Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | januari 2017 | 6e jaargang nr: 01

Creia en Cormet slaan handen ineen; Italiaanse concepten naar Nederland

Overnames - Cormet Enjoy the Good Life is overgenomen door Creia. En dat heeft gevolgen. Voor zowel opdrachtgevers als voor de dagelijkse gasten. Zo zal Cormet, dat onder eigen naam actief blijft in Nederland, aan de haal gaan met succesformules van Creia als Let’s Toast, een concept waarbij tosti’s in de breedste zin van het woord worden aangeboden (zie foto), en Via Vai, een formule met authentieke, Italiaanse producten.

>> @5

Tosti’s of een supermarkt onderweg?

Managing director Olav Gribnau:

Petrolsector zoekt vaker antwoorden in co-branding

Havi nieuwe logistiek partner van KFC Distributie - Havi groeit en bloeit.

goederen en regelen de zaken als

ding. Havi houdt voor alle klanten

De logistiek dienstverlener is niet

opslag, voorraad en de verrekening

een juiste voorraad aan. Gribnau:

Petrol - Het brandstofmerk

alleen de nieuwe logistiek partner

op basis van service en vastgestelde

“Als er plotseling bij een BP-vestiging

combineren met een ander merk.

van Kentucky Fried Chicken (KFC),

afspraken daarover tussen de par-

een aantal bussen stopt, of er is een

Ondernemers en retailorganisa-

ook belevert het steeds meer vesti-

tijen.”

ander groot evenement in de buurt

ties binnen petrol zoeken steeds

gingen van Van der Valk.

van een bepaalde locatie, dan moeten

vaker de oplossing in samen-

Van der Valk

wij snel kunnen schakelen. Chauf-

werking voor hun shops. Het

Dit bevestigt managing director Olav

Naast alle vestigingen voor McDo-

feurs staan bij ons altijd klaar voor

landschap met The Tosti Club,

Gribnau van Havi. De kracht van

nald’s en KFC per 1 februari regelt

een uitdaging, zoals het beleveren

Spar Express, AH to go en Spare

Havi is volgens hem het logistieke

Havi met dat model inmiddels de

van een McDonald’s in de binnenstad

Rib Express to go wordt steeds

model. “Wij nemen feitelijk alle zaken

logistieke services voor BP, Vapiano

van Amsterdam tijdens Koningsdag.

kleurrijker.

uit handen in het proces van afname

en een groot deel van de Van der

Het logistieke team belt dan gelijk

goederen, financiering en transport.

Valk Hotels en restaurants. Naast

een aantal omliggende bedrijven aan

Waar wij ons niet mee bemoeien zijn

Nuland wordt dat per half februari

wie wij ook leveren om te vragen of

Het streven om een ‘destination’ te worden voor je klant als locatie,

supermarktassortiment met Spar.

de gemaakte afspraken over prijzen

ook de coöperatie van Van der Valk,

zij nog behoefte hebben aan extra

een plek waar je als consument

Op meer lokaal niveau vinden ook

en de producten en de merken die

met tientallen restaurants en hotels.

artikelen. Een service die zeer op prijs

naar toe wilt, wordt steeds vaker

samenwerkingen plaats met snack-

worden gevoerd. Wij vervoeren de

Dit betekent een aanzienlijke uitbrei-

wordt gesteld.”

ingevuld met een bestaand con-

barketen Febo, sandwichformule

cept of merk. Doelstelling van de

Subway of fastfoodbedrijf Spare

samenwerking is gebruikmaken

Rib Express. Ook kijken zelfstandi-

van elkaars kracht om de consu-

ge ondernemers naar mogelijkhe-

ment te stimuleren aan te rijden.

den die nieuwkomers als The Tosti

Dat Starbucks langs de snelwegen

Club bieden, formules die aanslui-

en bij of highway-locaties haar

ten bij nieuwe trends en aanspraak

kracht bewijst laat Shell zien. In

maken op specialisme door één

versneld tempo worden locaties

product heel goed te maken. Met

omgebouwd.

name in die laatste ontwikkeling

Andere maatschappijen zoeken

liggen er nog aanzienlijke mogelijk-

samenwerking op andere terrei-

heden.

nen, zoals BP in gemak met AH to go of Texaco met een volwaardig

>> @14 en 15

Achtergrond: Kwalitaria scoort met bezorging >> @2

Benders zet met Beej Benders voorbeeld voor de sector neer >> @17

>> @7

En verder..... >> @8,9, 10 & 11 Horecava 2017 in teken van innovatie >> @12 & 13 FSIN congres benoemt uitdagingen en kansen >> @18 Roger Gielen op de bres voor traditionele cafetariaformule >> @19 ShopperEstafette: Wobbe van Zoelen


@02

Nieuws

@FoodClicks januari 2017

Kwalitaria ziet online omzet met 600 procent groeien

Bezorging een ontwikkeling die niet meer te stoppen is Onderzoek – “We zijn ons ervan bewust dat bezorgen de trend is”, zegt

het bestellen en laten bezorgen van

zorging. “Je loopt allemaal tegen veel

doorgroeien. “Dat betekent dat ik de

marketingmanager Martijn Boone van Kwalitaria. De fastsservicefor-

eten. “Ik heb zelfs bezorgklanten die

dezelfde zaken aan, zoals de piekmo-

interne logistiek ook moet aanpassen.

mule zag de bezorgomzet in 2016 met ruim 600 procent zien stijgen

hier honderd meter vandaag wonen.

menten. Dan is het druk met afhaal en

Bij een weekomzet van rond de 5.000

ten opzichte van 2015. Inmiddels leveren 51 locaties maaltijden bij de

En dat begrijp ik dan ook wel weer,

druk met bezorging. Hoe organiseer

euro moet ik er echt wel een aparte

consument aan huis. Niet gek dat de gaat het bezorgconcept verder wil

ze willen de kinderen niet alleen

je dat nu optimaal?” Ook proberen

bakwand bij aanschaffen, anders gaat

uitbreiden.

thuislaten en laten het eten daarom

de ondernemers gezamenlijk met de

het logistiek gezien gewoonweg niet

gewoon aan huis bezorgen.” En de

franchisegever om het eigen platform,

tijdens de piekmomenten.”

minimale besteding van 8 euro en de

kwalitariabezorgt.nl, aantrekkelijker

bezorgkosten van 2,50 euro worden

te laten zijn. “Als klanten via Thuisbe-

Uitbouwen

daarbij geaccepteerd. Hagelen: “Dat

zorgd.nl bestellen moeten wij een deel

Ook op het hoofdkantoor van Kwali-

maakt 95 procent helemaal niets uit.”

van de omzet afdragen, via het eigen

taria zit men niet stil. Wouter Krupe,

De Kwalitaria heeft dagelijks drie

platform is de afdracht aanzienlijke

e-commerce manager, is recent

elektrische scooters stand-by. “Eerst

minder.” Bezorgen is ondanks de kop-

aangetrokken om de online positie

wilden wij er niet aan, mede omdat wij

zorgen tijdens de piekmomenten een

van Kwalitaria verder uit te bouwen.

bang waren dat de kwaliteit van de

welkome aanvulling voor de Kwalitaria

Boone: “Met zijn jarenlange online

friet snel zou teruglopen. Maar dankzij

gebleken. “In het begin was het vooral

ervaring is hij in staat om de verkoop-

speciale thermische tassen blijven de

extra omzet, nu kannibaliseert het ook

resultaten naar een hoger niveau te

friet en de snacks goed van kwaliteit

wel wat op de bestaande omzet. Klan-

tillen. We maken online bestellen

en minimaal een half uur warm”, vertelt

ten halen dan niet af, maar bestellen

steeds leuker en makkelijker. Onze

de Kwalitaria-franchisenemer.

het online en laten het eten bezorgen.

ambitie is om binnen drie jaar in de

“Wij begonnen met 750 tot 1.000

de Kwalitaria Nieuweweg in Soest.

Voordeel daarbij wel is dat het bonbe-

top-5 van bezorgformules te staan.

euro omzet per week en nu zitten

Hij zegt dat de groei te danken is

Overleg

drag veel hoger is: 17 à 18 euro tegen

Met een bezorgomzet van vier miljoen

we al op 3.500 euro per week”, zegt

aan het feit dat Nederlanders steeds

Hagelen overlegt veel met andere

zo rond de 10 euro als men de maaltijd

euro zitten we nummer vijf al dicht op

ondernemer Michael Hagelen van

makkelijker worden als het gaat om

Kwalitaria-ondernemers over de be-

afhaalt.” Hagelen ziet de omzet snel

de hielen.”

Totale foodconsumptie stijgt tot bijna 57 miljard euro

Horecabranche bezorgt al voor bijna 1 miljard euro

Sligro neemt Belgische ISPC over Groothandels – Sligro neemt de Belgische horecagroothandel ISPC over. Dat heeft het

Bezorging – De horecabranche bezorgt momenteel jaarlijks al voor bijna 1 miljard euro. De groei van delivery vond met name het afgelopen jaar plaats. De markt steeg in omzet met 11,2 procent tot 990 miljoen euro. Dit blijkt uit cijfers van het FoodSer-

miljoen euro. De bezorgmarkt vanuit

vice Instituut Nederland (FSIN). Het

horecaconcepten als totaal nam met

FSIN laat jaarlijks door onderzoeksbu-

11,2 procent toe tot 990 miljoen euro.

reau Q&A onderzoek doen naar het

Verschuiving

koopgedrag van consumenten rond

De totale foodconsumptie steeg met

voedings- en genotmiddelen, zowel

2,1 procent tot bijna 57 miljard euro.

voor gebruik zowel thuis als buitens-

36,4 procent buitenshuis gebruikt. In

Nederlandse supermarkt- en

2013 was dat 34,4 procent. Volgens

groothandelsbedrijf bekendge-

het FSIN is de crisis in food duidelijk

maakt. Een overnameprijs is

voorbij. Het avondeten buiten de deur

niet bekend.

is terug op het niveau van 2006. Toen

De overname geeft vorm en inhoud aan de ambities van

at 18 procent van de Nederlanders

ISPC is een van de grotere

Sligro op de Belgische markt. In

minimaal één keer per week buiten

groothandels in België. Het biedt

mei 2015 maakte men bekend

de deur. Dat percentage zakte in

een one-stop-shopping concept,

veel mogelijkheden te zien om

2009, tijdens de crisis, naar 13 pro-

waar klanten zowel food als non-

in België, in eerste instantie

cent en is nu terug op 18 procent.

foodproducten kunnen kopen. Het

Vlaanderen, een tweede markt te

Het grootste deel wordt nog altijd

bedrijf biedt zowel een zelfbedie-

creëren waarin op termijn een top

huis. Uit de cijfers over 2016 blijkt

besteed aan eten voor thuis, namelijk

ningsconcept (Luik en Gent) als

drie-positie moet worden bereikt.

dat gemak als koopmotief voor eten

38,6 miljard euro. Toch verschuift de

bezorging. ISPC realiseerde vorig

In januari 2016 werd ook al JAVA

buitenshuis groeit. Dit is met name

omzet langzaam maar zeker naar de

jaar met 250 medewerkers een

Foodservice overgenomen, een

te zien aan de forse groei van alles

out-of-homekanalen, aldus het FSIN.

omzet van 86 miljoen euro. Het

top drie speler in de Belgische

wat met bezorgen te maken heeft,

Nam de omzet van buitenshuis eten

bedrijf is volgens Sligro vooral

foodservicemarkt die zich richt op

aldus het FSIN. Boodschappen voor

en drinken in 2016 met 4,5 procent

actief in de betere horeca en in

de marktsegmenten institutioneel,

thuis groeide afgelopen jaar met 110

toe, van de totale omzet van voe-

mindere mate in de gezondheids-

bedrijfscatering en een aantal

miljoen euro (+18 procent) naar 710

dings- en genotmiddelen wordt al

zorg.

hotelketens.

