeehond kan helpen bij het maken van contact en het uiten van gevoelens. Onder Paro’s vacht bevinden zich sensoren die reageren op geluid, spraak, licht en beweging. Paro is geen vervanging van therapie of menselijke aandacht, maar voegt iets extra’s toe. Paro kan bijvoorbeeld worden ingezet om te activeren en op een speelse manier oefeningen te doen.

Lelie zorggroep heeft in november 2016 helaas moeten besluiten verpleeghuis De Koningshof aan de Spinozaweg in Rotterdam te sluiten. Het gebouw voldeed niet aan de eisen voor verpleeghuiszorg en was daarvoor ook niet geschikt te maken. Samen met bewoners en familie van bewoners hebben we een zorgvuldig overdrachtstraject af kunnen ronden. Alle bewoners hebben een andere woonlocatie gevonden waar zij zorg en behandeling ontvangen. Op 22 mei 2017 is De Koningshof definitief gesloten.

AGATHOS BLIJFT SAMENWERKEN MET EF5

Agathos hulpverlening en het begeleid wonen-project Ef5 zetten hun samenwerking ook de komende jaren voort. Stichting Ef5 is een protestants christelijk ouderinitiatief in Veenendaal, met een woonvoorziening voor jongvolwassenen met een stoornis in het Autistisch Spectrum (ASS) en/of een Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH). Op basis van een samenwerkingsovereenkomst wordt de zorg en ondersteuning verleend door zorgaanbieder Agathos en uitgevoerd door een enthousiast team hulpverleners. De begeleiding is gericht op het zo zelfstandig mogelijk functioneren van de bewoners in de woon- en leefsituatie.

TOEKOMST DE BURCHT EN ATRIUM VEILIGGESTELD De ouderenzorg vanuit onze huizen De Burcht en Atrium is voor een meerjarige toekomst veiliggesteld. Lelie zorggroep en ouderenhuisvester SOR hebben hun samenwerking opnieuw bekrachtigd. Door de ondertekening van de nieuwe huurcontracten kan Lelie zorggroep op langere termijn wonen, zorg en welzijn blijven bieden op beide locaties.

DIVISIERADEN DENKEN MEE OVER IDENTITEIT

Lelie zorggroep bestaat uit drie divisies (Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn). Die hebben alle christelijke wortels. Dat is meer dan een traditie voor Lelie zorggroep. Die identiteit willen we levend houden. Om die reden richten we momenteel divisieraden op. Hiervoor zijn wij op zoek naar medewerkers die met overtuiging bij een van onze merken werken en na willen denken over de identiteit. Zij geven dan advies aan het bestuur over de identiteit en over toerusting aan de medewerkers op dit gebied. De werving loopt nog tot eind juni. Collega’s die zich op willen geven, kunnen dit doen via het intranet (lelienet).

Uitgave van Lelie zorggroep

17


met liefde voor jou in liefde met liefde draag ik vol passie jouw zorgen als ze meer zijn dan jij dragen kunt in liefde met liefde deel ik vol passie geborgenheid veiligheid en warmte omdat jij net als ik dat soms zo nodig hebt

Met liefde geschilderd, Wilma Veen wilmaveen.com


Advertorial

Als u zorg of hulp nodig hebt, kan het zijn dat u ook op de een of andere manier hulp nodig heeft van een advocaat. Bij Wille Donker advocaten geven we u graag advies. Op deze pagina vertellen we u deze keer over curatele, bewind en mentorschap.

Leidse Schouw 2 | Alphen aan den Rijn T 0172 - 44 24 17 | willedonker.nl

Wat kunt u doen als iemand in uw naaste omgeving niet langer goed voor zichzelf kan zorgen? Wanneer iemand in uw omgeving dementerend is, psychiatrische klachten heeft of om andere redenen niet langer in staat is om voor zichzelf te zorgen en eigen beslissingen te nemen, is het mogelijk dat hij of zij in aanmerking komt voor curatele, bewind of mentorschap. Een curator is de wettelijk vertegenwoordiger van iemand. De curator neemt bijvoorbeeld beslissingen over de persoonlijke verzorging en de geldzaken van de persoon die onder curatele is gesteld. De positie van een curator is te vergelijken met die van een ouder of voogd van een minderjarige. Net als een ouder of voogd neemt de curator over elke rechtshandeling een beslissing. Dit is de meest vergaande maatregel. Bij bewind en mentorschap blijft de persoon om wie het gaat handelingsbekwaam. Hij of zij mag dan zelf rechtshandelingen verrichten. De bewindvoerder neemt alleen beslissingen over geld en niet over bijvoorbeeld de persoonlijke verzorging van een persoon. Een mentor neemt juist wel beslissingen over de verzorging en verpleging van de betrokkene en neemt juist geen beslissingen over geld. Hij of zij neemt voornamelijk beslissingen op persoonlijk vlak en heeft daarnaast de plicht om de betrokkene zoveel mogelijk zelf mee te laten beslissen. AANVRAAG Als u iemand kent in uw omgeving die niet langer goed voor zichzelf kan zorgen 20

