Page 1

FOCUS PUBLIKASJON 6 - 2009 20. årgang Praksisrelatert publikasjon Høst 2009

Kompositter Skanning av modeller Journalsystemer Maskinell Endo Tannleger for Haydom Hjertestarter

Focus Tann Høst 2009

1


Perfekt

passform för ultimat

komfort.

GC Tissue Conditioner Nu introduceras den första, helt universala produkten för mjukrebasering – den kompletta lösningen för din mottagning från GC.

Den nya generationens material för mjukrebaseringar som förblir mjuka och rena länge… • Perfekt konsistens och flytbarhet och bara 5 minuter i patientens mun behövs. • Dess unika patenterade kemi tillsammans med skyddslacket garanterar en oöverträffad ytjämnhet som du inte sett tidigare. • Produkten förblir mjuk vilket resulterar i bättre läkningsprocess.

…och du kan addera nya lager så ofta du vill för att behålla den perfekta passformen.

GC NORDIC AB Tel. +46 31 939553 info@nordic.gceurope.com www.nordic.gceurope.com 2

Focus Tann Høst 2009


Balansekunst Elghunden min og jeg trives godt i hverandres selskap: Er hun(d) stille, så er jeg stille. Er hun ivrig, blir jeg det også. Vi er i balanse – ensomme der vi er langt inne i skogen. Elghunden og jeg har snakket mye om balansekunst det siste året: Når Jing og Jang er i balanse, så måtte kanskje lykken være å ha en hvit elghund og en svart elghund? En svart elghundmann til Fenni (det heter hunden) kan vi raskt finne, men en hvit mann er det umulig å oppdrive i dette miljøet. Elghunden min er forresten grå. Hun er stolt av det. Så der sitter jeg på en stubbe og reflekterer over om jeg blir husket fordi jeg behersker diplomatiets edle balansekunst? Focus Media er en av mange leverandører av forskjellige varer til tannlegene. Som tannlege har jeg hatt et balansert forhold til mine to yrker; kremmer og tannlege. Mine “yrkesprofiler” har vært nøye med å skille og balansere her: Kremmer overfor tannleger og tannlege overfor pasienter. Tannleger konkurrerer med hverandre: Det er liberalt, og derfor akseptert. Men når tannlegen også blir leverandør til tannleger – skjer det noe da? Balansekunst trenger en arena: Tenk at du er i balanse i arena A, i arena B og arena C? En aktør vil fjerne skillene mellom arenaene: Du ramler rett av pinnen hvis du ikke behersker balansekunsten...

Jeg har aldri snakket med Fenni om elefanter: Hun er redd for elefanter, og hvis hun møter en svart, slem elefant, så klarer ikke hun å morske seg opp til å være en svart, slem elefantmotstander. Er det fordi hun er grå ? Jeg vet sannelig ikke, men tror jo inne i meg at “Tann for tann” gir en bibelsk og velsignet balanse. Min gamle rektor på Kristelig Gymnasium trodde på det.

“Focus”

og tråkker feil, kanskje på noen. Enkelte blir overivrige, glemmer ingenting rundt seg men sanser heller ingenting? Fenni sanset ingenting i 3 påfølgende dager med los og skudd og fall og alt som hørte til. Under jakta. Men du skulle sett bikkja etterpå, uerfaren og lite trent som hun var - 5 dager som vrak. Men i los ville hun snarest. Angret Fenni på at hun hadde tatt den helt ut? Nada. På NorDental i år, tok det ikke av. Tidlig i programmet fant jeg ut at det var hvite menn i dette miljøet; faktisk flere bekjente i bransjen som nærmest oppførte seg som venner (hva jeg nå prøver å si med det...) De minnet meg på at vi alle gjør så godt vi kan i de fleste sammenhenger, og det er kanskje greit at man, spesielt som mediemann, gjør seg opp noen refleksjoner før man selv blir helt narcisst. Hadde jeg glemt noen ansvarstanker, hadde jeg glemt balanse? Hvor startet vi? Jo, jeg er god på balansekunst i ensomhet. Kanskje litt mindre god når engasjementet er på topp. Det beklager jeg, og i motsetning til Fenni kan jeg kjenne anger.

Leverandørene våre tror på NorDental. Leverandørene flest satser voldsomt og bruker masse ressurser på oss tannleger i håp om å få noe igjen som gir balanse i regnskapet. De fleste er som oss selv: Tar noen tak der de synes det trengs. Har litt tidsnød

Focus Media AS PB 5324 Majorstuen • NO-0304 Oslo Besøksadresse: Oscarsgt. 28 B • Homansbyen, 0352 Oslo Redaksjon: Kaare Mathiesen & Gry Bruaas Telefon: 22 60 06 30 • Fax 22 56 50 06 E-mail: post@focusmedia.no Internett: www.focusmedia.no

“Balansekunst” er årets bok. Jeg har ikke skrevet den, men jeg øver God jul, allesammen! Vennlig hilsen Kaare Mathiesen

Elektronisk versjon, oppdateringer, dokumentasjon og kommunikasjon om emner og artikler finner du på www.webtannlegen.no

Focus Tann Høst 2009

3


Helt uavhengig. Den helt nye vinkelstykkeserien fra W&H, tilbyr en integrert generator som produserer lys når boret roterer. Denne nye teknikken gjør at Alegra instrumentene kan brukes på motorer med eller uten lys. Du får uansett et hvitt fantastisk arbeidslys. Alegra serien er utstyrt med LED (dagslys), dvs. en diode istedenfor fiberoptikk. Ingen flere pærebytter.

4

Kontakt W&H Nordic AB for ytterligere informasjon. office@whnordic.no, www.sendoline.com.

t: T32853380 Focus ann Høst 2009 e:

WE-66 LED G, grønt, 4:1

WE-99 LED G, orange, 1:4,5

WE-56 LED G, blått, 1:1

LED´s stay independent!


kOMPOSITTER Polymerbaserte tannfyllingsmaterialer er de vanligst brukte fyllingsmaterialene i Norge i dag. De polymerbaserte tannfyllingsmaterialene omfatter blant annet kompositter, kompomerer og resinforsterkete glassionomerer som alle har til felles at de inneholder en organiske polymerbasert matrise og et fyllstoff hovedsakelig av uorganisk materiale. I denne artikkelen tar vi hovedsakelig for oss lysherdende kompositter Detaljerte referanser legger vi på www.webtannlegen.no

