Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.foodclicks.nl | #twitter/foodclicks.nl | mei 2016 | 5e jaargang nr: 05

Koffie en thee kunnen omzet fors verhogen Thema - Koffie en thee worden kwalitatief steeds beter en ook vaker ingezet om gezelligheid binnen retail te brengen, zoals hier bij boekhandel Dominicanen in een oud kerkgebouw in Maastricht. De markt voor koffie en thee is volop in beweging.

>> @8 t/m 15

Google maakt eten bestellen makkelijker

Nummer twee van Duitsland wil snel doorgroeien

Online omzet groeit; techgigant ziet kansen

Kwaliteitsformule Coffee Fellows wil ook in Nederland koffiecafés openen

Bezorging - De online omzet die

Het is een ontwikkeling waarop

Formulenieuws - Coffee Fel-

en zelfstandig bedrijf dat samen-

supermarkten realiseren loopt

techgigant Google inspeelt. Eind

lows, de Duitse nummer twee na

werkt met Tank & Rast. Ook die

op. Analisten van ABN Amro

mei kondigde Google tijdens haar

Starbucks, wil op korte termijn

laatste is bij onze oosterburen met

verwachten zelfs dat het omzet-

jaarlijkse Google I/O 2016 con-

in Nederland vestigingen openen

een snelle opmars bezig en heeft

aandeel snel groeit van 1,6 nu

gres in Silicon Valley onder meer

langs de snelwegen, op lucht-

ook ambities verder te groeien. Vorig

naar 9 procent in 2025, goed voor

de ‘Google Home’ aan. Een slim

havens en treinstations. Ook

jaar tekende Tank & Rast nog een

een omzet van 3,7 miljard euro.

apparaat dat verbonden is met

hightraffic-locaties zoals shopping

overeenkomst met NS Stations voor

Techgigant Google ziet kansen en

het internet en met apparaten bij

malls en drukke winkelstraten

de inrichting van 22 toiletlocaties op

ontwikkelen apparaten waarmee

mensen in huis. Het moet het brein

worden genoemd als mogelijke

Nederlandse stations.

in een handomdraai eten online

van een huis worden waar mensen

vestigingspunten.

Het Duitse kwaliteitsmerk Coffee

kan worden besteld.

vragen aan kunnen stellen maar

Fellows dat concepten heeft op

die ook opdrachten geeft, zoals

Dit bevestigen bronnen rondom het

Duitse luchthavens en treinstations

een aangename wijze wordt inge-

De online etensmarkt is in ontwikke-

het bestellen van boodschappen

merk aan @FoodClicks. Coffee Fel-

ziet mogelijkheden om, naast Star-

vuld. Volgens insiders gaan er na

ling. Nieuwe bezorgdiensten zoals

of het laten thuisbezorgen van een

lows heeft in Duitsland ruim honderd

bucks, locaties in te richten waar

de zomer dit jaar al enkele locaties

HelloFresh Picnic en Marley Spoon

maaltijd. Doordat het verbonden is

locaties en is daar een snelgroeiend

werken, wachten en ontmoeten op

open.

winnen terrein. Voor de gevestigde

met individuele agenda, e-mail en

orde reden om de inspanningen

telefoon en met allerlei apparaten

rondom online verkoopkanalen aan

en sensoren (Internet of Things)

te scherpen, zo verwachten de

kan het apparaat gebruikers op

analisten van ABN Amro. Pick-up

de hoogte houden bijvoorbeeld

points van AH en Jumbo zijn inmid-

wanneer de boodschappen of de

dels de bekende antwoorden van

maaltijd wordt bezorgd.

de Nederlandse spelers. Maar ook verdere professionalisering leidt tot

Op pagina 16 een discussie

meer gemak voor de consument,

in samenwerking met Marketing-

bijvoorbeeld door snellere en betere

4Results over de ontwikkelingen

bezorging, maar ook door gemak-

van online in Nederland.

kelijker mobiel boodschappen te doen.

>> @16

Picnic wordt gevreesd door de supermarkten >> @7

Kwalitaria start eigen proeftuin >> @16

En verder..... >> @17 Texaco komt met The Upperdog hotdogconcept >> @19 Licht, geluid en geur zorgen voor meer beleving >> @21 Tweedaagse trendtour Foodservice XS in Maastricht >> @23 Events


@02

Nieuws

@Foodclicks mei 2016

@VERTORIAL

BIG nieuws van Hero B’tween

Ambachtelijk bereid in eigen ijskeuken

Scheiwijk voor fijnproevers brengt nu ook ijssalon in tankshop Ambacht – Scheiwijk voor fijnproevers verrast gasten graag. Ook deze

gen hand houdt. “Zo weten we precies

zomer. Met ambachtelijk ijs bereid in de eigen ijskeuken in de shop van het

wat er in gaat. Je hebt een aardbei en

BIG nieuws van Hero B’tween!

tankstation aan de A27 bij Hoogblokland. “We houden graag de kwaliteit in

je hebt een aardbei, als je begrijpt wat

De lekkere granenreep voor

eigen hand.”

ik bedoel.”

tussendoor heeft een nieuwe opvallende verpakking en

Het ijs is sinds enkele weken verkrijg-

keuken waar gasten nog beter de berei-

Sorbetijs

uitstraling gekregen. Hiermee is

baar in de shop van het tankstation,

ding van de producten kunnen zien”,

Ook is Scheiwijk volgens De Wage-

B’tween meer dan ooit de ideale

dat onlangs nog de kleurstelling op het

vertelt eigenaar Ingrid de Wagenaar.

naar op deze manier flexibeler als het

granenreep voor als je nog even

voorterrein gelijk heeft getrokken aan

Verder is de signing verfijnd. “Daarbij

gaat om het samen stellen van het

door moet.

die van de shop. Het tankstation aan de

hebben we nu ook ambachtelijk ijs

assortiment. “We passen het aan op

A27 ligt ter hoogte van Hoogblokland

geïntroduceerd”, vertelt De Wagenaar.

de wensen van de gasten. Bovendien

en was altijd een ESSO, maar wordt nu

Het ijs wordt volgens haar in eigen huis

is het de bedoeling dat we het hele

beleverd door Argos en heeft ook op

bereid. “We hebben er speciaal een

jaar door ijs verkopen. In de winter de

het voorterrein de kenmerkende zwart-

ruimte voor vrijgemaakt, onze ijskeuken.

wat vollere smaken, terwijl in de zomer

witte kleuren gekregen. Behalve de

De medewerkers zijn zwaar in de leer

juist sorbetijs wordt aangeboden.”

vernieuwingen aan de voorkant, is ook

geweest en kunnen nu zelf ijs maken.”

Bij succes wordt het concept ook in

in de shop gewerkt aan een uitbreiding

De reden van deze investering is dat zij

het andere station van Scheiwijk voor

van de keuken. “We hebben een open

de kwaliteit van het ijs graag zelf in ei-

fijnproevers in Eemnes, uitgerold.

B’tween heeft nu een nieuw en opvallend design waarbij ook het merk Hero weer prominent op de verpakking staat. “De verpakking heeft een stijlvolle en modernere uitstraling gekregen”, zegt sr. brand manager Ralf Wijnveldt van Hero Benelux. “Met de eenvoud van het ontwerp wordt de herkenbaarheid in de schappen verder verhoogd.” Met B’tween BIG geniet je van het beste van twee werelden. De basis van de reep bestaat uit diverse graansoorten met daartussen de allerlekkerste ingrediënten. “B’tween BIG geeft je niet alleen dat beetje extra maar stilt tegelijkertijd óók de lekkere trek”, zegt Wijnveldt. “Dat maakt B’tween BIG de ideale reep voor tussendoor.” Een van de eerste Hero introduceerde B’tween in 2002 en was daarmee een van de eerste granenrepen in de Nederlandse schappen. B’tween BIG is sindsdien één van de best lopende tussendoortjes. Niet alleen in de tankshops, maar ook in attractieparken, sportlocaties, scholen, catering en vending. En nu zet Hero met

Restaurateurs binden strijd aan met bookingssites

OERS-systeem moet commissievergoedingen aan banden leggen Horeca – De Nederlandse toprestaurants vrezen een sterke stijging van de

de toekomst. Naarmate de afhankelijk-

provisies en commissies die bookingssites in rekening brengen. Met het in

heid van horecabedrijven groter wordt

Ondersteuning

eigen beheer ontwikkelde bookingssysteem OERS (Ons Eigen Reserverings-

van bookingssites, de kosten alleen

Onder het motto ‘B’tween, de granenreep met lekkers tussendoor’ wordt de

Systeem, red.) willen zij die ontwikkeling een halt toe roepen. Het uiteindelijke maar verder zullen toenemen, zo is de

restyling ondersteund door een tv-spot, abricampagne, activiteiten op de win-

doel? Niet de bookingssites zelf bepalen dan de commissies, maar de topres- verwachting. Gewezen wordt naar de

kelvloer en door middel van sampling op verschillende evenementen.

taurateurs zelf gaan de afspraken maken over de hoogte van de vergoeding.

het verfrissende en modernere design B’tween BIG opnieuw in de spotlights.

hotelleriesector, waar sommige hotels tot dertig procent van hun kamerprijs

B’tween BIG

kwijt zijn aan reserveringssites zoals

• Extra groot

booking.com. De praktijk bij een aantal

• Ideaal voor tussendoor

restaurants nu al is dat zij honderden

• granenreep van haver, gerst en tarwe

euro’s per maand kwijt zijn aan afdrach-

• Bevat geen kleurstoffen en

ten aan één van de bookingssites.

conserveringsmiddelen Het OERS-systeem is bewust toegankelijk opgezet en heeft geen

6 varianten Het Hero B’tween BIG assortiment

Initiatiefnemers Ferry van Houten en Gijs Numan:

winstoogmerk. Ondernemers die er

wordt aangeboden in toonbankdis-

“Oplopende kosten bookingssites zijn doorn in het oog”

mee gaan werken worden tevens eigenaar van het systeem, waardoor

plays á 24 repen van 50 gram en is

de beheerkosten steeds lager komen

er in de varianten Rozijn & Chocolade, Hazelnoot, Pinda & Chocolade,

Vergoedingen betalen voor diensten via

De restauranthouders Ferry van Houten

te liggen naarmate meer ondernemers

Kokos & Chocolade en Cookies.

een bookingssite of bezorgsite zijn de

(Restaurant Het Bosch) en Gijs Numan

zich aansluiten. De reguliere bookings-

afgelopen jaren fors gestegen. Vrijwel

(Restaurant Elkaar), twee van de

sites kunnen hun eigen reserveringen

Nieuw

elke aanbieder in de horeca heeft er

initiatiefnemers, gaan met zo’n honderd

blijven doen via een ‘achterdeur in het

Voor de kleinere trek is er ook een

mee te maken of het nu gaat om bestel-

toprestaurants met het nieuwe systeem

systeem’. “Alleen dan wel tegen onze

23 grams variant in de smaak Pure

lingen of reservering. Bij OERs gaat het

starten. Nog voor het einde van het jaar

afgesproken tarieven,” laat Van Houten

Chocolade. B’tween Pure Choco-

om reserveringen. Het systeem werd

komen daar nog zo’n honderd restau-

weten. Voor de ondernemers verandert

lade heeft slechts 104 kcal en wordt

onlangs in restaurant Aan de Poel in

rantbedrijven bij. Echt krachtig acht Van

er feitelijk weinig, omdat het gaat over

alléén in out-of-home verkocht. Deze

Amstelveen gepresenteerd aan een

Houten de positie van de groep pas als

een technisch reserveringssysteem dat

verpakking wordt aangeboden in een

kleine honderd – veelal – toprestaura-

er zo’n vijfhonderd topbedrijven bij zijn

inzetbaar is voor iedereen en op elke

toonbankdisplay van 12 repen van

teurs.

aangesloten en daarom is hij in druk

website. De restaurateurs kunnen dus

overleg met verschillende samenwer-

hun eigen ‘look & feel’ op de website

Het initiatief voor het nieuwe systeem is

kingsverbanden binnen de Nederlandse

behouden, alleen wordt bij het maken

Meer informatie:

genomen door een groep ondernemers

tophoreca. De ondernemers zijn hun

van een reservering de gegevens

Hero Benelux

binnen de inkoopcoöperatie CAN, waar

initiatief gestart omdat de alsmaar

ingevoerd in een centraal systeem. Ho-

Postbus 3243, 4800 DE Breda

veel toprestaurateurs bij zijn aangeslo-

oplopende kosten die de verschillende

recaondernemers verwachten dat dat in

Tel: (076) 579 80 00

ten. De initiatiefnemers hebben het sys-

bookingssites in rekening brengen hen

de nabije toekomst tachtig procent van

E-mail: fieldsales@hero.nl

teem na een testfase ook ter beschik-

een doorn in het oog is. Bovendien ma-

de horecareserveringen online worden

Website: www.hero.nl

king gesteld voor andere ondernemers.

ken zij zich zorgen over de afdrachten in

geboekt.

23 gram.


Nieuws

@Foodclicks mei 2016

@03

Foodformule opent snel verschillende vestigingen

Bidvest Deli XL nieuwe distributiepartner La Place Groothandels – Groothandel Bidvest Deli XL belevert vanaf 1 juli alle La

commerciële relatie met haar

Place-vestigingen in Nederland. Bidvest Deli XL is de opvolger van HAVI

leveranciers, HAVI voert uit; zowel

Logistics en Vroegop-Windig. De distributeur kan meteen flink aan de bak,

operationeel als financieel”, werd

La Place zou naar verluidt namelijk verschillende gesloten vestigingen weer

toen gemeld. Naast HAVI werden

heropenen.

de La Place-vestigingen ook door Vroegop-Windig beleverd. Nieuwe zaken Bidvest Deli XL kan meteen flink aan de slag bij La Place. De keten heropent volgens bronnen namelijk snel enkele gesloten vestigingen in Zwolle, Groningen en Nijmegen. Ook krijgt de keten het huurcontract van de La Place op het Designer Outlet Center in Roermond in handen vanaf 21 november. Het

La Place kan nog niets zeggen over

kondigden namelijk in maart 2015,

is daar al gevestigd, de zaak kan

de nieuwe samenwerking met Bid-

net een jaar geleden, de samen-

daarmee worden gecontinueerd.

vest Deli XL. Wel is duidelijk dat de

werking aan. “Het bedrijfsmodel

Verder meldden verschillende

keten op zoek was naar een partner

van HAVI ondersteunt volledige

insiders dat het hoofdkantoor van La

met een breed netwerk, die snel

eigen inkoop door haar klanten,

Place verhuist naar Hilversum. La

kan schakelen. De overstap naar

zonder dat deze zich hoeven te

Place wil over de openingen en de

BIdvest Deli XL is enigzins opval-

bekommeren over de dagelijkse

verplaatsing van het hoofdkantoor

lend. La Place en HAVI Logistics

uitvoering. De klant beheert de

nog niets kwijt.

