Page 1

FÖLDEÁK A helyi Önkormányzat lapja XXV. évfolyam 3. szám

2018. március

Téltemetés mohácsi busókkal

Fürkésző Február havi nyertesek: Czékus Márta és Joó Károlyné, akik a MOBIL-F. F. E. felajánlásából 2-2 belépőt nyertek a Rejtélyek zárkája csapatépítő játékba.

Adománygyűjtés Dévára. Részletek az 5. oldalon


2

2018. március XXV. évfolyam 3. szám

Önkormányzati hírek Földeák község Önkormányzatának képviselő-testülete 2018. február 14-én tartotta meg rendes, nyílt ülését, melyen az alábbi fontosabb döntések születtek: A Képviselő-testület - megtárgyalta és elfogadta az előző rendes ülés óta eltelt időszak eseményeiről, tárgyalásokról szóló polgármesteri tájékoztatót - módosított az önkormányzat Szervezeti és Működési Szabályzatáról szóló helyi rendeletét, melyben új kormányzati funkció került megnevezésre - a polgármester és a bizottságok átruházott hatáskörben hozott döntéseiről, valamint a bizottságok munkájáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadta. A képviselő-testület megköszönte a bizottságok elnökeinek és tagjainak egész évben végzett munkáját. - a 2017. évi adóbevételek alakulásáról szóló tájékoztatót megtárgyalta, azt elfogadta - elfogadta az önkormányzat adósságot keletkeztető ügyleteiből eredő fizetési kötelezettségeinek a költségvetési évet követő három évre várható összegét, valamint- közmeghallgatás keretében – megalkotta az Önkormányzat 2017. évi költségvetéséről szóló rendeletet - módosította az önkormányzat szociális ellátási formák szabályozásáról szóló helyi rendeletét, - együttműködési megállapodást kötött a Mobil – Földeáki Fiatalok Egyesületével kulturális szolgáltatás, valamint a helyi közművelődési tevékenység támogatása közfeladatokra, - A Maccabi Vívó és Atlétikai Club Tájékozódási Futó Szakosztály,,V. Földeák – Hagymatikum Kupa Tájékozódási Futóverseny” megrendezéséhez 200.000 Ft összegű támogatást biztosított az önkormányzat 2018. évi költségvetése terhére. - megtárgyalta a 270/2017. (XII.20.) Kt. határozat – Falugondnoki Szolgálat megszervezése a Földeáki Egyesített Egészségügyi és Szociális Intézmény keretén belül (önként vállalt feladatként) – módosítása tárgyú előterjesztést, ahol Falugondnoki Szolgálat megnevezést használ, azt Tanyagondnoki Szolgálat megnevezésre módosította - megtárgyalta a Földeák Térségi Szociális, Egészségügyi, Gyermekjóléti és Óvodai Önkormányzati Társulás társulási megállapodás módosítását, azt jóváhagyta

Köszönet Földeák község Önkormányzata nevében köszönetemet fejezem ki - Almási Tamás Úrnak az önkormányzati rendezvényeken való fényképek készítéséért, - Pál Ferenc Úrnak a gépi munkákért. Hajnal Gábor polgármester

FÖLDEÁK

Az avar és kerti hulladék nyílttéri égetésének szabályai 3. § (1) Az egészséges, kórokozóktól mentes kerti hulladékot elsősorban komposztálással hasznosítani szükséges. (2) Kerti hulladék égetésére csak akkor kerülhet sor, ha az (1 ) bekezdés szerinti kezelés nem lehetséges. (3) Kerti hulladékot a település belterületén október 1. és november 30. valamint március 15. és április 30. időszakban, hétköznapokon 09.00 - 18.00 óra között lehet égetni. (4) A település közterületein a kerti hulladék égetése tilos. (5) Lábon álló növényzet, tarló égetése tilos. (6) Tilos a kerti hulladék égetése a (3) bekezdésben meghatározott időszakon kívül, valamint párás, ködös, esős időben, erős szél esetén. (7) Szociális, egészségügyi, oktatási, kulturális és sport intézmények 100 méteres körzetében, azok működési ideje alatt tilos az égetés. (8) Kerti hulladékkal együtt kommunális és ipari eredetű hulladék nem égethető. (9) A hatóságilag elrendelt, általános tűzgyújtási tilalom alól e rendelet nem ad felmentést. (10) Égetni csak megfelelően kialakított tűzrakó helyen, vagyoni és személyi biztonságot nem veszélyeztető módon, nagykorú, cselekvőképes személy folyamatos felügyelete mellett, a tűzoltásra megfelelő eszközök biztosításával lehet. A tüzelésre kijelölt hely épülettől és egyéb éghető anyagtól legalább 5 méter távolságra legyen. (11) A füstképződés csökkentése érdekében a kerti hulladékot előzetesen szikkasztani, szárítani szükséges és az égetés csak folyamatosan, kis adagokban történhet. (12) Az égetés egy alkalommal maximum 4 óra időtartamban történhet. (13) Az égetés befejeztével a tüzet el kell oltani, és a parázslást meg kell szüntetni.

FELHÍVÁS ! Felhívjuk tisztelt ügyfeleink figyelmét, hogy a gépjármű adó, a helyi iparűzési adó és a magánszemélyek kommunális adója kamatmentesen 2018. március 19. hétfőig fizethető be ! Amennyiben lehetőségük van, kérjük befizetéseiket banki átutalással szíveskedjenek teljesíteni az alábbi számlaszámokra: Gépjárműadó: Iparűzési adó: Mag.kom.adó: Késedelmi pótlék:

11735074-15354642-08970000 11735074-15354642-03540000 11735074-15354642-02820000 11735074-15354642-03780000

Földeáki Közös Önkormányzati Hivatal

„Ha veszel, megtelik a kezed. Ha adsz, megtelik a szíved.” (Müller Péter)


2018. március XXV. évfolyam 3. szám

FÖLDEÁK

3

Iskolai Mozaik Német szavalóverseny

4. osztály: I. hely: Szabó Vivien (4. b) Felkészítő tanító: Kissné Bába Olga 6. osztály: II. hely: Barna Petra (6. b) Felkészítő tanár: Kollár Eszter 7. osztály: II. hely: Pető Vanessza (7. b) Felkészítő tanár: Kollár Eszter III. hely: Telek Eliza Mendi (7. b) Felkészítő tanár: Pappné Tóth Ildikó Gratulálunk a versenyzőknek, a helyezetteknek és felkészítő pedagógusaiknak.