of moeite heeft om zijn financiĂŤn te regelen, is het verstandig na te gaan of en hoe u curator, bewindvoerder of mentor kan worden. De echtgenoot of partner van iemand die niet langer voor zichzelf kan zorgen, kan een aanvraag indienen bij de kantonrechter om curator, bewindvoerder of mentor te worden van zijn of haar echtgenoot. Daarnaast kunnen ook ouders, grootouders, kinderen, kleinkinderen, broers en zussen, ooms en tantes en neven en nichten een verzoek indienen. Degene die niet langer voor zichzelf kan zorgen, kan dit ook zelf doen. KANTONRECHTER In principe kan iedereen die meerderjarig is en dit wil, door de kantonrechter tot curator, bewindvoerder of mentor worden benoemd. Het is dan aan de kantonrechter om de geschiktheid te beoordelen. In alle gevallen geldt dat de kantonrechter de uitdrukkelijke voorkeur van de betrokkene volgt, tenzij er gegronde redenen zijn om hem of haar niet te benoemen. De kantonrechter zal, na ontvangst van het verzoek, op een zitting de mening van de partner, familieleden en de betrokkene vragen over de verzochte maatregel. Als de persoon die onder curatele, bewind of mentorschap staat weer aan de beterende hand is en zelf zijn of haar belangen weer kan behartigen, kan de kantonrechter de beschermingsmaatre-

gel opheffen. Dit komt weleens voor als de rechter een bepaalde periode heeft aangegeven waarbinnen de persoon onder curatele, bewind of mentorschap staat en er een einde aan deze periode komt. Tevens kan de opgelegde maatregel stoppen door het overlijden van de betrokkene. TWIJFEL? Als iemand niet meer goed voor zichzelf kan zorgen, is het dus belangrijk dat u goed kijkt of u bevoegd bent om curator, bewindvoerder of mentor te worden en welke maatregel van toepassing is op de situatie. Mocht u iemand kennen die niet langer zelfstandig beslissingen kan nemen over zijn of haar zorg of financiĂŤle situatie, maar twijfelt u of aan alle vereisten voor het toepassen van de beschermingsmaatregel wordt voldaan? Neem dan contact op met onze specialisten van de praktijkgroep Personen- en Familierecht van Wille Donker advocaten. Wij helpen u graag verder. M.J.W. HOEK E.B.R. VAN GRIETHUYSEN


Van mens tot mens

Jan (58) en Greet (58) Verbeek met Elsbeth Hak (44) en Paul Blokland (31)

Doorntjes en

gezelligheid “Ons leven is niet altijd rozengeur en maneschijn, maar Agathos helpt ons om sámen stappen te zetten. Dat gaat heel goed, terwijl Paul en Elsbeth gelovig zijn en wij niet.” Aan het woord zijn Greet en Jan Verbeek, die samen begeleiding vanuit Agathos ontvangen. Greet: “Toen wij met hen in aanraking kwamen, werd er in onze omgeving negatief gedacht over Agathos, maar we zijn juist ontzettend blij met Elsbeth en Paul. Zij laten ons in onze waarde en wij hen. Door veel te praten met elkaar, komen we een heel eind.” De taken zijn overzichtelijk verdeeld: Elsbeth begeleidt Greet en Paul heeft gesprekken met Jan. Soms ontmoeten ze elkaar met z’n vieren. Er worden thema’s als vertrouwen, zelfredzaamheid, communicatie, omgaan met stress, het huishouden en het beheren van administratie en financiën behandeld. Elsbeth: “Greet en Jan zijn heel vriendelijk en we zien dat er dankzij onze hulp structuur en vrolijkheid terugkomt. Ze besteden veel aandacht aan het goed hebben met elkaar.”

Greet is erg vrolijk en maakt graag grapjes. Jan vertelt, iets serieuzer: “Zelfs aan mooie rozen zitten doorntjes.” “Ja,” voegt Greet toe, “en soms ook hele grote, maar Elsbeth en Paul helpen ons daarbij. Doordat de begeleiding ons veel vertrouwen geeft, durven wij ook veel meer. Dankzij het steuntje in de rug, gaan we aan de slag. Jan kon bijvoorbeeld niet koken, maar wilde dat wel graag. Dat heeft hij nu geleerd en nu kan hij zichzelf aardig redden. We worden daar allebei gelukkig van!” Greet sluit af: “Ondanks dat er verdriet in ons leven is, vinden we openheid, eerlijkheid en vooral ook gezelligheid erg belangrijk. Andere mensen die verdriet hebben, willen we aanmoedigen om hulp met beide handen aan te grijpen. Je bent nooit te oud om te leren.” Agathos biedt Intensieve ambulante hulpverlening aan kinderen, jongeren, volwassenen en gezinnen in verschillende gebieden in Nederland, bij cliënten thuis. Uitgave van Lelie zorggroep

21


BIEN VAN DEN BRINK – TJEBBES

Hét antwoord op de vragen van onze tijd? Veel denkers en doeners gingen ons voor in het zorgen voor elkaar. In elke editie van het Lelie magazine zetten we de schijnwerper op een van hen om ons te inspireren. Deze editie: Bien van den Brink – Tjebbes (1924-2014): was haar theorie over verpleegkunde hét antwoord op de vragen van onze tijd?

HOE HET BEGON Bien van den Brink – Tjebbes werd geboren in 1924. Haar vader kreeg meerdere keren tuberculose, waardoor ze soms bij haar oma in Amsterdam verbleef. Haar tante Adrie was verpleegkundige en de kleine Bien speelde haar na. “Als meisje van vijf leek het me al heerlijk om net als zij voor mensen te kunnen zorgen. Ik bond een witte zakdoek om mijn hoofd en voelde me verpleegster. Oefenen deed ik op mijn pop”, vertelde ze in 2014, een half jaar voor haar overlijden, aan het Reformatorisch Dagblad. Ze begon haar werk als verpleegkundige aan het bed en deed daar veel praktijkervaring op. Later werkte ze bij de Geneeskundige Hoofdinspectie van de Volksgezondheid. Op deze plek ontwikkelde zij haar visie op verpleegkunde. Ze was daarmee de eerste Nederlander die haar ideeën over verpleegkunde opschreef in een theorieboek. HAAR VISIE: PERSOONSGERICHTE ZORG Bien van den Brink – Tjebbes stelde in haar boeken de zelfzorg van mensen centraal. Ze formuleerde achttien onderdelen van

