Page 1

SPRING SUMMER TWENTY NINETEEN

EUR


CONTENTS / INDHOLD 003 Trends / Tendenser . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 006 Living, rugs and pillows / Living, tæpper og puder . . . . . . . . . . . . . . . . . . 008 Lanterns & LED / Lanterner & LED . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Gourmet / Gourmet . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130 Storing and wellness / Opbevaring og wellness . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 142 Scented oils and candles / Duftolier og –lys . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 166 E-shop / E-shop . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 189 Contact / Kontakt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 190 Sales and delivery terms / Salgs- og leveringsbetingelser ������������������������� 192 Welcome / Velkommen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

How to read product information in the catalogue / Produktinformationsopbygning i kataloget

002


Velkommen

Today, Danish cosiness tops the trend barometer all over the world. As a concept, cosiness knows no boundaries either. Instead it influences all aspects of modern life from food to fashion, interior and design and it only takes a few well-chosen products to create that Scandinavian effortlessness and authenticity, we all have a taste for today.

Netop nu topper dansk hygge trendbarometeret over hele verden. Som begreb kender hygge heller ingen grænser, men præger alle aspekter af moderne livsstil fra mad og mode til interiør og indretning. Fælles for det hele er, at få velvalgte produkter er nok til at skabe den særlige skandinaviske skødesløshed og ægthed, alle ønsker en bid af i dag.

Villa Collection Denmark is dedicated to exactly this type of atmosphere design – and to Nordic Living with an international touch.

Villa Collection Denmark er dedikeret til netop denne form for atmosfæredesign – og til Nordic Living med et internationalt tvist.

Each season, we present a hand-picked universe of our own designs and carefully selected items creating a unique range of modern interior design. This spring we are guided by Sympathy and Classic Elegance – two strong design themes offering new and highly decorative ways of interpreting and staging Danish cosiness with an eye on modern times.

Hver sæson præsenterer vi et håndplukket univers af egne design og nøje udvalgte produkter, der tilsammen skaber et unikt sortiment til moderne boligindretning. Det gælder også dette forår, hvor trendtemaerne Sympathy og Classic Elegance præsenterer nye, dekorative måder at fortolke og iscenesætte hyggen på med blik for den tid, vi lever i.

Villa Collection Denmark brings creativity, femininity and Nordic DNA to life.

Villa Collection Denmark sætter kreativiteten, det feminine og det nordiske DNA på designformel.

003

Welcome


We strive to combine trend, lifestyle, quality and price – offering a contemporary Scandinavian feeling with international vibe.

Commercializing bespoke craftmanship items and a handmade look.

We see ourselves as curators of an effortless coziness – easily transforming any home into a trendy and casual living space.

004


Scandinational interior in the era of hygge

Scandinational indretning i hyggens æra

In a world, most people consider a global village, Villa Collection Denmark is the link between the desirable Scandicool lifestyle and the international trends of time. Today, Danish “cosiness” is a mega trend with no sign of slowing down and we consider it our finest job to select, interpret and present the ultimate range of contemporary interior design to Danish as well as international homes.

I en verden, de fleste opfatter som en global landsby, er Villa Collection Denmark bindeleddet mellem den eftertragtede Scandicool livsstil og tidens internationale strømninger. Netop nu er ”hygge” en megatrend uden tegn på afmatning og vi ser det som vores fornemmeste opgave at udvælge, fortolke og præsentere detultimative sortiment af boligindretning, der sætter trenden på designformel til såvel danske som internationale hjem.

However, being “Scandinational” can be difficult in a time of everchanging trends and a multiplicity of materials.

At indrette i Scandinational stil kan dog være svært i en tid med skiftende strømninger og materialemangfoldighed.

Therefore, Villa Collection Denmark is dedicated to making it as easy and uncom-plicated as possible for you and your customers to invest in trend-driven design and build a unique universe around every zone of the home – without compromising on the details and materials found in quality products.

Derfor er Villa Collection Denmark dedikeret til at gøre det så enkelt og ukompliceret for dig og dine kunder at investere i trenddrevet design og skabe et unikt univers i hver af hjemmets zoner – endda uden at gå på kompromis med de detaljer og materialer, man kan finde i kvalitetsprodukter.

We respect craftmanship and always strive to offer inter or with a handcrafted look, as it symbolizes a passionate approach to design, that most people gladly let into their heart – and their home.

Vi hylder nemlig håndens værk og interiør med et håndlavet look, da det symboliserer en passioneret tilgang til design, de fleste gerne lukker ind i deres hjerte – og deres hjem.


Sympathy Modern society is a global village with benefits as well as challenges. People are different and instead of seeking conflict and confrontation, time has come to live as brothers and acknowledge universal human values.

Det moderne samfund er en global landsby med alt, hvad dertil hører. Mennesker er ikke ens og i stedet for at søge konflikten og konfrontationen indbyder tiden nu til forbrødring og respekt for almenmenneskelige værdifællesskaber.

The concept of tribe also affects modern interior making the home a sanctuary, where we regain our mental energy among sympathetic shapes and colors, that ooze tranquility and boost our wellbeing.

Det gælder også i indretningen, hvor vi søger mod hjemmet og lader mentalt op blandt sympatiske former og farver, der udstråler ro og booster vores velbefindende.

Sympathy is a design theme dedicated to comfort design drawing inspiration from near and far, the timeless and the top trendy. The basic materials of the collection all have longevity and are mostly those of nature’s own – kilim, ceramics, leather, linen, marble and wood – forming a spiritual home with the help of organic colors such as chocolate brown, pine green and earthy red.

Designtemaet Sympathy er dedikeret til comfort design og trækker på inspiration fra nær og fjern, det tidløse og det topaktuelle. Grundmaterialerne har lang levetid og hentes overvejende i naturen, hvor kelim, keramik, læder, hør, marmor og træ inspirerer til en spirituel bolig med organisk farvesætning fra chokoladebrun til grangrøn og leret rød.

Classic Elegance In an age of fake news, we embrace authenticity and sincerity more passionately than ever. The classic and familiar no longer come across as boring but as safe and honest – making the ordinary attractive and trendy when interpreted with an eye on modern aesthetics.

I en tidsalder karakteriseret af fake news har det autentiske og substantielle fået ny magt og positiv betydning. Det klassiske og velkendte opfattes ikke længere som kedeligt, men som trygt og ærligt – og det ordinære bliver omsorgsfuldt og trendy, når det fortolkes med blik for moderne æstetik.

As a design theme, Classic Elegance embraces the longing of times towards all things real with a touch of 1920s art deco, that makes the style elegant and graphic. The color scheme explores beautiful basics such as neutral white and shades of grey, while adding glamour with deep orange, copper brown and soft sky blue.

Designtemaet Classic Elegance omfavner tidens længsel efter alt ægte og tilsætter samtidig et anstrøg af 20’ernes art deco, der gør stilen elegant og grafisk. Farvekortet går på opdagelse i smukke basisneutraler som hvid og varianter af grå, der brydes glamourøst af intens orange, kobberbrun og blød himmelblå.

The look is commercial, yet innovative and filled with inviting materials of rich texture, that turn simple designs into elegant interior that calms the eye as well as the mind.

Stilen er kommerciel, men nyskabende og inviterer indenfor med materialer fulde af tekstur, der forvandler det ekstremt enkle til elegant interiør med ro for øjet og sjælen.

SS2019 006


007


Chair

Lamp

482125 L59xW44xH83 cm

491017 D32xH24 cm

Flowerpot, Head Grey - Cement

Vase Grey/Green - Ceramic

Vase Grey/Sand - Ceramic

Vase Grey/Offwhite - Ceramic

491321 / 4 pcs. L19xW19xH22,5 cm

482010 / 6 pcs. D10,5xH15,5 cm

482011 / 6 pcs. D10,3xH10,2 cm

482012 / 6 pcs. D8,5xH9,2 cm

Retail/VK EUR 31,95

5 708760 68716 9

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66948 6

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 66949 3

Retail/VK EUR 5,49

5 708760 66950 9

008


491031 / 4 pcs. D11xH26 cm

491030 / 6 pcs. D10,5xH13 cm

Retail/VK EUR 32,95

5 708760 68409 0

Retail/VK EUR 21,95

Vase, 3 ass. White/Green/Rose - Stoneware

Flowerpot, Head Cream - Stoneware

491099 / 12 pcs. D6,5xH10 cm D5xH14,6 cm D5,5xH12,5 cm

491080 / 4 pcs. L17,5xW16xH18,6 cm

Retail/VK EUR 7,99

5 708760 68465 6

Retail/VK EUR 29,95

Vase, 3 pcs. Grey - Glass

Vase Grey/Blue - Ceramic

482095 / 6 sets D6,6xH12 cm D3,5xH15 cm D6,6xH18 cm

482018 / 4 pcs. D19xH22 cm

Retail/VK EUR 36,95

5 708760 67119 9

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68408 3

5 708760 68448 9

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase Grey - Glass

5 708760 66956 1 009

Vase Grey - Glass


Vase Brown - Glass 491167 / 6 pcs. D15xH15 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68563 9

Figure, w. lid Grey - Polyresin

Figure, w. lid Grey - Polyresin

482070 / 6 pcs. D12xH10 cm

472637 / 4 pcs. D18xH17,5 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 67082 6

Retail/VK EUR 32,95

Figure, w. lid Brown - Polyresin

Figure, w. lid Brown - Polyresin

491207 / 6 pcs. D12xH10 cm

491208 / 4 pcs. D18xH17,5 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68617 9

Retail/VK EUR 32,95

5 708760 65161 0

5 708760 68618 6

010


Basket, Table, 3 pcs.

481281 L170xW130 cm

482127 D35xH42,5 cm D30xH35 cm D25xH30 cm

Vase Offwhite/Sand/Black - Dolomite

Vase Offwhite/Cream/Black - Dolomite

Vase Offwhite/Brown/Black - Dolomite

Figure, Head Brown - Dolomite

482075 / 8 pcs. D7xH20,5 cm

482077 / 8 pcs. D14xH8 cm

482076 / 8 pcs. D11xH12 cm

482081 / 6 pcs. L11,5xW11,5xH18,5 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67103 8

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 67105 2

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 67104 5

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 67109 0

011

Blanket

LIVING, RUGS AND PILLOWS

PATTERN & COLOUR


Vase White/Black - Ceramic

Vase White/Black - Ceramic

Rugs Black/White - PVC

Stool, Rustic Offwhite/Brown - Cement

491107 / 6 pcs. D11xH20 cm

491108 / 4 pcs. D16,5xH24,5 cm

491345 / 2 pcs. L140xW70 cm

491320 / 2 pcs. D33,5xH48 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68474 8

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 68475 5

Retail/VK EUR 85,99

5 708760 68732 9

Retail/VK EUR 114,95 5 708760 68715 2

012


Shelf Black - Metal

482041 / 8 pcs. D11xH12,3 cm

482040 / 6 pcs. D13,7xH21,6 cm

491057 / 3 pcs. L49,5xW8xH26 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67043 7

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67042 0

Retail/VK EUR 42,95

Flowerpot Black - Metal

Flowerpot Black - Metal

Watering can Black - Metal

491052 / 4 pcs. L34xW18xH36 cm

491053 / 2 pcs. L51xW25xH51,5 cm

491054 / 4 pcs. L35,7xW14xH18,2 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68426 7

Retail/VK EUR 64,95

5 708760 68427 4

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68431 1

5 708760 68428 1

Flowerpot Charcoal grey - Stoneware

Flowerpot Charcoal grey - Stoneware

Flowerpot Charcoal grey - Stoneware

491287 / 6 pcs. D15xH15 cm

491286 / 4 pcs. D20xH20 cm

491285 / 2 pcs. D25,5xH25 cm

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68691 9

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68690 2

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68689 6

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase Offwhite - Ceramic

013

Vase Black - Ceramic


014


Figure, Ball White - Ceramic

491100 / 2 pcs. D32xH41 cm

491105 / 12 pcs. D10,5xH10 cm

491106 / 6 pcs. D14xH13,5 cm

Retail/VK EUR 139,95 5 708760 68467 0

Retail/VK EUR 9,95

Flowerpot White - Ceramic

Flowerpot White - Ceramic

Vase White - Ceramic

491101 / 6 pcs. D14xH14 cm

491102 / 4 pcs. D17,5xH16,5 cm

491109 / 4 pcs. D17xH24,5 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68468 7

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68472 4

5 708760 68469 4

Retail/VK EUR 18,95

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 68473 1

5 708760 68840 1

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Figure, Ball White - Ceramic

015

Floor vase White/Natural - Ceramic


LOOK OUT

The trendy ”Look Out” cement series adds playful pieces to your home design.

016


Figure, Head Brown - Dolomite 482081 / 6 pcs. L11,5xW11,5xH18,5 cm

5 708760 67109 0

Flowerpot, Head Grey - Cement

Figure, Head Grey - Cement

Figure, Head, 3 ass. Brown/Offwhite/Grey - Cement

491321 / 4 pcs. L19xW19xH22,5 cm

482423 / 2 pcs. L18,5xW19,5xH30 cm

482420 / 12 pcs. L8,5xW8,5xH15 cm

5 708760 68716 9

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67523 4

Retail/VK EUR 9,95

Figure, Head Grey - Cement

Figure, Head Dark grey - Cement

Figure, Head Brown - Cement

491375 / 4 pcs. L16xW18xH23 cm

482421 / 4 pcs. L16xW18xH23 cm

482422 / 4 pcs. L16xW18xH23 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68780 0

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67522 7

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67521 0

5 708760 67611 8

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Retail/VK EUR 31,95

017

Retail/VK EUR 19,95


SHADES OF GREY

Vase White - Ceramic

Vase White - Ceramic

Vase light grey - Ceramic

Vase Dark grey - Ceramic

491001 / 6 pcs. D16xH19,5 cm

491000 / 4 pcs. D17,5xH25 cm

491003 / 6 pcs. D16xH19,5 cm

491002 / 4 pcs. D17,5xH25 cm

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 68257 7

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68256 0

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 68259 1

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68258 4

018


Bulb not incl.

Lamp w. shade, E27 / 200-240 Volt / Max. 60 Watt Bluegreen - Ceramic/Polyester

Lamp w. shade, E27 / 200-240 Volt / Max. 60 Watt Aqua - Ceramic/Polyester

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Aqua - Ceramic/Polyester

Clock Grey - Cement - LED

481320 / 4 pcs. D15xH45 cm

481321 / 4 pcs. D15xH46 cm

481322 / 6 pcs. D8,5xH12,5 cm

482310 / 4 pcs. D30xH3,5 cm 1xAA Battery

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66472 6

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66473 3

Tile, 4 ass. Grey/Black - Cement

Jar, w. lid Grey/Blue - Cement/Ceramic

Jar, w. lid Grey/Blue - Cement/Ceramic

491322 / 12 pcs. L10xW10xH1,3 cm

482020 / 12 pcs. D9,4xH5,5 cm

482019 / 6 pcs. D12,4xH8 cm

Retail/VK EUR 3,95

5 708760 68717 6

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 66958 5

Retail/VK EUR 9,95

Figure, f. mounting, Giraffe Grey - Porcelain

Figure, f. mounting, Elephant Grey - Porcelain

482051 / 4 pcs. L17xW22xH24 cm

482053 / 4 pcs. L24,2xW19,5xH26,7 cm

482050 / 4 pcs. L24xW20,3xH22,5 cm

5 708760 67063 5

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 67065 9

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 67327 8

5 708760 66957 8

Figure, f. mounting, Rhinoceros Grey - Porcelain

Retail/VK EUR 42,95

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67062 8

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 66471 9

019

Retail/VK EUR 39,95


Vase Grey - Glass

Vase Grey - Glass

491166 / 6 pcs. D16xH20 cm

491165 / 4 pcs. D25xH30 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68564 6

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68562 2

020


Vase, f. mounting Clear - Glass

472260 / 12 pcs. D9xH9 cm

472261 / 12 pcs. D11xH11 cm

472262 / 8 pcs. D18xH18 cm

Retail/VK EUR 8,59

5 708760 64818 4

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 64819 1

Retail/VK EUR 17,95

Vase, Bubbled Clear - Glass

Vase, Bubbled Clear - Glass

Vase, Bubbled Clear - Glass

481145 / 12 pcs. D10xH10 cm

481146 / 6 pcs. D13xH19 cm

481147 / 4 pcs. D16xH22 cm

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66361 3

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66362 0

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 64820 7

5 708760 66363 7

Vase Grey - Glass

Vase Grey - Glass

Tealight holder, Metallic Nude - Glass

Vase, Metallic Nude - Glass

491031 / 4 pcs. D11xH26 cm

491030 / 6 pcs. D10,5xH13 cm

472067 / 12 pcs. D7xH11 cm

472066 / 6 pcs. D10xH22 cm

Retail/VK EUR 32,95

5 708760 68409 0

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68408 3

Retail/VK EUR 8,59

5 708760 65595 3

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65594 6

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase, f. mounting Clear - Glass

021

Vase, f. mounting Clear - Glass


Vase Cream - Porcelain

Vase Charcoal grey - Porcelain

491206 / 8 pcs. D9,5xH21 cm

491205 / 8 pcs. L9,5xW8,5xH13,5 cm

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 68616 2

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 68615 5

Vase Cream/Brown - Ceramic

Vase Cream/Brown - Ceramic

472423 / 6 pcs. D10,6xH20 cm

472426 / 4 pcs. L13xW13xH25 cm

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 64928 0

Retail/VK EUR 29,95

Vase Multicolor - Ceramic

Tealight holder, 3 ass. Dark Green - Glass

472424 / 4 pcs. D17,2xH19 cm

472464 / 24 pcs. D8xH9 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 64929 7

Retail/VK EUR 5,99

5 708760 64931 0

5 708760 65013 2

022


491288 / 4 pcs. D20,5xH22 cm

491289 / 6 pcs. D15xH14,5 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68692 6

Retail/VK EUR 18,95

5 708760 68693 3

Vase, f. mounting Aqua/Natural - Ceramic/Leather

Vase, f. mounting Green/Natural - Ceramic/Leather

481138 / 8 pcs. D6,5xH12 cm

481137 / 8 pcs. D7,5xH13 cm

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 66584 6

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 66583 9

Flowerpot, w. 3m string Aqua/Natural - Ceramic/Leather

Flowerpot, w. 3m string Green/Natural - Ceramic/Leather

481136 / 8 pcs. D10xH9 cm

481135 / 8 pcs. D10xH9 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66582 2

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66581 5

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase Brown - Stoneware

023

Vase Green - Stoneware


Tile, 3 ass. Sand/Petrol/Blue - Ceramic

Tile, 3 ass. Sand/Rose/Purple - Ceramic

472235 / 12 pcs. D11xH1,2 cm

472236 / 12 pcs. D11xH1,2 cm

Retail/VK EUR 4,99

5 708760 65073 6

Retail/VK EUR 4,99

5 708760 65074 3

Jar, w. lid Blue - Ceramic

Jar, w. lid Sand/Green - Ceramic

Jar, w. lid Petrol - Ceramic

472234 / 6 pcs. D10xH8 cm

472231 / 6 pcs. D15,5xH9 cm

472233 / 6 pcs. D12,2xH9,5 cm

Retail/VK EUR 14,49

5 708760 65072 9

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 65069 9

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 65071 2

Hurricane Dark Green/Clear - Ceramic/Glass

Flowerpot Dark Green - Ceramic

Flowerpot Dark Green - Ceramic

Vase Dark Green - Ceramic

472243 / 6 pcs. D10,5xH19 cm

472240 / 6 pcs. D13,5xH9 cm

472238 / 6 pcs. D11xH18 cm

472241 / 6 pcs. D10,5xH21,5 cm

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 61874 3

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 61871 2

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 61869 9

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 61872 9

024


Dish, w. pattern Sand - Ceramic

Dish, w. pattern Sand - Ceramic

Figure, Ball, 2 ass. Offwhite/Brown - Cement

471059 / 3 pcs. D41xH6 cm

471056 / 3 pcs. L66xW23xH5 cm

481184 / 12 pcs. D10,5xH10,5 cm

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 63711 9

Retail/VK EUR 4,95

Vase, w. pattern Sand - Ceramic

Vase, w. pattern Sand - Ceramic

Vase, w. pattern Sand - Ceramic

471062 / 4 pcs. D19xH20 cm

471057 / 2 pcs. D25xH30 cm

471058 / 2 pcs. D18xH46 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 62327 3

Retail/VK EUR 64,95

5 708760 63712 6

Retail/VK EUR 49,95

Flowerpot, w. pattern Sand - Ceramic

Flowerpot, w. pattern Sand - Ceramic

Flowerpot, w. pattern Sand - Ceramic

471060 / 12 pcs. D14xH11,5 cm

471061 / 6 pcs. D15xH13,5 cm

471063 / 6 pcs. D14xH21 cm

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 62325 9

Retail/VK EUR 17,49

5 708760 62326 6

Retail/VK EUR 32,95

5 708760 66380 4

5 708760 63713 3

5 708760 62329 7

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 63714 0

025

Retail/VK EUR 52,95


Dish, Whitewash Grey - Ceramic

Candleholder, 2 ass., Whitewash Brown - Cement

481050 / 4 pcs. D40,5xH5 cm

481047 / 12 pcs. D7xH11 cm D8xH8,5 cm

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 66327 9

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 66324 8

Flowerpot, w.handle, Whitewash Brown - Cement/Metal

Flowerpot, w.handle, Whitewash Brown - Cement/Metal

481048 / 6 pcs. D13,5xH11,5 cm

481049 / 6 pcs. D15,5xH14,5 cm

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 66325 5

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66326 2

026


Floor vase Green/Brown - Clay

491012 / 2 pcs. D37xH14 cm

491011 / 4 pcs. D19xH20 cm

491010 / 2 pcs. D26xH36 cm

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 68512 7

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68511 0

Retail/VK EUR 84,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase Green/Brown - Clay

5 708760 68510 3 027

Flowerpot Green/Brown - Clay


COLOUR SPLASH

Vase, 4 ass. Multicolor - Stoneware

Vase, 3 ass. Multicolor - Stoneware

Vase, 3 ass. Natural/Brown - Stoneware

Vase, 3 ass. Multicolor - Stoneware

482087 / 12 pcs. D7xH13 cm D7xH15,5 cm D7xH12,5 cm D6,5xH13 cm

482086 / 12 pcs. D6,5xH13 cm D8xH15 cm D6xH12 cm

482085 / 12 pcs. D7xH12,5 cm D7xH15,5 cm D10,5xH9 cm

481060 / 12 pcs. D6,5xH18 cm D7xH12,5 cm D6,5xH14 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67114 4

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67113 7

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67112 0

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66338 5

028


Unique ”moon vases”

Unikke ”månevaser”

These beautiful natural vases are unique because of their individual expression - after being glazed with the base colour and burnt, they receive a special treatment of the glaze that produces large bubbles on the vases after another burning. These bubbles are subsequently wiped off, which gives the vases this truly extraordinary ”moon surface” - beautiful and unique.

Disse smukke naturvaser er unikke på grund af deres individuelle udtryk – efter at være glaseret med bundfarven og brændt, får de en specialbehandling af glasuren, som giver store bobler på vaserne efter endnu en brænding. Disse bobler bliver efterfølgende slebet af, hvilket resulterer i vasernes specielle og enestående ”måneoverflade” – smuk og unik.