Szülői értekezletek

Az alsó tagozat farsangi mulatságára 2018. február 14-én került sor. A délutánt az előző évekhez hasonlóan, most is a negyedik osztályos tanulók és pedagógusaik szervezték meg. A karnevál az ő produkciójukkal kezdődött, melynek címe: Lakodalom van a mi utcánkban – lakodalmas farsangi játék volt. A műsort összeállították és betanították Mihalik Jánosné, Kissné Bába Olga és Hajdúné Siket Márta tanítók. Segítségéért köszönetüket fejezik ki Kurunczi Mária Szerénke kollégájuknak. Az előadás után a többi osztály jelmezes felvonulása következett. A bemutatkozás végeztével minden gyermek egy tábla csokoládét kapott jutalmul. A diákok nagy izgalommal várták a nap harmadik programját, a tombolák kiosztását. A szünetben az előtérben üzemelt a büfé. Itt a szülők által készített szendvicseket, süteményeket, teát és üdítőt lehetett vásárolni. Egy kis pihenő után a harmadik és a negyedik osztályosok szórakoztató, táncos produkcióit tekinthettük meg. Ezután a gyermekek kedvük szerint táncolhattak a színpadon. Ezzel a programmal zárult az alsósok farsangi délutánja. A zenei aláfestést köszönjük Mészáros Istvánnak. Másnap, február 15-én a felső tagozatosok töltötték meg élettel a Művelődési Házat. Hagyományainkhoz híven, most is minden osztály egy jelmezes, táncos előadással készült. A tanulók már hetekkel a farsang előtt lázasan gyakoroltak tanáraikkal együtt. A zsűrinek éppen ezért nagyon nehéz dolga volt, mire eredményt tudott hirdetni a sok színvonalas és ötletes produkció között. A zsűri tagjai: Somogyiné Német Klára, Zsarkó Anikó, Kádár-Tóth Enikő, Polyákné Kelemen Júlia és Szvoboda Szabolcs voltak. Az eredmények a következőképpen alakultak:

2018. január 30-án a Németh László Gimnázium és Általános Iskola Német szavalóversenyt és Német nyelvű versmondóversenyt hirdetett. A jelentkezőknek egy kötelező és egy szabadon választott verset kellett megtanulniuk és német nyelven elszavalniuk. Iskolánkat 24 tanuló képviselte 6-8. osztályig. Az alábbi eredmények születtek: 5-6. oszt. kategória - III. hely: Bognár Dorina Ilona (6. b) 7-8. oszt. kategória – Különdíj: Kürtösi Dzsenifer (7. a) Felkészítő tanáraik: Pappné Tóth Ildikó és Berényi Lászlóné A 2017/2018-as tanév félévi szülői értekezleteit 2018. február 5-8-ig tartották iskolánk pedagógusai. A téma minden osztályban az első félév értékelése, majd az aktuális programok, és a második félév rendjének és fő feladatainak ismertetése volt.

Továbbtanulás

Ebben a tanévben 32 nyolcadik osztályos diák jár iskolánkba. Felvételi jelentkezési lapjukat iskolánk vezetősége 2018. február 15-ig továbbította a középiskolákba és gimnáziumokba.

Szépíró verseny

Ebben a tanévben is megrendezésre került 2018. február 12-én a Hódmezővásárhelyi Tankerületi Központ Makó és térsége intézményei számára a térségi szépíró verseny. Helyszíne: a Makói Általános Iskola és Alapfokú Művészeti Iskola Bartók Székhelyintézménye volt. A területi megmérettetés előtt a tanítói munkaközösség iskolai fordulót szervezett. A diákok szép számmal jelentkeztek és készültek fel a kihívásra. A helyi és a későbbi térségi versenyen is minden évfolyamnak megfelelő vonalazású lapon, korosztályának ideális mennyiségű nyomtatott szöveget kellett másolnia. Az iskolai fordulón az alábbi eredmények születtek: 1. évf.: I. Pásztor Kitti (1. a), Vízhányó Benjámin Gábor (1. b) II. Bajusz Zsombor (1. b) III. Kelemen Eszter (1. b) Tanítóik: Szalma Erika, Kádár-Tóth Enikő 2. évf.: I. Szabó Lilla (2. a), Megyesi Luca Csinszka (2. b) II. Mészáros Aliz Kata (2. b) III. Lőkös Alexandra (2. a) Tanítóik: Szirbik Éva, Gilinger Tiborné 3. évf.: I. István Szonja Mira II. Kaposta Rita III. KunSzabó Korina Tanítójuk: Kecskeméti Tamásné 4. évf.: I. Molnár Fanni (4. a), Szabó Vivien (4. b) II. Gilinger Hanna (4. b) III. Szenti Liliána Krisztina (4. a) Tanítóik: Mihalik Jánosné, Kissné Bába Olga A helyezettek oklevélben, az első helyezettek könyvjutalomban is részesültek. A térségi versenyen a következő tanulók értek el helyezést: 1. osztály: III. hely: Pásztor Kitti (1. a) Különdíj: Csányi Enikő (1. a) Felkészítő tanító: Szalma Erika 2. osztály: Különdíj: Mészáros Aliz Kata (2. b) Felkészítő tanító: Gilinger Tiborné 3. osztály: Különdíj: István Szonja Mira Felkészítő tanító: Kecskeméti Tamásné

Farsang

5-6. évfolyam

I. hely

5. b kosarasai és szurkolótábora

5. b

II. hely

Arcok

6. a

III. hely

Rózsaszín párducok Falusiak

5. a 6. b

I. hely

Star Wars

7. a

II. hely

Egy leépülés története

8. b

III. hely

Nyolc év Társadalomkritika

8. a 7. b

7-8. évfolyam

„A legjobb orvosok: dr. Elégedettség, dr. Higgadtság és dr. Jókedély. (C. H. Spurgeon)


4

2018. március XXV. évfolyam 3. szám

A helyezetteket szeletelt tortával jutalmazta a zsűri. Az eredményhirdetés után a szünetben szendvicseket, süteményeket és üdítőt vásárolhattak a diákok. Majd elérkezett a várva várt tombolahúzás. A szerencsés nyertesek értékes ajándékokat vihettek haza. A délután diszkóval ért véget. A jó hangulatról Siket Tamás tanár úr gondoskodott. Köszönjük a munkáját. A farsang megszervezése iskolánk Diákönkormányzatának és vezetőjének, Tóthné Csáki Erzsébet tanárnőnek a munkája. Köszönet illeti őket és iskolánk minden pedagógusát, akik betanították a színvonalas produkciókat, valamint tombolatárgyakat ajánlottak fel. Köszönjük a Művelődési Ház dolgozóinak, hogy rendelkezésünkre bocsátották az épület helyiségeit. Továbbá köszönjük a szülőknek az áldozatos munkáját és segítségét: a szendvicsekhez nyújtott alapanyagokat, a süteményeket, a szendvicsek elkészítését és értékesítését, és a tombola felajánlásaikat. Nélkülük nem jöhetett volna létre iskolánk farsangi mulatsága.

