Page 1

Munkahossz meghatározási szokások a gyakorlatban (kérdőíves felmérés)

Dr.Győrfi Adrienne, Dr. Süveges Ibolya,Dr. Iványi Iván, Dr. Fazekas Árpád Semmelweis Egyetem, Konzerváló Fogászati Klinika, Budapest

1


2


3


Pontosan meghatározott munkahossz

Sikeres gyökértömés 4


A munkahosszban történik • A gyökércsatorna megmunkálása • Tisztítása • Tömése

5


Mit nevezünk munkahossznak? A munkahossz a fog koronáján lévő jól regisztrálható ponttól (referenciapont) a gyökércsatorna apicalis szűkületéig (foramen physiologicum) terjed.

6


A munkahossz meghatározás ═ a gyökércsatorna fiziológiás szűkületének megkeresése 7


0-3 mm 0,5-1,5 mm

8


Problémák az apicalis szűkület meghatározásakor

9


A fiziológiás szűkület meghatározását nehezíti

• A fiziológiás szűkület (körkörös gyökércementdentin határvonal) extrahált fogon sem azonos távolságban helyezkedik el az anatómiai csúcshoz képest

10


A fiziológiás szűkület meghatározását nehezíti • A gyökércsúcsra rakódik

másodlagos

cement

Az apicalis szűkület helye nem csak egyénenként, de foganként is változhat!!!

11


A rosszul meghatározott munkahossz számos következményt von maga után!

12


A korrekthez képest hosszabb munkahossz következményei • A periapicalis tér bakteriális, kémiai és mechanikai irritációja • A gyökércsatorna túl tömése • Sinusperforáció 13


A korrekthez képest hosszabb munkahossz következményei • A periapicalis tér mechanikai irritációja

bakteriális,

kémiai

és

• A gyökércsatorna túl tömése • Sinusperforáció • Canalis mandibulae iatrogén sérülése 14


A korrekthez képest rövidebb munkahossz következményei • A gyökércsatornában maradt elhalt pulpaszövetből származó baktériumok a periapicalis tér kóros elváltozásait okozhatják • Nem megfelelően előkészített gyökércsatorna

15


A munkahossz meghatározására rendelkezésre álló módszerek • Radiológiai hosszmeghatározás „tűs kontroll”

16


A munkahossz meghatározására rendelkezésre álló módszerek • Elektronikus apex lokátorokkal történő mérés

17


Radiológiai munkahossz meghatározás

•Régi, elterjedt módszer •A módszer pontossága??? 18


A radiológiai hosszmeghatározás hátrányai •

A röntgenfelvételen nem látható a foramen physiologicum → becslés!

A röntgenfelvételen nem látható a foramen anatomicum → becslés!

Két dimenzió! → radiológiai apex ?≠? anatómiai apex

A foramen anatomicum az esetek többségében nem az anatómiai csúcson nyílik → meghatározás??? →radiológiai apex = anatómiai19apex


A radiológiai hosszmeghatározás hátrányai •Sugárterhelés •Több gyökerű fogak esetében előfordul, hogy több felvételt kell készíteni!

20


A radiológiai hosszmeghatározás hátrányai • A röntgenfelvétel kidolgozásának hibája→ ismétlés

21


A radiológiai hosszmeghatározás hátrányai • Felső molarisok gyökércsúcsai az os zygomaticum, a processus zygomaticus maxillae, illetve a mandibula processus coronoideusa által árnyékoltak lehetnek • Vékony tű!!!

22


A radiológiai hosszmeghatározás hátrányai • Az alsó molarisok gyökércsúcsai a linea obliqua és a linea mylohyoidea által árnyékoltak lehetnek

23


A radiológiai hosszmeghatározás hátrányai • Túltágítást eredményezhet → túltömés

24


25


A radiológiai hosszmeghatározás előnyei • Plusz információ az anatómiai sajátosságokról

26


A radiológiai hosszmeghatározás előnyei

• Referencia a jövőbeni kezeléshez • Tudományos dokumentáció • Lehet látni a tű végét!! • Álút kimutatható 27