De pure Viking

uit het Hoge Noorden. Ontdek deze en nog vele andere producten in onze nieuwe catalogus. Bekijk hem nu online! info-nl@lantmannen.com | lantmannen-unibake.nl

SKYR HAMBURGER BUN 25770000

Een op steen gebakken rustieke bun met proteïnerijke skyr, voor een echte energieboost!


Nieuws

@FoodClicks januari 2017

@03

La Place in warenhuizen Hudson’s Bay

Jumbo komt in binnensteden met kleinformaat gemakswinkels Concepten – Supermarktketen Jumbo opent dit jaar gemakswin-

te openen Hudson’s Bay warenhuizen

kels in binnensteden. Hierin komen zowel elementen van de Jumbo

in Nederland. Nadere details over deze

supermarkt als van restaurantformule La Place naar voren. Tege-

exclusieve samenwerking, het concept

lijkertijd ontwikkelt La Place met het Canadese warenhuisbedrijf

en de planning, zullen naar verwach-

Hudson’s Bay een nieuw restaurantconcept in de nieuw te openen

ting eind januari in een gezamenlijke

Hudson’s Bay warenhuizen.

persverklaring bekend worden. Daarnaast heeft La Place overeenstemming bereikt met Gr8 Investments over de overname van alle 18 AC Restaurants langs de Nederlandse snelwegen. Op deze locaties gaat La Place gefaseerd de aangekochte AC Restaurants ombouwen naar de eigen formule. Positie “Met deze deals en de groei van onze

Kies voor eigenheid

eigen restaurants kunnen we met La

Of het de positieve stemming in de markt is, de betere vooruitzichten in

Place weer snel de positie innemen

de horeca-omzet of het verbeterde consumentenvertrouwen, feit is dat

die we ooit hadden in Nederland. Daar

er veel gebeurt in de out-of-homesector. Niet alleen bij de zelfstandige

ben ik erg blij mee”, zegt Bart van

ondernemers, maar ook bij toeleveranciers en andere partijen. Bedrijven

den Nieuwenhof, managing director

fuseren, worden overgenomen of slaan een nieuwe weg in. Een ding

van La Place. Ook de buitenlandse

is duidelijk: er worden keuzes gemaakt. Of die keuzes allemaal goed

Dit maakte directeur Frits van Eerd

naar voren. “Deze stap sluit naadloos

expansie van de restaurantketen gaat

uitpakken, is pas later te zeggen. Maar dat ze worden gemaakt is goed,

van Jumbo Supermarkten eind janu-

aan bij onze omnichannel-strategie”,

onverminderd voort, met onder meer

want geen keuzes maken leidt tot vervlakking en gebrek aan eigenheid en

ari bekend bij de presentatie van de

zegt Van Eerd. “Hiermee kunnen we

nieuwe vestigingen in Toronto, Zürich

onderscheid.

jaarcijfers. De ingezette strategische

nog beter laten zien waar Jumbo voor

en Parijs. La Place verwacht in 2017

koers van 2016 zet Jumbo in 2017

staat: we willen gezond, lekker én

ruim duizend nieuwe arbeidsplaatsen

Het is daarom ook mooi om te zien dat iedereen vanuit eigen inzichten

onverminderd voort. Naast tenminste

gemakkelijk eten bereikbaar maken

te kunnen creëren. La Place boekte in

spreekt. Het pad naar succes en groei is niet voor iedereen gelijk, zelfs

één nieuwe Foodmarkt worden zo’n

voor iedereen.”

2016 een omzet van 103 miljoen euro,

niet als je behoort tot hetzelfde bedrijfssegment. Formules als Kwalitaria,

op vergelijkbare basis (dus zonder de

Smullers, Snackpoint en Febo behoren allemaal tot de categorie fastser-

vijftien nieuwe Jumbo vestigingen aan het winkelbestand toegevoegd. In de

Restaurantconcept

gesloten vestigingen in de V&D) een

vicebedrijven, maar de kernwaarden van hun historie en de functie die zij

loop van 2017 start Jumbo tevens met

La Place werkt samen met het Cana-

toename van 12 procent ten opzichte

innemen voor hun klanten zijn zo verschillend dat er geen eenduidige toe-

kleinere gemakswinkels in binnenste-

dese warenhuisbedrijf Hudson’s Bay

van 2015. Hiervan kwam 5 procent

komstvisie is te geven. Elke formule op zich zal haar eigen koers moeten

delijke gebieden. Hierin komen zowel

aan de invulling van een nieuw restau-

voor rekening van autonome omzet-

bepalen. Kwalitaria doet dat als de kwalitatief sterke en laagdrempelige

elementen van Jumbo als van La Place

rantconcept. Deze komen in de nieuw

groei in de bestaande restaurants.

eetgelegenheid met een verantwoord assortiment en een betrouwbare bezorging. Snackpoint doet dat als traditionele snackbarformule met ver-

Grote steden zien aantal cafés toenemen

Lunchrooms en restaurants doen goede zaken, cafetaria’s in de min

rassende maaltijdsuggesties en snackinnovaties die herkenbaar zijn voor de ‘gewone’ consument. Smullers kiest voor snelheid en gemak en een assortiment dat daarop is ingericht, wat ook de meest logische strategie is gezien hun ligging op de stations. Febo vraagt zich oprecht af welke functie zij innemen; voldoende stopkracht bij voetgangers, maar niet bij automobilisten. Hoewel klanten wel zonder problemen 4 minuut 15 in de rij gaan staan in hun auto bij de drive-thru, omdat dat de baktijd van de verse friet is bij Febo. Alleen dat inzicht al zorgt voor duidelijke keuzes; in

Horeca + Analyse – De Nederlandse horeca is definitief uit het economi-

gespeeld. Ook nam het aantal cafeta-

een winkelstraat of gebied waar veel voetgangers voorbij komen heb je

sche dal. Afgelopen jaar nam het aantal restaurants en lunchrooms in Ne-

ria’s in aantal vestigingspunten met 3

dan als locatie meer te zoeken dan bij een tankstation.

derland fors toe. Ook de daling van het aantal bars en cafés van de laatste

procent af. Opvallend is dat de daling

jaren is tot stilstand gekomen. Het aantal cafetaria’s nam in 2016 wel af.

van het aantal bars en cafés is gestopt.

Ah to go en Spar Express, maar ook Spare Rib Express to go en nieuw-

In de grote steden is zelfs weer een

komer The Tosti Club moeten allemaal het bewijs gaan leveren dat ook zij voldoende stopkracht hebben bij de voorbij razende automobilisten bij

Dit blijkt uit cijfers van onderzoeksbu-

Daling

stijging in het aantal cafés te vinden.

reau Datlinq. Met een plus van 5 pro-

Binnen het quick service segment is

Buiten de steden blijft het aantal cafés

tankstations. Als dat het geval is, dan betekent dat flinke verschuivingen

cent vond de sterkste groei afgelopen

echter ook de grootste daling te zien.

nog dalen. De koffiebar is daarentegen

in de markt. Dat gemak het op termijn gaat winnen bij de consument,

jaar plaats in het segment restaurants.

Zo daalde in 2016 het aantal selfservice

niet meer uit het straatbeeld weg te

daarvan ben ik overtuigd. De kansen in foodservice zijn vele malen beter

Nederland telt nu meer dan 15.750

zaken met 24 procent. Het faillissement

denken. In 2016 kwamen er maar liefst

dan in retail. Natuurlijk heeft retail nu nog de volumes en aantallen, maar

restaurants waarmee het aantal zaken

van V&D met de inpandige La Place

75 vestigingen bij; een groei van bijna

met alle toekomstige veranderingen in bezorging, de toename in aantal

weer bijna op het niveau van 2010 is

restaurants heeft hierin een grote rol

13 procent.

eetmomenten bij consument en het consumeren bij gelegenheid in plaats

gekomen. De groei binnen restaurants

van vooraf gepland, gaat de komende jaren zo’n vlucht nemen dat je de

werd gedreven door de Nederlands/

traditionele supermarkt simpelweg vaker kunt negeren. En een afname

Franse keuken met een gemiddeld

van 10 procent bij retail, gaat een flink aantal bedrijven al behoorlijk raken.

hogere menuprijs dan restaurants

Niet voor niets zijn vooraanstaande supermarktondernemers bezig met

met een buitenlandse keuken. Ook

hun 2.0, net zoals dat op de hoofdkantoren in de directiekamers wordt

de quick service restaurants deden

nagedacht over het toevoegen van foodservice-elementen. @FoodClicks

in 2016 goede zaken. Hier wordt de

volgt die retailontwikkeling al jaren, maar gaat ze nog intensiever volgen

groei van het aantal vestigingen gedre-

en daarover maandelijks structureel publiceren.

ven door een bijna verdubbeling van het aantal lunchrooms (+1000 vestigin-

Steffen van Beek

gen) in Nederland sinds 2010. Ook

Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

het aantal afhaal- en bezorgrestaurants zit in de plus.

COMMENTAAR


Stimuleer uw zaak met de kracht van water

Mineraalwater is een onuitputtelijke bron van smaak. Daarnaast kunt u met water meer marge genereren. Daar willen we u graag bij helpen. Daarom hebben we Watermeester ontwikkeld. We delen kennis en ervaringen zodat u een kenner wordt. Of zoals wij bij Spa zeggen: een Watermeester. Als Watermeester kent u de marge-verhogende kracht van mineraalwater als geen ander. Geef die stimulerende kracht ook aan uw zaak. Neem vandaag nog contact met ons op! Bel 0162 690 760.

