Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.foodclicks.nl | #twitter/foodclicks.nl | januari 2015 | 4e jaargang nr: 01

Van der Valk Versmarkt streeft naar perfectie Versmarkt – Hotelketen Van der Valk opende een versmarkt waar de media vol bovenop dook. Voor gepassioneerd ondernemer Marcus van der Valk hoefde dat niet. “Ik streef naar perfectie, dus eerst maar eens kijken wat er niet goed is aan het concept.”

-

>> @20-21 KHN uitgesproken over allergenenwetgeving

SWO de Splinter verlengt contract met Sligro met één jaar

‘Een deurtje verder?’

Lekkerland biedt uitkomst voor ondernemers

informatie te verstrekken, bijvoor-

Petrol – SWO de Splinter is naast

extra groeimogelijkheid. Als gevolg van

SWO de Splinter telt momenteel 60

beeld via een allergenenlijst bij de

groothandel en distributeur Sligro

het economische zware weer waarin

leden, die samen rond de 250 tank-

menukaart. Of men kiest ervoor om

ook een overeenkomst aangegaan

veel tankstationsondernemers zitten is

stations exploiteren. Naast het maken

mondelinge informatie te geven als

met Lekkerland. De samenwer-

het ook voor SWO de Splinter moeilijk

van afspraken met leveranciers over

de gasten hierom vragen. Volgens

king met de groothandel uit Son

om door te groeien in ledenaantal.

opname van producten en acties is de

Van der Grinten betekent dit echter

betekent groeimogelijkheden voor

Vermeulen: “Sommige ondernemers

vereniging ook actief met het ontwikke-

niet dat ondernemers minder alert

de retailcoöperatie en keuze voor de

maken onderdeel uit van het Lekker

len van een eigen shopformule onder

kunnen zijn.

aangesloten zelfstandige tanksta-

Op Weg-programma van Lekkerland

de naam GemaQ. Vermeulen: “Op dit

tionondernemers.

en die kunnen dat door deze sa-

moment testen we onderdelen van de

menwerking blijven doen. Daarnaast

formule in de markt.” Een doorbraak

“Nee, als jij hetzij via de menukaart of

Aschwin Vermeulen, directeur van

hebben ze nu de keuze in distributeur.”

van de formule laat nog even op zich

hetzij via een mondelinge toelichting

SWO de Splinter, is tevreden met de

De directeur verwacht niet dat er direct

wachten, ook omdat veel ondernemers

aan de gast een glutenvrije maaltijd

overeenkomst. De deal met Lekkerland

leden overstappen. “Wie tevreden is

als gevolg van dalende bestedingen

verzekert, dan moet dat ook echt

als leverancier voor het totale assorti-

blijft bij z’n huidige groothandel. We

van de consument bij tankstations nog

zo zijn. Daar is de ondernemer zelf

ment food, non-food, rookwaren, vers

hebben het contract met Sligro daar-

niet de bereidheid hebben om zwaar te

Allergenen – Voorman Lodewijk van

voor verantwoordelijk. Hij of zij kan in

en diepvries, biedt de vereniging een

om ook weer met een jaar verlengd.”

investeren.

der Grinten van Koninklijke Horeca

dat geval ook aansprakelijk worden

Nederland (KHN) stelt dat onderne-

gesteld.” Hiermee is de nieuwe wet

mers die niet zeker van hun zaak

absoluut geen wassen neus.

Geen wassen neus

zijn als het gaat om de allergenen in hun gerechten gasten beter kun-

Ondernemers die niet zeker van hun

nen doorverwijzen naar een andere

zaak zijn kunnen gasten volgens de

horecagelegenheid.

KHN-voorman dan ook beter doorverwijzen naar een andere horeca-

De allergenenwet die sinds medio

gelegenheid. “In sommige gevallen

december actief is biedt onderne-

moet je de gast een deurtje verder

mers diverse mogelijkheden: men

sturen.”

kan ervoor kiezen om schriftelijk

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 1

>> @15

Positieve stemming op Horecava >> @6,7,9

Frietmarkt was zelden zo turbulent >> >>@16-17

En verder..... >> @13 Cormet 3.0 >> @14 Pompstations heroriënteren zich >> @23 Shopperestafette: Bart Koelemaij, Convenience Trade Manager BP Nederland >> @23 Events

23-01-15 12:39


@02

Nieuws

@Foodclicks januari 2015

Restaurant in samenwerking met Italian Food Concepts

Jamie Oliver opent in Rotterdamse Markthal Formulenieuws – Jamie Oliver komt naar Nederland en opent in de Rotterdamse Markthal zijn eerste Jamie’s Italian. Het restaurant opent dit najaar en wordt opgezet in samenwerking met Italian Food Concepts, dat de exclusieve partner is van Jamie’s Italian in Nederland, België en Noordrijn-Westfalen, Duitsland. Jamie’s Italian heeft duizenden fans

Exclusieve partner

gewonnen door het creëren van

Italian Food Concepts is de exclusieve

‘neighbourhood’ restaurants, geïnspi-

partner van Jamie’s Italian in Neder-

reerd op de Italiaanse tafel, waar men-

land, België en Noordrijn-Westfalen,

sen relaxen, delen en genieten van

Duitsland. In de zomer van 2016 zal het

elkaars gezelschap. Jamie’s Italian is

tweede restaurant openen in Noordrijn-

ontworpen als betaalbaar en toegan-

Westfalen, Duitsland en meer restau-

kelijk. De ‘casual dining experience’ is

rants zullen volgen in de komende jaren.

gebaseerd op het bieden van smakelijk en simpel Italiaans eten, gemaakt

Jamie in Nederland

van de beste verse ingrediënten.

De Britse tv-kok heeft al een restaurant in Nederland, Fifteen in Amsterdam, dat

Sydney tot Dublin

in 2015 tien jaar bestaat. Hier werken

Het eerste Jamie’s Italian restaurant

vijftien jongeren die in hun leven al voor

opende in 2008 in Oxford, Engeland.

grote uitdagingen hebben gestaan.

Er zijn nu 35 Jamie’s Italian restau-

Oliver is in Nederland verder bekend

rants in het Verenigd Koninkrijk en 13

vanwege zijn tv-shows, zijn kookboeken

internationale restaurants van Sydney

en zijn kruistochten om gezond eten in

tot aan Dublin.

schoolkantines te krijgen.

Jamie Oliver

@VERTORIAL

Dijkhuizen kiest bewust voor sandwiches van The Bread Office

‘Kwaliteit, uitstraling en keuze zijn bepalend voor klant’ Petrol – Vijf tankstations van Oliehandel Dijkhuizen verkopen sinds eind vorig jaar

gen en smaakspecialisten, die er continu voor zorgen dat de kwaliteit en productinnovatie

de verpakte sandwiches van The Bread Office van Borgesius Covenience. Naar volle

gewaarborgd blijft. Met dagelijks vers brood uit eigen moederbakkerij en gebruikmakend van

tevredenheid, want ‘‘kwaliteit, uitstraling en keuze bepalen het succes bij de verkoop

premium ingrediënten, maken wij de lekkerste broodjes en sandwiches!”

van broodjes en dat is precies wat The Bread Office biedt’’. Het familiebedrijf Borgesius, dat al meer dan 130 jaar brood bakt is geen onbekende binnen Borgesius Convenience zet met The Bread Office haar vervolgstappen met broodjes en

de foodmarkt. Het dochterbedrijf Borgesius Convenience is alweer zo’n 25 jaar actief in

sandwiches onder eigen merk. En met succes, het bedrijf ziet de interesse na de introduc-

de retail en out-of-homemarkt met voornamelijk private label producten. Met de introductie

tie bij Dijkhuizen en haar aanwezigheid op de Horecava duidelijk toenemen. Convenience

van het eigen label biedt het bakkersbedrijf nu onder de merknaam The Bread Office brood

heeft ervoor gekozen om voor de logistiek samen te werken met partner Sligro Food Group,

gerelateerde convenienceproducten binnen het petrolkanaal en de out-of-homesector.

die nationaal en fijnmazig opereert en dagelijks veel vrije ondernemeren nationale accounts bedient.

Contact: The Bread Office

Verantwoordelijk voor de shopverkopen binnen de Total-tankstations van Dijkhuizen is Heidi

John Bor

van Dijkhuizen. Van de 35 tankstations die Dijkhuizen exploiteert hebben er acht een shop.

email: john.bor@borgesius-convenience.nl,

Het meer dan veertig jaar oude familiebedrijf heeft heel bewust voor de sandwiches van The Bread Office gekozen omdat zij enthousiast zijn over de kwaliteit en uitstraling. ‘’Daarbij spreekt de filosofie van Convenience om het voorverpakt segment te upgraden naar het meer klantgerichte ‘voor u verpakt’ ons enorm aan’’, aldus Van Dijkhuizen. Het assortiment van The Bread office loopt van witte puntjes ham en kaas, tot luxe wraps. En bij de verpakte sandwiches van, geroosterde kip ceasar tot Boerengezond. Daarnaast is een deel van het assortiment ook verkrijgbaar met een langere houdbaarheid. De klant is voor Heidi van Dijkhuizen uitgangspunt als het gaat om de keuze van producten. “De verpakking van The Bread Office ziet er gewoon ambachtelijk uit en de kwaliteit is echt top. Daarnaast is het assortiment gevarieerd en werken we als familiebedrijven onder elkaar ook prettig samen. De lijnen zijn kort en er wordt snel actie ondernomen als we iets willen” John Bor is als National Accountmanager Out-of-Home bij Borgesius Convenience verantwoordelijk voor het merk The Bread Office. “Wij hebben een team van bakkerij technolo-

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 2

23-01-15 12:16


Nieuws

@Foodclicks januari 2015

@03

NS Retail gaat samenwerken met HMSHost

HMSHost vult eerste etage Utrecht Centraal in met verblijfshoreca Rezigersshops – NS en horecaexploitant HMSHost International tekenden onlangs een tienjarige overeenkomst voor de ontwikkeling en exploitatie van drie horecaconcepten op Utrecht Centraal. De overeenkomst is afgesloten met NS Vastgoed. HMSHost, in Nederland bekend

gaan, net zo als dat in een winkel-

de samenwerking: “In het belang van

vanwege de horecaconcepten op

straat of winkelcentrum het geval is.

onze reizigers zijn wij continue op

luchthaven Schiphol, gaat voor het

zoek naar marktpartijen met goede

eerst horeca ontwikkelen op een

Met de overeenkomst met HMSHost

concepten die worden gewaardeerd

treinstation in Nederland. Medio

is er een partij in de arm genomen

door onze reizigers. Dit levert een

oktober 2015 openen op station

die niet alleen verstand heeft van

belangrijke bijdrage aan de beleving

Utrecht Centraal drie horecaconcep-

het exploiteren van winkels op high

van het station als onderdeel van

ten waar zowel reizigers als passan-

traffic-locaties, maar die daarmee

de reis van deur tot deur. Samen

ten ‘aangenaam kunnen verblijven’

complementair zijn aan het huidige

met HMSHost zetten we een aantal

aanbod op Utrecht Centraal.

concepten neer die complementair

De stemming was goed. Er werd meer georderd dan ooit. Zelfs door be-

zijn aan het huidige aanbod.”

drijven die dat vooraf helemaal niet van plan waren. De Horecava toonde

Met deze deal speelt NS Stations in

Positief begin 2015

op de behoefte van de reizigers. In

De concepten die HMSHost oppakt

hun belang zoeken zij de combinatie

omvatten een koffiehuis, een bar en

Walter Seib, topman van HMSHost

jes die door Horeca-voorman Lodewijk van der Grinten en Jan Willem

van het aanbod van eigen formules

een restaurant en bieden in totaal

International: “HMSHost is wereld-

Grievink van het Foodservice Instituut Nederland (FSIN) waren gemeld

en de samenwerking met andere par-

zo’n 400 tot 500 zitplaatsen. Ze wor-

wijd actief op luchthavens, treinstati-

aan de media zorgden ervoor dat horecaondernemers vertrouwen hadden

tijen. NS onderzoekt regelmatig wat

den gesitueerd op de eerste etage

ons en locaties langs de snelweg. En

gekregen in 2015.

de wensen van reizigers zijn en of

in de stationshal. Dit deel van de hal

nu dus ook in Nederland op een druk

hun formules hier nog op aansluiten.

wordt nu verbouwd en in de zomer

vervoersknooppunt van de trein. Wij

Tevens onderzoeken en beproeven

van 2015 opgeleverd. Medio oktober

zijn blij dat NS het vertrouwen heeft

bureau Foodstep voorspelde, groei is licht en kwetsbaar. Zeker tegen de

ze welke (nieuwe) formules op het

2015 openen ‘t Koffiehuis en Bar

in onze concepten die een belang-

achtergrond van een aantal politieke en maatschappelijke achtergronden,

station zouden passen en wie dit het

Centraal en eind 2015 volgt Bistrot

rijke bijdrage zullen gaan leveren aan

maar na jaren van ‘de voet op de rem’ is horecaminnend Nederland be-

beste kan faciliteren. Dit betekent

Utrecht Centraal. Peter Mulder, direc-

het reisgenot van haar reiziger.”

reid om weer beetje gas te geven.

dat er formules en winkels komen en

teur Vastgoed NS Stations zegt over

zich in opperbeste stemming. Ondernemers hadden er zin. De lichtpunt-

De positieve vooruitzichten zijn echter broos. De, ook door onderzoeks-

Ook in deze uitgave blijkt weer dat ondernemers de bereidheid hebben geloof te hebben in nieuwe stappen. Er worden keuzes gemaakt en

Twintig kopstukken delen toekomstvisie

Voedselverspilling in 2015 beter in kaart brengen

verbouwingen gedaan. Ingrijpende verbouwingen zelfs en dito keuzes. Ondernemers begrijpen maar al te goed dat deze tijd vraagt om een duidelijke positionering. Wie wil ik zijn voor mijn klant? Klanten of gasten komen sowieso weer volop centraal te staan. Ook de kwaliteit van alle producten gaat verder omhoog. Of het nu gaat om koffie, broodjes, kant-en-klare maaltijden in alles zit een stijgende lijn in de kwaliteit van het aanbod. In de begeleiding van ondernemers vanuit fabrikanten is een opleving te zien. Gezamenlijk kijken wat het beste is voor de locatie in plaats van producten verkopen en deze door de keten duwen. De nieuwe realiteit gaat zich langzaamaan aandienen. Inderdaad, mooie tijden en

Foodservice – 2014 had het jaar tegen de voedselverspilling moeten zijn,

Daarnaast zet de Alliantie in 2015

maar het is onduidelijk of de campagne hiervoor succesvol is geweest.

in op intensieve samenwerking met

‘We moeten verspilling beter in kaart’ brengen’. was dan ook de conclusie

de Voedselbanken Nederland en

bij de overhandiging van het evaluatierapport van de Alliantie Verduurza-

met het Voedingscentrum en het

ming Voedsel aan staatssecretaris Dijksma van Economische Zaken.

wegnemen van wet- en regelgeving

positief begin van 2015. Steffen van Beek

die voedselverspilling onnodig in de In 2014 zette het bedrijfsleven zich

de supermarkt.

hand werkt, zoals onnodige korte

met een veelheid aan activiteiten in

De resultaten uit 2014 vormen voor

THT-termijnen op bepaalde producten.

om voedselverspilling verder terug

de Alliantie Verduurzaming Voedsel

te dringen. Het ging hierbij om

een belangrijke impuls om in 2015

onderzoeken naar hoe bedrijven hun

onverminderd verder in te zetten

reststromen opnieuw kunnen benut-

op het terugdringen van verspilling.

ten, het creëren van inzicht waar

Monitoring van - en rapportage over

de meeste verspilling in de keten

- reststromen in het bedrijfsleven en

plaatsvindt tot aan publieksacties om

de keten krijgt in 2015 de meeste

consumenten bewuster te maken

aandacht, om beter zicht te krijgen

om minder te verspillen.

op wat daadwerkelijk verspild wordt

COMMENTAAR

en wat het effect is van deze initiatieHet bedrijfsleven blijft ook in 2015

ven. Dit jaar start hiertoe een pilot.

werken aan het terugdringen van

Voedselverspilling doet zich voor in

voedselverspilling. ‘na afloop van

de gehele keten. 40 procent van de

de overhandiging’ liever vooraan in

etenswaar gaat verloren bij de oogst

de zin. Dus: Nadat het rapport was

en productie, 20 procent bij opslag

overhandigd deelden zo’n 20 kop-

en transport en 40 procent bij de

stukken uit de sector hun toekom-

consument. Bewustwording bij

stambities met de staatssecretaris.

consumenten is daarom een blijvend

Zij deden dat tijdens een diner bij

aandachtspunt, waarvoor de Alliantie

restaurant Instock, dat uitsluitend

ook hulp inroept bij overheid, media

gebruik maakt van restproducten uit

en maatschappelijke organisaties.