482014 / 6 pcs. D6,5xH7,7 cm

482013 / 6 pcs. D6,6xH13,5 cm

Retail/VK EUR 4,29

5 708760 66952 3

Retail/VK EUR 5,49

5 708760 66951 6

Tray Red - Metal

Tray Plum - Metal

Vase, 3 ass. Smoky/Plum/Rose - Glass

482131 / 6 pcs. L20xW20xH5 cm

482130 / 6 pcs. L25xW25xH5 cm

482159 / 12 pcs. D7xH12 cm D6xH9,5 cm D8xH10,5 cm

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 67610 1

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 67183 0

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 67242 4

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase Red/Natural - Ceramic

029

Vase Red/Natural - Ceramic


Vase Natural/White - Stoneware 482027 / 6 pcs. D12,5xH15,5 cm

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 66971 4

Vase Natural/White - Stoneware 482026 / 4 pcs. D14,5xH19 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66970 7

Flowerpot Natural/White - Stoneware 482028 / 6 pcs. D13xH13,5 cm

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66972 1

Flowerpot Natural/White - Stoneware 482029 / 6 pcs. D10,5xH21 cm

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66973 8

Vase Natural/White - Stoneware 482025 / 6 pcs. D15,5xH17 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66969 1

030


031

LIVING, RUGS AND PILLOWS


Box Brown - Polyresin/Wood

Figure, Owl Amber - Glass

Tealight holder Nude - Glass

472082 / 4 pcs. L17,5xW10xH5,5 cm

472291 / 4 pcs. D17xH24 cm

472762 / 12 pcs. D6,5xH8,5 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65481 9

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 64852 8

Retail/VK EUR 4,49

Tealight holder, Pearl Clear/Brown - Glass

Vase, Pearl Clear/Brown - Glass

Vase, Pearl Clear/Brown - Glass

471802 / 12 pcs. D6,5xH8 cm

471801 / 12 pcs. D10,5xH13 cm

471800 / 8 pcs. D10xH22 cm

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 63629 7

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 63628 0

Retail/VK EUR 22,49

Tealight holder, Metallic Smoky - Glass

Tealight holder, Metallic Smoky - Glass

Vase Amber - Glass

471804 / 12 pcs. D7xH7,5 cm

471803 / 12 pcs. D8xH9 cm

481167 / 4 pcs. D20xH15 cm

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 63626 6

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 63625 9

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 65259 4

5 708760 63627 3

5 708760 66405 4

032


Vase, Copper oxidized Nude - Glass

Vase, Copper oxidized Nude - Glass

481170 / 6 pcs. D15xH15 cm

481169 / 4 pcs. D18xH15,5 cm

481287 / 2 pcs. D22xH32 cm

481285 / 2 pcs. D19xH20 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66407 8

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66406 1

Retail/VK EUR 99,95

5 708760 66510 5

Retail/VK EUR 67,95

5 708760 66508 2

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase, Metallic Smoky - Glass

033

Vase, Metallic Smoky - Glass


Bowl, Matt Gold - Aluminum

Bowl, Matt Gold - Aluminum

Bowl, Matt Rose - Aluminum

Bowl, Matt Rose - Aluminum

481303 / 4 pcs. D26xH6,5 cm 2,00 l

481304 / 2 pcs. D32,5xH9 cm 4,00 l

481305 / 4 pcs. D26xH6,5 cm 2,00 l

481306 / 2 pcs. D32,5xH9 cm 4,00 l

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 66526 6

Retail/VK EUR 64,95

5 708760 66524 2

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 66527 3

Retail/VK EUR 64,95

5 708760 66525 9

034


Tealight holder Clear/Gold - Glass/Metal

Tealight holder Clear/Gold - Glass/Metal

481260 / 6 pcs. D8xH10 cm

481261 / 4 pcs. D10xH19 cm

Retail/VK EUR 32,95

Candleholder Clear - Crystal

Candleholder Clear - Crystal

481195 / 6 pcs. D7xH6 cm

481196 / 6 pcs. D7xH6 cm

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 66464 1

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 66504 4

5 708760 66465 8

Candleholder Brass - Iron

Clock, w. mirror Gold - Metal/Mirror - LED

481300 / 3 pcs. L25xW13,5xH18 cm

491065 / 4 pcs. L30xW3,5xH30 cm 1xAA Battery

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 66528 0

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68439 7

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 66503 7

035

Retail/VK EUR 17,95


Flowerpot, w. 3m string, Metallic Gold - Glass/Leather

Flowerpot, w. 3m string, Metallic Gold - Glass/Leather

481237 / 4 pcs. D16xH16 cm

481236 / 4 pcs. D13xH13 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66481 8

Retail/VK EUR 19,95

Vase, Metallic Nude - Glass

Vase, Metallic Grey - Glass

481263 / 4 pcs. D13xH15,5 cm

481262 / 6 pcs. D9xH10 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66506 8

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 66480 1

5 708760 66505 1

Vase, Metallic Nude - Glass

Lantern, Metallic Smoky/Black - Glass/Metal

472756 / 4 pcs. D12,5xH16 cm

481264 / 2 pcs. D17xH34 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65254 9

Retail/VK EUR 89,95

5 708760 66507 5

036


GOLDEN RANGE

Lantern, Metallic Amber/Black - Metal/Glass

Lantern, Metallic Amber/Black - Metal/Glass

472445 / 6 pcs. L11,5xW8xH32,5 cm

472446 / 4 pcs. L14xW10xH48,5 cm

Retail/VK EUR 42,95

Candleholder Black/Gold - Metal

Candleholder Black/Gold - Metal

472441 / 12 pcs. L9xW9xH7,5 cm

472444 / 12 pcs. L7xW7xH20 cm

Retail/VK EUR 14,99

5 708760 64895 5

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 64900 6

5 708760 64898 6

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 64899 3

037

Retail/VK EUR 24,95


Lamp 491127 D15xH17,5 cm

Vase, 3 ass. 482085 D7xH12,5 cm D7xH15,5 cm D10,5xH9 cm

Storage box Multicolor/Gold - Glass/Wood

Storage box Multicolor/Gold - Glass/Wood

Storage box Multicolor/Gold - Glass/Wood

Tray Multicolor/Gold - Metal/Glass

491066 / 6 pcs. L12xW12xH5,5 cm

491068 / 6 pcs. L15,5xW10xH5,5 cm

491067 / 4 pcs. L20xW20xH5,5 cm

491051 / 6 pcs. L30xW20xH2,0 cm

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 68440 3

Retail/VK EUR 18,95

5 708760 68442 7

Retail/VK EUR 25,95

5 708760 68441 0

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68425 0

038


Mirror 491060 L32xW40xH0,5 cm

Vase, 3 ass. 481060 D6,5xH18 cm D7xH12,5 cm D6,5xH14 cm

Fragrance candle, w. lid

Plate, f. decoration Multicolor/Gold - Glass

Storage box Multicolor/Gold - Metal/Glass

Plate, f. decoration Multicolor/Gold - Glass

491046 / 12 pcs. L14,5xW10,5xH0,8 cm

491047 / 12 pcs. L21xW10,5xH0,8 cm

491050 / 6 pcs. L15xW16xH7,2 cm

491045 / 12 pcs. L10,2xW10,2xH0,8 cm

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 68420 5

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 68421 2

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 68424 3

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 68419 9 039

Plate, f. decoration, 2 ass. Multicolor/Gold - Glass

LIVING, RUGS AND PILLOWS

4608311 D8,8xH11 cm


Plate, f. decoration Brown/Gold - Glass 481036 / 6 pcs. D20xH1 cm

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66314 9

Plate, f. decoration Blue/Gold - Glass 481037 / 6 pcs. D24,5xH1 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66315 6

Plate, f. decoration Green/Gold - Glass 481038 / 6 pcs. D30xH1 cm

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 66316 3

040


Plate, f. decoration, 2 ass. Multicolor/Gold - Glass

Plate, f. decoration Multicolor/Gold - Glass

Paper weight Multicolor - Crystal

Paper weight Multicolor - Crystal

481033 / 12 pcs. L10,2xW10,2xH0,8 cm

481034 / 12 pcs. L21xW10,5xH0,8 cm

491048 / 12 pcs. D8xH4 cm

491049 / 12 pcs. D8xH4 cm

Retail/VK EUR 6,95

Plate, f. decoration Multicolor/Gold - Glass

Plate, f. decoration Multicolor/Gold - Glass

472448 / 12 pcs. L10,2xW10,2xH0,8 cm

472449 / 12 pcs. L10,2xW10,2xH0,8 cm

Retail/VK EUR 4,99

5 708760 64902 0

Retail/VK EUR 4,99

5 708760 66312 5

5 708760 64903 7

481315 / 12 pcs. D8xH8 cm

481316 / 12 pcs. D6xH6 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66448 1

Retail/VK EUR 5,95

Retail/VK EUR 79,00

5 708760 68423 6

Plate, f. decoration Multicolor/Gold - Glass

472450 / 12 pcs. L14,5xW10,5xH0,8 cm

Paper weight, 2 ass. Green/Pink/Clear - Glass

5 708760 66447 4

5 708760 68422 9

Plate, f. decoration Multicolor/Gold - Glass

Paper weight, 2 ass. Brown/Offwhite/Clear - Glass

Retail/VK EUR 14,95

Retail/VK EUR 7,95

472451 / 12 pcs. L21xW10,5xH0,8 cm

5 708760 64904 4

Retail/VK EUR 6,99

5 708760 64905 1

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 66311 8

041

Retail/VK EUR 4,95


Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Dark Green - Glass

Vase, w. pattern Dark Green - Glass

472383 / 8 pcs. L12,5xW12,5xH15 cm

472384 / 6 pcs. L12,5xW12,5xH20 cm

472381 / 8 pcs. L12,5xW12,5xH15 cm

472382 / 6 pcs. L12,5xW12,5xH20 cm

Retail/VK EUR 14,49

5 708760 64886 3

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 64887 0

Retail/VK EUR 14,49

5 708760 64884 9

Retail/VK EUR 17,95

Vase Clear - Glass

Vase Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

472283 / 6 pcs. D14,5xH20 cm

472284 / 4 pcs. D16xH25 cm

482138 / 6 pcs. D3,5xH9 cm

482137 / 6 pcs. D5xH17 cm

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 64837 5

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 64838 2

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67187 8

Retail/VK EUR 12,95

Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

482136 / 4 pcs. D13xH20 cm

482135 / 4 pcs. D10xH30 cm

481168 / 6 pcs. D17xH14 cm

472380 / 8 pcs. D15xH15 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67185 4

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 67184 7

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66404 7

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 64885 6

5 708760 67186 1

5 708760 64883 2

042


GLASS & NATURE

Vase Clear - Glass

481014 / 6 pcs. D10xH14 cm

481016 / 4 pcs. D14xH19 cm

481012 / 4 pcs. D15xH35 cm

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66288 3

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66290 6

Retail/VK EUR 39,95

Flowerpot, f. mounting Green - Glass

Flowerpot, f. mounting Green - Glass

Vase Green - Glass

481013 / 6 pcs. D10xH14 cm

481015 / 4 pcs. D14xH19 cm

481011 / 4 pcs. D15xH35 cm

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66287 6

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66289 0

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66286 9

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Flowerpot, f. mounting Clear - Glass

5 708760 66285 2 043

Flowerpot, f. mounting Clear - Glass


Vase, w. pattern Nude - Glass

Vase, w. pattern Nude - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

Vase, w. pattern Clear - Glass

471015 / 12 pcs. D12xH12 cm

471012 / 8 pcs. D17xH17 cm

471013 / 12 pcs. D12xH12 cm

471010 / 8 pcs. D17xH17 cm

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 61894 1

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 61891 0

Retail/VK EUR 10,95

5 708760 61892 7

Retail/VK EUR 15,95

Vase, w. pattern Green - Glass

Vase, w. pattern Green - Glass

Vase, w. pattern Dark Green - Glass

Vase, w. pattern Dark Green - Glass

481068 / 8 pcs. D9xH11 cm

481069 / 6 pcs. D14xH18 cm

471014 / 12 pcs. D12xH12 cm

471011 / 8 pcs. D17xH17 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66346 0

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66347 7

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 61893 4

Retail/VK EUR 17,95

Vase, w. lid Dust green/Natural - Stoneware

Vase, w. lid Dust green/Natural - Stoneware

Figure, Rhinoceros Cream - Ceramic

Figure, Rhinoceros Brown - Ceramic

481242 / 3 pcs. D14xH10 cm

481243 / 3 pcs. D16,5xH12 cm

481041 / 4 pcs. L18xW7,5xH9 cm

481042 / 4 pcs. L21xW9xH11 cm

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 66484 9

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66485 6

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66318 7

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 61889 7

5 708760 61890 3

5 708760 66319 4

044


Vase, Cactus Green/White - Stoneware

Vase Green - Stoneware

481055 / 6 pcs. D9,5xH15,5 cm

481056 / 6 pcs. D12xH20,5 cm

481057 / 4 pcs. D9xH26,5 cm

491093 / 6 pcs. D15xH12,5 cm

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 66337 8

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66334 7

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 66339 2

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68459 5

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Vase Green/White - Stoneware

045

Vase Green/White - Stoneware


Vase Aqua/White - Stoneware

Vase Aqua/White - Stoneware

482089 / 6 pcs. D11,6xH20,6 cm

482088 / 6 pcs. D10xH17,8 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67116 8

Retail/VK EUR 21,95

Flowerpot Cream - Stoneware 491290 / 4 pcs. D9xH11 cm L31,5xW11

5 708760 67115 1

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68694 0

046


Vase, Glossy/Matte Green - Glass

Vase, Glossy/Matte Green - Glass

Vase, 2 ass., Glossy/Matte Green - Glass

482274 / 8 pcs. D10xH16 cm

482273 / 6 pcs. D17xH26 cm

482163 / 4 pcs. D22,5xH40,5 cm

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 67261 5

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 67236 3

Vase, Rustic Green/Brown - Ceramic

Vase, Rustic Green/Brown - Ceramic

Vase, 2 ass., Glossy/Matte Charcoal grey - Glass

482036 / 6 pcs. D12,5xH27,3 cm

482035 / 4 pcs. D16,3xH30 cm

482164 / 4 pcs. D22,5xH40,5 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67038 3

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67037 6

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 67237 0

Vase, Rustic Green/Brown - Ceramic

Vase, Rustic Green/Brown - Ceramic

Vase, Rustic Green/Brown - Ceramic

482039 / 8 pcs. D11xH12 cm

482038 / 8 pcs. D8,4xH16,2 cm

482037 / 8 pcs. D10,5xH19,4 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67041 3

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67040 6

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 67039 0

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 67262 2

047

Retail/VK EUR 21,95


048


HAND DECORATED

HAND DECORATED

Color and surface may vary

Color and surface may vary

unique item

Table Gold - Iron/Glass

Table Gold - Iron/Glass

481302 / 2 pcs. D39xH41,5 cm

481301 / 2 pcs. D39xH46,5 cm

Retail/VK EUR 129,95 5 708760 66530 3

Retail/VK EUR 139,95 5 708760 66529 7

Vase Multicolor - Stoneware

Vase Multicolor - Stoneware

491092 / 6 pcs. L16xW15xH13,5 cm

491091 / 6 pcs. L21xW12xH7,5 cm

5 708760 68458 8

Retail/VK EUR 16,95

Vase, 2 ass., Rustic Brown/Grey - Stoneware

Vase Grey - Glass

491096 / 6 pcs. D7xH19 cm

482416 / 4 pcs. D10xH26,5 cm

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68462 5

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 68457 1

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67423 7 049

unique item


Bulb not incl.

Flowerpot Grey - Stoneware

Flowerpot Grey - Stoneware

Vase Grey - Stoneware

Lamp, E27 / 220-204 Volt / Max. 40 Watt Brass - Iron

481244 / 6 pcs. D10xH9,5 cm

481245 / 6 pcs. D12xH11 cm

481246 / 6 pcs. D10xH21,5 cm

481090 / 4 pcs. D16,5xH34 cm

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66486 3

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66487 0

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 66488 7

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 66383 5

050


Table lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Clear/Black - Glass/Metal

Table lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Smoky/Black - Glass/Metal

472271 / 2 pcs. D29xH35,3 cm

472270 / 2 pcs. D29xH35,3 cm

Retail/VK EUR 199,00 5 708760 64825 2

Retail/VK EUR 199,00 5 708760 64824 5

Candleholder Black - Metal

Candleholder Black - Metal

482314 / 6 pcs. D10xH23,5 cm

482315 / 6 pcs. D10xH29 cm

Retail/VK EUR 14,95

Candleholder Gold - Metal

Candleholder Gold - Metal

481031 / 6 pcs. D10xH23,5 cm

481032 / 6 pcs. D10xH29 cm

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 66309 5

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67332 2

5 708760 66310 1

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 67331 5

051

Retail/VK EUR 12,95


Vase Black/Brown - Ceramic 472427 / 6 pcs. D14,5xH19 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 64932 7

Vase Black/Brown - Ceramic 472428 / 4 pcs. D17xH23 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 64933 4

Hurricane, w.handle Charcoal grey/Black - Stoneware/Metal 491098 / 4 pcs. D12,5xH21,5 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68464 9

Hurricane, w.handle Charcoal grey/Black - Stoneware/Metal 491097 / 4 pcs. D16,5xH28,5 cm Cushion

Blanket

Side table, w. mosaic top

491340 L45xW45 cm

491346 L170xW130 cm

491113 L41xW41xH43 cm

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 68463 2

052


Hurricane, w.handle Blue grey/Natural - Ceramic

Hurricane, w.handle Blue grey/Natural - Ceramic

Vase, f. mounting Natural - Dolomite

Vase, f. mounting Natural - Dolomite

481334 / 4 pcs. D17xH21 cm

481333 / 4 pcs. D17xH21 cm

482079 / 6 pcs. D15,5xH5 cm

482078 / 4 pcs. D21xH7 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66492 4

Retail/VK EUR 10,95

5 708760 67107 6

Retail/VK EUR 16,95

Flowerpot, on base Blue grey/Natural/Black - Ceramic/Metal

Flowerpot, on base Blue grey/Natural/Black - Ceramic/Metal

Flowerpot, on base Blue grey/Natural/Black - Ceramic/Metal

481332 / 2 pcs. D36xH21 cm

481330 / 4 pcs. D18xH26 cm

481331 / 2 pcs. D24xH38 cm

Retail/VK EUR 79,95

5 708760 66491 7

Retail/VK EUR 44,95

5 708760 66489 4

Retail/VK EUR 74,95

5 708760 66490 0

Flowerpot Blue grey/Natural - Ceramic

Flowerpot Blue grey/Natural - Ceramic

Flowerpot Blue grey/Natural - Ceramic

472220 / 12 pcs. D7,5xH7,2 cm

472221 / 12 pcs. D11xH10 cm

472222 / 12 pcs. D13,5xH13 cm

Retail/VK EUR 4,99

5 708760 65058 3

Retail/VK EUR 10,95

5 708760 65059 0

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67106 9

5 708760 65060 6

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 66493 1

053

Retail/VK EUR 34,95


054


Table lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Grey - Iron

491017 / 2 pcs. D32xH24 cm

491015 / 2 pcs. D47xH165 cm

491018 / 2 pcs. L23xW23xH55 cm

Retail/VK EUR 299,95 5 708760 68379 6

Retail/VK EUR 84,95

Retail/VK EUR 99,95

5 708760 68381 9

5 708760 68382 6

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Floor lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Grey - Iron

055

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Grey - Iron


Unique and simple design These functional small tables can be used as bedside tables, side tables or coffee tables – are all with a beautiful 3-dimensional pattern made of 3 beautiful natural stones.

Unik og enkelt design Disse funktionelle smüborde som er ideelle som sengeborde, sideborde eller sofaborde er alle med et smukt tredimensionelt mønster udarbejdet i sort stel samt af 3 smukke natursten.

056


Lamp 491127 D15xH17,5 cm

Vase, 3 ass. 482085 D7xH12,5 cm D7xH15,5 cm D10,5xH9 cm

Candle plate

Side table, w. mosaic top, 3 pcs. Black/Multicolor - Iron/Stone

Side table, w. mosaic top Black/Multicolor - Iron/Stone

Cushion Sand - 100% cotton/450 g

Vase, 2 ass., Rustic Brown/Grey - Stoneware

491112 / 2 sets L32xW32xH51 cm L27xW27xH47 cm L22xW22xH45 cm

491110 / 2 pcs. L38xW38xH54 cm

491340 / 4 pcs. L45xW45 cm

491096 / 6 pcs. D7xH19 cm

Retail/VK EUR 169,95 5 708760 68517 2

Retail/VK EUR 69,95

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 68727 5

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68462 5 057

5 708760 68515 8

LIVING, RUGS AND PILLOWS

471813 D35xH1 cm


Lamp, E27 / 250 Volt / Max. 60 Watt Amber - Glass

Lamp, E14 / 250 Volt / Max. 60 Watt Amber - Glass

481166 / 4 pcs. D20xH15,5 cm

481165 / 4 pcs. D15xH27 cm

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66403 0

Retail/VK EUR 39,95

Bulb not incl.

5 708760 66402 3

Bulb not incl.

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt White/Natural - Metal/Cork 481092 / 4 pcs. D14xH14 cm

Retail/VK EUR 34,95

481091 / 4 pcs. D14xH14 cm

5 708760 66385 9

Retail/VK EUR 34,95

Bulb not incl.

5 708760 66384 2

Bulb not incl.

Lamp, w. pattern, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Grey - Cement/Polyester

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Grey - Cement/Polyester

482210 / 6 pcs. L9xW9xH12,5 cm

482211 / 6 pcs. L9xW9xH12,5 cm

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67139 7

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67140 3

058


RECYCLED CARDBOARD DESIGN

Lamps of cardboard These three beautiful lamps are all handmade from recycled cardboard – the colours are 100% natural, and in addition to giving a perfect light under the lamps they also provide a fantastic play of light through the lamp shade. The lamps will last for many years, but obviously do not tolerate water. The lamps can be cleaned easily with a soft duster.

Lamper af pap

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Brown/Black - Cardboard/Polyester

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Brown/Black - Cardboard/Polyester

482223 / 2 pcs. D30xH27 cm

482225 / 2 pcs. D48xH26,5 cm

482222 / 4 pcs. D22xH25 cm

Retail/VK EUR 79,95

5 708760 67250 9

Retail/VK EUR 99,95

5 708760 67252 3

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 67249 3

059

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Brown/Black - Cardboard/Polyester

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Disse tre smukke lamper er alle håndlavet af genbrugspap – farverne er 100% naturlige, og udover at give et godt nedadrettet lys, giver disse også et fantastisk lysspil gennem skærmen. Lamperne vil holde i mange år, men tåler naturligvis ikke vand. De rengøres nemt med en blød støvekost.


060


Side table, w. mosaic top, 3 pcs. Black/Multicolor - Iron/Stone

Side table, w. mosaic top Black/Multicolor - Iron/Stone

Bar trolley, w. mosaic top Black/Multicolor - Iron/Stone

491112 / 2 sets L32xW32xH51 cm L27xW27xH47 cm L22xW22xH45 cm

491110 / 2 pcs. L38xW38xH54 cm

491111 / 2 pcs. L81xW46xH83 cm

Retail/VK EUR 169,95 5 708760 68517 2

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 68515 8

Retail/VK EUR 229,95 5 708760 68516 5

Bulb not incl.

Flowerpot, Head Natural - Stoneware

491125 / 4 pcs. L14,5xW13xH18,5 cm

491113 / 2 pcs. L41xW41xH43 cm

491081 / 4 pcs. L19,5xW18xH21,5 cm

Retail/VK EUR 129,95 5 708760 68518 9

Retail/VK EUR 34,95

Decanter, w. glass stopper Clear - Crystal

Decanter, w. glass stopper Clear - Glass

Drinking glass, 4 pcs. Clear - Glass

482297 / 4 pcs. D19xH28 cm 1,70 l

482266 / 6 pcs. D12,5xH26 cm

482265 / 6 sets D9,3xH8,2 cm 0,28 l

Retail/VK EUR 34,95

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68526 4

5 708760 67287 5

1,20 l

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67254 7

Retail/VK EUR 22,95

5 708760 68449 6

5 708760 67253 0

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Side table, w. mosaic top Black/Multicolor - Iron/Stone

061

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Black - Iron


Bulb not incl.

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Black/Gold - Iron 491126 / 2 pcs. L21,5xW15xH45,5 cm

Retail/VK EUR 56,95

5 708760 68527 1

Bulb not incl.

Lamp, E27/ 220-240 Volt / Max. 40 Watt Black - Iron 491125 / 4 pcs. L14,5xW13xH18,5 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68526 4

Bulb not incl.

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 40 Watt Black/Gold - Iron 491127 / 2 pcs. D15xH17,5 cm

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68528 8

062


Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Black - Metal

Lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Black - Metal

472304 / 2 pcs. D40 cm

472303 / 2 pcs. D40 cm

Retail/VK EUR 59,95

5 708760 64796 5

Shelving unit, On wheels, Rustic Black - Metal

Table, Rustic Black - Metal

481098 / 2 pcs. L60xW32xH129 cm

481097 / 2 pcs. L70xW50,5xH40 cm

Retail/VK EUR 359,00 5 708760 66355 2

Retail/VK EUR 94,95

Floor lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Black - Metal

Floor lamp, E27 / 220-240 Volt / Max. 60 Watt Black - Metal

472302 / 2 pcs. D40xH160 cm

472300 / 2 pcs. D30xH160 cm

Retail/VK EUR 99,95

5 708760 64795 8

Retail/VK EUR 99,95

5 708760 66354 5

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 64797 2

5 708760 64798 9 063

Retail/VK EUR 59,95


064


Bench Brown - Wood/PU

21017 / 1 pcs. L159xW56xH86 cm

21016 / 1 pcs. L58xW58xH84 cm

21018 / 1 pcs. L140xW40,5xH47,5 cm

Retail/VK EUR 469,00 5 708760 64708 8

Retail/VK EUR 239,00 5 708760 64707 1

Retail/VK EUR 219,00 5 708760 64709 5

Chair Dark grey - Wood/Polyester

Chair Dark grey - Polyester/Oak

Chair Black/Brown - PU/Oak

21015 / 1 pcs. L84xW93xH87 cm

21024 / 1 pcs. L58xW58xH84 cm

21023 / 2 pcs. L45xW49xH84 cm

Retail/VK EUR 429,00 5 708760 64706 4

Retail/VK EUR 239,00 5 708760 67202 8

Retail/VK EUR 149,95 5 708760 67201 1

Desk Brown - Oak/Glass

Bench Natural - Oak

Table White/Natural - Oak/Wood

21022 / 1 pcs. L140xW45xH75 cm

21019 / 1 pcs. L110xW38xH46 cm

21001 / 1 pcs. D90xH42 cm

Retail/VK EUR 359,95 5 708760 67200 4

Retail/VK EUR 299,95 5 708760 64710 1

Retail/VK EUR 179,00 5 705994 68098 0

Desk Natural - Oak

Table, 3 pcs. White/Natural - Oak/Wood

Table, 2 pcs. White/Black - Wood

21025 / 1 pcs. L100xW45xH74 cm

21000 / 1 sets D50xH50 cm D35xH45 cm D30xH40 cm

21002 / 1 sets L130xW73xH45 cm L92xW52xH40 cm

Retail/VK EUR 399,95 5 708760 67203 5

Retail/VK EUR 179,00 5 705994 68095 9

Retail/VK EUR 399,00 5 708760 59685 0

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Chair Brown - Wood/PU

065

Couch 2,5 pers. Brown - Wood/PU


Table Black - Metal

Bar trolley, w. mosaic top Black/Multicolor - Iron/Stone

Chair Black - Metal

Stool Black - Metal

491330 / 2 pcs. D61,5xH42 cm

491111 / 2 pcs. L81xW46xH83 cm

482125 / 2 pcs. L59xW44xH83 cm

482126 / 2 pcs. L45xW35xH41 cm

Retail/VK EUR 129,95 5 708760 68721 3

Retail/VK EUR 229,95 5 708760 68516 5

Retail/VK EUR 139,95 5 708760 67178 6

Retail/VK EUR 84,95

5 708760 67179 3

066


Table, Reversible base Black - Metal

Tray table Black - Metal

Table, 2 pcs. Black - Metal/Limestone

482128 / 2 pcs. L40xW40xH45 cm

472835 / 2 pcs. D40xH45 cm

481115 / 2 sets L36xW36xH46 cm L27,5xW27,5xH36,5 cm

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 65346 1

Retail/VK EUR 139,95 5 708760 66391 0

Tray table Black - Metal

Tray table Black - Metal

Tray table White - Metal

471180 / 2 pcs. D42xH56,2 cm

471181 / 2 pcs. D49,5xH65 cm

21003 / 1 pcs. D51xH62,5 cm

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 63578 8

Retail/VK EUR 89,95

5 708760 63579 5

Retail/VK EUR 69,95

Side table Black - Metal

Side table Black - Metal

Plant Box, 2 pcs. Grey - Metal

21020 / 1 pcs. D38,5xH46 cm

21021 / 1 pcs. D38,5xH55 cm

482132 / 2 sets L30xW30xH60 cm L25xW25xH40 cm

Retail/VK EUR 44,95

5 708760 64711 8

Retail/VK EUR 44,95

5 708760 64712 5

5 705994 78280 6

Retail/VK EUR 129,95 5 708760 67725 2

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 67181 6

067

Retail/VK EUR 84,95


Basket Black - Metal

Basket White - Metal

491055 / 6 pcs. L30xW30xH11,5 cm

491056 / 6 pcs. L40xW40xH11,5 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68429 8

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68430 4

Basket, w.handle, 3 pcs. Black - Metal

Basket, w.handle, 3 pcs. White - Metal

161193 / 2 sets D33xH34 cm D37xH38 cm D42xH40 cm

491250 / 2 sets D33xH34 cm D37xH38 cm D42xH40 cm

Retail/VK EUR 144,95 5 708760 60544 6

Retail/VK EUR 149,95 5 708760 68637 7

Cord w/socket, E27, 220 Volt / Max 60 Watt Black - Polyester/Steel

Cord w/socket, E27, 220 Volt / Max 60 Watt White - Polyester/Steel

162861 / 6 pcs. L300 cm

162860 / 6 pcs. L300 cm

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 63154 4

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 63153 7

068


Shelf, 2 pcs. Grey - Metal

Shelf, 2 pcs. Grey - Metal

481114 / 4 pcs. D32,5xH34,5 cm

481113 / 4 pcs. D40xH45 cm

481117 / 4 sets L65xW15xH18 cm L50xW15xH14 cm

481118 / 4 sets L34xW13xH25 cm L30xW13xH20 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66394 1

Retail/VK EUR 44,95

5 708760 66393 4

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 66389 7

Retail/VK EUR 32,95

Shelf Black - Metal

Shelf Black - Metal

Shelf, Antique Gold - Metal

Shelf, Antique Gold - Metal

472796 / 2 pcs. L40xW17xH20,5 cm

472797 / 2 pcs. L80xW17xH20,5 cm

472794 / 2 pcs. L40xW17xH20,5 cm

472795 / 2 pcs. L80xW17xH20,5 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65312 6

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 65313 3

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65310 2

Retail/VK EUR 42,95

Basket, Table, 3 pcs. Black - Metal

Basket, 3 pcs. Black - Metal

Basket, 2 pcs. Black - Metal

Magazine holder Black - Metal

482127 / 2 sets D35xH42,5 cm D30xH35 cm D25xH30 cm

152580 / 2 sets L30xW25xH13 cm L28xW22xH11,5 cm L25xW20xH10 cm

152581 / 2 sets D30xH34 cm D25xH27 cm

472402 / 2 pcs. L36xW32xH51 cm

Retail/VK EUR 129,95 5 708760 67180 9

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 58732 2

Retail/VK EUR 59,95

5 708760 58733 9

Retail/VK EUR 89,95

5 708760 66390 3

5 708760 65311 9

5 708760 64881 8

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Table Grey - Metal

069

Table Grey - Metal


Basket, 3 pcs. 491123 L45xW35xH27 cm L32xW26xH23 cm L23xW18xH18 cm

Mirror Black - Metal/Mirror

Mirror Black - Metal/Mirror

Mirror Black - Metal/Mirror

481220 / 4 pcs. D50xH1 cm

481221 / 4 pcs. D60xH1 cm

491220 / 2 pcs. D80xH1,2 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66462 7

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66463 4

Retail/VK EUR 79,95

Mirror Gold - PP/Mirror

Mirror Gold - Metal/Mirror

Mirror Gold - Metal/Mirror

472770 / 4 pcs. D50xH1,2 cm

491060 / 4 pcs. L32xW40xH0,5 cm

491059 / 4 pcs. L25xW48xH0,5 cm

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 65270 9

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68434 2

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 68627 8

5 708760 68433 5

070


472793 / 2 pcs. L61xW61xH4,5 cm

472792 / 2 pcs. L61xW61xH4,5 cm

Retail/VK EUR 74,95

5 708760 65309 6

Retail/VK EUR 74,95

Vase, 3 ass.

