Foodclicks december 2016

Page 1

C R O S S M E D I A A L

P L AT F O R M

V O O R

D E

O U T- O F - H O M E S E C T O R

volg ons @ www.FoodClicks.nl | #twitter/FoodClicks.nl | december 2016 | 5e jaargang nr: 10

Horeca langs de highway Ontwikkeling - Tankstations verleggen en masse de focus. Brandstof is niet meer leidend, het is food wat de klok slaat. En daarbij worden verschillende keuzes gemaakt. Waar lokale en regionale spelers, maar ook onder meer Shell, kiezen voor kwaliteit en gastvrijheid met horeca-achtige concepten langs de highway, hebben Texaco en BP vooral een focus op gemak en efficiëncy met samenwerkingen met retailpartijen als Albert Heijn en Spar.

>> @8

Landal Coldenhove is pilotlocatie

Herijking Market Food Group

Landal GreenParks komt met nieuwe horecaconcepten

Duidelijkere positionering voor bakkerijformules 't Stoepje en Le Perron Formulenieuws - De bakke-

energie geleidelijk afgeeft waardoor

Horeca-invulling

rijconcepten ’t Stoepje en Le

het hongergevoel langer wegblijft.

De kwaliteitsformule Le Perron krijgt

Perron verschijnen volgend jaar

Vanwege het laten varen van de

een veel nadrukkelijkere horeca-

in nieuwe gedaantes. De formule-

scherpe focus op prijs – prijs blijft

invulling. De eerste vestiging opende

wijzigingen maken onderdeel uit

overigens wel belangrijk – en juist

15 december in Heuvel Galerie in

van een bredere herijking van de

in te zetten op ambachtelijkheid,

Eindhoven. Met de aanpassingen

Market Food Group, de eigenaar

laat Market Food Group ook het

gaat de Market Food Group zich

van de concepten.

logo en de bekende kleuren geel

veel meer positioneren als formu-

en rood van ‘t Stoepje los.

lehuis. Zo werd onlangs ook een schoolkantine in Leeuwarden door

Bij ’t Stoepje wordt het assortiment Leisure - Landal had het al eerder aangekondigd; na de volledige

sterke gelijkenis vertoont met een

verkleind en ambachtelijker en

Het logo krijgt nu de vorm van een

het Spakenburgse bedrijf ingericht.

kas, wordt de relatie versterkt dat

‘vitaler’ gemaakt. Er komt zelfs een

opgesneden broodje, omdat in het

restyling van de winkel op de

het gerecht van grond-tot-mond

speciale vitaal-lijn met broodpro-

nieuwe concept van ’t Stoepje ook

In de volgende editie van

vakantieparken zou het leisure-

maar een beperkte weg heeft

ducten die gebakken worden met

koffie en belegde broodjes worden

@FoodClicks meer over de

afgelegd.

Teff. Teff is een graansoort dat zijn

aangeboden.

Market Food Group.

bedrijf ook de horecagelegenheden aanpakken en vernieuwen. Deze maand openden de eerste

Volgens Rodger Schoester, cor-

nieuwe horecaconcepten op

porate manager Food & Bever-

Landal Coldenhove.

age van Landal GreenParks, is er goed gekeken of het concept

De eerste brasserie nieuwe stijl

eenvoudig is uit te breiden naar

werd begin deze maand geopend.

andere parken. Landal heeft 86

Uitgangspunt zijn de eigen ideeën

parken in negen landen, waarvan

van Landal zelf. Later in de maand

15 parken in Nederland. In 2017

werd ook de nieuwe snackbar

worden vier parken omgebouwd

geopend. In de brasserie schom-

met de nieuwe horecaconcepten.

melende stoelen bij de tafels,

Twee voor de zomer en twee in het

een open keuken en doordat er

najaar.

gegeten wordt in een gebouw dat

>> @15

In gesprek met Jan-Willem Hilbron over werken bij HMSHost

Carista en Lattiz winnaars Foodservice Marketing Award 2016

>> @6 en 7

>> @9

En verder..... >> @3 De Out of Home monitor >> @5 Sligro en Marketing4Results lanceren Foodservice Community >> @10 t/m 14 Proef de toekomst tijdens Horecava 2017 >> @19 Events


@02

Nieuws

@FoodClicks december 2016

Gastheer en TV-kok Joop Febo opent eerste Febo Drive Drive-thru omarmd Braakhekke overleden

door fastserviceketens Convenience – De drive-thru is allang niet meer alleen het domein van McDonald’s. Grote partijen als KFC en Burger King, maar ook Subway en Febo openen de ene na de andere sluis waar gasten hun broodje, frietje of snack via de praatpaal kunnen bestellen.

Broodjesketen Subway opende

zoek naar de perfecte locatie,

rijden dagelijks circa 36.000

medio december een vesti-

vertelt Dennis de Borst, eigenaar

auto’s langs”, zegt Metz. “Onder

ging met drive-thru bij de afrit

van Febo in Het Parool. Maar

deze automobilisten zijn ongetwij-

Oostzaan aan snelweg A8. De

de ideale locatie voor een

feld fans van de Spicy Italian,

nieuwe Subway drive-thru zit

automatiek mét plek voor een

de Chicken Teriyaki en andere

op loopafstand van de zaterdag

drive-through is nu gevonden:

lekkere Subs. Zij rijden zo door

ervoor geopende allereerste

aan een drukke doorgaansweg

de drive-thru voor een Sub ‘to

Febo Drive van automatiek-

richting Oostzaan. Oostzaan is

go, of ze parkeren gratis op een

keten Febo. Zomaar twee

ook voor ondernemer Robert

van de vele plekken om in ons

en Paul Fagel bracht hij de culinaire keuken

recente nieuwsberichten. Het

Metz de perfecte locatie voor

restaurant van een versbereide

Joop Braakhekke. In alle berichten naar

dichter bij de mensen en inspireerde hij an-

maakt duidelijk dat de ketens de

een Subway met drive-thru. “Hier

Sub te genieten.”

aanleiding van zijn overlijden is stilgestaan

dere professionals om aandacht te besteden

gasten in alles willen servicen.

bij zijn unieke wijze van gastheerschap.

aan lekker eten en drinken, in een gastvrije

Voor wie snel, gemak en rust

Persoonlijk – Deze maand overleed tv-kok

omgeving. Dat liet hij zien en dat liet hij men-

prefereert boven een lange rij,

Joop is Joop. Het is een veelgehoorde op-

sen beleven. Joop Braakhekke maakte, sa-

bezette tafels en jengelende

merking sinds het overlijden. Hij bleef altijd

men met in dezelfde maand overleden Peter

kinderen kan op steeds meer

zichzelf, een gastheer in hart en nieren. Hij

van Straaten, onderdeel uit van een unieke

plekken het broodje, frietje of de

blonk erin uit. Zijn vermogen om het ieder-

generatie. Mensen die de kunst verstonden

snack via de praatpaal bestellen,

een naar de zin te maken, waar dan ook, het

‘grote en onbereikbare zaken’ dicht bij de

meteen afhalen aan het loket en

was zijn kenmerk. Hij liet altijd merken dat je

mensen te brengen, zonder het unieke te

in de auto opeten. Gemak in de

welkom was; een op en top gastheer.

laten varen. Kunstenaars met een hoofdletter

ultieme vorm.

K. Mensen die een leegte achterlaten, die Maar Joop Braakhekke was meer. Het was

niet iedereen zomaar kan opvullen.

een man met een verhaal en een eigen visie. Samen met kooklegendes als Cas Spijkers

Vijfjaar Vijf lange jaren waren ze op

Steffen van Beek, uitgever

Welke twist geef jij aan je gerecht? AUTHENTIEK LUST VOOR HET OOG

SMAAKVOL Gekrulde aardappelwedge Verras Twist van McCain: s waarme je gasten eens met de Rustic e je elk gerecht extra bijzonder maakt. Smaakvol, authentiek en een lust voor het oo g.

PROEF

ZE TIJDENS DE HORECAVA 2017: HAL 10, STAND 10.240

RUSTIC TWIST


Nieuws

@FoodClicks december 2016

@03

@FoodClicks en More2Market starten nieuw initiatief

Out of Home Shopper monitor zet gast centraal Onderzoek – @FoodClicks en More2Market starten een nieuw

rijk om het verband te kunnen leggen

initiatief: de Out of Home Shopper monitor. Een onderzoek vanuit

tussen plaats van bezoek, herkomst

foodservice, voor versterking van foodservice en met als basis de

van eten en drinken en de functie

ketenpartijen zelf.

van het verkooppunt, bijvoorbeeld de kiosk ligt op het station, en de koffie

De Out of Home Shopper monitor

sten van het onderzoek snappen

wordt gekocht voor in de trein.” Ook

is ontstaan vanuit de succesvolle

welke knoppen het gedrag van de

het bestellen, onder meer online, en

formule benchmark monitor. De

shopper positief beïnvloeden”, vertelt

de kruisverbanden tussen foodser-

uitkomsten van dit onderzoek zijn

Rien de Koning van More2Market.

vice en retail komen op deze manier

onder meer in december 2015 ge-

Verschillende grote spelers in food-

in beeld. “Dit inzicht in cross selling

publiceerd in @FoodClicks. Daarop

service hebben daarom inmiddels

over kanalen is uniek, want stan-

is zo positief gereageerd dat er de

al toegezegd deel te nemen aan het

daard verkoopgegevens brengen dit

afgelopen maanden vele gesprek-

initiatief.

niet in kaart”, aldus De Koning.

deze gesprekken? De ontwikkeling

Shopperperspectief

Rapportage

van de foodservicemarkt, maar ook

“Door de partijen actief te betrek-

Over de jaarwisseling heen wordt

het sturen op de consument, op de

ken bij het onderzoek wordt kwaliteit

het onderzoek in de steigers gezet.

shopper door de partijen in de keten

en commitment gecreëerd”, zegt

Het veldwerk start in de eerste

met elkaar.

Steffen van Beek, uitgever van @

maand(en) van het jaar, en loopt door

Branchevereniging Koninklijke Horeca Nederland (KHN) verwacht een

ken over zijn gevoerd. Insteek van

Hoe rooskleurig?

FoodClicks. “Het onderzoek stelt de

gedurende het jaar. De rapportage

voorspoedige Kerst voor de horecabedrijven. Het zou het jaar extra goed

De positieve reacties en de inschrij-

shopper centraal, om zo de markt

volgt per kwartaal en de eerste die

maken, recente cijfers over de omzetontwikkeling bij de foodservicebe-

vingen op het onderzoek hebben @

vanuit dit perspectief te volgen. Naar

wordt gepresenteerd is die tot en

drijven over het grootste deel van 2016 geven immers al een licht positief

FoodClicks en More2Market ertoe

kanaal of segment, naar formule,

met juni 2017. Naast het feit dat dit

beeld. Maar goed, dat is 2016. De branche – en ook wij – kijkt ook alweer

doen besluiten om het onderzoek

naar regio en naar productgroep.

onderzoek in Nederland zal starten,

vooruit en richt de blik op 2017. Op de een of andere manier lijkt het wel

voort te zetten en een extra verdie-

Zowel vanuit de dag en het tijdstip

is een dergelijk onderzoek (met sup-

alsof de jaren steeds sneller voorbij gaan. Dat is natuurlijk niet zo, maar

ping te geven. Dit onder de naam

als vanuit de reden en de evaluatie

port van dezelfde initiatiefnemers als

het tempo waarin alles verandert loopt wel sneller op. Een shopconcept

de Out of Home Shopper monitor.

van het bezoek. Allemaal omgezet

in Nederland) in het tweede kwartaal

dat vroeger tien, vijftien jaar meeging, moet nu na zes, zeven jaar worden

”Deze monitor geeft een vertrekpunt

naar de shopperprofielen”, zegt hij

2016 al in België gestart. Weliswaar

herijkt. Een tankstation dat in het verleden tien jaar meeging, is nu sneller

voor het bouwen aan de food-

verder. En het gaat er niet alleen om

volledig specifiek voor België, maar

gedateerd of beantwoordt niet meer aan de wensen van de klant of gast.

servicepositie, tussen de partijen

waar de shopper komt, of wat hij/

wel met alle onderzoekkennis en

Deze tempoversnelling zorgt er voor dat afschrijvingen over een kortere

onderling, maar ook voor de partijen

zij eet, maar ook waar haalt hij/zij het

-mogelijkheden om overkoepelend in

periode moeten worden berekend en ondernemers sneller resultaten

zelf; want men leert via de uitkom-

vandaan. Van Beek: “Die is belang-

de Benelux te werken.

moeten halen. “Met een mooie winkel is niets mis, maar ‘een mooie winkel is pas een mooie winkel op het moment dat je er genoeg geld mee

Duitse koffieketen wil groeien naar 60 locaties

verdient’, zei een ondernemer mij laatst. En dat klopt. Te vaak zie ik fraaie

Coffee Fellows opent eerste locatie op station Eindhoven

om de noodzakelijke herinvesteringen te kunnen doen op de momenten

Formulenieuws – De eerste

verdwenen als gevolg van bedrijfssluiting. Het feit dat sommige restau-

CoffeeFellows in Nederland is

rateurs zich meer op het niveau van ‘breder toegankelijk’ gaan richten is

geopend. De Duitse koffieketen

ook een veeg teken. De markt van exclusief is niet altijd die van gemak-

opende op het station in Eindho-

kelijk geld verdienen.

winkels met dure interieurs waar geen geld wordt verdiend, of te weinig dat dit nodig is. Opvallend in dat kader vond ik ook het lijstje ‘vervallen sterren’ van Michelin dit jaar. Van de zeven restaurants die een ster verloren, waren er vier

ven. Binnenkort opent de keten ook een locatie op station Breda.

