Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | augustus/september 2017 | 6e jaargang nr: 07

Steeds meer horeca langs Nederlandse snelwegen Petrol - Tankstationformules in Nederland halen de inspiratie voor de inrichting van hun nieuwste tankshops steeds meer uit de horeca. Hiermee lijkt de 4e generatie tankshops geboren. Gewaagd, maar de automobilist is de winnaar.

-

>> @8+9+11 Foodmaster opent pilotstore in Tiel

GfK-onderzoek treinreizigers:

Nieuwe formule is stoer en wil traditie uitstralen

Consument beoordeelt assortiment NS station veelal als ‘prijzig’ en ‘niet gezond’

Fastservice - Foodmaster, de cafetariaformule van FHC Formulebe-

Onderzoek - Treinreizigers beoor-

(zie pag 5, red.). Er blijkt ook een

straat zouden op die groep mogelijk

heer, is ge-rebrand. De formule heeft een stoere aankleding gekregen

delen het huidige aanbod levens-

duidelijk verschil te zijn in behoefte van

een groter effect hebben.

en wil friet als cultuurgoed meer uitdragen. De eerste vestiging in de

middelen op treinstations als ‘niet

de mensen die regelmatig met de trein

nieuwe formule opende eind augustus in Tiel.

gezond’ en ‘prijzig’. Bovendien

reizen en de meer recreatieve reizigers

Variatie

zouden veel mensen graag zien dat

die incidenteel op een station komen.

64% van de ondervraagden is

de nieuwe uitstraling daarom de

ze er meer dagelijkse boodschap-

De eerste groep weet wat ze wat

tevreden over de variatie die wordt

traditionele cafetaria weer op de

pen kunnen doen en dan bij de uit

kunnen kopen en laat zich moeilijk tot

geboden door de foodformules op het

kaart zetten. De slogan is daarom

het straatbeeld bekende winkelfor-

impulsaankopen verleiden. De tweede

NS station. Maar kritische noten zijn

‘De lekkerste sinds vroeger’. Het

mules.

groep wordt op een station gecon-

er ook. “Slechts 20 procent noemt het

fronteerd met formules als Broodzaak,

aanbod ‘gezond’ en slechts 7 procent

nieuwe concept oogt stoer en heeft elementen van vroeger. Een

Dit blijkt uit onderzoek dat GfK dit

Smullers, Enoki en Julia’s die hen

van de treinreizigers beoordeelt het

echte eyecatcher is de frituurcul-

voorjaar heeft gehouden onder reizi-

veelal onbekend zijn. Gemaksformules

aanbod als ‘goedkoop’”, aldus GfK-

tuurwand die de geschiedenis

gers en waarvan @FoodClicks in deze

als Bakker Bart en La Place die de

onderzoeker Bas van Eekelen.

uitbeeldt.

uitgave exclusief de resultaten meldt

consument kent uit de gewone winkel-

Getest Volgens Ralph Markwat, direc-

De vestiging in Tiel is de pi-

teur FHC Formulebeheer, hoort

lot waar alle elementen getest

het cafetariabedrijf zoals wij dat

worden. De echte lancering van

kennen met frites, kroketten en

de formule vindt begin okto-

al zijn andere facetten bij het

ber plaats. Daarna zullen de

Hollandse cultuurgoed. “Zoals

vestigingen gefaseerd worden

we hem hier in Nederland ken-

omgebouwd. Franchiseformule

nen, kennen we hem nergens ter

Foodmaster dat in Nederland 47

wereld. Het is iets waar we naar

cafetaria’s telt, is net als Kwalita-

verlangen als we van vakantie

ria zeer succesvol met premium

terugkomen.” Markwat wil met

hamburgers en bezorging.

Bezorgen uit service of als verdienmodel >> @6 en 7

Sport- en schoolkantines worden steeds gezonder >> @13

>> @5 En verder..... >> @2 Van der Valk-Cantharel opent traiteur >> @12 Circl, het initiatief van ABN AMRO en Vermaat >> @14 Gastvrij Rotterdam >> @15 ShopperEstafette: Mossel & Gin


@02

Nieuws

@FoodClicks augustus/september 2017

Naast Versmarkt start de hotelketen nu ook een specialiteiten zaak

Van der Valk Apeldoorn - De Cantharel opent traiteur in Ugchelen Formulenieuws – Als uitbreiding van het foodlabel Valk Vers, heeft Van

diverse streekproducten zoals boer-

der Valk hotel Apeldoorn - De Cantharel aan de Ugchelseweg in Ugchelen

derijzuivel van Den Hoek uit Wilp

onlangs Traiteur de Cantharel geopend, een consumentenwinkel met een

en worst van Ter Weele uit Emst,

wekelijks wisselend aanbod dagelijks vers bereide maaltijden.

brood van Handgemaakt Brood, wijnen, bier van Veluwse Schavuyt, (bio)limonades, delicatessen, kip

De hotelketen Van der Valk opende

dat werd geteeld bij De Cantharel

twee jaar geleden ook al een Vers-

was toen vooral bestemd voor eigen

markt naast de vestiging van De

gebruik in de keuken van het hotel.

die klanten zelf mogen tappen. Ook

deze verswinkel, die navolging zou

Proefkeuken

boeken. Koffie drinken en de krant

krijgen in een aantal plaatsen, wor-

Traiteur de Cantharel biedt breed

den niet alleen kwaliteitsproducten

aanbod vlees-, vis- en vega-dag-

aangeboden, maar kunnen klanten

menu’s, soepen uit de keuken van

ook maaltijden laten samenstellen

De Cantharel, saladebar en brood

voor thuisconsumptie. Van der Valk

en banket. Achter de winkel is een

in Apeldoorn verkocht in die tijd ook

proefkeuken waar recepten voor De

al producten rechtstreeks aan de

Cantharel en Huisje James worden

consument, alleen op kleine schaal.

ontwikkeld en getest. Naast eigen

Het merendeel van de producten

gerechten verkoopt de traiteur

Gouden Leeuw in Voorschoten. In

van de grill, snacks, oliën en azijnen zijn er kookcadeautjes en kooklezen kan in de koffiehoek en bij mooi weer buiten op het terras. Plukken Het Valk Vers foodlabel omvatte al de Valk Vers moestuin, de Valk Vers mobiele keuken en de Valk Vers SRV-wagen. Groente en kruiden uit de -als Erkend Veluws

Menukeuze moet aanspreken en aansluiten

Vegetarische gerechten populairder bij normale menuvermelding Onderzoek – Vegetarische gerechten worden sneller gekozen bij een

komt omdat gasten zich minder vaak

Streekproduct bekroonde- eigen

wordt gekookt tijdens de outdoor-

normale menukeuze, dan wanneer ze met een apart kopje op de menu-

aangesproken voelen om bepaalde

moestuin gaan naar de keukens

diners in het bos en bij Apeldoorn-

kaart staan. Dit blijkt uit onderzoek van het World Resources Institute.

gerechten te bestellen. Voor een

van De Cantharel en Huisje James.

se evenementen.

Wellicht geldt dit ook voor kindersuggesties?

restaurateur is het dus vele malen

De moestuin is regelmatig een

effectiever om de gerechten gewoon

middag open om er voor 2,50 euro

Traiteur de Cantharel is dagelijks

in het menuoverzicht te vermelden,

een tas vol te komen plukken.

geopend van 10.00 tot 19.00 uur en

wellicht voorzien van een symbool, in

Vanaf de Valk Vers mobiele keuken

op zondag van 12.00 tot 17.00 uur.

plaats van ze apart te benoemen. Effect Het onderzoek kan aanleiding zijn om eens te onderzoeken wat het effect is van het vermelden van kleine of halve porties met een symbool in plaats van de aanduiding ‘Kindermenu’. Wellicht dat kinderen dan ook gezondere producten gaan bestellen en wellicht klanten ook kleinere porties. In beide gevallen hoeft dat per saldo Het apart vermelden, onder het

dan positief in de menukeuze van

niet negatief te zijn in omzet en wel-

kopje ‘Vegetarische Gerechten’

gasten. De reden waarom mensen

licht sluit het wel veel meer aan bij de

bijvoorbeeld, werkt eerder nadelig

minder vegetarisch gaan bestellen,

gastbehoefte.

New

26410000 HAVER-HONINGCROISSANT

26420000 MEERGRANENCROISSANT MEERGRANENCROIS

(75g)

(75g) (75

Iedereen houdt van croissants in de ochtend. Door voedzame ingrediënten aan het deeg toe te voegen, hebben onze meesterbakkers croissants ontwikkeld waar we zonder enig schuldgevoel van kunnen genieten.

HEDENDAAGS SMAAKPROFIEL WINNAAR GOUDEN SMAAK AWARD 2017 SCHULDGEVOEL

26400000 NATUURDESEMCROISSANT (75g)

Kijk voor meer info en recepten op lantmannen-unibake.nl


Nieuws

@FoodClicks augustus/september 2017

@03

Fish Tales blijkt niet voldoende rendabel te maken

Albert Heijn opent nog eens vier Deli Kitchens en Bakery Cafés Formulenieuws – Albert Heijn gaat dit jaar nog vier vestigingen openen

woordvoerder desgevraagd we-

met een Deli Kitchen en Bakery Café. Bovendien gaat het bedrijf kijken

ten. “Daar was het omzetniveau

welke locaties er in 2018 voor de foodserviceformule in aanmerking

niet voldoende voor.”

kunnen komen. AH doet de uitrol in samenwerking met foodservicebeGeloven

drijf Bakerstreet.

Albert Heijn betreurt het dat de Dit heeft de Zaanse supermarktorga-

Operationeel worden de afde-

verse vispresentatie het niet heeft

nisatie bevestigd aan @FoodClicks.

lingen gerund door Bakerstreet,

gered, maar laat weten dat de

Het concept Fish Tales waar vis op

die ook voor Shell de deli2go-

sluiting geen consequenties heeft

ijs wordt gepresenteerd en dat ook

locaties regelt. Fish Tales, het

voor het overige Fish Tales-assor-

in samenwerking met Bakerstreet is

duurzame visconcept van Bart

timent bij AH. De Zaanse super-

opgezet, wordt gestopt. De reden

van Olphen en dat bij Albert Heijn

marktreus benadrukt daarnaast

hiervoor is dat het niet rendabel te

ook operationeel begeleid wordt

dat het blijft geloven in het ontwik-

maken zou zijn. Volgens Albert Heijn

door Bakerstreet, houdt echter op

kelen van foodserviceconcepten

reageren klanten heel positief op

te bestaan. Albert Heijn en Fish

binnen de supermarkt. “Kijk maar

de nieuwe foodservice-elementen

Tales zijn namelijk tot de conclusie

naar Deli Kitchen en Bakery

Deli Kitchen en het Bakery Café. De

gekomen dat een verse vismarkt

Café”, aldus de woordvoerder.

afdelingen werden in februari van dit

binnen de AH-supermarkten niet

“Anders zouden we daarmee in

jaar voor het eerst gepresenteerd

uitgerold kan worden. “We heb-

2017 niet groeien naar zeven

in de vestiging Gelderlandplein in

ben ondanks een pilot van twee

winkels en het aantal winkels voor

Amsterdam. In het Bakery Café en de

jaar het concept niet voldoende

2018 op basis van potentie niet

Deli Kitchen kunnen klanten zelf vers

rendabel gekregen”, zo laat een

gaan definiëren.”

bereide producten samenstellen om

Alles komt los

ter plekke te eten of mee te nemen voor onderweg of thuis. Inmiddels zijn

Aan alle kanten komen er ontwikkelingen los en worden er nieuwe initi-

er ook locaties geopend in Foodplaza

atieven opgepakt. Binnen de petrolsector buitelen de partijen bijna over

(ook Amsterdam, red.) en in de AH-

elkaar heen met nieuwe shopconcepten. Terecht, want de ontwikkelingen

vestiging in Eindhoven. Daar komen

in tabak en de discussies rondom fossiele brandstof vragen de sector om

er dit jaar dus nog vier bij.

goed na te denken over hun toekomstige rol.