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 3

Overhandiging Evaluatierapport tegen Voedselverspilling aan staatssecretaris Dijksma van EZ

23-01-15 17:07


W EU NI

ONTDEK DE KRACHT VAN KWALITEIT

De lekkerste koffie en thee. Dat is onze belofte. De Koffiemeesters van Douwe Egberts Professional staan voor u klaar om samen met u, uw koffie- 茅n theebeleving naar een n贸g hoger niveau te brengen. Kijk voor meer informatie op: www.dekoffiemeester.nl of bel 030-297 7000

GOEDE KOFFIE EN THEE IS GOUD WAARD

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 4 26521.6-DEP-Koffiemeester Offline Advertentie 297x420.indd 1

23-01-15 11:23 12-01-15 08:27


Nieuws

@Foodclicks januari 2015

Formule richt aandacht op gezond eten

McDonald’s test in Australië met The Corner

@05

Verkooppunten met een gedachte Ik houd ervan om verkooppunten in out-of-home te bezoeken. Al jarenlang. Ik doe dat als consument, als gast, maar ook beroepsmatig. Al jaren prijs ik me gelukkig dat ik zo’n geweldig vak heb. Actief zijn in de wereld

Buitenland - Een testlocatie heet het, maar met The Corner slaat McDonald’s in Australië een nieuwe

van buitenshuis eten en drinken heeft zo z’n voordelen.

weg in. In het stadsdeel Camperdown in Sydney heeft de fastfoodketen een vestiging geopend die

Maar waar ik echt blij van word is als ik in een verkooppunt kom waar

in niets doet denken aan het Amerikaanse moederbedrijf, en waar het bedrijf volledig de aandacht

duidelijk is dat er over veel dingen is nagedacht. Dat ze snappen wat ik er

richt op gezond en verantwoord eten.

als consument kom doen en waaraan ik op dat moment behoefte heb.

Internationale media noemen het een

de kleinere locaties onder de naam

gerechten worden geserveerd op

testlocatie, maar het is algemeen be-

McCafé.

houten planken en er is veel aandacht

kend dat de hamburgerketen al veel

voor goede koffie. De inrichting is

langer op zoek is naar een verant-

Strategisch

bijpassend gemaakt; de muren zijn

woord alternatief naast het bekende

The Corner past volledig in het

strak wit met houten, eenvoudige

hamburgerconcept. Eerder werden al

nieuwe strategisch plaatje van de

tafels. Alleen aan het McCafé logo

mogelijkheden bekeken met Chipotle

hamburgerketen. Op de kaart staan

en de meeneemverpakking is op te

met verse Mexicaanse fastfoodge-

broodjes en salades met ingrediënten

maken dat het een vestiging is van

rechten. In Duitsland en Frankrijk is

als rijst, quinoa en linzen. Ontbijten

McDonald’s.

McDonald’s redelijk succesvol met

kan ook met vers fruit en muesli. De

Relevant zijn in het dagelijks leven Vaak stap ik een verkooppunt binnen en kijk er rond als consument. Ik vraag me af waarom bepaalde keuzes zijn gemaakt. Op welke manier worden consumenten in het verkooppunt getriggerd om producten te kopen? Hoe geven deze producten een antwoord op behoeften die consumenten op dat specifieke moment hebben? Alleen als je er echt in slaagt om relevant te zijn in het dagelijks leven van consumenten kun je echt succesvol zijn. Bagels & Beans Een prachtig voorbeeld zag ik recent in de nieuwe generatie Bagels & Beans, aan het IJ in Amsterdam. Eigenaar Ronald Bakker ontvangt je met een persoonlijke tekst over ontsnappen aan de waan van de dag. Je voelt aan alles dat Ronald en zijn vrouw Ninande samen een plek hebben gecreëerd waar dat heel goed kan. En het personeel werkt daar heel goed aan mee. ‘Wat voor een lekkers kan ik u brengen?’ Met een glimlach genieten van (h)eerlijke producten en de tijd even stilzetten. Awareness - Enticement - Choice Hoe kun je dit zelf bereiken? Hierbij kan een aanpak die ik in mijn CocaCola-tijd heb geleerd helpen. Begin met consumenten bewust te maken van hun behoefte (‘awareness’). Verleid hen vervolgens om tot aankoop over te gaan (‘enticement’). En biedt tenslotte voldoende keuze in je assortiment om de behoefte ook echt te kunnen invullen. Door op deze manier te denken sluit je aan bij wat voor consumenten relevant is. Outlet executie Het is voor ondernemers, maar ook voor fabrikanten van belang dat ze dergelijke concepten ook feitelijk realiseren in de verkooppunten. Dit gaat dus veel verder dan het zomaar neerzetten van producten. Zo worden verkooppunten gevuld met gedachten. Gedachten die consumenten doen herinneren aan hun behoefte, hen verleiden en aanzetten tot kopen. Daar doen we het toch allemaal voor!

KHN roept websites op om oude recensies te verwijderen

‘Denk na over je product, over hoe je het in de markt zet’ Horeca - De Nederlandse horeca

wegzetten, kun je nu landelijk zicht-

achtervolgt een negatieve reactie

ondervindt in toenemende mate

baarheid krijgen. Het bereik van een

ondernemers jaar en dag, terwijl de

hinder van neprecensies of oude

website is namelijk oneindig groot,

zaak allang is verhuist, er een andere

recensies. Algemeen directeur

buit dat uit. Denk na over je product,

ondernemer aan het roer staat, noem

Lodewijk van der Grinten van Ko-

over hoe je het in de markt zet.”

maar op. Dat is natuurlijk niet juist.”

ninklijke Horeca Nederland (KHN) roept reviewsites op om recensies

Pleidooi

na een jaar te verwijderen.

Neprecensies zijn volgens Van der Grinten moeilijk tegen te gaan. “Wij

“Je gaat het niet tegen, gasten delen

pleiten er wel voor dat gasten die een

in deze nieuwe wereld graag hun

review posten aantoonbaar moeten

mening”, zegt algemeen directeur

maken dat ze er geweest zijn, bij-

Lodewijk van der Grinten tegen

voorbeeld door middel van de online

@FoodClicks. Hij vindt dan ook dat

reservering of de kassabon.” Oude

ondernemers er juist hun voordeel

recensies, van een jaar geleden, zou-

mee moeten doen. “Het biedt

den in de ogen van de KHN-voorman

kansen, opent de wereld. Waar je

moeten worden verwijderd door de

vroeger de zaak alleen lokaal kon

beheerders van de websites. “Soms

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 5

Over Rob Besseling Rob Besseling (1970) is al jaren actief in de out-of-home markt. Hij heeft diverse functies bekleed bij Coca-Cola, waaronder die van outof-home directeur. Vervolgens heeft hij een aantal jaar formulehuis FFC geleid, o.a. bekend van Kwalitaria. Sinds 2012 begeleidt hij als consultant en coach teams en mensen om potentieel te zien en te vertalen in concrete initiatieven. Eind 2015 heeft hij ‘The Out-of-Home Company’ opgericht om organisaties te helpen de consument te bereiken in out-of-home, middels slimme en vernieuwende marktbewerking en sterke outlet executie.

COLUMN 23-01-15 13:22


@06

Horecava

@Foodclicks januari 2015

Record aan orders geschreven op Horecava

Optimistische stemming na positieve berichten

Op de Horecava heerste een positieve stemming

Beurzen - De stemming op de Horecava was uitstekend. Bezoekers

Waardering door ondersteuning

kwamen enthousiast de RAI binnenstappen en lieten zich volop ver-

Techniek en productinnovatie maken

leiden tot aankoop van beursaanbiedingen. De overwegend positieve

het op die manier mogelijk hoog-

berichten over de horeca in de landelijke media leidden mede tot een

waardiger producten te serveren

positieve stemming op Nederlands grootste horecabeurs.

voor een scherpere prijs. En juist van die ontwikkeling moet de

Hamburgers blijven hot in 2015

Het lichte herstel dat zich aandient in

schuimende bierglas is absoluut een

sector het hebben. De consument

de sector is broos. Daarvoor waar-

vinding, en ontving daarvoor ook de

is scherp op prijs, maar verlangt

schuwde het Foodservice Instituut

Innovatieprijs, maar is niet iets dat

wel een betere kwaliteit dan in het

(FSIN) tijdens het brunchcongres en

de sector verder brengt. Nee, de

verleden. Horecaondernemers moe-

voorman Lodewijk van der Grinten

deelnemers aan de Horecava lieten

ten meer bieden, willen zij dezelfde

van Koninklijk Horeca Nederland

vooral datgene zien waar ze al lan-

waardering krijgen van hun gasten.

(KHN) in zijn openingsspeech.

ger mee bezig zijn: het doorontwik-

Het is een tendens die mede door

Beide partijen zien economisch

kelen van producten en machines.

de crisis is opgekomen en zich

herstel en aangroeiend toerisme,

De koffieaanbieders presenteerden

steeds sterker manifesteert. Mede

maar geven aan dat de weg omhoog

betere apparaten en betere koffie.

daarom zijn bedrijven als Unilever

stapje voor stapje gaat. Na jaren van

FrieslandCampina speelt op deze

(Food Solutions), FrieslandCampina

zorgen en krimp klonk de hoofd-

trend weer in met een verbeterde

en Douwe Egberts ook heel actief in

boodschap echter als een bevrijding

koffiemelk.

de ondersteuning van hun afnemers.

en was de nuancering wellicht aan

Meer aandacht voor tussendoor snacks zoals de Parrillas van Royaan

Met slimme tips, gemakkelijke re-

dovemansoren gericht. Geloof

Ook de heteluchtovens waren in

cepten, betere presentatietecnieken

heerste, en bereidheid om weer te

toepassingsmogelijkheden wat

en persoonlijke begeleiding van

investeren. In heteluchtovens en in

uitgebreider en ook wat scherper

mens en machine staan zij de hore-

ijsmachines, in verbeterde koffie-

aan de prijs, maar de toepassings-

caondernemers bij in hun dagelijkse

zetapparaten en producten die een

mogelijkheden voor de snackindus-

werk. Tot in de kleinste details wordt

upgrade betekenen van het assorti-

trie nemen exponentieel toe. Een

aandacht besteed aan de kwaliteit

ment of een uitbreiding daarvan.

ontwikkeling die het voor steeds

van een kopje koffie, thee of een

meer horecabedrijven eenvoudiger

gerecht, zodat de gast het kopje

Niet nieuw, wel verbeterd

maakt om de geweldigste gerechten

koffie of theemoment ook echt als

Op innovatiegebied bood de Hore-

via heteluchtovens te bereiden.

belevenis gaat ervaren.

cava weinig nieuws. Het zichzelf af-

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 6

23-01-15 12:17


Horecava

@Foodclicks januari 2015

Salomon presenteerde zich voor het eerst op de Horecava en niet zonder succes

Naast de nieuwe muffins, ook inspiratie met brood bij CSM

Eten wordt weer sociaal

Daarom introduceerden fabrikanten

vorm die zich veel gemakkelijker laat

De uitdaging voor de horeca is inzet-

als Royaan en Van Geloven hapjes in

combineren met toevallige ontmoetin-

ten op beleving. Of je nu tankstation-

het borrelsegment (bijvoorbeeld de

gen of een langer verblijf.

eigenaar, cafetariaondernemer, lunch-

Parillas). Ook broodleveranciers als

roomhouder of restauranteigenaar

Lantmännen, Carl Siegert en CSM

Dus zijn de producten geschikt

bent, de gast wil een vernieuwende

spelen in op de trend naar hogere

voor talloze locaties en voor talloze

ervaring. Hoe kort of hoe lang de

kwaliteit, door gebruik te maken van

momenten. Voor de bioscoop, het

gast ook verblijft op de locatie. Die

betere ingrediënten, en brood als on-

tankstation, de lunchroom en het

verrassende ervaring moet geboden

derdeel te laten zijn van een geniet-

restaurant, want elke locatie is op

worden met de kwaliteit die de gast

moment, alleen of met elkaar.

zoek naar gelegenheden om gasten langer aan zich te binden. Soms

verlangt. Daarnaast zijn het vaak za-

FrieslandCampina lanceerde succesvol de PerfectServe

ken als vriendelijkheid van personeel

Eten wordt weer een sociale aange-

en onverwacht aanbod die de gast

legenheid. Dat was de avondmaaltijd

verrassen. Aandacht voor deze zaken

vroeger al, maar komt nu terug in een

levert in veel gevallen al veel winst op in de vorm van een grotere klantenkring en in vaste klanten. Veel deelnemers aan de Horecava speelden in op de eetmomenten tussendoor. Tijdens het FSIN-Congres werd de verwachting uitgesproken dat het aantal maaltijden per dag groeit. Net als in Amerika, waar het aantal eetmomenten van drie naar vijf is gegaan en momenteel richting

Lantmännen benadrukte het belang van kwaliteit

@07

de zeven beweegt. Kleinere maaltijden, verdeeld over de dag , is een ontwikkeling die ook hier gaande is.

gezond, soms genietend, maar vaker gezamenlijk.