Matematika verseny

Iskolánk 2018. február 22-én helyi tehetségkutató matematika versenyt rendezett. Az első helyezettek névsora: Szalontai László (5. b), Balogh Noémi Csilla (6. a), Sipos Fruzsina Szonja (7. b) Felkészítő tanáruk: Kelemenné Molnár Ildikó. Munkájukhoz gratulálunk.

Sportverseny

2018. február 26-án hetedik és nyolcadik osztályos diákjaink a HSZC Návay Lajos Szakgimnáziuma, Szakközépiskolája és Kollégiuma által szervezett ügyességi sorversenyen vettek részt. Tanulóink eredményesen szerepeltek, 3. helyezést értek el. A csapat tagjai: Kovács Laura Fanni (7. a), Kürtösi Dzsenifer (7. a), Albert Erik Tibor (8. a), Fekete Kristóf (8. a), Horváth Zoltán (8. a), Szegvári Levente (8. a), Vizhányó Norbert (8. a), Kiss Virág (8. b), Vass Virág (8. b), Zékány Melinda (8. b). Felkészítő tanáraik: Lele Zsuzsanna és Babut Erika. Munkájukhoz és eredményükhöz gratulálunk.

Iskolabál

A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola és a Földeáki Iskolásokért Közalapítvány 21. bálját 2018. április 21-én tartja, melyre minden érdeklődőt szeretettel várunk. Jegyek az iskola titkárságán megvásárolhatóak. Belépőjegy árak: 3000,- Ft/felnőtt és 1800,- Ft/diák. Kérjük a kedves

FÖLDEÁK szülőket, hogy 14 és 18 év közötti gyermekeik csak szülői felügyelettel tartózkodjanak a bálban! Megértésüket köszönjük.

Kérjük, támogassa alapítványunkat adója 1 %-ával! Földeáki Iskolásokért Közalapítvány

18460636-1-06

Futás a múltban! Április 7. 10.00 óra Elő nevezni lehet március 23-ig a földeáki iskolában! Kissné Bába Olga

Óvodás gyerekek farsangi műsora az Idősek Klubjában Február 20-án kedden az időjárás is nekünk kedvezett, mert sűrű pelyhekben hullt a hó. A sűrű hóesésben jöttek az óvodás gyerekek a telet búcsúztatni. Minden évben eljönnek hozzánk. Megérkezett a Méhecske csoport Sárika, Barbika óvónénikkel és Anikóval, a dajka nénivel. A teremben mindenki nagy örömmel fogadta őket. Az Intézmény vezetője nagy szeretettel köszöntötte a gyerekeket és a résztvevőket. Vidám, kedves szép műsort adtak elő, farsangi dalokat, verseket, táncmozdulatokat. Ritmuspálcával keltettek hangos zajokat, hogy ezzel is gyorsan elűzzék a telet, hogy megérkezzen a tavasz. A kedves, kis műsor után, ami mindenkinek tetszett, következett a megvendégelés. A farsangnak megfelelően fánkkal, és teával kínálták a gyerekeket és a résztvevőket a Klub dolgozói. Köszönjük a fánk elkészítőinek munkáját, nagyon ízletes volt. Ezen a délelőttön együtt volt a teremben a szeretet és a jókedv. Köszönjük, hogy ilyen kedves műsorral jöttek el hozzánk, hogy örömet szerezzenek nekünk. Búcsúzásul egy szép tavaszt hirdető képet kaptunk a Méhecske csoporttól, ami hóvirággal volt díszítve. Köszönjük, eltesszük emlékbe. Írta: Lele Jánosné klubtag

„Legszebb, mit embernek ember megadhat, ha gondteres arcon mosolyt fakaszthat.” (Kocsis József)


2018. március XXV. évfolyam 3. szám

FÖLDEÁK

IV. Falu Legjobb Pálinkája Verseny 2018. február 24-én a Mobil-Földeáki Fiatalok Egyesületének szervezésében megrendezésre került a IV. Falu Legjobb Pálinkája Verseny. Csatlakozva a Művelődési Ház és Könyvtár csapatához ezáltal az I. böllérfesztivál és a III. Kolbászmustrához igyekeztünk színesíteni a rendezvényt. Nagyon örülünk, hogy az évek folyamán sem csappant meg a nevezők lelkesedése és jobbnál jobb pálinkák érkeztek be hozzánk. A tapasztalataink alapján folyamatosan próbáljuk javítani a verseny színvonalát, ezért idén maximum 2 fajta pálinkával nevezhetett 1 személy és a zsűrizés már a délelőtt folyamán megtörtént, hogy legyen több ideje a zsűrinek pihenni a különböző fajták kóstolása között. A pálinkákat kategóriánként díjaztuk, a kapott pontszámok alapján: arany, ezüst vagy bronz minősítést érhettek el. Minden zsűritag egyénileg pontozta az adott pálinka illat tisztaságát-, és karekterét és íz tisztaságát,- és karakterét. 4 kategóriában érkezett be 31 db pálinka 21 nevezőtől: almatermésűek, csonthéjasok, szőlő és szőlőeredetű termékek és vegyes pálinkák. A zsűri pontozása által aranyminősítést kapott pálinkákat délután a kulturális műsorok közben közönségszavazásra bocsájtottuk. Természetesen ezek a folyamatok végig név nélkül sorszám alapján történtek. A zsűri tagjai voltak: - Láda Lajos – a Magyar Pálinka Lovagrend tagja - Hinkó Balázs – Ószegedi úti szeszfőzde vezetője - Horváth István – Vízkelet alpolgármestere - Csányi János – földeáki lakos Almatermésűek Kardos Sándor Gera Gábor Bugyi Attila Gera Gábor Dulin Mihály Menyhárt István

