Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | augustus 2016 | 5e jaargang nr: 07

BP kiest bij Muiden voor horeca

Petrol - Tankstations transformeren meer en meer naar gemaks- en horecalocaties. De nieuwe BP aan de A1 kiest voor de inzet van horeca, maar straks met AH to go kiest de oliemaatschappij juist weer voor gemak.

>> @6 en 7

Partnership Facilicom en Albron

Zes BP tankstations dit najaar om naar AH to go-formule

Fusies en overnames domineren cateringsector

BP De Vink Nieuwerkerk aan den IJssel krijgt eerste gemaksformule

krant kan en wil men er niets meer

Petrol - In BP tankstation De Vink

BP De Kroon aan de A27 bij Nieuwegein

over zeggen, laat een woordvoerster

aan de A20 bij Nieuwerkerk opent op

en BP Ypenburg in Rijswijk. In de AH to

van Facilicom desgevraagd weten.

6 september de eerste AH to go. De

go vindt de automobilist onder meer een

tweede AH to go shop opent nog in

assortiment hamburgers en vergeten

Compass

dezelfde maand bij BP Coentunnel aan

boodschappen. Het initiatief tot de sa-

Maar het voorgenomen samen-

de A8 bij Oostzaan. Na het misluk-

menwerking is uitgegaan van Albert Heijn

gaan is tekenend. Eerder al roerde

ken van de samenwerking tussen het

en dateert van dit voorjaar. Het hagel-

Compass Group Nederland zicht

Britse Marks & Spencer en BP eerder

nieuwe BP tankstation Honswijck aan de

met de overname van inkoopclub

in 2015, hopen de oliemaatschappij en

A1 bij Muiden (zie pagina 6-7) heeft geen

de stekker uit het project werd getrokken.

Ontwikkeling - De dynamiek

Xandrion uit Ede en special event

de supermarktreus nu op een succes.

in de cateringsector is stevig.

cateraar Famous Flavours uit Am-

Overnames en fusies domineren

sterdam. Paul Wortelboer, de oud-

de markt. Meest aansprekend

managing director van Elior (met

en actueel in dat opzicht is het voorgenomen samengaan van Facilicom en Albron.

AH to go doordat de voorbereidingen tot

In totaal zes BP tankstations kregen een

de bouw van dit tankstation al drie jaar

assortiment eet- en drinkwaren van Marks

Dit najaar moeten in totaal zes AH to go

geleden begonnen en alle contracten en

en Spencer. De pilot sloeg echter niet

vestigingen in BP tankstations openen.

vergunningen al waren getekend.

aan. Met Albert Heijn als nieuwe partner

merknaam Avenance) in Nederland

Naast Nieuwerkerk en Oostzaan betreft

Een eerdere samenwerking met de Britse

met meer naamsbekendheid, hoopt BP

en van Elior Leisure in Duitsland

het BP tankstation Nieuwe Hemweg in

retailer Marks & Spencer liep uit op een

nu wel succesvol te zijn.

en Frankrijk, noemt de stap van

Amsterdam, BP Koerhuis in Deventer,

mislukking, waarna in september 2015

>> @6 en 7

Facilicom en Albron ‘logisch’ en

Facilicom en Albron onderzoeken

de stappen van Compass ‘slim’.

een partnership, zo werd recent aangekondigd. De partijen zijn in ge-

Over dat laatste zegt hij: “Com-

sprek over een constructie waarbij

pass heeft als grote professionele

Prorest zal worden ondergebracht

partij de zaken goed georgani-

bij Albron en waar Albron op haar

seerd. Door kleinere specialisten in

beurt als zelfstandig foodservicebe-

te lijven wordt geprofiteerd van het

drijf onder de paraplu van Facilicom

goede uit twee werelden.” Die klei-

gaat functioneren. Binnenkort zal

nere spelers groeien volgens hem

naar verwachting meer informatie

namelijk door hun flexibele aanpak

naar buiten komen. Op het moment

waar in goed eten centraal staat.

van het ter perse gaan van deze

>> @13

Papa John’s Pizza store geopend in Amsterdam >> @4

Thema doelgroep: Van Y tot Z; iedereen heeft zo zijn voorkeuren >> @10 t/m 12

En verder..... >> @3 Arena 2020: meer thematische invulling >> @14 Britse LEON opent eerste vestiging Nederland >> @15 Shopper Estafette:Teyler Padberg van Farm Brothers >> @15 Events


@02

Nieuws

@FoodClicks augustus 2016

Nederlands-Britse oliemaatschappij zoekt filiaalmanagers voor nieuwe koffiecafés

Koffieketen Starbucks breidt uit in Nederlandse tankstations Shell Convenience – De Amerikaanse koffiecaféketen Starbucks wil de komende maanden het aantal vestigingen in Nederlandse tankstations van Shell uitbreiden. Dit kan worden opgemaakt uit meerdere vacatures voor filiaalmanagers die Starbucks in de maand augustus op Nederlandse wervingssites heeft geplaatst.

Starbucks de leidende koffieformule in tankstations van de Nederlands-Britse oliemaatschappij te worden. Shell wil desgevraagd niet kwijt of het fairtrade koffieconcept Puro, onderdeel van shopconcept deli2go, nog onderdeel uitmaakt van de toekomstplannen. Op

Zo zoekt Starbucks onder meer een

Haarrijn

verschillende locaties wordt het merk

store manager voor de in december

In september 2014 opende Shell tank-

met de kenmerkende geribbelde kof-

te openen Starbucks Store in het

station Haarrijn aan de A2 bij Breuke-

fiebekers volgens eigen bevindingen

Shell tankstation aan de Stadionweg

len in de tankshop als eerste een Star-

van @FoodClicks niet meer geser-

in Rotterdam. Ook zoekt de kof-

bucks koffiecafé inclusief terras met

veerd.

fieketen een filiaalmanager voor een

eigen ingang. Centraal in Starbucks

nieuwe Starbucks vestiging in een

koffiecafés staat een breed aanbod

Formules

tankstation in de regio Zoetermeer-

koffiespecialiteiten die voor het oog

Inmiddels breidt Starbucks het net-

Nootdorp. Daarnaast meldt de

van de klant met verse bonen door

werk verder uit in Nederland, onder

gemeente Rijswijk op haar website

een barista wordt bereid, aangeboden

meer met nieuwe formules. Afgelopen

de bouw van een volledig nieuw

in drie formaten en geschonken in por-

december lanceerde Shell in vier tank-

Shell tankstation aan de Vrijenbansel-

seleinen mokken of in kartonnen beker

stations tegelijk (Oisterwijk, Rijswijk,

aan aan de zuidoostzijde van haar

voor on the go. Naast koffie is er een

Rotterdam en Bussum) het nieuwe

gemeente. Hier moet niet alleen Star-

aanbod aan thee, chocolademelk,

shopconcept Deli by Shell met daarin

bucks in komen, aan de straat moet

frisdranken en typisch Amerikaanse

geïntegreerd een kleinformaat koffie-

ook een fastfoodrestaurant van KFC

lekkernijen als cheesecake, muffins en

hoek van Starbucks waarin automobi-

verrijzen. Het Amerikaanse Starbucks

chocolate cookies. De Starbucks in

listen zelf hun favoriete koffie kunnen

is met meer dan 20.000 vestigingen

de Shell aan de A2 bij Breukelen telt

zetten. Achter de douane op Schiphol

wereldwijd de grootste koffieketen ter

35 zitplaatsen binnen, een groot ter-

opende afgelopen april de allereerste

Afgelopen december lanceerde Shell in vier tankstations tegelijk,

wereld. In Nederland telt de koffiefor-

ras buiten en gratis Wi-Fi. Gezien de

Starbucks Evenings van Nederland de

zoals hier in Bussum, het nieuwe shopconcept Deli by Shell

mule meer dan 50 vestigingen.

uitrolplannen binnen tankstations lijkt

deuren.

In september 2014 opende Shell tankstation Haarrijn aan de A2 bij Breukelen in de tankshop als eerste een Starbucks koffiecafé

@VERTENTIE

Het is echt... ...onze friet blijft recht Door de strenge selectie van aardappelen én door de juiste afstemming van het productieproces heeft McCain het hele jaar door dezelfde baktijd, goudgele kleur en krokantheid!

Proef het zelf en vraag een gratis proefpakket aan! Bel nu 023-5584752 of ga naar www.mccainfoodservice.nl/proefpakket


@FoodClicks augustus 2016

Nieuws

@03

Restaurantketen onder vleugels Jumbo steeds succesvoller

Vertrouwde gezichten stuwen omzet La Place Cijfers – De omzet van restaurantketen La Place zit in de lift. In het

rant staan ook bij La Place Café en de

eerste half jaar werd een plus gerealiseerd van 11 procent in vergelijking

take-away service La Place Express

met dezelfde periode vorig jaar. Dit is mede te danken aan de terugkeer

op de begane grond, professio-

van vertrouwde gezichten. In totaal zijn 1.500 medewerkers opnieuw bij

nele medewerkers klaar om de eigen,

La Place in dienst getreden.

unieke recepten van La Place voor de gasten te bereiden”, meldde La Place

“Ondanks de ontvlechtingsoperatie uit

bouwd. “De resultaten van La Place zijn

bij de opening onder meer doelend

V&D en de daaropvolgende integra-

volledig in lijn met de vooraf ingeschatte

op de oud-medewerkers die er weer

tie binnen Jumbo, hebben we het

verwachtingen.” Ook de synergie

aan de slag zijn gegaan. Ondanks de

afgelopen jaar op vergelijkbare basis

tussen La Place en Jumbo wordt meer

vertrouwde gezichten is er ook veel ver-

een omzetgroei van 11 procnet weten

zichtbaar. Verschillende modules, pro-

nieuwd bij La Place. Zo is het nieuwe

te realiseren”, meldt Bart van den

ducten en concepten worden onderling

hoofdkantoor van La Place in Hilversum

Nieuwenhof, managing director van La

uitgewisseld. Zo is La Place koffie nu al

gesitueerd. Het pand herbergt de

Place. La Place heeft in het eerste half-

te koop bij alle Jumbo winkels en wor-

40 medewerkers en biedt naast een

jaar zes nieuwe locaties in Nederland

den recepturen met elkaar gedeeld.

bedrijfsrestaurant een onderkomen aan

geopend, twee restaurants in Duitsland

een kookschool en trainingscentrum. La

Topconditie Een deel van scholen zijn weer begonnen en de tenten opgeborgen; Nederland is terug van vakantie. En zoals de kerstdagen een periode zijn van bezinning, zo zijn de vakantiedagen dat ook. Niet alleen luieren en alles van je afzetten bij aangename temperaturen voor de meesten, maar toch vaak ook in alle rust nadenken hoe je het in het bedrijf anders moet en kunt doen. Iedereen weet inmiddels dat de huidige tijd vraagt om een andere aanpak. Wat tien jaar geleden nog werkte, werkt nu niet meer. Voor sommige ondernemers vervelend om te horen, maar wel de nieuwe realiteit. De kwaliteitseisen van consumenten in productaanbod en service liggen bijvoorbeeld vele malen

hebben een doorstart gemaakt. Van

Marktrestaurant

den Nieuwenhof: “Voor het einde van

Ook in Den Bosch waar recent La

in Nederland ook enkele locaties in

dit jaar zal een deel van de restaurants

Place heropende in de voormalige

Duitsland, Indonesië en de Verenigde

in de voormalige V&D-vestigingen weer

V&D. Naast een La Place Café en de

Staten.

worden geopend. Onze gasten zullen

Express is daar ook een marktrestau-

genheid vol en kun je bij de buren een kanon afschieten. Zoals in mijn eigen

in veel gevallen vertrouwde gezichten

rant geopend. Het restaurant bestaat

gemeente, waar twee naast elkaar zittende horecalocaties met hetzelfde

terugzien.” In totaal zijn 1.500 mede-

uit een centraal plein met open keuken

buitenmeubilair en dezelfde zonneschermen met geïntegreerde terrasheaters in

werkers opnieuw bij La Place in dienst

en diverse marktkramen waar dagelijks

tafelbezetting volledig van elkaar verschillen. Feitelijk krijgt de ene locatie alleen

getreden. Jumbo is volgens directeur

gerechten en dranken vers worden

gasten als het andere terras vol zit. Je zou denken dat zo’n ondernemer van

Frits van Eerd trots op het feit dat La

bereid. Het restaurant biedt plaats aan

zo’n leeg terras eens vraagt aan de gasten van het andere terras hoe het komt

Place in zo’n korte tijd een volwaardig

ruim 370 gasten en beschikt ook over

dat zij niet bij hem zitten? Niets van dat alles; hij neemt waar en hoopt alleen dat

zelfstandige organisatie heeft opge-

een dakterras. “Net als bij het restau-

het ontzettend druk wordt bij zijn buurman.