A munkahossz meghatározása elektronikus mérőeszközökkel

28


Mérési pontosság 83-94 %

29


Elektronikus apex lokátorok (EAL) működési elve

Az EAL a szövetek-, valamint a csatorna tartalmának ellenállását, impedanciáját méri. Az egyik elektród a szájnyálkahártyával, a másik az endodonciai eszköz fém részével érintkezik. 30


Elektronikus apex lokátorok Előnyei •

A radiológiai módszer során felvetődő problémák kiküszöbölése (pl. vékony tű)

Csökkenthetjük a beteg sugárterhelését

Gravidokon és hányingeres betegeknél is alkalmazható

Az endodonciai kezelés során többször ismételhető

Idő megtakarítás

31


Hamis pozitĂ­v eredmĂŠny

32


Hamis pozitív eredmény • Előzetesen ezüst csúccsal gyökérkezelt fog • Élő pulpaszövet a csatornában • Gingiva a pulpakamrában 33


Hamis pozitív eredmény • Gyökér perforáció • Gyökér fractura

34


Hamis pozitív eredmény • Oldalcsatorna

35


Hamis negatív eredmény • Régi gyökértömés

36


Hamis negatív eredmény • Törmelék

• Kalcifikálódott gyökércsatorna

37


A készülékekkel történő mérés során felmerülő problémák

• A készülékek a foramen anatomicumot mérik így a foramen physiologicum helyét csak becsülni tudjuk

38


39


A készülékekkel történő mérés során felmerülő problémák

• Csak röntgenfelvétellel tudjuk ellenőrizni !!!

40


A készülékekkel történő mérés során felmerülő problémák

• Még nem záródott gyökércsúcsnál pontatlan mérés

• Nem archiválható

41


Bár az elektronikus bemérők pontosabb értékeket nyújtanak, mint a röntgen módszerrel történő munkahossz mérés ??? helyettesítik-e a radiológiai módszerrel történő munkahossz mérést

42


A két módszerrel nyert adatokat célszerű egybevetni

43


A fogorvos „tactilis érzékelése” alapján történő munkahossz meghatározás A szakirodalom nem tartja elfogadhatónak

44


A kezelőorvos „tactilis érzékelése” alapján történő munkahossz meghatározás • A tű a foramen physiologicum előtt megszorulhat: – egyenetlen falú gyökércsatorna – a gyökértágítótű kónikus alakja – nem megfelelő tű méret

45


A kezelőorvos „tactilis érzékelése” alapján történő munkahossz meghatározás A fogorvosok manualitása közötti különbség!!!

46


A páciens „jelzése” alapján történő munkahossz meghatározás A szakirodalom nem tartja elfogadhatónak

47


A páciens „jelzése” alapján történő munkahossz meghatározás • Élő fog??? • Az exstirpálás után maradhat élő pulpaszövet a gyökércsatornában • Nem a tű vége gyakorol nyomást a gyökérhártyára • A páciens nem a foramen physiologicumot érzi, illetve jelzi →apicalis stop??? • A páciens sok esetben „nem érzékeli” • Kellemetlen!!!

48


Kérdőíves felmérés

A Magyarországon dolgozó fogorvosok munkahossz meghatározási szokásainak felmérése

49


Kérdőíves felmérés Kérdőíves felmérés Anyag és módszer

• 610 kérdőív • 610 kérdőív • 592 válaszadó fogorvos

• 592 válaszadó fogorvos

• 15 szelektív zárt kérdésből álló kérdőív 1

• 15 szelektív zárt kérdésből álló kérdőív 1

50


Kérdőíves felmérés

Van-e összefüggés az alkalmazott módszer kiválasztása, kivitelezése, és a fogorvosi diploma megszerzésének dátuma, illetve a munkahely között

51


Kérdőíves felmérés A diplomaszerzés ideje alapján • 1. csoport: 1994 - 2004 • 2. csoport: 1983 - 1993 • 3. csoport: 1982 előtt 52


Diplomaszerzés dátuma szerinti megoszlás

-1982 36%

1994-2004 37%

1983-1993 27%

53


Kérdőíves felmérés Kérdések • Milyen munkahossz meghatározási módszert alkalmaz?