Ruimte

Als twee van de drie pijlers politiek en maatschappelijk onderwerp van

Albert Heijn heeft bij de start

gesprek zijn, dan is het raadzaam uit te kijken naar nieuwe mogelijkheden.

aangegeven dat zij ruimte zien voor

En dat die er zijn en liggen is helder, maar de vraag is eerder hoe maak je

enkelen tientallen vestigingen.

binnen de mogelijkheden de juiste keuze. De Haan, NRGValue en Total hebben keuzes gemaakt, of in ieder geval

Omzet ruim 20% hoger dan voormalige AC Restaurants

La Place doet het goed met eigen vestigingen langs de snelwegen Formulenieuws – De naar La Place verbouwde voormalige AC Restaurants doen het ‘boven verwachting goed’. Dit laat CEO Bart van den Nieuwenhof van La Place weten in een reactie aan @FoodClicks. “En

de richting aangegeven, net als Shell met Deli2go en Deli by Shell voor de kleine locaties. BP en Texaco hebben ook keuzes gemaakt binnen hun eigen formule, maar zijn daarnaast ook aan het kijken met samenwerkingspartners zoals Albert Heijn en Spar. Waar het hart straks definitief ligt is niet duidelijk, maar tot op heden heeft een ‘harde’ combinatie retail en ‘petrol’ nog niet gewerkt, maar wie weet wordt het tegendeel bewezen.

met een La Place gaan openen.”

Initiatiefrijk is het feit dat Red Bull zich ook heeft geschaard achter de

Daarnaast ziet Van den Nieuwenhof

partijen die een bijdrage willen leveren aan een toekomstbestendige

de unieke positionering van La Place

petrolsector. Door middel van onderzoek en met een koffer vol ideeën

als belangrijk pluspunt. “Met ons

met mogelijke service-elementen, heeft het populaire energydrinkmerk

concept zitten we mooi tussen de

zich het ‘toekomstige lot’ aangetrokken van de tankstationorganisaties en

fullserviceconcepten zoals de hotels

-ondernemers. En ook al is het petrolkanaal het belangrijkste distributieka-

wil de CEO niet kwijt. Bovendien zijn

van Van der Valk en de fastfoodloca-

naal voor Red Bull, het initiatief is uiterst te waarderen. Want juist van een

het allemaal de eerste resultaten en is

ties in.”

sales-gedreven bedrijf als Red Bull, zou je dat niet direct verwachten.

gelijking door de seizoenen heen. La

Boost

Ook buiten de petrolsector zijn partijen volop bezig met nieuwe initia-

Place wilde in ieder geval een aantal

La Place krijgt met de opening van

tieven. ABN AMRO met Vermaat in het duurzaamheidsconcept Circl,

belangrijke locaties aan de ‘vakantie-

de eerste tien Hudson’s Bay de ko-

binnenkort start Albron ook in Utrecht en hotelketen Van der Valk zet

routes’ hebben omgebouwd om te

mende tijd een extra boost in omzet

eveneens nieuwe stappen - zie daarvoor de pagina hiernaast. Kleinschalig

profiteren van het vakantieverkeer.

en locaties. Het horecabedrijf van de

binnen de horeca zijn de initiatieven zelfs legio. Er worden kortom aan

familie Van Eerd heeft namelijk met

alle kanten en door heel veel partijen nieuwe keuzes gemaakt. Alles lijkt

we hebben het dan niet over tien tot twintig procent meer dan de AC Restaurants.”

er ook nog geen sprake van een ver-

Wie langs de omgebouwde La

Vinden

het warenhuis een samenwerkings-

Place-locaties rijdt, ziet de parkeer-

los te komen. Ik schreef het vaker: de veranderingen nu gaan sneller dan

Waar Van den Nieuwenhof verbaasd

overeenkomst om in alle locaties een

plaatsen vol staan met geparkeerde

ooit. Het is goed blijven kijken en bijblijven. Achterstallig onderhoud leidt

over is, is het feit dat consumenten

vestiging te plaatsen, met uitzonde-

auto’s. Een belangrijke indicatie dat

nu snel tot bouwvalligheid. Mooi dat het economische tij dan een beetje

de La Place-locaties zo goed weten

ring van Amsterdam. In die locatie

de voormalige AC Restaurants goed

meezit.

te vinden. “In veel gevallen heeft de

komt ondernemer en chefkok Ron

bezet moeten zijn. Volgens Van den

ANWB de borden nog niet aan-

Blaauw met een eigen horecacon-

Nieuwenhof klopt dat ook. “De om-

gepast en staat er nog ‘AC’ op de

cept. Met Saks Fifth Avenue OFF

gebouwde restaurants scoren boven

Steffen van Beek

borden, maar desalniettemin weten

5TH, de andere formule van het

verwachting goed. Op sommige

Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

veel mensen dat wij er zitten. Wel-

Canadese warenhuisbedrijf die

locaties hebben we dagscores waar

licht door de borden die we zelf ruim

eveneens opent in Nederland, heeft

je echt van achterover valt.” Hoeveel

vooraf plaatsen dat we er binnenkort

La Place geen overeenkomst.

COMMENTAAR


SOURCY SPRANKELEND MET CITROEN-, FRAMBOOS- OF MUNTSMAAK

LICHT SPRANKELEND MINERAALWATER MET DE NATUURLIJKE SMAAK VAN FRAMBOOS OF MUNT: SOURCY SPRANKELEND MET SMAAK MAAKT WATER DRINKEN VERRASSEND SMAKELIJK. DÉ GEZONDERE KEUZE VOOR UW GASTEN! Meer informatie? Vraag het aan uw Vrumona accountmanager of bel naar 030 - 656 8888

SOU R C Y. V OL N E D E R L A N D S KA RA KT ER.


Nieuws

@FoodClicks augustus/september 2017

@05

Veel reizigers beoordelen aanbod op treinstations als ‘niet gezond’ en ‘prijzig’

Verkoopkansen op NS treinstations voor uit winkelstraat bekende foodformules Convenience – Veel treinreizigers zouden op NS treinstations graag meer bekende retailformules zien met een aanbod aan eten en drinken om er op weg naar huis boodschappen te kunnen doen. Daarnaast beoordelen veel treinreizigers het huidige aanbod levensmiddelen op treinstations als ‘niet gezond’ en ‘prijzig’. Dit zijn de belangrijkste conclusies die

de resultaten van het onderzoek toe.

kunnen worden getrokken uit onderzoek

“Bezoekers ervaren op het treinstation

onder NS station bezoekers dat dit voor-

een hiaat als het gaat om een volledig

jaar is gedaan door onderzoeksbureau

aanbod om er de avondboodschappen

GfK in opdracht van diverse foodor-

te kunnen doen. Deze behoefte aan re-

ganisaties. Hoewel de treinstations in

guliere retailproducten, het liefst vers en

Nederland een grote verscheidenheid

scherp geprijsd, wordt nu niet ingevuld.

aan eet- en drinkformules bieden, koopt

Daarbij lijkt de enorme reizigersstroom

het overgrote deel van de treinreizigers

die iedere avond terug naar huis gaat

er niet of nauwelijks iets. Forenzen, zij

een interessant potentieel voor de ge-

die voor hun werk of school dagelijks

zonde en betaalbare afhaalmaaltijd. Dit

met de trein reizen, kenmerken zich

aanbod is momenteel beperkt, dus het

volgens GfK door routine en meeneem-

is niet vreemd dat concepten als Abel’s

gedrag. Ze nemen eten en drinken mee

Deli in Utrecht hier handig op inspelen”,

van huis en laten zich ook moeilijk tot

aldus Van Eekelen.

Drie op de tien aankopen van eten of drinken op het NS treinstation vindt plaats bij Kiosk “Van alle gekochte producten is 30

tussen de elf en vijftien minuten. Gemid-

Als men iets op het treinstation koopt,

Tevreden

procent gekocht bij Kiosk en 27 procent

deld verblijft een reiziger 9,3 minuten

dan zijn het vooral studenten en zakelijke

die veel minder vaak het NS station be-

De NS treinstations in grote plaatsen als

bij AH to go. HEMA en Starbucks met

op een treinstation, aldus GfK. “Als we

reizigers die de meeste aankopen doen.

zoeken, worden op het treinstation met

Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Den

beiden 8 procent en De Broodzaak met

kijken naar op welk moment van de dag

De forens is het zuinigste”, aldus Van

name geconfronteerd met formules als

Haag en Eindhoven hebben de afge-

6 procent volgen op gepaste afstand.

de reiziger het meest op het treinstation

Eekelen.

Broodzaak, Smullers, Enoki en Julia’s

lopen jaren een enorme metamorfose

Kijken we naar de consumentenwaar-

aanwezig is, dan is dat de ochtend;

die hen niet of nauwelijks bekend zijn.

ondergaan. Het aanbod aan eten en

dering dan zijn het met name Julia’s,

eigenlijk de periode van vóór negenen

Voor bijvoorbeeld Bakker Bart en La

drinken is eveneens fors toegenomen

HEMA en AH to go die positief worden

tot twaalf uur”, zegt Van Eekelen. “De

GfK heeft het onderzoek aan het einde

Place, gemaksformules die de consu-

en dit wordt gewaardeerd. Zo is 66%

beoordeeld en dit vertaalt zich terug in

ochtend vormt dan ook een belangrijke

van het eerste kwartaal van 2017 uitge-

ment kent uit de gewone winkelstraat,

van de NS Station bezoekers volgens

een sterke loyaliteit van de bezoekers

basis voor de conversie naar foodser-

voerd onder ruim 60.000 respondenten

ligt er op treinstations dan ook een grote

GfK tevreden over het foodaanbod

aan deze formules”, aldus Van Eekelen.

vice, ofwel ‘s morgens is de kans het

in de leeftijd vanaf 15 jaar. Het verdie-

uitdaging, aldus GfK.

dat wordt geboden. Daarnaast is 64%

een impulsaankoop verleiden. De groep ‘sociaal recreatieve’ reizigers, mensen

Onderzoek

grootst dat hij op het treinstation iets te

pingsonderzoek had een steekproef van

tevreden over de variatie die wordt ge-

Verblijfsduur

eten of drinken koopt. Niet verrassend

ruim 2.000 respondenten, representatief

boden door de foodformules op het NS

Forenzen en ‘sociaal recreatieve’

wellicht dat koffie een hele belangrijke

naar geslacht, leeftijd, opleiding en

“Hoewel AH to go positief wordt beoor-

Station. Maar kritische noten zijn er ook.

reizigers zijn de belangrijkste reizigers-

productgroep is. De namiddag heeft

bezoekfrequentie aan het station. Alle

deeld, is er onder treinreizigers een dui-

“Maar 20 procent noemt het aanbod

stromen op de Nederlandse treinstati-

eveneens een belangrijk aandeel in de

respondenten hebben de afgelopen drie

delijke wens voor de aanwezigheid op

‘gezond’ en slechts 7 procent van de

ons. Samen zijn zij verantwoordelijk voor

stationsbezoeken, maar de conversie

maanden minimaal één keer een NS

NS treinstations van grootschalige retail

treinreizigers beoordeelt het aanbod als

meer dan de helft van de bezoeken.

naar foodservice is dan nog relatief laag.