“Kleinere maaltijden, verdeeld over de dag, is een ontwikkeling die ook hier gaande is. ”

Een impuls voor gastvrijheid en koffie- en theebeleving

Douwe Egberts introduceert Koffiemeester Programma Praktijkondersteuning - Douwe Egberts Professional heeft tijdens de Horecava het kwaliteitsprogramma ‘Koffiemeester’ gelanceerd. Het doel van het programma is om horeca-ondernemers meer rendement uit hun koffie en thee te laten halen. Met het Koffiemeester Programma

Actief

wordt de gastvrijheid en de kof-

“Het actief aanbieden van koffie na

fie- en theebeleving verhoogd en zijn

de lunch of het diner bijvoorbeeld kan

horeca-ondernemers op de hoogte

de koffieverkopen met 17 procent

van de laatste trends op het gebied

laten stijgen”, stelt Douwe Egberts.

van koffie en thee, stelt Douwe

Ondernemers worden tevens op

Egberts. Zo komt een ‘koffiemeester’

de hoogte gehouden van de laatste

persoonlijk langs. Met het programma

trends en ontwikkelingen. Horeca-

helpt Douwe Egberts Professional

ondernemers kunnen deelnemen

de ondernemer niet alleen om de

aan het programma bij aanschaf van

beste koffie en thee te zetten, maar

een koffiemachine of koffiecontract.

wordt een advies gegeven over welke

Binnen drie maanden na de installatie

machine en ingrediënten het beste bij

van de machine komt de Koffiemees-

de locatie passen. Bovendien kijkt de

ter langs voor een uitgebreide check

Koffiemeester ook waar de kansen

en advies. En aan het einde van het

liggen om meer uit de verkoop van

jaar krijgen de ondernemers ook een

koffie en thee te halen.

inspiratiesessie.

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 7

Douwe Egberts oogste met het Koffiemeesterprogramma veel waardering

23-01-15 11:24


BEDANKT ALLE ONDERNEMERS De Horecava was weer een succes! De BourgondiĂŤr gemist? Kijk op debourgondier.nl & maak gebruik van de 5+1 gratis actie!

Ons promotiemateriaal gezien tijdends de Horecava? Kijk op www.debourgondier.nl voor meer informatie.

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 8

23-01-15 11:24


Horecava

@Foodclicks januari 2015

@09

Lunchbus 2.0 is de kleine SRV-variant Formulenieuws - De Lunchbus heeft een 2.0-variant. Initiatiefnemers Wilfred en Carola Oudshoorn toonden op de Horecava een nieuwe versie van hun in 1994 geïntroduceerde bus. De Lunchbus verzorgt de catering voor bedrijven op industrieterreinen in de omgeving Haarlemmermeer die geen eigen kantine hebben. De lunchbus is een aanpassing op het rijdende winkelwagen-initiatief van ‘Uw Kruidenier’. De bevoorrading gaat gedaan worden door Vers Centrum Nederland (VCN) dat ook het Uw Kruidenier-concept heeft. Door vormgeving en inrichting krijgt de SRV-wagen van weleer een nieuwe impuls De nieuwe lunchbus heeft een uitgebreid assortiment levensmiddelen, dat naar behoefte kan worden samengesteld. De bus trok niet alleen veel bekijks vanuit ondernemers maar ook vanuit formulebedrijven. Zeker in de zorg is meer en meer behoefte aan fijnmazige distributie en voor dergelijke kleinschalige leveringen zijn kleinschalige oplossingen noodzakelijk. Ook in de bedrijvensector zijn er steeds meer MKB-bedrijven die hun bedrijfskantine hebben wegbezuinigd. Om toch een lunch te kunnen verzorgen is midden jaren negentig met het

Praktisch en overzichtelijk ingericht met een compleet assortiment

initiatief gestart. Sindsdien stijgt het aantal klanten jaarlijks. Inmiddels verzorgen vijf bussen en twee bestelbussen dagelijks de lunches voor het be-

De lunchbus heeft een bakoven met afzuigkap

drijf van Wilfred en Carola Oudshoorn.

@VERTENTIE

Bacon Bullets ontvangt publieksprijs Horecava Innovation Award 2015 Industrie - Hij lijkt op een kroket, maar smaakt heel anders. De Bacon Bullets van

VERSFILTER™ VAN MELKUNIE

EEN REVOLUTIE IN MELK N VOORDELE E D R O VO ERS ONDERNEM

Nextdeli is een snackinnovatie, die vorig jaar op de markt kwam en tijdens de Horecava de publiekprijs Innovation Award 2015 ontving. De overwinning was overtuigend. Het product de

de snack door meerdere stadions opgenomen,

Bacon Bullets kreeg maar liefst 23 procent van

onder andere in De Kuip in Rotterdam en in het

alle uitgebrachte stemmen. Ben Hansen, ontwik-

Abe Lenstra stadion van Heerenveen. “Ook bij de

kelaar van deze awardwinnende snack, is blij met

sportkantines doet het product het goed.”

de prijs. Een populaire snack neerzetten naast

De markt voor kroketten is in Nederland circa

het standaardassortiment van cafetariabedrijven

350 miljoen stuks groot. Hansen: “Bacon Bul-

is geen eenvoudige opgave. De Bacon Bullets

lets is een hip product dat met name de jeugd

zijn er trouwens ook in een bitterballen-variant: de

aanspreekt door de extra crunchy korst, de

Bacon Balls.

nieuw

verrassende vulling van bacon en de licht pikante nasmaak.”

Feitelijk gaat het bij Bacon Bullets niet om een productinnovatie maar om een concept. De

Inmiddels gooit het product ook internationaal

producten worden aangeboden in een bijbeho-

hoge ogen. De verkoop is gestart in Spanje aan

rend bakje (de 2-Go Tray) en de bijbehorende

de costa’s en in maart start de verkoop in Enge-

Gunshot Sauce. Hansen: “Klanten die de produc-

land en Ierland. Daarnaast zijn er al contacten in

ten afnemen zonder de bakjes, slagen niet met

Amerika en Canada.

T BIJ LANGERE TH T ONTVANGS gt u sier ontvan • Via uw gros A dagen EXTR minimaal 4 idige ing t.o.v. hu THT bij lever melk. K: KKERE SMAA LANGER LE s en vers, fri er ng la • blijft en gen na open zelfs tot 7 da T). (tot aan TH : EGGOOIEN MINDER W rsgefilterde • Melkunie ve er goed. ng melk blijft la RGEN: MINDER ZO met ning houden • geen reke ken n aangebro hoe snel ee oet worden pak melk m en. leeggedronk NGE: BREDE RA r in Melkunie • Verkrijgbaa vol en (halfvol, melk variant en 0 ml, 1 liter en mager) 50 akking. 1,5 liter verp

de verkoop. Het moet echt als geheel worden aangeboden voor een optimaal resultaat.” Sinds september is de Gunshot Sauce ook in 1-persoons sachet verkrijgbaar. “Zeker op locaties als stadions werken de sachets goed,” aldus Hansen. Het stadion van ADO Den Haag was de eerste die Bacon Bullets opnam. Sinds die tijd is

Melkunie introduceert een verse melk die langer lekker blijft met een frisse, verse smaak en geur: Melkunie Versfilter™. Na opening smaakt deze melk zelfs na 7 dagen (!) nog net zo lekker fris en vers als de eerste slok! En dat ook nog met een veel langere houdbaarheid dan u nu gewend bent! Versfilter™ is een nieuwe en puur natuurlijke manier van melkverwerking waarbij de verse melk wordt geoptimaliseerd. Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met uw Arla/Melkunie accountmanager. Of bel/mail ons via 033 2476 964 of nijkerk.salesooh@arlafoods.com

FV5022 Versfilter adv. FoodClicks.indd 1

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 9

23-01-15 10:06

23-01-15 12:18


@10

Horecava

@VERTENTIE

@Foodclicks januari 2015

Fabrikant zet verder in op Goed Genieten-strategie

Royaan toont op Horecava innovatieve karakter Beurzen - De Horecava was vorig jaar het toneel waar het allemaal be-

door onder meer de globalisering en

gon voor Royaan. Een nieuwe koers, een innovatieve koers die gezicht

de netwerkcultuur waarin wij leven.

kreeg met de introductie van ovensnacks onder de merknaam Kwek-

Bovendien eten mensen niet meer

keboom. Royaan committeerde zich daarnaast aan de belofte Goed

standaard drie keer per dag, er zijn

Genieten, waarmee de fabrikant snacken lekkerder, beter, makkelijker

tegenwoordig veel meer eetmomen-

en leuker wil maken. Een belofte die volgens marketing manager Rogier

ten met kleinere hapjes. Snacken

Snoeks in 2014 volop is waargemaakt.

is verworden tot het eten van kleine hapjes tussendoor. Dit inspireert ons

DAAR DRAAIT HET OM!

Het is een drukte van belang op de

na de beurs werd de introductie

in de breedte en is leidend gewor-

stand van Royaan op de Horecava

voor het grote publiek zichtbaar.

den. Daarom ontwikkelen wij samen

2015. De snackgigant presenteert er

Inmiddels spreekt Snoeks van

met klanten nieuwe, zoals wij dat

tal van nieuwtjes en snackproducten

een succesvolle innovatie. “Lucht-

noemen, winnaars”, aldus Snoeks.

die inspelen op de tegenwoordige

vaartmaatschappijen, tankstations,

De lijn Parrillas onder de merknaam

consumentenbehoeften. De innova-

evenementorganisatoren, cateraars,

Kwekkeboom is daar een voorbeeld

ties en concepten werden gepresen-

horeca en bioscopen hebben het

van. “Deze hartige snacks, belegd

teerd in vier verschillende food-

omarmd. Ze verkopen nu ook cro-

met gegrilde groenten, tapenade en

service-werelden (horeca, leisure,

quetten en bitterballen van Kwekke-

kaas, hebben wij ontwikkeld samen

cafetaria en ‘on the go’) om klanten

boom op locaties waar dat voorheen

met NH Hotels, zij-aan-zij”, aldus

in hun eigen omgeving te inspireren

niet mogelijk was, omdat ze er niet

Snoeks.

en informeren. Royaan is er namelijk

mochten of konden frituren.” Onder

van overtuigd dat er een groeiende

meer reisorganisatie Corendon ser-

Kalfsfrikandel

markt is voor eerlijke en smaakvolle

veert sinds begin juli oer-Hollandse

Royaan toonde in zijn stand ook nog

snackproducten. De snackfabrikant

broodjes Kwekkeboom croquet.

nieuwe producten: een biologische

wil daarnaast consumenten en

“Voorheen was het serveren van een

kroket van Kwekkeboom en een

ondernemers helpen om niet alleen

broodje met een lekkere, krokante

kalfsfrikandel van Van Dobben. Deze

het bereiden, serveren en consume-

croquet in de lucht ondenkbaar. Daar

passen volgens Snoeks prefect

ren van snacks gemakkelijker, maar

hebben wij verandering in gebracht.

binnen de uitgestippelde strategie,

vooral ook leuker te maken. Innova-

En het slaat aan, op vluchten is het

waarin Goed Genieten centraal

tie, co-creatie en verduurzaming van

broodje croquet dikwijls uitverkocht.”

staat. “De kalfsfrikandel is hoog op

de keten samen met leveranciers en

Daarnaast testen HMS Host en

vlees, het vleesaandeel is namelijk

afnemers zijn pijlers onder de strate-

bioscoopexploitant Pathé de nieuwe

maar liefst 78 procent.” De kalfs-

gie van het bedrijf. “Wij vragen ons

producten, ook daar zijn de gelui-

frikandel is net als de biologische

continu af, wat wil de consument nu

den volgens Snoeks positief. “We

kroket een kwaliteitspropositie,

eigenlijk. Hij consumeert bewuster,

spelen in op een efficiënte bereiding

waarmee de fabrikant zich richt op

is door allerlei voedselschandalen

op locatie en uitbreiding van het

de petrol- en cafetariamarkt. “Het is

kritischer op wat hij eet en drinkt en

productaanbod. Omdat er naast een

een product met een verhaal, iets

de vaste consumptiepatronen van

stijging in verkopen ook nog eens

waarmee ondernemers aan hun

vroeger vervagen steeds meer”, zegt

minder derving is, verhoogt dat het

klanten kunnen laten zien dat ze een

Snoeks.

rendement van de verkopende partij

onvoorwaardelijke keuze voor kwali-

aanzienlijk.”

teit maken”, aldus Snoeks. Volgens

Ovensnacks

- DE NIEUWE CHOCO-SENSATIE! - UNIEK IN NEDERLAND! - ECHTE OMZETMAKER: SHOP IN SHOP, CATERING, EVENEMENTEN - BESCHIKBAAR ALS FLEX FRANCHISE MODEL: HET GEMAK VAN HUUR MET DE ZEKERHEID VAN FRANCHISE! INTERESSE OF VRAGEN? NEEM CONTACT MET ONS OP! E-MAIL: INFO@CHOCOKEBAB.NL TEL: 06-100 12 667

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 10

hem gebruikt Royaan de Horecava

Die ambitie, die woorden werden

Parrillas

om ondernemers en formulemana-

vorig jaar op de Horecava waar-

Behalve het ‘gemaks’ aspect voor

gers te inspireren, maar ook om hen

gemaakt met de introductie van

ondernemers is ook co-creatie

te informeren over de veranderende

ovensnacks en –hapjes onder het

belangrijk voor Royaan. Op de Hore-

markt met veranderende consumen-

merk Kwekkeboom. Toen nog achter

cava 2015 presenteerde de fabrikant

tenwensen. “Maar natuurlijk schrij-

een gordijn, slechts een selectief

dan ook de al eerder geïntrodu-

ven we ook orders, immers dat geeft

aantal partners kon de producten

ceerde lijn Parrillas. “Wij zien de be-

ons assortiment en onze filosofie en

proeven en beoordelen. Maar al snel

hoefte van consumenten veranderen

strategie bestaansrecht.”

