Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.foodclicks.nl | #twitter/foodclicks.nl | maar t 2016 | 5e jaargang nr: 03

Laat de zomer maar komen! Fastservice - Het zomerseizoen is begonnen. Pasen is traditioneel het moment waarop de strandpaviljoens de deuren openen en andere horecaondernemers de tafels en stoelen weer buiten zetten. Het terras is het visitekaartje van het horecabedrijf, de plek om gasten te verleiden met het juiste aanbod producten en servicegericht personeel met de juiste digitale bestel- en betaaloplossingen. >> @9t/m13 Samenwerking met Prorest binnen ABN/AMRO

Diverse partijen breiden hun verzorgingsgebied uit

Vermaat Groep neemt cateraar OSP over

Online foodmarkt ontwikkelt in hoog tempo Online - De online foodmarkt

Nederland bezorgen. Leveranciers

ontwikkelt zich ongekend snel.

met wie Directlyfrom.nl samenwerkt

Massaal maakten foodpartijen

zijn onder andere Nice to Meat, Smidt

afgelopen maand bekend hun

Zeevisvlees en Rungis voor groenten-

dienstverlening verder uit te brei-

en fruit, maar ook Treuren voor wild

den. Picnic, Foodora, Directlyfrom.

en gevogelte en Vanilla Venture, een

nl starten landelijk of breiden de

groothandel met diverse delicatessen,

regio sterk uit. De slag om de on-

zijn aangesloten. Picnic is een bezorg-

line gast wordt steeds heviger.

dienst voor boodschappen en actief in de omgeving Amersfoort. Voortaan

delijk in te zetten. De cijfers van online

-

Catering - De Vermaat Groep

tief hoog niveau en heeft duurzaam-

Het online platform Directlyfrom.nl wil

gaan zij ook in Soest bezorgen. Food-

gaan er als gevolg van die ontwikke-

heeft recent overeenstemming

heid hoog in het vaandel staan. Het

landelijk leveren. Het bestelplatform

ora levert maaltijden van aangesloten

lingen volgend jaar structureel anders

bereikt over de overname van het

bedrijf vierde in 2013 haar 12,5 jarig

voor consumenten dat eind november

restaurants en is gestart in Amster-

uitzien. In veel van de uitbreidingsplan-

cateringbedrijf OSP. De overname

bestaan. OSP werd vanuit het niets

werd gelanceerd leverde aanvankelijk

dam, maar wordt nu ook actief in

nen is Leen Menken Logistic distribu-

wacht nog op goedkeuring van

opgericht door twee enthousiaste

alleen in de Randstad, maar gaat nu

Den Haag en Utrecht. Verder maakte

teur. Op pagina 6 en 7 een interview

ACM, de Autoriteit Consument &

entrepreneurs, Evert Kersten en

ruim 1500 ambachtelijke kwaliteits-

supermarktketen Jumbo bekend, net

met eigenaar Leen Menken.

Markt.

Marcel Gerritsen, die duurzaamheid

producten ‘op horeca-niveau’ in heel

als Albert Heijn, de bezorging ook lan-

en het gebruik van biologische proOSP heeft een omzet van 30

ducten als vaste bestanddelen in het

miljoen euro en verzorgt de catering

DNA van hun bedrijf verankerden.

voor zo’n 60 opdrachtgevers. De cateraar is vooral actief in de markt

OSP werkt binnen de kantoren

voor zakelijke catering, maar heeft

van ABN/AMRO in het concept

daarnaast ook twee ziekenhuizen

Rosa’s samen met Facilicom-dochter

als opdrachtgever en de TU Delft.

Prorest. Voor Vermaat betekent het

Vermaat heeft binnen de catering

de eerste keer dat straks samenge-

een sterke positie binnen zieken-

werkt gaat worden met een andere

huizen. Beide bedrijven sluiten qua

cateraar. Naar verwachting zal de

portefeuilles goed aan.

ACM zich medio april uitspreken over

OSP levert catering op een kwalita-

de overname.

Supermarkt op Landalpark maakt winkelen leuk >> @16t/m17

Veranderingen in de zorg vragen meer samenwerking >> @20t/m21

>> @6t/m7 En verder..... >> @15 Petrol verandert snel >> @19 Pieperz, een held van een tent >> @22 Tavola biedt onderscheid >> @23 ShopperEstafette: Wouter Verkerk


@02

Nieuws

@Foodclicks maart 2016

1968 - 2016

Amerikaanse keten start met twee filialen

Afscheid van Wim van Oers

Dunkin’ Donuts komt naar Nederland

Persoonlijk – Zaterdag 5 maart

namelijk het maken van mooie,

Fastservice – Bijna twee jaar na de eerste aankondiging gaat het er

werd onder grote belangstelling af-

smaakvolle snackproducten. Boven-

eindelijk van komen; de Amerikaanse donut- en koffiegigant Dunkin’

scheid genomen van Wim van Oers.

dien had hij een mooi team mensen

Donuts start in Nederland. De keten begint dit jaar met twee filialen in

Een man naar mijn hart. Als snack-

om zich heen verzameld, waarmee

ons land en een eigen productielocatie.

fabrikant een zakenrelatie, maar als

hij de toekomst in kon met zijn be-

persoon veel meer. Wim was voor

drijf, zo zei hij. Het klonk oprecht en

De contracten voor de start worden mo-

Werven

zo voelde het ook.

menteel samengesteld. De definitieve

“We zijn erg blij met de behaalde

ik met enige regelmaat contact

aankondiging laat daarom nog zo’n zes

resultaten van onze regionale uitbrei-

onderhield; om over de sector te

Met het afstoten van de groot-

weken op zich wachten. De keten is al

dingsplannen in 2015. Het is ons doel

praten, over zijn bedrijf of gewoon

handelsactiviteiten in 2012 koos

wel op zoek naar franchisenemers om

om de kwaliteitsproducten van Dunkin’

zomaar, omdat we elkaar enige tijd

Wim voor een nieuwe strategische

in de komende jaren meer restaurants

Donuts naar meer gasten te brengen

niet gesproken of gezien hadden.

richting voor het familiebedrijf. Deze

te openen, ook buiten de Nederlandse

in meerdere nieuwe landen in Europa”,

Meestal belde ik, waarna steevast

stap, de focus op productie van

grenzen in België, Finland, Frankrijk,

aldus vice president Grant Benson van

de telefoon werd opgenomen met:

snacks en salades, bleek een juiste

Noorwegen en Turkije.

Dunkin’ Brands. “Daarnaast blijven we

‘Dag Steffen, met Wim van Oers’.

zet. In de jaren die volgden werd

Op een toon die de Brabantse ge-

een mooie groei gerealiseerd. In

Volgens een persmededeling van het

cieel krachtige franchisepartners te

2013 werd De Kroon Salades uit

bedrijf heeft Dunkin’ Donuts in 2015 tot

werven voor België, Finland, Frankrijk,

mij één van die personen, waarmee

zelligheid deed voelen.

bezig hooggekwalificeerde en finan-

Oudenbosch toegevoegd aan het

dusverre al 55 vestigingen verspreid

Nederland, Noorwegen en Turkije. We

Tijdens onze laatste ontmoeting

bedrijf en in 2015 sloot De Vries

over Europa geopend. Dunkin’ Donuts

zien enorme kansen voor toekomstige

twee maanden geleden gaf Wim

Snacks uit Dordrecht zich aan. Te-

het bedrijf wist glad te strijken. Hij

telt op dit moment 220 vestigingen

groei in deze markten”, aldus Benson. Restaurants van Dunkin’ Donuts in

aan gelukkig te zijn met de stappen

zamen vormen deze bedrijven anno

was het, die ze wist te binden aan

in Europa. Hierbij zijn hagelnieuwe

die hij had gezet. Alleen zijn gewicht

2016 United Food Family.

Van Oers. Die klanten gunden Wim

vestigingen in onder meer Denemarken,

Europa bieden een breed aanbod aan

eenvoudig de business, ook al wa-

IJsland en Polen. Daarnaast heeft Dun-

warme en koude koffies, espresso’s,

ren er soms alternatieven. Gewoon,

kin’ Donuts afgelopen jaar het aantal

Coolatta frozen drinks, croissants, donuts en sandwiches. Dunkin’ Donuts

moest nog omlaag, een eeuwig strijdpunt. Ook over de verkoop van

Dat Wim als persoon veel beteken-

de Van Oers groothandelstak aan

de voor anderen in de sector, werd

omdat hij als persoon oprecht was

vestigingen uitgebreid in Oostenrijk,

Sligro was hij tevreden. Niet alleen

mij altijd bevestigd wanneer ik met

en je hem eigenlijk nooit iets wilde

Duitsland, Spanje, Zweden en Groot-

heeft 11.700 restaurants in 43 landen,

weigeren.

Brittannië. Afgelopen september werd

verspreid over de hele wereld. Het

omdat die soepel was verlopen,

zijn ‘eigen klanten’ sprak. Want dat

maar ook omdat hij nu weer de

waren zij, Wim’s eigen klanten. Vaak

er een franchise-overeenkomst gesloten

bedrijf maakt deel uit van de Dunkin’

mogelijkheden kreeg zich te richten

al jarenlang. Wim was degene die

Wim, ik ga je missen.

voor de opening van 30 Dunkin’ Donuts

Brands Group en is gevestigd in Can-

op datgene wat hij echt leuk vond,

eventuele hobbels in de relatie met

Steffen van Beek

in Zwitserland.

ton, Massachusetts.

@VERTENTIE

Het is echt... ...onze friet blijft recht Door de strenge selectie van aardappelen én door de juiste afstemming van het productieproces heeft McCain het hele jaar door dezelfde baktijd, goudgele kleur en krokantheid!

Proef het zelf en vraag een gratis proefpakket aan! Bel nu 023-5584752 of ga naar www.mccainfoodservice.nl/proefpakket


Nieuws

@Foodclicks maart 2016

@03

300 miljoen euro investering in Kiosken en parkeerplekken

NS zet extra Kiosken in vanuit vergroten ‘gastheerschap’ Reizigersshops – NS gaat 300 miljoen euro investeren in nieuw te bouwen

alleen nog het woord aan de centrale

Kiosken en extra parkeerplekken bij de stations. Hoe de verdeling gaat uit-

ondernemingsraad.

pakken is nog niet bekend. De extra gemakswinkels van NS worden ingezet als onderdeel van het vergroten van het gastheerschap van de spoorwegen.

Over de bewering van FNV en CNV dat de retailtak het enige winstgevende onderdeel is van de NS, is Trinthamer terughoudend: “Ik weet niet waarop die uitspraak is gebaseerd, maar NS ontvangt voor de uitbesteding van de formules, net als bij Burger King, natuurlijk wel een concessiefee waaraan wordt verdiend.”

NS doet afstand van de horeca-activiteiten op de treinstations, maar gaat wel investeren in de eigen formule Kiosk

NS exploiteert verschillende formules in eigen beheer en als franchisenemer op de stations, die door hun ligging op minder drukbezochte stations niet

Dit meldt woordvoerder Eric Trint-

die als enig aandeelhouder toezicht

allemaal even renderend zijn. Hoe dat

hamer in een reactie op vragen van

houdt op de plannen. De vakbonden

straks gaat met de exploitatie door

@FoodClicks. Aanleiding was de

FNV en CNV zijn tegen die uitbeste-

derden en of de minder renderende

presentatie van het nieuwe strate-

ding omdat zij verwachten dat het

locaties worden behouden, is op dit

gische plan van de spoorwegen

personeel bij andere retailpartijen dan

moment nog onduidelijk.

onlangs, waar @FoodClicks op dat

de NS minder goede arbeidsvoor-

moment niet welkom was. De nieuw

waarden krijgt. Volgens Trinthamer

De 300 miljoen investering die

te bouwen Kiosken worden neerge-

is dat niet het geval, omdat wettelijk

begroot staat voor de uitbreiding

zet op stationslocaties waar nu geen

is vastgesteld dat nieuwe retailers

van het aantal parkeerplekken bij de

gemakswinkel aanwezig is, “maar

verplicht zijn de arbeidsvoorwaarden

stations en nieuwe Kiosk-locaties

waar vanuit service, veiligheid en

over te nemen. Wel is, door het grote

wordt de komende periode ingevuld.

toezicht het wenselijk is dat er wel

verloop van mensen bij de winkels,

Naast het neerzetten van Kiosken

een vestiging komt”, vult de woord-

de kans groot dat nieuw aangetrok-

op stationslocaties waar nu niets is,

voerder aan.

ken mensen tegen andere condities

wordt een gedeelte van de investering

worden aangesteld. Dat NS, zoals

ook ingezet om de openingstijden

In de onlangs gepresenteerde nieuwe

FNV en CNV wil, afziet van uitbeste-

te verruimen. “Op sommige stations

strategische koers doet NS afstand

ding acht de woordvoerder overigens

willen we wellicht opengaan om 6.00

van de exploitatie van de winkels op

klein. Hij sluit niet uit dat er door de

uur, terwijl dat nu nog niet het geval

de stations om deze over te dragen

Tweede Kamer bij een volgende

is. Ook die mogelijkheden gaan we

aan andere partijen. Dit traject is

gelegenheid over staatsdeelnemingen

bekijken”, aldus de woordvoerder.

eerder geaccordeerd door minister

vragen worden gesteld, maar met het

Welke stations wel of niet een Kiosk-

Jeroen Dijsselbloem van Financiën,

akkoord van de minister is nu feitelijk

formule krijgen is niet bekend.

Speelveld verandert Jumbo dat La Place overneemt, Albert Heijn dat grootse plannen heeft met de petrollocaties van BP en verschillende ‘geïnteresseerde partijen’ voor de locaties op de stations van NS. De foodservicesector maakt zich op voor een nieuwe toekomst. Dat retail en foodservice uiteindelijk toegroeien naar één markt is geen voorspelling meer, maar realiteit. Maar de brug slaan tussen deze twee werelden is echter voor velen een uitdaging. De succesvolle voorbeelden liggen in Nederland niet voor het oprapen. In het buitenland wel, maar daar was de scheiding van origine al veel minder groot. Nederland kent door de – relatief – hoge concentratie supermarkten een heel ander speelveld dan veel andere landen. Toch verandert het speelveld ook hier. De overname van La Place door Jumbo was door niemand voorspeld, maar is nu een feit die door de markt als logisch wordt gezien. AH onderzoekt ook mogelijkheden om horeca aan de XL-locaties toe te voegen. En al roept Aholdtopman Dick Boer dat de La Place-horeca ‘te langzaam’ is voor zijn organisatie en hij liever inzet op het ‘snellere gemaksmoment’ met AH to go, heeft ook hij met zijn organisatie aan tafel gezeten voor de overname van restaurantketen La Place. De wereld van retail ‘verhorecaniseert’. Een trend die ook te zien is in de binnensteden. Bestuurders van lokale overheden zien steeds meer heil om leegstaande winkelpanden te voorzien van foodmarkten en trendy koffie- en broodjeszaken in combinatie met andere traditionele vormen van retail. Dat er een plafond zit in de overall consumptie van consumenten wordt daarbij wel eens uit het oog verloren. Horeca alleen is niet de redding van alles.