Station bezocht.

Hiaat

door aanbieders als Albert Heijn, Jumbo

‘goedkoop’”, aldus Van Eekelen volgens

Meer dan de helft van de treinreigers

en Lidl maar ook Kruidvat”, licht Bas van

wie de formules Kiosk en AH to go het

(53%) verblijft tussen de een en vijf

Eekelen, business development mana-

grootste deel van de aankopen op het

minuten op het treinstation, 25% is er

ger Foodretail & Foodservice bij GfK,

treinstation voor hun rekening nemen.

tussen de zes en tien minuten en 15%

Van alle gekochte produkten is ...% gehaald bij ...

AH to go wordt door treinreizigers positief beoordeeld en dit vertaalt zich terug in een sterke loyaliteit aan de formule

Abel’s Deli op Utrecht CS speelt in op de vraag van treinreizigers voor gezonde en betaalbare afhaalmaaltijden Bron: GfK


@06

Bezorging

@FoodClicks augustus/september 2017

Bezorging als verdienmodel of als service

‘Online bestellen is tegenwoordig een voorwaarde, bezorging een optie’

Na de pizzaketens, zoals hier Papa John’s, gaan ook steeds meer lunchrooms, cafetaria’s en broodjeszaken over tot bezorging

Bezorging - Geen thema zo groot en actueel als het bezorgen van

vice Instituut Nederland (FSIN) ge-

Nespresso’s van deze wereld en de

om de inschatting van de groeimo-

boodschappen en maaltijden. Juist nu de avonden weer sneller vallen

schat op 1,8 miljard euro. Voor 2016

lokale supermarkten het zien? Of

gelijkheden, want zonder duidelijke

en het weer onbestendiger wordt, zoekt de consument nog meer

wel te verstaan, want de mogelijke

wordt er gesproken over partijen als

marktcijfers is er geen afgebakende

gemak. Veel ondernemers kunnen dat bieden door te gaan bezorgen

- geschatte - omzet voor 2017 moet

Thuisbezorgd.nl, UberEATS, New

werkelijkheid. Vooralsnog is dat

en moeten dat ook, want om bezorging lijkt niemand meer heen te

nog worden bekeken. Tijdens de

York Pizza, Bezorgbeer, Foodora,

alleen voor de handel een obstakel,

kunnen.

Nationale Bezorgdag dit voorjaar bij

Kwalitaria en straks McDonald’s

want voor de consument maakt het

Levens in Gilze werden ook cijfers

als die landelijk gaat bezorgen?

allemaal niets uit. Die zoekt gemak

Aan het faciliteren van bestelmoge-

verdienmodel zijn en voor de ander

gegeven over de bezorgmarkt en

Gemaksketens en fijnmazige distri-

en bestelt producten en maaltijden

lijkheden online kan niemand zich

alleen een service-element. Over

die kwamen neer op een omzet van

buteurs die zich met al dan niet zelf-

als hij daar behoefte aan heeft.

meer onttrekken en aan het niet

welke bezorgmarkt hebben we het

1,2 miljard euro in foodservice aan

bereide ready-to-eat producten op

En als er slechte ervaringen met

bezorgen eigenlijk ook niet. Klanten

eigenlijk? Wie het weet mag het

broodjes, friet en warme maaltijden

een geheel ander gebruiksmoment

bezorgen zijn vanwege een slechte

verwachten het simpelweg. Alleen

zeggen. De markt van bezorgen in

en dergelijke en op 800 miljoen euro

van de klant richten dan de partijen

verpakking, dat het te koud wordt

zal bezorgen voor de één een echt

Nederland wordt door het Foodser-

aan het bezorgen van boodschap-

die de klant met het thuisbezorgen

bezorgd of te laat, dan kiest hij

pen. In de markt houden bedrijven

van boodschappen juist willen

direct een ander (als de mogelijkhe-

rekening met een jaarlijkse groei in

ontzorgen. Want zeker dat laatste

den er zijn tenminste). Vandaar dat

bezorging van 3,5 procent tot 2025

gaat een enorme vlucht nemen. Een

veel locaties met veel bezorging in

waarmee de totale bezorgmarkt

startschort heeft Jumbo al gegeven

de stedelijke gebieden zich vooral

uiteindelijk zo’n 6% van de totale

met de belevering van een aantal

bezighouden met de vraag met

foodmarkt van - tegen die tijd - 70

kleinschalige zorglocaties van

welke bezorgpartij zij willen blijven

miljard zou uitmaken, ofwel een

Lunetzorg. De zorglocaties krijgen

samenwerken. De consument die

ruime 4 miljard.

via deze samenwerking niet alleen

een negatieve ervaring heeft maar

de mogelijkheid de boodschappen

geen alternatief, rest niets anders

te bestellen en thuisbezorgd te krij-

dan wel online te bestellen, maar

En daarmee is gelijk de ingewik-

gen, maar ook de meest belangrijke

het zelf af te halen. Bedrijven die

keldheid van het hele bezorgen

medische artikelen, omdat deze

in deze fase zitten zijn wel kwets-

duidelijk, want waarover heeft men

door de bezorgservice van Jumbo

baar, want één goed bedrijf er bij

het in de regel wanneer cijfers en

gewoon worden meegenomen.

in de buurt en de ondernemer is de

McDonald’s, KFC en Burger King doen het ook Liefhebbers van de ‘grote drie’ fastfoodketens in Nederland, McDonald’s, Kentucky Fried Chicken en Burger King, hoeven inmiddels ook de deur niet meer uit. KFC en de bezorgreus Thuisbezorgd.nl kondigden in juni aan snacks aan huis te gaan bezorgen. De chicken wings zullen per elektrische fiets bij de klant worden afgeleverd. Er is inmiddels gestart bij KFC Spui in Den Haag en over enkele weken volgt Amsterdam. ‘We kijken uit naar onze samenwerking met KFC’, aldus Thuisbezorgd. ‘We zijn er zeker van dat onze gebruikers het nieuwe aanbod met heerlijke KFC-producten te gek zullen vinden.’ Ook McDonald’s kondigde in juni aan maaltijden te gaan bezorgen. De restaurantketen heeft voor UberEATS gekozen om de bezorging voor zijn rekening te nemen. Burger King bezorgt zijn Whoppers al langer thuis.

Ingewikkeld

groeipotentieel in de bezorgmarkt

omzet aan deze gemaksklant kwijt.

worden genoemd? Gaat het om de

Gemak

Want loyaliteit naar een bedrijf en

boodschappen ter aanvulling van de

Momenteel heeft, net als met de

ondernemer gaat tegenwoordig niet

voorraad- en koelkast, zoals Picnic,

internetontwikkeling in de prille be-

veel verder dan kijken naar het eigen

AH.nl, HelloFresh, Eismann of de

ginjaren, iedereen gelijk als het gaat

gemak.


Bezorging

@FoodClicks augustus/september 2017

@07

doet. Ook vergroot de ondernemer

ging is dat de klant alles online doet,

zijn klantenbestand omdat consumen-

daarom niet meer in de zaak komt

ten die een vestiging te ver vinden

en de band met het bedrijf er niet of

om deze zelf te bezoeken, deze wél

nauwelijks is.

online kan inschakelen om iets te laten Uitdaging

bezorgen.

Het online bestellen van etenswaren Nadelen

neemt in Nederland een enorme

Maar voor broodjesketens, snackbars

vlucht. Mooie apparatuur, hoge kwa-

en lunchrooms heeft bezorging zeker

liteit producten, goede vervoersmid-

ook nadelen. Zo dient de ondernemer

delen en verpakkingen, een gedegen

veel tijd te spenderen aan de opleiding

bedrijfsvoering en uitstekende service

van zijn team van bezorgers. Dit vergt

zijn de onmisbare ingrediënten om met

de nodige organisatie, onder meer ten

bezorgen meer omzet te kunnen be-

aanzien van rij-instructies, hoe pro-

halen. Het is de ondernemer die voor

ducten te verpakken en deze aan te

zichzelf alles op een rijtje moet zetten.

Ruim twee derde van de consumenten laat nooit avondeten

bieden aan de klant. Belangrijk is om

Wat is mijn bezorgingsgebied? Is dat

bezorgen, zo blijkt uit onderzoek van ING

te beseffen dat de bezorger degene is

de buurt, de wijk of de hele stad? Is

die jouw zaak of formule presenteert.

alles te bezorgen en moet ik dat gratis

Hij of zij is het visitekaartje van het

doen of niet? En hoe regel ik dat met

bedrijf. Veel ondernemers vinden het

de scooterrijders, die zijn immers

lastig deze rol aan een bezorger over

het visitekaartje van mijn bedrijf? De

te laten die in veel gevallen weinig

ondernemer die dit op maat invult, zal

ervaring heeft met gastheerschap en

met z’n bezorgdienst nieuwe klanten

service. Ander nadeel van bezor-

en meer rendement kunnen behalen.

Irriteren

neus een flinke telefonische bestel-

perfecte hamburgerbeleving tegen

Eerst maar even een realiteit. Diverse

ling aannemen, terwijl ze daar bij het

een - verhoudingsgewijs - lage prijs

partijen in de Nederlandse bezorg-

bakken ook nog eens op moeten

en alles wordt online besteld en thuis

markt groeien in aantal en gebieden

wachten. Het laten bellen wat nu

afgeleverd. Ze kwamen op het idee

in rap tempo. Online supermarkt

soms gebeurt, is bij bezorging minder

simpelweg omdat er nog niets was in

Picnic, dat de artikelen betrekt via

makkelijk. En er verlopen bestellingen

Tilburg op het gebied van kwaliteits-

Superunie-lid Boni, is in het afgelo-

telefonisch en via internet. Logis-

producten die thuis konden worden

pen jaar, mede dankzij een kapitaalin-

tiek moet je dat als ondernemer wel

afgeleverd. Nu hebben zij de ambitie

jectie van 100 miljoen euro vanuit een

regelen, anders loopt het geheid vast.

om binnen vijf jaar te groeien naar

aantal Nederlandse familiebedrijven,

Een goede voorbereiding bij het star-

tien vestigingen.

