Page 1

OriĂŤnteren op Beroep en Opleiding

OpZicht 2012-2013


Coördinatie van “OpZicht 2012-2013” Tineke Greutink

Projectleider Beroepskolom Stedendriehoek vmbo

Telefoon: 06-53831340 E-mail:

t.greutink@ettyhillesumlyceum.nl

Mirjam Ellenbroek-Engelen Projectleider Beroepskolom Stedendriehoek vmbo Telefoon: 06-24729789 E-mail: mhj.ellenbroek@veluwscollege.nl Co Middelweerdt

Projectleider OpZicht, mbo

Telefoon: 06-20611246 E-mail: c.middelweerdt@aventus.nl

2


OpZicht 2012-2013 Naam School Klas Mentor Mbo-begeleider Gekozen sector Gekozen opleiding

3


Voor wie is OpZicht? “OpZicht” is bedoeld voor alle derde-

Bij “OpZicht” werken de vmbo scholen

jaars leerlingen van de gemengde

en de mbo scholen uit de regio Steden-

leerweg, de theoretische leerweg

driehoek samen. Omdat het gaat om

en de mavo van de scholen in de

ruim 1500 leerlingen, die zich op het

Stedendriehoek Apeldoorn, Zutphen

mbo onderwijs willen oriënteren, is een

en Deventer.

goede voorbereiding op een oriëntatiedag voor iedereen erg belangrijk.

Jij bent nu een derdejaars leerling. Welke plannen heb je voor de toe-

Dit boekje legt uit wat er van je wordt

komst?

verwacht en hoe je je het beste kunt

Wat wil je later worden en welke

voorbereiden op de oriëntatiedag. In

opleiding heb je hiervoor nodig?

het boekje staat ook een opdracht en

Misschien weet je dit al, maar

je kunt aantekeningen maken.

misschien heb je er ook nog niet

Het is van belang dit boekje goed te

echt over nagedacht. “OpZicht” kan

bewaren.

je hierbij helpen.

4


Vervolgopleiding Het duurt nog anderhalf jaar en dan

moet je halsoverkop bedenken wat je

heb je hopelijk je diploma op zak.

eigenlijk wilt worden. Het risico bestaat

In dit derde leerjaar wordt de oriëntatie

dat je dan een verkeerde keuze maakt

op je eigen loopbaan steeds belang-

en kiest voor een beroep of vak dat niet

rijker. Tijdens de mentorlessen ben je

goed bij je past.

daar onder andere mee bezig, denk maar aan het werken aan je Portfolio.

Als je een beroep wilt uitoefenen waar je een hbo opleiding voor nodig hebt,

Veel leerlingen in de derde klas én

kun je dit via verschillende leerroutes

zelfs in de vierde klas weten nog niet

bereiken. Bijvoorbeeld: na je vmbo/

zo goed welke vervolgopleiding zij het

mavo kun je eerst naar het havo gaan

beste kunnen kiezen. Je schuift dit

en dan naar het hbo. Maar je kunt ook

misschien ook wel een beetje voor je

via het mbo naar het hbo.

uit, totdat je erachter komt dat je te laat

Welke route past nu het beste bij jou?

bent. Wanneer je nog moet kiezen als

Met “OpZicht” kun je uitzoeken welk

je het diploma al hebt, ben je te laat en

beroep en welke opleidingsroute het beste bij jou past.

5


OpZicht bestaat uit twee delen 1. De voorbereiding

2. De oriëntatiedag is verplicht

In het eerste deel van je voorbereiding

Het tweede deel van “OpZicht” is de

ben je bezig met je te verdiepen in

oriëntatiedag bij een opleiding, van

allerlei beroepssituaties en bereid je

één van de mbo scholen, die jij hebt

je voor op de oriëntatiedag.

uitgekozen. Tijdens die oriëntatiedag word je begeleid door mbo studenten. Deze oriëntatiedag is een verplicht onderdeel van jouw loopbaanoriëntatie.

6


Wat kun jij met OpZicht? Voor vmbo-tl, gl en mavo-leerlingen: • Je weet welke beroepen er zijn waar jij, met je vo-diploma, voor kunt worden opgeleid. • Je weet welke opleidingsmogelijkheden er zijn voor de beroepen waar jij belangstelling voor hebt. • Je weet beter wat je eigen wensen en talenten zijn, zodat je op basis daarvan een goede keuze kunt maken voor een mbo-vervolg opleiding. • Je wordt geholpen bij de sectorkeuze aan het eind van leerjaar 3. • Je maakt kennis met de manier van lesgeven op een mbo-opleiding. • Je proeft de sfeer op een mboopleiding.

7


1. Voorbereiding De voorbereiding op de oriëntatiedag

Stap 3

bestaat uit de volgende stappen:

Nu je weet in welke richting je je verder wilt oriënteren, ga je je verdiepen in de

Stap 1

opleidingen die er zijn voor een beroep

Voor de scholen in de omgeving van

in die branche. Je kunt hier allerlei

Zutphen en Deventer worden er mbo-

bronnen voor gebruiken; zo kun je gaan

avonden georganiseerd.

praten met mensen die al werken in

Voor de scholen uit de regio Apeldoorn

een beroep dat jou wel wat lijkt. Je kunt

is er Next Level.

op internet zoeken naar informatie en beroepen filmpjes bekijken op bijvoor-

Natuurlijk ga je hier naar toe.

beeld YouTube. Je kunt folders lezen

Van tevoren kies je voor tenminste

over opleidingen voor dat beroep en

2 presentaties die jij gaat bijwonen.

via google informatie binnen halen.

Deze keuze maak je in overleg met

Maak ook gebruik van de volgende

je mentor en/of decaan en je ouders.

internetsites: • www.beroepenbeeld.nl

Stap 2

• www.mbowijzer.nl

Je hebt al veel informatie verzameld.

• http://www.youchooz.nl/filmpjes

In overleg met je ouders, je mentor en/ of decaan maak je een keuze voor een

Stap 4

branche waarin jij mogelijk later wilt

Als op jouw school een beroepenavond

gaan werken.

wordt georganiseerd, ga je daar naar toe. Op deze avond ontmoet je mensen die in het beroep werkzaam zijn waarvoor jij belangstelling hebt. Zij kunnen je vast veel informatie geven over dit beroep en jou daar enthousiast voor maken.