22

zelfzorg zoals ademhaling, spijsvertering, maar ook religieuze beleving. Wie op een van deze onderdelen niet zelfredzaam was, had verpleegkundige hulp nodig. De ziekenverzorgers en verplegers hadden de taak om de patiënt waar nodig te ondersteunen. Boven alles wilde Van den Brink – Tjebbes vasthouden aan het principe: de patiënt staat centraal. Dat was in die tijd een nieuw geluid. Zeker in de verpleegkunde werd vooral gekeken naar manieren om de patiënt beter te maken. Dat die rol veel breder is, blijkt wel uit haar ‘taakomschrijving van de ziekenverzorgende’: ‘De ziekenverzorgende zorgt voor een persoon. Die persoon moet je zien als onderdeel van zijn of haar omgeving en geschiedenis. Door omstandigheden kan zo’n persoon beperkingen ervaren waarvoor verzorging nodig is. De basiszorg bestaat uit het opheffen, verminderen of voorkomen van de gevolgen die zo’n beperking veroorzaakt. Daarnaast kan de verzorgende ondersteunen bij het omgaan met de beperking. Die verzorging moet plaatsvinden in een persoonlijke ontmoeting met deze persoon, met als doel dat de persoon die wordt verzorgd zo gezond mogelijk kan functioneren in zijn of haar omgeving. Deze verzorging vindt plaats in samenwerking met andere hulpverleners waarvoor gerichte observatie en rapportage nodig zijn.’ KRITIEK De ontmoeting tussen patiënt en zorgverlener stond dus centraal bij Van den Brink – Tjebbes. Daarmee zou je verwachten dat haar theorie tot op de dag van vandaag centraal zou staan bij het onderwijs aan verzorgenden en verpleegkundigen. Toch is haar invloed vanaf de jaren negentig steeds minder geworden. Hoe kan dat?


Te moeilijk ‘Kan het a.u.b. in gewone mensentaal?’, verzuchtte een briefschrijfster aan het tijdschrift voor ziekenverpleging in 1985. Dit was een veelgehoorde klacht. De theorie van Van den Brink – Tjebbes was mooi, maar erg filosofisch en moeilijk te begrijpen.

Te religieus De visie op zorg van Van den Brink – Tjebbes werd mede bepaald door haar (christelijke) visie op het geloof en het leven. Zij noemde de ‘werken van barmhartigheid’ zelfs de ‘historische wortels van het verplegen’. Omzien naar elkaar kon volgens haar het best als je dat deed, geïnspireerd door het evangelie.

Te eigenwijs “Ik geef vandaag college en wil geen kritische vragen hebben”, zou Van den Brink – Tjebbes eens hebben gezegd voorafgaand

aan een les. Zij stond niet open voor kritiek op haar werk en was niet bereid haar visie bij te stellen op grond van argumenten van anderen. Ze was bang dat haar zorgvuldig opgebouwde theorie juist uit elkaar zou vallen, als ze hieraan ging schaven. Door die opstelling raakte haar theorie juist buiten beeld. EN NU DE PRAKTIJK VAN 2017 “De ideeën van Bien van den Brink –Tjebbes zijn zeker een waardevolle aanvulling”, zegt Femke Eisinga, praktijkopleider bij Lelie zorggroep. “Ze kijkt naar de hele mens en het belang van de eigen omgeving.” Dat sluit volgens haar aan bij de maatschappelijke ontwikkeling waarin mensen langer zelfredzaam moeten blijven, met ondersteuning van de mantelzorger. Pas wanneer de zelfredzaamheid vermindert, volgt inzet van de professionele zorgverlener. Lelie zorggroep maakt gebruik van ‘het Omaha systeem’. Dat is een veelgebruikt systeem bij zorgorganisaties. Het biedt handvatten voor het schrijven van het zorgplan. “Vanuit onze christelijke visie op zorg, zou de mensvisie van mw. Bien vd Brink-Tjebbe een waardevolle aanvulling kunnen zijn bij het Omaha systeem.”

Wat kan Bien ons nu nog leren? We stelden de vraag aan Joost van Daalen, hoofd van de afdeling longziekten in het VU Medisch Centrum Amsterdam. Toen hij dertig jaar geleden het boek Verpleging naar de maat las van Bien van den Brink – Tjebbes, was hij direct verkocht. “Het had het niveau van Florence Nightingale en had dezelfde impact kunnen hebben. Ze is alleen verkeerd begrepen.” Wat maakt het dan zo’n goed boek? “Ze geeft een duidelijke lijn die verpleegkundigen kan helpen te onderbouwen waarom en hoe ze een zorghandeling doen. Aan zo’n lijn ontbreekt het nu in het vak. De beroepsgroep heeft te weinig leiders gehad die een goede visie hebben ontwikkeld tijdens de overgang van de door naastenliefde gedreven zorg van diaconessen en nonnen naar zorg geboden door leken.” Doordat te weinig mensen de moeite namen om de tekst van Van den Brink – Tjebbes écht toegankelijk te maken voor de verzorgenden en verpleegkundigen, is haar werk vanaf de jaren tachtig in vergetelheid geraakt. “Haar werk is in de prullenbak gegooid, maar het alternatief is niet bedacht.” Van Daalen heeft jaren intensief contact gehad met Van den Brink. Hij heeft zich opgeworpen als beschermer van haar gedachtengoed, dat juist

