Lelie Magazine nr. 10 - 2018

Page 1

e i l Le ep nummer 10

zorggro Uitgave van Lelie

Dichtbij zijn Basisbehoefte bij

dementie

Bestuurder Joost Zielstra:

‘Ik wil zijn waar het gebeurt’ Hoe houden we

het gezellig aan tafel?

e n i z a g a m


Inhoudsopgave

12 2

Op de coverfoto staan cliënt Rietje en bestuurder Joost Zielstra. Lees meer over hen in het interview vanaf pagina 4. BEELD: Iris Loonen

14

Inhoud

Welkom 3 Knuffelzorg?

4

Bestuurder Joost Zielstra:

‘Ik wil zijn waar het gebeurt’

8

Zorg dichtbij na verhuizing

Vanuit de Raad van Bestuur 9 Dichtbij in de praktijk 10 Zorg voor elkaar in de wijk

Dichtbij je vroegere ik 12 Fotoproject ‘Spiegelbeeld’

14

Van mens tot mens

Verwendag met de knuffelzuster

16 ZieZoZorg 18 ZIJN grootheid dichtbij Van mens tot mens 21 Giechelen met tante Gree

18

26

Samen eten met het gezin 22 Hoe houden we het

gezellig aan tafel?

25

Van mens tot mens

Wonen op afstand, liefde dichtbij

26

GZ-psycholoog Lenie Vermeer:

‘Dichtbij zijn is basisbehoefte bij dementie’ Lezersonderzoek 28 Maak kans op een boekenbon!

29 Een Leliebloemetje voor…

Vrijwilligers in het zonnetje

31 Werken met waardering 33 Verbazend dichtbij

Een column van Diederik van Dijk

34 Lelie zorggroep is er voor u

Wat kunnen Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen, zorg en welzijn voor u betekenen?

36 Kom werken bij Lelie zorggroep


Welkom

Knuffelzorg? “Kijk toch hoe mooi”, zegt een collega tegen me als we met Jo Klaassen en helpende Lydia Velden door de gang van verpleeghuis Siloam lopen. We zien hoe Lydia een arm om mevrouw Klaassen haar rug legt. Zij beantwoordt het gebaar automatisch met haar eigen arm. Zo lopen ze naar de recreatiezaal.

Lydia is letterlijk en figuurlijk dichtbij haar cliënt, dat ontdek ik al snel als we even later met elkaar in gesprek zijn. Ik zie dat ze zich er allebei prettig bij voelen. Ook als Lydia mevrouw Klaassen een knuffel geeft. Hier wordt gezorgd van mens tot mens. En toch voel ik me verplicht die ene vraag te stellen: is het wel professioneel? Zegt die vraag niet meer over mij dan over Lydia? Over hoe wij als samenleving naar de ouderenzorg zijn gaan kijken? Behandelen we hier de ziekte van Parkinson of dementie? Nee, we zorgen voor mensen die te maken krijgen met een bepaalde aandoening. Dat kan juist door dichtbij hen te zijn. Te kijken naar wat zij nodig hebben. Bij de een is een liefdevolle blik genoeg, de ander heeft

behoefte aan een omhelzing. Weer een ander knuffelt een erg onrustige cliënt met dementie ’s nachts in slaap, hoor ik. Is de zorgmedewerker of hulpverlener die dat aanvoelt zonder daarbij de grenzen van zichzelf en een ander te overschrijden niet juist professioneel? Is dat niet waar het om draait in persoonsgerichte zorg? Ik voeg bewust een aantal vraagtekens toe, omdat ik hoop dat u daar eens over nadenkt.

In dit magazine laten we de waarde van nabijheid in de zorg en hulpverlening zien. Wat mooi als mensen zich kunnen openstellen voor elkaar. Dat geeft niet alleen kleur aan de dag van onze cliënten, maar ook van de medewerker. Alleen al de foto’s die we bij de verhalen mochten maken, spreken boekdelen. Bekijk ze eens. Laat ze op u inwerken. En stel uzelf de vraag: hoe kan ik vandaag (en morgen) dichtbij zijn voor de mensen om mij heen?

Stephan Bol Hoofdredacteur Lelie magazine

Cartoon

Uitgave van Lelie zorggroep

3


Interview

wil zijn waar

BESTUURDER JOOST ZIELSTRA:

BEELD: Iris Loonen

‘Ik

het 4

gebeurt’


In een strak kantoorgebouw - ver weg van cliënten - een zorg-organisatie besturen? Dat is niets voor Joost Zielstra (53). Hij is in mei dit jaar begonnen als bestuurder bij Lelie zorggroep. Samen met Hendrik Jan van den Berg vormt hij de Raad van Bestuur. Contact met mensen is zijn belangrijkste drijfveer. Als bestuurder is hij graag dichtbij, al kan dat niet altijd en met iedereen. “Je zult mij zo min mogelijk op het hoofdkantoor aantreffen,” vertelt de bestuurder, met passie in zijn stem. “Ik wil zijn waar het gebeurt.” Joost is ooit begonnen als verpleegkundige en heeft veel ervaring opgedaan in de (ouderen)zorg. “Iedereen die leiding geeft, moet regelmatig contact hebben met de mensen om wie het gaat,” is zijn stellige mening. Hendrik Jan van den Berg en hij treden op als aanspreekpunt buiten én binnen de organisatie en zijn eindverantwoordelijk voor Lelie zorggroep. “Wij zetten met elkaar de lijnen uit, daarnaast werken we samen met veel andere partijen, zoals woningcorporaties, andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en de overheid. Maar écht contact met mensen vind ik het belangrijkst.” TEVREDEN “Laatst werkte ik een ochtend mee op een afdeling in een van onze verpleeghuizen,” vertelt Joost, met een glimlach. “Ik ontmoette daar een mevrouw die al 34 jaar op bed ligt, Rietje heet ze. Haar hele kamer is gevuld met wel duizend poppen. Eenmaal per veertien dagen gaat ze onder de douche en daar kan ze die hele twee weken tegenop zien, zo erg vindt ze dat. Het bezoek maakte indruk op me. Als je tot je door laat dringen dat je zo lang, onafgebroken op dezelfde plaats bent, dan besef ik weer hoe rijk ik ben. Ik kan wél op bezoek gaan, me verplaatsen, naar buiten gaan en ga zo maar door. Rietje is tevreden met wat ze heeft en maakte geen ongelukkige indruk op me.

Tevreden zijn met kleine dingen kan een mens gelukkig maken. Dat heeft Rietje me geleerd.” Joost heeft de afgelopen maanden in verschillende huizen en teams een dagdeel meegelopen en is van plan dat met grote regelmaat te blijven doen. “Ik vind het belangrijk om feeling te houden en contact te hebben, en ik vind dat ook leuk. Op die manier blijf ik dichtbij de mensen om wie het allemaal gaat.”

‘Tevreden zijn met kleine dingen kan een mens gelukkig maken, dat heeft Rietje me geleerd’ VERBINDING Dichtbij mensen zijn, dat lukt niet altijd, zeker niet met een drukke agenda. Tijdens dit interview wordt Joost gebeld. Het gaat om zijn zieke moeder die kortgeleden is verhuisd naar een verpleeghuis. Er wordt een aantal praktische zaken besproken en dan hervatten we het interview. Dit is het moment dat Joost aangeeft dat hij het lastig vindt om niet altijd overal fysiek aanwezig te kunnen zijn. “Mijn dagen bij Lelie zorggroep zijn vol. Ik zou natuurlijk graag vaker en langer bij mijn zieke moeder willen zijn. Ze betekent veel voor me. Maar ik heb geleerd dat het niet gaat om kwantiteit. En dat weet mijn moeder als geen ander. Laatst zat ik naast haar bed en ik besefte dat ik maar een kwartier had om bij haar te zijn. Dat wilde ik graag met haar bespreken. Mijn moeder zei tegen me: ‘Dat weet ik toch…’. Dat raakte me. En ik wist dat ze het meende. Je weet dan dat het goed zit. Met een goede vriendschap is dat hetzelfde. Soms spreek je vrienden maanden niet en toch weet je dat het goed zit. Dichtbij betekent niet dat je er altijd moet zijn. Het hoeft niet altijd een fysieke verbinding te zijn. Afstand zegt in principe niets. Ik heb dat ook gemerkt als vader. Mijn oudste zoon verbleef een keer vier maanden in Afrika. Uiteindelijk leek dat, ook dankzij de huidige communicatiemiddelen, dichterbij huis te zijn dan de > Uitgave van Lelie zorggroep

5


‘We zijn niet alleen maar lief, feitelijke afstand. Als je de verbinding eerst maar hebt gemaakt, als er maar een relatie is ontstaan, daar gaat het om.” De relatie met zijn moeder is goed, vertelt Joost. “Toen ik vijf jaar was, is mijn vader overleden. Samen met mijn broer, die een jaar ouder is, trek ik dus al bijna 50 jaar alleen met mijn moeder op. Ze is al bijna mijn hele leven vader en moeder tegelijk voor me. Ze heeft goed voor ons gezorgd. Ik ben blij dat ze er nog is en ik ben ontzettend trots op haar.” GOED GESPREK Zelf moet hij naar eigen zeggen niets hebben van macht en ego. “Ik sta liever bekend als ‘de verbinder’. Ik zorg ervoor dat mensen samen enthousiast worden om een doel te bereiken. Ik zou graag willen dat we binnen Lelie zorggroep allemaal in verbinding staan 6

we zijn juist óók professioneel’ met elkaar. Als bestuurders vinden we het belangrijk dat er geen drempels zijn binnen onze organisatie. We willen er energie in stoppen om eventuele afstanden te overbruggen. Maar dat gaat niet vanzelf. Je kunt wel zéggen dichtbij te willen zijn, maar dat is iets wat we met elkaar – niemand uitgezonderd – waar moeten maken, iedere dag opnieuw.” Joost erkent dat dit bij een landelijke, grote organisatie als Lelie zorggroep een uitdaging is. “Daarom is het ook de kunst om op afstand verbinding met elkaar te maken. Dat betekent investeren. Bijvoorbeeld door vaker met elkaar te bellen in plaats van te mailen. Persoonlijke verbinding helpt enorm, want als je elkaar echt kent, ontstaan er mogelijkheden. Hoe vaak worden proble-