alma birs birsalma körte körte körte

bronz arany bronz bronz ezüst arany

Csonthéjasok Lukács Lajos Kuklai Attila Hajnal Gábor Bodócsi János Szabó János Dulin Mihály Bugyi Attila Bakacsi Pál Almási Sándor id. Dulin Mihály Hajnal Gábor

szilva szilva szilva szilva /piros ringlo/ kajszibarack kajszibarack kajszibarack kajszibarack kajszibarack őszibarack megy-kajszibarack

ezüst ezüst arany ezüst arany arany bronz bronz ezüst ezüst arany

Szőlő és szőlőeredetű termékek Szabó Sándor törköly Szabó Sándor szőlő Kardos Sándor szőlő Lele Zoltán szőlő Lukács Lajos szőlő Szabó János Irsai Olivér Kardos László szőlő

arany bronz ezüst ezüst arany arany ezüst

Vegyes Kovács Sándor id. Szecskó Lajos Csányi Helga Marinetta Simon Mátyás Almási Sándor Kuklai Attila Virág Zsolt

vegyes vegyes szilva-körte vegyes vegyes alma-szőlő vegyes

5 bronz ezüst arany arany arany arany különdíj

A közönségdíjat Dulin Mihály kajszibarack pálinkája nyerte el. Köszönet a zsűrizéshez és közönségszavazáshoz felajánlott sajtokért Szabó Józsefnének és Almási Sándornak. Köszönöm a lebonyolításban nyújtott segítségét: Szabó Józsefnek, Mészáros Istvánnak, Kiss Helgának, Kürtösi Tamásnak, Herczeg Richárdnak, Virág Zsófinak, Kardos Anikónak. Bakos Adrienn MOBIL-F.F.E.

Kupakgyűjtés Földeákon Biztosan hallottak már kupakgyűjtésekről, amelyek általában beteg gyerekek segítésére szerveződnek. Legyen ez rehabilitációs kezelés, utazásban való segítség, fejlesztő eszközök vásárlása. A mi közelünkben is van egy kisfiú, Levente, aki Hódmezővásárhelyen élt, de már Békéscsabára költözött a családjával. Levente születése után agyvérzést kapott, és azóta is folyamatosan kezelésre szorul. A földeákiak segítségét kértem, hogy részt vehessünk közösen egy kisgyermek felépülésében. Erre nagyon sokan megmozdultak, sőt, vidékről is kaptunk kupakokat. 3-4 hónap leforgása alatt jelentős mennyiségű „aranytallér” gyűlt össze. Köszönöm a helyi Önkormányzat segítségét a szállításban és tárolásban, valamint külön köszönet Kardos Józsefnek, aki útnak indította Földeákról a közel 500 kg mennyiségű kupakot. Továbbra is lehet gyűjteni a kupakokat, mert a kupakoknak „súlya” van! Kócsárné Angéla

Adománygyűjtés Dévára Kedves Barátaink, 6. éve, 11. alkalommal szervezünk gyűjtést Dévára, a Szent Ferenc Alapítvány Gyermekvédelmi Központjába, Böjte Csaba atya gyermekeihez. Saját költségünkön el is szállítjuk. Az adományokat a könyvtárban gyűjtjük: száraztészta, befőtt, lekvár, kolbász, szalonna, olaj, hagyma, krumpli, alma, tojás, liszt, cukor, ágyneműhuzat, tányér, bögre, evőeszköz, ünneplő fiú, lány cipő, édesség, csokoládé, sütemény, májkrém. A könyvtárba lehet beadni a dévai gyerekek részére az adományt április 9-től 13-ig (hétfőtől péntekig) nyitvatartási időben.

„Bárhová mész, menj teljes szívedből!” (Konfuciusz)

Könyvtár Földeák


6

2018. március XXV. évfolyam 3. szám

FÖLDEÁK

Iskolai Mozaik – farsang

Fotó Almási Tamás

Kupakgyűjtés Földeákon

Farsang az Idősek Klubjában

Ekkora ölelést küldünk mindenkinek, aki segített bármilyen formában a gyűjtésben!

Schäffer Erzsébet a földeáki könyvtár vendége

„Nehéz legyőzni azt, aki sosem adja fel.” (George Herman)


2018. március XXV. évfolyam 3. szám

FÖLDEÁK

Lipicai versenyló

Festette Megyesi János amatőr festő olajfestékkel

7

Útmenti feszület

Festette Megyesi János amatőr festő olajfestékkel

Téltemetés Földeákon

Fotó Almási Tamás

„Nem kell ahhoz semmi különleges ok, hogy jól érezd magad – egyszerűen elhatározod, hogy azonnal boldog leszel, egyszerűen csak azért, mert élsz, egyszerűen azért, mert így akarod.” (Anthony Robbins)


8

2018. március XXV. évfolyam 3. szám

FÖLDEÁK

Kürtösi Sándor (1920-2018) Egy híres zenész prímástól búcsúzott a földeáki temetőben népes családja, rokonai, ismerősei, szomszédjai. A búcsúztató szavak után a zenész oly sokszor eljátszott dalai hangzottak el, miközben utolsó útjára kísérte mélyen meghatódva a gyászolók sokasága. Miért is volt olyan híres zenész Sanyi bácsi? Zenekarával sok-sok száz embernek szerzett mulatós jókedvet a lakodalmakban. Hónapokkal előre le volt szervezve, mikor kinek a lakodalmában muzsikálnak. Abban az időben általában külön volt az úgynevezett legényes illetve lányos ház. A legényes háznál gyülekeztek a koszorús legények. Innen indult a menet a fúvószenekar (rezesbanda) vezetésével a lányos házhoz. A vőfély felsorakoztatta a vendégeket, a legények egy-egy üveg bort fogtak a kezükbe és Sanyi bácsi zenéjére indultak. Megszólalt a trombita, Esz-trombita, baritonkürt, helikon klarinét, no meg a sok nóta egész úton a lányos házig. Néhány nóta: „Lakodalom van a mi utcánkban”, „Szép a rózsám nincs hibája”, „Csak még egyszer 20 esztendős lehetnék”, „Édösanyám a kendőt”. Közben a legények 1-1 ismerőst megkínáltak az üvegből és kortyoltak is, hogy jobban menjen a nóta. A lányos házhoz érve még jobban rázendítettek a dalra. „Hej Bözse, Bözse a kapuba gyere ki, ha nem jössz ki, berúgom az ajtódat, átölelem vékony, karcsú derekad…” Fogadták a kérőket hangos zeneszó mellett. A vőfély a lánybúcsúztató után sorakoztatta a koszorús párokat, kezébe vette az üveg bort és a koszorúba font kalácsot és zeneszóval indultak a polgári esküvőre, majd ezt követően a templomba. A zenekar tisztes távolságban várta a templomi esküvő végét. Sanyi bácsi zenekara újra rázendített, mentek a fényképészhez. „Udvarom, udvarom, szép, kerek udvarom”, „Már minálunk babám” című nótákat dalolták. Köszöntötték az úton az ismerősöket. Közben megérkeztek a legényes házhoz, rázendítettek: „Édösanyám a kendőt elkérte a szeretőm”. Sivalkodás, nagy csinnadratta közepette: „Gyere ki te vén boszorkány, nézd meg, mit hoztunk, szőkét-e, barnát-e, miért fáradtunk”, Jó estét kívánok, megjöttek a fehérvéri huszárok.” Nagy fogadtatás, majd Kiss László vőfély minden vendéget bemutatott a násznagynak. Itt már a zenekar a híres hangszereken játszott, úgymint hegedű, bőgő, cimbalom, klarinét. A zenekari tagok: Kürtösi Sándor - prímás, Dabis József - kürt,