Fragrance candle, w. lid

Rugs

481060 D6,5xH18 cm D7xH12,5 cm D6,5xH14 cm

4608311 D8,8xH11 cm

471951 L140xW70 cm

5 708760 65308 9

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Mirror Black - Metal/Mirror

071

Mirror, Antique Gold - Metal/Mirror


Vase

Vase

Fragrance candle, w. lid

Blanket

491001 D16xH19,5 cm

491000 D17,5xH25 cm

4608310 D8,8xH11 cm

482386 L170xW130 cm

Storage box Multicolor/Gold - Glass/Wood

Storage box Multicolor/Gold - Glass/Wood

Storage box Multicolor/Gold - Glass/Wood

491066 / 6 pcs. L12xW12xH5,5 cm

491068 / 6 pcs. L15,5xW10xH5,5 cm

491067 / 4 pcs. L20xW20xH5,5 cm

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 68440 3

Retail/VK EUR 18,95

5 708760 68442 7

Retail/VK EUR 25,95

5 708760 68441 0

072


Basket Gold - Metal

491069 / 6 pcs. L20xW15xH10 cm

491070 / 4 pcs. L25xW20xH12 cm

491071 / 4 pcs. L30xW25,5xH15 cm

Retail/VK EUR 18,95

5 708760 68443 4

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 68444 1

5 708760 68445 8

Retail/VK EUR 34,95

Box, Antique Brass/Clear - Glass/Metal

Box, Antique Brass/Clear - Glass/Metal

Box, Antique Titanium/Clear - Glass/Metal

Box, Antique Titanium/Clear - Glass/Metal

162542 / 6 pcs. L10,3xW10,3xH10,3 cm

162540 / 6 pcs. L20xW10,3xH10,5 cm

162545 / 6 pcs. L10,3xW10,3xH10,3 cm

162543 / 6 pcs. L20xW10,3xH10,5 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 62702 8

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 62700 4

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 62705 9

Retail/VK EUR 24,95

Mirror Black - Metal/Mirror

Mirror, w. 1 shelf Black - Metal/Mirror

Mirror Black - Metal/Mirror

Mirror Black - Metal/Mirror

472400 / 4 pcs. D40xW11 cm

472485 / 3 pcs. L60xW12xH30 cm

471166 / 4 pcs. L30xW10xH45 cm

471167 / 2 pcs. L33xW4xH115 cm

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 64879 5

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 65027 9

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 63607 5

Retail/VK EUR 99,95

5 708760 62703 5

5 708760 63608 2

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Basket Gold - Metal

073

Basket Gold - Metal


Faroese sheepskin, Unique rug Grey/White 482462 / 2 pcs. L120xW80 cm Retail/VK EUR 179,95 5 708760 67762 7

Faroese sheepskin, Unique rug Brown 482461 / 2 pcs. L120xW80 cm Retail/VK EUR 179,95 5 708760 67761 0

Faroese sheepskin, Unique rug White -

Cushion Blue - 100% polyester/430 g

Blanket Blue - 100% polyester

482460 / 2 pcs. L120xW80 cm

162367 / 6 pcs. L45xW45 cm

162366 / 3 pcs. L200xW150 cm

Retail/VK EUR 139,95 5 708760 67760 3

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 62596 3

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 62595 6

074


Færøsk fårepels

Faroese sheepskin

De færøske får er meget robuste og lever i vildmarken hele året rundt, hvor de stort set klarer sig selv i det hårde og omskiftende vejr.

Faroese sheep are very hardy and live in the wilderness all year round, largely without help from humans despite the harsh and fickle weather.

Ulden fra færøske får er todelt - det indre lag er kort og blødt, mens det ydre lag er hårdere og længere. De færøske får er aldrig blevet industrialiserede, hvilket medfører, at skindene er meget varierende i farvesammensætningen, ligesom hvert skind er unikt. De færøske skind er sundhedscertificerede og lever op til EU’s veterinære krav.

The wool from Faroese sheep has two layers; the inner layer of wool is short and soft, while the outer layer of wool is harder and longer. Because the breed has never been industrialized as such, the sheepskins vary considerably in colour composition, making each one truly unique. Faroese sheepskin is health certified and lives up to the EU’s veterinary requirements.

Gode råd til vedligeholdelse og pleje af dit skind:

Tips for maintaining and caring for your sheepskin:

You could also leave it in the freezer overnight

• If you spill anything on it, wipe off the stain with a slightly damp cloth • Brush it every now and then to keep it looking great

Cushion Grey - 100% polyester/430 g

Blanket Grey - 100% polyester

Cushion Sand - 100% polyester/430 g

Bedspread Sand - 100% polyester

162365 / 6 pcs. L45xW45 cm

162364 / 3 pcs. L200xW150 cm

481360 / 6 pcs. L45xW45 cm

481361 / 3 pcs. L240xW220 cm

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 62594 9

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 62593 2

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66589 1

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Det kan eventuelt lægges i fryseren en nat

• Hvis du spilder på det, skal det tørres af med en ikke for fugtig klud • Børst det igennem for at holde det fint og flot

• Shake it regularly to repel dirt • Vacuum it regularly • Air out your sheepskin, ideally in frosty weather.

Retail/VK EUR 119,95 5 708760 66590 7

075

• Ryst det regelmæssigt • Støvsug det med jævne mellemrum • Luft dit skind – og gerne i frostvejr.


Cushion, w. down filling Grey - 100% cotton/620g

Cushion, w. down filling Grey - 100% cotton/620g

Cushion, w. down filling Warm grey - 100% linen/620g

481276 / 4 pcs. L45xW45 cm

481275 / 4 pcs. L45xW45 cm

481280 / 4 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 59,95

5 708760 66569 3

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 66568 6

Retail/VK EUR 84,95

5 708760 66564 8

Blanket Brown - 10%Wool/25%Polyester%/65%Acryl

Blanket Warm grey/Brown - 100% linen

Blanket Warm grey/Multicolor - 100% linen

491346 / 4 pcs. L170xW130 cm

481281 / 2 pcs. L170xW130 cm

481282 / 2 pcs. L170xW130 cm

Retail/VK EUR 129,95 5 708760 66563 1

Retail/VK EUR 129,95 5 708760 66562 4

Cushion Sand/White - 100% cotton/400 g

Cushion Sand/White - 100% cotton/450 g

Cushion Sand/White - 100% cotton/400 g

491337 / 4 pcs. L50xW30 cm

491336 / 4 pcs. L45xW45 cm

491335 / 4 pcs. L50xW30 cm

Retail/VK EUR 59,95

Retail/VK EUR 32,95

5 708760 68733 6

5 708760 68724 4

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68723 7

Retail/VK EUR 32,95

5 708760 68722 0

076


Cushion Charcoal grey - 100% cotton/450 g 491339 / 4 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 68726 8

Cushion Sand - 100% cotton/450 g 491340 / 4 pcs. L45xW45 cm

Cushion Sand/Grey/White/Black - 100% cotton/500 g 491338 / 2 pcs. L50xW50 cm

Retail/VK EUR 56,95

5 708760 68725 1

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 68727 5

077

Retail/VK EUR 42,95


Bowl, f. decoration Yellow/White - Stoneware 482091 / 8 pcs. D10,5xH6 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67118 2

Vase Yellow/White - Stoneware 482090 / 8 pcs. D9,5xH13,5 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67117 5

Basket, 2 pcs. Yellow - Metal 482129 / 4 sets D29xH25 cm D22xH20 cm

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 67182 3

Rugs Yellow - 100% cotton

Rugs Yellow - 100% cotton

482337 / 2 pcs. L300xW200 cm

482336 / 4 pcs. L200xW70 cm

Retail/VK EUR 169,95 5 708760 67477 0

Retail/VK EUR 59,95

5 708760 67476 3

078


Attractive and decorative rugs for your home

Spændende og dekorative tæpper til boligen

One of the hottest trends for your home is beautiful rugs in natural materials that brings the room together and creates tranquility in the decor.

En af de hotteste boligtendenser er smukke tæpper i naturlige materialer, der samler og skaber ro i indretningen.

At Villa Collection you will find both large, small, hand-woven, printed, colourful and discreet rugs in natural and good materials in a handmade look.

Hos Villa Collection finder du både store, små, vævet og printet, farverige og diskrete tæpper i natulige og gode materialer i et håndgjort look.

The gorgeous rugs are perfect for making a change in your decor.

De flotte gulvtæpper er perfekte til at lave en forandring i din indretning.

Rugs Natural - 70%jute/30%cotton

Rugs Natural - 70%jute/30%cotton

Rugs Natural - 70%jute/30%cotton

Rugs Natural - 70%jute/30%cotton

481290 / 3 pcs. L90xW60 cm

481291 / 2 pcs. L200xW70 cm

481293 / 2 pcs. L180xW120 cm

481292 / 2 pcs. L300xW200 cm

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 66586 0

Retail/VK EUR 89,95

5 708760 66620 1

Retail/VK EUR 219,00 5 708760 66587 7

Cushion Sand/Warm grey - 40%linen/60%polyester/450 g

Cushion Natural/Offwhite - 40%linen/60%polyester/450 g

Cushion Yellow/Offwhite - 40%linen/60%polyester/450 g

Feather Pad, w. down filling - /620g

481227 / 6 pcs. L45xW45 cm

482363 / 6 pcs. L45xW45 cm

482362 / 6 pcs. L45xW45 cm

481450 / 4 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66558 7

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 67378 0

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 67377 3

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 67263 9

Inner cushion

Monteringspude

The inner cushion is made of a 100% cotton cushion, made entirely without chemicals. The filling is duck feathers and downs, which is usually 6 cm long. The dune content varies from 5 to 15%.

Monteringspuden er lavet af et duntæt 100% bomuldsbetræk, der er fremstillet helt uden kemikalier. Fyldet er andefjer og dun, som normalt er maks. 6 cm lange. Dunindholdet varierer fra 5 til 15 %.

All our feathers are European and therefore comply with all EU stringent animal welfare requirements. Which also means we do not use feathers or downs from birds that are plucked alive. We use only feathers and downs that are recycled or from industry slaughtered birds.

Alle vores fjer er europæiske og overholder derfor alle EU’s strenge krav med hensyn til dyrevelfærd. Hvilket også betyder, at vi ikke bruger fjer/dun fra fugle der er plukket levende. Vi bruger udelukkende fjer/dun som er genanvendte eller fra industrislagtede fugle.

The inner cushion is Oeko-Tex certified and complies with English fire requirements according to 1988 safety regulations, BS5852 Ignition source 2

Monteringspuden er Oeko-Tex certificeret og overholder engelske brandkrav iht. 1988 safety regulations, BS5852 Ignition source 2

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 66585 3

079

Retail/VK EUR 29,95


Cushion, Velvet look White - 100% polyester/430 g

Cushion, Velvet look White - 100% polyester/320 g

482340 / 6 pcs. L45xW45 cm

482343 / 6 pcs. L50xW30 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66917 2

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 66922 6

Cushion, Velvet look Grey - 100% polyester/430 g

Cushion, Velvet look Grey - 100% polyester/320 g

482341 / 6 pcs. L45xW45 cm

482344 / 6 pcs. L50xW30 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66918 9

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 66923 3

Cushion, Velvet look Black - 100% polyester/430 g

Cushion, Velvet look Black - 100% polyester/320 g

482342 / 6 pcs. L45xW45 cm

482345 / 6 pcs. L50xW30 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66919 6

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 66924 0

080


Rugs Natural/Black - 100% cotton

Rugs Natural/Black - 100% cotton

Rugs Natural/Black - 100% cotton

471950 / 6 pcs. L90xW60 cm

471951 / 6 pcs. L140xW70 cm

471952 / 4 pcs. L200xW70 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 63551 1

Rugs Natural/Black - 100% cotton

Pouffe Natural/Black - 100% cotton

471953 / 2 pcs. L180xW120 cm

471954 / 2 pcs. L45xW45xH45 cm

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 63553 5

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 63552 8

Retail/VK EUR 124,99 5 708760 64283 0

Cushion, 2 ass. Grey/Warm grey - 40%linen/60%polyester/450 g

Cushion, w. down filling Black/White - 100% cotton/620g

Blanket Black/White - 100% cotton

481224 / 6 pcs. L45xW45 cm

481271 / 4 pcs. L45xW45 cm

481272 / 2 pcs. L170xW130 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66555 6

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 66565 5

Retail/VK EUR 89,95

5 708760 66567 9

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 63550 4

081

Retail/VK EUR 19,95


Cushion Turquoise/Grey/White - 100% polyester 491351 / 6 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68735 0

Cushion Charcoal grey - 100% cotton/450 g 491344 / 2 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68731 2

Cushion Turquoise/White - 100% cotton/450 g 491342 / 4 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 68729 9

Cushion Turquoise - 100% cotton/450 g 491343 / 2 pcs. L45xW45 cm

082

Retail/VK EUR 49,95

Chair

5 708760 68730 5

482125 L59xW44xH83 cm


Cushion Multicolor/White - 100% cotton/400 g

Cushion Rose/Grey/White - 100% polyester

Cushion Multicolor - 100% polyester

491341 / 4 pcs. L30xW50 cm

491350 / 6 pcs. L45xW45 cm

491352 / 6 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68734 3

Rugs, w. fur Nude - 20%Polyester/80%Acrylic

Rugs, w. fur White - 20%Polyester/80%Acrylic

482352 / 4 pcs. L86xW58 cm

482351 / 4 pcs. L86xW58 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67366 7

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68736 7

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 67365 0

Pouffe White/Natural - Fur/Wood

Bench Offwhite/Natural - Cotton/Wood

Door stopper Offwhite - Cotton

472401 / 2 pcs. D63xH32 cm

481190 / 2 pcs. L78xW36xH38 cm

481192 / 6 pcs. L12,5xW12,5xH12,5 cm

Retail/VK EUR 179,00 5 708760 64880 1

Retail/VK EUR 119,95 5 708760 66453 5

Retail/VK EUR 17,95

Cushion, velvet look Dark grey - 100% polyester/350 g

Cushion, velvet look Amber - 100% polyester/350 g

Cushion, knit pattern Cream - 100% polyester/350 g

471739 / 6 pcs. L45xW45 cm

471738 / 6 pcs. L45xW45 cm

471736 / 6 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 64466 7

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 63703 4

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66455 9

5 708760 63701 0

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 68728 2

083

Retail/VK EUR 32,95


Cushion, Velvet look Sand - 5% linen/95% polyester/430 g

Cushion, Velvet look Rose - 5% linen/95% polyester/430 g

Cushion, Velvet look Dark grey - 5% linen/95% polyester/430 g

482348 / 6 pcs. L45xW45 cm

482346 / 6 pcs. L45xW45 cm

491161 / 6 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 29,95

FRONT

5 708760 67362 9

BACK

Retail/VK EUR 29,95

FRONT

5 708760 67360 5

BACK

Retail/VK EUR 29,95

FRONT

5 708760 68553 0

BACK

FRONT

BACK

Cushion, w. metal zipper, Velvet look Grey - 100% polyester/400 g

Cushion, w. metal zipper, Velvet look Dust green - 100% polyester/400 g

Cushion, w. metal zipper, Velvet look Dark Green - 100% polyester/400 g

Cushion, w. metal zipper, Velvet look Midnight Blue - 100% polyester/400 g

471001 / 6 pcs. L45xW45 cm

471000 / 6 pcs. L45xW45 cm

472905 / 6 pcs. L45xW45 cm

472906 / 6 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 29,95

FRONT

5 708760 63545 0

BACK

Retail/VK EUR 29,95

FRONT

5 708760 62590 1

BACK

Retail/VK EUR 29,95

FRONT

5 708760 65427 7

BACK

Retail/VK EUR 29,95

FRONT

5 708760 65428 4

BACK

Cushion, w. metal zipper, Velvet look Rose - 100% polyester/400 g

Cushion, w. metal zipper, Velvet look Plum - 100% polyester/400 g

Cushion, w. metal zipper, Velvet look Purple - 100% polyester/400 g

Cushion, w. metal zipper, Velvet look Orange - 100% polyester/400 g

471004 / 6 pcs. L45xW45 cm

472907 / 6 pcs. L45xW45 cm

471005 / 6 pcs. L45xW45 cm

481230 / 6 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 63548 1

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65429 1

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 63549 8

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66561 7

084


Cushion Dark grey - 100% cotton 491163 / 4 pcs. L40xW40xH10 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68555 4

Blanket Grey - 10%Wool/25%Polyester%/65%Acryl 482385 / 4 pcs. L170xW130 cm

Retail/VK EUR 59,95

5 708760 67468 8

Blanket Brown - 10%Wool/25%Polyester%/65%Acryl 491346 / 4 pcs. L170xW130 cm

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 68733 6

Blanket Multicolor - 25%Wool/20%Polyester%/55%Acryl 482386 / 4 pcs. L170xW130 cm

Retail/VK EUR 74,95

Basket, 2 pcs.

5 708760 67469 5

491194 D42xH45 cm D35xH36 cm

085

Retail/VK EUR 59,95


Colourful design with recycled materials These beautiful and colorful multicolour rugs are made from 65% recycled and residual materials and 35% cotton, which, in addition to giving the carpets a beautiful expression, also adds strength to the design. The rugs are hand-woven on a flat loom, which - together with the use of recycled materials - gives each rug a unique appearance and expression - no two rugs are the same.

Farverigt design med genbrugsmaterialer Disse smukke og farverige multicolour tæpper er produceret af 65% genbrugs- og restmaterialer og 35% bomuld, som ud over at tilføre tæpperne et smukt udtryk også giver styrke til designet.

Rugs Multicolor/White - 65%recycle polyester/35%cotton

Rugs Multicolor/White - 65%recycle polyester/35%cotton

482184 / 4 pcs. L90xW60 cm

482185 / 2 pcs. L200xW70 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67311 7

Retail/VK EUR 79,95

5 708760 67312 4

Tæpperne er hånd vævet på en fladvæv, hvilket – sammen med brugen af genbrugsmaterialer – giver hvert tæppe et helt unikt udseende og udtryk – ikke to tæpper er ens.

Cushion Multicolor - 40%linen/60%polyester/450 g

Cushion Multicolor - 40%linen/60%polyester/450 g

Cushion, w. down filling Rose - 100% cotton/620g

482360 / 6 pcs. L45xW45 cm

482361 / 6 pcs. L45xW45 cm

481277 / 4 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 67375 9

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 67376 6

Retail/VK EUR 67,95

5 708760 66570 9

Vase Rose/Plum/Blue - Stoneware

Vase Rose/Plum/Blue - Stoneware

Cushion, w. down filling Rose - 100% cotton/620g

482030 / 6 pcs. D11,5xH13 cm

482031 / 4 pcs. D14xH16,5 cm

481270 / 4 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 66974 5

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66975 2

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 66566 2

086


Rugs Multicolor - 100% cotton

Rugs Multicolor - 100% cotton

482335 / 2 pcs. L300xW200 cm

482334 / 4 pcs. L200xW70 cm

Retail/VK EUR 169,95 5 708760 67357 5

Retail/VK EUR 59,95

Cushion, 2 ass. Brown/Warm grey - 40%linen/60%polyester/450 g

Cushion Sand/Warm grey - 40%linen/60%polyester/450 g

481228 / 6 pcs. L45xW45 cm

481229 / 6 pcs. L45xW45 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66560 0

Vase Offwhite/Natural - Ceramic

Vase Offwhite/Natural - Ceramic

Vase Offwhite/Natural - Ceramic

482016 / 6 pcs. D6,5xH7,7 cm

482015 / 6 pcs. D6,6xH13,7 cm

482017 / 4 pcs. D15,5xH20 cm

Retail/VK EUR 4,29

5 708760 66954 7

Retail/VK EUR 5,49

5 708760 66953 0

Retail/VK EUR 29,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 66559 4

5 708760 66955 4 087

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 67356 8


Rugs Multicolor - 100% cotton

Rugs Multicolor - 100% cotton

Cushion Multicolor - 100% cotton/650g

472052 / 6 pcs. L90xW60 cm

472053 / 4 pcs. L140xW70 cm

472057 / 4 pcs. L60xW60 cm

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 65392 8

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 65393 5

Rugs Multicolor - 100% cotton

Rugs Multicolor - 100% cotton

472055 / 4 pcs. L180xW120 cm

472054 / 4 pcs. L200xW70 cm

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 65395 9

Retail/VK EUR 54,95

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 65397 3

5 708760 65394 2

Table Natural/Black - Wood/Metal

Table Natural/Black - Wood/Metal

Jar, w. lid Clear/Natural - Glass/Birch tree

482415 / 2 pcs. L40xW40xH41 cm

482414 / 2 pcs. L60xW80xH41 cm

481082 / 6 pcs. D9,5xH6,5 cm

Retail/VK EUR 124,95 5 708760 67421 3

Retail/VK EUR 14,95

Retail/VK EUR 79,95

5 708760 67422 0

5 708760 66358 3

088


Rugs Black/White - 100% cotton

Rugs Black/White - 100% cotton

Rugs Black/White - 100% cotton

482330 / 6 pcs. L90xW60 cm

482331 / 4 pcs. L140xW70 cm

482332 / 4 pcs. L200xW70 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67353 7

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 67354 4

Pouffe, w. strap Charcoal grey - 100% cotton/PU

Cushion Offwhite - 100% cotton/450 g

Rugs Offwhite - 100% cotton

472050 / 2 pcs. D45xH45 cm

482387 / 4 pcs. L45xW45 cm

482388 / 2 pcs. L140xW70 cm

Retail/VK EUR 124,95 5 708760 65390 4

Retail/VK EUR 42,95

Rugs Grey/Sand - 100% cotton

Rugs Grey/Sand - 100% cotton

Rugs Grey/Sand - 100% cotton

161085 / 6 pcs. L90xW60 cm

161086 / 4 pcs. L140xW70 cm

161087 / 4 pcs. L180xW120 cm

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 60735 8

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67470 1

5 708760 60736 5

Retail/VK EUR 64,95

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 67471 8

5 708760 60737 2

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 67352 0

089

Retail/VK EUR 17,95


Tray, w.handle Natural - Bamboo

Basket, w.handle, 2 pcs. Natural/Black - Bamboo/Metal

Tray, w.handle, 2 pcs. Natural - Bamboo

471140 / 8 pcs. L47xW31xH8 cm

481106 / 2 sets D40xH27 cm D30xH25 cm

471284 / 6 sets D53xH8 cm D45xH7 cm

Retail/VK EUR 109,95 5 708760 66376 7

Retail/VK EUR 52,95

Basket, w.handle, 3 pcs. Natural - Bamboo

Basket, w.handle, 3 pcs. Natural - Willow

Basket, 3 pcs. Natural - Bamboo

471281 / 4 sets D34xH38 cm D32xH35 cm D26xH30 cm

472665 / 2 sets D54xH42 cm D44xH38 cm D34xH34 cm

471282 / 6 sets D34xH22 cm D29xH21 cm D24xH19 cm

Retail/VK EUR 159,00 5 708760 64995 2

Retail/VK EUR 52,95

Retail/VK EUR 24,95

090

Retail/VK EUR 79,95

5 708760 63580 1

5 708760 63811 6

5 708760 63814 7

5 708760 63812 3


FOLDABLE

unfolded

Basket Natural/Orange - Seagrass

491192 / 6 pcs. D30xH41 cm

491193 / 4 pcs. D35xH47 cm

5 708760 68600 1

FOLDABLE

unfolded

folded

Retail/VK EUR 28,95

5 708760 68601 8

FOLDABLE

unfolded

folded

unfolded

Basket Natural/Black - Seagrass

Basket Natural/Black - Seagrass

Basket Yellow/Green - Seagrass

472669 / 6 pcs. D30xH41 cm

472668 / 4 pcs. D40xH30 cm

482245 / 6 pcs. D30xH41 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 65626 4

FOLDABLE

folded

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65625 7

folded

unfolded

folded

unfolded

Basket Natural - Seagrass

Basket Natural - Seagrass

Basket Brown/Grey - Seagrass

472667 / 6 pcs. D30xH41 cm

472666 / 4 pcs. D35xH43 cm

482246 / 6 pcs. D30xH41 cm

Retail/VK EUR 18,95

5 708760 65624 0

5 708760 67204 2

FOLDABLE

FOLDABLE

unfolded

Retail/VK EUR 21,95

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 65623 3

Retail/VK EUR 21,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

folded

unfolded

Basket Natural/Orange - Seagrass

Retail/VK EUR 19,95

FOLDABLE

folded

5 708760 67205 9 091

folded

FOLDABLE


Storage box, w. lid Natural - Cork

Storage box, w. lid Natural - Cork

Tray Natural - Cork

Tray Natural - Cork

262347 / 6 pcs. D12,5xH7,5 cm

262346 / 6 pcs. D15,5xH8,5 cm

491280 / 4 pcs. D20xH2 cm

491281 / 4 pcs. D30xH2 cm

Retail/VK EUR 12,99

5 708760 62603 8

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 62602 1

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68698 8

Retail/VK EUR 28,95

Storage box, w. lid Natural - Cork

Storage box, w. lid Natural - Cork

Storage box, w. lid Natural - Cork

Storage box, w. lid Natural - Cork

262342 / 6 pcs. L12xW12xH5 cm

262341 / 6 pcs. L20xW20xH8 cm

262345 / 6 pcs. L30xW20xH14,5 cm

262344 / 6 pcs. L34xW24xH16,5 cm

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 62598 7

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 62597 0

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 62601 4

Retail/VK EUR 34,95

Basket Natural - Cork

Basket Natural - Cork

Basket Natural - Cork

Basket Natural - Cork

252241 / 6 pcs. L15xW15xH12 cm

252242 / 6 pcs. L20xW20xH15 cm

252243 / 4 pcs. L25xW25xH20 cm

252244 / 4 pcs. L30xW30xH25 cm

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 59598 3

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 59599 0

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 59600 3

Retail/VK EUR 44,95

5 708760 68699 5

5 708760 62600 7

5 708760 59601 0

092


The cork comes from the Chinese cork tree The tree must grow for app. 25 years before it can be harvested the first time and then only every ninth year. The cork tree can be up to 150 years old and is not hurt by the harvesting. Laundry basket, w. lid Natural - Cork

Cushion, 500 g Natural - Cork

262343 / 2 pcs. L30xW40xH60 cm

491282 / 4 pcs. L43xW43 cm

Retail/VK EUR 139,95 5 708760 62599 4

Retail/VK EUR 42,95

Bag Natural - Cork/100% polyester

Cosmetic bag Natural - Cork/Polyester

Cosmetic bag Natural - Cork/Polyester

491283 / 4 pcs. L40xW35xH5 cm

262361 / 12 pcs. L20xW0,5xH8 cm

262362 / 6 pcs. L20xW5xH14 cm

Retail/VK EUR 7,95

5 708760 62923 7

Retail/VK EUR 11,95

Box, w. lid Natural/Grey - Wood

Box, w. lid Natural/Grey - Wood

Box, w. lid Natural/Grey - Wood

162040 / 6 pcs. L23xW10xH7,5 cm

162041 / 4 pcs. L28xW14xH9,5 cm

162042 / 4 pcs. L32xW18xH11 cm

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 62133 0

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 62134 7

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 62924 4

5 708760 62135 4

LIVING, RUGS AND PILLOWS

5 708760 68701 5

5 708760 68700 8

Før træet kan høstes første gang, skal det være ca. 25 år gammelt. Derefter kan det høstes hver 9–10 år. Træet tager ikke skade af høsten, og kan blive op til 150 år gammelt.