Vi har lest gjennom artikler om komposittmaterialer skrevet av Hilde Molvig Kopperud alene eller sammen med andre; spesielt vil vi fremheve artikkelen i Tidende nr. 15 – 2007. Vi har også funnet flere artikler publisert på Den Svenske socialstyrelsens internettsider:

www.socialstyrelsen.se. Vi fant artiklene praktisk relevante, og anbefaler disse for “dypdykk” for de mest interesserte. Vi takker tannlege Tom Richard Paulseth som har sett gjennom artikkelen for å kvalitetssikre for direkte feil eller udokumenterte avsnitt. Tannfyllingsmaterialer regnes som medisinteknisk utstyr og skal derfor CE-merkes i henhold til lov om medisinsk utstyr (7). I tillegg kan materialene prøves etter for eksempel standarden ISO 4049 Polymerbaserte fyllings-, restaurerings- og sementeringsmaterialer, men dette er ikke påkrevd. Mange produsenter foretar tester etter denne ISO-standarden, og bruker dette i sin markedsføring. Undersøkelser som de vi nevnte innledningsvis har større verdi som dokumentasjon, da artiklene publiserer objektive tester som gir noen svar på om materialet holder hva produsentene lover. Likevel, igjen og igjen, presiseres det at det endelige resultat ved bruk av kompositter er svært operatøravhengig. Tannlegen må selv

gjøre seg opp en mening om teknikk, bruk og egenskaper for “sin” kompositt.

Fyllingsmaterialer introduseres og tas ut av markedet i økende tempo.

Noen vurderinger det kan være nyttig å ta med seg innledningsvis: • Det kan være fornuftig å skille front og molarer – estetisk sone og ”det andre” – ved valg av komposittmateriale. • Ta høyde for polymerisasjonsstress ved større restaureringer. • Fargen kommer fra dypet av fyllingen; utnytt flouresens og opalesens. Materialene har ganske betydelig kame- loneffekt. Det betyr at A2 ikke alltid ser A2 ut, avhengig av omgivelsene. Man bruker ofte en skikt-teknikk for å få fram ”dybden” i fargen. • Bruk annerkjente kompositter fra annerkjente leverandører. Stikkordene er: sikkerhet i distribusjon – kvalitet hele veien – tilgjengelighet – overlevelse. • Kleber kompositten til instrumentene? Får du plassert materialet slik du ønsker? Liker du- og er du fornøyd med å arbeide med materialet? Produsentene gjør seg flid med å lage et homogent materiale; vær nøye med å legge kompositten slik at det ikke kommer luftblærer i materialet eller i overgangen mellom tann og fylling. Du må unngå å “pakke luft”. Utnytt materialets tiksotrope egenskaper. Fyllinger skal legges på en optimal måte; hver gang!

Den hurtige introduksjon av nye og komplekse fyllingsmaterialer har blitt et problem sett ut fra håndterings- og bivirkningssynspunkt. De nye materialene endrer ofte sammensetning, og mange ganger er informasjon og dokumentasjon utilstrekkelig. (Ref. Socialstyrelsen). De mest brukte komposittene er de man har flest eksterne undersøkelser på. Slike undersøkelser gir en god faktabase for tannlegens valg. En klinisk studie med en viss verdi tar ofte 3-4 år, og da er materialet enten endret eller utgått av markedet. Charisma er et eksempel på et materiale som ikke har endret seg på lang tid. Det betyr at tannlegen rekker å bli godt kjent med materialet og bruke det på “sin” måte. Internett kan bidra til å endre dette - vi fant undersøkelser og oppdateringer datert både 2008 og 2009, men det krever at tannlegen tar seg tid til å søke på nettet. Sammensetningen av polymerbaserte tannfyllingsmaterialer er kompleks og ikke fullstendig oppgitt av produsentene. Tannrestaureringsmateriale er blant de mest brukte erstatningsmaterialer for biologiske vev i menneskets kropp, og det er derfor viktig at tannhelsepersonell kjenner til om de materialer de bruker på pasientene har helseskadelige egenskaper.

Focus Tann Høst 2009

5


komposittens utfordringer

Ved sammenlikning av informasjon oppgitt i bruksanvisninger og produktdatablad fant Kopperud (Tidende nr.15-2007) ut at fullstendig informasjon om materialenes sammensetning ikke var oppgitt av produsentene, der flere typer monomerer og stabilisatorer var benyttet i de ulike materialene enn oppgitt. Dette bekreftes på Socialstyrelsens nettsider. In vitro-forsøk viser utlekking av monomerer og tilsetningsstoffer fra herdet materiale. Alle materialene løste ut monomerer og tilsetningsstoffer, og noen av disse forbindelsene kan ha potensielt helseskadelige effekter. En eventuell risikovurdering må ta dette i betraktning, og det er observert avvik til tross for at eksponeringen vurderes som liten, på grunn av små mengder utlekkete forbindelser og liten overflate av materialet. Det betyr at det faktisk er en forskjell på ulike materialer, men noe av årsaken til at ikke all informasjon gis ut kan være legitim beskyttelse av produktresepten og patentrettigheter. AED2100.ai 1 29.10.2009 14:36:00

Hva ligger forskjellen i? Kopperud beskriver det slik i Tidende nr. 15-2007: “Forskjellen materialene imellom kan være 1) ulik sammensetning av polymermatrisen dvs. av forskjellige monomerer eller monomerblandinger, 2) ulik sammensetning av fyllpartiklene, dvs. partikler av ulik materialtype (silika, Ba-glass, zirkoniumoksid etc), 3) ulikt mengdeforhold mellom matrise og fyllstoff. Eksempelvis vil såkalte «flowable» materialer normalt ha mindre mengde fyllstoff enn universalmaterialer, og 4) ulik fordeling av partikkelstørrelsen til fyllstoffet, f.eks. ved bruk av makrofiller, minifiller, nanofiller eller hybrid. I tillegg kan initiatorene for herding være av forskjellig type (kjemisk herdende eller lysherdende). Variasjonene over vil bl.a. innvirke på materialets konsi-stens eller håndterbarhet, på polerbarheten, og på herdekrympingen”.

Gruppeinndeling Komposittene kan inndeles i grupper avhengig av type fyllstoff. Disse betegnelsene beskriver størrelsen og størrelsesfordelingen på fyllstoffet i materialet. • Hybridmaterialer: En blanding av både små (0,04 - 0,2m) og mellomstore (0,3 - 5m) partikler. Dette gir en bedre pakking av fyllstoffet, og dermed et sterkere materiale. • Mikrofillmaterialene vil vanligvis kun inneholde relativt små fyllstoffpartikler (0,04m), og på grunn av størrelsen på partiklene er en fyllstoffmengde på 25 - 50 volumprosent vanlig. Disse materialene vil få en veldig fin og glatt overflate ved polering, men kan gi en stor polymerisasjonskrymping. • Nanomaterialene: Nano står for 10 9, og begrepet nanoteknologi omfatter normalt dimensjoner opp til 100nm (nanometer). Dette tilsvarer 0,1m (mikrometer, 10- 6m), og partikler av denne størrelsen er blitt brukt som fyllstoff i lang tid. Det er mao. liten eller ingen forskjell på “mikrofillere” og “nano-filler”.