Kürtösi József - hegedű, Kurunczi József– klarinét. Egyfolytában húzták a nótát, közben a vacsora ideje alatt megjöttek a lányos házból a vendégek, azokat is külön köszöntötték. Ha a vőfélynek valami közölni- vagy mondanivalója volt: „Zene állj!” A főnök a vőfély volt, a vacsorafogásokhoz mindig külön-külön rigmust mondott. A zenekar tette a magáét, általában csárdást, de néha egy-egy keringőt is játszottak. A prímás kiment az asztalok közé és kívánságra eljátszotta a kért nótát, amihez sokan csatlakoztak. Pl. „Szép a rózsám, nincs hibája”, vagy hallgatót kértek: „Nagy a feje, búsuljon a ló”, „Alma a fa alatt”, „Vásárhelyi híres promenádon”. Egy kis szünetben bölcső madzagra gyűjtöttek kosárba pénzt. Szólt a zene, közben ellopták a menyasszonyt, majd bejelenti a vőfély: „Zene állj!, Új menyasszony érkezett!” (Átöltöztették a menyasszonyt.) Kendővel a fején, kötőben, papucsban jelent meg az újasszony. A vőfély megtáncoltatta, a zenészek rázendítettek: „Ezt a kerek erdőt járom, ezt a barna kislányt várom, ha nem fogadod a szavamat, ezzel verem meg a hátadat.” Közben behoztak egy istrángot (kötelet), ezt énekelték: „Szép a rozmaring szál csokorba, ha felkötik gyöngykoszorúba” című dalt énekelték. A vőfély nagy szitába gyűjtötte a pénzt, miközben többször ezt kiabálta: „Eladó a menyasszony, eladó a vőlegény!” A zene egészen hajnalig szólt, a nagyon mulatós vendégeket a rezesbanda hazakísérte. Olykor kocsmába is betértek. Akkoriban szinte minden hétvégén volt lakodalom. Abban az időben három zenekar is működött: Kürtösi Sándor, Tóth János és Dabis József vezetésével. A legismertebb és legkeresettebb Kürtösi Sándor zenekara volt. A kor és az idő múlásával más zenei irányvonal ezeket a zenéket homályba borította. Egészen megváltozott a világ. Egy nagyon híres zenekar vezetőjétől búcsúztunk, emlékét megőrizve. Megköszönöm Kürtösi József segítségét a gondolatok megírásához. 2018. február 26. Fodor Imre

MEGÉRKEZTEM! Vajda Nelli és Tóth László szülőknek (6922 Földeák, Vágóhíd u. 2.) 2018. 01. 25-én Ádám nevű gyermekük született. Szarapka Tímea és Balázs Róbert szülőknek (6922 Földeák, Somogyi B. u. 40.) 2018. 02. 08-án Ármin nevű gyermekük született. Kovács Ágnes és Bugyi Tibor szülőknek (6922 Földeák, Arany J. u. 3/a) 2018. 02. 14-én Dániel nevű gyermekük született. A gyermekáldáshoz szívből gratulálunk, gyermekük felneveléséhez jó egészséget, erőt és kitartást kívánunk!

„Légy hasonló az égen szálló madárhoz…, aki a törékeny gallyon megpihenve átéli az alatta tátongó mélységet, mégis vígan énekel, mert bízik szárnyi erejében.” (Victor Hugo)


FÖLDEÁK

Kecskeméti kirándulás 2018. február 15-én a könyvtárosok szervezésével kiránduláson vettünk részt Kecskeméten. A „Seusokincs”-et, a Magyar Nemzeti Múzeum vándorkiállítását tekintettük meg, amely 2018. január 30-tól volt látható a Cifrapalotában. A késő római császárkor egyik legjelentősebb ezüstkincs gyűjteményét – mielőtt méltó helyét elfoglalná a Nemzeti Múzeumban – vándorkiállítás keretében hat vidéki városban állítják ki. Az országos körút negyedik állomásaként volt látható Kecskeméten. A páratlan értékű műkincs-együttest tárlatvezető mutatta be nekünk. A kiállítás rendezőjének kérésére a termeket szürke színűre kellett festeni, világítás csak a kiállított tárgyakat rejtő vitrinekben volt. A korban IV. század vége - V. század elejére tehető ezüsttárgyakat a császárkor legjelentősebb műtárgyai közé sorolják. A kincsleletet az egyik tálon található személynév után „Seuso-kincs”-nek nevezték el. Tizennégy tisztálkodási és asztali tárgyat csodálhattunk meg: ezüstből készült hatalmas méretű tálakat, kancsókat, egy illatszeres szelencét, és egy amforát, amely valószínűleg bor tárolására szolgált. A műkincseken sok szép domborított és vésett mitológiai jelenet, valamint a mindennapi életből merített téma ábrázolása látható. A „Seuso-kincs” darabjai révén jól szemléltethető, hogyan élt a késő római kor elitje, milyen elképesztő gazdagság jellemezte ezt a réteget, és hogy milyen mitológiai eszmék lengték be mindennapjaikat. A kincsek által betekintést nyerhettünk gazdag, de mindamellett zártnak mondható világukba. A következő teremben Szabadszállásról származó üvegpoharat állítottak ki, amely ugyancsak a császárkorban volt használatban. Ezt a leletet egy sír mellékleteként találtak a régészek. A kiállítás az emeleti részben folytatódott, ahova csigalépcsőn jutottunk fel. Itt elénk tárult az Európa szerte egyedülálló avarkincs, a kunbábonyi aranylelet. A kiállítás utolsó termei a legfelső emeleten találhatók, ahol végigjárhattuk a Kecskeméti képzőművészek állandó kiállítását. A közel három hétig tartó, a római ötvösművészet remekeit bemutató kiállítást több mint 24 ezren tekintették meg. „Hírös város az Alföldön Kecskemét” – írta Petőfi Sándor az Alföld meghatározó településéről. A város méltán „hírös” épületegyüttese pedig a Cifrapalota, mely 1902-ben Márkus Géza építész tervei alapján épült szecessziós stílusban. Ma a Kecskeméti Katona József Múzeum állandó és időszaki kiállításainak ad otthont az épület. A palota külső megjelenését a színes, népművészeti ihletettségű majolika díszek határozzák meg. Külön figyelmet igényelnek az egyedi ajtók, ablakok,