8


Stap 5

Stap 7

De mbo-scholen organiseren open

Via de website: www.beroepskolom-

dagen. Tijdens de open dagen kun je

stedendriehoek.nl, kan jij je aanmelden

alvast rondkijken in de school en kun

voor de mbo opleiding die jij graag wilt

je je oriënteren op de verschillende

bezoeken.

opleidingen. Via je decaan of mentor en

Op deze site vind je de datum van

ook via advertenties krijg je van tevoren

de oriëntatiedag van jouw school en

informatie over deze open dag.

andere belangrijke informatie over “OpZicht”.

Stap 6 Nu is het moment gekomen om een

Stap 8

keuze te maken voor de mbo-opleiding

In dit boekje zit een werkblad. Op

waar je de oriëntatiedag wilt volgen.

dit werkblad schrijf je wat jij wilt weten

Jouw school heeft zich aangemeld voor

over het beroep en de opleiding

één dag waarop jij en je klasgenoten op

waarvoor jij belangstelling hebt.

bezoek gaan bij de mbo opleidingen. De oriëntatiedag vindt plaats bij de verschillende locaties van Aventus, bij AOC-Oost in Twello, bij Helicon in Apeldoorn en bij het Hoornbeeck College in Apeldoorn. Je maakt dus een keuze voor een beroep en opleiding waar jij meer over wilt weten. Als jouw specifieke beroeps- en opleidings- wens niet bij de aangeboden mogelijkheden zit, kies je iets dat zo goed mogelijk bij jouw wens past.

9


Aanmelden Tijdens de mentorles bespreek je met

5. Je ziet nu een overzicht van de

je mentor voor welk programma op de

oriëntatiedagen van jouw branche/

oriëntatiedag jij je wilt aanmelden.

opleiding. Let er op dat een aantal van de dezelfde opleidingen op

Stappenplan voor aanmelden.

verschillende locaties wordt verzorgd.

1. Ga naar de site www.beroepskolomstedendriehoek.nl.

6. Vul het aanmeld formulier volledig in en zorg er voor dat je e-mail adres

2. Klik op de afbeelding: OpZicht 2012-2013. 3. Klik nu op de button: Programma’s en aanmelden

juist is. Let op! Verander niet meer van e-mail adres. 7. Klik nu op de button: Submit en je aanmelding is verzonden.

OpZicht. 8. J  e krijgt per omgaande een mailtje 4. Selecteer de branche/opleiding waar

ter bevestiging (je bewijs) van je in

jij belangstelling voor hebt en klik op:

inschrijving. In deze mail staan alle

Bekijk deze opleidingen.

gegevens over jouw oriëntatiedag. Sla dit bericht op en bewaar het voor als je op bezoek gaat bij de door jou gekozen mbo school.

10


Wat moet je doen als je je vergist hebt in je keuze? 1. Overleg met je mentor en kom tot een nieuwe keuze. Dit kan je ĂŠĂŠn keer doen en in goed overleg. 2. Ga naar de bevestigingsmail die je hebt ontvangen en klik op de link die daar in vermeld staat. 3. Klik op de button Afmelden. 4. Je krijgt een bevestiging dat je je hebt afgemeld. 5. Klik op de link om je opnieuw aan te melden.

11


2. De oriëntatiedag Je spreekt van tevoren met je mentor

Certificaat

af hoe je naar de school gaat waar het

Aan het eind van de meeloopdag

programma van de oriëntatiedag wordt

wordt er mondeling en schriftelijk

aangeboden.

geëvalueerd. Na de evaluatie ontvang je een certificaat.

Op de website: www.beroepskolom-

Met dat certificaat kun je je mentor

stedendriehoek.nl staat het programma

laten zien dat je deelgenomen hebt aan

van de dag. Daar vind je dus waar je

het programma. Het certificaat kun je

moet zijn, hoe laat je daar wordt ver-

in je portfolio doen zodat je later kunt

wacht en bij wie je je moet melden.

laten zien dat je deelgenomen hebt

Natuurlijk zorg je ervoor dat je op tijd

aan OpZicht 2012-2013.

aanwezig bent. Let op! Tijdens de oriëntatiedag ben je te gast

Je moet je mail regelmatig blijven

bij één van de mbo scholen. We gaan er

checken op berichten van bijvoorbeeld

vanuit dat je je als een goede gast zult

de ontvangende school.

gedragen.

Bij sommige opleidingen moet je zelf dingen meenemen of je hebt ter voor-

Gaat er iets mis? Laat dat zo snel

bereiding een opdracht uitgewerkt.

mogelijk weten aan de contactpersoon

Bijvoorbeeld: bij Sport en Bewegen

van jouw school.

heb je sportkleding nodig. Bij Media vormgeving heb je van te voren een opdracht gekregen die je thuis hebt uitgewerkt. Bij de groen opleidingen heb je misschien buitenkleding nodig. Wat je nodig hebt bij de opleiding waar jij gaat meelopen, kun je ook lezen op de website.

12


De opdracht Bij dit project hoort ook een opdracht.

Tijdens het werken aan deze opdracht

Deze opdracht wordt in je Portfolio

komen er vast vragen bij je op. Noteer

opgenomen en kan je mogelijk volgend

deze dan op dit werkblad zodat je deze

jaar gebruiken bij je intakegesprek op

vragen kunt stellen aan je begeleider

een opleiding.

tijdens de oriëntatiedag.

Na de bovenstaande voorbereiding maak je een verslag. Daarin leg je het volgende uit: • Welke sectorkeuze heb jij gemaakt. • Welke opleiding wil je in deze sector bezoeken tijdens de oriëntatiedag. • Wat denk je later met deze opleiding te gaan doen, denk dan aan het beroepenveld of doorstroom naar het hbo. • Je schrijft een korte motivatie waarom je voor deze richting gaat kiezen. Kijk daarbij ook naar jezelf: “Waarom past deze opleiding bij mij?”

13


Werkblad

Welke vragen heb ik over het beroep? Vraag. Antwoord.

14


Welke vragen heb ik over de opleiding? Vraag. Antwoord.

