Page 1

AU T U M N W I N T E R TWENTY NINETEEN


CONTENTS / INDHOLD 003 Trends / Tendenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Living, rugs and pillows / Living, tæpper og puder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Lamps and mirrors / Lamper og spejle . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 076 Gourmet / Gourmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 086 Scented oils, candles and bath / Duftolier og -lys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 116 Lanterns and Christmas / Lanterner og jul . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 132 E-shop / E-shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 148 Contact / Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Sales and delivery terms / Salgs- og leveringsbetingelser ������������������������� 152 Welcome / Velkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

How to read product information in the catalogue / Produktinformationsopbygning i kataloget

AW2019 002


Welcome

Velkommen

Today, Danish cosiness has become an international concept with great impact on all aspects of modern lifestyle. Especially when it comes to interior design and decoration, since a few selected products are enough to set the perfect, effortless ambiance everywhere in the house.

Netop nu topper dansk hygge trendbarometeret over hele verden. Som begreb kender hygge heller ingen grænser, men præger alle aspekter af moderne livsstil fra mad og mode til interiør og indretning. Fælles for det hele er, at få velvalgte produkter er nok til at skabe den særlige skandinaviske skødesløshed og ægthed, alle ønsker en bid af i dag.

Each season, we present a curated universe of own designs and hand-picked items offering the ultimate range of modern interior design. That also goes for this Autumn where the trend themes Emotional Reflection, Memories and slowing down and The known unknown presents new decorative ways of interpreting and stating the cozy look with the look of the time we live in. Villa Collection Denmark brings creativity, classic and Nordic DNA to life. Our mantra is, that it should be easy and accessible to follow current interior trends without compromising on the details and materials found in quality products. Therefore, we are drawn to interior with an air of craftmanship, as handcrafted items are created with a passion that comes directly from the heart and easily moves into the home.

Villa Collection Denmark er dedikeret til netop denne form for atmosfæredesign – og til Nordic Living med et internationalt tvist. Hver sæson præsenterer vi et kurateret univers af egne design og nøje udvalgte produkter, der tilsammen skaber et unikt sortiment til moderne boligindretning. Det gælder også dette efterår, hvor trendtemaerne Emotional Reflection, Memories and slowing down og The known unknown præsenterer nye, dekorative måder at fortolke og iscenesætte hyggen på med blik for den tid, vi lever i. Villa Collection Denmark sætter kreativiteten, det klassiske og det nordiske DNA på designformel. Vores mantra er, at det bør være let og tilgængeligt at følge tidens interiørtrends uden at gå på kompromis med de detaljer og materialer, man finder i kvalitetsprodukter. Vi bekender os derfor i stor stil til interiør med et håndværksmæssigt udtryk, da ting lavet i hånden er skabt med en passion, der kommer direkte fra hjertet – og ind i hjemmet. 003

Villa Collection Denmark is dedicated to exactly this type of atmosphere design – and to Nordic Living with an international touch.


We strive to combine trend, lifestyle, quality and price – offering a contemporary Scandinavian feeling with international vibe.

Commercializing bespoke craftmanship items and a handmade look.

We see ourselves as curators of an effortless coziness – easily transforming any home into a trendy and casual living space.

AW2019 004


Scandinational interior in the era of hygge

Scandinational indretning i hyggens æra

In a world, most people consider a global village, Villa Collection Denmark is the link between the desirable Scandicool lifestyle and the international trends of time. Today, Danish “cosiness” is a mega trend with no sign of slowing down and we consider it our finest job to select, interpret and present the ultimate range of contemporary interior design to Danish as well as international homes.

I en verden, de fleste opfatter som en global landsby, er Villa Collection Denmark bindeleddet mellem den efteragtede Scandicool livsstil og tidens internationale strømninger. ”Hygge” er en megatrend uden tegn på afmatning og vi ser det som vores fornemmeste opgave at udvælge, fortolke og præsentere det ultimative sortiment af boligindretning, der sætter trenden på designformel til såvel danske som internationale hjem.

However, being “Scandinational can be difficult in a time of everchanging trend and a multiplicity of materials.

At indrette i Scandinational stil kan dog være svært i en tid med skiftende strømninger og materialemangfoldighed.

Therefore, Villa Collection Denmark is dedicated to making it as easy and uncomplicated as possible for you and your customers to invest in trend-driven design and build a unique universe around every zone of the home – without compromising on the details and materials found in quality products.

Derfor er Villa Collection Denmark dedikeret til at gøre det så enkelt og ukompliceret for dig og dine kunder at investere i trenddrevet design og skabe et unikt univers i hver af hjemmets zoner – endda ude at gå på kompromis med de detaljer og materialer, man kan finde i kvalitetsprodukter. Vi hylder nemlig håndens værk og interiør med et håndlavet look, da det symboliserer en passioneret tilgang til design, de fleste gerne lukker ind i deres hjerter – og i deres hjem.

005

We respect craftmanship and always strive to offer interior with a handcrafted look, as it symbolizes a passionate approach to design, that most people gladly let into their heart – and in their home.


Theme 1: Emotional Reflection

Tema 1: Emotional Reflection

Future products will require connection to body, mind and self-reflection. More than ever, flexibility, well-being, harmony, purpose and innovative solutions will be the key.

Fremtidens produkter vil kræve forbindelse til krop, sind og selvreflektion. Mere end nogensinde vil fleksibilitet, velvære, harmoni, formål og innovative løsninger være nøglen.

It’s time to open to a new era of emotionally engaged products.

Det er på tide at åbne helt op for en ny æra af følelsesmæssigt engagerede produkter.

This also affects the tones and depth of the colours. In this theme the bright and dull gives us the space to be surrounded with calmness and harmony. Consumers are demanding colours and products that make them take care of themselves and their minds – products that are best suited to both their love ones and the planet.

Dette smitter også af på farvernes toner og dybde. I dette tema får det lyse og matte plads til at fylde os med ro og harmoni. Forbrugerne efterspørger farver og produkter, der tilgodeser dem selv og deres sind, som passer bedst både på deres nærmeste og planeten.

The future with the desire for balance, ergonomic products, attention to the body, spirituality, nature and sincerely to create healthy balance between body and mind. Keywords for this theme are peaceful, secure, minimalism, calm and sensual. The materials are light wood, ceramic, tinted and glazed and round and oval shapes.

Fremtiden med ønske om balance, ergonomiske produkter, kropslig opmærksomhed, spiritualitet, natur og inderlighed for at skabe sund balance mellem krop og sind. Keywords for dette tema er fredfyldt, tryghed, minimalisme, ro og sanseligt. Materialerne er lyst træ, keramik, tonet og glaseret og runde og ovale former.

AW2019 SS2019

Theme 2: Memories and slowing down

Tema 2: Memories and slowing down

As consumers, we want to surround ourselves with things that involve us and embrace our lifestyle – that is what this theme is about. It reflects an increased interest in the origin of the products, the colours are warm and deep and allows you to create your own expression by composing individual surfaces and structures.

Vi vil som forbrugere gerne omgive os med ting som involvere os, og som favner vores livsstil – dette handler dette tema om. Det afspejler en øget interesse for produkternes oprindelse, farverne er varme og dybe og giver mulighed for at skabe dit eget udtryk ved sammensætning af individuelle overflader og struktur.

Design, fashion interiors and colors make the time go a little slower and create memories, and for us as busy consumers we find that a valuable investment.

Design, mode interiør og farver får tiden til at gå lidt langsommere og skaber minder, som giver os, som travle forbrugere en værdifuld investering.

Keywords for this theme could be inherit pices mixed with products from the theme, community, living and meaningfulness.

Keywords for dette tema kan være arvestykker sammensat med produkter fra temaet, fællesskab, levende og meningsfuldhed.

The materials are terazzo and stone effects, clay, ceramics, glass and concrete.

Materialerne er terazzo og sten effekter, ler, keramik, glas og beton.

006


Tema 3: The known unknown

In a fusion of recognizability and mysterious novelty, a theme is created here where we go a little beyond the traditional. What we know, mixed with special details and surfaces from an unknown country or with a mysterious story. The colours are in the dark end - with the possibility of adding some bright details. Classic gray where a new green and brown adds to a new set of color combination.

I en sammensmeltning af genkendelighed og mystisk nyt skabes der her et tema, hvor vi går lidt ud over det traditionelle. Det som vi kender, blandet med særlige detaljer og overflader fra et ukendt land eller med en mystisk historie. Farverne ligger i den mørke ende med mulighed for at tilsætte lyse detaljer. Klassisk grå hvor en ny grøn og brun giver spil til farvekombinationen.

Experimentation with both nature and mankind.

Eksperimentering med både natur og menneske.

Keywords for this last theme are traditionally encountering unconventional, classical, dark, Art nouveau style, reflections, luxurious camouflage and imagination.

Keywords for dette sidste tema er traditionelt møder utraditionelt, klassisk, mørke, Art nouveau stilen, reflektioner, luksuriøs camoflering og fantasi.

The materials are glass, silver, light wood, recycled and sculpted form.

Materialerne er glas, sølv, lyst træ, recycled and skulpturet form.

007

Theme 3: The known unknown


AW2019

008


Vase Grey - Glass

341722 / 8 Pcs. H 12.5 cm Dia. 10 cm

341467 / 4 Pcs. H 26 cm Dia. 10 cm

341721 / 3 Pcs. H 26 cm Dia. 19 cm

2447900 Retail/VK EUR 11,95

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 722003 41722 1

5 708760 67423 7

24149900 Retail/VK EUR 37,95

Wall decoration Gold - MDF

Wall decoration Gold - MDF

Wall decoration Gold - MDF

341740 / 6 Pcs. Dia. 20 cm

341741 / 4 Pcs. Dia. 30 cm

341742 / 2 Pcs. Dia. 40 cm

2462900 Retail/VK EUR 15,95

24129900 Retail/VK EUR 32,95

5 722003 41740 5

5 722003 41741 2

24209900 Retail/VK EUR 52,95

HAND DECORATED

HAND DECORATED

Color and surface may vary

Color and surface may vary

unique item

5 722003 41721 4

5 722003 41742 9

unique item

Rug Blue - 100% Cotton

Table Gold - Iron/Glass

Table Gold - Iron/Glass

341834 / 2 Pcs. L 300 W 200 cm

341229 / 2 Pcs. H 46 cm Dia. 39 cm

341230 / 2 Pcs. H 41 cm Dia. 39 cm

24799900 Retail/VK EUR 199,95 5 722003 41834 1

24579900 Retail/VK EUR 139,95 5 708760 66529 7

24549900 Retail/VK EUR 129,95 5 708760 66530 3

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase Grey - Glass

009

Vase Brown - Glass


Wall decoration Brown - MDF

Wall decoration Brown - MDF

Wall decoration Brown - MDF

341737 / 6 Pcs. Dia. 20 cm

341738 / 4 Pcs. Dia. 30 cm

341739 / 2 Pcs. Dia. 40 cm

2462900 Retail/VK EUR 15,95

5 722003 41737 5

24129900 Retail/VK EUR 32,95

5 722003 41738 2

24209900 Retail/VK EUR 52,95

Vase, 2 ass., Rustic Brown/Grey - Stoneware

Vase Multicolor - Stoneware

Vase Multicolor - Stoneware

341530 / 6 Pcs. H 19 cm Dia. 7 cm

341528 / 6 Pcs. L 16 W 15 H 13.5 cm

341527 / 6 Pcs. L 21 W 12 H 7.5 cm

2469900 Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68462 5

2489900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68458 8

2469900 Retail/VK EUR 16,95

5 722003 41739 9

5 708760 68457 1

Bulb not incl.

AW2019

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Grey - Cement/Polyester

Vase Black - Stoneware

Vase Black - Stoneware

341384 / 6 Pcs. L 9 W 9 H 12.5 cm

341790 / 4 Pcs. H 21 cm Dia. 15 cm

341791 / 4 Pcs. H 26 cm Dia. 17 cm

2459900 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67140 3

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 722003 41790 0

24149900 Retail/VK EUR 37,95

5 722003 41791 7

010


011

LIVING, RUGS AND PILLOWS


Fragrance oil – Sweet Wood Brown/White - Oil/Glass 341764 / 6 Pcs. H 12 cm Dia. 8 cm 0,15 l 8 months 24107800 Retail/VK EUR 29,95

5 722003 41764 1

Fragrance candle, w. lid – Sweet Wood Brown/White - Soy wax/ Coconut wax/Paraffin/Glass/Wood 341763 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm 48 hours 2487600 Retail/VK EUR 24,95

5 722003 41763 4

The trendy ”Look Out” cement series adds playful pieces to your home design.

AW2019 012


341810 / 12 Pcs. L 8 W 8 H 15 cm

341812 / 2 Pcs. L 17 W 18 H 30 cm

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 722003 41810 5

24129900 Retail/VK EUR 32,95

5 722003 41812 9

Figure, Head Grey - Cement

Figure, Head Dark grey - Cement

Figure, Head Brown - Cement

341684 / 2 Pcs. L 16 W 18 H 23 cm

341469 / 4 Pcs. L 16 W 18 H 23 cm

341470 / 4 Pcs. L 16 W 18 H 23 cm

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68780 0

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67522 7

Figure, Head Grey - Cement

Figure, Head, 3 ass. Brown/Offwhite/Grey - Cement

341471 / 2 Pcs. L 18 W 19 H 30 cm

341468 / 12 Pcs. L 8 W 8 H 15 cm

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67523 4

2439900 Retail/VK EUR 9,95

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67611 8

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Figure, Head Dark grey - Cement

5 708760 67521 0

013

Figure, Head Grey - Cement


Flowerpot, Rustic Grey/Brown - Cement

Flowerpot, Rustic Grey/Brown - Cement

341164 / 6 Pcs. H 15 cm Dia. 16 cm

341163 / 4 Pcs. H 22 cm Dia. 20 cm

2442900 Retail/VK EUR 10,95

5 708760 66382 8

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66381 1

Flowerpot, Rustic Off-white/Brown - Cement

Flowerpot, Rustic Off-white/Brown - Cement

341161 / 6 Pcs. H 15 cm Dia. 16 cm

341162 / 4 Pcs. H 22 cm Dia. 20 cm

2442900 Retail/VK EUR 10,95

5 708760 66378 1

2487900 Retail/VK EUR 21,95

AW2019

Stool, Rustic Off-white/Brown - Cement

Flowerpot, Head Grey - Cement

341653 / 2 Pcs. H 48 cm Dia. 33 cm

341654 / 4 Pcs. L 19 W 19 H 22 cm

24469900 Retail/VK EUR 114,95 5 708760 68715 2

24129900 Retail/VK EUR 31,95

5 708760 66379 8

5 708760 68716 9

014


Both and ... This unique little table with beautiful three-dimensional stone insertion also functions as a stool or a nightstand with space for the bestsellers underneath.

BĂĽde og ...

Side table, w. stone insert

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Dette unikke lille runde bord med smuk tredimensionelt stenindsats kan bruges som taburet eller funktionelt natbord med plads til bestsellerterne nedenunder.

015

341545 L 41 W 41 H 43 cm


Table, 2 pcs. Black - Metal/Limestone

Table, Reversible base Black - Metal

Side table, w. stone insert Black/Natural - Iron/Stone

341133 / 2 Sets L 36 W 36 H 46 cm L 27,5 W 27,5 H 36,5 cm

341360 / 2 Pcs. L 40 W 40 H 45 cm

341545 / 2 Pcs. L 41 W 41 H 43 cm

24599900 Retail/VK EUR 139,95 5 708760 66391 0

24369900 Retail/VK EUR 84,95

5 708760 67181 6

24549900 Retail/VK EUR 129,95 5 708760 68518 9

AW2019

Table Black - Metal

Tray table Black - Metal

Table Black - Metal

341656 / 2 Pcs. H 42 cm Dia. 61.5 cm

341039 / 2 Pcs. H 45 cm Dia. 40 cm

341121 / 2 Pcs. L 70 W 50 H 40 cm

24529500 Retail/VK EUR 129,95 5 708760 68721 3

24279900 Retail/VK EUR 69,95

Tray table Black - Metal

Tray table Black - Metal

340745 / 2 Pcs. H 56 cm Dia. 42 cm

340746 / 2 Pcs. H 65 cm Dia. 49.5 cm

24279900 Retail/VK EUR 69,95

5 708760 63578 8

24359900 Retail/VK EUR 89,95

5 708760 65346 1

5 708760 63579 5

24379900 Retail/VK EUR 99,95

5 708760 66354 5

016


Unique and simple design These functional small tables can be used as bedside tables, side tables or coffee tables and are all with an amazing 3-dimensional pattern made of three beautiful natural stones.

Unikt og enkelt design

Bar trolley, w. stone insert Black/Natural - Iron/Natural Stone

Side table, w. stone insert, 3 pcs. Black/Natural - Iron/Natural Stone

Side table, w. stone insert Black/Natural - Iron/Natural Stone

341543 / 2 Pcs. L 81 W 46 H 83 cm

341544 / 2 Sets L 32 W 32 H 51 cm L 27 W 27 H 47,5 cm L22 W 22 H 45 cm

341542 / 2 Pcs. L 38 W 38 H 54 cm

24999900 Retail/VK EUR 229,95 5 708760 68516 5

24699900 Retail/VK EUR 169,95 5 708760 68517 2

24299900 Retail/VK EUR 69,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Disse funktionelle smüborde, som er ideelle som sengeborde, sideborde eller sofaborde, er alle med et smukt tredimensionelt mønster udarbejdet i 3 smukke natursten.

017

5 708760 68515 8


NORDIC NATURE

Clothes rack Nature - Oak/Jute

Bench Nature - Oak/Jute

Coat rack Nature - Oak/Jute

341743 / 2 Pcs. L 93 W 44 H 153 cm

341745 / 2 Pcs. L 90 W 35 H 45 cm

341744 / 3 Pcs. L 70 W 11 H 7 cm

24739900 Retail/VK EUR 179,95 5 722003 41743 6

24799900 Retail/VK EUR 189,95 5 722003 41745 0

24209900 Retail/VK EUR 52,95

5 722003 41744 3

Beautiful oak

Smuk eg

This beautiful oak series is produced by FSC certified American oak from the village of Smyrna, New York State.

Denne smukke enkle egeserie er produceret af FSC-certificeret amerikansk eg fra landsbyen Smyrna, New York State.

The practical bench for the entrance, the bathroom or the kitchen also has a shelf consisting of close-fitting jute wires – perfect for storage of towels or small boxes with hats and gloves when in the entrance area.

Den praktiske bænk til entré, badeværelse eller køkken. Den har hylde af tætsiddende jutetråde som er ideel til opbevaring af håndklæder, huer eller handsker i entréen.

The clothes rack has the same function, and with its simple and Nordic expression, the series makes your home look alive and functional at the same time.

Tøjstativet har samme funktion, og som med sit enkle og nordiske udtryk gør serien din bolig levende og funktionel.

AW2019

Vase Grey - Stoneware

Flowerpot Grey - Stoneware

Flowerpot Grey - Stoneware

341198 / 6 Pcs. H 21.5 cm Dia. 10 cm

341196 / 6 Pcs. H 9.5 cm Dia. 10 cm

341197 / 6 Pcs. H 11 cm Dia. 12 cm

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 708760 66488 7

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66486 3

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66487 0

018


Vase

341779 L 45 W 3 H 140 cm

341534 H 41 cm Dia. 32 cm

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Mirror

341542 L 38 W 38 H 54 cm

019

Side table, w. stone insert


AW2019

Mirror 341182 H 1 cm Dia. 60 cm

020


Vase Grey - Glass

341714 / 6 Pcs. H 16 cm Dia. 15 cm

341715 / 4 Pcs. H 21 cm Dia. 20 cm

341721 / 3 Pcs. H 26 cm Dia. 19 cm

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 722003 41714 6

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 722003 41715 3

24149900 Retail/VK EUR 37,95

Vase Grey - Glass

Vase Grey - Glass

Vase, 3 pcs. Grey - Glass

341498 / 6 Pcs. H 13 cm Dia. 10 cm

341499 / 4 Pcs. H 26 cm Dia. 11 cm

341341 / 6 Sets H 12 cm Dia. 6.6 cm H 15 cm Dia. 3,5 cm H 18 cm Dia. 6,6 cm

2489900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68408 3

24129900 Retail/VK EUR 32,95

5 708760 68409 0

24149900 Retail/VK EUR 36,95

Vase Grey - Glass

Vase Grey - Glass

Vase Grey/Blue - Ceramics

341576 / 6 Pcs. H 20 cm Dia. 16 cm

341575 / 4 Pcs. H 30 cm Dia. 25 cm

341299 / 4 Pcs. H 22 cm Dia. 19 cm

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68564 6

24209900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68562 2

24199900 Retail/VK EUR 49,95

5 722003 41721 4

5 708760 67119 9

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase Grey - Glass

5 708760 66956 1

021

Vase Grey - Glass


Figure, f. mounting, Elephant Grey - Porcelain

Figure, f. mounting, Giraffe Grey - Porcelain

341316 / 4 Pcs. L 24 W 20.3 H 22.5 cm

341318 / 4 Pcs. L 24 W 19.5 H 26.7 cm

24169900 Retail/VK EUR 42,95

5 708760 67062 8

24169900 Retail/VK EUR 42,95

Figure, f. mounting, Rhinoceros Grey - Porcelain

Clock Grey - Cement

341317 / 4 Pcs. L 17 W 22 H 24 cm

341418 / 4 Pcs. H 3 cm Dia. 30 cm 1xAA Batteries

24169900 Retail/VK EUR 42,95

5 708760 67063 5

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67065 9

5 708760 67327 8

AW2019

Jar, w. lid Grey/Blue - Cement/Ceramic

Jar, w. lid Grey/Blue - Cement/Ceramic

341301 / 12 Pcs. H 5.5 cm Dia. 9.4 cm

341300 / 6 Pcs. H 8 cm Dia. 12.4 cm

2427900 Retail/VK EUR 6,95

5 708760 66958 5

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66957 8

022


Flowerpot Dark grey - Polystone

Flowerpot Dark grey - Polystone

Vase Dark grey - Polystone

341729 / 6 Pcs. L 31 W 23 H 2 cm

341732 / 6 Pcs. H 17 cm Dia. 17 cm

341731 / 4 Pcs. H 19 cm Dia. 19 cm

341730 / 4 Pcs. H 24 cm Dia. 15 cm

5 722003 41729 0

2484900 Retail/VK EUR 21,95

5 722003 41732 0

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 722003 41731 3

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 722003 41730 6

Vase 341499 H 26 cm Dia. 11 cm

023

2464900 Retail/VK EUR 16,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Dish Dark grey - Polystone


Candlestick Black - Metal 341419 / 6 Pcs. H 23 cm Dia. 10 cm 2451900 Retail/VK EUR 12,95

5 708760 67331 5

Candlestick Black - Metal 341420 / 6 Pcs. H 29 cm Dia. 10 cm 2459900 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67332 2

AW2019

Figure, w. lid Grey - Polyresin

Figure, w. lid Grey - Polyresin

Vase Black - Ceramics

Vase Off-white - Ceramics

340976 / 4 Pcs. H 17 cm Dia. 18 cm

341327 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 12 cm

341315 / 8 Pcs. H 12 cm Dia. 11 cm

341314 / 6 Pcs. H 21 cm Dia. 13 cm

24129500 Retail/VK EUR 32,95

5 708760 65161 0

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 67082 6

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67043 7

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67042 0

024


WARM, SMOOTH POLYSTONE

Vase Brown - Polystone

341734 / 6 Pcs. H 14 cm Dia. 11 cm

341735 / 4 Pcs. H 15 cm Dia. 11 cm

341733 / 4 Pcs. H 30 cm Dia. 9 cm

2462900 Retail/VK EUR 15,95

5 722003 41734 4

2471900 Retail/VK EUR 17,95

5 722003 41735 1

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 722003 41733 7

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Flowerpot Brown - Polystone

025

Flowerpot Brown - Polystone


Faroese sheepskin

Færøsk fårepels

Faroese sheep are very hardy and live in the wilderness all year round, largely without help from humans despite the harsh and fickle weather.