2018. március XXV. évfolyam 3. szám

9

és az épület színei: az élénksárga, narancs és a zöld. A mázas homlokdíszeket és tetőcserepeket a Zsolnai gyár készítette. A közismert épületről gyermekdal is született, a Cifra palota, zöld az ablaka… kezdetű. Végül a nagyrészt nyugdíjasokból álló csoportunk örömmel pihent meg a Cifrapalota legnagyobb és legdíszesebb termében, a Pávás teremben. Nevét a festett pávákat ábrázoló gipszstukkókról kapta. A terem, melynek ékessége a két Tiffany-üvegberakásos sárgaréz csillár, hajdan bálterem volt, manapság különböző rendezvények lebonyolítására adják ki. A kiállítás megtekintése után tettünk egy sétát Kecskemét főterén. A városház első emeleti erkélyéről 1983 óta csendülnek fel a harangjáték hangjai. Napközben minden órát jelez, több dallamot szólaltatnak meg; amikor mi ott voltunk, a Kecskemét is kiállítja… kezdetű népdal szignálját játszották. Nagy örömmel tölt el, hogy részese lehettem ennek a különleges élménynek. Ezúton is szeretnék köszönetet mondani a könyvtárosoknak, akik megszervezték számunkra ezt a tartalmas, felettébb érdekes és nem utolsó sorban művészeti ismereteinket gazdagító kirándulást. Mészárosné Bartal Katalin

Helyesbítés Előző számunkban a Kávéházi esték Földeákon Bánszki Tamás emlékkiállítás című cikk helyesen érkezett a szerkesztőséghez, de hibásan jelent meg. Ennek helyesbítését olvashatják: „Szabó György örömét fejezte ki, hogy ilyen sokan megtisztelték ezt az alkalmat. Elmondta, hogy ő most az öreg diák szerepét élheti meg nálunk, ugyanis Földeákon a református iskolában tanult. Kiváló tanítói voltak: Csathó Kálmán és felesége, akikre nagy tisztelettel emlékezik vissza. A szorgalomra szüksége van az embernek, ezt iskolás gyerekként még nem érezte, felnőtt korában viszont rájött ennek a fontosságára. Néhány érdekes gyermekkori élményét is felidézte Gyuri bácsi. Családjában, felesége édesanyja, Dr. Posztós Jánosné (a szegény gyerekek lelki gondozója) kezdte gyűjteni a Bánszki alkotásokat, majd ő is kedvet kapott hozzá és a „dugi” pénzét gyakran képekre költötte. Kedvence az Ősz a tanyán és a cséplést ábrázoló festmények. A festőművészt idézte: „Érzi a cséplés illatát. A cséplőgépeknek zenéje, muzsikája van.” Mondandóját e szavakkal zárta: Debrecenben azt tartják, mindennek rendelt ideje van. Rendelt ideje van a szólásnak és rendelt ideje a hallgatásnak.”

„Ha gyenge vagy hozzá, hogy harcolj, öleld át ellenséged. Amíg mindkét karja átölel, addig nem tud fegyvert fogni rád.” (7 év Tibetben című film)


10

2018. március XXV. évfolyam 3. szám

FÖLDEÁK

1. Böllérfesztivál, 3. Kolbászmustra, 4. Falu Legjobb Pálinkája verseny 2018. február 23-24-én igen nagy mozgolódás volt a földeáki könyvtárban és a művelődési házban. A könyvtár csapata, a MOBIL Földeáki Fiatalok Egyesülete és a Műv. ház kétnapos rendezvénysorozatra készült. Hosszú előkészületek és megbeszélések után pénteken a Kertbarát klub és a Kavar a nagyi klub disznóvágásba fogott. Az Önkormányzat sertései közül, amiket igen kedvező áron malackorukban vásároltak Görbe József telepéről, egyet feldolgoztak, hogy a szombati három csapatnak előre elkészítsék az ebédre valót, no meg este vártuk a mohácsi busókat és a vízkeleti vendégcsapatot vacsorára. Tízen otthon sütötték a fánkot a busójárásra kíváncsi földeákiaknak. 20 liter tea és 10 liter forralt bor is készült a könyvtár nagyikonyháján. A busók nagy sikerrel szerepeltek, vacsorára sült friss hurka és kolbász, főtt egy bogrács töltött káposzta. Másnap szombaton három csapat: a vízkeleti, a Visszér és a tűzoltók kezdtek a disznók feldolgozásához. Komoly munka folyt, mindenki tudta a dolgát, sokan belátogattak a Jurtába megnézni a szakértő kezeket. Közben megkóstolták a finom pálinkákat is. Bent készült a hájas kifli és a 3 féle rétes. Kárpát kenyeret és kalácsot is kaptunk a Rónasági pékségtől. A kolbászmustra zsűrije pénteken, a pálinkeversenyé szombaton ülésezett. Az udvaron kovácsbemutató volt és szép cserepek kellették magukat. Ebédre kész lettek a csapatok a feldolgozással. A segítőink is megfőzték az ebédet: orjaleves, sertéspörkölt, töltött káposzta, sült hurka és kolbász került asztalra. Már kezdődhetett a délutáni program: a Kolbászmustra eredményhirdetése, az Apátfalvi Hagyományőrző csoport mulatós műsora után Debreczeni-Kis Helga citerajátékának örülhettünk, aki barátaival a Tükrös teremben húzta tovább a talpalávalót a táncházban a Visszér táncegyüttes jóvoltából. A nagyteremben a közönség megkóstolhatta a friss hurka-kolbászt friss kenyérrel. A pálinkaverseny arany minősítésű díjazottjait is megkóstolhatták, nagy sikert aratva. Kiosztották a Pálinkaverseny díjait, kisorsoltuk a Kiss Béla és családja által felajánlott füstölt húsvéti sonkát is. Tisztelettel megköszönjük a lebonyolításához nyújtott hozzájárulásukat, végzett munkájukat, illetve részvételüket az eseményeken, ezzel emelve a program színvonalát. Így együtt sikerre vittük a rendezvénysorozatot. Reméljük, szép emlékeik között fogják őrizni e napokat. A következő évben is számítunk együttműködésükre! a Könyvtár csapata és a Művelődési Ház dolgozói 2018. február 24-én, szombaton a MOBIL FÖLDEÁKI FIATALOK EGYESÜLETE és a Földeáki Művelődési Ház és Könyvtár megrendezte az 1. Böllérfesztivált a 3. Kolbászmustra és a 4. Falu legjobb pálinkája versenyt. A rendezvényen már kora reggel betekintést nyerhettünk a böllér csapatok munkájába, valamint bepillanthatunk a kovácsmesterség és a fazekasság rejtelmeibe is. A versenyre lehetett nevezni pálinkával, kolbásszal és szalámival is. A Kolbászmustrára szebbnél szebb tálakat készítettek a versenyzők, melyhez egy számot is kaptak. Hasonlóan ehhez a pálinkákat a

