Page 1

Foldaskóli Siðprýði – menntun – sálarheill

Umsókn um tímabundna undanþágu frá skólasókn samkvæmt 15. gr. laga um grunnskóla nr. 91/2008 Í 8. gr. laga um grunnskóla segir: ,,Sæki foreldrar skólaskylds barns um tímabundna undanþágu þess frá skólasókn í einstökum námsgreinum eða að öllu leyti er skólastjóra heimilt að veita slíka undanþágu telji hann til þess gildar ástæður. Foreldrar skulu þá sjá til þess að nemandinn vinni upp það sem hann kann að missa úr námi meðan á undanþágu stendur. Undirritaður forráðamaður skólaskylds barns hefur kynnt sér og er samþykkur ofangreindum skilyrðum. ______________________________________________________ (Nafn nemanda)

Tímabilið:

_____________ (bekkur)

___________________ til og með ____________________

Ástæða undanþágubeiðninnar er: ___________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

_____________________ (dags.)

Heimild veitt

______________________________ (undirritun forráðamanns)

Heimild hafnað

Athugasemdir: _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________ _____________________________________________________________________

______________ (dags.)

______________________________ Skólastjóri/aðstoðarskólastjóri ______________________________ Umsjónarkennari

Tímabundin undnaτ. nem

/leyfi_6  
/leyfi_6  

http://foldaskoli.is/eydublod/leyfi_6.pdf

Advertisement