093

Retail/VK EUR 28,95

Korken kommer fra det kinesiske korktræ


Basket, w. lid, Braid Natural - Seagrass

Basket, w. lid, Braid Natural - Seagrass

262311 / 6 pcs. L20xW13xH10 cm

262321 / 6 pcs. L23xW13xH6 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 62572 7

Retail/VK EUR 9,95

Basket, Braid Natural - Seagrass

Basket, Braid Natural - Seagrass

Basket, Braid Natural - Seagrass

262301 / 10 pcs. D14xH6 cm

262291 / 6 pcs. L26xW26xH10 cm

262281 / 6 pcs. L25xW20xH10 cm

Retail/VK EUR 3,95

5 708760 62569 7

Storage box, 3 pcs. Natural - Bamboo 482103 / 6 sets L30xW20,5xH10,5 cm L27xW18,5xH9,5 cm L24xW16,5xH8,5 cm

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 67126 7

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 62566 6

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 62575 8

5 708760 62563 5

Storage box, 4 pcs. Orange/Natural - Bamboo

Storage box, 4 pcs. Rose/Natural - Bamboo

482101 / 4 sets L26xW26xH10 cm L22,5xW22,5xH8 cm L17,5xW17,5xH6 cm L12,5xW12,5xH5 cm

482102 / 4 sets L26xW26xH10 cm L22,5xW22,5xH8 cm L17,5xW17,5xH6 cm L12,5xW12,5xH5 cm

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 67124 3

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 67125 0

094


Basket Grey - Cornleaves

262075 / 6 pcs. L31xW31xH15 cm

262074 / 5 pcs. L36xW23xH20 cm

262076 / 5 pcs. L26xW26xH13 cm

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 62080 7

Retail/VK EUR 17,49

5 708760 62079 1

Retail/VK EUR 10,49

Laundry basket, w. lid Grey - Cornleaves

Basket, w.handle Grey - Cornleaves

Basket, w.handle Grey - Cornleaves

262078 / 3 pcs. L39xW39xH59 cm

262071 / 4 pcs. L43xW33xH33 cm

262072 / 4 pcs. L35xW25xH30 cm

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 62083 8

Retail/VK EUR 42,49

5 708760 62076 0

Tray, 2 pcs. Natural - Bamboo

Storage box, 3 pcs. Multicolor/Natural - Bamboo

482105 / 12 sets L30xW21xH3,8 cm L27xW19xH3,5 cm

482100 / 8 sets L12xW12xH12 cm L10xW10xH10 cm L8xW8xH8 cm

Retail/VK EUR 7,49

5 708760 67128 1

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67123 6

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 62081 4

5 708760 62077 7

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Basket Grey - Cornleaves

095

Basket Grey - Cornleaves


Chair, w. cushion Natural/Black - Polyrattan/Metal

Chair, w. cushion Natural/Black - Polyrattan/Metal

Couch, w. cushion Natural/Black - Polyrattan/Metal

491131 / 2 pcs. L71xW68xH83 cm

491130 / 2 pcs. L72xW81xH88 cm

491132 / 1 pcs. L126xW76xH83 cm

Retail/VK EUR 214,95 5 708760 68530 1

Retail/VK EUR 214,95 5 708760 68529 5

Retail/VK EUR 569,95 5 708760 68531 8

096


Tray table Natural/Black - Bamboo/Wood 491185 / 2 pcs. D50xH51 cm

5 708760 68597 4

Basket Natural/Black - Seagrass

Basket Natural/Black - Seagrass

491190 / 4 pcs. D35xH23 cm

491191 / 4 pcs. D26xH19 cm

5 708760 68598 1

Retail/VK EUR 28,95

5 708760 68599 8

Mirror, 2 ass. Natural - Bamboo/Mirror

Door stopper, Ball, 2 ass. Natural/Offwhite - Rope/Sand

Hammock, Max 120 kg Offwhite/Brown - Jute/Wood

481107 / 4 pcs. D61xH3 cm

491200 / 8 pcs. L13xW13xH13 cm

491124 / 2 pcs. L230xW70 cm

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 66377 4

Retail/VK EUR 13,99

5 708760 68156 3

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 68525 7

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Retail/VK EUR 43,95

097

Retail/VK EUR 92,95


Cord not incl.

Lampshade Natural/Black - Bamboo/Metal

Chair Natural/Black - Natural rattan/Metal

Basket, 2 pcs. Natural/Black - /Metal

481103 / 2 pcs. D40,5xH25 cm

481116 / 2 pcs. L66xW64xH76 cm

491194 / 2 sets D42xH45 cm D35xH36 cm

Retail/VK EUR 279,00 5 708760 66392 7

Retail/VK EUR 129,95 5 708760 68602 5

Retail/VK EUR 74,95

5 708760 66373 6

Paper baskets These beautiful and functional baskets are made of eco-friendly paper, manufatured from recyclable wood from Peru, among other places. After processing, the paper is hand-wowen by skilled basket makers. Basket, w.handle Multicolor - Paper 472350 / 2 pcs. D38xH38 cm

Retail/VK EUR 139,95 5 708760 64969 3

Papirkurve Disse smukke og funktionelle kurve er fremstillet af miljøvenligt papir, lavet af genanvendeligt træ fra bl.a. Peru. Efter bearbejdning bliver papiret håndflettet af dygtige kurvemagere.

Basket Multicolor - Paper

Basket Multicolor - Paper

Basket Multicolor - Paper

472353 / 4 pcs. D35xH12 cm

472352 / 4 pcs. D27xH12 cm

472351 / 6 pcs. L36xW13,5xH5,5 cm

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 64972 3

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 64971 6

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 64970 9

098


Pouffe Natural - Seagrass/Coconut Fibre/Cotton filling

Pouffe Natural - Seagrass/Coconut Fibre/Cotton filling

491122 / 2 pcs. L180xW120 cm

491123 / 2 sets L45xW35xH27 cm L32xW26xH23 cm L23xW18xH18 cm

491120 / 2 pcs. L40xW40xH40 cm

491121 / 2 pcs. D60xH20 cm

Retail/VK EUR 99,95

5 708760 68523 3

Retail/VK EUR 99,95

5 708760 68524 0

Retail/VK EUR 94,95

5 708760 68521 9

Retail/VK EUR 99,95

5 708760 68522 6

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Basket, 3 pcs. Natural - Seagrass

099

Rugs Natural - Seagrass/Coconut Fibre


Plant Box, 3 pcs. Zinc/Black - Iron

Lantern, 2 pcs. Grey/Clear - Metal/Glass

491155 / 2 sets L50xW25xH68 cm L40xW20xH57 cm L30xW15xH47 cm

491215 / 2 sets L22,5xW22,5xH46 cm L18xW18xH34,5 cm

Retail/VK EUR 142,95 5 708760 68550 9

Retail/VK EUR 99,95

Flowerpot, 3 pcs., Patterned Grey/Cream - Metal

Flowerpot, 3 pcs., Patterned Grey/Cream - Metal

Flowerpot, 3 pcs. Grey - Metal

Flowerpot, w.handle, 3 pcs. Zinc - Metal

481095 / 4 sets L33xW29xH31 cm L27xW25,5xH27 cm L23xW21xH23 cm

481096 / 4 sets L42xW25,5xH12 cm L35xW20xH11 cm L29xW17xH10 cm

491116 / 2 sets D40xH30 cm D35xH28 cm D30xH26 cm

471279 / 2 sets D41xH49 cm D37xH45 cm D33xH41 cm

Retail/VK EUR 139,95 5 708760 68520 2

Retail/VK EUR 139,95 5 708760 63829 1

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 66352 1

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 68619 3

5 708760 66353 8

Flowerpot Natural - Willow/PP

Flowerpot Natural - Willow/PP

Flowerpot Natural - Willow/PP

Flowerpot Natural - Willow/PP

481215 / 6 pcs. D24xH9,5 cm

481216 / 6 pcs. D31xH12,5 cm

481217 / 6 pcs. D27,5xH20 cm

481218 / 4 pcs. D37xH30 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66459 7

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66458 0

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 66460 3

Retail/VK EUR 44,95

5 708760 66461 0

100


101

LIVING, RUGS AND PILLOWS


Flowerpot, Rustic Grey/Brown - Cement

Flowerpot, Rustic Grey/Brown - Cement

481183 / 6 pcs. D16xH15 cm

481182 / 4 pcs. D20xH22 cm

Retail/VK EUR 10,95

5 708760 66382 8

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66381 1

Flowerpot, Rustic Offwhite/Brown - Cement

Flowerpot, Rustic Offwhite/Brown - Cement

481180 / 6 pcs. D16xH15 cm

481181 / 4 pcs. D20xH22 cm

Retail/VK EUR 10,95

5 708760 66378 1

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66379 8

Stool, Rustic Offwhite/Brown - Cement

Side table, w. mosaic top Black/Multicolor - Iron/Stone

491320 / 2 pcs. D33,5xH48 cm

491113 / 2 pcs. L41xW41xH43 cm

Retail/VK EUR 114,95 5 708760 68715 2

Retail/VK EUR 129,95 5 708760 68518 9

102


Both and ... This unique little table with beautiful three-dimensional stone insertion also functions as a stool or a nightstand with space for the bestsellers underneath.

BĂĽde og ...

103

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Dette unikke lille runde bord med smuk tredimensionelt stenindsats kan bruges som taburet eller funktionelt natbord med plads til bestsellerterne nedenunder.


Flowerpot Nude - Enamelled metal

Flowerpot Nude - Enamelled metal

Flowerpot Nude - Enamelled metal

Flowerpot Nude - Enamelled metal

481350 / 8 pcs. D13xH11 cm

481351 / 8 pcs. D15xH13 cm

481352 / 8 pcs. D17xH15 cm

481353 / 8 pcs. D19xH17 cm

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 66516 7

Retail/VK EUR 7,95

5 708760 66517 4

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66518 1

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66519 8

Flowerpot, Matt light grey - Enamelled metal

Flowerpot, Matt light grey - Enamelled metal

Flowerpot, Matt light grey - Enamelled metal

Flowerpot, Matt light grey - Enamelled metal

491310 / 8 pcs. D13xH11 cm

491311 / 8 pcs. D15xH13 cm

491312 / 8 pcs. D17xH15 cm

491313 / 8 pcs. D19xH17 cm

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 68709 1

Retail/VK EUR 7,95

5 708760 68710 7

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 68711 4

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 68712 1

Flowerpot Dark rose - Enamelled metal

Flowerpot Dark rose - Enamelled metal

Flowerpot Dark rose - Enamelled metal

Flowerpot Dark rose - Enamelled metal

481354 / 8 pcs. D13xH11 cm

481355 / 8 pcs. D15xH13 cm

481356 / 8 pcs. D17xH15 cm

481357 / 8 pcs. D19xH17 cm

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 66520 4

Retail/VK EUR 7,95

5 708760 66521 1

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66522 8

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66523 5

Flowerpot, Matt Dark grey - Enamelled metal

Flowerpot, Matt Dark grey - Enamelled metal

Flowerpot, Matt Dark grey - Enamelled metal

Flowerpot, Matt Dark grey - Enamelled metal

491306 / 8 pcs. D13xH11 cm

491307 / 8 pcs. D15xH13 cm

491308 / 8 pcs. D17xH15 cm

491309 / 8 pcs. D19xH17 cm

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 68705 3

Retail/VK EUR 7,95

5 708760 68706 0

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 68707 7

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 68708 4

104


Enamelled pots

Alle disse smukke emaljerede potteskjulere kommer med en gummiprop i bunden, sĂĽ de kan benyttes ude sĂĽvel som inde.

Flowerpot, 3 pcs. Grey - Enamelled metal

491305 / 2 sets D38xH29 cm D32xH24 cm

481345 / 2 sets D32xH25 cm D29xH22,5 cm D26,5xH19 cm

Retail/VK EUR 114,95 5 708760 68704 6

Retail/VK EUR 119,95 5 708760 66511 2

105

Emaljerede potteskjulere

Flowerpot, 2 pcs., Matt Dark grey - Enamelled metal

LIVING, RUGS AND PILLOWS

All these beautiful enamelled flowerpots in the colours of the season comes with a rubber plug so they can be used indoor as well as outdoor.


Tealight holder, 4 ass., Frosted White/Plum/Rose/Green/Sand - Glass

Lantern, w. LED, 4 ass., Frosted White/Plum/Rose/Green/Sand - Glass - LED

Waxcandle, w. lid, 4 ass. Clear/Multicolor - Glass/Paraffin/Metal

491033 / 12 pcs. D8xH9 cm

491032 / 12 pcs. D8xH14 cm Timer No / 2 x AAA Batteries

491035 / 8 pcs. L11xW7,8xH17 cm

60 hours

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 68413 7

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 68411 3

5 708760 68410 6

Retail/VK EUR 9,95

Flowerpot, w. 1,5m string Clear/Natural - Glass

Flowerpot, w. 1,5m string Clear/Natural - Glass

Flowerpot, w. 1,5m string Clear/Natural - Glass

491170 / 6 pcs. D12xH16 cm

491172 / 4 pcs. D13xH23 cm

491173 / 4 pcs. D17xH30 cm

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 68567 7

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68569 1

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68570 7

106


LED candle w. timer, w. moving flame, in glass White/Clear - Paraffin/Glass - LED

LED candle w. timer, w. moving flame, in glass White/Clear - Paraffin/Glass - LED

LED candle w. timer, w. moving flame, in glass White/Clear - Paraffin/Glass - LED

491225 / 12 pcs. D7,5xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

491226 / 12 pcs. D7,5xH12,5 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

491227 / 12 pcs. D7,5xH15 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

5 708760 68628 5

Retail/VK EUR 11,95

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 68629 2

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68630 8

• 5 Watt Bluetooth loudspeaker • IP44 approved • Approved for outdoor use • Charge w. 1,5 m USB-kabel (incl.) LED lamp, w. speaker White/Brown - PE/ABS - LED

Lantern, w. timer Natural - Willow/Metal - LED

Lantern, w. timer Natural - Willow/Metal - LED

491275 / 2 pcs. D17,5xH26,5 cm Timer No / LP44 Batteries

472676 / 4 pcs. D11xH26 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

472675 / 4 pcs. D12xH30 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

481023 / 6 pcs. D14xH20,5 cm Timer No / 3 x AAA Batteries

5 708760 66283 8

Retail/VK EUR 37,95

5 708760 65160 3

Retail/VK EUR 42,95

Flowerpot White - Stoneware

Flowerpot White - Stoneware

491293 / 6 pcs. D15,5xH11,5 cm

491292 / 4 pcs. D21xH16 cm

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 68697 1

Retail/VK EUR 26,95

5 708760 65159 7

5 708760 68696 4

Flowerpot, w. 75cm string Clear/Natural - Glass/Jute

Flowerpot, w. 50cm string, Matt White/Natural - Ceramic/Jute

Flowerpot, w. 50cm string, Matt White/Natural - Ceramic/Jute

161344 / 4 pcs. D20xH60 cm

161476 / 6 pcs. D12xH9,5 cm

161477 / 4 pcs. D16,5xH13 cm

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 60918 5

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 60776 1

Retail/VK EUR 14,95

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Lantern, w. LED, 3 ass. Green/Rose/Mint - Ceramic - LED

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 60777 8 107

5 708760 68688 9

Retail/VK EUR 99,95


Decor, Flower, 3 ass. Dark rose/Rose/Blue/Green/Brown - PP

Decor, Eucalyptus Green/Brown - PP

Decor, Olive Green/Brown - PP

482284 / 12 pcs. L55xW15 cm

482286 / 12 pcs. L71xW10 cm

482285 / 12 pcs. L86xW15 cm

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 67265 3

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 67267 7

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 67266 0

108


Decor, Flower White/Green - PP

491382 / 6 pcs. L77xW35 cm

491381 / 6 pcs. L77xW35 cm

491380 / 12 pcs. L52xW17 cm

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68801 2

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68800 5

Retail/VK EUR 8,49

Flower, Rose Bordeaux/Green - PE

Flower, Rose Pink/Green - PE

Flower, Rose White/Green - PE

491372 / 12 pcs. D8xL66 cm

491371 / 12 pcs. D8xL66 cm

491370 / 12 pcs. D8xL66 cm

Retail/VK EUR 5,79

5 708760 68136 5

Retail/VK EUR 5,79

5 708760 68138 9

Retail/VK EUR 5,79

5 708760 68799 2

5 708760 68137 2

LIVING, RUGS AND PILLOWS

Decor, Flower Green - PP

109

Decor, Flower Pink/Green - PP


Faroese sheepskin, Unique rug 482462 L120xW80 cm

Chair 482125 L59xW44xH83 cm

Flowerpot 491052 L34xW18xH36 cm

Flowerpot 491053 L51xW25xH51,5 cm

Lantern Black/Clear - Bamboo/Glass 491255 / 6 pcs. D25xH30 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68638 4

Lantern Black/Clear - Bamboo/Glass 491256 / 4 pcs. D29xH35 cm

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 68639 1

110


Lantern Natural/Clear - Bamboo/Glass

Lantern Natural/Clear - Bamboo/Glass

Lantern Natural/Clear - Bamboo/Glass

491218 / 2 pcs. D21,5xH30,5 cm

491217 / 2 pcs. D25xH39 cm

491216 / 2 pcs. D28xH60 cm

Retail/VK EUR 71,95

5 708760 68621 6

Retail/VK EUR 114,95 5 708760 68620 9

Lantern Natural/Clear - Bamboo/Glass

Lantern Natural/Clear - Bamboo/Glass

Lantern Natural/Clear - Bamboo/Glass

472720 / 6 pcs. D25xH30 cm

472721 / 4 pcs. D29xH35 cm

472722 / 2 pcs. D37xH40 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65243 3

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 65244 0

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 65245 7

Hurricane, on base Natural/Clear - Bamboo/Glass

Hurricane, on base Natural/Clear - Bamboo/Glass

Hurricane Natural/Clear - Bamboo/Glass

481101 / 2 pcs. D29,5xH36,5 cm

481100 / 2 pcs. D35,5xH44,5 cm

481105 / 2 pcs. D28xH47 cm

Retail/VK EUR 64,95

5 708760 66372 9

Retail/VK EUR 84,95

5 708760 66370 5

Retail/VK EUR 84,95

5 708760 66375 0

Hurricane, w. pattern, 3 ass., Antique Sand/Clear - Metal/Glass

Hurricane, w. pattern, 2 ass., Antique Sand/Clear - Metal/Glass

Hurricane, w. pattern, 2 ass., Antique Sand/Clear - Metal/Glass

472120 / 12 pcs. D10,5xH10,5 cm

471516 / 8 pcs. D13xH19 cm

471517 / 8 pcs. D15xH21 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 65437 6

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 63848 2

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 63849 9

LANTERNS

5 708760 68622 3

111

Retail/VK EUR 56,95


Lantern, 3 pcs. Zinc/Black - Iron 491156 / 2 sets L26,5xW26,5xH35 cm L21,5xW21,5xH32 cm L16,5xW16,5xH29,5 cm

Retail/VK EUR 85,95

5 708760 68551 6

112


Lantern, w. strap Titanium/Smoky - Metal/Glass

Lantern, w. strap Titanium/Smoky - Metal/Glass

Lantern, w. strap Black/Clear - Metal/Glass

Lantern, w. strap Black/Clear - Metal/Glass

482259 / 12 pcs. L10xW10xH23 cm

482258 / 6 pcs. L14xW14xH39 cm

482450 / 6 pcs. L10xW10xH23 cm

482451 / 6 pcs. L14xW14xH39 cm

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 67214 1

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 66741 3

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66742 0

Lantern, w. strap Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern, w. strap Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern Brass/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern Brass/Clear - Stainless steel/Glass

482452 / 6 pcs. L10xW10xH23 cm

482453 / 6 pcs. L14xW14xH39 cm

162246 / 6 pcs. L14xW10xH28 cm

162250 / 6 pcs. L18xW14xH37,5 cm

Retail/VK EUR 20,95

5 708760 66743 7

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66744 4

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 62354 9

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 62358 7

LANTERNS

5 708760 67215 8

113

Retail/VK EUR 22,95


Lantern Titanium/Clear - Metal/Glass

Lantern Titanium/Clear - Metal/Glass

Lantern Titanium/Clear - Metal/Glass

162510 / 6 pcs. L10xW10xH26 cm

162511 / 6 pcs. L14xW14xH40 cm

162512 / 4 pcs. L18xW18xH52,5 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 62670 0

Retail/VK EUR 37,95

5 708760 62671 7

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 62672 4

Lantern Titanium/Smoky - Metal/Glass

Lantern Titanium/Smoky - Metal/Glass

Lantern Titanium/Smoky - Metal/Glass

482257 / 12 pcs. L10xW10xH24 cm

482256 / 6 pcs. L15xW15xH35 cm

482255 / 4 pcs. L18xW18xH44,5 cm

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 67213 4

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67212 7

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 67211 0

Lantern, w. strap Titanium/Smoky - Metal/Glass

Lantern, w. strap Titanium/Smoky - Metal/Glass

Lantern, w. strap Titanium/Smoky - Metal/Glass

482254 / 12 pcs. L10xW10xH21 cm

482253 / 6 pcs. L14xW14xH30 cm

482252 / 4 pcs. L18xW18xH39 cm

Retail/VK EUR 22,95

5 708760 67210 3

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67209 7

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 67208 0

114


Lantern, 2 pcs. Grey/Clear - Metal/Glass 491215 / 2 sets L22,5xW22,5xH46 cm L18xW18xH34,5 cm

Retail/VK EUR 99,95

5 708760 68619 3

Lantern, 2 pcs. Black - Metal 491245 / 6 sets L14xW14xH24 cm L9xW9xH18 cm

LANTERNS

5 708760 68210 2

115

Retail/VK EUR 27,95


Lantern, w. strap Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern, w. strap Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern, w. strap Silver/Clear - Stainless steel/Glass

162519 / 6 pcs. L10xW10xH24,5 cm

162520 / 6 pcs. L14xW14xH39 cm

162521 / 4 pcs. L18xW18xH50 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 62679 3

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 62680 9

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 62681 6

Lantern, Shiny Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern, Shiny Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern, Shiny Silver/Clear - Stainless steel/Glass

162513 / 6 pcs. L10xW10xH26 cm

162514 / 6 pcs. L14xW14xH40 cm

162515 / 4 pcs. L18xW18xH52,5 cm

Retail/VK EUR 22,95

5 708760 62673 1

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 62674 8

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 62675 5

Lantern Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern Silver/Clear - Stainless steel/Glass

Lantern Silver/Clear - Stainless steel/Glass

142995 / 12 pcs. L10xW10xH26 cm

142996 / 6 pcs. L15xW15xH40 cm

142997 / 4 pcs. L18xW18xH53 cm

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 57418 6

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 57419 3

Retail/VK EUR 44,95

5 708760 57420 9

116


Lantern, w. strap Black/Clear - Metal/Glass

Lantern, w. strap Black/Clear - Metal/Glass

Lantern, w. strap Black/Clear - Metal/Glass

162522 / 6 pcs. L10xW10xH24,5 cm

162523 / 6 pcs. L14xW14xH39 cm

162524 / 4 pcs. L18xW18xH50 cm

Retail/VK EUR 31,95

5 708760 62683 0

Retail/VK EUR 47,95

5 708760 62684 7

Lantern Black/Clear - Metal/Glass

Lantern Black/Clear - Metal/Glass

Lantern Black/Clear - Metal/Glass

162516 / 6 pcs. L10xW10xH26 cm

162517 / 6 pcs. L14xW14xH40 cm

162518 / 4 pcs. L18xW18xH52,5 cm

Retail/VK EUR 18,95

5 708760 62676 2

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 62677 9

Retail/VK EUR 44,95

5 708760 62678 6

Lantern Black/Clear - Metal/Glass

Lantern Black/Clear - Metal/Glass

Lantern Black/Clear - Metal/Glass

142990 / 12 pcs. L10xW10xH26 cm

142991 / 6 pcs. L15xW15xH40 cm

142992 / 4 pcs. L18xW18xH53 cm

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 57415 5

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 57416 2

Retail/VK EUR 39,95

LANTERNS

5 708760 62682 3

5 708760 57417 9 117

Retail/VK EUR 18,95


LED Decor, w. 3 bulbs w. LED, w. timer Clear - PP - LED

LED Decor, w. 3 bulbs w. LED, w. timer Clear - PP - LED

LED Decor, w. 10 bags w. LED, w. timer Sand - PP/100% polyester - LED

16672 / 6 pcs. D6xL200xH10 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

16673 / 6 pcs. D5xL200xH11 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

16675 / 6 pcs. D6xL285xH9 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 62201 6

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 62202 3

LED candle w. timer, 2 pcs., Tree structure Brown - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer, 2 pcs., Tree structure Natural - Paraffin/PP - LED

16662 / 8 sets D8xH15 cm D8xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

16663 / 8 sets D8,5xH15 cm D8,5xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 62560 4

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 62561 1

Lantern, w. timer Natural - Willow/Metal - LED

Lantern, w. timer Natural - Willow/Metal - LED

472676 / 4 pcs. D11xH26 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

472675 / 4 pcs. D12xH30 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 65160 3

Retail/VK EUR 42,95

5 708760 65159 7

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 62204 7

LED Decor, w. 20 LED Cream/Beige/Grey - PP - LED 471829 / 12 pcs. D3,5xL315 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

Retail/VK EUR 17,49

5 708760 64111 6

118


• 5 Watt Bluetooth loudspeaker • IP44 approved • Approved for outdoor use • Charge w. 1,5 m USB-kabel (incl.)