De færøske får er meget robuste og lever i vildmarken hele året rundt, hvor de stort set klarer sig selv i det hårde og omskiftende vejr.

The wool from Faroese sheep has two layers; the inner layer of wool is short and soft, while the outer layer of wool is harder and longer. Because the breed has never been industrialized as such, the sheepskins vary considerably in colour composition, making each one truly unique. Faroese sheepskin is health certified and lives up to the EU’s veterinary requirements.

Ulden fra færøske får er todelt - det indre lag er kort og blødt, mens det ydre lag er hårdere og længere. De færøske får er aldrig blevet industrialiserede, hvilket medfører, at skindene er meget varierende i farvesammensætningen, ligesom hvert skind er unikt. De færøske skind er sundhedscertificerede og lever op til EU’s veterinære krav.

Tips for maintaining and caring for your sheepskin:

Gode råd til vedligeholdelse og pleje af dit skind:

• Shake it regularly to repel dirt

• Ryst det regelmæssigt

• Vacuum it regularly

• Støvsug det med jævne mellemrum

• Air out your sheepskin, ideally in frosty weather. You could also leave it in the freezer overnight

• Luft dit skind – og gerne i frostvejr. Det kan eventuelt lægges i fryseren en nat

• If you spill anything on it, wipe off the stain with a slightly damp cloth

• Hvis du spilder på det, skal det tørres af med en ikke for fugtig klud

• Brush it every now and then to keep it looking great

• Børst det igennem for at holde det fint og flot

AW2019

Faroese sheepskin, Unique rug White

Faroese sheepskin, Unique rug Brown

Faroese sheepskin Grey

341478 / 2 Pcs. L 120 W 80 cm

341479 / 2 Pcs. L 120 W 80 cm

341480 / 2 Pcs. L 120 W 80 cm

24699900 Retail/VK EUR 139,95 5 708760 67760 3

24999900 Retail/VK EUR 179,95 5 708760 67761 0

24999900 Retail/VK EUR 179,95 5 708760 67762 7

026


Vase Grey/Sand - Ceramics

Vase Grey/Offwhite - Ceramics

341292 / 6 Pcs. H 10.2 cm Dia. 10.3 cm

341293 / 6 Pcs. H 9.2 cm Dia. 8.5 cm 2421900 Retail/VK EUR 5,49

5 708760 66950 9

Flowerpot, Head Cream - Stoneware

Vase, 3 ass. White/Green/Rose - Stoneware

341525 / 4 Pcs. L 17.5 W 16 H 18.6 cm

341533 / 12 Pcs. H 10 cm Dia. 6.5 cm H 14,6 cm Dia. 5 cm H 12,5 cm Dia. 5,5 cm

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68448 9

2432900 Retail/VK EUR 7,99

5 708760 68465 6

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 66949 3

027

2434900 Retail/VK EUR 8,95


AW2019

Vase Clear - Glass

Vase Clear - Glass

Vase Green - Glass

Vase Green - Glass

340881 / 6 Pcs. H 20 cm Dia. 14.5 cm

340882 / 4 Pcs. H 25 cm Dia. 16 cm

341410 / 8 Pcs. H 16 cm Dia. 10 cm

341409 / 6 Pcs. H 26 cm Dia. 17 cm

2467900 Retail/VK EUR 16,95

5 708760 64837 5

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 64838 2

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67262 2

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 67261 5

028


Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

341716 / 6 Pcs. H 15 cm Dia. 11 cm

341717 / 6 Pcs. H 20 cm Dia. 15 cm

341366 / 4 Pcs. H 20 cm Dia. 13 cm

341365 / 4 Pcs. H 30 cm Dia. 10 cm

2469900 Retail/VK EUR 17,95

5 722003 41716 0

2489900 Retail/VK EUR 22,95

5 722003 41717 7

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67185 4

2499900 Retail/VK EUR 24,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase Multicolor - Glass

5 708760 67184 7

029

Vase Multicolor - Glass


Vase White - Ceramics

Vase White - Ceramics

341485 / 6 Pcs. H 19 cm Dia. 16 cm

341484 / 4 Pcs. H 25 cm Dia. 17 cm

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 708760 68257 7

24139900 Retail/VK EUR 34,95

Vase Grey - Ceramics

Vase Dark grey - Ceramics

341487 / 6 Pcs. H 19 cm Dia. 16 cm

341486 / 4 Pcs. H 25 cm Dia. 17 cm

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 708760 68259 1

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68256 0

5 708760 68258 4

AW2019

Vase White/Black - Ceramics

Vase White/Black - Ceramics

341539 / 6 Pcs. H 20 cm Dia. 11 cm

341540 / 4 Pcs. H 24 cm Dia. 16 cm

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68474 8

24169900 Retail/VK EUR 42,95

5 708760 68475 5

030


031

LIVING, RUGS AND PILLOWS

GORGEOUS GREYS


AW2019

032


Rug 340831 L 180 W 120 cm

Figure 341812 L 17 W 18 H 30 cm

Vase 341733 H 30 cm Dia. 9 cm

Vase 341797 H 13 cm Dia. 9 cm

Chair 341134 L 66 W 64 H 76 cm

Cushion 341662 L 45 W 45 cm

Fragrance oil 341764 H 12 cm Dia. 8 cm

0,15 l

Fragrance candle, w. lid

341384 L 9 W 9 H 12.5 cm

Shelf unit, On wheels, Rustic 341122 L 60 W 32 H 129 cm

Lamp, E27 341720 H 24 cm Dia. 12 cm

033

Lamp, E27

LIVING, RUGS AND PILLOWS

341763 H 10 cm Dia. 9 cm


Cushion, w. down filling Rose - 100% Cotton/620g 341213 / 4 Pcs. L 45 W 45 cm 24199900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 66566 2

Cushion, w. down filling Rose - 100% Cotton/620g 341218 / 4 Pcs. L 45 W 45 cm 24269900 Retail/VK EUR 64,95

AW2019

Candlestick Brown - Stoneware

Candlestick Rose - Stoneware

Vase Grey - Glass

Vase Grey - Glass

341787 / 6 Pcs. H 16 cm Dia. 12 cm

341788 / 6 Pcs. H 26 cm Dia. 10 cm

341713 / 6 Pcs. H 17 cm Dia. 18 cm

341712 / 4 Pcs. H 24 cm Dia. 18 cm

2452900 Retail/VK EUR 13,49

5 722003 41787 0

2463900 Retail/VK EUR 15,95

5 722003 41788 7

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 722003 41713 9

2489900 Retail/VK EUR 22,95

5 708760 66570 9

5 722003 41712 2

034


Vase Clear - Glass

341722 / 8 Pcs. H 12.5 cm Dia. 10 cm

341724 / 8 Pcs. H 12 cm Dia. 6 cm

341723 / 8 Pcs. H 18 cm Dia. 7 cm

2447900 Retail/VK EUR 11,95

5 722003 41722 1

2431900 Retail/VK EUR 7,95

5 722003 41724 5

2447900 Retail/VK EUR 11,95

5 722003 41723 8

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase Clear - Glass

035

Vase Brown - Glass


Vase 341804 H 49 cm Dia. 19 cm

Wall decoration 341737 Dia. 20 cm

Wall decoration 341738 Dia. 30 cm

Wall decoration 341739 Dia. 40 cm

Lamp, E27 341552 L 14.5 W 13 H 18.5 cm

Rug

AW2019

341832 L 200 W 140 cm

Bench 341745 L 90 W 35 H 45 cm

036


Vase Sand - Ceramics

341710 / 6 Pcs. H 20 cm Dia. 14 cm

341249 / 4 Pcs. H 16 cm Dia. 12 cm

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 722003 41710 8

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66494 8

Flowerpot Brown - Cement

Flowerpot Brown - Cement

Flowerpot, Head Nature - Stoneware

341753 / 6 Pcs. H 19 cm Dia. 19 cm

341754 / 4 Pcs. H 22 cm Dia. 22 cm

341526 / 4 Pcs. L 19 W 18 H 21 cm

5 722003 41753 5

2489900 Retail/VK EUR 22,95

Flowerpot Black - Cement

Flowerpot Black - Cement

341751 / 6 Pcs. H 19 cm Dia. 19 cm

341752 / 4 Pcs. H 22 cm Dia. 22 cm

2463900 Retail/VK EUR 15,95

5 722003 41751 1

2489900 Retail/VK EUR 22,95

5 722003 41754 2

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68449 6

LIVING, RUGS AND PILLOWS

2463900 Retail/VK EUR 15,95

5 722003 41752 8

037

Vase Brown - Glass


A TOUCH OF GOLD

HAND DECORATED

HAND DECORATED

Color and surface may vary

Color and surface may vary

unique item

unique item

Table Gold - Iron/Glass

Table Gold - Iron/Glass

Tealight holder Clear/Gold - Glass/Metal

341229 / 2 Pcs. H 46 cm Dia. 39 cm

341230 / 2 Pcs. H 41 cm Dia. 39 cm

341204 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 8 cm

24579900 Retail/VK EUR 139,95 5 708760 66529 7

24549900 Retail/VK EUR 129,95 5 708760 66530 3

2469900 Retail/VK EUR 17,95

Clock, w. mirror Gold - Metal/Mirror

Paper weight, 2 ass. Brown/Offwhite/Clear - Glass

Vase Brown - Glass

341518 / 4 Pcs. L 30 W 3 H 30 cm 1xAA Batteries 24119900 Retail/VK EUR 29,95

341239 / 4 Pcs. H 8 cm Dia. 8 cm

341577 / 6 Pcs. H 15 cm Dia. 15 cm

5 708760 68439 7

2459500 Retail/VK EUR 14,95

AW2019

Bowl Rose - Aluminum

Bowl Rose - Aluminum

341233 / 4 Pcs. H 6 cm Dia. 26 cm

341234 / 2 Pcs. H 9 cm Dia. 32 cm

24169900 Retail/VK EUR 42,95

5 708760 66527 3

24259900 Retail/VK EUR 64,95

5 708760 66447 4

5 708760 66525 9

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66503 7

5 708760 68563 9

038


Vase Nude - Glass

Lantern Smoky/Black - Glass/Metal

Candlestick Brass - Iron

341207 / 4 Pcs. H 15 cm Dia. 13 cm

341208 / 2 Pcs. H 34 cm Dia. 17 cm

341228 / 3 Pcs. L 25 W 13 H 18 cm

24359900 Retail/VK EUR 89,95

Candlestick Gold - Metal

Candlestick Gold - Metal

341082 / 6 Pcs. H 23 cm Dia. 10 cm

341083 / 6 Pcs. H 29 cm Dia. 10 cm

2451900 Retail/VK EUR 12,95

5 708760 66309 5

2459500 Retail/VK EUR 14,95

Bowl Gold - Aluminum

Bowl Gold - Aluminum

341231 / 4 Pcs. H 6 cm Dia. 26 cm

341232 / 2 Pcs. H 9 cm Dia. 32 cm

24169900 Retail/VK EUR 42,95

5 708760 66526 6

24259900 Retail/VK EUR 64,95

5 708760 66507 5

24199900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 66528 0

5 708760 66310 1

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 66506 8

5 708760 66524 2

039

2479900 Retail/VK EUR 19,95


Flowerpot, w. 3m string Gold - Glass/Leather

Flowerpot, w. 3m string Gold - Glass/Leather

Flowerpot Grey - Glass

341191 / 4 Pcs. H 16 cm Dia. 16 cm

341190 / 4 Pcs. H 13 cm Dia. 13 cm

341206 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66481 8

2479900 Retail/VK EUR 19,95

Vase Smoky - Glass

Vase Smoky - Glass

341157 / 4 Pcs. H 15 cm Dia. 18 cm

341158 / 6 Pcs. H 15 cm Dia. 15 cm

2487900 Retail/VK EUR 21,95

2479900 5 708760 66406 1

Retail/VK EUR 19,95

AW2019

Vase Nude - Glass

Vase Nude - Glass

341223 / 2 Pcs. H 32 cm Dia. 22 cm

341222 / 2 Pcs. H 20 cm Dia. 19 cm

24399900 Retail/VK EUR 99,95

5 708760 66480 1

5 708760 66510 5

24269900 Retail/VK EUR 67,95

5 708760 66407 8

5 708760 66508 2

2451900 Retail/VK EUR 12,95

5 708760 66505 1

040


Flowerpot, on base Blue Grey/Natural/Black - Ceramics/Metal

Flowerpot, on base Blue Grey/Natural/Black - Ceramics/Metal

Flowerpot, on base Blue Grey/Natural/Black - Ceramics/Metal

341246 / 2 Pcs. H 21 cm Dia. 36 cm

341244 / 2 Pcs. H 26 cm Dia. 18 cm

341245 / 2 Pcs. H 38 cm Dia. 24 cm

5 708760 66491 7

24179900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 66489 4

24299900 Retail/VK EUR 74,95

5 708760 66490 0

Flowerpot Blue Grey/Natural - Ceramics

Flowerpot Blue Grey/Natural - Ceramics

Flowerpot Blue Grey/Natural - Ceramics

340861 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 7 cm

340862 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 11 cm

340863 / 12 Pcs. H 13 cm Dia. 13 cm

5 708760 65058 3

2442900 Retail/VK EUR 9,95

Flowerpot, 3 pcs. Grey/Cream - Metal

Flowerpot, 3 pcs. Grey/Cream - Metal

341119 / 4 Sets L 33 W 29 H 31 cm L 27 W 25,5 H 27 cm L 23 W 21 H 23 cm

341120 / 4 Sets L 42 W 25 H 12 cm L 35 W 20 H11 cm L 29 W 17 H 10 cm

24279900 Retail/VK EUR 69,95

5 708760 66352 1

24219900 Retail/VK EUR 54,95

5 708760 65059 0

2459900 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 65060 6

LIVING, RUGS AND PILLOWS

2419900 Retail/VK EUR 4,99

5 708760 66353 8

041

24319900 Retail/VK EUR 79,95


Plant Box, 2 pcs. Grey - Metal

Plant Box, 3 pcs. Zinc/Dark grey - Iron

Magazine rack Black - Metal

341364 / 2 Sets L 30 W 30 H 60 cm L 25 W 25 H 40 cm

341571 / 2 Sets L 50 W 25 H 68 cm L 40 W 20 H 57 cm L 30 W 15 H 47 cm

340918 / 2 Pcs. L 36 W 32 H 51 cm

24519900 Retail/VK EUR 129,95 5 708760 67725 2

24599900 Retail/VK EUR 142,95 5 708760 68550 9

24359900 Retail/VK EUR 89,95

Basket set, Table, 3 pcs. Black - Metal

Basket set, w.handle, 3 pcs. Black - Metal

Basket set, w.handle, 3 pcs. White - Metal

341359 / 2 Sets H 42 cm Dia. 35 cm H 35 cm Dia. 30 cm H 30 cm Dia. 25 cm

340075 / 2 Sets H 40 cm Dia. 42 cm H 38 cm Dia. 37 cm H 34 cm Dia. 33 cm

341611 / 2 Sets H 40 cm Dia. 42 cm H 38 cm Dia. 37 cm H 34 cm Dia. 33 cm

24549900 Retail/VK EUR 129,95 5 708760 67180 9

24599500 Retail/VK EUR 149,95 5 708760 60544 6

24599500 Retail/VK EUR 149,95 5 708760 68637 7

Chair Nature/Black - Natural Rattan/Metal

Basket, w.handle Multicolor - Paper

Bench Off-white/Natural - Cotton/Wood

341134 / 2 Pcs. L 66 W 64 H 76 cm

340897 / 1 Pcs. H 38 cm Dia. 38 cm

341168 / 2 Pcs. L 78 W 36 H 38 cm

241290000 Retail/VK EUR 279,00 5 708760 66392 7

24559900 Retail/VK EUR 139,95 5 708760 64969 3

24519900 Retail/VK EUR 119,95 5 708760 66453 5

5 708760 64881 8

TABLE VERSION

AW2019 042


Chair Black - Metal 341357 / 2 Pcs. L 59 W 44 H 83 cm

LIVING, RUGS AND PILLOWS

24699900 Retail/VK EUR 139,95 5 708760 67178 6

Stool Black - Metal 341358 / 2 Pcs. L 45 W 35 H 41 cm

5 708760 67179 3

043

24369900 Retail/VK EUR 84,95


Throw 341668 L 170 W 130 cm

Lamp, E27 341720 H 24 cm Dia. 12 cm

Side table, w. stone insert 341542 L 38 W 38 H 54 cm

Chair 341357 L 59 W 44 H 83 cm

AW2019

Mirror Brown - Mirror

Box Brown - Glass

Box Brown - Glass

Vase Brown - Stoneware

341819 / 3 Pcs. H 1 cm Dia. 60 cm

341824 / 6 Pcs. L 10 W 10 H 10 cm

341825 / 4 Pcs. L 17 W 10 H 10 cm

341797 / 8 Pcs. H 13 cm Dia. 9 cm

24489900 Retail/VK EUR 122,95 5 722003 41819 8

2474900 Retail/VK EUR 18,95

5 722003 41824 2

2494900 Retail/VK EUR 23,95

5 722003 41825 9

2442900 Retail/VK EUR 10,95

5 722003 41797 9

044


TRANSPARENT & DELICATE

Vase, f. mounting Clear - Glass

340874 / 12 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm

340875 / 12 Pcs. H 11 cm Dia. 11 cm

340876 / 8 Pcs. H 18 cm Dia. 18 cm

2434900 Retail/VK EUR 8,59

5 708760 64818 4

2454900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 64819 1

2469900 Retail/VK EUR 17,95

Candlestick Clear - Glass

Candlestick Clear - Glass

Candlestick Clear - Glass

341110 / 12 Pcs. L 4 W 4 H 6 cm

341111 / 12 Pcs. L 4 W 4 H 8 cm

341112 / 12 Pcs. L 4 W 4 H 10 cm

2416900 Retail/VK EUR 4,19

5 708760 66348 4

2419900 Retail/VK EUR 4,95

5 708760 66349 1

2423900 Retail/VK EUR 5,95

5 708760 64820 7

5 708760 66350 7

Flowerpot, w. 1,5m string Clear/Natural - Glass

Flowerpot, w. 1,5m string Clear/Natural - Glass

Flowerpot, w. 1,5m string Clear/Natural - Glass

341578 / 6 Pcs. H 16 cm Dia. 12 cm

341579 / 4 Pcs. H 23 cm Dia. 13 cm

341580 / 4 Pcs. H 30 cm Dia. 17 cm

2454900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 68567 7

2489900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68569 1

24124900 Retail/VK EUR 29,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase, f. mounting Clear - Glass

5 708760 68570 7

045

Vase, f. mounting Clear - Glass


Vase Clear - Glass

Flowerpot, f. mounting Clear - Glass

Flowerpot, f. mounting Clear - Glass

341074 / 4 Pcs. H 35 cm Dia. 15 cm

341078 / 4 Pcs. H 19 cm Dia. 14 cm

341076 / 6 Pcs. H 14 cm Dia. 10 cm

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66286 9

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66290 6

2459500 Retail/VK EUR 14,95

Vase Clear - Glass

Vase Clear - Glass

Vase Clear - Glass

341151 / 2 Pcs. H 22 cm Dia. 16 cm

341150 / 2 Pcs. H 19 cm Dia. 13 cm

341149 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10 cm

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66363 7

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66362 0

2459500 Retail/VK EUR 14,95

AW2019

Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

340906 / 8 Pcs. H 15 cm Dia. 15 cm

341156 / 6 Pcs. H 14 cm Dia. 17 cm

341368 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 3 cm

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 64883 2

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66404 7

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66288 3

5 708760 66361 3

5 708760 67187 8

046


Flowerpot, f. mounting Green - Glass

341073 / 4 Pcs. H 35 cm Dia. 15 cm

341077 / 4 Pcs. H 19 cm Dia. 14 cm

341075 / 6 Pcs. H 14 cm Dia. 10 cm

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66285 2

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66289 0

2459900 Retail/VK EUR 14,95

Vase, w. pattern Dark green - Glass

Vase, w. pattern Dark green - Glass

Vase Green - Stoneware

340908 / 6 Pcs. L 12 W 12 H 20 cm

340907 / 8 Pcs. L 12 W 12 H 15 cm

341529 / 6 Pcs. H 12 cm Dia. 15 cm

2469900 Retail/VK EUR 17,95

5 708760 64885 6

2457900 Retail/VK EUR 14,49

5 708760 64884 9

2479900 Retail/VK EUR 19,95

Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

340910 / 6 Pcs. L 12 W 12 H 20 cm

340909 / 8 Pcs. L 12 W 12 H 15 cm

341367 / 6 Pcs. H 17 cm Dia. 5 cm

2469900 Retail/VK EUR 17,95

5 708760 64887 0

2457900 Retail/VK EUR 14,49

5 708760 64886 3

2449900 Retail/VK EUR 12,95

5 708760 66287 6

5 708760 68459 5

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Flowerpot, f. mounting Green - Glass