Onduidelijkheid over voortbestaan Wild Bean Café

Vooralsnog zie je partijen opstaan die, tegen de achtergrond van de toekom-

BP nieuwe franchisenemer AH to go

alleen de bekende grote partijen van vroeger op, maar ook de partijen die in het

Petrol – Albert Heijn en oliemaatschappij BP zijn een franchiserelatie

vaart. Op de vraag of bij succes van

aangegaan voor de to go-formule van de supermarktketen. Betekent

de testen in alle zeventig Actomat-

dit, bij succes, het einde van het huidige BP-shopconcept op de zeven-

locaties van BP de huidige invulling

tig Actomat-locaties van de oliemaatschappij?

van de shop wordt vervangen door het AH to go-concept, is zij terughoudend. “Pas als de pilot succesvol is - dit weten we over zo’n 12 tot 15 maanden -, gaan we praten over een

stige ontwikkelingen, een strategische positie innemen. En daartoe staan niet verleden terughoudend zijn geweest en nu hun markten verbreden. Daarom zitten er, naast HMSHost, verrassende partijen aan tafel bij NS en doen zich overnames voor, die vroeger waren voorbehouden aan de internationale concerns. Wie dat zijn? Dat wordt de komende tijd duidelijk, maar eentje heeft recent al zijn beslag al gekregen, de overname van cateraar OSP door Vermaat. Een goed huwelijk heeft, zoals de jeugd dat tegenwoordig goed omschrijft, eerst een periode van ‘lopen met’ nodig om zekerheid te krijgen of beide partijen er daadwerkelijk beter van worden.

verdere uitrol en de details hiervan.” Vers, gezonder en lekker “Albert Heijn to go zoekt altijd naar

Steffen van Beek Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

goede locaties waar veel mensen voorbijkomen. Een tankstation leent

De samenwerking tussen BP en AH to go biedt volgens partijen

zich bij uitstek voor ons gemaks-

‘de kans om weggebruikers echt iets nieuws te bieden’

concept die vers, gezonder en lekker eten voor onderweg op ieder

COMMENTAAR

moment van de dag mogelijk maakt”,

nog niet bij tankstations te vinden

terugzien, zoals verse en gezonde

In zes BP-shops wordt het gemaks-

vaart van BP over de franchiserela-

verklaart woordvoerder Menno van

zijn, zoals quinoasalade, verse

salades”, aldus de AH-woordvoer-

concept AH to go als test geïmple-

tie. Onduidelijk is of het Wild Bean

der Vlist van AH. Volgens hem gaan

groentesappen en water met verse

der. Of de klanten van de BP er ook

menteerd. “De precieze invulling en

Café ook een plek krijgt in de nieuwe

BP en AH samenwerken om het

munt of framboos.” Maar ook het

de reguliere autogebonden produc-

assortimentssamenstelling voor de

shops. Alle zes proeflocaties, drie

aanbod van vers, lekker en gezonder

vertrouwde to go-assortiment wordt

ten terugvinden in de shop, zoals

proeflocaties wordt de komende

langs de snelweg en drie off-highway

eten bij tankstations in Nederland

er gepresenteerd. “Onze kracht is

olie, was en autozeep? Van der Vlist:

periode gezamenlijk ontwikkeld,

en verschillend qua grootte, hebben

uit te breiden. “De samenwerking

dat wij onze formule en ons assorti-

“De producten die een automobilist

waarbij zowel de ervaring en kennis

momenteel wel het versconcept van

biedt ons de kans om weggebruikers

ment op elke plek op maat kunnen

bij een tankstation verwacht zijn

van AH to go als van BP worden

BP in huis en openen het najaar in

straks met ons assortiment echt iets

maken. Maar uiteraard zijn er ook

straks ook terug te vinden in de

ingebracht”, zegt Jacoline Polder-

een nieuw jasje, bevestigt Polder-

nieuws te bieden, producten die nu

producten die klanten in elke winkel

nieuwe to go’s.”


ONTDEK NU ONZE HOMESTYLE ANGUS BURGER: _ 100% IERS ANGUS-RUNDVLEES _ SAPPIG, GROF VAN STRUCTUUR _ OOGT ALS HUISGEMAAKT _ PER STUK INGEVROREN

+31 (0)88 - 995 35 49 Masteradvertentie Burgers SFW_A3.indd 1

VRAAG NU ONS BURGERBOEK AAN OP ONZE WEBSITE WWW.SALOMON-FOODWORLD.COM 18-01-16 11:45


Nieuws

@Foodclicks maart 2016

Supermarktketen slijt inboedel gesloten filialen

Jumbo kijkt naar ‘structurele opening’ La Place-vestigingen

@05

Loyaliteit moet je verdienen, niet kopen! Er wordt in de branche veel gesproken over loyaliteit en gasttevredenheid. Loyale klanten zijn een belangrijke levensader van veel outlets en

Franchise – La Place Food B.V. is de nieuwe rechtsvorm waarin Jumbo Supermarkten per 15 februari alle ac-

merken. Het zijn klanten die regelmatig terugkomen en vaak ook ambas-

tiviteiten en assets van restaurantketen La Place heeft ondergebracht. Ook de 1100 overgenomen medewer-

sadeurs zijn van je bedrijf of merk. Om die reden wordt er veel gekeken

kers hebben een nieuwe arbeidsovereenkomst gekregen met La Place Food.

naar manieren om de loyaliteit van klanten te vergroten, bijvoorbeeld met loyaliteitsprogramma’s. Grote valkuil daarbij is om een loyaliteit te kopen

Jumbo liet bij de

Activa

overname al weten

Onlangs sloot V&D definitief. Jumbo Supermarkten had toen

dat de supermarkt-

al alle activa, de serviceorganisatie en de alleenstaande vesti-

keten en de restau-

gingen van La Place overgenomen. “We hebben alle activa

rants La Place twee

gekocht, dus ook die in de V&D-warenhuizen”, zei financieel

aparte organisaties

topman Ton van Veen van Jumbo destijds. “Daarbij moet je

je een beloning. Deze spaarkaarten worden in verschillende vormen nog

zouden blijven onder

met prachtige cadeau’s, terwijl het daar juist niet over gaat! Spaarkaarten We kennen allemaal de spaarkaarten waarbij je punten of stempels kunt verdienen aan de hand van je aankopen. Heb je het doel bereikt, dan krijg

denken aan bijvoorbeeld ovens en meubels.” Inmiddels is

frequent gebruikt. Het beloont vaak ‘platte aankopen’, waarbij het doel

leiding van de Raad van Bestuur van Jumbo Groep Hol-

een deel van die ovens en meubels in de uitverkoop gedaan

voor de gever is om meer verkopen te realiseren.

ding BV. Met de oprichting van La Place Food B.V. is dat

via veilingsite BVA. Dit betreft de inboedel van de inmiddels

nu een feit. In La Place Food worden alle contracten met

gesloten vestigingen, zes in totaal. Jumbo is overigens in

Beloning voor trouwe klanten

leveranciers, de franchisenemer (HMSHost) en licentie-

gesprek met vastgoedeigenaren om enkele locaties binnen

Deze vorm kan je zien als een beloning voor trouwe klanten, die vaker te-

houders (Google en Bfresh) en het beheer van de per-

de warenhuizen opnieuw te openen. Logisch, meer dan

rugkomen en in de spaarkaart wellicht een stimulans zien om de frequen-

soonsgegevens van de klantenkaarthouders van La Place

de helft van de omzet van La Place zat in V&D. De tijdelijke

tie te verhogen. Op zich niet verkeerd, maar ik denk niet dat dat altijd de

beheerd. De samenwerking met licentiehouder Bfresh is

opening van de warenhuizen sinds deze week past verder

juiste prikkels geeft. Is de spaarkaart de aanleiding dat mensen naar jouw

overigens opmerkelijk. Bfresh is namelijk een concept van

niet in de plannen van Jumbo met La Place. Ook niet omdat

locatie komen of zijn andere redenen doorslaggevend?

Ahold, met daarin het op de La Place-formule gebaseerde

de supermarktketen geen overeenkomsten heeft met de

Little Kitchen . “Er is inderdaad een samenwerkingslicen-

eigenaren. Het bedrijf richt zich liever op de zelfstandige

Relevant zijn in het leven

tie met La Place”, bevestigt woordvoerder Tim van der

vestigingen en een ‘structurele opening’ van de locaties, zo

Zoals ik vaker betoogd heb, gaat het er om dat je relevant kan zijn in het

Zanden van Ahold, om er meteen aan vast te koppelen

laat een woordvoerder weten. Na de sluiting van V&D heeft

dagelijks leven van mensen. Als je in staat bent om oplossingen te bieden

dat Little Kitchen het eigen concept van Ahold is, en te-

Bureau Motivaction overigens een representatief onderzoek

waaraan mensen iets hebben, is dat de basis van echte loyaliteit. Een

vens de eigen naam en trademark. “We hebben momen-

uitgevoerd onder Nederlanders van 18 tot 70 jaar. Hierin is

oplossing voor een behoefte die regelmatig terugkeert zorgt voor trouwe

teel twee Bfresh-winkels. De overeenkomst met La Place

uitgebreid gekeken naar het koopgedrag van de afgelopen

klanten.

is nog relatief nieuw. Wij gaan momenteel op ‘business as

maanden en het verwachte gedrag in de toekomst. Ook is

usual’ manier door met ons Little Kitchen-programma met

gevraagd op ze La Place gaan missen. Bijna 40 procent is

Onderdeel worden van routines

La Place.”

het hiermee eens.

Als je met jouw oplossing een onderdeel wordt van routines van mensen, heb je een echt loyale klant te pakken. Blijkbaar voldoet jouw oplossing dan dusdanig dat mensen er graag herhaaldelijk gebruik van maken. Dat

Wel of geen wettelijke verankering

kan bijvoorbeeld het dagelijks kopje koffie zijn op weg naar hun werk, een

Nederlandse Franchise Code (nog steeds) onderwerp van discussie Franchise – Minister Kamp van Economische Zaken verkent de moge-

nemers bij het aangaan, uitvoeren

lijkheid om de Nederlandse Franchise Code (NFC) te verankeren in de

en ontbinden van een franchise-

wet. Dit schrijft hij in een brief aan de Tweede Kamer. Hiermee kan de Fran-

overeenkomst. Ook de rechten en

chise Code een rol gaan spelen in de rechtspraak bij de beoordeling van

plichten van beide partijen zijn erin

franchisegeschillen. Franchisenemers zijn voor, franchisegevers tegen.

opgenomen. De code is opgesteld door de sector zelf. Minister Kamp:

maandelijkse borrel met een groep vrienden of dé plek om regelmatig naar de film te gaan. Zolang jij biedt aan de behoeften en verwachtingen van je gasten blijft voldoen, blijf je onderdeel van hun routines. Stimuleren en verrassen Dit betekent niet dat je rustig kunt wachten tot de gasten weer langs blijven komen. Je zal voortdurend je best moeten doen om mensen te stimuleren. Om nieuwe mensen te overtuigen en om bestaande mensen te behouden. Regelmatig verrassen is daar een belangrijk onderdeel van. Hierbij is het cruciaal dat je laat zien dat je begrijpt wat je gasten bezighoudt. Deze herkenning spreekt gasten aan en maakt dat zij voorkeur voor jou blijven houden. Je begrijpt immers wat ze nodig hebben!

De Nederlandse Franchise Code

van de rechten van franchisenemers.

“Deze code is zo belangrijk dat

werd medio februari gepresen-

De volgende prioriteit is om ervoor

naleving moet worden gewaarborgd.

teerd. Nu, ruim een maand later,

te zorgen dat de code toegepast en

Ik verken momenteel samen met

wordt duidelijk dat beide kampen

gehandhaafd wordt. Daarom is de

mijn collega van Veiligheid en Justitie

– franchisegevers en franchisene-

wettelijke verankering van de NFC

de mogelijkheden voor wettelijke

mers – verschillend denken over de

een van de volgende doelen van het

verankering van de Nederlandse

toepasbaarheid van de NFC in de

Vakcentrum.” Franchisegevers zijn

Franchise Code. Daarmee streef ik

leert en verrast kan dan een belangrijke drijver van bezoek zijn. De juiste

praktijk. Harrie ten Have, voorzit-

echter tegen zo’n wettelijk haakje.

een optimale mix na van enerzijds

aanbieding in de juiste context, op het juiste moment, persoonlijk aangele-

ter van het Vakcentrum: “We zijn

Het zou volgens hen de samenwer-

inhoudelijke regels vanuit de sector

verd. Met bijvoorbeeld een app kan dit prachtig worden gerealiseerd. Een

heel blij met de NFC. Het is een

king eerder belemmeren dan goed

zelf en anderzijds een wettelijke stok

app die relevant is omdat deze het dagelijks leven makkelijker maakt.

overwinning voor franchisenemers

doen. Bovendien druist het in tegen

achter de deur voor diezelfde regels.”

in Nederland.” Hij doelt onder meer

het vrije ondernemerschap dat het

Kamp zal de sector ook ondersteu-

Het actief stimuleren van loyaliteit is heel belangrijk en waardevol in

op het feit dat in de Code wordt ge-

model franchise ook voor staat.

nen bij de oprichting van een geschil-

ons vak! Een loyaliteitsprogramma kan een krachtig hulpmiddel zijn om

zegd dat franchisenemers relevante

Ook hebben veel franchisegevers

lencommissie, waarin franchisege-

loyaliteit te belonen. Maar loyaliteit krijg je alleen als je echt iets toevoegt

informatie ontvangen en beter wor-

hun twijfels over de toepasbaarheid

vers en franchisenemers passende

in het leven van mensen. Dat is veel meer waard dan af en toe een ca-

den geïnformeerd voordat ze een

van de Code, zoals die er nu ligt en

oplossingen kunnen vinden voor een

deautje. Een cadeautje als slagroom op de taart, als je eerst de taart hebt

franchiseovereenkomst sluiten, dat

vrezen zij dat zij overeenkomsten

geschil, voordat de rechter in beeld

verdiend!

franchisenemers meer helderheid

moeten aangaan met disclaimers

komt. “Het voorkomen en oplossen

over het eigendom en het gebruik

omdat zij niet voldoen aan de eisen

van geschillen is belangrijk voor de

van marktinformatie krijgen en dat

die worden gesteld door de NFC.

toekomst van de franchisesector.”