HJERTESTARTER AED 2100

Ved plutselig hjertestans kan du redde liv. C

Hjertestarter er førstehjelpsutstyr.

M

Enkel bruk

Y

CM

1. Åpne apparatet og følg stemmeveiledning.

MY

CY

2. Sett på elektroder på pasienten.

CMY

3. Trykk på den blinkende knappen.

K

Selvtestende og alltid klar til bruk. Varsler ved utløpt batteri eller elektrode.Valgmulighet for voksen elle barn. Kort analyse- og oppladetid (mindre enn 8 sek) som gir større mulighet for overlevelse. Optimal tilpasning av behandling til den enkelte pasient. Utviklet og produsert etter de strengeste spesifikasjoner av Japans største produsent av elektromedisinsk utstyr.

Nortema AS Rosenholmveien 25 1414 Trollåsen Tlf.: 64918980 e-mail: nortema@nortema.no

6

Focus Tann Høst 2009

Pris kr 20 000,- inkl. mva + frakt. Ingen andre tilegg. Du sørger selv for nødvendig ettersyn. Vi kan tilby kurs i bruk av halvautomatisk hjertestarter dersom du ønsker det.

http://www.nortema.no/


komposittens gleder

Flow-type-materialer flyter lettere enn universalkompositten på grunn av den mindre mengden fyllstoff, og de mekaniske egenskapene er vanligvis ikke så gode som for universalmaterialet. Det er også lansert “kondenserbar” kompositt. Det er direkte feil betegnelse, og referer seg til det som tannlegen kjenner igjen med amalgam - kompositten er så tykk/stiv at den lar seg “stappe” ned i kaviteten. Men kondensere den gjør du ikke. “Kondenserbar” kompositt skiller seg ikke vesentlig ut fra vanlige hybridkompositter hva gjelder egenskaper. Herdedybde og herdetid opptar de fleste. Undersøkelsene som er publisert viser at herdedybden ofte ikke er korrekt angitt av produsenten. Et gjennomsnitt for de mest brukte polymerbaserte fyllingsmaterialer er herdetid - 20 sek. = herdedybde 2mm. Et godt råd: Bruk gjerne (opp) transparente materialer nederst i kassene i aoproximale fyllinger i molarområdet. - Herdelampe, det vil være for galt om tannlegen skulle skifte herdelampe for hver type/fabrikat kompositt som brukes. I undersøkelsene brukes ofte den lampe som produsenten av kompositten anbefaler, men det er tydelig avvik mellom anbefalt herdetid fra produsent av kompositt og produsent av lampe. Lysintensiteten til lamper generelt anbefales noen steder til minst 500 mW/kvcm. Det anbefales å følge anvisningene fra produsenten av fyllingsmaterialet hvis det er avvik mellom anbefalte herdetider. Som hovedregel bør man heller bruke for lang enn for kort herdetid. Tannlegen kan selv sjekke om herding av kompositten blir slik man ønsker. Kompositten fylles i en vaselin- eller parafinmetallform og herdes ovenfra iht. produsentens anbefalinger i bruksanvisningen som skal være på norsk.

Kompositten tas deretter ut av metallformen og den delen av undersiden som er myk skrapes bort. Høyden på den gjenværende delen måles og divideres med 2 for å få herdedybden. Har du gjort alt etter boken og ender opp med en herdedybde på minimum 1,5mm oppfylles kravene i ISOstandarden - Krympning/polymerisasjonskontraksjon, måles i %- vol og skjer under polymerisasjonen. Krympning kan forårsake dårlig kanttilpassning, drag på tyggeknutene og postoperativ sensibilitet. Kraften kan være så stor at den kan lage sprekkdannelser i tannen. Polymerisasjonskontraksjon synker med økende fillerinnhold, og er en meget viktig faktor ved kompositters egenskaper. Polymerisasjonskontraksjon innebærer at det under herdingen oppstår spenninger i kompositten i retning fra kavitetsveggene. I occlusale fyllinger deformerer spenningen cuspene, som bl.a. fører med seg postoperativ følsomhet/ “ising”. Om spenningen er tilstrekkelig stor dannes det en spalte mellom fyllingen og kavitetsveggene. Liten polymerisasjonskontraksjon, god flyteevne og stor binding, minsker altså faren for spaltedannelse. - Krympningskraft, måles i MPa og er den kraften tannen påføres ved krympning

under polymerisasjonen. Jo lavere krympningskraft, desto mindre risiko for spaltedannelse. - Bondingsystem: Krever produktet en bestemt type bonding, eller er det valgfritt. - Røtngenkontrast: Viktig for å bedre bildekvaliteten på fyllingen. Måles i %. - Styrke og elastisitetsmodul, kompositten må ha en viss stivhet og bøyestyrke for bedre å kunne motstå tyggekraft. Styrke og stivhet er lavere hos en mikrofillkompositt eller en flow-kompositt enn hos en hybridkompositt. ”Kondenserbar” kompositt skiller seg ikke vesentlig ut fra en vanlig hybridkompositt. På Socialstyrelsens nettsider finner vi at de undersøkte kompositter alle tilfredsstilte ADA- og ISO-kravene på styrke, elastisitet og bøyestyrke. - Hygroskopisk ekspansjon, kompositter absorberer vann i varierende grad fra saliva, og utvider seg. Vannabsorbsjonen er i stor grad avhengig av hvor hydrofile monomerene i kompositten din er. Og til en viss grad kan hygroskopisk ekspansjon være en fordel, men for stor ekspansjon gjør kompositten svakere og/eller medfører fraktur av tannen. De fleste kompositter har en lineær ekspansjon.

Forkorteleser for monomerer 2-HEMA

2-Hydroksyetylmetakrylat

Bis-EMA Bis-GMA

Etoksylert bisfenol A-glycidyldimetakrylat Bisfenol A-glycidyldimetakrylat

DEGDMA EGDMA

Dietylenglykoldimetakrylat Etylenglykoldimetakrylat

GDMA GMA HPMA TEGDMA UDMA

Glyserol-1,3-dimetakrylat Glycidylmetakrylat Hydroksypropylmetakrylat Trietylenglykoldimetakrylat Uretandimetakrylat

Faktarute fra Hilde Molvig Kopperud

Universal-kompositter ligger rundt 70 volumprosent fyllstoff, og brukes til alle typer fyllinger.