LED lamp, w. speaker White/Brown - PE/ABS - LED 491275 / 2 pcs. D17,5xH26,5 cm

LED DECORATIONS

5 708760 68688 9

119

Retail/VK EUR 99,95


Lantern w. LED candles, w. solar cell Black/Clear - Metal/Glass - LED

Lantern w. LED candles, w. solar cell Black/Clear - Metal/Glass - LED

Lantern w. LED candles, w. solar cell Black/Clear - Metal/Glass - LED

481407 / 6 pcs. L11xW10xH27 cm Timer / Batteries Charge 6-8 hours in direct sunligt before use Burns 6 hours after charging

481406 / 4 pcs. L15xW14xH43,5 cm Timer / Batteries Charge 6-8 hours in direct sunligt before use Burns 6 hours after charging

481405 / 2 pcs. L18,5xW18xH53 cm Timer / Batteries Charge 6-8 hours in direct sunligt before use Burns 6 hours after charging

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 66410 8

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66409 2

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 66408 5

Lantern, w. LED light, w. timer Black/Clear - Metal/Glass - LED

Lantern, w. LED light, w. timer Smoky/Black - Metal/Glass - LED

Lantern, w. LED light, w. timer Smoky/Black - Metal/Glass - LED

162064 / 6 pcs. L14,5xW14,5xH28 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AAA Batteries

162056 / 4 pcs. L15xW15xH30 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AAA Batteries

162057 / 4 pcs. L10xW10xH25 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AAA Batteries

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 63110 0

Retail/VK EUR 37,95

5 708760 62212 2

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 62213 9

Lantern, w. LED, Antique Gold - Metal/Glass - LED

Lantern, w. LED Black - Metal/Glass - LED

Lantern, w. LED Black - Metal/Glass - LED

472785 / 4 pcs. L12,1xW12,1xH25 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AA Batteries

472786 / 4 pcs. L12,1xW12,1xH25 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AA Batteries

472788 / 2 pcs. L12,1xW12,1xH34,5 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AA Batteries

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65301 0

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65302 7

Retail/VK EUR 35,95

5 708760 65304 1

120


Water resistant

Water resistant

Lamp, w. LED White - ABS/PP - LED

Lamp, w. LED, w. 105cm string Black/Clear - ABS/Polyester - LED

Lamp, w. LED, w. 105cm string Black/White - ABS/Polyester - LED

481205 / 12 pcs. D10xH19,5 cm Timer No / 3 x AAA Batteries

481207 / 12 pcs. D9,5xH20 cm Timer No / 3 x AAA Batteries

481206 / 12 pcs. D5,5xH16,5 cm Timer No / 3 x AAA Batteries

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66475 7

Lantern, w. LED Black/Clear - Metal/Glass - LED

LED lamp w. timer Black/Clear - Metal/Glass - LED

472121 / 4 pcs. D20,5xH20,5 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

472487 / 6 pcs. L11,5xW11,5xH32 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AAA Batteries

Retail/VK EUR 49,99

5 708760 65438 3

Retail/VK EUR 24,95

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 66474 0

5 708760 65029 3

LED Decor, Letter, 2 ass. Black - Metal - LED

Lantern, w. LED Black - Metal - LED

Lantern, w. LED Black - Metal - LED

472490 / 6 pcs. L23,7xW5xH30 cm L27,4xW5xH30 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AA Batteries

472493 / 6 pcs. D10xH22 cm

472494 / 4 pcs. D13xH29 cm

Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AAA Batteries

Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AAA Batteries

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65220 4

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 65223 5

Retail/VK EUR 27,95

LED DECORATIONS

5 708760 66476 4

5 708760 65224 2 121

Retail/VK EUR 14,95


EXCL. TIMER

LED tea light candle, 4 pcs. White - PP - LED

LED candle w. timer, w. moving flame, 2 pcs. White - PP - LED

16605 / 12 sets D3,8xH3,8 cm Timer No / 1 x CR2032 Battery incl.

482006 / 12 sets D4xH5 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 1 x CR2032 Battery incl.

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 58828 2

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 67539 5

LED dinnercandle w. timer, 2 pcs. White - Paraffin/PP - LED

LED dinnercandle w. timer, w. moving flame, 2 pcs. White - Paraffin/PP - LED

LED dinnercandle w. timer, 2 pcs. White - Paraffin/PP - LED

16656 / 24 sets D2,5xH20 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AAA Batteries

482004 / 12 sets D2,1xH22,5 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AAA Batteries

16610 / 24 sets D2,1xH27 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AAA Batteries

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 62554 3

Retail/VK EUR 15,95

5 708760 66233 3

5 708760 58826 8

Retail/VK EUR 12,95

LED dinnercandle w. timer, 2 pcs. White - Paraffin/PP - LED

LED dinnercandle w. timer, 2 pcs. White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer, 3 pcs., Alabast Cream - Paraffin/PP - LED

472310 / 12 sets D2,1xH27 cm

472311 / 12 sets D2,1xH38 cm

Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AAA Batteries

Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 2 x AAA Batteries

472512 / 6 pcs. D7,5xH10 cm D7,5xH12,5 cm D7,5xH15 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

Retail/VK EUR 12,49

5 708760 64937 2

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 64938 9

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 64038 6

122


LED candle w. timer, w. moving flame, in glass White/Clear - Paraffin/Glass - LED

LED candle w. timer, w. moving flame, in glass White/Clear - Paraffin/Glass - LED

LED candle w. timer, w. moving flame, in glass White/Clear - Paraffin/Glass - LED

491225 / 12 pcs. D7,5xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

491226 / 12 pcs. D7,5xH12,5 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

491227 / 12 pcs. D7,5xH15 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 68629 2

Lantern, w. LED light, w. timer Clear/Black - Glass/Metal - LED

Lantern, w. LED light, w. timer Clear/Black - Glass/Metal - LED

162053 / 8 pcs. D11xH18 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AAA Batteries

162054 / 4 pcs. D16xH27,5 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AAA Batteries

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 62209 2

Retail/VK EUR 37,95

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68630 8

5 708760 62210 8

Glassball, w. timer, Crackled Clear - Glass - LED

Glassball, w. timer, Crackled Clear - Glass - LED

Glassball, w. timer, Crackled Clear - Glass - LED

472472 / 6 pcs. D10xH8,5 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AAA Batteries

472471 / 6 pcs. D15xH13,5 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

472470 / 6 pcs. D20xH19 cm Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 65016 3

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65015 6

Retail/VK EUR 34,95

LED DECORATIONS

5 708760 68628 5

5 708760 65014 9 123

Retail/VK EUR 11,95


LED candle w. remote control, w. moving flame, 3 pcs. White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer, w. pattern White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer, w. pattern White - Paraffin/PP - LED

482003 / 6 sets D7,5xH10 cm D7,5xH12,5 cm D7,5xH15 cm Timer No / 3 x AAA batteries/remote 1 x CR2032 Battery (incl.)

16649 / 12 pcs. D8xH12,5 cm D8xH10 cm

16650 / 12 pcs. D8xH12,5 cm D8xH10 cm

Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 66939 4

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 62547 5

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 62548 2

LED candle w. timer, w. moving flame White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer, w. moving flame White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer, w. moving flame White - Paraffin/PP - LED

482000 / 12 pcs. D7,5xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

482001 / 12 pcs. D7,5xH12,5 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

482002 / 12 pcs. D7,5xH15 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 66235 7

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66236 4

Retail/VK EUR 10,95

5 708760 66237 1

LED candle w. timer, w. flickering flame White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer, w. flickering flame White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer, w. flickering flame White - Paraffin/PP - LED

16666 / 12 pcs. D7xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

16667 / 12 pcs. D7xH15 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

16668 / 12 pcs. D7xH20 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 63144 5

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 63145 2

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 63146 9

124


LED candle w. timer, Smooth White - PP - LED

LED candle w. timer, Smooth White - PP - LED

LED candle w. timer, Smooth White - PP - LED

16645 / 12 pcs. D7,5xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

16644 / 12 pcs. D7,5xH12,5 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

16643 / 12 pcs. D7,5xH15 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 62542 0

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 62541 3

LED candle w. timer, Smooth White - PP - LED

LED candle w. timer, Smooth White - PP - LED

LED candle w. timer, Smooth White - PP - LED

472526 / 6 pcs. D10xH20 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 3 x AA Batteries

472528 / 4 pcs. D15xH20 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 3 x AA Batteries

472529 / 4 pcs. D15xH30 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 3 x AA Batteries

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 65230 3

Retail/VK EUR 29,95

LED candle w. timer White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer White - Paraffin/PP - LED

16637 / 4 pcs. D15xH20 cm

16658 / 4 pcs. D15xH25 cm

5 708760 65232 7

Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 3 x AA Batteries Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 3 x AA Batteries

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 62535 2

Retail/VK EUR 34,95

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 65233 4

LED DECORATIONS

5 708760 62543 7

5 708760 62556 7 125

Retail/VK EUR 4,95


LED candle w. timer White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer White - Paraffin/PP - LED

16586 / 12 pcs. D7xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

16587 / 12 pcs. D7xH15 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

16588 / 12 pcs. D7xH20 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 57305 9

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 57306 6

LED candle w. timer White - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer White - Paraffin/PP - LED

16625 / 12 pcs. D7xH7 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

16589 / 12 pcs. D10xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 3 x AA Batteries

Retail/VK EUR 5,49

5 708760 60463 0

Retail/VK EUR 9,95

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 57307 3

5 708760 57308 0

LED candle w/timer White - Paraffin/PP - LED

LED candle w/timer White - Paraffin/PP - LED

LED candle w/timer Cream - Paraffin/PP - LED

16636 / 12 pcs. D12xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AA Batteries

16626 / 6 pcs. D15xH12,5 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 3 x AA Batteries

16628 / 6 pcs. D15xH12,5 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 3 x AA Batteries

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 62534 5

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 60464 7

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 60466 1

126


LED candle w. timer Cream - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer Cream - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer Cream - Paraffin/PP - LED

16581 / 12 pcs. D7xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

16582 / 12 pcs. D7xH15 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

16583 / 12 pcs. D7xH20 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 57139 0

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 57140 6

LED candle w. timer Cream - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer Cream - Paraffin/PP - LED

LED candle w. timer Cream - Paraffin/PP - LED

16627 / 12 pcs. D7xH7 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 2 x AAA Batteries

16584 / 12 pcs. D10xH10 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 3 x AA Batteries

16585 / 12 pcs. D10xH20 cm Timer 4 hours ON/20 hours OFF - 8 hours ON/16 hours OFF / 3 x AA Batteries

Retail/VK EUR 5,49

5 708760 60465 4

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 57141 3

Retail/VK EUR 14,95

Batteries, AA, 4 pcs.

Batteries, CR2032, 5 pcs.

Batteries, AAA, 4 pcs.

16567 / 12 sets

16560 / 20 sets

16566 / 12 sets

Retail/VK EUR 3,49

5 703203 03102 8

Retail/VK EUR 3,49

5 703203 05051 7

Retail/VK EUR 2,95

5 708760 57142 0

5 703203 05036 4

LED DECORATIONS

5 708760 57138 3

127

Retail/VK EUR 5,95


Frozen LED Decor, w. 20 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

Rose LED Decor, w. 20 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

16820 / 12 pcs. D1,5 cm L220 cm

16833 / 12 pcs. D3,5 cm L315xH2 cm

30 cm to battery 20 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

30 cm to battery 20 bulbs / 15 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 63232 9

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 63245 9

Diamond LED Decor, w. 20 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

Diamond LED Decor, w. 40 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

Diamond LED Decor, w. 100 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

16822 / 12 pcs. D0,5 cm L220 cm

16827 / 12 pcs. D0,5 cm L420 cm

16838 / 12 pcs. D0,5 cm L1.020 cm

30 cm to battery 20 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

30 cm to battery 40 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

30 cm to battery 100 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

Retail/VK EUR 7,95

5 708760 63234 3

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 63239 8

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 63250 3

128


Star LED Decor, w. 20 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

Tradition LED Decor, w. 100 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

Tradition LED Decor, w. 100 LED White - PVC/Copper - LED Warm white

16823 / 12 pcs. D1 cm L220 cm

16834 / 12 pcs. D0,3 cm L1.020xH2,5 cm

16835 / 12 pcs. D0,3 cm L1.490xH2,5 cm

30 cm to battery 20 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

30 cm to battery 100 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

500 cm to battery 100 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer No / Transformer / IS 31VDC 6W Volt

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 63246 6

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 63247 3

Star LED Decor, w. 40 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

Tradition LED Decor, w. 200 LED, w. timer White - PVC/Copper - LED Warm white

Tradition LED Decor, w. 200 LED White - PVC/Copper - LED Warm white

16828 / 12 pcs. D1 cm L420 cm

16836 / 12 pcs. D0,3 cm L2.020xH2,5 cm

16837 / 12 pcs. D0,3 cm L2.490xH2,5 cm

30 cm to battery 40 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

30 cm to battery 200 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer 6 hours ON/18 hours OFF / 3 x AA Batteries

500 cm to battery 200 bulbs / 10 cm betw. bulbs Timer No / Transformer / IS 31VDC 6W Volt

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 63240 4

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 63248 0

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 63249 7

LED DECORATIONS

5 708760 63235 0

129

Retail/VK EUR 7,95


Dishwasher safe

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Lunchbox Brown/Black - Bamboo/Silicone

Lunchbox Dust green/Black - Bamboo/Silicone

Lunchbox Grey/Black - Bamboo/Silicone

491368 / 6 pcs. L18,5xW12,5xH6,6 cm

491367 / 6 pcs. L18,5xW12,5xH6,6 cm

491366 / 6 pcs. L18,5xW12,5xH6,6 cm

Retail/VK EUR 16,95

0,80 l

5 708760 68769 5

Retail/VK EUR 16,95

0,80 l

5 708760 68768 8

Retail/VK EUR 16,95

0,80 l

5 708760 68767 1

Bamboo facts

Bambus fakta

• Eco-friendly, 100% biological and fast degradable • The fastest growinwg woody plant on Earth • More durable than traditional hardwoods • Converts about 35% more CO2 into oxygen than a regular tree • Natural antibacterial properties • Very little waste – virtually every part of the plant is used to make

• Øko-venlig, 100% biologisk og hurtigt nedbrydeligt • Den hurtigst voksende plante i verden • Mere hårdfør end traditionelle hårde træsorter • Omdanner 35% mere CO2 til ilt end et normalt træ • Naturlige anti-bakterielle egenskaber • Meget lidt spild – stort set alle dele af planten bruges til

a wide variety of products

• No fertilizers, pesticides or herbicides needed for bamboo to thrive

at fremstille en bred vifte af produkter

• Dyrkes uden brug af pesticider eller kunstgødning

130


POLYPROPYLEN

Placemat Brown - PP/Rubber

Placemat Grey - PP/Rubber

Placemat Black - PP/Rubber

491150 / 12 pcs. L40xW30 cm

491149 / 12 pcs. L40xW30 cm

491148 / 12 pcs. L40xW30 cm

Retail/VK EUR 6,99

5 708760 68549 3

Retail/VK EUR 6,99

5 708760 68548 6

Retail/VK EUR 6,99

5 708760 68547 9

RECYCLED LEATHER

Placemat Brown - 100% recycle leather

Placemat Grey - 100% recycle leather

Placemat Black - 100% recycle leather

491147 / 12 pcs. L43xW30 cm

491146 / 12 pcs. L43xW30 cm

491145 / 12 pcs. L43xW30 cm

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 68545 5

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 68544 8 GOURMET

5 708760 68546 2

131

Retail/VK EUR 11,95


Oven proof series in reactive glaze

• Oven safe • Heat resistant up to 220º C • Microwave safe • Suitable for freezer • Dishwasher safe

Pie dish Cream - Stoneware

Ramekin Cream - Stoneware

491142 / 4 pcs. D27xH4,5 cm 1,50 l

491141 / 12 pcs. D9xH5,5 cm 0,20 l

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 68539 4

Dish Cream - Stoneware 491139 / 4 pcs. L25xW25xH6,5 cm

Retail/VK EUR 29,95

Retail/VK EUR 6,95

Ovnfast serie i reaktiv glasur

5 708760 68538 7

Dish Cream - Stoneware

2,00 l

5 708760 68536 3

491136 / 4 pcs. L27xW18,5xH6 cm

Retail/VK EUR 29,95

• Ovnfast • Varmebestandig indtil 220º C • Tåler mikrobølgeovn • Egnet til fryser • Tåler opvaskemaskine

Dish Cream - Stoneware

1,50 l

5 708760 68533 2

491135 / 4 pcs. L34xW23xH6,5 cm

Retail/VK EUR 34,95

3,00 l

5 708760 68532 5

Storage pot Offwhite/Brown - Stoneware

Storage pot Grey/Offwhite - Stoneware

Storage pot Brown/Offwhite - Stoneware

Storage pot Sand/Offwhite - Stoneware

491183 / 4 pcs. D14,5xH19 cm

491182 / 6 pcs. D10xH15,5 cm

491181 / 6 pcs. D10xH15,5 cm

491180 / 6 pcs. D11,5xH18 cm

0,90 l

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68591 2

0,60 l

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 68590 5

0,60 l

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 68589 9

1,00 l

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68588 2

132


SERVING COPPER LOOK Bowl Copper/White - Iron/Enamel 481250 / 4 pcs. D11xH6 cm 0,50 l

Retail/VK EUR 14,95

Serving series 5 708760 66502 0

This beautiful serving series made of metal with ”copper look” and a gorgeous white enamel looks amazing on the table - adorned with natural materials and the delicious brown tone-in-tone colours.

Bowl Copper/White - Iron/Enamel 481251 / 4 pcs. D15xH7,5 cm 1,00 l

Retail/VK EUR 24,95

Serveringsserie 5 708760 66501 3

Denne smukke serveringsserie, som er skabt i metal med ”kobberlook” og en flot hvid emalje, ser fantastisk ud på bordet - prydet af de natulige materialer og de lækre brunlige tone-i-tone farver.

Bowl Copper/White - Iron/Enamel 481253 / 2 pcs. D25xH10 cm 4,40 l

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66499 3

Dish Copper/White - Iron/Enamel 481252 / 3 pcs. D24xH4 cm 1,40 l

5 708760 66500 6

GOURMET

Retail/VK EUR 37,95

Dish Copper - Iron

0,40 l

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 66498 6

133

481254 / 4 pcs. L30xW15xH2 cm


Cutting boards in acacia wood

Skærebrætter i akacietræ

Villa Collection Denmark presents the most beautiful cutting boards that make cooking a sheer pleasure. They are ideal for food preparation, for cutting fruits and vegetables and for appetizing presentation. They will undoubtedly dress up any table setting.

Villa Collection Denmark præsenterer de smukkeste skærebrætter, der gør madlavning til en ren fornøjelse. Brætterne er ideelle til tilberedning af mad, til at snitte frugt og grøntsager på, samt til lækker og indbydende anretning. De vil uden tvivl pynte på ethvert bord.

The cutting boards are made of the finest acacia wood, a genuine hardwood that contains lots of natural oils which provide the boards with a natural water resistance. This causes knives to stay sharp and not go dull as quickly as knives used on boards made of bamboo or other types of hardwood.

Skærebrætterne er fremstillet i det flotteste akacietræ - en type af ægte hårdttræ, der indeholder masser af naturlige olier, som tilfører brætterne en naturlig vandmodstand. Det vil sige, at knive som bruges på et akacieskærebræt reelt kan holde længere uden at blive sløve - sammenlignet med knive, der bruges på fx skærebrætter af bambus eller andre slags hårdttræ.

The series also consists of serving dishes, salad cutlery and beautiful kitchen utensils. Combine with the absolutely wonderful Mango salad bowl – ready for serving.

Serien består desuden af serveringsfade, salatbestik og skønne køkkenredskaber. Kombinér med de absolut vidunderlige Mango salatskåle – klar til servering.

134


Serving dish, Fish Natural - Acacia wood

Serving dish, Fish Natural - Acacia wood

Cutting board Natural - Acacia wood

Cutting board Natural - Acacia wood

481175 / 6 pcs. L33xW16xH1,5 cm

481176 / 6 pcs. L39,5xW20xH1,5 cm

472370 / 4 pcs. L29xW22xH1,4 cm

472371 / 4 pcs. L45xW33xH1,8 cm

5 708760 66449 8

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 66450 4

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 64959 4

Retail/VK EUR 39,95

Bowl Natural/Multicolor - Mango tree/Enamel

Bowl Natural/Multicolor - Mango tree/Enamel

Cutting board Natural - Acacia wood

Cutting board Natural - Acacia wood

481390 / 2 pcs. D32xH12 cm 4,00 l

481391 / 2 pcs. D32xH12 cm 4,00 l

472372 / 4 pcs. L37,5xW23xH2 cm

472373 / 4 pcs. L43,5xW26,5xH2 cm

Retail/VK EUR 84,95

5 708760 66609 6

Retail/VK EUR 84,95

5 708760 66610 2

Retail/VK EUR 29,95

Turner Natural - Acacia wood

Skimmer Natural - Acacia wood

Pasta spoon Natural - Acacia wood

271143 / 12 pcs. L33,5 cm

271141 / 12 pcs. L33,5 cm

271144 / 12 pcs. L33,5 cm

5 708760 63735 5

Retail/VK EUR 7,49

Turner Natural - Acacia wood

Spoon Natural - Acacia wood

271146 / 12 pcs. L33,5 cm

271145 / 12 pcs. L33,5 cm

Retail/VK EUR 7,49

5 708760 63738 6

Retail/VK EUR 7,49

5 708760 63733 1

Retail/VK EUR 7,49

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 64962 4

5 708760 63736 2

GOURMET

Retail/VK EUR 7,49

5 708760 64961 7

5 708760 64960 0

5 708760 63737 9 135

Retail/VK EUR 14,95


Mug, 3 ass. Black/Grey - Stoneware

Mug, 3 ass. Grey/White - Stoneware

262271 / 6 pcs. D8,5xH10,5 cm

262272 / 6 pcs. D9xH15,5 cm 0,50 l

0,35 l

Retail/VK EUR 3,95

5 708760 62615 1

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 62616 8

Tea set, 5 parts Grey - Porcelain

Coffeeset, 6 parts Grey - Terracotta/Cork

Tea set, w. tea filter, 5 pcs. Black - Stoneware/Steel

472342 / 4 sets L26xW20xH13 cm 0,9 l D6xH8 cm 0,25 l

472365 / 2 sets L16,5xW13,5xH20,5 cm 1,0 l D8,5xH9 cm 0,25 l D32xH2,5 cm

482405 / 4 sets D9,5xH8 cm 1,0 l L19xW15xH13 cm 0,25 l

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 64952 5

Retail/VK EUR 99,95

5 708760 64888 7

Retail/VK EUR 42,95

Mug Multicolor - Ceramic

Mug Multicolor - Ceramic

Mug, w. pattern, 4 ass. Dark grey - Stoneware

472421 / 6 pcs. D10,2xH12 cm

472422 / 6 pcs. D10,5xH12 cm

471807 / 12 pcs. D9xH10 cm 0,40 l

0,50 l

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 64926 6

0,50 l

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 64927 3

Retail/VK EUR 4,49

5 708760 67411 4

5 708760 63746 1

136


Mug Charcoal grey - Stoneware

Sugar bowl, cream jug, 2 pcs. Charcoal grey - Stoneware - LED

482404 / 6 pcs. D8xH10,5 cm 0,35 l

482400 / 4 sets D11xH10 cm 0,35 l L12xW8,5xH9 cm 0,40 l

Bowl Charcoal grey - Stoneware 482403 / 6 pcs. D16,5xH7 cm 0,70 l

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67409 1

5 708760 67406 0

Retail/VK EUR 22,95

Plate Charcoal grey - Stoneware

Plate Charcoal grey - Stoneware

482401 / 6 pcs. D20,5xH2,4 cm

482402 / 4 pcs. D26,5xH3 cm

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 67407 7

Retail/VK EUR 24,95

Mug Sand/Brown - Stoneware

Mug Black/Blue - Stoneware

Mug Petrol/Sand - Stoneware

482424 / 6 pcs. D8xH10,5 cm 0,35 l

482425 / 6 pcs. D8xH10,6 cm 0,35 l

482409 / 6 pcs. D8xH10,5 cm 0,35 l

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 67655 2

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 67656 9

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 67414 5

5 708760 67408 4

GOURMET

5 708760 67410 7

137

Retail/VK EUR 9,95


Dishwasher safe

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Espresso cup Dark Green/Grey - Stoneware

Mug Dark Green/Grey - Stoneware

Espresso cup White/Grey - Stoneware

Mug White/Grey - Stoneware

472068 / 6 pcs. D6xH7,5 cm 0,13 l

472069 / 6 pcs. D8xH10,5 cm 0,30 l

481416 / 6 pcs. D6xH7,5 cm 0,13 l

481415 / 6 pcs. D8xH10,5 cm 0,30 l

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 65464 2

Retail/VK EUR 9,95

Dishwasher safe

5 708760 65453 6

Retail/VK EUR 6,95

Dishwasher safe

5 708760 66804 5

Retail/VK EUR 9,95

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Espresso cup Anthracite/Grey - Stoneware