men niet opgelost wanneer we elkaar ontmoeten en een goed gesprek met elkaar voeren?” Samen met collega’s het beste in elkaar naar boven brengen, dat vindt Joost ook belangrijk in zijn werk. “Ik denk dat we als Lelie zorggroep niet bescheiden hoeven te zijn. We zijn een ontzettend professionele organisatie en we leveren professioneel werk, met professionele mensen. Natuurlijk is relatie onderling het belangrijkste. En ik vind liefdevolle zorg ook belangrijk. Toch denk ik ook vaak: ‘we zijn niet alleen maar lief’. We zijn juist óók professioneel. Ik zou dat best eens wat vaker willen benadrukken. Vaak zeggen we tegen elkaar ‘dankjewel voor wie je bent’. En dat is ook iets moois. Maar we mogen ook gewoon weleens zeggen: ‘dankjewel voor wat je doet en wat je kunt!’. Ik denk dat we daarmee best mogen pronken.” CHRISTELIJK Lelie zorggroep is een christelijke organisatie, maar wanneer krijgt iets het stempel ‘christelijk’? Dat is voor Joost een moeilijke vraag. Zelf is hij lid van een gemeente binnen de Protestantse Kerk Nederland. “Christelijke zorg is ons ankerpunt en de voedingsbodem voor identiteitsgebonden zorg. Dat vind ik machtig mooi én machtig moeilijk… Toen mijn vader overleed, kregen mijn moeder, mijn broer en ik de beste zorg van mensen die niet christelijk waren. Ik ben dus voorzichtig om iets als christelijk te omschrijven, omdat je daarmee andere mensen tekort doet.” De meerwaarde van een christelijke organisatie als Lelie zorggroep is voor hem duidelijk. “We werken vanuit christelijke waarden, zonder dat er overal dik bovenop te leggen. Daarnaast denk ik dat een christelijke organisatie meerwaarde heeft omdat we daarmee een soort verbintenis met elkaar aangaan. We zijn een soort familie, met een kader met normen en waarden. Als organisatie bedienen we een doelgroep die zich thuis voelt bij onze christelijke uitgangspunten die uit de Bijbel komen. En dat is mooi.” De verschillende merken (divisies) die bij Lelie zorggroep horen, hebben ieder hun eigen identiteit, en die divisies geven duidelijkheid, merkt Joost. “Lelie zorggroep is een erg brede organisatie, met een brede (christelijke) doelgroep. Ik vind het mooi dat de verschillende onderdelen daar ieder hun eigen betekenis aan geven. Soms gebruiken we andere woorden of uitingen. Maar uiteindelijk delen we dezelfde basis.” ó

Joost Zielstra dichtbij Joost Zielstra is in 1965 geboren in Den Haag. In zijn kinderjaren woonde hij in Rozenburg en Heerenveen en later in Kappelle-Biezelinge. Sinds 1 mei 2018 vormt hij samen met Hendrik Jan van den Berg de Raad van Bestuur van Lelie zorggroep. Joost is al zijn hele werkende leven actief in de (ouderen)zorg. Hij begon als verpleegkundige in het ziekenhuis en op 26-jarige leeftijd maakte hij de overstap naar de verpleeghuiszorg. De afgelopen 6 jaar was hij bestuurder van ouderenzorgorganisatie De Vijverhof in Capelle aan den IJssel. Joost woont in Bergen op Zoom en is getrouwd met Christel, samen hebben zij zeven kinderen. Joost is opa van twee kleinkinderen.

Uitgave van Lelie zorggroep

7


10

Lelie magazines! Het Lelie magazine dat u nu in handen hebt, is alweer de tiende editie! Twee keer per jaar maakt de redactie een mooi en lezenswaardig magazine voor u, waar échte verhalen uit de zorg en hulpverlening centraal staan. Die verhalen komen vanuit de cliënten en medewerkers van Agathos, Curadomi en (de huizen van) Lelie zorggroep. Dankzij de authentieke portretten, persoonlijke interviews en aantrekkelijke reportages geeft dit tijdschrift voor veel lezers een prachtige inkijk in de wereld van de (christelijke) zorg en hulpverlening. GRATIS De artikelen in het Lelie magazine zijn geschreven voor een breed publiek en dus interessant voor iedereen die - op welke manier dan ook - betrokken is bij zorg- of hulpverlening. Op onze website kan iedereen het Lelie magazine digitaal lezen, via leliezorggroep.nl/leliemagazine. Wie het Lelie magazine (nog) niet automatisch ontvangt, kan hier ook een (gratis!) papieren abonnement aanvragen. We delen de magazines ook uit op markten en beurzen waar we staan, om iets van ons werk te laten zien. Bent u enthousiast over wat u leest? Geef het Lelie magazine dan vooral door aan iemand anders!

UW MENING Wilt u uw mening kwijt over het Lelie magazine? Dat kan via het lezersonderzoek op pagina 28, of via leliezorggroep.nl/lezersonderzoek.

Zorg dichtbij na verhuizing hoofdkantoor Het hoofdkantoor van Lelie zorggroep is vanaf half december gevestigd aan de Hoofdweg in Rotterdam. De nieuwe kantoorlocatie is dichterbij onze zorglocaties én is zo ingericht dat alle medewerkers van de zorggroep er makkelijk naar binnen kunnen lopen. Als de kantoormedewerkers van Lelie zorggroep uit het raam van hun nieuwe werkplek kijken, zien ze verpleeghuis De Burcht liggen. Het pand op Hoofdweg 222 ligt op loopafstand van ons verpleeghuis in de wijk het Lage Land en van station Rotterdam Alexander. Een werkplek met zicht op zorg én LET OP: NIEUW ADRES dichtbij het openbaar vervoer en HOOFDKANTOOR de snelwegen dus. Dat is een grote Hoofdweg 222 verbetering ten opzichte van het vo3067 GJ Rotterdam rige hoofdkantoor in Capelle aan den Postbus 8176 IJssel. Lelie zorggroep huurt het pand 3009 AD Rotterdam voor de komende vijftien jaar. T 0900 22 44 777

8

ACHTER DE SCHERMEN Op het hoofdkantoor werken medewerkers van de ondersteunende diensten. Zij staan nooit zo op de voorgrond. Ook niet in dit magazine. Maar achter de schermen zorgen zij ervoor dat de honderden collega’s in de zorg- en hulpverlening hun werk kunnen doen. Denk daarbij aan de afdeling kwaliteit die medewerkers helpt de zorg volgens de huidige kwaliteitsnormen te verrichten. Of de afdeling personeelszaken die ervoor zorgt dat alle administratie van de medewerkers is geregeld en dat iedereen op tijd zijn of haar salaris ontvangt. En de afdeling communicatie, die onder andere verantwoordelijk is voor het verschijnen van dit magazine. Op het hoofdkantoor werken ruim honderd medewerkers. Daarnaast komen vele collega’s een aantal keer per jaar op deze locatie. Om een training of opleiding te volgen, of voor een overleg. Om hen een warm welkom te geven, is op de begane grond een bescheiden bedrijfsrestaurant gevestigd. Hier kan men rustig een kopje koffie drinken en er zijn werkplekken beschikbaar. Tussen de middag verzorgt en verkoopt De Specialiteit, het restaurant van De Burcht, broodjes voor wie dat wil.


Vanuit de Raad van Bestuur

Dichtbij

in de praktijk Dichtbij is het thema van dit magazine. Dichtbij is ook een van onze kernwaarden. Wij geloven dat we onze kernwaarden in de praktijk brengen door ons gedrag. We noemen dat kerndaden. Als Raad van Bestuur willen we hierin ook een voorbeeld zijn. Daarom hebben we de afgelopen maanden met talloze collega’s, onze cliëntenraad, ondernemingsraad en raad van toezicht nagedacht over de toekomst. Samen hebben we plannen gemaakt voor de komende vier jaren.

Mooi om te zien dat steeds meer mensen met een zorgvraag voor ons kiezen We zagen veel creativiteit, bevlogenheid en passie voor ons mooie werk. Om dat te kunnen blijven bieden, willen we investeren in professionaliteit en goede en moderne ICT-voorzieningen voor ons personeel. We zagen liefde voor onze cliënten en hun individuele noden. Die willen we vertalen naar meer aandacht voor hun welzijn en persoonsgerichte zorg. We zagen het verlangen samen te werken en zo met de diverse expertises die we in huis hebben het verschil te maken in de wijken waar we werken. Prachtige ambities om aan te bouwen de komende jaren. Zeker nu de overheid ons gelukkig ook weer wat extra financiële mogelijkheden geeft, na jaren van bezuinigingen. GROEI EN BLOEI

We zien dat zorgvragen toenemen, door toenemende vergrijzing. Veelal komt de ouderdom met gebreken. Ook in de jeugdzorg en intensief ambulante hulpverlening groeien we in veel regio’s. Scholen vragen steeds meer ondersteuning voor begeleiding in het passend onderwijs. Het is mooi om te zien dat steeds meer mensen en scholen met zo’n zorgvraag voor ons kiezen om die

zorg en hulpverlening te bieden. Om die reden zijn we een grote campagne begonnen om nieuwe collega’s te werven. Gelukkig krijgen we veel sollicitaties als reactie daarop. Helaas lukt het niet in elke gemeente om voldoende personeel te werven. Dat vraagt soms om keuzes. Zo hebben we onlangs besloten de wijkverpleging in Ermelo en Tholen over te dragen aan lokale christelijke zorgaanbieders. Landelijk zijn er grote tekorten aan personeel in de zorg. Ook voor ons blijft komend jaar de grote uitdaging om voldoende personeel op te leiden en aan ons te verbinden. Als lezer kunt u ons, en daarmee dus al onze cliënten, daarbij helpen. Wijs mensen uit uw omgeving gerust eens op de mogelijkheid voor een baan in de zorg of hulpverlening bij een van de divisies van Lelie zorggroep. Afgelopen najaar hebben we ook het 50-jarig jubileum gevierd van Agathos. We hebben mooie bijeenkomsten gevierd met inspirerende sprekers. Reden voor dankbaarheid. Voor dit jubileum hebben we ook een prachtig jubileummagazine uitgegeven. Op www.agathos-thuiszorg.nl/50-jaar kunt u nog exemplaren bestellen. Ook de Raad van Bestuur van Lelie zorggroep is in het afgelopen jaar weer volledig op kracht gebracht door de komst van Joost Zielstra. In dit magazine kunt u zijn enorme bevlogenheid voor onze waarde(n)volle zorg lezen. Samen hebben wij een goede samenwerking en zoeken we dagelijks het beste voor onze medewerkers en cliënten. Ook in 2019 hopen wij ons hier weer volledig voor in te zetten. Ons motto daarbij is Ora et labora; Bid en werk!

