Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | mei 2017 | 6e jaargang nr: 05

La Place en Jumbo bundelen krachten in Foodmarkt City

Formulenieuws - La Place en Jumbo openden eind mei in Groningen Foodmarkt City by Jumbo. Een combinatiewinkel van de beste vers- en gemakselementen van beide formules. En dan wordt ook nog eens gestart met het thuisbezorgen van warme producten.

>> @5

Bart van den Nieuwenhof, CEO La Place:

Roosendaal heeft primeur

‘Retailproducten komen terug, maar vers blijft uitgangspunt’

Verantwoorde vendingmachine van Vendingland, Vrumona en Food2Smile Vending - Winkelcentrum Roselaar

in snoep, snacks en drank. Bijna het

helpen verant-

in Roosendaal had zaterdag 13

hele assortiment blijft onder de 110

woorde keuzes

mei de primeur met de allereerste

calorieën per eenheid en volgt daar-

te maken en de

openbaar toegankelijke vending-

mee de richtlijnen van het Voedings-

verkrijgbaarheid

automaat met een assortiment

centrum. Daarnaast ontbreken in de

hiervan vergroten.

van louter verantwoorde produc-

machine producten met slechte rode

Maar de jeugd is

ten.

E-nummers zoals aspartaam.

niet onze enige

De ‘Food&Drinks2Smile vending-

Verantwoorde keuzes

is hier de grootste

machine’ is een gezamenlijk initiatief

“We krijgen met zijn allen teveel

gezondheidswinst

van frisdrankreus Vrumona, Free

suiker en vet binnen”, licht Marco

te behalen. We willen een zo breed

From snoep-, koek- en snackleve-

Seijger van Vendingland toe. “Jon-

mogelijke groep bereiken die met

rancier Food2Smile en automaten-

geren tussen de 7 en 18 jaar maar

het aanbod in de vendingmachine

bouwer Vendingland. De vendingma-

liefst tussen de 70 en 85 gram

per dag, out of home, een bewuste

chine biedt een verantwoorde keuze

suiker per dag. We moeten hen

keuze kan maken.”

doelgroep, ook al Formulenieuws - Het wegvallen

draaien van bepaalde producten om

van de V&D-locaties zorgde er

ook die weer te introduceren. Het

voor dat La Place ook een deel

zijn stuk voor stuk producten die

van het assortiment kwijtraakte.

volgens de eigen receptuur van La

De chocoladeproducten bijvoor-

Place werden gemaakt. Sommige,

beeld. Maar die gaan op termijn

zoals de koffiebonen, zijn terug te

terugkomen, zo laat CEO Bart

vinden in de schappen van Jumbo.

van den Nieuwenhof van La Place

Volgens Van den Nieuwenhof gaat

weten bij de opening van de Food-

de samenwerking met Jumbo en de

markt City in Groningen.

600 aangesloten winkels voor La Place ongekende mogelijkheden

La Place is op allerlei fronten bezig

geven. “De producten zijn geliefd

met een comeback. Er worden nieu-

bij veel consumenten. Als we dat

we locaties geopend, de samenwer-

volume gaan inzetten, komen de

king met warenhuis Hudson’s Bay is

producten ook beschikbaar voor de

rond en de eerste gemakswinkel van

wegrestaurants. Voor niet-retailpro-

Jumbo met elementen van La Place

ducten blijft vers uitgangspunt. Alles

is geopend. Hiermee kan La Place

in de restaurants blijft dagelijks vers

weer langzaamaan het volume gaan

bereid.”

Landal rolt nieuwe horeca landelijk uit >> @6

Coca-Cola zet in op beleving >> @12

En verder..... >> @5 Co-creatie bij Van Geloven en Cono >> @7 t/m 11 Inhoud geven aan duurzaamheid >> @13 Testlocatie Lekkerland: Eet & Gerei >> @14 Toverland verbindt horeca aan attractie


@02

Nieuws

@FoodClicks mei 2017

Textiel- en hondenwasautomaat, wasstraat, autoverhuur en sportsponsoring

Autoradam zet in tankstations Amsterdam en Almere dienstverlening centraal Tankshops – Textielwasautomaten, autoverhuur en -lease, afhaalservice voor pakketjes, hondenwasstraat en twee moderne tankshops met een Segafredo koffiecorner met zitgelegenheid en een Bufkes broodjes- en snackcounter. Tankstationformule Autoradam presenteert zichzelf in Amsterdam en Almere nadrukkelijk als servicecentrum. Als ze over tien jaar nog succes-

zorg je ervoor dat automobilisten

vol willen zijn, moeten tankshops

juist naar jouw tankstations in Am-

aan de binnenwegen in Nederland

sterdam en Almere komen? Scher-

een andere rol voor zich opeisen.

pe benzineprijzen, goed bereikbaar

Zo luidde de conclusie afgelopen

en door je naam onder bewoners

maart van de 7e editie van de in

in de buurt te verspreiden. Zo heeft

Ede door Big Brother georgani-

Autoradam Almere een sponsorsa-

seerde Benelux Benzinedag voor de

menwerking met tennisvereniging

tankstationbranche. Om te kunnen

‘Het Nieuwe Land’. Maar ook door

overleven moet het tankstation zich

een breed pakket aan diensten

profileren als ontmoetingsplaats

te bieden, door te zorgen voor

voor de automobilist en als service-

wisselwerking tussen de verschil-

punt. Ook moet de tankshop zorgen

lende services en, heel belangrijk,

dat de consument er langer verblijft

door een bezoek zo aangenaam

en gastvrijheid voor haar klanten

mogelijk te maken. Hoewel Amster-

daar echt omarmen. “Inspelen op

Autoradam in Almere heeft een Bufkes bakery, van in totaal 36 Bufkes is het de enige van deze franchiseketen in een tankstation

dam slechts twee en Almere één

Verbinding

gemak is de taak van iedere onder-

Autoradam telt, is het een begrip

De verkoop van eten en drinken wordt

nemer en zéker van de ondernemer

in de regio. Werkelijk alle diensten

in de tankshops de komende jaren

met een tankstation”, zo zei Aart

worden er geboden. Bij Autoradam

nog veel belangrijker dan nu. Zowel

van Rooijen van BigBrother. “De

Almere en Amsterdam Nieuwpoort-

in de vestiging in Almere als aan de

Nieuwpoortkade in Amsterdam heeft

‘Inspelen op gemak is de taak van iedere ondernemer en zéker van de ondernemer met een tankstation’

Autoradam heel goed begrepen dat de consument in een prettige shop langer verblijft. De Autoradam shop in Amsterdam is recent compleet verbouwd en vergroot en biedt naast een verse broodjes counter een kof-

Zowel in de vestiging in Almere als in Amsterdam heeft Autoradam

fiehoek van Segafredo. Houten tafels

goed begrepen dat de consument in een prettige shop langer verblijft

met zitjes zorgen ervoor dat men in de shop kan eten en drinken. De Autoradam aan de Veluwedreef in Almere heeft een Bufkes bakery. Van in totaal 36 Bufkes in vooral Limburg is dit de

branche staat aan de vooravond

kade is het mogelijk voor een klein

enige van deze franchiseketen in een

van belangrijke stappen, want wat

bedrag een stapel wasgoed tot wel

tankstation. ‘Wij houden van onze

worden de nieuwe pijlers van de

18 kilogram in één keer te wassen

gasten’, zo staat er op de website.

petrolbranche? Alleen benzine, of

en drogen. Ook biedt het een echte

Daarom is Bufkes niet alleen gastvrij,

wordt het tankstation de nieuwe

hondenwasstraat. Klantentrekker bij

maar doet het ook aan ‘gastronomie’;

dienstenhub?”

de vestigingen zijn echter de grote

de kunst van smaak en proeven.

autowasstraten, zoals bij Autoradam

Een Limburgse formule die de klant

Boodschap

Westpoort waar automobilisten te-

centraal stelt en daarom perfect past

De Autoradam shop in Amsterdam is recent compleet verbouwd en

Een boodschap die door Autoradam

recht kunnen bij het grootste indoor

in de ‘Hollandse’ tankstations van

heel goed begrepen is. Want hoe

wascentrum van Amsterdam.

biedt naast een verse broodjes counter een koffiehoek van Segafredo

Autoradam.

Molenaarsbrood T R A D I T I O N E E L VA K M A N S C H A P

Kijk voor meer info en recepten op lantmannen-unibake.nl

MOLENAARSBROOD WIT + MEERGRANEN 23610001 + 23600001

Gebakken in een traditionele steenoven, met een krokante korst en een mals kruim.


Nieuws

@FoodClicks mei 2017

@03

Samenwerking met Amerikaanse broodjesformule

Texaco gaat ‘op korte termijn’ Subway restaurants openen Tankshops – Naast samenwerkingen met Délifrance, Spar en Kentucky

meer Délifrance, Spar en KFC en

Fried Chicken kan de automobilist binnenkort in een aantal Texaco

hier komen nu dus Subway en de

tankstations in Nederland en België ook terecht voor Subway broodjes

Amerikaanse koffiecaféformule Star-

en Starbucks koffie. Texaco is van plan in het eerste jaar vier tot zes

bucks bij. EFR wordt in de nieuwe

Subway restaurants in tankstations te gaan vestigen.

partnerschappen franchisenemer van beide brands. Dit betekent dat het zelf

Dit kan worden opgemaakt uit een

Heyendaalseweg in Nijmegen, vlakbij

verantwoordelijk is voor de exploitatie

personeelsadvertentie die Texaco

het Radboud UMC. Ook zijn er Sub-

van de winkels en dat het personeel

in de laatste week van mei op haar

way’s te vinden in Esso Express tank-

in dienst komt van EFR. In november

website plaatste. ‘Vanwege de uitbrei-

stations van De Haan en bij meerdere

startte EFR in België de samenwer-

ding van ons netwerk met Subway

Tango’s verspreid over Nederland,

king met Délifrance. Inmiddels zijn

Restaurants zijn we op zoek naar

waaronder Almere en Den Bosch.

vijf zogenaamde ‘branded bake-

een area sales manager Subway die

In Nederland telt Subway bijna 200

ries’ geopend in onder meer Gent,

succesvol de eerste stores lanceert

vestigingen. De broodjesformule

Kontich en Ukkel. EFR bedient 1100

en vervolgens de resultaten weet te

heeft in ons land de afgelopen jaren

benzinestations en conveniencesto-

optimaliseren’, zo valt te lezen. Onder

vertraging opgelopen met het openen

res in de Benelux en Frankrijk. De

de verantwoordelijkheid van de mana-

van nieuwe locaties. De grens van

groep kocht in 2007 de retailactivitei-

ger komen circa zes store managers

tweehonderd had volgens eerdere

ten van Texaco in Nederland, België

en in totaal vijftig medewerkers te

doelstellingen al in 2013 doorbroken

@FoodClicks bestaat deze maand exact 5 jaar en viert met deze editie

en Luxemburg, goed voor ongeveer

vallen waarmee Texaco op het gebied

moeten zijn, maar dit kon als gevolg

haar eerste jubileum. Gestart in mei, middenin het crisisjaar 2012, heeft

870 tankstations. Subway is bekend

van personeelsuitbreiding eveneens

van de economische crisis nog niet

de maandelijkse uitgave een toonaangevende positie ingenomen bin-

van de ‘subs’, broodjes die ter

een belangrijke stap zet. Over waar

worden gerealiseerd.

nen de wereld van out-of-home. Dat blijkt niet alleen uit de hoeveelheid

plekke op wens van de consument

reacties op de inhoud, maar ook in het bereik van die informatie. Niet veel

vers worden bereid door een ‘sand-

zelfstandige vakmedia kunnen cijfers tonen van artikelen die op social

en wanneer het eerste Subway res-

Jubileum

taurant in een Texaco opent, wil een

Exploitatie

wich artist’. Met meer dan 45.000

woordvoerder van de oliemaatschap-

European Forecourt Retail Group

media honderden keren zijn gedeeld door foodprofessionals met hun

vestigingen in 110 landen is Subway

pij uit Breda geen mededelingen

(EFR), moederbedrijf van Texaco

eigen professionele achterban. Want daar hebben we het over: Neder-

in aantal locaties de grootste restau-

doen, maar volgens de website is dit

tankstations, werkt samen met onder

landse foodprofessionals. We zijn per slot van rekening een business to

rantformule ter wereld.

business-product.

op ‘zeer korte termijn’.