nu weer actueel is. “Haar werk is de sleutel naar de oplossing van veel problemen die de gezondheidszorg anno 2017 kent. Die visie is helaas geen hapklare brok en vraagt vertaling naar de praktijk.” Op de afdeling longziekten aan de VU vertaalt hij haar theorie over erbarmen en recht naar de praktijk. Dan gaat de taaie theorie ineens leven bij zijn medewerkers. “Je kunt je bijvoorbeeld afvragen of een zorghandeling werkelijk erbarmen laat zien, of dat je iemand juist tot zijn recht laat komen door te stimuleren dat hij het zelf doet.” Bij verschillende opleidingen verpleegkunde ziet Van Daalen de belangstelling voor Bien van den Brink – Tjebbes weer toenemen. “Ik heb het gevoel dat haar gedachtengoed eindelijk echt opgediept gaat worden.” Omdat haar visie is geformuleerd vanuit haar christen-zijn, hebben christelijke zorgmedewerkers daarbij direct een voorsprong, meent Van Daalen. “Begrippen als naastenliefde en medemenselijkheid kunnen zij veel beter plaatsen. Als iemand het kan snappen, dan zijn jullie het.”

Uitgave van Lelie zorggroep

23


PETRINA WERKT ALS HULP BIJ HUISHOUDEN

luisterend oor en een schoon huis Een

24


Een hulp bij huishouden doet veel meer dan schoonmaken alleen. “Voor sommige cliënten ben ik degene in hun leven die ze het vaakst zien. We bouwen een band op en ik kan echt iets voor hen betekenen”, zegt Petrina Wols (30). “Het mooiste aan het werk in de huishouding vind ik dat ik door een kleine inspanning, het leven van iemand kan veranderen,” vertelt Petrina. “Ik zorg voor structuur, rust en een schoon huis en daardoor kan iemand prettig leven. En als ik help bij het huishouden, heb ik veel tijd om bij mijn cliënten te zijn, hen te leren kennen en een band op te bouwen. Een gesprek gaat gemakkelijk als je aan het stoffen bent of de ramen zeemt. Cliënten willen en durven op zo’n moment hun verhaal aan mij vertellen. Dat vind ik bijzonder. Mensen zeggen weleens tegen mij: ‘Jij kan toch veel meer dan het huishouden?’ Maar als ik dan uitleg hoe ik van betekenis kan zijn, begrijpen ze hoe belangrijk het werk van een HbH’er is.” ANDERS KIJKEN Petrina neemt haar werk heel serieus en betrekt haar geloof daarbij. Ze probeert bij ieder bezoek te zoeken naar wat God door haar heen kan doen. “Toen ik begon met werken als hulp bij huishouden, merkte ik dat ik me aan cliënten kon ergeren, terwijl ik dat eigenlijk niet wilde. Ik bad tot God en vroeg Hem wat ik daarmee aan moest. Hij heeft me geleerd dat het niet uit-

‘Een gesprek gaat gemakkelijk als je aan het stoffen bent of de ramen zeemt’ maakt wat ík van een cliënt vind, maar dat God iemand gemaakt heeft zoals hij of zij is. Dat is genoeg. Nu kijk ik anders. Altijd als ik naar een cliënt toerijd, bid ik tot God: ‘Wat kan ik voor deze cliënt betekenen?’ Lang niet alle cliënten zijn zelf gelovig. Ik zal hen ook nooit mijn geloof opdringen. Maar ik zing wel altijd christelijke liederen en ze weten natuurlijk dat ik bij Agathos werk. Als ik bij hen ben, praat ik niet over God, maar ik denk wel dat ze God door mij heen zien. Ik kijk voorbij een vies huis, onverzorgd uiterlijk of vreemd taalgebruik. En ik laat me niet afstoten door een afstandelijke houding. Ik zorg dat ik op de juiste manier verbinding zoek met cliënten.”

HbH’er Petrina Petrina Wols-Haak (30) heeft twee kinderen (10 en 8 jaar) en woont in Rotterdam. Sinds 2013 werkt ze als hulp bij huishouden, in Krimpen aan den IJssel en Capelle aan de IJssel (en omgeving). Ook doet zij persoonlijke begeleiding bij (nieuwe) cliënten. Petrina studeert daarnaast HBO Toegepaste Psychologie. Petrina werkt 15 uur in de week en komt elke week bij zo’n vijf cliënten thuis.

VERBINDING MAKEN Hoe maakt Petrina verbinding? “Door goed te kijken hoe mensen zijn en naar wat hun behoeften zijn. Ik kwam regelmatig het huishouden doen bij een cliënt met dementie. Alleen ze herkende me nooit. Maar ik zing altijd tijdens mijn werk en op een gegeven moment begon ze dat te herkennen. Als ik nu bij haar aanbel, kent ze m’n naam nog steeds niet, maar ze zegt wel: ‘jij zingt altijd!’” Een andere cliënt durft alleen maar op de computer als Petrina ook in huis is. “Als er dan wat gebeurt dat ik niet begrijp, kan ik jou om hulp vragen!” Petrina: “Of als het hem niet lukt om iets uit te printen, dan help ik hem even. Mensen durven ook aan te geven waar ze tegenaan lopen, omdat ze me kennen.” Petrina krijgt ook moeilijke vragen van cliënten. “Vragen over de dood of angst voor eenzaamheid. Ik weet dan ook niet altijd wat ik moet zeggen, maar ik heb geleerd dat luisteren vaak voldoende is. Een luisterend oor en gewoon aanwezig zijn, dat maakt verschil!” “Er zijn ook mensen die dezelfde reformatorische achtergrond