Place heeft naast ruim vijftig vestigingen

hoger dan vroeger. Ook conceptueel worden er andere eisen gesteld door huidige gebruikers. Het geheel van aanbod, sfeer en prijs moet kloppen willen gasten nog hun geld uitgeven. Daarom zit het terras bij de ene horecagele-

Van Dobben opent drie Eetsalons in Amsterdams Arena

Ik geef het toe, het is een zienswijze. Persoonlijk houd ik meer van een actieve

ArenA 2020: meer thematische invulling eet- en drinkpunten

zit hier een probleem. De groter wordende leegstand in binnensteden brengen

in de Arena. De Eetsalons passen volgens hem in het streven naar een meer thematische invulling van de verschillende eet- en drinkpunten in het stadion en het plan ArenA

benadering, maar goed, iedereen zit op een eigen manier in de wedstrijd. Toch vastgoedontwikkelaars en gemeenteambtenaren steeds vaker op de gedachte met de inzet van horeca de leefbaarheid van centra te verhogen. Als dat gebeurt in samenwerking met de professionele horeca is daar niets mis mee. Het wordt anders wanneer goedwillende mensen een experiment willen aangaan om ook iets in de horeca te beginnen. De in budgetvriendelijke vintagestijl ingerichte koffiepandjes en broodjeswinkels schieten daarom overal in hetzelfde tempo uit de grond. Het is allemaal te veel. Vooral ook omdat het aantal kopjes koffie dat buiten de deur worden gedronken niet echt significant toeneemt, net zomin als het aantal broodjes. Vandaar ook dat de laatste tijd steeds

2020.

vaker berichten verschijnen van teleurgestelde ondernemers in foodhallen of

Twee ring

beconcurreerd door mensen die een half jaar geen huur hoeven te betalen van

Met de opening komt het aantal uitgiftepunten van het croquettenmerk in de voetbaltempel op vier. De drie nieuwe Van Dobben Eetsalons be-

Rob Besseling van Catering Club, Frank Visser van Royaan en

vinden zich op de tweede ring van

Hans van der Linden van Catering Club tijdens de opening

de Amsterdam Arena. Het andere uitgiftepunt, die vorig jaar werd geopend, is gesitueerd op de eerste

Conceptontwikkeling – Van Dobben heeft in de Amsterdam Arena tegelij-

ring. De opening werd verricht door

kertijd drie Van Dobben Eetsalons geopend. De opening van de eetsalons

commercieel directeur Frank Visser

past in het streven van de Amsterdam Arena naar een meer thematische

van Royaan. “We zijn blij en trots”,

invulling van de verschillende eet- en drinkpunten in het stadion, neerge-

aldus Visser. “Met de eetsalons

legd in het plan ‘ArenA 2020’.

onderstrepen we de relatie tussen de Arena en dé croquet van Neder-

geïrriteerde ondernemers die zich laten gelden in de media omdat zij worden een gemeente of vastgoedpartij in de strijd tegen de leegstand. Goede horeca brengt sfeer en doet wat met gasten en de leefbaarheid van een gemeente. Maar horeca is ook niet de redding van alles. Goede ondernemers maken het verschil. Of dat nu bij een terras is, of bij de exploitatie van schoolen sportkantines, cafetariabedrijven en tankstations. Ondernemerschap houdt ook nooit op, want de gast verandert, dus moet het bedrijf mee veranderen. Niks geen Olympische droom dus voor ondernemers voor over vier jaar. Elke dag bezig zijn met de wereldkampioenschappen, dat is feitelijk het ondernemerschap tegenwoordig. Gelukkig hebben we een goede sportzomer gehad en is iedereen in topconditie. Steffen van Beek Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

COMMENTAAR

“De vraag van de consument op het

om met bedrijven als Royaan, waar

land.” Hoewel de beeldschermen

gebied van eten en drinken veran-

we als Catering Club meer dan

en drie snelkassa’s op de counter

dert. Frites, kroketten, bier en koffie

twintig jaar mee samenwerken, het

modern zijn, tonen de kiosken

blijven belangrijk, maar we zien ook

aanbod nog beter op het publiek

zich als de bekende Van Dobben

Verhaal

nement wil een ambachtelijk bereid

de behoefte aan gezonde, meer

en het moment af te stemmen. Een

Eetsalon in de Amsterdamse Korte

In de eetsalons draait het volgens trade

product met een verhaal. Dat laten we

verantwoorde producten toenemen.

voor de Arena-bezoeker herkenbaar

Reguliersdwarsstraat, de plek waar

marketeer Rogier de Vink om snelheid,

in de Van Dobben Eetsalon zien.” Om-

Daarbij eten voetbalsupporters

thema als Van Dobben spreekt

het in 1945 voor de ‘croquet’

uitstraling en merkbeleving. “Hier vertel-

dat de meeste snacks tijdens de pauze

andere dingen dan bijvoorbeeld

hierbij bijzonder aan”, zegt directeur

begon. Bezoekers kunnen in de

len we de bezoekers aan de Arena het

van een evenement worden besteld en

bezoekers van De Toppers of André

Hans van der Linden van Catering

eetsalons terecht voor een broodje

verhaal achter de Van Dobben croquet.

om de wachttijden zo kort mogelijk te

Rieu. Dat vraagt bij elk evenement

Club, dat in de Amsterdam Arena

Van Dobben, Broodje kalfsfrikandel

Over de bouillon die we gebruiken,

maken, worden alle broodjes aangebo-

in de Arena om een andere invulling

ruim 50 kiosken exploiteert. Hij re-

en Broodje Bal Deluxe. Ook zijn

de kruiden, ragout en het echte verse

den als take-away. Royaan sluit niet uit

van het aanbod eten en drinken.

ageert daarmee op de opening van

er saucijzenbroodjes en broodjes

rundvlees. De voetbalfan, maar ook de

het Eetsalon-concept ook op andere

We werken er dan ook hard aan

de drie eetsalons van Van Dobben

kaassoufflé verkrijgbaar.

bezoeker aan een concert of eve-

on-the-go locaties te gaan brengen.


@04

Nieuws

@FoodClicks augustus 2016

Amerikaanse pizzaketen denkt naar 100 vestigingen te kunnen groeien

Eerste Nederlandse Papa John’s Pizza store geopend in Amsterdam Convenience - Op de hoek van de Rijnstraat en Vrijheidslaan in Amster-

hier in Amsterdam zijn overweldigend.

dam is eind juli de eerste Nederlandse vestiging van de Amerikaanse

Het gaat lukken”, aldus Davies die

pizzaketen Papa John’s geopend. De opening van de Nederlandse Papa

‘fingers crossed’ nog vóór het einde

John’s is onderdeel van de verdere uitbreiding in Europa. Vóór het einde

van het jaar de opening van nog twee

van het jaar moeten er in Amsterdam nog twee zaken openen.

vestigingen in Amsterdam aankondigt. “Uiteindelijk denken we dat we in

“Dit is een droom die uitkomt. We heb-

vleessoorten. Ook voor de Nederland-

Nederland kunnen groeien naar zo’n

ben er drie jaar keihard voor gewerkt

se markt wordt het voor Papa John’s

honderd vestigingen.”

en nu is het eindelijk zo ver. Amster-

gebruikte deeg speciaal in Groot-Brit-

dam, here we come!” Dat zei regional

tannië gemaakt. Om in te spelen op de

Camaro

vice president Gareth Davies van Papa

Nederlandse smaak heeft de pizzake-

Papa John’s is als franchiseketen

John’s UK & Western Europe tijdens

ten drie typisch ‘Nederlandse’ pizza’s

opgericht in 1983 door ‘Papa’ John

de opening van de allereerste Papa

in het menu opgenomen: de Fraiche

Schnatter in het Amerikaanse Jef-

John’s in Nederland. Na Pizza Hut en

Sensation, de Chicken Shoarma en de

fersonville, Indiana. Van de 1600 dollar

Domino’s de grootste pizzaketen ter

Special 4 Cheese met Goudse kaas,

die zijn Camaro Z28 uit 1971 op-

wereld, leek het wel of Amsterdam op

belegen kaas, Old Amsterdam kaas en

bracht, kocht Schnatter pizza-appara-

de komst van de Amerikaanse pizza-

mozzarella.

tuur om in Mick’s Lounge, de zaak van

formule had gewacht. Al ruim vóór de

De eerste vestiging van Papa John’s Pizza in Nederland opende half juli op de hoek van de Rijnstraat en Vrijheidslaan in Amsterdam

zijn vader, pizza’s te gaan verkopen.

opening stonden er rijen mensen voor

Uitbreiding

Die waren zo’n succes dat Schnatter

het filiaal en rinkelde de telefoon voor

Na openingen deze maand van de eer-

een jaar later de zaak kon uitbreiden

bestellingen. De wereldwijde reclame-

ste Papa John’s in Spanje en Frankrijk

met een naastgelegen pand. In 2009

en sociale mediacampagnes hebben

moet volgens Davies nu Nederland

kon Schnatter zijn oude Camara weer

de afgelopen jaren al voor een sterke

worden veroverd. “We hebben er alle

terugkopen van de mensen aan wij hij

merknaam gezorgd, ook in Nederland.

vertrouwen in. Waarom? Door onze

zijn auto in 1983 had verkocht. In 2012

commitment om er een succes van te

opende Papa John’s in New York de

Handgedraaid

maken. Het personeel, de kwaliteit, de

4000e vestiging. Inmiddels is Papa

Papa John’s staat bekend om zijn

gebruikte ingrediënten, de service en

John’s op weg naar 5000 locaties. In

verse ingrediënten van hoge kwaliteit

de kracht van het merk daarin zijn we

de Verenigde Staten telt de keten ruim

in en op hun pizza’s. Voor de bereiding

onovertroffen. De slogan is niet voor

3500 zaken en in 37 andere landen

gebruikt Papa John’s vers, handge-

niets ‘Better Ingredients. Better Pizza’.

staat de teller op ruim 1400. Papa

draaid deeg, Italiaanse kazen, verse

Daar werken dagelijks wereldwijd

John’s is de officiële pizzasponsor van

Melissa Richards-Person, vice president international marketing en

tomaten, authentieke en superieure

duizenden mensen hard voor om die

de National Football League en de

regional vice president Gareth Davies

kwaliteit worst, peperoni en andere

belofte waar te maken. De reacties

Super Bowl 50.