Stille revolutie De afgelopen jaren hebben een stille revolutie op gang gebracht. Zonder enige uitzondering is iedereen binnen de foodwereld aan de slag gegaan met het verbeteren van de kwaliteit van het aanbod en de service. Tenminste de bedrijven die hebben besloten door te willen. Bedrijven die nog op het oude spoor zitten, kunnen binnen afzienbare tijd het licht uitdoen en de deur op slot draaien. Betere prestaties neerzetten op alle fronten vraagt om continue training van medewerkers en verdere aanscherping van het productaanbod. Personeel moet vriendelijker en gastvrijer en het aanbod moet worden geoptimaliseerd. Producten moeten verser zijn, van de hoogwaardige ingrediënten moet de afkomst bekend zijn en de basisproducten moeten bij voorkeur uit de buurt komen, want daarmee wordt het milieu geholpen. Zo is de kwaliteit van koffie en thee, broodjes, maar ook van de hamburgers en andere producten omhoog geschoten de afgelopen jaren. Ontwikkelingen die op hun beurt ook weer een revolutie in de keten betekenen. Leveranciers moeten immers de intrinsieke waarde van hun producten aanpassen, nieuwe distributiemethoden bedenken en verdienmodellen veranderen. Kortom, voor leveranciers is er veel werk aan de winkel. Dat dergelijke processen niet van de ene op de andere dag zijn te realise-

Horecabedrijf Cox & Co halveert bijna door beëindiging

ren mag duidelijk zijn. Zowel ondernemers als leveranciers en groothandel

‘Horecazaken in Designers Outlet Roermond naar HMSHost’

aan moeten passen? Kiezen voor het één, maakt het andere vaak lastig. Vooral

worstelen daarnaast ook met de vraag wat en hoe ze hun bedrijf en producten als in dat laatste op dit moment nog het geld wordt verdiend. De worsteling om in de huidige tijd een juiste keuze te maken, merk ik tegenwoordig volop. Iedereen ziet het tempo van veranderingen groeien, maar daarmee is nog niet duidelijk op welke trein je moet springen. Vooral niet als het eindstation nog onbekend is. Veel duidelijker is het voor de bedrijven zonder geschiedenis.

Horeca – Cox & Co, de exploitant van vier horecazaken in de Designers

zou ook in gesprek zijn om de 130

Zij kiezen hun koers en gaan van start. En lopen onderweg de dingen net iets

Outlet Roermond halveert bijna door de beëindiging van het contract

medewerkers over te nemen, waar-

anders, dan wordt de koers bijgesteld.

met McArthurGlen, uitbater van het Limburgse outletcentrum. Het

voor Wim Cox collectief ontslag heeft

15-jarige contract dat ondernemer Wim Cox heeft met McArthurGlen

aangevraagd.

loopt op 21 november af. HMSHost, bekend van verschillende foodfor-

Voor de bedrijven met een geschiedenis is proberen de enige optie. Dat vraagt om een management die het aandurft uit te zoeken of iets werkt of niet, of een

mules op Schiphol, is gevraagd de exploitatie over te nemen omdat de

Met de Designers Outlet Roermond

product aanslaat of niet. Afwachten is geen optie. Want wie wil groeien en

formules een meer internationale uitstraling moesten krijgen.

breidt HMSHost de activiteiten uit naar

winnen, zal proactief moeten ondernemen. Daarom heb ik zoveel waardering

andersoortige locaties dan luchtha-

voor de stappen die Kwalitaria zet met een eigen winkel, die als proeftuin gaat

vens en treinstations. Een woordvoer-

dienen voor de aangesloten ondernemers. Daarom ook heb zoveel waardering

der wil dat niet hardop bevestigen,

voor bedrijven als Leen Menken en Muller die hun logistieke kracht vernieu-

maar spreekt van het verbreden van

wend inzetten, een Jumbo die, ondanks alle hobbels, met La Place de weg

de scoop naast luchthaven en treinsta-

voorruit vindt en voor die ondernemers die een duidelijk onderscheidende

tions naar zogenoemde ‘feeling good

richting kiezen en wegkruipen uit het midden. En wat te denken van de stappen

on the move’-locaties.

die Bidvest Deli XL, Sligro, Vermaat en HMSHost momenteel zetten? Er zijn genoeg goede voorbeelden in de foodservicesector te noemen van bedrijven

Zuur

die zich klaarmaken voor de nieuwe toekomst, beduidend meer in ieder geval

Cox & Co is van het begin betrokken

dan binnen retail.

geweest bij de ontwikkeling en start van Outlet Roermond. Directeur-eige-

Steffen van Beek

Bufkes is een shopconcept van Bourgondisch-lekkere snacks

naar Wim Cox laat weten dat hij het

Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

met een Limburgse signatuur

zuur vindt dat, ondanks zijn plannen, hij ook geen gelegenheid krijgt om

Het Limburgs horecabedrijf Cox & Co

vestigen of zij de partij zijn die de

runt sinds 2001 vier horecazaken in

locaties gaat exploiteren, maar dat

het outletcentrum in Roermond: een

is vooral omdat er nog niet formeel

Bufkes Outlet, Segafredo, Piet Friet

een handtekening is gezet, want

en café DE. Volgens McArthurGlen

Wim Cox laat weten tegenover @

voldoen die formules niet meer aan

FoodClicks dat hij een afspraak heeft

het internationale karakter van de

staan om de activiteiten, inclusief de

outletcentrum voor merkfabrikanten.

130 personeelsleden over te dragen.

McArthurGlen heeft 21 outlets in

Volgens Robin Stevens, directeur van

Europa.

Outlet Roermond waren er meerdere kandidaten voor de exploitatie. “Maar

HMSHost wil op het moment van

het is vrijwel zeker dat we verder gaan

afsluiten van deze editie niet be-

met HMSHost”, zegt hij. Het bedrijf

horecalocaties te mogen exploiteren bij de nieuwe uitbreidingsplannen. Het outletcenter gaat namelijk fors uitbrei-

COMMENTAAR

den, waarbij ook is voorzien in een

tot 21.00 uur en een Döner. Outlet

een drietal verblijfshoreca op Utrecht

groei van zo’n 1500 vierkante meter

Roermond wil na de uitbreiding het

Centraal. HMSHost wordt daarnaast

horeca. Wie dat wel gaat invullen is

grootste outletcenter worden van

genoemd als belangrijkste kandidaat

onduidelijk. La Place, dat een vestiging

Europa.

voor de overname van nog enkele foodformules op de stations, die nu

heeft op een huurcontract van Cox & Co, neemt dit contract over en opent

Verblijfshoreca

nog door NS Retail worden geëx-

een tweede eigen vestiging. Ook is

HMSHost nam recent een tweetal

ploiteerd, maar waarvan duidelijk is

bekend dat HMSHost een Starbucks-

formules over van NS Retail, de

dat de NS daarvan af wil, omdat het

vestiging gaat openen, mogelijk het

exploitant van de winkels op de Ne-

bedrijf zich wil richten op de kern-

nieuwe Eveningsconcept omdat het

derlandse stations, te weten Burger

activiteiten namelijk het vervoer van

outletcenter de openingstijden verruimt

King en La Place, en opende recent

reizigers.


NIEUW: NOODLE STICKS N O O DLE STIC K PA D TH AI

N O O DLE STIC K SW EET & SOUR

N O O DLE STIC K TERIYA KI

ONTDEK ONZE NOODLE STICKS

IN 3 SMAKEN

— — — —

Uniek: Aziatisch wokgerecht als fingerfood Handige porties in 3 regionale noedelspecialiteiten Verfijnde smaken, traditionele bereiding, met de hand gerold Ultiem gemak: kant-en-klaar, te bereiden in de oven

WWW.SALOMON-FOODWORLD.COM

| +31 (0)88 - 995 35 49

VRAAG EEN GRATIS SAMPLE AAN OP DE WEBSITE


Nieuws

@Foodclicks mei 2016

Samenwerkingsovereenkomst borgt principes NFC

Bart’s Retail lanceert eigen geschillenregeling Geschillenregeling – Niet de nieuwe Nederlandse Franchise Code (NFC),

dan voor franchisenemers. “Een

maar een eigen samenwerkingsovereenkomst met de geschillencommissie

ander minpunt is dat de Code een

vormt de basis van het voorkomen van mogelijke toekomstige geschillen bij

groot aantal open normen bevat,

Bakker Bart.

die voor verschillende interpretaties

Dit zegt Jan-Joris Heling, Manager

samenwerkingsovereenkomst borgt

Juridische Zaken bij Bart’s Retail.

de meeste principes van de NFC al.

Hij is niet tegen de NFC, verduide-

De samenwerkingsovereenkomst en

lijkt Heling, maar ziet wel graag een

de geschillencommissie bieden voor

Code die werkzaam is en niet on-

ons een waarborg om samen met

nodig in ondernemerschap beperkt.

onze franchisenemers de toekomst

“Bij Bakker Bart worden mogelijke

in te gaan.”

toekomstige geschillen voorkomen door de onlangs met de franchise-

Verplichtingen

nemersvereniging Bart’s Franchise

Heling vindt overigens een minpunt

Orgaan gesloten samenwerkings-

van de huidige NFC dat er veel

overeenkomst. Deze voorziet in

meer (en verdergaande) verplichtin-

een eigen geschillencommissie. De

gen voor franchisegevers formuleert

vatbaar zijn.” De manager Juridische Zaken van Bart’s Retail vindt dan ook dat de Code nog onvoldoende duidelijkheid verschaft. Hij is niet de enige, blijkt uit een rondgang van @FoodClicks langs verschillende partijen in de franchisesector. Het Vakcentrum daarentegen is wel content met de inhoud. Patricia Hoogstraaten: “Er wordt helder uiteengezet wat er verwacht wordt vanuit franchisegevers en zolang

@05

Echt! Anders klopt het niet (meer)… Ik was recent op bezoek bij een van de vele foodfestivals met foodtrucks. Enthousiast liep ik naar binnen, klaar om verrast te worden door originele aanbieders van eten en drinken. Altijd een feest om creativiteit in het aanbieden van eten en drinken te zien, gevoed door de eigenheid van mensen. Al snel bekroop me een gevoel van teleurstelling, toen ik zag dat er een aantal foodtrucks waren die door A-merk fabrikanten verzonnen waren. Mijn festivalgevoel was verpest! Het was niet echt, en dan klopt het niet meer. Echtheid In de tijd waarin we leven is ‘echtheid’ een belangrijke kernwaarde. Of iets ‘echt’ is is steeds vaker bepalend of we het aantrekkelijk vinden. Als iets niet echt is levert dat afkeur op. Als iets echt is kunnen we ons ermee verbinden. En het is het verbinden dat in de tijd waarin we leven cruciaal is. In het tijdperk van verbinden zoeken we zaken in ons dagelijks leven die dichtbij onszelf liggen. We associëren ons niet graag met zaken die niet kloppen. Marketing zoals het ‘vroeger’ was In de laatste decennia zijn we opgevoed met marketing waarbij we werden verleid door prachtige verhalen en prachtige acteurs. Glimmende tanden,

partijen zich daaraan houden is er

witter dan witte was, bekende mensen die bepaalde producten gebruiken,

niets aan de hand.” >>@22

oogverblindende schoonheden die hun haar wassen met de juiste shampoo… We zijn er allemaal ingetrapt. Marketing was bedoeld om veel producten te

More2Market onderzoekt zondagopening cafetaria

‘Het is een symbiose’

verkopen en dat deden merken door zich mooier voor te doen dan ze zijn. Transparantie en geloofwaardigheid Die tijd is voorbij. We leven in een tijd waarin transparantie het toverwoord is. Zeker als het gaat om eten en drinken is echtheid van cruciaal belang.

Omzetontwikkelingen – Heeft de zondagopenstelling van supermark-

vaak een kat. Gepensioneerden

Langzaam maar zeker wordt dat een basisvoorwaarde voor al het aanbod.

ten invloed op de omzet van de cafetaria? Rien de Koning van More-

hebben juist vaker een hond”, weet

Informatie en transparantie over herkomst en productsamenstelling.

2Market onderzocht het. Zijn conclusie: de lokale supermarkt en lokale

De Koning. Uit verder onderzoek

Geloofwaardigheid is daarbij een belangrijk element. Past wat ik als merk

cafetaria kunnen zomaar elkaars omzet versterken.

van hem blijkt ook dat mensen die

of aanbieder claim bij wie ik ben. Dat wordt tegenwoordig door anderen

op zondag boodschappen doen ook

beoordeeld!

Er zijn steeds meer supermarkten

De zondagomzet lijkt daarmee

vaak naar de cafetaria gaan. “De

op zondag open. De totale omzet

vooral een verschuiving te zijn naar

relatie is daarmee aangetoond, niet

Rol van A-merken

van de supers op die dag is dan

de zondag ten koste van de andere

of deze positief of negatief werkt.”

Voor A-merken lijkt het op sommige vlakken heel moeilijk om aan deze nieuwe

ook gestegen van 0,4 miljard euro

dagen.”

Gemak dient de mens in combinatie

verwachting te voldoen. Het concept ‘A-merk’ stamt nog uit de vorige eeuw

in 2010 (1,2% van de totale omzet)

met voldoende geld en gebrek aan

en kan bijna niet echt zijn, zo is een veronderstelling die leeft bij een grote groep mensen. Tegelijk geeft het op een aantal vlakken juist veel vertrouwen

naar 1,2 miljard euro in 2014. In

Consumptiepatroon

tijd pleiten ook voor het logische

2015 is de omzet zelf opgelopen

De oorzaak van de druk op het

verband tussen én het vaak naar

aan consumenten. Een moeilijke spagaat waar de schijn vaak tegen is op dit

naar 1,5 miljard euro (4% van de

cafetaria lijkt volgens De Koning

het cafetaria gaan én het gebruik

moment. En daarom moeten A-merken harder hun best doen.

totale omzet). Maar is deze ontwik-

veel meer te liggen in een veran-

maken van de zondagsopening.

keling de oorzaak van de druk op

derend consumptiepatroon. “Die

De Koning: “Het gelijk opgaan van

Geen valse beloften

de omzet van cafetaria’s? Immers

bevinding sluit ook veel meer aan

gebruik maken van de zondagsope-

Het begint bij het nalaten van valse beloften. Dat kan echt niet meer!

de zondagopening haalt een 1

bij de feiten van de avondopening.

ning en gelijktijdig toch vaak naar

Communicatie over de productsamenstelling moet in lijn zijn met de inhoud. A-merken hebben aangetoond hierin hardleers te zijn. Bepaalde aspecten

miljard meer omzet naar zich toe

Namelijk vooral het contrast tussen

het cafetaria gaan past daarnaast

in een periode van vijf jaar. En in

werken en niet-werkenden is bij de

prima bij de doelgroep van jonge

dezelfde periode van 2010 naar

avondopening groot. Zo besteden

tweeverdieners en eenpersoons-

2015 is het cafetariaomzet met een

tweeverdieners bijna een vijfde

huishoudens. Van een direct nega-

100 miljoen euro gedaald, stelt De

van hun supermarktuitgaven in de

tief effect van de zondagopening op

Koning. “De conclusie dat de groei

avond. Bij gepensioneerden is dat

de cafetariaomzet is dan ook op zijn

van de supermarkt ten koste gaat

maar 3 procent. Aan bepaalde pro-

zachtst gezegd een conclusie is die

van het cafetaria is te kort door de

ductgroepen is ook goed te zien dat

kort door de bocht is. Het is eerder

bocht. Namelijk de supermarkt-

werkenden na zes uur over de vloer

een symbiose waar de nabijheid

omzet in totaliteit stijgt maar met

van supermarkten komen. Zo wordt

van lokale supermarkt en lokale

iets meer dan 1 procent waar de

kattenvoer in de avonduren goed

cafetaria zomaar elkaars omzet

zondagomzet met 20 procent stijgt.

verkocht. Tweeverdieners hebben

zouden kunnen versterken.”

sterk benadrukken die goed uitkomen, maar eigenlijk niet helemaal kloppen is een eigenschap die illustreert dat de ‘oude marketing’ nog dominant aanwezig is bij bepaalde bedrijven. Heel gevaarlijk omdat je tegenwoordig dan snel het risico loopt om helemaal af te doen. Nieuwe authenticiteit Merken moeten in mijn beleving op zoek naar nieuwe authenticiteit. Wat past bij wie ik ben als merk en hoe kan ik dat transparant en geloofwaardig uitdragen? En hoe past dit bij de identiteit van de mensen die zich met mijn product willen verbinden: de aanbieders en de consumenten van eten en drinken. Deze nieuwe authenticiteit vraagt om goede zelfkennis en creativiteit. Bovenal vraagt het om eerlijk te blijven naar jezelf en daarmee naar de kopers van je product. In deze tijd is het belangrijker dan ooit om ‘echt’ te zijn. Hierbij is het cruciaal je niet mooier voor te doen dan je bent. Daar prikken mensen doorheen

Het overzicht laat zien dat naarmate je vaker naar het cafetaria gaat, je minder vaak DDW (doordeweeks) overdag je boodschappen doet, en juist vaker DDW ’s avonds of op zondag. En tevens blijkt dat vooral jongeren dit doen. Onder de 30 jaar haalt meer dan 25% van zijn boodschappen ’s avonds en meer dan 10% op zondag, resp. 5x zoveel en twee keer zoveel als de groep ouder dan 60 jaar.

en ben je verder van huis dan je wilt. Ga op zoek naar jouw (vernieuwde) echtheid en laat dat je fundament zijn. Anders klopt het niet meer voor jou, en daarmee zeker niet voor de mensen die je wilt bereiken! P.S. Wil je meer lezen over het dilemma ‘vernieuwen’ versus ‘verbeteren’, dan raad ik je aan het boek van Rob Adams met de titel ‘Versus’ te lezen. Wil je meer weten over The Out of Home Company kijk op www.oohcompany.com of mail mij op rob@oohcompany.com.