Uitgave van Lelie zorggroep

>

25


hebben als ik.” weet Petrina. “Als ze daar vragen over hebben, herken ik die vragen en kan ik hen verder helpen. Niet dat ik echt antwoord kan geven. Meestal blijft het bij luisteren en vragen stellen.” MOEILIJK Petrina maakt ook moeilijke dingen mee. “Ik merk soms dat het niet voldoende is dat ik er ben om het huis schoon te maken en een stukje aandacht te geven. Er is dan veel meer aan de hand. Ik doe wat ik kan, maar als er meer nodig is, bespreek ik dat met mijn collega’s. Ook maak ik officiële meldingen als ik het idee heb dat het echt zorgwekkend is bij cliënten thuis. Als er een kind rondloopt in een luier van gisteren of als er andere verwaarlozing speelt. We krijgen als hulp bij huishouden ook trainingen over huiselijk geweld en Arbo-omstandigheden, zodat we dingen tijdig kunnen signaleren. Soms moet je echt wel stevig in je schoenen staan! En sommige cliënten hebben het ook nodig om goed te weten wat mijn grenzen zijn.” WAARDEVOL De zwaarte van het huishoudelijk werk bij cliënten wordt geïndiceerd door de gemeente. Petrina doet vervolgens de ‘intakes’ bij cliënten. Ze bespreekt in een intake met de cliënt wat de

werkzaamheden worden en dat wordt in een plan vastgelegd. “Ik geef mijn cliënten het vertrouwen dat ze niet iets hoeven te doen dat boven hun macht ligt. Ik kijk daarbij goed wat voor iemand prioriteit heeft en ik let op de hygiëne. Ik wil ook best iets extra’s doen, zoals afval meenemen naar de container. Maar ik kan mijzelf niet in onveiligheid brengen. En ik ga ook geen dingen doen die niet nuttig zijn, zoals het onkruid uit iemands tuin weghalen.”

‘Als ik naar een cliënt toerijd, bid ik: ‘Wat kan ik voor deze cliënt betekenen?’’ Daarnaast probeert Petrina te stimuleren dat cliënten zelf dingen blijven doen. “Soms helpt het juist om te stimuleren om sámen iets te gaan schoonmaken. Het maakt iemand waardevol als je doet wat je kan.” Petrina schrijft op onze website regelmatig een verhaal (blog) over wat zij meemaakt als hulp bij huishouden. Zie www.leliezorggroep.nl.

Advertentie

26


Van mens tot mens

Mevrouw Boerlage (75) met Hanneke Doornekamp (27)

Een band met alle

zorgverleners

“De jongste is 19 en is bezig met de afronding van haar opleiding, de oudste is rond de 50. Het is een heel team van enthousiaste zorgverleners en met allemaal heb ik een persoonlijke relatie.” Mevrouw Boerlage uit Gouda ontvangt al tien jaar zorg vanuit Agathos. Er komen gemiddeld per maand zo’n acht tot twaalf verschillende zorgverleners bij haar en daar geniet ze van. Wijkverpleegkundige Hanneke: “Mevrouw Boerlage wordt door mij of mijn collega’s uit bed geholpen en verzorgd, maar ze doet ook erg veel zelf. We komen twee keer per dag bij haar. Omdat we weten dat ze met iedereen een leuk contact heeft, wordt het bezoek aan mevrouw Boerlage onder de verschillende collega’s verdeeld. Iedereen komt graag bij haar.” “Door een spontaan aneurysma ben ik verlamd geraakt”, vertelt mevrouw Boerlage. “Gelukkig stelt Agathos mij in staat om een relatief actief leven te leiden! Ik ben onder de indruk van de

kundigheid van de zorgverleners. Ze werken ook goed samen met elkaar. En ik sta altijd weer te kijken van hun medische achtergrond.” Hanneke: “Als wijkverpleegkundige schat ik in wat een cliënt zelf kan doen en waar hulp bij nodig is. Omdat mevrouw Boerlage zo actief is, zorgt ze bijvoorbeeld zelf voor de aanvraag van hulpmiddelen of afspraken met de fysiotherapeut. We kunnen prettig samenwerken.” Mevrouw Boerlage is heel tevreden. “Ik heb vroeger in de Verenigde Staten gewoond. Het was goed wonen daar, maar met de zorg was het een stuk minder gesteld. Ik ben daarom blij dat ik in Nederland woon. De zorg vanuit Agathos is perfect geregeld.” Agathos en Curadomi bieden thuiszorg, verzorging, verpleging en begeleiding in verschillende gemeenten in Nederland. Uitgave van Lelie zorggroep

27


Cliënten in de bloemetjes Persoonlijke aandacht en buiten kunnen genieten van de tuin, dat is een veelgehoorde wens van de cliënten in onze verpleeghuizen. We vroegen het hen in het kader van het programma Waardigheid en trots, het programma voor de verpleeghuizen in Nederland. In maart voerden we, mede aan de hand van een filmpje, actie om aan deze wens gehoor te geven. Op onze actiepagina lentewens.leliezorggroep010.nl kon iedereen een persoonlijke boodschap schrijven voor een (willekeurige) cliënt. En dat was pas het begin! Voor elke persoonlijke boodschap plantten wij een bloembol in de tuinen van de huizen van Lelie zorggroep. Zo zetten we onze cliënten met deze actie twee keer (letterlijk én figuurlijk) in de bloemetjes! De kaartjes zijn afgedrukt en verspreid onder de cliënten in de verpleeghuizen. Met dit gebaar brachten we samen kleur in het leven van onze cliënten.