WWW.WATERMEESTER.COM


Nieuws

@FoodClicks januari 2017

@05

Nieuwe formules en Italiaanse producten doen snel hun intrede

Onderwijscateraar Cormet opgeslokt door Italiaanse cateraar Creia Overnames – Cormet Enjoy the Good Life is opgeslokt door Creia. Met de overname verovert de Italiaanse cateraar meteen een flink aandeel op de Nederlandse onderwijsmarkt, waar Cormet marktleider is. Maar de ambities reiken verder; Creia en Cormet willen met vernieuwde concepten snel aandeel winnen op de markt voor bedrijfshoreca. Dit blijkt uit een vraaggesprek dat

“Cormet was, en is, een gezond

@FoodClicks had met woordvoerder

bedrijf met marktconforme winstmar-

Michel Schreurs. Hij maakt meer-

ges. Nee, de ervaring van Creia sluit

malen tijdens het gesprek duidelijk

perfect aan bij de markten waar we

dat Creia de enige juiste partij was

onze organisatie naartoe willen laten

voor de overname van Cormet, dat

uitbreiden. Bedrijfshoreca is voor

al sinds 1992 specialist is in onder-

ons een nieuwe markt en samen met

wijscatering in Nederland. “Creia is

Creia staan we hier veel sterker in.”

niet de eerste cateraar die ons heeft benaderd. Belangrijk voor de verkoop

Formuleaanbod

was dat wij zouden fuseren met een

Het formuleaanbod van Cormet, dat

partij waarvan de normen en waar-

zijn eigen identiteit behoudt, in Neder-

den overeenkomen met die van ons:

land wordt dankzij het al bestaande

mensen op de eerste plaats, maar

portfolio van Creia verder uitgebreid,

ook MVO, innovatie, passie voor eten

zegt Schreurs verder. “Dankzij Creia

en drinken, duurzaamheid en een

hebben wij een kapitaalkrachtige spe-

uitstekende kwaliteitsstandaard. Bij

ler achter ons staan, met veel ervaring

Creia is dat het geval.”

op het gebied van bedrijfshoreca. Door ervaringen te delen hebben we

‘Creia heeft prachtige formules, samen met Cormet kunnen we een nog beter totaalpakket aanbieden’

Invulling

nog meer expertise en creativiteit in

Cormet ziet de fusie als een grote

huis. De daarbij behorende formules

stap vooruit, zowel voor opdracht-

- denk aan Let’s Toast, een formule

gevers en medewerkers als voor de

waarbij tosti’s in de breedste zin van

genomen door Creia’. De overname

dagelijkse gasten. “Door onderdeel

het woord aangeboden worden, en

tekent de ambities van Creia, dat in

uit te maken van deze groep, kunnen

Via Vai, een formule met authentieke,

rap tempo een voorname positie wil

wij de continuïteit voortdurend blijven

Italiaanse producten - zullen ons

innemen op de Europese catering-

garanderen en nog beter voldoen aan

verder helpen om deze markt te

markt. Creia is een joint-venture van

de vraag naar de invulling van eten

veroveren.” De formules worden

Camst & Cir Food en heeft haar

en drinken”, aldus Schreurs. Creia

gekoppeld aan de ervaring in het

sporen verdiend op het gebied van

is volgens hem ontzettend sterk in

werken met lokale ondernemers, zo-

catering binnen onderwijs, gezond-

maatschappelijk verantwoord onder-

als Cormet op de UvA en HvA doet.

heidszorg en bedrijfscatering. Creia

nemen. “Het inkopen van biologische,

“Dit wordt een grote kracht van de

heeft een personeelsbestand van

lokale producten zit door de gehele

organisatie”, aldus Schreurs. Ook

22.000 medewerkers en een omzet

organisatie verweven. Bovendien

zet Cormet onder de vlag van Creia

van meer dan 1 miljard euro per

heeft Creia prachtige formules, net

een belangrijke stap in de uitbrei-

jaar. Cormet is daarbij vergeleken

als Cormet. Samen kunnen we een

ding van het opleidingsplan voor de

een kleine partij. De onderwijsca-

nog beter totaalpakket aanbieden.

medewerkers. Schreurs: “Daarnaast

teraar heeft ruim 150 locaties en

Niet alleen voor onderwijscatering,

zullen wij het productaanbod ver-

600 medewerkers. Sinds de start

maar óók voor bedrijfshoreca en voor

rijken met Italiaanse producten.”

in 1992 op één cateringlocatie in Amsterdam, is Cormet uitgegroeid

institutionele catering.” Het verhogen

‘Inzet lokale ondernemers is de toekomst van catering’

van winstmarges, die wordt gereali-

Overnamesom

tot marktleider op het gebied van

seerd dankzij de grootschaligere in-

Over de overnamesom wil Schreurs

campuscatering. Recent nog ver-

Cormet Enjoy the Good Life kijkt positief terug op de eerste maand op de UvA

koop die de partijen nu kunnen doen,

niets bekend maken. Het enige dat

wierf het het cateringcontract van

en HvA in Amsterdam. Qua omzet wordt Eurest er nu volgens eigen zeggen al

was dan ook niet de meest voorname

hij erover zegt is dat ‘Cormet Enjoy

UvA en HvA van op jaarbasis 13,5

sterk overstegen.

reden voor de fusie, bekent Schreurs.

the Good Life B.V. volledig is over-

miljoen euro. Cormet won september vorig jaar de aanbesteding van de catering bij de UvA en HvA. Dit is het grootste onderwijscateringcontract van Nederland, waarbij het in totaal gaat om 13,5 miljoen euro omzet per jaar. Cormet heeft het contract voor vijf jaar gegund gekregen met een optie voor nog vijf jaar. In Januari nam Cormet de activiteiten op de scholen over van Eurest (Compass Group Nederland). “In slechts enkele dagen hebben wij de locaties omgetoverd naar een prachtig, horecamatig concept waarbij lokale ondernemers een grote rol spelen. De feedback is zéér positief. De klanttevredenheid is nog niet gemeten, maar qua omzet overstijgen we Eurest nu al sterk. Dat is volgens ons de beste graadmeter die je kunt hebben”, aldus woordvoerder Michel Schreurs van Cormet. Alle cateringactiviteiten zijn samen met WE CANTEEN en Maas opgezet. Schreurs: “Een groot deel, waaronder de banquetingactiviteiten,

Creia heeft een personeelsbestand van 22.000 medewerkers

wordt uitgevoerd door of in samenwerking met de lokale ondernemers. Aan het concept zal niets veranderen - samenwerken met lokale ondernemers zien wij als de toekomst van catering.”


M E T

Z A C H T

R O S É

D R A A D J E S K A L F S V L E E S


Interview

@FoodClicks januari 2017

@07

Managing director Olav Gribnau van logistiek dienstverlener HAVI:

‘Onze klanten moeten zich op hun gasten richten en niet op leveringen’ Interview – De rode McDonald’s vrachtauto’s zijn inmiddels vervangen door neutrale witte wagens met een strak HAVI-logo. De logistiek dienstverlener bedient bovendien al lang niet meer alleen de Amerikaanse fastfoodreus in Nederland en daarbuiten. Ook BP, Van der Valk, Vapiano en per 1 februari Kentucky Fried Chicken, zetten HAVI in voor de inkoop, opslag en het vervoer van hun producten naar de vestigingen. Een gesprek met managing director Olav Gribnau over de opmars van HAVI. HAVI is in beweging. Behalve het

wist te binden, laat Gribnau weten.

distributiecentrum, gelegen in de

Het ging toen om de belevering van

oksel van de snelwegen A1 en A28,

80 min of meer gestandaardiseerde

is begin dit jaar ook een vestiging in

tankshops langs de snelwegen. BP

Barendrecht geopend. Gezamenlijk

maakte in die tijd een heldere keuze

maken zij onderdeel uit van de 170

om onafhankelijk van de groot-

distributiecentra wereldwijd van dit

handel zelf in te gaan kopen. Juist

van oorsprong Amerikaanse bedrijf,

door eigen inkoop en een eigen

dat ooit in 1974 is ontstaan toen zij

assortiment kan je je onderscheiden

voor McDonald’s een uniek distribu-

van anderen. Merken en produc-

tieconcept opzette in de omgeving

ten moesten iets toevoegen; aan

van Chicago. Inmiddels is de HAVI

de beleving of in geld. Daarnaast

Group uitgebreid met een breed

geeft de opzet van eigen inkoop en

scala aan supply chain gerelateerde

onafhankelijke logistiek volledige

activiteiten voor de foodservice-

transparantie in de kostenopbouw.

markt over de gehele wereld. Zo

In het begin was dit pionieren, zegt

doet zij logistiek voor foodservice-

Gribnau, de Nederlandse Foodser-

klanten in Europa en Azië en is

vicemarkt kende dit concept nog

ondermeer actief in de inkoop van

niet.

verpakkingsmaterialen, afvalmanagement en de ontwikkeling van

Kracht

premiums. HAVI werkte tot begin

De kracht van HAVI is het logistieke

2000 uitsluitend voor McDonald’s

model en de filosofie en mentaliteit

maar inmiddels mag het bedrijf in

van HAVI. Gribnau, wij zorgen voor

Europa alleen al meer dan honderd-

een onafhankelijk logistiek platform

vijftig restaurant, catering en petrol/

dat op maat voor onze klanten

convenience ketens tot zijn klanten-

wordt ingericht. Daarnaast stelt het

kring rekenen.

onze klanten in staat onafhankelijk

Sinds 2005 bedient de destijds

van een groothandel rechtstreeks

nog MLS geheten Nederlandse en

bij leveranciers in te kopen. Dit

Belgische vestiging van HAVI, ook

geeft ongekende mogelijkheden om

andere klanten.

je als keten te onderscheiden. Daarnaast heeft HAVI de filosofie

Toevoegen

dat klanten ontzorgd moeten wor-

Gribnau verbond zich acht jaar

den. “We deliver the promise, so

geleden aan het bedrijf. Eerst voor

you can deliver yours” is de missie

de totale regio rond de Middel-

die HAVI’s oprichter Ted Perlman

landse Zee, Nederland en België.

vanaf het begin het bedrijf bijbracht.

Sinds 2016 koos hij er voor zich te

Onze klanten moeten zich richten

richten op uitsluitend Nederland en

op hun klanten, wij zorgen ervoor

België. Oliemaatschappij BP was

dat de spullen er zijn om een excel-

in 2005 de eerste grote klant die

lente service te geven aan de con-

HAVI naast McDonald’s aan zich

sument. Nadat HAVI’s klanten een

‘Havi heeft alle artikelen op voorraad, dus we kunnen snel reageren op spontane vragen vanuit de markt’

Havi managing director Olav Gribnau: ‘Wij ontzorgen onze opdrachtgevers bij het totale logistieke traject’

leverancier hebben geselecteerd

rendrecht dan ook een welkome

aanvoelen. Als wij afspraken heb-

en een contract hebben gesloten

uitbreiding van de capaciteit.

ben dat wij tot aan de deur leveren,

neemt HAVI het over. HAVI neemt

dan weet de chauffeur, wanneer

dan feitelijk alle zaken uit handen in

Flexibiliteit

alle mensen bezet zijn, dat hij een

het proces van afname goederen,

Gribnau: “Flexibiliteit en klantkennis

handje moet helpen om de produc-

opslag, financiering, facturatie en

is essentieel voor ons. Je moet in

ten toch gelijk op de juiste plaats te

transport. Gribnau: anders dan

deze markt inspringen op onver-

zetten.

anderen zullen wij ons niet be-

wachte gebeurtenissen. Wij zien

moeien met de gemaakte afspraken

het als onze taak om te voorkomen

Aandacht

over prijzen en de producten met

dat locaties nee moeten verkopen,

Het werken in teams per klant

de leveranciers en de merken die

zelfs onder extreme omstandighe-

heeft volgens Gribnau ook andere

worden gevoerd. Wij vervoeren de

den.”, als er plotseling bij een BP-

voordelen. “Iedere klant krijgt de

goederen en regelen de zaken als

vestiging een aantal bussen stopt,

aandacht die zij verdient en de ge-

opslag, voorraad en de verrekening

of er is een ander groot evenement

gevens per klant blijven beschermd.

op basis van service en vastge-

in de buurt van een bepaalde lo-

Er zijn dan ook nooit conflicten tus-

stelde afspraken daarover tussen

catie zoals bijvoorbeeld het Gelre-

sen de klanten. Problemen worden

de partijen”.

dome, dan moeten wij snel kunnen

ook binnen het team opgelost. Je

schakelen. Wij zijn 24 uur per dag

merkt daarom nooit paniek, on-

Uitbreiding

en 363 dagen per jaar open. Onze

danks de hectiek van de logistiek.