Referanser Polymerbaserte tannfyllingsmaterialer - en undersøkelse av viktige egenskaper, Tidende nr. 15 - 2007; 117: 954 - 60 Hilde Molvig Kopperud. Sosialstyrelsen - oversikt over artikler - www.socialstyrelsen.se/tandvard/dentalamaterial KDM - Komposita dentalmaterial - www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/8688/2008-123-2_20081232.pdf Databasen, Dentala material i Norden - mtrl.odont.umu.se/ Universitetet i Bergen - seksjon for biomaterialer - www.uib.no/ood/Undervis/Kull2004/Kompositt1.pdf NIOM - www.niom.no/lenker-publikasjoner/SluttrapportRevjuni07.pdf Kopperuds artikkel fra 2005: www.tannlegetidende.no/pls/dntt/pa_dtdm.xpnd?vp_seks_id=174662&b_start=1 WebTannlegen - www.webtannlegen.no --> Aktuelle tema Focus Tann Høst 2009

7


Produkt

Produsent

Fyllstoff

Resin

Bruksområde

Fargesystem

Synergy D6

Coltene Whaledent

Bariumglass silanisert, amorf kiselsyre, hydrophobed

Metakrylat

Universal

Vita

Ceram X mono Ceram X DUO

Dentsply

Barium aluminium borosilikat glass, Dimetakrylat Silica dioxide nano filler

Universal

7 farger

Esthet-X

Dentsply

barium alumino fluoro borosilicate glass, nano-sized silicon dioxide particles

BisGMA, BisEMA, TEGDMA.

Universal/ Estetisk

31 farger 3 opaciteter

Spectrum

Dentsply

Bariumalumino borosilicate glass; colloidal silica

BisGMA, BisEMA, TEGDMA.

Universal/ Estetisk

15 farger

QuiXfil

Dentsply

Silanated Strontium Alumino Sodium Fluoro Phosphoro Silicate Glass

Bis-EMA, UDMA, TEGDMA, TMPTMA

Posterior

1 farge

EcuSphere Carat

DMG

Barium glass

BisGMA

Posterior

4 farger

EcuSphere Shape DMG

Dental glass

BisGMA

Universal

Vita 12 farger

EcuSphere Shine

DMG

Dental glass. Mircofiller

BisGMA

Emalje erstatning

Farge A2 og A3

EcuSphere Flow

DMG

Dental glass

BisGMA

Universal

7 Vita farger/1 opak

Gradia Direct X

GC Dental

Methacrylate, Silica, prepolymerisert filler

UDMA, Dimetakrylat

Universal

20 farger

Gradia Direct posterior

GC Dental

Methacrylate, Silica, prepolymerisert filler

UDMA, Dimetakrylat

Universal

6 farger

Gradia Direct

GC Dental

Methacrylate, Silica, prepolymerisert filler

UDMA, Dimetakrylat

Estetisk

20 farger

Charisma

Heraeus Kulzer

Bariumglass

BisGMA

Universal

Vita

Venus Diamond

Heraeus Kulzer

Bariumglass

TCD Urethanmonomer

Universal

Vita

Tetric EvoCeram

Ivoclar Vivadent

Bariumglass, ytterbium trifluoride, mixed oxide Prepolymers

Dimetakrylat

Universal

19 farger

IPS Empress Direct

Ivoclar Vivadent

Bariumglass, ytterbiumfluorid, blandoxid, kiseldioxid, co-polymer

Dimetakrylat

Estetisk

32 farger

XRV Herculite

Kerr

Bariumglass og silica filler

BisGMA TEGDM EBADMA

Universal

Vita

XRV Herculite Ultra

Kerr

Silica Nano, bariumglass og prepolymeriserte filler

BisGMA TEGDM EBADMA

Universal

Vita

Point 4

Kerr

Bariumglass

BISGMA TEGMD EBADM

Universal

Vita

Enamel plus HRi

Technomedics

Hybrid, 80% filler, nano zirconium oxide particles

BisGMA

Universal/ estetisk

9 dentin farger, 3 emaljefarger

Fra Filtek Supreme XT, Filtek Z250, Z100MP, Ana Aesthetics, Nanosit Amelogen Plus, Ultra-Blend Plus og Ælite Esthetic Enamel har vi ikke mottatt info 8

Focus Tann Høst 2009


Lysfølsomhet Herdedybde Sekunder mm

Krympning/ Krympningskraft

Bondingsystem

RTG kontrast

20/40 sek.

2mm

2,10 % / -

Valgfritt, men OCB 7.0 anbefales

2mm Al

10/20 sek.

2mm

2,3% / 2,39 Mpa

Valgfritt

2mm Al

10/20 sek.

2mm

2,3% / 2,58 Mpa

Valgfritt

2mm Al

20/40 sek.

3mm (2mm opake/mørke farger

2,45% / 2,75 Mpa

Valgfritt

3mm Al

10 sek.

4,4mm

1,73% / 2,36 Mpa

Valgfritt

4mm Al

20 sek.

2mm

-/-

DMG TECO & Contax

200%AI

20/40 sek.

2mm

-/-

DMG TECO & Contax

200% AI

20 sek.

2mm

-/-

DMG TECO & Contax

50% AI

20 sek.

2mm

-/-

DMG TECO & Contax

150%AI

-

2mm

2,5% / 1,11 Mpa

G-bond

Ja

-

2mm

2,5% / 1,11 Mpa

G-bond

Ja

-

2,5mm

2,5% / 1,11 Mpa

G-bond

Nei

20/40 sek.

2mm

2,8% / 4,8 MPa

Valgfritt

200%

20/40 sek.

2mm

1,5% / 2,8 MPa

Valgfritt

325%

210 sek.

Emalje >2mm Dentin 1,5mm

1,49% /?

Syntac, ExciTE, AdheSE One F, AdheSE

A1, 400% Bleach A1, 200-300%

>250 sek.

Emalje > 2mm 2.06 - 2.47% / Dentin 1,5mm

Syntac, ExciTE, AdheSE One F, AdheSE

Dentin A1, 360% Enamel A1, 200%

-

4.6mm

2,50% / -

OptiBond-system

250%

-

-

2,70% / -

OptiBond-system

250%

-

-

2,80% / -

OptiBond-system

233%

40 sekunder

2mm

2,30 %

-

Valgfritt, anbefalt EnaBond Micerium

Informasjonen er innhentet fra podusentene. Focus Tann Høst 2009

9


Produkt

Produsent

Fyllstoff

Resin

Bruksområde

Fargesystem

Premise

Kerr

Bariumglass, silica og Prepolymeriserte filler.

BisGMA, TEGDM EBADMA

Universal

Vita

XRV Herculite

Kerr

Bariumglass og silica filler

BisGMA TEGDM EBADMA

Universal

Vita

Simile

Unident

Shaped silica og bariumzirconium

PCBisSMA, BisGMA, UDMA, HDDMA

Universal/ estetisk

Vita

Admira

VOCO GmbH

Mikro-filler, 78% WW filler

Ormocer

Universal

Vita, 11 stk.

Amaris

VOCO GmbH

Mikro-filler, 80% WW filler

BISGMA

Estetiske

5 Opake, 3 Translucente, 2 flow

Grandio

VOCO GmbH

Nano-hybrid, 87% WW filler

BISGMA

Universal

Vita, 16 stk.