Proeverijen, masterclasses, wedstrijden en het Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen

Gastvrijheid, beleving en kwaliteit centraal op Gastvrij Rotterdam Beurzen – 300 exposanten, proeverijen, wedstrijden, diverse paviljoens

che. De beurs heeft kwaliteit hoog

Cuisine plaats. Beide evenementen

werking met Green Key Nederland

waaronder het Dit Smaakt Naar Meer! Paviljoen, oplossingen voor in de

in het vaandel en legt de nadruk op

die los van elkaar worden georgani-

de Green Team Award. In Rotterdam

horeca en een uitbreiding van drie naar vier beurshallen. Gastvrij Rotterdam

horecaproducten en -diensten voor

seerd, bieden bezoekers een mooie

is een nieuwe generatie chefs opge-

2016, van 19 tot en met 21 september in Ahoy Rotterdam, biedt horecaon-

het midden en hoog segment horeca.

gelegenheid twee beurzen in elkaars

staan die in de stad voor een ware

dernemers nog meer food en nonfood nieuws.

In het eerste jaar van de beurs richtte

nabijheid te bezoeken. Voor de

voedselrevolutie zorgen. Het paviljoen

Gastvrij zich nog vooral op zuidwest

WCCC is een aparte toegangskaart

is voor bezoekers de plek om met de

Nederland, maar inmiddels is de

vereist.

Rotterdamse chefs en hun leveran-

Rotterdamse beurs uitgegroeid tot de

In 2013 begonnen met zevenduizend bezoekers, worden er voor de komende editie rond de tienduizend verwacht

ciers kennis te maken. Een andere

op één na grootste horecavakbeurs

Paviljoen

highlight van Gastvrij is de ‘Echt

van Nederland. En dat in een tijd dat

Gastvrij Rotterdam biedt tijdens de

Rotterdams’ stand. Hier presenteren

het de horeca niet bepaald voor de

drie beursdagen een gevarieerd

Booij Kaasmakers, Hotspot Hutspot,

wind ging.

programma. Zo zijn er diverse the-

Heilige Rotterdamse Boontjes, Wild

mapaviljoens zoals het Dit Smaakt

Vleesch, RotterZwam, Rechtstreex,

Tienduizend

Naar Meer! Paviljoen dat voor de

Kaapse Brouwers en Rotterdamse

In 2013 begonnen met zevendui-

vijfde keer wordt georganiseerd. Het

Munt zich. Ofwel, zo laat de organi-

zend bezoekers, worden er voor de

jubileum wordt gevierd met uitreikin-

satie weten, kom proeven, zien en

komende editie rond de tienduizend

gen van de GAIA Green Awards, de

beleven op zijn Rotterdams: in hoog

ondernemers en managers uit de

DSNM! SmaakAward en in samen-

tempo en zonder fratsen.

horeca uit heel Nederland verwacht. Ook het aantal exposanten maakt een jaarlijkse stijging door. Zo zul-

Gastvrij Rotterdam

len nu circa 300 exposanten zich men, toont dat men in een behoefte

presenteren en dit is voor Gastvrij

Data:

Ma. 19, di. 20 en wo. 21 september 2016

de vierde editie van de horeca- en

voorziet. Als dé horecavakbeurs voor

Rotterdam reden met een extra hal uit

Open:

Dagelijks van 11.00 - 18.00 uur

gastronomiebeurs. Dat de beurs-

horecaprofessionals profileert Gast-

te breiden. Tegelijkertijd met Gastvrij

Adres: Rotterdam Ahoy

organisatie het aantal bezoekers

vrij Rotterdam zich als gastronomisch

vindt in Hal 2 van Rotterdam Ahoy

de afgelopen jaren fors zag toene-

platform voor de totale horecabran-

The World Championship of Chinese

Info: www.gastvrij-rotterdam.nl

De komende Gastvrij Rotterdam is

Ahoyweg 10, 3084 BA Rotterdam


Nieuws @05

@FoodClicks augustus 2016

Wordt Cormet of Eurest de hoofdcateraar?

UvA en HvA bepalen nieuwe cateraar

Gastvrijheid als motor van de economie De titel van deze column is wellicht wat pretentieus, maar ik realiseer mij steeds meer hoe waar het is. Gastvrijheid is naar mijn mening meer dan ooit de gewenste en noodzakelijke motor van de economie. Gastvrijheid is ‘gulheid in het onthalen of herbergen van gasten’ (Van Dale). Waar zouden we zijn zonder gastvrijheid? Waar zouden we zijn zonder mensen die iedere dag hun best doen om andere mensen een geweldige tijd te bezorgen? En hoe goed zou het zijn voor de wereld als de principes van gastvrijheid ook in andere sectoren worden toegepast? Eind jaren negentig schreven Pine & Gilmore een boek over ‘de beleveniseconomie’. De uitgangspunten die zij beschrijven zijn in de tijd waarin wij leven heel relevant. Het zijn principes die heel gewoon zijn (of zouden moeten zijn) in de foodservice- en hospitality sector. Een aantal van deze principes werk ik hieronder uit, waarbij ik duidelijk probeer te maken waarom deze generiek van belang zijn.

De huidige invulling op de Universiteit van Amsterdam (UvA) door cateraar Eurest (Foto: UvA)

Een heel belangrijk principe is de omschrijving van de mensen voor wie we het allemaal doen. In de wereld van hospitality worden zij consequent met

Catering – Wordt Cormet Catering of Eurest hoofdcateraar van de Uni-

University dienen als voorbeeld. Alle

versiteit van Amsterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA)?

verkregen inzichten worden mee-

Over deze vraag buigt de beoordelingscommissie van de scholen zich de

genomen in de ontwikkeling van de

komende dagen.

gewenste visie.

‘gasten’ aangeduid. Het zegt veel over het perspectief en de verhouding tot de aanbieder van producten en diensten. Het gaat daarbij om veel meer dan alleen de aankoop en de transactie. Dat is kil en zakelijk. Het lijkt dan te gaan om het binnenhalen van het geld, terwijl het de koper bijna altijd om veel meer gaat dan het product zelf.

Cormet en Journey of Food, een

mogelijkheden van vandaag en mor-

Foodcourt

handelsnaam van de huidige cateraar

gen”, meldt Facilitaire Services (FS),

Zoals de plannen er nu liggen wordt

Eurest, zijn naar verluidt de overge-

de facilitaire dienst van de scholen.

in elk geval elke campus van UvA

bleven cateraars die kans maken

Zij zien dat de behoeften van (inter-

en HvA opgedeeld in een ‘cen-

op het miljoenen contract op de

nationale) studenten op campussen

trum’, een ‘wijk’ en een ‘buurt’. Het

scholen. Hun ingediende proposities

veranderen. “Studenten zijn meer op

centrum is een foodcourt-achtig

worden geoordeeld op onder meer

de campus en minder op hun kamer.

gebied waar het gaat om eten,

de haalbaarheid, het implementatie-

Ook hun behoeften aan studiefacili-

drinken en verblijven onder het motto

plan en het voorgestelde prijsniveau

teiten en alles wat daarbij hoort om

‘Chill & Chat’. Daar omheen hangen

van het eten en drinken. En wie

de dag prettig door te komen veran-

wijken waar cateringgebruikers kort

beoordeeld dat dan? De beoorde-

deren mee.” Afgelopen maanden zijn

verblijven en eventueel iets lichts

lingscommissie met daarin studenten

er al diverse bijeenkomsten geweest

consumeren onder het motto ‘Grab

en medewerkers van de UvA en

om inzicht te verkrijgen over hoe

& Go’. Te denken valt aan een kop

HvA. Het College van Bestuur neemt

de toekomst van eten, drinken en

persoon op een specifiek moment in specifieke omstandigheden een goed en

koffie met een muffin. Daarnaast

uiteindelijk het besluit.

(retail)services zo optimaal mogelijk

bijzonder gevoel te geven. De behoefte is voor iedere persoon verschillend.

komen er ‘buurten’ die vooral om de

kan worden ingevuld. Zo was er

Daar open voor staan en kunnen differentiëren in wijze van aanbod of commu-

collegezalen heen hangen en waar

een mini-conferentie met gebruikers

nicatie maakt dat gasten meer tevreden zijn. Het sluit immers specifiek op hun

Retailservices

mensen even snel iets nuttigen onder

en een rondetafelbijeenkomst met

wensen aan. Het maakt hun leven (op dat moment) wat leuker.

De UvA en HvA werken al enige tijd

het motto ‘Coffee to go’. Opvallend

aan nieuwe concepten op het gebied

experts. Vervolgens hebben experts

is dat elke campus kan worden ge-

van eten, drinken en (retail)services

per campus een advies uitgebracht

caterd door een andere cateraar die

Goede herinneringen betekenen dat verwachtingen zijn overtroffen. En dat is

voor de 80.000 studenten en 10.000

en hebben met gebruikers inspiratie

op zou kunnen treden als ‘hoofdaan-

de ultieme staat van gastvrijheid. Een onvergetelijke avond betekent iets voor

medewerkers. “We willen de dienst-

opgedaan bij diverse campussen in

nemer’. Het huidige cateringcontract

mensen. Dat hoeft echt niet altijd groots en meeslepend te zijn. Toen ik laatst

verlening meer dan ooit tevoren

Nederland. Onder meer de Erasmus

dat UvA en HvA hebben met Eurest

(op een zaterdagmiddag) een prosecco en wat blokjes kaas kreeg aangebo-

afstemmen op de wensen, eisen en

Universiteit Rotterdam en Tilburg

loopt op 1 januari 2017 af.

Het idee dat je belevingen aanbiedt in plaats van producten of diensten doet al heel veel. Bekend is het verhaal van de ‘boren en de gaten’ (Jos Burgers), waarbij het kopen van een boormachine niet het doel is, maar het kunnen genieten van een mooi schilderij aan de muur. Dat geldt ook voor eten en drinken. Soms is het heel functioneel en geeft het een kort moment om even te genieten. Ook dat is een ervaring. Denk maar eens aan het drinken van een goede kop koffie op kantoor. Vaak is het onderdeel van een grotere beleving en verstrekt het deze beleving. Naar de ondergaande zon kijken op een prachtig strand is veel leuker met een heerlijk glas wijn in je hand. Een ander belangrijk principe in gastvrijheid is dat hetgeen wordt aangeboden persoonlijk moet zijn of aanvoelen. Het gaat er immers om om een specifiek

Als het aanbod leidt tot een memorabele ervaring is het helemaal prachtig.

den tijdens het passen van kleding was ik aangenaam verrast. Op dat moment was dat een mooi gebaar wat voor mij waardevol en memorabel was. De

Arno Cornelissen volgt Ralf Wouters op bij @FoodClicks

verkoper deed veel moeite om het mij en mijn partner aangenaam te maken. En dat waardeerden we enorm. Gastvrijheid door belevenissen die persoonlijk en memorabel worden ingevuld leidt tot fans en ambassadeurs. Dat zijn de dingen die mensen doorvertellen. En dat is in deze tijd de belangrijkste bron voor andere mensen om hun eigen

Personalia – Arno Cornelissen heeft de adviestaken van Ralf Wouters per 20

keuze op te baseren. Als je er dan ook nog in slaagt om aan de (gecreëerde)

juli overgenomen voor het platform @FoodClicks. Arno Cornelissen heeft zes

verwachtingen te voldoen of (beter nog) deze te overtreffen zullen ook zij het

jaar ervaring in mediasales en zal de leidende mediapositie van

weer doorvertellen. Weer nieuwe ambassadeurs gecreëerd.

@FoodClicks verder uitbouwen in de foodservicesector. En zo is het balletje aan het rollen, of beter, zo loopt de motor die het geheel Ralf Wouters zet na jaren actief te

@FoodClicks voor het voetlicht

verder vooruit brengt. Aangedreven door een houding die maakt dat klan-

zijn geweest in de mediasales zijn

van relaties zal brengen.

ten zich speciaal voelen, dat hun behoeften worden herkend en persoonlijk

carrière voort in een andere rich-

Arno Cornelissen

worden ingevuld, op een manier die zij zich kunnen herinneren. Als we het alle-

ting, buiten die van de mediasales.