szervezők egyforma üvegekbe töltötték, melyek szintén egy számot kaptak és vártak a zsűri döntésére. A döntést a zsűri már a fesztivált megelőző napon meghozta, viszont a rendezvényre érkező vendégeknek is adódott lehetőség, hogy a zsűri által arany minősítésben részesített pálinkák kóstolására és zsűrizésére is. Így ők dönthették el, hogy ki érdemli a közönség által szavazott díjat. A kolbászmustra eredményhirdetésén a versenyzők értékes díjakat és oklevelet kaptak. A pálinkaverseny versenyzői között pedig arany, ezüst és bronz, minősítéseket osztottak ki a zsűritagok. A pálinkaversenyen résztvevők jutalma egy a minősítésről szóló oklevél továbbá még egy-egy egyedileg díszített pálinkás pohár. A két eredményhirdetés között a nagyteremben az Apátfalvi Hagyományőrző Csoport bemutatóját tekinthette meg az érdeklődő közönség. Az Apátfalvi Csoport műsoruk zárásaként a nézőtéren ülő közönséget táncra perdítette. Műsorukat a színpadon Debreczeni- Kis Helga a Fölszállott a páva 2017. évi döntőse követte, aki gyönyörű citera műsorával kápráztatta el a közönséget. A délután folytatásaként Kobolák Mihály zenéje alatt a szervezők frissen sült hurkát és kolbászt kínáltak a finom falatokra éhes közönségnek. Az eseményen azok között, akik támogatói jegyet vásároltak kisorsolásra került Kiss Béla és családja által felajánlott húsvéti sonka. Mind a Böllérfesztivál, Kolbászmustra és a Pálinkafesztivál is nagyon jó és vidám hangulatban telt. Reméljük, hogy az elkövetkezendő években hagyománnyá fog válni. Ez az eseménysorozat kicsiknek és nagyoknak is jó szórakozást és örök élményt nyújtott. Továbbá reméljük, hogy az elkövetkezendőkben is megrendezésre kerül a fesztivál és hagyományteremtővé válik. Bízunk benne, hogy mindenki remekül érezte magát, és bízunk benne, hogy jövőre is ilyen sokan szeretettel jönnek, hogy közösen ünnepeljünk. Csányi Helga Marinetta

A Földeáki Népfőiskola újabb előadása 2018. február 16-án Horváth Katalin budapesti fotós volt az előadónk, témája: Dél-Korea nem egészen turista szemmel. Elmesélte, hogyan került ebbe az egzotikus országba, mennyire más az életük, környezetük. Nagyon sokat és fegyelmezetten dolgoznak, mindenfelé csodaszép épületek, hétvégén kirándulnak, a szép parkokban piknikeznek. Különleges helyekre kirándultak vezetőjükkel, életre szóló élményben volt része. A fotókat a népes közönségünk nagy figyelemmel nézte, az élményeket érdeklődve hallgatta. Az est végén finom sütemények és ír kávé, bécsi kávé, valamint tea következett.

Schaffer Erzsébet volt a földeáki könyvtár vendége 2018. február 28-án a Somogyi-könyvtár jóvoltából Schaffer Erzsébet írónő látogatott a földeáki könyvtárba. A Községháza dísztermében fogadtuk nagy örömmel, elhozta könyveit, édesbús-kedves történeteket mesélt, kedves lénye belengte a termet. Hol vidám, hol könnyes történetei eszünkbe juttatták a saját régi emlékeinket, a végén körégyűltünk, fotózkodtunk, beszélgettünk, amíg csak indulniuk nem kellett, mert az utolsó vonattal haza kellett mennie. Szép este volt, szeretettel telve indultunk haza. Farkas Sándorné

„Amikor ülsz ülj; amikor állsz állj; bármit csinálsz, ne inogj.” (Dan Millmann – A békés harcos útja)


2018. március XXV. évfolyam 3. szám

FÖLDEÁK Közérdekű telefonszámok márciusi akciós ajánlata Sertés virsli 1195 Ft/kg Baromfi Párizsi 1 kg 625 Ft/db Sertés májas 200 g natúr, snidlinges 149 Ft/db 745Ft/kg Étolaj 1 l 399 Ft/l Hey-Ho üdítő több ízben 1 l 199 Ft Milka desszertek 110 gr 649 Ft 5900 Ft/kg Édesítő tabletta 1200 db-os 299 Ft Császár szalonna 2185 Ft/kg Origó üdítő 2 l több ízben 109 Ft 55 Ft/l Kenyér 1 kg 279 Ft Szelve is! Kifli, zsemle 29 Ft/db Akciónk a készlet erejéig érvényesek. Az esetleges nyomdai hibákért felelősséget nem tudunk vállalni.