het afgelopen jaar ruim verdubbeld in

ten van bezorging is van essentieel

omzet en bezorggebied. UbertEATS

belang. Dat bezorgen een winstge-

Kwaliteit

startte recent, na Amsterdam, ook in

vende activiteit is, bewijzen de cijfers

Potentieel struikelblok bij het starten

Utrecht en Rotterdam met meer dan

van Kwalitaria. De groei die deze

van bezorging is het behoud van kwa-

honderd aangesloten restaurants. In

keten de afgelopen jaren realiseerde

liteit. Je zult als ondernemer in veel ge-

de stedelijke gebieden en met name

werd veroorzaakt door de verkoop

vallen ook moeten aangeven hoe groot

het bezorggebied is. Als producten te lang onderweg zijn, gaat dat ten koste

‘Potentieel struikelblok bij het starten van bezorging is het behoud van kwaliteit’

van de kwaliteit. Steeds vaker hebben

De bezorgservice van McDonald’s is een proef in een aantal restaurants in Amsterdam en Amstelveen

leveranciers speciale producten voor het bezorgtraject, maar ook dan zal je de productieprocessen bij de bakwand logistiek moeten regelen, want anders gaat het mis. Een alternatief is verwarmen tijdens het transport, zoals Zume Pizza in Californië doet, maar dat wordt met het afbakken van frites tamelijk ingewikkeld. Feitelijk werken speciale ‘bezorgproducten’ vooral wanneer het bezorgen een aparte afdeling is binnen

Amsterdam zijn horecalocaties, zoals

van duurdere, premium hamburgers,

het bedrijf. Bestellen is een must, maar

het vooral bij jonge vrouwen popu-

maar hoofdzakelijk door de bezorg-

ze mogen de normale logistieke lijnen

laire Poké Perfect, al voor meer dan

service, zo werd bij de jaarcijfers

nooit doorkruisen.

tweederde van hun omzet afhankelijk

nadrukkelijk gezegd. En ook andere

van bezorgdiensten als UberEATS,

fastservice-organisaties zien een

Voordelen

foodora en Deliveroo. In dergelijke

forse omzettoename in het bezorg-

Door de snelle opkomst van bezorg-

vestigingen is het een komen en gaan

deel. Eigenlijk is het als ondernemer

diensten lijkt het alsof het bezorgen

van mensen met grote, ongemakkelijk

niet meer vol te houden om te zeggen

van eten en drinken voor elke brood-

zittende rugzakken die zelfs de gas-

dat bezorging een service is. Feitelijk

jes- of snackformule een op voorhand

ten aan tafel gaan irriteren. Probleem

kan dat alleen wanneer het gaat om

gegarandeerd succes is. Uit onder-

is dat veel van de locaties geen

grotere bestellingen van bedrijven

zoek blijkt dat het bedrag dat online

Explosieve groei voor bezorgservice

mogelijkheid hebben voor een aparte

bij overwerk of tijdens koopavonden.

voor een bestelling wordt besteed

ingang voor de bezorgdiensten, ter-

Voor het overige moeten zaken bezor-

over het algemeen hoger is dan wan-

Volgens onderzoeksbureau FoodserviceXs is het aantal quick

wijl die uit oogpunt van gastvriende-

ging regelen, hetzij met een externe

neer de consument ter plaatse iets

lijkheid absoluut noodzakelijk zou zijn.

partij of zelf.

bestelt. Is de service in orde, worden

Logistiek

BurgerBusiness

afgeleverd, dan maakt de consument

Maar de problemen van een service

Dat het zelf verzorgen van bezorging

vaker van de service gebruik, zo blijkt

als bezorging raakt meer onderne-

ook lonend kan zijn, bewijzen de

uit onderzoek. Voor ondernemers kan

mers. Bij de cafetaria’s en snackbars

twee jonge ondernemers Daan en

de bezorgservice een visitekaartje van

doen zich al vaak problemen voor bij

Valentijn Prince met BurgerBusiness

het bedrijf zijn. Rondrijdende bezor-

het telefonisch bestellen. Klanten in

in Eindhoven en Tilburg. Van een

gers zijn goede reclame, zorgen voor

de winkel die hun bestelling willen

tweemansbedrijf groeiden zij in korte

een professionele uitstraling en bieden

opgeven, voelen zich vaak te kort

tijd naar een bedrijf met 80 mede-

de mogelijkheid zich te onderscheiden

gedaan als medewerkers voor hun

werkers. Het concept draait om de

van een collega die niet aan bezorging

de bestelde producten warm en snel

Diverse partijen in de Nederlandse bezorgmarkt groeien in aantal en gebieden in rap tempo

service bedrijven in Nederland met een bezorgservice vanaf 2011 vrijwel verdubbeld. Jaar

Zaken met bezorging Groei t.o.v. jaar ervoor

2011

1358

2012

1605

(+18,1%)

2013

1973

(+22,9%)

2014

2045

(+3,6%)

2015

2339

(+14,3%)

2016

2543

(+8,7%)

(Bron: FoodserviceXs)


@08

Petrol

@FoodClicks augustus/september 2017

Nieuwe shopformule biedt foodservice en convenience onder één dak

Sandwiches, salades, sushi en frites centraal in NRGValue’s QICHI Tankshops – Salades, sushi, sandwiches, frites, burgers, pizza, sappen en koffie. Alles voor het oog van de klant vers gemaakt om ter plekke te eten of mee te nemen. Nauwelijks impulsproducten en tabak uit het zicht. NRGValue heeft in Esso Ruyven aan de A13 bij Pijnacker haar nieuwste ‘shopparel’ aan de snelweg geopend. Een formule waarmee NRGValue het startsein geeft voor de vierde generatie tankshops. QICHI is het nieuwste concept voor

bereid door een barista. NRGValue

de 200 vierkante meter grote tank-

heeft voor QICHI haar inspiratie niet

shop dat NRGValue onlangs opende

gehaald uit de retail, maar uit de

in tankstation Ruyven. Het nieuwe

horeca en is er dan ook om de auto-

shopconcept is een must voor iedere

mobilist beleving te bieden en hem

ondernemer om met eigen ogen te

indien gewenst een snelle aankoop te

zien hoe de traditionele presentatie

laten doen, er iets te eten en eventueel

van zoetwaren, snacks en rookwaren

z’n mails te checken. QICHI is een

in het tankstation is veranderd in een

foodserviceformule, onder meer te

nieuwe visie op beleving, gemak, ge-

zien aan de host die automobilisten

nieten en verse producten. In QICHI

bij de ingang welkom heet en de

is de aloude presentatie van eten en

zitgelegenheden, maar vooral aan

drinken in de tankshop vervangen

het vrijwel ontbreken van A-merken

door een formule waarvoor héél goed

en de traditionele rechte schappen

Voor de invulling van shopformule QICHI, waarin ‘beleving’ en ‘verleiding’ centraal staan, is vooral gekeken naar concepten uit de horeca

de klant, zegt fresh food coordinator

Net als de sushi, ook ter plekke vers

ten en de bereidingsmethoden in alle openheid te volgen. Volgens

is gekeken naar de successen uit de

en displays. Want waar zijn de OLA

Angelo Mans van NRGValue. De open

bereid. En dan onze hamburgers; die

horeca- en foodservicebranche. Een

vriezer, de zoetwarenwaterval, snacks

keuken is het eerste wat de automobi-

worden in een echte big green egg

NRGValue zijn het echter de producten die in de hoofdrol staan en gaat

formule die NRGValue de ‘perfecte

in de counter en koelingen met Coca-

list bij binnenkomt ziet. Koks bereiden

gegrild op houtskool. De counter heeft

pitstop’ noemt waarbij de automobilist

Cola en Red Bull? Die zijn er niet,

à la minute gerechten variërend van

een metersbrede presentatie op ijs

het niet zozeer om wélke producten

want QICHI is een foodservicelocatie

sushi, pizza’s en burgers tot smoothie-

van salades, vleeswaren, smoothies

er worden geserveerd, maar hóe deze

met -niet geheel toevallig- bedenker

bowls. Voor degenen die op zoek zijn

en sappen. Alles is gedaan om maar

ter plekke worden gemaakt. Voor alle versproducten in QICHI is nagedacht over de methoden hoe het te bereiden

snel zijn weg weer kan vervolgen. Inspiratie

en oprichter Paul Bringmann en Ben

naar koffie en kleine snacks is er het

een zo hoog mogelijke kwaliteit en

De automobilist die Esso Ruyven eerst

Munster van restaurantformule La

open barista-eiland met pistonkoffie,

versuitstraling te bereiken.”

snel in- en uitliep voor een broodje,

Place aanwezig tijdens de officiële

muffins, bagels en handgemaakt ijs van

wordt nu in QICHI verleid met het

opening.

IJsmanschap. Gericht op het lunch- en

Transparant

bieden. Voorbeelden zijn de unieke

avondmoment zijn er onder meer sushi,

QICHI toont zich aan de automobilist

big green egg in de counter voor de

broodjes, salades, pizza, burgers en

fris, wit en transparant. Volgens

bereiding van de burgers, of de warmhoudkast voor snacks waar per shelf

beste wat in foodservice verkrijgbaar is: sandwiches, pizza en frites,

Beleving

om de hoogste kwaliteit te kunnen

hamburgers van de grill, salades,

“QICHI is eigentijds, modern en verlei-

frites. “En niet zomaar frites”, zegt

NRGValue een bewuste strategie:

soepen, smoothies en sushi en koffie

dend. Alles draait om de beleving van

Mans. “De aardappelen worden ter

alles gebeurt in het zicht van de klant.

individueel de ideale temperatuur kan

plekke gesneden en afgebakken.

Een grote open keuken, open koelkas-

worden ingesteld.

Bedrijf wil automobilisten comfort en veiligheid bieden

Fastned in de slag met Rijkswaterstaat over koffie- en broodjescorners aan snelweg Tankshops – Fastned, het bedrijf dat snellaadstations voor voertuigen in

laadstations aan de snelweg en twee

Nederland plaatst en exploiteert, wil op een aantal locaties ook voorzie-

stedelijke stations. Maar dit zullen er

Koffie met iets lekkers ‘voor erbij’ is een regelrechte klantentrekker,

ningen aanbrengen om het wachten voor de klanten te veraangenamen.

veel meer worden, want het bedrijf heeft

maar natuurlijk wel vers gezet door een barista

Het bedrijf denkt hierbij aan shops met koffie- en broodjescorners en

een concessie voor 200 locaties langs

toiletten. Rijkswaterstaat ligt ondertussen dwars.

de snelweg en wil de komende tijd ook veel meer stedelijke stations in steden

QICHI pilot NRGValue De QICHI foodformule op Esso Ruyven is een pilot waarmee NRGValue de ambitie onderzoekt om het concept modulair uit te rollen over de rest van haar netwerk. QICHI zal op korte termijn in meerdere Esso-tankstations in Nederland worden geïmplementeerd. De formule komt naast Esso On the Run en met name drukke locaties komen in aanmerking. Hoe uitgebreid het QICHI aanbod in de tankshop zal zijn, hangt af van de ruimte die per locatie beschikbaar is. “QICHI is lef, echt anders en voor iedereen”, zegt QICHI brand manager Anne-Fleur Simon. “Het is een prettige, inspirerende omgeving waar de klant echt even kan opladen. Kortom: de perfecte pitstop.”

geserveerd. Rijkswaterstaat verstrekte

bouwen. “Daarnaast gaan we ons net-

hiervoor echter geen vergunning,

werk uitbreiden naar Duitsland, België

onder meer vanwege zorgen over de

en het Verenigd Koninkrijk”, zo laat een

veiligheid. De rechter oordeelde echter

woordvoerster weten. “Op termijn willen

dat de afwijzingen onvoldoende waren

we ook graag koffie, een broodje en

onderbouwd en dat Rijkswaterstaat de

een toilet aan onze klanten aanbieden,

aanvragen opnieuw moet beoordelen.

met name op locaties waar men moet

Rijkswaterstaat stapte half augustus in

Rijkswaterstaat besloot hierop in hoger

teruglopen naar het tankstation. Op

hoger beroep naar de Raad van State in

beroep te gaan in deze zaak die feitelijk

deze manier willen we onze klanten

de zaak over de vergunningsaanvragen

nu nog draait vergunningsaanvragen

meer comfort en veiligheid bieden.” De

voor shops bij snellaadstations van Fast-

voor twee Fastned locaties, namelijk bij

tankstationbranche heeft zich voorals-

ned. Fastned wil bij diverse oplaadpun-

Hoorn aan de A7 en Velder bij de A2.

nog niet uitgesproken over de aanvragen van Fastned, hoewel deze nieuwe

ten aan de snelweg extra voorzieningen plaatsen, zoals toiletten en een ruimte

Uitbreiden

locaties wel zouden concurreren met de

waar koffie en broodjes kunnen worden

Fastned heeft momenteel 61 snel-

bestaande tankstationlocaties.