Hendrik Jan van den Berg Namens de Raad van Bestuur

9


Zorg voor elkaar in HULP BIJ HUISHOUDEN

WIJKVERPLEGING

AMBULANT HULPVERLENER

ZIEKENHUIS DAGBESTEDING

BUURTBEWONERS

ZORGWINKEL VRIJWILLIGERS

VERPLEEGHUIS

GEESTELIJK VERZORGER

MAALTIJDBEZORGING

FYSIOTHERAPEUT HUISARTS

MANTELZORGERS

10

ERGOTHERAPEUT


de wijk

CASEMANAGER DEMENTIE

SOCIAALWIJKTEAM

De gezondheid van mevrouw Huisman gaat langzaam achteruit. Ze is niet meer zo goed ter been en blijft steeds vaker gewoon thuis. Op advies van haar huisarts brengt ze een bezoek aan de zorgwinkel van Lelie zorggroep in Rotterdam. Daar hoort ze over de mogelijkheden voor haar, die gewoon voor handen zijn in de wijk. Enige tijd later heeft ze een scootmobiel, wordt ze geholpen met het huishouden en gaat ze samen met een vrijwilliger naar de dagbesteding. Door zo goed mogelijk met elkaar en andere zorg- en welzijnsaanbieders samen te werken, wil Lelie zorggroep wijkbewoners helpen om langer thuis te wonen. Samen met buurtbewoners, mantelzorgers en vrijwilligers investeren we in een zinvolle dag voor iedereen. Welk aanbod we vanuit Lelie zorggroep (of Agathos of Curadomi) kunnen bieden, verschilt per plaats. Daarom is samenwerking zo belangrijk. In Gouda was mevrouw Huisman bijvoorbeeld bij Agathos aan het goede adres voor huishoudelijke hulp, thuiszorg en begeleiding, en had ze voor de dagbesteding aan kunnen sluiten bij een andere zorgaanbieder. SPIL IN DE WIJK

WELZIJNSWERK PROFESSIONALS

Op de infographic hiernaast is ons ideaalplaatje getekend met al het aanbod voor zorg- en welzijn dat we zelf in huis hebben. In een wijk als Het Lage Land in Rotterdam kunnen we dit nu al bieden. Het afgelopen jaar is daarin veel geïnvesteerd, zegt wijkverpleegkundige Lianneke Ruissen. “We werken bijvoorbeeld nauw samen met de ergotherapeut. Samen met de ergotherapeut kunnen we wijkbewoners helpen zo lang mogelijk taken als koffie zetten zelf te blijven doen. Met de vrijwilligerscoördinator van het verpleeghuis organiseren we ondersteuning, zodat mensen bijvoorbeeld worden opgehaald naar een activiteit van de dagbesteding, of dat er vrijwilligers meegaan naar het ziekenhuis. Bij mensen met dementie werken we samen met de casemanager dementie.” Lianneke merkt dat cliënten het fijn vinden als zij bij dezelfde persoon terecht kunnen en tips krijgen over andere mogelijkheden van zorg en ondersteuning. “Veel mensen vinden het moeilijk te ontdekken hoe en waar ze precies zorg aan kunnen vragen. Daarom willen wij de spil in de wijk zijn en mensen aan elkaar verbinden. Zo kunnen we echt zorgen voor elkaar in de wijk.” Uitgave van Lelie zorggroep

11


Fotoproject ‘Spiegelbeeld’

Dichtbij je vroegere ik Iedereen is jong geweest, de een wat langer geleden dan de ander. Activiteitenbegeleidster Tonny van der Linden, van verpleeghuis Pniël, nam het initiatief voor fotoproject ‘Spiegelbeeld’. Het project brengt het verleden op een creatieve en unieke manier tot leven. Hoe is het om iemand dichtbij z’n vroegere ik op één foto te zien?

'Soms vergeet ik dat ze er niet altijd zo uit hebben gezien' Initiatiefnemer van het fotoproject Spiegelbeeld is activiteitenbegeleidster Tonny van der Linden. Tonny: "Iemand zei laatst tegen mij: 'Zie je die mevrouw daar lopen met die rollator? Die werd vroeger nagefloten op de dijk!' Ik weet best veel verhalen van wat mensen allemaal hebben meegemaakt, maar soms vergeet ik dat ze er niet altijd zo uit hebben gezien. Het is mooi dat dat nu samenkomt in dit project. Mijn voorbeeld is een Amerikaanse fotograaf, waarvan een soortgelijk project een keer in de Libelle stond. Samen met fotograaf John le Noble, en Joost Moolenburgh - die de fotomontage voor zijn rekening nam - hebben wij nu dus een aantal van onze cliënten met hun vroegere ik op de foto gezet. Op die manier krijgen onze oudere cliënten toch even een ander gezicht." Een expositie van deze – en andere foto’s is op dit moment te zien in ons verpleeghuis Pniël en in januari en februari 2019 in ons zorgcentrum Atrium. 12

‘Iedereen heeft een pannenlap van tante Bets’ Bertha de Reus ('tante Bets') is geboren in 1933 en ze hield én houdt erg van zingen. Bertha heeft 'vasculaire dementie' en is niet meer in staat om haar eigen verhaal te vertellen. Neef Wouter Mout (70) vertelt met trots over haar: "Mijn tante Bets is de jongste uit een gezin van dertien kinderen. Haar jeugd stond in het teken van de oorlog en ze heeft het bombardement van dichtbij meegemaakt, waar ze vaak over vertelde. Op de jeugdfoto is ze een jaar of 22 en werkte ze als hulp in de huishouding bij mensen thuis. Ze heeft de huishoudschool gedaan en we hebben hier nog een rapport van haar liggen, met goede cijfers! Tante Bets is bijna zestig jaar getrouwd geweest en heeft geen kinderen gekregen. Ze heeft jarenlang op een koor gezeten en zingen is iets dat ze nu nog steeds graag doet. Als er in het verpleeghuis een kerkdienst georganiseerd wordt, zingt ze uit volle borst mee! Ze kon ook goed haken, iedereen uit de familie heeft wel een pannenlap van haar. Daarnaast deed ze veel vrijwilligerswerk en was ze gek op haar kat 'Moppie'. Inmiddels is ze helaas erg in de war, maar we hebben veel mooie herinneringen aan haar."


‘Ineke had jarenlang een leidinggevende functie’ Ineke van Eijck (76) is blind, verlamd en heeft dementie, waardoor ze niet meer in staat is om haar eigen verhaal te vertellen. Henny Rouss (69) is haar mantelzorger en al 25 jaar bevriend met Ineke. Ze vertelt graag over haar vriendin: “Ineke is geboren in de tweede wereldoorlog. Ze komt uit een gezin met een vader, moeder, drie broers en een zus. Op 15-jarige leeftijd ging zij werken bij firma Storm. Ze heeft zich door studie opgewerkt naar een leidinggevende functie en heeft daar tot haar 55e gewerkt. Daarna ging zij met vervroegd pensioen. Ineke deed veel aan sport, reizen en vrijwilligerswerk. Wij werden vriendinnen toen we met een groepje mee gingen doen met de Nijmeegse vierdaagse. Wij hebben samen veel gewandeld en gereisd, zo hebben we heel wat van de wereld gezien.”

‘Ik heb geleerd te genieten

Willy de Vree (64) werkt als medisch secretaresse bij Lelie zorggroep en kijkt op de foto naar haar jongere zelf uit 1974. "Op de jeugdfoto ben ik 20 jaar en ik zou gaan trouwen met mijn - inmiddels - ex-echtgenoot. Mijn vader was in 1972 overleden en na een moeilijke en verdrietige periode, ging het steeds beter met ons en konden we als familie weer beter genieten van het leven. Ik werkte toen nog in het ziekenhuis op het laboratorium, als Klinisch Chemisch Analiste. Ik was vroeger ook actief als voetbalscheidsrechter bij de jeugd en als ik nog tijd had, was ik graag creatief bezig (borduren). Ik werk inmiddels al meer dan 25 jaar voor Lelie zorggroep (voorheen Zorggroep Rijnmond)! Ik ben oma van twee kleinkinderen, zij komen twee dagen in de week tussen de middag eten en ze komen soms logeren. Ook heb ik de zorg voor mijn dementerende moeder, ik ga elke zaterdag naar haar toe. Het mooiste wat ik door de jaren heen heb geleerd, is: altijd blijven doorgaan, de moed niet opgeven en genieten van de kleine dingen die er zijn. Tegenwoordig kost alles wat meer moeite, maar ik geniet van de kleine dingen en ik hou van mijn werk."

Uitgave van Lelie zorggroep

13

BEELD: John le Noble en Joost Moolenburgh

van de kleine dingen’


Advertentie

NIEUW OPLEIDINGSAANBOD!