Onze nieuwe drinkbeker! Veel duurzamer*

BOERenLAND zit vanaf nu in een handig pakje. Net zo veel. Net zo lekker. *De Carbon Footprint zal t.o.v. de huidige drinkbeker met meer dan 50% verlaagd worden / gemaakt van karton met FSC keurmerk / gemaakt met Biobased plastic.


Bezorging

@Foodclicks mei 2016

@07

Bezorgdienst vergroot vooral aandeel online foodbestellingen

Online supermarkt Picnic zoekt groei en breidt uit naar Utrecht Bezorging – Ze groeien hard en worden gevreesd door supermarktondernemers, maar wie met online supermarkt Picnic praat, ziet toch vooral het avontuur van een aantal ondernemers dat bezig is met een start-up. Weliswaar eentje met een enorme groeipotentie, maar vooralsnog geconcentreerd rondom Amersfoort. Met de recente sprong naar Utrecht maakt Picnic duidelijk dat het hen wel serieus is.

Picnic is een initiatief van vier ondernemers: internetondernemers Joris Beckers en Frederik Nieuwenhuys waren de eigenaren van Fredhopper, de ontwikkelaar van personalisatiesoftware voor webwinkels, Bas Verheijen is voormalig marketingdirecteur van Albert Heijn en C1000 en Michiel Muller stond eerder aan de wieg van de onbemande tankstations Tango en ANWB-concurrent Route Mobiel. Niet de minsten dus. Picnic levert alle boodschappen, van dagverse producten als brood, groente en vlees tot A-merken. De klant bestelt zijn boodschappen met

Michiel Muller: “Onze logica is dat als mensen online wel mode kopen, waarom zouden ze dan

behulp van een app, waarmee hij

niet online boodschappen doen?”

door de afdelingen ‘swipet’. Betaling vindt in de app plaats, zodat bij aflevering van de boodschappen geen

pen elektrische wagentjes. De klant

toen de initiatiefnemers zagen dat

eens dagen aan versheid winnen in

Bezorging per wijk

pinpas nodig is. Picnic geeft volgens

kiest zelf welke rit het beste uitkomt

er in Nederland steeds meer online

de keten. Dat zien we ook terug; het

Alle artikelen worden ’s ochtends

mede-initiatiefnemer Muller vooral

op vooraf bepaalde dagen en weet

werd gekocht, alleen de online-

vertrouwen in versproducten online

in het eigen dc in Nijkerk gepickt

een boost aan het online bestellen

met de recent geïntroduceerde

aanschaf van dagelijkse boodschap-

is fors gestegen.” Het assortiment

en in speciale frames klaargezet.

van boodschappen. En in die markt

boodschappenradar tot op de

pen bleef daarbij ver achter. Muller:

van Picnic is sinds de start sterk

Vervolgens worden de frames met

is voor iedereen ruimte.

minuut precies hoe laat de bezorging

“Het percentage online boodschap-

gegroeid. “Samenstelling van het as-

de mandjes van de consumenten

plaatsvindt. Dankzij de innovatieve

pen lag op circa 1 procent, nu heeft

sortiment vindt in samenspraak met

op de lokale hubs in Amersfoort

Specialisten

distributiemethode en de samenwer-

10% van de huishoudens in de

onze klanten plaats,” aldus Muller.

en nu ook in Utrecht overgezet op

Met een team van dertig specialisten

king met supermarktorganisatie Boni

omgeving Amersfoort bij ons be-

“En met onze fijnmazige en duur-

de elektrische autootjes voor de

is er in alle stilte gewerkt aan de

in Nijkerk, die inkoopt via Superunie,

steld. Onze logica is dat als mensen

zame stadsdistributie kunnen we

fijnmazige distributie naar de klant.

nieuwe distributiemethode die Picnic

zijn de prijzen van de boodschap-

online wel mode kopen, waarom

onze logistiek ook openstellen voor

De bezorging gebeurt per wijk en er

hanteert. De online supermarkt

pen laag en kan de bezorging gratis

zouden zij dan niet online dagelijkse

anderen. Bepaalde streekproducten

rijden dus vele Picnic autootjes op

brengt de bestelde boodschappen

plaatsvinden.

boodschappen willen aanschaffen?

of kleinere leveranciers, zoals Sam-

hetzelfde moment door de wijk heen.

Zeker omdat wij de kwaliteit van de

bal Bert, kunnen we op die manier

producten hoog houden en ook nog

eenvoudig meenemen.”

zonder onnodige tussenschakels in de wijk rond met speciaal ontwor-

Het idee voor Picnic werd geboren

De planning wordt uitgevoerd in Amersfoort. “Het zijn allemaal jonge mensen, die met ons meedenken hoe dingen efficiënter en beter kunnen”, zegt Muller. “Het oplossen van problemen, zien zij als hun eigen uitdaging. Dat werkt voor ons gemakkelijk. We hoeven ons hoofdzakelijk bezig te houden met de verdere uitbreiding van ons verzorgingsgebied en ons te richten op klantwensen. In de toekomst is het denkbaar dat wij de retouren van Wehkamp meenemen, bijvoorbeeld. Om de rit efficiënter te maken. En om klanten te ontzorgen. Inmiddels hebben we klanten die twee maal per week be-

De online supermarkt brengt de boodschappen zonder

Picnic startte de bezorgservice in Amersfoort, maar breidt nu

tussenschakels in de wijk rond

uit naar Utrecht

stellen, dus de frequentie waarmee we langskomen, loopt op. Zeker in de toekomst neemt dit een verdere vlucht, denken wij”, aldus Muller.


@08

Koffie & thee

@Foodclicks mei 2016

Volop kansen om met koffie en thee omzet en rendement te verhogen

Koffie, het verse vloeibare goud

Convenience – Koffie en thee zijn in Nederland ongekend populair. Elke

snelle opmars door. Formules als

Stappen

Bonjour shopconcept aan de A2 bij

zichzelf respecterende locatie buitenshuis heeft een koffie- en theevoor-

Starbucks, Doppio en Coffee Com-

Loop een willekeurig tankstation

Hoofddorp. Een loungehoek biedt

ziening. De vraag is hoog en de ontwikkelingen gaan razendsnel. Maar

pany openen in hoog tempo nieuwe

binnen en koffie is nergens ver weg.

hier drie Illy koffie-automaten die kof-

kansen zijn er met koffie en thee ook. In de zorg, binnen bedrijven, in de

vestigingen en trekken veel jong

BP is al jaren actief met het Wild

fiespecialiteiten schenken en waarbij

tankshops en zeker ook in de horeca. Met de juiste invulling en beleving

publiek. In tankstations, in bedrijven

Bean Café, Shell schenkt koffie

contactloos kan worden afgerekend.

valt er met goede koffie en thee nog veel winst te behalen.

en in ziekenhuizen is eveneens een

onder de vlag van deli2go, Total

Degene die nog een stapje verder

inhaalslag aan de gang en wordt De Nederlandse horeca heeft schit-

cialiteiten die worden bekroond

vooral koffie op een steeds hoger

terende voorbeelden van topkwa-

met hippe latte art. Steeds meer

niveau gebracht. Terecht, want de

liteit koffie- en theevoorzieningen.

restaurants en cafés zetten bijzon-

locatie die meer beleving creëert

Met de mooiste apparatuur maken

dere theeën op de menukaart en

en traffic genereert kan met goede

professionele barista’s op wens

theehuizen zijn er ook al. Daarbij

koffie en thee zijn omzet fors ver-

van de klant fantastische koffiespe-

maken de koffiewinkelketens een

hogen.

De Rolls Royce als eyecatcher Wanneer traditie en ervaring wordt gecombineerd

‘We kijken hoe we voor de juiste beleving en invulling van die momenten kunnen zorgen’

met innovatie dan is het resultaat de Victoria Arduino

werkt in hun Café Bonjour samen

wil gaan kan terecht in de bakery.

388 Black Eagle, de officiële wedstrijdmachine van

met Douwe Egberts en Texaco

Hier bereidt een barista met verse

het World Barista Championship.

schenkt de espresso van Lavazza.

bonen van Pelican Rouge uit de mo-

Deze espressomachine is baanbrekend door haar

In Shell tankstation Haarrijn aan de

dieuze Cimbali een koffie naar wens

ontwerp, hoogwaardige materialen en technologie

A2 bij Breukelen heeft koffieketen

van de klant.

en voor horecabedrijven die kwaliteit van het

Starbucks Neerlands eerste ves-

koffieproduct op de eerste plaats zetten. De Black

tiging in een tankstation geopend.

Tony’s

Eagle is een echte eyecatcher. Nu is hier het nieuwe

Groothandel Lekkerland opereert

Dit voorjaar verraste De Haan

type VA 358 White Eagle aan toegevoegd. Zowel de Black Eagle als de White Eagle zijn de Rolls Royces onder

in ruim driehonderd tankstations

Minerale Oliën in twee onbemande

de professionele espressomachines en openen alle deuren in de wereld van koffie. De espressomachines zijn

met het koffieconcept Piacetto. Hoe

tankstations in Dordrecht en

leverbaar via koffiebranderij Mocca d’Or.

belangrijk koffie voor een tanksta-

Eindhoven met het concept Tony’s.

tion is, toont Total Aurora in haar

Ook hier staat topkwaliteit koffie


Koffie & thee

@Foodclicks mei 2016

@09

centraal. Zelfs een professioneel

shop transformeert koffie tot speer-

koffiehuis kan in kwaliteit moeilijk

punt van de shop. Met gemiddeld zo’n

wedijveren met die van Tony’s. Die

2,4 koppen koffie per dag behoren de

kwaliteit wordt geborgd door de

Nederlanders tot de grootste koffie-

samenwerking met CoffeeLab van

drinkers ter wereld en op de weg is

Koffiebranderij Mocca d’Or heeft Santas Koffie over-

barista Jeroen Veldkamp. CoffeeLab

de behoefte aan koffie onverminderd

genomen. Na de laatste jaren autonoom een stevige

zorgt voor de juiste bonenmelange,

groot. Een grote markt waarin de ont-

groei te hebben gekend, versterkt Mocca d’Or hiermee

de correcte instellingen van de

wikkelingen snel gaan en waarin volop

haar positie in de out-of-home koffiemarkt. Santas Koffie

apparatuur en de training van het

wordt geïnnoveerd en geïnvesteerd.

is een MVO koffieconcept met kwaliteitskoffies voor op

personeel. Haan wil het concept

Verse bonen, meer variëteiten en ver-

het werk en in de horeca. Alle koffies zijn verpakt in

Tony’s verder uitrollen in Nederland.

se melk zijn onlosmakelijk verbonden

trendy blikken en houten kratten. Deze materialen worden

In Esso tankstation De Buunder-

aan het succes van een koffieconcept.

keer op keer hergebruikt, zijn makkelijk afsluitbaar, handig

kamp aan de A12 bij Ede opende

Het is nog maar een paar jaar geleden

en tijdbesparend in gebruik en perfect vormgegeven

Douwe Egberts in mei de eerste D.E

dat instantkoffie rijk vertegenwoordigd

om het gebrand product in te bewaren. Santas Koffie is

Coffee Kitchen van Nederland in een

was door het gemak en de kostprijs.

een topkwaliteit koffiemerk, biologisch en Fairtrade gecertificeerd. Met Santas Koffie heeft Mocca d’Or een mooi

tankstation. De D.E Coffee Kitchen

Door de veranderde voorkeur van de

ankerpunt in Rotterdam en omgeving voor bedrijven en horeca.

biedt hier twee high tech machines

consument draait het nu steeds vaker

waar de consument zelf hoge kwa-

om bonenkoffie, per kopje vers bereid

Mocca d’Or versterkt positie met Santas Koffie

liteit koffiespecialiteiten kan zetten

en van hoge kwaliteit. Daarbij wordt

van verse bonen. In het concept,

beleving steeds belangrijker. Anno

dat Douwe Egberts ontwikkelde

2016 draait het om de koffie en de

voor in kantoren, zijn de bezoekers

machine, om beleving creëren, om

Op het gebied van koffieconsumptie is Nederland de

zélf de barista. Met plekken om te

waarde toevoegen en om het inspelen

nummer 1 van de wereld. Uit onderzoek van Euromonitor

zitten, biedt D.E Coffee Kitchen hier

op de behoeftes van de consument.

blijkt dat de Nederlandse consument met gemiddeld 2,4

een plek waar bezoekers kunnen

Nederlander grootste koffieleut ter wereld

koppen koffie per dag ’s werelds grootste koffieleut is.

ontspannen en kunnen genieten van

Begrijpen

Op jaarbasis is dat circa 150 liter koffie per persoon. We

goede koffie en thee.

Succesvol zijn met koffie begint

worden op de voet gevolgd door Finland, Zweden en De-

volgens marketing director Sander

nemarken. De Verenigde Staten, het land van Starbucks,

Omrijden

van der Linden van Jacobs Douwe

zit met gemiddeld 0,9 kopjes koffie per dag wereldwijd

Koffie is een van de meest belang-

Egberts Professional Benelux door

gezien in de middenmoot. Volgens Douwe Egberts drin-

rijke klantentrekkers in een tanksta-

als ondernemer je consument te

ken 4 van de 5 Nederlanders dagelijks koffie en/of thee.

tion. Het is ook een van de weinige

begrijpen. “Wat verwacht hij? Welke

23% drinkt meer dan vijf koppen koffie per dag; 39%

producten waar de automobilist

inzichten heb je over de momenten

tussen drie en vijf koppen per dag.

bewust naartoe gaat, ja zelfs voor

en behoeften van die consument,

omrijdt. Van onderdeel van de tank-

of dit nu werknemers of gasten

@VERTENTIE

Kwaliteitskoffie in de horeca. Dat is onze passie, daar staan wij voor.