5 708760 67186 1

047

Vase Green - Glass


Plate, f. decoration Brown/Gold - Glass 341086 / 6 Pcs. H 1 cm Dia. 20 cm 2447900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66314 9

Plate, f. decoration Blue/Gold - Glass 341087 / 6 Pcs. H 1 cm Dia. 24 cm 2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66315 6

AW2019

Plate, f. decoration Green/Gold - Glass 341088 / 6 Pcs. H 1 cm Dia. 30 cm 24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 66316 3

048


Paper weight Multicolor - Crystal 341506 / 12 Pcs. H 4 cm Dia. 8 cm 2431900 Retail/VK EUR 7,95

5 708760 68422 9

Plate, f. decoration Multicolor/Gold - Glass 341505 / 12 Pcs. L 21 W 10.5 H 0.8 cm

Plate, f. decoration, 2 ass. Multicolor/Gold - Glass

Tray Multicolor/Gold - Metal/Glass

341504 / 12 Pcs. L 14.5 W 10.5 H 0.8 cm

341509 / 6 Pcs. L 30 W 20 H 2 cm

2423900 Retail/VK EUR 5,95

5 708760 68420 5

2489900 Retail/VK EUR 21,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 68421 2

5 708760 68425 0

049

2427900 Retail/VK EUR 6,95


Storage Box Multicolor/Gold - Glass/Wood 341519 / 6 Pcs. L 12 W 12 H 5.5 cm 2456900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 68440 3

Storage Box Multicolor/Gold - Glass/Wood 341521 / 6 Pcs. L 15.5 W 10 H 5.5 cm 2474900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68442 7

AW2019

Storage Box Multicolor/Gold - Glass/Wood 341520 / 4 Pcs. L 20 W 20 H 5.5 cm 24104900 Retail/VK EUR 25,95

5 708760 68441 0

050


Plate, f. decoration Multicolor/Gold - Glass

341508 / 6 Pcs. L 15 W 16 H 7.2 cm

341507 / 12 Pcs. H 4 cm Dia. 8 cm

341503 / 12 Pcs. L 10.2 W 10.2 H 0.8 cm

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 708760 68424 3

2431900 Retail/VK EUR 7,95

5 708760 68423 6

2419900 Retail/VK EUR 4,95

5 708760 68419 9

Plate, f. decoration Multicolor/Gold - Glass

Plate, f. decoration, 2 ass. Multicolor/Gold - Glass

Paper weight, 2 ass. Green/Pink/Clear - Glass

341085 / 12 Pcs. L 21 W 10.5 H 0.8 cm

341084 / 12 Pcs. L 10.2 W 10.2 H 0.8 cm

341240 / 12 Pcs. H 6 cm Dia. 6 cm

2427900 Retail/VK EUR 6,95

5 708760 66312 5

2419900 Retail/VK EUR 4,95

5 708760 66311 8

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66448 1

Box Brass/Clear - Glass/Metal

Box Titanium/Clear - Glass/Metal

Box Titanium/Clear - Glass/Metal

340205 / 6 Pcs. L 10 W 10 H 10 cm

340207 / 6 Pcs. L 10 W 10 H 10 cm

340206 / 6 Pcs. L 20 W 10 H 10 cm

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 62702 8

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 62705 9

2499900 Retail/VK EUR 24,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Paper weight Multicolor - Crystal

5 708760 62703 5

051

Storage Box Multicolor/Gold - Metal/Glass


Vase, Cactus Green/White - Stoneware

Vase Green/White - Stoneware

Vase Green/White - Stoneware

341101 / 4 Pcs. H 26.5 cm Dia. 9 cm

341100 / 6 Pcs. H 20.5 cm Dia. 12 cm

341099 / 6 Pcs. H 15.5 cm Dia. 9.5 cm

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 708760 66339 2

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66334 7

2454900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 66337 8

Vase, w. pattern Green - Glass

Vase, w. pattern Green - Glass

Vase, w. lid Dusty green/Natural - Stoneware

341109 / 6 Pcs. H 18 cm Dia. 14 cm

341108 / 8 Pcs. H 11 cm Dia. 9 cm

341194 / 3 Pcs. H 10 cm Dia. 14 cm

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66347 7

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66346 0

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 66484 9

AW2019

Vase Dusty green - Stoneware

Vase Dusty green - Stoneware

Vase, w. lid Dusty green/Natural - Stoneware

341193 / 6 Pcs. H 15 cm Dia. 10 cm

341192 / 6 Pcs. H 12 cm Dia. 8 cm

341195 / 3 Pcs. H 12 cm Dia. 16 cm

2459900 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66483 2

2442900 Retail/VK EUR 10,95

5 708760 66482 5

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66485 6

052


053

LIVING, RUGS AND PILLOWS


Unique ”moon vases” These beautiful natural vases are unique because of their individual expression - after being glazed with the base colour and burnt, they receive a special treatment of the glaze that produces large bubbles on the vases after another burning. These bubbles are subsequently wiped off, which gives the vases this truly extraordinary ”moon surface” - beautiful and unique.

Unikke ”månevaser” Disse smukke naturvaser er unikke på grund af deres individuelle udtryk – efter at være glaseret med bundfarven og brændt, får de en specialbehandling af glasuren, som giver store bobler på vaserne efter endnu en brænding. Disse bobler bliver efterfølgende slebet af, hvilket resulterer i vasernes specielle og enestående ”måneoverflade” – smuk og unik.

AW2019

Vase, 3 ass. Multicolor - Stoneware

Vase, 3 ass. Nature/Brown - Stoneware

Vase, 4 ass. Multicolor - Stoneware

Vase, 3 ass. Multicolor - Stoneware

341104 / 12 Pcs. H 18 cm Dia. 6.5 cm H 12,5 cm Dia. 7 cm H14 cm Dia. 6,5 cm

341334 / 12 Pcs. H 12.5 cm Dia. 7 cm H 15,5 cm Dia. 7 cm H 9 cm Dia. 10,5 cm

341336 / 12 Pcs. H 13 cm Dia. 7 cm H 15,5 cm Dia. 7 cm H 12,5 cm Dia. 7 cm H 13 cm Dia. 6,5 cm 2439900 Retail/VK EUR 9,95

341335 / 12 Pcs. H 13 cm Dia. 6.5 cm H 15 cm Dia. 8 cm H 12 cm Dia. 6 cm

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66338 5

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67112 0

5 708760 67114 4

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67113 7

054


BEAUTIFUL UNIQUENESS

Vase Red/Natural - Ceramics

Vase Red/Natural - Ceramics

341295 / 6 Pcs. H 7.7 cm Dia. 6.5 cm

341294 / 6 Pcs. H 13.5 cm Dia. 6.6 cm

5 708760 66952 3

2421900 Retail/VK EUR 5,49

5 708760 66951 6

Vase Off-white/Natural - Ceramics

Vase Off-white/Natural - Ceramics

Vase Off-white/Natural - Ceramics

341297 / 6 Pcs. H 7.7 cm Dia. 6.5 cm

341296 / 6 Pcs. H 13.7 cm Dia. 6.6 cm

341298 / 4 Pcs. H 20 cm Dia. 15.5 cm

5 708760 66954 7

2421900 Retail/VK EUR 5,49

5 708760 66953 0

24119900 Retail/VK EUR 29,95

Vase Aqua/White - Stoneware

Vase Aqua/White - Stoneware

Tealight holder, 3 ass. Dark green - Glass

341337 / 6 Pcs. H 17.8 cm Dia. 10 cm

341338 / 6 Pcs. H 20.6 cm Dia. 11.6 cm

340943 / 24 Pcs. H 9 cm Dia. 8 cm

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67115 1

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67116 8

2423900 Retail/VK EUR 5,99

5 708760 66955 4

LIVING, RUGS AND PILLOWS

2416900 Retail/VK EUR 4,29

5 708760 65013 2

055

2416900 Retail/VK EUR 4,29


AW2019

Vase Green - Stoneware

Vase Cream - Stoneware

Flowerpot Black - Cement

Flowerpot Black - Cement

341805 / 2 Pcs. H 26 cm Dia. 26 cm

341804 / 2 Pcs. H 49 cm Dia. 19 cm

341751 / 6 Pcs. H 19 cm Dia. 19 cm

341752 / 4 Pcs. H 22 cm Dia. 22 cm

24214900 Retail/VK EUR 53,95

5 722003 41805 1

24214900 Retail/VK EUR 53,95

5 722003 41804 4

2463900 Retail/VK EUR 15,95

5 722003 41751 1

2489900 Retail/VK EUR 22,95

5 722003 41752 8

056


Fragrance candle - Cactus Blossom 341759 H 7.3 cm Dia. 7.8 cm

Fragrance candle - Cactus Blossom 341761 H 10 cm Dia. 10.5 cm

Fragrance oil - Cactus Blossom

Vase, Rustic Green/Brown - Ceramics

Vase, Rustic Green/Brown - Ceramics

Vase, Rustic Green/Brown - Ceramics

Vase, Rustic Green/Brown - Ceramics

341309 / 4 Pcs. H 30 cm Dia. 16.3 cm

341310 / 6 Pcs. H 27.3 cm Dia. 12.5 cm

341311 / 8 Pcs. H 19.4 cm Dia. 10.5 cm

341312 / 8 Pcs. H 16.2 cm Dia. 8.4 cm

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67037 6

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67038 3

2449900 Retail/VK EUR 12,95

5 708760 67039 0

2439900 Retail/VK EUR 9,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

0,15 l

5 708760 67040 6

057

341762 H 10 cm Dia. 7 cm


Jar, w. lid Blue - Ceramics

Jar, w. lid Petrol - Ceramics

Jar with lid, w. lid Sand/Green - Ceramics

340867 / 6 Pcs. H 8 cm Dia. 10 cm

340866 / 6 Pcs. H 9.5 cm Dia. 12.2 cm

340865 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 15.5 cm

2457900 Retail/VK EUR 14,49

5 708760 65072 9

2469900 Retail/VK EUR 17,95

5 708760 65071 2

2487900 Retail/VK EUR 21,95

Tile, 3 ass. Sand/Rose/Purple - Ceramics

Tile, 3 ass. Sand/Petrol/Blue - Ceramics

340869 / 12 Pcs. H 1.2 cm Dia. 11 cm

340868 / 12 Pcs. H 1.2 cm Dia. 11 cm

AW2019

2419900 Retail/VK EUR 4,99

5 708760 65074 3

2419900 Retail/VK EUR 4,99

5 708760 65069 9

5 708760 65073 6

058


Figure, Ball White - Ceramics

341534 / 2 Pcs. H 41 cm Dia. 32 cm

341538 / 6 Pcs. H 13.5 cm Dia. 14 cm

341537 / 12 Pcs. H 10.5 cm Dia. 10 cm

24619900 Retail/VK EUR 139,95 5 708760 68467 0

2479900 Retail/VK EUR 19,95

Flowerpot White - Ceramics

Flowerpot White - Ceramics

Vase White - Ceramics

341535 / 6 Pcs. H 14 cm Dia. 14 cm

341536 / 4 Pcs. H 16.5 cm Dia. 17.5 cm

341541 / 4 Pcs. H 24.5 cm Dia. 17 cm

2489900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68468 7

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68473 1

5 708760 68469 4

2439900 Retail/VK EUR 9,95

24169900 Retail/VK EUR 42,95

5 708760 68472 4

5 708760 68840 1

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Figure, Ball White - Ceramics

059

Vase White/Natural - Ceramics


NATURAL STORAGE

Basket set, w.handle, 2 pcs. Nature/Black - Bamboo/Metal

Basket set, 2 pcs. Nature/Black - Water hyacinth/Metal

Tray, 2 pcs. Nature - Bamboo

341127 / 2 Sets H 27 cm Dia. 40 cm H 25 cm Dia. 30 cm

341590 / 2 Sets H 45 cm Dia. 42 cm H 36 cm Dia. 35 cm

341349 / 12 Sets L 30 W 21 H 3.8 cm L 27 W 19 H3,5 cm

24449900 Retail/VK EUR 109,95 5 708760 66376 7

24529900 Retail/VK EUR 129,95 5 708760 68602 5

2429900 Retail/VK EUR 7,49

Storage Box, 4 pcs. Orange/Natural - Bamboo

Storage Box, 4 pcs. Rose/Natural - Bamboo

Storage Box, 3 pcs. Nature - Bamboo

341346 / 4 Sets L 26 W 26 H 10 cm L 22,5 W 22,5 H 8 cm L 17,5 W 17,5 H 6 cm L 12,5 W 12,5 H 5 cm 24109900 Retail/VK EUR 27,95 5 708760 67124 3

341347 / 4 Sets L 26 W 26 H 10 cm L 22,5 W 22,5 H 8 cm L 17,5 W 17,5 H 6 cm L 12,5 W 12,5 H 5 cm 24109900 Retail/VK EUR 27,95 5 708760 67125 0

341348 / 6 Sets L 30 W 20,5 H 10,5 cm L 27 W 18,5 H 9,5 cm L 24 W 16,5 H 8,5 cm

FOLDABLE

FOLDABLE

folded

unfolded

folded

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 708760 67128 1

5 708760 67126 7

unfolded

AW2019

Basket Nature/Orange - Seagrass

Basket Nature/Orange - Seagrass

Storage Box, 3 pcs. Multicolor/Natural - Bamboo

341588 / 6 Pcs. H 41 cm Dia. 30 cm

341589 / 4 Pcs. H 47 cm Dia. 35 cm

341345 / 8 Sets L 12 W 12 H 12 cm L 10 W 10 H 10 cm L 8 W 8 H 8 cm

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68600 1

24114900 Retail/VK EUR 28,95

5 708760 68601 8

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67123 6

060


Basket Nature/Black - Seagrass

Basket Nature/Black - Seagrass

Door stopper Off-white - Cotton

341587 / 4 Pcs. H 19 cm Dia. 26 cm

341586 / 4 Pcs. H 23 cm Dia. 35 cm

341170 / 6 Pcs. L 12 W 12 H 12 cm

5 708760 68599 8

FOLDABLE

24199900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68598 1

FOLDABLE

folded

unfolded

2469900 Retail/VK EUR 17,95

FOLDABLE

folded

unfolded

folded

Basket Nature/Black - Seagrass

Basket Nature/Black - Seagrass

Basket Brown/Grey - Seagrass

340985 / 6 Pcs. H 41 cm Dia. 30 cm

340984 / 4 Pcs. H 30 cm Dia. 40 cm

341398 / 6 Pcs. H 41 cm Dia. 30 cm

5 708760 65626 4

FOLDABLE

folded

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65625 7

2487900 Retail/VK EUR 21,95

unfolded

5 708760 67205 9

FOLDABLE

unfolded

folded

unfolded

Basket Nature - Seagrass

Basket Nature - Seagrass

Door stopper, Ball, 2 ass. Nature/Offwhite - Rope/Sand

340983 / 6 Pcs. H 41 cm Dia. 30 cm

340982 / 4 Pcs. H 43 cm Dia. 35 cm

341591 / 8 Pcs. L 13 W 13 H 13 cm

2474900 Retail/VK EUR 18,95

5 708760 65624 0

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 65623 3

2456900 Retail/VK EUR 13,99

LIVING, RUGS AND PILLOWS

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66455 9

5 708760 68156 3

061

24114900 Retail/VK EUR 28,95


AW2019

062


STRONG & SUSTAINABLE

Storage Box, w. lid Nature - Cork

Storage Box, w. lid Nature - Cork

Storage Box, w. lid Nature - Cork

340462 / 6 Pcs. L 12 W 12 H 5 cm

340461 / 6 Pcs. L 20 W 20 H 8 cm

340465 / 6 Pcs. L 30 W 20 H 14.5 cm

2447900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 62598 7

2489900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 62597 0

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 62601 4

The cork comes from the Chinese cork tree The tree must grow for app. 25 years before it can be harvested the first time and then only every ninth year. The cork tree can be up to 150 years old and is not hurt by the harvesting.

340464 / 6 Pcs. L 34 W 24 H 16.5 cm

340463 / 2 Pcs. L 30 W 40 H 60 cm

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 62600 7

Korken kommer fra det kinesiske korktræ

24550000 Retail/VK EUR 139,95 5 708760 62599 4

Før træet kan høstes første gang, skal det være ca. 25 år gammelt. Derefter kan det høstes hver 9–10 år. Træet tager ikke skade af høsten, og kan blive op til 150 år gammelt.

Basket, w. lid Nature - Seagrass

Basket Nature - Seagrass

Basket Nature - Seagrass

340459 / 6 Pcs. L 20 W 13 H 10 cm

340458 / 10 Pcs. H 6 cm Dia. 14 cm

340456 / 6 Pcs. L 25 W 20 H 10 cm

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 62572 7

2415900 Retail/VK EUR 3,95

5 708760 62569 7

2435900 Retail/VK EUR 8,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Laundry Basket, w. lid Nature - Cork

5 708760 62563 5

063

Storage Box, w. lid Nature - Cork


Many combinations The shelves can, in addition to hanging separately, also be combined in many different ways - here are a few options. Shelf Off-white - Metal

Shelf Black - Metal

Mange kombinationsmuligheder

10347 / 2 Sets L 55 W 20 H 25 cm L 50 W 16 H 15 cm L 40 W 18 H 18 cm

10346 / 2 Sets L 55 W 20 H 25 cm L 50 W 16 H 15 cm L 40 W 18 H 18 cm

Hylderne kan, udover at hænge hver for sig, også kombineres på et utal af forskellige måder. Her er vist et par muligheder.