Royaan toonde op de Horecava het innovatieve karakter

23-01-15 11:25


Interview

@Foodclicks januari 2015

@11

Lodewijk van der Grinten is waakzaam

KHN-voorman niet optimistischer dan verantwoord Horeca - De omzet stijgt. Ondernemers zijn positiever. En er wordt weer geïnvesteerd. De horeca vindt langzaam de weg omhoog. Toch waakt Lodewijk van der Grinten voor al te veel optimisme. “Bijna de helft van de ondernemers in de horecasector heeft nog moeite om herstel te tonen”, stelt de kopman van Koninklijke Horeca Nederland (KHN) in een gesprek met @Foodclicks. De totale omzet van de horeca in

leden mee gestart, inmiddels zijn er

Recent is de Vereniging van Neder-

Nederland in 2014 kwam uit op 13,8

in de horeca al ruim 6300 dossiers

landse Sauna en Wellness bedrijven

miljard euro, een groei van 4,6 pro-

gestart. Het Ondernemingsdossier is

(VNSWB) opgericht. Zij behartigen

cent ten opzichte van het jaar ervoor.

een manier van samenwerken tussen

de belangen van alle bedrijven in

Deze plus is voornamelijk te danken

bedrijven en overheden, die wordt

deze branche. De VNSWB gaat een

aan het volume (+3,3 procent), 1,3

ondersteund door een praktisch

samenwerking aan met KHN. De

procent groei komt voort uit prijsaan-

ICT-instrument. Via zijn Onderne-

ondernemingen die actief zijn bin-

passingen.

mingsdossier heeft een ondernemer

nen de sauna- en wellnessbranche,

zijn gegevens op orde en kan hij deze

ongeacht de grootte van de exploi-

Een relatief lichte prijsstijging,

beschikbaar stellen aan de overhe-

tatie, kunnen zich aansluiten als lid

de horeca werkt blijkbaar aan

den die hij zelf kiest. Dat scheelt tijd,

van zowel KHN als de VNSWB en

haar prijsimago. Is dit nodig?

geld en rompslomp voor de onderne-

hiermee rekenen op ondernemerson-

“De horecabranche heeft te maken

mer én de overheid.”

dersteuning en -vertegenwoordiging

heeft met hoge kosten en ja, die

in de voor hen relevante thema’s.”

moeten soms worden doorberekend

Digitale ondersteuning, maar

aan de gast. Prijsstijgingen in 2014

is het door de toenemende

Toch is daarop weleens kritiek

waren mede het gevolg van de

bevoegdheden van gemeenten

geweest, onder meer vanuit de

vele lastenstijgingen, ondernemers

ook niet noodzakelijk dat KHN

cafetariasector. Niet voor niets

verhogen niet zomaar meer hun

lokaal een gezicht heeft?

zijn daar nieuwe initiatieven

prijzen. De concurrentie is groot, er is

“En dat hebben we uiteraard ook. Er

ontstaan, zoals ProFri.“

overcapaciteit. Zeker in de Randstad.

zijn ruim 240 lokale KHN-besturen,

“Elke organisatie die zich inzet voor

En de verhalen van restaurant- en

waarin 1500 lokale KHN-bestuurders

het belang van horecaondernemers

café-eigenaren die allemaal maar met

zitten die worden ondersteund door

juich ik toe. Het is goed dat er naast

dure auto’s rondrijden, verwijs ik naar

dertig regiomanagers. Hiermee zit

KHN, als ondernemersorganisatie,

het rijk der fabelen. Een doorsnee ho-

KHN in de haarvaten van de samen-

ook specifieke vakverenigingen zijn,

recaondernemer moet het doen met

leving. De bestuurders zitten aan tafel

waar kennisdeling en vakmanschap

een ondernemersloon van ergens

met de lokale beleidsbepalers, met

ook voorop staan. Deze vormen een

tussen 23.000 en 25.000 euro per

wethouders en burgemeesters en dat

goede aanvulling op de dienstverle-

jaar.”

leidt tot resultaat. In Amsterdam heb-

ning van KHN, maar kunnen deze niet

Lodewijk van der Grinten, algemeen directeur van Koninklijke Horeca Nederland

ben we er bijvoorbeeld voor weten

vervangen. Daarom werkt KHN ook

Die lastenstijging is jullie al

te zorgen dat de toeristenbelasting

intensief samen met verschillende

leden in zes sectoren: drankverstrek-

kleinere belangenorganisaties niet

jaren een doorn in het oog,

is verlaagd. Nu denk je misschien,

vakverenigingen, zoals bijvoorbeeld

kende bedrijven, restaurants, hotels,

kunnen bereiken.”

evenals de grote verschillen

so what. Maar vergis je niet, dat gaat

de Vereniging Erkende Pannekoeken-

Aziatische ondernemers, fastservice,

die er tussen de gemeenten in

echt om grote bedragen en onderne-

restaurants (VEP) en de Nederlandse

en toerisme, recreatie, sport en

Sectoren die allemaal te maken

Nederland bestaan als het gaat

mers zijn er maar wat blij mee. Het

Vereniging van Bowlingondernemers

cultuur. Als je doelt op impact: KHN

hebben met een aantrekkende

om leges. Decentralisatie zal dit

vergroot hun gastvrijheid.”

(NVB).”

is binnen de horeca dé brancheor-

economie. Hoe kunnen zij daar-

alleen maar verder aanwakkeren, of niet? “De meeste gemeenten voeren jaarlijks een tariefverhoging door voor hun vergunningen en belastingen. Cijfers laten zien dat de verschillen onaanvaardbaar groot zijn en wij vinden dan ook dat de landelijke politiek moet ingrijpen en de lokale lastenstijgingen aan banden moet leggen door de (her)introductie van een micronorm. Een norm waaraan iedere gemeente is gebonden en die inhoudt dat de belastingopbrengst

van het beste profiteren in jullie ogen?

‘Wij vinden dat de landelijke politiek moet ingrijpen en moet werken aan een micronorm voor de leges en overbodige vergunningen moet schrappen.’

“De sector groeit door onderscheidende concepten, zoals combinaties van gastvrijheid en retail. Een voorbeeld hiervan is een wijnhandel en schoenenzaak ineen. KHN maakt zich ook in 2015 sterk voor een bruisende horeca, die een belangrijk deel vormt van onze binnensteden en provincies. Daar liggen kansen voor horecaondernemers, maar alleen als hier sprake is van een eerlijk speelveld. Oftewel: gelijke vestigingsregels voor

niet hoger mag zijn dan de opbrengst

KHN is dus lokaal zichtbaar,

Hoe sterk is die vuist van KHN

ganisatie met door de omvang ook

retail en horeca. Ook zijn er kansen

van het jaar daarvoor. Voor een deel

maar is KHN ook voor iedere

eigenlijk?

de grootste slagkracht en impact bij

voor specialisaties binnen de tradi-

moeten we terug naar centralisatie

sector voldoende zichtbaar?

“Als je doelt op ons ledenaantal, dat

zowel lobby als ledenvoordelen. Twee

tionele horeca, zoals een café dat

van de regels rondom horeca.”

“Absoluut. Wij zijn een grote orga-

is groeiende. In 2014 hebben we

voorbeelden: de allergenenwetgeving

zich toelegt op speciaalbieren. Maar

nisatie, vertegenwoordigen ruim 60

ruim 500 nieuwe leden mogen ver-

had bijvoorbeeld veel meer impact

hoewel het beter gaat, ongeveer

Hoe helpen jullie ondernemers

procent van de totale omzet in de ho-

welkomen, in 2015 rekenen we op-

kunnen hebben, maar is dankzij onze

55 procent van de horecabedrijven

lokaal in de wirwar aan regels

recabranche, maar hebben ook oog

nieuw op groei met zo’n 300 leden.

invloed beperkt gebleven. Ook het

groeit, is er zorg over de 45 procent

en vergunningen?

voor individuele (bedrijfs)belangen en

Daarbij zijn er natuurlijk ook altijd le-

voordeel van de collectieve auteurs-

die nog moeite heeft om herstel te

“Bijvoorbeeld via het Ondernemings-

kleinere sectoren. Bovendien staan

den van wie we afscheid van nemen.

rechtendeals van KHN met Buma

tonen. Wij zijn optimistisch, maar niet

dossier. In 2012 zijn daar 1250 KHN-

we open voor nieuwe initiatieven.

KHN heeft nu ruim twintigduizend

en Sena is een voorbeeld van wat

meer dan verantwoord.”

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 11

23-01-15 11:26


822.204 Chocomel Perfect Serve print Foodclicks online • Perc. opmaak 100% • Perc. uitdraai 100% • A3 LL (297 x 420 mm) • FC • 4/0

Serveer de Perfect Serve En verhoog uw Chocomel omzet

Tevreden gasten komen vaker terug en zorgen voor meer omzet. Met de nieuwe Perfect Serve laat u uw gasten genieten van de ultieme ijskoude Chocomel. Voor Chocomel geldt: zien=zin. De unieke, volwassen uitstraling van de IceCold Cup vergroot de zichtbaarheid van Chocomel op uw terras. Daarmee stijgt uw omzet. Deze Perfect Serve bestaat uit een IceCold Cup van RVS die u samen met het Chocomel flesje rechtstreeks uit de koeling serveert. Zo maakt u van de enige èchte chocoladedrank van Nederland, ook in koude variant een verwendrank voor volwassenen.

822.204 Chocomel Perfect Serve print Foodclicks online.indd 1

22-01-15 15:07


Catering

@Foodclicks januari 2015

@13

Cormet 3.0 richt zich in nieuwe strategie honderd procent op schoolcatering

‘Wij willen niet de grootste zijn, wel de beste schoolcateraar blijven’ Schoolcatering – ‘Onderwijs verkoopt lessen, wij broodjes’. Met die nuch- ondernemingsraad willen wij het pertere insteek richt Cormet Campuscatering zich vanaf nu voor honderd soneel mee laten beslissen over de

zo succesvol dat zelfs mensen uit de

Concept zorgt ervoor dat Cormet

buurt er komen lunchen. Product-

ook op het gebied van events en

procent op onderwijscatering. Als de specialist in alle segmenten van het

koers die wij als Cormet Campuscaonderwijs, willen Rijkent Cornelius en Frank Metzelaar met sterke formules tering moeten varen.” de catering binnen scholen verder verrijken. Ambitieus spreken zij zelfs van De komende jaren wordt fors

ontwikkeling is een ander onderdeel

banqueting inzetbaar is. “We ope-

van het nieuwe strategische beleid.

nen samen een nieuwe fabriek in het

De cateraar deed daar al het nodige

oosten van het land. Ook buiten de

Cormet 3.0.

ingezet op het verduurzamen van

aan, maar vanuit het partnership

reguliere schooltijden zijn we dan

het assortiment. Niet alleen mer-

met leveranciers wil Cormet daar

inzetbaar voor festivals, VIP-catering

ken Cornelius en Metzelaar dat

nog meer werk van maken. Cormet

op het hoogste niveau, partycatering

die tendens aansluiting vindt bij

werkt zoveel mogelijk met gerenom-

en barbecuefeesten. De komende

de jongeren, maar ook omdat het

meerde lokale partners om brood en

jaren bouwen we al onze 137 loca-

past bij de verantwoordelijkheid die

chocoladeproducten van perfecte

ties om en de verwachting is dat we

zij als cateraar hebben. “We gaan

kwaliteit te presenteren. Ook denken

met dezelfde artikelen 50 procent

ons nog meer bezig houden met

zij mee over manieren om de vers-

meer omzet realiseren.” Het is een

streekproducten. We bekijken of er

beleving meer onder de aandacht

belangrijk jaar voor Cormet, omdat

in de regio een goed alternatief is

te brengen. “Wij denken actief

het strategisch plan de komende

te vinden voor een product dat we

mee en dat verwachten wij ook van

maanden wordt uitgerold. “Dat bete-

aanbieden. Dat kan omdat we met

onze partners,” aldus Metzelaar.

kent ook dat je keuzes moet maken

onze scholen inzetten op de lange

Dat die aanpak leidt tot succes is

en nee moet zeggen tegen bepaalde

termijn. We bedienen nu scholen

op de locaties zichtbaar. Cornelius:

projecten”, zeggen Metzelaar en

waar we een tienjarig contract mee

“Rauwkostsalades lagen er vroeger

Cornelius. “Omdat ze buiten de

hebben. Dat zijn overeenkomsten

al, maar verkochten we nooit in

school liggen of omdat ze te groot

die uitgaan van partnership en dan

grote aantallen. Door een verbeterde

zijn voor dit moment. We hoeven

kun je ook daadwerkelijk iets voor

versbeleving ligt er nu veel meer

niet de grootste te zijn, als we maar

elkaar betekenen. We kunnen dan

nadruk op de gezonde producten,

de beste zijn in schoolcatering.”

ook investeren in de formule en

waardoor jongeren die vervolgens

aankleding en het verduurzamen van

ook kopen. Smoothies van spinazie

het assortiment.”

zijn niet aan te slepen en elke dag

De directie van Cormet bestaat uit: v.l.n.r. Rijkent Cornelius, Frank Metzelaar en Jan Cornelius

’Geven is het nieuwe krijgen’ is de

binnenuit te werk gaat en daarom

insteek die zij daaraan toevoegen.

de volledige verantwoordelijkheid wil

Cormet is duidelijk bezig met de

hebben over de invulling. “Lijstjes

klantbeleving van haar dagelijkse

bij aanbestedingen over de prijs van

klanten op de werkvloer in plaats

kroketten en broodjes gezond leiden

van het de bestuurlijke laag naar

alleen maar tot discussie. Want

de zin te maken door te sturen op

waarom kan het broodje gezond niet

rendementen, excelsheets en vooraf

goedkoper dan het broodje kroket?

vastgestelde kpi’s. De plannen voor

Beter is de insteek te kiezen waarin

Cormet 3.0 lagen midden vorig jaar

wij als cateraar ervoor zorgen dat

al klaar. Voor publicatie vond de

de scholieren ondanks alle impulsen

directie met daarin Rijkent en Jan

van buitenaf op school en daar-

Cornelius en Frank Metzelaar (zie

bij ook gezonder gaan eten. Dat

foto) het nog te vroeg. “Eerst maar

gebeurt nu al op talloze locaties,

eens kijken of we de scholen en de

zonder allerlei verboden en dwin-

schooldirecties achter onze nieuwe

gende maatregelen. Het is vooral

plannen krijgen”, klonk het. Inmid-

een kwestie van de juiste producten

dels staat de nieuwe organisatie,

verleidelijk presenteren. Scholieren

worden de plannen goed ontvan-

willen vooral iets lekkers eten, ze wil-

gen, zijn de strategische partners

len ervan genieten. Verantwoord en

geïnformeerd, en krijgt het personeel

gezond komen op de laatste plaats.”

7 maart aanstaande een medewerkersdag waar de veranderingen nog

Betrek de medewerkers en de

eens haarfijn worden toegelicht.

klant

“Wij willen van meerwaarde zijn als

De ambities van Cormet zijn vast-

cateraar”, zegt Cornelius, “Wis-

gelegd in een strategisch plan dat

kunde wordt overal aangeboden,

tot en met 2017 loopt. Hierin valt te

maar met eten en drinken kun je

lezen dat het bedrijf de meest maat-

een verschil maken in sfeer, sociale

schappelijk verantwoorde onderwijs-

omgang en beleving. Met die insteek

cateraar wil zijn; dat het een omzet

zitten wij ook aan tafel bij scholen.

van 40 miljoen euro wil realiseren

Bij voorkeur voordat er sprake is van

met een marktaandeel van twintig

aanbesteding. Want de uitgangs-

procent binnen onderwijscatering

punten zijn overal gelijk: scholieren

en, wanneer het rendement meer

willen zo goedkoop mogelijk en

bedraagt dan 5 procent, dat het per-

schoolbesturen willen zo gezond

soneel meeprofiteert van de groei.

mogelijk. En daarnaast worden vaak

Dat laatste is van belang omdat de

dezelfde containerbegrippen als

cateraar wil dat de medewerkers

duurzaam, biologisch en maatschap-

zich verbonden voelen het bedrijf.

pelijk verantwoord aangehaald. Aan

“Een lastige opgave,” bevestigen

ons de taak om daarbinnen de juiste

Metzelaar en Cornelius, “omdat veel

mix te vinden.”

medewerkers meestal al diverse naambordjes op de revers hebben

Verantwoorde invulling

gehad. Maar we gaan er wel voor.

Metzelaar geeft aan dat Cormet van

Samen met de nieuw ingestelde

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 13

worden er door de jongeren nieuwe Spinaziesmoothies en salades

mixsuggesties gedaan. Gezonde

Metzelaar en Cornelius realiseren

producten verkopen nu beter dan

zich dat zij een geweldige doelgroep

het broodje kroket.”

met een enorme potentie bedienen. “Ze zijn jong, hebben relatief weinig

Keuzes maken

te besteden en zijn kritisch. Op weg

“Belangrijk is dat alle werknemers

naar school zijn ze al zeker zes loca-

binnen een schoolgebouw snap-

ties tegengekomen waar ze ook kof-

pen waar wat we doen,” zeggen

fie kunnen drinken en een broodje

de directieleden, “want we kunnen

kunnen bestellen. Wil je die consu-

meer”. Een samenwerking met

menten overtuigen en verleiden dan

Dennis Verdriet van Good Food

moet je het goed doen, anders ben je ze kwijt.” Daarom doet Cormet veel onderzoek onder jongeren, wil

Verleidelijke presentatie bij Greenhouse

de cateraar weten wat hen beweegt. Om die reden is Cormet ook een samenwerking gestart met het onderwijsleerbedrijf. Metzelaar: “Door leerlingen die het horecavak in willen te betrekken bij onze activiteiten houden we een goede feeling met de jongeren zelf.” In totaal gaat Cormet met zeven formules werken, die met aanpassingen op maat worden gemaakt voor de lokale wensen. Vier formules zijn al operationeel: Greenhouse, La Familia, Bread & Go en Brandstof. De andere formules zijn nog in ontwikkeling.