Ácsok munkát vállalnak: végszegések, díszes előtetők, új tetők készítése, régiek javítása. Bádogozást, ereszcsatorna cseréjét, javítását garanciával vállaljuk. 06-30/456-74-51 Húsfüstölést vállalunk Földeák, Rákóczi F. u. 12. H-P: 16-19 óráig Sz: 8-18 óráig V: 8-12 óráig Érd.: Kurunczi Ildikó: 06-70/932-97-04 Tóth Csaba: 06- 30/908-78-09

Mentők, orvosi ügyelet: ........................................................104 Tűzoltóság: ...........................................................................105 Tűzoltóság Makó: ....................................................62/510-740 Rendőrség: ...........................................................................107 Segélyhívó: ..........................................................................112 Földeák Község Önkéntes Tűzoltó Egyesülete: .......30/638-1077 Körzeti megbízott: .................................................20/209-5343 Földeák Polgárőr Egyesület: ..................................30/370-5893 Földeák Önkormányzat: ...................... 62/524-091, 62/524-092 Gyermekmosoly Óvoda: .................... 62/294-022, 70/932-9791 Gyermekmosoly Óvoda-Konyha: ...........................70/932-9788 Bölcsőde: ...................................................................... 295-462 Návay Lajos Általános Iskola: ...................................62/524-050 Földeáki Művelődési Ház: ........................................62/524-072 Könyvtár és Teleház: ................................................62/294-277 Családsegítő és Gyermekjóléti szolgálat: ...............70/932-9772 Védőnők: ...................................................................... 294-538 Nappali ellátás, házi segítségnyújtás: ........................... 295-463 Dr. Pénzes Erzsébet háziorvos: .......... 62/295-004, 70/932-9787 Dr. Csehpál Etelka háziorvos: ............ 62/524-550, 20/960-3503 Dr. Nádasdi László állatorvos: ................................30/205-7073 Szent László Gyógyszertár: ......................................62/524-060 Dr. Láda Jolán fogorvos: ........................................30/316-3137 Czene Csilla falugazdász: .......................................30/374-4604

Vakcinázott napos és előnevelt csirke előjegyezhető, a Kriszti Mindenese üzletében 06-20/851-46-46 28-as használt női kerékpár eladó: 294-029

Zellerkrémleves

Hentes tokány

Füstölt szalonnát vékony csíkokra vágunk, 1 nagy fej vöröshagymával megdinszteljük. Adunk hozzá 3-4 gerezd zúzott fokhagymát és 1 kilónyi csíkokra vágott sertéscombot. Addig pirítjuk, míg a hús kifehéredik. Rakunk hozzá 2-3 kanál sűrített paradicsomot és felengedjük annyi vízzel, hogy ellepje. Sózzuk, borsozzuk, kevés őrölt köményt is adunk hozzá. Fedő alatt a hús puhulásáig főzzük. A végén 6-7 közepes, apróra vágott csemege uborkát

Szerkesztőségi üzenetek A cikkek és hirdetések leadási határideje: 2018. 04. 02. A szerkesztőség nem vállal felelősséget a megjelenő cikkek és hirdetések tartalmáért! A leadási határidő után beérkezett anyagot egy hónap csúszással tudjuk megjelentetni!

Joó kárpitos üzlet ajánlata - Új heverők, franciaágyak, ülőgarnitúrák és konyhabútorok kaphatók. - Székek és asztalok nagy választékban találhatók. - Vállaljuk egyedi bútorok készítését és használt bútorok javítását, áthúzását. - Bútorszövet, szivacs, darált szivacs, műbőrök, ponyvák, ágyrugók, vasalatok, görgők és egyéb kellékek. Joó János kárpitos Makó, Szép u. 44. Tel.: 62/211-682

Zrínyi M. utca 30. HÁZ ELADÓ nagy melléképülettel, nagy telekkel. Mindenféle tevékenységre alkalmas. Érd.: 30/465-49-89

FÖLDEÁK

Ötletmorzsa 2 közepes zeller, a közepéből 3-4 zsenge levél, 1 sárgarépa, 1 petrezselyem. Kb. 2 liter vízben feltesszük főni, sóval, borssal, 1 húsleves kockával. Ha jól megfőtt, botmixerrel pürésítjük, majd 1 dl főzőtejszínnel (esetleg kevés sajttal) összeforraljuk. Pirított kenyérkockával és/vagy reszelt füstölt sajttal, forrón tálaljuk.

11

rakunk bele, 5-10 percig együtt főzzük. Nokedlivel vagy tésztával nagyon finom és laktató étel.

Joghurtos-gyümölcsös pohárkrém

4 kis pohár joghurthoz rakunk ízlés szerint gyümölcsöt (bármilyet), kevés cukrot. 1/2 cs. zselatint 1 dl vízben feloldunk, megvárjuk, míg megduzzad. 2 dl tejszínt laza habbá verünk. A zselatint 1 percig melegítjük a mikróban, majd hozzákeverjük a joghurthoz és beleforgatjuk a tejszínt is. Poharakba rétegezzük babapiskótával, esetleg eperöntettel. (Eperöntet: fagyasztott eper, kicsi cukorral botmixerrel pürésítve.) Tetejét tejszínhabbal, gyümölccsel díszíthetjük. Jó étvágyat! Ezt a vacsorát Schäffer Erzsébetnek főzte

Barta Ildi

A helyi önkormányzat lapja Megjelenik havonta Felelős kiadó: Rákóczi Edit Felelős szerkesztő: Veszelovszki Melinda Szerkesztőbizottság: Hajnal Istvánné, Terjékné Borbíró Mária, Kissné Bába Olga, Mészáros István ISSN azonosítószám: 2063-4889 Levélcím: Művelődési Ház és Könyvtár 6922 Földeák, Szent László tér 15-16. E-mail: szerkesztosegfoldeak@gmail.com Nyomdai tördelés, nyomás: „NORMA” Nyomdász Kft. Hódmezővásárhely, Rárósi út 10. Telefon: (62) 244-499 Fax: (62) 241-249 Készült 1400 példányban Terjeszti a helyi Önkormányzat

„Jó és rossz tulajdonságainkkal együtt születtünk, de rajtunk múlik, melyiket érvényesítjük az életben.” (Tatiosz)


12

2018. március XXV. évfolyam 3. szám

FÖLDEÁK

1. Böllérfesztivál, 3. Kolbászmustra, 4. Falu Legjobb Pálinkája verseny

Fotó Almási Tamás

Foldeak 2018 marcius  
Foldeak 2018 marcius  
Advertisement