Petrol

@FoodClicks augustus/september 2017

@09

Manager Shop, Food & Services Frits Morrema kiest in tankshops voor fun

Nieuw Total shopformat Cosie wordt door succes landelijk uitgerold Tankshops – Total Nederland wil dit jaar circa 35 tankstations ombouwen naar een nieuwe shopformule. Total Oudenhorst aan de A12 bij Woudenberg opende in augustus als twaalfde in de rollout van de nieuwe format. Er zullen dit jaar zowel grotere stations worden aangepakt als kleinere die behoren tot de zogenaamde ‘Happy Sud-locaties’. In principe worden alle stations omgebouwd naar het shopformat dat twee jaar geleden bij een drietal tankstations als test is begonnen. Vlaggenschip Aurora aan de A4 bij Leiderdorp was er daar een van en het concept startte gelijk zo succesvol dat Total al vrij snel besloot alle tankshops volgens de nieuwe formule om te bouwen. Deze roll-out is momenteel in volle gang. Het aantal van circa 35 dit jaar om te bouwen locaties is een ambitieus programma, maar volgens Frits Morrema, Manager Shop, Food & Services van Total ligt de uitrol op schema. Er wordt omgebouwd in een zestal batches.

Frits Morrema van Total: ‘Medewerkers vinden het leuker iets aan de klant weg te geven, in plaats van de actievraag te stellen’

“De tweede batch is nu gestart en de derde, die nog dit najaar wordt gestart, is nu in voorbereiding”, aldus

Uitvoering

dingen van Total heet dat ‘full’,

aan met fun. Op de led-borden

bijvoorbeeld. Normaal maakt die in

Morrema. Tot de ombouw behoren

De Happy Sud-locaties zijn zowel

‘medium’, ‘plus’ of ‘light’. Full gaat

boven de balie staat de menusug-

de verkoop 2 procent uit van alle

zowel grote als kleine shoplocaties.

vestigingen die door een opknap-

volledig dicht en wordt verbouwd

gestie Muhammara met de aan-

sapjes, maar als je laat proeven 17

De shop van Total Oudenhorst dat

en schilderbeurt in lijn worden

en plus krijgt een schilderbeurt met

vulling: ‘eet het en je weet het’.

procent. Bovendien krijgen mensen

recent opende was deels zes weken

gebracht met de nieuwe look en

wat aanvullende elementen. Light

De medewerkers hebben dan bij

iets en dat maakt ze blij. We willen

dicht, maar dat geldt zeker niet voor

feel en vestigingen die een volledig

wordt alleen geschilderd. Medium

vragen van de klant de gelegenheid

de mensen met een glimlach het

alle ombouwoperaties.

nieuwe shop krijgen. In de bewoor-

zit daar tussenin. Total Oudenhorst

te vertellen dat het om meelwormen

tankstation laten verlaten. ’s Middags

en Total Oudegein aan de A2 bij

gaat. Op die manier willen we fun

doen we dat ook met mini-broodjes

Nieuwegein behoren tot de grotere

meer inzetten in de communicatie

die we laten proeven. Medewerkers

tankstations die tijdelijk werden

met de klant. Daarom staat er ook

vinden het ook leuker om iets weg te

gesloten en voorzien van een totaal

op het bordje ‘Deze machine is even

geven aan de klanten, in plaats van

nieuw interieur en aankleding. Dat

met koffiepauze’ als de koffiemachine

de actievraag te stellen. Die is niet al-

wil zeggen dat alle modules zijn

moet worden schoongemaakt.”

leen hinderlijk voor de klant, maar ook

toegevoegd, het plafond zwart is

voor de medewerkers.”

met boven de bakery wit en voor

Verdwenen

de rest ook alles up-to-date is

Opvallend in de nieuwe Total-shops

Gezelligheid

gebracht.

is dat non-food vrijwel volledig is ver-

Cosie, de naam voor het nieuwe

dwenen. Morrema: “Het assortiment

Total-concept, is een verbastering van

In het nieuwe shopformat is de traditionele balie vervangen

Eiland

bestaat voor 90 procent uit food. Als

de Engelse term cosy wat staat voor

door aan te schakelen modules

Belangrijkste kenmerk van het

non-food hebben we nog een stelling

gezelligheid. In de benaming bij Total

nieuwe shopformat is dat de tradi-

van 90 centimeter breed met enkele

staat het ook voor de belangrijkste

tionele balie wordt vervangen door

autogebonden artikelen, meer niet.”

pijlers van het concept, namelijk Cof-

aan te schakelen modules waar

Verder is het aandeel zoetwaren

fee, Sandwich, Inspiration en Expe-

broodjes, snacks en hartige hapjes

weliswaar ingekrompen, maar doen

rience. Voor de medewerkers ligt er

en koffie van hoge kwaliteit worden

de zoetwarenartikelen het omzetmatig

op alle stations een brochure waarin

gemaakt. Naast bijzondere produc-

toch goed”, aldus Morrema.

alle basisprincipes staan beschreven,

ten, zoals mediterrane lekkernijen

‘Eet het en je weet het’ heet dit broodje van Total met... meelwormen

van het omgaan met reacties van de

als Turkse hoemoes gemaakt van

Proeven

klant tot aan hoe de bedrijfskleding

kikkererwten, zijn hier ook meer

In het nieuwe Totalformat is ook

moet worden gedragen. Alles met

traditionele snacks te vinden. Juist

afscheid genomen van de stan-

elkaar is de formule inmiddels zo

die combinatie, gepresenteerd

daardvraag of de klant gebruik wil

uitgekristalliseerd dat Total met het

in een open en lichte omgeving,

maken van de aanbieding. Mor-

Cosie-concept een volgende stap

maakt het concept succesvol. Maar

rema: “We laten gasten proeven. ’s

gaat zetten. Tijdens de tankbeurs

ook de meelwormen staan op het

Morgens hebben sapjes in bijzonder

in oktober in Houten zal Total hier

menu. Morrema: “We bieden dat

samenstelling. Een spinazie-sapje

uitgebreid aandacht aan besteden.


Petrol

@FoodClicks augustus/september 2017

@11

‘Behoefte aan consumptiemogelijkheden onderweg neemt toe’

De Haan gaat toekomstbestendige tankstationlocaties neerzetten Interview – De helft van de tankstations in Nederland is onbemand, maar toch neemt de behoefte aan consumptie onderweg toe. Dit klinkt tegenstrijdig, maar opvallend genoeg vormt deze redenering de basis voor De Haan Minerale Oliën om de 85 bemande tankstations die het in ons land heeft te voorzien van toekomstbestendige shops. Dit jaar worden er drie omgebouwd: twee aan de binnenwegen en een langs de snelweg. “Tankstations zijn simpelweg niet relevant genoeg voor de meeste mensen”, verduidelijkt Ulrich Knieling de stappen van De Haan. Knieling is als zelfstandig adviseur aangetrokken om de tankstations van het Oosterhoutse oliebedrijf te moderniseren. “De meeste stations sluiten daarom de shop omdat een

Het personeel wordt getraind in samenwerking met Sligro in ZINlab

bemand station niet meer renderend

van petrolmedewerkers naar horecamedewerkers

is. Maar als je voorziet in een behoefte voor de reiziger en voor de buurt waarin je gevestigd bent, is sluiting niet aan de

worden om die in beperkte tijd om te

eerder in gebruik voor een vernieuwend

van de nieuwe locaties. Juist het feit

verwacht daarmee zelfs het aantal

orde.” Knieling werkte eerder bij Total

vormen, maar we hebben daar wel voor

verblijfsconcept, dat op twee locaties

dat hij niet uit de petrolsector komt,

bemande stations verder te kunnen

Nederland en groothandel Lekkerland

gekozen.”

werd uitgeprobeerd. In het grotendeels

werkt heel inspirerend.”

uitbreiden. Voorlopig richt de aandacht

op koffie- en theegesteunde horeca-

Volgens Knieling en De Haan is bij de

zich op de ombouw van de eerste

interne proces bij De Haan. Samen met

Pijlers

concept stond een aangenaam verblijf

conceptontwikkeling heel goed geke-

vestigingen en mocht dat niet genoeg

category manager Arnold-Willem de

Het nieuwe modulaire concept van De

centraal en werd het concept gezien als

ken op welke manier er veel oplossin-

zijn dan is er intern ook een tweetal

Haan heeft hij een team samengesteld

Haan steunt op drie pijlers: personeel,

ideale werk- en ontmoetingslocatie voor

gen kunnen worden geboden op een

alternatieven, want naast Tony’s werkt

met twee analisten, drie merchandisers

foodservice en koffie. En ook in die

met name onbemande tankstations.

relatief kleine locatie. “Klein aan de

het bedrijf ook aan een nieuw fastser-

en een categoriedeskundige dat de ko-

volgorde. Knieling: “Personeel is het

Koffie met barista-uitstraling vormt ook

voorkant, efficiënt aan de achterkant”,

viceconcept voor petrol en een format

mende jaren de ombouw en begeleiding

belangrijkste, want zij moeten het gehele

bij de invulling van de nieuwe Tony’s

noemt Knieling dat. Met Tony’s wil De

voor lokale service. Maar vooralsnog

van medewerkers van alle De Haan-

concept vertalen naar de klant. Ze moe-

een belangrijke troef als derde pijler.