OPEN AVOND

DINSDAG 19 MAART 2019 18:00 - 21:00

DONDERDAG 6 JUNI 2019 18:00 - 21:00

Uitgeleerd? Dat ben je nooit. Blijf studeren. Om nog beter te worden in je vak. Door te groeien in jouw organisatie. Of jezelf te ontwikkelen als persoon. Daar helpen wij jou bij. Met deeltijd Associate degrees, bachelors, cursussen, trainingen, maatwerkopleidingen, post-hbo’s en masters die helemaal zijn afgestemd op de wensen van professionals, bedrijven en organisaties. / Bachelors / Masters / Post-hbo’s

/ Cursussen / Associate degrees / Maatwerk

Bekijk ons volledige aanbod op CHE.nl/professionals


Van mens tot mens

BEELD: Iris Loonen

Jo Klaassen (80) met helpende Lydia Velden (50)

Verwendag met de

knuffelzuster

“Wie mijn favoriete zuster is? Dat is zij”. Jo Klaassen knikt glimlachend naar helpende Lydia Velden. “We hebben inderdaad een speciale band”, beaamt Lydia. “Je zorgt voor iedereen hetzelfde, maar soms is het gevoel anders. Dan voelt het alsof iemand je eigen opa of oma is.” Jo Klaassen kwam twee jaar geleden in verpleeghuis Siloam wonen vanwege de ziekte van Parkinson. “Ik kom hier nooit meer vandaan. Daar heb ik wel moeite mee. Daar kan ik samen met Lydia gelukkig wel over praten. Alleen hebben ze zo weinig tijd.” Lydia: “Op een gegeven moment moet je een gesprek wel afkappen, ja. Dat is vervelend.” Lydia is een gevoelsmens. Als ze merkt dat mevrouw Klaassen een slechte dag heeft en veel pijn heeft, organiseert ze spontaan een ‘verwendag’. “Daar genieten we samen van. Even een extra crèmepje smeren. Haar even helemaal helpen met wassen, in plaats van het haar zelf laten doen. Daar maak ik gewoon tijd voor.” Jo Klaassen neemt een slokje koffie. Het drupt. Als vanzelf houdt

Lydia haar hand eronder om de druppel op te vangen. Mevrouw Klaassen is een fervent boekenlezer. “Ik lees wel een boek per dag. Het liefst thrillers.” Regelmatig geeft ze Lydia een boekentip en gaat er een boek mee naar huis. In de woonkamer van Lydia is mevrouw Klaassen trouwens nooit ver weg. “Op mijn vijftigste verjaardag gaf ze me een zelfgemaakt schilderij van Cleopatra. Die heeft een ereplaats bij mij aan de muur.” Lydia: “Ze noemen mij weleens ‘de knuffelzuster’. Dichtbij zijn helpt mij om liefdevolle zorg te geven. Hoe dichtbij dat is, bepaal ik natuurlijk altijd samen met de cliënt. Maar ik zie dat het collega’s helpt om ook dichterbij te zijn.” Verpleeghuis Siloam ligt in de Rotterdamse wijk Hoogvliet en is onderdeel van Lelie zorggroep. Word jij de nieuwe collega van Lydia? Zoek naar een passende vacature via werkenbijleliezorggroep.nl. Uitgave van Lelie zorggroep

15


ZieZoZorg

Op date met een ‘granny’ Om jong en oud samen te brengen, heeft zorgcentrum Atrium afgelopen zomer twee keer een middagje speeddaten georganiseerd: jongeren die een middag worden gekoppeld aan een oudere cliënt, met als doel om – als het klikt - elkaar vaker te ontmoeten. Manager Marianne de Paauw vertelt: “Het waren zeer geslaagde middagen, waaruit een aantal koppels is ontstaan. We hopen in de toekomst vaker dit soort middagen te organiseren en het ook uit te breiden naar andere locaties. Jongeren en ouderen die aan elkaar gekoppeld worden, kunnen veel voor elkaar betekenen.”

Zorg voor Rwanda Zorg dichtbij, daarover gaat dit Lelie magazine. Voor Lelie zorggroep voelt Rwanda soms ook dichtbij… Via de diaconessen die vroeger in ons verpleeghuis Pniël werkten, is Lelie zorggroep als organisatie bij Rwanda betrokken geraakt. In verschillende plaatsen in Rwanda ondersteunen we als Lelie zorggroep gezondheids- en sociale projecten. En regelmatig geven medewerkers van Lelie zorggroep hier onderwijs en training. Al onze medewerkers kunnen via hun salaris een euro (of meer) per maand doneren voor dit goede doel. Ook andere giften zijn welkom. Zie zorgvoorrwanda.nl.

16

Mantelzorgers zijn VIPs Bericht aan alle mantelzorgers: u bent een very important person, een zeer belangrijk persoon! Dit vertelden we onze mantelzorgers op 10 november, de dag van de mantelzorg, maar we kunnen het niet vaak genoeg herhalen. Mantelzorgers verdienen onze aandacht! Hartelijk dank voor uw betrokkenheid en zorg. U maakt het verschil.

Een 8,9 op Zorgkaart Nederland Zorgkaart Nederland is de grootste ervaringssite voor de Nederlandse gezondheidszorg, waar mensen hun ervaringen met de zorg delen met elkaar. Alle teams en locaties van Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep hebben hierop hun eigen plaats en het gemiddelde cijfer dat zij op dit moment gezamenlijk krijgen, is een 8,9! Van onze cliënten beveelt 92% onze organisatie bij anderen aan. We zijn als Lelie zorggroep blij en dankbaar met deze cijfers. Maar ook klachten nemen we zeer serieus. De waarderingen op Zorgkaart Nederland zijn te bekijken via zorgkaartnederland.nl. Alle cliënten kunnen hier ook hun eigen ervaringen met de zorg of hulpverlening achterlaten. Want zorg verdient waardering!


KOFFIE tegen eenzaamheid Agathos vierde dit jaar haar 50-jarig jubileum, o.a. met een jubileummagazine en een aantal jubileumbijeenkomsten met de titel ‘Samen tegen eenzaamheid’. In het kader daarvan is er vanuit Agathos een actie gestart om ‘een kopje koffie tegen eenzaamheid’ te sponsoren. De tijd hebben voor een gesprek over wat je bezighoudt en een kop koffie erbij, daar hebben onze cliënten behoefte aan. Alleen is hier in de praktijk voor onze medewerkers helaas maar weinig tijd voor. Gaat dit u ook aan het hart? Sponsor dan d.m.v. de jubileumactie een kopje koffie of word bezoekvrijwilliger. Meer informatie vindt u op de website van Agathos: www.agathos-thuiszorg. nl/jubileumactie.

100 JAAR christelijke zorg in ROTTERDAM Op 16 april 1919 opende aan de Walenburgerweg 75 het ‘Rusthuis voor ouden van dagen van de Gereformeerde Kerk’. Met financiële steun van de eigen gemeenschap zorgde de Gereformeerde Kerk van Rotterdam-Centrum voor huisvesting voor haar oudere leden. Het bejaardenhuis maakte vele veranderingen en verhuizingen mee, maar bestaat, in zorgcentrum Atrium, nog altijd. Het is daarmee onze oudste locatie en dat betekent dat we volgend jaar een eeuw christelijke zorg in Rotterdam-Centrum mogen bieden. Dat willen we vieren met (wijk)bewoners, medewerkers en onze samenwerkingspartners. Houd de website van Atrium in de gaten voor nieuws over dit bijzondere jubileum: www.leliezorggroep010.nl/atrium.

Blog op leliezorggroep.nl Honderden bezoekers weten inmiddels het blog van Lelie zorggroep te vinden. Sinds juni wordt er wekelijks een nieuw bericht geplaatst, met verhalen van onze medewerkers vanuit de praktijk van onze zorg en hulpverlening. Met prikkelende titels als ‘hij is niet dood’ , ‘arm schaap’, ‘34 jaar in bed’ , ‘patat met een kroket’, ‘als ik beter ben..’, ‘hoezo saai?’ hopen we de lezers een mooi kijkje achter de schermen te geven. Elke week is er iets nieuws te lezen op ons blog! Zie leliezorggroep.nl/blog

Uitgave van Lelie zorggroep

17


Dichtbij In het LICHT van

Gods Zoon,

brengt Hij in kleinheid

zijn GROOTHEID DICHTBIJ. Matthijn Buwalda / Sela


Lelie zorggroep


Advertentie

jouw stap vooruit

Alles weten over burn-out? Vraag het gratis whitepaper aan op www.baasoverjeburnout.nl.

S TA P

7 BAAS OVER JE BURN-OUT

Van alle werknemers heeft bijna 15 procent last van werkgerelateerde psychische vermoeidheid (burn-outklachten). Dit is bijna 1 op de 6 werknemers en dit geldt ook voor christenen.

Meld je aan voor de workshop!

Blijf een burn-out de baas! Breng met de workshop ‘Baas over je burn-out’ van CGMV je eigen kwetsbaarheid in kaart als het gaat om werkstress en burn-out en leer hoe je dingen anders kunt doen. Aanmelden via www.baasoverjeburnout.nl.

vakorganisatie


Van mens tot mens

BEELD: Iris Loonen

Mevrouw Bosch (tante Gree) (81) met nichtje en EVV’er Wilma Bierling (47)

Giechelen met

tante Gree

Je hoort het giechelen al op de gang van afdeling de Boei in Pniël, waar mevrouw Bosch (81) revalideert en haar nichtje Wilma (46) als eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er) werkt. Daar zitten ze dan, samen gezellig in de kamer van mevrouw Bosch met een kopje thee. “Ik zie tante Gree vaker dan mijn eigen moeder,” grapt Wilma. Al sinds ze een kind is, is tante Gree een van haar favoriete tantes. “Tante Gree ging vroeger vaak met ons mee op vakantie en dan zeiden we tegen elkaar als kinderen: ‘hèhè, dan kunnen we nog een beetje lachen’.” Die gezelligheid kan de hele afdeling beamen. Tante Gree heeft met haar komst vorig jaar al veel leuke en grappige momenten gebracht. “Een paar dagen geleden hoorden we opeens heel hard ‘HELP!’ uit de kamer van tante Gree. Dus iedereen rennen, zat ze daar gewoon lachend op haar bed.” Tante Gree giechelt en ook Wilma kan haar lach niet inhouden. “Een geintje op zijn tijd moet kunnen, toch” zegt tante Gree. Naast al die gezelligheid, is er ook ruimte voor verdriet. Beide vrouwen hebben veel meegemaakt in hun leven en het verdriet hebben ze met elkaar gedeeld. “Maar het leven gaat door,

kop op en de schouders eronder!” vindt Wilma. En dat is nu juist wat tante en nicht bijzonder aan elkaar vinden: ondanks moeilijke momenten toch met goede moed doorgaan. Tante Gree: “Wilma is een sterke meid, ze heeft al veel moeten verwerken in haar jonge leven, maar hoe ze het allemaal heeft aangepakt is bewonderenswaardig.” En ook Wilma spreekt haar bewondering uit voor haar lieve tante: “Vijf operaties in anderhalf jaar en toch zó positief blijven, dat kan alleen tante Gree.” Een familie met sterke vrouwen en een zichtbaar hechte band. Dat is wel duidelijk. Wilma: “Onze band is alleen maar sterker geworden, hè, tante Gree.” Tante Gree knikt, “mijn eigen nichtje die mij helpt en voor mij zorgt, hoe dichtbij wil je het hebben?”. Verpleeghuis Pniël ligt in de Rotterdamse wijk Kralingen en is onderdeel van Lelie zorggroep. Word jij de nieuwe collega van Wilma? Zoek naar een passende vacature via werkenbijleliezorggroep010.nl. Uitgave van Lelie zorggroep