De redactie van @FoodClicks doet er elke dag alles aan om niet alleen als

Samenwerking

eerste het nieuws te brengen, maar ook om de betrouwbaarheid van die

Het is het meest waarschijnlijk dat

informatie hoog te houden. Twee zaken die in de praktijk wel eens haaks

de Subway restaurants op snelweg-

op elkaar staan, maar waarom het @FoodClicks wel wordt gewaardeerd.

locaties van Texaco komen, omdat

Want zeker via internet is tegenwoordig elke beweging van een marktpar-

de broodjesformule veel ervaring

tij snel omgezet in een berichtje door elke willekeurig medium of persoon.

heeft met piekverkopen en snelle

En die berichten worden op hun beurt ook weer snel overgenomen door

bediening. Subway, van origine een

anderen. Soms zó snel dat je de indruk krijgt dat het oorspronkelijke

Amerikaanse broodjesformule, is in

bedrijf een luchtballon heeft opgelaten. Ook omdat je er later niets meer

Nederland al in meerdere tankstations

over hoort. Terwijl in kleine kring bekend is dat bepaalde stappen wel de-

te vinden. Zo opende in juli 2015 een

gelijk tot de intentie behoorden, maar dat er nog getekend moest worden

Subway in het Tinq tankstation aan de

tussen partijen, de gemeente nog geen vergunning had afgegeven, dat

App ontwikkeld samen met Bonduelle, Danvo

GoodBite lanceert gratis vegetarische recepten app voor de horeca Social media – GoodBite heeft in samenwerking met Bonduelle, Danvo,

rische producten gewerkt. Daarnaast

Go-Tan en Nina Bakery een gratis app met vegetarische recepten gelan-

zoeken ook out-of-home steeds meer

ceerd voor de horecabranche.

consumenten naar gerechten zonder vlees. Met de app hoopt GoodBite het aantal aansprekende vegetarische gerechten in de horeca te vergroten. Filteren In samenwerking met Danvo, Bonduelle, Nina Bakery en Go-Tan en gerenommeerde koks worden door GoodBite ieder seizoen nieuwe recepten aan de app toegevoegd. Koks kunnen binnen de app filteren op productcategorie, keuken, seizoen en type, zoals vegan en natriumarm. De ingrediënten uit de

GoodBite is een Nederlands merk ve-

in de horeca en foodservicemarkt via

recepten zijn direct gekoppeld aan de

getarische producten van het Brabant-

de app geïnspireerd met vegetarische

bestelnummers van groothandels. De

se familiebedrijf Schouten Europe. In

recepten. In de horeca en foodservice-

producten van GoodBite zijn onder

samenwerking met Danvo, Bonduelle,

branche wordt volgens de initiatiefne-

andere samengesteld uit eiwitten die af-

Nina Bakery en Go-Tan worden koks

mers nog relatief weinig met vegeta-

komstig zijn van soja, tarwe en erwten.

er op de achtergrond nog iets anders speelde, of vul maar in. Dus wat is definitief? Als redactie kiezen wij ervoor dat de afspraken die wij met partijen maken altijd worden gerespecteerd. Dat betekent soms nog geen bericht omdat de zaken nog niet rond zijn. Of dat er volop plannen zijn, maar dat die nog zijn omgeven door veel onduidelijkheden. Als @FoodClicks brengen we nieuws als het nieuw is en soms is dat nieuws. Maar het wordt altijd zo gebracht dat duidelijk is wat je er als ondernemer of organisatie aan hebt en mee kan. De informatie krijgt zogezegd een duiding mee. Soms ook een mening, omdat onze lezers best mogen weten waar wij als redactie staan. En dat is in ieder geval altijd ten dienste van de out-of-homemarkt in het algemeen, want als het met de sector goed gaat, gaat het ook goed met @FoodClicks. Zo simpel is het. In de komende juli-uitgave gaan we kijken naar wat de afgelopen 5 jaar hebben gebracht en vooruitblikken. Wat waren de helden van toen en wie zijn dat nu? Welke verwachtingen waren er van welke concepten en wat is daaruit gekomen? Wat zijn de namen waar we de komende jaren rekening mee moeten houden? We trekken de lessen uit het verleden. Belangrijk, omdat er zonder historisch besef, ook geen toekomstvisie is te ontwikkelen. Steffen van Beek Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

COMMENTAAR


W U

E I N

BIED UW GASTEN EEN NIET-ALCOHOLISCHE VERFRISSING MET DE FÏNLEY PERFECT SERVE:

FÏNLEY MOJITO 250ML FÏNLEY MOJITO BLAADJES MUNT EN SCHIJFJE LIMOEN IJSBLOKJES

FÏNLEY SPRITZ 250ML FÏNLEY SPRITZ SCHIJFJE SINAASAPPEL IJSBLOKJES

Vragen over FÏNLEY? Bel 010-2456900 of stuur een e-mail naar bohoreca@cokecce.com

WWW.COCACOLAVOORONDERNEMERS.NL

© 2017 The Coca-Cola Company. Fïnley is a registered trademark of the Coca-Cola Company.


Nieuws

@FoodClicks mei 2017

@05

Nieuw Jumbo stadsconcept wordt gerund door franchisers

Foodmarkt City kiest logische balans in retail en foodservice

De franchisenemers Paul Papo en Enrico Maat

Formulenieuws – Er was lang naar uitgekeken, maar 23 mei was het dan zover en presenteerde Jumbo haar eerste gemaksconcept Foodmarkt City by Jumbo. Een combinatie van La Place met de gemakselementen van de supermarkt. Er staan er voor dit jaar nog drie tot vier op de planning. Het formaat is meer supermarkt dan

sporties zijn nieuw voor Jumbo en

foodservice, maar het handschrift van

beleven hun primeur in Groningen.

La Place is duidelijk terug te vinden.

In totaal zijn er 500 nieuwe produc-

Niet alleen in de presentatie, maar ook

ten aan het assortiment toegevoegd

in de wijze waarop alles vers wordt

van in totaal 3000 producten. Verder

chisers het nieuwe gemaksconcept

keken en beoordeeld of het iets toe-

Jumbo directie voor formuleontwik-

geproduceerd. De bakkerij is ingericht

barista-koffie, sushi’s en een beperkt,

heeft opgepakt, is niet de minste in

voegt aan het concept”, zegt Maat.

keling, liet weten altijd jaloers te zijn

volgens het nieuwste broodconcept

maar compleet nonfood-assortiment.

supermarktondernemersland. Enrico

“Want het assortiment moest beperkt

geweest op La Place dat op weinig

van La Place in Enschede, het verse

Al met al een logische balans in retail

Maat en Paul Papo hebben ook met

blijven om ruimte vrij te maken voor

vierkante meters met jonge mensen

pizza-concept vanuit Amsterdam.

en foodservice.

de Jumbo in Euroborg bewezen dat

de horeca. Met het resultaat zijn we

zulke mooie dingen kon doen. Na de

zij het ondernemerschap verstaan.

tevreden, juist omdat het niet teveel

overname is die kennis te beschik-

Groningen zelf heeft een uitgebreid aanbod gezonde dranken. Ook de

Jaloers

“We hebben samen met Jumbo in

doorslaat.” Colette Cloosterman-Van

king gekomen en nu ingebracht in het

salades en maaltijden in éénpersoon-

Het ondernemersduo dat als fran-

Veghel elk product dat hier staat be-

Eerd, verantwoordelijk binnen de

Cityconcept.

Samenwerking Van Geloven en Cono levert Kwekkeboom Beemster Kaassoufflé op

‘Deze innovatie is een mooi voorbeeld van co-creatie’ Frituursnacks – De Kwekkeboom kaassoufflé is al een hit, maar gecombi-

liepen ieder voor zich met plannen

Smaak

neerd met een typische Hollandse kwaliteitskaas als Beemster, maakt de

rond om méér met hun producten

Het product zoals dat nu is ont-

snack naar alle waarschijnlijkheid helemaal onweerstaanbaar. 29 mei ver-

te doen. De stap om de twee be-

wikkeld, mag er zijn. Het is een

schijnt de Kwekkeboom Beemster Kaassoufflé in alle Shell-vestigingen met

kende merken met elkaar te com-

smaakvolle snack met een significant

een deli2go. Een product voor ondernemers die op zoek zijn naar bijzondere

bineren in een nieuw product was

andere kaassmaak. Of dat de smaak

producten met smaak.

bij beide bedrijven dus meer dan

van Beemster is, moet de consu-

welkom, alleen bleek de combina-

ment zelf ontdekken. De innovatie

tie toch iets minder eenvoudig dan

biedt wel een ‘volle kaasbeleving’ en

Het begin van de Beemster kaas-

Egberts en Philips. Zowel Kwekke-

soufflé van Kwekkeboom lijkt wat

boom-producent Van Geloven als

gedacht. “Je start al met het kiezen

het product heeft door de krokant

op het ontstaan van Senseo-koffie,

Cono, de Noord-Hollandse kaas-

van de kaas”, licht licht Nicole van

gepaneerde korst ook een premium-

een samenwerking tussen Douwe

maker die Beemster kaas maakt,

Gorp, marketing & communicatie

uitstraling. Voor Shell deli2go past

verantwoordelijk bij Cono toe.

het product qua smaak en ingrediën-

boom Beemster Kaassoufflé ook als

“Moet die jong of oud zijn en wat

ten perfect in de strategie naar meer

eerste productintroductie vanuit de

blijft er van de smaak over na het

producten zonder toevoegingen en

nieuwe combinatie Van Geloven-

frituren? Proef je daarna nog de

met een sterk regionale herkomst.