15


Informatie over de branches Om je te helpen bij het maken van een

ook organiseert. Flexibel moet je wel

goede keuze voor de oriëntatiedag

zijn, want snel schakelen tussen al je

vind je hier een korte beschrijving van

klussen is nodig. Het overzicht kunnen

branches waarin je kan werken na het

bewaren is ook erg handig.

behalen van je diploma. Aan welke werkzaamheden moet je

• Financiële beroepen

denken als je kiest voor een branche

Nauwkeurig. Dat moet je zijn als je op

en welke opleidingen horen bij een

een bedrijfsadministratieve afdeling

branche? Kijk daar goed naar.

werkt. Want “de sommetjes” moeten

In de branches die hier onder vermeld

kloppen! Denk alleen al aan de salaris-

staan, worden niet alle beroepen

sen, het sturen en betalen van rekenin-

en opleidingen genoemd.

gen, de belastingaangifte en de jaar-

Je wordt daarom geadviseerd om via

rekening. Jij houdt je vooral bezig met

de websites van de mbo-scholen en

het verzamelen, ordenen en registreren

www.beroepskolom-stedendriehoek.nl

van allerlei cijfers en gegevens.

je verder te verdiepen in het beroep en de opleiding die daar bij hoort.

• Recht Bedrijven, instellingen, de overheid.

1. Zakelijke Dienstverlening

Vrijwel overal zijn juristen in dienst, of maken organisaties gebruik van

• Secretariaat

de kennis van juridisch adviseurs.

Wie op het secretariaat werkt, is een

Oók op mbo-niveau. Als juridisch

duizendpoot en spin in het web ineen.

medewerker ben je nieuwsgierig en

Je ontvangt bezoekers, schrijft brieven,

een vastbijter. Je houdt ervan dingen

houdt de agenda bij, maakt

goed uit te zoeken en vindt het leuk

afspraken, verzorgt de post, notuleert

om “ingewikkelde” juridische zaken te

en doet nog veel meer. Hoe hoger

“vertalen”, zodat je collega’s en klanten

het niveau van je baan, hoe meer je

ook snappen waar het om gaat. In de

16


praktijk betekent dit veel werken met

ten en diensten. Met andere woorden:

allerlei regels en documenten. Vind jij

verkopen. Klantgericht.

het leuk om je ergens in vast te bijten?

Minstens zo belangrijk is dat je klanten

Wil jij graag het naadje van de kous

aan je weet te binden. Klanten werven

weten? Ben jij dienstverlenend en kun

én behouden dus. Ook marketing en

je goed en gemakkelijk met mensen

communicatie spelen in de commerci-

omgaan? Dan is juridisch medewerker

ële wereld een belangrijke rol: wie zijn

misschien wel iets voor jou!

mijn (potentiële) klanten en hoe kan ik die het beste benaderen?

2. Handel & Commercie

Wie werkt in de commerciële dienstverlening is vaak breed bezig.

• Handel

Je bent betrokken bij marktonderzoe-

Bij “handel” gaat het vaak om ver-

ken, bedenkt verkoopacties, houdt

kopen, maar ook om inkopen. Onze

relatiebestanden bij en bent steeds

handelsopleidingen richten zich op

bezig met het verbeteren van de

groothandel en internationale handel en

service. Je werkt bijvoorbeeld bij een

op de detailhandel. Afhankelijk van de

bedrijf, een bank of een verzekeraar.

opleiding die jij kiest, ga je dus werken in de winkel, bijvoorbeeld als bedrijfsleider, of werken in de buitendienst

3. Informatie & Communicatietechniek

van bedrijven: je kunt dan bijvoorbeeld inkoper of vertegenwoordiger worden.

• ICT

Welke handelsopleiding je ook kiest,

Kies je voor Informatie- & Commu-

klantgerichtheid is vereist.

nicatietechniek, dan ben je natúúrlijk geïnteresseerd in alles wat maar met

• Commercie

computers te maken heeft. Juist omdat

Commercie heeft alles te maken met

de branche zich zo snel ontwikkelt,

het aan de man brengen van produc-

vind je het leuk om bij te blijven.

17


Met je communicatieve vaardigheden

komgevingen. Denk aan een cafetaria,

moet het ook goed zitten. Je werkt

een brasserie, een sjiek restaurant of

namelijk niet alleen met computers,

een hotel. Je gasten komen om hun

maar ook met en voor mensen.

vrije tijd plezierig door te brengen en

Je kunt goed luisteren, bijvoorbeeld

jij helpt ze daarbij. Samen met je

naar de wensen van je leidinggevende

collega’s. Een teamspeler moet je dus

en (interne) klanten. Vervolgens vind je

ook wel zijn. Je vindt het geen bezwaar

het leuk om die wensen te vertalen in

om in de avonduren of de weekenden

ICT-toepassingen. Ook vind je het leuk

te werken.

om problemen te analyseren en op te lossen. Nauwkeurig ben je zéker. Een

• Horeca management

klein foutje kan in de ICT immers grote

Leidinggeven in een gastgerichte

gevolgen hebben…

organisatie. Van cafetaria tot driesterrenrestaurant, van familiehotel tot groot

4. Horeca

hotel: in de horeca kun je alle kanten op. In wélk bedrijf je ook werkt, als leiding-

• Horecavakopleiding

gevende in het hotelmanagement ben

Als de horeca je iets lijkt en het zit in je

jij verantwoordelijk voor het welzijn van

om mensen het elke dag weer naar de

je gasten. Je combineert “gastgericht

zin te maken, dan is een horecavak-

denken” met het motiveren en begelei-

opleiding misschien iets voor jou. In de

den van je team. Naast het managen

horeca kun je breed bezig zijn, of juist

van de dagelijkse gang van zaken, houd

heel specifiek. Welk vak je ook kiest in

jij je ook bezig met commerciële en

de horeca, je moet zelfstandig zijn. In

financiële zaken én personeelsbeleid.

deze branche werk je met je hoofd en

Kies je voor hotelmanagement, dan

handen en moet je laten zien dat jij een

heb je de perfecte voorbereiding achter

doorzetter bent. De horeca biedt talloze

de rug om bedrijfsleider, manager óf

beroepen in allerlei verschillende wer-

zelfstandig ondernemer te worden.