Naast alle vestigingen voor McDo-

mensen staan altijd wel klaar voor

De meeste chauffeurs werken hier

nald’s en BP regelt HAVI inmiddels

een uitdaging.

ook al jaren en als bedrijf zorgen

ook de logistieke services voor

Het proces is volledig geautomati-

wij ervoor dat zij gerespecteerd

Vapiano en een groot deel van

seerd als het gaat om bestellingen,

worden. Wij plannen hun ritten om

de Van der Valk Hotels en restau-

maar flexibiliteit is ook een belang-

voor hen belangrijke data zoals

rants. In België bedient HAVI naast

rijk aspect binnen HAVI. “Dat geldt

verjaardagen of trouwdatums heen

McDonald’s ook de Lunch Garden

voor alle mensen binnen HAVI”, al-

en in ruil daarvoor krijg je flexibili-

restaurants en tevens wereldwijd

dus Gribnau. “Wij werken dan ook

teit op hectische momenten terug.

de Le Pain Quotidien restaurants.

met gerichte teams op één klant.

We zeggen altijd wel tegen alle

Per 1 februari komen daar de KFC

Je moet immers een klant kennen

mensen dat HAVI een 24-uursbe-

restaurants in Nederland en vanaf

om hem goed te kunnen bedienen.

drijf is, dus werken op zondag, ’s

1 maart zullen een groot aantal Van

En ook voor de klant is het prettig

nachts en met feestdagen hoort er

der Valk hotels en restaurants in

om persoonlijk benadert te worden.

gewoon bij. Wat dat betreft staan

Nederland en België worden toe-

Als Van der Valk iets geleverd wil

onze wagens nooit stil, behalve bij

gevoegd. Dit betekent een aanzien-

krijgen dan bellen ze niet met HAVI,

onderhoud en een wasbeurt, want

lijke uitbreiding van de activiteiten.

maar met Mark. De chauffeurs

de wagens moeten er wel netjes

Naast de locaties in Amersfoort en

kennen de regels per locatie, maar

uitzien. Je vervoert immers levens-

Olen is de derde locatie in Ba-

wij willen ook dat zij de situatie

middelen.”


@08

Beurzen

@Foodclicks januari 2017

Horecabranche toont nieuw elan na economische crisis

Horecava 2017 in teken van innovatie, beleving en oplossingen op maat

Douwe Egberts toonde via proefsessies in de stand wat ondernemers nog méér met koffie en thee kunnen

Innovation Award voor bier van lokaal, gefilterd regenwater

Beurzen - Nieuwe frituursnacks, lekkernijen voor veganisten, pure en

leen een nieuwe automaat of kroket

eerlijke smaken, openheid over de herkomst, producten uit de eigen regio

kom je er niet meer”, zo klonk het.

en het bieden van oplossingen voor de ondernemer. Dit zijn de trends in de foodbranche, in januari te zien, te beleven en te proeven tijdens Horecava

Positief

2017, de grootste horecavakbeurs van de Benelux.

In totaal bezochten 65.328 professionals de vakbeurs. Dat is 3,7%

Code Blond Hemelswater, een met lokaal opgevangen en gefilterd regenwater gebrouwen bier uit Amsterdam, heeft de Horecava Innovation Award 2017 gewonnen. “Storytelling en wereldverbeteren via voedsel komen in dit product prachtig bij elkaar”, zo oordeelde de jury over het door Brouwerij De Prael gebrouwen bier. “Elk biertje nodigt uit tot een gesprek over klimaatsverandering.” Het speciale bier is tevens de winnaar in de categorie Food & Beverage. In de categorie Equipment & Services wint de Foam Locus, een hulpmiddel voor perfect melk opschuimen van TJRD Amsterdam. In de categorie Mobile, Applications & Social Media gaat de winst naar SJIFT happens!, een gratis rooster- en communicatie-app ontwikkeld door Foodstep en Nostradamus in samenwerking met Unilever Food Solutions en Deli XL.

Als er één conclusie kan worden

verse nieuwe bitterballen waaronder

meer dan in 2016. “Het was een

getrokken na een bezoek aan de

de Bourgondiër kalfsbitterbal en de

week waarin de positieve stemming

Horecava is het dat de beurs een

Kroketten met Karakter van Wereld-

overheerste”, aldus beursmanager

bruisende branche liet zien, een

keuken De Indische. Ook opvallend:

Luuk Scholte. “Aan alles is te zien

branche waarin weer volop wordt

de lancering van de Beckers Kroko-

dat de horeca weer groeit. Als

geïnnoveerd en waarin ondernemers

del, van McCain Rustic Fries en de

Horecava zijn we bezig geweest om

en fabrikanten positief naar 2017 en

Souflesse Kaas-Kebab. Daarnaast is

trends en ontwikkelingen tot leven

de komende jaren kijken. De cijfers

er de opkomst van oosterse hapjes,

te laten komen in een omgeving

onderstrepen het positieve elan. Met

zoals onder meer bij Salomon.

vol bijzondere ervaringen. Ook de

een omzet in de Nederlandse horeca

Andere trend is het inspelen op

deelnemers kiezen steeds meer voor

van 18,2 miljard euro, viel er afge-

de eetwensen van veganisten in

prachtige presentaties waarin bele-

lopen jaar een omzetgroei van twee

Nederland. De introductie van de

ving de boventoon voert. De thema’s

procent te noteren. Alle segmenten

vegan croissant van Délifrance en

die we op deze editie belichtten,

binnen de horeca doen het goed.

Like!Mayo ei-vrije mayonaise van

duurzaamheid, innovatie en beleving,

Zo noteerden hotels in 2016 een

Remia zijn hier voorbeelden van.

sloten aan bij wat er in de markt

omzetplus van 2,2 procent, restau-

Ook opvallend dat introducties op de

gebeurt. We ontvingen veel positieve

rants van 4,4 procent, fastservice 6

beursvloer zó worden gepresenteerd

reacties op de grotere opzet waarin

procent en cafés 4,3 procent.

dat de ondernemer meteen op ver-

de foodhal een centrale rol speelde

koop- en presentatie-ideeën wordt

en waarin veel nieuwe presentaties

Innovaties

gebracht. Frites komen met broodjes

zoals het No Waste Village en een

Positieve cijfers die op de beurs-

en biefstuk, kroketten als compleet

vernieuwde opzet van het Innovation-

vloer terug te zien waren. Zo wordt

lunchgerecht en thee met chocola-

LAB waren opgenomen.”

er door fabrikanten weer volop

tjes. Douwe Egberts presenteerde in

De volgende Horecava vindt plaats

geïnnoveerd, zoals bijvoorbeeld in

de stand gerechten en desserts op

van maandag 8 tot en met donder-

frituursnacks. Op de beursvloer di-

basis van koffie en thee. “Met sec al-

dag 11 januari 2018.


Beurzen

@Foodclicks januari 2017

@09

Eric van Helvoort wint wedstrijd ‘Lekkerste Broodje van Nederland’

Eric van Helvoort, werkzaam bij Hutten de Guijt, won met zijn broodje ‘Ik hou

Bedacht door Freek Haverman, Guillaume de Beer en Jeroen Balkenende en geproduceerd door Beckers: de Krokodel, de kroket met frikandellenragout

van Holland’ de vakwedstrijd ‘Het Lekkerste Broodje van Nederland, categorie On the Move’. De wedstrijd werd dit jaar voor de tweede keer georganiseerd en is bedoeld voor ondernemers en medewerkers van trein-, bus-, tankstations, vliegvelden en andere high traffic locaties. Het broodje van Eric bestond uit huisgemaakte rookworst en piccalilly, aardappel zuurkoolsalade en brood met rozemarijn zeezout. De tweede plaats ging naar Quint de Heus van HMS Host Schiphol uit Amsterdam met de creatie ‘Great Experience’. De derde plaats was voor Ferliyan Palimbong van HMS Host uit Amsterdam met de creatie ‘Rasa Bread’.

IJsproducent Just Ice Ice Crime lanceert een ijsje zonder toegevoegde suikers

Pieper bier wint duurzaamheid award

In de stand van Délifrance aandacht voor de nieuwe vegan croissant en drie superfood baguettes

Van Geloven verwende beursbezoekers met de nieuwe De Bourgondiër Kalfsbitterbal

V.r.n.l.:Luc van Emmerik (Foodora), Frank Bieze en Leen Menken

De Karel de Vos Duurzaamheid Award is gewonnen door Pieper Bier, een pale ale bier gebrouwen met overgeschoten aardappelen van restaurant Instock in Amsterdam. Door overproductie en vanwege hun uiterlijk worden in Nederland jaarlijks 340 miljoen kilo aardappelen weggegooid. Instock zoekt oplossingen om een deel hiervan te verwerken en gaf hiervoor lokale brouwer Troost opdracht van aardappelen een bier te brouwen. Pieper Bier wordt verkocht in Instock No Waste restaurants, -winkels en -foodtrucks.


@10

Beurzen

@Foodclicks januari 2017

Vincent Kuik de Rijk maakt ‘Lekkerste Hamburger Nederland’

Vincent Kuik de Rijk van Kwalitaria Lekkerrr uit Amersfoort heeft met zijn broodje ‘Kei Lekkerrr’ de wedstrijd van ‘De Lekkerste Hamburger van Nederland’ gewonnen. Juryvoorzitter Rob Besseling verklaarde bij de prijsuitreiking dat deze hamburger het thema Dutchie het best benaderde. Het gebruik van het ingrediënt stroopwafel in een hamburger was zeer verrassend en gedurfd. Ook de combinatie van een zoetje en een zuurtje in deze burger kwam prima tot zijn recht. De tweede plek was voor Algo Vissers van Boshuys uit Best met de ‘Delectable burger’, de derde plaats ging naar Raymon Ebing van SnackSalon La Plaza uit Bunschoten-Spakenburg met de ‘Dutch Angus Burger’. Aan de wedstrijd deden veertien finalisten mee.

Vy Vieu maakt ‘Lekkerste Cateringbroodje van Nederland’ Vy Vieu, werkzaam bij HMS Host, won met haar broodje ‘Pink Lady’ de vakwedstrijd ‘Het Lekkerste Broodje van Nederland, categorie Catering’. Roze kleuren en bloemen is niet het eerste waar je aan denkt bij ‘Het Lekkerste Broodje van Nederland’. Toch was de combinatie die Vy had samengesteld fantastisch van smaak. Ingrediënten zoals shio so purpe leafs, vijgen en poeder van rode biet gaven dit broodje een evenwichtige en gedurfde smaak. De top-3 wordt gecompleteerd door Jeffrey Reijnen van Hutten Catering uit Veghel met de ‘Van Hollandse Bodem’ op de tweede plaats, gevolgd door Erwin Hendriks van Noord Holland Catering uit Oosterhuizen met zijn ‘Broodje paling-worst 2017’ op plek drie.