X-tra fil

VOCO GmbH

Hybrid, 86% WW filler-partikler

BISGMA

Posterior klasse I, II. Konuser

1 farge

10

Focus Tann Høst 2009


Lysfølsomhet Herdedybde Sekunder mm

Krympning/ Krympningskraft

Bondingsystem

RTG kontrast

-

4,3mm

1,66% / -

OptiBond-system

282%

-

4.6mm

2,50% / -

OptiBond-system

250%

2,3% / -

Valgfritt. Anbefalt Bond 1

-

-

-

2mm/40 – 60 sek

1,97% / -

Valgfritt, men anbefalt VOCO`s system Admira

220%

-

Opak 2mm/40s, translucent 2,5mm/10s

2% / -

algfritt, men anbefalt VOCO Solobond M/Futurabond M/NR/DC

210%

-

3mm/20 sek

1,57% / -

algfritt, men anbefaltt: VOCO Solobond M/ Futurabond M/NR/DC

250%

-

4mm/10sek

1,7% / -

Valgfritt, men anbefalt: VOCO Solobond M/ Futurabond M/NR/DC

330%

Focus Tann Høst 2009

11


A R T I N O R WAY

®

– formidler av tanntekniske arbeider –

Vi GRATULERER våre tre vinnere fra trekningen på Nordental 2009: 1. Tannlege Andre S. Mehlum vant 100 stk PG non-precious 2. Tannlege Riaz Shan vant 25 stk PG non-precious 3. Tannlege Mor ten Havnå vant 10 stk PG non-precious

Artinorway as

Agent for Hong Kong Dental Lab. Postboks 2031 Grünerløkka 0505 Oslo Tlf 22 87 19 80 Faks 22 87 19 81 postmaster@artinorway.no

www.ArTinOrwAy.nO

12

Focus Tann Høst 2009


Skanning av modeller Fra avtrykk til digital modell

Multivisning av modellsett

Under NorDental 2009 så vi at skanning og digitalisering er blitt en hverdag i dentalbransjen. Bruk av skannere på de tanntekniske laboratoriene er på vei inn på klinikkene. Vi tenker i første omgang på “håndstykker”, som skanner krone/ bro-prepareringen, tannrekker og motbitt. Informasjonen blir sendt i form av digitale fil-overføringer og ikke lenger med pakke, bud og bil. Målet for fremtiden må være ferre avtrykk og modeller i transport mellom klinikk og laboratorium, hvis dette skal ha en kost- nytte effekt i markedet. Vi er fortsatt et godt stykke unna avtrykksfrie klinikker, men veien blir til mens vi går, og Focus vil rapportere det vi finner av nyttige forslag på markedet. På utstillingen fant vi et verktøy som kjeveortopedene og kanskje også over tid, protetikerne vil få stor nytte av. 3Shape’s OrthoAnalyzerTM digitaliserer mye av hverdagen, sparer tid og lagringsplass, og ikke minst - gir behandleren lett tilgang til dokumentasjon på et elektronisk medium.

Hva skjer-

når modellen skannes og digitaliseres? Du pakker og sender avtrykkene ut av huset. Det stilles ingen krav til type avtrykksmateriale. Avtrykkene blir kontrollert og registrert før det støpes og skannes. Overkjeven skannes først, deretter underkjeven.Til slutt skannes overkjeve og underkjeve sammen. Den skannede modellen blir ”klippet” og tilpasset digitalt, før sokler monteres. Etter en ukes tid har du den digitale modellen på skjermen klar til analyse.

Og skulle du ha behov for gipsmodellen i tilvenningsprosessen eller for produksjon av ortodontiske apparaturer, er den kun en forespørsel unna. Borte er, i alle fall nesten, gips, spatel, blandeskål, vibrator, sokler og behov for arkivering- og lagringsplass. Tilbake får du en e-post eller en CD med modellen din. Det eneste du da trenger er programvaren, litt opplæring og en liten justering i arbeidsrutinene. 3Shape’s OrthoAnalyzerTM gir deg mulighet til å studere modellen på skjerm. I programmet finner du en rekke funksjoner for nøyaktige måling, vurdering av modellen, analyse og planlegging av ortodontisk behandling. Modellen kan studeres fra alle retninger og snittes hvor du måtte ønske. Mål og avtstander vises som fargeskaleringer og kontaktpunketene er markert. ”Bolten” ligger i programmet som verktøy for analyse av plass og mellomrom. I tillegg kan alle mål og resultater skrives ut eller legges i rapporter for oversikt og dokumentasjon.

Bosten, plass og mellomromsanalyser

Ihvertfall på en kjeveortopeds arbeidsplass vil vi mene at utgiftene er minimale for å komme i gang. Kostanden og justeringen i arbeidsrutinene kan bli en god investering for enklere arbeidsprosessen på klinikken. Den norske versjonen har en årlig lisens fra kr. 4.900 – 13 900 alt ettersom du er eneller flerbruker. I tillegg påløper en kostand pr. pasientsett på kr. 300,- for hver skanning som blir registrert, samt en engangssum for kursing og installasjon pålydende kr. 3 500,-. Beløpet du har forhandlet deg frem til for program og opplæring er i grunnen alt du har å “tape”. Hvis ikke skanning fungerer for deg, avslutter du bare hele avtalen. Du kan også få en tidsbegrenset versjon av programmet, for en testperiode. Det finnes også et gratis visningsprogram (Viewer), for å kunne se på modellen uten å måtte kjøpe lisensen.

Det hele ser meget enkelt og oversiktlig ut og ikke minst nøyaktig. Er det vanskelig å se for seg en hverdag uten gipsstøv, vibratorer, linjaler og annet måleverktøy? Vil du savne gipskartoteket som tar opp unødig med plass? Har vi fordommer eller er vi rett og slett gjerrige? Husk du sender avgårde avtrykk og ikke gipsmodell!

FocusWeb - Vi lager hjemmesider for deg Interessert? Kontakt oss på post@focusmedia.no

www.focusweb.no Focus Tann Høst 2009

13


NobelGuide ™

powered by Procera ® Nå kan du planlegge, forutsi og forberede proteser på forhånd. Deretter kan du gjennomføre alt etter boken – med den revolusjonerende NobelGuide™. Dette konseptet gjør den orale planleggingen til klinisk virkelighet. Enkelt, nøyaktig og raskt. Det lages en egenutformet kirurgisk mal basert på den nøyaktige planleggingen din. Du vet den endelige plasseringen av implantatene før du begynner. Dette gjør at laboratoriet kan lage proteseløsningen på forhånd, slik at den kan brukes på pasienten i løpet av operasjonen.