Het doorrekenen van investeringen of bedrijfsvernieuwingen is een belangrijk aspect. Ook de juiste inschatting maken wanneer er weer kan

Coffee Fellows is in Duitsland op

worden verdiend na alle verbouwingsinspanningen en eventuele noodza-

Starbucks na de grootste koffieketen

kelijke trainingen is belangrijk. Met andere woorden: reken je niet te snel

van het land. Coffee Fellows is een

rijk. 2016 was een optimistisch jaar. De voortekenen voor 2017 zijn ook

koffieketen dat in het assortiment ook

niet verkeerd, maar ook dan zal het geld nog niet rijkelijk vloeien bij de

producten als bagels voert. Eerder al

consument.

meldde @FoodClicks dat de keten naar Nederland zou komen en dat er een

Weloverwogen beslissingen nemen en verwachtingen niet te rooskleurig

overeenkomst met NS Stations was

voorstellen is het devies op dit moment. Pas dan kan 2017 een mooi en

gesloten voor twee vestigingen. De

gezond jaar worden voor iedereen binnen de foodservicemarkt. Vanuit

koffieketen wil doorgroeien naar zo’n

@FoodClicks wensen wij u allen fijne feestdagen toe en een goede start

zestig locaties in Nederland en daar-

van het nieuwe jaar met traditiegetrouw de Horecava, die de tweede

voor locaties op luchthavens, stations,

week januari wordt gehouden in de RAI in Amsterdam. Wij hopen u daar

on-the-go, zoals tankstations en andere

ook te mogen ontvangen in de nieuwe hal 7. Graag lichten wij dan een

high traffic-locaties.

aantal nieuwe initiatieven toe waarover wij in deze uitgave berichten, zoals het Out of Home Shopper Benchmark-onderzoek en het onderzoek naar

Coffee Fellows wil die locaties reali-

de relatie ondernemers met hun leveranciers en groothandels. De koffie

seren vanuit een pachtformule, en niet

staat klaar.

zozeer direct vanuit een franchisecontract. Hiervoor is voor de Nederlandse

Steffen van Beek

en Belgische markt het bedrijf Coffee

Reageren op deze opinie? Mail naar steffen@foodclicks.nl

Fellows BeNe B.V. opgericht welke de investeringen voor haar rekening neemt en de huurcontracten zal aangaan.

COMMENTAAR


Swedish designers of taste.

CONTACT

Als designer moet je exact weten wat je doet. Want elk detail telt en maakt het verschil. Je creaties moeten slim, puur en verrassend zijn. Een genot voor elke dag. Daarom is Zweeds design zo bijzonder. En dat geldt ook voor ons. Wij zijn Lantmännen Unibake, de tweede grootste bakkerijgroep van Europa. Met 36 industriële bakkerijen in meer dan 20 landen en authentieke Zweedse roots. Onze merken Pastridor & Schulstad zijn echte kwaliteitsreferenties. Elke dag laten onze 6.000 medewerkers de hele wereld genieten van Royal Danish en French pastry, rustieke broden, stokbroden, hartige snacks en fastfood buns. Wij bieden hoogwaardige bakkerijproducten en innovatieve oplossingen. Zo creëren we elke dag waarde, veiligheid en plezier voor veeleisende klanten en consumenten. Dat is onze passie. Onze vorm van design.

W W W . L A N T M A N N E N - U N I B A K E . N L

LANTMÄNNEN UNIBAKE N EDER L AN D Biesbosweg 16-E 5145 PZ Waalwijk T: +31 (0)416 560 088 E: info-nl@lantmannen.com W: lantmannen-unibake.nl


Nieuws

@FoodClicks december 2016

Nieuw initiatief voor laagdrempelig contact met de doelgroep

Sligro en Marketing4Results lanceren Foodservice Community Marketing – Sligro en Marketing4Results slaan de handen ineen en lanceren

volgens Dekker mogelijk om zowel

de Foodservice Community, een nieuw initiatief dat leveranciers de moge-

online als face to face vragen aan

lijkheid biedt op laagdrempelige en objectieve wijze in contact te staan met

de doelgroep te stellen. Afhankelijk

hun professionele doelgroep.

van het vraagstuk van een leverancier wordt de meest optimale methodiek geselecteerd en uitgezet onder de communityleden. Dekker: “Door de grootte van de communities is het ook mogelijk om kwantitatieve uitspraken over bijvoorbeeld de bekendheid van een merk of het gebruik van een product in een bepaald segment te genereren.”

Janka Dekker (l.) van Marketing4Results en Gemma Schneemann van Sligro Foodservice tekenen de overeenkomst

Onderbuik Sligro is er veel aan gelegen de

@05

Denk vanuit het consumptiemoment! Ik werk nu een half jaar aan de publiekscatering in de Amsterdam ArenA. Als liefhebber van de foodservicemarkt is het een geweldige omgeving om in te werken. Op een bijzondere locatie en onder bijzondere omstandigheden bieden wij eten en drinken aan aan onze gasten: de fans op bezoek bij hun favoriete club of artiest. Het mooie aan de foodservicemarkt blijft toch altijd dat het aankoop- en consumptiemoment gelijktijdig plaatsvinden. Hier doen we het toch allemaal voor zou je toch zeggen? Toch lijkt het voor een aantal fabrikanten niet zo vanzelfsprekend. Het kost de partijen veel moeite om expert te zijn in de categorie waarin zij actief zijn. Ja, ze weten over het algemeen veel over het product wat zij aanbieden, maar de kennis over het consumptiemoment en de verschillende noodzakelijke aspecten om tot een eindproduct te komen schiet nog wel eens tekort. In mijn beleving ben je pas expert in een categorie als je hierover kennis hebt. Cruciaal is het om te denken vanuit het eindproduct, ofwel het product zoals gasten dat gaan consumeren. Daarbij gaat het om bereidingswijze en de manier waarop het product wordt aangeboden aan de gasten. Dit vraagt om concepten, aan de achterkant en aan de voorkant. Het vraagt om actief meedenken vanuit de omstandigheden waarin dit eindproduct moet worden

foodservicemarkt door middel van

gemaakt en door de gast wordt meegenomen en geconsumeerd. Vaak wordt

insights verder te professionalise-

hier veel te weinig aandacht aan besteed.

ren. Keuzes worden gemaakt op baHoe blijf je als leverancier in een

hun deelname aan vraagstukken

sis van behoeftes van de doelgroep

In de omgeving waarin wij actief zijn gaat het om een kwalitatief product in een

snel veranderende foodservicemarkt

sparen voor Sligro-waardebonnen

en de tijd van beslissingen op basis

korte tijd beschikbaar te maken. Daarbij is de kwaliteit van het eindproduct

relevant voor je huidige of potenti-

die in de zelfbedieningsvestigingen

van onderbuikgevoel is volgens de

uiteraard een uitgangspunt, maar zorgt de korte tijd die beschikbaar is voor

ele klanten? Vaker en intensiever

kunnen worden besteed.

groothandel echt voorbij. De vraag-

bereiding voor beperkingen. Dit vraagt om slimme oplossingen die betaalbaar

contact met de doelgroep biedt hier-

stukken die middels de Foodservice

moeten blijven. Een continue uitdaging, zeker in een omgeving die vaker

voor volgens Marketing4Results en

Uitdaging

Community worden beantwoord,

gesloten dan open is.

Sligro de juiste handvatten. Reden

“De grote formules en ketens in

worden met Sligro gedeeld. Zo zijn

voor het marketingadviesbureau

een segment worden vaak nog wel

zij op de hoogte van de kwesties die

De manier waarop het verkooppunt aan de achterkant is ingedeeld is een ba-

en de groothandel uit Veghel om

rechtstreeks benaderd, maar het

onder leveranciers leven. Als een

sisvoorwaarde voor kwaliteit en snelheid. Hoe zijn de werklijnen voor productie

gezamenlijk de Foodservice Com-

genereren van inzichten onder inko-

leverancier er bezwaar tegen heeft

en hoe is de samenwerking tussen de verkopers die de order aannemen van

munity te introduceren, een initiatief

pers van zelfstandige outlets in een

dat de verzamelde insights voor het

de gast en de medewerkers die het product bereiden. De juiste hardware die

dat een leverancier in staat stelt om

segment is een grote uitdaging”,

betreffende vraagstuk met de groot-

zorgt voor kwaliteit en snelheid hoort daarbij. Apparatuur en toebehoren die

snel en betaalbaar met de profes-

licht Janka Dekker van Marke-

handel worden gedeeld, kunnen zij

faciliteren dat er goed en snel gewerkt kan worden.

sionele doelgroep te schakelen. De

ting4Results toe. “Barrières om

dit aangeven. Dekker: “Belangrijk

Foodservice Community start in

met deze doelgroep in contact te

om hierbij te vermelden is dat Sligro

De gast die iets wil eten of drinken moet worden geholpen met de keuze. Wat

restaurants, eetcafés, grand-cafés

komen worden met de Foodservice

juist samen met leveranciers met

zijn de opties die aansluiten bij de behoefte op dat moment. Waar kan ik wat

en brasserieën, in cafetaria’s, shoar-

Community geminimaliseerd. Denk

de uitkomsten aan de slag wil om

kopen? En welke specifieke keuzes zijn er te maken? De keuze moet duidelijk zijn, en de gast moet geholpen worden in de keuze. Wat zijn aspecten die dan

mazaken en grillrooms en in bars en

hierbij aan de onbereikbaarheid

gezamenlijke groeit te realiseren.

cafés. Elke community telt minimaal

van de doelgroep, tijdsintensiteit

En we hebben ook al een eerste

honderd foodserviceprofessionals

om met je doelgroep te schakelen

insight. Want wist je dat restaurant-

die in hun outlet allemaal centrale

en budgetten waarvan een relatief

chefs veel meer de folder van een

beslissers op het gebied van inkoop

groot deel opgaat aan werving.” Via

groothandel als inspiratiebron zien

zijn. Communityleden kunnen met

de Foodservice Community is het

dan de folder van een fabrikant?”

ING Economisch Bureau: voor het vierde jaar op rij omzetgroei

‘Horeca ontwikkelt zich ook volgend jaar positief’

een rol spelen en hoe kunnen we daar proactief in faciliteren? Tenslotte is de manier waarop het product kan worden meegenomen naar de plek van consumptie en de wijze waarop de consumptie zelf plaatsvindt heel belangrijk. Welke verpakkingsmaterialen werken daarbij ondersteunend en zijn gemakkelijk. Een heerlijk product dat heel moeilijk te eten of te drinken is, levert uiteindelijk een onvoldoende op! Het lijkt zo logisch om vanuit het consumptiemoment te denken, maar toch is dat te weinig vanzelfsprekend. Het frustreert mij wel eens eerlijk gezegd. Hoe serieus neem je je taak als je blij bent dat je een klant hebt ‘gewonnen’ en je producten kan leveren. Dan begint het pas! Dus zie deze column vooral als een oproep om hier aan te gaan werken. Samen met je klanten en samen met de gasten van je klant. Er is toch niets leukers zou je zeggen?