FILMPJE Het was een zonnige woensdag in maart. Voor het filmpje in het kader van onze actie hadden we regen nodig. Maar er was geen wolkje aan de lucht… Met behulp van een tuinsproeier en een gieter leek het toch nét echt! De boodschap van het filmpje? Een cliënt en een activiteitenbegeleider zijn alvast begonnen met het planten van hun bloembollen. Het regent. Vandaar de uitnodiging aan de kijker om de lente aan te klikken op de website van Lelie zorggroep in Rotterdam. En als je niet klikt? Dan blijft het regenen en krijgt men een teleurgestelde cliënt te zien. Wie doorklikt, komt op de actiesite waar in een nieuw filmpje de zon doorbreekt. Vervolgens kan de bezoeker een kaartje invullen. Met dit ludieke filmpje hebben we via Facebook en Twitter duizenden mensen bereikt. Dat leverde een paar duizend clicks naar onze nieuwe website in Rotterdam op (www.leliezorggroep010.nl). Meer dan 400 mensen hebben een kaartje geschreven.

DANKBARE CLIËNTEN In mei werden alle persoonlijke wensen uitgedeeld aan onze cliënten. Het waren prachtige, originele en vooral creatieve wensen. Een selectie van deze wensen leest u op deze pagina. Iedere bewoner kreeg zijn of haar eigen kaartje. Dat leverde overal een klein feestje op! Een van de cliënten: ‘Wat leuk om zo’n mooi kaartje te krijgen! Bedankt!’.

28

OPEN TUIN Mede dankzij de mensen die een persoonlijke boodschap hebben geschreven voor onze cliënten, hebben we meer dan 800 bloembollen kunnen planten in de tuinen van de huizen van Lelie zorggroep. Bent u nieuwsgierig hoe de bloemen zijn uitgekomen? Kom gerust eens kijken in een van onze tuinen. Als deze op hun mooist zijn, willen we hier nog extra aandacht aan besteden. Houd de website leliezorggroep010.nl dus in de gaten. De actie #lentewens is mede mogelijk gemaakt door: het programma Waardigheid en Trots, Visser Groen Hoveniers en Verloop drukkerij.


“U bent een pra chtig, wijs mens n e e t ! a w W , a t b e e n t ik n b li e j e d l a t n u er bent :-)” “De en zon E , . n d j e i jke t bloem e d heerli n ppen i o ijen n b k , e l d a stra waar te en d m l r e v a een e en w at ik d g u e is w n. Vr e h c m a e l o e z ag. m alend r n t e s g n ee bren g a a d u van dag!” e n j i F . Ergens e t n e l s i t “He “We hebben elkaa eer zijn w l e g o v r nodig, n begint ee dat is toch zonnekla uur is het t a n e ar, D . lied want mensen wille uister n warmte theater. L en aandacht voor el ” kaar. en geniet! Waarom niet even praten, waarom geen lieve lach, zo zorg je voor een “Ik wens u lichtpunt het beste! En dat is waar ‘t om g niet minde aat.” r! U bent wa ardevol als geen a nder.”

“Ik wens… od heel G e r e H e dat d g zijn. a m u j i b t dich ar)” n Boaz (6

a Groeten v

ja

Uitgave van Lelie zorggroep

29


Vertrouwd gezicht voor bewoners én medewerkers Peter Sutter is al acht jaar lid van de cliëntenraad

Peter Sutter zet zich als lid van de cliëntenraad al acht jaar in voor de cliënten van verpleeghuis De Burcht. In 2009 kwam hij in de raad als mantelzorger van zijn schoonmoeder en ook na haar overlijden in 2012 bleef hij zich inzetten voor het cliëntbelang. “Ik loop regelmatig de afdelingen langs. Ik maak een praatje met bewoners en met medewerkers. Wat gaat goed? Vindt men iets niet prettig? Dan kaart ik het aan. Wat ik mooi vind om te zien, is dat je zo een vertrouwensband opbouwt. Met de bewoners én de medewerkers.” Hij is inmiddels een bekende verschijning in De Burcht. Peter is vaak te vinden in het verpleeghuis en daarmee een makkelijk te benaderen aanspreekpunt. Zo nu en dan bezoekt hij ook een andere locatie van Lelie zorggroep, om te kijken hoe ze het daar doen. Daarnaast zit hij in de centrale cliëntenraad die contacten onderhoudt met de raad van bestuur. “Ik ben er sommige weken wel zo’n tien tot twintig Wat doet de cliëntenraad? Aandacht voor cliënten, opmerken als iets niet werkt, vooruitzien, eraan werken dat zaken voor cliënten ten goede veranderen. Dat is het werk van de cliëntenraad. Lelie zorggroep vindt het belangrijk dat elke locatie een eigen cliëntenraad heeft. Omdat cliënten en hun verwanten op locatie het best aan kunnen geven waar de zorg- en hulpverlening beter zou kunnen. Om die reden worden momenteel leden voor cliënten30

uur mee bezig. Maar niet alle leden zijn er zo druk mee hoor.” Gevraagd naar de mooiste resultaten van de cliëntenraad, hoeft Peter niet lang na te denken. Het zijn vooral de praktische zaken die het leven in een verpleeghuis makkelijker maken. Zo kwam er op zijn voorstel een bord met foto’s van medewerkers waarop staat wanneer zij werken. “Vaak ken je wel het gezicht, maar niet de naam van iemand. Zo weet je wanneer je een vraag kunt stellen. Heel handig.” Ook was hij betrokken bij de verbetering van de kwaliteit van de warme maaltijden.

VRIJWILLIGERS

ners naar buiten te gaan als het lekker weer wordt. “We hebben te maken met mensen die niet goed meer voor zichzelf kunnen zorgen. Door jouw aanwezigheid, kun je hen weer een stuk levensvreugde geven, waardoor hun leven meer betekenis krijgt. Aai hen maar over de bol, geef hen maar een glaasje drinken. De voldoening die dat geeft, besef je pas als je het gaat doen.”