18


5. Reizen & Recreatie

Gevoel voor commercie is dus ook belangrijk in deze branche. Ben jij

• Andermans vrije tijd nóg leuker maken

creatief? Wil je zelf graag mode ontwerpen en maken? Dan is een

Klanten informeren over reizen,

mode-maakopleiding misschien

werken op een recreatie of attractie-

wel iets voor jou. Of wil je meer de

park, gasten begeleiden, toeristische

commerciële kant op binnen de

producten verkopen: de toerisme- en

modewereld? Kies dan voor de

recreatiebranche kent vele beroepen

commerciële opleiding in de mode.

in vele bedrijven. Welk vak je ook kiest, je moet er representatief uitzien en

• Interieuradviseur

klantvriendelijk zijn.

Gek op “wonen” en inrichten.

Jouw klanten willen immers allemaal

Kom jij ergens binnen en ga jij dan in

een leuke reis of activiteit. Aan jou de

gedachten de ruimte opnieuw inrich-

taak hun vrije tijd nóg leuker te maken.

ten? Ben je creatief en kun jij je goed

Je vindt het niet erg om in de avond-

uitdrukken? Heb je een commerciële

uren of weekenden te werken. En: deze

en klantgerichte instelling? Kun jij je

branche kent pieken. In het ene seizoen

goed inleven in anderen en ben je

ben je drukker dan in het andere.

flexibel? Ga je graag voor verrassend en vernieuwend? Dan is interieuradvies

6. Mode & Creatief

misschien iets voor jou.

• Mode

• Uiterlijke verzorging

Werken in de modewereld. De mode-

Als je gevoel hebt voor uiterlijk en op

branche is geschikt voor mensen met

de hoogte bent van de laatste trends

oog voor trends, de laatste mode en

en je geeft mensen graag een goed

de nieuwste “look”. Maar…mode moet

gevoel, dan is een opleiding en werk in

ook gemaakt en verkocht worden.

de uiterlijke verzorging misschien wel

19


wat voor jou. Je kunt in deze branche

• Sport: Beroep(s)sporter?

alle kanten op: of het nu in het kap-

Werken combineren met sport?

persvak is of als schoonheidsspecialist

Het kan! Je kunt van sport je beroep

of in de wellness. Waar je ook werkt: jij

maken. Dan werk je bijvoorbeeld in

zorgt ervoor dat mensen er niet alleen

de commerciële sportwereld, bij een

mooier uitzien, maar vooral dat zij zich

groothandel in sportartikelen, een

zelfverzekerder en meer ontspannen

evenementenbureau of sportbond.

voelen en daardoor beter in hun vel

Ook kun je werken bij buitensport-

zitten.

bedrijven, zwembaden, dansscholen. En basisscholen, zorginstellingen of

7. Welzijn & Sport

gemeenten kunnen jou ook gebruiken. Wélk vak je ook kiest in de sport-

• Het wél-zijn van mensen

branche: je biedt sportactiviteiten aan.

In de welzijns- en onderwijsbranche kun je als adviseur of begeleider wer-

• Dans

ken. Deze branche kent beroepen als

Ben je geïnteresseerd in een baan

Sociaal Maatschappelijk Dienstverle-

in de danswereld? Houd je van veel

ner, Onderwijsassistent, Pedagogisch

beweging? Ben je een doorzetter die

Werker, Medewerker Maatschappe-

tegen kritiek kan? Voel jij je thuis op

lijke Zorg op verschillende niveaus.

het podium of in het theater?

In het ene vak geef je mensen bij-

Als dansartiest ben je bezig met

voorbeeld advies over sociale voor-

dansproducties voor festivals, musicals

zieningen. In andere beroepen ben

of andersoortige optredens. Je denkt

je begeleider van kinderen, ouderen

mee over de invulling van het dans-

of gehandicapten en organiseer je

programma, begeleidt dansgroepen en

hun dagbesteding. In het onderwijs

verzorgt trainingen. Of je gaat zelf als

assisteer je de leerkracht en help je

danser aan de slag bij een dansgezel-

leerlingen bij het leren.

schap. Wil je graag dansprogramma’s

20


in elkaar zetten en lessen verzorgen,

Deze branche biedt heel uiteenlopende

dan kunnen dans- en balletscholen

banen. Je kunt meestal doorgroeien:

of culturele centra jouw inzet goed

van assistent tot middenkader. In veel

gebruiken. Natuurlijk kun je ook een

beroepen werk je “buiten” op verschil-

eigen dansstudio starten.

lende locaties. Welke kant je ook opgaat in de branche

• Activiteitenbegeleider Natuur en Welzijn Met dieren meer mens! Je vindt het

Bouw & Infratechniek: handig moet je zijn en technisch inzicht is ook niet weg.

leuk om met mensen om te gaan en om mensen te helpen. Maar ook heb je wat

• Werktuigbouw & Metaal

met groen en met dieren. Als activi-

Machines en techniek? Wil je de tech-

teitenbegeleider of begeleider in de

niek in en kies je voor werktuigbouw &

dagbesteding organiseer je activiteiten

metaal, dan kun je heel veel kanten op.

voor cliënten of bewoners. Zo vullen zij

In deze branche vind je bijvoorbeeld

hun dag zinvol en plezierig mogelijk in.

lassers, constructiewerkers, bank-

Jouw specialiteit is dan om met dieren

werkers, verspaners, plaatwerkers,

en groen te werken. Dat gebeurt vaak

monteurs, machinebankwerkers,

op een zorgboerderij, maar ook gewone

frezers, draaiers en constructie- en

instellingen werken steeds meer met

apparatenbouwers. Je kunt uitvoerend

groen en met dieren.

bezig zijn, of leiding geven in de productie. Dat kan een metaalbedrijf

8. Techniek

zijn, of bijvoorbeeld een gieterij.

• Bouw infra

• Operationele Techniek

Of het nu gaat om het bouwen van een

Van vele technische markten thuis?

huis of om het aanleggen van wegen

Wil je verder in de techniek én wil je

of bouwen van bruggen: je máákt iets.

breed inzetbaar zijn?