Mail me op Rob@oohcompany.com of kijk op

Rol van loyaliteitsprogramma’s Loyaliteitsprogramma’s kunnen een belangrijke rol spelen in het stimuleren en verrassen. Zeker met de digitale varianten kan je letterlijk een onderdeel worden van het leven van mensen en hen gedurende de dag bereiken. Gerichte, persoonlijke communicatie waarin je mensen stimu-

Wil je reageren op deze of eerdere columns?

er geen eenzijdige wijzigingen van

Met name kleine franchiseorganisa-

“Ook voor franchisegevers die de

www.oohcompany.com voor eerdere columns

belangrijke bepalingen in de fran-

ties zouden bovendien veel kosten

code omarmen, is een wettelijke on-

en andere inspiratie.

chiseovereenkomst mogen worden

moeten maken om de NFC te

dersteuning een steun in de rug om

gedaan. De strijd van het Vakcen-

implementeren.

oneerlijke concurrentie door andere

trum is met de presentatie van de

franchisegevers die de NFC niet na-

NFC echter nog niet ten einde. Ten

Gedragsregels

leven te voorkomen”, stelt Ten have

Have: “Het Vakcentrum blijft zich

De NFC beschrijft gedragsregels

van Vakcentrum. Franchisegevers zijn

inzetten voor betere bescherming

voor franchisegevers en franchise-

het daar echter niet mee eens.

Rob Besseling is management consultant, mede-oprichter van The Out of Home Company en adviseert vele bedrijven en organisaties in de levensmiddelenbranche. Rob Besseling schrijft iedere maand voor @FoodClicks.


@06

Het Gesprek

@Foodclicks maart 2016

Leen Menken, eigenaar Leen Menken Foodservice Logistics:

‘Altijd hard werken voor klanten’ Industrie – De activiteiten van Menken laten zich moeilijk in een woord vangen. Het bedrijf is geen groothandel,

het verwerken van gegevens en het

men. Maar door alles goed op elkaar

maar ook geen transportbedrijf. Eigenaar Leen Menken heeft een aantal jaren geleden de omslag gemaakt naar

daarmee optimaal aansturen van de

af te stemmen en samen te werken

een bedrijf dat zich richt op de totale ketenregie. Planning, aansturen, fulfilment en betalingen komen daardoor

logistieke processen. Menken: “Alles

met professionele partijen kunnen wij

allemaal in één hand. Een gesprek met ‘gamechanger’ Leen Menken.

wat wij doen is meten en sturen op

die leveringen tot aan de voordeur

data. Het team is dus vol continu

correct en op tijd leveren. Met alle

Leen Menken van het gelijknamige

de markt, zoals De Vegetarische

(lees: @FoodClicks, red.) een inter-

bezig met het bedenken van oplos-

bijbehorende zorg en vriendelijkheid.

bedrijf zit ogenschijnlijk ontspannen

Slager, Marley Spoon, Willem &

view met Bidvest Deli XL-directeur

singen voor onze klanten. Inmiddels

Zo correct, dat de kaarsjes op de

in De Gasterij, het onderkomen van

Drees en Koop een Koe. Maar er is

Dick Slootweg onder de kop ‘Wij

leveren wij zeven dagen in de week

taart bij afleveren nog recht overeind

FoodReflection van Enrique Figee.

meer. Menken: “Belangrijk verschil

willen de Bol.com van de foodser-

door heel Nederland. Bedienen we

staan. En dat is echt uniek.”

Toch realiseert hij zich dat hij een

met concullegabedrijven is dat wij

vicesector worden’. Als ik compact

zo’n 40 webshops in food; business-

ingewikkeld verhaal heeft te vertellen.

samenwerken met andere profes-

zou moeten aangeven wat wij met

to-business, maar ook business-to-

‘Title nemen’

Want waarin zit het onderscheid en

sionele partners in de distributie. En

Menken willen, dan is dat wij de

consumer. De producten die we daar-

Maar de dienstverlening bij Menken

welk voordeel hebben de klanten aan

wel op zo’n manier dat de betrouw-

‘Docdata.com’ en de ‘Post.nl’ van de

voor vervoeren zijn maaltijdboxen,

gaat verder. Ook de betalingen en

zijn vorm van foodlogistiek? Je mag

baarheid van leveren en voedselvei-

foodservicemarkt zijn.”

vlees, zuivel, (biologische) groente en

de financiering regelt Menken voor

jezelf dan de enige onafhankelijke

ligheid van producten volledig zijn

foodservicedistributeur in Nederland

gegarandeerd. De basis zijn alle

noemen, maar daar win je niet direct

koel- en diepvriesproducten, maar

klanten mee. De vraag is dus: hoe

tegenwoordig komt daar steeds meer

maak je nu duidelijk wat je unieke

bij. Dat laatste maakt een essentieel

positionering is als eigentijds food-

onderdeel uit van ons werk. Feitelijk

distributeur?

willen we de goederenstroom steeds meer verdichten, door leveranties te

klanten, met name foodserviceklan-

‘Wij willen de ‘Post.nl’ en de ‘Docdata.com’ van de foodservicemarkt zijn’

ten. “Alles met onze afnemers doen we transparant. We zijn de spil in de goederenstroom van aanbieder naar eindverbruiker. En in die rol verzorgen wij ook de betalingen aan de leverancier en de betalingen aan de klant. Feitelijk is het zo dat

Verdichten

bundelen. Het streven daarbij is een

Menken ontzorgt in logistiek zoveel is

aantal schakels uit de keten wegne-

wel duidelijk. Het bedrijf regelt, naast

men en het aantal voorraadpunten

Foodlogistiek is en blijft de basis bij

fruit, taarten, bake-off brood, snacks

van het traject onze opdrachtgevers

de distributie voor grote restaurant-

verminderen. Alles met als doel de

Menken. Het bedrijf heeft een team

en sappen. Alles tot aan de voordeur/

betalen. Dit systeem is ontstaan

ketens en cateraars, ook de distribu-

distributie zo efficiënt mogelijk in te

van zo’n 50 slimme, jonge mensen

keuken. En juist in die ‘last mile’ zitten

door Burger King. Die vroeg inder-

tie voor een aantal nieuwe partijen in

richten. Recent hadden jullie

in dienst die zich bezighouden met

voor de meeste partijen de proble-

tijd aan ons wil je ‘title nemen’. Ik

Leen Menken (links) in gesprek met Enrique Figee: “We zijn de spil in de goederenstroom van aanbieder naar eindverbruiker”

onze opdrachtgevers niet aan ons betalen, maar dat wij aan het einde


Het Gesprek

@Foodclicks maart 2016

had geen idee wat het was, dus dat

Bubble Post

del aan, van waaruit we de distri-

moest ik eerst uitvinden. Het bleek

Menken werkt voor het fijnmazige

butie nu dus ook per gekoelde fiets

een soort procurement te zijn, waarbij

deel van de distributie samen met

of elektrische auto’s kunnen gaan

je als logistieke dienstverlener ook de

verschillende partijen. Die samenwer-

verzorgen.”

goederen onder je hoede neemt. Je

king is noodzakelijk om de kosten van

blijft dan feitelijk dienstverlener, want

de distributie in de hand te houden en

Het gevolg van samenwerken is dat

je maakt niet zelf prijsafspraken,

goederen zoveel mogelijk gelijktijdig

er veel informatie moet worden ge-

die worden gewoon afgesproken

aan te bieden op het moment dat de

deeld. Menken: “Wij houden de klan-

tussen leverancier en afnemer, maar

klant thuis is. Wie die klant is, is min-

ten op de hoogte van de distributie

de goederen staan wel bij je op de

der relevant. Menken: “De lijn tussen

en reageren proactief als dat nodig

balans, omdat het goederen zijn die

business-to-consumer en business-

is. Waarom? Omdat wij een hoge

exclusief zijn afgenomen voor onze

to-business vervaagt steeds verder.

hit-rate willen hebben. Daar sturen wij

klanten.”

AH.nl rijdt nu ook langs de bedrijven

sterk op en die ligt bij ons al tientallen

en de kinderdagverblijven. Het gaat

procenten hoger dan menige andere

De verschuiving van logistieke

erom dat je het laatste deel van de

vervoerder. We zorgen er zoveel

dienstverlener naar regiepartner

distributie zo efficiënt mogelijk invult.

mogelijk voor dat bij de eerste keer

in logistiek heeft Menken geen

En om dat te kunnen moet je wel sa-

bezorging er iemand is om de bestel-

menwerken. Eén van de partijen met

ling in ontvangst te nemen. Bij veel

wie wij willen gaan samenwerken

partijen is dat het grootste probleem,

voor de stadsdistributie is Bubble

een enorme kostenpost.” Volgens

windeieren gelegd. Het bedrijf is de afgelopen jaren sterk gegroeid. Vooral veel jonge mensen zijn aangetrokken. “Heel bewust, want jonge mensen begrijpen de vraagstukken van nu toch iets beter. Ik heb ook gelijk jonge mensen toegevoegd aan ons management- team. Heb je mij dan als oudere niet meer nodig? Nee, de ervaring die je inbrengt is van belang. Bij jongeren loop je het risico dat het alle kanten uitschiet en dan is het toch handig als je het proces een beetje in juiste banen kunt leiden. Mijn taak is vooral zorgen dat die jonge mensen de focus houden, dat zij gestimuleerd worden en dat de financiën blijven kloppen.”

@07

Leen Menken: “De lijn tussen business-to-consumer en

‘De kaarsjes op de taart staan bij afleveren nog recht overeind’

business-to-business vervaagt steeds verder”

En dat laatste wil Menken vermijden

kratten en dozen in het gekoelde en

door afnemers goed te informeren

bevroren segment de grootste speler

en strakke levervensters te hanteren.

in de Nederlandse markt.

Ook om te voorkomen dat te veel en te vaak busjes door de straten rijden

Bigdata, daar draait het om bij Menken.

vanuit milieuoogpunt.

Veel van de informatie wordt ingezet

Post, die sinds begin deze maand

cijfers van Bubble Post bijvoorbeeld

ook gekoeld bezorgt. We hebben

worden dagelijks in de twintig groot-

daarvoor een pand gehuurd aan de

ste Benelux steden 550.000 bestel-

Het realiseren van synergie in het

maar feitelijk gaat het nog een stap

Archangelkade in Amsterdam, een

lingen bezorgd, waarvan zij 150.000

netwerk, noemt Menken het verdich-

verder. “Op een gegeven moment kun

locatie dicht tegen de grachtengor-

keer voor een gesloten deur staan.

ten van de bezorgstromen door van

je de bezorging al in gang zetten, nog

zoveel mogelijk partijen de goederen

voordat er is besteld. Je ziet namelijk

in één keer mee te nemen. Het is niet

het bestelpatroon en op basis daarvan

meer van deze tijd dat wagens van de

kan je goed voorspellingen doen. Dat

verschillende horecagroothandels en

geeft ons ook de verplichting met die

om verdere efficiency te realiseren,

andere bezorgers achter elkaar aan

informatie zorgvuldig om te springen.

door de straten rijden. “Belangrijk is

We kunnen onze knowhow wel inzetten

daarom het vertrouwen dat je geeft

om partijen te helpen in hun distributie,

aan de klanten en de zorgvuldigheid

maar we kunnen niet op de stoel gaan

die je dagelijks aan de dag legt, want

zitten van hun marketingactiviteiten.

veel partijen zijn immers ook concur-

Daar ligt een duidelijke grens. Bedrijven

renten van elkaar. In ons systeem is

vergissen zich nog wel eens als ze een

het dus mogelijk om van alle partijen

mooie website hebben gebouwd dat ze

alle producten samen te brengen in

vervolgens rustig kunnen wachten op

één distributiewagen of bezorgbus.”

de bestellingen. Zo werkt het niet. Je

Inmiddels is Leen Menken als het

zult altijd hard moeten werken voor je

gaat om de fijnmazige bezorging van

klanten.”

Enrique Figee organiseert de gesprekken in samenwerking met @FoodClicks. Figee is directeur en eigenaar van FoodReflection. Vanuit dat bureau is hij de sparringpartner van vele directieleden. FoodReflection is gevestigd in Gasterij Brabant in Haarsteeg en heeft de beschikking over drie ruimten die geschikt zijn voor uiteenlopende groepsgrootten (www.gasterijbrabant.) Meer informatie over FoodReflection kunt u vinden op www.foodreflection.nl. Ook kunt u Enrique Figee volgen op Twitter via @enriquefigee.Thema Zomerseizoen

@Foodclicks maart 2016

@09

In de horecazomer draait het maar om één ding: ondernemen

‘Het terras is de blikvanger en het visitekaartje, alles moet kloppen’ Horeca – Het voorjaar is begonnen. De eerste strandpaviljoens zijn opgebouwd, de attractieparken weer geopend en de terrassen zitten alweer gezellig vol. Ondernemers zijn begonnen aan het nieuwe seizoen. Een seizoen dat met de juiste voorbereiding, met het juiste aanbod aan producten en met servicegericht personeel extra omzetkansen biedt. Vooral het terras is belangrijk, want als visitekaartje is en blijft het dé plek om de gast te verleiden. Een stad of dorp in Nederland bruist niet als er geen terrassen zijn. Bijzondere winkels en horecagelegenheden met een mooi terras trekken winkelend publiek. Een ontwikkeling die de laatste jaren fors belangrijker is geworden doordat vele steden kampen met winkelleegstand. Talloze plaatsen hebben

Bedrijfsleider Jochem Lustenhouwer van Brasserie Bel Ami in Bussum: “Service, snelheid, kwaliteit, presentatie,

stads- en dorpsmanagers aangesteld

prettig kunnen zitten en vooral aandacht voor de gast zijn de ingrediënten van een succesvol terras”

om de leegstand van winkels tegen te gaan. De belangrijkste remedie: horeca. Restaurants en cafés trekken bezoekers en terrassen maken een straat ‘af’. De verblijfsduur die de consument er doorbrengt wordt verlengd, er wordt geld uitgegeven, het centrum wordt levendiger en leegstand krijgt minder kans. Terrassen nodigen de consument uit de tijd te nemen en te genieten van datgene wat er kan worden gegeten en gedronken. Daarbij biedt een terras nog talloze verkoopkansen, kansen die zeker in de huidige moeilijke economische tijden erom vragen benut te worden. Beleving Koffie, bier, cola en bitterballen zijn op het terras de belangrijkste producten, maar er is nog zoveel meer. Kansen met thee, met innovatieve cocktails, bijzondere bieren van eigen bodem, tapas en andere koude en warme snacks. Kansen die er liggen voor de ondernemer die ze wil zien en grijpen, die wil ondernemen. Beleving is de sleutel voor succes. Als je de gast vertelt over welke theesoorten er naast munt zijn, over welke bieren bij dat specifieke gerecht het beste smaken, dat de geserveerde hapjes en gerechten komen van boeren en bedrijven uit de regio of dat er duurzaam wordt gewerkt gaat er voor de consument een wereld voor hem en haar open. Op dit moment draait het om het verhaal dat de gast te horen of lezen krijgt, om beleving, om ondernemen. Op vele terrassen is op dit gebied nog veel te winnen. Actief Een groot aantal bezoekers in de horeca

kiest uit gewoonte altijd voor de drank-

en vooral aandacht voor de gast de

gasten tussen drie en vier uur ‘s mid-

de gast. Doe dit uiteraard wel op een

jes, snacks en gerechten die ze kennen.