21


SAMEN ETEN MET HET GEZIN

Hoe houden we het gezellig aan tafel? Mensen die alleen zijn, ouderen, jongeren, gezinnen… Eten moeten we allemaal en samen eten is een mooie manier om dichter bij elkaar te komen. Voor gezinnen kan het ook een uitdaging zijn het gezellig te houden aan tafel. Marieke Kroos, ambulant hulpverlener bij Agathos, geeft tips voor elke leeftijdsfase. CONSEQUENT BIJ PEUTERS EN KLEUTERS Naomi (3) lust het avondeten niet. Ze gooit demonstratief haar volle bord van tafel. Haar ouders zijn moe en hebben geen zin in gedoe. Ze spreken Naomi streng toe en geven haar een boterham. De rust keert weer. Twee dagen later is het opnieuw raak. Haar ouders willen niet weer zwichten voor dit gedrag en dwingen haar het bord leeg te eten. Onder luid protest verloopt de maaltijd chaotisch en ongezellig. Veel jonge ouders zullen de situatie herkennen, zegt Marieke Kroos. “Het laat zien hoe belangrijk het is om als ouders consequent te zijn.” Haar advies zal veel ouders niet onbekend in de oren klinken. Maar wat als je toch begonnen bent met toegeven aan het negatieve gedrag van je kind? “Zet er echt een punt achter. Het kan helpen om een signaal af te spreken om elkaar te helpen consequent te zijn. Even een knipoog en je weet weer: niet toegeven, maar consequent zijn.” Wat zou Marieke adviseren om Naomi weer aan het eten te krijgen? “Probeer uit de strijd te blijven. Koop een plastic bord en leg daar steeds een klein beetje eten op. Kleine beetjes helpen het kind te overzien. En je kunt er makkelijker positief gedrag mee belonen.”

22

Wat als ouders er zelf niet uitkomen? “Bij Agathos werken we onder andere met de methode Nieuwe Autoriteit. Onder begeleiding van een hulpverlener worden ouders dan geholpen de regie in het gezin weer te pakken. Het gaat daarbij om gerichte aandacht, aanwezigheid, nabijheid en interesse. Je hoeft niet elke situatie te ‘winnen’, maar het gaat erom dat je volhoudt.” AANDACHT VOOR IEDER KIND Het is zes uur. Etenstijd. Jeroen komt net uit zijn werk en schuift snel aan. Hij bidt even zachtjes, omdat de anderen al begonnen zijn. Dochter Pauline (8) moet om half zeven naar muziekles en zit op hete kolen. Moeder Carla zit te appen met een vriendin met wie ze naar de sportschool gaat. Daan (6) valt ineens boos uit, omdat niemand luistert naar zijn belevenis op school. Aan tafel is het belangrijk de kinderen onverdeelde aandacht te geven, adviseert Kroos. “Dus geen smartphones of nog met je hoofd bij het werk zijn. Zorg ervoor dat je echt naar elkaar luistert. Daar is de maaltijd hét moment voor.” Bij meerdere kinderen, is het belangrijk op te letten of elk kind goed aan bod komt. “Als een kind vooral stilletjes aan tafel zit, kan dat een signaal zijn dat er iets speelt.” Wat als ouders er niet zelf uitkomen? Als er bijvoorbeeld problematiek zoals ADHD of autisme is, kan begeleiding en advies helpen om het aan tafel gezellig te houden. Zo komt er aan tafel ook ruimte voor de andere kinderen. Met behulp van pictogrammen kun je kinderen bijvoorbeeld helpen de maaltijd te overzien. “Samen bidden voor het eten, en Bijbel lezen na afloop, is ook voor die duidelijkheid heel goed.”


SMEED HET IJZER ALS HET KOUD IS BIJ PUBERS De stoel van Jens (16) is vanavond alweer leeg. Waar hij uithangt? Zijn ouders vermoeden dat hij in de schuur zit, waar hij zijn eigen optrek heeft gemaakt. Do Not Enter! staat er met grote letters op de deur.

meer te accepteren. Zij gaan op de grond zitten in de kamer van hun zoon of dochter en lezen de brief bij binnenkomst voor. “Dus niet door het conflict te zoeken, maar door op een alternatieve manier te laten zien dat het gedrag echt niet langer kan.”

“Het grootste probleem met pubers aan tafel is vaak dat ze er niet zijn”, zegt Kroos. “Of ze komen veel te laat binnen. De belangrijkste tip die Kroos heeft in deze fase is: smeed het ijzer als het koud is. Een puber direct confronteren met zijn gedrag als hij te laat aankomt, naar wiet of alcohol ruikt, werkt vaak als olie op het vuur. “Wacht een goed moment af om er op terug te komen.” Investeren in de relatie met je kind, is erg belangrijk in deze fase. “Geef aan waarom je het belangrijk vindt om op de hoogte te zijn. En nodig de vrienden van je puber eens bij je thuis uit, zo leer je hen ook kennen.”

Agathos biedt intensieve ambulante hulpverlening aan kinderen, jongeren en volwassenen. Zie ook www.agathos-hulpverlening.nl Meer informatie over de Methodes geweldloos verzet en Nieuwe autoriteit? www.geweldloosverzetnieuweautoriteit.nl

Wat als ouders er zelf niet uitkomen? Zeker in de puberleeftijd kunnen problemen ouders boven het hoofd groeien. Kroos is enthousiast over de methode Geweldloos verzet. Als ouders laat je daarin zien dat je in verzet komt tegen het gedrag van je zoon of dochter, maar wel op een alternatieve manier. Een veelgebruikte vorm is het schrijven van een brief waarin ouders aangeven het gedrag van hun kind niet

Uitgave van Lelie zorggroep

23


Advertentie

Inspiratie voor morgen Reformatorische Omroep

PMS Hexachrome Black C Word CMYK 1-1-1-100nu tientjeslid of donateur van de RO RGB #1B1B1F

PMS 144 C CMYK 0-48-100-0 RGB #F29300

Font:

Ubuntu Bold

Voor een blijvend vertrouwd geluid. Onze luisteraars zijn heel belangrijk voor de RO. Met elkaar maken we het mogelijk om het vertrouwde geluid door te geven aan iedereen. Kunnen we op uw/jouw steun rekenen? Dagelijks via reformatorischeomroep.nl Bijbels gefundeerde programma’s kijken en luisteren. RO Radio 1 De mooiste en nieuwste muziek van koren, instrumentaal en samenzang, nieuws/weer en gepresenteerde programma’s RO Radio 2 meezingen met de 150 Psalmen RO Video wekelijks prachtige uitzendingen vanuit de mooiste kerken en mooie programma’s

reformatorischeomroep.nl

radio > video > bcro > vacaturebank


Van mens tot mens

BEELD: Judith Leroy

Aart (80) en Willemien (82) Hansman met EVV’er Angelique Geurtsen (21)

Wonen op afstand,

liefde dichtbij

“Thuis ging het echt niet meer,” vertelt Aart Hansman over zijn vrouw Willemien. “Ze had mij ’s nachts zo’n zes of zeven keer nodig en dat hield ik niet vol.” Sinds drie jaar woont Willemien in zorghuys Vellerveste en bezoekt Aart haar twee keer per dag. Het echtpaar woont dus niet meer bij elkaar, maar ondanks de afstand laten ze veel liefde en nabijheid zien. Liefdevol kijkt Aart naar zijn vrouw en geeft haar een bemoedigend knikje. “Ze dachten dat mijn vrouw Alzheimer had. Maar dat geloofde ik niet. Sinds een poosje weten we dat ze geen Alzheimer heeft, maar de ziekte van Parkinson. Toen ze daar medicijnen voor kreeg, ging ze gelukkig weer vooruit.” Dit kan Angelique beamen. Angelique is - samen met haar collega Chantal - de eerst verantwoordelijk verzorgende (EVV’er) van Willemien. “Sinds mevrouw medicatie krijgt voor Parkinson, leest en puzzelt ze weer,” vertelt Angelique. De ogen van Willemien vallen af en toe dicht, maar haar

handen liggen al klaar op een puzzelboekje, om straks met een woordzoeker aan de slag te gaan. Angelique: “Door haar ziekte is mevrouw behoorlijk stil en teruggetrokken. We proberen haar zoveel mogelijk te betrekken bij bezigheden en gesprekken. Het is mooi om te zien hoe goed dat soms gaat.” Aart knikt en maakt graag duidelijk hoe blij hij is met Angelique en haar collega’s: “De zorg die hier geboden wordt, is echt fantastisch en heel professioneel. De sfeer onderling is heel fijn. Ik laat mijn vrouw hier met een gerust hart achter.” Glimlachend hoort Angelique deze enthousiaste woorden aan. “Ik vind het mooi aan meneer Hansman dat hij zijn vrouw zo steunt en helpt en zoveel liefde voor haar toont.” Zorghuys Vellerveste in Barneveld richt zich op vertrouwde ouderenzorg met een reformatorische identiteit, in een kleine, persoonlijke setting. www.vellerveste.nl Uitgave van Lelie zorggroep

25


Veel denkers en doeners gaan ons voor in het zorgen voor elkaar. In elk nummer van het Lelie magazine laten we ons door een van hen inspireren. Deze editie: onze ‘eigen’ GZ-psycholoog Lenie Vermeer, over het thema Dichtbij.

‘Dichtbij zijn is basisbehoefte bij dementie’

Er gaat veel achteruit bij mensen met dementie, maar één ding wordt beter: het gevoels- en emotieleven. GZ-psycholoog Lenie Vermeer, werkzaam in verpleeghuis Siloam van Lelie zorggroep, schreef er samen met Ruud Dirkse een boek over: Handig bij dementie; minder geheugen, meer gevoel. Wie zich kan aanpassen aan dat gevoelsleven, kan heel dichtbij de mens met dementie komen. Lenie geeft vijf tips en twee voorbeelden.

Ouderen zijn leuk!

bijbaanAls zestienjarige kreeg Lenie Vermeer een tje als receptioniste in het bejaardenhuis van reksPernis. Binnen twee weken had ze een gesp praatje groep aan haar balie met bewoners die een !”, dacht bleven maken. “Wat zijn die ouderen leuk rom ze. Bij haar studie psychologie koos ze daa t deze voor de richting ouderenzorg. Nog altijd blijf hebben doelgroep haar het meest fascineren. “Zij lt aleen heel leven achter zich liggen en dat spee waar tiek lemaal mee in wie ze zijn en de problema ze mee te maken hebben.”