21


Denk dan eens aan een baan als

mogelijkheden. Wat alle beroepen

werktuigkundige in de Operationele

gemeen hebben: je moet technisch

Techniek (OT). Je bent géén construc-

inzicht hebben, handig zijn en nauw-

teur of ontwerper, maar je houdt je

keurig kunnen werken. Je kunt bijvoor-

bezig met allerlei grote en/of minder

beeld aan de slag bij elektrotechnische

grote installaties en apparaten. Je stelt

installatiebedrijven, storingsdiensten of

ze in werking, bedient, bewaakt en

adviesbureaus. Je bent bezig met het

onderhoudt ze.

installeren van elektrische installaties,

Dat vraagt veel afstemming met mede-

of spoort storingen op en lost die op.

werkers en leidinggevenden en je moet

Het werkveld is heel breed; oriënteer je

dus, naast technische kennis, ook je

dus goed op het soort bedrijf waar je

sociale vaardigheden inzetten. Juist

wilt werken!

omdat je als OT’er zo breed inzetbaar bent, kun je in veel bedrijfstakken aan

• Installatie- & Koudetechniek

de slag, bijvoorbeeld bij een energie-

Technische doener? Graag met je

centrale of bij de technische dienst

handen lekker technisch aan de slag?

van kleine en grote bedrijven. Sterker

Dan is de branche installatie- & koude-

nog: OT’ers zijn zeer gewilde mede-

techniek iets voor jou. Wel is de vraag:

werkers die zich van andere technici

kies je voor warm of voor koud? Wordt

onderscheiden door hun grote veel-

het installatietechniek of koudetech-

zijdigheid.

niek? Hoe dan ook: je hebt technisch inzicht

• Elektrotechniek

nodig, kunt zelfstandigheid aan maar

Kabels, netten en installaties! Sterk-

bent ook een teamspeler en je kunt

stroominstallaties, laagspannings-

netjes werken. Naast je technische

netten, communicatie of telecom: de

aanleg, ben je ook sociaal vaardig.

elektrotechniek geeft je enorm veel

Je gaat in deze branche namelijk dagelijks met klanten om.

22


10. Hout & Meubel

11. Laboratorium

Wil je het mooi(er) maken? Kozijnen,

• Onderzoeken en analyseren

ramen, deuren, trappen: al die bouw-

Met een laboratoriumopleiding kun

onderdelen worden in werkplaatsen en

je veel kanten op. De chemische

fabrieken gemaakt en op de bouwplaats

industrie kan jou goed gebruiken,

gebruikt. En: of het nu een huis is, een

maar ook in ziekenhuizen hebben ze

winkel of een schip: nieuwbouw moet

analisten nodig. In de industrie moet

ook van binnen worden afgewerkt en

van alles onderzocht worden.

gemeubileerd. Daarvoor zijn onder anderen meubelmakers en interieurbouwers nodig. Als interieurbouwer maak je bijvoorbeeld speciale betimmeringen zoals toonbanken in winkels, of het interieur van ziekenhuizen of kantoren. Ben je meubelmaker, dan maak je meubels of basis van ontwerptekeningen. Meestal werk je in een werkplaats of productiebedrijf, maar je monteert op locatie. In beide beroepen ben je een vakman en kun je doorgroeien tot vakspecialist.

23


Denk aan verfstoffen, cosmetica, levensmiddelen, textiel en genees-

12. Verkoop & Management & Autotechniek

middelen. In ziekenhuizen onderzoek je bijvoorbeeld bloed en urine.

• Autoverkoop & management

Een analist vindt het leuk om dingen uit

Menig hart gaat sneller kloppen van

te zoeken, om nauwkeurig proeven te

een mooie bolide…

doen en om met moderne apparatuur

Maar hoe zorg je er nu voor dat deze

te werken. Je werkt zelfstandig, maar

liefhebbers ook tot koop overgaan?

je bent wel onderdeel van een team

In de branche automanagement heb

van collega’s met wie je moet kunnen

je de leiding over een dealerbedrijf, je

samenwerken. Jij geeft samen met

bent verkoper of ondernemer. Hoe dan

je collega’s antwoord op vragen als:

ook: je probeert klanten enthousiast te

is dit water verontreinigd? Is dit echt

maken voor jouw mooie automerk(en).

rundvlees? Zijn deze paddenstoelen

Je hebt kennis van de techniek, maar

radioactief? Tast dit condenswater deze

bent zeker ook commercieel ingesteld.

cv-ketel aan? Welke bloedgroep heeft

Je kunt ook aan de slag bij toeleveran-

dit bloed? Werken de nieren van deze

ciers, leasemaatschappijen, transport-

patiënt nog goed? Ook kan je DNA-

ondernemingen of importeurs.

onderzoek doen. Als echte speurneus zoek jij dat allemaal uit. Als chemisch

• Autotechniek

of medisch analist moet je het leuk

Werd vroeger nog volop ouderwets

vinden om dingen uit te zoeken, om

gesleuteld aan de auto, tegenwoordig

nauwkeurig onderzoek te doen en om

bestaat “reparatie” steeds vaker uit

met moderne hoogwaardige apparatuur

het vervangen van kapotte onderdelen

te werken. Je werkt vaak zelfstandig,

en het opsporen van storingen in de

maar je bent ook onderdeel van een

elektronica. In auto’s zitten namelijk

team van collega’s.

steeds meer elektronisch gestuurde

24


systemen en apparatuur. Het opsporen

houding en gedrag die nodig zijn voor

van “fouten” met behulp van moderne

jouw beroep, vergroot je je kansen op

uitleesapparatuur is dan ook steeds

succes in de landbouwtechniek.

belangrijker aan het worden. Kies je voor autotechniek, dan werk je meestal

14. Gezondheidszorg

in garagebedrijven of grote onderhoudswerkplaatsen en kun je het vak

• Maatschappelijke zorg

op verschillende niveaus uitoefenen.