Cijfers – De horeca ziet in 2017 voor het vierde jaar op rij omzetgroei tege-

groot en eerdere conjuncturele

moet. Het omzetvolume stijgt met drie procent en de prijzen nemen ook

dips is men snel te boven gekomen

Dit is de laatste column van Rob Besseling voor @FoodClicks. Rob is onder

verder toe. De sector profiteert van de overwegend gunstige economische

om vervolgens weer volop verder

meer via deze rubriek al jaren betrokken bij het vakblad. Wij danken hem voor

omgeving.

te groeien, aldus de onderzoekers

zijn inzet en het delen van zijn kennis en knowhow met ons en onze lezers.

van ING. Die versnelling is ook Dit meldt het Economische Bureau

daar op in en we zien dat ook dat

mogelijk doordat het aanbod zich

van ING. Op de binnenlandse

het aanbod snel toeneemt.”

relatief makkelijk aanpast aan de

Rob Besseling is al jaren actief in de out-of-home branche. Een lange tijd

vraag. In twee jaar tijd nam het

heeft hij gewerkt bij Coca-Cola Enterprises, waar hij onder meer Out of

Meer consumpties

aantal vestigingen met meer dan

Home Directeur is geweest. Vervolgens heeft hij als Directeur van FFC met

teel bovengemiddeld, de koop-

De omzetgroei in de horeca is

12 procent toe. Meer dan de helft

name gewerkt aan de herpositionering van Kwalitaria. De jaren erna is hij als

kracht stijgt en de werkloosheid

breed gedragen. Restaurants, ca-

van die groei vond plaats in de

consultant werkzaam geweest in de

daalt. Ook het buitenlands toerisme

fés en cafetaria’s verkopen in 2017

Randstad. Ook de hotels kunnen

branche. Eerst onder de vlag van Brand-

groeit vooralsnog. Politieke onrust

meer consumpties. Vooral de cafe-

rekenen op een positief 2017. Er

doctors en sinds 2014 als oprichter van The Out of Home Company. Sinds juni

markt is het beeld positief. Het consumentenvertrouwen is momen-

binnen en buiten Europa vormt ech-

taria’s gaan een mooi jaar tege-

vinden volgens de onderzoekers

ter een risico. Thijs Geijer, Sector-

moet. In 2016 groeit het omzetvo-

meer overnachtingen plaats. Het

2016 werkt Rob als Directeur Business Development van Catering Club aan de

econoom Horeca: “De verbetering

lume van de fastservicebranche al

totale omzetvolume groeit naar

van de koopkracht betekent dat de

beduidend sneller (plus 7 procent)

verwachting met drie procent.

publiekscatering in de Amsterdam ArenA.

frequentie waarmee consumenten

dan in de totale horeca, voor 2017

Eetgelegenheden lijken bovendien

Rob schrijft over thema’s die hij tegen-

buiten de deur eten, drinken of

wordt verdere groei voorzien. De

goede papieren te hebben en

komt in zijn dagelijkse praktijk.

slapen, stijgt. De horeca springt

veerkracht binnen de branche is

groeien zelfs iets sterker.


@06

Het Gesprek

@FoodClicks december 2016

Jan-Willem Hilbron, senior director development HMSHost International:

‘Hospitality is het moeilijkste vak dat er is, maar je kunt wel het verschil maken’ Interview – De meeste mensen kennen HMSHost vooral van de eet- en drinkgelegenheden op luchthaven Schip-

en Burger Kings over. Met het oog op

om dat telkens weer goed neer te zet-

hol. Dat het bedrijf onderdeel uitmaakt van het internationale Autogrill en dat Autogrill in Nederland de AC restau-

de op handen zijnde uitbesteding van

ten. Dat doen we niet alleen vanuit het

rants exploiteerde en deze onlangs verkocht aan hotelketen Van der Valk, weten veel minder mensen. “De markt

alle retailactiviteiten van NS Stations

hoofdkantoor op Schiphol, maar altijd in

ziet ons toch als twee gescheiden bedrijven”, aldus senior director development Jan-Willem Hilbron van HMSHost

aan derden, heeft HMSHost met die

samenspraak met lokale mensen in de

International in gesprek met Enrique Figee op Gasterij Brabant.

uitbreiding van deze activiteiten wellicht

landen. Zij weten als geen ander wat

een mooie uitgangspositie.

de behoeften zijn en welke gebruiken

Wereldwijd telt Autogrill 4.200 eet- en

verstandhouding toegankelijk. Hierdoor

wil beperken, maar ook wil groeien

drinkvestigingen op duizend verschil-

kunnen we snel op veranderingen

buiten de bekende muren van Schiphol,

Travelhubs

Aziatische landen vaak samenwerken

lende locaties in 31 landen. Jan-Willem

reageren en anticiperen.”

bewijst het bedrijf met de recente plan-

Van exploitant op luchthavens is

met grote merken, omdat merken garant

nen om de horeca te gaan exploiteren

Hilbron is verantwoordelijk voor de

er worden gehanteerd. Zo moet je in

HMSHost de afgelopen jaren gegroeid

staan voor kwaliteit.” Voedselschanda-

HMSHost-locaties in West-Europa,

Groei

bij het Designer Outlet Center in Roer-

naar een organisatie die horecalocaties

len en misstanden op sommige plekken

India, het Midden-Oosten en Azië. Hij

Europa is binnen de Autogrill Group

mond. Het bedrijf heeft hiervoor een

ontwikkelt op plekken waar mensen

hebben er voor gezorgd dat mensen

is hierbij verantwoordelijk voor de sales.

zodanig verdeeld dat grofweg alles ‘be-

samenwerkingsovereenkomst opgezet

bijeenkomen en tijdelijk verblijven. “De

het vertrouwen zijn kwijtgeraakt in de

De operationele verantwoordelijkheid ligt

neden’ Nederland wordt gerund door

met McArthurGlen, dat naast Roermond

gast van vandaag is niet meer de gast

producten en dus kiezen zij heel bewust

bij de regionale managing directors.

Autogrill. De AC Restaurants vormden

op 21 andere locaties outletcenters

van gisteren en wij moeten als organi-

voor een merk. Hilbron: “In Europa zie je

Omdat de meeste locaties zich op de

vanuit het verleden een uitzondering

exploiteert. Met het Outlet Center zet

satie inspelen op deze veranderende

juist een beweging dat het gaat om na-

luchthavens bevinden, is het organisato-

omdat deze al vanuit België werden

HMSHost een stap buiten de luchtha-

ontwikkeling op luchthavens, treinsta-

tuurlijk en lokaal. Merken spelen daarin

risch goed te managen. Bovendien val-

aangestuurd en behoorden dus ook tot

vens, maar feitelijk is die ook al niet meer

tions of outletcenters”, zegt Hilbron.

nog steeds een rol, maar niet meer in de

len alle locaties onder een lokale general

de Autogrill operatie. HMSHost is met

zo bijzonder omdat het bedrijf eind vorig

“Deze gebieden zijn de plekken waar wij

betekenis van zekerheden en garanties.

manager, die verantwoordelijk is voor de

tientallen winkels en formules prominent

jaar samen met NS Retail ook al een

vierkante meters huren om daar hore-

Belevenis is hier veel belangrijker net als

dagelijkse gang van zaken. “Door onze

aanwezig op Schiphol en exploiteert

drietal verblijfshorecalocaties opende

calocaties te exploiteren, gericht op een

de thema’s verantwoord en gezond. Die

groei is het hard werken”, laat Hilbron

vier horecalocaties op Rotterdam The

op station Utrecht Centraal. Daarnaast

bepaalde behoefte. En die behoefte kan

thema’s vullen wij in met lokale mensen,

weten. “Gelukkig wordt er ook veel ge-

Hague Airport. Dat HMSHost zich in

nam het van de NS de exploitatie van

verschillend zijn over de dag op basis

ook om te voorkomen dat wij onze eigen

lachen bij HMSHost en is de onderlinge

Nederland niet alleen tot de luchthavens

een aantal La Place-restaurantlocaties

van de ‘need’. Voor ons de uitdaging

verhalen en interpretaties invullen in

Jan-Willem Hilbron (r.) in gesprek met Enrique Figee (l.) en uitgever Steffen van Beek: ‘De gast van vandaag is niet meer dezelfde gast als die van gisteren’


Het gesprek

@FoodClicks december 2016

onze nieuwe concepten. Het voorkomt

samenwerkingspartners voor een

tegen de voorruit had geplakt. Maar wel

dat we werken met oogkleppen op.”

licentieovereenkomst voor een bepaald horecaconcept bijvoorbeeld, dan zitten

vestigingen! Toen wij deze restaurants

wij soms aan tafel met mensen die je

zagen, wilden we gelijk stoppen en mis-

niet direct in verband brengt met het

schien niet eens meer met die mensen

dat het aan de achterkant klopt. Dat

een keten met in China maar liefst 480

iedereen met dezelfde intenties aan het

Klopt Toch rijst dan de vraag op wanneer een concept goed is? “Los van de cijfers, je moet per slot van rekening onderaan de streep iets overhouden, is het vooral belangrijk of in zijn totaliteit het concept klopt en of de gast engaged wordt om te verblijven”, zegt Hilbron. “Om risico’s te verkleinen, werken wij in de eerste plaats met een deskundig team op het hoofdkantoor en mensen die bekend zijn met de lokale markt. Daarnaast stellen wij altijd dezelfde vragen op verschillende niveaus binnen zo’n team dat het nieuwe concept ontwikkelt. Als je dan dezelfde antwoorden terugkrijgt weet je dat het goed zit. Een nieuw concept is niet alleen het mooie plaatje

@07

‘Kleinere horecalocaties hebben minder mijn interesse, maar grote locaties waar miljoenen transacties plaatsvinden daar heb ik iets mee’ praten, maar uiteindelijk hebben we dat

Jan-Willem Hilbron: ‘In een nieuw concept gaat het er vooral

Toch moet je daar doorheen kijken en

toch gedaan. Je moet dus oppassen als

om dat het aan de achterkant klopt’

vertrouwen op het advies dat je van je

foodspecialist, want zo zie ik mijzelf wel,

concept werkt. Samen bouwen is ook

lokale medewerkers krijgt. Soms tref je

jezelf als standaard te nemen. Nee, je

elkaar vertrouwen. Datzelfde geldt voor

dan horecaconcepten aan waarvan je

moet vooral vertrouwen op de mensen

Excelleren

Successen

delegeren, dat staat voor mij heel dicht

denkt ‘dat moeten we maar niet doen’,

die je daarin adviseren. Zelfs al spreken

HMSHost wil excelleren op hospita-

De locaties die HMSHost verzorgt,

bij vertrouwen.”

maar dan blijkt zo’n keten wel heel veel

die mensen gebrekkig Engels, kleden

lity, maar ook waarde toevoegen op

zijn drukbezochte plekken en daar

aan de voorkant, het gaat er vooral om

werken volgens de regels in Europa.

vestigingen te hebben. KungFu was

zij zich slecht en ruiken ze een beetje

locaties waar mensen samenkomen.

ligt ook Hilbron’s passie. “Kleinere

Lokale verkenners

zo’n voorbeeld. Een keten, waarvan

‘funny’, het zijn wel je lokale verkenners.

“Wij willen graag uitblinken in de wijze

horecalocaties hebben minder mijn

“Soms moet je mensen leren te

de site weinig goeds doet vermoeden

We kunnen moeilijk tientallen miljoe-

waarop de locaties worden gerund en

interesse, maar grote locaties waar

vertrouwen. Internationaal al helemaal,

en waarvan de locatie die we bezoch-

nen investeren in gebieden waar we

worden ingevuld”, aldus Hilbron. “De

miljoenen transacties plaatsvinden

omdat niet elk land en alle gebruiken

ten een beeld gaf dat iemand op een

de mensen niet goed begrijpen, maar

locaties moeten gastvrijheid uitstralen

daar heb ik iets mee. Het is ook veel

gelijk zijn”, vervolgt Hilbron. “Als wij

vrijdagmiddag een folder van Bruce

uitsluitend zouden afgaan op wat we zelf

en mensen een warm gevoel van

moeilijker om op die locaties elke dag

in het buitenland op zoek gaan naar

Lee had zitten uitknippen en de foto’s

denken dat goed is.”

welkom zijn geven. Hospitality is het

opnieuw de kwaliteitsstandaard hoog

moeilijkste vak dat er is, maar je kunt

te houden. Dat lukt alleen met goede

er op een locatie wel het verschil mee

mensen. Succes, daar werken wij elke

maken. Het stoort mij daarom per-

dag keihard aan. Zo hard dat we wel

soonlijk erg dat er in Nederland weinig

eens vergeten van onze successen te

waardering is voor mensen die in de

genieten. Het meest recent geopende

horeca werkzaam zijn. Ook de men-

concept op Schiphol, het Aziatische

sen zelf hebben vaak een lage dunk

restaurant Kebaya, daarvan zie je

van zichzelf. Op verjaardagsfeestjes

dat het aan alle kanten klopt. Het zit

haasten zij zich vaak om te zeggen dat

vol en mensen zijn tevreden. Van dat

ze het tijdelijk doen. En waarom? Het

soort dingen geniet ik enorm. Aan de

is mooi werken en is dynamischer dan

andere kant zijn er echter talloze zaken

op menig kantoor. We zouden trotser

die moeten worden verbeterd. Vaak

mogen zijn. Want ook als het gaat om

blijft het beperkt tot het toosten met

carrièrestappen, dan zijn er binnen

een glas op de mooie resultaten, maar

ons bedrijf genoeg mogelijkheden”,

gaat het daarna direct door. Het werk

aldus Hilbron.

is nooit af.”

Enrique Figee organiseert de gesprekken in samenwerking met @FoodClicks. Figee is directeur en eigenaar van FoodReflection. Vanuit dat bureau is hij de sparringpartner van vele directieleden. FoodReflection is gevestigd in Gasterij Brabant in Haarsteeg en heeft de beschikking over drie ruimten die geschikt zijn voor uiteenlopende groepsgrootten (www.gasterijbrabant.) Meer informatie over FoodReflection kunt u vinden op www.foodreflection.nl. Ook kunt u Enrique Figee volgen op Twitter via @enriquefigee.