26

“DEMENTIE IS NIET HET EINDE” Natuurlijk is en blijft dementie een aandoening met heel vervelende gevolgen, merkt Lenie op bij haar tips. “Het is ook een rotgezicht om geliefden dingen te zien vergeten of ontremd gedrag te zien. Ook voor die verwerking moet tijd en ruimte zijn. Maar waar men vroeger dacht dat mensen met dementie per definitie waren afgeschreven, wordt nu gelukkig steeds meer gekeken naar wat nog wél kan. Ik hoop dat door mijn adviezen mensen temidden van die rouw ook mogen ervaren dat dementie niet het einde is. Maar dat ook in die fase er nog mooie momenten samen kunnen zijn.”

TIP 1: BLIJF KIJKEN NAAR DE MENS

“Hoe beter je iemand kent, hoe makkelijker je aan kunt sluiten op zijn behoeftes. Doe dat met respect voor wie ze zijn en altijd zijn geweest. Ga dus niet betuttele n en onnodig zaken overnemen. Het gevolg daarvan is dat iemand met dementie achterover gaat leunen. Dus: laat die ander gewoon koffie zetten of de vaat naar de keuken brengen. Ook al gaat het soms mis.”


TIP 2: LEER TE LEV

EN IN HE

T MOMENT “Dit is miss chien wel h et allerbela advies. Staa ngrijkste r je niet blin d op wat je nog samen gisteren had. Of op de angst vo morgen gaa or wat t komen. Pro beer op het zelf aan te v moment oelen wat ie mand met d nodig heeft e m entie , waar zijn o f haar beho uit gaat. Sp e ft e n aar eel daarop in en geniet moment. Va van het n de zonnes tralen bij ee ling, van ee n wanden ijsje op he t terras of h van iemand et zingen s lievelingsli ed.”

TIP 3: WEES NIET TE BESCHERMEND

ds’ was “Vroeger zei men wel dat iemand ‘kin de neibij dementie. En vervolgens had men elen. ging iemand ook als zodanig te behand beeld Doe dat vooral niet. Houd hen bijvoor f hen niet weg bij pijn en verdriet, maar gee iemand ld ruimte om te rouwen als bijvoorbee deren die dichtbij hen stond is overleden. Kin kunhoud je daarvan weg omdat zij het niet die veel nen verwerken. Maar dit zijn mensen t ruimte hebben meegemaakt. Die moet je juis bieden om dit een plekje te geven.”

Ter ondersteuning van deze tips, geeft Lenie graag een paar voorbeelden uit de praktijk. Hoe doet Lenie dat zelf, dichtbij zijn? VOORBEELD 1: VRIJHEID WAAR HET KAN Een cliënt in verpleeghuis Siloam woont op een gesloten afdeling dementie. Toch loopt hij de hele dag in en uit. Bij de ingang van het verpleeghuis staat hij een sigaretje te roken. Of hij drinkt wat in het restaurant. “Eerst bestond de angst dat hij de straat op zou gaan en zou gaan dwalen. Dat is een keer gebeurd en daarna nooit meer. Hij geniet nu al drie jaar van zijn sigaretje en zijn sociale contacten. En hij meldt zich daarna weer keurig op de afdeling. Als we deze meneer angstvallig op de afdeling zouden houden, had hij geen sociale contacten gehad en zat hij waarschijnlijk elke dag boos op de afdeling. We willen steeds meer werken vanuit de gedachte: vrijheid waar het kan, veiligheid waar het moet.” VOORBEELD 2: HOUD ME VAST! “Vrijwel dagelijks probeer ik dichtbij mensen met dementie te komen. Zo zag ik bij een koffieochtend bijvoorbeeld iemand ‘Help! Help!’ roepen. Mensen lopen voorbij. Zeggen geruststellend: ‘u krijgt zo koffie’. Maar het helpt niets. Dan heb je de keuze: je loopt eraan voorbij en waarschuwt de zuster, of je gaat zelf even bij zo’n vrouw zitten. Ik leg dan liever zelf contact en ga op zoek naar de reden waarom ze zo angstig is. Het enige dat helpt, is naast iemand gaan zitten en vragen stellen. ‘Waar kan ik je mee helpen?’ Geen antwoord. ‘Heeft u pijn?’ Nee. ‘Bent u bang?’ Nee. ‘Bent u nerveus?’ Ja! ‘Hoe kan ik u helpen? ‘Houd me vast!’ Vaak is het zo eenvoudig. En moet je gewoon dichtbij zijn en iemand vasthouden.”

TIP 5: MENSEN MET DEMENTIE ZIJN NIET RAAR

TIP 4: WEES DICH

TBIJ

“Behoefte a an iemand dichtbij is e in ons leven en basisbeh . Juist ook b oefte ij dementie in de steek . Als je hers laten, houd enen je je voelen ov dementie v er. En mens oelen daard en met oor juist ha bij bent of n arfijn aan o iet. Dat kan f je dichtfysiek zijn d knuffel te g oor juist eve even. Maar n een ook door op blijven tone rechte intere n en contac sse te t te blijven zo je eigen ang eken. Soms st heen. Da door t gaat niet a goed. Focus ltijd in een daarom nie keer t op wat fou op dat wat g t gaat, maa oed is. Prob r juist eer te begri goed voelde jpen waaro en borduur m dat daar op voo rt.”

“Een tip voor bijvoorbeeld kleinkinderen en omstanders die minder vaak met dementie te maken hebben. Zij hebben soms angst om dichtbij te komen omdat mensen met dementie ‘raar’ lijken. Dan focus je te veel op de dementie als aandoening in plaats van op de mens daarachter. Maak van mens tot mens contact, dan valt de dementie weg. Ga liedjes zingen, oude foto’s kijken, dan komt dat contact vanzelf.”

Uitgave van Lelie zorggroep

27


Dit is alweer het tiende Lelie magazine. Als redactie zijn we benieuwd naar uw mening over ons blad. We nodigen u van harte uit deel te nemen aan dit lezersonderzoek. Met uw hulp kunnen we het Lelie magazine mooier en beter maken.

U kunt deze vragenlijst uitknippen, invullen en terugsturen in een envelop zonder postzegel, naar: Lelie zorggroep Redactie Lelie magazine Vult u dit liever digitaal in? Heel graag! Ga dan Antwoordnummer 824 naar leliezorggroep.nl/lezersonderzoek. 2900 WB Capelle aan den IJssel

Wat vindt u van het Lelie magazine? Vul de vragen in en maak kans op een boekenbon t.w.v. €25 VRAAG 1 - OVER U A. Geslacht: man/vrouw B. Leeftijd:  0-20 jaar  21-40 jaar  41-60 jaar  61-70 jaar  70+ C. Ik ben:  cliënt bij Agathos thuiszorg  cliënt bij Agathos hulpverlening  cliënt bij Curadomi  cliënt in een van de (verpleeg) huizen van Lelie zorggroep  cliënt bij de thuiszorg van Lelie zorggroep  medewerker bij Lelie zorggroep/ Agathos/Curadomi  zakelijke relatie van Lelie zorggroep/ Agathos/Curadomi  anders (namelijk:____________________________) D. Ik lees:  ik lees het Lelie magazine voor het eerst  ik lees het Lelie magazine regelmatig  ik lees het Lelie magazine al jaren  ik lees het Lelie magazine nauwelijks VRAAG 2 - LEESTIJD Hoeveel tijd besteedt u aan het lezen in het Lelie magazine?  0-5 minuten  5-20 minuten  20 minuten – 1 uur  meer dan 1 uur 28

VRAAG 3 - RAPPORTCIJFERS U mag een cijfer geven aan het magazine voor de volgende onderdelen: (1=zeer slecht, 5= zeer goed) • Het Lelie magazine in z’n geheel _____ • De overzichtelijkheid _____ • De variatie van de verhalen _____ • De leesbaarheid _____ • De vormgeving (hoe het magazine eruit ziet) _____ • De inhoud van de verhalen (waar de verhalen over gaan) _____ • De lengte van de verhalen _____ • De foto's _____

VRAAG 5 - ONDERDELEN Lelie zorggroep bestaat uit verschillende onderdelen: Agathos, Curadomi en de (verpleeg)huizen van Lelie zorggroep (vooral in Rotterdam). Verhalen van deze drie onderdelen worden verwerkt in het magazine. Vindt u het interessant/leuk om verschillende verhalen over de andere onderdelen te lezen?  Ja, ik vind het leuk/interessant om verschillende verhalen te lezen  Nee, ik lees graag alleen verhalen die gaan over de zorg waarbij ik betrokken ben

VRAAG 4 - RUBRIEKEN Welke rubriek uit het Lelie magazine leest u het liefst? (kruis maximaal twee antwoorden aan)  het grote interview aan het begin van het Lelie magazine  de rubriek Van mens tot mens  de fotoreportage  het gedicht in het midden van het magazine  de pagina met bloemen voor de vrijwilligers  de column van een externe relatie  anders, namelijk ____________________________

MAAK KANS OP EEN BOEKENBON! Onder alle inzenders verloten wij drie boekenbonnen ter waarde van 25 euro. Wilt u daar kans op maken? Vul dan hier uw e-mailadres of telefoonnummer in:

Tips of opmerkingen voor de redactie kunt u mailen naar leliemagazine@leliezorggroep.nl

_________________________________________________________________

DOORPRATEN MET EEN GRATIS LUNCH? Wij praten graag nog door met een aantal lezers over hun mening over het magazine bij een gratis lunch in een van onze restaurants. Wilt u hieraan meedoen? Vul dan uw mailadres of telefoonnummer in en wie weet hoort u bij een van de gelukkigen! ________________________________________________________________

Hartelijk dank voor uw deelname


Binnen Lelie zorggroep zijn veel mantelzorgers en vrijwilligers actief. Ze geven tijd, energie, aandacht en liefde aan hun medemens. Tegen al die vrijwilligers en mantelzorgers zegt Lelie zorggroep: hartelijk dank! Voor deze editie van het Lelie magazine staan twee vrijwilligers extra in het zonnetje.