Een trotste Vy Vieu van HMS Host met de overwinningsbekers


Beurzen

@Foodclicks januari 2017

@11

Introductie: De Jong vegetarische bitterballen Fabrikant: Jong Food BV Beursbezoekers lieten zich op de Horecava de diverse frituursnacks van Jong Food goed smaken. Jong Food introduceerde twee nieuwe vegetarische bitterballen: de De Jong risotto-truffel bitterbal en de De Jong groente bitterbal. Met de introductie van de vegetarische bitterballen speelt Jong Food in op de groeiende vraag naar vegetarische snacks van topkwaliteit. Enkele jaren geleden lanceerde het familiebedrijf de snacklijn ‘De Jong Kracht van ambacht’. Een logische stap voor Jong Food, want de kennis en ervaring met ambachtelijk produceren zonder kunstmatige toevoegingen was al in huis. Jong Food streeft met haar snacks naar de kwaliteit van vroeger, naar de smaak van die ambachtelijke lekkernij waarvoor je naar de cafetaria om de hoek ging. De vulling van kroketten en bitterballen bijvoorbeeld, de salpicon, bestaat uit vlees of vis, bouillon en roux. Toen en nu nog steeds de producten waar de professionele koks van Jong Food dagelijks mee werken. Meer info: Jong Food - Rijen, tel. (0161) 22 27 95, www.jongfood.nl

Introductie: Fijnko soepen e-nummer vrij Fabrikant: Jong Food BV Onder het merk Fijnko lanceerde Jong Food op de Horecava een assortiment e-nummer vrije soepen uit de diepvries. Beursbezoeken smulden bij de stand van de lekkerste soepen van Fijnko. Al ruim 52 jaar is Jong Food producent van ambachtelijke soepen, bouillons en fonds. De producten worden geleverd onder de merknamen Fijnko en JongSoep. De soepen van Fijnko en JongSoep zijn rijk van smaak, goedgevuld, e-nummer vrij en bevatten uiteraard ook geen

Introductie: SURE biologische reinigingsproducten Fabrikant: Sealed Air Diversey Care

kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Professionele koks produceren de soepen met hoogwaar-

Volop aandacht tijdens de Horecava voor de tweede fase van de

dige ingrediënten op traditionele,

SURE producten van Diversey Care. De duurzame en milieuvriende-

Bourgondische wijze aan de hand

lijke reinigings- en hygiëneproducten zorgen voor een schone horecabranche en zijn nu ook beschikbaar voor in doseersystemen.

van recepturen die al dertig jaar in de familie zijn. Alle verse groenten voor in de soep worden lokaal ingekocht. Voor alle soepen van Fijnko geldt dat ze minimaal gekruid zijn, wat iedere kok de vrijheid geeft de soepen van een persoonlijke garnituur en smaakaccenten te voorzien. Meer info: Jong Food - Rijen, tel. (0161) 22 27 95, www.jongfood.nl

Introductie: Mekkafood Bitterballen Fabrikant: Pure Ingredients GmbH & Co. KG Snacks zijn zeer populair en dat bleek duidelijk op de opvallende stand van Mekkafood. Horecavabezoekers genoten er van de eerste halal bitterbal van Nederland. Met het oog op de veranderende Nederlandse maatschappij is het van essentieel belang om continu te blijven zoeken naar nieuwe innovaties en SURE is ontwikkeld voor professionele gebruikers die geen concessies willen

kansen binnen foodservice. Vandaar

doen aan de resultaten en tegelijkertijd hoge eisen stellen aan milieu en veilig-

dat Mekkafood ervoor wil zorgen dat

heid. De plantaardige en biologisch afbreekbare reinigingsmiddelen voorzien in

de sterk groeiende kopersgroep van

de dagelijkse behoefte voor het schoonmaken van keukens, vloeren, interieur,

halalconsumenten ook bij u terecht kan

sanitair en persoonlijke verzorging. SURE reinigings- en hygiëneproducten zijn

voor hoogwaardige snacks. Mekkafood

gemaakt van plantaardige ingrediënten, zijn 100% biologisch afbreekbaar en

presenteert om die reden de eerste ha-

bevatten geen kunstmatige geur- en kleurstoffen. Alle ingrediënten zijn afkomstig

lal bitterbal van Nederland. Betekent dit

uit hernieuwbare bronnen. Het assortiment speelt in op de vraag naar meer

dan dat deze snack zich beperkt tot een

natuurlijke en duurzame producten, die niet onderdoen voor Diversey Care’s

niche? Absoluut niet. Ook consumen-

vertrouwde en bewezen producten. Afnemers kunnen met SURE voldoen aan

ten die niet per definitie letten op de halalwaardigheid van producten, zullen van de krokante bitterbal

de verwachtingen van hun klanten en gasten, hun werknemers beschermen en

genieten. Dankzij het gebruik van ragout van mals rundvlees en verfijnde kruiden, doet de 25 grams bit-

hun eigen milieu-initiatieven ondersteunen.

terbal niet onder voor een vergelijkbare snack. Vanaf nu is het dus voor iedereen een feestje! Mekkafood

Meer info: Sealed Air Diversey Care Utrecht, tel. (030) 247 69 11,

Bitterballen zijn verkrijgbaar in een doos met een inhoud van 1200 gram.

www.sealedair.com/sure-nl

Meer info: Pure Ingredients - Venlo, tel. (077) 354 76 93, www.pureingredients.eu


@12

Congressen

@FoodClicks januari 2017

FSIN Horecava brunchcongres in teken van uitdagingen en kansen

‘Er heerst in de horecabranche weer een positieve vibe’ Congressen – Nieuwe uitdagingen, nieuwe kansen en nieuw elan in een markt die na een jarenlange dip weer groeicijfers laat zien. Dat was het thema van het brunchcongres dat FoodService Instituut Nederland (FSIN) deze maand hield tijdens de horecavakbeurs Horecava in RAI Amsterdam.

Jan-Willem Grievink, directeur

maar 34,4 procent”, aldus Grievink.

FSIN, had de 450 aanwezigen op het brunchcongres positief nieuws

Kanalen

te melden. “De crisis in de food-

De FSIN-voorzitter benadrukte dat

branche is voorbij”, aldus Grievink.

jongeren wat betreft hun foodaanko-

“Het avondeten buiten de deur is

pen niet in kanalen denken. “Jonge-

terug op het niveau van 2006. Toen

ren doen minder weekboodschap-

at 18 procent van de Nederlanders

pen en beslissen pas op het laatste

minimaal één keer per week buiten

moment wat ze eten, hoe ze willen

de deur. Dat percentage zakte

eten en waar ze dat gaan doen. Zij

in 2009 tijdens de crisis naar 13

kopen en eten overal, net zo goed

procent en is nu weer terug op

in de supermarkt als in het hippe

18 procent. Buitenshuis eten en

restaurant of tussenvormen daarvan.

drinken is weer een groeimarkt met

Die trend ontstond in de Amerikaanse

in 2016 een plus van 4,5 procent.

steden, maar bereikt ook ons land.

Van de totale omzet van voedings-

Darom zal blurring, de grensverva-

en genotmiddelen, 56,96 miljard

ging tussen foodretail en foodservice,

euro, werd 36,4 procent buitens-

de komende jaren flink groeien”,

huis gebruikt. In 2013 was dat nog

aldus Grievink.

FSIN-voorzitter Jan-Willem Grievink: ‘Blurring, de grensvervaging tussen foodretail en foodservice, zal flink groeien’

Oscar Farinetti: ‘In 2019 met Eataly van start in Amsterdam’

Happy Italy oprichter Daniël de Blok: ‘Ik wil naar drieduizend vestigingen’

De Italiaanse formule Eataly opent de eerste vestiging in 2019 in Amsterdam. Die belofte

De Nederlandse restaurantketen Happy Italy opent in januari twee nieuwe vestigingen in

deed oprichter Oscar Farinetti (62) tijdens het FSIN brunchcongres in RAI Amsterdam.

Amsterdam en Den Bosch met nog vier in de rest van 2017. In Tilburg gaat de formule een proef doen met bezorgen, het start met een ontbijtservice en er loopt een proef voor de

Walhalla

S

verkoop van kant-en-klaar maaltijden vanuit tankstations.

Farinetti staat te springen om in Amsterdam de eerste Eataly te openen, maar eerst opent de formule op 4 oktober in de Italiaanse thuisstad Bologna een 80.000 m2 groot walhalla van Italiaans eten en drinken. In het themapark Fico Eataly World vinden consumenten onder meer een restaurant, winkel, experience-center en kennisinstituut van en over de Italiaanse keuken. Eataly is een van de meest succesvolle internationale restaurantformules. Het concept biedt supermarkten, delicatessenwinkels en restau-

Eataly-oprichter Oscar Farinetti: ‘Werk met je hart en gebruik de allerbeste producten die er te krijgen zijn’

nieuwe vestigingen in Amsterdam en Den Bosch

rants onder één dak en horeca en retail lopen erin naadloos in elkaar over. Nadat Farinetti de

Dat maakte oprichter en CEO Daniël de Blok

naast een hotel die dat niet aanbiedt. Het be-

eerste Eataly in januari 2007 opende in Turijn,

van Happy Italy bekend tijdens het Horecava

staat uit een ei-gerecht, halve panini, yoghurt,

bouwde hij de formule in minder dan tien jaar uit

brunchcongres van het FoodService Instituut Ne-

sap en kop koffie voor 5 euro.” De kansen

naar uit 32 vestigingen in tien landen.

derland (FSIN) in RAI Amsterdam. Happy Italy,

die er met de formule en de producten in het

waarin het draait om hoge kwaliteit gerechten

out-of-homekanaal liggen, heeft de bijzondere

snel geserveerd voor een scherpe prijs, is in

aandacht van De Blok. “We testen momenteel

Nederland aan een indrukwekkende opmars

de verkoop van kant-en-klare pastagerechten

bezig. De formule telt momenteel tien vestigingen

vanuit tankstations. Nee, bij welke maatschap-

tilstaan is voor Farinetti geen optie. Als je niet inspeelt op de jongste ontwikkelingen

De Nederlandse restaurantketen Happy Italy opent in januari twee

in de markt, ga je het niet redden. Farinetti

Eataly is een van de meest

hield een indrukwekkende presentatie tijdens

succesvolle internationale

verspreid over het land, maar wil volgens De

pij we dit doen, hou ik nog even voor me.

het FSIN Brunchcongres. De boodschap:

restaurantformules

Blok dit jaar groeien naar zestien restaurants. In

Daarnaast starten we in het tweede kwartaal

werk met je hart, werk met je collega’s als

januari openen een 500 m2 grote Happy Italy in

van 2017 in Tilburg een pilot met bezorging.”

met je familie en gebruik de allerbeste pro-

Amsterdam en een van 600 m2 in Den Bosch. In

Maar de oprichter van Happy Italy kijkt alweer

ducten die er te krijgen zijn, aldus Farinetti

de loop van het jaar komen er nog vier bij waar-

verder vooruit. “Ik wil naar drieduizend vesti-

die passie, food en orgasmes naadloos aan

onder vestigingen in Breda en Spijkenisse.

gingen. Als we een strategische partner vin-

waar het vandaan komt, dan smaakt het al-

Initiatieven

en België, maar prioriteit heeft dat niet. Eerst

lemaal veel lekkerder net zoals een orgasme

Maar De Blok heeft voor 2017 nog veel meer

de kansen in Nederland benutten.” Happy Italy

beter is als je van je partner houdt.

initiatieven op stapel staan. “Eind januari starten

telt 12 vestigingen en behaalt momenteel een

we met een ontbijtservice op een locatie vlak

jaaromzet van 13 miljoen euro.

elk weefde. Als je van food houdt en weet

den, kunnen we wellicht van start in Duitsland


Congressen

@FoodClicks januari 2017

@13

Paul Bringmann: ‘Gourmet frites, dim sum en vegan nieuwe foodhits’ Dim sum, baristakoffie, gourmet frites, vegan food, homemade sauzen, fingerfood en craft beer zijn de producten die de komende jaren dé hits in de foodbranche in Nederland zullen zijn.