Royaan. “Het is een product waar

echte Beemster kaas? Allemaal

Dat juist Shell de launching customer

we veel van verwachten, omdat het

vragen die in het ontwikkelingspro-

wilde zijn was dus niet zo’n verras-

een mooi voorbeeld is van co-cre-

ces beantwoord moesten worden.

sing, aldus Annelies Poelsema, key

atie en hoe twee sterken merken

Want door de 100% weidemelk

accountmanager Shell bij Van Gelo-

elkaar kunnen versterken.” Tijdens

van de ‘Beemster koeien’, is de

ven. “Bovendien was de samenwer-

de introductie in week 22 rijdt De

smaak van Beemster kaas een hele

king er al tussen beide bedrijven juist

Kwekkeboom foodtruck langs de

uitgesproken. De koeien lopen een

om het assortiment te verduurzamen

grotere Shell-locaties om daar be-

langere periode buiten (meer dan

binnen Shell, dus deze ontwikkeling

zoekers de Kwekkboom Beemster

180 dagen ipv 120 volgens de wei-

past daar prima binnen.”

Kaassoufflé te laten proeven. Want

Nicole van Gorp (Cono) en Annelies Poelsema en Rogier Snoeks (Van Geloven)

uiteindelijk wordt bij het proeven

demelk norm, red.) en zijn gemiddeld ook nog eens vier uur per dag langer

Co-creatie

het verschil gemaakt tussen de

dan andere koeien in de weilanden te

Rogier Snoeks, senior brand mana-

Goudse variant en de nieuwe

vinden.”

ger bij Van Geloven, ziet de Kwekke-

Beemster.


@06

Leisure

@FoodClicks mei 2017

Doel van vakantieparkketen is 25 procent groei in bestedingen en horecabezoek

Landal GreenParks gaat komende maanden alle horecalocaties aanpassen kinderen lol beleven is hier heel belangrijk, want als kinderen gaan lopen, dan ben je de ouders ook zo kwijt.” Verantwoordelijkheid Verder draait het volgens Oosterdijk in de nieuwe opzet om flexibiliteit. “De koks krijgen meer verantwoordelijkheid, want zij moeten aansluiten op het publiek dat op de parken verblijft. Tijdens de vakantieperiode zitten hier heel andere gasten dan buiten die periode. Maar ook de weekendbezoekers zijn weer anders dan de gasten die midweeks komen. De chefkok moet met de menukaart inspelen op de dynamiek van die gastgroepen. Uiteraard zijn er kaders, maar het is vooral van belang dat de koks zelf de menukaart bepalen”, aldus Oosterdijk. Datzelfde geldt voor de bezetting gedurende de dag. “Het is heel moeilijk inschatten hoeveel gasten er komen met de lunch en het avond-

Een glazen kas met veel groen moet de brasserie van binnen

eten. De koks op de parken laten we

met buiten verbinden

die inschatting uiteraard maken. Zij hebben het contact, de ervaring en weten welke andere zaken op het

Leisure – 25 procent groei van de bestedingen in de horeca en 25 procent

hove in Eerbeek werd volledig

gens hebben, maar wel een blijvende

park spelen, dus dat moet je niet van-

meer horecabezoek. Dat zijn de resultaten van de veranderingen in de

gestript en voorzien van een ver-

herinnering opleveren. “Het moet ook

uit een hoofdkantoor willen regelen.

horecaconcepten zoals die bij Landal GreenParks Coldenhove onlangs

rassende nieuwe inrichting. Ook de

niet uitmaken dat het bij de workshops

Wat dat betreft speel ik de vrijheid

zijn doorgevoerd. Reden genoeg om alle horecalocaties in de meer dan

keuken werd opnieuw geïnstalleerd

een kliederboel wordt. Als de kinderen

die ik krijg door aan de mensen op

25 Landal-parken in Nederland, Duitsland en Denemarken om te gaan

en centraal in de ruimte werd een

en hun ouders maar plezier beleven

de parken.”

bouwen. Een miljoeneninvestering.

extra bar met frontcooking geplaatst.

aan het bezig zijn met elkaar.”

Alles bij elkaar een investering van

Beter Leven

Landal GreenParks is onderdeel van

Duurzaam

meer dan een miljoen euro. Ooster-

Bollo

Landal wil de uitgangspunten van

het Amerikaanse Wyndham Vacation

De herinrichting van de parken op

dijk: “Een megabedrag, maar als je

De ruimte is met alle details voor veel

het bedrijf overal in doorvoeren. Zo

Rentals. Een bedrijf dat als geen an-

het gebied van eten en drinken

het hebt over een nieuwe keuken

gasten zo’n bezienswaardigheid dat

ontwikkelde het in eigen beheer een

der begrijpt dat er investeringen nodig

begon met het herinrichten van de

dan praat je al over een investering

ze gewoon binnenlopen, rondkijken en

nieuwe lijn disposables. De verpak-

zijn om gasten te blijven verrassen en

supermarkt op Landal Miggelen-

van twee ton. Daarnaast hebben we

dan weer naar buitenlopen. Ooster-

kingen van Sugar Crane zijn volledig

er voor te zorgen dat ze terugkomen.

berg. Deze werd een jaar geleden

hier veel geïnvesteerd in bijvoorbeeld

dijk: “Geen probleem, want nu we een

biologisch afbreekbaar en kunnen in

Daarom wordt er door Landal de

op het gebied van assortiment en

verlichting. Dat kon hier ook, omdat dit

half jaar open zijn, weten we dat ze

de gft-container. De verpakking kost

laatste jaren fors geïnvesteerd in het

inrichting afgestemd op datgene wat

een pilotlocatie is. Het is een locatie

terugkomen om wat te eten, een koffie

het bedrijf 100.000 euro extra op

opknappen van vakantiehuisjes, de

Landal graag voor de gast wilde zijn:

waar we veel leren voor alle andere

te drinken of voor wat anders.” Verder

jaarbasis voor alle parken. Ooster-

aankleding van de parken en voorzie-

een duurzaam park waar aandacht is

vestigingen. Dit blijft dan ook onze

wordt er veel aandacht besteed aan

dijk: “Maar we gaan het wel doen.

ningen, maar ook in de horeca. Voor

voor een aangenaam verblijf en waar

test- en trainingslokatie. ”

entertainment. Bollo, de mascotte van

Net als met het vleesaanbod, dat

Hans Oosterdijk, director operations

oog is voor kwaliteit en de lokale

Landal, gaat een grotere rol spelen.

we in ieder geval volledig naar één

support bij Landal GreenParks, een

omgeving. De parkwinkel werd

Verbinden

Oosterdijk: “Bollo wordt ingezet bij het

ster Beter Leven gaan brengen. Niet

geweldige omgeving om in te werken

hierop duurzaam ingericht, kreeg

In de brasserie wilde Landal een

kinderbuffet, maar komt ook langs in

omdat de gast daar nu specifiek om

en mooie stappen te zetten. “Zeker

een wijntap en leuke verrassende

verbinding maken tussen binnen en

de huisjes. Bij het kinderbuffet zetten

vraagt, maar omdat wij dat vanzelf-

nu de resultaten er zijn, krijgen we alle

dingen voor de kleintjes.

buiten. Die is gevonden door voor

we ook wel eens de klunzige kok in,

sprekend vinden. Minimaal een ster

ruimte en mogelijkheden.”

De brasserie van Landal Colden-

het gebouw een enorme overdekte

een sensatie voor de kinderen. Dat

wordt wat dat betreft de standaard.”

glazen kas te plaatsen met daarin ongedwongen, gevarieerde zitjes. Het op temperatuur houden van de ruimte is wel een uitdaging geweest, laat Oosterdijk weten, maar uiteindelijk zijn de bouwers hierin geslaagd. De kas heeft nu een nostalgische kachel voor de winkelmaanden en ventilatiekleppen in het dak voor als de zon schijnt. Daarnaast moest de brasserie vooral een ruimte zijn waar van alles te doen, te beleven en te ontdekken is. Of het

Landal GreenParks nieuwe stijl moet bij de bezoekers een

nu het speciale kinderbuffet is of de

Kinderen moeten plezier beleven, want als die gaan lopen

‘blijvende herinnering’ achterlaten

ruimte voor de kookworkshops, alles

ben je de ouders kwijt

moet van Oosterdijk iets ongedwon-


Thema Duurzaam

@FoodClicks mei 2017

@07

Verantwoord ondernemen vertrekpunt om het goede voorbeeld te geven

Duurzaamheid voor bedrijf en consument steeds duidelijker zichtbaar Duurzaamheid – Tik het woord ‘duurzaamheid’ in op internet en het wordt duidelijk hoe groot anno 2017 de rol van duurzaamheid in de maatschappij is. Is geworden, want twintig jaar geleden was het begrip vrijwel onbekend. Nu kunnen bedrijven in de levensmiddelenbranche niet meer zonder en de consument vraagt er zelfs om. Levensmiddelenbedrijven kunnen

lift. Een tendens waar elke zichzelf

vandaag de dag niets ondernemen

respecterende fabrikant en toeleve-

zonder in de bedrijfsvoering iets

rancier in de voedselketen iets mee

aan duurzaamheid te doen. Milieu-

moet doen. En dat doen ze ook,

vriendelijke teelt, terugdringing van

steeds meer, steeds intensiever en

de CO2-uitstoot, recycling, betere

ook steeds duidelijker zichtbaar voor

arbeidsomstandigheden en efficiën-

de consument. Terecht, want hier-

ter transport zijn speerpunten om

mee kan je je als bedrijf positief pre-

duurzaam te zijn. Een veranderende

senteren en onderscheiden. Duur-

bedrijfsvoering die noodzakelijk is,

zaamheid of duurzaam zijn is echter

maar ook een waar de consument

een begrip dat zeer veel kan omvat-

steeds nadrukkelijker om vraagt.

ten. In de levensmiddelenbranche

Duurzaam is dagelijks in het nieuws

zijn er een aantal speerpunten in het

te vinden en de aandacht van de

streven naar duurzaamheid. Zo is het

consument naar alles wat met duur-

terugdringen van de CO2-uitstoot

zaamheid te maken heeft, zit fors

zeer belangrijk. Ook het betrekken

in de lift. Zo eet de Nederlandse

van lokaal geteelde grondstoffen,

consument steeds vaker maatschap-

het verminderen van energie- en

pelijk bewust. Het percentage

watergebruik, milieuvriendelijk

consumenten dat besluit tot de aan-

transport, gebruik van gerecyclede

koop van een bepaald product om

of bioplastics voor verpakkingen en

duurzaamheids-, ethische of politieke

een beleid voor eerlijke arbeidsom-

redenen neemt jaar na jaar toe. Ook

standigheden in lagelonenlanden zijn

het omgekeerde, het boycotten van

onmisbare onderdelen in het streven

een product, gebeurt steeds vaker.