Mediakanalen

maal steeds meer op deze manier proberen te doen wordt de wereld steeds

Arno Cornelissen heeft inmiddels

De komende dagen zal Arno con-

een beetje mooier en leuker. Met gastvrijheid als motor.

zijn taken overgenomen. Arno

tact opnemen met zijn contactperso-

heeft de afgelopen periode al met

nen om te kijken hoe de mediakanalen

Rob Besseling is per 1 augustus werkzaam

tal van relaties van @FoodClicks

van @FoodClicks kunnen bijdragen

als Business Development Director bij

kennisgemaakt. Zijn eerste erva-

aan het behalen van de communicatie-

Catering Club in de Amsterdam Arena

ringen met de buitenshuissector

doelstellingen richting ondernemers en

zijn zeer positief en hij ziet uit naar

overige professionals in de foodser-

de komende periode waarin hij op

vicemarkt. Wie al eerder in contact wil

beurzen, tijdens bijeenkomsten en

komen met Arno kan hem bereiken via

bij afspraken de visie en de meer-

(0314) 355826 of

waarde van het platform

arno.cornelissen@pshmedia-sales.nl.


@06

Petrol

@FoodClicks augustus 2016

410 m2 groot paradepaardje toont als eerste vernieuwde Wild Bean Cafe

BP Honswijck aan A1 bij Muiden zet keuzevrijheid en kwaliteit centraal

De tankshop van het nieuwe BP tankstation is 415 vierkante meter groot en heeft een liefst 13 meter brede Wild Bean Cafe counter

Tankshops – Een shop van 410 vierkante meter met als eerste het vernieuwde Wild Bean Cafe, met een counter van 13 meter, met een zithoek, met barista-koffie, verse broodjes, iced drinks, pick&mix presentaties, grab&go producten en Haribo zelfschep snoephoek. BP opende eind augustus aan snelweg A1 bij Muiden haar nieuwste paradepaardje en een van de grootste BP’s van Nederland. “Je zou het als je in de shop van

is ook het aanbod etenswaren met

Hardloper

deze BP bent niet zeggen, maar

belegde broodjes die ter plekke op

Naast snacks en broodjes is uiter-

we verkopen ook nog brandstof-

wens van de klant worden bereid,

aard koffie een van de trekkers in het

fen”, lacht woordvoerster Jacoline

luxe sandwiches, ambachtelijke

tankstation en BP Honswijck biedt

Poldervaart. Ze heeft gelijk, want

tosti’s en hotdogs. In het hele

hiervoor koffie vers bereid door een

het eind augustus geopende BP

assortiment staat duurzaamheid

barista waarbij de klant keuze heeft

Honswijck is een van de grootste

centraal, zo hebben alle producten

uit diverse soorten opgeschuimde

tankstations in Nederland op een

het Beter Leven keurmerk en is de

melk. “De open koeling biedt voor-

terrein van 11.500 vierkante meter.

koffie UTZ-gecertificeerd”, aldus

verpakte producten onder het eigen

Koelemaij.

Wild Bean Cafe Grab&Go label”,

Een kop koffie, met keuze uit diverse soorten opgeschuimde melk

Het hagelnieuwe paradepaardje van BP heeft als eerste het vernieuwde Wild Bean Cafe met een uitgebreid assortiment etenswaren voor onderweg. “Deze Wild Bean Cafe bevat heel veel nieuws”, zegt manager Convenience Bart Koelemaij. “Zo is de look&feel opgefrist, te zien aan de stenen achterwand, de led-verlichting en door het gebruik van zo veel mogelijk natuurlijke materialen. Ook weer terug te zien door deze shop heen, zoals met de houten statafels en stoelen in de zithoek en in de verplaatsbare units. Nieuw

De samenwerking tussen BP, Haribo en HL Display leverde

Keuzevrijheid en kwaliteit staan centraal in het vernieuwde

een snoephoek op, de eerste in een tankstation in Nederland

Wild Bean Cafe


Petrol @07

@FoodClicks augustus 2016

Pick&mix is buitengewoon populair en is bij BP Honswijck

Een zithoek met drie koffieautomaten biedt automobilisten de mogelijkheid in de shop

onder meer te zien door het aanbod frisdranken en waters

te eten en drinken en zelf hun kop koffie te tappen

zegt Koelemaij. “Hieronder sappen,

keuzevrijheid en kwaliteit. Van de

om de doorstroming te verbeteren

salades, vers fruit, smoothies en

koffie loopt de consument naar de

en de leefbaarheid van Muiden te

verse yoghurt met fruit of granola.

broodjesafdeling, daarna naar de

vergroten. Het ‘oude’ BP Hons-

In de warmhoudkasten vinden

drinks en wellicht neemt-ie ook

wijck moest hiervoor worden

klanten het vertrouwde, duurzame

nog iets van de snackafdeling mee.

verplaatst. Het station heeft als een

snackassortiment terug. Alles vers

Daarna komt men bij de kassa.

van de weinige snelwegstations in

gemaakt, met veel keuzevrijheid

Het lijkt in dit Wild Bean Cafe net

Nederland een carwash. BP telt

voor de consument. Meer tomaten

een buffet, alleen de dienbladen

in Nederland in totaal ruim 350

op het broodje? Dat kan. Extra

ontbreken”, aldus Koelemaij.

tankstations, zo’n 70 hiervan heb-

kaas? Geen probleem. We hebben

ben een Wild Bean Cafe. Daarnaast

heel goed gekeken naar hoe de

Verbreding

heeft zo’n 50 BP tankstations een

horeca in Nederland dit doet. In

Het nieuwe BP tankstation is een

WBC Express, een onbemand kof-

Alle verse producten, zoals yoghurts, fruitmixen en sappen

deze BP draait het dan ook minder

direct gevolg van de verlegging

fieconcept voor met name kleinere,

zijn onder het merk Wild Bean Cafe Grab&Go gebracht

om snelheid, maar veel meer om

en verbreding van de A1, bedoeld

lokale stations.

@VERTENTIE


@08

@vertorial

@Foodclicks augustus 2016

Inspiratie voor ondernemers die meer uit hun broodje croquet willen halen

Van Dobben zet het broodje croquet opnieuw op de kaart

Een stukje geschiedenis Op iedere verpakking van Van Dobben staat het prominent te lezen: sinds 1945. Het is dat jaar, op 28 juni 1945 om precies te zijn, dat Aat van Dobben samen met zijn latere echtgenote Eugenie Laaper in hartje Amsterdam een broodjeszaak opende onder de naam ‘Eetsalon Van Dobben’. In het pandje aan de Korte Regulierdwarsstraat stonden de lekkerste, ambachtelijk gemaakte croquetten op het menu. Sinds de opening in 1945 is Eetsalon Van Dobben uitgegroeid tot een begrip en tot op de dag van vandaag weten artiesten, voetballers en vele anderen de eetsalon achter bioscoop Tuschinski te vinden.

WIJK BIJ DUURSTEDE - Zó uit de frituur uit de hand gegeten is een cro-

geslagen met SVH Meesterkok Jeroen

verdient meer en verdient het”, aldus

waarmee je kan variëren en die je

quet van Van Dobben een echte lekkernij. Maar met de Van Dobben cro-

Robberegt om het broodje croquet

De Vink.

op een mooie manier kan presen-

quet is nog veel méér mogelijk. Voor Royaan reden genoeg het broodje

opnieuw op de kaart te zetten.” Voor

croquet opnieuw op de kaart te zetten en vier Van Dobben Lunchspecials

ondernemers die méér uit hun broodje

Inspireren

aldus Ter Veer. “De nieuwe, originele

te introduceren. Nieuwe, originele broodjes met de lekkerste croquet van

croquet willen halen, zijn er daarom nu

Met de Van Dobben Lunchspecials

Van Dobben Lunchspecials stellen

Nederland die ondernemers meer variatie én extra omzetkansen met het

de Lunchspecials van Van Dobben.

laat snackspecialist Royaan zien dat

ondernemers in staat niet alleen meer

beroemde broodje croquet biedt.

“De Van Dobben Lunchspecials zijn

het ondernemers naast het leveren

omzet te genereren, door de hogere

verrassend en origineel van smaak,

van een assortiment topkwaliteit

verkooprijzen kan ook meer marge

eenvoudig samen te stellen en daarom

snacks vooral oplossingen op maat wil

worden behaald. En met de Van Dob-

zeer geschikt voor op de kleine kaart”,

bieden. “Het gaat ons om inspiratie en

ben Lunchspecials kun je je unieke

zegt De Vink. “De Lunchspecials

innovatie waarmee ondernemers hun

eigen lunchkaart samenstellen. De

bestaan uit een rundvlees- en kalfs-

verkopen verder kunnen verbeteren”,

ondernemer moet het zelf doen, maar

vleescroquet, een kaascroquet en een

zegt Ter Veer. “We gaan terug naar

de broodjes zijn snel te maken en de

satécroquet.

waar de croquet voor bedoeld is: een

ingrediënten hebben de meest koks

Dit biedt ondernemers niet alleen de

guilty pleasure. Een lekkernij, een

gewoon op voorraad. Uiteraard staan

mogelijkheid te variëren, ook kunnen

goed product met goede ingrediënten

wij de ondernemers met raad en daad

ze de rotatie verhogen. De croquet

waarvan je mag genieten. Een product

terzijde”, besluit Ter Veer.

Wie kent Van Dobben niet? Al meer

maakt van de hoogste kwaliteit vlees

dan 70 jaar is de croquet en het

en met de beste ingrediënten. Het

Broodje Van Dobben een begrip in

is nu een culinair product waarmee

Nederland. De goedgevulde croquet-

volop wordt gevarieerd en waarbij het

ten die puur, eerlijk en vol van smaak

gaat om kwaliteit in plaats van kwan-

zijn, smaken voortreffelijk los uit de

titeit. Dit kan ook met de kroket. De

hand en bij een maaltijd. Maar vooral

Van Dobben croquet kan perfect op

op een broodje liggen er met de

een culinaire manier worden bereid en

Van Dobben croquet nog veel meer

gepresenteerd”, aldus Ter Veer.

teren met verse ingrediënten erbij”,

kansen. Verkoopkansen die Royaan in nauwe samenwerking met haar

Verrassend

afnemers optimaal wil benutten. “De

Volgens trade marketeer Rogier de

kroket is een culinair product en op

Vink leent de unieke smaak van een

het gebied van menusuggesties en

Van Dobben zich perfect voor het

presentatie liggen er nog enorme

serveren van een nieuw en verrassend

verkoopkansen”, zegt Jan-Willem

broodje croquet. “Op alle mogelijke

ter Veer, marketing & trade manager

locaties in de horeca zie je welke

Foodservice bij Royaan. “Kijk naar de

ontwikkelingen de hamburger heeft

hamburger. Dat was een doorsneepro-

doorgemaakt. Dat gaan we nu ook

duct met een goedkope status. Maar

doen met het broodje kroket. We

kijk nu eens: de hamburger wordt ge-

hebben daarom de handen ineen

Opvallende ondersteuning

Meer informatie:

Voor ondernemers die méér uit het lunchmoment willen halen en gasten

Firma: Royaan BV

willen verleiden met de Van Dobben Lunchspecials, is er opvallend onder-

Adres:

Postbus 241

steuningsmateriaal beschikbaar. Voor op tafel zijn er menukaarten waarop

3960 BE Wijk bij Duurstede (0343) 59 66 59

de verschillende Van Dobben Lunchspecials worden gepresenteerd. De

Tel.:

menukaarten zijn gepersonaliseerd, wat inhoudt dat de ondernemer de vrij-

E-mail: salesdesk@royaan.nl

heid heeft het eigen bedrijfslogo op de kaart te zetten, kan bepalen hoeveel

Site:

Lunchspecials hij op de menukaart zet en wat de prijsstelling van de broodjes

www.vandobben.nl

is. Ook kan er worden gekozen voor een witte of een zwarte achtergrond. Om gasten buiten te verleiden, zijn er opvallende stoepborden en vlaggen.