© Nobel Biocare AB 2005

Det multifasetterte NobelGuide™-konseptet kan tilpasses alle typer arbeidsmåter. Du kan fremdeles arbeide med konvensjonell, modellbasert planlegging. Eller du kan planlegge digitalt ved hjelp av NobelGuide™– programvaren fra Procera®, som gir deg et perfekt perspektiv av pasientens anatomi. For deg betyr NobelGuide™ uovertruffen forutsigbarhet. For pasienten betyr det Beautiful Teeth Now™ (perfekte tenner – nå!).

14

Kontakt Nobel Biocare eller besøk www.nobelbiocare.com for nærmere opplysninger.

Focus Tann Høst 2009


Skal du gjøre endringer - gjør

det NÅ !

1995 var året OscarsBorr begynte med Opus journalsystem. Opp gjennom årene har vi vært vekslende engasjert i, og godt over gjennomsnitt ambassadør for programmet. Vi har også følt oss sentralt plassert i informasjonsstrømmen om Opus: Mellom tannleger, mellom Opus og tannleger. Og vi må innrømme at det fra Opus side alltid har vært markedsført og fortalt svært opptimistisk om hva som “skulle komme” - ja faktisk veldig svært. Uærlighet har vært en belasting.

31.mars betalte vi over 5000 kroner for at klinikken skulle briefes i 6.0. versjonen. Det var ikke måte på hvor flott det skulle bli, og alle var glade for at vi skulle holde på Opus. Men jungeltrommer er like nådeløse som jungellover: Vi ble advart av dataeksperter og tannleger som hadde konvertert. Så vi ventet. Det som nådde våre ører var at programmet gikk tregt og var fullstappet med nye funksjoner der ikke alle virket, eller stanset maskinen. 4 års utvikling er et livsløp i en dataverden. “Er ungen allerede gammel?” I høst ble Opus 6.2 lansert, og for første gang kunne vi i november lese innrøm-

melsen fra Opus at lanseringen av 6.0 hadde en “litt bråkete start”. Vil du tvinges inn i et ukjent system med kjente aktører eller vil du frivillig konvertere til et ukjent system med rimelig kjente aktører? Vi har også registrert at det skjedde noe med tilliten i markedet under denne perioden, at tannlegene snakket mer sammen og rørte mer på seg enn markedslederen fant behagelig. Vi oppfattet at under lanseringsperioden var 6.0 i nærheten av begrepet katastrofe, men Opus fortalte oss fortløpende at alt var på høyden: “Nå skal alt bli så meget bedre”:

1O

Men nå er det faktisk hull i gjerdet - og mange kolleger er “på rømmen”. Opus 6.2 er et HELT NYTT program for tannlegen, spekket med nye og ukjente funksjoner og ukjent skjermbilde som du hele tiden må forholde deg til. Det blir som å starte på nytt. Er det slik at overgangen til ny versjon 6.2 likevel blir så brutal at man skal se seg om etter alternative løsninger? Det er konstatert at etter 2010 må ALLE Opus-brukere ha konvertert til 6.2. 1 år er kort tid, så det haster å ta beslutning. Denne anledningen kommer neppe igjen

%

NaNo klassikereN Grandio®’s konsistens gir 100 % resultat i alle kavitetsklasser. Den første kompositt med ekte nano-hybrid teknologi gir 100 % effektivitet, 100 % stabilitet og 100 % estetikk for alle tenner. 100 % resultater garanteres med dette innovative materialet. Kun Grandio® kan gjøre dette. Nano klassikeren.

VOCO GmbH · P.O. Box 767 · 27457 Cuxhaven · Tyskland · Tel. +49 4721 719-0 · www.voco.com

VOCO_FocusTann-2009_Grandio100_186x125.indd 1

Focus Tann Høst 2009 15 17.11.2009 10:10:19 Uhr


Produkter i harmoni Velg først adhesiv... AdheSE One F

NYHET!

Til deg som vil bruke en selvetsende adhesiv uten fosforsyre Nå med en bedre applikasjonspenn med innholdsindikator • Fluoravgivning • Tidsbesparende • Høy bondingsstyrke på emalje og dentin

ExciTE® VivaPen

Til deg som vil etse med fosforsyre før du appliserer en adhesiv • Lysherdende enkomponents bonding i ny leveringsform • Rask og presis applisering • Reduserer postoperativ sensibi litet takket være god forsegling av dentinoverflaten

Tetric® EvoCeram

og så kompositt...

Nano-optimert formbar keramisk fyllingsmateriale • Høy røntgenkontrast 400% Al • Gode håndteringsegenskaper • Lav krympning

Tetric® EvoFlow

Nano-optimert flytende kompositt . Den perfekte kombinasjon sammen med Tetric EvoCeram • Flyter ut i områder som er vanskelige å komme til • Høy røntgenkontrast, 360% Al

...til det perfekte resultat!

www.ivoclarvivadent.com

Ivoclar Vivadent AB I Sales representative Norge: Clinical Lene Andreassen, tlf.: 95 16 39 00 I Technical Karl-Arne Schneider, tlf.: 90 03 00 12 16

Focus Tann Høst 2009


Venteværelse

Arbeids sone

Venteværelse

Fornebu tannlegesenter Arild Aarnseth er eier og faglig leder ved Fornebu Tannlegesenter. I 2001 kjøpte han praksisen av sin far, og gjorde det om til et AS. Alle tannlegene er pr dags dato leiet inn for å behandle senterets pasienter. Fra 2001 og frem til i dag har de vokst fra 8 til 24 personer tilknyttet senteret, og er nå 5 allmenpraktikere, 3 spesialister samt 2 tannpleiere. I 2003 gikk leiekontrakten i Alexandragården på Lysaker ut, og i stedet for å utvide og oppgradere gamle lokaler, ønsket de en mer sentral beliggenhet i forhold til kollektivtransport, kontorlokaler og E18. De fant et passende lokale på 500 m2 som lå i bakkeplan, også lett tilgjengelig for forbipasserende. Den nye praksisen ble tegnet av Skaara arkitekter i tett samarbeid med Arild og administrativ leder, Karin Fürst-Holtmann. Det ble gjort grundig reserch med bl.a. tannlege Herluf Skovsgaard, en dansk guru, som kurser i hvordan drive den mest effektive og praktiske klinikken. Han kom med gode innspill og idéer til plassering av rom og steril, og ga nyttig informasjon om hvordan instrumentflyt og fjern- og nærlagring samt logistikk i sterilen skulle fungere. Han lærte dem mikro og makro delegering, samt protokoller for riktig behandling. Denne kunnskapen ble så brukt som grunnlagsmateriale for oppbyggingen av arbeidsstasjonene ved klinikken.