Paul Bringmann: ‘Het blijft draaien om echte smaken, slow food,

‘Dim sum gaat het helemaal worden. Ga maar eens kijken bij

biologisch, minder suiker en zout en uiteraard zonder E-nummers’

Tim Ho Wan in New York. Urenlange wachtrijen’

Dat voorspelt Paul Bringmann, bedenker en creatieve kracht achter restaurantformule La Place en

Eerlijks

voorzitter van het FoodService Instituut Nederland. Bringmann gaf een overzicht van vijftien ontwik-

De trends van puur, eerlijk, echt en lokaal zullen ook de komende jaren belangrijk blijven,

kelingen die het in de foodbranche volgens hem de komende jaren gaan maken. “Van all you can

voorspelt Bringmann. “Het blijft draaien om echte smaken, slow food, biologisch, minder

eat sushi gaan we naar de oosterse dim sum. Ga maar eens kijken bij Tim Ho Wan in New York.

suiker en zout en uiteraard zonder E-nummers. We halen niks meer uit een potje, nee

Meer dan drie uur in de rij om er te mogen eten. Daarnaast gaan we van volautomatenkoffie naar

alle kruiden zijn vers. Het liefst producten die van bekende oorsprong zijn, super lokaal

echte baristakoffie met handgestoomde melk en gaan we van de hamburger naar gourmet frites

van de boer uit de buurt zoals je dat kan zien bij Beej Benders in Venlo. Daar hoort een

met homemade sauzen. Verder voorspel ik een grote toekomst voor vegan food en hieraan gekop-

lekker craft biertje bij, ook weer van de plaatselijke brouwerij en prima met de maaltijd te

peld zullen steeds meer mensen groente of salade als hoofdmaaltijd eten”, aldus Bringmann.

combineren”, aldus Bringmann.


@14

Petrol

@FoodClicks januari 2017

Naar de tankshop voor The Tosti Club, Subway, Délifrance en Starbucks

Tankstations volop op zoek naar eigenheid en onderscheid

Vanuit de Starbucks bij Shell Den Ruygenhoek een fraaie doorkijk naar het shopgedeelte dat ook ‘s nachts open is

regelen, zoals accijnsverhogingen,

Het runnen van petrollocaties is

markt zich ontwikkelt. Maar het vraagt

simpelweg een groot deel van de

tegenwoordig een echte professie.

ook om lef, je moet durven proberen

klandizie missen.

Het vraagt ondernemers met een dui-

wat werkt en wat niet. De fossiele

Tankshops – Een tweedeling in petrolland. Waar marktleider Shell aan de ene

In retailtermen spreek je in de mees-

kant volop experimenteert met snelweglocaties en off highway-concepten in

te gevallen bij de huidige tankstati-

eigen beheer, zoeken andere oliemaatschappijen op testbasis samenwerking

ons met een shop van een A-locatie.

met retailpartijen als Spar en AH to go. Een verhaal over de zoektocht naar

Want de meeste vestigingen hebben

eigenheid en onderscheid in de markt.

immers voldoende aan de voorbijrijdende klanten. Maar probleem is, zo realiseren zij zichzelf ook, dat het vaak ontbreekt aan stopkracht om voldoende klanten binnen te krijgen. Dat omstandigheden heel bepalend zijn, weten ondernemers die eerst aan belangrijke doorgaande wegen waren gevestigd, maar door infrastructurele wijzigingen in één klap het merendeel van de klanten zijn kwijt geraakt. Of locaties aan

Hanex opende in Nuland haar nieuwste eigen shop met daarin de eerste The Tosti Club binnen petrol

de grens die door overheidsmaat-

‘Het runnen van petrollocaties is tegenwoordig een echte professie geworden. Het vraagt ondernemers met een duidelijke visie’

Durven

delijke visie hoe en waar naartoe de

brandstof zal de komende tien jaar nog wel bepalend blijven voor een bezoek aan de pomp, maar daarna is die motivatie om te stoppen bij een tankstation veel minder. En wat dan? Dan moeten de locaties zelf over voldoende stopkracht beschikken om de gasten binnen te krijgen. En aan stopkracht moet je werken, die heb je niet van de een op de andere dag. Aan het succes van bijvoorbeeld het shopconcept Scheiwijk voor Fijn-

Ruim assortiment koffie en thee en het eigen Spar-huismerk bij de Texaco-locatie

proevers aan de A27 en A1 wordt ook elke dag keihard gewerkt door onderneemster Ingrid de Wagenaar.


Petrol

@FoodClicks januari 2017

@15 Tosti’s worden de nieuwe hamburgers, omdat de bereiding relatief eenvoudig is en de producten tegen een scherpe prijs met juiste marge kunnen worden aangeboden. The Tosti Club draait al succesvol in Breda, maar opende voor het eerst als shop-in-shopconcept in het nieuwe tankstation van Hanex. In de vestiging is nog niet 100 procent gekozen voor een horeca-invulling, want er zijn nog

Redelijk hoge stelling en een uitgebreid aanbod bij

geen echte zit- en statafels en ook

Spar Express

het overige assortiment is nog sterk gelieerd aan het traditionele tanksta-

Past

Fase

het eigen Wild Bean Café, zoals te

En zo zijn er meer ondernemers die

Shell heeft de afgelopen maand een

zien in Muiden. NRGValue heeft met

mogelijk op de verkeerde locaties

lef tonen en kiezen voor een duidelijk

aantal locaties geopend langs de

De Buunderkamp aan de A12 in Ede

en nog te vroeg voor consumenten.

Kracht

onderscheidende aanpak. Net zoals

snelwegen met een Starbucks-vesti-

een shopconcept waarbij juist meer

Flauw gezegd: theedrinken bij een

Voor het tosti-concept is belangstel-

er ondernemers zijn die voor een

ging, onder andere Den Ruygenhoek

is gekozen voor een traditionele invul-

tankstation is niet de meest voor de

ling getoond vanuit verschillende

meer traditionele invulling van de

en Harmelen, allebei met een verdere

ling van de shop.

hand liggende oplossing voor een

partijen. Ook door partijen die

shop kiezen, omdat dat dit in hun

uitbreiding van het horeca-aanbod.

consumentenbehoefte. Het bedrijf is

het graag in combinatie zouden

verzorgingsgebied het beste past.

Daarnaast is de organisatie volop

Oplossing

nu met een geheel nieuw team onder

willen hebben met hamburgers,

Een ‘blauwdruk’ van de ideale tank-

bezig met het verduurzamen van het

Problemen zitten vaak ook niet bij

leiding van ex-Lekkerland trademar-

maar soms zit de kracht gewoon in

shop is er niet, alleen een invulling

assortiment en de traceerbaarheid

de snelweglocaties omdat daar de

keteer Ulrich Knieling bezig met een

duidelijkheid en herkenbaarheid. Zo

die aanslaat bij de klantenkring die

van de producten steeds verder in

mensen toch wel langskomen. Bij de

volledig nieuw shopconcept.

moet het eerste station dat naam

je als station hebt of graag wilt gaan

te vullen. Ook is de marktleider met

off highway-locaties is dat een andere

bedienen. Zo ontstaan er locaties

de off highway-locaties met de 2.0

verhaal. Lokale concurrentie van

Kent

met gemak als belangrijkste leidraad

versie alweer een volgende fase

andere bedrijven voor lunch en tabak,

De co-brandinglocaties met formules

met het Belgische Balls & Glory,

bij alles wat er er wordt gedaan en

ingegaan. Texaco is met het eigen

scherpere benzine- en dieselprijzen

als Subway, Délifrance en recentelijk

red.) of een bewust aanrijpunt wordt

gepresenteerd en locaties met de

Go Fresh-format en de samenwer-

en de locatie zijn hier veel bepa-

Spare Ribs Express zijn binnen petrol

voor de liefhebbers hotdogvariaties,

insteek van verblijfshoreca. Maar er

king met Spar een tweesporenbeleid

lender voor voldoende bezoek aan

redelijk succesvol. Ook omdat de

bijzondere crêpes of beste pasta

is vaak wel één gemeenschappelijke

aan het voeren, die beide succesvol

het tankstation. Het luxe koffie- en

consument de merknamen en het

nog opstaan. Of het moet de nieuwe

deler: alle locaties verhorecaniseren

kunnen worden. Ook BP kiest voor

theeconcept Tony’s van De Haan op

productaanbod van deze formules

petrollocatie zijn waarmee de suc-

in uitstraling, in gastvrijheid, in kwali-

een tweesporenbeleid met de AH to

twee plaatsen (Dordrecht en Eind-

kent en begrijpt. Begin deze maand

cesvolle restaurantketen Happy Italy

teit en in service.

go-testen en het doorontwikkelen van

hoven, red.) was een prachtig idee

opende The Tosti Club in Nuland.

gaat samenwerken.

voor onbemande tankstations, maar

tion, maar er is wel duidelijk gekozen.

en faam opbouwt met gehaktballen (bijvoorbeeld in een samenwerking

In eigen beheer ontwikkelde verpakkingsdoosjes van The Tosti Club met ontluchtingsgaatjes

Tabak is niet meer in het zicht en maakt plaats voor sappen, thee en verschillende broodjes

De Texaco met Spar Express is meer supermarkt dan gemakswinkel door het uitgebreide assortiment

De huisstijl van The Tosti Club is doorgetrokken tot aan de zitjes


@16

Advertorial

@FoodClicks januari 2017

Innovatie geeft chef-kok mogelijkheid eigen ‘twist’ aan gerecht te geven

McCain introduceert Rustic Twist, uniek gekrulde wedges met schil

Rustic Twist uniek in de markt McCain Rustic Twist zijn gekrulde wedges met schil voor een authentieke look. De toevoeging van een ondoorzichtige coating maakt dat het product echt uniek in de markt is. Het blijft langer warm en krokant, zodat tijdens het hele gerecht een kwalitatief goed product op tafel blijft.

WEZEP – Verrassend nieuws van McCain. De fritesspecialist introduceert

vice Benelux Bobby de Graaf van

waarmee men zich kan onderschei-

ten opzichte van traditionele wed-

Rustic Twist, uniek gekrulde wedges met schil voor een authentieke

McCain. “Als je iets doet, moet je

den en waarmee chefs met kruiden

ges kan ook de marge worden ver-

uitstraling en een verrassende beleving. Met Rustic Twist zetten chef-koks

het ook goed doen. We zijn trots

en specerijen hun eigen ‘signature’

beterd, want Rustic Twist bespaart

niet alleen een onderscheidend en topkwaliteit product op tafel, maar ook

op onze Rustic Twist en dat mag

aan een gerecht kunnen geven.

ruim 25 procent per portie. Met

een innovatie met een smakelijk rendement.

iedereen weten.”