www.royaan.nl


@vertorial

@Foodclicks augustus 2016

@09

Blu Beach Noordwijk: ‘We zijn altijd op zoek naar unieke concepten’ Trendy strandpaviljoen Blu Beach in NoordDe Van Dobben Lunchspecials biedt ondernemers de mogelijkheid vier

wijk heeft een hoog niveau en luxe uitstraling

verleidelijke broodjes aan te bieden die met de Van Dobben croquet

en dat vindt de consument terug op de uit-

kunnen worden gemaakt.

gebreide lunchkaart. Sinds de Van Dobben Lunchspecials op de menukaart staan, is de verkoop van de croquetten fors gestegen. Volgens eigenaar Perry van Schie trekt het strandpaviljoen zowel veel particuliere als zakelijke bezoekers. Onder zijn klanten herkent Van Schie de traditionele bezoeker die kiest wat hij van te voren bedacht heeft te gaan eten en de bezoeker die zich graag laat verrassen door de menukaart. Het effect van de Van Dobben Lunchspecial menukaarten is dan ook duidelijk terug te zien in de cijfers. “In de maanden juni en juli heeft onze chef-kok Remco Wubbe liefst 498 Van Dobben Lunchspecials gemaakt”, zegt Van Schie. “Het

Broodje Van Dobben Rundvleescroquet. De Hollandse klassieker verfrist met

zien van de broodjes op de menukaart doet de

rode kool salade en grove mosterd crème.

klant bestellen. Helemaal als er een broodje op een andere tafel wordt neergezet. Wat hierbij opvalt is dat de Lunchspecials totaal niet kannibaliseren op het klassieke broodje kroket. Sterker nog, vorig jaar deze tijd verkochten we minder klassieke broodjes kroket dan nu. En dan moet de nazomer en herfst nog komen, op het strand hét moment voor een broodje kroket.” Omarmt De Van Dobben Lunchspecials werden drie maanden geleden door chef-kok Remco Wubbe omarmt en eigen gemaakt. De Kipsatécroquet en Kalfsvleescroquet zijn de hardlopers. Wubbe heeft zich laten inspireren door de bestaande recepturen en hier zijn eigen ingrediënten aan toegevoegd. Zo gebruikt hij zijn eigen receptuur voor de dressing en is het brood huisgemaakt. “Bijna alle ingrediënten die in de recepturen verwerkt worden, zijn ook voor andere gerechten te gebruiken”, zegt Wubbe. “Hierdoor hebben we helemaal geen waste en maakt het de marge op de broodjes alleen maar groter.”

Broodje Van Dobben Kalfsvleescroquet. Een eigenwijze variant met rijke smaken van truffel en zuurkoolsalade.

BrasseRia Dronten: ‘We doen graag iets anders en verrassends’

Broodje Van Dobben Kipsatécroquet. Een smaaksensatie met taugé, atjar,

BrasseRia Dronten heeft veel succes met de Lunchspecials van Van Dobben. Niet alleen verkoopt Bras-

chilicrème en krokante ui.

seRia er gemiddeld zo’n 40 per week, ook is de omzet vergeleken met de dezelfde periode vorig jaar met ongeveer 30% gestegen. Eigenaresse Ria geeft aan dat de Van Dobben Lunchspecials beter passen bij de uitstraling van haar zaak dan de twee sneetjes brood met twee croquetten. “We zijn een vernieuwend bedrijf en doen graag iets anders en verrassends. De Van Dobben Lunchspecials sluiten hier goed bij aan!” Ook de consumenten reageren enthousiast. De mooie presentatie en extra aandacht die aan het broodje wordt besteed vallen goed in de smaak. “Onze zelfgemaakte mosterdsaus bij de rundvleescroquet is veel lekkerder dan het standaard zakje mosterd. Ook de opmaak van de lunchspecial doet veel. Het is de extra aandacht dat we aan het broodje besteden wat door de gast wordt gewaardeerd”, aldus Ria die op maat inspeelt op de wens van haar klanten. Omdat sommige senioren de Lunchspecials een nogal grote hap vinden, biedt BrasseRia op de volgende menukaart ook een seniorenvariant van de Lunchspecials aan die bestaat uit één croquet op brood. Presentatie BrasseRia presenteert de Lunchspecials op wit Focaccia brood of bruin Waldkorn brood met twee Van Dobben croquetten. De kaas- en rundvleescroquetten lopen het hardst, maar ook de kalfsvlees- en kip-satécroquetten worden goed

Broodje Van Dobben Kaascroquet. Verrassend lekker met de zoete twist van

verkocht. De consument wordt op de Lunchspecials attent gemaakt door middel van twee pagina’s in het speciale als

uiencompote en frisse tomaat.

menukaart fungerende magazine dat halfjaarlijks verschijnt. Hierin worden de Lunchspecials, inclusief smakelijke fotografie, uitgelegd. Buiten BrasseRia is ook een speciale vermelding van de Lunchspecials te zien op de menukaart, inclusief een afbeelding van het broodje.


@10

Thema Doelgroepen

@Foodclicks augustus 2016

Halal, sushi, wok en andere oosterse lekkernijen vallen in de smaak

Foreign food populair bij allochtoon én de Hollandse kaaskop

Sushi, van origine afkomstig uit Japan, valt bij een groeiend aantal Nederlanders in de smaak

Sushiketen Shabu Shabu groeit naar veertien

Thema – Er liggen enorme kansen voor ondernemers, formules en ke-

ne consument ontdekt wat er allemaal

tens die zich richten op allochtone inwoners van Nederland. Steeds meer

op het gebied van halal, sushi, wok

levensmiddelenfabrikanten nemen halal en koosjere producten op in hun

en andere oosterse lekkernijen te krij-

assortiment, het aantal out-of-homeformules met exotische eet- en drin-

gen is. Deze ontwikkeling vindt plaats

kwaren groeit en ook de vraag van de Nederlandse consument naar de

in alle relevante levensmiddelenkana-

lekkernijen die de buitenlandse keuken te bieden heeft, zit flink in de lift.

len. In het out-of-homekanaal groeit het aantal ketens dat zich presenteert

Halal bitterballen? Zijn er. Sushi voor

er, de vraag groeit en dat biedt voor

als een ‘Oosterse’ formule of zich

onderweg? Geen probleem. Vers

ondernemers, formules en ketens

richt op de ‘buitenlandse’ Nederlan-

bereide falafel voor tussendoor?

die op deze ontwikkelingen inspelen

der. Ketens als Wok To Go, Sizzling

Heel populair. Nederland wordt

volop kansen.

Wok, Wagamama, Simit Sarayi en

steeds internationaler, zeker als het

Maoz zitten in de lift. Het zal niemand

op eten en drinken aankomt. Na de

Ontdekking

ontgaan zijn dat Nederland ook een

pizza, tortilla en wrap, echte ‘Hol-

Met name in het out-of-homekanaal is

almaar groeiend aantal shoarma-, dö-

landse’ hits uit het buitenland, groeit

er een enorme belangstelling voor de

ner- en kebab- eetgelegenheden telt.

buitenlandse keuken. Talloze formules

Eenzelfde ontwikkeling in de horeca

richten zich hierbij op de allochtone

waar Nederland een enorm aantal

Nederlanders, maar ook de autochto-

buitenlandse restaurants heeft.

de belangstelling voor en vraag naar buitenlandse of Oriëntaalse levensIn het gebouw The Bank op het Rembrandtplein in Amsterdam opende

middelen. Reden voor de groeiende

de Japanse sushiketen Shabu Shabu onlangs de zogenaamde flagship

populariteit is in de eerste plaats de

store. Inmiddels staat de teller in Nederland op veertien vestigingen

toename van het aantal allochtonen in

en er zijn plannen voor verdere groei. Shabu Shabu is zeer succesvol

Nederland. Vele honderdduizenden

met all you can eat lunchen en dineren voor een vaste prijs. De formule

mensen van niet-Westerse afkomst

speelt in op de groeiende populariteit van de Aziatische keukens. Vooral

wonen in Nederland en hun aantal zal

gerechten uit het land van de rijzende zon worden frequenter gegeten.

de komende jaren verder toenemen.

Het geheim van Shabu Shabu is het gebruik van hoge kwaliteit verse in-

Daarnaast wordt de wereld steeds

grediënten die voor de gerechten per seizoen verschillen. Shabu Shabu

kleiner en is er vanuit de autoch-

biedt voor consumenten die ook onderweg van Japanse lekkernijen

tone ‘Nederlandse’ consument een

willen genieten Shabu Shabo To Go. Andere succesvolle formules met

toenemende vraag naar buitenlands

meerdere vestigingen zijn Sumo sushi & grill en Sushi2take.

eten en drinken. De doelgroep is

‘Nederland wordt steeds internationaler, zeker als het op eten en drinken aankomt’


@Foodclicks augustus 2016

Van vrijwel elk land in de wereld,

Kalauru. “Daarom denken we dat

zeker de oosterse, zijn eetgele-

er in Nederland met döner nog veel

genheden te vinden en dit aantal

mogelijk is.”

Thema Doelgroepen

@11

Maoz Vegetarian Nederlands succes in VS Het vegetarische concept Maoz is

breidt zich nog steeds uit. In de cateringbranche hetzelfde beeld:

Wokken

een succes in de Verenigde Staten,

de oosterse keuken is er een ware

Een groeiend aantal consumen-

maar is een Nederlandse formule.

trend. Sushi, dim sum en wraps zijn

ten is ook gek op wokken en alle

Het concept dat falafel als kernpro-

aan een ongekende opmars bezig.

Oriëntaalse gerechten en snacks de

duct heeft, is het geesteskind van de

hier bij komen. Nederland telt een

Nederlandse ondernemer Dov Mélo.

Döner

groeiend aantal formules die hierin

De eerste Maoz Vegetarian opende in

Dönerix, Döner Plaza en The

zijn gespecialiseerd. Wok to go,

1991 in het centrum van Amsterdam.

Döner Company zijn in ons land

DailyWok, Sizzling Wok en Wok to

Nu, 25 jaar later telt de formule 18

voorbeelden van zeer succesvolle

Walk zijn de meest bekende. eazie

vestigingen wereldwijd met naast de

dönerketens die liefhebbers trekken

is de formule voor wokmaaltijden,

VS restaurants in Spanje, Frankrijk

uit alle bevolkingsgroepen. Wat

salades, smoothies en meer en telt

en Brazilië. De VS telt liefst negen

er op het gebied van döner kebab

momenteel veertien vestigingen. De

in Nederland allemaal mogelijk is,

maaltijden worden ‘live’ bereid en de

kan de falafelliefhebber voor Maoz terecht in Amsterdam en Nijmegen. De gezaghebbende internetkrant Huf-

bewijst onder meer de keten HAS

klant kan zelf kiezen welke ingredi-

fington Post noemt Maoz prominent in een lijstje met succesvolle niet-Amerikaanse foodformules die in New York

Döner Kebab. Al ruim 14 jaar en

ënten hij in de maaltijd wil. Met ruim

actief zijn. Het succes zit in het vers voor het oog van de consument klaarmaken van bijzonder lekkere authentieke

met inmiddels vijftien vestigingen is

600 combinaties is voor iedereen de

vegetarische falafel. De consument kan vervolgens naar wens gratis zelf onbeperkt verse groente en sauzen aan

het een van de succesvolste döner

ultieme wokmaaltijd samen te stel-

z’n falafel toevoegen. De formule is bijzonder populair bij allochtonen én autochtonen.

kebab formules van Nederland.