Door de verbeterde versbeleving zijn de spinaziesmoothies inmiddels niet aan te slepen

“Dat is ook een verandering voor het personeel. Ze werken niet meer bij Cormet, maar ze werken voor Familia of Brandstof. Daardoor raken ze ook meer betrokken bij hun werkomgeving”, zegt Cornelius. Brandstof is de meest recente aanwinst in de formulestal en werd getest vorig jaar bij Hogeschool InHolland in Rotterdam. Het concept is inmiddels

23-01-15 11:26


@14

Petrol

@Foodclicks januari 2015

De petrolbranche heroriënteert zich

Vergeet het businessplan niet bij de metamorfose van je tankshop Petrol – De petrolmarkt is als gevolg van margeverlies op brandstof en

en snacks kunnen worden besteld.

dalende bestedingen in de tankshop volop bezig zich te heroriënteren

De locatie is niet alleen ingericht om

op een andere invulling van de shop. Met alleen het verbouwen van de

gasten te ontvangen, lagendijk richt

shop ben je er echter niet als ondernemer. Er zal onder het nieuwe con-

zich ook heel sterk op het verzorgen

cept een goed businessplan moeten zitten en dat ontbreekt vaak.

van lunches en bedrijfsborrels bij de

De spectaculaire luifel is een enorme aandachtstrekker

bedrijven die op het bedrijfsterrein er achter zijn gevestigd. Op talloze plaatsen zijn tankshop-on-

meer van wilt weten. Opvallen is een

dernemers druk bezig met na- den-

heel belangrijk aspect om mensen

Van Gelderen

ken over een nieuwe shopinvulling.

over een drempel te halen, hoewel

In de novembereditie lieten wij ook de

Ook wordt er volop verbouwd. Veel

in het geval van BrandOil voorterrein

nieuwe locatie zien van Van Gelderen

van de keuzes richten zich op uitbrei-

en shop bijelkaar horen en er binnen

Beheer aan het Rivium in Rotterdam.

ding van de bakery of het koffieaan-

moet worden afgerekend.

Daar was het shopconcept Go Café

bod. Sommige ondernemers kiezen

geopend. De eigenaren hebben de

zelfs heel bewust voor een horeca-

ANAC

ambitie om het lekkerste ambachte-

achtige invulling. Anderen twijfelen

Tankstation ANAC in Nijmegen,

lijke brood uit de regio te verkopen.

nog om de oude vertrouwde ‘winkel

waarover we in de novemberuitgave

Die ambachtelijke ambitie werd

voor vergeten boodschappen’, waar-

verslag deden, heeft de decem-

niet alleen in de producten doorge-

mee tien jaar lang plussen werden

bermaand gebruikt om de nieuwe

voerd, maar ook in de details van het

gerealiseerd, los te laten en houden

reinigingsbaan voor auto-interieurs uit

interieur, van de handmatig bewerkte

hun watervallen intact. Daarbij cre-

te testen. Als full-service tankstation

deurknoppen, wc-deuren tot aan de

eren ze op sommige plaatsen meer

willen zij graag laten zien dat je voor

presentatiemeubelen.

beleving rondom eten en drinken,

alles terecht kunt bij dit tankstation.

want dat moet toch de belangrijkste

ANAC heeft de ruimte en de locatie

Succes?

trekker blijven voor de consument.

om zich daarmee te onderscheiden.

Of de locaties allemaal succesvol

Een halve keuze derhalve, waardoor

Aan een van de drukste uitvalswe-

worden hangt in sterke mate af

het totale concept aan glans verliest.

gen van Nijmegen en met een lange

van de wijze waarop de klanten de

historie als full-servicestation met een

transformatie ervaren. Voor sommige

Voorterrein

trouwe klantenkring hebben zij een

klanten was wellicht het oude goed

Punt is dat je er met het uitbesteden

juiste keuze gemaakt door als tweede

genoeg, anderen hadden misschien

van het voorterrein en het opzet-

station in Nederland in een dergelijke

helemaal geen mening over de

ten van een horecaconcept binnen

reinigingsstraat te investeren en daar

inrichting totdat het nieuwe zichtbaar

de shop niet bent. Sterker nog:

een, in Nederland uniek, automati-

werd. Ondernemers die hun klanten

dan begint het moeilijkste van het

sche poetsstation aan toe te voegen.

goed kennen, weten wat wel past en

ondernemerschap, omdat er dan

wat niet. Ondernemers die juist de

echt gedacht moet worden als

Lagendijk

klantenkring willen veranderen, doen

retailer. Klanten die bij de pomp staan

De Rotterdamse ondernemer Eric

er goed aan rigoureus het roer om te

en daar kunnen afrekenen stappen

Lagendijk heeft zijn station in Spijke-

gooien, alleen hoort daar een langere

niet zomaar de shopruimte in. Er

nisse een ware metamorfose laten

aanlooptijd bij om de investeringen

is immers geen enkele reden voor,

ondergaan. Aan de rand van een

terug te verdienen. Welke keuze ook

want binnenstappen betekent extra

industriewijk heeft hij zijn karakte-

wordt gemaakt, het is belangrijk een

geld uitgeven. Ondernemers die een

ristieke station omgebouwd naar

goed plan te maken hoe de klan-

andere invulling van hun shop willen,

een lunchroom. Door de industriële

tenstroom op gang te brengen, juist

moeten dus van te voren heel goed

elementen van het pand te bewaren,

na de verbouwing. Alleen een leuke

nadenken hoe zij de klanten kunnen

zoals de ruwe wanden en vloeren

actie om om mensen te attenderen

overhalen de stap naar binnen te

en de leidingen die zichtbaar langs

op de veranderingen is niet genoeg.

maken, want pas dan kan er verkoop

het plafond lopen, wordt een sfeer

Een goed businessplan mag niet

plaatsvinden.

gecreëerd die authentiek is. De

ontbreken. En zelfs een plan B niet,

ruimte heeft een aparte balie voor

als de zaken toch niet zo werken als

BrandOil

de koffie en bakeryproducten en

van te voren gedacht.

Recent verbouwde BrandOil het

lange counter waar maaltijden, friet

Het assortiment is teruggebracht waardoor er veel meer ruimte ontstaat

Spijkenisse liet een bakwand plaatsen en presentatiemeubelen maken van steigerhout

station in thuishaven Zutphen tot een locatie die zich volledig richt op de ‘verblijfsklant’, die er moet komen lunchen. Met ruim vijftig zitplaatsen en, ten opzichte van de oude situatie, het drastisch teruggebrachte assortiment is een omgeving gecreëerd, waar mensen op banken kunnen zitten, of staand een broodje kunnen eten aan hoge tafels. De opzet was om een ruimte te creëren waar mensen zich thuis voelen en waar ze willen verblijven. De opvallende en spectaculaire luifel straalt uit dat bin-

Indrukwekkende transportband voor het schoonmaken van het interieur

Door de glazen pui heeft de gast vanaf de koffiecounter een ruime blik naar achteren

nen iets bijzonders gebeurt, waar je

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 14

23-01-15 11:27


Achtergrond

@Foodclicks januari 2015

@15

Binnen de hectiek van de keuken is het lastig om garanties te geven

Nieuwe etiketteringswet zorgt voor meer discipline Regelgeving – De nieuwe etiketteringswet is op 13 december ingegaan. Deze Europese verordening schrijft voor dat horecaondernemers informatie moeten kunnen geven aan hun gasten over de ingrediënten die zij gebruiken in hun gerechten. De wet is helder en geeft professionals de gelegenheid te laten zien dat hun productieproces op orde is. ”De discipline bij de horecaondernemers zal toenemen.” De nieuwe etiketteringswet heet in

opdienen per ongeluk een druppel

de volksmond allergenenwet, omdat

satésaus in valt, dan is het rund-

het daar met name om te doen is.

vleespotje niet meer allergenenvrij.

Met bijna 1 miljoen Nederlanders

Binnen industriële productie valt

met een voedselallergie of een

zoiets nog wel te waarborgen, maar

intolerantie voor bepaalde ingredi-

in de hectische omgeving van een

enten, gaat het om een aanzienlijk

keuken is die garantie veel moeilijker

deel van de gastenpopulatie. Om

te geven.

Nicole Kleuskens

die groep ‘veilig’ te laten eten, is het van belang dat zij weten welke

Geen garantie geven is ook geen

ingrediënten gebruikt worden in de

optie. De wetgeving is juist opge-

gerechten.

steld om de groep consumenten

nageleefd en gecontroleerd wordt

worden die gegevens beheerd door

gaat ook over herkomst van produc-

met een allergie of intolerantie ter

door de NVWA.

PS in foodservice. Inmiddels borgen

ten, voedingswaarde van producten

de fabrikanten van ruim 100.000

en de calorieën van maaltijden.

Tegelijkertijd moeten horecaonder-

wille te zijn. Bovendien is de wet-

nemers echter voorzichtig zijn met

geving ook bedoeld om op termijn

Volgens Nicole Kleuskens van PS

artikelen hun productinformatie via

Daarnaast geeft het inzage in de

het geven van garanties. Tijdens

sancties neer te kunnen leggen bij

in foodservice zal de wet dan ook

PS in foodservice. Daarmee worden

keurmerken en de betekenis daar-

het samenstellen van een maaltijd

bedrijven die geen informatie ver-

leiden tot meer zorgvuldigheid bij

op dit moment alle belangrijke

van”, zegt Kleuskens. “Het is kortom

kan er altijd contactoverdracht zijn

schaffen over de aanwezigheid van

de bedrijven. “De discipline bij de

segmenten in de markt afgedekt.

een informatiesysteem waarin alles

van allergenen, hoe goed je de

allergenen in hun producten. Het is

horecaondernemers neemt toe”, zo

Hoeveel artikelen uiteindelijk zijn te

inzichtelijk wordt voor de onder-

interne bedrijfsprocessen ook op

met andere woorden geen regel-

verwacht zij. Om het ondernemers

orde hebt. Een voorbeeld. In een

geving als extra administratieve last

gemakkelijker te maken wordt de

rundvleesstoofpotje zitten in principe

voor de horecaondernemer, maar

allergeneninformatie centraal ver-

geen allergenen. Maar als er bij het

een wet die zal moeten worden

zameld. Voor de foodservicesector

KHN nauw betrokken bij allergenenwetgeving

‘We hebben de ogen van de NVWA geopend’ Allergenen – Koninklijke Horeca Nederland (KHN) is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming van de keuzemogelijkheden in de nieuwe allergenenwetgeving. Volgens de nieuwe wet zijn ondernemers verplicht om allergeneninformatie te geven aan gasten die daarom vragen. “De allergenenwet biedt onderne-

wat de wetgeving in de praktijk

menukaart of hetzij via een monde-

mers diverse mogelijkheden: men

zou betekenen. Dat heeft ogen

linge toelichting aan de gast een

kan ervoor kiezen om schrifte-

geopend, ze schrokken van de

glutenvrije maaltijd verzekert, dan

lijk informatie te verstrekken,

diversiteit”, zegt Van der Grinten.

moet dat ook echt zo zijn. Daar is

bijvoorbeeld via een allergenenlijst

de ondernemer zelf voor verant-

bij de menukaart. Of men kiest

Ruimte geven

woordelijk. Hij of zij kan in dat

ervoor om mondelinge informatie

De werkbezoeken zijn aanleiding

geval ook aansprakelijk worden

te geven als de gasten hierom

geweest volgens Van der Grinten

gesteld.” Ondernemers die niet

vragen”, zegt directeur Lodewijk

om ondernemers in Nederland

zeker van hun zaak zijn kunnen

van der Grinten van KHN. KHN

binnen de wet iets meer ruimte te

gasten volgens de KHN-voorman

heeft de NVWA in aanloop naar

geven. “De optie ‘mondelinge toe-

dan ook beter doorverwijzen naar

de nieuwe allergenenwetgeving

lichting’ was er in eerste instantie

een andere horecagelegenheid.

diverse keren meegenomen

niet, nu wel.” Volgens Van der

“In sommige gevallen moet je de

op werkbezoek. “Ze zijn naar

Grinten betekent dit echter niet

gast een deurtje verder sturen.”

acht verschillende bedrijfstypen

dat ondernemers minder alert kun-

geweest en hebben daar ervaren

nen zijn. “Nee, als jij hetzij via de

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 15

raadplegen vindt Kleuskens moeilijk

nemer en consument. In Amerika

te zeggen. “Ik schat dat we straks

geldt die informatieplicht al veel

met zo’n 150.000 artikelen 90 tot

langer, daar zijn bedrijfstakken waar

95 procent van de markt afdekken

ondernemers zelfs verplicht zijn aan

“Je kunt nu laten zien dat je als professional je zaken op orde hebt.” op ondernemersniveau.”De in PS

te geven uit hoeveel calorieën een

in foodservice geborgde informatie

product of maaltijd bestaat.”

is gratis inzichtelijk via de website van PS/het foodbook. Om het

Ook de sociale media zullen vol-

gebruik van alle informatie in de

gens Kleuskens een belangrijke rol

praktijk gemakkelijk en hanteerbaar

spelen bij de naleving van de regels.

te maken voor ondernemers, zijn er

“Nu al zie je dat bepaalde sociale

samenwerkingen met talloze partijen

groepen,die voorkeuren hebben

die de informatie via handige app’s

voor zaken als biologisch of aller-

en tools ontsluiten voor de verschil-

genenvrij, uitvoerig corresponderen

lende partijen. Zo zijn er allergenen-

over welke horecazaken wel en niet

tools zoals AMS (www.allergenen-

als betrouwbaar te boek staan. In

managementsysteem.nl) en Buro

de toekomst zal hun rol nog groter

de Wit (www.allergenentool.nl). Die

worden en hebben ondernemers er

laatste is in samenwerking met KHN

alle belang bij om te zorgen dat ze

ontwikkeld. Of meer uitgebreide

als bedrijf hun processen op orde

softwarepakketten zoals Horeko

hebben.” In haar optiek moeten

(www.Horeko.nl).

ondernemers de nieuwe wetgeving niet zien als bedreiging, maar juist

Bovendien gaat het om meer dan

als kans. “Je kunt nu laten zien dat

alleen allergenen. “De via PS in

je als professional je zaken op orde

foodservice beschikbare informatie

hebt.”