DE koffie sPECIALIST VOOR HORECA

De branderij van Mocca d’Or heeft een lange traditie in het ambachtelijk branden en aan de man brengen van kwaliteitskoffie. In 1930 begonnen als Algra koffie in Zwolle, heeft het zich ontwikkeld tot een toonaangevende top 10 speler in de Nederlandse koffiemarkt. Mocca d’Or brandt de mooiste koffiesoorten voor de horeca volgens de Slowroast methode. Zo komen de smaak en het aroma het best tot hun recht. Voor de optimale koffiebeleving heeft Mocca d’Or verschillende uitgekiende koffieconcepten. Mocca d’Or investeert in haar ambitie om het totale koffieproduct binnen de horeca naar een hoger level te tillen en ultieme koffiebeleving te bieden! Met de beste machines van Nuova Simonelli en Victoria Arduino, prachtig servies, uitstekende service en een compleet ‘around the cup’ assortiment kunt u koffie presenteren waar u trots op bent.

Koffieconcepten waar we trots op zijn

SLOW ROAST

Naast het prachtige Mocca d’Or koffieconcept, zet Mocca d’Or in op MVO concepten! Zo is in 2011 het Earth Coffee Concept zeer succesvol in de markt gezet in samenwerking met Earth Concepts, van het welbekende Earth Water. En sinds begin mei 2016 is Mocca d’Or trotse eigenaar van Santas Koffie, een prachtig MVO koffieconcept voor horeca en bedrijven dat bestaat uit biologisch en Fairtrade gecertificeerde koffie, verpakt in trendy duurzame blikken en houten kratten.

ESPRESSO AUREO

Exclusief dealer van:

Bonen 100% Arabica Slowroasted en krachtig van smaak.

moccador.com


De New Generation

Ontdek de WMF 5000 S De WMF 5000 S vult de succesvolle New Generation-serie van WMF aan in het middensegment, zowel wat de koffiecapaciteit als de prijsstelling betreft. Deze koffiemachine valt op door zijn compacte bouw, beschikt over een intuĂŻtieve bediening via het touch display en garandeert een hoog kwaliteitsniveau voor alle koffiespecialiteiten. Maar de meest opvallende optie is Dynamic Milk. Dit systeem verzorgt volautomatisch warme en koude melk en melkschuimspecialiteiten. Kijk voor meer informatie over de WMF 5000 S en Dynamic Milk op: www.wmf5000s.com

WMF NEDERLAND B.V. Gyroscoopweg 82/84, 1042 AX Amsterdam Telefoon: 020-480 80 85 E-Mail: business@wmf.nl Internet: www.wmf-koffiemachines.nl Showroombezoek op afspraak.


Koffie & thee

@Foodclicks mei 2016

In Esso tankstation De Buunderkamp aan de A12 bij Ede heeft koffiebrander Douwe Egberts half mei de eerste D.E Coffee Kitchen

@11

hebben gedaan. Door goed te kijken

Van der Linden. Ondanks alle inspan-

in plaats van slechts een kopje

welke rol koffie en thee binnen een

ningen van gerenommeerde koffie-

koffie. De vraag naar een kwalitatief

onderneming zouden kunnen spelen,

aanbieders en de leveranciers van de

hoogwaardige kop koffie of thee,

kan de voorziening beter worden

mooiste apparatuur en presentatie-

ook onderweg, zal blijven toenemen.

aangesloten op de wensen van de

middelen, is en blijft het de onder-

Ontwikkelingen die ondernemers ook

consument van die bepaalde

nemer zelf die de sleutel in handen

de komende jaren de mogelijkheid

onderneming. Met als resultaat tevre-

heeft om succesvol koffie en thee te

geven de consument te verleiden en

den en gemotiveerde werknemers

verkopen. Het gaat om het creëren

zo meer rendement uit koffie en thee

of blije terugkerende gasten”, aldus

van een verwenmoment onderweg

te halen.

De volgende stap voor de echte koffieliefhebber: slow coffee Koffie is populair en de ontwikkelingen staan dan

Daar waar een espresso in 25 seconden wordt gezet,

ook niet stil. De nieuwste trend op koffiegebied is

neemt het maken van een kopje slow coffee zo’n drie tot

die van een zetmethode waarin het draait om tijd

vijf minuten in beslag. Net als bij de ouderwetse snelfilter

en smaak: slow coffee.

wordt bij slow coffee heet water op versgemalen koffie in een filter geschonken. Langzaam druppelt het hete, niet

Hippe horecazaken die koffie en koffiebeleving centraal

kokende, water door het koffiemaalsel. De versgemalen

in hun bedrijfsvoering hebben, hebben sinds kort slow

koffieboon krijgt alle tijd om zijn smaken en aroma’s aan

coffee op hun menukaart staan. De term slow coffee slaat

het water mee te geven. Een methode die niet alleen leuk

op de tijdsduur die de zettechniek vraagt. In de koffie-

is om ‘live’ te zien, maar die ook een bijzondere koffie met

zaken die dit doen betekent het naast het nemen van de

een milde smaak oplevert.

nodige tijd voor een bijzondere kop koffie, ook de ultieme koffiebeleving. De koffie wordt immers, inclusief uitleg, ter

Het vernieuwde Texaco tankstation aan de A2 bij Beesd biedt sinds kort een opvallende koffiepresentatie van Lavazza

plekke voor het oog van de consument gezet. Er bestaan verschillende technieken om slow coffee te maken, waarbij die met de Aeropress, Syphon, Chemex en Hario V-series de bekendste zijn. Geschikt Slow coffee is populair geworden omdat de nieuwe generatie koffie-experts heeft ontdekt dat de ‘snelle’ techniek van espresso maken niet voor elke koffiesoort geschikt is. Slow coffee lijkt veel op de ‘ouderwetse’ filterkoffie.

Voorkeur consument voor merk koffie verschilt per provincie Haan biedt onder het nieuwe onbemande shopconcept Tony’s

De Nederlandse horeca toont grote regionale

koffie gezet door een barista van CoffeeLab

verschillen in de populariteit van koffiemerken. Dit blijkt uit cijfers van Datlinq over het jaar 2015. Waar merken als Lavazza, Mocca d’Or en Peeze in

zijn. Daar kunnen wij als leverancier

lingen”, aldus Van der Linden volgens

een of meerdere provincies een grote distributie

vanuit onze kennis en kunde goed bij

wie dat breder gaat dan koffie en

hebben, spelen ze in andere provincies een kleine

helpen. Samen met de ondernemer

thee alleen. “We kijken hoe we voor

rol.

kijken we naar de verschillende rollen

de juiste beleving en invulling van

die koffie en thee kunnen spelen bin-

die momenten kunnen zorgen, zodat

Volgens het onderzoeksbureau is Douwe Egberts het

nen die onderneming gedurende de

ze relevant zijn voor de ondernemer

merk dat met een numerieke distributie van 17,1% in de

verschillende momenten op de dag.

om voor hem waarde toe te voegen,

horeca over alle provincies de sterkste positie heeft. Met

Dat doen we door die momenten in te

naast de waarde die het toevoegt

een numerieke distributie van 29% is D.E. vooral popu-

vullen en echt waarde toe te voegen

voor de consument. Voorbeeld is het

lair in de horeca in de provincie Friesland. Op gepaste

aan dat moment voor die consument.

Carista concept, een concept dat de

afstand van Douwe Egberts is Lavazza de nummer twee

Kun je de behoeftes aan kwaliteit,

dagelijkse momenten in kleinschalig

in de Nederlandse horeca. Het merk heeft een landelijke

gemak, snelheid, duurzaamheid en

wonen verrijkt. Hiervoor bieden we

numerieke distributie van 4% en is vooral sterk in Noord-

verse bonen, in de Nederlandse sportkantines is filterkof-

service perfect invullen, dan levert dat

een complete set middelen om vrijwil-

Holland (8%). Illy heeft een hoog distributie-aandeel in

fie de meest gebruikte koffie en in de zorgsector wordt het

tevreden consumenten op.”

ligers te activeren en diverse handvat-

Zuid-Holland (5%), Smit & Dorlas is sterk vertegenwoor-

meeste vloeibare koffie gebruikt.

ten om mooie momenten te creëren

digd in Utrecht (11%) en Peeze is met eveneens 11%

Winst

waarin ouderen de aandacht krijgen

distributie nadrukkelijk aanwezig in de horeca in Gelder-

Koppen

Van der Linden gelooft dat er met

die zij verdienen. Belangrijk, want

land. Beukenhorst heeft een goede positie in Overijssel

In de meeste horecazaken worden er volgens Datlinq ge-

goede koffie en thee nog veel

aandacht voor de bewoners is door

(14%), Mocca d’Or in de Zeeuwse horeca (15%) en

middeld minder dan 50 koppen koffie per dag geserveerd.

winst valt te behalen. “Dat start bij

de hoge werkdruk in de zorg vaak

Bazar, een merk van Heineken, doet het goed in Gronin-

In 20% van de outlets wordt tussen de 51 en 100 koppen

het begrijpen van de behoeftes en

onvoldoende”, aldus Van der Linden.

gen (6%). Espressomerk Segafredo is ook populair in

koffie geserveerd en in 20% meer dan 100 koppen koffie.

Groningen met een distributie van 10%.

verwachtingen van de consument

Landelijke numerieke distributie koffiemerk

op de verschillende momenten in de

Kansen

diverse kanalen. De kans om hier zo

Volgens Van der Linden valt er op

Aandeel

goed mogelijk op in te spelen zit in

veel locaties in het out-of-homekanaal

Ondanks dat het distributieaandeel van Douwe Egberts in

1. 17,1% Douwe Egberts (Friesland 29%)

het met de handelspartner oppak-

nog winst te behalen uit koffie en

elke provincie het hoogst is, loopt volgens Datlinq het aan-

2. 4,0%

Lavazza (Noord-Holland 8%)

ken en kijken hoe dit in een koffie- en

thee. “We zien dat het belang van

deel van de Utrechtse koffiebrander terug. Ook de andere

3. 3,9%

Bazar (Groningen 6%)

theevoorziening kan worden vertaald.

goede koffie en thee heel groot is

koffiemerken in de top 10 laten in aandeel een teruggang

4. 3,8%

Smit & Dorlas (Utrecht 11%)

Als leverancier verdiepen wij ons

voor gasten en werknemers op de

zien. Uitzondering hierop zijn Lavazza en Mocca d’Or die

5. 3,5%

Peeze (Gelderland 11%)

hiervoor goed in de wereld van onze

werkvloer, in de zorg, op universitei-

landelijk aandeel weten te winnen. De koffie-zetmethode

6. 3,4%

Segafredo (Groningen 10%)

klant en hoe wij kunnen bijdragen aan

ten, maar ook in de horeca. Dit blijkt

verschilt volgens Datlinq in de foodservicemarkt per seg-

7. 3,1%

Mocca d’Or (Zeeland 15%)

het behalen van zijn bedrijfsdoelstel-

ook uit diverse onderzoeken die we

ment. In de horeca wordt met name gebruik gemaakt van

8. 3,0%

Illy (Zuid-Holland 5%)

(sterk in provincie)


Filled with

s s e n i p p Ha NEW

American Bakery meets Nutella®. In deze snel veranderende tijden kiezen consumenten steeds meer voor traditionele en betrouwbare merken. Met onze premium muffin, heerlijk gevuld met de originele Nutella®, kom je tegemoet aan die trend. Je vervult de wensen van je klanten én je verrast hen meteen met superieure kwaliteit en een unieke smaakervaring.

muffins made with

TRY IT. TASTE IT. LOVE IT.

*Nutella® is een geregistreerd merk van Ferrero.

Contacteer uw grossier of uw CSM contactpersoon voor meer informatie. En verzeker je van een mooie extra-omzet met dit sterk impulsproduct en supertevreden klanten!


Koffie & thee

@Foodclicks mei 2016

@13

Thee veel méér dan een zakje in een glas heet water

Hoewel thee in het out-of-homeka-

theewinkels en theehuizen. Plek-

Aandacht

hebben in hun vak en iets over het

een goede combinatie van product-

naal nog niet de status van koffie

ken waar de beleving en herkomst

Thee biedt in ons land nog ongeken-

product willen vertellen. Belang-

aanbod, presentatie en sfeer maakt

heeft, is thee duidelijk aan een

rond thee centraal staan en waar de

de verkoopkansen. Op veel locaties

rijk bij een natuurproduct als thee.

de ondernemer zijn locatie dé plek

inhaalslag bezig. Waar de kof-

consument ook meer te weten komt

is de theebeleving onvoldoende.

Daarnaast moeten ze de consument

waar jong en oud willen genieten van

fieconsumptie in ons land vrijwel

over de herkomst, het verhaal achter

Thee moet de consument verrassen.

het idee geven een gast te zijn. Door

een lekkere kop thee.

stagneert, groeit de theeconsump-

thee. Verschillende theesoorten en

Operators moeten hier op inspelen

tie nog steeds. Profiterend van de

smaken zorgen voor variatie. En er

door beleving toe te voegen. Dit

gezondheidstrend en de inspan-

gebeurt meer: een groeiend aantal

kan vooral door de theesoorten en

ningen van de grote theemerken,

horecazaken biedt de mogelijkheden

-mogelijkheden prominent op de

toont thee aan dat het vandaag de

om met thee verrassende cocktails

menukaart te vermelden, door een

Tips voor een hogere omzet met thee

dag veel méér is dan een zakje in

te maken. Steeds meer horeca-

duidelijke presentatie in de zaak

Zorg voor de juiste zichtbaarheid en presentatie

een glas heet water.

locaties hebben professionals in

en door combinatieaanbiedingen.

Creëer gedurende dag diverse theemomenten, zoals een ‘high tea’

huis die met de siropen van Monin

Behalve het toevoegen van beleving

Thee is in het out-of-homekanaal

theevarianten maken, geserveerd in

zorgt zichtbaarheid van thee voor

nog niet zo groot als koffie. Nog niet,

hippe glazen en met bijbehorende

meer aandacht en meer verkopen.

want alle kenners zijn het erover

hapjes. Zo wordt dat kopje thee van

Ondanks alle inspanningen van vele

Verras met theecocktails

eens dat thee de komende jaren

anderhalve euro ineens een specia-

aanbieders, is het de ondernemer

Laat zien uit welk land de thee komt die u serveert

nog veel groter gaat worden. Uiter-

liteit waarvoor, uiteraard geserveerd

zelf die de sleutel in handen heeft

Siropen smaken heerlijk in thee en zorgen voor meer beleving

aard door de inspanningen van de

in een mooi glas en met een koekje

om succesvol te zijn met thee. Dit

Thee kan goed als aantrekkelijke combideal met een broodje en

grote theemerken in ons land, maar

erbij, gerust het dubbele kan worden

betekent dat je enthousiaste mede-

ook door de opkomst van speciale

gevraagd.

werkers moet hebben die plezier

of ‘afternoon tea’ •

Bied thee aan in combinatie met lekkernijen als cake, koekjes, muffins of macarons

snack (Bron: Unilever Foodsolutions)

Bradley’s Piramini theelijn in nieuw jasje

3 koppen thee per dag

Mocca d’Or biedt voor horecaondernemers het complete thee-

Profiterend van de gezondheidstrend, is thee bezig aan een opmars.

concept van Bradley’s. Bradley’s staat bekend om haar kwaliteit

In totaal drinken theeliefhebbers in Nederland per dag zo’n 3,5 mil-

en innovatieve theeconcepten. De Piramini theelijn, die bestaat uit

joen liter thee. Dit komt neer op bijna 3 koppen thee per dag en iets

1 kops doosjes met piramide theezakje, is nu in een nieuw jasje

meer dan 100 liter thee per jaar. Naast de zwarte-, groene-, witte- of

gestoken en verkrijgbaar bij Koffiebranderij Mocca d’Or.

oolongthee die afkomstig is van de theeplant Camellia sinensis, wordt er vandaag de dag steeds meer kruidenthee gedronken, zoals kamille

Deze Bradley’s Piramini 2.0 biedt een prachtig vormgegeven en

en rooibos. Hoewel thee vooral in de supermarkt wordt gekocht,

samengesteld theeassortiment met nu nog meer exclusieve sma-

neemt het gebruik buitenhuis toe. Vrouwen zijn nog altijd de grootste

ken: hip, stijlvol en kwalitatief. Het kleurrijke assortiment is volledig

theedrinkers. Door de toegenomen arbeidsparticipatie van vrouwen zit

Fairtrade gecertificeerd en verkrijgbaar in assortimentdisplay of

de consumptie van thee op werk flink in de lift.

houten theekist.