24299900 Retail/VK EUR 74,95

5 722000 10347 9

24299900 Retail/VK EUR 74,95

5 722000 10346 2

AW2019

Shelf Black - Metal

Shelf Black - Metal

Shelf Black - Metal

340934 / 3 Pcs. L 50 W 16 H 50 cm

341031 / 2 Pcs. L 40 W 17 H 20.5 cm

341032 / 2 Pcs. L 80 W 17 H 20.5 cm

24279900 Retail/VK EUR 69,95

5 708760 64901 3

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65312 6

24169900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 65313 3

064


Shelf Gold - Metal

341122 / 2 Pcs. L 60 W 32 H 129 cm

341029 / 2 Pcs. L 40 W 17 H 20.5 cm

341030 / 2 Pcs. L 80 W 17 H 20.5 cm

241790000 Retail/VK EUR 359,00 5 708760 66355 2

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65310 2

24169900 Retail/VK EUR 39,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Shelf Gold - Metal

5 708760 65311 9

065

Shelf unit, On wheels, Rustic Black - Metal


Plant Box, 2 pcs. Grey - Metal

Shelf, 2 pcs. Grey - Metal

Shelf, 2 pcs. Grey - Metal

341364 / 2 Sets L 30 W 30 H 60 cm L 25 W 25 H 40 cm

341135 / 4 Sets L 65 W 15 H 18 cm L 50 W 15 H 14 cm

341136 / 4 Sets L 34 W 13 H 25 cm L 30 W 13 H 20 cm

24519900 Retail/VK EUR 129,95 5 708760 67725 2

24219900 Retail/VK EUR 54,95

Table Grey - Metal 341132 / 4 Pcs. H 34.5 cm Dia. 32.5 cm

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66394 1

Table Grey - Metal

AW2019

341131 / 4 Pcs. H 45 cm Dia. 39 cm

24179900 Retail/VK EUR 44,95

5 708760 66393 4

5 708760 66389 7

24129900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66390 3

066


341727 / 3 Pcs. L 45 W 15 H 25 cm

341728 / 4 Pcs. L 49 W 13 H 10 cm

24146900 Retail/VK EUR 39,95

5 722003 41727 6

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 722003 41728 3

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Shelf w. coat rack Black - Metal

067

Shelf w. coat rack Black - Metal


Rug Multi - 100% Cotton

Rug Multi - 100% Cotton

Rug Multi - 100% Cotton

Rug Multi - 100% Cotton

340834 / 6 Pcs. L 90 W 60 cm

340835 / 4 Pcs. L 140 W 70 cm

340836 / 4 Pcs. L 200 W 70 cm

340837 / 4 Pcs. L 180 W 120 cm

2469900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 65392 8

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 65393 5

24219900 Retail/VK EUR 54,95

5 708760 65394 2

24279900 Retail/VK EUR 69,95

5 708760 65395 9

Throw Brown/Cream - Fur/100% polyester

Cushion Brown/Cream - Fur/100% polyester/530g

Throw Off-white - 100% Cotton

Throw Dark grey - 100% Cotton

340911 / 2 Pcs. L 150 W 125 cm

340912 / 4 Pcs. L 45 W 45 cm

341826 / 6 Pcs. L 170 W 130 cm

341828 / 6 Pcs. L 170 W 130 cm

24219900 Retail/VK EUR 54,95

5 708760 64982 2

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 64983 9

24134900 Retail/VK EUR 33,95

5 722003 41826 6

24134900 Retail/VK EUR 33,95

AW2019

Throw Cream/Brown - Fur/100% polyester

Cushion Cream/Brown - Fur/100% polyester/530g

Rug Brown - 100% Cotton

Rug Brown - 100% Cotton

340913 / 2 Pcs. L 150 W 125 cm

340914 / 4 Pcs. L 45 W 45 cm

341831 / 2 Pcs. L 300 W 80 cm

341832 / 2 Pcs. L 200 W 140 cm

24219900 Retail/VK EUR 54,95

5 708760 64984 6

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 64985 3

24329900 Retail/VK EUR 82,95

5 722003 41831 0

24369900 Retail/VK EUR 92,95

5 722003 41828 0

5 722003 41832 7

068


341121 L 70 W 50 H 40 cm

Vase, w. pattern 341366 H 20 cm Dia. 13 cm

Vase, w. pattern

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Table

069

341365 H 30 cm Dia. 10 cm


Cushion, w. down filling Grey - 100% Cotton/620g

Cushion, w. down filling Grey - 100% Cotton/620g

Cushion, w. down filling Nature - 100% linen/620g

341217 / 4 Pcs. L 45 W 45 cm

341216 / 4 Pcs. L 45 W 45 cm

341219 / 2 Pcs. L 45 W 45 cm

24239900 Retail/VK EUR 59,95

5 708760 66569 3

24279900 Retail/VK EUR 69,95

5 708760 66568 6

24339900 Retail/VK EUR 84,95

5 708760 66564 8

Throw Brown/White - 10%Wool/25%Polyester%/65%Acryl

Throw Nature/Brown - 100% linen

Throw Nature/Multicolor - 100% linen

341668 / 4 Pcs. L 170 W 130 cm

341220 / 2 Pcs. L 170 W 130 cm

341221 / 2 Pcs. L 170 W 130 cm

24549900 Retail/VK EUR 129,95 5 708760 66563 1

24549900 Retail/VK EUR 129,95 5 708760 66562 4

Cushion Sand/White - 100% Cotton/400 g

Cushion Sand/White - 100% Cotton/450 g

341659 / 4 Pcs. L 50 W 30 cm

341658 / 4 Pcs. L 45 W 45 cm

24239900 Retail/VK EUR 59,95

5 708760 68733 6

Cushion Sand/White - 100% Cotton/400 g

AW2019

341657 / 4 Pcs. L 50 W 30 cm 24129900 Retail/VK EUR 32,95

5 708760 68722 0

24129900 Retail/VK EUR 32,95

5 708760 68724 4

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68723 7

070


Cushion Charcoal grey - 100% Cotton/450 g 341661 / 4 Pcs. L 45 W 45 cm 24169900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 68726 8

Cushion Sand - 100% Cotton/450 g 341662 / 4 Pcs. L 45 W 45 cm

Cushion, w. black embroidery Sand/White/Grey - 100% Cotton/500 g 341660 / 2 Pcs. L 50 W 50 cm 24229900 Retail/VK EUR 56,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 68727 5

5 708760 68725 1

071

24169900 Retail/VK EUR 39,95


Attractive and decorative rugs for your home

Spændende og dekorative tæpper til boligen

One of the hottest trends for your home is beautiful rugs in natural materials that brings the room together and creates tranquility in the decor.

En af de hotteste boligtendenser er smukke tæpper i naturlige materialer, der samler og skaber ro i indretningen.

At Villa Collection you will find both large, small, hand-woven, printed, colourful and discreet rugs in natural and good materials in a handmade look.

Hos Villa Collection finder du både store, små, vævet og printet, farverige og diskrete tæpper i natulige og gode materialer i et håndgjort look.

The gorgeous rugs are perfect for making a change in your decor.

De flotte gulvtæpper er perfekte til at lave en forandring i din indretning.

Rug Nature - 70%jute/30%cotton

Rug Nature - 70%jute/30%cotton

Rug Nature - 70%jute/30%cotton

Rug Nature - 70%jute/30%cotton

341224 / 3 Pcs. L 90 W 60 cm

341225 / 2 Pcs. L 200 W 70 cm

341227 / 2 Pcs. L 180 W 120 cm

341226 / 2 Pcs. L 300 W 200 cm

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66585 3

24279900 Retail/VK EUR 69,95

5 708760 66586 0

24379900 Retail/VK EUR 89,95

5 708760 66620 1

24950000 Retail/VK EUR 219,00 5 708760 66587 7

AW2019

Rug Black/White - 100% Cotton

Rug Black/White - 100% Cotton

Rug Black/White - 100% Cotton

Rug Black/White/Grey - PVC

341424 / 6 Pcs. L 90 W 60 cm

341425 / 4 Pcs. L 140 W 70 cm

341426 / 4 Pcs. L 200 W 70 cm

341667 / 2 Pcs. L 140 W 70 cm

2469900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 67352 0

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67353 7

24219900 Retail/VK EUR 54,95

5 708760 67354 4

24369900 Retail/VK EUR 85,99

5 708760 68732 9

072


Rug Nature/Black - 100% Cotton

Rug Nature/Black - 100% Cotton

Rug Nature/Black - 100% Cotton

340828 / 6 Pcs. L 90 W 60 cm

340829 / 6 Pcs. L 140 W 70 cm

340830 / 4 Pcs. L 200 W 70 cm

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 63551 1

24199900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 63552 8

Rug Nature/Black - 100% Cotton

Cushion, w. down filling Black/White - 100% Cotton/620g

Throw Black/White - 100% Cotton

340831 / 2 Pcs. L 180 W 120 cm

341214 / 4 Pcs. L 45 W 45 cm

341215 / 2 Pcs. L 170 W 130 cm

24279900 Retail/VK EUR 69,95

5 708760 63553 5

24219900 Retail/VK EUR 54,95

5 708760 66565 5

24359900 Retail/VK EUR 89,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 63550 4

5 708760 66567 9

073

2479900 Retail/VK EUR 19,95


Cushion, Velvet look Rose - 5% linen/95% polyester/430 g 341437 / 6 Pcs. L 45 W 45 cm 24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67360 5

Cushion, Velvet look Sand - 5% linen/95% polyester/430 g 341438 / 6 Pcs. L 45 W 45 cm 24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67362 9

Pouffe White/Natural - Fur/Wood 340917 / 1 Pcs. H 32 cm Dia. 63 cm 24699900 Retail/VK EUR 179,00 5 708760 64880 1

AW2019

Throw Grey - 10%Wool/25%Polyester%/ 65%Acryl 341450 / 4 Pcs. L 170 W 130 cm 24239900 Retail/VK EUR 59,95

5 708760 67468 8

074


Colourful design with recycled materials

Farverigt design med genbrugsmaterialer

These beautiful and colorful multicolour rugs are made from 65% recycled and residual materials and 35% cotton, which, in addition to giving the carpets a beautiful expression, also adds strength to the design.

Disse smukke og farverige multi-colour tæpper er produceret af 65% genbrugs- og restmaterialer og 35% bomuld, som ud over at tilføre tæpperne et smukt udtryk også giver styrke til designet. Tæpperne er hånd vævet på en fladvæv, hvilket – sammen med brugen af genbrugsmaterialer – giver hvert tæppe et helt unikt udseende og udtryk – ikke to tæpper er ens.

Rug Multicolor/White - 65%recycle polyester/ 35%cotton 341381 / 4 Pcs. L 90 W 60 cm

Rug Multicolor/White - 65%recycle polyester/ 35%cotton 341382 / 2 Pcs. L 200 W 70 cm

24139900 Retail/VK EUR 34,95

24319900 Retail/VK EUR 79,95

5 708760 67312 4

Cushion Charcoal grey - 100% Cotton/450 g

Cushion Turquoise - 100% Cotton/450 g

Cushion Turquoise/White - 100% Cotton/450 g

341666 / 2 Pcs. L 45 W 45 cm

341665 / 2 Pcs. L 45 W 45 cm

341664 / 4 Pcs. L 45 W 45 cm

24199900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68731 2

24199900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68730 5

24169900 Retail/VK EUR 39,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 67311 7

5 708760 68729 9

075

The rugs are hand-woven on a flat loom, which - together with the use of recycled materials - gives each rug a unique appearance and expression - no two rugs are the same.


SHINE A LIGHT

AW2019 076


Bulb not incl.

Bulb not incl.

Lamp, w. pattern, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Grey - Cement/Polyester

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Grey - Cement/Polyester

341383 / 6 Pcs. L 9 W 9 H 12.5 cm

341384 / 6 Pcs. L 9 W 9 H 12.5 cm 2459900 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67140 3

Bulb not incl.

Bulb not incl.

Table lamp, E14 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Brown - Glass

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Black/Gold - Iron

341840 / 2 Pcs. H 18 cm Dia. 20 cm

341553 / 2 Pcs. L 21.5 W 15 H 45.5 cm

24429900 Retail/VK EUR 109,95 5 722003 41840 2

24229900 Retail/VK EUR 56,95

Bulb not incl.

5 708760 68527 1

Bulb not incl.

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Black/Gold - Iron

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Black - Iron

341554 / 2 Pcs. H 17.5 cm Dia. 15 cm

341552 / 2 Pcs. L 14.5 W 13 H 18.5 cm

24199900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68528 8

24139900 Retail/VK EUR 34,95

LAMPS AND MIRRORS

5 708760 67139 7

5 708760 68526 4

077

2459900 Retail/VK EUR 14,95


Floor lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Black - Metal

Floor lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Black - Metal

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Black - Metal

340888 / 2 Pcs. H 160 cm Dia. 30 cm

340889 / 2 Pcs. H 160 cm Dia. 40 cm

340890 / 2 Pcs. Dia. 40 cm

24399900 Retail/VK EUR 99,95

5 708760 64798 9

24399900 Retail/VK EUR 99,95

5 708760 64795 8

24249900 Retail/VK EUR 59,95

5 708760 64796 5

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Black - Metal

Cord w/socket, E27 / 220 Volt / Max. 60 Watt Black - Polyester/Steel

Cord w/socket, E27 / 220 Volt / Max. 60 Watt White - Polyester/Steel

340891 / 2 Pcs. Dia. 40 cm

340238 / 6 Pcs. L 300 cm

340237 / 6 Pcs. L 300 cm

24249900 Retail/VK EUR 59,95

5 708760 64797 2

2449900 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 63154 4

2449900 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 63153 7

Bulb not incl.

AW2019

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Aqua - Ceramics/Polyester

Lamp w. shade, E27 / 200-240 Volt / Max. 60 Watt Aqua - Ceramics/Polyester

Lamp w. shade, E27 / 200-240 Volt / Max. 60 Watt Bluegreen - Ceramics/Polyester

341243 / 6 Pcs. H 12.5 cm Dia. 8.5 cm

341242 / 2 Pcs. H 46 cm Dia. 15 cm

341241 / 2 Pcs. H 45 cm Dia. 15 cm

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66473 3

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66472 6

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66471 9

078


341720 / 3 Pcs. H 24 cm Dia. 12 cm

Figure, Head

Fragrance oil - Sweet Wood

341824 L 10 W 10 H 10 cm

341470 L 16 W 18 H 23 cm

341764 H 12 cm Dia. 8 cm

5 722003 41720 7

079

24189900 Retail/VK EUR 47,95

Box, Brown mirror

LAMPS AND MIRRORS

Lamp, E27 / 250 Volt / Max. 40 Watt Brown - Glass


Lampshade Nature/Black - Bamboo/Metal

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Off-white - Glass

341125 / 2 Pcs. H 25 cm Dia. 40.5 cm

341839 / 2 Pcs. H 22 cm Dia. 29 cm

24299900 Retail/VK EUR 74,95

5 708760 66373 6

24649900 Retail/VK EUR 159,95 5 722003 41839 6

Table lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Smoky/Black - Glass/Metal

Table lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Clear/Black - Glass/Metal

340879 / 2 Pcs. H 35.3 cm Dia. 29 cm

340880 / 2 Pcs. H 35.3 cm Dia. 29 cm

24899900 Retail/VK EUR 199,95 5 708760 64824 5

24899900 Retail/VK EUR 199,95 5 708760 64825 2

Bulb not incl.

Bulb not incl.

AW2019

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt White/Natural - Metal/Cork

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Black/Natural - Metal/Cork

341118 / 4 Pcs. H 14 cm Dia. 14 cm

341117 / 4 Pcs. H 14 cm Dia. 14 cm

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66385 9

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66384 2

080


RECYCLED CARDBOARD DESIGN

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Brown/Black - Cardboard/Polyester

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Brown/Black - Cardboard/Polyester

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Brown/Black - Cardboard/Polyester

341385 / 4 Pcs. H 25 cm Dia. 22 cm

341386 / 2 Pcs. H 27 cm Dia. 30 cm

341387 / 2 Pcs. H 26.5 cm Dia. 48 cm

24359900 Retail/VK EUR 79,95

5 708760 67250 9

24429900 Retail/VK EUR 99,95

5 708760 67252 3

Lamps of cardboard These three beautiful lamps are all handmade from recycled cardboard – the colours are 100% natural, and in addition to giving a perfect light under the lamps they also provide a fantastic play of light through the lamp shade. The lamps will last for many years, but obviously do not tolerate water. The lamps can be cleaned easily with a soft duster.

Lamper af pap Disse tre smukke lamper er alle håndlavet af genbrugspap – farverne er 100% naturlige, og udover at give et godt nedadrettet lys, giver disse også et fantastisk lysspil gennem skærmen. Lamperne vil holde i mange år, men tåler naturligvis ikke vand. De rengøres nemt med en blød støvekost.

LAMPS AND MIRRORS

5 708760 67249 3

081

24219900 Retail/VK EUR 59,95


AW2019

Mirror Black - Metal

Mirror Black - Metal

Mirror Black - Metal

341779 / 2 Pcs. L 45 W 3 H 140 cm

341820 / 4 Pcs. L 25 W 48 H 0.5 cm

341821 / 4 Pcs. L 32 W 40 H 0.5 cm

24479900 Retail/VK EUR 119,95 5 722003 41779 5

24129900 Retail/VK EUR 32,95

5 722003 41820 4

24133900 Retail/VK EUR 34,95

5 722003 41821 1

082


Mirror Black - Metal/Mirror

Mirror Black - Metal/Mirror

Mirror Brown - Mirror

341181 / 4 Pcs. H 1 cm Dia. 50 cm

341182 / 4 Pcs. H 1 cm Dia. 60 cm

341600 / 2 Pcs. H 1 cm Dia. 80 cm

341819 / 3 Pcs. H 1 cm Dia. 60 cm

5 708760 66462 7

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66463 4

24319900 Retail/VK EUR 79,95

5 708760 68627 8

24489900 Retail/VK EUR 122,95 5 722003 41819 8

083

24139900 Retail/VK EUR 34,95

LAMPS AND MIRRORS

Mirror Black - Metal/Mirror


Mirror Gold - Metal/Mirror

Mirror Gold - Metal/Mirror

341517 / 4 Pcs. L 32 W 40 H 0.5 cm

341516 / 4 Pcs. L 25 W 48 H 0.5 cm

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68434 2

Mirror Gold - PP/Mirror

5 708760 68433 5

Mirror, 3 pcs. Gold - Polypropylene

341020 / 4 Pcs. H 1.2 cm Dia. 50 cm 24169900 Retail/VK EUR 39,95

24139900 Retail/VK EUR 34,95

340894 / 4 Sets H 1 cm Dia. 25 cm 5 708760 65270 9

24142900 Retail/VK EUR 35,95

5 708760 64863 4

AW2019 084


340947 / 3 Pcs. L 60 W 12 H 30 cm

340916 / 4 Pcs. W 11 cm Dia. 40 cm

24219900 Retail/VK EUR 54,95

5 708760 65027 9

24219900 Retail/VK EUR 54,95

Mirror, Antik Gold - Metal/Mirror

Mirror Black - Metal/Mirror

341028 / 2 Pcs. L 61 W 61 H 4.5 cm

341027 / 2 Pcs. L 61 W 61 H 4.5 cm

24299900 Retail/VK EUR 74,95

5 708760 65309 6

24299900 Retail/VK EUR 74,95

5 708760 64879 5

5 708760 65308 9

LAMPS AND MIRRORS

Mirror, w. 1 shelf Black - Metal/Mirror

085

Mirror, w. 1 shelf Black - Metal/Mirror


FANTASTIC TABLEWARE

Bowl Off-white - Coloured clay

Plate Off-white - Coloured clay

Plate Off-white - Coloured clay

341768 / 6 Pcs. H 4.3 cm Dia. 16.5 cm

341769 / 6 Pcs. H 1.6 cm Dia. 22.2 cm

341770 / 6 Pcs. H 1.6 cm Dia. 27.9 cm

2447900 Retail/VK EUR 11,95

0,32 l

5 722003 41768 9

Mug Off-white - Coloured clay 341767 / 6 Pcs. H 9.2 cm Dia. 9.4 cm

0,4 l

2431900 Retail/VK EUR 7,95

5 722003 41767 2

Teapot Off-white - Coloured clay

AW2019

341771 / 4 Pcs. H 16.5 cm Dia. 11.6 cm 24174900 Retail/VK EUR 44,95

1,2 l

5 722003 41771 9

2447900 Retail/VK EUR 11,95

5 722003 41769 6

2462900 Retail/VK EUR 15,95

5 722003 41770 2

086


Serving dish Blue - Stoneware

2,4 l

341807 / 3 Pcs. H 8,5 cm Dia. 31 cm

2,4 l

24184900 Retail/VK EUR 46,95

5 722003 41809 9

24184900 Retail/VK EUR 46,95

5 722003 41807 5

Serving bowl Green - Stoneware

Serving dish Green - Stoneware 341808 / 3 Pcs. H 6,5 cm Dia. 36 cm

2,4 l

341806 / 3 Pcs. H 8,5 cm Dia. 31 cm

2,4 l

24184900 Retail/VK EUR 46,95

5 722003 41808 2

24184900 Retail/VK EUR 46,95

5 722003 41806 8

087

341809 / 3 Pcs. H 6,5 cm Dia. 36 cm

GOURMET

Serving bowl Blue - Stoneware


Reactive glazing

Reaktiv glasering

Several of Villa Collection Denmark’s ceramic table ware and products are made with a beautiful reactive glazing.

Flere af Villa Collection Denmarks keramiske stel og vaser har den smukke reaktive glasering.

This technique allows the potter to manually match several complementary colors, resulting in a reactive pattern or panache after burning - the method is very popular as it makes each product unique.

AW2019

Drinking glass, 4 pcs., blue

Drinking glass, 4 pcs., grey

341847 H 11 cm Dia. 9 cm

341849 H 11 cm Dia. 9 cm

Denne teknik giver keramikeren mulighed for, at matche flere forskellige komplementære farver manuelt, som så resulterer i et reaktivt mønster eller en panachering efter brænding – metoden er meget populær, da det gør hvert produkt unikt.