Peter is gepensioneerd en doet zijn werk voor de cliëntenraad vrijwillig. Nog altijd ziet hij gebeuren dat mensen hun verwant met een tas met kleren letterlijk overdragen aan de zorg. “Ik snap dat mensen het druk hebben, maar je moet wel betrokken blijven.” Hij zou graag zien dat meer mensen zich melden als vrijwilliger. In de cliëntenraad, of gewoon om met bewo-

En wie weet plukt Peter daar zelf ooit ook nog de vruchten van. “Als wij zelf zo oud zijn, hoop ik dat we hebben bijgedragen aan een verpleeghuis dat als een thuis voelt. Iedereen in mijn familie weet dat, als het nodig mocht zijn, ik naar De Burcht wil. En ik hoop dat er dan ook goede mensen in de cliëntenraad zitten.”

raden per locatie geworven. Deze raden moeten de voormalige regionale cliëntenraden van Lelie zorggroep vervangen. Voor de thuiszorg heeft Lelie zorggroep een aparte cliëntenraad die de belangen van de thuiszorgcliënten uit het hele land behartigt. Dit betreft dus zowel de cliënten van Agathos als Curadomi. De centrale cliëntenraad is samengesteld uit een afvaardiging van deze cliëntenraden. Deze cliëntenraad geeft gevraagd en on-

gevraagd advies aan het bestuur van Lelie zorggroep. Wilt u meer weten over de samenstelling van de cliëntenraden? Kijk dan op www.leliezorggroep.nl/cliëntenraad. Via deze webpagina kunt u ook contact opnemen met de cliëntenraad. Bijvoorbeeld voor het stellen van een vraag. Wilt u zich na het lezen van dit artikel aanmelden om actief te worden in een van de cliëntenraden? Mail dan naar cliëntenraad@leliezorggroep.nl


Binnen Lelie zorggroep zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers actief. Ze geven tijd, energie, aandacht en liefde aan hun medemens. Tegen al die vrijwilligers en mantelzorgers zegt Lelie zorggroep: hartelijk dank! Voor deze editie van het Lelie magazine staan drie vrijwilligers extra in het zonnetje.

Een Leliebloemetje voor... Vrijwilliger Ev ert van Lagen (36) verzorgt de tuin:

‘Het geeft me ontspanning ’

“Ik geniet ervan als de tuin van Zorghuys Dannenborgh er weer schoon en strak bij ligt. Ook vind ik het gezellig om een praatje te maken met de bewoners en het personeel. Ze kennen me hier allemaal.” Voor vrijwel elke tuinklus staat Evert paraat: “Het onkruid wieden, planten snoeien, de bladblazer hanteren en nog meer onderhouds- en opruimwerkjes. Het geeft me ontspanning om hier bij Dannenborgh in de tuin bezig te zijn.” Daarbij heeft Evert nog een paar bezigheden gekregen: “Iedere zaterdag haal ik dozen uit elkaar en ruim ik het oud papier op, ik breng dit alles naar de oudpapier-container die bij onze kerk staat. Ook het oude glas neem ik dan mee. Zo blijft de schuur netjes. Dan loop ik ook altijd even naar binnen voor een kopje koffie en een gezellig praatje.”

Riet Plat tèl (83) is dertig ja al ar vrijwil liger: ‘I

2) de Jong (6 d r a r e G r : Vrijwillige r cliënten kookt voo

om n j fi s i t e ‘H te zijn’ l o v s i n e betek

“Hollandse pot, chili con carne en nasi zijn in trek bij de bewoners. Ik kook van alles wat de bewoners graag willen en daar worden ze heel blij van. Tijdens de maaltijd bespreken we allerlei onderwerpen en ik vind het mooi om hen aandacht te geven. Dat wordt ook echt gewaardeerd. Ik vind het fijn om met mijn aanwezigheid betekenisvol en zinvol te kunnen zijn voor de cliënten. Dienstbaar en nuttig zijn, dat vind ik belangrijk.”

k krijg e rv voor ter eel ug’

“Het raakt me als ik mensen gelukkig zie worden. Ook al klinkt het misschien vroom, maar het doel van je leven is toch om iets voor je naaste te doen?” Riet is al bijna dertig jaar vrijwilliger in Tiendhove en helpt zeker vier keer per week bij verschillende activiteiten. “Ik houd van mensen. En ja... ik geef veel, maar ik krijg er ook veel voor terug. En dan die blik in hun ogen als cliënten zeggen: ‘Wat een fijne middag, dankjewel!’ Wie er dan de fijnste middag heeft gehad? Ik!”

Uitgave van Lelie zorggroep

31


Advertentie

Leven verdient zorg, aandacht en bescherming Ieder leven is waardevol. Wij zien het leven als een wonder, een geschenk van God. Waardevol, maar ook kwetsbaar. Als het leven als een geschenk wordt gezien, heeft elk leven waarde. Daarom verdient ieder leven zorg, aandacht en bescherming. Onze zorgverzekering sluit aan bij een christelijke levensovertuiging. We helpen u graag om kwalitatief goede en betaalbare zorg te vinden die het beste bij u past. Maak een bewuste keuze. Kies voor een zorgverzekeraar die u verzekert van verantwoorde zorg.

Kijk voor meer informatie op www.prolife.nl


Column

Colofon Lelie magazine

Wanneer is zorg waardevol? Op deze plaats schrijft een externe columnist over zijn/haar persoonlijke ervaringen met zorg. Deze keer: Gert-Jan Segers, fractievoorzitter van de ChristenUnie in de Tweede Kamer.