Cookie Pucks XL. Eén GROOOTE verwennerij! NIEUW VERS UIT DE OVEN: KLAAR OM TE SERVEREN!

Cookie pucks zijn hot. Niet alleen in Amerika, waar ze oorspronkelijk vandaan komen. Ook in Europa vallen ze steeds meer in de smaak. Je kan ze vers uit de oven presenteren, zodat je klanten er meteen ten volle van kunnen genieten. Een warm antwoord op de groeiende vraag naar variatie en nieuwe smaakbelevingen … Met de Lemon & White choc Cookie XL en de Macademia & White choc Cookie XL zet CSM alvast de cookie trend voor de zomer. En we zien het meteen groot! Fijnproevers op zoek naar nieuwe traktaties zullen zich maar wat graag laten verleiden door de ovenverse geur, de onweerstaanbare look en de frisse, exclusieve smaak van deze XL-verwenners! Een unieke combinatie van witte chocolade, nog steeds een van de populairste smaken, en citroen en macademia, twee zomerproducten bij uitstek. Vraag meer informatie aan uw grossier of uw CSM contactpersoon. Verrijk je zomerassortiment met de nieuwste American cookie trend … en verzeker je van een mooie extra-omzet, meer impulsaankopen en supertevreden klanten!


Koffie & thee

@Foodclicks mei 2016

Koffie die nog een stapje verder gaat

@15

‘Een kop goede koffie is als een ideale collega’ Hij maakt je vrolijker en scherper, geeft je goede ideeën en is onmisbaar aan het begin van je werkdag: een kop goede koffie of thee is als een ideale collega. Dit blijkt uit onderzoek uitgevoerd door MWM² in opdracht van Jacobs Douwe Egberts onder 1.016 Nederlanders. Van alle Nederlanders die koffie of thee drinken op het werk vindt bijna 80 procent dat dit de werkdag leuker maakt. Drie kwart kan na het drinken van een kop koffie of thee er weer helemaal tegenaan en de helft is van mening dat goede koffie en thee een moment met collega’s meer waardevol maakt. 9 op de 10 werkenden Nederlanders drinkt koffie of thee op het werk. Daarvan neemt 82 procent graag een kop koffie en geeft 54 procent de voorkeur aan thee. De warme dranken lijken de prestaties op de werkvloer te bevorderen, mits deze van goede kwaliteit zijn. Zo geeft 70 procent van werkend Nederland aan dat vergaderingen beter verlopen met een kop koffie of thee erbij. Twee derde geeft aan scherper te zijn na het drinken van goede koffie of thee en bijna de helft heeft vaak betere ideeën

Koffie is een natuurproduct. Oog voor de natuur,

sche koffiebonenlijn die bestaat uit drie melanges. Mocca

het gebruik van de grondstoffen en het welzijn van

d’Or biedt Bio Earth Coffee, een biologische espressome-

de boeren die de koffie verbouwen zijn voor de

lange van 100% Arabica bonen. Koffiewinkelketen Simon

grote koffiemerken een belangrijk issue.

Lévelt heeft meerdere biologische varianten koffiebonen.

Aanbieders hebben biologische koffie in het assortiment,

Duurzamer

anderen hebben koffie onder het Fairtrade, UTZ Certified

Marktleider Douwe Egberts zet zich wereldwijd in om de

of Rainforest Alliance keurmerk. Biologische koffie is een

koffie- en theemarkt duurzamer te maken. De koffiebran-

koffie dat groeit zonder gebruik van synthetische meststof-

der verkleint de impact op het milieu en wil een positieve

fen of bestrijdingsmiddelen. Ook wordt de koffie verwerkt

invloed hebben op de koffieboeren en consumenten. Dat

en verpakt zonder de betrokkenheid van een chemische

doet D.E. door samen te werken met onder meer UTZ

stof. Andere voordelen van biologische koffie zijn gerela-

Certified. UTZ Certified voldoet aan de generieke inkoop-

teerd aan het milieu. Omdat er geen chemicaliën worden

voorwaarden en de drie sociale voorwaarden ‘werktijden’,

gebruikt in de productie, de verwerking en het inpakken

‘veiligheid en gezondheid op de werkplek’ en ‘leefbaar

wordt het milieu dus niet vervuild. Rioba, het eigen merk

inkomen’ die gesteld worden in het Nederlandse duur-

koffie van groothandel Makro, heeft sinds kort een biologi-

zaam inkoopbeleid.

wanneer zij een kop koffie of thee hebben gedronken.

Koffie en thee horen bij Nederland De Nederlandse consument behoort tot de meest enthousiaste drinkers van koffie en thee ter wereld. Er zijn studies die aantonen dat dit komt doordat koffie en thee al eeuwen onderdeel uitmaken van de Nederlandse historie en cultuur. Het is een geschiedenis die teruggaat tot de tijd van de VOC waarin Nederlandse schepen koffie en thee meebrachten uit ‘de oost’. Voorheen een exclusief product voor de elite, zijn koffie en thee vandaag de dag in talloze varianten en prijsklassen beschikbaar voor iedereen.

@VERTENTIE

Lipton

PerfectT

Bereid met VERSE INGREDIËNTEN.

Speciale thee cocktail met een zoete en FRISSE SMAAK.

Zorgt voor een EXTRA BELEVING bij uw gasten.

Mogelijkheid tot VERHOGING MARGES.

Download het receptenboekje op ufs.com/liptonrecepten


@16

Online

@Foodclicks mei 2016

Discussie Marketing4Results en @FoodClicks over online foodverkopen

‘Relevantie bepaalt online succes’ Discussie - We staan met z’n allen aan de vooravond van radicale

gers een belangrijke toegevoegde

veranderingen die ook de wereld van F&B voorgoed op zijn kop zetten.

waarde op de kleinschalige woon-

Met deze insteek houdt Marketing4Results in samenwerking met

groepen die zij beleveren. Deli XL

@FoodClicks een aantal sessies over onderwerpen die de komende

biedt persoonlijke inspiratie aan en

jaren grote impact op de keten gaan hebben. Tijdens de eerste sessie

advies voor koks in hun FoodYards,

staat het thema ‘online’ centraal.

waar zij samen koken en proeven. Beebox heeft franchisenemers in

Voor iedere discussie worden orga-

is er geen sprake meer van een bar-

diverse regio’s die de klanten in hun

nisaties uit verschillende schakels

rière”, aldus de vertegenwoordigers

gebied vaak bezoeken en daardoor

van de bedrijfskolom van eten en

van Beebox.

een persoonlijke relatie opbouwen.

cussie namen Anouk Beeren (Bid-

Winstgevendheid

Relevantie zorgt voor (additio-

vest Deli XL), Jan van Vliet (ex-AH-

In de foodservicemarkt zijn be-

nele) omzet

franchisenemer in Bunnik), Maurits

stellers ‘opgevoed’ met mini-

Relevant zijn voor je doelgroep

Tofohr en Jan Willem van de Sande

male bestelgroottes om leveringen

wordt in alle aankoopkanalen

van Enbiun met hun onlineconcept

winstgevend te maken. In de

steeds belangrijker, dus ook online.

Beebox en Anita Holthuis van Vers-

foodretailmarkt bestaat op dit vlak

“En als je relevant bent, ben je

centrum Nederland (VCN) deel.

nog wel een uitdaging. Volgens

in staat om de online shopper te

Op de vraag wat hun verwachting

ex-supermarktondernemer Jan van

verleiden”, aldus Anouk Beeren

is over het aandeel van online ver-

Vliet wordt het geld nog altijd in de

van Bidvest Deli XL. Extra ver-

kopen van eten en drinken in 2020

winkels verdiend en niet met AH.nl,

koop wordt bij Deli XL online dan

menen Tofohr en Van de Sande van

ondanks de groei die het bedrijf op

ook fors gestimuleerd door ge-

Enbiun dat het aandeel groeit naar

dit vlak heeft doorgemaakt. Beebox

richte communicatie op basis van

30 procent, de andere deelnemers

doet dat volgens de initiatiefne-

data-analyses van eerder gekochte

aan de discussie zien 20 procent

mers wél. Herhalingsaankopen

producten. Hierdoor realiseren zij

meer als reëel. Feit is dat online een

zijn dan ook van essentieel belang

25 procent extra omzet naast de

aanzienlijke impact gaat hebben op

om winstgevend te kunnen zijn.

bestaande reguliere producten.

de manier waarop eten en drinken

Waar foodservicebedrijven vaak op

VCN wil online juist meedenken met

in Nederland wordt gekocht.

frequente basis hun producten be-

de klant om kosten te besparen,

stellen bij dezelfde grossiers, kiest

omdat zorginstellingen steeds vaker

Versheid is niet langer een

de consument afhankelijk van het

met krimpende budgetten te maken

discussie

moment de ene week wel voor het

hebben. Bovendien bieden zij voor

Opvallend is dat alle partijen vanuit

online bestellen van eten en drinken

de extramurale bewoners van zor-

hun ervaringen stellen dat het online

en de andere week niet. Dit maakt

ginstelling een relevant boodschap-

bestellen van verse producten niet

dat de wekelijkse online bestel-

penaanbod middels het supermarkt-

tievraagstuk. Geen gemeente zit

ging worden gezien. Sterker nog,

langer een barrière is. Beebox,

lingen van bijvoorbeeld kantoren

assortiment van Boon. Dit gaan zij

te wachten op een batterij busjes

deze concurrentie ontketent ook

een initiatief dat een biologische

en kinderdagverblijven bij AH.nl

uitbreiden met medische producten,

in de woonwijken, is het oordeel.

iets. “De bekendmaking van Albert

maaltijdbox met producten van de

een belangrijk groeisegment voor

zodat VCN een ‘one stop shop’

Vraag is alleen: hoe zorg je daar-

Heijn om te starten met de Aller-

boer en teler rechtstreeks bij de

deze retailer is. Net als experimen-

wordt. Beebox biedt sinds kort ook

voor en hoe manage je dat? Alles

handeBox heeft ons als Beebox

consument thuis brengt, levert niets

teren met een ‘bestelabonnement’

een ‘keukenkastbox’ aan, waarmee

samenbrengen bij enkele distribu-

juist een boost gegeven. Blijkbaar

anders dan verse producten en juist

in Rotterdam, waarmee een klant

consumenten hun benodigdheden

teurs is voor velen nog een stap te

werkt het dus goed als partijen

daarom wordt deze box onder con-

éénmalig de bezorgkosten voor het

als olie, boter en dergelijken kunnen

ver. Toch verwacht iedereen wel

naast elkaar werken”, zegt Tofohr.

sumenten steeds populairder. Ook

hele jaar regelt.

bestellen.

dat het tot een verdere verdichting van de distributie komt. Van Vliet:

Pakken van kansen

nen de horeca heel succesvol met

Offline versus online

Uitdagingen

“De krantenjongen van vroeger

Belangrijk voor een verdere groei

hun totale versassortiment. Behalve

Hoewel online steeds meer F&B

Dat online een strijd oplevert met

loopt nu ook met vijf verschillende

van online is dat de angst wordt

de voorwaarde dat versproducten

besteld gaat worden in Nederland,

de gevestigde orde is duidelijk. Los

kranten in zijn fietstas. We zijn nu

losgelaten. Van Vliet: “We zijn nog

van een hoog kwalitatief niveau bij

blijft offline contact met de doel-

van het geschil dat de AH-franchi-

nog teveel aan het vechten over

te veel bezig met het beschermen

uitlevering zijn, is kennis onder de

groep essentieel. Denk bijvoorbeeld

sers hebben met het hoofdkantoor

prijzen en de vraag is hoe lang dat

van wat we hebben en dat moet

besteller ook van essentieel belang.

aan de bezorgers van de producten

over de omzet die door AH.nl uit het

nog is vol te houden.” Ook is er

veranderen. Het moet gaan om

“Als blijkt dat versproducten veel

bij de klant. Voor VCN is het bieden

verzorgingsgebied van de zelfstan-

flinke concurrentie uit het buiten-

het pakken van kansen en zoeken

langer houdbaar zijn omdat de door-

van hulp bij het opruimen van de

dige ondernemers wordt gehaald,

land, hoewel partijen als Amazon.

naar nieuwe verdienmodellen.” De

looptijd in de keten dagen korter is,

boodschappen door de bezor-

is online vooral ook een distribu-

com niet door iedereen als bedrei-

overige deelnemers steunen die

drinken uitgenodigd. Aan deze dis-

Bidvest Deli XL is onder meer bin-

V.l.nr.: Janka Dekker en Jan van Vliet

Jan van Vliet en Anita Holthuis

mening en voegen eraan toe dat het de grootste uitdaging wordt om de snelheid van de veranderingen bij te houden. Kun je snel genoeg bijschakelen? Ben je als organisatie flexibel genoeg? Welke veranderingen brengen nieuwe app’s teweeg bij het aankopen van producten? Het gaat nu nog teveel over een website, maar het moet over veel méér gaan om online succesvol te zijn én te blijven. Online services kunnen niet opzichzelfstaand worden bekeken. Distributie en andere,

Maurits Tofohr van Enbium

Jan Willem van de Sande van Beebox en Anouk Beeren

nieuwe verdienmodellen zijn er di-

(Bidvest Deli XL)

rect aan gekoppeld. Deze thema’s worden dan ook in vervolgsessies bediscussieerd.


Nieuws

@Foodclicks mei 2016

@17

‘Tijd van het traditionele broodje worst is echt voorbij’

Texaco komt met The Upperdog hotdogconcept, resultaat van unieke samenwerking Fastservice - Texaco heeft in het tankstation aan snelweg A2 bij Beesd een nieuw premium hotdogconcept gelanceerd. ‘The Upperdog’, zoals het concept heet, is het resultaat van de unieke samenwerking tussen de levensmiddelenfabrikanten Enkco, Lantmännen Unibake, Remia en Paardekooper. Het idee voor een nieuw premium hotdogconcept ontstond in november tijdens beurs TankPro in Houten. “Zoveel partijen bij elkaar, door de krachten te bundelen moest er veel mogelijk zijn”, herinnert accountmanager Bertwin van Vulpen van Enkco. “We zagen de groeiende vraag naar premium hamburgers en de opkomst van pulled pork. In New York en Londen staat de luxe hotdog prominent op de kaart. Wij wilden het beter

De initiatiefnemers van The Upperdog: Bertwin van Vulpen (Enkco), Ellen van Geenen (Remia), Richard van Kins (Lantmännen), Jorg Verweij

doen dan wat er al op de markt is.