088


PALET

HAND DECORATED unique item

Color and surface may vary

Mug Blue Grey - Stoneware

Bowl Blue Grey - Stoneware

Pasta dish Blue Grey - Stoneware

341617 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 7.5 cm

341621 / 4 Pcs. L 19 W 17 H 5 cm

341622 / 4 Pcs. L 25 W 23.3 H 6 cm

2423900 Retail/VK EUR 5,95

5 708760 68643 8

0,45 l

2446900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 68647 6

0,70 l

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68760 2

Bowl Blue Grey - Stoneware

Bowl Blue Grey - Stoneware

341618 / 6 Pcs. H 6 cm Dia. 10 cm

341619 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 15 cm

341620 / 3 Pcs. L 23.5 W 20 H 12 cm

2,00 l

24214900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68646 9

0,20 l

2423900 Retail/VK EUR 5,95

5 708760 68644 5

0,80 l

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 68645 2

Plate Blue Grey - Stoneware

Plate Blue Grey - Stoneware

Dish Blue Grey - Stoneware

341614 / 6 Pcs. H 2 cm Dia. 21 cm

341615 / 4 Pcs. H 3 cm Dia. 27 cm

341616 / 3 Pcs. H 3 cm Dia. 32 cm

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 68640 7

2459900 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 68641 4

24159900 Retail/VK EUR 39,95

GOURMET

Bowl Blue Grey - Stoneware

5 708760 68642 1

089

0,20 l


HAND DECORATED unique item

Color and surface may vary

Bowl Off-white - Stoneware

Pasta dish Off-white - Stoneware

341275 / 4 Pcs. L 19 W 17 H 5 cm

341454 / 4 Pcs. L 25 W 23.3 H 6 cm

0,45 l

2446900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66598 3

24139900 Retail/VK EUR 34,95

0,70 l

5 708760 67472 5

Bowl Off-white - Stoneware

Bowl Off-white - Stoneware

Bowl Off-white - Stoneware

341272 / 6 Pcs. H 6 cm Dia. 10 cm

341273 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 15 cm

341274 / 3 Pcs. L 23.5 W 20 H 12 cm

2,00 l

24214900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 66597 6

0,20 l

2423900 Retail/VK EUR 5,95

5 708760 66595 2

0,80 l

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66596 9

AW2019

Plate Off-white - Stoneware

Plate Off-white - Stoneware

Dish Off-white - Stoneware

341268 / 6 Pcs. H 2 cm Dia. 21 cm

341269 / 4 Pcs. H 3 cm Dia. 27 cm

341270 / 3 Pcs. H 3 cm Dia. 32 cm

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66591 4

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66592 1

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66593 8

090


HAND DECORATED unique item

Color and surface may vary

5 708760 59136 7

2423900 Retail/VK EUR 5,95

0,45 l

2446900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 61515 5

0,20 l

5 708760 59134 3

340382 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 15 cm 2439900 Retail/VK EUR 9,95

341455 / 4 Pcs. L 25 W 23.3 H 6 cm 24139900 Retail/VK EUR 34,95

0,80 l

5 708760 59135 0

2,00 l

24214900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 61516 2

Plate Grey - Stoneware

Dish Grey - Stoneware

340379 / 6 Pcs. H 2 cm Dia. 21 cm

340380 / 4 Pcs. H 3 cm Dia. 27 cm

340421 / 3 Pcs. H 3 cm Dia. 32 cm

5 708760 59132 9

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67473 2

340423 / 3 Pcs. L 23.5 W 20 H 12 cm

Plate Grey - Stoneware

2439900 Retail/VK EUR 9,95

0,70 l

Bowl Grey - Stoneware

Bowl Grey - Stoneware

Bowl Grey - Stoneware 340381 / 6 Pcs. H 6 cm Dia. 10 cm

340422 / 4 Pcs. L 19 W 17 H 5 cm

5 708760 59133 6

24159900 Retail/VK EUR 39,95

GOURMET

2423900 Retail/VK EUR 5,95

0,20 l

5 708760 61514 8

091

340383 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 7.5 cm

Pasta dish Grey - Stoneware

Bowl Grey - Stoneware

Mug Grey - Stoneware


HAND DECORATED unique item

Color and surface may vary

Mug Petrol - Stoneware 340388 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 7.5 cm 2423900 Retail/VK EUR 5,95

0,20 l

5 708760 59141 1

2423900 Retail/VK EUR 5,95

340425 / 4 Pcs. L 19 W 17 H 5 cm

0,45 l

2446900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 61518 6

0,20 l

5 708760 59139 8

340387 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 15 cm 2439900 Retail/VK EUR 9,95

341457 / 4 Pcs. L 25 W 23.3 H 6 cm 24139900 Retail/VK EUR 34,95

0,80 l

5 708760 59140 4

2,00 l

24214900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 61519 3

AW2019

Plate Petrol - Stoneware

Dish Petrol - Stoneware

340384 / 6 Pcs. H 2 cm Dia. 21 cm

340385 / 4 Pcs. H 3 cm Dia. 27 cm

340424 / 3 Pcs. H 3 cm Dia. 32 cm

5 708760 59137 4

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67475 6

340426 / 3 Pcs. L 23.5 W 20 H 12 cm

Plate Petrol - Stoneware

2439900 Retail/VK EUR 9,95

0,70 l

Bowl Petrol - Stoneware

Bowl Petrol - Stoneware

Bowl Petrol - Stoneware 340386 / 6 Pcs. H 6 cm Dia. 10 cm

Pasta dish Petrol - Stoneware

Bowl Petrol - Stoneware

5 708760 59138 1

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 61517 9

092


HAND DECORATED unique item

Color and surface may vary

0,20 l

2423900 Retail/VK EUR 5,95

5 708760 59212 8

0,45 l

2446900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 61521 6

0,20 l

5 708760 59210 4

340392 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 15 cm 2439900 Retail/VK EUR 9,95

341456 / 4 Pcs. L 25 W 23.3 H 6 cm 24139900 Retail/VK EUR 34,95

0,80 l

5 708760 59211 1

2,00 l

24214900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 61522 3

Plate Lilac - Stoneware

Dish Lilac - Stoneware

340389 / 6 Pcs. H 2 cm Dia. 21 cm

340390 / 4 Pcs. H 3 cm Dia. 27 cm

340427 / 3 Pcs. H 3 cm Dia. 32 cm

5 708760 59208 1

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67474 9

340429 / 3 Pcs. L 23.5 W 20 H 12 cm

Plate Lilac - Stoneware

2439900 Retail/VK EUR 9,95

0,70 l

Bowl Lilac - Stoneware

Bowl Lilac - Stoneware

Bowl Lilac - Stoneware

2423900 Retail/VK EUR 5,95

340428 / 4 Pcs. L 19 W 17 H 5 cm

5 708760 59209 8

24159900 Retail/VK EUR 39,95

GOURMET

340393 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 7.5 cm

340391 / 6 Pcs. H 6 cm Dia. 10 cm

Pasta dish Lilac - Stoneware

Bowl Lilac - Stoneware

5 708760 61520 9

093

Mug Lilac - Stoneware


Tea set, w. tea filter, 5 pcs. Black - Stoneware/Steel 341463 / 4 Sets H 8 cm Dia. 9,5 cm L 19 W 15 H 13 cm 24169900 Retail/VK EUR 42,95

1,00 l 0,25 l

5 708760 67411 4

Sugar bowl, cream jug, 2 pcs. Charcoal grey - Stoneware 341458 / 4 Sets H 10 cm Dia. 11 cm 0,35 l L 12 W 8,5 H 9 cm 0,40 l 2489900 Retail/VK EUR 22,95

5 708760 67406 0

AW2019

Mug Charcoal grey - Stoneware

Bowl Charcoal grey - Stoneware

Plate Charcoal grey - Stoneware

Plate Charcoal grey - Stoneware

341462 / 6 Pcs. H 10.5 cm Dia. 8 cm 0,35 l

341461 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 16.5 cm 0,70 l

341459 / 6 Pcs. H 2.4 cm Dia. 20.5 cm

341460 / 2 Pcs. H 3 cm Dia. 26.5 cm

2439900 Retail/VK EUR 9,95

2459900 Retail/VK EUR 14,95

2454900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 67410 7

5 708760 67409 1

5 708760 67407 7

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 708760 67408 4

094


Coffeeset, 6 parts Grey - Terracotta/Cork 340901 / 2 Set L 16.5 W 13.5 H 20.5 cm 1,00 l H 9 cm Dia. 8.5 cm 0,25 l H 2,5 cm Dia. 32 cm

Thermo Cup Black - Stoneware

Basket Multicolor - Paper

Basket Multicolor - Paper

Basket Multicolor - Paper

341609 / 6 Pcs. H 13.5 cm Dia. 9 cm 0,30 l

340898 / 6 Pcs. L 36 W 13 H 5 cm

340899 / 4 Pcs. H 12 cm Dia. 27 cm

340900 / 4 Pcs. H 12 cm Dia. 35 cm

2449900 Retail/VK EUR 11,95

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68636 0

5 708760 64970 9

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 64971 6

24169900 Retail/VK EUR 42,95

GOURMET

5 708760 64888 7

5 708760 64972 3

095

24429900 Retail/VK EUR 99,95


Mug Cream - Stoneware

Mug Red - Stoneware

Mug Petrol - Stoneware 341749 / 6 Pcs. H10 cm Dia. 8.2 cm

0,35 l

341747 / 6 Pcs. H10 cm Dia. 8.2 cm

0,35 l

341746 / 6 Pcs. H10 cm Dia. 8.2 cm

0,35 l

2431900 Retail/VK EUR 7,95

5 722003 41749 8

2431900 Retail/VK EUR 7,95

5 722003 41747 4

2431900 Retail/VK EUR 7,95

5 722003 41746 7

AW2019

Mug Petrol/Sand - Stoneware

Mug Sand/Brown - Stoneware

Mug Black/Blue - Stoneware

341464 / 6 Pcs. H 10.5 cm Dia. 8 cm

0,35 l

341472 / 6 Pcs. H 10.5 cm Dia. 8 cm

0,35 l

341473 / 6 Pcs. H 10.5 cm Dia. 8 cm

0,35 l

2427900 Retail/VK EUR 6,95

5 708760 67414 5

2427900 Retail/VK EUR 6,95

5 708760 67655 2

2427900 Retail/VK EUR 6,95

5 708760 67656 9

096


Serving series This beautiful serving series made of metal with ”copper look” and a gorgeous white enamel looks amazing on the table - adorned with natural materials and the delicious brown tone-in-tone colours.

Serveringsserie Denne smukke serveringsserie, som er skabt i metal med ”kobberlook” og en flot hvid emalje, ser fantastisk ud på bordet - prydet af de natulige materialer og de lækre brunlige tone-i-tone farver.

Dish Copper - Iron

0,40 l

5 708760 66498 6

Bowl Copper/White - Iron/Enamel

Bowl Copper/White - Iron/Enamel

Dish Copper/White - Iron/Enamel

Bowl Copper/White - Iron/Enamel

341199 / 4 Pcs. H 6 cm Dia. 11 cm

341200 / 4 Pcs. H 7.5 cm Dia. 15 cm

1,00 l

341201 / 3 Pcs. H 4 cm Dia. 24 cm

341202 / 2 Pcs. H 10 cm Dia. 25 cm

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 708760 66501 3

24149900 Retail/VK EUR 37,95

2459500 Retail/VK EUR 14,95

0,50 l

5 708760 66502 0

1,40 l

5 708760 66500 6

24159900 Retail/VK EUR 39,95

4,40 l

GOURMET

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66499 3

097

341203 / 4 Pcs. L 30 W 15 H 2 cm


Oven proof series in reactive glaze • • • • •

Oven safe Heat resistant up to 220º C Microwave safe Suitable for freezer Dishwasher safe

Ovnfast serie i reaktiv glasur • Ovnfast • Varmebestandig indtil 220º C • Tåler mikrobølgeovn • Egnet til fryser • Tåler opvaskemaskine

Dish Cream - Stoneware 341562 / 4 Pcs. L 25 W 25 H 6.5 cm 24119900 Retail/VK EUR 29,95

Dish Cream - Stoneware

2,00 l

5 708760 68536 3

AW2019

Ramekin Cream - Stoneware 341563 / 12 Pcs. H 5.5 cm Dia. 9 cm 2428900 Retail/VK EUR 6,95

0,20 l

5 708760 68538 7

341561 / 4 Pcs. L 27 W 18.5 H 6 cm 24119900 Retail/VK EUR 29,95

1,50 l

5 708760 68533 2

341560 / 4 Pcs. L 34 W 23 H 6.5 cm 24139900 Retail/VK EUR 34,95

Serving board, Fish Nature - Acacia wood

Serving board, Fish Nature - Acacia wood

341159 / 6 Pcs. L 33 W 16 H 1.5 cm

341160 / 6 Pcs. L 39.5 W 20 H 1.5 cm

2459500 Retail/VK EUR 14,95

Pie dish Cream - Stoneware

Dish Cream - Stoneware

5 708760 66449 8

2469900 Retail/VK EUR 17,95

3,00 l

5 708760 68532 5

5 708760 66450 4

341564 / 4 Pcs. H 4.5 cm Dia. 27 cm

1,50 l

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68539 4

098


Cutlery, 16 parts, Matt Gold - 18/8 Steel

Cutlery, 16 parts, Matt Titanium - 18/8 Steel

Cutlery, 16 parts Brown/Steel - 18/8 Steel/18/0 Steel/PP

341070 / 6 Sets L 23.3 W 1.7 H 0.7 cm

341069 / 6 Sets L 23.3 W 1.7 H 0.7 cm

341267 / 6 Sets L 22 W 1 cm

24279900 Retail/VK EUR 69,95

5 708760 65604 2

24219900 Retail/VK EUR 54,95

Coffee cup, w. pattern Sand - Stoneware

Mug, w. pattern Sand - Stoneware

Plate, w. pattern Sand - Stoneware

341447 / 6 Pcs. H 6.5 cm Dia. 8.5 cm 0,20 l H 2 cm Dia. 15 cm

341448 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 7 cm 0,21 l

341449 / 6 Pcs. H 2 cm Dia. 17 cm

2449900 Retail/VK EUR 12,95

2432900 Retail/VK EUR 8,49

2449900 Retail/VK EUR 12,95

5 708760 67394 0

5 708760 67395 7

5 708760 66607 2

5 708760 67396 4

Oil &vinegar bottle Clear/Natural - Glass/Cork

Carafe Clear/Natural - Glass/Cork

Carafe Clear/Natural - Glass/Cork

341342 / 6 Pcs. H 22 cm Dia. 6.5 cm

0,40 l

341343 / 6 Pcs. H 25 cm Dia. 7.5 cm

0,70 l

341344 / 6 Pcs. H 26 cm Dia. 8 cm

2449900 Retail/VK EUR 12,95

5 708760 67120 5

2471900 Retail/VK EUR 17,95

5 708760 67121 2

2479900 Retail/VK EUR 19,95

0,80 l

GOURMET

5 708760 65605 9

5 708760 67122 9

099

24279900 Retail/VK EUR 69,95


Mug, w. pattern, 4 ass. Dark grey - Stoneware 340810 / 12 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

0,40 l

2417900 Retail/VK EUR 4,49

5 708760 63746 1

Drinking glass Transparent - Recycled glass

White wine glass Transparent - Recycled glass

Red wine glass Transparent - Recycled glass

Drinking bottle, 2 ass. Transparent - Recycled glass/PP

340991 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm

340992 / 6 Pcs. H 15 cm Dia. 8 cm

340993 / 6 Pcs. H 16 cm Dia. 9 cm

341209 / 6 Pcs. H 17 cm Dia. 8 cm

0,23 l

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 65053 8

0,23 l

2455900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 65054 5

0,30 l

2459900 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 65055 2

0,50 l

2439900 Retail/VK EUR 9,95

AW2019

Bowl, 4 ass. Blue Grey - Stoneware

Bowl, 4 ass. Blue Grey - Stoneware

Mug, 4 ass. Blue Grey - Stoneware

Plate, 4 ass. Blue Grey - Stoneware

340858 / 8 Pcs. H 6 cm Dia. 9 cm

340857 / 8 Pcs. H 8 cm Dia. 13 cm

340859 / 8 Pcs. H 8 cm Dia. 8 cm

340860 / 8 Pcs. L 26 W 14 H 2 cm

2417900 Retail/VK EUR 4,49

0,20 l

5 708760 63055 4

2434900 Retail/VK EUR 8,59

0,55 l

5 708760 63054 7

2434900 Retail/VK EUR 8,59

0,35 l

5 708760 63056 1

2469900 Retail/VK EUR 17,95

5 708760 66542 6

5 708760 63057 8

100


24139900 Retail/VK EUR 34,95

0,52 l

5 722003 41848 8

341847 / 4 Set H 11 cm Dia. 9 cm 4 pcs. 24139900 Retail/VK EUR 34,95

0,52 l

5 722003 41847 1

341849 / 4 Set H 11 cm Dia. 9 cm 4 pcs. 24139900 Retail/VK EUR 34,95

0,52 l

GOURMET

341848 / 4 Set H 11 cm Dia. 9 cm 4 pcs.

Drinking glass, 4 pcs. Blue - Glass

5 722003 41849 5

101

Drinking glass, 4 pcs. Grey - Glass

Drinking glass, 4 pcs. Amber - Glass


Dishwasher safe

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Espresso cup Dark green/Grey - Stoneware

Mug Dark green/Grey - Stoneware

Espresso cup White/Grey - Stoneware

Mug White/Grey - Stoneware

340847 / 6 Pcs. H 7.5 cm Dia. 6 cm

340848 / 6 Pcs. H 10.5 cm Dia. 8 cm

0,30 l

341282 / 6 Pcs. H 7.5 cm Dia. 6 cm

341281 / 6 Pcs. H 10.5 cm Dia. 8 cm

0,30 l

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 65453 6

2427900 Retail/VK EUR 6,95

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66803 8

2427900 Retail/VK EUR 6,95

0,13 l

5 708760 65464 2

Dishwasher safe

0,13 l

5 708760 66804 5

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Dishwasher safe

AW2019

Espresso cup Anthracite/Grey - Stoneware

Mug Anthracite/Grey - Stoneware

Espresso cup Blue/Grey - Stoneware

Mug Blue/Grey - Stoneware

340824 / 6 Pcs. H 7.5 cm Dia. 6 cm

340821 / 6 Pcs. H 10.5 cm Dia. 8 cm

0,30 l

340823 / 6 Pcs. H 7.5 cm Dia. 6 cm

340822 / 6 Pcs. H 10.5 cm Dia. 8 cm

0,30 l

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 63870 3

2427900 Retail/VK EUR 6,95

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 63871 0

2427900 Retail/VK EUR 6,95

0,13 l

5 708760 64210 6

0,13 l

5 708760 64209 0

102


HAND DECORATED

HAND DECORATED

HAND DECORATED

HAND DECORATED

Color and surface may vary

Color and surface may vary

Color and surface may vary

Color and surface may vary

unique item

unique item

Bowl, 4 ass. Off-white/Multicolor - Stoneware

Plate, 4 ass. Off-white/Multicolor - Stoneware

Plate, 4 ass. Off-white/Multicolor - Stoneware

Mug, 4 ass. Off-white/Multicolor - Stoneware

341237 / 4 Pcs. H 6 cm Dia. 17 cm

341235 / 4 Pcs. H 2.5 cm Dia. 22 cm

341236 / 4 Pcs. H 3 cm Dia. 27 cm

341238 / 4 Pcs. H 10.5 cm Dia. 9 cm

0,40 l

2427900 Retail/VK EUR 6,95

5 708760 66433 7

2442900 Retail/VK EUR 10,95

0,60 l

5 708760 66434 4

2442900 Retail/VK EUR 10,95

5 708760 66435 1

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66436 8

GOURMET

unique item

103

unique item


Placemat Black - PP/Rubber

Placemat Brown - PP/Rubber

Placemat Grey - PP/Rubber

341568 / 12 Pcs. L 40 W 30 cm

341570 / 12 Pcs. L 40 W 30 cm

341569 / 12 Pcs. L 40 W 30 cm

2427900 Retail/VK EUR 6,99

5 708760 68547 9

2427900 Retail/VK EUR 6,99

5 708760 68549 3

2427900 Retail/VK EUR 6,99

5 708760 68548 6

AW2019

Mug Sand - Stoneware

Mug Brown - Stoneware

Mug Grey - Stoneware

Mug Black - Stoneware

349237 / 12 Pcs. H 15 cm Dia. 9 cm 0,50 l

349238 / 12 Pcs. H 15 cm Dia. 9 cm 0,50 l

349239 / 12 Pcs. H 15 cm Dia. 9 cm 0,50 l

349385 / 12 Pcs. H 15 cm Dia. 9 cm 0,50 l

2424900 Retail/VK EUR 5,99

2424900 Retail/VK EUR 5,99

2424900 Retail/VK EUR 5,99

2424900 Retail/VK EUR 5,95

5 708760 54912 2

5 708760 54913 9

5 708760 54914 6

5 708760 57996 9

104


Recycled leather

Recycled læder

Enjoy these beautiful and functional place matts in recycled leather.

Nyd disse smukke og funktionelle dækkeservietter i genbrugslæder.

The leather comes from old bags and shoes from areas of the leather where it is not damaged and worn.

Læderet kommer fra gamle tasker og sko, det vil sige, man genbruger, hvor læderet ikke er ødelagt og slidt.

3 beautiful natural Nordic colours - perfect for setting the table.

Derefter bliver læderet indfarvet, og bliver til disse 3 lækre farvevarianter; grå, sort og brun - Nordic Living. Perfekt til opdækning af det nordiske bord.

Placemat Black - 100% recycle leather

Placemat Brown - 100% recycle leather

Placemat Grey - 100% recycle leather

341565 / 12 Pcs. L 43 W 30 cm

341567 / 12 Pcs. L 43 W 30 cm

341566 / 12 Pcs. L 43 W 30 cm

Espresso cup, 4 pcs. Sand - Stoneware 349506 / 6 Sets H 8 cm Dia. 5.5 cm 0,10 l 2459900 Retail/VK EUR 13,95

2449900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 68546 2

2449900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 68545 5

GOURMET

5 708760 68544 8

5 708760 64336 3

105

2449900 Retail/VK EUR 11,95


HERE’S TO YOU!