ingrediënten van een succesvol terras

dags wat te drinken bestellen, probeer

leuke en prettige manier, zonder op-

De ondernemer die echter actief is met

zijn. “Hoe druk of rustig het op een

daar dan wat bij te verkopen. Op dat

dringerig te zijn. Eigenlijk is dat hetgene

het terras en met z’n producten zal er

bepaald moment ook is, ik vind dat er

tijdstip heeft de gast altijd trek in iets.

waar het allemaal om draait: aandacht

extra omzet mee genereren. Het gaat

altijd iemand van de leiding op de vloer

Bittergarnituur maken duurt even.

voor de gast. Sta de mensen vriendelijk

om vakmanschap, om plezier en presen-

aanwezig moet zijn. Ik ben de gastheer,

Vraag daarom bij het serveren van de

te woord, laat zien dat je ze gezien

tatie. Door beleving te creëren, door de

het gezicht van het bedrijf en die rol

snack of de gast nog wat te drinken

hebt. Als de gast het fijn vond bij jou te

passie van de producten en leveranciers

wordt steeds belangrijker.”

wil. Niet denken dat de gast hier uit

zijn, heeft ervaren dat hij welkom was,

zichzelf wel om vraagt. Allemaal zaken

zal hij altijd weer bij je terug komen”,

die aangeven dat je aandacht hebt voor

aldus Lustenhouwer.

over te brengen naar de gast, door op het terras de consument te inspireren,

Snel

is het mogelijk het rendement verder te

Hoe belangrijk het terras voor Bel Ami

verbeteren. Daarnaast ziet de consu-

is, blijkt uit het feit dat er op het terras

ment aan het terras dat je open bent.

gereserveerd kan worden. “Die moge-

Het is in veel gevallen het allereerste

lijkheid heb je in de horeca niet veel”,

wat men van het bedrijf ziet, het is het

zegt Lustenhouwer bij wie koffie een

visitekaartje en kan daarom een echte

van de speerpunten van de brasserie

klantentrekker zijn. Een terras met uit-

is. “Elk kopje koffie wordt door onze

straling op een uitnodigende locatie, met

eigen barista met de hand gezet van

een duidelijke kaart, mooie producten en

verse koffiebonen van Bacchi Caffè.

goede service zal altijd klanten trekken.

Vervolgens altijd snel serveren, want er is niets ergers dan dat de consument

Blikvanger

op het terras na lang wachten een

De Franse Brasserie Bel Ami kent

lauwe kop koffie krijgt.” Lustenhouwer

iedereen in Bussum en heeft misschien

gelooft niet in tafelkaartjes. “We doen

wel het mooiste terras van de Gooise

niet aan branding op het terras. Waar-

plaats. “Het terras is de blikvanger van

om? Wij zijn Bel Ami en de consument

onze zaak”, zegt bedrijfsleider Jochem

komt niet voor die kaartjes. Dit houdt

Lustenhouwer. “We zorgen ervoor dat

echter wel in dat we heel actief de gast

het terras er altijd tiptop uitziet. Belang-

moeten benaderen en bijzonder alert

rijk, alleen al doordat de ingang naar de

moeten zijn op hun wensen. Informeer,

brasserie over het terras loopt. Ik streef

adviseer en speel in op de mogelijkhe-

ernaar dat het terras er altijd uitnodigend

den die zich voordoen.”

uitziet. Ja, ook in de winter als het terras leeg is branden er kaarsen op tafel. De

Actief

parasols ruimen we niet op, maar laten

Volgens Lustenhouwer is het als onder-

we bewust staan, want ook die zorgen

nemer belangrijk actief te zijn. Vooral

ervoor dat het terras er in de winter

op dit terrein is er in horecagelegenhe-

uitnodigend uitziet”, aldus Lustenhouwer

den nog veel te winnen. “Zie je op een

volgens wie service, snelheid, kwali-

gegeven moment een leeg glas, vraag

teit, presentatie, prettig kunnen zitten

dan of je nog iets kan inschenken. Als

12 tips voor een succesvol terras •

Zorg voor goede, stevige tafels en stoelen

Zet een duidelijke kaart op tafel

Parasols en terrasverwarming zorgen voor een prettig verblijf

De consument houdt van snelle service

Verras je klanten

Wees een echte gastheer

Vriendelijke bediening is onmisbaar

Doe speciale dingen voor kinderen, ouderen, dieren etc.

Wissel regelmatig van menukaart

Bied ‘the perfect serve’ met een branded flesje en glas op de

Speel in op de seizoenen

Laat de gasten eens wat proeven

juiste temperatuur


@10

Thema Zomerseizoen

@Foodclicks maart 2016

Dranken van over de hele wereld populair

@VERTENTIE

WIJ BLIJVEN GR

OEIEN

GROEI JIJ MEE?

Ice coffee, kinderdrankjes en exotische verrassingen In de horeca gaan de trends snel en zeker in frisdranken zijn drankjes ineens razend populair om ook weer even snel ‘uit’ te zijn. Met de hele wereld aan koude dranken binnen handbereik zijn onder meer ice coffee, drankjes speciaal voor kinderen en exotische dranken aan een opmars bezig. Ice coffee is op de terrassen nog lang niet zo groot als ice tea, maar

Ice coffee is voorlopig nog niet zo groot als ice tea, maar gaat

de vraag en het aanbod groeien.

volgens kenners een grote toekomst tegemoet

Steeds meer horecagelegenheden bereiden de ijskoude koffie vers zelf en, geserveerd in een hip glas met ijsklontjes en rietje, is dit een heel ‘coole’ drank. De vraag naar ijskoffie wordt in Nederland gestimuleerd door de inspanningen van grote aanbieders uit de koffiebranche. Zo bereidt Starbucks in haar vestigingen een hele serie ice coffees vers voor het oog van de klant. Een kant-en-klaar assortiment wordt door de koffiewinkelketen ook in bekers aangeboden in het

Kleurrijke cocktails en exotische dranken zijn aan een opmars bezig

out-of-homekanaal, waaronder tankstations. Naast Douwe Egberts en het Italiaanse Illy, die verschil-

NIEUW VANAF M A A R T!

lende varianten ice cappuccino in

naar het strand, pretpark of dieren-

American Food Express en Bickery

beker en blikje aanbieden, is ook het

tuin is er onderweg, met name in de

Food Group bieden een breed as-

Zwitserse zuivelbedrijf Emmi actief

tankstations of op de leisure-locaties

sortiment dranken van over de hele

met een range kant-en-klare Caffè

zelf, een en ander aan drankjes

wereld. In alle segmenten van de

Lattes in drinkbeker. Alle aanbieders

specifiek voor kinderen te koop.

markt, of het nou sappen, mineraal-

zijn het erover eens: ice coffee gaat

Producten van Raak, Slimpie, Twist

water, licht alcoholische fruitdranken

nog veel groter worden.

and Drink, Capri-Sun en Fruit Shoot

of softdrinks met en zonder koolzuur

richten zich expliciet op de jonge

betreft, het aanbod is eindeloos.

doelgroep.

Ondernemers met oog voor trends

Explosief

en kennis wie zijn klanten zijn kun-

Niet alleen aan de volwassen koffieliefhebbers wordt gedacht, kinderen

Buitenland

nen met een gericht aanbod drinks

zijn eveneens een zeer belangrijke

In dranken lijkt de sky the limit te

van over de hele wereld hun gasten

doelgroep. Zodra de eerste mooie

zijn als het gaat om het aanbod van

verleiden met iets anders naast de

dagen zich aandienen en kinderen

buitenlandse merken en produc-

bekende cola of ijsthee. Dranken

buiten spelen, stijgt de vraag naar

ten. Cocktails zijn en blijven op

die veelal worden aangeboden in

drankjes voor kinderen explosief. In

de terrassen populair, maar aan

prachtige, onderscheidende flesjes

de horeca is het aanbod veelal niet

buitenlandse dranken is er nog

en glazen. Haast overbodig om te

heel breed met onder meer limo-

ongekend veel méér. Distributeurs

melden dat het rendement op deze

nade, Fristi en Chocomel. Op weg

als D-Drinks, Bevenco, South

dranken al net zo verfrissend is.

Dorst onderweg, dan een lekkere natuurlijke drank De consument wil vandaag de dag weten wat hij eet en drinkt en is zich steeds bewuster van zoetstoffen en suikers. Binnen koude dranken frisdranken is puur en natuurlijk de trend. Dit is te zien in de groeiende vraag naar mineraal- en bronwater, naar gezonde sappen en naar natuurlijke dranken met een smaakje, zoals een lichte fruitdrank.

MEER WETEN? Ons Emmi Sales Te am zit voor je klaar. E: orders.nl@emm i.com T: 085 48 77 888

FrieslandCampina speelt hierop in met Appelsientje Halfzoet en introduceert deze nu ook, naast de reeds verkrijgbare 1 liter verpakkingen, in meeneemverpakking. “Binnen koude dranken is de consument op zoek naar natuurlijke, maar ook minder zoete alternatieven”, zegt category developer Kelly Sinterniklaas. “We zien dat de vraag zich niet beperkt tot consumenten die bewust bezig zijn met gezonde voeding, maar uit verschillende kanten komt, waaronder het conveniencekanaal. Om hierop in te spelen introduceren we Appelsientje Halfzoet nu ook voor onderweg. Halfzoet is een 100% natuurlijke fruitdrank, net zo lekker als gewone Appelsientje, maar met 33% procent minder fruitsuikers. Kortom: minder zoet, maar wel 100% natuurlijk en dat is heel belangrijk voor de consument”, aldus Sinterniklaas.

SO FRESH. SO YOU.

“Halfzoet heeft dus geen toevoegingen in de vorm van suiker, kunstmatige zoetstoffen of conserveermiddelen. Op deze manier zorgen we er met gerichte innovatie voor dat onze producten aansluiten bij de behoefte van de hedendaagse consument.” Appelsientje Halfzoet is per april in 0,4 liter petflesje verkrijgbaar in de smaak Appel.

066-15375_ECL_FOODCLICKS_105x37_R4.indd 1

18/02/16 17:18


Thema Zomerseizoen

@Foodclicks maart 2016

Totaalplaatje zorgt voor sterke kwaliteitsbeleving

@11

7UP komt met zomerse suikervrije variant

‘Op het terras verwacht de consument service’

7UP viert de start van het zomerseizoen met de introductie van 7UP Mojito Free. 7UP Mojito Free is volgens fabrikant PepsiCo ontwikkeld om de smaak en het gevoel van de zomer te vangen. De nieuwe variant biedt een verfrissende combinatie van citroen, limoen en munt. De zomerdrank is suiker-, calorie- en alcoholvrij. Nederland heeft de primeur en is het eerste West-Europese land waar 7UP Mojito Free verkrijgbaar is. “Nonconformiteit, originaliteit en een onmiskenbare authenticiteit zijn al sinds 1929 de kenmerken van 7UP”, zegt Robert Sadjak, marketing director 7UP, PepsiCo West-Europa. “We zijn buitengewoon verheugd om een nieuwe, op de zomer geïnspireerde, variant van onze klassieke smaak te introduceren.” 7UP Mojito Free is verkrijgbaar in halve en anderhalve literfles en wordt ondersteund met een campagne onder het motto ‘Dive into

Dienen de eerste zonnestralen zich aan, zitten de terras meteen vol

Freshness’. Ter promotie van de introductie reed in maart in Amsterdam een zomerse truck met strand door de stad.

Het terras is het eerste wat consumenten van een eet- of drinkgelegenheid

schotel zorgen ervoor dat het zien

échte chocoladedrank van Nederland

moment waarop veel mensen open

zien. Het is het visitekaartje van de ondernemer. De consument die er wat

van de mok de verkopen van warme

ook als koude variant een verwen-

staan voor verleiding en behoefte

bestelt, wil worden verwend en verwacht klantvriendelijkheid en service. De

Chocomel op een horeca-locatie

drank voor volwassenen.”

hebben aan iets anders dan thuis.

consument heeft op het terras ‘tijd’, wil genieten en daarom is het voor de

verhogen. Wordt-ie zo geserveerd,

ondernemer dé plek waar hij zijn gasten kan verleiden en zo zijn rendement

kan je de verleiding niet weerstaan.”

Zichtbaarheid

productvarianten door het personeel

verbeteren.

Waar volwassenen warme Chocomel

‘The perfect serve’ vergroot volgens

onder de aandacht worden gebracht

zien als verwendrank, is koude Cho-

Van Engen de zichtbaarheid op

en voor de gasten zichtbaar zijn, zowel buiten als aan tafel. Zien is

Zorg er dus voor dat margerijke

Volgens Caroline van Engen, category

‘the perfect serve’, dus inclusief het

comel op het terras vooral populair

het terras en de verbreding van de

developer flavoured ambient dairy drinks

juiste glas en het echte horecaflesje,

onder de jonge doelgroep. Daarom is

doelgroep. Maar de ondernemer en

namelijk verleiden en bestellen. Deze

bij FrieslandCampina, wil de consu-

zorgt voor de optimale terrasbeleving.

de perfect serve ook met koude cho-

uiteraard het personeel hebben meer

kunnen gasten helpen om een keer

ment op het terras worden verwend

Van Engen: “De serveerwijze van

colademelk mogelijk. “In de horeca

tools in handen om de consument te

voor een ander en nieuw product te

en z’n bestelling geserveerd krijgen

warme Chocomel toont het succes

serveren we koude Chocomel in de

verleiden. “Denk op het terras ook

kiezen. Allemaal zaken die de onder-

op een manier die kwaliteit en service

van een perfect serve aan. De gele

opvallende IceCold Cup”, zegt Van

aan opvallende POS-materialen.

nemer in staat stelt extra verkopen te

uitstraalt. “Op het terras is het anders

mok met slagroom en bijpassende

Engen. “Zo maken we van de enige

Het terras is namelijk bij uitstek het

realiseren.”

dan thuis. Het draait hier dan ook om het totaalplaatje dat ervoor zorgt dat de klant een sterke kwaliteitsbeleving krijgt. Voor deze beleving en uitstraling wil de

Mason jars: verleiding, verrassing en verfrissing

consument graag wat meer betalen en, als de beleving positief was, ook weer

Ze duiken op steeds meer plekken op in restaurants, in bedrijfskantines, in hotellobby’s

terugkomen.” Bij deze kwaliteitsbeleving

en op hippe feesten. Mason jars heten ze en het zijn grote glazen potten uitgerust met

zijn volgens Van Engen A-merken cruci-

een afsluitbare metalen deksel en tapkraan. Mason jars zijn afkomstig uit de VS en

aal. “Om dit naar de gast toe zichtbaar

bestaan al meer dan honderd jaar. In Nederland vooral bekend van het ‘wecken’ zijn

te maken is in het geval van Chocomel

momenteel helemaal hot. Of beter gezegd: cold, want de grote glazen flessen bevatten

een horecaflesje met bijbehorend glas

meestal ijskoude icetea, vruchtensappen of andere frisdranken. Hippe restaurants en

de perfecte manier.”

hotels presenteren de mason jars met verschillende dranken bewust op een rijtje waar-

Verkopen

vers glas te tappen. Het ijskoude en verse karakter van de drank in de stijlvolle mason jar

Het serveren van een drankje volgens

wordt nog versterkt doordat ze meestal hele stukken fruit bevatten en een grote hoeveel-

door een bijzonder kleurrijk beeld ontstaat en de consument wordt verleid zichzelf een

heid ijs. Zelf getapt uit het kraantje levert dit een verrassende ijskoude drank op.