Als medewerker MZ ondersteun en

De techniek ontwikkelt zich razendsnel,

begeleidt je mensen met psychiatrische

dus bijblijven is een must.

problemen , een lichamelijke, verstandelijke of zintuiglijke beperking of met

13. Landbouwtechniek

gedragsproblemen. Ook ouderen, daken thuislozen of gedetineerden behoren

• Landbouwmachines

tot de doelgroep van de medewerker

Een overall en een stevig paar werk-

MZ. De nadruk ligt in dit werk vooral op

schoenen en aan de slag! In de

begeleiden/ondersteunen in de ontwik-

landbouwtechniek heb je gevoel

keling, opvoeding, wonen en huishou-

voor techniek én service nodig. En

den, maar ook cliënten helpen bij het

natuurlijk ook specialistische kennis

zelfstandig regie voeren over hun eigen

van landbouwmechanisatietechniek.

leven. Je stimuleert de zelfredzaamheid

Je repareert bijvoorbeeld trekkers en

en werkt vraag- en oplossingsgericht.

landbouwmachines. Je wordt later technicus, chef-werkplaats, bedrijfs-

• Zorg voor mensen als verzorgende

leider, zelfstandig ondernemer of gaat

Je geeft cliënten of patiënten lichame-

als verkoper aan de slag of Allround

lijke verzorging, geeft voorlichting en

Monteur Mobiele Werktuigen. Door het

advies. Je coördineert de zorg voor

ontwikkelen van kennis, vaardigheden,

jouw cliënten en doet, in mindere mate

25


huishoudelijk werk. Je bent natuurlijk betrokken bij de mensen voor wie

• Vakfunctionaris zorg en leefomgeving

je werkt Je kunt je in het beroep

Een beroep met mensen en natuur op

specialiseren in de kraamzorg,

een zorgboerderij. De vakfunctionaris

verpleeg- en verzorgingshuis-zorg

zorg en leefomgeving heeft een leiding-

en gehandicaptenzorg of psychiatrie.

gevende taak en is verantwoordelijk

Werken als ver-zorgende betekent

voor het werk van de zorgvragers. Als

dat je zorgverlener bent.

werkbegeleider ben je werkzaam op een agrarisch zorgbedrijf ook wel zorg-

• Zorg voor mensen als verpleegkundige

boerderij genoemd. Je bent verantwoordelijk voor de begeleiding van zorg-

Je verpleegt voor kortere of langere tijd

vragers op het agrarische zorgbedrijf en

cliënten en patiënten in bijvoorbeeld

medeverantwoordelijk voor de uitvoering

een ziekenhuis of geestelijke gezond-

van werkzaamheden. Je onderhoudt

heidszorg. Denk ook aan ouderen, de

contacten (schriftelijk en mondeling)

kraamzorg, chronisch zieken of mensen

met zorginstellingen en ouders of

met een lichamelijke en/of verstan-

verzorgenden over de zorgvragers.

delijke beperking of psychiatrisch patiënten. Je werkt als verpleegkundige

Als assistent(e) van de specialisten

zelfstandig, coördineert de zorg, stelt

• De apothekersassistent

diagnoses, maakt verpleegplannen en

Je combineert werken met mensen met

voert die ook uit. Werken als verpleeg-

werken met geneesmiddelen. Die combi-

kundige betekent dat je de zorg hebt

natie vraagt om mensenkennis, maar ook

over mensen op vooral medisch maar

om nauwkeurigheid en concentratiever-

ook op sociaal terrein.

mogen. Jij laat je dus niet snel afleiden! Je bereidt medicijnen en geeft ook advies en voorlichting over het gebruik ervan.

26


• De doktersassistent

15. Dienstverlening

Als doktersassistent draai jij volledig mee in de praktijk, bij de huisartsenpost

• Facilitaire Dienstverlening

of in de polikliniek van een ziekenhuis.

Facilitaire dienstverlening is één van

Je staat patiënten te woord, schat in of

de breedste opleidingsmogelijkheden

er “spoed” in het spel is, stelt mensen

binnen het mbo. De inhoud van de

zo nodig gerust, maakt afspraken en

opleiding is dan ook niet in een paar

vangt patiënten op. Daarnaast doe je

woorden weer te geven. Door het

ook administratief werk. Veel variatie

allround karakter van de opleiding ben

dus in dit beroep.

je ook breed inzetbaar op de arbeidsmarkt. Je kunt denken aan taken als:

• De tandartsassistent

ondersteunen bij de organisatie van

Ben jij niet bang voor de tandarts?

een evenement, meedraaien in een

Sterker nog, vind jij het bezig zijn

cateringbedrijf, werken in de beveili-

met alles wat met “gebitten” te ma-

gingsbranche, de postkamer of archief,

ken heeft, leuk? Dan is het vak van

aansturen binnen de schoonmaak,

tandartsassistent iets voor jou. Je

aansturen binnen de linnendienst,

assisteert de tandarts, orthodontist

het beheren van een magazijn en het

of kaakchirurg aan de stoel, voert

maken van verhuisplanningen. Al deze

zelfstandig handelingen uit, maakt

taken kun je uitvoeren binnen een grote

afspraken en doet de administratie.

organisatie waar men te maken heeft

Natuurlijk vertel jij jullie patiënten dat

met facilitaire processen.

ze beter een appel kunnen eten dan snoepen en geef je andere voorlich-

• Transport & Logistiek

ting. Ook onderhoud je de apparatuur

Goederen moeten van A naar B, wor-

en de instrumenten waarmee wordt

den tijdelijk opgeslagen, moeten van

gewerkt.

het ene in het andere vervoermiddel

27


(overslag), moeten worden ingepakt en

bos zich ontwikkelt en je kent de dieren

natuurlijk ook echt vervoerd worden.

in de natuurgebieden.

Lijkt het je leuk om in de transport & logistiek branche te werken? Dan

• B4N (Business for Nature)

kun je bijvoorbeeld als chauffeur aan

Bos, natuur en techniek. In en rondom

de slag of je op managementniveau

bos en natuurterreinen wordt hard

bezighouden met opslag en vervoer.

gewerkt. Bomen worden omgezaagd,

Vind je het leuk om slimme oplossingen

watergangen gegraven en grote ter-

te bedenken voor “problemen”? Ben je

reinen worden omgetoverd tot natuur-

graag praktisch bezig en vind je organi-

gebied. De planning en organisatie is

seren leuk? Interesseert het jou hoe je

daarbij belangrijk. Meestal wordt ge-

producten handig en snel op de plaats

werkt met machines. Kleine machines

van bestemming kunt krijgen? Ook dan

zoals de motorzaag of grote machines

is een baan in de transport en logistiek

zoals houtoogstmachines. Het werk is

misschien iets voor jou.

buiten in de natuur.