54


Eredmények

A munkahossz meghatározására használt módszerek megoszlása

Válaszadók % aránya

szűkület érzete

páciens jelzése

egyidejűleg rad.+elektr.

elektronikus

radiológiai

80 70 60 50 40 30 20 10 0

55


Eredmények

A munkahossz meghatározására használt módszerek megoszlása munkahely szerint Válaszadók % aránya

egyetem magánrendelő

szűkület érzete

páciens jelzése

egyidejűleg rad.+elektr.

elektronikus

OEP finanszírozott

radiológiai

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

56


Eredmények

A munkahossz meghatározására használt módszerek megoszlása korcsoport szerint Válaszadók % aránya

1994-2004 1983-1993

szűkület érzete

páciens jelzése

egyidejűleg rad.+elektr.

elektronikus

-1982

radiológiai

80 70 60 50 40 30 20 10 0

57


Kérdőíves felmérés Kérdések • Felhasználja-e az alapröntgent a munkahossz radiológiai módszerrel történő meghatározásához? 58


Eredmények Felhasználja-e az alapröntgent a radiológiai munkahossz meghatározáshoz? alapröntgen segítsége nélkül 34%

alapröntgen segítségével 66%

59


Eredmények Radiológiai munkahossz meghatározáskor az alapröntgen felhasználásának megoszlása munkahely szerint Válaszadók % aránya

egyetem

alapröntgen segítsége nélkül

magánrendelő OEP finanszírozott

alapröntgen segítségével

90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

60


Kérdőíves felmérés Kérdések • Mikor tartja megfelelőnek a tűs kontrollon a tű végének helyzetét a radiológiai csúcshoz képest?

61


Eredmények A végleges munkahossz meghatározása a tűs kontroll alapján Válaszadók % aránya

70 60 50 40 30 20

0 mm

2,5 -3,5 mm

1,5 -2,5 mm

0

0,5 -1,5 mm

10

62


Eredmények

A végleges munkahossz meghatározása a tűs kontroll alapján munkahely szerint Válaszadók % aránya

100 90 80 70 60 50 40 30 20 10 0

egyetem magánrendelő

0 mm

2,5 -3,5 mm

1,5 -2,5 mm

0,5 -1,5 mm

OEP finanszírozott

63


Eredmények

A végleges munkahossz meghatározása a tűs kontroll alapján korcsoport szerint Válaszadók % aránya

1994-2004 1983-1993

0 mm

2,5 -3,5 mm

1,5 -2,5 mm

-1982

0,5 -1,5 mm

80 70 60 50 40 30 20 10 0

64


Kérdőíves felmérés Kérdések • A gyökérkezelés melyik lépése határozza meg a munkahosszt?

során

65


Eredmények

A munkahossz meghatározásának ideje a gyökérkezelés során trepanálás után 31%

exstirpálás után 46%

tágítás után 23%

66


Kérdőíves felmérés

Kérdések • Hogyan használja a gyakorlatban elektronikus apex-bemérőt?

az

67


Eredmények Mit határoz meg az elektronikus apex lokátorral? for. anatomicum 19%

nem tudta eldönteni 67%

for. physiologicum 14% 68


Eredmények

Az elektronikus bemérővel mért hossz korrigálása Válaszadók % aránya 40 35 30 25 20 15 10 5 0 Nem változtat rajta

0,5 mm-rel csökkenti

1 mm-rel csökkenti

1,5 mm-rel csökkenti

2 vagy több mmrel csökkenti

Növeli 69


Következtetés egyetemen oktatott

gyakorlatban alkalmazott

munkahossz meghatározás

Hatékonyabb graduális, postgraduális képzés

70


71


Kรถszรถnรถm a megtisztelล‘ figyelmet! 72


Munkahossz meghatározási szokások a gyakorlatban (kérdőíves felmérés)

Dr.Győrfi Adrienne, Dr. Süveges Ibolya,Dr. Iványi Iván, Dr. Fazekas Árpád Semmelweis Egyetem, Konzerváló Fogászati Klinika, Budapest 73


74

Fogászati magánrendelő Budapest  

Fogászati magánrendelő Budapest