naar duurzaamheid.

wereldleider op het gebied van duur-

bedrijf te verdubbelen en tegelijker-

van meer dan een miljard mensen,

zaamheid. Om voorloper te blijven,

tijd de milieu-impact te verkleinen

een halvering van de milieu-impact

Wereldleider

doet het concern dan ook bijzonder

en de positieve maatschappelijke

van haar producten te hebben

Het Brits-Nederlandse concern

veel en draagt dat ook graag uit.

invloed te vergroten. Unilever werkt

gerealiseerd en een verhoging van

Unilever is internationaal koploper op

Zo zijn er projecten om de ontbos-

samen in partnerships waardoor

de levensstandaard van miljoenen

Onderscheiden

het gebied van duurzaamheid. Dat

sing tegen te gaan, de CO2-uitstoot

het in staat is wereldwijd dingen te

mensen die in de Unilever-keten

De trend is duidelijk: de groep con-

concluderen GlobeScan Incorpora-

terug te dringen en kindersterfte te

veranderen, waaronder ontbossing,

werken. Door duurzaamheid te

sumenten die bewust eet en drinkt

ted en SustainAbility op basis van

voorkomen door de verbetering van

klimaatverandering en duurzame

laten doordringen in alle vezels van

en nadrukkelijk checkt wat levens-

een onderzoek onder deskundigen.

de hygiëne. In 2010 werd het Sus-

landbouw. Het streven van Unilever

het bedrijf zorgt het Sustainable

middelenfabrikanten op het gebied

Vraag het de mensen op straat

tainable Living Plan geïntroduceerd.

is om in 2020 de gezondheid en

Living Plan voor nieuwe kansen en

van duurzaamheid doen, zit in de

en velen wijzen naar Unilever als

Doel hiervan is de omvang van het

het welzijn te hebben verbeterd

voor groei, aldus Unilever.

En ook het aantal flexitariërs, mensen die minder vlees eten zonder vegetariër te zijn, blijft groeien.

Unilever haalt 700 miljoen suikerklontjes uit Lipton Ice Tea Sparkling

Eindhoven tekent voor duurzaamheid

Lipton Ice Tea Sparkling bevat voortaan 45%

nét zo lekker is, maar 45% minder suiker bevat. Dit

De gemeente Eindhoven is de eerste gemeente in Nederland

minder suiker dan de meest gedronken frisdranken

past perfect in de huidige tijdsgeest en bovendien

die de ‘ISO 26000’ heeft ondertekend, een verklaring waaruit

in Nederland. Door de verlaging in Lipton Ice Tea

binnen Unilever’s doel om de nutritionele samen-

blijkt dat de gemeente duurzaamheid in alle aspecten van de

Sparkling van 8 naar 4,5 gram suiker per 100ml

stelling van haar producten continu te verbeteren.”

bedrijfsvoering heeft doorgevoerd.

bevat elke variant nu maximaal 20kcal per 100ml. Met de suikerverlaging in haar populairste variant,

Duurzaamheid staat bij steeds meer gemeenten hoog op de agenda.

verdwijnen er in de Benelux op jaarbasis in totaal

Zo koos Roermond onlangs voor duurzame straatverlichting en zette

ruim 700 miljoen suikerklontjes uit de frisdrank.

Rijswijk een duurzaamheidsfonds op. Eindhoven is nu de eerste ge-

Het ontwikkelen van producten met minder suiker

meente die duidelijk maakt dat duurzaamheid onderdeel uitmaakt van de

is een belangrijk speerpunt binnen het Unilever

gehele bedrijfsvoering. De gemeente wil onder meer gebruikmaken van

Sustainable Living Plan waarin scherpe doelen zijn

schone energie en energie besparen. Ook wordt duurzaam vervoer bij

geformuleerd om de hoeveelheid zout, verzadigd

zakelijk verkeer gestimuleerd en wordt afval hergebruikt of gescheiden.

vet, calorieën en suiker te verlagen. “Door de forse

Bovendien wil Eindhoven alle opdrachtnemers van de gemeente langs

suikerverlaging in onze grootste variant vervult

deze meetlat leggen. De verklaring houdt ook in dat de gemeente jaarlijks

Lipton Ice Tea haar rol als pionier in de frisdrank-

het maatschappelijk verantwoord beleid onderzoekt en beoordeelt. ISO

markt”, zegt director refreshment Karel Vandamme

26000 is een internationale richtlijn voor Maatschappelijk Verantwoorde-

van Unilever Benelux. “We zijn trots dat het ons ge-

lijkheid van Organisaties (MVO) en geeft handvatten om organisaties te

lukt is om een Sparkling Ice Tea te ontwikkelen die

ondersteunen hun maatschappelijke verantwoordelijkheid in te vullen.


OERGRANEN NATURALE

DE RIJKE SMAAK VAN TRADITIE Waldkorn® neemt de tijd voor smaak. CSM Bakery Solutions Benelux B.V. | Postbus 284 | 4600 AG Bergen op Zoom | Nederland | Tel. + 31 (0) 800 864 77 63 | Fax + 31 (0) 800 864 77 66 | www.csmbakerysolutions.com | frozen.nl.benelux@csmbakerysolutions.com


Thema Duurzaam

@FoodClicks mei 2017

@09

en de natuur bij de teelt en ver-

Minder en meer in nieuwe KitKat

werking van koffie te beschermen. Daarnaast streeft de koffiebrander naar een waardeketen waarin iedereen in staat is om een goed bestaan op te bouwen. Het stimuleren van ondernemerschap bij koffie- en theeboeren vormt het hart van het duurzaamheidsbeleid van JDE. Via de Douwe Egberts Foundation zijn sinds 2002 zo’n 60.000 boeren geholpen met betere teeltmethodes. Die aanpak leidt tot hogere opbrengsten en betere kwaliteit van de oogst, waardoor ook het

Nestlé heeft de KitKat chocoladereep veranderd zonder concessies te doen aan de aloude smaak. Nieuwe KitKat bevat minder calorieën en minder suiker. Het aantal calorieën is verlaagd naar 209 en de hoeveelheid suiker naar 21,3 gram. In plaats hiervan bevat de nieuwe KitKat extra melk en cacao. Dit staat op de verpakking: nu met extra melk en cacao. De aanpassing van de iconische reep is onderdeel van Nestlé’s plan om in 2018 10% minder suiker in alle producten van het bedrijf te hebben. De 7500 ton suiker die dit op jaarbasis scheelt, vervangt Nestlé niet door kunstmatige zoetstoffen.

inkomen van de boeren stijgt. Vertrekpunt Waar fabrikanten van levensmiddelen duurzaamheid een steeds belangrijker onderdeel van hun bedrijfsvoering maken, zijn er ook

Duurzame stadslogistiek Coca-Cola en Douwe Egberts Coca-Cola, Douwe Egberts en KPN sturen vanaf half mei hun monteurs met een elektrische bakfiets naar klanten in de binnenstad van Utrecht. Dit moet leiden tot een vermindering van CO2-uitstoot. De pilot, met de naam CityServiceBike, ging half mei van start in Utrecht. De monteurs kunnen tijdens de pilot hun busje parkeren bij parkeergarage Vaartsche Rijn aan de rand van het centrum. Daar kunnen ze hun spullen overladen op een bakfiets. Doel van de pilot is de hoeveelheid bedrijfs- en bestelbussen en de daarmee samenhangende CO2-uitstoot in de binnenstad van Utrecht terug te dringen en de leefbaarheid in de stad te vergroten. De pilot is onderdeel van de missie van de gemeente Utrecht om de stadslogistiek zo slim, duurzaam en efficiënt mogelijk te organiseren. Doel is om in 2025 de hele stad emissieloos te bevoorraden. Om dat te bereiken, stimuleert en faciliteert de gemeente marktpartijen op verschillende manieren.

aanbieders bij wie duurzaamheid het vertrekpunt, de basis is. De chocoladebranche is hierbij het meest duidelijke voorbeeld. Tony’s Chocolonely heeft als

Waardeketen

zaamheidprogramma die loopt van

Jacobs Douwe Egberts heeft als

belangrijkste boodschap de strijd

de teelt van de koffiebonen via het

een van de grootste koffiebranders

tegen slavernij en uitbuiting in de

vervoer van de koffie naar de pro-

ter wereld onder het motto ‘Duurza-

cacao-industrie. “Wij willen dat

ductie en het verpakken. Volgens

mer van teelt tot kop’ een duur-

chocoladebedrijven hun verant-

JDE is het belangrijk om het klimaat

woordelijkheid nemen in plaats van te vechten om eronder uit te komen”, zegt Ivan van Kooten van

Lokale ondernemers verzorgen duurzame catering UvA en HvA

Tony’s Chocolonely. “Wij willen dat honderd procent slaafvrije chocolade normaal wordt en al het andere niet normaal. En dus niet alleen onze chocolade, nee alle

aan. Dan smaakt je chocolade toch

de steeds lichter wordende plastic

chocolade wereldwijd. Pas als er in

een stuk lekkerder?”, aldus Van

flessen en het gebruik van gere-

de chocolade-industrie echt geen

Kooten.

cycled plastic of bioplastics. Ook

slavernij meer voorkomt, hebben

het gebruik van fairtrade suiker en

wij ons doel bereikt. Als Tony’s

DNA

het verminderen van energie- en

Chocolonely zetten we de mis-

Bij de grote frisdrankmerken uit

waterverbruik worden ingezet om

standen op de kaart en doen er wat

duurzaamheid zich onder meer in

duurzaam te kunnen produceren.

@VERTORIAL

Verschillende lokale en duurzame ondernemingen verzorgen

Oesterzwamsoep van Henri, de lekkerste dubbel duurzame soep

vanaf dit voorjaar de catering voor de Universiteit van AmDrunen – Na de kerstomatensoep van overgebleven kerstomaatjes verrast

Van de voetjes, die anders weg-

Henri nu met een nieuwe duurzame soep: Oesterzwamsoep. Gemaakt met

gegooid worden, maakt Henri een

De ondernemingen, waaronder Snckbr, Kromkommer en Sapje, ge-

GRO oesterzwammen en gekweekt op koffiedik, is Henri Oesterzwamsoep

concentraat. Dit geeft een natuurlijke

ven onder leiding van cateringbedrijf Cormet invulling aan de nieuwe

niet alleen erg lekker, het initiatief is ook volledig circulair en zorgt dus voor

smaakboost. “Smaakversterkers zijn

cateringvoorzieningen op de onderwijsinstellingen. Als hoofdaanne-

minder verspilling. Dat is dubbellekker genieten!

hierdoor overbodig”, zegt Felice van

sterdam (UvA) en de Hogeschool van Amsterdam (HvA).