(Texaco/ERF), Ebe Bruinsma (Paardekooper), Roeland Gerding (Texaco), Roy den Hartog (Remia) en Charice Poortstra (Enkco)

Reden om samen aan de slag te gaan, ieder vanuit z’n eigen expertise. De hotdog is van Enkco, het broodje van Lantmännen, de sauzen van Remia en de verpakking van Paardekooper.” The Upperdog is het resultaat van de samenwerking tussen de vier leveranciers en Texaco. “Als Texaco zijn we continu op zoek naar nieuwe concepten die de omzet een impuls kunnen geven”, licht Jorg Verweij, manager foodservice van EFR Nederland de lancering bij Texaco toe. “De hotdog is een hip, snel en toegankelijk product waarmee je eindeloos kunt variëren.

Culinair

om direct aan de slag te gaan met

Pilot

loos te kunnen uitrollen. In het geval

De tijd van het traditionele ‘broodje

premium hotdogs. Start men met

Voor The Upperdog heeft Texaco ge-

van The Upperdog hebben we be-

worst’ is voorbij, zo zeggen de

het concept, dan stellen we met

kozen voor een pilot op vijf locaties:

wust gekozen voor grote locaties om

initiatiefnemers. “Daarom bij The

onze chefkok Evert te Pas een

twee in Nederland, twee in België en

er zeker van te zijn dat we ook grote

Upperdog geen broodje met

hotdogmenu samen en maken we

een in Luxemburg. “Bij de introductie

volumes aankunnen.” Volgens key ac-

ketchup en mosterd, maar culi-

een foodbook op maat met alle

van nieuwe producten kiezen we

countmanager Richard van Kins van

naire varianten met verrassende

informatie voor het personeel. Ook

standaard voor een testperiode op

Lantmännen Unibake is de implemen-

toppings”, zegt product manager

stellen we The Upperdog POS-ma-

een beperkt aantal locaties”, zegt

tatie van ieders expertise de sleutel

Ellen van Geenen van Remia. “The

teriaal samen om de hotdogs bij de

Verweij. “Door te werken met een

voor succes. “Zo nauw samenwerken

Upperdog is een compleet concept

consument onder de aandacht te

testperiode heb je de kans kinder-

tussen uiteenlopende aanbieders, is

dat tankstation-, fastservicelocaties

brengen. Gemakkelijker kan niet”,

ziektes eruit te filteren om het daarna,

een fantastische ervaring en smaakt

en leisure de mogelijkheid biedt

aldus Van Geenen.

bij een positief resultaat, probleem-

wat mij betreft naar meer!”

Helemaal on trend dus en onmisbaar voor de consument van nu. Wat de gast voor zich krijgt en hoe het smaakt is voor ons het allerbelangrijkste en dit concept scoort op al die punten.” Volgens key account manager Ebe Bruinsma van Paardekooper zit de kracht ‘m in de samenwerking. “Iedereen is goed op z’n eigen terrein, heeft z’n eigen expertise. Daarnaast delen we dezelfde visie: inspelen op de wensen van de klant

The Upperdog wordt ter plekke voor het oog van de

De consument heeft de keuze uit twee varianten: de traditional

klant vers bereid

hotdog en de Texas hotdog voor de echte worstliefhebber

en de kansen in de markt benutten.”

@VERTENTIE

Hollands glorie. Ontdek deze en andere overheerlijke producten in onze nieuwe catalogus. Bekijk hem nu online op lantmannen-unibake.nl of vraag ernaar via info-nl@lantmannen.com

OLD AMSTERDAM ROLL 25480000

De perfecte match tussen Old Amsterdam en een hartig broodje met knapperige textuur.


@18

Fastservice

@Foodclicks mei 2016

Cafetaria 4.0 zet stip aan de horizon

Met pilotwinkel kan Kwalitaria voorsprong uitbouwen, in alle rust Fastservice - Cafetariaketen Kwalitaria opende deze maand een nieuw hoofdkantoor met daaronder een eigen testwinkel, de Kwalitaria 4.0. Er zijn niet veel ketens die een eigen testwinkel op een dergelijke manier hebben georganiseerd. Het laat zien dat er een duidelijke visie is binnen de huidige directie.

Een nieuw logo, een nieuwe uitstraling, een andere indeling van de keuken en een interieur dat duidelijk afwijkt van het bestaande concept, maar ook van andere cafetaria’s in de sector. Voor de meeste ondernemers was het dan ook even wennen bij de opening. Aan inspiratie geen gebrek: digitale menukaarten, opvallende producten en ingrediënten, een ruim versaanbod in smoothies en een levensgrote, ‘handgeschreven’ menukaart aan de wand. De signatuur van Droes Prinsen, grondlegger van restaurantketen La Place

De nieuwe Kwalitaria in Vianen is het paradepaardje van de fastserviceketen. De Kwalitaria 4.0

en medebedenker van de nieuwe

toont kwaliteit, gemak, service en veel verse producten

Kwalitaria-formule, was duidelijk waar te nemen. De voormannen van ffc, directeur

Uden-Zuid. De pilot in deze vestigin-

“Een gemiste kans”, noemt Hols-

de familiezitjes wellicht wat frisser

zaken zelf uitproberen en dat kan

Bas Holshuijsen en ffc-eigenaar An-

gen is mede bepalend of de nieuwe

huijsen dat. Het verbrede aanbod

had gemogen en dat het nieuwe

hier volop. Met het hoofdkantoor

tonio Stroes, hebben met hun team

uitstraling van Kwalitaria aanslaat bij

met kwaliteitsburgers, pizzapunten

logo straks wat erg afwijkend is bij

direct boven de vestiging is er een

een duidelijke ‘stip aan de horizon’

de gasten van de cafetariaformule.

en smoothies moet ook leiden tot

partner Délifrance, die in een aantal

levensechte proeftuin waarmee de

gezet met de nieuwe formule. Er is

Zijn de resultaten in oktober en

een hogere kassa-aanslag per gast.

vestigingen de broodjescounter

cafetariaketen haar voorsprong de

afscheid genomen van de traditio-

november positief, dan volgt in 2017

Dat ffc daarmee al stappen heeft

bestierd. Maar de naam van de

komende jaren rustig verder kan

nele cafetaria-invulling en daarvoor

de uitrol. Ffc zet met die aanpak een

gezet, blijkt uit de omzetcijfers van

pilotvestiging zegt het al; je wilt

uitbouwen.

in de plaats is gekozen voor een

duidelijke stap in het verder profes-

de nieuwe MRIJ-hamburgers. Die ligt

‘casual dinning’ concept, of zoals

sionaliseren van de organisatie en

zo’n 40 procent hoger dan bij de tra-

ffc zelf zegt: een fastdinnig-concept.

de begeleiding van de aangesloten

ditionele hamburgers, een duidelijk

Eten en drinken in een cafetaria

ondernemers. Want in de testomge-

signaal dat kwaliteit loont.

moet gezellig zijn en mensen binden.

ving onder het hoofdkantoor worden

Een plek waar jong en oud elkaar

voortaan ook ondernemers en mede-

Aanwezige ondernemers tijdens

ontmoeten en gezinnen samen gaan

werkers opgeleid.

de openingsdag lieten echter ook kritische geluiden horen en ook wij

zitten. Met de nieuwe uitstraling wil de

vanuit @FoodClicks kunnen een

Om die reden staan er Amerikaans

fastserviceketen ook de 50 procent

lijstje maken van onvolkomenhe-

ogende banken in coupé-opstelling.

van de populatie in een straal van

den, bijvoorbeeld dat de menukaart

Ook de stamtafels zijn opvallend,

2,5 kilometer rondom Kwalitaria-

aan de wand lastig leesbaar is,

vernieuwend. Een open keuken geeft

vestigingen overtuigen eens langs te

de strakke productindeling van de

Een grote verscounter toont de consument de vele mogelijkheden

zicht op de bakplaat en de ‘frituur-

komen, want die blijkt uit onderzoek

vitrine tijdens piekmomenten moeilijk

pannen’. Deze openheid geeft de

nooit naar de cafetaria toe te gaan.

valt te handhaven, dat de kleur van

die hij heeft om de snacks naar wens te beleggen

consument zicht op de bereiding van de maaltijd en ook kunnen de medewerkers de gasten blijven aankijken. Wie bijna negen euro voor een ‘gepimpte’ hamburger neertelt, mag immers ook gerust zien dat die goed en zorgvuldig wordt bereid. Met de testwinkel heeft Kwalitaria een eigen proeftuin waarin de laatste ontwikkelingen kunnen worden meegenomen om te zien welk effect dat heeft op de gast. Behalve de vestiging in Vianen gaat dat op nog drie plaatsen gebeuren: Houten, Delft en

De nieuwe Kwalitaria oogt overzichtelijk en wil antwoord zijn

Kwalitaria zet in de nieuwste formule in op vers, onder meer

op casualdinning

te zien aan de mason jars en smoothies


Achtergrond

@Foodclicks mei 2016

@19

RET breidt proef voor betere waardering uit naar acht metrostations

Licht, geluid en geur zorgen onder de grond voor meer beleving Reizigersshops – Hoe verbeter je de kwaliteitsbeleving bij je reizigers,

waardoor ze alles beter gaan waar-

zonder ingewikkelde en kostbare investeringen? Die vraag stelde het Rot-

deren. Uit onderzoek dat we hebben

terdamse metrobedrijf RET zichzelf aan de vooravond van een aantal aan-

uitgevoerd, blijkt dat de waardering

en inbestedingen. Het antwoord werd gevonden in het verbeteren van de

voor vrijwel alle aspecten van het

beleving op de stations. Een test met geur, licht, muziek en aankleding

station aanzienlijk verbeterd zijn”, aldus

met kunst, die op metrostation Rotterdam Centraal loopt, is inmiddels

Van der Sluis.

naar acht stations uitgebreid. Beleving is het toverwoord dat

in gezelligheid. Bovendien zijn veel

formulehuizen en ondernemers met

stations gebouwd op toekomstige

regelmaat aangeven als het gaat om

reizigersaantallen zodat de huidige

succesvol ondernemen. Maar hoe doe

ruimten ook nog eens als open en leeg

je dat als vervoerder en met betonnen

worden ervaren, terwijl de reizigers

stations? Met die vraag ging Lysander

juist geborgenheid zoeken. De oplos-

van der Sluis van RET aan de slag. Na

sing werd gevonden in het prikkelen

een aantal jaren bij NS en bij vastgoed-

van de zintuigen door te werken met

ontwikkelaar Corio te hebben gewerkt,

verlichting, muziek, geur en ‘aankle-

begon hij ruim drie jaar geleden voor

ding’. Niet overheersend, maar juist

zichzelf en zag hij bij RET een enorme

subtiel. Van der Sluis: “In geur expe-

uitdaging in het veraangenamen van

rimenteerden we met een combinatie

de wachttijd van de reizigers. Want

van citrus en groene noten. Citrus

dat blijkt bij de meeste reizigers de

staat voor reinheid en frisheid en geeft

grootste ergernis te zijn.

reizigers een gevoel van veiligheid. De noten geven een gevoel van gezellig-

Ergernissen zijn er in principe om

heid en daarmee geborgenheid op het

te worden opgelost, stelt hij. Dat

station. Ook de muziek werkte positief.

geldt overal, behalve misschien bij

We ontwikkelden een playlist voor de

supermarkten, waar het jaarlijkse top

hele dag, waarbij we ’s ochtends vroeg

10-lijstje van consumentenergernissen

starten met natuurgeluiden’. Tijdens de

al jaren het zelfde is. Bij vervoerders is

spits schakelen we over op lichtklas-

het de wachttijd. Van der Sluis: “Een

siek in een laagtempo met veel viool en

wachttijd van vijf minuten wordt door

piano.

mensen ervaren als een kwartier. Dat

Na de spits een iets hoger tempo, met

is niet alleen van invloed op de waar-

in de middag weer een rustiger tempo.

dering van de reis die wordt gemaakt,

Belangrijk was het tempo van de

maar zorgt er ook voor dat mensen

muziek steeds parallel te laten lopen

voorafgaand aan een reis andere

met het gevoelstempo van de reiziger

keuzes maken en bijvoorbeeld de auto

gedurende de dag, of juist tegen-

nemen in plaats van het openbaar

gesteld door in de spits als mensen

vervoer. Als vervoerder is het daarom

al erg gejaagd zijn, juist hele rustige

belangrijk de mensen in een positieve

muziek te spelen. Op de stations die

stemming te brengen, zodat de misper-

werden verbouwd konden we ook de

ceptie van het gevoel ‘lang te moeten

verlichting bij onze plannen betrekken.

wachten’ vervalt. Een insteek die vele

Op het Wilhelminaplein bijvoorbeeld

malen effectiever en goedkoper is dan

passen we de verlichting steeds aan

de metro’s sneller te laten rijden.”

op het moment van de dag. Het blijkt

Maar hoe laat je het ‘zonnetje schijnen’

dat de invloed van al deze zintuigelijke

voor de reiziger in een metrostation?

prikkels een positieve invloed heb-

Een ruimte die nu niet direct uitblinkt

ben op de stemming van de reizigers

Relatie Geluid- en lichtsterkte worden allemaal centraal aangestuurd. Inmiddels is de test naar acht metrostations uitgebreid. Ook de aankleding van

Tijdens de Marathon van Rotterdam lagen er atletiekbanen in de metrostations

de stations wordt aangepakt. Van der Sluis: “We willen een duidelijke relatie tussen de aankleding van het station en datgene wat er bovengrond is te vinden. Dus bij station Rotterdam Centraal, vlakbij museum Boymans van Beuningen gelegen, zijn afbeeldingen van kunstwerken te vinden. En ook op andere stations proberen we boven- en ondergronds met elkaar te verbinden.” Tijdens de marathon van Rotterdam werden in de stations atletiekbanen aangelegd vanuit de metro

De atletiekbanen zorgden in de metro voor beleving én wezen naar de in/uitgang

naar de uitgang van de stations. Niet alleen handig dat mensen op zo’n druk knooppunt zo snel mogelijk de uitgang wisten te vinden, maar het voegde ook beleving toe aan het station en het enthousiasme van de sporters en de belangstellenden. “Daarnaast werd ook een applaustrap geïnstalleerd. Iedereen die deze trap nam werd ontvangen met een geluidsapplaus. De inzet van deze elementen zorgen voor een totaal ander imago bij de reizigers van het openbaar vervoer.”

Licht, geluid en inrichting zorgen, zeker in de metro, voor een positief imago bij de reizigers

Ook beleving bij het winkelen Beleving is ook wat menig winkelhart of winkelcentrum mist. Muziek, geluid en licht zijn ook inzetbaar bij het inrichten en veraangenamen van winkelgebieden en winkelcentra, is de overtuiging van Van der Sluis: “Je moet winkelen gezellig en leuk maken voor de mensen. Winkelcentra en stadsharten moeten daarom zorgen dat ze onderdeel uitmaken van de wijk of stadsdeel. De kunst is dan om de juiste zaken met elkaar te mengen, zodat je inspireert, uitstraling hebt, maar toch herkenbaar blijft. Mensen moeten van je houden, anders komen ze niet.”