Mug Anthracite/Grey - Stoneware

Espresso cup Blue/Grey - Stoneware

Mug Blue/Grey - Stoneware

471943 / 6 pcs. D6xH7,5 cm 0,13 l

471940 / 6 pcs. D8xH10,5 cm 0,30 l

471942 / 6 pcs. D6xH7,5 cm 0,13 l

471941 / 6 pcs. D8xH10,5 cm 0,30 l

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 64210 6

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 63870 3

Retail/VK EUR 6,95

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Milk jug Blue/Grey - Stoneware

Bowl Blue/Grey - Stoneware

Plate Blue/Grey - Stoneware

471948 / 6 pcs. D7xH9 cm 0,15 l

471944 / 6 pcs. D14xH7,5 cm 0,40 l

471946 / 6 pcs. D17xH2 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 64215 1

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 64211 3

5 708760 64209 0

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 64213 7

5 708760 66803 8

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 63871 0

138


Coffee cup, w. pattern Sand - Stoneware 482374 / 6 pcs. D8,5xH6,5 cm D15xH2 cm 0,20 l

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 67394 0

Mug, w. pattern Sand - Stoneware 482375 / 6 pcs. D7,5xH9,7 cm 0,21 l

Retail/VK EUR 8,49

5 708760 67395 7

Plate, w. pattern Sand - Stoneware 482376 / 6 pcs. D17xH2 cm

GOURMET

5 708760 67396 4

139

Retail/VK EUR 12,95


491239 / 6 pcs. D9xH13,5 cm 0,30 l

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 68635 3

Cream - Stoneware

Thermo mug Black - Stoneware 491240 / 6 pcs. D9xH13,5 cm 0,30 l

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 68636 0

Thermos Cream/Natural - Stoneware/Bamboo

Thermos Pink/Brown - Stoneware/Bamboo

Thermos Black - Stoneware/Bamboo

Thermos Dark grey/Brown - Stoneware/Bamboo

491235 / 6 pcs. D7xH17,5 cm 0,35 l

491237 / 6 pcs. D7xH17,5 cm 0,35 l

491238 / 6 pcs. D7xH17,5 cm 0,35 l

491236 / 6 pcs. D7xH17,5 cm 0,35 l

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68631 5

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68633 9

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68634 6

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68632 2

140


Dishwasher safe

491316 / 6 pcs. D9xH10 cm 0,40 l

491315 / 4 pcs. L20xW13,5xH24 cm

Retail/VK EUR 34,95

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 68714 5

Mug Offwhite/Blue - Bamboo

Mug, to go Offwhite/Blue - Bamboo/Silicone

2,50 l

491365 / 12 pcs. D7,6xH11 cm 0,30 l

491364 / 6 pcs. D7,6xH11 cm 0,30 l

5 708760 68713 8

Retail/VK EUR 3,95

Dishwasher safe

5 708760 68766 4

Dishwasher safe

Retail/VK EUR 9,49

5 708760 68765 7

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Tray Offwhite/Blue - Bamboo

Tray Offwhite/Blue - Bamboo

Plate Offwhite/Blue - Bamboo

Plate Offwhite/Blue - Bamboo

491360 / 4 pcs. L33xW25xH4,3 cm

491361 / 4 pcs. L41xW32xH5,3 cm

491363 / 12 pcs. D22,8xH1,8 cm

491362 / 12 pcs. D28xH2,2 cm

Retail/VK EUR 20,95

5 708760 68761 9

Retail/VK EUR 28,95

5 708760 68762 6

Retail/VK EUR 6,99

5 708760 68764 0

Retail/VK EUR 9,95

GOURMET

Jug Clear - MS Plastic

5 708760 68763 3 141

Drinking glass Clear - MS Plastic

Dishwasher safe


Dishwasher safe

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Bowl Black - Bamboo

Bowl Black - Bamboo

Bowl Black - Bamboo

251161 / 6 pcs. D15,5xH7 cm 0,65 l

251164 / 6 pcs. D20xH9 cm 1,50 l

251167 / 6 pcs. D25xH11,5 cm

Retail/VK EUR 4,99

5 708760 58045 3

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 58048 4

Dishwasher safe

Salad bowl Black - Bamboo

271252 / 6 pcs. D25,5xH7 cm 2,00 l

271253 / 4 pcs. D30,5xH7,5 cm

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 63946 5

3,00 l

Retail/VK EUR 18,95

Dishwasher safe

5 708760 63947 2

251187 / 6 pcs. L19xW15xH7 cm

251190 / 4 pcs. L30xW23xH12 cm

Retail/VK EUR 7,49

5 708760 58061 3

Dishwasher safe

251181 / 12 pcs. D22,5 cm

251184 / 12 pcs. D27,5 cm

271251 / 24 pcs. D10xH3 cm

Retail/VK EUR 3,69

5 708760 63945 8

5 708760 63944 1

Dishwasher safe

Colander Black - Bamboo

Egg cup Black - Bamboo

5 708760 58058 3

Retail/VK EUR 7,49

Colander Black - Bamboo

Dishwasher safe

Retail/VK EUR 5,99

5 708760 58051 4

Dishwasher safe

Plate Black - Bamboo

5 708760 58055 2

271241 / 12 sets L24 cm

3,00 l

Retail/VK EUR 11,95

Plate Black - Bamboo

Retail/VK EUR 4,99

Salad cutlery, 2 parts Black - Bamboo

Dishwasher safe

Salad bowl Black - Bamboo

Dishwasher safe

Retail/VK EUR 15,95

5 708760 58064 4

142


Dishwasher safe

Dishwasher safe

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

Dishwasher safe

Bowl, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Bowl, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Bowl, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Storage pot, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

472713 / 6 pcs. D14xH6 cm 0,35 l

472714 / 6 pcs. D19xH8 cm 1,00 l

472715 / 6 pcs. D24xH10 cm 2,00 l

472717 / 6 pcs. D12xH5 cm 0,21 l

Retail/VK EUR 21,95

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

5 708760 64740 8

Retail/VK EUR 34,95

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

5 708760 64741 5

Retail/VK EUR 11,49

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

5 708760 64743 9

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

Storage pot, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Storage pot, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Storage pot, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

Storage pot, w. lid Black - Bamboo/Acacia wood

472704 / 6 pcs. D12xH10 cm 0,60 l

472705 / 6 pcs. D12xH14 cm 1,00 l

472706 / 6 pcs. D12xH19 cm 1,30 l

472707 / 6 pcs. D12xH23 cm 1,60 l

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 64717 0

Retail/VK EUR 16,95

Dishwasher safe

Mug Black - Bamboo

271231 / 12 sets D20xH8 cm 1,0 l D16xH7 cm 0,5 l D12xH5 cm 0,25 l

261062 / 12 pcs. D9xH11 cm 0,30 l

5 708760 63940 3

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 64719 4

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 64720 0

Dishwasher safe

Bowl set, 3 pcs. Black - Bamboo/PE

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 64718 7

Retail/VK EUR 3,59

5 708760 61148 5

GOURMET

5 708760 64739 2

143

Retail/VK EUR 12,49


Dishwasher safe

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Bowl Offwhite - Bamboo

Bowl Offwhite - Bamboo

Bowl Offwhite - Bamboo

Salad cutlery, 2 parts Offwhite - Bamboo

251163 / 6 pcs. D15,5xH7 cm 0,65 l

251166 / 6 pcs. D20xH9 cm 1,50 l

251169 / 6 pcs. D25xH11,5 cm

271211 / 12 sets L24 cm

Retail/VK EUR 4,99

5 708760 58047 7

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 58050 7

Dishwasher safe

3,00 l

Retail/VK EUR 11,95

Dishwasher safe

5 708760 58053 8

Retail/VK EUR 7,49

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Salad bowl Offwhite - Bamboo

Salad bowl Offwhite - Bamboo

Colander Offwhite - Bamboo

Colander Offwhite - Bamboo

271222 / 6 pcs. D25,5xH7 cm 2,00 l

271223 / 4 pcs. D30,5xH7,5 cm

251189 / 6 pcs. L19xW15xH7 cm

251192 / 4 pcs. L30xW23xH12 cm

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 63938 0

3,00 l

Retail/VK EUR 18,95

Dishwasher safe

5 708760 63939 7

Retail/VK EUR 7,49

Dishwasher safe

Dishwasher safe

Plate Offwhite - Bamboo

Plate Offwhite - Bamboo

Egg cup Offwhite - Bamboo

251186 / 12 pcs. D27,5 cm

251183 / 12 pcs. D22,5 cm

271221 / 24 pcs. D10xH3 cm

Retail/VK EUR 5,99

5 708760 58060 6

Retail/VK EUR 4,99

5 708760 58057 6

5 708760 58063 7

Retail/VK EUR 3,69

5 708760 63937 3

5 708760 63936 6

Retail/VK EUR 15,95

5 708760 58066 8

144


Dishwasher safe

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

Dishwasher safe

Bowl, w. lid Offwhite - Bamboo/Acacia wood

Bowl, w. lid Offwhite - Bamboo/Acacia wood

Bowl, w. lid Offwhite - Bamboo/Acacia wood

Storage pot, w. lid Offwhite - Bamboo/Acacia wood

472710 / 6 pcs. D14xH6 cm 0,35 l

472711 / 6 pcs. D19xH8 cm 1,00 l

472712 / 6 pcs. D24xH10 cm 2,00 l

472716 / 6 pcs. D12xH5 cm 0,21 l

5 708760 64736 1

5 708760 64737 8

Retail/VK EUR 21,95

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

Retail/VK EUR 34,95

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

5 708760 64738 5

Retail/VK EUR 11,49

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

5 708760 64742 2

AIR TIGHT LID Dishwasher safe

Storage pot, w. lid Offwhite - Bamboo/Acacia wood

Storage pot, w. lid Offwhite - Bamboo/Acacia wood

Storage pot, w. lid Offwhite - Bamboo/Acacia wood

Storage pot, w. lid Offwhite - Bamboo/Acacia wood

472700 / 6 pcs. D12xH10 cm 0,60 l

472701 / 6 pcs. D12xH14 cm 1,00 l

472702 / 6 pcs. D12xH19 cm 1,30 l

472703 / 6 pcs. D12xH23 cm 1,60 l

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 64713 2

Retail/VK EUR 16,95

Dishwasher safe

5 708760 64714 9

Retail/VK EUR 19,95

Dishwasher safe

5 708760 64715 6

Mug Offwhite - Bamboo

Mug, to go Offwhite/Black - Bamboo/Silicone

271201 / 12 sets D20xH8 cm 1,0 l D16xH7 cm 0,5 l D12xH5 cm 0,25 l

261061 / 12 pcs. D9xH11 cm 0,30 l

261063 / 6 pcs. D9xH14 cm 0,35 l

5 708760 63932 8

Retail/VK EUR 3,59

5 708760 61147 8

5 708760 64716 3

Dishwasher safe

Bowl set, 3 pcs. Offwhite - Bamboo/PE

Retail/VK EUR 19,95

Retail/VK EUR 21,95

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 61149 2

GOURMET

Retail/VK EUR 12,49

145

Dishwasher safe


146


147

GOURMET


PALET

Reactive glazing

Reaktiv glasering

Several of Villa Collection Denmark’s ceramic table ware and products are made with a beautiful reactive glazing.

Flere af Villa Collection Denmarks keramiske stel og vaser har den smukke reaktive glasering.

This technique allows the potter to manually match several complementary colors, resulting in a reactive pattern or panache after burning - the method is very popular as it makes each product unique.

Denne teknik giver keramikeren mulighed for, at matche flere forskellige komplementære farver manuelt, som så resulterer i et reaktivt mønster eller en panachering efter brænding – metoden er meget populær, da det gør hvert produkt unikt.

148


HAND DECORATED unique item

Color and surface may vary

Bowl Blue grey - Stoneware

Pasta dish Blue grey - Stoneware

491263 / 6 pcs. D7,5xH9 cm 0,20 l

491267 / 4 pcs. L19xW17xH5 cm

491268 / 4 pcs. L25xW23,3xH6 cm

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 68643 8

0,45 l

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 68647 6

Retail/VK EUR 34,95

0,70 l

5 708760 68760 2

Bowl Blue grey - Stoneware

Bowl Blue grey - Stoneware

491264 / 6 pcs. D10xH6 cm 0,20 l

491265 / 6 pcs. D15xH9 cm 0,80 l

491266 / 3 pcs. L23,5xW20xH12 cm

2,00 l

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 68646 9

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 68644 5

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 68645 2

Plate Blue grey - Stoneware

Plate Blue grey - Stoneware

Dish Blue grey - Stoneware

491260 / 6 pcs. D21xH2 cm

491261 / 4 pcs. D27xH3 cm

491262 / 3 pcs. D32xH3 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 68640 7

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 68641 4

Retail/VK EUR 39,95

GOURMET

Bowl Blue grey - Stoneware

5 708760 68642 1 149

Mug Blue grey - Stoneware


HAND DECORATED unique item

Color and surface may vary

Bowl Offwhite - Stoneware

Pasta dish Offwhite - Stoneware

481377 / 4 pcs. L19xW17xH5 cm

482390 / 4 pcs. L25xW23,3xH6 cm

0,45 l

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66598 3

Retail/VK EUR 34,95

0,70 l

5 708760 67472 5

Bowl Offwhite - Stoneware

Bowl Offwhite - Stoneware

Bowl Offwhite - Stoneware

481374 / 6 pcs. D10xH6 cm 0,20 l

481375 / 6 pcs. D15xH9 cm 0,80 l

481376 / 3 pcs. L23,5xW20xH12 cm

2,00 l

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 66597 6

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 66595 2

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66596 9

Plate Offwhite - Stoneware

Plate Offwhite - Stoneware

Dish Offwhite - Stoneware

481370 / 6 pcs. D21xH2 cm

481371 / 4 pcs. D27xH3 cm

481372 / 3 pcs. D32xH3 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66591 4

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66592 1

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 66593 8

150


HAND DECORATED unique item

Color and surface may vary

Bowl Grey - Stoneware

252505 / 6 pcs. D7,5xH9 cm 0,20 l

261242 / 4 pcs. L19xW17xH5 cm

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 59136 7

Pasta dish Grey - Stoneware

0,45 l

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 61515 5

482391 / 4 pcs. L25xW23,3xH6 cm

Retail/VK EUR 34,95

0,70 l

5 708760 67473 2

Bowl Grey - Stoneware

Bowl Grey - Stoneware

252503 / 6 pcs. D10xH6 cm 0,20 l

252504 / 6 pcs. D15xH9 cm 0,80 l

261243 / 3 pcs. L23,5xW20xH12 cm

2,00 l

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 61516 2

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 59134 3

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 59135 0

Plate Grey - Stoneware

Plate Grey - Stoneware

Dish Grey - Stoneware

252501 / 6 pcs. D21xH2 cm

252502 / 4 pcs. D27xH3 cm

261241 / 3 pcs. D32xH3 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 59132 9

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 59133 6

Retail/VK EUR 39,95

GOURMET

Bowl Grey - Stoneware

5 708760 61514 8 151

Mug Grey - Stoneware


HAND DECORATED unique item

Color and surface may vary

Mug Purple - Stoneware

Bowl Purple - Stoneware

252525 / 6 pcs. D7,5xH9 cm 0,20 l

261262 / 4 pcs. L19xW17xH5 cm

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 59212 8

Pasta dish Purple - Stoneware

0,45 l

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 61521 6

482392 / 4 pcs. L25xW23,3xH6 cm

Retail/VK EUR 34,95

0,70 l

5 708760 67474 9

Bowl Purple - Stoneware

Bowl Purple - Stoneware

Bowl Purple - Stoneware

252523 / 6 pcs. D10xH6 cm 0,20 l

252524 / 6 pcs. D15xH9 cm 0,80 l

261263 / 3 pcs. L23,5xW20xH12 cm

2,00 l

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 61522 3

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 59210 4

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 59211 1

Plate Purple - Stoneware

Plate Purple - Stoneware

Dish Purple - Stoneware

252521 / 6 pcs. D21xH2 cm

252522 / 4 pcs. D27xH3 cm

261261 / 3 pcs. D32xH3 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 59208 1

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 59209 8

Retail/VK EUR 39,95

5 708760 61520 9

152


HAND DECORATED unique item

Color and surface may vary

Bowl Petrol - Stoneware

252515 / 6 pcs. D7,5xH9 cm 0,20 l

261252 / 4 pcs. L19xW17xH5 cm

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 59141 1

Pasta dish Petrol - Stoneware

0,45 l

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 61518 6

482393 / 4 pcs. L25xW23,3xH6 cm

Retail/VK EUR 34,95

0,70 l

5 708760 67475 6

Bowl Petrol - Stoneware

Bowl Petrol - Stoneware

252513 / 6 pcs. D10xH6 cm 0,20 l

252514 / 6 pcs. D15xH9 cm 0,80 l

261253 / 3 pcs. L23,5xW20xH12 cm

2,00 l

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 61519 3

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 59139 8

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 59140 4

Plate Petrol - Stoneware

Plate Petrol - Stoneware

Dish Petrol - Stoneware

252511 / 6 pcs. D21xH2 cm

252512 / 4 pcs. D27xH3 cm

261251 / 3 pcs. D32xH3 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 59137 4

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 59138 1

Retail/VK EUR 39,95

GOURMET

Bowl Petrol - Stoneware

5 708760 61517 9 153

Mug Petrol - Stoneware


Drinking glass Clear - Glass

Beer glass Clear - Glass

242156 / 12 pcs. D9xH9 cm 0,38 l

242155 / 12 pcs. D7,5xH17,5 cm

Retail/VK EUR 3,49

5 708760 57391 2

Decanter Clear - Glass

Champagne glass Clear - Glass

0,42 l

Retail/VK EUR 5,45

5 708760 57390 5

242154 / 12 pcs. D4,5xH19,5 cm

0,17 l

Retail/VK EUR 4,19

5 708760 57389 9

Whitewine glass Clear - Glass

Red wine glass Clear - Glass

Decanter, w. glass stopper Clear - Crystal

242151 / 12 pcs. D6xH18 cm 0,27 l

242152 / 12 pcs. D6,5xH19 cm 0,34 l

482297 / 4 pcs. D19xH28 cm 1,70 l

Retail/VK EUR 4,19

5 708760 57386 8

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 57387 5

Retail/VK EUR 49,95

212231 / 4 pcs. D21xH23 cm 1,25 l

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 67287 5

Water bottle w. glass Amber - Glass

Water bottle w. glass Clear - Glass

Decanter Clear - Glass

Decanter Clear - Glass

472290 / 6 pcs. D8,2xH20,5 cm

472294 / 6 pcs. D8,2xH20,5 cm

242126 / 12 pcs. D8xH21 cm 0,60 l

242127 / 6 pcs. D10,5xH26 cm

0,80 l

Retail/VK EUR 14,49

5 708760 64851 1

0,80 l

Retail/VK EUR 14,49

5 708760 64855 9

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 26830 6

5 708760 57320 2

1,20 l

Retail/VK EUR 16,99

5 708760 57321 9

154


CIRCLE

HAND DECORATED

HAND DECORATED

HAND DECORATED

HAND DECORATED

Color and surface may vary

Color and surface may vary

Color and surface may vary

Color and surface may vary

unique item

unique item

Mug, 4 ass. Offwhite/Multicolor - Stoneware

Plate, 4 ass. Offwhite/Multicolor - Stoneware

Plate, 4 ass. Offwhite/Multicolor - Stoneware

Bowl, 4 ass. Offwhite/Multicolor - Stoneware

481313 / 12 pcs. D9xH10,5 cm 0,40 l

481310 / 12 pcs. D22xH2,5 cm

481311 / 12 pcs. D27xH3 cm

481312 / 12 pcs. D17xH6 cm 0,60 l

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 66433 7

Retail/VK EUR 10,95

5 708760 66435 1

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66436 8

Retail/VK EUR 10,95

5 708760 66434 4

GOURMET

unique item

155

unique item


Decanter, w. glass stopper Clear - Glass 482266 / 6 pcs. D12,5xH26 cm

1,20 l

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67254 7

For serving whisky “On the Rocks” Store in freezer before use

Drinking glass, 4 pcs. Clear - Glass

Whisky stones, 9 pcs. Grey - Granite

482265 / 6 sets D9,3xH8,2 cm 0,28 l

262051 / 10 sets L2xW2xH2 cm

Retail/VK EUR 22,95

5 708760 67253 0

Retail/VK EUR 12,49

5 708760 62020 3

Drinking glass, cut-glass Clear - Glass

Drinking glass, cut-glass Clear - Glass

Drinking glass, cut-glass Clear - Glass

472070 / 6 pcs. D7xH7 cm 0,20 l

471806 / 8 pcs. D6xH11,5 cm 0,25 l

471805 / 8 pcs. D8xH9 cm 0,30 l

Retail/VK EUR 4,99

5 708760 65489 5

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 63907 6

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 63906 9

156


Drinking glass, w. print, 4 ass. Clear/Gold - Glass 472293 / 24 pcs. D7xH10,2 cm 0,35 l

5 708760 64854 2

Tile, 8 ass. Black/Gold - Ceramic

Drinking glass Clear/Brass - Glass/Metal

472105 / 24 pcs. L10xW10xH0,5 cm

472292 / 24 pcs. D8xH10 cm 0,30 l

5 708760 64996 9

Retail/VK EUR 12,49

5 708760 64853 5

Cutlery, 16 parts, Matt Titanium - 18/8 steel / 18/10 steel

Cutlery, 16 parts, Matt Gold - 18/8 steel / 18/10 steel

Cutlery, 16 parts Brown/Steel - 18/8 steel / 18/10 steel / PP

472968 / 6 sets L23,3xW1,7xH0,7 cm

472969 / 6 sets L23,3xW1,7xH0,7 cm

481366 / 6 sets L22,9xW1,6xH0,2 cm

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 65604 2

Retail/VK EUR 69,95

5 708760 65605 9

Retail/VK EUR 54,95

5 708760 66607 2

GOURMET

Retail/VK EUR 4,99

157

Retail/VK EUR 8,59


Bowl, 4 ass., Patterned Blue grey - Stoneware

Bowl, 4 ass., Patterned Blue grey - Stoneware

Mug, 4 ass., Patterned Blue grey - Stoneware

Plate, 4 ass., Patterned Blue grey - Stoneware

472142 / 8 pcs. D9xH6 cm 0,20 l

472141 / 8 pcs. D13xH8 cm 0,55 l

472143 / 8 pcs. D8,5xH8 cm 0,35 l

472144 / 8 pcs. L26xW14,5xH2,5 cm

Retail/VK EUR 4,49

5 708760 63055 4

Retail/VK EUR 8,59

5 708760 63054 7

Retail/VK EUR 8,59

5 708760 63056 1

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 63057 8

Decanter Transparent/Recycled glass

Whitewine glass Transparent/Recycled glass

Red wine glass Transparent/Recycled glass

Drinking bottle, 2 ass. Transparent/PP/Recycled glass

472686 / 6 pcs. D17,5xH18 cm

472688 / 12 pcs. D8xH15 cm 0,23 l

472689 / 12 pcs. D9xH16 cm 0,30 l

481265 / 12 pcs. D8,5xH17 cm 0,50 l

1,00 l

Retail/VK EUR 12,49

5 708760 65052 1

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 65054 5

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 65055 2

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 66542 6

158


Drinking glass Midnight blue - Glass

Champagne glass Midnight blue - Glass

472868 / 6 pcs. D8xH15 cm 0,25 l

472871 / 6 pcs. D8xH10 cm 0,30 l

472872 / 6 pcs. D6xH20 cm 0,20 l

5 708760 65534 2

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 65537 3

Retail/VK EUR 6,99

Wine glass Purple - Glass

Drinking glass Purple - Glass

Champagne glass Purple - Glass

472873 / 6 pcs. D8xH15 cm 0,25 l

472876 / 6 pcs. D8xH10 cm 0,30 l

472877 / 6 pcs. D6xH20 cm 0,20 l

Retail/VK EUR 6,99

5 708760 65539 7

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 65542 7

Retail/VK EUR 6,99

5 708760 65538 0

5 708760 65543 4

Wine glass, Grooved Petrol - Glass

Drinking glass, Grooved Petrol - Glass

Wine glass, Grooved Purple - Glass

Drinking glass, Grooved Purple - Glass

261188 / 6 pcs. D8xH14,5 cm 0,40 l

261184 / 6 pcs. D7,5xH10,5 cm

261187 / 6 pcs. D8xH14,5 cm 0,40 l

261183 / 6 pcs. D7,5xH10,5 cm

Retail/VK EUR 7,49

5 708760 61470 7

0,35 l

Retail/VK EUR 5,69

5 708760 61466 0

Wine glass, Grooved Green - Glass

Drinking glass, Grooved Green - Glass

261186 / 6 pcs. D8xH14,5 cm 0,40 l

261182 / 6 pcs. D7,5xH10,5 cm

Retail/VK EUR 7,49

5 708760 61468 4

0,35 l

Retail/VK EUR 5,69

Retail/VK EUR 7,49

5 708760 61469 1

0,35 l

Retail/VK EUR 5,69

5 708760 61465 3

5 708760 61464 6 159

Retail/VK EUR 6,99

GOURMET

Wine glass Midnight blue - Glass


CLEAR STORAGE

Storage pot w. lid Clear/Natural - Glass/Cork

Storage pot w. lid Clear/Natural - Glass/Cork

Storage pot w. lid Clear/Natural - Glass/Cork

Storage pot w. lid Clear/Natural - Glass/Cork

491298 / 6 pcs. D12xH9 cm 0,60 l

491297 / 6 pcs. D12xH18,3 cm

491296 / 6 pcs. D12xH21 cm 1,60 l

491295 / 6 pcs. D12xH24,5 cm

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 68771 8

1,30 l

Retail/VK EUR 11,49

5 708760 61971 9

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 61970 2

2,00 l

Retail/VK EUR 15,95

5 708760 61980 1

160


Tray Natural - Cork

Tray Natural - Cork

491280 / 4 pcs. D20xH2 cm

491281 / 4 pcs. D30xH2 cm

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68698 8

Serving dish Clear - Glass

5 708760 68699 5

Serving dish Clear - Glass

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 67193 9

482143 / 4 pcs. L22,5xW22,5xH6 cm

Retail/VK EUR 21,95

0,30 l

5 708760 67192 2

Oil &vinegar bottle Clear/Natural - Glass/Cork

Decanter Clear/Natural - Glass/Cork

Decanter Clear/Natural - Glass/Cork

482096 / 6 pcs. D6,5xH22 cm 0,40 l

482097 / 6 pcs. D7,5xH25,8 cm

482098 / 6 pcs. D8xH26 cm 0,80 l

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 67120 5

0,70 l

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 67121 2

Retail/VK EUR 19,95

GOURMET

0,15 l

5 708760 67122 9 161

482144 / 4 pcs. L16xW16xH6 cm

Retail/VK EUR 28,95


Recycled leather Enjoy the kitchen and barbecue experience with this beautiful and functional oven mitt and pot holders. They are handcrafted from 100% recycled leather. Each piece of leather is carefully selected and treated to ensure the highest quality.