Zanten. “Geen enkel onderdeel van

mer contracteert Cormet Amsterdamse ondernemers die wisselend over de verschillende campussen in de stad, gedurende korte of lan-

liefst van zo dichtbij mogelijk worden

de oesterzwam wordt weggegooid.

gere tijd de eet- en drinkvoorzieningen uitbaten. De onderaannemers

betrokken. Dagelijks zet Henri bijna

Door deze soep te gebruiken, draagt

zijn bedrijven met een focus op gezonde en duurzame voeding. Dit

veertig jaar culinaire kennis en erva-

iedere foodservice-outlet z’n steentje

sluit aan op de ambitie van de onderwijsinstellingen om de catering te

ring in om haar afnemers te inspire-

bij om de voedselverspilling verder

verduurzamen.

ren. Duurzaamheid speelt in Henri’s

terug te dringen”, aldus Van Zanten

bedrijfsproces niet alleen een onmis-

volgens wie de soep in de eerste

Duurzaam afval

bare rol, het zit in het DNA ingebak-

plaats vooral erg lekker smaakt.

Zo stelt de UvA zich onder meer als doel om gezonde en duurzame

ken. In het streven om producten en

“Oesterzwammen zijn heerlijk en

catering aan te bieden zonder voedselverspilling, waarbij afval op een

de productieprocessen steeds verder

met een knipoog naar het teeltpro-

duurzame manier wordt verwerkt. Het nieuwe cateringprogramma

te verbeteren, introduceert Henri nu

ces hebben we aan het recept een

speelt hierop in, met producten van onder meer Snckbr, dat met

Oesterzwamsoep.

vleugje koffie toegevoegd.” Oesterzwamsoep van Henri is vegetarisch,

duurzame ingrediënten koolhydraatarm, vegetarische of veganistische Duurzaam

lekkernijen aanbiedt. Kromkommer op haar beurt verwerkt afgekeur-

glutenvrij en 100% natuurlijk.

de groenten tot nieuwe gerechten voor de studenten, zoals soepen.

Al sinds 1979 maakt Henri uit Drunen

De lekker romige soep is gemaakt

Sapje maakt gezonde sappen met onder andere fruit, kruiden en

de lekkerste gerechten. Altijd met de

van GRO oesterzwammen die duur-

Meer info: (0416) 37 59 33

zeewier.

beste pure ingrediënten die het

zaam worden gekweekt op koffiedik.

www.henri.nl


@10

Advertorial

@FoodClicks mei 2017

Remia innoveert met plantaardige Like!Mayo en verbeterde Tomaten Ketchup

Goed, lekker en bewust genieten met de sauzen van Remia!

Den Dolder - Verrassend nieuws van Remia. Steeds meer mensen hebben met een bepaalde intolerantie te maken. Om hierop in te spelen, is Remia erin geslaagd om twee populaire sauzen, namelijk mayonaise en ketchup, helemaal allergeenvrij te maken. Daarbij is Remia Like!Mayo volledig plantaardig en bevat Remia Tomaten Ketchup liefst 30% minder suiker. Remia bewijst zich in de categorie

de productontwikkelaars van Remia

smaak is niet te onderscheiden van

sauzen opnieuw als dé smaakmaker.

die meer dan een jaar aan de innovatie

traditionele mayonaise. Like!Mayo is

Met twee opmerkelijke introducties on-

hebben gewerkt!

dan ook heerlijk bij frites of gebakken

derstreept Remia haar rol als innovator

Ideale basis voor ‘huisgemaakte’ sauzen

aardappelen, op sandwiches en is de

die de markt van groei-impulsen voor-

Smaakbeleving

ideale basis voor eigengemaakte sau-

Remia Like!Mayo en Remia Tomaten Ketchup met stevia zijn een ideale

ziet. De sauzenspecialist uit Den Dol-

Like!Mayo is plantaardig en volledig

zen. Hiermee stelt het foodprofessi-

basis voor huisgemaakte producten. Zo is Like!Mayo zeer geschikt als

der is er in geslaagd een plantaardige

vrij van allergenen. Dit zorgt er voor

onals in staat een bredere doelgroep

basis voor eigengemaakte sauzen en dressings. Remia Tomaten Ketchup

mayonaise op basis van 70% zuivere

dat Like!Mayo prima geschikt is voor

aan te spreken.

met stevia is naast een basis voor eigen sauzen ook zeer geschikt als basis

zonnebloemolie te ontwikkelen. Remia

vegetariërs en vegans, een groei-

Like!Mayo, zoals de nieuwe saus heet,

ende groep die graag een lekkere

Standaard

is volledig ei-vrij, 100% plantaardig,

mayonaise bij het eten wil, maar dan

En Remia verraste met nóg een

maar ook volledig allergenen-vrij.

wél een waar geen eieren in zijn

smaakmakende innovatie. Remia

De mayonaise werd in januari op de

verwerkt. Maar Like!Mayo excelleert

Tomaten Ketchup is 100% natuurlijk,

waaronder een zoetstof uit de stevia-

de rol die Remia heeft als smaakmaker en innovator in de markt van

voor soepen.

Horecava voor het eerst aan foodpro-

door een zachte en romige smaak die

bevat 30% minder suiker, is volle-

plant. Stevia is twee- tot driehonderd

fessionals gepresenteerd en bijzonder

men van mayonaise gewend is. Dit

dig allergenenvrij en vol van smaak.

keer zo zoet als suiker, maar bevat

sauzen. De producten van Remia zijn niet alleen lekker, maar ook zo

positief ontvangen. Foodprofessionals

maakt Like!Mayo een mayonaise voor

Nieuwe Remia Tomaten Ketchup

niet de calorieën. In de vernieuwde

zijn met name onder de indruk van

iederéén! Foodprofessionals die blind

bevat aanzienlijk minder suiker dan de

receptuur heeft Remia geen con-

verantwoord mogelijk. De ketchup is heerlijk bij een hamburger of tosti

de smaak en romige structuur van

proefden konden nauwelijks geloven

meeste andere ketchups. De ketchup

cessies gedaan aan de smaak. Zo

Like!Mayo. Een groot compliment voor

dat ze een ei-vrije mayonaise aten. De

is gezoet met natuurlijke ingrediënten,

worden in Remia Tomaten Ketchup

en kan perfect als smaakmaker in

alleen de beste zongerijpte tomaten

tomatensoep of als basis voor andere

gebruikt en dat levert een heerlijk

sauzen. Kortom: een 100% natuur-

volle smaak op.

lijke en verantwoorde ketchup met smaak! Remia Tomaten Ketchup is

Smaakmaker

verkrijgbaar voor het hele ketchupas-

De introducties van Like!Mayo en

sortiment binnen foodservice en nu

Tomaten Ketchup passen perfect in

ook in een 10 kg emmer.

Meer informatie: Firma:

Remia CV

Adres:

Postbus 10, 3734 ZG Den Dolder

Telefoon: (030) 229 78 98 Website: www.remia.nl www.remiafoodservice.nl


Thema Duurzaam

@FoodClicks mei 2017

@11

Coca-Cola, de grootste frisdrankproducent ter wereld, claimt dat duurzaamheid in het DNA van het bedrijf zit. In haar strategie op het gebied van duurzaamheid richt Coca-Cola zich op domeinen waar het een positief verschil kan maken: energie en klimaatverandering, duurzame verpakkingen, recycling en water. ‘We willen vandaag resultaten boeken, met een kleinere CO2-voetafdruk’, aldus Coca-Cola. ‘We kijken hoe we onze processen nog energie-efficiënter kunnen maken en de hoeveelheid afval kunnen beperken. Daarbij willen we vooroplopen op het gebied van duurzame verpakkingen. Met het oog op een duurzame toekomst willen we inspi-

Circulaire koffievoorziening Douwe Egberts valt in de smaak Douwe Egberts gaat de warme drankenvoorziening van de gemeenten Enschede en Losser verzorgen. De koffiebrander uit Utrecht is gekozen vanwege zijn circulaire oplossing. Jacobs Douwe Egberts Professional werkte een concept uit voor een optimale circulaire warme en koude drankenvoorziening. In het concept van Douwe Egberts draait het om zoveel mogelijk hergebruik, van automaatmeubel tot koffiedrab, in samenwerking met gemeenten en andere lokale partijen. In een circulair verantwoord businessmodel blijven beheer, onderhoud, eigendom van de technische benodigdheden en verpakkingen bij voorkeur in handen van de leverancier, net als de duurzame verwerking van afvalproducten. Vanaf juni wordt de circulaire drankenvoorziening in de gemeenten Enschede en Losser geïmplementeerd.

reren en een voortrekkersrol vervullen’, aldus de frisdrankreus. Tempo

brengt het in kaart en kan zo de ge-

Wetenschappers blijven er tegelij-

meente laten zien hoe ver van een

kertijd op hameren dat er veel meer

McDonald’s-vestiging de hambur-

Coca-Cola wil dat in 2020 alle PET-flessen die de frisdrankgigant

moet worden gedaan op het gebied

gerbakjes en milkshakebekers in de

gebruikt een combinatie bevatten van gerecycled en plantaardig

van duurzaamheid en dat het tempo

struiken belanden.

materiaal. Sinds 2011 zijn de halve liters Coca-Cola, Coca-Cola light

omhoog moet. Zeker de CO2

en Coca-Cola Zero uitsluitend verkrijgbaar in de PlantBottle-fles.

uitstoot moet drastisch worden

Ook Coca-Cola life wordt in de 0,5 liter PlantBottle-fles verkocht.

aangepakt. Een groeiend aantal

net als de vele lokale bestuurders

Deze fles bestaat voor 22,5% uit planten en voor 25% uit gerecycled

consumenten wacht niet op de

die in hun gemeente de grenzen

plastic. Het verschil met de reguliere PET-fles zit ‘m dan ook in de

overheid of het bedrijfsleven maar

opzoeken. Zo is de gemeente

kleinere ecologische voetafdruk die de nieuwe verpakking achterlaat,

neemt zelf duurzame initiatieven.

Haarlemmermeer een ‘circulaire

waarmee het bedrijf op het gebied van duurzaamheid een belangrijke

Ze zetten energie-coöperaties op,

broedplaats’ en dit jaar wordt een

bijdrage levert. Tot nu toe zijn meer dan 15 miljoen PlantBottle-ver-

organiseren lokale voedselketens

deel van de inwoners uitgedaagd

‘2020 alle PET-flessen Coca-Cola plantaardig’

Ook dat is ‘duurzame invloed’,

pakkingen in ruim 25 landen verkocht; goed voor een CO2-reductie

of onderhouden natuurgebieden.

hun afval nog meer te scheiden.

van 140.000 ton. Het percentage hergebruikt materiaal in de 1,5

Neem ‘Zwerfinator’ Dirk Groot

In 2021 zou er per inwoner nog

literfles die Coca-Cola in Nederland gebruikt is op dit moment circa

uit Purmerend. Hij heeft voor zijn

maar 24 kilo restafval per jaar

50 procent.

missie, het schoonhouden van zijn

ingezameld moeten worden. Kleine

omgeving, geen politicus of CEO

stappen, maar vele kleine stappen

nodig. Dagelijks raapt hij afval op,

samen maken een hele grote stap.