len. De formule is in 2004 opgericht

In 1999 opende Ahmet Guc zijn

door de broers Shunli en Shengli

eerste HAS Döner Kebab restau-

Huang, met als voornaamste reden

rant in Rotterdam. Het succes van

dat er geen goed gezond alternatief

de formule is gebaseerd op een

was voor fastfood. “We wilden een

overtuigend concept: HAS Doner

concept ontwikkelen waarbij mensen

Kebab serveert kwalitatief hoog-

tegen dezelfde prijs en met dezelfde

Volgens het CBS telt Nederland op dit moment ruim 3,7 miljoen allochtonen, ofwel bijna 23% van het totale

waardige producten, die worden

snelheid een lekkere, gezondere

aantal inwoners. Het aantal niet-Westerse allochtonen telt in ons land bijna 2 miljoen en groeit gestaag. Waar

bereid in eigen beheer en uit de

fastfoodmaaltijd konden bestellen”,

het aantal Antillianen en Arubanen afneemt, stijgt het aantal Marokkanen, Arabieren en mensen afkomstig uit

beste ingrediënten in een schone

zegt Shunli. “Bovendien wilden we er

Azië. Het aantal Russen, Roemenen en Bulgaren is in Nederland de laatste vijf jaar zelfs spectaculair geste-

en aantrekkelijke omgeving. Betaal-

een gezellige ruimte van maken waar

gen. De vraag naar producten uit de landen waar deze bevolkingsgroepen vandaan komen, zit dan ook in de

baar, snel en ongecompliceerd is

je makkelijk kan eten met vrienden of

lift. Een ontwikkeling die niet alleen in de schappen van de supermarkt, maar zeker ook terug te zien is in het

er het devies. Het bedrijf ziet nog

lekker alleen tot rust komt met een

out-of-homekanaal. Was het Chinese restaurant in ons land in de jaren zeventig al heel exotisch, anno 2016

veel meer groeikansen in Neder-

leuk tijdschrift.” De organisatie werkt

is er van elk land in de wereld wel een restaurant in Nederland te vinden. Ook zit het aantal locaties die halal

land. “De markt van döner is in

voornamelijk op franchisebasis, waar-

en koosjere producten serveren in de lift. Niet alleen lekker voor de liefhebbers uit het Midden-Oosten, ook

Duitsland groter dan de omzet van

bij een groep gedreven, enthousiaste

steeds meer Nederlanders weten de weg te vinden naar restaurants en fastfoodlocaties waar halalproducten

McDonald’s, KFC en Burger King

en bewuste franchisenemers het ‘life

worden geserveerd.

bij elkaar”, zegt directeur Murat

is eazie’ gevoel uitdraagt.

restaurants van Maoz. In ederland

Groeiend aantal allochtonen; Nederlander eet vaker halal

Mannen kiezen op boterham voor vlees, vrouwen voor gezond Kroket, bitterbal en kipcorn ook halal verkrijgbaar Halalsnacks integreren steeds meer in de markt van frituursnacks. Alle bekende snacks, van bitterballen, frikandellen en kroketten tot gehakstaaf, mexicano en kipcorn zijn vandaag de dag ook bereid volgens de halalregels verkrijgbaar. Veel fabrikanten van frituursnacks op de Nederlandse markt, waaronder De Vries Snacks, Oba Food, Bilal Snacks en Mekkafood bieden een assortiment halalsnacks.

van de mannen (45%) neemt liever niet

staat ervoor open om tijdens de lunch

de moeite iets nieuws uit te proberen

iets nieuws uit te proberen. Ruim zes op

op de boterham, waar dat bij vrouwen

de tien zegt niet echt na te denken over

30% is. Als het gaat om het favoriete

waarmee zij hun boterham beleggen en

broodbeleg is Nederland dan ook redelijk

kiest dus op basis van gewoonte. Maar

traditioneel ingesteld: de vertrouwde

steeds meer consumenten staan open

boterham kaas is de nummer 1 (71%),

om de horizon te verbreden. Een derde

Steeds meer consumenten willen tijdens het ontbijt het

gevolgd door een broodje met vleeswa-

zou de keuzes in hun broodbeleg graag

broodbeleg graag wat minder saai maken

ren (68%). Zoet broodbeleg, zoals jam,

wat minder saai willen maken en een

hagelslag en chocoladepasta, neemt met

bijna even grote groep geeft aan toe te

31% de derde plaats in. Mannen kiezen

zijn aan meer variatie tijdens de mid-

Hoe avontuurlijk de Nederlandse consument is om buiten de deur lek-

Dat wijst onderzoek van vleeswarenfabri-

het meest voor vlees op hun boterham en

dagpauze. Ruim de helft (53%) geeft

kernijen uit alle mogelijke exotische landen te eten, op de boterham

kant Stegeman, over de lunchgewoonten

vrouwen voor gezond broodbeleg.

overigens aan er best een paar minuten

wordt maar weinig nieuws uitgeprobeerd. Aan de andere kant wil een

van Nederlanders, uit. Vooral mannen

groeiende groep het broodbeleg graag wat minder saai maken en vooral

blijken weinig avontuurlijk als het gaat om

Ontdekkingstocht

als dat een avontuurlijke lunchboterham

tijdens de middagpauze méér variatie.

variëren tijdens de lunch. Bijna de helft

Bijna driekwart van de Nederlanders

oplevert, aldus Stegeman.

extra bereidingstijd voor over te hebben


@12

Thema Doelgroepen

@Foodclicks augustus 2016

Een overzicht van de generaties

Van Y tot Z; iedereen heeft zo zijn voorkeuren Thema - Generaties komen en gaan. Van Y tot Z. En iedere generatie heeft zo zijn eigen voorkeuren als het gaat om wat, waar en wanneer ze het eten en drinken consumeren. In deze special een overzicht van de voor het out-of-homekanaal interessante doelgroepen.

Het mag duidelijk zijn, de jonge gene-

producent Tetra Pak®. In dat onderzoek

ratie wil gezonder eten dan eerdere

wordt becijferd dat alleen al de Y-ge-

generaties. De ‘generatie Z’, jongeren

neratie ruim 550 miljard euro besteedt,

tot en met 23 jaar, geven de voorkeur

waardoor deze groep consumenten de

aan verse groenten en zelf gekookte

meest invloedrijke generatie is binnen

maaltijden. Maar niet alleen thuis, ook

de wereldwijde voedings- en drankenin-

buitenshuis zijn ‘groene ingrediënten’

dustrie. Meer dan de helft (56 procent)

voor deze doelgroep belangrijk. Omdat

van deze 20 tot en met 35-jarigen, ook

jongeren graag gezond en vers eten

wel millennials genoemd, maakt zich

wordt volgens een Amerikaans onder-

wat voeding betreft het meest zorgen

zoek naar de eetgewoontes van de

over het binnenkrijgen van voldoende

verschillende generaties verwacht dat

vitamines. Doorslaggevend voor 80

de consumptie van vers voedsel, met

procent van deze groep zijn de factoren

name salades, de komende jaren met

smaak, kwaliteit en ‘experience’. Ge-

elf procent zal stijgen. Zie hier de verkla-

zond, gezonder, gezondst; het gaat op

ring van het succes van een concept als

voor de Y-generatie die de producten

SLA. SLA is een biologische saladebar

vooral on the go koopt en consumeert.

waar je gegarandeerd vol energie de

Dit terwijl de generatie Z weer vaker

deur uit wandelt, zo willen de initiatiefne-

gebruik van het fornuis bij het bereiden

mers ons doen geloven. Bij SLA zie dan

van maaltijden.

ook volop variatie en een overvloed aan seizoensgebonden salades, sappen en

Overvolle agenda’s

soepen. Er zijn inmiddels vestigingen in

Deze generatie brengt, ondanks hun

Utrecht, Amsterdam en Den Haag.

vaak overvolle agenda’s, ook meer

SLA is een onder jeugd populaire biologische saladebar in Amsterdam, Den Haag en Utrecht waar je gegarandeerd vol energie de deur uit wandelt

tijd door in de keuken dan de oudere

salades in het zicht van de gast in een

Dat geldt voor generatie Z, maar ook

Instagram of Facebook of het schrijven

Warm ontbijt

generaties en geeft de voorkeur aan

open keuken. En degene die het goed

net zo goed voor Y. Dit zijn overigens

van reviews.” Dat laatste is een ontwik-

Nog even terug naar het Amerikaanse

zelfgemaakte gerechten in plaats van

doen, informatie delen en transparant

ook reislustige generaties, die veel

keling waar de horeca inmiddels de

onderzoek. Fruit en diverse graansoor-

kant-en-klare voedingsmiddelen. Waar-

zijn kunnen rekenen op meer loyale

van de wereld zien. Ook daar moet

gevolgen van kent. Reviews van gasten

ten mogen niet ontbreken in het as-

om? De jongeren willen zelf hun maal-

X- en Y-generatie gasten, zo wordt in

de restaurantwereld rekening mee

bepalen in belangrijke mate het succes

sortiment van de formules die de jonge

tijd samenstellen, bepalen wat er wel

diverse onderzoeken gesteld.

houden, laat Reoewein Niesten,

van het restaurant, eetcafé of fastser-

generatie willen aanspreken. Ook is er

en niet in gaat, welke ingrediënten men

managing partner en oprichter van

viceconcept.

behoefte aan gezonde broodjes en een

wel en niet gebruikt. En als deze gene-

Online versus offline

Conceptional weten. “De generatie Y

warm ontbijt, aldus de onderzoekers.

ratie toch naar het restaurant gaat, dan

De jongere generatie kookt dan vooral

is opgegroeid met mobiele technologie

De voorkeur

Voorverpakt en kant-en-klaar voedsel

vragen zij zich steeds vaker af waar het

weer traditioneel -weg met liflafjes, het

en verwacht dat de voordelen van de

Fastcasual is een trend. Maar of de ge-

zijn minder populair bij generatie Z. Bij

eten vandaan komt en verlangen hierbij

is vers wat de klok slaat en producten

moderne techniek worden toegepast in

neratie Y er definitief mee wordt gevan-

de oudere generatie X en Y ligt dat

transparantie van degene die ‘hun’

moeten een duidelijke herkomst heb-

restaurantservice. Denk aan het online

gen? “Consumenten in de leeftijd van

anders. Daar zijn magnetronmaaltijden,

voedsel inkoopt, bereidt of serveert.

ben-, maar zijn in het verkrijgen van de

bestellen en betalen van gerechten,

30 tot 50 jaar zullen de komende jaren

en dan met name bij de generatie X

Restaurants, bakkerijen in tankstati-

producten juist weer heel eigentijds.

bestelkiosken en digitale menukaar-

minder vaak uitgebreid uit eten gaan.

van tussen de 38 en 48 jaar, nog erg

ons en on the go-locaties verstrekken

Het liefst worden de boodschappen

ten, maar ook aan het gebruik van

Door hun drukke leven geven zij de

in trek. En ja, dat deze generaties niet

daarom steeds vaker informatie over

online besteld. Ook is het wereldwijde

loyaliteitsprogramma’s. Ook deelt

voorkeur aan een snelle maaltijd. Hier

mogen worden vergeten blijkt wel uit

de voedingswaarden op de menukaart

web het oriëntatieveld waar ideeën

Generatie Y hun eetervaringen graag

profiteren de fastcasual restaurants, to

eerder onderzoek van verpakkings-

en bereiden de maaltijden, broodjes en

worden opgedaan voor de maaltijd.

online, door het posten van foto’s op

go-restaurants en supermarkten van”, weet Niesten. De generatie Y is een veeleisende doelgroep, zegt hij. “Ze

Halal Fried Chicken verovert Nederlandse markt

hebben behoefte aan een gemakkelijke

in Nederland ontwikkelde fastfoodketen met

Alternatief

halalproducten.

