Page 1

FÖLDEÁK A helyi Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 5. szám

2016. május

Szép Ernő:

Imádság

Az I. világháborús emlékmű avatása és átadása

Ki ülsz az égben a vihar felett, Én Istenem, hallgass meg engemet.

Te tudod a barna kenyér ízét, Te tudod a Tisza szőke vizét.

Hozzád megy szívem, ajkam csak dadog, Hazámért reszketek, magyar vagyok.

Te tudod, hogy itt milyen szívesen Hempereg a csikó a füvesen.

A népekkel, ha haragod vagyon, A magyarra nem haragudj nagyon.

Tudod a nyáj kolompját ha megyen, Édes szőlőnket tudod a hegyen.

Ne haragudj rá, bűnét ne keresd, Bocsáss meg néki, sajnáld és szeresd.

S keserű könnyeink tudod, Uram, Hogy mennyit is szenvedtünk csakugyan.

Szeresd, vigyázz rá Istenem atyám, El ne vesszen a sötét éjszakán.

S hogy víg esztendőt várunk mindenért S hisszük, hogy lesz még szőlő, lágy kenyér.

Mert itt a népek nem tudják, mit ér, Hogy olyan jó, mint a falat kenyér,

Oh, keljetek a magyart védeni, Ti Istennek fényes cselédei:

Hogy nem szokott senkit se bántani, Lassú dallal szeretne szántani.

Uradnak mondd el forró, drága Nap, Hogy kedveled te délibábodat.

Édes Istenem, te tudod magad, A bárány nála nem ártatlanabb.

Dicsérjed a Balatont, tiszta Hold, Hogy szebb tükröd a földön sohse volt.

Fürkésző

Szókereső játékunkban a megadott szavakat kell megkeresni az újság hasábjain. A keresett szó eredetét (cikk Te tudod ezt a fajtát, mily becses, Csillagok, értünk könyörögjetek, címét, oldalszámát) kell feltüntetni a Milyen takaros, mily kellemetes. Kis házak ablakába reszketeg játékszelvényen, valamint a játékos Te látod életét minden tanyán, Szerteszét este mennyi mécs ragyog... nevét, címét. Csak eredeti, újságból kivágott nyereményszelvényt fogadunk Te tudod, hogy beszél: édes anyám. Könyörögjetek értünk, csillagok. el, egy személy egy hónapban csak egy szelvénnyel játszhat. A kitöltött szelvényt az erre a célra kinevezett gyűjtődobozba kérjük eljuttatni a Könyvtárba 2016. május 27-ig. Fürkésző nyereményszelvény Április havi nyertesek: Szegvári Istvánné és Kovács prognózist: cím, oldalszám: .................................................... Zoltán, akik a Vincze Pékség és Kenyérbolt felajánlásából 2×1000 Ft-os ajándék utalványt nyertek. A soron következő Takarodót: cím, oldalszám: .................................................... szerkesztőségi ülésen 2 szerencsést sorsolunk ki, akiknek a nyereménye Family Büfé 2×1000 Ft-os vásárlási utalvány tücsökszavú: cím, oldalszám: ................................................. felajánlása. A nyerteseket személyesen értesítjük. magyar őstörténet: cím, oldalszám: ....................................... tengerész-apródok: cím, oldalszám: ...................................... Név: .......................................................................................... Cím: ......................................................................................... Beküldési hely, határidő: Könyvtár, 2016. május 27.

FÖLDEÁKI FALUNAP 2016. június 24-25.

Profile for Földeák

Foldeak 2016 majus  

Foldeak 2016 majus  

Profile for foldeak
Advertisement