16. Bosbouw, hovenier en recreatie

• Boomverzorging Als het je niet hoog genoeg kan zijn.

• Bos en Natuurbeheer

Je hebt het lef om hoog in de bomen

Boswachter, faunabeheerder of mede-

aan het werk te zijn. Vaak klim je met een

werker houtoogst: je bent vaak buiten

speciaal tuig in de bomen om de foute

bezig. Met praktisch werk, zoals bomen

takken weg te halen. Maar ook wordt

vellen of hekken voor het wild plaatsen.

veel met de hoogwerker gewerkt. Het is

Maar ook geef je voorlichting aan het

belangrijk dat de boom gezond blijft en

publiek, of coördineer je het werk. Je

dat slechte takken niet onverwacht uit de

hebt een brede vakkennis: je kunt om-

boom komen vallen. Kennis over bomen

gaan met motorzagen, je weet hoe het

en boomziekten is nodig voor dit beroep.

28


• Hovenier en groenvoorziening

bij een outdoor bedrijf, bij recreatie-

Mensen genieten van tuinen en parken.

parken, campings of gemeenten. In dit

Stel je de wereld eens voor zonder

beroep kun je het hele jaar door aan

groen? Waar zouden we dan nog kun-

de slag. In de zomer als begeleider van

nen recreëren? Al dat groen, de tuinen

bijvoorbeeld toeristen en in de winter in

en de parken moeten aangelegd wor-

het onderhoud van het groen en materi-

den en onderhouden. Buiten werken

alen. Van het uitzetten van mountainbi-

vind je leuk. Met planten werken vind je

keroutes tot aan het onderhouden van

geweldig. Je voert snoeiwerkzaamhe-

paden en natuurgebieden. Het werk

den uit, soms hangend aan veiligheids-

is erg afwisselend, het hangt van het

riemen in de boom. Kortom je vindt het

seizoen af hoe je dag er uit ziet.

geweldig om onze groene omgeving mooi te maken en te houden. Je kunt

17. Dieren

uitvoerend gaan werken bij een hovenier of bij de plantsoenendienst van een gemeente en het is ook mogelijk

• Dierverzorging en dierenartsassistent/paraveterinair

om leidinggevende te worden bij een

Dieren zijn je passie. Dieren voeren en

hovenier of gemeente.

verzorgen, hokken schoonmaken, de dierenarts assisteren. Kinderen op de

• Outdoor en adventure

kinderboerderij begeleiden en honden

Sportief in de natuur! Houd je van de

trainen. Allemaal werkzaamheden en

natuur, werk je graag buiten? En vind je

beroepen met dieren. Je weet van aan-

buitensporten zoals mountainbiken en

pakken en bent niet bang om vies te

trektochten maken leuk? Ga je graag

worden. En natuurlijk kun je goed om-

met mensen om en ben je sociaal? Dan

gaan met de baasjes van al die dieren,

is Outdoor en Adventure misschien wat

de mensen. Je geeft ze in de winkel of

voor jou. Je werkt dan als medewerker

bij de dierenarts advies hoe ze met hun

29


dier moeten omgaan. Als dierenarts-

• Vakfunctionaris huisdierenbranch

assistent komt daar nog bij, dat je

Verkoop van dieren en de verzorging.

kennis hebt van medicijnen en de

De vakfunctionaris huisdierenbranche

behandeling van dieren. Het loopbaan-

werkt in een dierenspeciaalzaak of op

perspectief van de dierenarts para-

een specialistische afdeling van een

veterinair is beperkt in verband met

groot winkelbedrijf waar huisdieren

de geringe doorstroommogelijkheden

en/of dierbenodigdheden worden

binnen een dierenartsenpraktijk.

verkocht. Je zorgt daarbij voor een aantrekkelijke presentatie van de dieren

• Dierenhouder

en de dierbenodigdheden. Je kunt ook

Je hebt een ondernemende en

doorgroeien naar het verzorgen van

proactieve houding. De dierenhouder

de bedrijfsvoering van het bedrijf en

is als ondernemer of bedrijfsleider

het leidinggeven aan de medewerkers.

werkzaam in de dierhouderij op een

Je werkzaamheden als bedrijfsleider

bedrijf waar recreatiedieren gehouden

detailhandel dier en dierbenodigdheden

worden. Binnen deze sector bestaan

hebben betrekking op het plannen,

diverse bedrijfstypen, afhankelijk van

organiseren van de bedrijfsprocessen.

diersoort en functie, zoals dierenasiels,

Je onderhoudt contacten met leveran-

kinderboerderijen, kennels, dierenpen-

ciers en klanten, en verzorgt de inkoop

sions en dierenparken. Als er weinig

en de PR van het bedrijf.

mensen werken in het bedrijf dan heb je ook veel uitvoerende taken, zoals het

18. Groene beroepen.

voeren en verzorgen van de dieren. Je moet dan een optimale balans vinden tussen bedrijfsvoering en uitvoerende werkzaamheden.

30

• Hovenier en medewerker groenvoorziening Zie onder 16.


• Bloemist en vormgever leefomgeving

en sierplanten zoals lavendel en bomen. En niet te vergeten de

Wil jij bloemarrangementen maken voor

snijbloemen en kamerplanten. De

de mooiste momenten in een mensen-

plantenteelt sector is heel breed,

leven zoals een trouwdag? Werken met

Je kunt er veel verschillende kanten

bloemen en planten, arrangeren van

mee uit. Door de financiële crisis is de

prachtige kleurige boeketten. Klanten

export minder. Hoe speel je daar op in

adviseren welke plant als object hun

met jouw bedrijf? Kortom, werken in

interieur perfect maakt? Meewerken

een plantenteelt bedrijf is dynamisch

aan grote feesten en partijen, beurzen

en veelomvattend. Had je al gedacht

en tentoonstellingen? Of juist mensen

aan techniek? Robots zie je steeds

blij maken die een boeket bij jou komen

meer in tuinbouwbedrijven. Hoe

kopen en die zo kunnen genieten van

bedenk jij slimme oplossingen voor

dat stukje natuur?