23-01-15 11:27


@16

Achtergrond

@Foodclicks januari 2015

Frituurders zoeken naar producten met onderscheidende beleving

Frietmarkt was zelden zo turbulent Friettrends – De frietmarkt was zelden zo turbulent als heden ten dage. Cafetariahouders en andere friturende professionals zoeken de laatste jaren bijna koortsachtig naar manieren om zich te onderscheiden. Hierbij overwegen velen een terugkeer naar een ambachtelijke manier van werken of nemen ze patates frites met een authentieke beleving op in hun assortiment. Ja, over friet is momenteel veel te doen. Je kon het al jaren zien aankomen.

door friturend Nederland. Zeker,

Er stond iets te gebeuren rond een

het proefpanel van het AD stelt elk

van dé kernproducten van de bui-

jaar vast dat je met koelverse en

tenshuismarkt. Friet was immers een

diepgevroren friet uit de fabriek heel

commodity geworden in een markt

behoorlijke resultaten kunt bereiken.

die al jaren licht daalt. Bij wijze van

Toch scoren de verkopers ervan jaar

spreken werd op elke hoek van de

na jaar slechter in de ranglijst van

straat de consument dezelfde friet

het dagblad. In het verleden gooide

voorgeschoteld. Koelvers, 9 tot 11

menig cafetaria, een vestiging van

millimeter. De consument geeft de

Burger King en zelfs een Shell-

laatste jaren echter in toenemende

tankstation nog wel eens hoge ogen,

mate met zijn portemonnee te ken-

maar de laatste jaren gooien alleen

nen dat hij weleens wat anders wil.

min of meer ambachtelijke frietberei-

Hoewel de volumes van de friet

ders hoge ogen. Vrijwel de hele top-

waaraan we gewend raakten nog

40 van 2014 bestond uit adresjes

ten Kiremko en Perfecta. De merken

beseffen enkele formulemerken in

vooral te danken aan een afwijkende

enorm zijn, staan de rijen al lang

die alles nog zelf doen, dan wel hun

van Qbtec houden op 23 maart al

de cafetariasector zich terdege. Zij

snijtechniek, waardoor het oppervlak

niet meer bij de cafetaria’s die het

aardappelen betrekken van schil- en

voor de vijfde keer in successie hun

zullen zo’n overstap vast en zeker

van de frietjes feitelijk iets wordt

bekende recept serveren. Rijen

snijbedrijven. Dit zal er ongetwijfeld

Verse Friet College. Tijdens deze

nooit maken. Wel nemen en namen

‘opgeruwd’. De meeste onderne-

staan er wel bij de ambachtelijke of

mede toe hebben geleid dat de

steeds druk bezochte bijeenkomsten

ook zij hun kernproduct kritisch in

mers waren enthousiast. Maar het

semi-ambachtelijke buurman, bij de

sector de laatste jaren weer creatief

komen alle ins en outs van verse friet

ogenschouw. Febo deed dit enkele

viel nog niet altijd mee om de klant

frituurbedrijven die kans zien om in

nadenkt over friet. In elk geval kwam

aan de orde. Want eenvoudig is het

jaren geleden al, maar het mooiste

mee te krijgen. In veel gevallen was

onze tijd patat weer te verheffen tot

een denkproces op gang dat de

niet om de overstap te maken. Als je

recente voorbeeld is wel Kwalitaria.

de helft van de consumenten onmid-

een ware smaakbeleving.

afgelopen jaren resulteerde in veran-

een cafetaria hebt met een breed as-

In nauwe samenwerking met ’s lands

dellijk enthousiast en zweerde de

deringen bij vele honderden profes-

sortiment, kan verse friet behoorlijk

bekendste frietfabrikant ontwikkelde

rest bij de oorspronkelijke friet. Dat

Friettest

sionele frietverkopers in het land. De

verstorend werken in de logistiek.

het cafetariamerk zijn eigen friet.

laatste is ook niet zo verwonderlijk;

Elk jaar als het Algemeen Dag-

industrie blaast een flink partijtje mee

De friet heeft een ambachtelijker

een groot deel van de frieteters is nu

blad zijn friettest publiceert, gaat

in de evolutie van de frietverkopend

Oerfriet

aura en een authentieke smaakbele-

eenmaal opgegroeid met de stan-

er een golf van verontwaardiging

Nederland. Neem de ovenfabrikan-

Dat verse friet geen sinecure is,

ving. Die uitstraling en beleving zijn

daard koelverse patat en dus nooit

De sector denkt weer creatief na over friet

iets anders gewend geweest. Toch

Eric Zandbeek van cafetaria ’t Pleintje in Den Dungen:

lijkt het pleit te worden beslecht in

‘Diepvriesfriet spetterde teveel’

Kwalitaria. Van de Kwalitaria-friet

Cafetaria – Eric van Zandbeek van cafetaria ’t Pleintje in Den Dungen is sinds kort overgeschakeld op koelverse friet van McCain. “Ik heb veertien jaar

niek het verschil maakt. Aviko kreeg

met friet van FarmFrites gewerkt, maar ik merkte dat de kwaliteit terugliep. Diepvries heb ik ook geprobeerd, maar dat spettert en de temperatuur

er de handen flink mee op elkaar. Als

van het vet loopt teveel terug. Met koelvers heb je dat niet. Ik werd benaderd door McCain waardoor ik nu een week met de nieuwe koelverse variant

de belangstelling op de Horecava dit

bak.”

jaar niet bedriegt, zal ook de nieuwe

het voordeel van de nieuwe friet van is het maar een kleine stap naar de Oerfriet, Aviko’s vorig jaar geïntroduceerde lijn waarbij dezelfde snijtech-

extra snijmaat de nodige onderneZandbeek is streng in zijn controles. Elke nieuwe

beste kwaliteit geeft. Dat doe ik vooraf zodat in

nog klopt. De koelverse friet heeft nu een baktijd

mers over de drempel helpen. Oer-

zending friet met een gewijzigde datum op de

de piektijd niemand hoeft om te kijken naar de

van 5 minuten, bij de koelverse friet die ik eerder

friet deed het tot groot genoegen

verpakking wordt door hem getest om de ideale

kwaliteit van de friet. Meestal sta ik tijdens die

gebruikte zat de baktijd op het laatst op de 6,5

van de bedenkers ook meteen goed

bakomstandigheden vast te stellen. “Ik kijk welke

piekmomenten in de keuken en test ik tussen-

minuten, dus ik heb nu ook nog eens een veel

in de AD friettest van vorig jaar. Een

combinatie van vettemperatuur en baktijd de

door ongemerkt een paar keer een frietje of alles

snellere doorbaktijd.”

van de ondernemers die het serveert

Klanten reageren enthousiast De baktijd die op de doos wordt aangegeven

werd beloond met het rapportcijfer 8. De poging tot meer frietbeleving lijkt dus geslaagd.

van de koelverse friet van McCain vindt Zandbeek te kort. “Ze geven aan 4,5 minuut aan,

Haute frituur

maar we bakken ze in vijf minuten gaar. De friet

Met ‘meer frietbeleving’ zijn nog

is dan mooi krokant en behoud zijn gele kleur.

lang niet alle veranderingen in de

Klanten hebben er ook enthousiast op gerea-

markt geschetst. Om dit verhaal

geerd.” Belangrijk bij het leveren van goede friet

wat completer te maken, volstaan

is ook de over. “We hebben geïnvesteerd in een

we met een opsomming wat er

bakwand van Kiremko en dat betaalt zich uit. De

verder allemaal nog speelt in de

temperatuur van het vet zakt minimaal bij grote

markt. Zoals: het werelddebuut van

hoeveelheden en hij geeft ook een energierende-

diepvriesproducent McCain op de

ment van 96 procent. Bij de juiste instelling krijg

markt van koelverse friet. Met dank

je een constante kwaliteit.”

overigens aan de overgenomen Belgische fabrikant Lutosa. Over België gesproken, vanuit Vlaanderen

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 16

23-01-15 12:18


Achtergrond

@Foodclicks januari 2015

doet Remo-Frit een poging hier voet aan de grond te krijgen. Maar er is meer…. Tussen alle duizenden cafetaria’s doemen ook nieuwe frietconcepten op. Je zou ze boetiekfrituren kunnen noemen en vindt ze vooral in de grote steden. Het gaat om jonge ondernemers die zich ten doel stellen de authentieke beleving van friet te laten herleven. In de meeste geval-

@17

Ondernemer Jan Willems van Alida’s Smulpaleis in Roden:

‘Als het goed is, reageren ze niet’

len verkopen ze ambachtelijke of

Bron: Foodstep

biologische friet. Sommigen laten de

Cafetaria – Ondernemer Jan Willems van Alida’s Smulpaleis in Roden test

friet vergezeld gaan van een tweede

twee weken achter elkaar verschillende soorten friet en roept zijn klanten

kernproduct, zoals gin (ja echt!) of

via facebook op om te reageren. “Noorderlingen zijn wat dat betreft apart;

bier. Deze nieuwerwetse frietzaken

als het goed is, reageren ze niet. Ze melden zich alleen direct als de

dragen namen als Pomms’, Haute

dingen niet goed zijn.”

Friture, Friethoes, Friet Boetiek of Fritéz. Delivery Nog in de kinderschoenen staat in Nederland de zoete friet, patat van een zoete aardappel die strikt genomen geen aardappel is. In de Verenigde Staten is het in sommige regio’s een succesnummer. We zouden verder als relatieve noviteit in frietland nog de nieuwe generatie roterende luchtovens voor vetarme friet kunnen noemen. Maar dit type ovens

Instellen temperatuur en baktijd van belang voor kwaliteit friet

vindt in de professionele markt tot op heden niet of nauwelijks ingang. De Airfryer en zijn soortgenoten zijn vooral populaire producten voor de thuismarkt. Over thuis gesproken: friet wordt in hoog tempo een deliveryproduct. Steeds meer cafetaria’s bezorgen aan de deur – een goede krokantheid bij aflevering krijgt dus steeds nadrukkelijker de aandacht. Tot slot mogen we de Nationale Week van de Friet niet vergeten. Ook die is immers nieuw in frietland. De eerste Nederlandse collectieve campagne voor de friet ooit werd in oktober vorig jaar gehouden. Hij moet

Regelmatige controle voor het beste resultaat

dit jaar zijn vervolg krijgen. Centrale boodschap: “Van een frietje geniet je.” En zo moet het natuurlijk zijn.

Over de test met koelverse friet heeft hij niemand gehoord. In week twee wordt een test gedraaid met de Oerfriet van Aviko. Het liefst zou Willems eigen friet gebruiken, maar dat is met zijn volumes niet te doen. “Ik zou één fulltimer moeten inzetten voor het schillen en voorbakken van de aardappelen en friet. Dat is niet te doen, ook niet qua ruimte. Nu beperk ik het tot een actieweek. We verkopen dan een week lang Drentse friet. De aardappels daarvoor koop ik rechtstreeks van een boer hier vijftig kilometer verderop. Afgelopen week heb ik zeventig dozen weggebakken. Dat kun je niet zelf schillen.” Test “De koelverse friet van McCain heb ik afgelopen week getest. Het is snelle friet, met een korte baktijd. Ik heb geconstateerd dat friet langer warm en

Cafetariaondernemer Piet Moring van Smulwereld in Vianen:

knapperig blijft, maar de smaak vind ik persoonlijk minder. De waardering

‘Koelvers, je wilt toch het beste voor je klant’

naam gecommuniceerd, anders gaan klanten op basis van de merknaam

van de klant is het belangrijkste. Op Facebook heb ik de friet zonder merkhun voorkeuren uitspreken in plaats van op basis van de smaak. Maar ik heb nog geen kritiek gehoord en dat betekent hier dat het goed is. Persoonlijk vind ik de Oerfriet wel wat dichter bij mijn voorkeurssmaak van friet zitten.”

Cafetaria – Ondernemer Piet Moring van Smulwereld in Vianen heeft in het verleden met diepvriesfriet gewerkt, maar is enkele jaren geleden overgestapt op koelverse friet. Klantenvoorkeuren zijn bepalend voor deze keuze. “Je wilt toch het beste product aanbieden.” Hij test vier keer per week de kwaliteit van zijn

dan zijn vorige frietmerk, haalt hij ook meer por-

eigen friet. Sinds een week heeft hij de nieuwe

ties uit een zak, heeft hij geconstateerd. “Zo’n

friet van McCain. Een overstap naar een

vier porties extra, wat de hogere inkoopprijs

andere leverancier kwam aan de orde omdat

compenseert. Daarnaast heeft deze variant ook

de kwaliteit van de vorige leverancier nogal wis-

een iets kortere baktijd, waardoor de doorloop-

selend was. McCain geeft de garanties dat de

tijd wordt versneld. Voordelen die meewegen

kwaliteit het hele jaar door hetzelfde blijft. “Dat

in de uiteindelijke beslissing, hoewel uiteindelijk

wil ik dan eerst wel zien.”

de klant bepaalt, want het gaat erom wat die wil.” Moring verkoopt naast de koelverse friet

Krokant

Raspatat van Aviko en Vlaamse friet.

De ervaringen tot nu toe met de nieuwe koelverse friet zijn goed. Ze zijn goed krokant en behouden een fraaie kleur. Omdat ze langer zijn

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 17

23-01-15 13:03


@18

Achtergrond

@Foodclicks januari 2015

Kosten-, efficiency- en kwaliteitsafwegingen spelen een rol in de keuze

Wordt het diepvriesfriet of verse friet? Marktanalyse - Wordt het diep-

40 procent van de horecaketens

snijmaat geeft ook een tijdswinst,

vriesfriet of verse friet? Formule-

en -ondernemers bijvoorbeeld kiest

maar heeft als nadeel dat de friet

organisaties en ondernemers in

daarom voor vers gesneden frieten”,

meer vet opneemt.” Behalve deze

België maken allemaal verschil-

aldus Bovijn. De reden? Zij hebben

ontwikkeling ziet Bovijn een achter-

lende keuzes op basis van ver-

volgens Bovijn een groot volume-

uitgang van ambachtelijke friet en

schillende afwegingen. Het gaat

afzet en -rotatie. “Bij diepvriesfriet

aardappelen met schil (country type)

vooral om kosten, om efficiency

heb je al vlug een temperatuurverla-

in België. “Zelf geschild is dalend en

en om de kwaliteit, zo blijkt uit

ging van de olie met 20 graden te-

beperkt tot maximaal 10 procent van

onderzoek van Eddy Bovijn van

genover maximaal 5 graden bij verse

de horecaconsumptie in België. Het

Food in Mind.

friet. Bovendien is maakt het gebruik

is arbeidsintensief en hoewel verse

van diepvriesfriet het noodzakelijk

aardappelen zijn behandeld voor be-

om de olie sneller te verversen.”

waring en kleurbehoud verkleuren ze

In de cateringwereld (bedrijven, zorginstellingen en onderwijs) is

In Nederland wordt jaarlijks 100 miljoen kilo friet afgebakken

toch na een tijdje. Bij het zelf schillen

diepvriesfriet populair. Daar gebruikt

Tendensen

van de aardappelen zit je bovendien

maar liefst 80 procent diepvries-

Behalve de tendensen in de verschil-

ook met afwijkingen in grootte en

Nederland

bestaan. Cafetaria’s in Nederland

friet. “Waarom? De voordelen van

lende sectoren schetst Bovijn ook

mogelijke kwaliteitsvariaties.” Bovijn

Maar hoe zit het dan in Nederland?