Liefde heeft LIEF Het was bij ons thuis, in een kamertje aan de Douwe Kalmaleane in Leeuwarden, dat de moeder van mijn moeder een herseninfarct kreeg. Van de statige dame die ik kende, leek weinig meer over. Soms moest ik samen met mijn moeder mijn oma op een stoel helpen waarop ze kon plassen. Dat had iets ontluisterends. En toch is er geen moment geweest waarop ik dichterbij mijn lieve, gelovige oma ben gekomen dan toen en daar.

Iemand met dementie is zich van geen onwaardigheid bewust Oud worden is een zegen, maar het vooruitzicht van de dood kan beklemmend zijn. De laatste jaren pleiten verschillende partijen voor wat zij noemen ‘waardig sterven’, als tegenhanger van wat kennelijk ‘onwaardig’ zou zijn. Ik denk dat die ‘onwaardigheid’ in the eye of the beholder is. Iemand met dementie is zich van geen onwaardigheid bewust, maar de angst dat anderen zo naar je gaan kijken wanneer je ouder wordt, kan het gevoel van onwaardigheid bij voorbaat geven. Ik wil dat we genadig blijven kijken naar ouderen in hun zwakheid en werk maken van wat we ‘waardig ouder worden’ zijn gaan noemen. Dat betekent: zij aan zij staan met alle zorgverleners die zien waar ouderdom ook eenzaamheid met zich meebrengt. Mantelzorg stimuleren door het opzetten van een mantelzorgfonds. Werk maken van advance care planning. Niet investeren in stervensbegeleiders, maar in levensbegeleiders.

Nummer 7, juni 2017 Het Lelie magazine is het halfjaarlijkse magazine van Lelie zorggroep, bedoeld voor cliënten, medewerkers, mantelzorgers, vrijwilligers, zorgorganisaties, gemeenten, verzekeraars en voor iedereen die geïnteresseerd is in zorg en hulpverlening. Het Lelie magazine verschijnt twee keer per jaar, in een oplage van 15.000 exemplaren en wordt verstuurd of persoonlijk uitgereikt. www.leliezorggroep.nl/leliemagazine HOOFDREDACTIE Stephan Bol leliemagazine@leliezorggroep.nl

CONCEPTREALISATIE Janneke de Leede, Media advies

EINDREDACTIE Hanna Smallenbroek

UITGEVER Afdeling Marketing en communicatie, Lelie zorggroep

FOTOGRAFIE Theo van Pelt, Ilona Kamps

VORMGEVING Flashworks.nl - Kampen

MET MEDEWERKING VAN: Anja Rietveld, Anneleen Bosselaar, Femmy Hoogeveen, Gert-Jan Segers, Heleen Sissing, Hendrik-Jan van den Berg, Ineke van Dongen, Johan de Graaf, Leontien Laterveer, Neelke Baas, Reinier van der Horst, Rozemarijn Groenewegen, Tilda Sytsma, Wilma Veen.

ADVERTENTIES Afdeling Marketing en communicatie, Lelie zorggroep DRUKWERK BDU print, Barneveld Aan de inhoud van dit magazine kunnen geen rechten worden ontleend.

BRAINSTORM Dit Lelie magazine kwam mede tot stand dankzij een brainstorm met een gevarieerde groep medewerkers: Stephan Bol, Petrina Wols, Yvonne Lommers, Corrie Vroon, Sonja Elbertsen, Hanna Smallenbroek, Jan Boogaard.

Mijn oma is me nooit minder dierbaar, of minder ‘waardig’ geworden, omdat ze aan het eind niet meer wist wie ik was. Liefde heeft lief. Liefde zorgt. Ook als die ander denkt dat hij of zij die liefde onwaardig is. Gert-Jan Segers ChristenUnie

Uitgave van Lelie zorggroep

33


Mede mogelijk gemaakt door….

Dat uitje naar familie. Een gezin dat weer energie heeft om de problemen aan te pakken. Een goede dag in het verpleeghuis. De eerste stappen die weer gezet worden bij de revalidatie. Elke dag wordt het mede mogelijk gemaakt door onze collega’s.

Biemla

Paul

Annemarijn

Verzorgende IG bij het Flexbureau van Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn

Ambulant hulpverlener bij Agathos

Wijkverpleegkundige bij Curadomi

“Ik werk in een fijn en betrokken team. Ik kom bij mensen en gezinnen thuis die begeleiding hebben gevraagd omdat zij tegen problemen aan lopen. Het geeft mij veel voldoening om tijdelijk met hen mee te lopen en samen met hen naar een oplossing te zoeken.”

“De persoonlijke aandacht, het langdurige contact en het verpleegkundige vak maken mijn werk zo mooi. De cliënten hebben vaak zelf grotendeels nog regie op hun leven. Door onze zorg maken we dat mede mogelijk. Het is fijn dat onze christelijke identiteit voor veel cliënten ook van meerwaarde is.”

“Ik werk hier vanaf juni 2012 en doe dat met veel plezier! Mijn werk is uitdagend en gevarieerd. Ik werk op een aantal locaties in Rotterdam en Hoogvliet. Het is ideaal om op verschillende afdelingen en locaties te werken, dit doe ik liever dan werken op één afdeling.”

Binnenkort ook mede mogelijk gemaakt door jou? Wil jij ook je talenten inzetten voor onze cliënten en bewoners? Liefdevolle zorg bieden vanuit christelijke uitgangspunten? Jezelf verder ontwikkelen in je vak? Dan ben je bij ons aan het juiste adres. Wijs anderen ook gerust op onze vacatures.

leliezorggroep.nl/werk

voor al onze vacatures

Leliemagazine 7 binnenwerk