Het islamitische alternatief van de Amerikaanse fastfoodketens trekt steeds meer

De drie Amsterdamse ondernemers met

consumenten. Mensen van Marokkaanse

Turkse roots Zeki Dilek, Erkan Duran en Ali

afkomst en uit het Midden-Oosten uiteraard,

Kaynak openden in december 2014 de eerste

maar ook steeds meer Nederlandse consu-

Halal Fried Chicken in Amsterdam. Inmid-

menten weten de weg naar de halalsnacks

dels staat de teller op vijf vestigingen: drie in

en -gerechten van HFC te vinden. Op de

Amsterdam, een in Rotterdam, sinds juli een

menukaart van Halal Fried Chicken staan ha-

in Utrecht en er zijn plannen voor een verdere

lal kipproducten waaronder chicken burgers,

uitrol in Nederland. Zo meldt de website de

hotwings, kipstukken en een compleet halal-

spoedige opening van een HFC in Den Haag.

menu met kip. Verder naast de in plantaar-

De drie compagnons zagen een gat in de fast-

dige olie gebakken friet en milkshakes vindt

Aan de buitenkant lijken de vestigingen een

foodmarkt, want halalvlees verkopen KFC of

de consument er populaire fastfooditems als

beetje op die van de bekende Amerikaanse

McDonald’s immers niet. De populaire menu’s

beefburgers en cheeseburgers.

fastfoodketens en ook de naam verschilt niet

van deze ketens staken ze in een halaljasje, er

veel van die andere kipketen uit de VS, maar

werd gebroed op de naam en december 2014

De formule is genomineerd voor de

Halal Fried Chicken (HFC) is toch echt een

openden de deuren van de eerste HFC.

Nationale Business Succes Award 2016.

maaltijd, maar deze moet wel goed smaken, voldoen aan persoonlijke wensen en gemaakt zijn met eerlijke en liefst ook nog lokale producten. O ja, en ook niet onbelangrijk: de prijs moet goed zijn.” Niesten adviseert bij de conceptontwikkeling te letten op het product, de locaties, de prijs en het serviceniveau. “Het zijn de belangrijkste factoren. LEON op Schiphol trekt de hele dag door gasten. Vanwege de locatie op een drukke luchthaven, maar ook vanwege het all day diner-concept, de laagdrempelige invulling en het brede aanbod. Maar als je een concept als SLA neemt; dat is hip en happening en past heel goed in steden als Amsterdam. De jonge generatie van 19 tot 35 jaar komt er graag, maar de vijftigplusser zul je er niet snel zien.”


Catering @13

@Foodclicks augustus 2016

Markt kenmerkt zich door enorme dynamiek van overnames en fusies

Het krachtenspel in de cateringsector Catering - Klassieke cateraars hebben het moeilijk, terwijl kleinere innovatieve en flexibele partijen groeien. Grote cateraars groeien ook, met name door overnames van de succesvolle ‘kleintjes’. Zie hier in een notendop de tegenwoordige dynamiek in de cateringsector. Een analyse. Facilicom en Albron onderzoeken een partnership, zo werd recent aangekondigd. Het is de meest actuele en aansprekende ontwikkeling in de sector. De partijen zijn in gesprek. Het doel daarvan? Onderzocht wordt een constructie waarbij Prorest zal worden ondergebracht bij Albron en waar Albron op haar beurt als zelfstandig foodservicebedrijf onder de paraplu van Facilicom gaat functioneren. In deze opzet zullen uiteindelijk de aandelen van Albron voor 51 procent door Facilicom Services Group worden gehouden en voor 49 procent door Stichting Albron. Momenteel wordt deze constructie, waar in enkele jaren naar toe moet

‘Kleinere’ cateraars bewegen ook naar multiservices. Zo heeft SAB Catering met haar facilitaire dochter FM at Work een nieuw hospitalityconcept ontwikkeld voor Mayfield waarbij receptiemedewerkers ook zorgen voor koffie én de lunch

worden gegroeid, door het management van beide bedrijven uitgewerkt.

nabijgelegen steden en in wooncom-

onder de merknaam Eurest, zich

for money-propositie van Eurest

voor kleine, flexibele cateringcon-

Binnenkort zal naar verwachting

plexen ook schoonmaakactiviteiten

nadrukkelijk. Het kocht dit jaar in-

belangrijk, stelt Van Donselaar. “De

cepten die het geld verdienen aan

meer informatie naar buiten komen.

en beheer van gebouwen verzorgen.

koopclub Xandrion in Ede en special

overname van Xandrion geeft ons

de counter en niet upstream, aan

Op het moment van het ter perse

Aan de andere kant bewegen ook

event cateraar Famous Flavours in

een nog betere onderhandelings- en

de inkoopkant.” Volgens hem wordt

gaan van deze krant kan en wil men

de ‘kleinere’ partijen en spelen in op

Amsterdam. “Onze klanten zien ca-

samenwerkingspositie naar produ-

in dit deel van de markt een ander

er niets meer over zeggen, laat een

de vraag naar integrale oplossingen.

tering steeds meer als toegevoegde

spel gespeeld. “Dat vraagt dus ook

woordvoerster van Facilicom desge-

FM at Work, de facilitaire dochter

waarde. Daarbij groeit de behoefte

welke onze marktpropositie ten

om een ander product, een ander

vraagd weten.

van SAB Catering, heeft bijvoorbeeld

centen, leveranciers en partners

aan een invulling die naadloos

goede zullen komen.”

verdienmodel met andere prijzen en

recent een nieuw hospitalitypakket Integrale oplossingen

ontwikkeld voor bedrijven. Hierbij

“Weer een pure cateraar die ver-

wordt zowel de complete inrichting

dwijnt”, treurt Paul Wortelboer, de

als de exploitatie van receptie en

oud-managing director van Elior (met

restaurant verzorgd in samenwerking

merknaam Avenance) in Nederland

met SAB Catering.

en van Elior Leisure in Duitsland en Frankrijk die de cateringmarkt

Logisch

marges en een ander type medewerkers, die veel meer horeca-

‘Door de schaalverbreding ontstaat er ruimte aan de onderkant voor kleine, flexibele cateringconcepten’

minded zijn, medewerkers die het leuk vinden om gasten te servicen, echt te bedienen.” Behalve dat er aan de onderkant ruimte is, zal de druk aan de bovenkant toenemen, denkt Wortelboer. “De uitdijende

nog nadrukkelijk volgt en er ook

Dat Facilicom juist met Albron een

bedrijven in adviseert. Al ziet hij de

partnership zoekt is volgens Wortel-

logica. “Een deel van de markt heeft

boer overigens logisch te verklaren.

behoefte aan integrale oplossingen

“De match is er, het zijn beide bedrij-

met naast de catering onder meer

ven met een familiecultuur.” Volgens

ook schoonmaakdienstverlening,

de diverse media is de fusie voor het

beveiliging en receptiediensten.

cateringmerk van Facilicom, Prorest,

aansluit bij de strategie en waarden”,

Slim

groeien en groeien totdat ze

Albron biedt dat nu niet of nauwe-

bovendien ‘een must om te overleven’.

verklaarde algemeen directeur Jan

Wortelboer noemt de stappen van

voldoende omzet realiseren dat ze

lijks, met Facilicom natuurlijk wel.”

Het is zo gezegd te groot voor een

Jacob van Donselaar al eerder in

‘de derde cateraar van Nederland’

interessant zijn voor een grote cate-

Dat de vraag naar multiservice

servet en te klein voor een tafellaken.

een interview met @FoodClicks. Hij

slim. “Zij zijn hebben als grote partij

raar om over te nemen. Vervolgens

dienstverlening toeneemt blijkt ook

Prorest moet het als cateraar doen met

signaleert dat vers, gezond, lokaal

de zaken goed georganiseerd, door

ontstaan er weer nieuwe initiatieven

wel uit recente contracten die zijn

een bescheiden omzet van 40 miljoen

en luxe belangrijke trends zijn. Dat

kleinere specialisten in te lijven wordt

aan de onderkant.” Die initiatieven

afgesloten door onder meer Sodexo,

euro. Onder de vleugels van grotere

laatste is vooral het terrein van

geprofiteerd van het goede uit twee

zijn belangrijk, Wortelboer merkt

de grootste cateraar van Nederland

Albron, dat in omzet gemeten de één

Famous Flavour. “Famous Flavours

werelden.” Het feit dat de ontwikke-

op de concurrentie voor cateraar

met zo’n 400 miljoen euro omzet. In

na grootste cateraar van Nederland is,

is voor Compass dan ook een ideale

lingen bij Facilicom en Albron niet op

toeneemt. “Je ziet dat werknemers

Nederland, maar ook mondiaal. Zo

komt de gezamenlijke omzet net onder

mogelijkheid om klanten een invulling

zichzelf staan, en dat meerdere cate-

makkelijk even naar buiten lopen,

sloot de Franse cateraar recent een

de 300 miljoen euro uit.

te bieden aan de bovenkant van de

raars expansie zoeken en (kleinere)

naar de centra in de buurt waar

markt waar luxe, onderscheid en

spelers inlijven in de zoektocht naar

‘streetfood’ in opkomst is. Mooie

megacontract af met het Brits-Aus-

cateraars zullen een aanzuigende werking hebben en met nieuwe proposities ook het luxere segment bedienen.” Wortelboer spreekt over een constant schuivend model. “Kleine specialisten groeien,

tralische mijnconcern Rio Tinto. Een

Niet op zichzelf

maatwerk nog belangrijker zijn. Daar-

omzet zorgt voor een verschuiving in

concepten met mooie producten.

contract dat omgerekend 1,7 miljard

De aanstaande fusie tussen Prorest

naast zien wij ook dat de vraag naar

de markt, denkt Wortelboer, die nu

Daar moet men een antwoord op

euro waard is, uitgesmeerd over

en Albron staat niet op zichzelf. Zo

partycatering aantrekt en hebben

actief is in de automotive sector en is

vinden. Dat valt of staat met inno-

een looptijd van tien jaar. Sodexo

roert Compass Group Nederland,

wij met de overname van Famous

directeur van Koopman Car Termi-

vatiekracht, met creativiteit en met

zal naast de cateringactiviteiten van

dat een omzet van om en nabij 220

Flavours ook hiervoor een prima

nal is. “Door de schaalverbreding

co-creatie. Samen optrekken met

Rio Tinto in havens, op vliegvelden,

miljoen euro realiseert en actief is

invulling.” Daarnaast blijft de value

ontstaat er ruimte aan de onderkant

opdrachtgever.”


@14

Catering

@FoodClicks augustus 2016

HMSHost trots op samenwerking en kondigt tweede filiaal aan

Britse naturally fast food keten LEON opent eerste vestiging in Nederland

Met de opening op Schiphol Plaza zet de Britse formule LEON voor het eerst voet op het vasteland van Europa Convenience - De Britse naturally fast food keten LEON heeft op 25 juli

Aanwinst

aldus Seib. “LEON is een fantastische

onder meer de Moroccan Meatball

op Amsterdam Airport Schiphol officieel de deuren geopend van de eer-

“Het is geweldig dat HMSHost het

formule die echt iets toevoegt aan het

Hotbox, de Fish Finger Wrap en een

ste Nederlandse vestiging. Volgens CEO Walter Seib van licentiepartner

succesvolle merk LEON naar Ne-

eet- en drinkaanbod op Schiphol. De

Super Food Salad op de menukaart.