Een Leliebloemetje

voor...

t Kekem bezorg n a v l u a P r e Vrijwillig altijden appen en ma h sc d o o b r a al 5 ja

enige die e d k i n e b s ‘Som ien ’ z g a d e l e h e ze d Emma van Rij is vrijwilliger bij Prinsessen hof

‘Ik krijg er v eel liefde voor t erug’ “Als ik hier de huiskamer binnenkom, zeggen de bewoners: ‘ach, meisje, ben je er weer?’, dat vind ik het mooiste dat er is. Dat ik zo ‘eigen’ met hen ben.” Emma is vrijwilliger bij Prinsessenhof in Krimpen aan den IJssel, waar cliënten in woongroepen samen wonen en leven. In de woongroepen wordt gewassen, gekookt en gegeten samen met de bewoners. Emma helpt daarbij. “Het personeel is er voor de echte zorg, ik ben er om praktische ondersteuning te geven en af en toe een praatje te maken.” Zo helpt Emma bijvoorbeeld met koffie schenken, aardappels schillen, fruit schoonmaken, sinaasappels persen en de afwas. Daarnaast doet ze regelmatig een spelletje met de bewoners. “Het personeel heeft daar geen tijd voor, dus je maakt de mensen én het personeel er zó blij mee!” Emma vindt het fijn om op deze manier iets te kunnen betekenen voor anderen. “Toen mijn moeder twee jaar geleden overleed, viel er echt een lege plaats. Ik miste het contact met oudere mensen. Ik vind het mooi om voor hen te zorgen en ik krijg er veel liefde en dankbaarheid voor terug.”

“Ik breng boodschappen en maaltijden rond in de buurt, voor mensen die dat zelf niet meer kunnen,” vertelt vrijwilliger Paul. De boodschappen-en maaltijdenservice gaat uit van zorgwinkel De Kleine Burcht in Rotterdam-Alexander, onderdeel van Lelie zorggroep. “Mensen kunnen bij ons hun bestellingen doen en wij komen dan drie keer in de week de maaltijden en boodschappen brengen. De meeste mensen zijn hulpbehoevend of hebben dementie.” Wat Paul doet, is veel meer dan bezorgen. “Soms ben ik de enige die ze de hele dag zien, dus je bouwt toch een soort band op en vaak maak ik ook even een praatje. Als wij problemen signaleren, bespreken we dat met elkaar, zodat we eventueel stappen kunnen ondernemen om meer hulp te bieden.” Paul kan goed merken dat mensen het waarderen wat hij doet. “Ze zeggen het misschien niet altijd, maar ik merk het wel. Als ik een keer niet geweest ben, dan zeggen ze later: ‘waar was je, Paul?’ Dan merk ik dat het waardevol is wat ik doe.” Uitgave van Lelie zorggroep

29


Advertenties

terdege is 35 jaare

Vier het mee!

RMU ZORGT

Binnenkort in Terdege:

6 maanden

terdege

omdat er méér is

2018

5 september 2018

19 september

stus

augu

* *

NR

* *

2018

» NUMM ER 24

e tweed

een ef . ble iët hap uit het r Mar rsc Voo zwange rijpen t” beg k nie ede twe deren et vaa ”An dri ver

IS AT GR

Favoriete souvenirs en * andere vakantieverhalen Jaarlijks kostenpercentage

0% 0% 0%

Debet rentevoet (vast)

0% 0% 0% 0%

bedrag maand per 25

krediet- t Duur overeenkoms in maanden

c 33. 92 c 49. 58 c 66. 92 c 99.

12 12 12 12

de door te Totale consument bedrag betalen

c 399.c 599.c 799.c 1199.-

.nl

L

c 399.c 599.-

EGE.N

Totaal kredietbedrag

.TERD

c 0.-

de (product) op c 0.0% treedt advies. c 799.naar geen t. Vraag and Sofas c 0.situatie. geven Seats c 1199.Sofas BKR. and goederenkredie c 0.en persoonlijke en registratieen Seats behoeften niet-doorlopend Toetsing Santander een B.V. wensen, en is in de winkel. bij uw Benelux 0% lening aansluit een Finance informatieblad product Dit betreft Consumer standaard inancieel *Disclaimer: en het van Santander u gewenste door voorwaarden bemiddelaar of het

»WWW

Contante betaling

c 399.c 599.c 799.c 1199.-

» WWW.TERDEGE.NL

Termijn-

Contante zaak/ waarde goederen

*

NR 26

*

5 september 2018

NUMMER 25

26

ANG JAARG

» NUMMER

» 35E

» 35E JAARGANG »

22

JAARGANG

us 2018 22 august

Ds. C.P. de Boer * over huisgodsdienst

4,95 ber €2018 19 septem 24

ar 20 jaester Letters en me oep 1 pen in slur in gr Den HaagWeg

€ 4,95

NR 25

*R

€ 4,95

* AA N EL LA * EG ENG MAAIK N T HAAReten LALIE N ZIJN VER rrRièrEKEeINscDhiJE NAAM AA Nca

» 35E

*

Verkeersslachtoffer en dan?

ér is

t er mé

omda

Voor verlichting van werkdruk

€ 35,-

van een dijkhuisje

dinnen ik vrien it, ”Ontmoet universite van de ik soms dan moet en” even slikk van "Niets verwachten onszelf, maar alles verwachten van Hem"

belijden

. deerr.....r... rrd everde eennenvve *

VWO IG ZIJN HET ST E” S OP N LA ER IDE NGEN DEN KA DAT? N JO HELD VIN ERG IS NSHOE TLAND EEN ES DA BALA AR AM OM ’ IN SCHO 9:52:30 MEISJ OE DER DE, MA BID IK 18 ATGRAVEN EERDS MIN MS‘SCH BOUMAN8/13/20 STEE VAN N M NT: G EG „SO ADRIAAN DAT? BEGI GENO WE LEZE EVER GEEN ORP: UITG LEGT ZE NIET IN DE WATTEN MAAR ENT VAN KAN RIJG OLDTIMERS, IJD IZO EN K HOUDT PM BL KEN VAN HOEKOOLE 2:59:38 VAL SE E EMILE BOE 9/10/2018 ONS FAMILIEBEDRIJF” EK L.J. VANADER „NA 41 JAAR STOPTE LINISTE MOO FAILLIET RG VIJF TE DE KERN VAN HET GELOOF T VE DEVOCA IS VOOR DS. H. PAUL HEKENNEN EN VERTROUWEN AD ASIEL

** * * ** * *

8/27/2018 9:22:35 AM

bepalen als verbonden zelf te U dient

N-CVR.pdf

1

1-TDE-MAI

20180919-00

Terdege viert dit jaar feest! Al 35 jaar lang maken wij een magazine dat christen-zijn en het dagelijkse leven verbindt. Profiteer van de jubileumaanbieding: een half jaar Terdege voor € 35,- of 35% korting op een jaarabonnement. VR.pdf

1

AIN-C

-TDE-M

22-001

201808

Bel 055-5390300 of ga naar terdege.nl/lelie

JURIDISCHE HULP

PERSOONLIJK ADVIES

INFORMATIE

INSPIRATIE & SAMEN WERKEN ANTWOORD VANUIT DE BIJBEL

Plesmanstraat 68 | Veenendaal | T 0318 54 30 30 | E info@rmu.nu

Word lid op rmu.nu


Werken in de zorg: werken met waardering! Onze medewerkers in de zorg en hulpverlening werken hard. En krijgen er ook regelmatig veel voor terug! Een bedankje, een koekje, een (kinder)tekening: waardering en voldoening, daar doen we het voor. Hulpverlener Tanja en wijkverpleegkundige Ineke vertellen hoe zij waardering hebben ontvangen van cliënten.

Ook een baan met waardering? Kom werken in de zorg! ‘Vernoemd door mijn cliënt’

‘Vernoemd door mijn cliënt.’

‘Nu zorgde mijn cliënt voor mij’ “Wat is het mooi als een cliënt zich onverwachts persoonlijk laat kennen en er een band ontstaat. Zo was ik laatst bij een cliënt waar we eigenlijk al jaren zorg verlenen. Hij krijgt medicijnen, hij is altijd tevreden, maar vindt het ook prima als je weer gaat. Tot ik onlangs op de cover van het Lelie magazine stond met mijn collega’s. Hij kwam naast me staan, wees naar het magazine en zei: “dat ben jij hè?”. Dat vond hij zó leuk, hij leefde helemaal op en nodigde me uit voor koffie. Zo gezegd zo gedaan, een week later bleef ik na het zorgmoment bij hem koffie drinken. Toen ik zag wat hij had geregeld, was ik zo verrast. Alles was tot in de puntjes geregeld! Hij had tompoezen bij de bakker besteld, het zilveren bestek was opgepoetst en alles was voor mij klaargezet. Echt bijzonder! Ik had mijn werk gedaan en toen was het zijn beurt. Hij zorgde voor mij. Ik heb naar hem geluisterd, over wie hij was en zijn leven vroeger. Van de ene op de andere dag stelde hij zich voor mij open en dat vond ik zo gaaf. Dat is voor mij echt waardering. Jarenlang zorg verlenen en dan ineens zoveel aandacht terugkrijgen. Dat vind ik een van de mooiste dingen van mijn werk.”

Ineke de Ruiter wijkverpleegkundige bij Lelie zorggroep in Rotterdam

“In de brievenbus van ons kantoor in Sliedrecht zat pas een aan “In de brievenbus van ons kantoor in Sliedrecht zat pas mij geadresseerd geboortekaartje. Tussen de geboortenamen een aan mij geadresseerd geboortekaartje. Tussen de van het nieuw geboren kindje, stond mijn naam: geboortenamen van het nieuw geboren kindje,Tanja. stondDaar was ik even stil van. Zou het toeval zijn? Of? mijn naam: Tanja. Daar was ik even stil van. Zou het toeval zijn. Of?

Ik ben gelijk op kraamvisite gegaan. Ik kende het gezin van een Ik ben gelijk op kraamvisite gegaan. Ik kende het gezin hulpverleningstraject negen jaar geleden, waar ik bijwaar betrokken van een hulpverleningstraject negen jaar geleden, was. De moeder was erg blij me te zien. Ze liet me trots ik bij betrokken was. De moeder was erg blij me te zien.het kindje vertelde dat ze haar onder Ze lietzien me en trots het kindje zien enkindje vertelde datandere ze haarnaar mij kindje onder andere naar mij hadden vernoemd. “Wat hadden vernoemd. “Wat mooi! Maar waarom?”, vroeg ik. mooi! Maar waarom?”, vroeg ik.