@08

Nieuws

@FoodClicks december 2016

Supermarkten en oliemaatschappijen slaan handen ineen

De zoektocht naar de perfecte invulling van de shop Petrol – Het petrollandschap verandert in razend tempo. Na de introductie van goede koffie en koffieconcept, een bakkerij en meer beleving, wordt nu bij veel stations de slag naar een horeca-achtige invulling gemaakt. Op andere locaties wordt juist de focust verlegd naar meer efficiëncy, waarbij de samenwerking met supermarktketens wordt gezocht. In het buitenland immers een beproefde methode. “Albert Heijn to go zoekt altijd naar

Sterke merken

goede locaties waar veel mensen

“Texaco en SPAR zijn beide sterke mer-

voorbijkomen. Een tankstation leent

ken, die door een goede invulling van de

zich onder meer om die reden bij uit-

winkel in combinatie met goede service

stek voor de to go-formule”, verklaart

de relevantie van het tankstation kunnen

woordvoerster Anoesjka Aspeslagh

vergroten”, legt Spar-directeur Sjaak

van AH de samenwerking met BP.

Kranendonk uit. Bij EFR Nederland, de

“Voor Nederland zijn we op zoek ge-

exploitatiemaatschappij van Texaco ben-

gaan naar een partner die ons in staat

zinestations in Nederland, laten ze we-

stelt een onderscheidende positie

ten inderdaad op zoek te zijn geweest

in te nemen als retailer. Albert Heijn

naar een geschikte oplossing voor de

to go is de marktleider in Nederland

optimale invulling van bepaalde shops.

op het gebied van foodretail met

“De trend waarbij de consument steeds

een goede reputatie op het gebied

meer gemak verwacht, zoals tanken en

van product-innovatie. Zij leveren een continu wisselend aanbod van verse en gezondere etenswaren voor onderweg en thuis. Hiermee spelen wij in op een groeiende behoefte van onze klanten op dit gebied”, vertelt Jacoline Poldervaart van BP op haar beurt. Ook Spar en Texaco gaan de

De AH to go bij BP is overzichtelijk en ruim en wijst automobilisten op koffie en broodjes

passen we ons aanbod aan. Dat is bij

go concept”, aldus Poldervaart van BP.

toegespitst, gevarieerd assortiment

boodschappen doen tegelijkertijd, zet

het Cityconcept zo en dat is voor deze

“Het blijft voorlopig bij zes locaties en

aan te bieden.” De eerste zijn volgens

zich door. In de zoektocht om een ant-

winkels niet anders. Alleen omdat men

daar gaan wij een jaar testen. We heb-

Poldervaart positief. “Wij vullen elkaar

woord te vinden op deze marktverande-

er ook kan tanken vraagt het om wat

ben voor deze locaties gekozen omdat

goed aan. Met het Albert Heijn to go-

ring hebben wij elkaar gevonden”, aldus

aanvullingen”, aldus Kranendonk, die

ze representatief zijn voor het BP-

assortiment bieden wij onze klanten

daarover verder nog niets willen zeggen.

netwerk en het locaties zijn waarvan

echt iets nieuws. En dit aangevuld met

EFR Nederland. Uitgangspunt voor de

wij verwachten dat deze goed gaan lo-

etenswaren die naar onze ervaring

te verbouwen winkels is het cityconcept,

Dienstverband

pen. Drie stations bevinden zich langs

waarvan SPAR inmiddels 27 winkels

populair zijn onder onze klanten, zoals

Texaco zal de winkels uitbaten, dit vol-

de snelweg en de andere drie langs

een goede bal gehakt.” Het overgrote

lokale wegen”, vertelt Aspeslagh van

deel van de klanten reageert volgens

AH. “De samenwerking met BP biedt

haar ook positief. “Ook omdat de

Joris Janvier, commercial manager, van

heeft. Afhankelijk van de omgeving zal

gens de formule van Spar. Hierbij wordt

van de oliemaatschappij openen

het assortiment worden aangepast aan

ook gekeken naar ervaringen in het bui-

begin januari de eerste Spar Express-

de behoefte van buurtbewoners, verblij-

tenland, laat Kranendonk weten. “Zowel

gemakswinkels. De drie vestigingen

vers en passanten. De combinatie van

EFR als Spar hebben in het buitenland

waarmee wordt gestart liggen in

direct consumeren met de dagelijkse

ervaringen met winkels in combinatie

Geertruidenberg, Amstelveen en

boodschappen voor de komende acht à

met tankstations. EFR in Frankrijk en

Ypenburg. Kort daarna volgen nog

tien uur zijn daarbij het vertrekpunt. “Per

België en Spar in diverse landen. Maar

twee vestigingen.

locatie kijken we waaraan behoefte is en

de Nederlandse consument is niet één

samenwerking aan. In de stations

op één vergelijkbaar met een consument in België of de UK. We zullen toch samen moeten ontdekken hoe de consument reageert.” De medewerkers zijn en blijven overigens in dienstverband van Texaco. “De Spar Expres-winkels worden Spar-winkels met EFR als franchiser. Het personeel blijft in dienst van EFR. De EFR-medewerkers zullen

ons de kans om weggebruikers met

Albert Heijn to go-formule herkenbaar

ons assortiment echt iets nieuws te

en vertrouwd is voor hen. De styling

bieden, producten die tot nu toe nog

van de Albert Heijn to go op de BP

niet bij tankstations te vinden waren,

stations is wel iets aangepast ten

Constructie

zoals quinoasalade, verse groente-

opzichte van de overige Albert Heijn to

Ook bij BP en Albert Heijn is voor

sappen en water met verse munt of

go’s. In de winkel zijn de traditionele

deze constructie gekozen. Bij de zes

framboos”, vult Poldervaart aan.

drie looplijnen van een tankstation

vanuit Spar een training krijgen met betrekking tot de uitgangspunten van de Spar-onderneming”, vertelt Kranendonk.

De eerste AH to go in een tankstation opende in september in BP De vink aan de A20

‘De bakkerij is een essentieel onderdeel van de Albert Heijn to go formule, hieraan wilden wij geen afbreuk doen’

gerespecteerd: een looppad richting

testlocaties waar wordt samengewerkt

Aparte AH to go producten in de BP, gericht op vrouwen

is weliswaar de gehele shop omge-

Retailstrategie

kassa, softdrinks/toiletten en bakkerij.”

turnd tot een to go-vestiging, maar de

Zij vertelt verder dat de relatie met

Er is in totaal zo’n vijftien maanden uit-

werknemers zijn en blijven in dienst

Albert Heijn to go onderdeel uitmaakt

getrokken om proef te draaien. “Wat

van Actomat, de 100 procent dochter-

van BP’s Europese retailstrategie

we bijvoorbeeld ook merken is dat

maatschappij van BP Europa SE – BP

waarin de BP-tankstations een

klanten moeten wennen aan het feit

Nederland. “Waarom niet is gekozen

belangrijke functie vervullen voor

dat ze ervoor kunnen kiezen om hun

voor een combinatie met bijvoorbeeld

het dagelijks gemak. “Wij weten dat

Albert Heijn to go aankopen snel en

het Wild Bean Café van BP? De bak-

onze klanten er behoefte aan heb-

efficiënt bij de scan&go-kassa’s af te

kerij is een essentieel onderdeel van

ben om bepaalde etenswaren voor

rekenen; dat zijn ze natuurlijk helemaal

de Albert Heijn to go formule, hieraan

directe en latere consumptie op onze

niet gewend op een tankstation. We

wilden wij geen afbreuk doen – het zou

tankstations te kopen. Hierop spelen

besteden hier extra aandacht aan door

ten koste gaan van de herkenbaarheid

wij nu in door samen met Albert Heijn

klanten hierop te attenderen en hen bij

en vertrouwdheid van het Albert Heijn to

to go een speciaal op hun wensen

het afrekenen te helpen.”


Awards

@FoodClicks december 2016

@09

Award onderscheidt meest succesvolle marketinginitiatieven in out-of-home

Carista en Lattiz winnaars Foodservice Marketing Award 2016 Awards - Carista en Lattiz zijn de winnaars van de Foodservice Marketing Award 2016 van FoodserviceXS. Douwe Egberts won met Carista de prijs op het aspect ‘Activatie’, terwijl FrieslandCampina met Lattiz de onderscheiding in de wacht sleepte op het onderdeel ‘Innovatie’. In beide categorieën waren er ook twee ‘runners-up’. Deze gingen naar het Kwalitaria Burger concept van formulehuis FFC en naar Sure van Sealed Air. De feestelijke bekendmaking van de winnaars van de Foodservice Marketing Award 2016 vond 15 december plaats in het ZIN Inspiratiecentrum van Sligro Food Group in Veghel. De prestigieuze award, georganiseerd door FoodserviceXs, onderscheidt aansprekende

FrieslandCampina wint de award voor de introductie van de Lattiz

en succesvolle marketinginitiatieven in

melkopschuimmachine

het buitenhuiskanaal. De jury ontving zestien inzendingen die in november werden teruggebracht naar tien nominaties die vervolgens werden beoordeeld op strategic fit, creativiteit, duurzaamheid, impact en onderscheidend vermogen. Strategic fit geeft aan in hoeverre het initiatief is geïntegreerd in de strategie van het bedrijf. Daarnaast speelt de impact een rol en hoe wordt de consument op maat bediend. Welk rendement is er gerealiseerd als gevolg van de aanpak en last but not least, welke rol speelt duurzaamheid in de case? Geraakt Carista van Douwe Egberts wint de award op het aspect ‘Activatie’. “Deze case met koffie voor in de ouderenzorg heeft ons erg geraakt”, zei jurylid Reinier Heijenberg tijdens de uitreiking. “In Carista gaat het niet om de koffiebeleving, maar wat je met de mensen, in

Op het aspect ‘Activatie’ is de award voor Carista van Jacobs Douwe Egberts.

dit geval ouderen, doet die de koffie

Het Kwalitaria burgerconcept van FFC is de runner-up

drinken. Het hele kanaal is hierbij betrokken. De ouderen krijgen aandacht en er wordt van het koffiemoment iets heel speciaals gemaakt. Carista draait om de vrijwilligers, de zorginstellingen, de koffie, het moment van aandacht, de rust, de beleving en uiteraard de speciale Carista-box met spelletjes, muziek van vroeger en nostalgische verhalen. Daarbij bewijzen de cijfers dat er veel bewondering voor het concept is en we hopen dan ook dat carista’s nog heel lang hun werk mogen doen.” De runner-up op het aspect ‘Activatie’ is voor het Kwalitaria hamburger concept van Franchise Friendly Concepts. Knap Lattiz van FrieslandCampina wint

de award op het aspect “Innovatie’.

bent om een enzym te ontwikkelen die

Friendly Concepts), Carista (Jacobs

uitgedeeld. Deze gingen naar het

“Een buitengewoon knappe case om

slechte bacteriën in de keuken opeet,

Douwe Egberts), Lekker Bezig (Sligro

Aziatische foodconcept Enoki van NS

toegevoegde waarde te creëren met

dan ben je een winnaar. En koop je

Food Group) en Sparen voor succes

Stations en de Hellmann’s Burger

melk”, zei jurylid Raymond Slootweg.

Sure, dan krijg je óók nog een boom.

(Unilever Food Solutions & Bidvest

Route van Unilever Food Solutions.

“Lattiz is gemakkelijk en maakt perfect

Een echte innovatie”, aldus Slootweg.

Deli XL). In de categorie ‘Innovatie’

In 2014 ging de Foodservice Marke-

waren er eveneens vijf nominaties. Dit

ting Award naar restaurantformule La

waar koffies worden geschonken. Het

Tien nominaties

waren Lattiz van FrieslandCampina,

Place en in 2013, de allereerste keer

apparaat kan maar liefst zes cappuc-

Carista en Lattiz werden als winnaars

Kerstomatensoep (Henri), SURE (Sea-

dat de verkieing werd georganiseerd,

cino’s per minuut van melkschuim voor-

gekozen uit in totaal zestien marke-

led Air Diversey Care), The Souprevo-

ging de winst naar Versvishandel Jan

zien. In Nederland is de Lattiz aanwezig

tingcases die voor de award werden

lution ‘A little chef inside’ (Selecta) en

van As.

in alle kanalen door de hele keten heen

ingezonden. Half november selec-

Pure Leaf (Unilever Nederland).

melkschuim bereikbaar voor elke locatie

en nu gaat ook het buitenland mee.

teerde de jury hieruit tien nominaties.

Een terechte winnaar”, aldus Slootweg.

In de categorie ‘Activatie’ streden vijf

Vierde

Award bestaat uit voorzitter Désirée

Ook op het aspect ‘Innovatie’ is er

nominaties om de award. Dit waren

De Foodservice Marketing Award

Struijk, Reinier Heijenberg, Raymond

een runner-up en deze ging naar de

Working together for succes van

2016 was de vierde uitreiking in

Slootweg de adviesraad van Foodser-

milieuvriendelijke Sure schoonmaakpro-

Dawn Foods, de introductie van het

successie. Vorig jaar werden er

viceXs en uitgever Steffen van Beek

ducten van Sealed Air. “Als je zó knap

Kwalitaria burgerconcept (Franchise

twee Foodservice Marketing Awards

van vakblad @FoodClicks.