I tillegg besøkte de en produsent av innredning til tannklinikker i Danmark, og hadde befaringer på klinikker for å samle idéer til en best mulig løsning. Mottoet var å lage en klinikk like praktisk for de ansatte, som stilig og funksjonell for pasientene. Ordtaket “litt bedre å leve” - både for medarbeidere og for pasienter. I starten var det 8 behandlingsrom, som senere ble utvidet til 10. Åpningstidene er fra kl. 07.00 til kl. 20.00 tre dager i uken. Målet er å jobbe enda mer etter Pride metoden, der hver tannlege jobber på 2 stoler og delegerer det de kan til sine sekretærer. Tannlegene på Fornebu Tannlegesenter har en sekretær hver. Når en bedrifts vokser, melder det seg stadig nye behov. Alt fra flere ansatte til flere brett og instrumenter, til enda bedre rutiner og god logistikk. HMS er en viktig del av arbeidsoppgavene, for å få alle til å trives. Krav til verneombud etc. kommer når man er mer enn 10 ansatte. Risikovurdering, vernerunder, HMS blader, verneutstyr til de ansatte, rapportering av avvik etc., blir plutselig en viktig del av hverdagen i en stadig voksende bedrift. Mange morsomme utfordringer som de stadig prøver å takle enda bedre enn i går. De har alltid felles lunsj - slik får de tid til å treffe hverandre i løpet av en arbeidsdag uten pasienter til stede.

Opus Systemer AS er en markedsledende distributør av programvare til dentalbransjen, og eies av Planmeca. Med journalføring, timebok, økonomi og intergreringsmuligheter til eksterne programvarer leverer de et godt system for å drive en tannlegepraksis. Opus har lansert Versjon 6.2, som er nyprogrammert på en utviklerplattform fra før 2005. Dentica som konkurrerer på samme markedet, dekker de fleste primærbehov en tannklinikk har til administrasjon og oversikt. Dentica har vært på markedet siden 1994 år og eies av Arken Software DA. De skriver om seg selv at de har et funksjonsrikt datasystem for den kresne. Nextsys er den yngste aktøren på markedet. De utvikler og markedsfører elektroniske journalsystemer for tannleger og alternative behandlere. Som sine konkurrenter inneholder programmet bl.a. endojournal, periojournal, regnskap, reseptutskrift, sykemelding, automatisk recall og kan integreres med eksterne programmer. Nextsys har gjort seg bemerket som et firma i utvikling med tannlegen i fokus, og markerer seg med mange gamle og nye fornøyde brukere. Nextsys og Opus er begge svært komplekse, med mye informasjon på skjermen. Og mange valg. Slik sett er de ganske like. Når du har brukt programmet en stund, finner du riktig knapp å trykke på. Focus Tann Høst 2009

17


18

Focus Tann Høst 2009


Arbeids sone

Utstyr

Sterilen

Fornebu tannlegesenter I år oppgraderte de sonene der de som jobber ferdes, og laget en mer profesjonell kantineløsning, hyggelig sofa gruppe og bedre organiserte garderober og fellesrom. IT løsninger oppgraderes jevnlig, og sørger for at kommunikasjonen foregår helt konfidensielt og kryptert der det gjelder. Maskinparken blir stadig bedre, og de har det beste innen røntgen og tekniske installasjoner. Dette blir fortløpende vurdert av fagansvarlig Arild Aarnseth. Med kontinuerlig oppgradering og fremdrift er de stadig i utvikling, der Behandlingsrom

siste store utfordring var bytte av journalsystem. Sist i august, da det ble satt av en dag til å konvertere fra Opus til NextSys. Dagen ble utnyttet masimalt, med opplæring under konvertering og prøvekjøring. I tillegg var Nextsys representert den påfølgende dagen som tryggghet. Tross alt en stor klinikk med mange brukere. En betydelig oppgradering som forløp bort i mot smertefritt, sier Arild. ”Vi har utviklet gode nettsider, og jobber mye med markedsføring både internt

Sterilen

og eksternt, på nett og med nyhetsbrev til våre pasienter, samt i og rundt nærmiljøet. Det er viktig at produktet stemmer med imagen, så vi kurser oss stort sett sammen - så alle får den samme informasjonen og kan behandle våre pasienter mest mulig likt etter vårt konsept. På faglige punkter, går tannleger, tannpleiere og sekretærer på egne kurs, og de i administrasjonen går på andre relevante kurs, sier Karin. En levende bedrift, stadig i utvikling som alltid har pasienten i fokus fra de kommer til de går. Resepsjonen

Focus Tann Høst 2009

19


Dental Direct har direkte innkjøp hos disse produsentene og mange flere. Dette sikrer at du ikke får kopier av produkter og at lagringsforholdene er optimale. Med dette sikrer vi kvaliteten på produktene du kjøper hos oss.

Kvalitet • Service • Fordelaktig pris Lager i Norge • Fraktfri levering i Norge

20

Tverrmyra 16, 3185 Skoppum • Telefon: 33 07 15 00 • Faks: 33 07 15 01 E-mail: dental-direct@c2i.net • www.dental-direct.no

Focus Tann Høst 2009

Prinfo Unique • Horten

Vi vet hvor varene kommer fra


Arild i arbeid

Fornebu tannlegesenter - Nytt journalsystem Arild Aarnseth var godt fornøyd med Opus Journalsystem i mange år. De var jevnlig i kontakt med Opus Dental for råd, innspill og løsninger, basert på egenerfaring og ønsker. Arild deltok på brukermøte i Opus Dentals regi, hvor innspill, erfaring og framtid ble diskutert. Store lovnader, nye og etterlengtede funksjoner skulle lanseres. En storsatsning fra Opus Dental var på vei. Men årene gikk, der forventinger og lovnader ikke sto i forhold til hverande. I tillegg til en groende misnøye med utvikling og mangel på oppfølging ville det uansett komme betydelige endringer under oppgradering til ny versjon, så det var

flere grunner til at andre journalsystemer fikk oppmerksomhet. Det siste året har Aarnseth sittet i Nextsys arbeidsgruppe, og erfaringen fra dette engasjementet gjorde at han besluttet å bytte journalsystem. 2 måneder etter konverteringen, under besøket på Fornebu, snakket Focus med enkelte brukere som alle satt igjen med samme erfaring. ”Opus sitter i fingrene, vi må bare vende oss til en ny måte å jobbe og tenke på. “Vi synes det fungerer bra”, sa et knippe ansatte på lunsjrommet. Arild selv er førnøyd, men legger til at alt nytt betyr endringer og nye utfordringer. “

Pass bare på at det er minimalt utestående i Opus før konvertering til Nextsys, den delen blir nemlig ikke overført. Programmet har et mangfold av tilpassinger og muligheter, og ikke alt ser like intuitivt ut fra et Opusøye ved første blikk. Nextsys er lydhøre og alltid positive når det foreslås endringer. Man føler at man kan være med på å forbedre og utvikle programvaren og det bidrar til at man lettere engasjerer seg, sier Arild “ Vi ville ikke ha gjort det annerledes”, sier Arild Aarnseth.