“Negen kwam jij voor ons op dreigden ons “Negenjaar jaargeleden geleden kwam jij voor onstoen op ze toen ze ons dochtertje af tedochtertje nemen”, antwoordde de moeder. “Weet je dreigden ons ons af te nemen”, antwoorde de moeder. “Weet je nog dat ongelukkigerwijs was nog dat zij ongelukkigerwijs waszijgevallen van de bank na de gevallen vanWij dewilden bank na de ter laatste fles? langs Wij wilden haar laatste fles? haar controle het ziekenhuis ter controle langs het ziekenhuis brengen. Gelukkig was brengen. Gelukkig was er niets aan de hand, maar ze wilden er niets aan de hand, maar ze wilden ons het kindje niet ons kindje naarDankzij huis laten Dankzij meehet naar huis niet latenmee nemen. jou,nemen. mocht het toch.jou, mocht toch. hebt voor ons gevochten ‘pitbull op Je hebthet voor onsJegevochten als een ‘pitbullals opeen hakken’, want zo noemden we je. Jijwe kwam enigeals voor onsvoor op ons hakken’, want zo noemden je. Jijalskwam enige toen, datdat willen weweniet op toen, willen nietvergeten. vergeten.Daarom Daaromhebben hebben we we ons ons kindje nu mede naar jou vernoemd.” kindje nu mede naar jou vernoemd.” Dit is wel een heel bijzondere blijk van waardering. Ik zal

Dit wel een heel bijzonder blijk van waardering. Ik zal het hetisnooit vergeten.” nooit vergeten.”

Tanja Vente

Tanja Vente Intensief ambulant hulpverlener bij Agathos

Intensief ambulant hulpverlener bij Agathos

De teams van Agathos, Curadomi en

Bent u of ben jij op zoek naar een baan met waardering? Zoek op Lelie WERKENMETWAARDERING.NL naar een passende vacature. zorggroep Rotterdam zoeken: Verzorgenden


Advertentie

Ieder leven is van waarde Het leven is een wonder, een geschenk van God. Vanaf het ontstaan tot het einde ligt het leven in Zijn hand. Ieder mens - hoe kwetsbaar ook - is geschapen, gewenst en geliefd door God. En daarmee verdient het leven liefde, zorg, aandacht en bescherming.

Verzekeren is zorgen voor elkaar Verzekeren is een manier om elkaars lasten te dragen. Door u te verzekeren bij Pro Life maakt u christelijke zorg ook voor anderen mogelijk. Zorg die betekenis geeft aan iedere fase van het leven. Want ieder leven is onze zorg waard.

Meer lezen over christelijke zorg: prolife.nl/christelijkezorg


Column

Colofon Lelie magazine

Wanneer is zorg waardevol? Op deze plaats schrijft een externe columnist over zijn of haar persoonlijke ervaringen met zorg. Deze keer: Diederik van Dijk, directeur van de NPV – Zorg voor het leven.

Nummer 10, december 2018

Verbazend DICHTBIJ Dat zorg ‘dichtbij’ is, klinkt logisch. Of het nu gaat om het verschonen van een patiënt of een openhartoperatie: zorgverlener en zorgvrager zijn meestal tegelijk in dezelfde ruimte en hebben elkaar nodig om samen die handeling ‘zorg verlenen’ mogelijk te maken.

Wie dichtbij een ander wil komen, laat die ander ook dicht bij zichzelf Ben je daarmee vanzelf ‘dichtbij’? Nee, dat gaat niet vanzelf. Zorg verlenen is in onze maatschappij zó ‘zakelijk’, dat het heel gemakkelijk kan zijn, voor zorgverleners en –vragers, om je vast te houden aan je eigen rol. Een verzorgende ziet dan een zorgvrager vooral als een lichaam dat gewassen moet worden. En andersom ziet de zorgvrager de verzorgende alleen als een paar handen. Taak volbracht, maar er is geen menselijk contact. Om in de zorg écht dichtbij te komen, is het nodig dat zorgverleners en zorgvragers zich openstellen voor elkaar. Is dit weer zo’n column waarin wordt geklaagd over onpersoonlijke zorgverleners? Zeker niet. Hoewel het weleens misgaat, wil ik er vooral op wijzen hoe verbazend vaak het goed gaat. En hoeveel verpleegkundigen, artsen en verzorgenden elke dag opnieuw niet alleen een heleboel werk verzetten, maar daarbij ook nog openstaan voor de medemens die ze tegenover zich zien. Jezelf openstellen, echt dichtbij durven komen valt niet mee, want het maakt je zelf ook kwetsbaar. Wie dichtbij een ander wil komen, laat die ander ook dicht bij zichzelf. God kwam in Zijn zoon Jezus Christus ook dicht bij mensen. Uitgerekend bij mensen die niet op Hem zaten te wachten. Hij daalde af in onze zonde en misère. Hij was kwetsbaar en werd gekwetst, maar liet zich in Zijn liefde voor mensen niet tegenhouden. Laat dat ons ook bemoedigen om ons elke dag weer voor mensen te geven, echt en kwetsbaar: dichtbij.

Het Lelie magazine is het halfjaarlijkse magazine van Lelie zorggroep, bedoeld voor cliënten, medewerkers, vrijwilligers, relaties, zorgorganisaties, gemeenten, verzekeraars en voor iedereen die geïnteresseerd is in zorg en hulpverlening. Het Lelie magazine verschijnt twee keer per jaar, in een oplage van 16.000 exemplaren en wordt verstuurd of persoonlijk uitgereikt. www.leliezorggroep.nl/leliemagazine UITGEVER Afdeling Marketing en communicatie, Lelie zorggroep

HOOFDREDACTIE Stephan Bol EINDREDACTIE Hanna Smallenbroek

VORMGEVING Flashworks.nl - Kampen

REDACTIE Rozemarijn Groenewegen

ADVERTENTIES Afdeling Marketing en communicatie, Lelie zorggroep

FOTOGRAFIE Iris Loonen, Judith Leroy

DRUKWERK Vellendrukkerij BDU – Barneveld

CARTOON Gert Blom MET MEDEWERKING VAN: Anneleen Bosselaar, Diederik van Dijk, Hendrik Jan van den Berg, Joost Zielstra, Leontien Laterveer, Neelke Vink. CONCEPTREALISATIE Janneke de Leede, Media advies

CONTACT LET OP: HET HOOFDKANTOOR VAN LELIE ZORGGROEP IS IN DECEMBER VERHUISD! Lelie zorggroep Hoofdweg 222 3067 GJ Rotterdam Postbus 8176 3009 AD Rotterdam T 0900 22 44 777 I www.leliezorggroep.nl E info@leliezorggroep.nl

ADVERTEREN? Wilt u adverteren in het Lelie magazine? Er zijn diverse mogelijkheden. Neem contact op via communicatie@leliezorggroep.nl of bel 0900 22 44 777. CONTACT MET DE REDACTIE? Wilt u reageren op een artikel of heeft u een idee voor een volgend Lelie magazine? Neem gerust contact op met de redactie via leliemagazine@leliezorggroep.nl of bel 0900 22 44 777.

Uitgave van Lelie zorggroep

33


Lelie zorggr Lelie zorggroep is er voor u!

Elke dag staan 3042 medewerkers en 825 vrijwilligers van Agathos, Curadomi en Lelie zorggroep wonen zorg en welzijn klaar voor meer dan 6000 cliënten. Samen vormen we Lelie zorggroep. Lelie zorggroep biedt verpleeghuiszorg, thuiszorg, begeleiding, behandeling, hulpverlening en mantelzorgondersteuning. Liefdevolle zorg vanuit een christelijke levensovertuiging. Dat is waar wij voor staan.

Wonen zorg en welzijn in regio Rotterdam In Rotterdam en Krimpen aan den IJssel bieden wij een compleet pakket aan zorg- en hulpverlening. Denk aan huishoudelijke hulp, verpleging en verzorging thuis, verpleeghuiszorg, behandeling zoals fysiotherapie en dagbesteding. Verder zijn wij gespecialiseerd in korsakov-zorg, revalidatiezorg en palliatieve zorg.

www.leliezorggroep010.nl

Thuiszorg Onze medewerkers van Agathos en Curadomi bieden vanuit 21 locaties thuiszorg in veel gemeenten in Nederland. Wij bieden persoonlijke verzorging, verpleging en hulp bij het huishouden. Kijk op www.curadomi.nl of

www.agathos-thuiszorg.nl

voor het team bij u in de buurt.

Word jij mijn collega? Kijk op werkenbijleliezorggroep.nl voor vacatures.

4000

medewerkers en vrijwilligers

Een schouderklopje, stralend gezicht of een koekje: werken in de zorg is werken met waardering. Onze collega’s kunnen erover meepraten. Bekijk op werkenbijleliezorggroep.nl ons campagne-filmpje over werken met waardering.


oep is er voor u! Zorg voor elkaar. Dat doe je samen. Kijk op werkenbijleliezorggroep.nl voor de mogelijkheden om bij ons te komen werken als betaalde medewerker of vrijwilliger. Meer weten over Lelie zorggroep? Bezoek dan

onze website www.leliezorggroep.nl. Op het landkaartje kunt u direct zien wat wij te bieden hebben in uw omgeving. Of bel 0900

22 44 777.

Kleinschalige woonvormen en dagbesteding

Lunch

Lelie zorggroep heeft voor zorgbehoevende ouderen kleinschalige woonvormen in Barneveld, Woudenberg en Krimpen aan den IJssel. Jongeren die begeleiding nodig hebben kunnen wonen in Gouda en Veenendaal. Op de meeste locaties bieden wij dagbesteding. Zowel in De Burcht in Rotterdam als in Tiendhove in Krimpen aan den IJssel is de lunchroom de Specialiteit gevestigd.

Hulpverlening Agathos hulpverlening biedt persoonlijke hulp aan kinderen, jongeren, ouderen en gezinnen. Onze hulpverleners begeleiden hun cliënten thuis bij opvoedvragen en psychische klachten in meer dan 60 gemeenten. Onze zorgondersteuners bieden zorg en begeleiding aan leerlingen, vooral bij het Speciaal Onderwijs.

Kijk op www.agathos-hulpverlening.nl voor het team bij u in de buurt. De hulpverleners van Agathos kunnen hun prikbord goed vullen met de blijken van waardering die zij ontvangen van onze cliënten.


L Ook een baan met waardering? Kom werken bij Lelie zorggroep werkenmetwaardering.nl

Verspreid over Nederland hebben we vacatures voor elk opleidingsniveau. We zoeken onder andere verzorgenden, (wijk)verpleegkundigen, huishoudelijke hulpen en ambulant hulpverleners.