For serving whisky “On the Rocks” Store in freezer before use

Carafe, w. glass stopper Clear - Glass 341408 / 6 Pcs. H 26 cm Dia. 12.5 cm 24119900 Retail/VK EUR 29,95

Whisky stones, 9 pcs. Grey - Granite

Drinking glass, 4 pcs. Clear - Glass

1,20 l

5 708760 67254 7

341407 / 6 Sets H 8.4 cm Dia. 9.2 cm

0,28 l

340437 / 10 Sets L 2 W 2 H 2 cm

2491900 Retail/VK EUR 22,95

5 708760 67253 0

2449900 Retail/VK EUR 12,49

Carafe, w. glass stopper Clear - Crystal

Drinking glass Clear - MS Plastic

Jug Clear - MS Plastic 341651 / 4 Pcs. L 20 W 13.5 H 24 cm

2,50 l

341652 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

24144900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68713 8

2428900 Retail/VK EUR 6,95

0,40 l

AW2019

Drinking glass, w. print, 4 ass. Clear/Gold - Glass

Water Bottle Amber - Glass

340886 / 24 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm

340883 / 6 Pcs. H 20.5 cm Dia. 8.2 cm

2434900 Retail/VK EUR 8,59

0,35 l

5 708760 64854 2

2457900 Retail/VK EUR 14,49

5 708760 62020 3

5 708760 68714 5

341417 / 4 Pcs. H 28 cm Dia. 19 cm 24209900 Retail/VK EUR 49,95

1,70 l

5 708760 67287 5

Water Bottle Clear - Glass

0,80 l

5 708760 64851 1

340887 / 6 Pcs. H 20.5 cm Dia. 8.2 cm 2457900 Retail/VK EUR 14,49

0,80 l

5 708760 64855 9

106


Plate Black - Slate

Plate Black - Slate

Plate Black - Slate

340335 / 10 Pcs. L 30 W 20 cm

340332 / 10 Pcs. L 40 W 30 cm

340336 / 12 Pcs. L 30 W 10 cm

2434900 Retail/VK EUR 8,49

5 708760 55018 0

2414000 Retail/VK EUR 3,49

Serving tray, w. string Black - Slate

Serving tray, w. string Black - Slate

Plate Black - Slate

340447 / 8 Pcs. L 32 W 15 H 0.5 cm

340448 / 6 Pcs. L 34 W 25 H 0.5 cm

340334 / 6 Pcs. L 52 W 25 cm

2441900 Retail/VK EUR 10,49

5 708760 62124 8

2449900 Retail/VK EUR 12,49

Candle plate Black - Metal

Candle plate Black - Metal

340814 / 6 Pcs. H 1 cm Dia. 35 cm

340815 / 10 Pcs. H 1 cm Dia. 25 cm

2487900 Retail/VK EUR 21,95

2453900 Retail/VK EUR 13,49

5 708760 63637 2

5 708760 62125 5

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 63638 9

2423900 Retail/VK EUR 5,95

Candle plate Black - Metal

Candle plate Black - Metal

340811 / 6 Pcs. L 40 W 18 H 1 cm

340812 / 8 Pcs. L 25 W 25 H 1 cm

340813 / 12 Pcs. L 20.5 W 20.5 H 1 cm

5 708760 63634 1

2455900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 57146 8

Coaster, 4 pcs. Black - Slate 340337 / 12 Sets L 10 W 10 cm

Candle plate Black - Metal

2469900 Retail/VK EUR 17,95

5 708760 57148 2

5 708760 63635 8

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 57149 9

GOURMET

5 708760 57147 5

5 708760 63636 5

107

2422000 Retail/VK EUR 5,49


Shelf w. coat rack 341727 L 45 W 15 H 25 cm Drinking glass, 4 pcs. 341847 H 11 cm Dia. 9 cm

Mug 341746 H10 cm Dia. 8.2 cm

0,35 l

Mug 341749 H10 cm Dia. 8.2 cm

0,35 l

Flowerpot, Head 341525 L 17.5 W 16 H 18.6 cm

AW2019

Salt bowl, w. spoon Grey/White - Stone/Metal

Coaster, 4 pcs. Grey/White - Stone

Serving board Grey/White - Stone

Serving board, w.handle Grey/White - Stone/Metal

341497 / 4 Pcs. L 8 W 8 H 6 cm

341496 / 6 Sets L 10 W 10 H 4 cm

341495 / 6 Pcs. L 30 W 20 H 1 cm

341494 / 4 Pcs. L 35 W 25 H 4 cm

0,10 l

2482900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68407 6

2449900 Retail/VK EUR 12,95

5 708760 68406 9

2464900 Retail/VK EUR 15,95

5 708760 68405 2

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68404 5

108


Kitchen Roll Holder Nature/Black - Terrazzo/Metal

Serving tray Nature/Black - Terrazzo

341422 / 4 Pcs. H 32 cm Dia. 14.5 cm

341423 / 4 Pcs. H 1.5 cm Dia. 30 cm 24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67335 3

Coaster White - Marble

Coaster Brown - Granite

Coaster White/Brown - Granite

Coaster Black/White - Granite

340472 / 12 Pcs. L 10 W 10 H 1 cm

340473 / 12 Pcs. L 10 W 10 H 1 cm

340475 / 12 Pcs. L 10 W 10 H 1 cm

340474 / 12 Pcs. L 10 W 10 H 1 cm

2414500 Retail/VK EUR 3,59

5 708760 63320 3

2414500 Retail/VK EUR 3,59

5 708760 63321 0

2414500 Retail/VK EUR 3,59

5 708760 63323 4

2414500 Retail/VK EUR 3,59

Tile, 4 ass. Grey/Black - Cement

Serving tray White - Marble

Serving tray White - Marble

Serving tray White - Marble

341655 / 12 Pcs. L 10 W 10 H 1 cm

340449 / 6 Pcs. L 20 W 20 H 1.5 cm

340451 / 6 Pcs. L 24 W 15 H 1.5 cm

340450 / 6 Pcs. L 30 W 13 H 1.5 cm

2415900 Retail/VK EUR 3,95

5 708760 68717 6

2441900 Retail/VK EUR 10,49

5 708760 62128 6

2435900 Retail/VK EUR 8,95

5 708760 62131 6

2441900 Retail/VK EUR 10,49

5 708760 63322 7

GOURMET

5 708760 67334 6

5 708760 62130 9

109

2499900 Retail/VK EUR 24,95


TO GO...

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Lunch box Brown/Black - Bamboo/Silicone

Lunch box Dusty green/Black - Bamboo/Silicone

Lunch box Grey/Black - Bamboo/Silicone

341680 / 6 Pcs. L 18 W 12 H 6 cm

341679 / 6 Pcs. L 18 W 12 H 6 cm

341678 / 6 Pcs. L 18 W 12 H 6 cm

0,80 l

2469900 Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68769 5

0,80 l

2469900 Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68768 8

0,80 l

2469900 Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68767 1

AW2019

Vacuum flask Cream/Natural - Stoneware/Bamboo

Vacuum flask Dark grey/Brown - Stoneware/Bamboo

Vacuum flask Black/Brown - Stoneware/Bamboo

Vacuum flask Pink/Brown - Stoneware/Bamboo

341604 / 6 Pcs. H 17 cm Dia. 7 cm

341605 / 6 Pcs. H 17 cm Dia. 7 cm

341607 / 6 Pcs. H 17 cm Dia. 7 cm

341606 / 6 Pcs. H 17 cm Dia. 7 cm

2479900 Retail/VK EUR 19,95

0,35 l

5 708760 68631 5

2479900 Retail/VK EUR 19,95

0,35 l

5 708760 68632 2

2479900 Retail/VK EUR 19,95

0,35 l

5 708760 68634 6

2479900 Retail/VK EUR 19,95

0,35 l

5 708760 68633 9

110


Bambus fakta

• Eco-friendly, 100% biological and fast degradable

• Øko-venlig, 100% biologisk og hurtigt nedbrydeligt

• The fastest growing woody plant on Earth

• Den hurtigst voksende plante i verden

• More durable than traditional hardwoods

• Mere hårdfør end traditionelle hårde træsorter

• Converts about 35% more CO2 into oxygen than a regular tree

• Omdanner 35% mere CO2 til ilt end et normalt træ

• Natural antibacterial properties

• Naturlige anti-bakterielle egenskaber

• Very little waste – virtually every part of the plant is used to make a wide variety of products

• Meget lidt spild – stort set alle dele af planten bruges til at fremstille en bred vifte af produkter

• No fertilizers, pesticides or herbicides needed for bamboo to thrive

• Dyrkes uden brug af pesticider eller kunstgødning

111

Bamboo facts

GOURMET

BAMBOO BENEFITS


Dishwasher safe

2419900 Retail/VK EUR 4,99

340356 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 20 cm

0,65 l

5 708760 58047 7

2435900 Retail/VK EUR 8,95

340484 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 25 cm 2446900 Retail/VK EUR 11,95

340358 / 6 Pcs. H 11 cm Dia. 25 cm

1,50 l

5 708760 58050 7

Dishwasher safe

Salad bowl Off-white - Bamboo

340485 / 4 Pcs. H 7 cm Dia. 30 cm

5 708760 63938 0

2449900 Retail/VK EUR 11,95

Dishwasher safe

Salad bowl Off-white - Bamboo

2,00 l

Dishwasher safe

2474900 Retail/VK EUR 18,95

Dishwasher safe

3,00 l

5 708760 63939 7

340366 / 4 Pcs. L 30 W 23 H 12 cm

2429900 Retail/VK EUR 7,49

5 708760 58063 7

Dishwasher safe

AW2019

340360 / 12 Pcs. Dia. 22 cm

340362 / 12 Pcs. Dia. 27 cm

340483 / 24 Pcs. H 3 cm Dia. 10 cm

2414900 Retail/VK EUR 3,69

5 708760 63937 3

5 708760 63936 6

Dishwasher safe

340364 / 6 Pcs. L 19 W 15 H 7 cm

Egg cup Off-white - Bamboo

5 708760 58060 6

2429900 Retail/VK EUR 7,49

Colander Off-white - Bamboo

Dishwasher safe

2424900 Retail/VK EUR 5,99

5 708760 58053 8

Colander Off-white - Bamboo

Plate Off-white - Bamboo

5 708760 58057 6

340482 / 12 Sets L 24 cm

3,00 l

Dishwasher safe

Plate Off-white - Bamboo

2419900 Retail/VK EUR 4,99

Dishwasher safe

Salad set, 2 parts Off-white - Bamboo

Bowl Off-white - Bamboo

Bowl Off-white - Bamboo

Bowl Off-white - Bamboo 340354 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 15 cm

Dishwasher safe

2464900 Retail/VK EUR 15,95

5 708760 58066 8

112


Dishwasher safe

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

Dishwasher safe

Bowl, w. lid Off-white - Bamboo/Acacia wood

Bowl, w. lid Off-white - Bamboo/Acacia wood

Bowl, w. lid Off-white - Bamboo/Acacia wood

Storage Box, w. lid Off-white - Bamboo/Acacia wood

341003 / 6 Pcs. H 6 cm Dia. 14 cm

341004 / 6 Pcs. H 8 cm Dia. 19 cm

341005 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 24 cm

341009 / 6 Pcs. H 5 cm Dia. 12 cm

5 708760 64736 1

2487900 Retail/VK EUR 21,95

1,00 l

5 708760 64737 8

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

24139900 Retail/VK EUR 34,95

2,00 l

5 708760 64738 5

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

2445900 Retail/VK EUR 11,49

0,21 l

5 708760 64742 2

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

Storage Box, w. lid Off-white - Bamboo/Acacia wood

Storage Box, w. lid Off-white - Bamboo/Acacia wood

Storage Box, w. lid Off-white - Bamboo/Acacia wood

Storage Box, w. lid Off-white - Bamboo/Acacia wood

340995 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 12 cm

340996 / 6 Pcs. H 14 cm Dia. 12 cm

340997 / 6 Pcs. H 19 cm Dia. 12 cm

340998 / 6 Pcs. H 23 cm Dia. 12 cm

2454900 Retail/VK EUR 13,95

0,60 l

5 708760 64713 2

2467900 Retail/VK EUR 16,95

1,00 l

5 708760 64714 9

Dishwasher safe

2479900 Retail/VK EUR 19,95

1,30 l

5 708760 64715 6

Dishwasher safe

Mug Off-white - Bamboo

Mug, to go Off-white/Black - Bamboo/Silicone

340481 / 12 Sets H 8 cm Dia. 20 cm 1,0 l H 7 cm Dia. 16 cm 0,5 l H 5 cm Dia. 12 cm 0,25 l

340399 / 12 Pcs. H 11 cm Dia. 9 cm 0,30 l

340401 / 6 Pcs. H 14 cm Dia. 9 cm 0,35 l

2479900 Retail/VK EUR 19,95

2414500 Retail/VK EUR 3,59

2435900 Retail/VK EUR 8,95

5 708760 61147 8

5 708760 64716 3

Dishwasher safe

Bowl set, 3 pcs. Off-white - Bamboo/PE

5 708760 63932 8

2487900 Retail/VK EUR 21,95

1,60 l

GOURMET

2449900 Retail/VK EUR 12,49

0,35 l

5 708760 61149 2

113

Dishwasher safe


Dishwasher safe

Dishwasher safe

340353 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 15.5 cm

0,65 l

340355 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 20 cm

2419900 Retail/VK EUR 4,99

5 708760 58045 3

2435900 Retail/VK EUR 8,95

340357 / 6 Pcs. H 11.5 cm Dia. 25 cm

1,50 l

Dishwasher safe

5 708760 58048 4

Dishwasher safe

Salad bowl Black - Bamboo

Salad bowl Black - Bamboo

2449900 Retail/VK EUR 11,95

340489 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 25.5 cm

2,00 l

340490 / 4 Pcs. H 7.5 cm Dia. 30.5 cm

2446900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 63946 5

2474900 Retail/VK EUR 18,95

Dishwasher safe

3,00 l

5 708760 63947 2

340365 / 4 Pcs. L 30 W 23 H 12 cm

2429900 Retail/VK EUR 7,49

5 708760 58061 3

Dishwasher safe

AW2019

340359 / 12 Pcs. Dia. 22.5 cm

340361 / 12 Pcs. Dia. 27.5 cm

340488 / 24 Pcs. H 3 cm Dia. 10 cm

2414900 Retail/VK EUR 3,69

5 708760 63945 8

5 708760 63944 1

Dishwasher safe

340363 / 6 Pcs. L 19 W 15 H 7 cm

Egg cup Black - Bamboo

5 708760 58058 3

2429900 Retail/VK EUR 7,49

Colander Black - Bamboo

Dishwasher safe

2424900 Retail/VK EUR 5,99

5 708760 58051 4

340487 / 12 Sets L 24 cm

Colander Black - Bamboo

Plate Black - Bamboo

5 708760 58055 2

3,00 l

Dishwasher safe

Plate Black - Bamboo

2419900 Retail/VK EUR 4,99

Dishwasher safe

Salad set, 2 parts Black - Bamboo

Bowl Black - Bamboo

Bowl Black - Bamboo

Bowl Black - Bamboo

Dishwasher safe

2464900 Retail/VK EUR 15,95

5 708760 58064 4

114


Dishwasher safe

Dishwasher safe

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

Dishwasher safe

Bowl, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Bowl, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Bowl, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Storage Box, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

341006 / 6 Pcs. H 6 cm Dia. 14 cm

341007 / 6 Pcs. H 8 cm Dia. 19 cm

341008 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 24 cm

341010 / 6 Pcs. H 5 cm Dia. 12 cm

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 64740 8

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

24139900 Retail/VK EUR 34,95

2,00 l

5 708760 64741 5

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

2445900 Retail/VK EUR 11,49

0,21 l

5 708760 64743 9

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

Storage Box, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Storage Box, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Storage Box, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Storage Box, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

340999 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 12 cm

341000 / 6 Pcs. H 14 cm Dia. 12 cm

341001 / 6 Pcs. H 19 cm Dia. 12 cm

341002 / 6 Pcs. H 23 cm Dia. 12 cm

2454900 Retail/VK EUR 13,95

0,60 l

5 708760 64717 0

2467900 Retail/VK EUR 16,95

1,00 l

5 708760 64718 7

Dishwasher safe

5 708760 64719 4

2487900 Retail/VK EUR 21,95

1,60 l

5 708760 64720 0

Dishwasher safe

Bowl set, 3 pcs. Black - Bamboo/PE

Mug Black - Bamboo

340486 / 12 Sets H 8 cm Dia. 20 cm 1,0 l H 7 cm Dia. 16 cm 0,5 l H 5 cm Dia. 12 cm 0,25 l

340400 / 12 Pcs. H 11 cm Dia. 9 cm 0,30 l

2479900 Retail/VK EUR 19,95

2414500 Retail/VK EUR 3,59

5 708760 63940 3

2479900 Retail/VK EUR 19,95

1,30 l

GOURMET

5 708760 64739 2

1,00 l

5 708760 61148 5

115

2449900 Retail/VK EUR 12,49

0,35 l


CACTUS BLOSSOM

VANILLA

Fragrance candle – Cactus Blossom Green/White - Soy wax/Coconut wax/Paraffin/ Ceramic 341759 / 6 Pcs. H 7.3 cm Dia. 7.8 cm 35 hours

Fragrance candle – Vanilla Blue/Sand/White - Soy wax/Coconut wax/ Paraffin/Ceramic 341755 / 6 Pcs. H 7.3 cm Dia. 7.8 cm 35 hours

2459500 Retail/VK EUR 14,95

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 722003 41759 7

5 722003 41755 9

Fragrance candle, w. lid – Cactus Blossom Green/White - Soy wax/Coconut wax/Paraffin/ Ceramic/Wood 341760 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm 45 hours

Fragrance candle, w. lid – Vanilla Blue/Sand/White - Soy wax/Coconut wax/ Paraffin/Ceramic/Wood 341756 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm 45 hours

2489900 Retail/VK EUR 21,95

2489900 Retail/VK EUR 21,95

5 722003 41760 3

5 722003 41756 6

Fragrance candle – Cactus Blossom Green/White - Soy wax/Coconut wax/Paraffin/ Ceramic 341761 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10.5 cm 48 hours

Fragrance candle – Vanilla Blue/Sand/White - Soy wax/Coconut wax/ Paraffin/Ceramic 341757 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10.5 cm 48 hours

24109900 Retail/VK EUR 27,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 722003 41761 0

5 722003 41757 3

AW2019

Fragrance oil – Cactus Blossom Green/White - Oil/Ceramic

Fragrance oil – Vanilla Blue/Sand/White - Oil/Ceramic

341762 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l 8 months

341758 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 150 ml 0,15 l 8 months

24109900 Retail/VK EUR 27,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 722003 41762 7

5 722003 41758 0

116


117

SCENTED OILS, CANDLES AND BATH

SCENTED OILS & CANDLES


LINEN COTTON

Fragrance candle – Linen Cotton Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic 340585 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 7 cm 2459500 Retail/VK EUR 14,95

35 hours

5 708760 68748 0

Fragrance candle, w. lid – Linen Cotton Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic/ Wood 340605 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm 45 hours

Fragrance candle – Linen Cotton Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic

Fragrance oil – Linen Cotton Sand - Oil/Ceramic

340606 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10 cm

48 hours

340656 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

2489900 Retail/VK EUR 21,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 68750 3

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 68749 7

8 months

5 708760 68751 0

COTTON BLOSSOM

Fragrance candle – Cotton Blossom White/Bluegreen - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340594 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 7 cm 35 hours

Fragrance candle, w. lid – Cotton Blossom White/Bluegreen - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic/Wood 340629 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm 45 hours

Fragrance candle – Cotton Blossom White/Bluegreen - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340632 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10 cm 48 hours

340671 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

2459900 Retail/VK EUR 14,95

2489900 Retail/VK EUR 21,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 67442 8

5 708760 67443 5

5 708760 67606 4

Fragrance oil – Cotton Blossom White/Bluegreen - Oil/Ceramic

8 months

5 708760 67444 2

AW2019 118


SEA SALT & COCONUT

Fragrance candle – Sea Salt & Coconut Blue/Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic 340586 / 6 Pcs. H 7.8 cm Dia. 7.3 cm 2459500 Retail/VK EUR 14,95

35 hours

5 708760 68752 7

Fragrance candle, w. lid – Sea Salt & Coconut Blue/Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic/ Wood 340607 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm 45 hours

Fragrance candle – Sea Salt & Coconut Blue/Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic

Fragrance oil – Sea Salt & Coconut White/Sand - Oil/Ceramic

340608 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10.5 cm

340657 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

2489900 Retail/VK EUR 21,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 68753 4

48 hours

5 708760 68754 1

24109900 Retail/VK EUR 27,95

8 months

5 708760 68755 8

Fragrance candle, w. lid – Jasmine Pomegranate Petrol Green - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic/Wood 340630 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm 45 hours

Fragrance candle – Jasmine Pomegranate Petrol Green - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340633 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10.5 cm 48 hours

340672 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

2459900 Retail/VK EUR 14,95

2489900 Retail/VK EUR 21,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 67445 9

5 708760 67446 6

5 708760 67607 1

Fragrance oil – Jasmine Pomegranate Petrol Green - Oil/Ceramic

8 months

5 708760 67447 3

119

Fragrance candle – Jasmine Pomegranate Petrol Green - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340595 / 6 Pcs. H 7.8 cm Dia. 7.3 cm 35 hours

SCENTED OILS, CANDLES AND BATH

JASMINE POMEGRANATE


SWEET WOOD

Fragrance candle – Sweet Wood Off-white/Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340590 / 6 Pcs. H 8 cm Dia. 7.5 cm 35 hours

Fragrance candle, w. lid – Sweet wood Off-white/Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340623 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm 45 hours

Fragrance oil – Sweet wood Off-white/Brown - Oil/Ceramic

2459500 Retail/VK EUR 14,95

2489900 Retail/VK EUR 21,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 66535 8

5 708760 66536 5

340668 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

8 months

5 708760 66537 2

JASMINE POMEGRANATE

Fragrance candle – Jasmine Pomegranate Dark rose - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic

Fragrance candle, w. lid – Jasmine Pomegranate Dark rose - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic

Fragrance oil – Jasmine Pomegranate Dark rose - Oil/Ceramic

340589 / 6 Pcs. H 8 cm Dia. 7.5 cm

35 hours

340622 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm

340667 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

2459500 Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66532 7

2489900 Retail/VK EUR 21,95

45 hours

5 708760 66533 4

24109900 Retail/VK EUR 27,95

8 months

5 708760 66534 1

AW2019 120


APRICOT & PEACH TEA

Fragrance candle – Apricot & Peach Tea Blue - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic

Fragrance candle – Apricot & Peach Tea Blue - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic

Fragrance oil – Apricot & Peach Tea Blue - Oil/Ceramic

340603 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 12 cm

340615 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10.5 cm

340660 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

24127900 Retail/VK EUR 31,95

22 hours

5 708760 68746 6

24109900 Retail/VK EUR 27,95

48 hours

5 708760 63378 4

24109900 Retail/VK EUR 27,95

8 months

5 708760 63379 1

Fragrance candle – Passionfruit Nectarine Brown/Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340616 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10.5 cm 48 hours

Fragrance oil – Passionfruit Nectarine Brown/Sand - Oil/Ceramic

24127900 Retail/VK EUR 31,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 68747 3

5 708760 63380 7

340661 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

8 months

5 708760 63381 4

121

Fragrance candle – Passionfruit Nectarine Brown/Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340604 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 12 cm 22 hours

SCENTED OILS, CANDLES AND BATH

PASSION FRUIT NECTARINE


COTTON BLOSSOM

Fragrance candle – Cotton Blossom Aqua/Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340602 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 12 cm 22 hours

Fragrance candle – Cotton Blossom Aqua/Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340614 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10.5 cm 48 hours

Fragrance oil – Cotton Blossom Aqua/Sand - Oil/Ceramic

24127900 Retail/VK EUR 31,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 68745 9

5 708760 63376 0

340659 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

8 months

5 708760 63377 7

COCONUT LIME VERBENA

AW2019

Fragrance oil – Coconut Lime Verbena Sand/Blue - Oil/Ceramic

Fragrance candle – Coconut Lime Verbena Sand/Blue - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340601 / 6 Pcs. H 7 cm Dia. 12 cm 22 hours

