Page 1

Πλαίσιο Διαλόγου Ανεξάρτητων Φοιτητών ΑΣΟΕΕ Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι Την Τετάρτη 31/8/2011 πραγματοποιήθηκε γενική συνέλευση του συλλόγου φοιτητών ΑΣΟΕΕ, με κατά πλειοψηφία λήψη απόφασης για κατάληψη. Η διεξαγωγή της συγκεκριμένης συνέλευσης είναι ξεκάθαρο δείγμα αντιδημοκρατισμού. Η σύγκλητος δεν είχε πάρει απόφαση για αναβολή των μαθημάτων λόγω της συνέλευσης , δεν αναρτήθηκε καμία ανακοίνωση στην ιστοσελίδα του πανεπιστημίου καθώς επίσης δεν υπήρξε συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου ώστε να υπογράψουν τα μέλη τη διεξαγωγή της συνέλευσης. Είναι προφανές ότι τόσο η πληροφόρηση όσο και η προσέλευση μεγάλης μερίδας φοιτητών ήταν αδύνατη, εν μέσω μάλιστα εξεταστική περιόδου. Όλα τα παραπάνω καταδεικνύουν ξεκάθαρη και λογικά ακατανόητη βιασύνη μερίδας φοιτητών ώστε να συνεδριάσουν και να καταλήξουν στην επιθυμητή για αυτούς απόφαση. Η φαινομενικά δημοκρατική απόφαση πρέπει να προβληματίσει όλους τους φοιτητές αφού στη χθεσινή συνέλευση λήφθηκαν σημαντικές αποφάσεις σχετικά με την εξέλιξη της εξεταστικής που αφορούν εμμέσως και την εξέλιξη του χειμερινού εξαμήνου. Συγκεκριμένα η σχολή θα τελεί υπό κατάληψη έως και την τρίτη. Αυτό συνεπάγεται ότι οι προγραμματισμένες εξετάσεις αναστέλλονται, και οι διοικητικές υπηρεσίες του πανεπιστημίου παύουν να λειτουργούν. Οι συνέπειες αυτών των αποφάσεων για τους φοιτητές είναι αυτονόητες και γενικά παραδεκτές ακόμα και από τη μερίδα της φοιτητικής κοινότητας που στηρίζει τις καταλήψεις. Οι επιπτώσεις τόσο για την ακαδημαϊκή εξέλιξη και την οικονομική κατάσταση όλων μας είναι μεγάλες. Οι ψήφιση του νέου νόμου-πλαίσιο για την ανώτατη παιδεία είναι σίγουρα μια ριζική αλλαγή που ανατρέπει δεδομένα δεκαετιών στον χώρο των πανεπιστημίων. Οι διατάξεις του νόμου αφορούν αλλαγές σχετικά με την διοικητική διάρθρωση, τον τρόπο λειτουργίας των οργάνων συνδιοίκησης, τον τρόπο συμμετοχής των φοιτητών σε αυτά, τον τρόπο χρηματοδότησης των ιδρυμάτων, τους όρους φοίτησης, τις διαδικασίες πρόσληψης των διδασκόντων, την διάρθρωση των σπουδών και διάφορα άλλα επιμέρους θέματα. Οι απόψεις που ακούγονται από φοιτητές, μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας και πολίτες γενικότερα είναι πολλές και αλληλοσυγκρουόμενες. Απαιτείται σεβασμός της γνώμης του άλλου καθώς και διάθεση για ανάληψη κοινής δράσης, στα πλαίσια όμως των δημοκρατικών λειτουργιών και με βάση τις θεσμοθετημένες διαδικασίες. Η ψήφιση του νόμου είναι πραγματικότητα, γεγονός που αντικειμενικά περιορίζει τις δυνατότητες αλλαγών με οποιαδήποτε μορφή αγώνα. Αυτό δείχνει την σημασία των διεκδικήσεων και του διαλόγου πριν ένας νόμος ψηφιστεί. Οι διαδικασίες διαλόγου και συλλογικών αποφάσεων εντός του πανεπιστημίου το χρονικό διάστημα πριν από τη ψήφιση του νομοσχεδίου ήταν ελάχιστες, χωρίς να παραγνωρίζονται οι ευθύνες του υπουργείου κατά την περίοδο διεξαγωγής του διαλόγου. Παρόλα αυτά οι όποιες διεκδικήσεις που θα επακολουθήσουν από εδώ και ύστερα πρέπει να αποφασιστούν συλλογικά και με ουσιαστική συμμετοχή όλων των φοιτητών καθώς και όλων των ιδεολογικών ρευμάτων. Πράξεις μισαλλοδοξίας και φανατισμού πρέπει να είναι καταδικαστέες από το σύνολο του φοιτητικού συλλόγου.


Σε κάθε περίπτωση θεωρούμε την κατάληψη, στην παρούσα συγκυρία, ως μέσο αντίδρασης, αναποτελεσματική. Πέραν των προβλημάτων που δημιουργεί σε χιλιάδες συμφοιτητές μας, θεωρούμε πως είναι ένα μέσο που πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξαιρετικές καταστάσεις για την αποφυγή μεγαλύτερων συνεπειών από αυτές που προκαλεί. Επίσης με βάση τη στάση του υπουργείου η κατάληψη αναμένεται να οξύνει περαιτέρω την κατάσταση με αποτελέσματα αντίθετα από αυτά που επιδιώκει. Σε κάθε περίπτωση μια μορφή αντίδρασης πρέπει να έχει προσδιορισμένο στόχο και όχι να γίνεται αυτοσκοπός. Προτείνουμε: •

• • • •

Στα πλαίσια της αμεσοδημοκρατικής διαδικασίας της γενικής συνέλευσης, την ελεύθερη έκφραση όσων φοιτητών επιθυμούν, σχετικά με το νομοσχέδιο και πορεία των κινητοποιήσεων, καθώς και την κατάθεση ψηφισμάτων. Αναστολή της κατάληψης μέχρι το τέλος της εξεταστικής περιόδου Μεταφορά της εξέτασης των μαθημάτων που αναβλήθηκαν στο τέλος της εξεταστικής περιόδου. Κοινή και ενιαία δράση του φοιτητικού συλλόγου, με βάση τις αποφάσεις που θα ληφθούν. Ανάδειξη και συζήτηση, σε συνεργασία με την υπόλοιπη ακαδημαϊκή κοινότητα, των νομικών αστοχιών και ατελειών του νόμου.

Τέλος πρέπει να τονιστεί ότι το συγκεκριμένο κείμενο δεν αποτελεί διαφήμιση της άποψης της πλειοψηφίας, αλλά άποψη μερίδας ανεξαρτήτων φοιτητών. Κατατίθεται στα πλαίσια του διαλόγου που έχει ξεκινήσει μεταξύ των φοιτητών για την στάση τους στην επόμενη γενική συνέλευση. Η διαμόρφωση και η συζήτηση των απόψεων αυτού του πλαισίου είναι ο σκοπός της σύνταξής του.

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΟΕΕ  

ΠΛΑΙΣΙΟ ΔΙΑΛΟΓΟΥ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΑΣΟΕΕ

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you