@VERTENTIE

Burgers are the

New Black. Ontdek deze en andere overheerlijke producten in onze nieuwe catalogus. Bekijk hem nu online op lantmannen-unibake.nl of vraag ernaar via info-nl@lantmannen.com

BLACK HAMBURGER BUN 26000000

Een volledig zwart tarwebroodje voor een bijzondere burgerervaring.


@20

Convenience

@Foodclicks mei 2016

‘Of je wilt loungen of iets meenemen voor onderweg, het kan hier allemaal’

HMSHost de gastheer op Schiphol bachtelijke wijze 24 uur per dag vers

Reizigersshops – De eerste Starbucks Evenings opende er eind april, eind mei de Britse fastfoodketen Leon en de vestiging van de Amsterdam Bread Company is bijna klaar. Luchthaven Schiphol is dé hotspot op het gebied van nieuwe internationale eet- en drinkconcepten. Succes dat op naam komt van HMSHost dat op de luchthaven ruim 80 restaurants en horecapunten exploiteert.

brood worden gebakken en krijgen de bezoekers bewust ‘een stukje van Nederland’ mee. Succes Tijdens de opening van de Star-

Het maakt niet uit op welke dag van

Brands

bucks Evenings vroegen we aan

de week of op welk tijdstip, overdag

HMSHost exploiteert bekende

Senior Director Business Deve-

of ’s nachts, je een van de talloze bar-

brands als Starbucks, Burger King

lopment Jan-Willem Hilbron wat

retjes, restaurants, cafés, lunchrooms

en La Place, maar onderscheidt

het geheim achter het succes van

of shops op luchthaven Schiphol

zich met name met de concepten

HMSHost is. “We streven ernaar de

bezoekt. Zowel voor als achter de

die het zelf heeft ontwikkeld, zoals

bezoekers die een bepaalde vesti-

douane is het altijd druk. Jaarlijks

Café Chocolat, Grand Café Het

ging bezoeken, altijd iets extra’s te

Jan-Willem Hilbron van HMSHost: “We zijn hier in Nederland en we

bezoeken 55 miljoen reizigers de

Paleis, Harvest Market, Bread!,

bieden. Denk aan bijzondere verse

willen reizigers laten zien wat de Nederlandse keuken te bieden heeft”

nationale luchthaven. Een bezoekers-

East bar & bites, JuicyDetails, Park

producten, aan de service, aanbie-

aantal dat de komende jaren verder

Café, Dutch Kitchen & Bar, Urban

dingen en uitstraling van de formule.

zal toenemen. Voor Schiphol, dat zich

Food Market, Light Lounge Café en

Daarnaast zetten we bewust in op

die de tientallen miljoenen reizigers

Vernieuwers

profileert als Europa’s voorkeurs-

Bubbles Seafood & Wine Bar. Een

gezondheid en gemak. Overal willen

die jaarlijks Schiphol aandoen,

HMSHost, onderdeel van de Autogrill

luchthaven voor reizigers en airlines,

overweldigend aanbod en er komt

wij een culinaire beleving bieden

Nederland als afzender wil meege-

Group, is een van werelds meest

reden zich te willen onderscheiden

nog meer bij. Starbucks opende

waarbij verse bereiding met lokale

ven. “We zijn hier in Nederland en

toonaangevende vernieuwers op het

met een breed aanbod aan nationale

eind mei de allereerste vestiging op

producten, persoonlijke aandacht

we willen reizigers laten zien wat

gebied van luchthavenwinkels en

en internationale gemaksconcepten.

het Europese vasteland volgens het

en duurzaamheid centraal staan.

onze keuken te bieden heeft. Dat

-catering. HMSHost is actief op meer

Met ruim 80 horecapunten en meer

Evenings concept. Begin mei volgde

Omdat Schiphol 24 uur reizigers

kan zoals in de Dutch Kitchen met

dan 100 luchthavens wereldwijd,

dan 2.000 werknemers is HMSHost

Leon, het eerste restaurant van de

trekt, proberen we in de formules

typisch Nederlandse gerechten

waaronder 15 Europese luchthavens

Schiphol Airport, onderdeel van de

Britse ‘naturally fastfood’-keten in

in te spelen op de verschillende

zoals poffertjes en kibbeling of zoals

en de 20 drukste luchthavens van

Italiaanse Autogrill Group, de gast-

Nederland. Hier blijft het voor Schip-

eetmomenten. Of je nu kort of lang

in de nieuwe Starbucks Evenings

Noord-Amerika. De jaaromzet van

heer op de luchthaven en de grootste

hol’s Lounge 2 niet bij, want in juni

wilt verblijven, wilt loungen of snel

waar de koffie wordt geserveerd in

de onderneming bedraagt meer dan

horeca- en retailorganisatie onder één

moet de eerste Amsterdam Bread

iets voor onderweg wilt meenemen;

een restaurant vol Dutch design en

2,5 miljard dollar en er werken ruim

dak in Nederland.

Company openen. Hier zal op am-

het kan hier allemaal”, aldus Hilbron

architectuur.”

34.000 medewerkers wereldwijd.

@VERTENTIE

E Z E D T E H MAAK

R E M ZO R E L O COIN JE KOELER


Trendtoer

@Foodclicks mei 2016

@21

Tweedaagse trendtoer Foodservice XS Maastricht

Is passievol gebonden aan een bepaalde schaalgrootte? Trendtoer - Een kasteel, een wijngaard, een bakker, een hoteleigenaar,

komen dan een lokale of regionale

de mooiste boekwinkel van de wereld, diverse ontbijt- en lunchlocaties

invulling. Die tweespalt maakt het

en een lam gegaard in een uitgegraven kuil. Enkele onderdelen uit het

vaak lastig met de filosofie en de

programma van de trendtoer van foodservice XS in Maastricht. Een

informatie aan de slag te gaan.

inspiratie tweedaagse voor foodmarketeers in de foodservicemarkt, met

Hooguit leggen de verhalen en

als uitvalsbasis de Hogere Hotelschool.

ontwikkelingen extra druk op het realiseren van de doelstellingen

Een ding hadden alle ondernemers

gevestigde voedingsorde waar de

die in nationaal of internationaal

gemeen, hun tomeloze enthou-

meeste merkfabrikanten onderdeel

verband met bedrijven worden af-

siasme en passie voor het vak.

van uitmaken. Dat leidt vaak tot

gesproken om productieprocessen

Duidelijk werd dat het verschil niet

ongemakkelijke situaties waarin

verregaand te verduurzamen en

gemaakt wordt op het bord en met

ondernemers gepassioneerd ver-

productdeclaraties begrijpelijker te

het product alleen, het geloofwaar-

tellen over producten en produc-

maken voor eindverbruikers.

dige en passievolle verhaal in een

tieprocessen, die merkfabrikanten

onbegrensde gastvrije omgeving

door hun schaalgrootte met geen

Dat Maastricht in sfeer en gast-

moet het verschil maken. Kwaliteit

mogelijkheid kunnen realiseren.

vrijheidsbeleving anders is dan

moet tastbaar en voelbaar zijn.

Zeker niet op korte termijn. Omge-

menig andere plaats in Nederland,

Gasten moeten het gevoel krijgen

keerd, de bedrijven die trouw zeg-

was tijdens de tweedaagse reis al

in het spreekwoordelijke ‘warme

gen te blijven aan hun principes

snel duidelijk. De gastronomische

bad’ te belanden, bij een bezoek.

kunnen dat juist waarmaken omdat

invloed van onze zuiderburen,

Wie dat teweeg weet te brengen,

zij in schaalgrootte niet verder

in combinatie met de ingetogen

verbindt gasten aan een locatie.

bescheidenheid van de Limbur-

Een duidelijke reden waarom het

gers geven je al snel het gevoel

vrijwel allemaal zelfstandig onder-

van een ‘buitenlandse ervaring’

nemers zijn die als voorbeelden

op Hollandse bodem. De hier en

waren uitgekozen en geen keten-

daar Franstalige bordjes in het

locaties. Uitzondering vormde het

stadshart versterken dit gevoel

hotel dat met een viertal andere

alleen maar.

Wijngaard De Apostelhoeve heeft maar liefst 8 hectare aan druivenstokken

locaties onderdeel uit maakte van een groep.

Toch viel er wel degelijk iets te leren van de bezoeken. Bijvoorbeeld

De trend dat alles van dichtbij

waarom wordt de ene locatie

moet komen en van een juiste

vrijwel uitsluitend bezocht door

productsamenstelling moet zijn, is

vrouwen en de andere niet en hoe

niet nieuw. Na jaren van opschalen

maak je gastvrijheid nu tastbaar en

en ver-industrialiseren is er weer

voelbaar. Enkele highlights:

Gasten kunnen bij TaarT zich zondigen aan de zoete zonde

een nieuw bewustzijn ontstaan bij consumenten naar het authentieke, het ambacht van weleer. Een ontwikkeling waar veel kleinschalige bedrijven op inspelen, maar die voor de reguliere bedrijven minder gemakkelijk zijn in te vullen en die voor ingrijpende aanpassingen zorgen. In dat opzicht positioneert de nieuwe lichting zich momenteel als de waakhond van de

Bij Townhouse Hotel kunnen gasten die zich eenzaam voelen

Bij de Brandweerkantine staan gezonde gerechten op het menu

een goudvis huren

Bij Townhouse Hotel kunnen gasten hun eigen gin tonic

Coffelovers in kerkgebouw in Maastricht en gaat in augustus

samenstellen

de beste koffie van Nederland brengen


@22

Nieuws

@Foodclicks mei 2016

Meningen franchisegevers en franchisenemers over gedragsregels mijlen ver uiteen

Nederlandse Franchise Code; werkbaar of niet? Franchise Code – De nieuwe Nederlandse Franchise Code geeft een

welke condities zij producten verplicht

Open normen

voorkomen door de onlangs met de

beschrijving van gedragsregels voor franchisegevers en franchisenemers

moeten afnemen.” Maar bovenal ziet

Jan-Joris Heling, Manager Juridi-

franchisenemersvereniging Bart’s

bij het aangaan, uitvoeren en ontbinden van een franchiseovereenkomst.

Hoogstraaten als taak voor de franchi-

sche Zaken bij Bart’s Retail, zegt

Franchise Orgaan gesloten samen-

Franchisegever voelen zich echter niet senang bij de inhoud van de Code,

segevers, dat zij goed en zorgvuldig

dat een pluspunt van de NFC is dat

werkingsovereenkomst. Deze voorziet

terwijl franchisenemers tevreden zijn en zelfs een wettelijke verankering

ondernemers selecteren. “Wat dat

deze de aanzet zou kunnen zijn voor

in een eigen geschillencommissie. De

bepleiten, zo blijkt uit een rondje langs de velden.

betreft moet de Code zowel voor de

een betere samenwerking tussen

samenwerkingsovereenkomst borgt

franchisegevers als voor de franchise-

franchisegevers en franchisenemers.

de meeste principes van de NFC al.

nemer werkzaam zijn.”

“Minpunt is dat de NFC veel meer

De samenwerkingsovereenkomst en

(en verdergaande) verplichtingen

de geschillencommissie bieden voor

“De Code maakt vele tongen los met

visie niets aan.” Uit de opmerkingen

even zoveel meningen”, stelt Derk

van Van Dam blijkt wel dat de Code

van Dam van Ludwig en Van Dam

nog lang niet de kou uit de lucht haalt.

Advocaten. De franchiseadvocaat

Minder gelukkig

“Ik verwacht ook dat het één en ander

voor franchisegevers formuleert dan

ons een waarborg om samen met

heeft zich verbaasd over de komst van

Dat laatste wordt door sommige

nog wordt bijgesteld en afgezwakt.”

voor franchisenemers. Een ander

onze franchisenemers de toekomst in

bestreden. Ralph Markwat, directeur

minpunt is dat de Code een groot

te gaan.”

van FHC Formulebeheer, is op zo’n

aantal open normen bevat, die voor

de nieuwe gedragsregels. “Er wordt gezegd dat franchise een moderne

Wetgeving

vorm van slavernij zou zijn. Ik zit nu

zachts gezegd minder gelukkig met

Als het om dat bijstellen gaat, dan is

verschillende interpretaties vatbaar

Zelfregulering

meer dan twintig jaar in dit vak en

de inhoud van de Code. “De Code

het Vakcentrum juist voorstander van

zijn.” Heling vindt dan ook dat de

De Nederlandse Franchise Ver-

conflicten zijn van alle tijden. Daar is

zoals die er nu ligt is geschreven voor

een wettelijke verankering. Patricia

Code nog onvoldoende duidelijkheid

eniging (NFV) is voorstander van

nu echt geen piek in te zien, neem

een branche die bewust zeer divers

Hoogstraaten is naast directeur Vak-

verschaft. “De NFC heeft geen status

zelfregulering in franchise op basis

dat van mij aan.” Daarbij stelt hij dat

is. Deze diversiteit wordt door het

centrum, de brancheorganisatie voor

anders dan een advies. Er zal nog

van een gedragscode die een breed

de rechtspraak in Nederland van een

voorschrijvende karakter van de pro-

zelfstandige ondernemers in de de-

veel moeten gebeuren om één en

draagvlak heeft, stelt directeur

bijzonder hoog niveau is. “Rechters

cessen in een organisatie ondermijnd.

tailhandel, medeauteur van de NFC.

ander uit te werken.” Volgens Heling

Romana Engeman. Zij doet dan

zijn ontzettend deskundig, die hebben

Franchisegevers en franchisenemers

Het Vakcentrum is volgens haar vanaf

zou er ook nog een aansluiting moe-

ook een beroep op de sector om

geen Code nodig om in een zaak een

die momenteel zeer tevreden en

het allereerste begin voorstander van

ten komen met de nieuwe Europese

de NFC in de eigen organisatie te

goede uitspraak te kunnen doen.” In

gelukkig zijn in soft-franchiseformules,

franchising, ‘mits er wel een gelijk-

Erecode inzake Franchising 2016,

analyseren. “Vervolgens kan men met

een eventuele wettelijke verankering

inkoopcombinaties, shop-in-shopcon-

waardig speelveld is tussen de fran-

waarvan onlangs de draftversie door

de NFV meewerken in het proces

ziet Van Dam dan ook weinig. “Zo’n

cepten of stickerformules willen zich

chisegever en de franchisenemers’.

de European Franchise Federation is

om tot de verbeteringen te komen

Code kaderen in een wet betekent

niet op het gebied van datasharing,

Nu de nieuwe Code er ligt, hebben

gepresenteerd. “Juist omdat de NFC

die tot een breder draagvlak kunnen

ook daadwerkelijk dat regels vastlig-

distributieafspraken en verregaande

veel franchiseorganisaties, waaronder

werkt op basis van het pas toe of leg

leiden.” Engeman maakt het verge-

gen, terwijl het recht juist altijd meebe-

zorgplicht begeven.” Ook is een aantal

Albert Heijn en Jumbo, maar evenzo

uit-principe zal de NFC eerder leiden

lijk met de Europese Erecode. “De

weegt met de tijd. Twintig jaar geleden

zaken volgens Markwat ‘bewust en in

de kleinere franchiseformules zoals

tot een toename van geschillen dan

NFC is veel gedetailleerder. Zelfs

bijvoorbeeld was de rechtelijke macht

overeenstemming met franchisene-

Family en Foodmaster van FHC

dat problemen in de sector worden

tot op bedrijfsniveau zijn er allerlei

vaak wat milder voor de franchisene-

mers’ niet geregeld bij sommige fran-

Formulebeheer, grote moeite met de

voorkomen. ”De Europese Erecode

verplichtingen en verantwoordelijk-

mer, de laatste jaren is daarin veran-

chisegevers, zoals het verstrekken van

inhoud van de Code en het schrijfpro-

(EEC) is een eenzijdig document

heden omschreven.” Zij doelt ook

dering gekomen. Ook door mindere

prognoses of het genoemde alternatief

ces. Volgens Hoogstraaten onterecht.

opgesteld door franchisegevers voor

op het pas toe of leg uit-principe.

economische omstandigheden waar

van het verstrekken van branchegege-

“Er wordt helder uiteengezet wat er

effectieve beleidsvoering in de fran-

“In alle gevallen leidt dat tot meer

veel franchisegevers last van hebben

vens. “Er zijn namelijk samenwerkings-

verwacht wordt vanuit franchisegevers

chisesector. De NFC heeft een ander

regelgeving en een juridisering

gehad.” Daarnaast, zo schetst Van

verbanden die voor een maandbedrag

en zolang partijen zich daaraan hou-

doel en is door zowel franchisegevers

van de relaties.” De NFV vindt het

Dam, worden veel uitspraken geba-

van minder dan 100 euro een beperkt

den is er niets aan de hand.” Kleine

als franchisenemers opgesteld om

belangrijk vooral aandacht te blijven

seerd op jurisprudentie. “Van de Code

aantal, maar zeer nuttige diensten

franchisegevers zijn evenwel beducht

de belangen van franchisegevers en

geven aan de win-winsituatie en aan

bestaat dat nog niet, dat kost jaren.”

verlenen veelal gericht op het verstrek-

voor financiële risico’s die zij lopen

franchisenemers in het kader van

het vertrouwen in de samenwerking.