Fragrance candle – Coconut Lime Verbena Sand/Blue - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic 340613 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10.5 cm 48 hours

340658 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

24127900 Retail/VK EUR 31,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 68744 2

5 708760 63374 6

8 months

5 708760 63375 3

122


COCONUT BEACH

Fragrance oil – Coconut Beach Brown/Dark Grey - Oil/Ceramic

Fragrance candle, w. lid – Coconut Beach White/Brown - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic/Wood 340618 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm 45 hours

340663 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

2487900 Retail/VK EUR 21,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 65641 7

8 months

5 708760 65635 6

RAIN FOREST FLOWER

Fragrance oil – Rain Forrest flower Brown/Sand - Oil/Ceramic

Fragrance candle, w. lid – Rain Forrest flower Brown/Cream - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic/Wood 340617 / 6 Pcs. H 9 cm Dia. 9 cm 45 hours

340662 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm 0,15 l

2487900 Retail/VK EUR 21,95

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 65640 0

8 months

5 708760 65634 9

Fragrance candle – Coconut Brown - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Glass/Metal

Fragrance candle – Coconut Brown - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Metal

340625 / 6 Pcs. H 11.5 cm Dia. 8.5 cm

340626 / 6 Pcs. H 11.5 cm Dia. 8.5 cm

5 708760 66539 6

2499900 Retail/VK EUR 24,95

50 hours

5 708760 66538 9

123

2474900 Retail/VK EUR 18,95

60 hours

SCENTED OILS, CANDLES AND BATH

COCONUT


SWEET WOOD

Fragrance oil – Sweet Wood Brown/White - Oil/Glass 341764 / 6 Pcs. H 12 cm Dia. 8 cm 0,15 l 8 months 24107800 Retail/VK EUR 29,95

5 722003 41764 1

SWEET WOOD

Fragrance candle, w. lid – Sweet Wood Brown/White - Soy wax/Coconut wax/Paraffin/Glass/Wood 341763 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm 2487600 Retail/VK EUR 24,95

48 hours

5 722003 41763 4

AW2019

Soap Dispenser Green/Silver - Marble/Metal

Toothbrush Mug Green - Marble

Hurricane Green/Clear - Marble/Glass

340939 / 4 Pcs. H 18 cm Dia. 8.5 cm

340940 / 4 Pcs. H 9 cm Dia. 7.5 cm

340941 / 4 Pcs. H 18 cm Dia. 12 cm

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 65009 5

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 65010 1

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 65011 8

124


WATER OF LIFE

Fragrance candle – Water of life Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic 340593 / 6 Pcs. H 8.5 cm Dia. 7.6 cm 2459900 Retail/VK EUR 14,95

35 hours

5 708760 67439 8

Fragrance oil – Water of life Sand/Natural - Oil/Ceramic/Wood

Fragrance candle – Water of life Sand - Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic/Wood 340628 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm 55 hours

340670 / 6 Pcs. H 12 cm Dia. 7.8 cm 0,15 l

2489900 Retail/VK EUR 21,95

24124900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67440 4

8 months

5 708760 67441 1

SWEET WOOD

2459900 Retail/VK EUR 14,95

35 hours

5 708760 67436 7

Fragrance oil – Sweet Wood Black/Natural - Oil/Ceramic/Wood

2489900 Retail/VK EUR 21,95

24124900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67437 4

340669 / 6 Pcs. H 12 cm Dia. 7.8 cm 0,15 l

8 months

5 708760 67438 1

Bath mat, Reversible Cream - 100% Cotton/1950 g

Bath mat, Reversible Cream - 100% Cotton/1950 g

Bath mat, Reversible Charcoal grey - 100% Cotton/1950 g

Bath mat, Reversible Charcoal grey - 100% Cotton/1950 g

341377 / 4 Pcs. L 80 W 50 cm

341378 / 2 Pcs. L 120 W 70 cm

341379 / 4 Pcs. L 80 W 50 cm

341380 / 2 Pcs. L 120 W 70 cm

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67293 6

24239900 Retail/VK EUR 59,95

5 708760 67294 3

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67295 0

24239900 Retail/VK EUR 59,95

SCENTED OILS, CANDLES AND BATH

340592 / 6 Pcs. H 8.5 cm Dia. 7.6 cm

Fragrance candle – Sweet Wood Black -Soy wax/Palm oil/Paraffin/ Ceramic/Wood 340627 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm 55 hours

5 708760 67296 7

125

Fragrance candle – Sweet Wood Black - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic


RAIN FOREST FLOWER

Fragrance candle – Rain Forest Flower Red/Gold - Soy wax/Coconut wax/Paraffin/Glass 341765 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10 cm

48 hours

24121300 Retail/VK EUR 29,95

5 722003 41765 8

Fragrance oil – Rain Forest Flower Red/Gold - Oil/Glass 341766 / 6 Pcs. H 11 cm Dia. 8 cm 0,15 l 8 months 24107800 Retail/VK EUR 29,95

5 722003 41766 5

AW2019

Soap Dispenser Clear - Glass

Toothbrush Mug Clear - Glass

Bathroom set, 2 parts Grey - Glass

Bathroom set, 2 parts Smoky - Glass

340927 / 6 Pcs. H 17 cm Dia. 8.5 cm

340928 / 6 Pcs. H 8.5 cm Dia. 8.5 cm

341044 / 6 Pcs. H 17.5 cm Dia. 7 cm H 10,5 cm Dia. 7 cm

341045 / 6 Pcs. H 18.5 cm Dia. 8 cm H 11 cm Dia. 8 cm

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 65216 7

2457900 Retail/VK EUR 14,49

5 708760 65217 4

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 708760 65522 9

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 708760 65524 3

126


Fragrance candle, w. lid – Grapefruit & Vanilla Red - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Glass/Metal

Fragrance candle, w. lid – Coconut Mango Green - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Glass/Metal

Fragrance candle, w. lid – Sandalwood Grey - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Glass/Metal

340609 / 6 Pcs. H 11 cm Dia. 8.8 cm

340611 / 6 Pcs. H 11 cm Dia. 8.8 cm

340612 / 6 Pcs. H 11 cm Dia. 8.8 cm

340610 / 6 Pcs. H 11 cm Dia. 8.8 cm

5 708760 68756 5

2469900 Retail/VK EUR 16,95

48 hours

5 708760 68758 9

2469900 Retail/VK EUR 16,95

48 hours

5 708760 68759 6

2469900 Retail/VK EUR 16,95

48 hours

5 708760 68757 2

127

2469900 Retail/VK EUR 16,95

48 hours

SCENTED OILS, CANDLES AND BATH

Fragrance candle, w. lid – White Tea Ginger White - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Glass/Metal


Pillar candle White - 100% stearin

Pillar candle White - 100% stearin

341691 / 12 Pcs. H 9 cm Dia. 6 cm

341692 / 12 Pcs. H 14 cm Dia. 6 cm

2422500 Retail/VK EUR 5,49

23 hours

5 708760 21945 2

2427900 Retail/VK EUR 6,95

42 hours

5 708760 21946 9

Pillar candle White - 100% stearin

Pillar candle White - 100% stearin

Pillar candle White - 100% stearin

341693 / 6 Pcs. H 15 cm Dia. 10 cm

83 hours

341694 / 6 Pcs. H 20 cm Dia. 10 cm

123 hours

341695 / 4 Pcs. H 25 cm Dia. 10 cm

147 hours

2459900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 21949 0

2479500 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 21959 9

2492900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 21950 6

AW2019

Soap Dispenser Transparent - Recycled glass/Metal

Toothbrush Mug Transparent - Recycled glass/Recycled glass

Soap Dish Transparent - Recycled glass/Recycled glass

341210 / 6 Pcs. H 18 cm Dia. 8 cm

341211 / 6 Pcs. H 11.5 cm Dia. 9 cm

341212 / 6 Pcs. L 12.5 W 7 H 3 cm

2447900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66543 3

2427900 Retail/VK EUR 6,95

5 708760 66544 0

2447900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66545 7

128


EUCALYPTUS MINT

Fragrance candle – Eucalyptus Mint Clear/Gold - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Glass

Fragrance candle – Ecalyptus Mint Clear/Gold - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Glass

Fragrance oil – Eucalyptus Mint Clear/Gold - Oil/Glass

340587 / 12 Pcs. H 7 cm Dia. 8 cm

340620 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10 cm

46 hours

340665 / 6 Pcs. H 12 cm Dia. 7 cm 0,20 l

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 65643 1

24109900 Retail/VK EUR 27,95

2469500 Retail/VK EUR 17,95

28 hours

5 708760 65649 3

8 months

5 708760 65637 0

WATER OF LIFE

Fragrance candle – Water of life Clear/Silver - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Glass

Fragrance candle – Water of life Clear/Silver - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Glass

Fragrance oil – Water of life Clear/Silver - Oil/Glass

340588 / 12 Pcs. H 7 cm Dia. 8 cm

340621 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 10 cm

46 hours

340666 / 6 Pcs. H 12 cm Dia. 7 cm 0,20 l

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 65645 5

24109900 Retail/VK EUR 27,95

2469500 Retail/VK EUR 17,95

28 hours

5 708760 65646 2

8 months

5 708760 65638 7

Fragrance candle, w. lid – Herbier Black - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Marble/ Metal/Glass 340596 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm 35 hours

Fragrance candle, w. lid – Herbier Black - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Marble/ Metal/Glass 340631 / 4 Pcs. H 13 cm Dia. 12 cm 50 hours

24109900 Retail/VK EUR 27,95

24199900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 67449 7

129

5 708760 67448 0

SCENTED OILS, CANDLES AND BATH

HERBIER


New package design On Villa Collection Denmark’s journey toward a more stylish and pure expression for the modern home, our packaging has also been subjected to a loving renovation. The new and sharper design is now available. This means that as a customer, you will experience the shift as a gradual transition, depending on the products and series, and we hope for your understanding.

Nyt emballagedesign På Villa Collection Denmark’s rejse mod et mere stilrent og enkelt udtryk til det moderne hjem, har også gaveæskerne gennemgået en kærlig renovering med et skarpere udtryk. Det betyder, at du som kunde vil opleve skiftet løbende, afhængig af produkt og serie, hvilket vi håber på din forståelse for.

LIME & EUCALYPTUS

Fragrance candle – Lime & Eucalyptus White/Clear - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Glass

Fragrance candle – Lime & Eucalyptus White/Clear - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Glass

Fragrance oil, Refill – Cotton Blossom Clear - Oil/PP

Fragrance oil, Refill – Jasmine Pomegranate Clear - Oil/PP

340591 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 8 cm

340624 / 6 Pcs. H 13.5 cm Dia. 10.5 cm

341841 / 6 Pcs. 150 ml 8 months

341842 / 6 Pcs. 150 ml 8 months

2447900 Retail/VK EUR 11,95

25 hours

5 708760 66540 2

2479900 Retail/VK EUR 19,95

34 hours

5 708760 66541 9

AW2019

Fragrance oil – Thai Gardens White - Oil/Glass

Fragrance oil – Guava Fig Black - Oil/Glass

340652 / 6 Pcs. H 12 cm Dia. 5 cm 0,12 l

340653 / 6 Pcs. H 12 cm Dia. 5 cm 0,12 l

2489900 Retail/VK EUR 21,95

8 months

5 708760 55984 8

2489900 Retail/VK EUR 21,95

2453900 Retail/VK EUR 13,49

5 722003 41841 9

Fragrance oil – Lavender Lime Lilac - Oil/Glass

8 months

5 708760 55985 5

340654 / 6 Pcs. H 12 cm Dia. 5 cm 0,12 l 2489900 Retail/VK EUR 21,95

8 months

5 708760 55987 9

2453900 Retail/VK EUR 13,49

5 722003 41842 6

130


Fragrance candle, w. lid – White Tea Ginger White - Palm Oil/Glass/Metal

Fragrance candle, w. lid – Jasmine Vanilla Cream - Palm Oil/Glass/Metal

Fragrance candle, w. lid – Sandalwood Gardenia Caramel - Palm Oil/Glass/Metal

Fragrance candle, w. lid – Apricot & Peach Tea Orange - Palm Oil/Glass/Metal

340638 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

340643 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

340644 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

340650 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

2455900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 52595 9

2455900 Retail/VK EUR 13,95

45 hours

5 708760 52775 5

Fragrance candle, w. lid – Aqua & Freesia Grey - Palm Oil/Glass/Metal

Fragrance candle, w. lid – Coconut Lime Verbena Dusty green - Palm Oil/Glass/Metal

Fragrance candle, w. lid – Indonesia Teak Black - Palm Oil/Glass/Metal

340640 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

340645 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

340639 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

2455900 Retail/VK EUR 13,95

45 hours

5 708760 52592 8

2455900 Retail/VK EUR 13,95

45 hours

5 708760 52776 2

2455900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 52591 1

Fragrance candle, w. lid – Cucumber Blossom & WaterFragrance candle, w. lid – Lavender Honeysuckle Lilac - Palm Oil/Glass/Metal Turquoise - Palm Oil/Glass/Metal

340649 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

340646 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

2455900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 53710 5

2455900 Retail/VK EUR 13,95

45 hours

5 708760 52777 9

340642 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm 2455900 Retail/VK EUR 13,95

45 hours

5 708760 52594 2

Fragrance candle, w. lid – Champagne Rose - Palm Oil/Glass/Metal

Fragrance candle, w. lid – Water Lily & Rose Pink - Palm Oil/Glass/Metal

Fragrance candle, w. lid – Apple Cinnamon Red - Palm Oil/Glass/Metal

340651 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

340648 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

340641 / 6 Pcs. H 10 cm Dia. 9 cm

2455900 Retail/VK EUR 13,95

45 hours

5 708760 63373 9

2455900 Retail/VK EUR 13,95

45 hours

5 708760 53709 9

2455900 Retail/VK EUR 13,95

5 708760 53711 2

45 hours

Fragrance candle, w. lid – Cotton Blossom Ice blue - Palm Oil/Glass/Metal

45 hours

2455900 Retail/VK EUR 13,95

45 hours

45 hours

SCENTED OILS, CANDLES AND BATH

5 708760 52590 4

45 hours

5 708760 52593 5

131

2455900 Retail/VK EUR 13,95

45 hours


Lantern Nature/Clear - Bamboo/Glass

Lantern Nature/Clear - Bamboo/Glass

Lantern Nature/Clear - Bamboo/Glass

341011 / 6 Pcs. H 30 cm Dia. 25 cm

341012 / 4 Pcs. H 35 cm Dia. 29 cm

341013 / 2 Pcs. H 40 cm Dia. 37 cm

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65243 3

24169900 Retail/VK EUR 42,95

5 708760 65244 0

24279900 Retail/VK EUR 69,95

AW2019

Hurricane, w.handle Blue Grey/Natural - Ceramics

Hurricane, w.handle Blue Grey/Natural - Ceramics

Lantern, 3 pcs. Zinc/Dark grey - Iron

341248 / 4 Pcs. H 21 cm Dia. 17 cm

341247 / 4 Pcs. H 21 cm Dia. 17 cm

341572 / 2 Sets L 26.5 W 26.5 H 35 cm L 21,5 W 21,5 H 32 cm L 16,5 W 16,5 29,5 cm

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66493 1

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66492 4

24359900 Retail/VK EUR 85,95

5 708760 65245 7

5 708760 68551 6

132


Hurricane Nature/Clear - Bamboo/Glass

Hurricane, on base Nature/Clear - Bamboo/Glass

Hurricane, on base Nature/Clear - Bamboo/Glass

341126 / 2 Pcs. H 47 cm Dia. 28 cm

341124 / 2 Pcs. H 36.5 cm Dia. 29.5 cm

341123 / 2 Pcs. H 44.5 cm Dia. 35.5 cm

24259900 Retail/VK EUR 64,95

5 708760 66372 9

24349900 Retail/VK EUR 84,95

5 708760 66370 5

Lantern Nature/Clear - Bamboo/Glass

Lantern Nature/Clear - Bamboo/Glass

Lantern Nature/Clear - Bamboo/Glass

341599 / 2 Pcs. H 30 cm Dia. 21 cm

341598 / 2 Pcs. H 39 cm Dia. 25 cm

341597 / 2 Pcs. H 60 cm Dia. 28 cm

24229900 Retail/VK EUR 56,95

5 708760 68622 3

24289900 Retail/VK EUR 71,95

5 708760 68621 6

24469900 Retail/VK EUR 114,95 5 708760 68620 9

Hurricane, w. pattern, 3 ass. Sand/Clear/Antik - Metal/Glass

Hurricane, w. pattern, 2 ass. Sand/Clear/Antik - Metal/Glass

Hurricane, w. pattern, 2 ass. Sand/Clear/Antik - Metal/Glass

340855 / 12 Pcs. H 10 cm Dia. 10 cm

340776 / 8 Pcs. H 19 cm Dia. 13 cm

340777 / 8 Pcs. H 21 cm Dia. 15 cm

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 65437 6

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 63848 2

2487900 Retail/VK EUR 21,95

LANTERNS AND CHRISTMAS

5 708760 66375 0

5 708760 63849 9

133

24339900 Retail/VK EUR 84,95


AW2019

Lantern Brass/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern Brass/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern, w. strap Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern, w. strap Silver/Clear - Stainless steel/Glass

340164 / 6 Pcs. L 14 W 10 H 28 cm

340165 / 6 Pcs. L 18 W 14 H 37 cm

341476 / 6 Pcs. L 10 W 10 H 23 cm

341477 / 6 Pcs. L 14 W 14 H 39 cm

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 62354 9

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 62358 7

2483900 Retail/VK EUR 20,95

5 708760 66743 7

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66744 4

134


Lantern, w. strap Black/Clear - Metal/Glass

Lantern, w. strap Titanium/Smoky - Metal/Glass

Lantern, w. strap Titanium/Smoky - Metal/Glass

341474 / 6 Pcs. L 10 W 10 H 23 cm

341475 / 6 Pcs. L 14 W 14 H 39 cm

341406 / 12 Pcs. L 10 W 10 H 23 cm

341405 / 6 Pcs. L 14 W 14 H 39 cm

5 708760 66741 3

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66742 0

2489900 Retail/VK EUR 22,95

5 708760 67215 8

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 67214 1

135

2469900 Retail/VK EUR 17,95

LANTERNS AND CHRISTMAS

Lantern, w. strap Black/Clear - Metal/Glass


Lantern Black/Clear - Metal/Glass

Lantern Black/Clear - Metal/Glass

Lantern Black/Clear - Metal/Glass

340191 / 6 Pcs. L 10 W 10 H 26 cm

340192 / 6 Pcs. L 14 W 14 H 40 cm

340193 / 4 Pcs. L 18 W 18 H 52 cm

2469900 Retail/VK EUR 18,95

5 708760 62676 2

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 708760 62677 9

24179900 Retail/VK EUR 44,95

5 708760 62678 6

Lantern Titanium/Smoky - Metal/Glass

Lantern Titanium/Smoky - Metal/Glass

Lantern Titanium/Smoky - Metal/Glass

341404 / 12 Pcs. L 10 W 10 H 24 cm

341403 / 6 Pcs. L 15 W 15 H 35 cm

341402 / 4 Pcs. L 18 W 18 H 44 cm

2499900 Retail/VK EUR 24,95

5 708760 67213 4

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67212 7

24219900 Retail/VK EUR 54,95

5 708760 67211 0

AW2019

Lantern, w. strap Titanium/Smoky - Metal/Glass

Lantern, w. strap Titanium/Smoky - Metal/Glass

Lantern, w. strap Titanium/Smoky - Metal/Glass

341401 / 12 Pcs. L 10 W 10 H 21 cm

341400 / 6 Pcs. L 14 W 14 H 30 cm

341399 / 4 Pcs. L 18 W 18 H 39 cm

2489900 Retail/VK EUR 22,95

5 708760 67210 3

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67209 7

24199900 Retail/VK EUR 49,95

5 708760 67208 0

136


Lantern, w. strap Black/Clear - Metal/Glass

Lantern, w. strap Black/Clear - Metal/Glass

Lantern, w. strap Black/Clear - Metal/Glass

340197 / 6 Pcs. L 10 W 10 H 24 cm

340198 / 6 Pcs. L 14 W 14 H 39 cm

340199 / 4 Pcs. L 18 W 18 H 50 cm

24124900 Retail/VK EUR 31,95

5 708760 62683 0

24189900 Retail/VK EUR 47,95

5 708760 62684 7

Lantern Black/Clear - Metal/Glass

Lantern Black/Clear - Metal/Glass

Lantern Black/Clear - Metal/Glass

340024 / 12 Pcs. L 10 W 10 H 26 cm

340025 / 6 Pcs. L 15 W 15 H 40 cm

340026 / 4 Pcs. L 18 W 18 H 53 cm

2469900 Retail/VK EUR 17,95

5 708760 57415 5

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 57416 2

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 708760 57417 9

Lantern Titanium/Clear - Metal/Glass

Lantern Titanium/Clear - Metal/Glass

Lantern Titanium/Clear - Metal/Glass

340185 / 6 Pcs. L 10 W 10 H 26 cm

340186 / 6 Pcs. L 14 W 14 H 40 cm

340187 / 4 Pcs. L 18 W 18 H 52 cm

2487900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 62670 0

24149900 Retail/VK EUR 37,95

5 708760 62671 7

24219900 Retail/VK EUR 54,95

LANTERNS AND CHRISTMAS

5 708760 62682 3

5 708760 62672 4

137

2469900 Retail/VK EUR 18,95


AW2019

Lantern Black/Clear - Bamboo/Glass

Lantern Black/Clear - Bamboo/Glass

341612 / 6 Pcs. H 30 cm Dia. 25 cm

341613 / 4 Pcs. H 35 cm Dia. 29 cm

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68638 4

24169900 Retail/VK EUR 42,95

5 708760 68639 1

138


Lantern, w. strap Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern, w. strap Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern, w. strap Silver/Clear - Stainless steel/Glass