Met McCain Our Menu Signatures

hetzelfde gewicht kunnen dus veel

Rustic Twist vullen we op maat de

meer porties worden geserveerd”,

behoefte van restaurants, bras-

aldus De Graaf volgens wie Rustic

Dat McCain deze maand op de

kent, weet dat men niet zomaar

Horecava een nieuw product intro-

een introductie doet. Op de Ho-

duceerde, was aan de drukte in en

recava werden de smakelijke ge-

om de stand duidelijk te zien. Vier

krulde wedges van McCain Rustic

beursdagen wilden beursbezoe-

Twist dan ook geserveerd met een

kers alles weten over de introduc-

sappige burger, lekkere saus en

tie van McCain Rustic Twist. En

frisse groenten. “We houden ervan

niet alleen weten, ze wilden ook

om onze gasten te verwennen”,

heel graag proeven en wie McCain

lacht category manager foodser-

Serveer Rustic Twist op apart servies Om ondernemers te inspireren heeft McCain een tip: serveer Rustic Twist op een apart servies! Dit versterkt de beleving van het totale gerecht. Serveer McCain Rustic Twist met een zelfgemaakte saus of verschillende heerlijke kruiden. Om chef-koks te inspireren en een oplossing op maat te bieden, heeft McCain volop serveersuggesties.

Succes Rustic Twist is geen introductie

serieën en strandpaviljoens in voor

Twist heerlijk is bij de lunch en het

die uit de lucht komt vallen. Kort

een efficiënte werkwijze”, aldus De

diner, maar ook perfect tijdens de

geleden gelanceerd in thuisland

Graaf.

borrel. “Zo kan met één product

Canada, overtrof het succes alle

diverse eetmomenten worden

verwachtingen. Reden Rustic

Verleidend

ingevuld, ideaal voor een hoge

Twist ook in Europa te introdu-

Door z’n vorm en ambachtelijke

efficiëntie. Haast overbodig om te

ceren. Maar dat is volgens De

uitstraling, is Rustic Twist verlei-

zeggen dat Rustic Twist erg lekker

Graaf niet de enige reden. “Twee

dend, authentiek en vernieuwend.

is met een zachte textuur en de

jaar geleden introduceerden we

Het straalt kwaliteit uit, alsof de

volle aardappelsmaak.”

iets bijzonders. Als producent van

chef-kok het zelf heeft gemaakt.

diepvriesfrites brachten we Prime

“Tegelijkertijd heeft het ook een

Chill’ koelverse frites op de markt.

zeer gemakkelijke en snelle berei-

Een product waarmee cafetaria-

dingswijze”, zegt De Graaf. “Na

houders hun gasten koelverse

drieënhalve minuut frituren kan het

Firma:

McCain Foods Holland BV

frites kunnen serveren met een

al worden geserveerd. Belangrijk,

Adres:

Puttensteinsveldweg 22

constante kwaliteit gedurende het

want chefs zijn beperkt in hun tijd.

gehele jaar. Maar naast fastser-

Door de unieke vorm van Rustic

Telefoon: (038) 845 97 00

vice, is er ook in de restauratieve

Twist kan de chef-kok niet alleen

Website: www.mccainfoodservice.nl

markt grote vraag naar producten

een hoger rendement realiseren,

Meer informatie: 8091 BS Wezep


Reportage

@FoodClicks januari 2017

@17

Benders zet met Beej Benders voorbeeld voor de sector neer

‘Een grote overdaad aan verleiding’

Beej Benders toont een mix tussen horeca en supermarkt en dat levert een feest voor de zintuigen op Formulenieuws – Acht weken geleden opende Geert Benders zijn

Als ondernemer behoort Geert

hij met een totaal nieuw concept

Een overdaad aan verleiding omdat

Beej Benders. Een toekomstige generatie supermarkt, die in niets

Benders met zijn Plus in Venlo

komt; een supermarkt, waar ver-

de versheid en puurheid van het

meer doet denken aan de supermarkt anno nu. Een winkel waar de

al jaren tot de eredivisie van

blijfshoreca, take away en am-

aanbod de consument tegemoet

consument van de ene verrassing in de andere loopt. Bijna teveel,

supermarktondernemers. Het

bachtelijkheid gebroederlijk naast

springt.

maar als stip aan de horizon een voorbeeld voor velen.

verbaast daarom niemand dat juist

elkaar en door elkaar heen staan. Bewerkelijk Het concept is wel bewerkelijk in menskracht en vraagt ook op de stillere momenten behoorlijk wat personele bezetting. Ook omdat alles vers wordt bereid. Sommige onderdelen zijn ook niet logisch, want met een fraaie ambachtelijke bakkerij en eigen koffie lijkt het logischer dan in diezelfde ruimte te gaan zitten voor een kopje koffie, terwijl je als gast

Beej Bender biedt een ongekend breed aanbod aan kaas en broodproducten

Verse vis in soorten bij elkaar op ijs geserveerd

het vers gemaakte gebakje kiest en gaat nuttigen bij je koffie. Foodservice binnen foodretail blijft een puntje, omdat vaak wordt vergeten dat de personele lasten van 6% binnen retail binnen foodservice dichter in de buurt van de 16% liggen. Daarom sneuvelen er ook zoveel initiatieven vanuit retail. Maar wat een voorbeeldwinkel voor de sector heeft Benders neergezet. Daar gaat de gehele sector van leren. Benders is een ondernemer met lef die in Venlo zijn bezoekers uit Limburg en Duitsland een feest van eet- en

Voor thuis zijn er maaltijden van de dag, sushi en soepen voor aantrekkelijke prijzen

Ook voor wijn moet je bij Beej Benders zijn, er kan zelfs zelf wijn worden getapt

drinkwaren presenteert. Een concept waarin genieten en service centraal staan.


@18

Nieuws

@FoodClicks januari 2017

Roger Gielen op de bres voor traditionele cafetariaformule:

‘Je moet in dit vak ongewoon goed zijn in de gewoonste dingen’ Cafetaria’s – Formule-eigenaar Roger Gielen van Snackpoint staat voor de

voor kinderen, iets voor het hele ge-

traditionele cafetaria. “Klanten die bij ons kopen willen voor rond de elf,

zin, iets oosters, de belegde broodjes

twaalf euro met z’n vieren eten. Dan moet je geen rare dingen doen, maar

en hamburgers en de schotels. De

juist ongewoon goed zijn in de gewoonste dingen.”

acties worden altijd in combinatie met een leuke, gratis attentie gedaan,

Gielen is een fenomeen in de sector.

gesneden bosuitjes die er op worden

zoals een zakje chips, of een flesje

Hij neemt geen blad voor de mond en

gestrooid de producten een grote

drinken. Dat werkt hartstikke positief

weet als geen ander wat belangrijk is

versbeleving geven bij de klant.

naar de klant”, aldus Gielen.

ondernemers. Zijn jaarlijkse reis naar

Aandacht

Gemakkelijker

Amerika levert hem altijd weer een

“We moeten als cafetariahouder

Meedenken met de ondernemer wil

jaarlang voldoende inspiratie op om

geen gekke dingen doen. Drie á vier

Gielen. Als verantwoordelijke voor

zijn ondernemers te motiveren en te

nieuwe snacks per jaar introduceren

de Snackpoint-formule wil hij het zijn

stimuleren het vak van cafetariaon-

binnen onze formule is meer dan

bijna 90 aangesloten ondernemers

dernemer verder te professionalise-

genoeg”, aldus Gielen. “Wel meer

gemakkelijker maken. “Wij willen

ren.

aandacht besteden om de producten

meedenken in zijn ondernemerschap;

Gielen ontwikkelt ook eigen pro-

onder de aandacht te brengen en ze

hoe kunnen wij het gemakkelijk

ducten. Pom-a-Part is de nieuwste

te laten proeven. Binnenkort hebben

maken voor hem en beter. Daarom

aanwinst binnen de formule waarmee

we weer een proefavond, waar men-

ontwikkelen wij drievaksbakjes, maar

naast de traditionele snacks ook een

sen gratis snacks mogen proeven

dan met hoge, aansluitende randen

nieuwe doelgroep wordt aangeboord.

bij ons. Dat soort initiatieven werkt

van de boven- en onderzijde, zodat er

Gielen is het laatste jaar in aantal

bij de Pom-a-Parts. Om die te kunnen klaarmaken, ook

voor zijn, bij Snackpoint, aangesloten

Roger Gielen met het door hem ontwikkelde drievaksbakje dat voorkomt dat warmte van de friet overslaat op de sla

Pom-a-Part zijn schotels verkrijg-

goed, om mensen andere producten

geen warmte van de friet en de snack

ondernemers goed gegroeid. Hij wil

baar in verschillende varianten van

te laten bestellen.”

overslaat naar de sla. Mensen heb-

de groei niet te hard omdat nieuwe

tijdens de piek, adviseren wij de emmer baconflakes van Bakx van 4

aardappel, zoetzuur, bacon & chees

Met de folder, facebook en andere

ben dan frisse, knisperige sla thuis

ondernemers minimaal zes weken

crumbles of schotels wmet varkens-

sociale media bereikt Snackpoint

in plaats van verlepte half warme

moeten worden begeleid. ““De

kilo over te pakken in zakjes van 150 gram. Als dat ook met de andere

reepjes in Babi Pangangsaus, of een

3,5 miljoen mensen per maand. Een

slablaadjes. Maar we zorgen er ook

bijdrage die ondernemers doen aan

aardappelschotel met pulled pork.

enorm potentieel klanten. “De folder

voor dat de bakjes stapelbaar zijn en

de folder, kantoor en andere zaken.

ingrediënten gebeurt, is het tijdens piekdrukte kwestie van pakken,

De schotels worden aangeboden

is daarom enorm belangrijk en wordt

passen in een plastic zak. Dat lijkt

Ik begeleid ondernemers in het op de

voor 6,50 euro en zijn direct vanaf de

altijd volgens een bepaald stramien

vanzelfsprekend allemaal, maar is het

juiste manier runnen van hun winkel.

eventueel even warm maken, en

bij veel ondernemers niet. ”

Soms is dat ook heel praktisch, zoals

uitserveren.”

start een succes. Ook omdat door

opgebouwd. Een nieuw product, iets

Hutten, Vermaat, Albronen HTC Advies ‘sparren’ tijdens Horecava met VOCC

‘Cateraar moet nú voorbereidingen treffen voor komende veranderingen’ Catering – Meer producten van lokale leveranciers, een groter aanbod

Contract Cateraars (VOCC) die in

Gezond

opdrachtgever niet bepaalt wat de

van gezonde producten, een veel intensievere samenwerking tussen

januari werd gehouden tijdens de

Hetzelfde geldt voor de vraag naar

cateraar doet, maar in dialoog met

opdrachtgever en cateraar en de verandering van het traditionele bedrijfs-

Horecava in RAI Amsterdam. Tijdens

gezonde producten. Hoewel de

elkaar onderneemt.

restaurant naar een food court met counters met een gevarieerd assorti-

het debat werd de stelling gepo-

vraag van de consument hiernaar

ment.

neerd dat opdrachtgevers aangeven

groeit, blijft in de catering het ge-

Toekomst

dat ze graag producten van lokale

zonde aanbod vaak achter. Volgens

Het debat werd afgesloten met de

leveranciers in hun restaurants wil-

VOCC is het op korte termijn voor

vraag of er over tien jaar nog wel ca-

len, maar dat cateraars niet in staat

cateraars financieel gezien wellicht

teraars bestaan. Volgens de VOCC

zijn om met deze leveranciers te

slimmer om zich te richten op een

bestaan er over tien jaar nog min-

werken omdat inkoopvoordelen dan

minder gezond aanbod, maar op lan-

stens zo veel cateraars als nu, maar

vervallen. Volgens de VOCC is een

ge termijn kunnen cateraars dit niet

de cateraars die er dan zijn, zien

grote landelijk werkende cateraar

volhouden. Willen cateraars overle-

er anders uit dan de cateraars van

zeker wel in staat om met lokale

ven, dan moeten ze bewuster om-

2017. Het traditionele roetsvrijstalen

leveranciers te werken, maar is het

gaan met gezonde voeding. Ander

lijnbuffet zal verdwijnen. Het traditi-

de vraag of een landelijk werkende

discussiepunt tijdens het debat was

onele bedrijfsrestaurant wordt meer

cateraar dat wel wil. Veel bedrijven

de partnership tussen opdrachtgever

een food court met diverse counters

maken zich er ‘makkelijk van af’

en cateraar. De meeste opdracht-

met een gevarieerd assortiment.

door een of twee lokale leveranciers

gevers zijn niet klaar voor een echt

Cateraars die hier op kunnen inspe-

te selecteren en deze groots te

partnership omdat ze de cateraars

len, zullen over tien jaar floreren.