@VERTORIAL

Lekker, leuk en om mee te spelen:

Twist and Drink kinderlimonade! Twist and Drink is een kinderlimonade op basis van zuiver Oostenrijks bronwater zonder bubbels in de fruitsmaken Aardbei, Appel, Bosvruchten, Framboos, Kers en Sinaasappel. Er is ook een koolzuurvrije cola-variant zonder cafeïne. Naast de lekkere limonade is Twist and Drink nog extra bijzonder doordat het wordt aangeboden in een kleurrijk flesje, die in een ‘twist’ te openen is. Uiteraard is Twist and Drink glutenvrij en bevat het geen kleur- en zoetstoffen. En er is nog iets bijzonders: kinderen kunnen direct uit het flesje drinken en als hij leeg is, kan deze met de bijbehorende knutselkaarten worden omgetoverd tot uniek speelgoed.

Dus, kinderen van Nederland: Twist and Drink! Twist and Drink is een merk van Bevenco Quality Drinks, Tel.: (0187) 84 46 95, E-mail: info@bevenco.nl, www.bevenco.nl


@12

Thema Zomerseizoen

@Foodclicks maart 2016

Snel, betrouwbaar en het creëert rust op de werkvloer

Terrasbediening digitaliseert in rap tempo Horeca – Digitale hulpmiddelen helpen het aanstaande terrasseizoen aangenaam te maken. Voor gasten en voor de horecamedewerkers, zo blijkt uit een rondvraag. Nieuwe trends zijn het gebruik tablets en smartphones in plaats van traditionele handhelds. “Dit creëert rust op de werkvloer.” “Wat mag het zijn?”, zegt de horeca-

aandacht hebben voor het scherm van

medewerker op het terras. “Een kopje

hun mobiele device en niet voor de

koffie en thee en doe er ook maar

gast, kan wrevel opwekken. Het is aan

een appeltaartje met slagroom bij”,

ondernemers dit zelf te beoordelen,

antwoord de gast. De medewerkers

zegt Koninklijke Horeca Nederland

toetst het meteen in op de smartphone

(KHN) bij monde van woordvoer Joris

en aan de bar rolt het bonnetje uit de

Prinssen. “Of deze middelen pas-

printer bij de bar. En zo rollen er op

send zijn, is aan de ondernemers. Als

die plek in het horecabedrijf tal van

branchevereniging hebben we daar

bestellingen binnen van andere mede-

dan ook geen mening over, omdat het

werkers die ook met hun smartphone

onderdeel is van de exploitatie.” Die

of tablet een bestelling opnemen bij

mening heeft Dubbelhuis wel. “Aan

andere tafels. “De voordelen van

de ene kant creëert een medewerker

deze werkwijze zijn talrijk; men maakt

meer tijd voor de gast omdat hij niet

minder schrijffouten, fraude wordt

direct de bestelling hoeft weg te bren-

teruggedrongen, het eten en drinken

gen. En als de medewerker deze tijd

wordt sneller uitgeserveerd, bestellin-

gebruikt om de gast zich meer op zijn

gen worden niet meer vergeten om op

gemak te laten voelen, dan is dit ook

de rekening van de gast te plaatsen,

een vorm van gastvrijheid.” Anderzijds

de marge kan beter worden bewaakt

kan de ondernemer en softwarele-

en er is minder boekhouding”, vertelt

verancier zich voorstellen dat in het

Henk Dubbelhuis van Dutch Solutions.

luxere segment de gast het niet chique

‘Dit voorjaar komt daar mobiel tanken bij, dus de tankbeurt bestellen en betalen vanuit de auto’

Dit bedrijf richt zich primair op de

vindt indien de bestelling met een

ontwikkeling van software voor kas-

smartphone wordt opgenomen. “Zij

sasystemen voor horecaondernemin-

zouden liever zien dat de bestelling

gen. Dubbelhuis ziet een toenemende

zonder enig hulpmiddel - papier of

vraag naar, en gebruik van digitale

handheld - wordt opgenomen.” Daar

Betalen op het terras kan vandaag de dag heel snel en gemakkelijk. De ondernemer

kassasystemen, vaak gecombineerd

staat weer tegenover dat met een

met een app. “Enkele voordelen van

smartphone op een terras of in een

heeft de voordelen van minder fraude en beter bewaakte marge

een app ten opzichte van traditionele

restaurant verschillende tafels achter

digitale communicatiemiddelen is dat

elkaar kunnen worden opgenomen.

ondernemers gebruik kunnen maken

“Hiermee wordt heen en weer lopen

inzichtelijk zoals de omzet, ontvang-

input voor de boekhouding is op ieder

is € 49 (excl. BTW) per maand. Per

van pc’s, tablets en smartphones. Ze-

van medewerkers voorkomen en

sten, correcties, etc. “Nuvopos kent

gewenst moment gereed. De dag of

aanvullende gebruiker geldt een

ker de mobiele devices zijn vele malen

dit creëert rust op de werkvloer”,

zelfs een tafelsignaleringssysteem”,

weekstaat kan direct worden gemaild

toeslag van € 10,= per maand. Kosten

goedkoper dan traditionele handhelds.

verklaart Dubbelhuis. Ook kunnen

vult Dubbelhuis aan. “Dit betekent dat

naar de accountant. Ondernemers

voor de hardware kunnen oplopen tot

Bovendien zijn ze storingsongevoeli-

ondernemers binnen het systeem dat

je in een eigen gekozen interval van

spenderen hiermee minder tijd aan de

duizenden euro’s, immers een printer

ger.” Traditionele handhelds moeten

Dubbelhuis vermarkt, Nuvopos, ertoe

tijd een verkleuring van de tafel ziet:

boekhouding en creëren meer vrije tijd

kost circa € 200, een kassalade circa

worden geïnstalleerd door de leveran-

besluiten dat er geen enkele bestel-

bijvoorbeeld een eerste signalering na

voor zichzelf. Verder hebben horeca-

€ 90, smartphones zijn er vanaf € 120,

cier en bij een defect zijn hoge repara-

ling wordt uitgeserveerd zonder dat er

zeven minuten, dan vijftien minuten en

bedrijven een direct overzicht van de

tablet vanaf € 300 en een pc met

tiekosten een gevolg, stelt Dubbelhuis.

een print is gemaakt van de bestelling.

dan na dertig minuten. Deze signa-

brutowinst en omzet, en ook kan men

touchscreen kost rond de € 1.200.”

Is een moderne device defect dan kan

“Hiermee voorkom je fraude, er wordt

lering voorkomt dat een tafel of gast

op basis van omzet en ontvangsten

binnen één minuut - door de gebruiker

sneller uitgeserveerd en schrijffouten

wordt vergeten en er dus omzet wordt

per personeelslid eenvoudig op het

Zeven seconden

- een nieuw device gereed worden ge-

zijn uitgesloten. Verder voorkom je dat

misgelopen.”

einde van een shift met de medewer-

Veel digitale bestelsystemen zijn (nog)

maakt als kassaterminal. Ook kunnen

bestellingen niet worden genoteerd.”

ker afrekenen als er wordt gewerkt

niet uitgerust met fysieke betaalmo-

medewerkers hun eigen smartphone

Bovendien zijn rapportages uit de digi-

Eenvoudig

met vaste portemonnees.” Maar wat

gelijkheden. Hiervoor wordt nog altijd

als kassaterminal gebruiken.”

tale hulpmiddelen uiterst gedetailleerd

Digitalisering van het bestelsysteem

kost het dan? Dat is per onderneming

de betaalautomaat gebruikt. Volgens

voor zowel de omzetstaat, product-

op het terras levert dus ook geld op.

verschillend en afhankelijk welke

Hans den Adel, Sales Director bij

Gastvrij

groepen, producten en medewerkers.

“Voor de ondernemer verdient een di-

middelen worden ingezet, blijkt uit

Worldline (leverancier van betaalau-

Maar wat doet dit met het gastvrij-

Voor personeelsleden zijn verder in

gitaal kassasysteem zich op meerdere

de opsomming van Dubbelhuis. “De

tomaten, creditcardverwerking en

heidsbeeld? Medewerkers die alleen

de meeste systemen alle handelingen

vlakken eenvoudig en snel terug. De

softwarelicentie voor één gebruiker

e-payment services) is het zaak dat de


Thema Zomerseizoen

@Foodclicks maart 2016

@13

klant in dergelijke gevallen gestimuleerd wordt contactloos te betalen. “Iedereen kan namelijk tijd winnen met contactloos betalen. Het is gemiddeld zeven seconden sneller dan gewoon pinnen en zestien seconden sneller dan een contante betaling. Bij dertig transacties per dag, waarvan de helft via pin, en zes openingsdagen scheelt het horecaondernemers wekelijks bijna 35 minuten wachttijd aan de kassa of op het terras.” Contactloos betalen behoort steeds vaker tot de betaalmogelijkheden. Er zijn ruim

Snel en efficiënt betalen zorgt voor meer omzet

15 miljoen contactloze passen en

Bestellen via je eigen telefoon behoort steeds vaker tot de mogelijkheden

mobiele telefoons in omloop, waarmee de consument contactloos kan betalen. “Sinds januari 2014 is er in

functionaliteit ondersteunen. De enige

bestellen en betalen worden allemaal

te halen, zonder wachtrij”, zegt Bons.

terrassen versnelt MyOrder boven-

Nederland al meer dan 180 miljoen

investering die ondernemers dienen

gedaan via een app. “Dit voorjaar

Voor horecaondernemers betekent

dien het bestelproces, waardoor de

keer contactloos betaald. Dit aantal

te doen, is het aanschaffen van een

komt daar mobiel tanken bij, dus de

MyOrder het direct inzicht in de

klant minder lang hoeft te wachten en

betalingen groeit maandelijks met

betaalautomaat met een NFC lezer.”

tankbeurt bestellen en betalen vanuit

bestelling, die bovendien vooraf zijn

zelf bepaalt wanneer hij zijn volgende

de auto”, vertelt Thimo Bons van

betaald. Bons: “Zo hebben ze minder

drankje bestelt. “Als gastheer houd je bovendien meer tijd over om de klant

25 procent. Om dit groeipercentage verder te ondersteunen kunnen

Drukke terrassen

de mobiele bestel- en betaaldienst.

cash geld in huis, dus minder risico.

ondernemers via www.pinnen.nl gratis

Contactloos betalen is veilig voor de

Hij ziet een toename van het aantal

Bovendien versnelt het bestelproces

te woord te staan. Maar uiteindelijk

promotiemateriaal, zoals (raam)stic-

horecaondernemers en sneller voor

horecabedrijven dat de best- en

en maakt MyOrder het bestel- en

komt gastvrijheid vanuit de onderne-

kers, hangborden en wobblers voor

de gast. Dat geldt eigenlijk ook voor

betaaldienst aanbiedt. “Dat geldt voor

betaalproces minder foutgevoelig,

mer en zijn personeel. Onafhankelijk

de betaalautomaat bestellen”, aldus

de mogelijkheid die sommige horeca-

drukke terrassen, waar bestellen met

omdat de gast zelf bestelt en vooraf

van de manier waarop wordt besteld

Den Adel. In Nederland zijn meer dan

ondernemers bieden, namelijk bestel-

MyOrder de wachttijden verkort en di-

betaalt. Op termijn bespaart de on-

of betaald”, zegt Bons met een

325.000 actieve betaalautomaten

len en betalen via MyOrder. “MyOr-

rect vooraf afrekenen mogelijk maakt.

dernemers dus op personeelskosten,

realistische blik. Momenteel zitten

actief. Den Adel: “Eén op de drie

der is een mobiel platform dat de drie

Maar ook bij take-away diensten biedt

terwijl de klant juist het gevoel van

er meer dan 14.000 locaties in de

van deze pinautomaten accepteert

mobiele werelden samenvoegt: de

vooraf mobiel bestellen en betalen

controle heeft.” Dit laatste stimuleert

MyOrder-app, daar komen volgens

contactloze betalingen. Het aanbieden

mobiele portemonnee, mobiele loyalty

enorme voordelen. Zodra de bon

volgens Bons de gastvrijheid. “Zeker

de marketeer van MyOrder iedere

van contactloze betalingen heeft al

en ‘value added services’. Met dit

binnenkomt kan de bestelling direct

bij take-away willen gasten niet on-

week nieuwe bij. “Dat zijn niet alleen

een groot, maar er valt nog meer te

laatste bedoelt men mobiele diensten

worden klaargezet op het gewenste

nodig wachten. Zo denk de onderne-

terrassen, maar ook bijvoorbeeld

winnen. Als Worldline leveren wij nu

zoals parkeren, tickets en mobiel

afhaaltijdstip. Als consument hoef je

mer door de snelle afhandeling meer

bioscopen, festivals en alle locaties

enkel betaalautomaten uit die deze

bestellen en betalen in de horeca. Het

dan alleen nog maar je bestelling af

dan ooit vanuit klantperspectief.” Op

van Thuisbezorgd.nl.”

@VERTENTIE

uw partner in betaaloplossingen Worldline zorgt dat uw gasten snel en gemakkelijk kunnen betalen.