De jury van de Foodservice Marketing


@10

Beurzen

@FoodClicks december 2016

Grootste horecavakbeurs zet voedselverspilling en duurzaamheid centraal

Proef de toekomt tijdens Horecava 2017

Horecava beursmanager Luuk Scholte: “Food is voor velen een lifestyle geworden. Hoe kun je inspelen op hun wensen en behoeften?”

Strijd om ‘lekkerste hamburger’ en ‘lekkerste kindermenu’ barst los

Beurzen – Zeven hallen met ruim vijfhonderd exposanten uit binnen- en

beleving, innovatie en duurzaamheid.

buitenland, honderden innovaties, de Lekkerste Wedstrijden, Innovation-

Horecaondernemers krijgen, naast het

LAB, de Bierfabriek, Innovation Award, bekende topchefs, foodtrucks, bars,

veelzijdige aanbod van exposanten,

seminars en workshops. Horecavakbeurs Horecava, van 9 tot en met 12

allerlei extra activiteiten en presentaties

januari in Amsterdam RAI, pakt tijdens de 61e editie opnieuw groot uit.

binnen deze pijlers aangeboden om hun bedrijf toekomstproof te maken.

Horecava is en blijft de grootste hore-

de toekomst’. Technologische ontwik-

“De consument van nu is veeleisend”,

cavakbeurs van de Benelux. Sinds jaar

kelingen en trends in de horeca volgen

zegt Horecava beursmanager Luuk

en dag begin januari georganiseerd,

elkaar steeds sneller op en gaan hand

Scholte. “Food is voor velen een

wordt de beurs ook gezien als de

in hand met ambacht en duurzaam-

lifestyle geworden. Hoe kun je inspelen

start van het nieuwe seizoen en als

heid. Met het nieuwe thema en het

op hun wensen en behoeften? Hoe

ontmoetingsplaats voor de horeca-

campagnebeeld wil de Horecava

kun je bijzondere ervaringen creëren

branche om het nieuwe jaar feestelijk

samen met haar exposanten laten zien

die de gasten zich blijvend herinneren?

te beginnen. Meer dan ooit staat de

waar het omvangrijke platform voor

Ook horen beursbezoekers alles over

komende 61e editie van de Horecava

staat.

de kansen die nieuwe technologieën bieden en hoe ze binnen hun bedrijf

in het teken van de toekomst. Een positieve toekomst, want na de voor de

Vooruit

rendabel kunnen verduurzamen. De

branche donkere crisisjaren, trekken

Horecava 2017 kijkt vooruit: welke

horecabranche laat na moeilijke jaren

Natallia Slobodian van Kitchen De Bijenkorf in Den Haag

de bezoeken in de horeca nu weer

ontwikkelingen, sferen, smaken en

weer een positief beeld zien. We zien

was in 2016 de winnaar van de wedstrijd

aan en is er reden voor nieuw elan

diensten stomen de horecabranche

weer groei. Men wil zaken doen, elkaar

en een optimistische kijk naar voren.

klaar voor de toekomst? De belangrijk-

blijven ontmoeten en precies daarvoor

Horecava 2017 heeft als thema ‘Proef

ste pijlers van de Horecava zijn food,

is de Horecava perfect!”, aldus Scholte.

Wedstrijden zijn een onmisbaar en zeer populair onderdeel tijdens de Horecava. Ook tijdens de komende beurseditie zijn er weer een groot aantal wedstrijden waaraan tientallen koks deelnemen.

Voor innovaties naar het InnovationLAB

Tijdens de Horecava worden er in hal 11 weer diverse De Lekkerste

Innovatie is een van de drijfveren van de industrie en staat daarom ook nu

Wedstrijden georganiseerd. De vakwedstrijden bestaan al sinds 1981

weer centraal op de komende Horecava. De horecavakbeurs presenteert

en de wedstrijden van ‘Het lekkerste broodje van Nederland’ is een

tijdens deze editie het InnovationLAB, voorheen bekend onder de naam In-

van de bekendste en oudste succesvolle wedstrijden voor en door de

noveer!. Op 450 vierkante meter worden innovaties uit de horecabranche in

Nederlandse Horeca en Catering. Vier dagen lang wordt er gebakken,

het middelpunt gezet. Vernieuwing binnen diverse thema’s, zoals technologie,

gebraden en gekookt om awards te winnen als ‘het lekkerste broodje’,

marketing en mvo, wordt hier zichtbaar gemaakt. Het vernieuwde Innovati-

‘de lekkerste wafel’, ‘de lekkerste hamburger’ en ‘het lekkerste kinder-

onLAB heeft als thema Food & Hospitality. Naast een exclusief seminarpro-

menu’. Nieuw dit jaar zijn de strijd om ‘de lekkerste maaltijdsalade’ en

gramma voor genodigden wordt hier in diverse cases een toekomstvisie ge-

‘de lekkerste gehaktbal’.

toond voor bezoekers uit de kanalen on the go, retail, facilitair en leisure. Het InnovationLAB bestaat uit drie onderdelen: de Horecava Innovation Award,

De Lekkerste Wedstrijden worden gehouden op de Fastservice Arena

InnovationLAB On Stage en InnovationLAB Experience. Het InnovationLAB

in hal 11.

is te vinden in hal 1.


Beurzen

@FoodClicks december 2016

Horecava brouwt eigen bier in pop-up Bierfabriek Het succes van vorig jaar krijgt tijdens de Horecava van 2017 een vervolg

@11

Van Bron tot Bord in Nederland nieuw paviljoen op Horecava

met opnieuw als pop-up de Bierfabriek. De Bierfabriek pop-up is een horecaconcept waarin brouwerij, restaurant en café samenkomen en waar beursbezoekers kunnen lunchen en netwerken. De bezoeker krijgt hier met behulp van een complete brouwerij de echte Bierfabriek-beleving. Zo wordt het brouwproces getoond en met taptafels kunnen beursbezoekers hier ook hun eigen bier tappen. Heel bijzonder is dat er op de beursvloer bier wordt gebrouwen. De founding Partners achter de pop-up Bierfabriek zijn De Bierfabriek, BloemBloem/ Héman, Foodpartners, Horecava, Levens, Nu Air, Stroke!, Tapkoel en Orio Tonino. De pop-up Bierfabriek is te vinden in hal 5.

De Horecava heeft komende editie een nieuw paviljoen: Van Bron tot Bord in Nederland. Lokale en duurzame producten uit de Nederlandse provincies staan hier centraal. Toonaangevende chefs doen mee aan de promotie van de streekproducten door aan de hand van kookdemonstraties te laten zien hoe

Groene route wijst bezoekers naar duurzame bedrijven

De Horecava is uitgebreid met een extra hal die geheel gewijd is aan food Overzichtelijk

bijzonder en veelzijdig deze zijn. Vanuit de consument komt steeds meer de vraag naar lekker eten van dichtbij en men wil weten waar alles vandaan komt wat op het bord ligt. De Nederlandse horecaprofessional speelt in op deze trend en toont steeds meer belangstelling voor streek- en lokale producten. Er is echter nog veel onbekendheid bij de horecaprofessional over wat er in Nederland allemaal aan producten te krijgen is.

Daarnaast is de komende editie van de Horecava de indeling van de segmen-

Imago

ten nog strakker. Dit moet een en an-

Van Bron tot Bord in Nederland heeft tot doel het gezonde Nederlandse

der voor beursbezoekers allemaal nog

(streek)product te promoten en het culinaire imago van Nederland te ver-

overzichtelijker maken. Net als vorig

hogen. In het paviljoen kunnen horecaprofessionals hun kennis vergroten

jaar biedt de Horecava acht thema’s:

over gezonde lokale producten en proeven hoe veelzijdig het aanbod is van

dranken, food, fastservice, bakkerij,

streekproducten uit alle twaalf provincies. De nadruk ligt op het ambacht: de

koffie, thee & cacao, grootkeuken, in-

aangeboden producten zijn op kleine schaal en op traditionele manier bereid.

richting & inventaris en dienstverlening.

Van Bron tot Bord in Nederland is een samenwerking tussen Deli XL, Vers 24/7, Horecava en het boek ‘From Farm to Fork in the Netherlands’.

Groene route Met behulp van de ‘groene route’ kunnen bezoekers gemakkelijk alle Naast aanbieders van levensmiddelen

centraal staan en toonaangevende chefs

duurzame bedrijven op de beursvloer

en versproducten is in de hal ruim

demonstraties en workshops geven. Bij

vinden. Deelnemende bedrijven staan

aandacht voor de Wereldkeuken met

het paviljoen Vers & Puur in de nieuwe

met een groen vinkje in de online

een Aziatisch en een Italiaans pavil-

Foodhal draait het om passie voor het

deelnemerslijst en op de plattegrond

joen. In deze hal bevindt zich ook het

culinaire vak en staat het ambacht cen-

die op de beurs wordt uitgedeeld. Ook

nieuwe onderdeel Van Bron tot Bord in

traal. Al het voedsel is vers, biologisch,

herkent de bezoeker hun stand aan

Nederland waarbij lokale en duurzame

streekgebonden en maatschappelijk

een vloersticker met hetzelfde groene

producten uit Nederlandse provincies

verantwoord.

vinkje.

Horecava nomineert 16 inzendingen voor Innovation Award 2017 toevoegingen in de zin van eiwitten, ijzer, vitaminen, etc. Creatief en van een hoog niveau waren de inzendingen bij Concepts, Interior & Design. Ook de deeljury van de nog jonge categorie Mobile, Applications & Social Media was blij verrast met het aantal inzendingen dat de moeite waard was.

Wereldkeuken centraal in extra foodhal

De buitenlandse keukens zijn ongekend populair in Nederland. Na de opkomst in de jaren ’70 van ‘de Chinees’ in ons land kent Nederland inmiddels de keukens van bijna elk land ter wereld. Zeker de grote steden hebben restaurants met de lekkerste gerechten uit onder meer ZuidKorea, Libanon, Chili en Tibet. In de nieuwe foodhal is er op de komende Horecava speciale aandacht voor de wereldkeuken. Hier tonen fabrikanten hun laatste innovaties uit de buitenlandse keuken. Uiteraard kan er volop geproefd worden. Hier vindt de beursbezoeker ook een Italiaans en een Aziatisch paviljoen met extra aandacht voor de immens populaire gerechten en producten uit Italië en Azië. Het Aziatisch en Italiaans Paviljoen zijn te vinden in hal 7.

Bekendmaking Nominaties zijn onder meer fastfood takeaway concept The Barn, Bram’s Gourmet Frites, Taste the Dutch Masters, Foam Locus, Hemelswater Horecavakbeurs Horecava heeft uit

in de 17-jarige geschiedenis van de

bier, Treelife Original Birchwater,

132 inzendingen de zestien nomi-

wedstrijd net geen record. Het duidt

Pieper Bier van restaurant Instock en

naties bekend gemaakt die gaan

er volgens Horecava wel op dat de

Yespers Granola. Tijdens de opening

strijden om de Horecava Innovation

Nederlandse horeca en haar toeleve-

van de 61ste Horecava, op maandag

Waar:

RAI Amsterdam

Award 2017.

ranciers weer volop aan het innove-

9 januari, worden de overall winnaar,

Wanneer:

Van maandag 9 tot en met donderdag 12 januari

ren zijn. Zoals gebruikelijk vielen de

de categoriewinnaars, de winnaar

Hoe laat:

Dagelijks van 11.00 - 18.00 uur

Volgens de beursorganisatie is met

meeste innovaties in de categorie

van de Karel de Vos Duurzaam-

Hoe:

Horecava is alleen toegankelijk voor vakbezoekers.

132 inzendingen het aantal ingezon-

Food & Beverage. Opvallend veel

heid Award en van de publieksprijs

Website:

www.horecava.nl

den innovaties zeer hoog, al is het

gezonde producten met functionele

bekend gemaakt.

Bezoekers dienen zich vooraf te registreren. De minimumleeftijd is 18 jaar.