Deeghumidor geeft extra beleving bij brood

PLMA laat innovatieve wereld van private label zien Beurzen – Een originele deeghumidor voor in een restaurant was één van

primeur met de deeghumidor. Creatief

er kan variatie worden geboden, want

producten kwam. Maar ook Zeeuwse

de innovaties die te zien waren op de PLMA, eind mei georganiseerd in RAI

brein achter deze klimaatkast voor

het is nu heel eenvoudig om slecht een

kroepoek gemaakt van Zeeuwse

Amsterdam. Daarnaast op de private label beurs verschillende vernieuwende

deegwaren is Henk Flinsenberg van

deel van het deeg af te bakken.”

garnalen van Wilthagen in Tholen.

foodconcepten en producten. De beurs heeft zich ontwikkeld tot een interna-

het bedrijf, gespecialiseerd in bevroren

tionaal podium van innovatie.

deegproducten. “Ik zocht naar meer

Vegetarisch

vrije, biologische en e-nummervrije

beleving voor deegwarenproducten

Verder op de PLMA chips in het

producten en complete maaltijden.

Sowieso veel vegetarische, gluten-

Het tweedaagse vakevent voor bedrij-

voor de hoofdingang moet voor extra

en zo ben ik op het idee gekomen.

formaat van het bij kinderen zo geliefde

En een nieuwe trend: groenteburgers

ven in private label behoort tot één van

standcapaciteit zorgen. Steeds meer

Juist door deeg langer te laten gisten,

‘zuurmatje’. Maar dan niet een die naar

in uiteenlopende samenstellingen en

de grootste vakbeurzen die in de RAI

internationale bedrijven, waaronder

krijgen broodproducten meer smaak.

aardappelzetmeel smaakt, maar echt

voorzien van merk of merkloos en

in Amsterdam wordt gehouden. Alle

veel merkfabrikanten, zien de PLMA

Maar producten worden niet alleen

naar chips. Qizini, die drie varianten

vegetarisch ijs.

halruimtes in het complex zijn bezet tot

als locatie om hun innovaties te tonen.

smaakvoller, er kan nu voor het oog van

burrito’s presenteerde en Schouten

de gangen aan toe en zelfs een tent

Deegfabrikant Grand Duet toonde een

de gast vers worden afgebakken. Plus

die met een volledige vegetarische lijn

Compleet Alle bekende trends en ontwikkelingen in food waren terug te vinden in het aanbod en fors ook bij menig fabrikant. Niks geen bescheiden aantal productvarianten, maar complete assortimenten en productlijnen. Zelfs zodanig dat je je als bezoeker afvraagt waarom niet veel meer van die producten in de Nederlandse schappen zijn terug te vinden. Producten die ook in andere hoeveelheden en samenstellingen allemaal beschikbaar zijn voor de food-

Henk Flinsenberg van Grand Duet voor zijn deeghumidor

servicesector. Wat dat betreft is ook in private label steeds duidelijker te zien dat retail en foodservice steeds meer een eenheid gaan vormen.


@12

Interview

@FoodClicks mei 2017

Coca-Cola zet in op beleving, meer keuze en minder calorieën

‘Het is onze taak om te bouwen aan succesvolle, ‘sustainable’ merken’ Frisdranken – Merken worden gebouwd in het out-of-homekanaal. Coca-Cola realiseert zich dit maar al te goed en focust meer en meer op de toegevoegde waarde van de perfecte presentatie van koude dranken. Diversiteit in merken en in verpakkingen speelt eveneens een belangrijke rol in de strategie van de marktleider in koude dranken, bevestigt Roelof van Dinter, director cold channel van Coca-Cola European Partners. Het Rotterdamse Vroesenpark was van

keuren van volwassenen. In Nederland

11 tot en met 14 mei de place to be

is 53 procent van de bevolking ouder

voor iedereen die houdt van lekker eten

dan 40 jaar. Ondanks de omvang van

en drinken, live muziek en theater. Daar

deze groep is het huidige aanbod van

vond namelijk het gratis toegankelijke

frisdranken voor deze doelgroep nog

Festival TREK plaats. Rotterdam was

beperkt. “Fïnley speelt hierop in, en op

de eerste van in totaal negen steden die

de trend ‘alcoholvrij’. Binnen bier is het

dit foodtruckfestival dit jaar aandoet. Het

aandeel nul procent bieren bijvoorbeeld

was zonovergoten, een betere aftrap

groeiend”, vertelt Van Dinter. De Fïnley

kon men zich niet wensen. Behalve

Mojito is deze middag op TREK popu-

een smakelijke ontdekkingsreis door

lair. Compleet met een rietje, ijsblokjes,

het ruime aanbod streetfood - van

een citroentje en blaadje munt. “Dit is

sushi tot Surinaams en van vega tot

wat ik bedoel met toegevoegde waarde,

burgers – konden bezoekers de dorst

een koud drankje in barista-style.”

uitgebreid lessen bij de speciaalbierbus, de cocktailbar of de unieke Coca-Cola-

Mini-vakantie

truck die was omgetoverd tot sodabar.

Er zijn meerdere redenen waarom

Daar was Coca-Coca zero sugar

Coca-Cola het nieuwe merk Fïnley op

verkrijgbaar, evenals Honest, Fanta en

het festival TREK naar voren schuift als

Roelof van Dinter van Coca-Cola: ‘Het gaat erom dat we ons portfolio zo positioneren dat

de vernieuwde Sprite. Maar de hoofdrol

gezichtsbepalende brand. “Merken wor-

was weggelegd voor Fïnley.

den gebouwd in het out-of-homekanaal.

we naar minder calorieën per liter evolueren, terwijl het aantal transacties wel toeneemt’

Juist hier op een festival. Bezoekers zien Sodavariant

dit als een mini-vakantie, er even tussen-

Fïnley is een alcoholvrije en caloriearme

frisdranken. “Wij nodigen onderne-

water met een smaakje was al ver-

uit, genieten. Wij willen daar onderdeel

anders dan pakweg tien jaar geleden.

drank voor volwassenen in zes sma-

mers uit, we laten hen de meerwaarde

krijgbaar in citroen en pompelmoes &

van uitmaken door extra beleving toe

Dat biedt kansen, opportunity’s. Nu

ken: bloedsinaasappel-pompelmoes,

ervaren van koude dranken. Met deze

cranberry, en vanaf dit voorjaar ook in

te voegen aan onze dranken”, aldus

worden de posities in de markt opnieuw

sinaasappel-cranberry, citroen-vlierbloe-

aanpak verlagen zij namelijk de drempel

de nieuwe smaken framboos & limoen

Van Dinter. Coca-Cola ziet het aanko-

bepaald, wij sorteren daarop voor met

sem en de mocktails Mojito, Spritz en

voor klanten om een koud drankje te

en limoen & munt. “Ook hier op TREK

mende festivalseizoen dan ook als een

sterke merken en gevarieerd portfolio.”

Royal. De frisdrank is speciaal ontwik-

bestellen”, verklaart Van Dinter.

staat Chaudfontaine Fusion centraal,

belangrijke omgeving om ondernemers

Hoewel Van Dinter spreekt over het

keld met het oog op de smaakvoor-

in ons eigen waterpaviljoen. Bezoekers

te tonen wat er allemaal mogelijk is met

belang van de breedte van de categorie

Calorie-intake De stappen van de marktleider in koude dranken worden ook gezet met de strategie, ‘meer transacties, minder calorieën’ in het achterhoofd. De doelstelling is om in 2020 60 miljoen extra transacties te hebben gerealiseerd en de calorie-intake per 100 ml met 15 procent te verminderen. Van Dinter: “Het gaat erom dat we ons portfolio zo positioneren dat we naar minder calorieën per liter evolueren, terwijl het aantal transacties wel toeneemt. Dat doen wij onder andere door de vernieuwde Coca-Cola zero sugar te introduceren en het merk Sprite volledig

TREK doet dit jaar negen steden aan. Naast Rotterdam zijn dat Utrecht, Maastricht, Eindhoven, Den Bosch, Enschede, Amsterdam, Nijmegen en Den Haag. Behalve dat het een openluchtrestaurant is, zijn er ook bijzondere acts van jonge theatermakers te zien en intieme live performances. In Rotterdams kregen bijvoorbeeld muzikaal talent en kleinkunstenaars de kans om op de bühne van mijn BurgeRmeesterkamer de sterren van de hemel te spelen en door te breken in eigen stad en land. Een theaterkaravaan trok door het park om de bezoekers te vermaken en oude kermisklassiekers zorgden voor het grootste plezier. In de avond werd de dag dansend afgesloten met de beste funk, soul en dancehits uit de eighties.

suikervrij te maken, maar ook door meer te variëren. In smaken, in verpakkingen en in merken. De consument wil immers keuze.”

‘Nu worden de posities in de markt opnieuw bepaald, wij sorteren daarop voor met sterke merken en een gevariëerd portfolio’

van het festival kunnen hier hun water

koude dranken, over alle merken heen,

met smaak uitkiezen en verrijken met

benadrukt hij ook dat Coca-Cola zich

kruiden van Koppert Cress. Dat is niet

ook vooral focust op het ‘eigen spel’.

alleen heel leuk, een beleving om ze zelf

“We staan naast de ondernemers, uiter-

te knippen en je glas te doen, het is ook

aard. Kijken hoe hij zijn categorie koude

echt lekker”, lacht Van Dinter.

dranken heeft ingevuld, en waaraan zijn

Meer keuze door innovatie

gasten behoefte hebben. Daarbij pak-

In petrol is bijvoorbeeld een 250ml

Posities worden bepaald

ken wij onze rol op, met onze merken

verpakking van Coca-Cola geïntrodu-

Hij ziet de nieuwe presentatievormen

en trachten de ondernemers zo aan

ceerd, waarmee de cola voor een euro

en de enorme dynamiek in het as-

meer omzet en rendement te helpen.

beschikbaar is in de tankstations. Ook

sortiment van Coca-Cola als logisch

En dat gaat goed, wij bouwen namelijk

is er veel aandacht voor Chaudfontaine

gevolg van de veranderende markt.

aan succesvolle, ‘sustainable’ merken;

Fusion, waarvan het aantal smaken

“De maatschappij verandert, het con-

merken die lang houdbaar zijn en keer

wordt uitgebreid. Dit lichtbruisende

sumptiepatroon van mensen nu is heel

op keer hun meerwaarde bewijzen.”


