Page 1

FÖLDEÁK A helyi Önkormányzat lapja XXIII. évfolyam 4. szám

2016. április

Iskolaátadó ünnepség A Földeáki Návay Lajos Általános Iskola az elmúlt évben egy 120 millió forintos állami támogatásnak köszönhetően megújult és kibővült. Az Építészmester Zrt. által elvégzett rekonstrukció során korszerűsítették az 1860-ban emelt egykori zárdaépületet, valamint az 1950-es években épült két tantermes iskolaépületet. Ezeknek az épületeknek megtörtént a külső hőszigetelése, teljes nyílászárócseréje, valamint a tantermek új padlóburkolatot kaptak. 300 négyzetméterrel növelték az intézmény alapterületét. Az új épületrészben három tantermet, irodákat és kiszolgáló helyiségeket alakítottak ki. A felújítás lehetővé teszi a csoportbontásokat, az egyéni - felzárkóztató és tehetséggondozó - foglalkozások megtartását.

Az avatóünnepséget 2016. április 1-jén rendezték meg az iskola udvarán. Az ünnepségen részt vett dr. Lázár János országgyűlési képviselő, miniszterelnökséget vezető miniszter, Czellár Mónika a Klebelsberg Intézményfenntartó Központ Makói Tankerületének igazgatója, Hajnal Gábor Földeák polgármestere, Farkas Éva Erzsébet Makó város polgármestere, Simonné Sinkó Erika Óföldeák polgármestere, dr. Lakatos-Tóth Andor a Makói Járás Hivatalvezető-helyettese, Katona Pál esperes, Építészmester Zrt. képviselői, társintézmények vezetői, valamint az iskola nyugalmazott pedagógusai. A felújított iskola és új épületrész megszentelésére Katona Pál esperes urat kérték fel. Az ünnepélyes átadás alkalmával a szala-

FALUNAP

2016. június 24-25.

got Dr. Lázár János miniszter úr, Hajnal Gábor polgármester úr és Tóth Imre intézményvezető úr vágta át. Aznap az iskola tanulói projektdélelőtt keretében többek között fotómontázst készítettek, elképzelték a jövő iskoláját, melyet papírra vetettek rajz formájában vagy megalkották annak makettjét. A munkákat kiállították, melyeket meg lehetett tekinteni. Az ünnepi műsorban részt vett tanulók: Szecskó Barnabás (vers), Szabó Gréta és Kiss Csanád (klarinét), a 7. osztály lány tanulói (tánc). Veszelovszki Melinda

Fürkésző Szókereső játékunkban a megadott szavakat kell megkeresni az újság hasábjain. A keresett szó eredetét (cikk címét, oldalszámát) kell feltüntetni a játékszelvényen, valamint a játékos nevét, címét. Csak eredeti, újságból kivágott nyereményszelvényt fogadunk el, egy személy egy hónapban csak egy szelvénnyel játszhat. A kitöltött szelvényt az erre a célra kinevezett gyűjtődobozba kérjük eljuttatni a Könyvtárba 2016. május 2-ig. Március havi nyertesek: Hartenstern Lászlóné és Reményi Zita, akik Erdei Zöldség és Gyümölcs felajánlásából 2×1000 Ft-os vásárlási utalványt nyertek. A soron következő szerkesztőségi ülésen 2 szerencsést sorsolunk ki, akiknek a nyereménye a Vincze Pékség és Kenyérbolt 2×1000 Ft-os vásárlási utalványa. A nyerteseket személyesen értesítjük.

Fürkésző nyereményszelvény gyűjtemények: cím, oldalszám: .............................................. Szétmállnak: cím, oldalszám: ................................................. apraja-nagyja: cím, oldalszám: .............................................. diákigazolvány: cím, oldalszám: ............................................ kinyilvánította: cím, oldalszám: ............................................. Név: .......................................................................................... Cím: ......................................................................................... Beküldési hely, határidő: Könyvtár, 2016. május 2.

Profile for Földeák

Foldeak 2016 aprilis  

Foldeak 2016 aprilis  

Profile for foldeak
Advertisement