Bezoekersinfo Horecava 2017


Proef de toekomst Volop beleving en vernieuwing, een extra hal voor food, en meer aandacht voor duurzaamheid. Kom (sfeer)proeven op de Horecava zodat ook u toekomstproof bent!

www.horecava.nl

NS aanbiedi n voor g

â‚Ź13,-


Beurzen

@FoodClicks december 2016

@13

Introducties Horecava 2017 Introductie: Fijnko soepen e-nummer vrij Fabrikant: Jong Food BV

Introductie: DeVlaendere sauzen in tubes Fabrikant: Remia CV

Jong Food lanceert op de komende Horecava 2017 onder het merk Fijnko een

Onder het merk DeVlaendere komt Remia met een Belgisch Smoskes concept,

assortiment e-nummer vrije soepen uit de diepvries.

rijk belegde broodjes met de Belgische sauzen van DeVlaendere als topping.. Al ruim 52 jaar is Jong Food

België heeft een ware fritescul-

producent van ambachtelijke

tuur. Huisgemaakte frites, heerlijk

soepen, bouillons en fonds.

van smaak, vaak gepresenteerd in

Deze producten worden

een puntzak voor de ambachtelijke

geleverd onder de merkna-

uitstraling en met een enorme keuze

men Fijnko en JongSoep.

aan sauzen. Deze fritescultuur met

Sinds 2012 produceert Jong

authentieke Belgische sauzen waait

Food ook ambachtelijke

de landsgrenzen over en heeft intus-

snacks onder het merk De

sen ook Nederland veroverd. Remia

Jong - Kracht van Ambacht.

speelt hierop in met de introductie

De diepvriessoepen van

van vier Belgische DeVlaendere sauzen in tube, ideaal om de broodjes

Fijnko en JongSoep zijn rijk van smaak, goedgevuld, e-nummer vrij en bevatten uiteraard ook geen kunstmatige geur-, kleur- en smaakstoffen. Professionele koks produceren de soepen met

van saus te voorzien. De range tubes is een aanvulling op het bestaande assortiment, de 3 liter

hoogwaardige ingrediënten op traditionele, Bourgondische wijze aan de hand van recepturen

bokalen en 10 liter emmer. DeVlaendere biedt een volledig assortiment ambachtelijke Belgi-

die al dertig jaar in de familie zijn. Alle verse groenten voor in de soep worden lokaal ingekocht.

sche sauzen met bekende klassiekers, waaronder Mayonaise, en typische specialiteiten als

Voor alle soepen van Fijnko geldt dat ze minimaal gekruid zijn, wat iedere kok de vrijheid geeft

Andalouse, Martino en Samurai saus. DeVlaendere sauzen worden aangeboden in handzame

de soepen van een persoonlijke garnituur en smaakaccenten te voorzien. www.jongfood.nl

tubes met een inhoud van 1 liter. www.devlaendere.nl

Horecava: hal 12, standnr. 800

Horecava: hal 10, standnr. 430

Introductie: Gouda’s Glorie Omega frituurolie bag-in-box Fabrikant: Vandemoortele

Introductie: Mekkafood Bitterballen Fabrikant: Pure Ingredients GmbH & Co. KG

Tijdens de Horecava komt Vandemoortele met meerdere noviteiten. Speerpunt is

Mekkafood presenteert tijdens de Horecava 2017 de eerste halal bitterbal van

Gouda’s Glorie Omega frituurolie in handige bag-in-box.

Nederland. Met het oog op de veranderende

Gouda’s Glorie Omega frituurolie is 100% plantaar-

Nederlandse maatschappij, is het van

dig en bevat gecertificeerde duurzame palmolie én

essentieel belang om continu te blijven

sojaolie. Gouda’s Glorie Omega frituurolie is een bron

zoeken naar nieuwe innovaties en

voor omega 3 vetzuren en met de goede balans tussen

kansen binnen foodservice. Vandaar

verzadigd en onverzadigd vet voldoet het aan alle eisen

dat Mekkafood ervoor wil zorgen dat

van ‘verantwoord frituren’. De bag-in-box is ruimtebe-

de sterk groeiende kopersgroep van

sparend, goed stapelbaar en de frituurolie is handig

halalconsumenten ook bij u terecht

vanuit de verpakking te schenken. De kartonnen doos

kan voor hoogwaardige snacks.

en de plastic zak zijn volledig te recyclen en dragen

Mekkafood presenteert om die reden

zo eveneens bij aan een duurzame omgeving. Vande-

de eerste halal bitterbal van Neder-

moortele ondersteunt met Gouda’s Glorie een aantal

land. Betekent dit dan dat deze snack zich beperkt tot een niche? Absoluut

duurzaamheidsinitiatieven. Via het TFT en RSPO is men een verbintenis aangegaan om traceerbare palmolie

niet. Ook consumenten die niet per definitie letten op de halalwaardigheid van producten, zul-

aan te kopen, die niet in verband gebracht kan worden

len van de krokante bitterbal genieten. Dankzij het gebruik van ragout van mals rundvlees en

met ontbossing of uitbuiting. Om dezelfde redenen is

verfijnde kruiden, doet de 25 grams bitterbal niet onder voor een vergelijkbare snack. Vanaf nu

Vandemoortele lid van het RTRS voor duurzame soja en gebruikt het enkel FSC-karton. Zo

is het dus voor iedereen een feestje! Mekkafood Bitterballen zijn verkrijgbaar in een doos met

werken we met elkaar aan een duurzame toekomst. www.goudasglorie.com

een inhoud van 1200 gram. www.pureingredients.eu

Horecava: hal 12, standnr. 612

Horecava: hal 10, standnr. 326

Introductie: Gouda’s Glorie Satésaus kant & klare Fabrikant: Remia CV

Introductie: Knusper Homestyle schnitzels & Asian Noodle Sticks Fabrikant: Salomon FoodWorld GmbH

Gouda’s Glorie introduceert op de Horecava een nieuwe kant-en-klare satésaus

Salomon vraagt op de Horecava 2017 aandacht voor twee innovaties: Knusper

met de smaak van vers gebrande pinda’s.

Homestyle schnitzels en Asian Noodle Sticks. De innovatie wordt geïntroduceerd onder

Knusper Homestyle schnitzels zijn alles

het motto ‘Proef de rijke smaak van

behalve standaard. Ze zijn lekker dun, onre-

gebrande pinda’s!’ Gouda’s Glorie kant &

gelmatig van vorm en hebben een zelfge-

klare Satésaus is een mooi en ambachtelijk

maakte look & taste. De schnitzels hebben

product en past hiermee perfect bij het

een krokante, goudbruine paneerlaag en

merk Gouda’s Glorie. De voordelen van

zijn mals en sappig bij het aansnijden.

een kant & klare satésaus liggen voor de

Knusper Homestyle schnitzels versterken

hand: deze is gemakkelijk te bereiden en

voor ondernemers het ‘homemade’ imago

biedt de gast steeds dezelfde kwaliteit.

en bieden de mogelijkheid diverse schnit-

Nieuwe Gouda’s Glorie kant & klare

zelvariaties te serveren. Ook komt Salomon met authentieke Asia

Satésaus is bereid volgens authentiek recept, met een speciaal kruidenmengsel

Noodle Sticks. De sticks zijn bekende Aziatische wok-noedelgerechten met de hand op klei-

en biedt de verrassende en rijke smaak

ne houten spiesjes gerold. Na korte verhitting in combi-steamer of oven zijn de kant-en-klare

van gebrande pinda’s. Gouda’s Glorie kant

diepgevroren Noodle Sticks direct klaar om te serveren. Er zijn drie smaken: Sweet&Sour,

& klare Satésaus is snel en eenvoudig te

Pad Thai en Teriyaki. In de Horecava-stand presenteert Salomon de Culinary Code, een

bereiden en smaakt heerlijk op frites, bij een gehaktbal of saté. Gouda’s Glorie kant & klare Satésaus

systeem dat laat zien in welke stemming de gast vandaag is en ondernemers de mogelijkheid

wordt aangeboden in een emmer met een inhoud van 10 kilogram. www.goudasgloriesauzen.nl

geeft de gast het perfecte menu van die dag te serveren. www.salomon-foodworld.com

Horecava: hal 10, standnr. 430

Horecava: hal 7, standnr. 111


@14

Beurzen @VERTENTIE

@FoodClicks december 2016

Introductie: Remia’s Legendary Real Tasty Mayonnaise Fabrikant: Remia CV Remia verrast tijdens de komende Horecava met de introductie van een assortiment van vijf flavoured mayonaises: Remia’s Legendary Real Tasty Mayonnaise.

Durf te variëren Mijn inspiratie voor de Van Dobben

Met de vijf flavoured mayonaises speelt Remia in op de casualisering van de horeca en de opkomst van de

Rundvleescroquet komt uit grootmoeders tijd,

Haute Friture. Ambachtelijke frites en bijzondere snacks verdienen een rijke topping, vol van smaak. Daarom

gekenmerkt door oma’s draadjesvlees, rode

heeft Remia een jaar lang met veel passie en zorg de beste ingrediënten samengebracht in een unieke mayonai-

kool, mosterd, botersla en aardappels. Het zoete van de rode kool en het scherpe van de mosterd gaan goed samen en geven een mooie smaakcombinatie. De alfalfa zorgt voor

se serie: Remia’s Legendary Real Tasty Mayonnaise. Het assortiment bestaat uit de varianten Classic Recipe, Lemon Pepper, Rosemary Seasalt, Garlic Sriracha en Black Truffle. Vijf volle en rijke mayonaises met smaak, stuk voor stuk bereid met de beste ingrediënten voor een bijzondere smaaksensatie. De sauzen zijn multitoepasbaar en middels een receptenboek biedt Remia de foodprofessionals de lekkerste inspiratie. www.remiafoodservice.nl Horecava: hal 10, standnr. 430

een pittige bite en kleurt mooi bij het gerecht. Introductie: De Jong vegetarische bitterballen Fabrikant: Jong Food BV Jeroen Robberegt, SVH Meesterkok

Jong Food introduceert op de Horecava 2017 twee nieuwe vegetarische bitterballen, namelijk de De Jong risotto-truffel bitterbal en de De Jong groente bitterbal. Met de introductie van de twee vegetarische bitterballen speelt Jong Food in op de groeiende vraag naar vegetarische snacks. Introducties ook, waarmee Jong Food absolute topkwaliteit in het assortiment diepvriessnacks brengt. Enkele jaren geleden lanceerde het familiebedrijf de snacklijn ‘De Jong Kracht van ambacht’. Een logische stap voor Jong Food, want de kennis en ervaring met ambachtelijk produceren zonder kunstmatige toevoegingen was al in huis. Jong Food streeft met haar snacks naar de kwaliteit van vroeger, naar de smaak van die ambachtelijke lekkernij waarvoor je naar de cafetaria om de hoek ging. De vulling van kroketten en bitterballen bijvoorbeeld, de salpicon, bestaat uit vlees of vis, bouillon en roux. Toen en nu nog steeds de producten waar de professionele koks van Jong Food dagelijks mee werken. www.jongfood.nl Horecava: hal 12, standnr. 800

Introductie: Souflesse Kaas-Kebab Fabrikant: Swinkels Snackery & Backery

t e m l a i c e p LLuunncchhsspeeecsicaroquet Rund vl

Geïnspireerd op de Turkse en Nederlandse keuken is de Souflesse Kaas-Kebab ontwikkeld. Deze Souflesse is gevuld met gekruid kebab en kaas, wat zorgt voor een heerlijke smeuïge en smaakvolle vulling. De Souflesse heeft een langwerpige vorm met stijlvolle kartels aan de zijkant, wat zorgt voor een luxe en onderscheidende uitstraling én uitstekende bakeigenschappen. Voor de extra smaakbeleving zijn er kebabkruiden in de korst verwerkt. De Souflesse kent diverse smaken: kaas, ham-kaas, bacon-kaas, pikante kaas en tomaatmozzarella. Tevens is er een ovenvariant op de Souflesse kaas verkrijgbaar. Voor de borrelkaart zijn er twee varianten: de Souflesse mini kaas en de mini assorti box. De mini Souflesse kaas heeft een luxe uitstraling door zijn kartel en is royaal gevuld met belegen kaas. De assorti box bevat vier luxe kaashapjes: kaas, tomaat-mozzarella, kruidenroomkaas en pikante kaas. Swinkels Snackery & Backery roept iedereen op de Horecava de nieuwe Souflesse Kaas-Kebab te komen proeven. www.souflesse.nl Horecava: hal 11, standnr. 104


Nieuws

@FoodClicks december 2016

@15

‘Nieuw concept moet merk vakantiepark versterken’

Landal GreenParks vernieuwt horeca Leisure – Landal had het al eerder aangekondigd; na de volledige restyling

de parken is de horeca niet in

van de winkel op de vakantieparken zou het leisurebedrijf ook de horecagele-

eigendom. “Wij hebben gekeken

genheden aanpakken en vernieuwen. Deze maand is het zover.

of het concept eenvoudig is toe te passen in onze andere parken”,

Landal Coldenhove in Apeldoorn is

Gevoel

aldus Schoester volgens wie de

pilotlocatie. Begin deze maand werd

Landal heeft de horecaconcepten in

eerste resultaten van de brasserie

de eerste brasserie volgens het

eigen beheer ontwikkeld. Er is interna-

uitstekend zijn. Jaarlijks zet Landal

nieuwe en eigen concept van Landal

tionaal gekeken naar voorbeelden die

ruim 40 miljoen euro op jaarbasis

in gebruik genomen. Schomme-

het gevoel van Landal konden verta-

om in de horeca.

lende stoelen bij de tafels, een open

len. Schoester: “Landal is onderdeel

keuken en doordat er gegeten wordt

van de regio en daarmee open en toe-

In de volgende editie van

in een gebouw dat sterke gelijke-

gankelijk. Bij ons gaat het er niet om

@FoodClicks meer over de nieuwe

nis vertoont met een kas, wordt de

de gast op het park te houden, maar

horecaconcepten van Landal.

relatie versterkt dat het gerecht van

we stimuleren gasten vooral de om-

grond-tot-mond een beperkte weg

geving te verkennen. Daarom hebben

heeft afgelegd. Rodger Schoester,

we door de grote kas meer verbinding

corporate manager food & bever-

met buiten gecreëerd. Het ‘familaire’

age van Landal GreenParks, toonde

dat wij bij Landal koesteren, hebben

zich tijdens de Trema-bijeenkomst

we vertaald in een ruimte waar je op

van Marketing4Results bijzonder

een natuurlijke manier samen kunt

tevreden met het resultaat. Opval-

eten en drinken.”