Worldline levert complete betaaloplossingen voor alle situaties:

Of zij nu willen betalen: • Aan tafel • Bij de bar • Op het terras

• Betaalautomaten, zowel vaste als mobiele automaten • Contactloos betalen • Acceptatie van creditcards, zowel in uw horecabedrijf als website • Een eigen gift- of loyalty card • En Dynamic currency conversion (buitenlandse klanten kunnen in eigen valuta betalen)

Wilt u meer informatie of vrijblijvend een offerte aanvragen? Dat kan via e-mail info-netherlands@worldline.com of telefoon 0180 442442. Stel zelf uw offerte voor een betaalautomaat samen op www.slimmepinautomaten.nl. Voor meer informatie over Worldline zie nl.worldline.com


Benieuwd hoe een

Deense bakker jouw bedrijf doet

groeien?

Het jaar: 1880. Viggo Schulstad, net 32, neemt een bakkerij over in hartje Kopenhagen. Viggo is ambitieus en wil van zijn bakkerij de beste van de stad maken. In korte tijd slaagt hij daarin. Ondertussen groeit Kopenhagen razendsnel en moeten er steeds meer monden gevoed worden. Viggo zoekt oplossingen. Samen met professor Ludvigsen introduceert hij de kneedmachine en innovatieve recepturen. De Schulstad producten worden bereikbaar voor iedereen en zijn al snel de favoriet van heel Denemarken. Vandaag is Schulstad hét merk voor alles wat Hartig & Zoet is in de wereld. En vanaf nu ook bij ons.

Viggo Schulstad

1848-1921

Lantmännen Unibake brengt 135 jaar Deense en 30 jaar meesterlijke baktraditie samen. Want al onze hartige en zoete producten verdelen we voortaan onder de merknaam Schulstad. Brood & Fastfood blijven tot je vertrouwde merk Pastridor behoren. Aan de kwaliteit van onze producten verandert er niets. Je krijgt er wel een sterk merk én heel wat producten bij. En daar geniet jouw zaak van mee.

T O E G E V O E G D E WA A R D E D A N K Z I J TWEE STERKE MERKEN

W W W. L A N T M A N N E N - U N I B A K E . N L


Petrol

@Foodclicks maart 2016

@15

Ondernemer moet kiezen tussen eigenheid of formulebeleid

Nederlands tankstationlandschap verandert in hoog tempo Petrol – BP gaat samenwerken met AH to go. Shell opent Deli by Shell voor de ‘kleinere’ off-highway stations. De Haan ontwikkelt Tony’s voor onbemande stations. Scheiwijk zet Esso aan de kant en komt met eigen naam op luifel. Het landschap van de Nederlandse tankstationmarkt verandert in een razendsnel tempo, maar welke kant gaat het nu op? Veel ondernemers waren zelf al tot de

petrolsector vaak op een scheiding is

ontdekking gekomen dat de traditio-

uitgedraaid. Samenwerkingen tussen

nele invulling van de shop niet meer

Esso en C1000, combinaties met

voldeed. Omzetten zakten weg en

Spar en Plus supermarkten en recent

de tankende gast zoekt tegenwoor-

zelfs BP met Marks & Spencer; het

dig meer versheid in het aanbod.

draaide allemaal op niets uit. De ver-

Broodjescorners zijn geplaatst en de

schillen in prijsstelling bij tankstations

koffiecorner krijgt een opwaardering.

en supermarkten, de rotatieverschillen

Maar het is niet genoeg, zo blijkt in de

in verkochte producten, de derving

praktijk. Wie wil overleven zal meer

bij versproducten en het veel com-

moeten doen. Meer horeca vooral,

plexere logistieke verhaal binnen de

meer beleving en wie denkt daarvoor

tankstations leidde in alle gevallen tot

BP-ondernemer Erik Lagendijk in Spijkenisse bedacht een shop in drie delen met een

niet de juiste ondernemer te zijn zal

een vroegtijdige beëindiging van het zo

eetcafé, koffiebar en reguliere tankshop

zich moeten vastklampen aan het

enthousiast gestarte samenwerkings-

formulebeleid van de brandstofleveran-

verband. Ook omdat er de misvatting

cier, die ook van alles en nog wat on-

is dat het exploiteren van een tanksta-

richtlijnen. Alleen dan zonder een Wild

van Tony’s’. De naam Tony’s wordt

een grote vis te hebben binnenge-

derneemt. Wat te denken van Shell dat

tion hetzelfde is als een runnen van

bean Café, ‘Broodje Kok’ is wat de

ook bedrukt op de koffiebekers voor

haald, waar Scheiwijk en Broodje Kok

met Deli by Shell een nieuw concept

een buurtsupermarkt, was dat maar zo

klok slaat. Het is inmiddels een geves-

onderweg. Vanwersch heeft daarvoor

als zelfstandige ondernemers ook al

heeft voor de off-highway stations. Het

zullen velen denken.

tigd begrip. Ook zijn er binnen petrol

speciale stempels via het Coffeelab,

jaren werken aan een goede naam en

concept wordt gekenmerkt door een

tussenvormen aan het ontstaan in het

die in verschillende kleuren inkt op de

deze nu langzaam maar zeker aan het

strak design, koffie van Starbucks, een

Eigen gevel

traditionele en de belevenisaspecten

koffiebekers worden aangebracht.

verzilveren zijn met, in het geval van

samenwerking met Jamin en tal van

De ondernemers die stappen zetten op

van horeca. Zo opende De Haan

nieuwe producten, vooral op versge-

eigen kracht zoals Ingrid de Wagenaar

recent een formule voor onbemande

Eigen weg

koste van grootmacht Esso op de luifel

bied. Sandwiches worden bijvoorbeeld

van de tankstations Scheiwijk kozen

tankstations, waar naast ‘on-the-go’

Conclusie van dit alles? Welke kant

prijkt. Een blauwdruk voor succes is

dagelijks vers bereid en geleverd door

al eerder hun eigen invulling voor wat

ook verblijf een belangrijke rol speelt.

gaat het nu op? Het blijkt dat ieder-

niet te geven. Elke ondernemer voor

de groenere satellietvestigingen met

betreft de shop en durven nu zelfs de

Een shop bij een tankstation waar

een in de petrolsector nu vooral nog

zich zal zich moeten onderscheiden en

een deli2go-bakkerij. De samenwer-

stap te zetten naar een eigen gevel.

een heuse barista koffie bereidt, waar

zoekende is en gaat voor een eigen

iets extra’s aanbieden. Of dat nu is met

king tussen BP en Albert Heijn om op

Niet Esso kleurt de luifel van het sta-

kwaliteitsbrood van de Rotterdamse

route. Vast staat dat een eigentijdse

friet, hamburgers, hotdogs of shoarma,

zes locaties een AH to go te starten, is

tion aan de A27, maar de naam Schei-

bakker Bussing wordt verkocht, waar

invulling van belang is, met veel vers,

of met een uitgelezen assortiment

ook een voorbeeld van een beweging

wijk. “Ik speelde al langer met het

thee van Dammann verkrijgbaar is en

een horeca-achtige beleving en de

versproducten, het vraagt kennis van

die wordt gemaakt door de olie-

idee. Het voorterrein was nodig aan

waar taart van de Amsterdamse Firma

daaraan gekoppelde gastvrijheid. Ook

de eigen klantenkring en ondernemer-

maatschappijen. Het betreft hier een

een upgrade toe. De nieuwe inkoop-

Taart naast de bonbons van Leonidas

gaat om het bouwen van een sterk

schap om daarin de juiste keuze te

franchiseconstructie, waarbij BP het

afspraken voor brandstoffen maakten

worden verkocht. Een winkelruimte

merk. BP lijkt daarmee met AH to go

maken.

concept van AH to go op zes locaties

het mogelijk om het meteen allemaal

van 100 vierkante meter met hoge en

uitbaat. Hoewel BP het niet met zoveel

aan te pakken”, vertelt eigenaar

lage zitjes, cadeauartikelen van niveau

woorden zegt, en pas over twaalf tot

Ingrid de Wagenaar. Zij neemt met de

en waarin de gast wegwijs wordt

vijftien maanden de conclusie trekt, lijkt

omkleuring afscheid van Esso en heeft

gemaakt in de wereld van thee als het

het er toch sterk op dat BP de invulling

Argos in de armen gesloten voor de

gaat om watertemperatuur en de tijd

van de shops van de zeventig eigen

levering van de brandstoffen. “Behalve

die de thee moet trekken (fusiontime,

Actomat-locaties als franchiser op wil

de omkleuring hebben we ook vernieu-

red.). Patrick Vanwersch van De Haan

pakken.

wingen doorgevoerd op het voorter-

wil met het nieuwste shopconcept

Scheiwijk, een label die nu zelfs ten

rein. Zo bestaat er de mogelijk om de

voor onbemande tankstations meer

Inmenging retail

elektrische auto op te laden en kunnen

dan een stap voorwaarts zetten. Zelfs

Deze lijn past in de internationale

klanten voortaan ook de brandstof aan

een zelfstandig koffiehuis kan moeilijk

ontwikkelingen, waar BP in Engeland

de pomp afrekenen. We hebben hier

in kwaliteit wedijveren met die van

Shopconcept Tony’s van Haan biedt een heuse CoffeeLab

succesvol is met Marks & Spencer,

goede ervaringen mee in Eemnes,

Tony’s. Die kwaliteit wordt vooral

van Jeroen Veldkamp

het Duitse Aral Rewe ‘inhuurt’ om de

waar we alleen de shop runnen en het

geborgd door de samenwerking met

operationele verzorging van de shops

voorterrein in handen is van Tango.”

CoffeeLab van Jeroen Veldkamp.

op te pakken van maar liefst duizend

De eerste reacties op de veranderin-

Tony’s kent een ‘to-go’ gedeelte in de

stations. In Frankrijk staan tankstati-

gen zijn volgens De Wagenaar positief.

winkel en een ‘to-stay’. De counter

ons ook volop inmenging van retailers

“Al weten we ook dat mensen met

splitst die twee werelden feitelijk door

toe. Zo is Carrefour volop actief met

een Esso-pas hier niet zo snel zullen

de puntvormige balie. Voor de snelle

gemakswinkels langs de snelweg. Het

tanken. Maar ik ben momenteel in

gast zijn er de traditionele produc-

lijkt er op of retail middels deze loca-

gesprek met diverse partijen en bekijk

ten, alleen gereduceerd tot enkele

ties de klanten nog beter wil bedienen.

de mogelijkheden. Ik zal in ieder geval

hardlopers. Totaal telt Tony’s 600

In combinatie met afhaal- en breng-

geen passen weigeren.”

sku’s. Bij dranken zijn veertig soorten

services voor onlinebestellingen zou

verkrijgbaar. Veel producten worden

het nog best een werkende eenheid

Andere ondernemers, zoals Johan Kok

ook aangeboden onder de eigen naam

kunnen zijn, zij het dat de geschiede-

in Harderwijk, kiezen voor een sterk,

Tony’s. Voor de versproducten is dat

nis in Nederland heeft uitgewezen

eigen broodjesconcept naast de shop,

In de nieuwe Deli by Shell kan de consument terecht voor

‘Vers van Tony’s’ en bij de overige

dat het huwelijk tussen retailers en de

die gewoon is ingevuld volgens de BP-

producten zoals noten is dat ‘Noten

Starbucks koffie en vers gebakken brood


@16

Leisure

@Foodclicks maart 2016

Wijntap voor de ouders en proefmonsters voor de kinderen

Landal creëert supermarkt waar het leuk winkelen is

Schappen zijn laag gehouden waardoor de winkel een optimaal overzicht biedt

Leisure – Landal GreenParks neemt de supermarkten onderhanden. De

De eerste vestiging van de nieuwe

de supermarkt typisch Landal? Met

dat we gasten meerdere keren op

pilotstore zag recent het levenslicht. De concepten zijn volledig in eigen

supermarkt is geopend op Landal

de parken hebben we een duidelijke

een dag zien!”

beheer ontwikkeld en hebben vernieuwingen die de bezoekers van de

vakantiepark Miggelenberg in

richting gekozen naar ‘groen’ en

vakantieparken zeker in de smaak zullen vallen. Landal maakt boodschap-

Hoenderloo. De winkel werd hier-

pen doen tot een aangenaam pleziertje.

voor volledig gestript. Een nieuwe

de presentatie van de versproduc-

route door de supermarkt waar

en winkels binnen Landal Green-

ten is vernieuwend. Door constant

kinderen kunnen kennismaken met

Parks. En aan de vooravond van het

bijvullen door de dag en intensief

verschillende producten. Die liggen

seizoen spreekt @FoodClicks met

contact met de horeca, worden veel

ook op lage presentatieschaaltjes

hem over het nieuwe supermarkt-

derving en verspilling voorkomen.

om te proeven. En als de producten

concept. Een formule die ontwik-

Oosterdijk: “Daarnaast zijn er in de

hoger liggen, staan er her en der

keld is door de eigen concept- en

nieuwe supermarkt veel zelfservices

verhogingen in de supermarkt die

ontwikkelteams van Landal en

geïntegreerd. Klanten kunnen dan

ze kunnen pakken om er bij te kun-

gebaseerd is op de kernwaarden

zelf bepalen hoeveel zij van een

nen. Een prima manier om kinderen

die Landal voor haar parken han-

bepaald product willen. Ze kunnen

bij het winkelen te betrekken, maar

teert. Oosterdijk: “Centraal stond

ook kleinere porties nemen en vaker

ze ook op andere producten te

dus ook de vraag: hoe maken we

terugkomen. Heel normaal bij ons

wijzen”, aldus Oosterdijk.

formule verrees, waar de gast zelf noten schept, wijn tapt en zelf de ontbijtgranen en het haardhout afweegt. Afwegen wat je nodig hebt is niet alleen praktisch en met minder verspilling, het speelt ook in op de vraag van de gast naar beleving. Zeker omdat de zelfbedieningsconcepten onderdeel uitmaken van een breder totaalassortiment van vers en verrassing. Het maakt boodschappen doen bij Landal in één keer tot onderdeel van het vakantieplezier. Typisch Hans Oosterdijk is als Director Operations Support onder andere verantwoordelijk voor de horeca

Elke vestiging krijgt producten uit de streek omdat de gast dat verwacht

duurzaamheid. We willen uiteraard

Proefmonstertjes

dat de winkels en horeca daar on-

Dat de supermarkt het winkelen

derdeel vanuit gaan maken.”

voor de gasten leuk maakt, geldt

Materialen, assortiment, inrichting

ook voor de kinderen. Oosterdijk:

‘We willen geluks- en genietmomentjes creëren voor onze gasten’

en verlichting voldoen allemaal aan

“We hebben steeds gekeken naar

de duurzaamheidscriteria. Uiteraard

wat hét vakantieplezier voor onze

geen chloor in de categorie schoon-

gasten is. Speciaal voor de jongste

maakproducten, maar reinigings-

gasten hebben we ‘proefmonster-

middelen op natuurlijke basis. Ook

tjes’ geïntroduceerd. Dit is een


Leisure

@Foodclicks maart 2016

@17

de vakantieparken lokale producten te verkrijgen zijn, dus per park vullen we dat ook in.” Landal beschikt over 76 parken in heel Europa met in totaal meer dan 14.000 bungalows; de vakantieparkketen exploiteert op 22 parken de winkels zelf. “De nieuwe supermarkt op Miggelenberg is een pilotstore. De komende vier maanden worden de resultaten nauwkeurig geanalyseerd”, zegt Oosterdijk. “Daarna kijken we welke onderdelen van de formule naar de andere parken kunnen worden overgebracht. Elk park heeft zijn eigen gastengroep en zijn eigen invulling. Het supermarktconcept is dan ook modulair opgebouwd, zodat we niet alleen snel kunnen opschalen, maar ook uitsluitend bepaalde onderdelen kunnen overbrengen naar de andere parken.” Geluksmoment Volgens Oosterdijk maakt Landal GreenParks het verblijf voor haar gasten steeds persoonlijker. On-

Gedurende de dag verandert het assortiment naar eetmoment; ‘ s morgens ontbijtproducten, ‘s middags borrelhapjes en maaltijden

derzoek en gastenpanels leveren daarvoor de noodzakelijke insights. Verseiland

tie in de winkel is tot op het kleinste

“We willen voor onze gasten geluk-

Landal GreenParks is onderdeel van Wyndham Exchange and Rentals, één

De supermarkt telt 160 vierkante

detail ingevuld.”

smomentjes en genietmomentjes

van de bedrijfsonderdelen van Wyndham Worldwide. Wyndham Worldwide

creëren, waar ze ook zijn, dus ook

behoort tot de top 500 van Amerikaanse, beursgenoteerde ondernemingen,

meter en heeft centraal in de ruimte het bakkerijgedeelte staan. Doordat

Modulair

in onze winkels. Inmiddels wordt

en is ‘s werelds grootste aanbieder van vakantieverblijven.

de schappen laag zijn gehouden (max

Landal werkt met A-merkfabrikanten,

ook de webshop aangepast, het

Met 52 parken in Nederland bezet Landal de eerste plaats van de Neder-

1.50, red.), is er door de medewer-

aangevuld met het huismerk van Spar,

gemak van boodschappen die klaar

landse aanbieders van bungalowparken. Buiten de landsgrenzen beschikt

kers goed contact met de gasten

dat toeleverancier is van de winkels.

staan in je bungalow. Het bieden

Landal over parken in Duitsland, België, Oostenrijk, Zwitserland, Tsjechië en

mogelijk. De medewerkers die er

Daarnaast wordt per vestiging ook

van gemak, gasten verrassen en zelf

Hongarije. Acht van de parken beschikken over een camping, met in totaal

staan, gelden ook als de gastheren

met lokale aanbieders gewerkt. Oos-

laten ontdekken, daar draait het om

ruim 1.300 campingplaatsen.

en -vrouwen van de winkel. In prin-

terdijk: “Gasten verwachten dat er op

bij Landal!”

cipe kan één persoon goed overzicht houden over de winkel en bijspringen als gasten daarom vragen. Het ‘verseiland’ heeft niet alleen verse producten, maar ook een presentatiedeel dat afhankelijk van het tijdstip op de dag het assortiment wijzigt naar het eetmoment: ’s morgens de broodjes en croissants, ’s avonds de kant-en-klaarmaaltijden en salades. Oosterdijk: “We wilden een foodstore en hebben daarom een aantal non-foodcategorieën verplaatst. De zwembandjes, kleding en voetballen verkopen wij nu vanaf een andere locatie en het assortiment was- en reinigingsmiddelen is fors ingekrompen. Deze winkel moet vers en verrassing uitstralen en winkelen plezierig maken. De wijntap, de bakkerij en de notenbar zijn daar voorbeelden van, maar evenzeer het ‘bezorgskeltertje’ dat voor de kinderen klaar staat om de boodschappen mee naar het huisje te nemen. Ook de communica-

Zelf noten tappen, maakt winkelen voor de gast leuker

Een kwinkslagje bij het aanprijzen van de producten


Chocomel laat je wĂŠl in de kou staan!

r e e m k Oo l e m o c o h C ? n e p o k r ve 1. Ga naar www.chocomelperferctserve.nl 2. Maak een afspraak 3. Wij bezorgen je de Perfect Serve ervaring


Reportage

@Foodclicks maart 2016

@19

Ambachtelijkheid, kwaliteit, beleving en de aardappel als held van de tent

Power to the pieper bij ‘vet lekkere’ Friettent Pieperz in Veghel Fastservice – Onder het motto ‘power to the pieper!’ is aan de Noordkade in Veghel Pieperz geopend. Pieperz is een echte friettent. En dat is volgens de initiatiefnemers Ron Fransen en Maarten Kanters iets heel anders dan een cafetaria. Pieperz serveert niet alleen topkwaliteit ‘snackz’, nee hier staat vooral de moeder aller snacks centraal: friet! Dat in friettent Pieperz de aardappel ‘de held van de tent’ is, kan geen enkele bezoeker ontgaan. Overal in Pieperz staan de grote zakken met verse aardappelen. Niet als decoratie, nee de aardappelen worden dagelijks ter plekke in een dik formaat en nog in de schil vers gesneden tot een bijzon-

Pieperz presenteert zich in retro-look met veel metaal, aardappelmanden

der smakelijk frietje. De aardappel is

als lampen en Delftsblauwe tegels boven de counter

van het ras Pieperz en is speciaal voor de Veghelse friettent ontwikkeld door een bekende aardappelveredelaar. Het balkon, de trappen, de Delftsblauwe

Passie

willen de passie voor de pieper over-

tegels boven de counter, de metalen

Volgens Kanters ligt er voor een

brengen naar onze klanten. Een plek

aardappelmanden als lampen en de

concept als Pieperz een markt open.

bieden waar mensen zich thuis voelen

tot zithoek omgebouwde stoomcabine

“Veel snackbars onderscheiden zich

en waar ze écht van fastfood mogen

geven Pieperz een authentiek karakter.

niet en serveren allemaal hetzelfde.

genieten. Vandaar ook de naam friet-

Maar de absolute hoofdrolspeler in

Wij willen het anders doen. Mensen

tent. Dat staat hier in Brabant syno-

Pieperz is de aardappel. “Goed kan

willen vandaag de dag weten wat ze

niem met ambachtelijke kwaliteit, voor

altijd beter”, zegt Maarten Kanters.

eten, waar het vandaan komt van-

onvervalst genieten. Daarbij moet de

“Daarom zijn we de ontwikkeling

daan komt en hebben behoefte aan

drempel niet te hoog zijn. Zondigen

aangegaan om friet, de moeder aller

kwaliteit met dito beleving. Dat geldt

mag en áls je zondigt, moet het vooral

snacks, naar een hoger niveau te tillen.

ook als je een keer wilt zondigen. We

lekker zijn.”

Onderdeel van de Proeffabriek Friettent Pieperz is te vinden in de Proeffabriek aan de Noordkade in Veghel. De voormalige fabriekshal van CAV mengvoeders opende afgelopen november de deuren en biedt cultuur, eten en drinken onder één dak. Naast de Jumbo Foodmarkt kunnen consumenten er kennis maken met eet- en drinkconcepten als een patisserie, viswinkel, wijnhandel, bierwinkel, delicatessen in olie en noten, traiteur en diverse toko’s. Op een groot centraal terras met eetbar kunnen bezoekers genieten van de lekkernijen van de omliggende winkels. De Proeffabriek is dagelijks geopend.

Verse aardappelen die we dagelijks snijden voor het oog van de bezoekers. Deze bakken we vervolgens in de schil én in speciale E-nummervrije olie. Verser dan vers en dat proef je.” Snackz en burgerz Hoewel geen snackbar, staan er bij Pieperz wel ‘klassieke snackz’ op de menukaart zoals de Bourgondische kroket, knakworst deluxe en kipnuggets. “We hebben heel bewust gekozen voor een selectie aan snacks, samengesteld uit de

Dagelijks worden de Pieperz aardappelen vers voor

Zondigen mag en áls je zondigt, moet het lekker zijn,

absolute hardlopers uit de cafeta-

het oog van de klant gesneden

zo vinden ze bij Pieperz en dat mag iedereen weten

riabranche. De productkeuze per snack is geselecteerd op de hoogste kwaliteit”, zegt Kanters. “Dit geldt ook voor de klassieke burgerz. Onze ouderwetse beefburger is gemaakt van Black Angus-vlees, buitengewoon lekker. En onze verwende varkensburger komt van varkens die een goed leven hebben gehad. Al onze burgers bakken we op de grillplaat waarna ze vervolgens rijkelijk worden geserveerd met smakelijke toppings. Zo krijg je de lekkerste burgers met een plusje op je bord. We bieden een smal maar diep assortiment. Dat doen we heel

Hoewel geen snackbar, staan er bij Pieperz ‘klassieke

Friettent Pieperz is te vinden in de voormalige fabriekshal

bewust, want wat we verkopen, willen

snackz’ op de menukaart

van CAV mengvoeders in Veghel

we goed doen.”


@20

Zorg

@Foodclicks maart 2016

Dedoreon en JRM Food & Facilities organiseerden Talking Dinner

Veranderingen in de zorg vragen om uitwisseling kennis en samenwerking

Voor een patiënt of cliënt in de zorg draait het allemaal om aandacht. Vanuit de toeleverancier en de mensen binnen de zorginstelling vraagt dit om een heldere visie

Zorg – Hoe kom je tot de juiste invulling van eten en drinken in de zorg?

Stiphout (Jacobs Douwe Egberts),

noodzakelijk dat er een duidelijke

samenhang duidelijk is. Volgens de

Waar liggen in de zorg de uitdagingen en kansen? En welke expertise

Rob Wilkes (Unilever Foodsoluti-

visie komt op het gebied van eten

deelnemers aan het gesprek zou

hebben foodservicebedrijven nodig om in de gezondheidszorg succesvol

ons) en Luc Zwaanenburg (temp-

en drinken, een visie die gedragen

het daarom veel beter zijn dat eerst

te zijn? Vragen die centraal stonden tijdens de Talking Dinner-bijeenkomst

rite International Holding).

wordt door de Raad van Bestuur.

een heldere visie wordt geformu-

Zonder duidelijke verankering

leerd en dan als afgeleide een visie

Aandacht

binnen het zorgbeleid wordt het

op het gebied van eten en drinken.

Voor een patiënt of cliënt in de zorg

verstrekken van (verantwoord)

Pas als je dat voor ogen hebt, kun je aanbesteden.

die in kasteel Maurick in Vught werd georganiseerd door Dedoreon en JRM Food & Facilities. Wat zijn dé issues voor strategisch

bijeenkomst konden strategisch

draait het allemaal om aandacht.

eten en drinken snel een budget-

managers in de zorg en in de

managers uit het facilitaire werkveld

Vanuit de toeleverancier en de

taire kwestie. Belangrijk obstakel

foodservicesector? Hoe kunnen

en bedrijfsleven met elkaar spar-

mensen binnen de zorginstelling

daarin is ook dat binnen de zorg

Schakel

partijen elkaar helpen zodat het

ren en elkaar verder helpen op key

vraagt dit om een heldere visie.

vaak naast elkaar wordt gewerkt,

Zorginstellingen zouden ook veel

welzijn van de mens in de zorg

issues die de toekomst van food en

Zeer belangrijk, zeker in tijden van

dus bij krimpende budgetten wordt

meer kennis moeten vergaren over

wordt vergroot? Vragen die aan

facilities in de zorg gaan bepalen.

decentralisering en krimp. Steeds

er al snel gekort op bepaalde

de effecten van eten en drinken.

de orde kwamen tijdens de door

Aanwezig waren onder meer Jan

vaker zijn degenen die verantwoor-

aspecten, zonder dat de onderlinge

Niet alleen om de rol daarvan naar

gezondheidszorg-expert Dedoreon

Boeren (Groenhuysen), Tessa de

delijk zijn voor eten en drinken

en adviesbureau JRM Food &

Bruin (GGz Breburg), Henk Ger-

geen koks. Bovendien wordt eten

Facilities georganiseerde Talking

ritsen (Ariens Zorgpalet), Ruud

vaak gezien als het invullen van een

Dinner met strategen uit de zorg

Stemerdink (Florence), Marcel Pols

behoefte, terwijl de maaltijd door

en het bedrijfsleven. Tijdens de

(FrieslandCampina), Daphne van

mensen in de zorg juist als heel belangrijk wordt ervaren. Zorgen dat er beleving rondom de maaltijd

JRM Food & Facilities In samenwerking met haar opdrachtgevers ontwikkelt JRM Food & Facilities toekomstbestendige oplossingen en concepten rondom eten en drinken, facilitaire dienstverlening, hospitality- en inrichtingsvraagstukken. JRM is een onafhankelijk en ervaren adviesbureau dat projecten vanaf de ontwikkelfase tot en met de implementatie begeleidt. JRM biedt advies, interim en training met name in de zorg. www.jrm-ff.nl

komt, is dus essentieel. Fabrikanten zouden aan dat onderdeel veel meer toegevoegde waarde kunnen leveren. Visie Constateren dat aandacht een groot goed is binnen zorg is een

Eten wordt vaak gezien als het invullen van een behoefte, terwijl door

ding, maar daarmee is het nog

mensen in de zorg de maaltijd juist als heel belangrijk geldt

geen beleid. Daarvoor is het


Zorg

@Foodclicks maart 2016

@21

de Raad van Bestuur een hogere prioriteit te geven, maar ook om medewerkers beter te overtuigen van het nut en de noodzaak. Fabrikanten zouden meer kunnen samenwerken in de benadering van zorgprofessionals en meer gezamenlijk hun kennis delen op basis van kernthema’s, in plaats van iedereen afzonderlijk. Een schakel ‘Kenniscentrum Eten & Drinken’ binnen zorginstellingen zou daarin voor alle partijen van grote waarde kunnen zijn. Ook in het licht van

Zorgen dat er beleving rondom de maaltijd komt, is essentieel.

