Page 25

Interview

@FoodClicks juni/juli 2016

@25

Franchiseformule Délifrance wil groeien met vijf locaties per jaar

Gemaksconcept Grab & Go en nieuwe uitstraling geven Délifrance nieuw elan Gemaksconcept - Délifrance wil groeien met vijf restaurants per jaar. Ziekenhuizen, universiteiten en shoppingmalls zijn nieuwe mogelijke locaties, maar er zijn ook nog genoeg witte vlekken in binnensteden. Een restyling van de formule en het verbreden van de eetmomenten zijn de troeven die Fred Gietman als verantwoordelijke voor de franchisetak van Délifrance Benelux heeft om het aantal locaties uit te breiden.

Voor de haastige klant heeft Délifrance gekozen voor het Grab & Go-concept met verse broodjes in de vitrine @FoodClicks spreekt met Fred

Avondmoment

Gietman in de nieuwe vestiging aan

Niet alleen de look & feel van het

de A13 bij Delft. Het is nog rustig

interieur is aangepast, ook het as-

in de locatie en de medewerkers

sortiment en het logo. “We hebben

vullen het assortiment aan voor de

nu duidelijker gekozen voor een

rest van de dag. De gasten die er

logo op onze consumentenverpak-

zitten, zetten hun tanden in een ont-

kingen in retail en een logo voor

bijt of hebben de laptop op tafel en

de formule”, zegt Gietman. Maar

werken met een kop koffie en een

dat niet alleen. Délifrance wil zich

Fred Gietman: “Het gaat ons er om dat we met het aanbod

broodje binnen handbereik.

ook meer toeleggen op andere eet-

zo dicht mogelijk op de gebruiker zitten”

momenten. “Ontbijt en lunch doen Délifrance telt in Nederland meer

het goed bij de Délifrance-vesti-

dan zestig restaurants en ruim

gingen, maar op sommige locaties

Gietman: “Afhankelijk van de

heeft het geen zin om een assorti-

ook een assortiment producten

honderddertig corners en shop-in-

kunnen we meer doen met het

locatie kijken wij ook naar het soort

ment gericht op het avondmoment

aangeboden voor thuis, waaron-

shop vestigingen. De keten heeft

avondmoment. Daarom is ook de

klanten dat op de locatie komt.

aan te bieden, omdat alle omlig-

der bakmixen, jam en thee, maar

niet alleen 235 vestigingen in de

kaart aangepast, zodat wij gasten

Niet iedereen heeft de tijd voor een

gende winkels dan gesloten zijn

ook een luxe theedoek of paraplu.

Benelux, maar ook nog 200 daar-

de gehele dag kunnen bedienen.”

uitgebreid ontbijt- en lunchmoment.

bijvoorbeeld, dus daar breiden we

Gietman: “Ook dat is nieuw. Dit

buiten tot in Azië aan toe. Recent

Feitelijk wordt Délifrance daarmee

Voor de haastige klant hebben we

dan juist weer meer uit in ontbijt en

biedt onze gasten de mogelijk-

opende de eerste Délifrance in

meer dan een lunchroom?

daarom gekozen voor het Grab

lunch. Uiteindelijk gaat het ons er

heid om thuis ook te genieten van

& Go-concept. In de Grab & Go

om dat we met het aanbod zo dicht

de kwaliteit van Délifrance. Het

counter liggen de broodjes verpakt

mogelijk op de gebruiker zitten.”

gaat daarbij niet om grote aantal-

‘Alles wordt elke dag vers bereid, want vers blijft het uitgangspunt’

in de vitrine. Hiervoor is een speci-

len, maar het is wel een vorm van

aal broodje ontwikkeld dat langer

Thuis

service en het verhoogt de sfeer

vers blijft. Overigens geen broodje

Naast de verswaren wordt er

op de locaties.”

met extra toevoegingen, wat je al snel zou verwachten in zo’n geval, maar een broodje die door een slimme inzet van ingrediënten in de koeling de gehele dag vers blijft”,

Italië, in Milaan. Delft was de

“Hamburgers zouden we vroeger

eerste locatie in de nieuwe stijl.

niet op de kaart hebben gezet,

Daarna kwamen Oostende en

maar die staan er nu wel op.

Uitgangspunt

Bijlmerplein in Amsterdam en ook

Daarnaast willen we meer sfeer op

Verder is het assortiment ver-

de vestiging aan het Damrak in de

de locaties, dus zijn er ook sfeer-

breed. Bij de Grab & Go-counter

hoofdstad onderging een verbou-

beelden gekomen die hier en daar

treft de consument ook zoete en

wing. Deze belangrijke vestiging

teruggrijpen op de oorsprong van

hartige broodsnackproducten aan.

moest daarvoor acht dagen dicht.

het bedrijf.”

Gietman: “Alles wordt elke dag

Binnen het petrolsegment zijn er

aldus Gietman.

vers bereid, want vers blijft het

twee locaties volgens de laatste

Klant

uitgangspunt. Maar als het gaat om

uitgangspunten ingericht: een in

Naast aanpassingen in kleur, com-

de verbreding van het assortiment

Délifrance wil zich in de gerestylede formule meer toeleggen

Etten-Leur en in tankstation De

municatie en eetmomenten, is er

kijken we wel heel gericht naar de

op andere eetmomenten

Buunderkamp aan de A12 bij Ede.

ook gekeken naar de doelgroep.

locatie. In sommige winkelgebieden

Foodclicks juni 2016  
Foodclicks juni 2016