De sterke gelijkenis met een kas versterkt voor de consument het beeld van verse producten

lend in het nieuwe concept is dat de naam Landal vrijwel niet voorkomt.

Uitbreiden

Ook de namen van merkfabrikanten

Volgens Schoester is er goed

ontbreken. “We hebben branding

gekeken of het concept eenvou-

geminimaliseerd, omdat we willen

dig is uit te breiden naar andere

dat onze medewerkers vertellen over

parken. Landal heeft 86 parken in

de kwaliteit van ons aanbod”, zegt

negen landen, waarvan 15 parken

Schoester.

in Nederland. Op een aantal van

Opvallend weinig merknamen in de brasserie waardoor de nadruk op de producten komt te liggen

devlaendere Andalouse Pikant, met tomaat en paprika. PROFESSIONAL

devlaendere Samurai Vurig, met paprika en rode Spaanse peper.

De ambachtelijk Belgische sauzen nu ook in 1L tubes verkrijgbaar! Om de authentieke Belgische smaken bereikbaar te maken voor iedere foodprofessional introduceert DeVlaendere nu vier populaire sauzen in 1 liter tube. Een handzaam formaat, wat de sauzen van DeVlaendere geschikt maakt voor elke foodservice omgeving. Of u nu een authentiek Belgisch frietje Mèt serveert, of een rijkelijk belegd broodje. Met de sauzen van DeVlaendere biedt u uw gast de variatie die men waardeert en waar men graag voor terugkomt!

Bourgondisch genieten! devlaendere Martino Pittig gekruid, met

Meer informatie op www.devlaendere.nl

tomatenpuree en mosterd.

devlaendere Mayonaise Lichtzuur en romig, met Dijon mosterd.

Binnenkor t verschijnt h et DeVlaender e receptenbo ek

boordevol insp iratie voor rijkelijk belegd e broodjes!


@16

Nieuws

@FoodClicks december 2016

Koningin Mathilde van België opent in Veghel nieuw visitekaartje Sligro

Indrukwekkend ZiN Inspiratielab roept gemengde reacties op Groothandels – Het sec en alleen leveren van producten is voor groothandels tegenwoordig niet meer voldoende. Ook zij moeten hun meerwaarde bij de klant bewijzen. Daarom investeren de bedrijven veel in locaties waar ondernemers en chef-koks kunnen worden geïnspireerd. Na FoodYard van Deli XL, het ondernemersplein van Makro en FoodExperience van Hanos, opende Koningin Mathilde van België het inspiratielab ZiN bij Sligro. Op drieduizend vierkante meter heeft de Veghelse groothandel een twintigtal ruimten gecreëerd waar foodprofessionals zich kunnen laten inspireren. De zelfbedieningslocatie vormde al het paradepaardje van de groothandel, maar die krijgt er met ZiN nog een extra dimensie bij. Naast een volwaardige keuken met alle hulpmiddelen, die logistiek ook gevarieerd kunnen worden ingebouwd, fraaie ‘cheftabels’ voor competities en praktijklokalen voor bier- en wijnproeverijen en trainingen, kent de

Koningin Mathilde opent het ZIN Inspiratielab in aanwezigheid van Sligro directievoorzitter en CEO Koen Slippens

inspiratieruimte ook meer technische afdelingen voor zintuigelijke tests op het gebied van reuk en

is ZiN een zeer indrukwekkende

mooie zet van Sligro. Juist op het

een fraai visitekaartje voor Sligro.

je zo’n grote ruimte levendig als er

gehoor. In combinatie met een

inspiratieruimte.

moment dat de uitbreidingsplannen

Zeker met het nieuwe inspiratielab

geen activiteiten zijn en hoe moet

van Sligro richting België meer vorm

ZiN. Toch roept ZIN ook vraagtekens

de gewenste samenwerking tussen

gradenscherm’, een terras met

Uitbreidingsplannen

krijgen, was een inkijkje bij de Veg-

op. Tijdens een bijeenkomst van

groothandel en leverancier hier

outdoorcookingmogelijkheden en

Dat koningin Mathilde van België de

helse groothandel voor veel zuider-

foodprofessionals uit de foodservice-

gestalte krijgen? Volgens Gemma

ruimten voor kleine bijeenkomsten,

officiële opening verzorgde was een

buren extra interessant en natuurlijk

sector leefden er vragen als hoe hou

Schneemann, marketing directeur

kleine bioscoop met een ‘180

Sligro, is dat laatste een uitdaging. Graag wil zij van de toeleveranciers horen hoe zij de onderlinge samenwerking via ZiN kunnen intensiveren. Gedacht kan worden aan gezamenlijke productontwikkeling, maar of die behoefte zo breed leeft, is de vraag. Teleurstellend Sommige bedrijven waren ook ronduit negatief over ZiN en vonden de inspiratieruimte ‘teleurstellend’.

Koks bereiden voor bezoekers fantastische gerechten

De perfecte omgeving om over wijn te praten en te proeven

Enerzijds door het zware accent dat er was gelegd op, volgens hen, onnodige zaken als het prikkelen van zintuigen op geluid, kleur en beelden. Terwijl anderzijds de horeca in ZIN alle ruimte krijgt, daar waar de fastservicesector, de cateringmarkt en de petrolsector, waar voor Sligro ook een belangrijk deel van de klanten zit, niet of nauwelijks terugkomen in de inspiratieruimten. Hoewel die kritiek valt te begrijpen, is ZiN naar Nederlandse maatstaven als speciaal ingerichte inspiratie-

Geur is bij het proeven van eten bijzonder belangrijk

Virtual reality speelt een belangrijke rol in het ZiN Inspiratielab

ruimte ongekend. Sligro heeft met de ingebruikname van ZiN niet één stap voorwaarts gezet, maar tal van stappen.


Je hoeft niet ziek te zijn om beter te worden! Na 15 jaar aan fabrikantenzijde te hebben gewerkt, koos Carolien Plevier er in 2015 voor om zelfstandig verder te gaan. “Het geloof dat het binnen foodservice op marketingen salesgebied beter kán en móet, gecombineerd met het feit dat ik daar iets aan kan bijdragen, heeft mij gesterkt in de beslissing om mijn eigen bedrijf te beginnen.” Touch Activation Marketing is inmiddels een jaar onderweg en inderdaad kan volgens Plevier worden geconcludeerd dat er in foodservice nog veel kan worden verbeterd. “Een groot gedeelte van dit jaar heb ik gebruikt om met talloze mensen te praten die in de foodservicebranche werken, zowel aan fabrikanten-, groothandels- als formulezijde. En wat blijkt: er is een grote behoefte aan samenwerking door de keten. Deze wordt wel door iedereen gezien, maar te weinig opgepakt”, aldus Plevier die hiervoor drie redenen aanvoert. “Ten eerste is er te weinig focus bij de fabrikant op de klant, de groothandel of formule. Ook zijn er bij fabrikanten teveel wisselingen in accountmanagement waardoor er te weinig kennis over de klant aanwezig is. Tenslotte wordt er teveel tijd aan inkoopdiscussies besteed, zowel bij de groothandels, de formules als de fabrikanten.”

Nieuwe weg

Plevier gelooft dat de redenen excuses zijn om niet te kiezen voor een andere weg. “Het is immers eenvoudig om in het oude stramien door te gaan. Dit is echter niet houdbaar. Er komt een andere groep ondernemers, inkopers en accountmanagers aan. Mensen die delen van kennis centraal zetten. Immers, kennis delen is hem vermenigvuldigen.” Maar hoe ga je als salesteam, inkoop of formule hiermee om? “Daar kan Touch Activation Marketing je mee helpen”, zegt Plevier. “Het startpunt is altijd de professional en de gast centraal te zetten in alles wat je doet. Zij zijn het eindpunt in de keten en zullen meerwaarde moeten bieden in wat je doet, of je nu fabrikant, groothandel of formule bent. Vanaf dat punt starten we onze reis naar meer effectiviteit.”

“Het startpunt is altijd de professional en de gast centraal zetten in alles wat je doet”

Samenwerking

Touch Activation Marketing doet dit niet alleen. Ook hier geldt samenwerking in de keten, in dit geval van dienstverleners. Plevier: “Ik werk samen met Foodproof, Alert Marktonderzoek en Group7. Hierdoor kan Touch Activation Marketing door middel van praktische handvatten een optimaal resultaat garanderen. Dit leidt beslist naar een hoger rendement, meer effectiviteit en hogere tevredenheid door de hele keten tot aan de gast!”

GROUP7

Carolien Plevier (Touch Activation Marketing)

Meer informatie: Touch Activation Marketing Carolien Plevier Tel.: +31 (0)6 10 88 70 40 E-mail: carolien@touchactivationmarketing.eu


@18

Nieuws

@FoodClicks december 2016

Pieter van de Graaf, specialist Eten en Drinken bij AAFM

‘Verandering van spijs doet eten’ Nieuws – Het aantal vaste banen nam tussen 2003 en 2015 af van 70

lega’s op die ontmoetingsplekken

ligt op 2,75 euro”, vertelt Van de

gens Van de Graaf dat het lunchen

procent naar 58 procent, terwijl het aantal flexibele banen in dezelfde pe-

zorgt daarnaast voor een waarde-

Graaf. Voor de helft die niet luncht

tussen twaalf en twee uur ‘s middags

riode steeg van 13 procent naar 20 procent. Zie hier één van de belang-

volle kruisbestuiving. “Ook vanuit

bij de cateraar, zijn de voornaamste

in het bedrijfsrestaurant een achter-

rijke aanjagers van de noodzakelijk verandering in de markt van bedrijfs-

werkgevers is er behoefte aan een

redenen het eigen broodtrommeltje

haald concept is. “Er wordt de hele

catering. “Het is niet meer rendabel om op de oude voet door te gaan.”

plek waar werknemers kunnen lun-

(30%), thuis lunchen (10%) en geen

dag door gegeten en gedronken en

Pieter van de Graaf

chen; gezond eten zorgt immers voor

tijd voor lunch (10%), vertelt het on-

dat is vaak een grote uitdaging voor

dat het concept van eten op het

gezondere werknemers.”

derzoek verder. Ook wordt duidelijk

cateraars. Dit betekent namelijk dat

werk aan verandering onderhevig is,

Maar er is volgens Van de Graaf

dat als men wel op de zaak luncht,

er constant mensen aanwezig moe-

weet hij. “Het traditionele bedrijfsres-

meer, een bedrijfsrestaurant draagt

een gezond aanbod belangrijk is.

ten zijn en ook het eten moet door-

taurant en de cateraar hebben het

bij aan de identiteit van een organi-

Van de Graaf: “Het draagt bij aan de

lopend worden bereid. Dat is vaak

moeilijk. Het is niet meer rendabel

satie, voegt het waarde toe aan de

vitaliteit van de werknemer, vooral

niet rendabel bij kleinere kantoren.”

om door te gaan op de oude voet.

omgeving en verhoogt het de sfeer

nu ze zelf vaker bewust kiezen voor

Een mogelijke oplossing hiervoor ligt

Werkgevers zijn daarom op zoek

binnen de organisatie. “Voor die

gezonde voeding dan voorheen. Dat

volgens de AAFM-specialist in de

naar een andere invulling om toch in

werkgever is bedrijfscatering nu nog

komt vooral door de intrede van de

opmars van onbemande catering.

te kunnen spelen op de behoeftes

een belangrijk wapen in de ‘war on

nieuwste generatie op de werkvloer

Hij ziet echter ook nieuw initiatieven

van de medewerkers. Dat is taaie

talent’, waarbij het voor bedrijven

en de instroom van internationale

ontstaan. “Naar verwachting neemt

kost, want er is niet één alomvat-

zaak is om hun waardevolle mede-

werknemers, die niet anders gewend

het aantal cateringbedrijven af en

tende aanpak om dit probleem op

werkers bij zich te houden.”

zijn. Natuurlijk zijn er nog veel werk-

kiezen vooral de kleinere bedrijven

nemers die kiezen voor hun klas-

voor kleine initiatieven. Uit de com-

te lossen.” Dat is de reden waarom facilitair dienstverlener AAFM samen

3,5 miljoen

sieke ‘boterham met kaas’, maar in

binatie van dergelijke kleine initiatie-

met onderzoeksbureau More2Market

Per dag komen er ongeveer 3,5 mil-

de huidige samenleving is eten ook

ven op een relatief klein oppervlak

Minder vaste banen, meer flex-

onderzoek heeft gedaan naar eten en

joen mensen naar kantoor, waarvan

een manier van expressie geworden.

zullen zich waarschijnlijk van nature

werkers. Niet gek dat kantoren

drinken op het werk. “De werkende

1,9 miljoen personen ook daadwer-

De foodtrends volgen elkaar in snel

foodcourts vormen. De verwachting

anders worden ingericht, werktijden

mens hecht dan misschien minder

kelijk lunchen bij de cateraar, zo

tempo op en mensen zijn bewust van

is dat moderne supermarkten in dit

veranderen en werknemers andere

waarde aan een vaste stek, er blijft

blijkt uit onderzoek van AAFM en

goede voeding. Die bewustwording

gat springen om van het bedrijfs-

verwachtingen van eten hebben. “Zo

behoefte aan een ontmoetingsplek,

onderzoeksbureau More2Market.

is een kans voor werkgevers om het

restaurant een soort verlengstuk te

moet alles duurzamer en voedza-

waar bijvoorbeeld ook geluncht kan

“Het aantal lunchers is stabiel, al

aanbod daarop te laten aansluiten.”

maken, waarbij de oorspronkelijke

mer”, vertelt Pieter van de Graaf,

worden; mensen moeten immers

steeg de omzet van cateraars door

specialist Eten en Drinken bij AAFM.

regelmatig eten”, zegt Van de Graaf.

een hogere besteding per lunch.