Haan daarmee toekomstbestendige

blijven de uitgangspunten daarvan nog

locaties gaat verzorgen.

ten vanuit hun horecagevoel de gast alle

Gekozen is voor de horecavariant van

shops op tankstations inrichten. Hij

even in de achterzak zitten.

gastvrijheid bieden die denkbaar is. Ze

Lavazza. “We willen laten zien dat

Behoefte

worden daarvoor uiteraard getraind.”

topkoffie ook prima bij een petrollocatie

@FoodClicks spreekt met Knieling en

Voor de foodservice-elementen hebben

kan”, zegt Knieling. “Maar we wilden

De Haan over de nieuwe plannen in

Knieling en De Haan zich laten inspire-

ook een kwaliteitsmerk hebben waar

het prachtige kasteel in Oosterhout

ren door de foodhallen in Amsterdam,

we mee kunnen variëren, dus ijskoffie

waar het hoofdkantoor is gevestigd.

de vernieuwde horeca-afdeling binnen

in de zomer en specialties op gezette

De invulling van de nog om te bouwen

De Bijenkorf en de horecalocaties

tijden. Met Lavazza en de support van

nieuwe tankstations aan de Meppelweg

van Down Town Gourmet Market in

Bluespresso kan dat. Bovendien heeft

in Den Haag, de vestiging in Hendrik

Eindhoven van Hans Snoeijen. In de

het merk alle mogelijkheden en kennis in

Ido Amacht en de snelweglocatie De

uitwerking is de invloed van deze drie

huis om onze mensen te trainen en ook

Stroe krijgen in sfeer en inrichting een

locaties ook goed te zien. De units die

dat is van groot belang.”

herkenbare vergelijking, maar worden

staan ingetekend zijn laagdrempelig,

qua invulling verschillend. Want dat is

open en zijn afhankelijk van de wensen

Samenwerking

de kern van de nieuwe aanpak bij De

op een locatie schakelbaar. In totaal

De Haan werkt voor de uitrol van het

Haan. Per locatie wordt gekeken wat

zijn er zo’n 22 modules beschikbaar,

nieuwe tankshopconcept samen met

er in de buurt zit en waaraan behoefte

van pizza’s tot hotdog’s en van een

meerdere partners. Dat zijn niet alleen

bestaat bij de reizigers en de omgeving.

ballenbar tot hamburgers die onder

leveranciers zoals Red Bull, Coca-Co-

Op die manier zijn wel twintig verschil-

de koepelnaam Tony’s naast elkaar

la, Heineken met 0.0%, JTI voor tabak

lende elementen modulair binnen het

geplaatst kunnen worden. Ook worden

en Lavazza, maar ook groothandel Sli-

concept te plaatsen. “Het wordt geen

in het nieuwe concept diverse items met

gro en Hans Snoeijen zijn nauw bij het

standaardformule die we gaan uitrollen”,

elkaar gecombineerd, simpelweg omdat

hele proces betrokken. Knieling: “Alle

zegt Knieling, “lokaal en regionaal gaan

een echte lunch uit meerdere artikelen

mensen worden in het inspiratielab

we kijken hoe het concurrentieveld er

bestaat. En uiteraard van alles het beste,

van Sligro getraind voor de foodser-

uitziet en welke behoeften er zijn, want

laten Knieling en De Haan weten, want

vice-activiteiten. Een prima omgeving,

die verschillen per locatie. Dat betekent

‘wat we doen, doen we als beste’.

waarbij de horecaexpertise van Sligro

en begeleidt nu meer dan een jaar het

Zelfstandig adviseur Ulrich Knieling: ‘Als je voorziet in een behoefte voor de reiziger en de buurt, is sluiting niet aan de orde’

wordt ingezet. Hans Snoeijen van

De Haan heeft zich laten inspireren door de foodhallen

oplossingen gaan bedenken. Dat zal

Troef

Rigoureus is vooral klankbord en mee-

in Amsterdam

in de praktijk een enorme uitdaging

Tony’s was als naam bij De Haan al

denker bij de inrichting en de sfeer

dus ook dat we lokaal en regionaal


@12

Nieuws

@FoodClicks augustus/september 2017

Vermaat en ABN AMRO zetten samen duurzaamheidsstappen

Horecaformule Circl moet nieuwe hotspot Amsterdamse Zuidas worden Horeca – Circl, het nieuwste horecaconcept van Vermaat, moet de nieuwe

heden en mogelijke fouten, hebben we

hotspot van de Amsterdamse Zuidas worden. Het is niet alleen een locatie

inmiddels kennis en know how waarvan

om te werken, te borrelen en te dineren, ‘de groene oase in een wereld van

iedereen kan leren.” Dit leerproces

steen en glas’ moet ook zeven dagen in de week dé ontmoetingsplek zijn

geldt ook voor chefkok Rudolf Brand,

tussen het kantoorpersoneel en de buurtbewoners.

die dagelijks met gebruikte ingrediënten en kooktechnieken experimenteert om

Cicl, een initiatief van ABN AMRO, is

gewoonlijk wordt gebruikt. Het papier

alles zo energiezuinig en efficiënt moge-

een circulair totaalconcept van horeca,

van de menukaarten is gemaakt van

lijk te kunnen produceren. Hierbij maakt

evenementen- en vergaderruimtes

waterplanten uit Almere en de planken

hij gebruik van de nieuwste inzichten

waarin zo min mogelijk energie en

waarop hapje worden geserveerd zijn

rondom hergebruik en de eventuele

grondstoffen worden verspild en alle

afkomstig van bomen die voor de bouw

foodprint van producten. Zo kan het

artikelen bij voorkeur zijn of worden

van kantoren op de Zuidas moesten

zijn dat ingeblikte tomaten vanuit Italië

hergebruikt. Het pand in het zakelijk

worden gekapt.

energiezuiniger zijn dan verse tomaten

hart van Amsterdam is volledig circulair

Circl in Amsterdam is de eerste horecalocatie waar een circulaire bedrijfsvoering tot in detail is doorgevoerd

uit eigen land of Spanje. Brand: “Dan

maakt Brand gebruik van alterna-

dienst doen als cocktailbar en waar

gebouwd. Zo zijn de hardhout vloeren

Eerlijk

gebruiken we de ingeblikte, totdat blijkt

tieve kooktechnieken als wecken en

alle bestelde hapjes met één hand

afkomstig van oude kasten, lambriserin-

Het circulaire paviljoen aan de Zuidas

dat een andere keuze beter is. Wat

fermenteren om de overvloed aan

kunnen worden gegeten.

gen en andere restpartijen. De isolatie

is gebouwd om ervaring op te doen

we vooral willen is eerlijk zijn over

groenten in bepaalde seizoenen te

is gedaan met behulp van de vezels

met circulair bouwen en deze ervaring

onze keuzes. Dingen die we hier

verwerken en verspilling tegen te

Vermaat

van 16.000 spijkerbroeken en voor de

met klanten te kunnen delen. Als het

beweren moeten wetenschappelijk

gaan. Hij werkt hierin samen met

Vermaat is de partij die het allemaal

akoestiek in de vergaderzalen is ge-

circulair bouwen navolging vindt, cre-

onderbouwd zijn.”

partners als InStock, Lindenhoff en

coördineert en regelt. Uit een tender

bruik gemaakt van verwerkte bedrijfs-

eert dit volgens Circl directeur Merijn

Brandt&Levie; allemaal bekend van

van 23 bedrijven werd de ontwik-

kleding. Voor de stroomvoorziening

van den Bergh een duidelijke impact

Rooftopbar

hun duurzame filosofie en manier van

kelaar van horeca- en retailconcep-

wordt vrijwel geen gebruik gemaakt van

op de gebouwde omgeving. “Toen

Circulaire horeca staat in Nederland

werken. Voor de bakkerij wordt via

ten gekozen om dit unieke project

wisselstroom, maar van zoveel mogelijk

we aan het proces begonnen wisten

nog in de kinderschoenen. Circl is

Iambe samengewerkt met mensen

met ABN AMRO in te richten. Een

energiezuiniger gelijkstroom. Voor de

we nauwelijks hoe circulair bouwen

een van de eerste horecagelegen-

met een afstand tot de arbeidsmarkt.

zoveelste ‘parel aan de ketting van

leveranciers van machines betekende

precies werkt. Door zelf zo’n bouw

heden in Nederland waarin dit tot

Circl kent een restaurantgedeelte

Vermaat’, zoals dat intern bij het

dit de ombouw van de apparatuur die

door te maken, inclusief alle onzeker-

in de details is doorgevoerd. Zo

en rooftopbar die ’s avonds vooral

horecabedrijf wordt genoemd.

DE UNIEKE BEURS VOOR DE COMPLETE Food & Beverage BRANCHE. DE GROOTSTE. DE NR. 1

www.anuga.com

TASTE THE FUTURE KEULEN, 7 t/m 11-10-2017

Circl maakt gebruik van alternatieve kooktechnieken

Fotografie Floris Heuer

zoals fermenteren

Tickets bestellen op www.anuga.com/tickets

Het circulaire paviljoen is gebouwd om ervaring op te doen met circulair bouwen

RS Vision Expo BV Excl. Vertegenwoordiging van Koelnmesse in Nederland Panoven 13, 3401 RA IJSSELSTEIN Tel. + 31 (0) 30 - 3036450 Fax + 31 (0) 30 - 3036456 tickets@koelnmesse.nl

Anuga_2017_Anzeige_Foodclicks_MOTIV_2_Anuga_Allgemein_133x198mm_NL.indd 1

28.07.17 11:28


School- & sportkantines

@FoodClicks augustus/september 2017

@13

Verantwoord aanbod moet actief en zichtbaar aan de man worden gebracht

Consument kiest in kantine steeds vaker voor vers en gezond Kantines – Chips, candybars, frituursnacks en frites blijven populair,

zo grote veranderingen teweeg

maar steeds vaker is er de keuze voor gezonde broodjes, salades,

brengen in wat mensen eten en

soep en smoothies. School- en sportkantines hebben zich ontwik-

drinken.

keld tot professioneel geleide locaties met een breed aanbod verse

Meeste gezonde sportkantines in westen Nederland

producten van hoge kwaliteit die steeds vaker gemakkelijk, vers én

Richtlijnen

gezond zijn.

De gezonde sportkantine is een

De meeste sportkantines in Nederland die deelnemen aan het

programma van de stichting Jonge-

programma ‘Team:Fit’ zijn te vinden in de Randstad en in Brabant.

Hoewel het in veel kantines om frituursnacks draait, groeit de vraag naar een gezonder aanbod

ren op Gezond Gewicht (JOGG).

Nederland telde in juli 2017 zeshonderd sportkantines die aan het

JOGG wil van de gezonde keuze,

Team:Fit programma meedoen. Daarnaast zijn er 612 voetbalvereni-

de makkelijke keuze maken. Doel is

gingen die deelnemen aan het programma ‘Lekker Bezig’, verspreid

de omgeving van jongeren zo in te

over 256 gemeenten. Dit blijkt uit gegevens van het Ministerie van

richten dat gezonde keuzes weer

Volksgezondheid. Ten opzichte van 2015 betekent dit een verdrie-

normaal worden. Het Voedingscen-

voudiging van het aantal deelnemende sportkantines in ons land.

trum op haar beurt heeft voor kanti-

Team:Fit is een initiatief van Jongeren Op Gezond Gewicht (JOGG)

nebeheerders en sportverenigingen

en het programma Lekker Bezig van de KNVB en groothandel Sli-

zogenaamde ‘Richtlijnen Gezonde-

gro. In maart 2016 is er een samenwerking gestart tussen Team:Fit

re Kantines’ opgesteld. In de richt-

en Lekker Bezig. De sportverenigingen die meedoen aan Team:Fit

lijnen definieert de organisatie drie

krijgen advies op maat over het aanbieden van gezonde voeding,

niveaus: brons, zilver en goud. Hoe

met als doel een gezonde leefstijl te stimuleren. Lekker Bezig richt

‘edeler’ het metaal, hoe gezonder

zich op het bevorderen van een gezonder aanbod in voetbalkantines.