Het door Dedoreon en JRM Food & Facilities georganiseerde

steeds meer zaken uitbesteden,

Fabrikanten zouden veel meer toegevoegde waarde kunnen leveren

Talking Dinner vond plaats in kasteel Maurick in Vught

want hoe meer je uitbesteedt hoe meer kennis je feitelijk in eigen huis moet hebben. Ontbreekt die

ontwikkeld. In veel gevallen wordt

voor is het belangrijk dat eten en

kennis, dan wordt het doen, over-

de cliënt meer gehoord en krijgt

drinken hoger op de agenda komt

zien en beoordelen van de inkoop

die via de zogenaamde all-inclusive

te staan binnen de directie, want

steeds lastiger en loop je het risico

formules eten en drinken op de

momenteel zijn de meeste bestuur-

dat de aandacht steeds meer uit-

momenten dat het gewenst is. De

ders niet gewend aan ondernemer-

gaat naar het budget.

ervaringen met deze concepten zijn

schap en samenwerking. Veelal

nog relatief jong en zouden bij een

kost dat in hun ogen tijd, waardoor

Stappen

betere uitwisseling veel vaker suc-

er ook vaker wordt uitbesteed. Bo-

Dat de kosten toenemen en de

Dedoreon Opgericht door Ronald Lekkerkerker helpt Dedoreon het management van bedrijven bij het ontwikkelen, verbeteren of updaten van de strategie richting de gezondheidszorg. Activiteiten liggen met namen op het vlak van strategieontwikkeling, netwerken, coaching, advies en interim. www.dedoreon.nl

cesvol kunnen worden uitgerold.

vendien verschillen de zorginstel-

zorg verandert, zijn onafwendbare

Het delen van al die pilot-informatie

lingen van elkaar en zoals zo vaak,

ontwikkelingen. Dat neemt niet weg

zou andere zorginstellingen sneller

bestaat er een neiging eerder te

dat op basis van die ontwikkelingen

tot een verandering kunnen bren-

kijken naar de verschillen dan naar

er ook stappen moeten worden

gen, maar ook veel opstartkosten

de overeenkomsten. En juist door

gezet. Want ook de markt van de

kunnen besparen.

met elkaar in gesprek te gaan en

taal spreken en elkaar vertrouwen. Dit proces vergt een goede tolk,

de ervaringen met elkaar te delen,

die ‘vertaalt’, ‘katalyseert’ en bruggen slaat. Vanuit verschillende

zorgvragers op het gebied van eten

Talking Dinners in 2016 Om samen te innoveren, is het nodig dat zorg en bedrijfsleven elkaars

en drinken verandert. Dit vraagt

Verschillen

zou de zorg zo veel meer kunnen

achtergronden en netwerken vullen JRM en Dedoreon elkaar aan,

om positionering in serviceconcep-

De veranderingen vragen in ieder

worden verbeterd. En dan zodanig

gezamenlijk zullen zij deze Talking Dinners daarom ook in 2016 orga-

ten en ondernemerschap. Tal van

geval om meer ondernemerschap

dat eindelijk weer de aandacht

niseren. Check voor data en locaties de websites van JRM Food &

initiatieven worden er opgestart en

van de f&b-afdelingen. Ook daar-

uitgaat naar de cliënt.

Facilities en Dedoreon.

@VERTENTIE


@22

Beurzen

@Foodclicks maart 2016

Belgische beurs ook aantrekkelijk voor professionals in foodservice

Tavola, voor wie zich wil onderscheiden

Delicatesse leverancier De roes presenteerde een aantal kant- en-klare kwaliteitsmaaltijden

Beurzen - Verrassing, vernieuwing en vooral smaakbeleving en inspira-

België kent twee horecabeurzen van

ambachtelijk geproduceerd met zoveel

kelde thee-siroop die door toevoeging

tie. Dat bood de onlangs gehouden culinaire beurs Tavola in het Belgi-

enige naam en faam; de Horeca Expo

mogelijk duurzame ingrediënten.

van water en ijsklontjes resulteert in een

sche Kortrijk. Bezoek uit Nederland was er volop, maar vooral slagers

in Gent en de Kortrijkse Tavola. Op

en ondernemers van delicatessenzaakjes, terwijl het aanbod juist zoveel

de eerste beurs presenteren met

Het bedrijf Glasbest doet wat de naam

te bieden had voor de professionals in de foodservicesector.

name de bekende toeleveranciers hun

vermoedt; producten in glas leveren.

Zwanenberg introduceerde een ruim

producten, terwijl in Kortrijk veel meer

Glasbest heeft een sterke positie in het

assortiment maaltijdverrijkers bestaan-

de specialisten staan. Terecht dat

maken en afvullen van tal van levens-

de uit salami- en serranohamblokjes,

specialisten uit Nederland de weg naar

middelen in glas, zoals sauzen, ket-

overgebakken baconstukjes, chorizo-

deze tweejaarlijkse culinaire driedaagse

chups, dressings, mayonaise, hummus

en gegaarde kipstukjes, eenvoudig te

vakbeurs weten te vinden. Want wie

en harissa. In de meeste gevallen doet

verwerken ingrediënten voor pizza’s,

zich wil onderscheiden kan de beurs

het bedrijf dat onder private label, maar

salades, omeletten, wraps of pasta’s.

niet links laten liggen.

het heeft ook een aantal eigen concep-

Even opvallend was Madame Cocos.

frisse ‘huisgemaakte’ icetea.

ten. Amelander saladedressing en Jean

Een bedrijf dat haar oorsprong heeft

Het Nederlandse bedrijf De Kroes uit

Bâton mayonaise zijn daar voorbeel-

in de wereld van foodtruckers, maar

Almere bijvoorbeeld heeft zich gespe-

den van, evenals mayonaises met

inmiddels ook levert aan de horeca.

cialiseerd in producten uit de regio. De

chili, tonijn en basilicum en het recent

Coconut pastry, in zes verschillende

ingrediënten voor de maaltijden worden

geïntroduceerde Baconnaise, een ma-

smaken in vier kilogram zakken

Bieze inspireerde en toonde het beste van hun samenwerkings-

zoveel mogelijk rechtstreeks bij de boer

yonaise die op smaak is gebracht met

waarmee elke dag nieuwe variaties

partners. Voor het duo-product Nikita ontving het de Gouden Tavola

en teler betrokken. Dagverse maaltijden

boven beukenhout gerookte bacon.

cocoballs kunnen worden geserveerd

die in samenwerking met chefkok Paul

Ook nieuw bij Glasbest is ‘De Thee

voor bij de koffie of als dessert.

van Staveren zijn samengesteld. Alles

Brouwers’, een in eigenbeheer ontwikDe Kroketterie by Amuse Croque uit het Belgische Harelbeke levert ambachtelijke kroketten in tal van variëteiten, gemaakt van geselecteerde streek- en seizoensproducten. Van aardappel tot gevogeltekroket en van amandel- tot kaaskroket. Maar ook een serie bloedworst-, escargot- en kalfszwezerikkroketten. Feitelijk is geen kroket te gek, want in het assortiment zitten ook kroketten met groentevaria-

Zwanenberg introduceerde voor het eerst een lijn maaltijdverrijkers

Eigen kwaliteitsconcepten bij GlasBest

ties, zoals witlof, asperge-pompoen en veggie en pizza. Niet direct kroketten voor uit de muur, maar voor wie onderscheid zoekt.


Nieuws

@Foodclicks maart 2016

,

ShopperEstafette standaard was, precies het tegenovergestelde predikt. Lekker met rust laten, vooral niet bemoeien met de

7 t/m 8 april 2016 Franchisebeurs Onderneem’t! Expo Hoevelaken Hoevelaken Nederland

12 t/m 16 april 2016 Empack Jaarbeurs Utrecht Nederland

17 t/m 18 april 2016 Halal Expo Europe

dat mensen van alles vergeten, de

JBeursgebouw Eindhoven Eindhoven Nederland

verkeerde producten bestellen en

21 april 2016 Interactief congres Food 4.0

voelen en niet meer terugkomen”,

De Wereld van Smaak Markthal Rotterdam Nederland

aldus Verkerk.

9 t/m 11 mei 2016 Travel Catering Expo

“Het draait allemaal om Welkom, Helpen, Initiatief nemen, Suggesties doen, Presentatie, Check en Afscheid”, zegt Verkerk. “Dat is alles. Maar als het allemaal zo makkelijk is, waarom gebeurt het dan nergens? Als het algemeen gebruik zou zijn, dan zouden de uitkomsten van mijn 50 euro experiment wel anders uitpakken. Dit experiment gaat als volgt: je pint 50 euro en het is de bedoeling dat je deze zo snel mogelijk in Retail of horeca uitgeeft. Belangrijk is dat je zelf geen initiatief neemt maar akkoord gaat met iedere suggestie. Je mag wel groeten, maar na vier minuten geen aandacht, moet je weg. De uitkomst? Meestal lukt het me niet om in een dag van die 50 euro af te komen. Horecamensen vragen nog wel wat je wilt drinken maar vergeten daar nog drie andere vragen bij te stellen. Op de meeste andere plekken waar ik kom gaat het welkom nog redelijk goed, ik groet dan ook terug, maar na vier minuten ben ik In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een

meestal weg. Er wordt namelijk geen

formule, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de

vervolg gegeven.”

shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom

Volgens Verkerk ontspant de gast

in foodservice. In deze editie: Wouter Verkerk.

van nu pas als hij weet dat hij gezien is, als hij ziet dat hij welkom is. “Hij

Wouter Verkerk is met meer dan

op de werkvloer, maar ook niet meer

hoort graag de mogelijkheden en

200 presentaties en workshops een

onder de clientèle. Maar wie is dan

wordt graag geholpen zodat hij niet

veelgevraagd horecatrainer, adviseur

wel onze nieuwe klant? Niemand?

alles zelf hoeft te doen. Hij wil graag

en trendwatcher voor horecabedrij-

Voor sommige bedrijven is dat helaas

samen met de medewerker even

ven en hun teams. Verkerk begeleidt

de harde realiteit.”

controleren of dit het dan echt wel was, houdt van een vlekkeloze pre-

horecaondernemers bij de ontwik-

Hamburg Messe Hamburg Duitsland

Als ze je nodig hebben, dan roepen

zich uiteindelijk in de steek gelaten

Wouter Verkerk: “Horecamensen vragen alleen wat je wilt drinken maar vergeten daar nog drie andere vragen bij te stellen.”

EVENTS

5 t/m 7 april 2016 World Travel Catering & Onboard Services

gemaakte keuzes, afstand houden. ze je wel... Je bereikt dan echter

keling van concepten en probeert

De klanten en gasten die normaal ge-

sentatie van product, medewerker en

de wensen en verwachtingen van

sproken over 25 jaar nog leven, zijn

omgeving en wil dat zijn afscheid niet

de gast van nu over het voetlicht te

volgens Verkerk mensen die volledig

onopgemerkt blijft. Kortom: de con-

brengen door middel van zijn eigen

gewend zijn aan online omgevingen.

sument wil een vijfsterren-beleving”,

gastvrijheidsmethodes ‘Wouter’s Big

“Websites, webshops, social media

aldus Verkerk.

5’ en ‘Wouter’s Retail Big 5’. “De

en klantenportalen waar je direct

‘babyboom favorites’ hebben het

wordt geholpen en klantvriendelijk

“Ik dank Antonio van den Hengel har-

zwaar en dat leidt de laatste jaren tot

door het hele proces wordt geleid.

telijk voor het estafettestokje en geef

faillissementen”, zegt Verkerk. “Het

Je hoeft niet na te denken, je hoeft

het met veel plezier door aan Eveline

leert ons veel over de gast van nu.

alleen maar te clicken en je komt

Hillen, brand manager Out of Home

Door de aflossing van een genera-

waar je wil zijn. Nieuwe generaties

Experiences bij Unilever.”

tie die zo lang en zo dominant ‘De

zijn hier zo aan gewend, dat ze in een

Klant’ en ‘De Medewerker’ leverde,

live of offline omgeving ook die vorm

verandert nu alles en heel snel. Een

van klantvriendelijkheid willen. Het

enorme groep mensen die niet langer

pijnlijke is dat de babyboombehande-

de meerderheid vertegenwoordigt

ling, die de afgelopen veertig jaar de

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann, marketing directeur Sligro, Gaius Voûte, directeur Bier&Co, Bart Bakker, directeur Royaan, Bart Koelemaij, Trade manager BP en Peter Koelewijn, directeur Rondeel. Hein van Stralen, HMSHost, Frans Saelman, DE Professional, Nicole van Doorn, NS Stations, Hans Oberg, verkoopdirecteur Lekkerland, Leon van Poelwijk, manager Jamin, Jack Schepers, Dave Vegt Horesca Horecavo, Willem Devilee, Dico Verwaal, Antonio van den Hengel

@23

Convention & Exhibition Centre Dubai Verenigde Arabische Emiraten

19 t/m 29 mei 2016 Week van het Nederlands Bier

Bierproeffestival in de Haagse Grote Kerk Den Haag Nederland

24 t/m 25 mei 2016 PLMA’s World of Private Label RAI Amsterdam Amsterdam Nederland

2 t/m 5 juni 2016 Culinair festival Taste of Amsterdam Amstelpark Amsterdam Nederland

19 t/m 21 september 2016 Gastvrij Rotterdam Ahoy’ Rotterdam Rotterdam Nederland

27 t/m 28 september 2016 Vakbeurs Foodspecialiteiten Expo Houten Houten Nederland

10 t/m 12 oktober 2016 BBB Maastricht

MECC Maastricht Maastricht Nederland

19 t/m 21 oktober 2016 NACS Show

Georgia World Congress Center Atlanta Verenigde Staten

6 t/m 10 november 2016 EQUIP’ HOTEL 2016 Porte de Versaille Parijs Frankrijk

20 t/m 24 november 2016 Horeca Expo Gent Flanders Expo Gent België

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal in een verspreiding van circa 20.000 outlets. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@foodclicks.nl of via www.foodclicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW). Redactie: mail: redactie@foodclicks.nl Steffen van Beek: steffen@foodclicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Ralf Wouters, 0314-355833, foodclicks@pshgroep.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Ubel Zuiderveld, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob.besseling@branddocters.nl Jurgen Mohr, jurgen.mohr@bromptonroad.nl Eveline van Acquoij, www.evadvies.nl Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.foodclicks.nl.


Verzeker u van de meest actuele informatie uit de out-of-homesector

Word abonnee van

@FoodClicks biedt voor foodprofessionals informatie via verschillende mediakanalen. Actueel op de website en analyserend in de uitgave. Informatie waarmee u als ondernemer uw bedrijf sterker kunt maken en waarmee (toe)leveranciers hun dienstverlening kunnen verbeteren. Samen bouwen aan een sterkere out-of-homesector is wat @FoodClicks wil en doet. Bouw mee en word abonnee van het hardst groeiende mediaplatform in de buitenshuismarkt.

Meld u aan op www.foodclicks.nl/abonneren

Foodclicks maart 2016  
Foodclicks maart 2016