Reportage

@FoodClicks mei 2017

@13

Groothandel onderstreept in innovatieve lab store rol als foodpartner

Lekkerland ‘laat alles los’ in eerste Eet & Gerei in Shell De Jong Katwijk Tankshops – Ter plekke vers gebakken Belgische wafels, Illy koffie gemaakt door een barista, kip uit de grill, verse sappen op ijs, vele gifts en tabak uit een ‘smart glass’ vendingmachine. Groothandel Lekkerland opende in Shell De Jong in Katwijk de eerste Eet & Gerei. Geen nieuwe shopformule, maar een letterlijke ‘proefwinkel’ om te kijken, te leren en beter op de wensen van de consument en ondernemer in te kunnen spelen. Kijk hoe een gemiddelde shop in een tankstation eruit ziet en bezoek daarna Shell De Jong in Katwijk. In de Eet & Gerei die Lekkerland er in nauwe samenwerking met ondernemer Harold de Jong ontwikkelde en die in april werd geopend, is niets bij het oude gebleven. In de anderhalf jaar dat het shopconcept werd ontwikkeld, werden alle productsegmenten en services die een tankshop biedt met

Shell De Jong heeft een ongelooflijke metamorfose ondergaan van een

frisse blik bekeken op onder meer

tankshop zoals er zoveel zijn (zie foto-inzet) tot de huidige Eet & Gerei

plaats, presentatie en prijs. Om zo objectief mogelijk te kunnen zijn was hier, zoals gebruikelijk is, geen enkele fabri-

store om processen in een tankshop

Beek, directeur Inkoop & Category

een succes vanaf dag één. Bijzonder

zeer uiteenlopende locaties. “Het zijn

kant bij betrokken. Centraal stond de

te monitoren, te kijken wat werkt en

Management. “Als Lekkerland zijn

is ook de koffie van Illy die door een

allemaal ondernemers die mee willen

vraag: waar kan het beter? Wat wil de

wat niet en de learnings in de praktijk

we een belangrijke leverancier van

barista vanuit een pistonmachine

in het onderzoek en zich realiseren dat

consument? Wat de ondernemer? En

toe te passen om de consument nóg

producten, maar we willen vooral de

wordt bereid. Eilanden in de shop bie-

het in de traditionele tankshop anders

vooral: wat zijn hun wensen op deze

beter van dienst te kunnen zijn.

processen in de shop nóg beter leren

den thematisch gifts, frisdranken op ijs,

moet en anders kán. We willen de

begrijpen. Dat is belangrijk, want

snoep, chips, snacks en chocolade. Bij-

processen in een shop begrijpen en

specifieke niet-snelweglocatie? Hieruit ontstond Eet & Gerei, de eerste

Kennis

de consument verandert. We zijn

zonder is de tabakspresentatie, vanouds

ervan leren”, aldus Van Beek die be-

‘proefwinkel’ van Lekkerland. Géén

“We willen laten zien dat we méér zijn

erachter gekomen dat met name de

een belangrijke klantentrekker voor Shell

nadrukt dat Lekkerland een serieuze

nieuwe shopformule, maar een lab

dan een groothandel”, zegt Freek van

niet-snelwegtankstations in de ogen

De Jong. “De rookwaren zitten onder

foodpartner is. “We zijn een groothan-

van de consument relevantie aan het

de balie uit het zicht om de beleving te

del, maar zijn al lang geleden de weg

verliezen zijn. Anno 2017 draait het in

ondersteunen”, zegt Van Beek. “Signing

ingeslagen om verse convenience-op-

de tankshop om veel méér dan de ver-

en een beeldscherm geven subtiel aan

lossingen aan te reiken. Alles in Eet &

koop van tabak. Om relevant te zijn en

wat verkrijgbaar is. Staat er onverhoopt

Gerei wordt door Lekkerland gefaci-

te blijven moet je elke dag op maat op

een rij voor de kassa, dan hebben we

liteerd: de look & feel van de winkel,

de wens van de consument inspelen.

ook een vendingmachine met ‘smart

het assortiment, prijzen, promoties en

Maak er een shop van die hij de hele

glass’ die alleen zicht op de rookwa-

marketing communicatie. We willen

dag bezoekt. Creëer een destination.

ren biedt, zodra je er met je pinpas de

ondernemers fact based kunnen ad-

Veel tankstations bieden one size fits

opdracht toe geeft.”

viseren zodat zij op een verantwoorde

all, zijn traditioneel, maar geen plek

manier investeren in hun winkel. Ben

waar je echt naartoe gaat, waar je

Meer

je in staat in kaart te brengen wat

Verse broodjes en snacks vormen het letterlijke middelpunt

gaat zitten. Dat doen we hier anders.

Eet & Gerei is de eerste lab store van

je do’s en don’ts zijn, dan creëer je

in Eet & Gerei

In Eet & Gerei bieden we lekkers voor

Lekkerland en er volgen er nog meer.

potentieel voor je relevantie. Alleen zo

to go, to stay en to take home. Lukt je

Volgens Van Beek ‘maximaal zes’ op

heeft een tankshop bestaansrecht.”

dat, dan heb je het over talloze eetmomenten door de dag heen en ben je relevant”, aldus Van Beek. Gastbeleving Als lab store toont Eet & Gerei in Katwijk zich als tankshop, lunchroom, snackbar en gemakswinkel ineen. Hier geen lange rechte schappen, traditionele waterval, grote koelingen en koude verlichting. Het draait om ver-

Illy koffie wordt door een barista voor het oog van de klant vers bereid

leiding, genieten, ambacht, beleving en gastvrijheid. De authentieke grill waarin kippen worden gebraden blijkt

Uniek in de tankshop is de grill waar kippetjes voor thuis worden gegrild


@14

Leisure

@FoodClicks mei 2017

Rik van Didden, horeca manager attractiepark Toverland:

‘Gezond aanbod op een attractiepark is toch iets anders dan in een dierentuin’ bestedingen en het verlengen van de verblijfsduur, dat nu gemiddeld op de vijf á zes uur zit. Van Didden: “De omzetpiek in de horeca ligt nu tussen twaalf en twee uur ‘s middags, maar de eetmomenten gaan we verder uitbreiden en leidt nu al tot resultaten.” Het assortiment wordt hiervoor grondig onder de loep genomen en ook de communicatie rondom het aanbod wordt herijkt. “De led-schermen boven de balie in de horecapunten krijgen een belangrijke rol in die communicatie”, zegt Van Didden. “Het is nu al zo dat we ’s morgens ontbijtvarianten vertonen, zoals gebak met koffie, en ’s middags de aandacht richten op de belegde broodjes. Dat gaat we na de middag ook doen met andere producten. Verder hebben we een automatiek met warme en koude snacks die de bezoeker van de Bierstube hier kan halen. Op de menukaarten op de tafeltjes wordt

Rick van Didden: “Wij moeten de klant verleiden dat hij de

de gast van de snackwand op de

boterhammen van thuis bewaart”

hoogte gebracht.” Ook met slimmere combideals wil Toverland betere resultaten boeken. “Als we zien dat

Leisure – Attractiepark Toverland in het Limburgse Sevenum heeft zowel

dierentuin staat dicht bij de natuur,

Thematiseren

de soep alleen niet verkoopt dan

de overdekte horecalocaties als de locaties buiten op het park meer in

dus om dan voor een rijker biologisch

Toverland staat als partij bij leveran-

combineren we de soep bijvoorbeeld

lijn met de beleving van de attracties gebracht. Het thematiseren van de

assortiment te kiezen vinden gasten

ciers bekend als park waar bereidheid

met een broodje. Een combinatie die

horeca moet de gasten nóg meer meenemen in de wereld van magie en

logisch. Bij ons komen de mensen

is om te testen. Van Didden: “Dat

dan probleemloos verkoopt voor 6,95

hen overhalen meer te besteden in het park.

voor een dagje vertier en daar past

klopt. Wij werken graag samen met

euro”, aldus Van Didden.

een ander consumptiepatroon bij.

partijen, maar uiteraard moet het wel

“Wij moeten de klant verleiden dat hij

hiermee voorbij aan de gezondheids-

Gasten vinden dat ze zich iets extra’s

passen in onze eigen doelstellingen.

Luisteren

de boterhammen van thuis bewaart”,

trend? Van Didden: “Absoluut niet.

mogen geven tijdens een dagje uit.

We willen meer thematiseren, de

Om goed contact met de gast te

zegt horeca manager Rik van Did-

We hebben de afgelopen periode

Ze zijn een dag weg en daar horen

producten verbeteren en gasttevre-

houden en te inventariseren wat die

den van Toverland. De horeca in het

gekeken hoe we op dat terrein slagen

andere producten bij. Daarom kijken

denheid verder opvoeren. Samen-

zoekt en wil, wordt niet alleen met

overdekte themagebied Magic Forest

kunnen maken. En dat heeft wel de-

we goed of we binnen dat gegeven

werkingen bekijken we dan ook altijd

regelmaat onderzoek gedaan, maar

heeft afgelopen winter een flinke

gelijk geleid tot een gezonder aanbod.

‘gezondere’ alternatieven kunnen aan-

tegen die achtergrond. We willen

wordt er ook goed geluisterd naar

metamorfose ondergaan. Het restau-

Vooral in de presentatie doen we

bieden. Daarnaast zijn wij bezig om

nu de kwaliteit van de koffie verder

het personeel. “Zij staan dagelijks

rant is volledig gethematiseerd in de

dat. De suikervrije frisdranken staan

met behulp van het vanuit de overheid

verhogen, ook omdat mensen thuis

in contact met de gast”, zegt Van

Oostenrijkse stijl van de naastgelegen

vooraan en in het zicht, we creëren

geïnitieerde ‘Taskforce Gezond Uit’

tegenwoordig andere en betere koffie

Didden. “Daarnaast moet ik kijken of

Bierstube en de bobsleebaan-attractie

daarnaast gezondere broodjes,

project te kijken hoe we het aanbod

drinken. Daarnaast zijn we ook bezig

de afspraken met de toeleveranciers

Maximus’ Blitz Bahn. Het vernieuwde

fruitsalades en verse sappen. Salades

op nog meer terreinen gezonder kun-

het aanbod verder te differentiëren.

wel kloppen in onze procedures en

restaurant kreeg de naam Waldstube.

hebben we geprobeerd en ook nog

nen krijgen.”

Zo serveren wij in onze horecar-

kunnen worden opgevolgd door onze

De bezoeker waant zich hier door de

steeds in het assortiment, maar dat

uimte binnen naast smoothies en

mensen. Een leverancier betekent

lange tafels en Duitse muziek in een

verkoopt moeilijk.”

Minder invloed

fruitsalades ook hamburgers, maar

andere procedures en dus ook een

Een attractiepark is ook niet de meest

dan reguliere hamburgers. Op onze

andere manier van werken en dat

Oostenrijks dorpje aan de rand van het bos. Ook het productaanbod is

Consumptiepatroon

aangewezen plek om mensen te over-

horecalocatie buiten willen we heel

geldt dan voor 170 medewerkers.

aangepast aan de omgeving, dus ge-

“Een gezond aanbod op een attrac-

tuigen van gezonde voeding, omdat

duidelijk naar premium hamburgers.