340194 / 6 Pcs. L 10 W 10 H 24 cm

340195 / 6 Pcs. L 14 W 14 H 39 cm

340196 / 4 Pcs. L 18 W 18 H 50 cm

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 62680 9

24219900 Retail/VK EUR 54,95

5 708760 62681 6

Lantern Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern Silver/Clear - Stainless steel/Glass

340188 / 6 Pcs. L 10 W 10 H 26 cm

340189 / 6 Pcs. L 14 W 14 H 40 cm

340190 / 4 Pcs. L 18 W 18 H 52.5 cm

2482900 Retail/VK EUR 22,95

5 708760 62673 1

24139900 Retail/VK EUR 34,95

5 708760 62674 8

24219900 Retail/VK EUR 54,95

5 708760 62675 5

Lantern Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern Silver/Clear - Stainless steel/Glass

340027 / 6 Pcs. L 10 W 10 H 26 cm

340028 / 6 Pcs. L 15 W 15 H 40 cm

340029 / 4 Pcs. L 18 W 18 H 53 cm

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 708760 57418 6

24119900 Retail/VK EUR 29,95

5 708760 57419 3

24179900 Retail/VK EUR 44,95

LANTERNS AND CHRISTMAS

5 708760 62679 3

5 708760 57420 9

139

2479900 Retail/VK EUR 19,95


AW2019

Vase Brown - Glass

Vase Clear - Glass

Figure, Candlestick Gold - Polyresin

341722 / 8 Pcs. H 12.5 cm Dia. 10 cm

340881 / 6 Pcs. H 20 cm Dia. 14.5 cm

341795 / 2 Pcs. L 24 W 24 H 25 cm

2447900 Retail/VK EUR 11,95

5 722003 41722 1

2467900 Retail/VK EUR 16,95

5 708760 64837 5

24159900 Retail/VK EUR 39,95

5 722003 41795 5

140


Vase Multicolor - Glass 341716 / 6 Pcs. H 15 cm Dia. 11 cm 2469900 Retail/VK EUR 17,95

5 722003 41716 0

Vase Multicolor - Glass 341717 / 6 Pcs. H 20 cm Dia. 15 cm

Figure, 2 ass. Green - Polyresin

Figure, 2 ass. Green - Polyresin

Figure, 2 ass. Green - Polyresin

340975 / 24 Pcs. L 9 cm Dia. 5 cm

340974 / 12 Pcs. L 13 cm Dia. 8 cm

340973 / 4 Pcs. L 26 cm Dia. 15 cm

2418900 Retail/VK EUR 4,49

5 708760 65137 5

2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 65136 8

24139900 Retail/VK EUR 34,95

LANTERNS AND CHRISTMAS

5 722003 41717 7

5 708760 65135 1

141

2489900 Retail/VK EUR 22,95


Vase Grey - Glass

Vase Grey - Glass

Figure Gold - Polyresin

341714 / 6 Pcs. H 16 cm Dia. 15 cm

341715 / 4 Pcs. H 21 cm Dia. 20 cm

341796 / 2 Pcs. L 19 W 11 H 33 cm

2479900 Retail/VK EUR 19,95

5 722003 41714 6

24109900 Retail/VK EUR 27,95

5 722003 41715 3

24129900 Retail/VK EUR 32,95

5 722003 41796 2

AW2019 142


Christmas ball Grey/Antik - Glass

341036 / 24 Pcs. H 8 cm Dia. 8 cm

341037 / 16 Pcs. H 11 cm Dia. 11 cm

341038 / 12 Pcs. H 13 cm Dia. 13 cm

2423900 Retail/VK EUR 5,99

5 708760 63189 6

2434900 Retail/VK EUR 8,59

5 708760 63193 3

2442900 Retail/VK EUR 10,95

LANTERNS AND CHRISTMAS

Christmas ball Grey/Antik - Glass

5 708760 63197 1

143

Christmas ball Grey/Antik - Glass


Decor, Spruce Green - PP 341411 / 8 Pcs. L 79 W 22 cm 2449900 Retail/VK EUR 12,95

5 708760 67160 1

Decor, Spruce Green - PP 341412 / 8 Pcs. L 94 W 22 cm 2447900 Retail/VK EUR 11,95

5 708760 67161 8

AW2019

Decor, Spruce Green - PP 341413 / 12 Pcs. L 94 W 18 cm 2423900 Retail/VK EUR 5,95

5 708760 67162 5

144


Decor, Snowberry Brown - PP 341781 / 12 Pcs. L 38 W 10 H 83 cm 2442900 Retail/VK EUR 14,95

5 722003 41781 8

Decor, Plum Green/Brown - PP 341415 / 12 Pcs. L 86 W 15 cm 2439900 Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67266 0

Decor, Eucalyptus Green/Brown - PP 341416 / 12 Pcs. L 71 W 10 cm

Decor, Flower, 3 ass. Dark rose/Rose/Blue/Green/Brown - PP 341414 / 12 Pcs. L 55 W 15 cm 2434900 Retail/VK EUR 8,95

LANTERNS AND CHRISTMAS

5 708760 67267 7

5 708760 67265 3

145

2427900 Retail/VK EUR 6,95


LED candle w. remote control, w. moving flame, 3 pcs. White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer, w. moving flame, 2 pcs. White - PP - LED

LED dinnercandle w. timer, w. moving flame, 2 pcs. White - Paraffin/PP - LED

341287 / 6 Sets H 15 cm Dia. 7.5 cm H 12,5 cm Dia. 7,5 cm H 10 cm Dia. 7,5 cm

341290 / 12 Sets H 7 cm Dia. 4 cm

341288 / 12 Sets H 22.5 cm Dia. 2.1 cm

Timer No / 3 x AAA/Remote1 x CR2032 Batteries (incl.)

Timer Nej / 1 x CR2032 Batteries

Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AAA Batteries

24109900 Retail/VK EUR 27,95

2434900 Retail/VK EUR 8,95

2464900 Retail/VK EUR 15,95

5 708760 66939 4

5 708760 67539 5

5 708760 66233 3

LED candle w. timer, w. moving flame White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer, w. moving flame White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer, w. moving flame White - Paraffin/PP - LED

341284 / 12 Pcs. H 10 cm Dia. 7 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries 2434900 Retail/VK EUR 8,95 5 708760 66235 7

341285 / 12 Pcs. H 12 cm Dia. 7 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries 2439900 Retail/VK EUR 9,95 5 708760 66236 4

341286 / 12 Pcs. H 15 cm Dia. 7 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries 2443900 Retail/VK EUR 10,95 5 708760 66237 1

• 5 Watt Bluetooth loudspeaker • IP44 approved • Approved for outdoor use • Charge w. 1,5 m USB-kabel (incl.)

AW2019

LED candle w. timer, w. moving flame, in glass White/Clear - Paraffin/Glass - LED

LED candle w. timer, w. moving flame, in glass White/Clear - Paraffin/Glass - LED

LED candle w. timer, w. moving flame, in glass White/Clear - Paraffin/Glass - LED

LED lamp, w. speaker White/Brown - PE/Abs - LED

341601 / 12 Pcs. H 10 cm Dia. 7.5 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/ 16 hours OFF / 2 x AA Batteries 2449900 Retail/VK EUR 11,95 5 708760 68628 5

341602 / 12 Pcs. H 12 cm Dia. 7.5 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/ 16 hours OFF / 2 x AA Batteries 2454900 Retail/VK EUR 13,95 5 708760 68629 2

341603 / 12 Pcs. H 15 cm Dia. 7.5 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/ 16 hours OFF / 2 x AA Batteries 2469900 Retail/VK EUR 16,95 5 708760 68630 8

341623 / 2 Pcs. H 26.5 cm Dia. 17.5 cm

24409900 Retail/VK EUR 99,95

5 708760 68688 9

146


FROZEN LED Decor, w. 20 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

STAR LED Decor, w. 20 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

STAR LED Decor, w. 40 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

340298 / 12 Pcs. L 220 cm Dia. 1,5 cm

340301 / 12 Pcs. L 220 cm Dia. 1 cm

340305 / 12 Pcs. L 420 cm Dia. 1 cm

30 cm to battery 20 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries / Volt Indoor

30 cm to battery 20 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries / Volt Indoor

30 cm to battery 40 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries / Volt Indoor

2459900 Retail/VK EUR 14,95

2432500 Retail/VK EUR 7,95

2449900 Retail/VK EUR 12,95

5 708760 63232 9

5 708760 63235 0

5 708760 63240 4

DIAMOND LED Decor, w. 40 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white 340304 / 12 Pcs. L 420 cm 30 cm to battery 40 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries / Volt Indoor

ICICLE LED Decor, w. 20 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

DIAMOND LED Decor, w. 20 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

DIAMOND LED Decor, w. 100 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

340315 / 12 Pcs. L 315 H 11 cm Dia. 1 cm

340300 / 12 Pcs. L 220 cm Dia. 0.5 cm

340314 / 12 Pcs. L 1.020 cm Dia. 0.5 cm

30 cm to battery 20 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries / Volt Indoor

30 cm to battery 20 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries / Volt Indoor

30 cm to battery 100 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries / Volt Indoor

2449900 Retail/VK EUR 12,95

2435000 Retail/VK EUR 7,95

2489900 Retail/VK EUR 21,95

5 708760 63251 0

5 708760 63234 3

LANTERNS AND CHRISTMAS

5 708760 63239 8

5 708760 63250 3

147

2439900 Retail/VK EUR 9,95


AW2019

148


E-SHOP

DK Du kan som kunde hos Villa Collection Denmark bestille dine varer 24/7. Den brugervenlige E-shop guider dig gennem hele kollektionen fordelt på enten kategori, serie, materiale eller farve, hvilket gør den nem og tilgængelig, uanset om du skal bruge en hel kategori eller blot søger en bestemt artikel. Såfremt du har brug for login til E-shoppen, står vores kundeservice klar til at hjælpe dig via mail: info@fh-as.dk. Shoppen er kun til brug for forhandlere, ikke privat personer.

NL Als klant van Villa Collection Denmark kun je 24/7 bestellen! De gebruikersvriendelijke E-shop handleiding leidt je door de complete collectie met filters op onder meer categorie, serie, materiaal of kleur die het makkelijker en toegankelijker maken wanneer je bijvoorbeeld op zoek bent naar een specifiek artikel of bepaalde categorie. Wanneer je je login nodig bent stuur dan a.u.b. even een email naar: info@ fh-as.dk. De E-shop is niet toegankelijk voor particulieren.

The e-Shop is not open to private consumers.

Nel caso in cui abbiate bisogno di effettuare il login all’e-Shop, vi chiediamo di contattare info@fh-as.dk.

FR En tant que client Villa Collection Danemark, vous pouvez commander 7/7j et 24/24h. Le e-shop simple et facile d’utilisation vous guidera à travers l’ensemble de sa collection. Vous pourrez effectuer des recherches par catégorie, série, matériel ou couleur facilitant ainsi l’accès aux articles que vous aurez sélectionnés.

L’e-Shop non è aperto ai privati.

Pour vous connecter au e-shop, contacter info@fh-as.dk. Le e-shop n’est pas accessible aux particuliers.

DE Du kannst als Kunde/Kundin bei Villa Collection Denmark deine Bestellung rund um die Uhr machen. Unser freundliche E-Shop leitet Ihnen durch die komplette Kollektion verteilt auf Kategorie, Serie, Material, oder Farbe. Es macht die Seite einfach und zugänglich egal ob du nach eine bestimmte Kategorie oder nur ein Artikel suchst. Brauchst du ein Login für die E-Shop, steht unser Kundendienst bereit hier: info@fh-as.dk.

E-SHOP

If you need login to the e-Shop pleace contact info@fh-as.dk.

IT Come cliente di Villa Collection Denmark è possibile ordinare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’e-Shop di facile utilizzo vi guiderà attraverso l’intera collezione per categoria, serie, materiale o colore, rendendo il tutto facile e accessibile, sia che abbiate bisogno di un’intera categoria o che stiate cercando un articolo nello specifico.

Der Onlineshop ist nur für Händler und nicht für die Endverbraucher zugänglich. 149

EN As a customer at Villa Collection Denmark you can order 24/7. The userfriendly e-Shop guides you through the entire collection by either category, series, material or color – making it easy and accessible, whether you need an entire category or just looking for a specific item.


HEADQUARTERS

F&H of Scandinavia A/S

Brand Manager

PR

Social Media Coordinator

Villa Collection Denmark

Hanne Skaarup

Malene Yding

Mette Østergaard Gudiksen

Gl. Skivevej 70

has@fh-as.dk

may@fh-as.dk

mgu@fh-as.dk

DK-8800 Viborg

M + 45 25 60 12 62

M + 45 21 57 37 67

T +45 88 16 76 54

T + 45 89 28 13 00 F + 45 89 28 13 01 www.villacollectiondenmark.dk

DENMARK

NORWAY

Austria

Germany

Sales Manager

F&H of Scandinavia A/S

Frost International

Key Account

Anni Terpager Hansen

Trollåsveien 34

Stefanie Bleil

Thomas Dolon

ate@fh-as.dk

NO-1414 Trollåsen

s.bleil@frost-international.at

dolon@dolon.de

T + 45 89 28 13 45

post@fh-as.no

+43 699 1505 5006

T +49 (0) 2642 / 40 37 23

M + 45 24 28 10 02

T +47 4000 5988

Sales Coordinator

Sales Manager

Bente Sander Hansen

Christina Holme

bsh@fh-as.dk

cho@fh-as.no

T + 45 89 28 16 53

Alinterior Oy

Germany: PLZ 00-09

Alina Kallio

Thomas Müller

alina@alinterior.fi

mueller-bernsdorf@t-online.de

T +47 97126032

+ 358 40 866 8688

Tel.: + 49 (0) 3723629743

SWEDEN

Belgium/Luxembourg

M + 45 22 69 52 00 Sales Coordinator Jane Skaarup js@fh-as.dk T +45 89 28 13 46 Sales Jylland Mette Berg mbe@fh-as.dk M + 45 22 14 72 11 Sales Jylland Rikke Bank rbn@fh-as.dk M+ 45 24 40 98 30

M +49 0151 1577 66 22 Baltic

F&H of Scandinavia AB

Mob.: + 49 (0) 1758577138 Fax: + 49 (0) 3723629741

Broos Trading BVBA Wim Declerck

Germany: PLZ 20-29, 31 & 38

info@broostrading.be

Gerolf Karwen

Tel.: + 32 92207567

info@karwen.de

Mob.: + 32 475 495636

Tel.: +49 (0) 4101 696 7877

Fax: + 32 92204104

Mob.: +49 (0) 177 337 4203

Czech Republic/Slovakia

Germany: PLZ 32-37, 39 & 40-67

BAKLY s.r.o.

Thomas Dolon

Martin Hanzely

dolon@dolon.de

mhanzely@bakly.cz

Tel.: +49 (0) 2642 / 40 37 23

Tel.: +420 481 540 535

Mob.: +49 0151 1577 66 22

EXPORT

Mob.: +420 777 037 627

Fax: +49 (0) 2642 / 40 29 76

Head of Sales Export

Fax: +420 481 540 535

Kanalvägen 18, 5tr SE-194 61 Upplands Väsby info@fh-ab.se T +46 8446 3344 Sales Manager Ingela Lydén ily@fh-ab.se T +46 72320 2707

Germany: PLZ 70-79,80,81,85,88,89

Charlotte Huitfeldt Krath Sales Sjælland/Fyn

chk@fh-as.dk

Finland

Diane Markert

Dorthe Juhl Nielsen

Tel.: + 45 89 28 13 83

Alinterior Oy

diane@markert-handelsagentur.com

djn@fh-as.dk

Mob.: + 45 29 67 70 94

Alina Kallio

T +49 89 50 0028 02

alina@alinterior.fi

M +49 160 97 5059 83

M + 45 22 14 72 12 Export Manager Sales Sjælland

Kim Dybdal Madsen

Claus Geer Krogh

+ 358 40 866 8688 Germany – PLZ 82-84,86-87, 90-99

AW2019

kdm@fh-as-dk

France

Handelsvertretung EWH

ck@fh-as.dk

Tel.: + 45 88 16 76 51

Idéco Paris

Jürgen Schultz

M + 45 22 98 1796

Mob.: +45 21 60 12 32

Regis Vidal

SchultzJ.weiden@t-online.de

info@idecoparis.com

T +49 0961/36170

Customer Service Head Office

Tel.: + 33 1 42011969

M +49 0171/7753161

DACH: Michelle Poulsen /

Fax: + 33 1 42012196

+45 8816 7659 / mip@fh-as.dk OTHER: Rikke Amstrup / +45 88 16 76 52 / ram@fh-as.dk

150


Customer Service Denmark T +45 89 28 13 13 ordre@fh-as.dk

Greece

Japan

UK

Mary Tsakarelidou

Shikama International Inc.

MISTRAL BRANDS LTD.

maryb@m-m.gr

Kimiko Sakai

John Bott

Tel.: +30 210 9851478

kimi@shikama-intl.co.jp

john.bott@mistralbrands.co.uk

Mob.: +30 6944 535454

T. +81 436 92 5225

Tel.: +44 (0) 1264 336829

Fax: +30 210 9824839

F. +81 436 92 5201

Mob.: +44 (0) 7808 570999

M. +81 90 4249 7435

Fax: +44 (0) 1264 310877

Bridg BV

Malta

Middle East

Geert Wemmenhove

Rausi Co. Ltd.

Regional Office

info@bridg.nl

Julian Rausi

Sami Doumit

Tel.: + 31 528 37 3225

julian@rausi.com.mt

Mail: salesmiddleeast@fh-as.dk

Mob.: + 31 6212 10443

Tel.:+356 2144 5654

Mob.: +961 70 411717

Holland

Fax: + 31 847 317430 Mexico Ireland

CS IM Productos

Rossmore Agencies

Ana G. Hernรกndez Briones

John Murphy

Ana.g.hernandez@cs-im.com

rossmoreagencies@gmail.com

Tel.: +52 55 55401910

Tel: +353 87 2640 065

Mob.: +52 1 55 1821 6235

Israel

Portugal

Tirador Ltd.

LUIS FILIPE SANTOS & LUZIO, LDA

Havier Epelbon

lfsantos@mail.telepac.pt

havi@tirador.co.il

Tel: +351 21 8484308/10

Tel.: +972 8 6309000

Fax: +351 21 8484309

Mob: +972 54 4567111 Fax: +972 8 6322702

Spain/Andorra Estilo Nordico

Italy

T: +34 93 200 6986, +34 93 348 3310

MVH Srl

info@estilonordico.com

Tel.: + 39 035 210517 Mob.: + 39 34955 25041 Fax.: + 39 035 4122056

Switzerland Jamei AG verkauf@jamei.ch Tel.: +41 (62) 889 80 80 Fax: +41 (62) 889 80 32 CONTACT

info@mvh.it

151

Gabriele Massa


Sales and delivery terms Questions regarding our sales and delivery terms can be put forward to our Customer Service Department at info@fh-as.dk.

Verkaufs- und Zahlungsbedingungen Fragen zu den Verkaufs- und Zahlungsbedingungen erhalten Sie bei unserem Kundendienst an mip@fh-as.dk oder +45 88 16 76 59.

Complaints Complaints must be notified within 8 days from receipt of goods.

Reklamationen Reklamationen der Käufer müssen innerhalb von 8 Tagen nach Wareneingang bei uns schriftlich oder telefonisch gemeldet werden.

Reservation There might be some products in this catalogue which cannot be purchased by some countries and/or stores. We reserve our position on pictures/ misprint, delivery failure and goods out of stock and considerably large changes in taxes, rates of exchange and price increases.

Brown box w. label

Bulb not incl.

Vorbehalt Einige Produkte aus dem Katalog sind in einzelnen Ländern oder Geschäften nicht zu bestellen. Vorbehalt für Bild/Druckfehler, Liefersperre, ausverkaufte Waren und wesentliche Änderungen in den Wechselkursen.

HAND DECORATED unique item

Salgs- og leveringsbetingelser Spørgsmål vedr. salgs- og leveringsbetingelser rettes til kundeservice på info@fh-as.dk. Reklamation Reklamation fra købers side skal, for at være rettidig, ske senest 8 dage fra varens modtagelse. Forbehold Der kan i kataloget forekomme produkter, som ikke sælges til enkelte lande og butikker. Der tages forbehold for billed-/trykfejl, leveringssvigt og udsolgte varer, væsentlige ændringer i valutakurser og afgifter, samt eventuelle prisændringer.

Handmade article

Color and surface may vary

Giftbox

With movable flame

White box

Transformer Product description Color - Material

PET box

Cord not incl. Article no. / Colli

Sleeve

Dimensions

Indoor use

Figure, Head Dark grey - Cement 341812 / 2 Pcs. L 17 W 18 H 30 cm 24129900 Retail/VK EUR 32,95

Clear polybag Outdoor use

Retail Packaging

5 722003 41812 9

Hang card NOT dishwasher safe

Batteries are not included in the battery operated products unless otherwise mentioned.

Water resistant

Villa Collection Denmark @villacollectiondenmark

Idea, decoration and layout Villa Collection Denmark Photographer

Villa Collection Denmark

AW2019

Villa Collection Denmark AW 2019 EUR 10225

5 722000 10225 0

Gert Laursen, Skive and Villa Collection Denmark

152


Villa Collection Denmark ∙ Gl. Skivevej 70 ∙ DK-8800 Viborg ∙ Denmark ∙ Tel. +45 89 28 13 00 ∙ Fax + 45 89 28 13 01 www.villacollectiondenmark.com ∙ info@villacollection.dk

Profile for F&H of Scandinavia

EXP: Villa Collection Catalogue AW19 (EUR)  

EXP: Villa Collection Catalogue AW19 (EUR)  

Profile for fogh