Achterhaald concept

regisseur van de eet- en drinkvoor-

De ontwikkeling zorgt er ook voor

De natuurlijke interactie met col-

De gemiddelde besteding per lunch

Wat ook duidelijk is geworden, is vol-

zieningen op bedrijfslocaties.”

VOOR ELK GERECHT DE PASSENDE TOPPING!

bedrijfscateraar zal functioneren als

BEZOEK ONZE STAND OP DE HORECAVA EN LAAT JE INSPIREREN! HAL 10, STAND 430


Service

@FoodClicks december 2016

ShopperEstafette leveranciers uit Nederland. Het sap zelf wordt geperst in het ‘Sap-Lab’. “Dat is onze trots”, zegt Goudsmit. “Het is een op maat gemaakte en volledig goedgekeurde pers- en

Amsterdam RAI Amsterdam Nederland

18 t/m 19 januari 2017 Biobeurs IJsselhallen Zwolle Nederland

29 t/m 1 februari 2017 Zoetwarenbeurs ISM Messe Köln Keulen Duitsland

13 t/m 15 februari 2017

Sap-Lab is uitgerust met een van de

HorecaEvenTT TT Circuit Assen Nederland

hightech shockvriezers. We krijgen dagelijks verse groente- en fruitsoorten van boeren en verwerken ze direct na ontvangst om zoveel mogelijk nutriënten en vitaminen te behouden. Zodra we een bestelling hebben ontvangen, slowjuice en bottelen we de sapjes en gaan ze direct de shockvriezer in en bewaren we ze tot het moment van be-

Rosalynn Campbell en Joël Goudsmit van Sapje: “Ik wil dat iedereen weet dat je in de horeca iets anders kan drinken dan cola en houdbare sappen” (foto: Saskia Lelieveld)

EVENTS

9 t/m 12 januari 2017 Horecava 2017

opslagfaciliteit in Amsterdam-Zuid. Het beste slowjuicers ter wereld en enkele

zorging. Hierdoor kunnen we de meest optimale kwaliteit en versheid van de groentes en fruit garanderen.” Met uitzondering van de Waddenei-

18 t/m 20 februari 2017 Organic Planet

Beurs van Berlage Amsterdam Nederland

5 t/m 9 maart 2017 EuroShop, The World’s No. 1 Retail Trade Fair Messe Düsseldorf Düsseldorf Duitsland

5 t/m 6 maart 2017 Bakkersvak 2017

Autotron Rosmalen Nederland

7 maart 2017 1e Trema-foodnetwerk bijeenkomst ‘Cocreatie & samenwerking’ Trema Foodnetwerk Beesd Nederland

10 t/m 12 maart 2017 The Amsterdam Coffee Festival

In de rubriek ShopperEstafette geeft een marketeer vanuit een

landen, worden de vitaminebommen in

formule, grossier of leverancier zijn of haar visie op het thema ‘de

glazen flesjes ’s avonds bezorgd in heel

shopper in foodservice’. Elke kandidaat geeft het (estafette)stokje

Nederland met behulp van speciale

door aan een collega uit een andere schakel van de bedrijfskolom

diepvrieswagens die niet langer dan

Paris Expo Porte de Versailles Parijs Frankrijk

in foodservice. In deze editie: Joël Goudsmit, mede-oprichter en

twee uur reizen. “We zijn een soort

directeur van Sapje.

moderne melkboer dus, maar dan

20 t/m 22 maart 2017 Horeca & Food Inspiratie 2017

honderd procent biologisch, puur en

Westergasfabriek Amsterdam Nederland

15 t/m 16 maart 2017 Sandwich & Snack Show Paris

Evenementenhal Venray Nederland

“Ik wil Jop van de Graaf hartelijk

en hoe je met een bepaald eetpatroon

raw”, zegt Goudsmit die het klantenbe-

danken voor het doorgeven van het es-

de lichamelijke gezondheid kan bevor-

stand ziet groeien. “Momenteel leveren

tafettestokje aan mij”, zegt Joël Goud-

deren. Daarnaast weet ze alles van de

we aan onder meer SLA, het Grand

smit. “Ik ken Jop van de door hem op-

goede eigenschappen die bepaalde

Hotel in Amsterdam, Amstel Hotel,

gezette SLA saladebars en we werken

soorten groenten en fruit hebben bij

L’Europe, Ron Blaauw, het hoofdkan-

al een tijdje met veel plezier samen. Zo

een dieet of om te detoxen. Rosalynn

toor van Google en de vestigingen

verkopen we in de SLA-winkels onze

heeft een boekenkast vol over gezonde

van Anne&Max. Naast de horeca en

Sapje vitaminebommetjes. SLA is een

voeding en ja, daar begon ik in te lezen.

gemaksketens zijn we nu ook begon-

heel puur concept met toegevoegde

Er ging een wereld voor me open. Ik

nen met het landelijk leveren aan con-

Eurohal-Van der Valk hotel Zuidbroek Nederland

waarde. Het biedt de beste gezonde

kocht een slowjuicer en ging van het

sumenten. Via de website kunnen zij

producten op een toegankelijke en

slikken van pillen over op het dagelijks

nu ook onze sapmixen en detox-kuren

27 t/m 28 maart 2017 Noord-Hollandse horecabeurs

eerlijke manier en daar is behoefte aan.

eten en drinken van verse fruit- en

bestellen.” Goudsmit noemt het zijn ‘ul-

Ik heb veel bewondering hoe Jop dat

groentesappen en salades. Samen

tieme droom’ om Nederland bewuster

allemaal doet”, aldus Goudsmit.

maakten we de meest bijzondere

te maken van de kracht van gezonde

sappen van groenten, fruit, kruiden en

voeding. “Ik wil dat iedereen weet dat

Joël Goudsmit startte Sapje twee-

specerijen. Wil je wel geloven dat ik

je in de horeca iets anders kan drinken

eneenhalf jaar geleden met zijn

binnen no-time van m’n allergieën af

dan cola, energydrinks en houdbare

vriendin Rosalynn. Het in Amsterdam

was en weer energie had? Uiteraard

sappen. Drankjes die ongezond zijn, vol

gevestigde bedrijf perst dagelijks

vertelde ik iedereen over mijn ervarin-

suiker, concentraten en pulp. Gemaakt

verse sapcombinaties vol groenten,

gen waardoor vrienden en bekenden

voor geld en de houdbaarheid in plaats

fruit en andere gezonde ingrediënten

ook een door ons bereid vers sapje

van kwaliteit. Ik zie het als mijn taak

afkomstig van lokale leveranciers en

wilden proberen die Rosalynn als

om mensen bewust maken van hun

100% biologisch gecertificeerd. De

bijbaantje voor hen maakte. Zo zijn we

voedingskeuzes en hen te wijzen op de

sappen worden diepgevroren in glazen

begonnen. In het begin nog klein maar

rijkdom en variatie die er mogelijk is in

flessen vers geleverd aan onder meer

al gauw groeide de vraag en maakten

biologische, lokale en seizoensgebon-

hotels, restaurants, gemakswinkels en

we dagen achtereen sappen die we in

den producten. Vers, eerlijk, ambachte-

sinds kort ook consumenten. Om op

Amsterdam met de fiets rondbrachten.

lijk en met respect voor de natuur.”

het idee van Sapje te komen, moest

Tweeëneenhalf jaar na de start groeit

Goudsmit eerst Rosalynn Campbell te-

Sapje nog steeds”, aldus Goudsmit.

genkomen, vriendin en mede-eigenaar

“Ik wil graag Jop van de Graaf van SLA bedanken voor het doorgeven

van Sapje. “Ik kwakkelde jarenlang met

Sapje maakt sapcombinaties die

van het estafettestokje. Ik geef hem op

m’n gezondheid”, vertelt Goudsmit.

kunnen helpen bij het verbeteren of

mijn beurt aan Wobbe van Zoelen, de

“Had last van allergieën, was bijna

op peil houden van de gezondheid.

oprichter van Anne&Max en één van de

altijd ziek en slikte allerlei pillen. Maar

De formule perst slowjuice groente-

partners van Sapje.”

toen ontmoette ik Rosalynn. Zij volgde

sapjes uit het seizoen van groenten,

de studie voeding en diëtiek en weet

fruit, specerijen, kruiden, zeewieren en

erg veel van gezond eten en drinken

superfoods, afkomstig van biologische

ShopperEstafette is een initiatief van Marketing4Results en @FoodClicks. Eerder in deze rubriek kwamen aan het woord: Gemma Schneemann (Sligro), Gaius Voûte (Bier&Co), Bart Bakker (Royaan), Bart Koelemaij (BP), Peter Koelewijn (Rondeel), Hein van Stralen (HMSHost Schiphol), Frans Saelman (DE Professional), Nicole van Doorn (Scherpenhuizen bv), Hans Oberg (Lekkerland), Leon van Poelwijk (Mars), Jack Schepers (Zoet Moment bv), Dave Vegt (Horesca), Willem Devilee (Horesca), Dico Verwaal (Shell Den Ruygenhoek), Antonio van den Hengel (Koninklijke Horeca Nederland), Wouter Verkerk (trendwatcher), Eveline Hillen (Unilever), Bart Drion (Moyee Coffee), Freke van Nimwegen (Instock), Teyler Padberg (Farm Brothers)

@19

20 maart 2017 Food Professional Day Hotel De Nieuwe Wereld

Wageningen Nederland

21 maart 2017 Horeca- en Recreatiebeurs Texel Sporthal Ons Genoegen Texel Nederland

24 t/m 25 maart 2017 Zorg en Gezondheidsbeurs Noord NL

AZ Voetbalstadion Alkmaar Nederland

COLOFON

@FoodClicks, crossmediale vakmedia voor het out-of-homekanaal, is een uitgave van Uitgeverij Footprint Postbus 1049 3900 BA Veenendaal Telefoon: 0318 - 76 90 97 Oplage & Frequentie: @FoodClicks wordt maandelijks verspreid onder ondernemers, fabrikanten en toeleveranciers in de out-of-homemarkt als printuitgave en digitaal. Abonnementen: Abonneren op @FoodClicks Mail: communicatie@FoodClicks.nl of via www.FoodClicks.nl Digitaal: gratis. Print: ondernemers € 70,-, fabrikanten € 140,-. Abonnementsprijzen per jaar (excl. BTW). Redactie: mail: redactie@FoodClicks.nl Steffen van Beek: steffen@Foodclicks.nl Communicatie-advies / adverteren: Arno Cornelissen, 0314-355 826 (direct), arno.cornelissen@pshmediasales.nl Aan dit nummer werkten mee: Martijn Louws, Rolf Timmer, Jacques Jullens, Gerard de Graaff (fotografie), Paul Blonk en Judith Kloppenburg. Vaste medewerkers: Rob Besseling, rob@oohcompany.com Eindredactie: Paul Blonk - PP Media Productions, Hilversum Vormgeving: Ap Karskens, Zeist Uitgeverij Footprint aanvaardt geen enkele aansprakelijkeheid voor eventuele prijs-, zet- en/of drukfouten in dit magazine. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt zonder uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever en andere auteursrechthebbenden. Op alle overeenkomsten van en met Uitgeverij Footprint zijn de algemene voorwaarden, gedeponeerd KvK, van toepassing. De algemene voorwaarden zijn ook te downloaden van de website www.FoodClicks.nl.


Verzeker u van de meest actuele informatie uit de out-of-homesector

Word abonnee van

@FoodClicks biedt voor foodprofessionals informatie via verschillende mediakanalen. Actueel op de website en analyserend in de uitgave. Informatie waarmee u als ondernemer uw bedrijf sterker kunt maken en waarmee (toe)leveranciers hun dienstverlening kunnen verbeteren. Samen bouwen aan een sterkere out-of-homesector is wat @FoodClicks wil en doet. Bouw mee en word abonnee van het hardst groeiende mediaplatform in de buitenshuismarkt.

Meld u aan op www.foodclicks.nl/abonneren


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.