Pot holder, 2 pcs. Black - 100% recycle leather

Oven mitt Black - 100% recycle leather

491301 / 2 sets L20,5xW20,5 cm

491300 / 2 pcs. L30xW19 cm

Retail/VK EUR 56,95

5 708760 68703 9

5 708760 68702 2

Retail/VK EUR 56,95

The lining is 100% recycled polyester, made from recycled plastic bottles. The bottles are granulated and then mixed together with water under high pressure – making it possible to spin and weave into fabric. The materials used are eco-friendly and treated with care to obtain a high quality. Marks and variations are to be expected on a product with natural characteristics, and they will naturally become softer by use. Heat resistant up to 250°C. Clean with a damp cloth.

Recycled læder Nyd køkkenet og grilloplevelsen med de smukke og funktionelle grydelapper og ovnhandske. Begge er håndlavede af 100% genbrugslæder. Hvert stykke af læder er omhyggeligt udvalgt og behandlet for at sikre den høje kvalitet. Servingplate Natural/Black - Terrazzo

Kitchen roll holder Natural/Black - Terrazzo/Metal

482318 / 4 pcs. D30xH1,5 cm

482317 / 4 pcs. D14,5xH32 cm

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 67335 3

Retail/VK EUR 5,99

5 708760 67334 6

0,15 l

5 708760 58041 5

262453 / 6 pcs. L17xW11xH7 cm

Varmebestandig op til 250 ° C. Rengør med en fugtig klud.

Jar, w. lid Black - Stoneware

Jar, w. lid Black - Stoneware

Jar, w. lid Black - Stoneware 251141 / 12 pcs. L13,5xW9xH8 cm

Retail/VK EUR 24,95

Foringen er 100% genanvendt polyester, lavet af genbrugsflasker. Flaskerne granuleres og blandes derefter med vand under højt tryk - hvilket gør det muligt at spinde og væve til stof. De anvendte materialer er miljøvenlige og behandles med omhu for at opnå en høj kvalitet. Mærker og variationer kan forventes på et produkt med naturlige karakteristika, og de vil naturligvis blive blødere ved brug.

0,30 l

Retail/VK EUR 6,79

5 708760 62949 7

262452 / 4 pcs. L21,5xW14xH5,5 cm

Retail/VK EUR 17,49

0,50 l

5 708760 62948 0

Oven mitt Grey - 55%Linen/45%Cotton/210 g

Apron Grey - 55%Linen/45%Cotton/210 g

Tea towel Grey - 55%Linen/45%Cotton/210 g

Pot holder Grey - 55%Linen/45%Cotton/210 g

271321 / 12 pcs. L30xW17 cm

271324 / 10 pcs. L90xW65 cm

271323 / 10 pcs. L70xW45 cm

271322 / 12 pcs. L20xW20 cm

162

Retail/VK EUR 4,49

5 708760 63948 9

Retail/VK EUR 20,99

5 708760 63951 9

Retail/VK EUR 7,19

5 708760 63950 2

Retail/VK EUR 3,69

5 708760 63949 6


Servingplate Grey/White - Stone

Servingplate, w.handle Grey/White - Stone/Metal

491026 / 4 pcs. L8xW8xH6 cm

491025 / 6 sets L10xW10xH4 cm

491024 / 6 pcs. L30xW20xH1 cm

491023 / 4 pcs. L35xW25xH4 cm

0,10 l

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 68407 6

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 68406 9

Retail/VK EUR 15,95

5 708760 68405 2

Retail/VK EUR 34,95

5 708760 68404 5

GOURMET

Coaster, 4 pcs. Grey/White - Stone

163

Salt jar, w. spoon Grey/White - Stone/Metal


Mortar White - Marble

Serving dish White - Marble

Mortar Grey - Granite

Serving dish Grey - Granite

252085 / 2 pcs. D12xH6 cm

252086 / 2 pcs. L30xW20xH1 cm

252082 / 2 pcs. D12xH6 cm

252083 / 2 pcs. L30xW20xH1 cm

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 59130 5

Retail/VK EUR 32,95

5 708760 59131 2

Retail/VK EUR 24,95

Servingplate White - Marble

Servingplate White - Marble

Servingplate White - Marble

262131 / 6 pcs. L20xW20xH1,5 cm

262134 / 6 pcs. L24xW15xH1,5 cm

262133 / 6 pcs. L30xW13xH1,5 cm

Retail/VK EUR 10,49

5 708760 62128 6

Retail/VK EUR 8,95

5 708760 62131 6

Retail/VK EUR 10,49

5 708760 59127 5

Retail/VK EUR 32,95

5 708760 62130 9

Coaster White - Marble

Coaster Brown - Granite

Coaster White/Brown - Granite

Coaster Black/White - Granite

262571 / 12 pcs. L10xW10xH1 cm

262572 / 12 pcs. L10xW10xH1 cm

262574 / 12 pcs. L10xW10xH1 cm

262573 / 12 pcs. L10xW10xH1 cm

Retail/VK EUR 3,59

5 708760 63320 3

Retail/VK EUR 3,59

5 708760 63321 0

Retail/VK EUR 3,59

5 708760 59128 2

5 708760 63323 4

Retail/VK EUR 3,59

5 708760 63322 7

164


Plate Black - Slate

Plate Black - Slate

Plate Black - Slate

Plate Black - Slate

242023 / 12 pcs. L30xW10 cm

232093 / 10 pcs. L40xW30 cm

242022 / 10 pcs. L30xW20 cm

242021 / 6 pcs. L50xW25 cm

Retail/VK EUR 8,49

5 708760 55018 0

Retail/VK EUR 5,49

Coasters, 4 pcs. Black - Slate

Servingplate, w. string Black - Slate

Servingplate, w. string Black - Slate

242024 / 12 sets L10xW10 cm

262116 / 6 pcs. L34xW25xH0,5 cm

262115 / 8 pcs. L32xW15xH0,5 cm

Retail/VK EUR 5,95

5 708760 57149 9

Retail/VK EUR 12,49

Candle plate Black - Metal

Candle plate Black - Metal

471814 / 10 pcs. D25xH1 cm

471813 / 6 pcs. D35xH1 cm

Retail/VK EUR 13,49

5 708760 63638 9

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 62125 5

Retail/VK EUR 10,49

Candle plate Black - Metal

Candle plate Black - Metal

471812 / 12 pcs. L20,5xW20,5xH1 cm

471811 / 8 pcs. L25xW25xH1 cm

471810 / 6 pcs. L40xW18xH1 cm

5 708760 63636 5

Retail/VK EUR 13,95

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 57146 8

5 708760 62124 8

5 708760 63637 2

Candle plate Black - Metal

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 57147 5

5 708760 63635 8

Retail/VK EUR 17,95

GOURMET

5 708760 57148 2

5 708760 63634 1 165

Retail/VK EUR 3,49


SCENTED OILS & CANDLES

166


SWEET WOOD

Fragrance candle – Sweet wood Offwhite/Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance candle, w. lid – Sweet wood Offwhite/Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Wood/ Ceramic

Fragrance oil – Sweet wood Offwhite/Brown - Oil/Ceramic

4607381 / 6 pcs. D7,5xH8 cm 35 hours

4608381 / 6 pcs. D9xH9 cm 45 hours

4612381 / 6 pcs. D7xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66535 8

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66536 5

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 66537 2

Fragrance candle, w. lid – Jasmine Pomegranate Dark rose - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Wood/Ceramic

Fragrance oil – Jasmine Pomegranate Dark rose - Oil/Ceramic

4607380 / 6 pcs. D7,5xH8 cm 35 hours

4608380 / 6 pcs. D9xH9 cm 45 hours

4612380 / 6 pcs. D7xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 66532 7

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 66533 4

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 66534 1

167

Fragrance candle – Jasmine Pomegranate Dark rose - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

SCENTED OILS AND CANDLES

JASMINE POMEGRANATE


APRICOT PEACH TEA

Fragrance candle – Apricot & Peach Tea Blue - Soy wax/Palm oil/Paraffin/Ceramic

Fragrance candle – Apricot Peach Tea Blue - Soy wax/Palm oil /Paraffin/Ceramic

Fragrance oil – Apricot Peach Tea Blue - Oil/Ceramic

4608302 / 6 pcs. D12xH7 cm 22 hours

4608358 / 6 pcs. D10,5xH10 cm

4612358 / 6 pcs. D7xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 31,95

5 708760 68746 6

48 hours

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 63378 4

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 63379 1

PASSION FRUIT NECTARINE

Fragrance candle – Passionfruit Nectarine Brown/Sand - Soy wax/Palm oil /Paraffin/Ceramic

Fragrance candle, Metallic – Passionfruit Nectarine Brown/Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance oil, Metallic – Passionfruit Nectarine Brown/Sand - Oil/Ceramic

4608303 / 6 pcs. D12xH7 cm 22 hours

4608369 / 6 pcs. D10,5xH10 cm

4612369 / 6 pcs. D7xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 31,95

5 708760 68747 3

48 hours

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 63380 7

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 63381 4

168


COTTON BLOSSOM

Fragrance candle – Cotton Blossom Aqua/Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance candle – Cotton Blossom Aqua/Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance oil – Cotton Blossom Aqua/Sand - Oil/Ceramic

4608301 / 6 pcs. D12xH7 cm 22 hours

4608354 / 6 pcs. D10,5xH10 cm

4612354 / 6 pcs. D7xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 31,95

5 708760 68745 9

48 hours

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 63376 0

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 63377 7

Fragrance candle – Coconut Lime Verbena Sand/Blue - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance oil – Coconut Lime Verbena Sand/Blue - Oil/Ceramic

4608300 / 6 pcs. D12xH7 cm 22 hours

4608347 / 6 pcs. D10,5xH10 cm

4612347 / 6 pcs. D7xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 31,95

5 708760 68744 2

48 hours

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 63374 6

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 63375 3

169

Fragrance candle – Coconut Lime Verbena Sand/Blue - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

SCENTED OILS AND CANDLES

COCONUT LIME VERBENA


COCONUT BEACH

Fragrance candle, w. lid – Coconut Beach White/Brown - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Wood/Ceramic

Fragrance oil – Coconut Beach Brown/Dark Grey - Oil/Ceramic

4608371 / 6 pcs. D9xH9 cm 45 hours

4612371 / 6 pcs. D7xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 65641 7

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 65635 6

RAIN FOREST FLOWER

Fragrance candle, w. lid – Rain Forrest flower Brown/Cream - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Wood/Ceramic

Fragrance oil – Rain Forrest flower Brown/Sand - Oil/Ceramic

4608370 / 6 pcs. D9xH9 cm 45 hours

4612370 / 6 pcs. D7xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 65640 0

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 65634 9

170


Fragrance candle, w. lid – Grapefruit & Vanilla Red - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Glass/Metal

Fragrance candle, w. lid – Coconut Mango Green - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Glass/Metal

Fragrance candle, w. lid – Sandalwood Grey - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Glass/Metal

4608308 / 6 pcs. D8,8xH11 cm 48 hours

4608310 / 6 pcs. D8,8xH11 cm 48 hours

4608311 / 6 pcs. D8,8xH11 cm 48 hours

4608309 / 6 pcs. D8,8xH11 cm 48 hours

5 708760 68756 5

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68758 9

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68759 6

Retail/VK EUR 16,95

5 708760 68757 2 171

Retail/VK EUR 16,95

SCENTED OILS AND CANDLES

Fragrance candle, w. lid – White Tea Ginger White - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Glass/Metal


SEA SALT & COCONUT

Fragrance candle – Sea Salt & Coconut White/Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance candle, w. lid – Sea Salt & Coconut White/Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Wood/Ceramic

Fragrance candle – Sea Salt & Coconut White/Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance oil – Sea Salt & Coconut White/Sand - Oil/Ceramic

4607306 / 6 pcs. D7,3xH7,8 cm 35 hours

4608306 / 6 pcs. D9xH9 cm 45 hours

4608307 / 6 pcs. D10,5xH10 cm

4612306 / 6 pcs. D7xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 68752 7

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68753 4

48 hours

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 68754 1

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 68755 8

JASMINE POMEGRANATE

Fragrance candle – Jasmine Pomegranate Petrol green - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance candle, w. lid – Jasmine Pomegranate Petrol green - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Wood/Ceramic

Fragrance candle – Jasmine Pomegranate Petrol green - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance oil – Jasmine Pomegranate Petrol green - Oil/Ceramic

4607388 / 6 pcs. D7,3xH7,8 cm 35 hours

4608388 / 6 pcs. D9xH9 cm 45 hours

4608391 / 6 pcs. D10,5xH10 cm

4612388 / 6 pcs. D7,5xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67445 9

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67446 6

48 hours

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 67607 1

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 67447 3

172


COTTON BLOSSOM

Fragrance candle – Cotton Blossom White/Bluegreen - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance candle – Cotton Blossom Fragrance candle, w. lid – Cotton Blossom White/Bluegreen - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic White/Bluegreen - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Wood/Ceramic

4607387 / 6 pcs. D7,3xH7,8 cm 35 hours

4608387 / 6 pcs. D9xH9 cm 45 hours

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67442 8

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67443 5

4608390 / 6 pcs. D10,5xH10 cm

48 hours

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 67606 4

Fragrance oil – Cotton Blossom White/Bluegreen - Oil/Ceramic 4612387 / 6 pcs. D7,5xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 67444 2

Fragrance candle, w. lid – Linen Cotton Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Wood/Ceramic

Fragrance candle – Linen Cotton Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance oil – Linen Cotton Sand - Oil/Ceramic

4607304 / 6 pcs. D7,3xH7,8 cm 35 hours

4608304 / 6 pcs. D9xH9 cm 45 hours

4608305 / 6 pcs. D10,5xH10 cm

4612304 / 6 pcs. D7xH10 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 68748 0

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 68749 7

48 hours

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 68750 3

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 68751 0

173

Fragrance candle – Linen Cotton Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

SCENTED OILS AND CANDLES

LINEN COTTON


Cosy and functional Bathroom rug/mat The Villa Collection bath mat serves many purposes - as a combination of a bathroom rug and a bath mat - where the rug often has to be included in the bathroom’s other interior, design and expression, while the mat has more practical features like avoiding slippery and wet floors and soft base for bare feet, Villa’s bathing mat is both functional and beautiful. 100% cotton - 1950g, optimally because cotton absorb many times its own weight and dries relatively quickly - reversible so you have the choice between a beautiful square pattern or just a classic uniform surface.

• Reversible – beautiful square pattern or classic uniform surface • 100% cotton – provides high absorbency and a soft base for bare feet • Anthracite Gray or Cream White • Great sizes: 80x50cm or 120x70cm Hyggeligt og funktionelt badeværelsestæppe/-måtte Villa Collection bademåtte er ikke til at undvære på badeværelset - som en kombination mellem et badeværelsestæppe og en bademåtte - hvor tæppet ofte skal indgå i badets øvrige interiør, design og udtryk, mens måtten har mere praktiske funktioner, som at undgå glat og vådt gulv og give blødt underlag for bare fødder, er Villa’s bademåtte både funktionel og designmæssigt smuk. Udarbejdet i 100% bomuld - 1950 g, optimalt da bomuld suger mange gange sin egen vægt og tørrer forholdsvis hurtigt, vendbar så man har valget mellem et smukt kvadratisk mønster eller blot klassisk ensartet overflade.

• Vendbar – smukt ternet mønster eller klassisk ens overflade • 100% bomuld – høje sugeevne og blødt for bare fødder • Antracitgrå eller cremehvid • Gode størrelser: 80x50cm eller 120x70cm

Bath mat – Resersible Cream - 100% cotton/1950 g 482180 / 4 pcs. L80xW50 cm

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67293 6

Bath mat – Resersible Cream - 100% cotton/1950 g 482181 / 2 pcs. L120xW70 cm

Retail/VK EUR 59,95

5 708760 67294 3

174


WATER OF LIFE

Fragrance candle – Water of life Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance candle – Water of life Sand - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance oil – Water of life Sand/Natural - Oil/Ceramic/Wood

4607386 / 6 pcs. D7,6xH8,5 cm 35 hours

4608386 / 6 pcs. D9xH10 cm 55 hours

4612386 / 6 pcs. D7,8xH12 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67439 8

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67440 4

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67441 1

SWEET WOOD

Fragrance candle – Sweet Wood Black - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance candle – Sweet Wood Black - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Ceramic

Fragrance oil – Sweet Wood Black/Natural - Oil/Ceramic/Wood

4607385 / 6 pcs. D7,6xH8,5 cm 35 hours

4608385 / 6 pcs. D9xH10 cm 55 hours

4612385 / 6 pcs. D7,8xH12 cm 0,15 l 8 months

Retail/VK EUR 14,95

5 708760 67436 7

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 67437 4

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67438 1

Fragrance candle, w. lid – Herbier Black - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Marble/Metal/Glass

Fragrance candle, w. lid – Herbier Black - Soy wax/Paraffin/Palm oil/Marble/Metal/Glass

Bath mat – Reversible Charcoal grey - 100% cotton/1950 g

Bath mat – Reversible Charcoal grey - 100% cotton/1950 g

4607389 / 6 pcs. D9xH10 cm 35 hours

4608389 / 4 pcs. D12xH13 cm 50 hours

482183 / 2 pcs. L120xW70 cm

482182 / 4 pcs. L80xW50 cm

5 708760 67448 0

Retail/VK EUR 49,95

5 708760 67449 7

Retail/VK EUR 59,95

5 708760 67296 7

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 67295 0 175

Retail/VK EUR 27,95

SCENTED OILS AND CANDLES

HERBIER


SCENTED OILS AND CANDLES

Pillar candle White - 100% stearin

Pillar candle White - 100% stearin

9309111 / 12 pcs. D6xH9 cm 23 hours

9314111 / 12 pcs. D6xH14 cm 42 hours

Retail/VK EUR 5,49

5 708760 21945 2

5 708760 21946 9

Retail/VK EUR 6,95

Pillar candle White - 100% stearin

Pillar candle White - 100% stearin

Pillar candle White - 100% stearin

Waxcandle, w. lid, 4 ass. – Clear/Multicolor - Glass/Paraffin/Metal

9315111 / 6 pcs. D10xH15 cm 83 hours

9321111 / 6 pcs. D10xH20 cm 123 hours

9325111 / 4 pcs. D10xH25 cm 147 hours

491035 / 8 pcs. L11xW7,8xH17 cm

60 hours

Retail/VK EUR 12,95

5 708760 68413 7

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 21949 0

Retail/VK EUR 19,95

5 708760 21959 9

LIME & EUCALYPTUS

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 21950 6

COCONUT

Fragrance candle – Lime & Eucalyptus White/Clear - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Glass

Fragrance candle – Lime & Eucalyptus White/Clear - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Glass

Fragrance candle – Coconut Brown - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Metal

Fragrance candle – Coconut Brown - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Glass/Metal

4607382 / 6 pcs. D8xH10 cm 25 hours

4608382 / 6 pcs. D10,5xH13,5 cm

4608384 / 6 pcs. D8xH11 cm 50 hours

4608383 / 6 pcs. D8,5xH11,5 cm

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 66540 2

Retail/VK EUR 19,95

34 hours

5 708760 66541 9

Retail/VK EUR 24,95

5 708760 66538 9

60 hours

Retail/VK EUR 18,95

5 708760 66539 6

176


WATER OF LIFE

Fragrance candle, Metallic – Water of life Clear/Silver - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Glass

Fragrance candle, Metallic – Water of life Clear/Silver - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Glass

Fragrance oil, Metallic – Water of life Clear/Silver - Oil/Glass

4607376 / 12 pcs. D8xH7,6 cm 28 hours

4608376 / 6 pcs. D10xH10 cm 0,42 l 46 hours

4612376 / 6 pcs. D7,5xH12 cm 0,20 l 8 months

Retail/VK EUR 17,95

5 708760 65646 2

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 65645 5

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 65638 7

Fragrance candle, Metallic – Eucalyptus Mint Clear/Gold - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Glass

Fragrance candle, Metallic – Ecalyptus Mint Clear/Gold - Soy wax/Palmeolie/Paraffin/Glass

Fragrance oil, Metallic – Eucalyptus Mint Clear/Gold - Oil/Glass

4607375 / 12 pcs. D8xH7,6 cm 28 hours

4608375 / 6 pcs. D10xH10 cm 46 hours

4612375 / 6 pcs. D7,5xH12 cm 0,20 l 8 months

5 708760 65649 3

Retail/VK EUR 29,95

5 708760 65643 1

Retail/VK EUR 27,95

5 708760 65637 0 177

Retail/VK EUR 17,95

SCENTED OILS AND CANDLES

EUCALYPTUS MINT


Fragrance oil – Thai Gardens White - Oil/Glass

Fragrance oil – Guava Fig Black - Oil/Glass

Fragrance oil – Lavender Lime Purple - Oil/Glass

4612111 / 6 pcs. D5xH12 cm 0,12 l 8 months

4612121 / 6 pcs. D5xH12 cm 0,12 l 8 months

4612151 / 6 pcs. D5xH12 cm 0,12 l 8 months

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 55984 8

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 55985 5

New package design On Villa Collection Denmark’s journey toward a more stylish and pure expression for the modern home, our packaging has also been subjected to a loving renovation. The new and sharper design is now available. This means that as a customer, you will experience the shift as a gradual transition, depending on the products and series, and we hope for your understanding.

Nyt emballagedesign På Villa Collection Denmark’s rejse mod et mere stilrent og enkelt udtryk til det moderne hjem, har også gaveæskerne gennemgået en kærlig renovering med et skarpere udtryk. Det betyder, at du som kunde vil opleve skiftet løbende, afhængig af produkt og serie, hvilket vi håber på din forståelse for.

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 55987 9

178


Fragrance candle, Glass w. metal lid – White Tea Ginger Fragrance candle, Glass w. metal lid – Jasmine Vanilla Cream - Palm Oil/Glass/Metal White - Palm Oil/Glass/Metal 4610111 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 52590 4

4610161 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 52595 9

Fragrance candle, Glass w. metal lid – Sandalwood Gardenia Fragrance candle, Glass w. metal lid – Apricot & Peach Tea Caramel - Palm Oil/Glass/Metal Orange - Palm Oil/Glass/Metal 4610171 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 52775 5

4610241 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 53711 2

Fragrance candle, Glass w. metal lid – Bamboo Green Tea Fragrance candle, Glass w. metal lid – Cotton Blossom Fragrance candle, Glass w. metal lid – Cucumber Blossom & WaterFragrance candle, Glass w. metal lid – Lavender Honeysuckle Turquoise - Palm Oil/Glass/Metal Purple - Palm Oil/Glass/Metal Ice blue - Palm Oil/Glass/Metal Lime Green - Palm Oil/Glass/Metal

5 708760 53708 2

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 53710 5

4610191 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 52777 9

Fragrance candle, Glass w. metal lid – Champagne Rose - Palm Oil/Glass/Metal

Fragrance candle, Glass w. metal lid – Water Lily & Rose Fragrance candle, Glass w. metal lid – Apple Cinnamon Pink - Palm Oil/Glass/Metal Red - Palm Oil/Glass/Metal

4610251 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

4610221 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 63373 9

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 53709 9

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 52776 2

4610131 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 52592 8

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 52594 2

4610141 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

Retail/VK EUR 13,95

5 708760 52593 5

Fragrance candle, Glass w. metal lid – Coconut Lime Verbena Fragrance candle, Glass w. metal lid – Aqua & Freesia Fragrance candle, Glass w. metal lid – Indonesia Teak Grey - Palm Oil/Glass/Metal Black - Palm Oil/Glass/Metal Dust green - Palm Oil/Glass/Metal 4610181 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

4610151 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

4610121 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

Retail/VK EUR 13,95

SCENTED OILS AND CANDLES

Retail/VK EUR 11,95

4610231 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours

5 708760 52591 1 179

4610211 / 6 pcs. D9xH10 cm 45 hours


Solid colored rustic candles

Description

Material

Reference no.

Dimension

Burning hours

No. in colli

Pillar candle with foil

Parafin

4006XXX

D4,4xH6 cm

18

18

Pillar candle with foil

Parafin

4175XXX

D7,5xH6 cm

32

20

Pillar candle with foil

Parafin

4210XXX

D7xH10 cm

48

6

Pillar candle with foil

Parafin

4215XXX

D7xH5 cm

72

6

Pillar candle with foil

Parafin

4310XXX

D10xH10 cm

75

6

Pillar candle with foil

Parafin

4320XXX

D10xH20 cm

160

2

Scented candle in glassjar, 2 pcs.

Palm oil/Soy wax/Paraffin

4665XXX

D5,5xH6,5 cm

2 x 15

6

Scented candle in glassjar, 1 pcs.

Palm oil/Soy wax/Paraffin

4609XXX

D7xH9 cm

30

6

Scented candle in glassjar, 1 pcs.

Palm oil/Soy wax/Paraffin

4608XXX

D11xHx8 cm

40

6

Oil

4612XXX

D5xH12 cm

Palm oil

4610XXX

D9xH10 cm

Color – Scent

Solid colored rustic candles with foil

111 161 141 171

181 131 191 151 121

Scented oils

Scented oil in bottle, 0,12 ltr.

Min. 2 months

Thai Gardens

Lavender Lime

Guava Fig

111

151

121

White Tea Ginger

Jasmina Vanilla

Champagne

6

Scented candle in metal tin or glass with metal lid Scented candle in glass jar

45

6

Water Lily and Rose

Apple Cinnamon

111 161 251 221 141 Apricot and Peach Tea

Sandalwood Gardenia

Bamboo Green Tea

Coconut Lime Verbena

Aqua and Fresia

241 171 211 181 131 Cotton Blossom

Cucumber Blossom and Water

Lavender Honeysuckle

Indonesia Teak

231 191 151 121

Soy scented candles and scented oils i ceramic container Scented candle in ceramic jar Scented oil in ceramic bottle Scented candle in ceramic jar

Parafin/Soy wax/Paraffin

4608XXX

D10,5xH10 cm

48

6

Oil

4612XXX

D9xH10 cm

Min. 2 months

6

Soy wax /Palm oil/ Paraffin/Ceramic/Wood

4607XXX

D7,5xH8 cm

35

6

4608XXX

D9xH9 cm

45

6

Duftlys i keramikkrukke

Coconut Lime Verbena

Cotton Blossom

Apricot & Peach Tea

Passionfruit Nectarine

Jasmine Pomegranate

347 354 358 369

Scented candle in glass

Soy ax /Palm oil/ Parafin/Glass

4607XXX

D8xH7 cm

28

12

Scented candle in glass

Soy ax /Palm oil/ Parafin/Glass

4608XXX

D10xH10 cm

46

12

Scented oil in glass

Oil/Glass

4612XXX

D7,5xH29 cm

9 mdr.