dagelijkse problemen? Hoe houd jij het

Je hebt kennis van bloemschik-technie-

bedrijf draaiende?

ken, planten en bloemen, kleurenleer en esthetische vorming en kunstgeschie-

• Veehouder

denis. Zo kun je mensen adviseren bij

Een landschap zonder koeien, een

het maken van hun keuze. Je richt hun

slager zonder vlees een gezin zonder

interieur in of maakt show-presentaties

melk of eieren. Je moet er niet aan

voor een winkel of bedrijf.

denken. Meedenken over hoe je productiedieren op een goede manier kunt

• Plantenteelt

verzorgen en daarbij rekening houdend

Planten zijn je passie. Planten buiten

met alle maatschappelijke tendensen?

en binnen, planten die ons voedsel

Je draagt een warm hart toe aan het

produceren zoals tomaten en paprika’s

onderhouden van het landschap en

31


je wilt een rol spelen in deze voedsel-

19. Orde & Veiligheid

productie. Een melkveebedrijf managen doe je niet zomaar.

Van een uniformdrager die zich bezig-

Of ga jij adviezen geven aan andere

houdt met orde & veiligheid wordt heel

boeren over bedrijfsvoering en nieuwe

wat verwacht. Of je nu werkt in de par-

ontwikkelingen? Kortom een opleiding

ticuliere beveiliging of als stadswacht,

met dieren, ondernemerschap in een

toezichthouder, politieagent of militair:

veranderende omgeving.

je bent het visitekaartje van de organisatie waarvoor je werkt. Je valt direct

• Loonwerker

op en daarom is het essentieel dat je

Je bent gek op het werken met machi-

je taken in en voor de maatschappij

nes. Heb je geen zin in een kantoor-

precies en gedisciplineerd uitvoert.

baan van 8 tot 5, vind je het niet erg

Je moed er rekening mee houden

vuile handen te krijgen? Wil jij op een

dat iedereen wel een mening heeft

grote combinatie rijden, meehelpen

over het werk dat je doet. Hier moet

bij de productie van gewassen, het

je goed mee om kunnen gaan. Een

onderhouden van het landschap, maar

baan in orde & veiligheid vraagt veel

ook meedenken met klanten over de

van je. Zo moet je betrouwbaar, stress-

uit te voeren werkzaamheden en de

bestendig, gedisciplineerd, beleefd,

veiligheid van jezelf en anderen in

doortastend en geduldig zijn. Je

de gaten houden? Dan is loonwerk

beschikt over incasseringsvermogen

misschien wel iets voor jou.

en een groet verantwoordelijkheidsgevoel ten opzichte van je zelf en anderen. Gevoel voor humor is ook belangrijk. En je bent sociaal en communicatief vaardig.

32


Programma’s tijdens de oriëntatiedag De programma’s die de mbo-scholen

Let op!!!

organiseren voor de oriëntatiedagen

Check regelmatig je mail. Er kunnen

kun je ruim van te voren vinden op onze

berichten van de ontvangende docent

website www.beroepskolom-steden-

op staan.

driehoek.nl. Op deze website vind je

Kijk goed of er voor het programma

ook andere informatie over OpZicht.

waar jij aan mee gaat doen nog speciale wensen zijn. Bijvoorbeeld het

Op de oriëntatiedag word je gekoppeld

meenemen van sportkleding of een

aan één mbo-student die je de hele dag

lunchpakket.

meeneemt en je vertelt over het beroep en de opleiding Je kunt er op rekenen dat de mensen bij de mbo-scholen er alles aan zullen doen om de oriëntatiedag voor jou tot een succes te maken.

33


Samenwerkende mbo-scholen in de Stedendriehoek zijn: Aventus:

Helicon-opleidingen:

• Apeldoorn

Helicon Opleidingen is een mbo-oplei-

• Deventer

dingscentrum voor Groen Onderwijs in

• Zutphen

Gelderland en Noord-Brabant. Sommi-

Aventus is het grootste leerloopbaan-

ge studenten komen van ver naar deze

centrum van de Stedendriehoek. Het

school toe. Zie verder: www.helicon.nl

merendeel van de studenten gaat in de Stedendriehoek aan het werk en blijft

Hoornbeeck-college:

hier leren.

Het Hoornbeeck College is een lande-

Aventus vindt intensieve samenwerking

lijk reformatorischopleidingencentrum

met bedrijven, instellingen en het voort-

voor middelbaar beroepsonderwijs.

gezet onderwijs en het hbo in de regio

Het Hoornbeeck college heeft naast

heel belangrijk.

een vestiging in Apeldoorn ook

Zie verder: www.aventus.nl

vestigingen elders in Nederland. In Apeldoorn worden geen Techniek-

AOC-Oost (mbo):

opleidingen aangeboden. Om toe-

AOC Oost verzorgt diverse mbo-

gelaten te kunnen worden tot het

opleidingen in het Groen Onderwijs

Hoornbeeck College moeten je ouders

in Oost Nederland (agrarische en

belijdend en kerkelijk meelevend lid

tuinbouw beroepen). AOC-Oost

zijn van één van de kerken waar het

heeft o.a. een vestiging in Twello.

Hoornbeeck College verbanden mee

Zie verder: www.aoc-oost.nl

heeft. Zie verder: www.hoornbeeck.nl

34


Samenwerkende vmbo-scholen in de Stedendriehoek zijn: Etty Hillesum Lyceum Deventer S.G. de Waerdenborch

Holten

Het Stedelijk

Zutphen

Baudartius College Zutphen Vrijeschool Zutphen “t Beeckland

Vorden

Isendoorn College

Warnsveld

Staring College Lochem Sprengeloo

Apeldoorn

Christelijk Lyceum

Apeldoorn

OSCAR Apeldoorn De Heemgaard

Apeldoorn

Edison College

Apeldoorn

Jacobus Fruytier SG

Apeldoorn

V.C. Cortenbosch

Apeldoorn

V.C. Mheenpark Apeldoorn KSG Apeldoorn RSG Noord Oost Veluwe Epe V.C. Twello Twello AOC-Oost vmbo Twello Het Rhedens Dieren

35


OpZicht boekje 2013  

bladerbare pdf

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you