Dat zorgt ervoor dat je keuzes met

serveerd worden Duits kwaliteitsbier

tiepark is toch iets anders dan in een

het contactmoment daarvoor veel te

Allemaal initiatieven die meer bele-

leveranciers niet zomaar maakt, maar

en diverse worsten. Gaat Toverland

dierentuin”, zegt Van Didden. “Een

incidenteel is. Van Didden: “Onze

ving opleveren en meer aansluiten bij

meestal duurzaam samenwerkt. We

gasten zijn hier hooguit één keer per

de wensen die de attractieparkbezoe-

doen dat met veel van onze partijen.

jaar en soms iets vaker. Dat ligt anders

ker hier heeft.”

Mars bijvoorbeeld, waar we door een

bij een bedrijfskantine waar klanten

andere presentatietechniek ruim 150

bijna dagelijks bij je kopen. Daar heb

Uitgebreid

procent plusten. Om alles er goed uit

je als aanbieder veel meer invloed op

Toverland trekt momenteel jaarlijks

te laten zien moet je veel aandacht

wat de mensen eten. Wij passen ons

zo’n 700.000 bezoekers en wil de

besteden aan alle aspecten. Ook het

meer aan bij de wensen die er hier zijn

komende jaren groeien naar 1 miljoen

personeel. Niet alleen dat de kleding

en daarbinnen proberen wij natuurlijk

in 2018. Daarvoor moet er worden

netjes is en het haar goed opgesto-

wel onze verantwoordelijkheid te

uitgebreid in attracties, zoals recent

ken, maar ook dat er bijvoorbeeld

nemen en een gezond en gevarieerd

ook bekend is gemaakt met de Wing

handschoentjes worden gedragen

aanbod te presenteren. Maar hier is

Coaster. Ook de bouw van een hotel

bij het klaarmaken van de broodjes.

Horeca wordt meer gethematiseerd en in relatie gebracht

het toch vooral een dagje uit waarin

staat op stapel om mensen meer-

Want of ze het desinfecteerpompje

met de attracties zoals hier de Bierstube met de bobsleebaan

juist het ‘andere dingen dan normaal’

daags te kunnen ontvangen. Verder

gebruiken kan ik niet zien, maar wel

juist heel belangrijk is.”

moet de omzetgroei komen uit de

of ze handschoenen dragen.”


Service

@FoodClicks mei 2017

ShopperEstafette

@15

EVENTS

1 t/m 4 juni 2017 Culinair festival Taste of Amsterdam Amstelpark Amsterdam Nederland

10 juni 2017 1e FoodWash-hackaton ‘Een brainwash voor food’ Volgt Eindhoven Nederland

13 juni 2017 2e Trema-foodnetwerk bijeenkomst Trema Foodnetwerk Beesd Nederland

15 juni 2017 Health, Food & Technology Event Congrescentrum Achmea Zeist Nederland

30 juni t/m 2 juli Culinaire Festival Haagse Wereld Hapjes Lange Voorhout Den Haag Nederland

18 t/m 20 juli 2017 Restaurant, Pub & Bar Asia

Suntec Singapore convention & exhibition centre Singapore Singapore

21 t/m 23 juli 2017 Tomorrowland & Tastes of the World 1e Evenemententerrein De Schorre Boom België

28 t/m 30 juli 2017 Tomorrowland & Tastes of the World 2e

Evenemententerrein De Schorre Boom België

17 t/m 19 augustus 2017 Dessert & Snack Korea 2017

John Griffioen van strandpaviljoen Aloha in Wijk aan Zee: ‘Ik wil mijn leveranciers kennen en ze rechtstreeks kunnen benaderen’

Gangnam Convention & Exhibition Center, hal C Seoul Zuid-Korea

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een

Het paviljoen is alle dagen open en de

formule, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de

gasten die er komen, komen gericht.

shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje

“Niemand komt hier toevallig, daarvoor

6 t/m 9 september 2017 Food & Drink, Hotel, Bakery and Foodservice Bangkok International Trade & Exibition Centre Bangkok Thailand

18 t/m 20 september 2017 Gastvrij Rotterdam 2017

door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom in

liggen wij te afgelegen”, zegt Griffioen.

Ahoy Rotterdam Nederland

foodservice. In deze editie: John Griffioen van strandpaviljoen Aloha

“Onze gasten komen voor de kwaliteit

in Wijk aan Zee.

van onze producten en de bediening.

26 september 2017 3e Trema bijeenkomst ‘Foodservice experience’

En we luisteren altijd naar onze gasten.

Trema Foodnetwerk Beesd Nederland

Die vertellen je de richting waar we

26 t/m 29 september 2017 Food & Hotel Malaysia

“Allereerst wil ik Viola Lüdemann

ciers kennen en ze rechtstreeks kunnen

van Bocca Coffee Roasters hartelijk

benaderen. Daarnaast zoek ik onder-

danken voor het doorgeven van het

scheid. Geen vaste brouwers, maar

estafettestokje aan mij”, zegt oprichter

diverse soorten pils van verschillende

en eigenaar John Griffioen van Aloha.

brouwerijen. Mijn bakker is Vanmenno,

“Vorig jaar hielden we met veel succes

de koffie is fairtrade en biologisch van

een ‘Bocca Dag’ in ons strandpaviljoen

Bocca en de groenten kopen we zelf in.

waarbij barista’s van Bocca de mooiste

Ook de appeltaarten bakken we zelf; in

koffiespecialiteiten voor onze gasten

een druk weekend zo’n vijftig stuks.”

maakten. Bocca staat synoniem voor eerlijke producten van topkwaliteit en

Alles in zijn strandpaviljoen wil Grif-

vooral gedreven mensen.” Kwaliteit in

fioen transparant en duurzaam hebben.

eten en drinken, dat is wat Griffioen

Niet omdat de gast daar expliciet om

wil. Hij wil zijn gasten pure en eerlijke

vraagt, maar omdat hij het zelf wil. Vlees

producten serveren in een ongedwon-

en gevogelte komen van biologische

gen sfeer. Uitgangspunt hierbij is dat

boerenbedrijven waarvan de eigenaren

alles top moet zijn. Zijn definitie van een

bekend zijn. De vis is verantwoord en

goed bedrijf is dan ook dat alles op alle

van het seizoen. “Iedereen in het bedrijf

onderdelen klopt, want ‘kwaliteit is niet

kent de principes van ons bedrijf, maar

alleen eten maar ook personeel, locatie,

toch moet je er altijd bovenop zitten.

inrichting en publiek’.

We hebben enthousiast personeel en sommige werken hier al vanaf het

Met het eten en drinken kiest Griffioen

begin. Zelf run ik het bedrijf al elf jaar,

voor strandpaviljoen Aloha dan ook

maar nog altijd kan ik op hoogtijdagen

niet de meest makkelijke weg. Of het

een beroep doen op mensen die hier

nu gaat om de koffie, de appeltaart of

vroeger hebben gewerkt.”

geserveerde sappen, het moet allemaal vers zijn en met de grootst mogelijke

In september 2016 is Aloha genomi-

zorgvuldigheid zijn bereid. “Ook als

neerd voor de Gaia Green Awards, een

er duizend kopjes koffie geschonken

award voor horecabedrijven die zich

moeten worden.” Ook het feit dat hij

onderscheiden op het gebied van duur-

zonder groothandel werkt, maakt het

zaam ondernemen. Vorig jaar is Aloha

niet eenvoudiger. “Ik wil mijn leveran-

uitgeroepen tot meest duurzame bedrijf.

naartoe moeten. Daarnaast volg je de trends. Bij blijven doen we ook door

Kuala Lumpur Convention Centre Kuala Lumpur Malaysia

veel te reizen. Overal ter wereld kijken

26 en 27 september 2017 Vakbeurs Foodspecialiteiten 2017

we rond en als we wat zien, brengen we dat naar Wijk aan Zee. En niet te

Expo Houten, hal 1 en 2 Houten Nederland

vergeten ons personeel; zij komen ge-

7 t/m 11 oktober 2017 Anuga

regeld bij me met ideeën. Die worden besproken en al dan niet opgenomen,

Messe Köln Keulen Duitsland

afhankelijk of de voorstellen aansluiten

COLOFON

bij datgene wat je als strandpaviljoen wilt zijn.” Of hij zich daarbij laat leiden door de concurrentie? “Nee”, zegt Griffioen, “we hebben er maar één en dat is Amsterdam.” Als nieuwe kandidaat voor de ShopperEstafette kiest Griffioen Gebrouwen door Vrouwen, een bierbrouwerij gerund door twee vrouwen. “Daar word ik gewoon erg vrolijk van zoals die met hun product en klanten bezig zijn. Daarnaast, als ik ze bel, krijg ik ze aan de lijn. Ook dat vind ik belangrijk. Want ik zoek bedrijven met een ziel. Vaak gaat die ziel, zodra ze groeien, er snel uit. Op zich is dat niet erg, maar het heeft wel consequenties voor de relatie die ik zoek met mijn leveranciers.”

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann (Sligro), Gaius Voûte (Bier&Co), Bart Bakker (Royaan), Bart Koelemaij (BP), Peter Koelewijn (Rondeel), Hein van Stralen (HMSHost Schiphol), Frans Saelman (DE Professional), Nicole van Doorn (Scherpenhuizen bv), Hans Oberg (Lekkerland), Leon van Poelwijk (Mars), Jack Schepers (Zoet Moment bv), Dave Vegt (Horesca), Willem Devilee (Horesca), Dico Verwaal (Shell Den Ruygenhoek), Antonio van den Hengel (Koninklijke Horeca Nederland), Wouter Verkerk (trendwatcher), Eveline Hillen (Unilever), Bart Drion (Moyee Coffee), Freke van Nimwegen (Instock), Teyler Padberg (Farm Brothers), Philip Padberg (Deliveroo), Jop van de Graaf (SLA), Joël Goudsmit (Sapje), Wobbe van Zoelen (Anne&Max), Dennis van Essen (The Highfive Company) en Viola Lüdemann (Bocca Coffee).

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW). Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@Foodclicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Arno Cornelissen, 0314-355 826 (direct), arno.cornelissen@pshmediasales.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob@oohcompany.com Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl. ISSN:

2542-7806


e w eu ken i N a sm

Licht bruisend Geen calorieën

Verkrijgbaar in de smaken: • • • •

Citroen Pompelmoes & Cranberry Limoen & Munt Framboos & Limoen

M E T DA N K AA N D E N AT U U R !

010 - 2456900

WWW.COCACOLAVOORONDERNEMERS.NL © 2017 MMJ, “Chaudfontaine” is a registered trademark of MMJ.

Foodclicks mei 2017