HMSHost International is dit een stap die getuigt van lef. “Er is moed

derland heeft mogen brengen”, zei

kleuren, het concept, het menu, de

De formule biedt niet alleen hetzelfde

voor nodig om een formule naar hier te halen die niemand in Nederland

HMSHost CEO Walter Seib. “We zijn

prijs-kwaliteitverhouding, de service,

menu als in het Verenigd Koninkrijk,

kent.”

ervan overtuigd dat het Nederlandse

alles klopt. Het speelt op maat in op

maar ook hetzelfde beleid ten aanzien

publiek de verse en lekkere gerechten

de trends van vandaag. Fastfood heeft

van herkomst van de producten. Voor

Met de opening op Schiphol Plaza

uit te breiden. “Ik ken Nederland

van LEON zal waarderen. Dit merk is

een ongezond imago, maar LEON

de samenstelling van de gerechten

zet de Britse formule van natuurlijk,

goed omdat ik hier vaak met mijn

een echte aanwinst voor ons en ons

biedt good food fast en dat spreekt

worden, met uitzondering van de

vers, snel en lekker eten voor het

gezin ben geweest. Kijk maar naar

portfolio wereldwijd.” Bewijs voor

enorm aan”, aldus Seib.

Spaanse chorizo, alleen Nederlandse

eerst voet op het vasteland van

de foto’s hier aan de muur, bewijs

een aanstaand succes mag blijken

Europa. De start krijgt meteen een

van mijn vakanties hier. Nederlanders

uit de omzet van LEON op Schiphol

Nederlands

zeven franchiselocaties voor LEON in

vervolg, want tijdens de opening

en Britten lijken erg op elkaar. Ik ben

die tijdens de proefperiode van twee

LEON heeft een menu dat geïnspireerd

Engeland: op King’s Cross, Euston,

kondigde licentiepartner HMSHost

er dan ook van overtuigd dat LEON

weken ruim boven de prognose is

is op mediterrane ingrediënten en fast

Eurotunnel, Stansted, Heathrow (T2

International aan om in het eerste

in Nederland aanslaat.”

uitgekomen. “We zijn trots en voldaan”,

food classics. Zo staat op Schiphol

en T3) en op East Midlands airport.

producten gebruikt. HMSHost runt al

kwartaal van 2017 op Schiphol achter de douane een tweede vestiging van LEON te openen. “Dit is een droom die uitkomt”, zei LEONoprichter John Vincent bij de officiële opening op Schiphol. “Op de dag af dat we twaalf jaar geleden de allereerste LEON openden in Engeland, doen we dit nu in Nederland. We hebben er drie jaar keihard voor gewerkt om dit te kunnen realiseren. Ik dank iedereen hartelijk, maar vooral de mensen van HMSHost die ons deze kans hebben geboden”, aldus een enthousiaste John Vincent die Nederland ‘een logische keuze’ noemt om op het Europese vasteland

Goede service en lekkere verse producten snel geserveerd zijn de

HMSHost is ervan overtuigd dat het Nederlandse publiek de

ingrediënten van de LEON-formule

producten en gerechten van LEON zal waarderen


@FoodClicks augustus 2016

,

ShopperEstafette

Service

@15

EVENTS

4 t/m 5 september 2016 Dranken & Pakket Expo 2016 Expo Houten Houten Nederland

12 t/m 13 september 2016 Horeca Beurs Noord Brabant Autotron Rosmalen Nederland

19 t/m 20 september 2016 MFC-Event Evenementenhal Gorinchem Nederland

19 t/m 21 september 2016 Gastvrij Rotterdam Ahoy’ Rotterdam Rotterdam Nederland

23 t/m 25 september 2016 Europa Culinair Het Plein Den Haag Nederland

27 t/m 28 september 2016 Vakbeurs Foodspecialiteiten Expo Houten Houten Nederland

Teyler Padberg van Farm Brothers (links): “Hoewel we in Nederland nog erg achterblijven bij de productie van biologische grondstoffen, heeft de consument de weg in de supermarkten al wel gevonden. Nu de foodservicebranche nog” (foto: Iris Duvekot) In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een

varing, goede verantwoorde ingredi-

formule, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de

ënten en die dan ook nog eens op een

shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje

leuke en toegankelijke manier wordt

door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom

‘ge-brand’. We schreeuwen niet dat

in foodservice. In deze editie: Teyler Padberg van de Farm Brothers.

we biologisch zijn of bijvoorbeeld volkorenmeel bevatten. Je ziet eerst een

“Ik wil Freke van Nimwegen van food

logisch, gemaakt van spelt, haver en

hele mooie verpakking en een koekje

waste restaurant Instock in Amsterdam

rogge en gezoet met ongeraffineerde

met een hele lekkere smaak, daarna ga

hartelijk danken voor het doorgeven

suikers. Ze bevatten weinig vet, zout

je pas zien dat het biologisch én ver-

van het estafettestokje aan mij”, zegt

en suiker vergeleken met conventio-

antwoord is.” Volgens Padberg mag

Teyler Padberg. “Ik heb een tijd als

nele koekjes. Daarnaast bevatten ze

de markt van biologische producten

kok in de keuken van het restaurant

geen ei of palmolie en geen andere

in Nederland nog veel verder groeien.

gewerkt terwijl ik Farm Brothers aan

toevoegingen of conserveringsmidde-

“Hoewel we nog erg achterblijven bij

het opzetten was.” Farm Brothers,

len. “We willen met onze biologische

de productie van biologische grond-

dat Padberg oprichtte samen met

producten de hele keten laten zien dat

stoffen, heeft de consument de weg in

jeugdvriend Herman Insinger, is net

het anders kan”, zegt Padberg. “Als je

de supermarkten al wel gevonden. Nu

als Instock opgezet in de gedachte om

naar het koekjesschap kijkt, ligt daar

de foodservicebranche nog.”

een bijdrage te leveren om voedsel

heel veel van hetzelfde. Qua innovatie

beter te maken dan dat er nu wordt ge-

gebeurt er in dit segment vrij weinig.

Sinds kort werkt Farm Brothers samen

daan. In dit kader werd door de jonge

Wij wilden heel graag kijken welke

met bedrijfscateraars als ISS en Al-

Amsterdamse ondernemers Farm

ongezonde ingrediënten we allemaal

bron. Het zijn met name de benzinesta-

Brothers opgericht, een bedrijf dat

uit koekjes konden halen en vervolgens

tions en grote cateringlocaties die zich

een assortiment biologische koekjes

tóch een smaakvol product creëren.

volgens Padberg meer moeten inzetten

maakt. “We zijn opgevoed met lekker,

Als bedrijf geloven we in de biologi-

op het gebied van biologisch voedsel

goed bereid en eerlijk geproduceerd

sche filosofie, dus dat voedsel groeit

en snacks. “Het lijkt ons een gewel-

voedsel”, zegt Padberg. “Wij vinden

zonder gebruik van pesticiden en

dige uitdaging om in tankstations onze

dat hier meer van beschikbaar moet

kunstmest. We maken bewust gebruik

producten aan te mogen bieden. Naar

zijn voor een grotere groep mensen en

van voedzame en natuurlijkere ingredi-

onze mening wordt de consument nog

voor betaalbare prijzen. De biologische

ënten. Daarnaast geloven we dat een

steeds onderschat en blijft daardoor

koekjes die wij verkopen zijn gemaakt

product er toegankelijk en ‘sexier’ uit

het aanbod van biologische producten

zijn verantwoorde ingrediënten. We

mag zien. Uiteraard moet het ook erg

achter. Door de grote bedrijven wordt

leveren aan hoogwaardige retail, zoals

goed smaken. Naar ons idee mistte

nog te veel in oude patronen gedacht,

Marqt en Deen Supermarkten en via

dat nog in het koekjesaanbod. Daarom

terwijl de consument volgens mij juist

Natudis en Voets Specialiteiten aan

hebben wij dit product ontwikkeld in

behoefte heeft aan nieuwe ideeën en

zo’n 350 biologische winkels. In België

de smaken Chocolade & Zeezout,

aanbod.”

liggen we bij BioPlanet en in zo’n 75

Gember & Citroen en Hazelnoot &

biowinkels, in de UK in 150 biowinkels

Kaneel. We zijn constant druk met de

“Ik wil Freke van Nimwegen bedanken

en over een maand bij Kesko in Fin-

ontwikkeling van nieuwe smaken en

voor het doorgeven van het estafet-

land. Daarnaast zijn we verkrijgbaar als

soorten verpakkingen.”

testokje en bij deze zou ik graag Philip

koekje voor bij de koffie bij onder meer

Padberg willen voordragen. Hij is de Volgens Padberg zijn de reacties

CEO van Deliveroo, de beste bezorg-

Edel, Volkshotel, Hoxton, Citizen M,

op het initiatief positief. “Dat merken

service van de lekkerste restaurants in

Zoku, NH hotels, Goût Deli, Hutspot

we aan de verkoopcijfers bij onze

Nederland.”

en verschillende bedrijfskantines.”

partners maar ook aan de reacties van consumenten die ons weten te vinden via social media, nadat ze onze koekjes

worden gemaakt bij Koekjesbakkerij

hebben gekocht. Er bestaan nog geen

Veldt in Veenendaal, zijn 100% bio-

koekjes met de combinatie smaaker-

ExCel London Londen Engeland

29 september 2016 Food seminar Survival in het schap Het Nieuwe Instituut Rotterdam Nederland

1 t/m 3 oktober 2016 eat&STYLE

Messe Düsseldorf Düsseldorf Duitsland

3 oktober 2016 Horecabeurs Noord Nederland Martinikerk Groningen Nederland

10 t/m 12 oktober 2016 BBB Maastricht

MECC Maastricht Maastricht Nederland

11 oktober 2016 Evenementenvakbeurs EventSummit Expo Foyer MECC Maastricht Nederland

16 t/m 20 oktober 2016 SIAL

Paris Nord Villepinte Parijs Frankrijk

19 t/m 21 oktober 2016 NACS Show

Georgia World Congress Center Atlanta Verenigde Staten

Panache, Bagels & Beans, FOAM,

De koekjes van Farm Brothers, die

27 t/m 28 september 2016 Takeaway Innovation Expo

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann, marketing directeur Sligro, Gaius Voûte, directeur Bier&Co, Bart Bakker, directeur Royaan, Bart Koelemaij, Trade manager BP en Peter Koelewijn, directeur Rondeel. Hein van Stralen, HMSHost, Frans Saelman, DE Professional, Nicole van Doorn, NS Stations, Hans Oberg, verkoopdirecteur Lekkerland, Leon van Poelwijk, manager Jamin, Jack Schepers, Dave Vegt Horesca Horecavo, Willem Devilee, Dico Verwaal, Antonio van den Hengel, Wouter Verkerk, Eveline Hillen, Bart Drion

24 t/m 25 oktober 2016 Food Inspiration Days

CHV Noordkade Veghel Nederland

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal in een verspreiding van circa 20.000 outlets. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW).

Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@FoodClicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Arno Cornelissen, 0314-355 826 (direct), arno.cornelissen@pshmediasales.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Ubel Zuiderveld, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob@oohcompany.com Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl.


Verzeker u van de meest actuele informatie uit de out-of-homesector

Word abonnee van

@FoodClicks viavia verschillende mediakanalen. Actueel opop dede website enen analyserend in in dede uitgave. Informatie @FoodClicksbiedt biedtvoor voorfoodprofessionals foodprofessionalsinformatie informatie verschillende mediakanalen. Actueel website analyserend uitgave. Informatie waarmee waarmeeu uals alsondernemer ondernemeruw uwbedrijf bedrijfsterker sterkerkunt kuntmaken makenenenwaarmee waarmee(toe)leveranciers (toe)leveranciershun hundienstverlening dienstverleningkunnen kunnenverbeteren. verbeteren.Samen Samenbouwen bouwenaan aaneen een sterkere sterkereout-of-homesector out-of-homesectorisiswat wat@FoodClicks @FoodClickswilwilenendoet. doet.Bouw Bouwmee meeenenword wordabonnee abonneevan vanhet hethardst hardstgroeiende groeiendemediaplatform mediaplatforminindedebuitenshuismarkt. buitenshuismarkt.

Meld Melduuaan aanop opwww.foodclicks.nl/abonneren www.foodclicks.nl/abonneren

Foodclicks augustus 2016  
Foodclicks augustus 2016