gebruiken vooral gasverpakte frieten

gemakkelijk opslag en de lange

een beeld van de algemene ontwik-

heeft ook gekeken naar het seg-

Er wordt in de horeca jaarlijks 100

(68 procent), 13 procent van de

houdbaarheid zijn doorslagge-

keling in België op het gebied van

ment waarin de culinaire en eigen-

miljoen kilo friet afgebakken. Meer

ondernemers in dit segment snijdt

vend, samen met de controle op

friet. “Vers voorgesneden en voorge-

tijdse chef actief is. “Deze wenst zijn

dan de helft van de spelers in de

zijn eigen frieten. In de ‘restaurant-

de zogenoemde foodcost door het

bakken friet levert diverse voordelen

gasten iets te bieden, iets anders of

horeca (54 procent) gebruikt in

wereld’ is dat percentage 8 procent.

kunnen afsluiten van lange termijn

op, zoals minder olieverbruik, een

unieks. “Hiervoor maakt men gebruik

zijn keuken gasverpakte koelverse

Daar frituurt 55 procent met gasver-

contracten”, zegt Bovijn. Binnen de

lagere vetopname, minder verlies aan

van een unieke locatie of legt men de

frieten. Ruim een derde (38 procent)

pakte frieten, hetzelfde percentage

sectoren horeca en gemak in België

grammage per portie en minder elek-

nadruk op duurzaamheid, innova-

werkt met diepvriesfriet, terwijl

is zichtbaar in de leisuresector. Daar

is echter een andere ontwikkeling te

triciteitsverbruik.” Bovijn rekent voor

tie en een hoge productkwaliteit.

slechts 9 procent zijn frieten zelf

werkt 42 procent met diepvriesfrie-

zien. Daar is een verregaande hang

dat ondernemers die gebruik maken

Daar ontstaan dan ook vaak nieuwe

snijdt, zo blijkt uit cijfers van on-

ten. In hotels, bungalowparken en

naar convenience merkbaar. “De

van vers voorgesneden en voorge-

vormen, zoals strips, bites, dierenfi-

derzoeksbureau Foodstep. Daaruit

op campings zijn de verhoudingen

nadruk daar ligt op rentabiliteit, ef-

bakken friet het aantal bakmomenten

guren en twisters (friet in vorm van

blijkt dat er binnen de verschillende

tussen diepvriesfriet en gasverpakte

ficiëntie en klanttevredenheid. Zeker

kunnen verdubbelen. “Een dunnere

slangen, red.).”

horecasegmenten grote verschillen

friet ‘fifty-fifty’.

@VERTENTIE

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 18

23-01-15 12:19


Adv Oerfriet A3.indd 1 Foodclicks 01-2015 LOS.indd 19

23-1-2015 12:16:53 23-01-15 12:40


@20

Reportage

@Foodclicks januari 2015

Valk Versmarkt in Voorschoten

De missie van Marcus van der Valk: ‘Ik wil het vooral anders doen’ Versmarkt- Een paar weken na de opening van de Valk Versmarkt in

de andere versafdelingen mee te

Voorschoten is er al veel over het concept geschreven. Opvallend, want

pakken.”

eigenaar Marcus van der Valk wil er het liefst zo weinig mogelijk ruchtbaarheid aan geven. Om een typische ondernemersreden, zo blijkt.

Hotel-hospitality “Onze producten nodigen uit”,

“Al die journalisten die me vragen

zocht hoor, maar ik ga wel mijn best

verklaart hoofd in- en verkoop Frits

willen stellen...”, gromt Marcus van

doen om aan de wens van de klant

Schoemaker de animo voor de

der Valk op de winkelvloer van zijn

te voldoen.”

versmarkt, terwijl hij wijst op vijftien meter verschillende kazen. “Neem

gloednieuwe versmarkt. “Ik word er gek van.” Toch neemt hij wel de tijd

Voor elk budget

bijvoorbeeld de Klaver-kaas: een

voor een vraaggesprek met @Food-

De wens van de klant is voor Van

product dat nog echt met passie

Clicks en geeft hij op alle vragen

der Valk namelijk belangrijk. “Ik wil

wordt gemaakt. De leverancier ver-

open en uitgebreid antwoord. Het

er zijn voor elk budget en voor alle

telde me dat hij voor hij gaat maaien

is ook geen onwil, zo blijkt; de te-

lagen.” Toch is de versmarkt geen

eerst zijn eigen gras proeft. Om

rughoudendheid heeft te maken met

supermarkt, benadrukt hij. “Omdat

zeker te zijn dat het goed genoeg is

perfectionisme. “Ik wil het gewoon

we de inkoop van de restaurants

voor zijn vee. Dat is toch prachtig?

goed doen”, vertelt de ondernemer.

en winkels combineren, kunnen we

Waar vind je dat nog? Die kwaliteit

“Het moet kloppen en als ik direct

lagere prijzen bedingen bij leveran-

proef je terug.” Het gaat bij Valk Ver-

de media opzoek, komt iedereen

ciers. Daarvan profiteert de klant,

smarkt vooral om hospitality, vertelt

maar ik trek hiermee geen standaard

Schoemaker. “De hospitality die men

supermarktpubliek. Er staan ook

van onze hotels gewend is, vind je

mensen aan de kassa uit Utrecht,

ook in de versmarkt. Zowel door het

tegelijk en wordt het een chaos. Dan is het hier één grote drukte en dat geeft geen goed beeld van wat ik wil uitstralen. Ik wil de mensen rustig de tijd kunnen geven om de winkel en de producten te bekijken. Zonder ellenlange wachtrijen”

Eigenaar Marcus van der Valk en zijn vrouw

Glutenvrij brood en vleesvervangers Desalniettemin is het op een doordeweekse dag opvallend druk in de versmarkt. Vooral de slagerij is in trek en overal kijken mensen rond. “Het is wel een plaatje hè”, klinkt het bij de bakkerij. “Fantastisch mooi!”, roept iemand bij de kaasafdeling. Logisch, vindt Van der Valk. “Natuurlijk vindt iedereen het nu mooi. Het is nieuw, opvallend, we bieden bijzondere producten. Ik ben echter meer benieuwd naar wat

Het idee van de versmarkt is voortgekomen uit het succes van de slagerij

productaanbod als door de service.

“Onze manager groente & fruit is nog nét niet in een groentekist geboren” Amsterdam en Den Haag.” Het

Niet voor niets heeft iedere afdeling

idee voor de versmarkt ontstond

zijn eigen specialisten. De slagers

onder meer door het succes van de

dromen bij wijze van spreken over

slagerij De Valk, in de jaren vijftig

vlees en de groente-verantwoordelij-

opgericht door de grootvader van

ke is nog nét niet in een groentekist

Marcus van der Valk en al jaren een

geboren. Onze medewerkers moe-

begrip in Voorschoten en omgeving.

ten een verhaal kunnen vertellen.”

“Dat succes kon in mijn ogen ook

er nog mist. Dan kan ik mijn zaak

met andere versafdelingen.” Dit

Hero-jam

nog beter maken.” In zijn telefoon

vermoeden blijkt vooralsnog terecht.

Op productgebied onderscheidt

heeft de ondernemer daarom een

“De eerste week (die de eerste drie

de versmarkt zich door letterlijk

lijstje met producten die volgens

dagen alleen al ruim 3.000 bezoe-

anders te zijn, vertelt de inkoopma-

zijn cliëntele ontbreken. Alpro Soja,

kers trok. red.) kwamen mensen

nager. “We willen niet de producten

vleesvervangers, glutenvrij brood...

vooral voor de slagerij, maar je ziet

aanbieden die overal in de super-

“Sommige dingen zijn best verge-

nu al dat ze terugkomen om ook

markt liggen. Uiteraard hebben we

De feiten •

Valk Versmarkt is een speciaalzaak in vers, waar klantbeleving, kwaliteit en service centraal staan.

De winkel beslaat een vloeroppervlak van 850 vierkante meter.

Het retailconcept heeft ruim 4.500 items in het assortiment, waaronder private label.

Brood, groenten en fruit, kaas, vlees en vis worden dagelijks vers geleverd.

Voor de inkoop van de producten werkt de onderneming zoveel mogelijk met de bestaande leveranciers van de 34 hotels van Van der Valk Groep.

Hierdoor denkt eigenaar Marcus van der Valk de prijzenslag met

De ambitie is om dit jaar in ieder geval nog twee vestigingen

concurrerende supermarkten aan te kunnen.

“Onze medewerkers moeten een verhaal kunnen vertellen”, aldus eigenaar Marcus van der Valk

openen: in Akersloot en Zwolle.

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 20

23-01-15 12:20


Reportage

@Foodclicks januari 2015

verschillende A-merken in het as-

Inspiratie uit het buitenland

blik op geworpen te hebben als prop

sortiment; als de klant Hero-jam wil,

Op zijn vele zakenreizen heeft Van

in de prullenbak. “Ook al werd me

dan krijgt hij dat. We willen echter

der Valk menig foodwalhalla van bin-

verzekerd dat het mooi was. Ik wilde

te allen tijde onderscheidend blijven,

nen gezien. De ondernemer liet zich

het op mijn eigen manier.”

en betaalbaar.” Het private label van

voor de inrichting van zijn versmarkt

Van der Valk is daarom eveneens

daarom inspireren door concepten

“Met Valk Versmarkt willen we het

terug te zien in de versmarkt. In kof-

over de hele wereld. “Ik heb veel

wauw-effect teweeg brengen”, legt

fie, thee en jam bijvoorbeeld, en de

mooie dingen gespot in Italië, New

Schoemaker uit. “Mooie producten,

komende tijd wordt dit uitgebreid.

York en Engeland. Die heb ik hier

alles vers, een goede prijs, overzicht,

“Ook hiervoor geldt”, legt Van der

willen terugbrengen, met mijn eigen

gratis parkeren. Natuurlijk willen we

Valk uit, “dat ik het goed wil doen,

signatuur.” Want vooral die eigen

met de markt mee, maar wel op de

dus ik neem de tijd. Maar ons eigen

signatuur is belangrijk. Een ontwerp

Van der Valk-manier.”

merk gaat veelvuldig terugkomen op

voor de inrichting bijvoorbeeld, be-

de winkelvloer.”

landde zonder er ook maar één

@21

Met Valk Versmarkt wil het bedrijf een wauw-effect teweeg brengen

Foto’s Jesse Kraal

Essentiële punten in 2015 volgens Rob van Herpen en Rob Besseling

“De succesformules van nu zijn de formules die de klant weten te raken” Interview – ‘Het moet anders, opener en beter, maar vooral efficiënter en meer gezamenlijk.’ Dat zeggen

kans op succes groter is. Binnen de

plan B op zak hebt voor het geval de

Rob Besseling (ex-Coca-Cola) en Rob van Herpen (ex-Sligro Food Group) in een gesprek met @Food-

sector zou hier veel meer aandacht

zaken niet verlopen zoals je ze van te

Clicks over de rol van fabrikanten. Nu de voormalige managers meer afstand hebben kunnen nemen

voor moeten zijn,” aldus Besseling.

voren had ingeschat,” luidt het advies

van hun dagelijkse beslommeringen maken zij zich sterk voor een ‘gezondere’ sector. Niet vanuit een

van Besseling. Te vaak hebben hij en

adviserende, maar juist vanuit een beschouwende rol. De wens en ambitie om zelf initiatieven te ont-

4. Wees flexibel

Van Herpen gezien dat concepten in

plooien ontbreken echter geenszins.

In een grillige markt als de out-of-ho-

schoonheid een zachte dood stierven.

memarkt, waar de verschuivingen zeer

“Niet omdat het concept niet goed

Het gesprek vindt plaats op horeca-

dat de sector laat zien, volgens Van

of omdat het van je wordt verwacht

snel optreden, is het van belang flexibel

was, maar soms kwam het te vroeg,

vakbeurs Horecava. Een plek die in

Herpen en Besseling. Het ‘beter goed

dat je het roept. Het kopiëren van

te zijn. De uitgangspunten van vandaag

of was het in een aangepaste versie

het verleden de ontmoetingsplek was

gepikt dan slecht bedacht’ mag in

anderen gaat niet op bij het winnen

kunnen snel wijzigen. Ondernemers en

sterker en bereikbaarder. Waarom

voor horecaminnend Nederland. Daar

de wereld van food weliswaar een

van geloofwaardigheid. Geloofwaardig

fabrikanten moeten daarop in kunnen

dan halsstarrig vasthouden aan het uit-

kwam je samen als je leefde in de

bekend verschijnsel zijn, ook daarin zijn

word je ook door open te zijn in de

spelen. De grilligheid van de consu-

gangspunt. Het weer heb je niet in de

wereld van gastronomie of anderszins

de tijden veranderd. “Als je kijkt naar

wijze van communiceren en handel te

ment vertaalt zich naar de markt. Dat

hand, het heeft dus ook geen enkele

actief was in de markt van eten en

de retailmarkt, dan zie je een steeds

organiseren met afnemers. Soms gaat

betekent in de ogen van Besseling en

zin om naar het weer te verwijzen of

drinken. Maar de tijden zijn veranderd.

grotere gelijkenis tussen alle formules.

het er niet om of alles al op orde is.

Van Herpen dat leveranciers, groot-

iets wel of niet loopt. Sommige bedrij-

Ook de horeca niet. De consument is

Iedereen is naar het midden gekropen,

Het formuleren van de weg ernaartoe

handels en formulehuizen de flexibiliteit

ven zitten jaar na jaar op een index van

veranderd, de markt is veranderd en de

waardoor eigenheid is verdwenen.

en het verduidelijken van de stappen

moeten hebben om daar goed op te

95, dan kun je het weer wel een hele

mensen binnen de foodservicemarkt

Niet voor niets heeft een organisatie

die worden gezet is vaak voldoende.

kunnen inspelen. “Houd daarom niet

hoop verwijten, maar ergens doe je als

zijn veranderd. Naast al die veranderin-

als Albert Heijn daar last van”, aldus

“Afnemers begrijpen dat je niet in een

vast aan de plannen die je van te voren

bedrijf dan iets niet goed. Verzet de

gen zijn er ook de ingesleten patronen,

Van Herpen. Binnen foodservice is

keer je hele organisatie kunt omgooien,

hebt bedacht, maar kijk naar de kansen

bakens en bedenk plannen om het te

waar de foodservice als geheel maar

dat anders. “Wat je daar ziet is een

maar open en eerlijk samenwerken

die worden geboden. Zorg dat je een

veranderen.”

moeilijk vanaf komt. Alle reden dus om

ontwikkeling die uitgaat van authentici-

aan het veranderingsproces is vaak

eens met andere blik naar de ontwik-

teit. De succesformules van nu zijn de

al voldoende. Deze tijd vraagt om

kelingen in de out-of-homemarkt te

formules die de klant weten te raken.

transparantie. Geloofwaardigheid en

kijken. “We zijn te veel bezig geweest

Het zijn bedrijven die staan voor wat ze

transparantie zijn in dat opzicht met

met doorduwen van producten naar

zeggen te doen. Consumenten prikken

elkaar verbonden,” menen van Herpen

de eindverbruiker, terwijl het gaat

genadeloos door een verhaal vol met

en Besseling.

om de vraag: wat wil de consument.

schijnwaarheden heen.” Besseling:

Sterker nog, als merk moet je de vraag

“Geloofwaardigheid is een belangrijk

3. Werk samen

stellen: wat wil de klant van mij,” stelt

kenmerk van deze tijd. Initiatieven die

De out-of-homemarkt is door de

Besseling. “Als je die vraag niet kunt

je neemt moeten dus ook echt bij je

enorme verscheidenheid en versnip-

beantwoorden dan heb je als merk

passen, pas daarna worden ze ook als

pering een markt die zich bij uitstek

geen bestaansrecht en ben je voor een

authentiek ervaren. Een rol proberen

leent voor samenwerking. Anders dan

consument ook volstrekt inwisselbaar”,

te spelen, kun je even volhouden,

bij retail. Van Herpen: “Daar zijn partijen

meent Van Herpen.

maar daarmee val je uiteindelijk door

jaar in jaar uit bezig een het vernietigen

de mand.” Van Herpen: “Bedrijven die

van geld door telkens maar weer het

1. De klant heeft altijd gelijk

een heel verhaal vertelden over MVO,

toneelstuk van volume en prijs op te

De stelregel dat de klant altijd gelijk

maar waar bij een fusie of beursgang

voeren. In de out-of-homemarkt gaat

heeft, is belangrijk. Elke schakel in het

miljoenen in de zakken verdwenen van

het om relevant zijn voor de gast en

proces, van grondstoffenleverancier tot

bestuurders, zijn niet geloofwaardig.

toegevoegde waarde leveren aan een

eindleverancier, moet zich verplaatsen

Die kunnen hun verhaal beter achter-

formule of concept. Een proces dat

in de consument en alle moeite doen

wege laten. ”

je niet alleen moet willen doen, maar

om deze te begrijpen, hoe die koopt

waarin je wilt samenwerkingen met

en waar die koopt en zelfs begrijpen

2. Geloofwaardig en transparant

afnemers om het beste eruit te halen

waarom die consument iets niet koopt.