6

Pillar candle

Pure stearin

9309111

D:6,0 cm H: 9,0 cm

23

12

Pillar candle

Pure stearin

9314111

D:6,0 cm H: 14,0 cm

42

12

Pillar candle

Pure stearin

9315111

D:10,0 cm H: 15,0 cm

85

6

Pillar candle

Pure stearin

9321111

D:10,0 cm H: 20,0 cm

123

6

Pillar candle

Pure stearin

9325111

D:10,0 cm H: 20,5 cm

147

4

Coconut Beach

371

Water of Life MX

100% stearin candles

100 % stearin

Rain Forest Flower

Jasmine Pomegranate

Sweet Wood

370

380

381

Eucalyptus Mint MX

Linen Cotton

304-305

180


GOOD ADVICE Candles and wonderful scents Villa Collection Denmark offers a wide range of candles to set the mood and create a relaxed and cosy ambience. The series of candles are made of 100% pure stearic acid with a nice, smooth surface. A beautiful high quality candle that will fit into a modern as well as a traditional décor and home. In recent years, our soy candles have been gaining momentum. They contain natural biodegradable soy wax. Soy candles generally produce less black soot than regular candles. Our scented oils contain pure extracts and essential oils and are solvent-free. Another popular item is our scented soy candle in a ceramic pot as well as our luxury tealight in a clear cup, which makes the candle look beautiful all by itself.

Levende lys og vidunderlige dufte Villa Collection Denmark tilbyder en bred vifte af levende lys til at sprede hygge, stemning og atmosfære. Serien fremstillet i 100% ren stearin er med en flot glat overflade. Et smukt lys i høj kvalitet, der vil passe i moderne såvel som traditionel indretning. De senere år er vores sojaduftlys vundet kraftigt frem. De indeholder naturlig, biologisk nedbrydelig sojavoks. Sojalys soder generelt mindre end traditionelle lys. Duftolien indeholder rene ekstrakter og essentielle olier og er uden opløsningsmidler. En anden og populær variant er sojaduftlys i keramikkrukke på linje med luksus fyrfadslys i klar kop, der gør lyset eksklusivt og smukt samtidig.

Good advice on living candles

Værd at vide om levende lys

• Cut the wick down to 1 cm before you light the candle and

• Vægen klippes ned til 1 cm, inden lyset tændes og bør

company of children or pets.

• Always cut off the high edges thus preventing a flickering flame that can result in soot.

• Always place groups of candles with a minimum of 10 cm between the wicks to avoid overheating which leads to melting or running candles.

• Never place your candles where they will be exposed to draught or on a radiator as this can result in soot and a running candle.

• Always place your candle on a fireproof base and away from inflamable items keep the top of the candle free from used matches, as these may act as a wick.

• Always make sure that the candle is put out before leaving it and put the candle out with an extinguisher to avoid soot.

• Levende lys bør altid holdes under opsyn og aldrig overlades til børn eller husdyr.

• Høje kanter bør skæres af for at undgå blafrende flamme og deraf følgende sod.

• Stilles lys i grupper, bør der være minimum 10 cm mellem vægerne for at hindre lysene i at ophede hinanden og dermed smelte eller løbe.

• Et lys bør aldrig placeres i træk eller over en varmekilde, da det kan være årsag til, at lyset soder eller løber.

• Tændte lys bør altid placeres på et brandsikkert underlag og med god afstand til letantændelige ting.

• Lys bør altid holdes fri for fremmedlegemer som tændstikker og andet, da de kan virke som ekstra væge.

• Vær altid sikker på, at lyset er helt slukket, inden det

SCENTED OILS AND CANDLES

• Never leave a burning candle unattended or in the

holdes nede på 1 cm for at forhindre lyset i at ose.

efterlades og brug evt. en lyseslukker for at forhindre sod. 181

keep it at a length of 1 cm while the candle is lit thereby avoiding smoke.


LUXURY CANDLES WITH FOIL

Pillar candle, Rustic White - Paraffin

Pillar candle, Rustic White - Paraffin

Pillar candle, Rustic White - Paraffin

4006111 / 18 pcs. D4,4xH6 cm 18 hours

4175111 / 20 pcs. D6xH7,5 cm 32 hours

4210111 / 6 pcs. D7xH10 cm 48 hours

Retail/VK EUR 2,49

5 708760 52554 6

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 52560 7

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 52566 9

Pillar candle, Rustic Cream - Paraffin

Pillar candle, Rustic Cream - Paraffin

Pillar candle, Rustic Cream - Paraffin

4006161 / 18 pcs. D4,4xH6 cm 18 hours

4175161 / 20 pcs. D6xH7,5 cm 32 hours

4210161 / 6 pcs. D7xH10 cm 48 hours

Retail/VK EUR 2,49

5 708760 52555 3

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 52565 2

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 52572 0

Pillar candle, Rustic Caramel - Paraffin

Pillar candle, Rustic Caramel - Paraffin

Pillar candle, Rustic Caramel - Paraffin

4006171 / 18 pcs. D4,4xH6 cm 18 hours

4175171 / 20 pcs. D6xH7,5 cm 32 hours

4210171 / 6 pcs. D7xH10 cm 48 hours

Retail/VK EUR 2,49

5 708760 52757 1

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 52760 1

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 52763 2

182


LUXURY CANDLES WITH FOIL

Pillar candle, Rustic White - Paraffin

Pillar candle, Rustic White - Paraffin

Pillar candle, Rustic White - Paraffin

4215111 / 6 pcs. D7xH15 cm 72 hours

4310111 / 6 pcs. D10xH10 cm 75 hours

4320111 / 2 pcs. D10xH20 cm 160 hours

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 52579 9

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 52585 0

Pillar candle, Rustic Cream - Paraffin

Pillar candle, Rustic Cream - Paraffin

Pillar candle, Rustic Cream - Paraffin

4215161 / 6 pcs. D7xH15 cm 72 hours

4310161 / 6 pcs. D10xH10 cm 75 hours

4320161 / 2 pcs. D10xH20 cm 160 hours

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 52578 2

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 52584 3

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 52589 8

Pillar candle, Rustic Caramel - Paraffin

Pillar candle, Rustic Caramel - Paraffin

Pillar candle, Rustic Caramel - Paraffin

4215171 / 6 pcs. D7xH15 cm 72 hours

4310171 / 6 pcs. D10xH10 cm 75 hours

4320171 / 2 pcs. D10xH20 cm 160 hours

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 52766 3

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 52769 4

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 52772 4

SCENTED OILS AND CANDLES

5 708760 52573 7

183

Retail/VK EUR 9,95


LUXURY CANDLES WITH FOIL

Pillar candle, Rustic Grey - Paraffin

Pillar candle, Rustic Grey - Paraffin

Pillar candle, Rustic Grey - Paraffin

4006131 / 18 pcs. D4,4xH6 cm 18 hours

4175131 / 20 pcs. D6xH7,5 cm 32 hours

4210131 / 6 pcs. D7xH10 cm 48 hours

Retail/VK EUR 2,49

5 708760 52558 4

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 52562 1

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 52568 3

Pillar candle, Rustic Dust green - Paraffin

Pillar candle, Rustic Dust green - Paraffin

Pillar candle, Rustic Dust green - Paraffin

4006181 / 18 pcs. D4,4xH6 cm 18 hours

4175181 / 20 pcs. D6xH7,5 cm 32 hours

4210181 / 6 pcs. D7xH10 cm 48 hours

Retail/VK EUR 2,49

5 708760 52758 8

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 52761 8

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 52764 9

Pillar candle, Rustic Turquoise - Paraffin

Pillar candle, Rustic Turquoise - Paraffin

Pillar candle, Rustic Turquoise - Paraffin

4006191 / 18 pcs. D4,4xH6 cm 18 hours

4175191 / 20 pcs. D6xH7,5 cm 32 hours

4210191 / 6 pcs. D7xH10 cm 48 hours

Retail/VK EUR 2,49

5 708760 52759 5

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 52762 5

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 52765 6

184


LUXURY CANDLES WITH FOIL

Pillar candle, Rustic Grey - Paraffin

Pillar candle, Rustic Grey - Paraffin

Pillar candle, Rustic Grey - Paraffin

4215131 / 6 pcs. D7xH15 cm 72 hours

4310131 / 6 pcs. D10xH10 cm 75 hours

4320131 / 2 pcs. D10xH20 cm 160 hours

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 52581 2

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 52587 4

Pillar candle, Rustic Dust green - Paraffin

Pillar candle, Rustic Dust green - Paraffin

Pillar candle, Rustic Dust green - Paraffin

4215181 / 6 pcs. D7xH15 cm 72 hours

4310181 / 6 pcs. D10xH10 cm 75 hours

4320181 / 2 pcs. D10xH20 cm 160 hours

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 52767 0

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 52770 0

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 52773 1

Pillar candle, Rustic Turquoise - Paraffin

Pillar candle, Rustic Turquoise - Paraffin

Pillar candle, Rustic Turquoise - Paraffin

4215191 / 6 pcs. D7xH15 cm 72 hours

4310191 / 6 pcs. D10xH10 cm 75 hours

4320191 / 2 pcs. D10xH20 cm 160 hours

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 52768 7

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 52771 7

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 52774 8

SCENTED OILS AND CANDLES

5 708760 52575 1

185

Retail/VK EUR 9,95


LUXURY CANDLES WITH FOIL

Pillar candle, Rustic Red - Paraffin

Pillar candle, Rustic Red - Paraffin

Pillar candle, Rustic Red - Paraffin

4006141 / 18 pcs. D4,4xH6 cm 18 hours

4175141 / 20 pcs. D6xH7,5 cm 32 hours

4210141 / 6 pcs. D7xH10 cm 48 hours

Retail/VK EUR 2,49

5 708760 52557 7

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 52563 8

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 52570 6

Pillar candle, Rustic Purple - Paraffin

Pillar candle, Rustic Purple - Paraffin

Pillar candle, Rustic Purple - Paraffin

4006151 / 18 pcs. D4,4xH6 cm 18 hours

4175151 / 20 pcs. D6xH7,5 cm 32 hours

4210151 / 6 pcs. D7xH10 cm 48 hours

Retail/VK EUR 2,49

5 708760 52556 0

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 52564 5

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 52571 3

Pillar candle, Rustic Black - Paraffin

Pillar candle, Rustic Black - Paraffin

Pillar candle, Rustic Black - Paraffin

4006121 / 18 pcs. D4,4xH6 cm 18 hours

4175121 / 20 pcs. D6xH7,5 cm 32 hours

4210121 / 6 pcs. D7xH10 cm 48 hours

Retail/VK EUR 2,49

5 708760 52559 1

Retail/VK EUR 4,95

5 708760 52561 4

Retail/VK EUR 6,95

5 708760 52567 6

186


LUXURY CANDLES WITH FOIL

Pillar candle, Rustic Red - Paraffin

Pillar candle, Rustic Red - Paraffin

Pillar candle, Rustic Red - Paraffin

4215141 / 6 pcs. D7xH15 cm 72 hours

4310141 / 6 pcs. D10xH10 cm 75 hours

4320141 / 2 pcs. D10xH20 cm 160 hours

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 52582 9

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 52588 1

Pillar candle, Rustic Purple - Paraffin

Pillar candle, Rustic Purple - Paraffin

Pillar candle, Rustic Purple - Paraffin

4215151 / 6 pcs. D7xH15 cm 72 hours

4310151 / 6 pcs. D10xH10 cm 75 hours

4320151 / 2 pcs. D10xH20 cm 160 hours

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 52577 5

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 52583 6

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 52602 4

Pillar candle, Rustic Black - Paraffin

Pillar candle, Rustic Black - Paraffin

Pillar candle, Rustic Black - Paraffin

4215121 / 6 pcs. D7xH15 cm 72 hours

4310121 / 6 pcs. D10xH10 cm 75 hours

4320121 / 2 pcs. D10xH20 cm 160 hours

Retail/VK EUR 9,95

5 708760 52574 4

Retail/VK EUR 11,95

5 708760 52580 5

Retail/VK EUR 21,95

5 708760 52586 7

SCENTED OILS AND CANDLES

5 708760 52576 8

187

Retail/VK EUR 9,95


188


E-SHOP

DK Du kan som kunde hos Villa Collection Denmark bestille dine varer 24/7. Den brugervenlige E-shop guider dig gennem hele kollektionen fordelt på enten kategori, serie, materiale eller farve, hvilket gør den nem og tilgængelig, uanset om du skal bruge en hel kategori eller blot søger en bestemt artikel. Såfremt du har brug for login til E-shoppen, står vores kundeservice klar til at hjælpe dig via mail: info@bovictus.dk. Shoppen er kun til brug for forhandlere, ikke privat personer.

EN As a customer at Villa Collection Denmark you can order 24/7. The user-friendly e-Shop guides you through the entire collection by either category, series, material or color – making it easy and accessible, whether you need an entire category or just looking for a specific item. If you need login to the e-Shop pleace contact info@bovictus.dk. The e-Shop is not open to private consumers.

NL Als klant van Villa Collection Denmark kun je 24/7 bestellen! De gebruikersvriendelijke E-shop handleiding leidt je door de complete collectie met filters op onder meer categorie, serie, materiaal of kleur die het makkelijker en toegankelijker maken wanneer je bijvoorbeeld op zoek bent naar een specifiek artikel of bepaalde categorie. Wanneer je je login nodig bent stuur dan a.u.b. even een email naar: info@ bovictus.dk De E-shop is niet toegankelijk voor particulieren. IT Come cliente di Villa Collection Denmark è possibile ordinare 24 ore su 24, 7 giorni su 7. L’e-Shop di facile utilizzo vi guiderà attraverso l’intera collezione per categoria, serie, materiale o colore, rendendo il tutto facile e accessibile, sia che abbiate bisogno di un’intera categoria o che stiate cercando un articolo nello specifico. Nel caso in cui abbiate bisogno di effettuare il login all’e-Shop, vi chiediamo di contattare info@bovictus.dk. L’e-Shop non è aperto ai privati.

FR En tant que client Villa Collection Danemark, vous pouvez commander

Pour vous connecter au e-shop, contacter info@bovictus.dk Le e-shop n’est pas accessible aux particuliers.

DE Du kannst als Kunde/Kundin bei Villa Collection Denmark deine Bestellung rund um die Uhr machen. Unser freundliche E-Shop leitet Ihnen durch die komplette Kollektion verteilt auf Kategorie, Serie, Material, oder Farbe. Es macht die Seite einfach und zugänglich egal ob du nach eine bestimmte Kategorie oder nur ein Artikel suchst. Brauchst du ein Login für die E-Shop, steht unser Kundendienst bereit hier: info@bovictus.dk

E-SHOP

Le e-shop simple et facile d’utilisation vous guidera à travers l’ensemble de sa collection. Vous pourrez effectuer des recherches par catégorie, série, matériel ou couleur facilitant ainsi l’accès aux articles que vous aurez sélectionnés.

Der Onlineshop ist nur für Händler und nicht für die Endverbraucher zugänglich. 189

7/7j et 24/24h.


HEADQUARTERS

Bovictus A/S Villa Collection Denmark

Brand Manager

PR

Online marketing

Hjarbækvej 65

Hanne Skaarup

Dorthe Skodborg Blomstrand

Charlotte Skifter Andersen

DK-8831 Løgstrup

hsk@villacollection.dk

dsb@bovictus.dk

csa@bovictus.dk

T + 45 86 60 25 30

Tel.: + 45 87 25 16 12

Tel.: +45 87 25 16 28

Tel.: +45 87 25 16 42

F + 45 86 60 25 50

Mob.: + 45 25 60 12 62

www.bovictus.dk DE: Büro Dänemark +49 32221097830 DENMARK

SE: Kontor Danmark +46 10 888 7418 EXPORT

Key Account Manager

Key Account Manager

Frey Teilmann

Lise Kølsen

fte@bovictus.dk

lkk@bovictus.dk

Tel.: + 45 87 25 16 16

Tel.: +45 87 25 16 44

Mob.: + 45 22 69 22 01 Key Account Manager Key Account Manager

Pernille Kristensen

Jylland

pkr@bovictus.dk

Palle Winther

Tel.: +45 87 25 16 47

pwh@bovictus.dk Mob.: + 45 22 69 22 03 Key Account Manager Sjælland Bo Brodersen bbr@bovictus.dk Mob.: + 45 22 69 22 02 Key Account Manager Jylland og Northern Islands Kenneth Navntoft kna@bovictus.dk Mob.: + 45 22 69 22 90 Key Account Manager Sjælland og Fyn Finn Snedker fsn@bovictus.dk Mob.: + 45 22 69 22 23

Austria Thomas Dolon dolon@dolon.de Tel.: +49 (0) 2642 / 40 37 23 Mob.: +49 0151 1577 66 22 Fax: +49 (0) 2642 / 40 29 76 Vorarlberg Pernille Kristensen pkr@bovictus.dk

NO: Kontor Danmark +47 815 03733 Czech Republic/Slovakia

Germany

BAKLY s.r.o.

Büro Dänemark

Martin Hanzely

+49 3222 10 97830

mhanzely@bakly.cz Tel.: +420 481 540 535

Key Account

Mob.: +420 777 037 627

Thomas Dolon

Fax: +420 481 540 535

dolon@dolon.de Tel.: +49 (0) 2642 / 40 37 23

Finland

Mob.: +49 0151 1577 66 22

Magasin Lareco Friend of brands Oy

Fax: +49 (0) 2642 / 40 29 76

Alina Kallio alina@magasin.nu

PLZ 00-09

Mob.: +358 408 668 688

Thomas Müller mueller-bernsdorf@t-online.de

France

Tel.: + 49 (0) 3723629743

Idéco Paris

Mob.: + 49 (0) 1758577138

Regis Vidal

Fax: + 49 (0) 3723629741

info@idecoparis.com Tel.: + 33 1 42011969

PLZ 10-19

Fax: + 33 1 42012196

Pernille Kristensen pkr@bovictus.dk Tel.: +45 8725 1647

Tel.: +45 87 25 16 47

PLZ 20-29, 31 & 38

Baltic

info@karwen.de

Magasin Baltic Friend of Brands OU Elen Helmoja elen@magasin.nu

Gerolf Karwen Tel.: +49 (0) 4101 696 7877 Mob.: +49 (0) 177 337 4203

Mob.: +372 521 5397

PLZ 32-37, 39 & 40-67

Belgium/Luxembourg

dolon@dolon.de

Broos Trading BVBA Wim Declerck info@broostrading.be Tel.: + 32 92207567 Mob.: + 32 475 495636 Fax: + 32 92204104

Thomas Dolon Tel.: +49 (0) 2642 / 40 37 23 Mob.: +49 0151 1577 66 22 Fax: +49 (0) 2642 / 40 29 76 Bavaria (Bayern), Baden-Württemberg Diane Markert diane@markert-handelsagentur.com Tel.: +49 89 50 0028 02 Mob.: +49 160 97 5059 83

190


Team Leader Customer Service

Customer Service

Customer Service

Customer Service

Karina Juul Moberg Sørensen

Merete Byrialsen

Dorthe Skodborg Blomstrand

Brita Slavensky

kjs@bovictus.dk

mgb@bovictus.dk

dsb@bovictus.dk

bsl@bovictus.dk

Tel.: +45 87 25 16 06

Tel.: +45 87 25 16 04

Tel.: +45 87 25 16 28

Tel.: +45 87 25 16 31

Greece

Malta

Portugal

Pierre Dahlqvist

Mary Tsakarelidou

Rausi Co. Ltd.

LUIS FILIPE SANTOS & LUZIO, LDA

Säljare Södra Sverige

maryb@m-m.gr

Julian Rausi

lfsantos@mail.telepac.pt

Tel.: +30 210 9851478

pierre@happynest.se

julian@rausi.com.mt

Tel: +351 21 8484308/10

Mob.: +30 6944 535454

Tel.:+356 2144 5654

Fax: +351 21 8484309

Mexico

Spain/Andorra

Holland

CS IM Productos

Visqui Barcelona

ola@happynest.se

Bridg BV

Ana G. Hernández Briones

Tel.: +34 932 520 520

+46 70 260 06 27

Geert Wemmenhove

Ana.g.hernandez@cs-im.com

Mob.: +34 670 727 009

info@bridg.nl

Tel.: +52 55 55401910

info@visquibarcelona.com

Tel.: + 31 528 37 3225

Mob.: +52 1 55 1821 6235

Fax: +30 210 9824839

Mob.: + 31 6212 10443

Happynest

Carl F. Myklestad AS

Salamandervägen 16

Ireland

Strandveien 55

702 36 Örebro

Rossmore Agencies

1366 Lysaker

kundtjanst@happynest.se

John Murphy

firmapost@myklestad.no

Tel.: +46 19 10 76 70

rossmoreagencies@gmail.com

Tel.: +47 22 09 12 40

Tel: +353 87 2640 065

Ola Alexandersson Säljare Norrland

Henrik Sedell Online/Webbansvarig

Sweden Norway

henrik@happynest.se +46 76 669 88 99 Switzerland Jamei AG verkauf@jamei.ch Tel.: +41 (62) 889 80 80

Key account

Fax: +41 (62) 889 80 32

Key Account Manager

Johan Sjöstedt

Israel

Anders Løkken

johan@happynest.se

Tirador Ltd.

anders@myklestad.no

Mob: +46 70-609 19 08

UK

Havier Epelbon

Tel.: +47 92 29 58 61 Key account

John Bott

havi@tirador.co.il Tel.: +972 8 6309000

Per Ola Kvæle

Peter Westberg

Mob: +972 54 4567111

per-ola@myklestad.no

peter@happynest.se

Fax: +972 8 6322702

Tel.: +47 95 88 43 85

Mob.: +46 70 681 51 52

Selger for Telemark, Italy

Bergen-Voss, Nordland, Troms og

Joacim Olsén

MVH Srl

Finnmark samt deler av Oslo

Säljare Stockholm/Uppsala

Gabriele Massa

joacim@happynest.se

info@mvh.it

Tron M. Glømmi

Tel.: + 39 035 210517

tron@myklestad.no

Mob.: + 39 34955 25041

Tel.: +47 95 88 43 80

Fax.: + 39 035 4122056

Selger for Sørlandet, Østfold, Vestfold, Sognog Fjordane, Møre og Romsdal samt deler av Oslo

Mob.: +44 (0) 7808 570999 Fax: +44 (0) 1264 310877 Middle East Regional Office Sami Doumit salesmiddleeast@bovictus.dk Mob.: +961 70 411717

Maria Helander Säljare Mellansverige maria@happynest.se +46 72 600 69 90

Shikama International Inc. Kimiko Sakai

john.bott@mistralbrands.co.uk Tel.: +44 (0) 1264 336829

Henning Thorstad

kimi@shikama-intl.co.jp

henning@myklestad.no

T. +81 436 92 5225

Tel.: +47 90 85 93 40

F. +81 436 92 5201

Selger for Nord og Sør Trøndelag,

M. +81 90 4249 7435

Oppland, Hedmark, Sunhordland,

CONTACT

Japan

+46 70 452 53 21

MISTRAL BRANDS LTD.

Ragaland, Buskerud samt deler av Oslo og Akershus

191

Fax: + 31 847 317430

+46 72 402 13 30


Sales and delivery terms Questions regarding our sales and delivery terms can be put forward to our Customer Service Department phone number: +45 86 60 25 30.

Verkaufs- und Zahlungsbedingungen Fragen zu den Verkaufs- und Zahlungsbedingungen erhalten Sie bei unserem Kundendienst unter: + 45 86 60 25 30.

Complaints Complaints must be notified within 8 days from receipt of goods.

Reklamationen Reklamationen der Käufer müssen innerhalb von 8 Tagen nach Wareneingang bei uns schriftlich oder telefonisch gemeldet werden.

Reservation There might be some products in this catalogue which cannot be purchased by some countries and stores. We reserve our position on pictures/ misprint, delivery failure and goods out of stock and considerably large changes in taxes, rates of exchange and price increases.

Vorbehalt Einige Produkte aus dem Katalog sind in einzelnen Ländern oder Geschäften nicht zu bestellen. Vorbehalt für Bild/Druckfehler, Liefersperre, ausverkaufte Waren und wesentliche Änderungen in den Wechselkursen.

Environmental fee of DKK 35,-/NOK 40,-/SEK 40,-/€5/GBP 4,will be added to each invoice.

Umwelt Gebühr in Höhe von DKK 35,-/NOK 40,-/SEK 40,-/€5/GBP 4,auf jeder Rechnung.

Brown box w. label

HAND DECORATED

Bulb not incl.

unique item

Salgs- og leveringsbetingelser Spørgsmål vedr. salgs- og leveringsbetingelser rettes til kundeservice på tel. +45 86 60 25 30. Reklamation Reklamation fra købers side skal, for at være rettidig, ske senest 8 dage fra varens modtagelse. Forbehold Der kan i kataloget forekomme produkter, som ikke sælges til enkelte lande og butikker. Der tages forbehold for billed-/trykfejl, leveringssvigt og udsolgte varer, væsentlige ændringer i valutakurser og afgifter, samt eventuelle prisændringer. Miljøafgift pålægges hver faktura med DKK 35,-/NOK 40,-/SEK 40,-/€5,-/GBP 4,-

Handmade article

Color and surface may vary

Giftbox

With movable flame

White box

Transformer Product description Color - Material

PET box

Cord not incl. Article no. / Colli

Sleeve

Dimensions

Indoor use

Clear polybag

Figure, Head Brown - Dolomite

482081 / 6 pcs. L11,5xW11,5xH18,5 cm

Retail/VK EUR 19,95

Outdoor use

Retail Packaging

5 708760 67109 0

Hang card NOT dishwasher safe

Batteries are not included in the battery operated products unless otherwise mentioned.

Water resistant

Villa Collection Denmark @villacollectiondenmark

Idea, decoration and layout Villa Collection Denmark Photographer

Villa Collection Denmark

Villa Collection Denmark SS 2019 EUR 108158

Gert Laursen, Skive and Villa Collection Denmark Locations Musikkens Hus og Kunsten, Aalborg Nordvest Jutland and studio Print

5 708760 68907 1

Strandbygaard, Skjern

This printed matter is carbon compensated according to ClimateCalc. Offsets purchased from: South Pole Carbon CC-000033/DK

192


Villa Collection Denmark ∙ Hjarbækvej 65 ∙ DK-8831 Løgstrup ∙ Denmark ∙ Tlf. +45 86 60 25 30 ∙ Fax + 45 86 60 25 50 www.villacollectiondenmark.com ∙ info@villacollection.dk

Profile for F&H of Scandinavia

EXP: Villa Collection Denmark - SS19 - Retail prices - EUR  

EXP: Villa Collection Denmark - SS19 - Retail prices - EUR  

Profile for fogh