Willen cateraars overleven, dan moeten ze bewuster omgaan met gezonde voeding

promoten. In plaats van een gezond

onvoldoende vertrouwen. De VOCC

Dit betekent echter wel dat ze nú al

Dat zijn de belangrijkste ontwikke-

het verbale ‘boksgevecht’ tussen

aanbod hebben ‘omdat de opdracht-

is van mening dat samenwerking van

voorbereidingen moeten treffen voor

lingen en wensen die de komende

de vier landelijke cateraars Hutten,

gever dat vraagt’, moet het juist vast

twee kanten moet komen. Succes

die verandering. Cateraars die vast

jaren centraal staan in de Neder-

Vermaat, Albron, HTC Advies en

onderdeel uitmaken van de filosofie

komt uit écht partnership waarbij

blijven houden aan het traditionele

landse cateringbranche. Dit blijkt uit

de Vereniging voor Ondernemende

van de cateraar.

de rollen gelijkwaardig zijn en je als

lijnbuffet zullen het onderspit delven.


Service

@FoodClicks januari 2017

ShopperEstafette

@19

EVENTS

29 t/m 1 februari 2017 Zoetwarenbeurs ISM Messe Köln Keulen Duitsland

30 januari 2017 Vision 2017 C-Mine Genk België

7 t/m 8 februari 2017 22e Nederlandse Kerstpakkettenbeurs Jaarbeurs Utrecht Nederland

13 t/m 15 februari 2017 HorecaEvenTT TT Circuit Assen Nederland

18 t/m 20 februari 2017 Organic Planet

Beurs van Berlage Amsterdam Nederland

18 t/m 20 februari 2017 Huishoudbeurs 2017

RAI Amsterdam Amsterdam Nederland

Wobbe van Zoelen van Anne&Max: “Ik zou het geweldig vinden als het werk in de horeca meer als een echt ambacht gezien wordt”

21 t/m 22 februari 2017 IJsVak Beurs 2017 Markant Uden Nederland

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een formu-

steeds meer om gastvrijheid, om

le, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de shopper

puur en eerlijk eten en bijzondere

in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje door aan

concepten. Ik zou het echter gewel-

een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom in foodser-

dig vinden als het werk in de horeca

vice. In deze editie: Wobbe van Zoelen, de oprichter van Anne&Max.

meer als een echt ambacht gezien wordt. Dit begint met de waardering voor het vak door goede scholing,

“Ik wil Joël Goudsmit hartelijk danken

heerlijk kan lunchen, kan werken, maar

wat in mijn ogen nu ontbreekt, en

voor het doorgeven van het estafet-

ook een boek kunt lezen met een goed

goede banen met perspectief. Het

testokje aan mij”, zegt Wobbe van

glas wijn. En het maakt niet uit of je al-

eten en drinken bereiden voor gasten

Zoelen. “Ik ken Joël omdat hij ons

leen komt, of met een groep bent.”

is een prachtige verantwoordelijk-

benaderde voor zijn sapjes. Het is een

heid.”

26 februari t/m 2 maart 2017 Gulfood 2017 Dubai World Trade Centre Dubai U.A.E.

5 t/m 9 maart 2017 EuroShop, The World’s No. 1 Retail Trade Fair Messe Düsseldorf Düsseldorf Duitsland

5 t/m 6 maart 2017 Bakkersvak 2017

Autotron Rosmalen Nederland

7 maart 2017 1e Trema-foodnetwerk bijeenkomst ‘Cocreatie & samenwerking’ Trema Foodnetwerk Beesd Nederland

gedreven en enthousiaste ondernemer

In Anne&Max kunnen consumenten

met een grote passie voor gezonde

terecht voor ontbijt, koffie, lunch, high

Nog geen twaalf jaar oud, telt de

voeding. We verkopen met heel veel

tea of borrel. Het aanbod aan eten en

formule inmiddels tien vestigingen en

plezier de producten van Sapje omdat

drinken is afgestemd op deze kern-

als het aan Van Zoelen ligt, komen er

het niet alleen gezonde maar in de eer-

momenten. Op de menukaart staan

nog meer bij. “Ook in 2017 zullen we

ste plaats vooral lekkere en bijzondere

lichte, gezonde en verse producten

stapsgewijs doorgroeien en samen

Zeelandhallen Goes Nederland

sapjes zijn.”

die dagelijks zichtbaar voor de gasten

met franchisenemers vestigingen

worden afgebakken en bereid. Volgens

openen in Den Bosch, Den Haag,

15 t/m 16 maart 2017 Sandwich & Snack Show Paris

Van Zoelen gaat het ‘thuisvoelen’ wat

Eindhoven, en Utrecht. Verder zullen

Paris Expo Porte de Versailles Parijs Frankrijk

café waar consumenten dagelijks wel-

in de formule centraal staat, verder dan

we doorwerken aan onze goede

kom zijn voor ontbijt, koffie, lunch, high

de setting. “Je moet ons ook kunnen

voornemens voor 2017. We willen

16 maart 2017 Emerce eRetail

tea en borrel. In 2005 werd de eerste

vertrouwen dat we goede ingredi-

mensen elke dag met een glimlach

geopend in Haarlem en inmiddels telt

enten gebruiken en onze producten

ontvangen en bijzonder lekkere en

de franchiseorganisatie tien vestigingen

ambachtelijk en zonder kleur-, geur- of

gezonde producten maken waar

in onder meer Alkmaar, Amsterdam,

smaakstoffen bereiden. We werken

je oprecht van kunt genieten. We

Arnhem, Den Haag, Haarlem, Leiden

met mooie, vaak biologische producten

willen ons biologisch en fairtrade

en Utrecht. De locatie van Anne&Max

die lekker en gezond zijn. Veel hiervan,

assortiment verder uitbreiden en het

moet makkelijk bereikbaar zijn, zowel te

zoals onze taarten, maken we in eigen

gebruik van plastic verpakkingen

voet als per fiets. Zo kunnen consu-

keuken. Producten die anderen beter

terugdringen. Daarnaast willen we

menten ook onderweg naar hun werk

kunnen maken, worden op recept voor

onze samenwerkingen met lokale

of school er stoppen voor een ontbijt

ons gemaakt zoals ons bio desem

bedrijven verstevigen die eerlijk biolo-

of een koffie to-go. Het liefst vestigt de

brood en bio speltmuesli.” Anne&Max

gisch eten produceren én goed voor

formule zich in opvallende hoekpanden.

bestaat bijna 12 jaar en groeit elk

de omgeving zorgen. Maar boven

Vorig jaar mei opende Anne&Max in de

jaar. “We hebben net in Amsterdam

alles willen we een huiskamer zijn,

aanlooproute naar Den Haag CS de

Zeeburg onze tiende zaak geopend”,

een plek waar je je elk moment van

eerste To Go locatie van de keten. In

zegt Van Zoelen. “We werken samen

de dag op je gemak voelt.”

de formule wordt gewerkt met verse,

met franchisenemers omdat we geloven

authentieke en gezonde producten.

dat horeca gaat over persoonlijkheid.

“Ik wil graag Joël Goudsmit van

Maar boven alles wil Anne&Max ‘een

De vriendelijkheid en kwaliteit van onze

Sapje bedanken voor het doorgeven

huiskamer in de stad zijn’, oftewel een

Anne’s en Max-en kan doorslaggevend

van het estafettestokje. Ik geef hem

plek waar je elk moment van de dag

zijn. Daarom vinden we het van groot

op mijn beurt aan Dennis van Essen

thuis bent. “Het was mijn droom om

belang dat er gedreven én gepassio-

van de High Five company. Hij levert

een plek te creëren waar mensen zich

neerde ondernemers in elke vestiging

met bijzonder veel enthousiasme bio

thuis kunnen voelen, echt een huiska-

staan.”

en fairtrade Taza chocolade.”

Anne&Max is een fresh food en koffie-

mer in de stad”, licht oprichter Wobbe van Zoelen toe. “Anne&Max is een plek

Volgens Van Zoelen is de Nederlandse

waar je ’s ochtend de krant kan lezen,

horeca volop in beweging. “Het draait

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann (Sligro), Gaius Voûte (Bier&Co), Bart Bakker (Royaan), Bart Koelemaij (BP), Peter Koelewijn (Rondeel), Hein van Stralen (HMSHost Schiphol), Frans Saelman (DE Professional), Nicole van Doorn (Scherpenhuizen bv), Hans Oberg (Lekkerland), Leon van Poelwijk (Mars), Jack Schepers (Zoet Moment bv), Dave Vegt (Horesca), Willem Devilee (Horesca), Dico Verwaal (Shell Den Ruygenhoek), Antonio van den Hengel (Koninklijke Horeca Nederland), Wouter Verkerk (trendwatcher), Eveline Hillen (Unilever), Bart Drion (Moyee Coffee), Freke van Nimwegen (Instock), Teyler Padberg (Farm Brothers)

10 t/m 12 maart 2017 The Amsterdam Coffee Festival Westergasfabriek Amsterdam Nederland

13 t/m 14 maart 2017 FoodExpo Zeeland

Spant! Bussum Nederland

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW). Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@Foodclicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Arno Cornelissen, 0314-355 826 (direct), arno.cornelissen@pshmediasales.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob@oohcompany.com Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl.


DE NIEUWE KNUSPER SCHNITZEL

Homestyle

OOGT HOMEMADE – ORIGINELE KNUSPER-PANADE OOGT GROTER DAN EEN STANDAARD SCHNITZEL ZONDER ROOD VLEES, VAN DE BESTE VARKENSFILET NIET TE ONDERSCHEIDEN VAN UW ZELFGEMAAKTE SCHNITZEL

WWW.SALOMON-FOODWORLD.COM | +31 (0)88 - 995 35 49

VRAAG EEN Gratis Sample AAN

Foodclicks januari 2017  
Foodclicks januari 2017