Alleen wanneer je echt iets meent

voor gast en ondernemer.” Die samen-

Pas dan ontstaat er in de keten een

en iets kiest dat bij je past, ben je

werking is er op dit moment onvoldoen-

betere doorstroming van relevante

geloofwaardig voor de consument.

de en te incidenteel. “Samenwerking

producten. Een opmerkelijk fenomeen

Ga niet voor de bühne mooie verhalen

zorgt er niet alleen voor dat initiatieven

is de hoge mate van kopieergedrag

vertellen, omdat het past bij een trend

minder geld kosten, maar ook dat de

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 21

Rob van Herpen (L) werkte sinds 1995 voor Sligro Food Group. In eerste instantie als inkoper, hoofd inkoop food en adjunct-directeur inkoop en de laatste acht jaar als inkoopdirecteur. Vorig jaar april liet hij weten zijn carrière buiten Sligro te willen voortzetten. Op 1 september jongstleden nam hij afscheid. Sinds die tijd is hij actief als adviseur vanuit zijn eigen bedrijf CaminoR Advies BV. Rob Besseling stapte enkele jaren geleden als out-of-home director Coca-Cola over naar ffc, het hoofdkantoor van de Kwalitaria-formule en startte recent The Out-of-Home Company, een bedrijf dat organisaties helpt om de consument te bereiken in out-of-home, middels slimme en vernieuwende marktbewerking en sterke outlet executie. Als columnist geeft Besseling in @FoodClicks maandelijks adviezen aan de markt.

23-01-15 12:20


@22

Nieuws

@Foodclicks januari 2015

Gezondere colavariant van Coca-Cola

‘Cola-schap leeft op dankzij introductie life’ Introductie - Coca-Cola heeft hoge verwachtingen van de nieuwe cola-

verwacht de fabrikant in de volgende

bouwen aan de bekendheid van

variant life. “Dranken met minder calorieën, gezoet met zoetstoffen van

fase op scholen (18-) en in sportkan-

Coca-Cola life en consumenten laten

natuurlijke oorsprong, hebben een lange termijn groeipotentieel”, zegt

tines Coca-Cola life te introduceren.

begrijpen wat het product is. “De

Arjanne Hoogstad, Manager Corporate Responsibility and Sustainability

“Tot die tijd richten we ons op het,

ervaring leert dat het tijd kost voor de

bij Coca-Cola Enterprises.

voor middelbare scholen, aanpassen

consument om een nieuw segment

van ons assortiment naar de richtlij-

en product goed te begrijpen, zo

Coca-Cola life is ingestroomd vanaf

Coca-Cola Zero. “Andere klanten

nen van de Gezonde Schoolkantine

hebben wij ook gezien bij de lance-

de tweede week van dit jaar bij een

volgen stapsgewijs, later in 2015

en ook voor sportkantines werken

ring van Coca-Cola Zero. Dit kan

deel van de nationale klanten van

kijken wij naar een bredere uitrol bij

en below the line (o.a. pos-materiaal

we aan een strategie die de sporter

leiden tot lage initiële rotatie.” Coca-

Coca-Cola. Het is daar een aanvul-

onze lokale klanten op basis van de

in de outlets van de handelspartners).

moet helpen om een bewuste keuze

Cola zet om die reden volop in op

ling op het bestaande assortiment

inzichten en ervaringen bij de natio-

te maken”, zegt Hoogstad.

ondersteuning, zowel above the line

van Coca-Cola, Coca-Cola light en

nale klanten”, aldus Hoogstad. Zo

Elk segment

Coca-Cola wil volgens haar eerst

(o.a. reclames op nationale televisie)

Life is een product dat past binnen elk segment en bij iedere outlet die

@VERTENTIE

zijn bezoekers keuze wil bieden, zo stelt Coca-Cola. “Het is een innovatieve colavariant waarmee we

“VITO......

de nieuwe generatie

consumenten een cola bieden met minder calorieën en gezoet met ingrediënten van natuurlijke oorsprong: een mix van suiker en zoetstoffen uit stevia”, vertelt Hoogstad. Een groot aantal consumenten waardeert volgens haar het gebruik van stevia, want het bevat minder calorieën en is afkomstig van een natuurlijke bron. Waarom dan toch nog de toevoeging van gewone suiker? Hoogstad: “Stevia kan nog niet als enige zoetstof gebruikt worden vanwege een wat typische nasmaak. Om die reden moet het altijd bijgezoet worden met suiker, dan wel een andere zoetstof. Voor Coca-Cola life kan die mix van suiker en zoetstoffen in landen verschillen vanwege lokale verschillen in smaakvoorkeuren.” Daling Met de introductie van life wil CocaCola weerstand bieden aan de daling van de omzet van de categorie koolzuurhoudende frisdranken de laatste jaren. Hoogstad: “Echter, we zien dat voeding en gezondheid thema’s zijn die steeds meer consumenten bezighouden; ze zijn bewuster bezig met wat ze eten en drinken en hoeveel ze bewegen. Met Coca-Cola

Duurzaam filteren zonder chemische toevoegingen

life spelen we in op de vraag naar producten met minder calorieën, natuurlijke ingrediënten en met een goede smaak. Zoals wij ook hebben gezien in andere landen, verwachten wij dat Coca-Cola life een impuls zal geven aan de colacategorie, als Coca-Cola life geplaats wordt náást het bestaande portfolio van CocaCola, Coca-Cola Zero en Coca-Cola light.” Hoewel ze enige kannibalisatie verwacht, is Coca-Cola life volgens Hoogstad gericht op consumenten, en vooral volwassenen, die minder Coca-Cola producten zijn gaan consumeren vanwege zorgen over enerzijds calorieën en anderzijds omdat zij geen kunstmatige zoetstoffen willen gebruiken. “We verwachten dat een aanzienlijke hoeveelheid van de verkopen additioneel volume zal zijn.”

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 22

23-01-15 11:30


Nieuws

@Foodclicks januari 2015

ShopperEstafette stadium hebben onderkend, hebben de duurzame volumes namelijk allang vastgelegd. Dit betekent dat er meer tijd nodig zal zijn om aanbod en vraag verder op elkaar te laten afstemmen. Als BP leggen wij in bepaalde categorieën onze leveranciers al de eis op dat zij duurzame producten aan ons moeten bieden om überhaupt als

door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom in foodservice. In deze editite: Bart Koelemaij van BP, Convenience Trade Manager bij BP Nederland. er dezelfde prijs voor wil betalen en

meen shopper in foodservice?

een derde het niet interesseert. Dus

De shopper in foodservice is aan het

ongeveer tweederde van de shop-

veranderen, alleen op dit moment

pers wenst duurzame producten.

sneller dan veel personen in de

Mijn mening is dat je het als (grote)

business denken. Het aanbod houdt

formule niet meer kan maken om anno

daarbij de vraag niet bij. Ontwik-

2015 géén duurzame producten aan

kelingen op het gebied van kwaliteit,

te bieden. De shopper gaat je daar

ambachtelijkheid, duurzaamheid,

keihard op afrekenen! Vanuit BP is dat

MVO, beter leven *** en het aantal

dan ook een belangrijk speerpunt.

keurmerken en logo’s: de shopper is momenteel het overzicht compleet

2. Wat zijn jouw verwachtingen

kwijt. Maar om te zeggen dat het

c.q. eisen van counterparts in

de shopper niet interesseert of dat

foodservice als het thema duur-

het daardoor niet belangrijk is… Het

zaamheid gaat?

tegendeel is waar. Uit onderzoek van

Duurzaamheid is al aantal jaren een

bijvoorbeeld Milieu Centraal dat eind

relevant thema. De concrete door-

2014 is uitgevoerd, kwam wederom

vertaling van deze ontwikkeling blijft

naar voren dat ongeveer een derde

echter sterk achter vanuit leveran-

van de ondervraagden bereid is meer

ciers. Momenteel is het aanbod van

te betalen voor ‘duurzame producten’,

duurzame producten dan ook veel

een derde het wel belangrijk vindt

te beperkt voor de vraag. Bedrijven

dat ze worden aangeboden, maar Kader

die deze ontwikkeling al in een vroeg

11 t/m 14 februari 2015 Biofach 2015

is voor veel shoppers namelijk allang

De Fabrique Utrecht Nederland

geen onderscheidend vermogen

20 t/m 23 april 2015 Djazagro, trefpunt voor de voedingsmiddelenindustrie in Algerije

Als de shopper in de gaten heeft dat je hier niet aan voldoet, gaat hij de volgende keer zeker niet meer jouw zoekt hij een oplossing die wel in lijn is met zijn eisen. 3. Hoe gaan jullie om met de shopper/ hoe verdiepen jullie je in de shopper? koopgedrag van onze klant. We zien niet alleen dagelijks alle aankopen op onze stations, maar combineren deze data ook met de Freebees-database van ruim 1 miljoen spaarders om zo ‘groepen’ klanten in hun bestedingspatroon te kunnen volgen. Assortimenten, producten en promoties worden hier vervolgens op aangepast. De uitdaging voor BP ligt in het nog beter ‘op maat’ kunnen aanbieden van specifieke aanbiedingen voor iedere klant. Voor marktonderzoek maken we onder andere gebruik van klanttevredenheidsonderzoeken en doen we zelf onderzoek naar trends en mogelijk toekomstig aankoopgedrag van consumenten. 4. Wie zou je willen nomineren voor de volgende shopperestafette en heb je een specifieke vraag voor deze persoon?

Peter Koelewijn van Rondeel eieren.

anderen die nog niet zagen. En u wist deze om te zetten in nieuwe kansen en een nieuw marktaandeel. Hoe is de weg hiernaartoe verlopen?

Bron: Milieu Centraal, 13 november 2014

Wie zou je willen nomineren voor de volgende shopperestafette enkomt hebeen jekandidaat een ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Elke editie aan het specifieke vraag voorofdeze persoon? woord over hoe het bedrijf de persoon zelf omgaat met de shopper. De kandidaat geeft op zijn of haar beurt het Peter Koelewijn van eieren. U zag jaren geleden al demeer trend naarwilmeer duurzaamheid in op de estafettestokje door aanRondeel een persoon of organisatie waarvan zij graag kennis verkrijgen over hun visie de marktin terwijl anderen dieinnog zagen. En uaan wist omGemma te zetten in nieuwe marketing kansen en een shopper foodservice. Eerder dezeniet rubriek kwamen hetdeze woord: Schneemann, directeur

Foodclicks 01-2015 LOS.indd 23

TT Hall Assen

22 t/m 23 maart 2015 Convenience in Actie

U zag jaren geleden al de trend naar

nieuw marktaandeel. Hoe isBier de&Co wegen hiernaartoe Sligro, Gaius Voûte, directeur Bart Bakker,verlopen? directeur Royaan.

9 t/m 11 februari 2015 Horeca EvenTT

anders de boot echt gaat missen. Het

meer duurzaamheid in de markt terwijl

4.

Cinemec, Ede

Le Méridian Hotel, Nice, Frankrijk

Wij hebben goed inzicht in het aan-

1. Wat is jouw visie op het feno-

5 februari 2015 Benelux Benzinedag 2015

len. Mijn stellige overtuiging is dat je

formule of organisatie bezoeken, maar

shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette-)stokje

Beursgebrouw Keulen Duitsland

25 t/m 26 februari 2015 PLMA’s Round Table Conference

deze groep (vooral jongeren) groeit!

formule, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de

1 t/m 4 februari 2015 ISM The future of Sweets & Snacks

De leverancier wordt hierdoor dus

meer, maar een basisvoorwaarde, en

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een

Gebouw Unilever Food Solutions Rotterdam

Nürnberg, Duitsland

aanbieden van duurzame producten

Bart Koelemaij, Convenience Trade Manager bij BP Nederland

EVENTS

27 januari 2015 Do Social Thema: “Het gastvrije Wijkcentrum”

leverancier in aanmerking te komen. gedwongen om op de trend in te spe-

@23

Algiers Algerije

21 april 2015 Storytelling

Plaats nog niet bekend

21 t/m 23 september 2015 Gastvrij Rotterdam! Ahoy, Rotterdam

24 t/m 25 september 2015 Lunch!

Business Design Centre Londen Engeland

6 oktober 2015 Foodservice Experience Plaats nog niet bekend

10 t/m 14 oktober 2015 Anuga foodfair Beursgebouw Keulen Duitsland

15 t/m 19 november 2015 Personal branding Plaats nog niet bekend

15 december 2015 Horeca Expo Gent Flanders Expo Gent België

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal in een verspreiding van circa 20.000 outlets. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@foodclicks.nl of via www.foodclicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW). Redactie: mail: redactie@foodclicks.nl Steffen van Beek: steffen@foodclicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Ralf Wouters, 0314-355833, foodclicks@pshgroep.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Ubel Zuiderveld, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie) en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob.besseling@branddocters.nl Jurgen Mohr, jurgen.mohr@bromptonroad.nl Eveline van Acquoij, www.evadvies.nl Eindredactie: Bornstein Communicatie & Marketing Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.foodclicks.nl.

23-01-15 13:07


Nu ook in Nederland!

Vraag een gratis sample aan op de website!

NL

Burgers

Ontdek nu onze Homestyle burger: 100% rundvlees • Sappig, grof van structuur Oogt als huisgemaakt • Per stuk ingevroren www.salomon-foodworld.com Foodclicks 01-2015advertentie LOS.indd A3 24(5mm afloop).indd 1 NL loves Burgers

+31 (0)411 - 65 85 49 23-01-15 08-12-14 11:30 14:50

Profile for Folderplaats.nl BV

Foodclicks magazine januari 2015  

Foodclicks magazine januari 2015