Overigens denkt Van Dam vanwege

ken van verkoopondersteuning en

door bepaalde artikelpunten. Hierdoor

hun onderlinge samenwerking zoveel

“Het zelfstandig ondernemerschap

de dominante rol van jurisprudentie in

reclames.” FHC Formulebeheer heeft

moeten zij werken met disclaimers ,

mogelijk evenwichtig te behartigen.

van beide moet het uitgangspunt zijn.

de franchiserechtspraak dat de Code

een uitgebreid dienstenpakket die

binnen het pas toe leg uit-principe.

Om dit doel te bereiken zijn uiteraard

Daarnaast moet het doel van de NFC

in de huidige vorm ook voor franchise-

franchisenemers kunnen afnemen,

Sommige franchisegevers zien in de

meer uitgangspunten betrokken dan

zijn dat deze leidt tot meer kwaliteit

nemers weinig soelaas biedt. “Ze zijn

maar niet altijd moeten. “En derhalve

aansprakelijkheid van de franchisege-

de huidige EEC. Ook het voorstel tot

en succes in franchiseorganisaties

blij met de huidige opzet. Logisch, de

zal ik een uitleg moeten geven over

vers, die vastligt in de nieuwe Code,

wijziging van de EEC voldoet niet aan

en de ontwikkeling en business in de

Code kent voor franchisenemers een

hoe wij acteren op de verschillende

een groot probleem. Hoogstraaten

deze uitgangspunten. De belangrijke

toekomst”, aldus Engeman. Zij stelt

aantal gunstige zaken, bijvoorbeeld

onderwerpen. Dit schiet volstrekt

bestrijdt dit standpunt en maakt duide-

– en zwaarbevochten - verbetering

dat het belangrijk is dat een formule

betreffende internet, klantendata en de

het doel van een werkbare Code

lijk dat de Code alle gelegenheid geeft

in de NFC van de informatiepositie

scherp aan de wind kan blijven varen

precontractuele informatievoorziening.

voorbij.” Het proces om tot de NFC te

aan alle franchiseorganisaties om

van de franchisenemer in de precon-

bij marktveranderingen. “Een Code

Maar ik denk dat ze er bij een conflict

geraken noemt Markwat op zijn minst

de onderlinge verplichtingen helder

tractuele fase laat de EEC bijvoor-

zou ook de sector in brede zin meer

dat aam de rechter wordt voorgelegd

merkwaardig. “Vanaf het moment dat

te formuleren. “Het gaat immers om

beeld nagenoeg links liggen”, aldus

moeten verbinden. Als franchisege-

weinig aan hebben. In het bijzonder

‘slechts’ twee franchisegevers het

ondernemers, die ondernemersrisico’s

Hoogstraaten van het Vakcentrum. ”

vers en franchisenemers organisaties

geldt dat ook voor een mogelijke kost-

mandaat kregen om te gaan schrijven

lopen en daaraan verandert de Code

Bakker Bart is niet tegen een Code,

met elkaar de verantwoordelijkheid

bare en niet bindende vorm van ge-

aan een Code is er nauwelijks meer

niets. Alleen is het wel van belang

verduidelijkt Heling, maar ziet wel

nemen voor de collectieve zaken

schilbeslechting door middel van een

consultatie geweest met de achter-

dat die ondernemers weten van de

graag een Code die werkzaam is en

in franchise. Tot dusverre heeft het

nog in te stellen geschillencommissie.

ban.” Markwat stelt verder: “Door alle

franchisegever wat zij krijgen aan on-

niet onnodig in ondernemerschap

proces geleid tot diverse vormen van

Daar hebben franchisenemers in mijn

commentaren en kritieken te negeren,

dersteuning en helder hebben onder

beperkt. “Bij Bakker Bart worden

polarisatie wat niet goed is voor het

is deze natuurlijk niet van tafel.”

mogelijke toekomstige geschillen

imago van het businessmodel.”

@VERTORIAL L

Lekker, leuk en om mee te spelen:

Twist and Drink kinderlimonade!

Vraag gratis proefpakket aan op foodclicks.nl/ twistanddrink

Twist and Drink is een kinderlimonade op basis van zuiver Oostenrijks bronwater zonder bubbels in de fruitsmaken Aardbei, Appel, Bosvruchten, Framboos, Kers en Sinaasappel. Er is ook een koolzuurvrije cola-variant zonder cafeïne. Naast de lekkere limonade is Twist and Drink nog extra bijzonder doordat het wordt aangeboden in een kleurrijk flesje, die in een ‘twist’ te openen is. Uiteraard is Twist and Drink glutenvrij en bevat het geen kleur- en zoetstoffen. En er is nog iets bijzonders: kinderen kunnen direct uit het flesje drinken en als hij leeg is, kan deze met de bijbehorende knutselkaarten worden omgetoverd tot uniek speelgoed.

Dus, kinderen van Nederland: Twist and Drink! Twist and Drink is een merk van Bevenco Quality Drinks, Tel.: (0187) 84 46 95, E-mail: info@bevenco.nl, www.bevenco.nl


Nieuws

@Foodclicks mei 2016

,

ShopperEstafette

@23

EVENTS

2 t/m 5 juni 2016 Culinair festival Taste of Amsterdam Amstelpark Amsterdam Nederland

16 juni 2016 Food Law Event

Congrescentrum 1931 ’s-Hertogenbosch Nederland

24 juni 2016 Derde editie Food Unplugged Kazerneterrein Ede Nederland

19 t/m 21 september 2016 Gastvrij Rotterdam Ahoy’ Rotterdam Rotterdam Nederland

27 t/m 28 september 2016 Vakbeurs Foodspecialiteiten Expo Houten Houten Nederland

10 t/m 12 oktober 2016 BBB Maastricht

MECC Maastricht Maastricht Nederland

16 t/m 20 oktober 2016 SIAL Bart Drion: “Vroeger was koffie op vele locaties in het out-of-homekanaal een ondergeschoven kindje. Nu weet men dat koffie een regelrechte klantentrekker is waarmee een mooi rendement kan worden gerealiseerd.”

Paris Nord Villepinte Parijs Frankrijk

19 t/m 21 oktober 2016 NACS Show

Georgia World Congress Center Atlanta Verenigde Staten In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een

wij ze in het land van herkomst. Dit

formule, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de

noemen wij FairChain en is de ‘holy

shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje

grail’ van FairChain: lokaal branden. Dit

door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom

is een revolutie in de koffieketen. Door

in foodservice. In deze editie: Bart Drion.

de bonen lokaal te branden blijft er 300 procent meer geld achter in de kof-

24 t/m 25 oktober 2016 Food Inspiration Days

CHV Noordkade Veghel Nederland

6 t/m 10 november 2016 EQUIP’ HOTEL 2016 Porte de Versaille Parijs Frankrijk

7 t/m 8 november 2016 Vakbeurs Gastronomie

“Ik wil brand manager Eveline Hillen

begon in 2011 toen Guido een kop

fieproducerende landen.” Volgens Drion

van Unilever bedanken voor het door-

koffie dronk met documentairemaker

is het ‘de hoogste tijd om een volgende

geven van het estafettestokje aan mij”,

Renzo Martens, bekend van Enjoy

stap te maken’. “Het is tijd om grootser

zegt Bart Drion, werkzaam als brand

Poverty”, vertelt Drion. “Renzo vroeg

te denken en samen kunnen we dingen

manager & cafeïne dealer bij Moyee

Guido om hulp. Kon hij kijken hoe zijn

radicaal veranderen. Door gedoe met

Coffee in Amsterdam. Drion en Hillen

Africa Project op eigen kracht kon

tussenpersonen, steunbetuigingen van

kennen elkaar van hun gezamenlijke

worden gefinancierd, dus niet alleen

beroemdheden en managementbonus-

activiteiten voor Ola Happiness Stati-

met overheidssteun? Koffie leek Guido

sen achterwege te laten, kunnen wij de

ons. Het concept waar de ijsliefhebber

een goed product dat die inkomsten

boeren meer betalen. Natuurlijk spelen

zelf zijn eigen ‘swirl-ijsje’ kan samen-

zouden kunnen genereren. Bij onder-

wij als Moyee ook met marketing,

stellen, telt zo’n 90 shops verspreid

zoek naar de koffiemarkt ontdekte hij

investeren wij ook in onze verpakking

Beurs van Berlage Amsterdam Nederland

over het land. “Op drukke locaties wil

echter hoe scheef die in elkaar zit. De

en merk, maar we houden het binnen

Ola vanuit het Happiness Station ook

koffieproducerende landen verdienen

de perken. Daarbij zijn we 100 procent

18 t/m 20 februari 2017 Organic Planet

graag koffie aanbieden”, zegt Drion.

meestal niet meer dan twee procent

transparant over waar we ons geld aan

“Niet zomaar een bakkie, nee radicaal

van wat je in de winkel voor een pak

uitgeven”, aldus Drion volgens wie er in

goede koffie met een nogal goed ver-

betaald. Over het algemeen zijn dit

Nederlandse horeca zaken anders en

haal! Moyee Coffee biedt dat. Momen-

derdewereldlanden die veelal afhanke-

beter kunnen. “Vroeger was koffie op

teel zijn we dit gezamenlijke initiatief

lijk zijn van ontwikkelingshulp. En dat

vele locaties in het out-of-homekanaal

aan het ontwikkelen. Er zijn inmiddels

terwijl wij in het Westen de grootste

een ondergeschoven kindje. Er was

twee Ola Happiness Stations waar

koffiedrinkers zijn en er ook nog eens

weinig aandacht voor. Nu weet men

onze koffie wordt verkocht, namelijk op

het meeste aan verdienen”, aldus

dat koffie een regelrechte klantentrek-

de treinstations Utrecht CS en Eindho-

Drion volgens wie dit deels te maken

ker is waarmee een mooi rendement

ven CS. Het concept moet nog verder

heeft met een lage prijs voor de boon,

kan worden gerealiseerd. Uiteraard

worden ontwikkeld, maar de eerste

maar meer met het ontbreken van

mits er kwaliteit wordt geboden en dan

resultaten zijn positief en als het aan

waarde toevoegende activiteiten. “99,9

ook nog met een eerlijk verhaal zoals

ons ligt is het straks verkrijgbaar op

procent van alle bonen verlaat zonder

onze FairChain. In de Randstad en een

alle Happiness Stations”, aldus Drion.

enige vorm van verwerking Ethiopië en

aantal grote steden kiest men hiervoor,

ze verdienen er dus vrijwel niks op. Het

maar in de rest van het land is er op het

Terwijl er in Nederland jaarlijks voor

is dit onrecht die ons deed besluiten

gebied van de koffievoorziening nog

miljarden euro’s aan koffie wordt

Moyee Coffee op te richten.”

een inhaalslag te maken”, aldus Drion.

de koffiebranche veel verbeteren. De

Moyee Coffee wil de consument

“Ik wil Eveline Hillen bedanken voor het

constatering dat een koffieboer die

goede koffie met een eerlijk verhaal

doorgeven van het estafettestokje en

zelf koffie op z’n land teelt, slechts

serveren. “Waar de grote koffiebran-

bij deze zou ik graag Selma Seddik of

een fractie ontvangt van de prijs die

ders de koffie in Nederland branden,

Freke van Nimwegen willen voordra-

de consument in Nederland voor

doen wij dat in Ethiopië zelf, het land

gen. Zij zijn de co-founders van restau-

z’n kopje koffie betaalt, is de Moyee

waar de koffieboon vandaag komt”,

rant Instock in Amsterdam.”

brand manager een doorn in het oog.

zegt Drion. “Dus in plaats van dat we

Het is deze ongelijkheid die de start

de groene bonen exporteren en daar-

vormde voor Moyee Coffee. “Het

mee de toegevoerde waarde, branden

gedronken, moet er volgens Drion in

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann, marketing directeur Sligro, Gaius Voûte, directeur Bier&Co, Bart Bakker, directeur Royaan, Bart Koelemaij, Trade manager BP en Peter Koelewijn, directeur Rondeel. Hein van Stralen, HMSHost, Frans Saelman, DE Professional, Nicole van Doorn, NS Stations, Hans Oberg, verkoopdirecteur Lekkerland, Leon van Poelwijk, manager Jamin, Jack Schepers, Dave Vegt Horesca Horecavo, Willem Devilee, Dico Verwaal, Antonio van den Hengel, Wouter Verkerk, Eveline Hillen

Jaarbeurs Utrecht Nederland

7 t/m 9 november 2016 Beleef food, drinks & more Evenementenhal Hardenberg Nederland

20 t/m 24 november 2016 Horeca Expo Gent Flanders Expo Gent België

12 t/m 15 februari 2017 HorecaEvenTT

TT Circuit Assen Nederland

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal in een verspreiding van circa 20.000 outlets. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@foodclicks.nl of via www.foodclicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW).

Redactie: mail: redactie@foodclicks.nl Steffen van Beek: steffen@foodclicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Ralf Wouters, 0314-355833, foodclicks@pshgroep.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Ubel Zuiderveld, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob@oohcompany.com Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.foodclicks.nl.


BESTEL UW TOEGANG SBADGE OP WWW.SIA

LPARIS.C

OM

LOOK DEEPER

Conception:

Parijs

Š Images by

www.stockfood.com

De mondiale vakbeurs voor Voedingsmiddeleninnovatie

Voor al uw vragen, neem contact op met onze Nederlandse vertegenwoordiging: Promosalons Nederland Tel : 020 4620020 Email : info@promosalons.nl

Meer dan 7000 exposanten uit 104 landen Alle grote distributeurs van de wereld Meer dan 2000 produktinnovaties

W W W. S I A L PA R I S . C O M Volg ons!

Foodclicks mei 2016  
Foodclicks mei 2016