de uitstraling is van het zichtbare Hoeveel geld de consument jaarlijks

een groeiend aantal mensen. Vol-

aanbod. Niet alleen in de uitge-

in de duizenden school- en sportkan-

gens Foodstep zit in Nederland het

stalde producten en in automaten,

tines in Nederland uitgeeft, is niet

aantal sportverenigingen en sport-

ook de menukaart, het prijsbord en

exact te zeggen. Volgens onder-

locaties dan ook in de lift. Hoewel

andere uitingen dragen hier positief

zoeksbureau Foodstep noteerden

het in zeer veel sportkantines nog

aan bij. Voor alle kantines geldt

onderwijsinstellingen die de inkoop

vooral om chips, candybars, fri-

dat in elke aangeboden product-

via grossiers en retail doen in 2016

tuursnacks en bier draait, groeit de

groep op z’n minst één betere

Veel sportkantines in Nederland worstelen met de uitdaging wel

een omzet aan eten en drinken van

vraag naar een gezonder aanbod.

optie wordt aangeboden. De visie

gezondere eet- en drinkwaren te willen aanbieden, maar dan zonder

244 miljoen euro; een groei van ruim

Authenticiteit, variatie, transparan-

rondom deze onderwerpen is vast-

drastische daling van de inkomsten. Het Voedingscentrum zette vijf

6 procent ten opzichte van het jaar

tie en een healthy mind zijn in de

gelegd in het beleid of de filosofie

tips voor een gezondere sportkantine op een rijtje.

ervoor. De omzet van foodservice

moderne sportkantines de nieuwe

van de school, de vereniging of het

in de sector Sport wordt volgens

standaard. De consument van nu

bedrijf. Wat het Voedingscentrum

1. Niet teveel tegelijk

Foodstep in 2016 op 676 miljoen

is ‘klaar’ met het aloude aanbod

betreft worden in de ideale kantine

Wil je als sportclub met succes een gezonder aanbod op de kaart

euro geschat. Deze groeit met 1,8

en de gefrituurde hap maakt dan

alleen basisproducten aangeboden

zetten, dan is het zaak niet te veel veranderingen tegelijk door te

procent ten opzichte van het jaar

ook steeds meer plaats voor een

en zou de organisatie het liefst

voeren. Het is beter met één nieuw gezond product te starten en

ervoor. Dit houdt in dat school- en

gezonde snack. Onderzoek laat

kantines zien met een aanbod aan

daar extra veel aandacht aan geven dan tien dingen half te doen. In

sportkantines hard op weg zijn

echter zien dat het aanbod de

eten en drinken met producten uit

de sportkantine worden veel broodjes verkocht, vaak op een wit bol-

jaarlijks voor een miljard euro aan ijs,

vraag bepaalt. Een louter ongezond

de Schijf van Vijf.

frisdrank, snacks, broodjes en koffie

aanbod zal een ongezonde keuze

over de toonbank te schuiven. Een

opleveren en een veel gezonder

Aanbod

groeimarkt en een markt waarin er

aanbod gekoppeld aan een promi-

Beheerders van school- en sport-

2. Inzet vrijwilligers

steeds vaker gevraagd wordt naar

nente presentatie van meer verant-

kantines hebben grotendeels zelf

Vrijwilligers zijn belangrijk in een sportkantine. Zorg dat zij op de

gezonde en verantwoorde produc-

woorde producten, zal de sporter

in de hand hoe gezond en verant-

hoogte of intensief betrokken zijn bij de veranderingen. Er onver-

ten. Producten die niet automatisch

en bezoeker van de sportkantine

woord het aanbod in hun eigen

wacht mee geconfronteerd, zullen ze minder gemotiveerd zijn om

goed worden verkocht, maar die

tot een gezondere keuze verleiden.

kantine is. Programma’s als Lekker

zich in nieuwe recepten en producten te verdiepen.

actief en zichtbaar aan de man en

Daar liggen kansen. Als de betere

Bezig staan niet voor iets verbie-

vrouw moeten worden gebracht.

producten vooraan liggen en in

den, maar een gezondere keuze

3. Ludieke acties

de meerderheid aanwezig zijn,

bieden. Gezond is óók lekker en

Een gezonde kantine hoeft niet saai te zijn. Om sporters over te

Verleiden

worden die eerder gekozen. Kleine

dat kan een kantinebeheerder laten

halen voor de gezondere keuze te gaan, is ludiek verleiden tot eens

Gezond leven en goed voor je

aanpassingen in hoe het eten en

zien met een aantrekkelijk gepre-

wat anders een sleutel tot succes. Zo plaatste voetbalclub VV Oude-

lichaam zorgen is top of mind voor

drinken wordt aangeboden, kunnen

senteerd aanbod zoet en hartig

haske ‘TrapJeSapje’ voor de voetbalkantine. Jong en oud trapten er

zoals fruit, smoothies, rijstwafels

op los en ruim 250 smoothies gingen vlot van de hand.

Vijf tips voor een gezondere sportkantine

letje. Een eerste gezondere stap kan zijn door een broodje gezond aan te bieden op een bruin bolletje.

en spannend belegde en gezonde broodjes. Wat betreft drank zijn

4. Gezonde alternatieven

water, alcoholvrij bier en drankjes

Het gaat erom niet te bemoederen, maar een keuze te bieden.

op basis van aanmaaklimonade een

Probeer in elke productgroep gezonde alternatieven te bieden.

goed alternatief. Het zijn dit soort

Neem de tijd om uit te vinden wat mensen wel en niet lekker vinden.

gezondere keuzes die sportvereni-

Dingen die minder goed verkopen, haal je uit het assortiment en

gingen en kantine-uitbaters kunnen

daarvoor in de plaats breng je nieuwe, gezondere producten.

maken om de stevige, de lekkere én de gezellige trek te helpen stil-

5. Gezond in zicht

len. Natuurlijk hoeft het broodje

Zet de gezonde keuzes goed in het zicht van de sporters en andere

Beheerders van school- en sportkantines hebben grotendeels

kroket niet weg, maar probeer ook

bezoekers. Presenteer je gezonde producten zo fraai mogelijk. Zet

zelf in de hand hoe gezond en verantwoord het aanbod is

eens een gezond alternatief aan te

bijvoorbeeld vers fruit op de bar. Want zien doet verkopen. Zeker als

bieden.

je laat zien dat het goede, verse producten zijn.


@14

Nieuws

@FoodClicks augustus/september 2017

Beursorganisatie hoopt op recordaantal exposanten en bezoekers

Gastvrijheid en beleving centraal op jubileumeditie Gastvrij Rotterdam Beurzen – Horecavakbeurs Gastvrij Rotterdam hoopt bij de komende

het Kookpodium en het Kenniscentrum

vijfde beurseditie, een lustrum, het recordaantal exposanten en bezoekers

voor Bier zijn opnieuw onderdeel van de

van 2016 te overtreffen. Een nieuwe indeling op een grotere beursvloer,

vakbeurs. In de Wedstrijd Arena keert

Belgisch paviljoen, nieuwe opzet van het Wine & Fine Food Paviljoen en

onder andere een van de meest pres-

een completer aanbod aan exposanten moet hiervoor zorgen.

tigieuze vakwedstrijden voor talentvolle koks, de Nederlandse finale van de

“Een hoog niveau van bezoekers,

op een na grootste horecavakbeurs van

snackbarhouders en ROC-scholieren

Nederland. En dat in een tijd dat het de

komen we op bijna alle beurzen tegen,

horeca niet bepaald voor de wind ging.

maar de top van de Nederlandse

Bocuse d’Or, terug. Overtreffen De kracht van de beurs waarin het

horeca, beslissers en management ont-

Gerenoveerd

draait om gastvrijheid, beleving en voor-

moeten we hier op Gastvrij Rotterdam.

Gastvrij Rotterdam neemt voor de vijfde

al veel proeven en met ook de komende

Veel nieuwe contacten en voor ons een

editie vier volledig gerenoveerde beurs-

editie weer de stand van groothandel

heel goede beurs.” Zo klonk het afgelo-

hallen van Rotterdam Ahoy in gebruik

Bidfood als het centrale middelpunt,

pen jaar in de stand van Paardekooper

om beursbezoekers een nog completer

moet ook voor 2017 een succesvolle

Verpakkingen. Een reactie waar de

aanbod producten en diensten voor te

beurs gaan opleveren. De beursorgani-

beursorganisatie ook voor de komende

kunnen schotelen. Eén van de nieuwe

satie spreekt de verwachting uit om de

lustrumeditie op hoopt, maar ook een

highlights is het gecombineerde pavil-

komende lustrumeditie met de nieuwe

opmerking die aantoont dat Gastvrij

joen Wine & Fine Food met dit jaar The

vergrote opzet en 140 programmaon-

Rotterdam in een behoefte voorziet. Als

Wine & Food Association als partner.

derdelen de 360 exposanten en bijna

dé vakbeurs voor horecaprofessionals

Ook is er dit jaar voor het eerst een Out-

11.000 bezoekers die het in 2016 trok

profileert de het zich als ‘gastronomisch

door Cooking Square. De interesse van

te overtreffen. Half augustus hebben

platform voor de totale horecabran-

Belgische leveranciers en bezoekers

zich volgens de beursorganisatie al

che’. De beurs heeft kwaliteit hoog

is groeiende en daarom heeft de beurs

meer exposanten aangemeld dan vorig

in het vaandel en legt de nadruk op

voor het eerst een Belgisch pavil-

jaar en ook de voorregistratie van de

horecaproducten en -diensten voor het

joen waar Belgische aanbieders hun

vakbezoekers laat een stijgende lijn zien.

midden en hoog segment horeca. Waar

producten presenteren, demonstreren

De 5e editie van Gastvrij Rotterdam

Gastvrij Rotterdam zich bij de eerste

en laten proeven. Ook de vertrouwde

vindt plaats van maandag 18 tot en met

editie richtte op zuidwest Nederland, is

themapaviljoens, het Dit Smaakt Naar

woensdag 20 september 2017 in Rot-

de beurs inmiddels uitgegroeid tot de

Meer! Paviljoen, het House of Spirits,

terdam Ahoy.

De beursorganisatie hoopt op de vijfde editie van Gastvrij Rotterdam zo’n 12.000 bezoekers te trekken

Gastvrijheid, proeven en beleving zullen ook bij de komende beurseditie centraal staan

Gaan voor een 8 of 9 loont

Inlevingsvermogen accountmanager kan tot 20 procent omzet schelen Onderzoek – Organisaties vinden de professionaliteit van een account-

positieve impact op je omzet, zo stelt

team belangrijk. Klanten willen immers graag dat er met hen wordt

Geertsen. “Eén punt stijging in de

meegedacht over de problemen en uitdagingen waarvoor zij zich elke

waardering van je klant, kan wel tot 20

dag geplaatst zien. Maar als dit zo belangrijk is, waarom wordt hier vanuit

procent stijging in de omzet opleveren.”

leveranciers dan toch zo weinig aandacht aan geschonken? Telkens weer blijkt uit zijn onderzoek

Matty Geertsen is vanuit zijn bedrijf

door organisaties belangrijk worden

dat de persoonlijk impact van een

gevonden, vervolgens geïnventariseerd

accountmanager heel veel invloed op

om in kaart te brengen wat de krach-

de te behalen resultaten heeft. Zoveel

tige drivers achter het succes zijn.

zelfs dat je je afvraagt waarom er niet

Opvallend is dan, dat ook al zijn som-

meer aandacht voor is. Geertsen:

mige aspecten herkenbaar en bekend,

“Bedrijven zien zich jaar in jaar uit voor

er binnen bedrijven relatief weinig aan-

nieuwe uitdagingen en nieuwe doelen

dacht aan wordt geschonken. Geertsen

geplaatst. Vaak wordt dan vergeten

In het onderzoek duidt Geertsen die

proactief acteren en meedenken,

schetst dat wel eens gekscherend door

wat er dichtbij ligt. Maar investeren

inzichten in de Net Promotor Score

luisteren en het kennen en snappen

te stellen dat ‘tijdens de verbouwing de

in de kwaliteit van je accountmensen

(NPS). En hoewel er wel verschillen

van de organisatie van de klant de

verkopen gewoon doorgaan…, of stopt

loont. Dus ook als een accountma-

zijn tussen wat de catering belangrijk

belangrijkste aspecten zijn, maar dat

de verbouwing?’

nager een zes of zeven scoort, dan

vindt en wat bijvoorbeeld grossiers en

inlevingsvermogen met stip bovenaan

moet die naar de acht, of wellicht iets

horeca, springen accountmanage-

staat. In het onderzoek waarin ook de

ment en klantgerichtheid oftewel het

individuele prestaties van de account-

Customore Consulting al jaren op missie om leveranciers te laten zien wat

Klantgerichtheid en meedenken in de

anders zoeken. De winst die je daar-

de kennis en kwaliteit van het account-

uitwerking van de professionaliteit van

mee realiseert, is vele malen meer

meedenken er bij alle drie by far uit.

mensen naar voren komen, blijken dit

team oplevert. Eens in de twee jaar

de accountmanager draagt niet alleen

dan bijvoorbeeld het verbeteren van

De menselijke performance is key.

met name de mensen te zijn die een 8

onderzoekt hij samen met een aantal

bovenmatig bij aan het fangehalte van

je betrouwbaarheid in leveringen, of

Ook in het behalen van de resultaten.

of hoger scoren. Alle reden dus om te

fabrikanten welke aspecten met name

je klant, maar heeft ook nog eens een

zoiets als klachtenafhandeling.”

Wat uit het onderzoek blijkt, is dat

gaan voor een hoge score.


Service

@FoodClicks augustus/september 2017

ShopperEstafette

@15

EVENTS

30 augustus t/m 1 september 2017 ANUFOOD China Beijing China National Convention Center Beijing China

6 t/m 9 september 2017 Food & Drink, Hotel, Bakery and Foodservice Bangkok International Trade & Exibition Centre Bangkok Thailand

14 t/m 16 september 2017 Annapoorna World of Food India 2017 Bombay Exhibition Centre Mumbai India

18 t/m 20 september 2017 Yummex Middle East 2017

Dubai International Convention and Exhibition Centre Dubai VAE

18 t/m 20 september 2017 Gastvrij Rotterdam 2017 Ahoy Rotterdam Nederland

25 september 2017 ProFri Frituurwereld Event

Wouter ten Velde: “Als ik een medewerker vraag wie het

QBTEC Woerden Nederland

belangrijkste is in het restaurant zeggen de meeste de gast.

26 september 2017 3e Trema bijeenkomst ‘Foodservice experience’

Logisch misschien, maar ik zeg: nee, jij bent het belangrijkste”

Trema Foodnetwerk Beesd Nederland In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een formu-

winstmaximalisatie. Een klein verschil

le, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de shopper

in letters, maar een groot verschil in je

in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje door aan

bedrijfsvoering.”

een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom in foodservice. In deze editie: Wouter ten Velde, eigenaar van het Amsterdamse

“Het team moet in Mossel & Gin

restaurant Mossel & Gin.

proberen een gemaakte fout te zien als een kans om te laten zien hoe gastvrij

Wouter ten Velde heeft zelf lang in

ondermaats en als een klant die cijfers

we werkelijk zijn. Heeft het eten te lang

de horeca gewerkt en zag vanuit zijn

geeft, mag het personeel de rekening

geduurd, is het koud op de borden te-

horecawerk de tekortkomingen op het

verscheuren en hoeft de gast verder

recht gekomen of smaakt het niet, dan

gebied van gastvrijheid. “Heel veel hore-

niets te betalen. Het weggeven van een

willen we dat weten. Om hierachter te

caondernemers stellen in het kader van

gratis kopje koffie om slechte service

komen is het heel belangrijk geïnteres-

gasttevredenheid en klantenservice al-

goed te maken mag niet. Wie dat doet

seerde, open vragen te stellen. Dus

lerlei regels op, ook voor het personeel.

loopt het risico te worden ontslagen. In

niet: “heeft het gesmaakt” of “was alles

Maar dat is totaal iets anders dan echte

contact met de klant moet de hoogste

naar wens”, maar een open vraag: Hoe

gastvrijheid. Service is de technische

standaard worden behaald. In kwaliteit

was het eten? Voldeed het aan al uw

uitvoering van het vak, gastvrijheid is

van het eten en de service aan tafel.

wensen? Wat vonden jullie er van? Zo

hoe de gast zich daarbij voelt. Wie voor

Pas als de klant meer dan 100 procent

kom je er achter of het echt goed was!

gastvrijheid kiest, zet zijn personeel op

tevreden is en een cijfer 9 of een 10

En als dat niet het geval is, niet dat

de eerste plaats, want die heeft het

geeft, is het goed.

gratis kopje koffie. Dodelijk. Nee, de

contact met de gast. Geld verdienen

uitleg wat er is gebeurd en waarom

komt daarna. Bij de meeste is dat echt

Bij sollicitaties geeft zijn personeels-

dat niet onze standaard is, de oprechte

andersom.” Ten Velde heeft een volledig

beleid wel eens aanleiding tot verwar-

excuses, de oplossing en het extra over

eigen mening over gastvrijheid. Een

ring. Ten Velde: “Als ik vraag wie het

de top gaan om het goed te maken,

mening die hij tijden geleden tijdens zijn

belangrijkste is in het restaurant zeggen

daar gaat het om. Dat zijn tools die ik

werk vormde en hij bij toeval ontdekte in

de meeste de gast. Logisch misschien,

het team probeer te geven. Er is geen

het boek ‘Setting the Table’ van Danny

maar ik zeg: nee, jij bent het belangrijk-

grens aan wat ze mogen doen of weg-

Meyer. Hij was vooral getriggerd door

ste. Als jij gewaardeerd wordt voor wat

geven om de gasten blij te maken en te

het feit dat deze Amerikaanse horeca-

je doet en plezier hebt in je werk dan

zorgen dat de terug komen.

ondernemer met vijftig zaken er 13 in

ben je beter in staat om ook de gast

Die gratis koffie, die bewaren we voor

de top 100 van de 22.000 restaurants

blij te maken. Ik moet er daarom voor

gasten waar alles - meer dan - naar

in New York had staan als het ging om

zorgen dat naast het geven van waar-

wens is geweest.”

goede reviews. Dat moet iets bijzonders

dering aan het team dat de mensen in

zijn, dacht hij. En dat klopte. Het boek

de bediening alle tools hebben om dat

Wouter ten Velde wil, samen met com-

werd zijn ‘bijbel’ voor zijn eigen zaak.

mogelijk te maken.”

pagnon Josh Selter, met Mossel & Gin

En zijn wens om een eigen boek te

Ten velde hanteert het volgende

de nummer 1 in vis worden in Amster-

schrijven over gastvrijheid was gelijk

prioriteitenlijstje voor zijn bedrijf: 1.

dam. “Dat gaan we doen samen met

overbodig geworden.

Personeel, 2. Gast, 3. Leverancier, 4.

onze leveranciers”, aldus Ten Velde.

Omgeving en 5. De ondernemer/aan-

“Daarom geef ik het estafettestokje

Mossel & Gin is een eetgelegenheid

deelhouder. “Als je dat volhoudt ben je

door aan Jacobus Alfons van Bobby’s

waar het assortiment beperkt is, maar

op lange termijn de beste ondernemer

Gin in Schiedam, een van mijn ginleve-

wel alles van de hoogste kwaliteit. Zoals

voor je gasten. Dan weet je dat een

ranciers. “Vooral omdat zij met de zelfde

de naam al doet vermoeden, gaat het

bedrijfsuitje of salarisverhoging beter is

passie werken als wij.”

vooral om mosselen en vis, in combina-

dan het inkomen of de auto van de ei-

tie met gin - tonics. Het streven dat het

genaar. Uiteindelijk komt het naar je toe,

personeel heeft in relatie tot de gast is

omdat je mensen het maximale halen uit

het binnenhalen van een cijfer van 8 en

de tevredenheid van de gast. Winstop-

hoger. Een 6 en een 7 tellen voor hem

timalisatie noemen we dat in plaats van

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann (Sligro), Gaius Voûte (Bier&Co), Bart Bakker (Royaan), Bart Koelemaij (BP), Peter Koelewijn (Rondeel), Hein van Stralen (HMSHost Schiphol), Frans Saelman (DE Professional), Nicole van Doorn (Scherpenhuizen bv), Hans Oberg (Lekkerland), Leon van Poelwijk (Mars), Jack Schepers (Zoet Moment bv), Dave Vegt (Horesca), Willem Devilee (Horesca), Dico Verwaal (Shell Den Ruygenhoek), Antonio van den Hengel (Koninklijke Horeca Nederland), Wouter Verkerk (trendwatcher), Eveline Hillen (Unilever), Bart Drion (Moyee Coffee), Freke van Nimwegen (Instock), Teyler Padberg (Farm Brothers), Philip Padberg (Deliveroo), Jop van de Graaf (SLA), Joël Goudsmit (Sapje), Wobbe van Zoelen (Anne&Max), Dennis van Essen (The Highfive Company), Viola Lüdemann (Bocca Coffee), John Griffioen (Aloha) en Tessel en Do de Heij (Gebrouwen door Vrouwen)

26 t/m 29 september 2017 Food & Hotel Malaysia

Kuala Lumpur Convention Centre Kuala Lumpur Malaysia

26 en 27 september 2017 Vakbeurs Foodspecialiteiten 2017 Expo Houten, hal 1 en 2 Houten Nederland

30 september t/m 8 oktober 2017 De Nationale week van de Friet 2017 Snackbars Landelijk Nederland

7 t/m 11 oktober 2017 Anuga Messe Köln Keulen Duitsland

9 t/m 11 oktober 2017 BBB Maastricht en Folie Culinaire MECC Maastricht Nederland

16 t/m 18 oktober 2017 Beleef - Food, drinks & more Evenementenhal Hardenberg Nederland

27 t/m 29 oktober 2017 Bak Festival MECC Maastricht Nederland

2 november 2017 Nationale Bezorgdag Leventi Center Gilze Nederland

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW). Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@Foodclicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Arno Cornelissen, 0314-355 826 (direct), arno.cornelissen@pshmediasales.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob@oohcompany.com Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl. ISSN:

2542-7806


Verzeker u van de meest actuele informatie uit de out-of-homesector

Word abonnee van

@FoodClicks biedt voor foodprofessionals informatie via verschillende mediakanalen. Actueel op de website en analyserend in de uitgave. Informatie waarmee u als ondernemer uw bedrijf sterker kunt maken en waarmee (toe)leveranciers hun dienstverlening kunnen verbeteren. Samen bouwen aan een sterkere out-of-homesector is wat @FoodClicks wil en doet. Bouw mee en word abonnee van het hardst groeiende mediaplatform in de buitenshuismarkt.

Meld u aan op www.foodclicks.nl/abonneren

Foodclicks spetember 2017  
Foodclicks spetember 2017