Focus Tann Høst 2009

21


RING FØR 12.00 og vi sender samme dag !! gjelder ALLE lagervarer !!

Norges største leverandør av Diamanter, Gull- og Sølvsmykker

Raffinering gir fine gaver ! Vi raffinerer daglig edelmetallskrap fra over 2000 tannteknikere, gullsmeder, tannleger, m.fl. Vi kjøper eller raffinerer: ● Dentalgull ● Gamle smykker ● Barrer, granulat, mynter, m.m.

Oppgjør etter eget valg: ● Nytt Dentalgull ● Gullbarrer - 24K ● Kontanter ● Avregning på nye gullvarer

NORSK EDELMETALL a/s Focus høst / 09 22

Focus Tann Høst 2009


Maskinell endo Maskinell endo baserer seg på at tannlegen bruker rotkanalinstrumenter i vinkelstykker. Når tannlegen bruker rotkanalinstrumenter i en anbefalt rekkefølge, snakker vi om et system.

Maskinell endo Ethvert rotkanalinstrument som brukes i et vinkelstykke representerer maskinell endo. Maskinelt endo system Et gitt antall maskinelle rotkanalinstrumenter brukt i en på forhånd vurdert sekvens for å preparere en rotkanal til apex. Hvordan beveger rotkanalinstrumentet seg i vinkelstykket? I dag er de fleste systemer roterende instrumenter slik vi er vant til med borr. Noen resiproke vinkelstykker ”twister” frem og tilbake 45 grader, slik som Ultradent. KerrEndoLift (erstattet av W&H), der du setter håndinstrumentet inn i vinkelstykket, twister også fram og tilbake. De eldste går også opp/ned. Slike vinkelstykker har neppe annet formål enn å spare fingertuppene til klinikeren, men må for all del ikke forkastes som hjelpemiddel. SET systemet med Risty-filer gikk opp og ned. Det vil videre være slik at produsentene av det maskinelle endosystem har anbefalinger på hvilke vinkelstykker eller endomotorer som passer best til systemet. Men tannlegen kan i prinsippet velge helt fritt hva man vil

bruke av vinkelstykker, uten at vi entydig kan anbefale dette. Tannlegen må orientere seg, kanskje gå på et kurs/forelesning, tenke etter hva man selv er i stand til å klare. Noen går i skuffene sine og henter fram et reduksjonsvinkelstykke som kan gjøre nytten. Andre velger vinkelstykker eller endo-elektromotorer med eller uten batteridrift, autostopp, autorevers eller apexlocator - for å nevne noe. I markedet er det noe for enhver smak, for et hvert ferdighetsnivå og for et hvert ambisjonsnivå. Roterende NiTi (Nikkeltitanium)- instrumenter er fleksible og sterke instrumenter som gir kanalene en glatt og sirkulær form som er lett å fylle. NiTi-instrumentene gjør det lettere og raskere å komme ned i bøyde kanaler. NiTi-instrumentene har større konisitet enn alminnelige manuelle rotkanalinstrumeneter. Betegnelsen på instrumentenes størrelse er oftest eksempelvis 6/20, der 6 betyr at instrumentet har en konisitet på 6% og 20 angir at spissen har en iso-størrelse på 20.

Timebok 2010 kan bestilles på

Tlf: 22 60 06 30 eller post@focusmedia.no Focus Tann Høst 2009

23


Følg med -

kanon tilbud ut året!

Vi introduserer den nye klassen av perfekte fyllinger Venus Diamond er en ny universal nanohybrid kompositt som kombinerer lav krymping med høy styrke på en unik måte. Materialet tilpasser seg den omkringliggende tannstrukturen perfekt, og skaper et meget naturlig utseende. Diamond Formula – målbart bedre mekaniske egenskaper Diamond Effect – perfekt fargetilpasning Diamond Layers – enestående naturlig utseende

Lær mer om Venus Diamond på www.heraeus-venus.com. Ta kontakt med ditt dentaldepot eller våre selgere for informasjon eller demonstrasjon.

Ruth-L. Dalbo +47 94 87 73 94 ruth.dalbo@heraeus.com 24

Focus Tann Høst 2009

The new Aesthetics.


Maskinell endo

Roterende NiTi-instrumenter brukes med en crown-downteknikk i et normalt reduksjonsvinkelstykke eller et spesielt endovinkelstykke slik at hastigheten ligger i området 200-300 rpm (eksempelvis W&H 1:128) Husk at BioRaCe går opp mot 600 rpm, da er W&H 1:70 et alternativ. Arbeidsgang (generell prosedyre) • Arbeidslengden på rotkanalen bestemmes • Glide path til apex etableres ved å bruke håndinstrumenter ->ca ISO 15. • Max 300 omdreininger pr min (rpm). 600 for BioRace. • Forsiktig apicalt press. • Kast instrumenter etter produsentens anbefaling. Når man skal ta ibruk rotkanalinstrumenter beregnet på maskinell teknikk, så må man forstå at man starter på en læringskurve. For at læringsurven ikke skal bli for bratt må man starte med enkle kasus: Skaff deg ”Good Feeling” på kasus der det faktisk ville være mye kjappere å bruke manuell teknikk: Klarer du oppgaven maskinelt, opplever du en mestringsfølelse som gjør det moro med maskinell endo: ”Good feeling” – ikke sant? Noen enkle spørsmål til seg selv: • Hvilke system finnes, og hvilke(t) vil jeg prøve? • Hva vil jeg satse av tid? • Dette er ikke enkelt før “Bare man kan det”-følelsen er der • Jeg må vite litt (mer) om anatomien på tannen. Når du leter etter kanalene i klinikken, er det fååår sent. Det hjelper ikke mye med maskinelt dersom man ikke finner kanalene!

Skissen er hentet fra en Morita brosjyre, og gir et illustrerende bilde av hva Crow-down teknikken er. Filene referer seg til et sett fra EndoWave, men er allmenngyldig som eksempel

Mange er usikre: “Jeg må vel velge endo spesialmotor med autostopp, autoreverse, programmering og alarm?” Ta det rolig, begynn som sagt på enkle kasus, finn ut om dette er noe for deg. Det er mange klinikker som har et brukt nedgearingsvinkelstykke liggende eksempelvis 1:128. Med en vanlig 40.000 rpm motor er du nede i grei fart; ca 300 rpm. Så bruk dette i starten, og kjøp heller en endomotor med fasiliteter senere. Og hvis du ikke skulle ha noe vinkelstykke liggende? Ikke helt lett å gi råd, tenk deg om: Ikke alle endomotorer på markedet koster all verden. Dessuten gir noen leverandører store rabatter ved introsett; husk at det viktige er å selge rotkanalinstrumenter: De er virkelig dyre! Men du er selvfølgelig redd for instrumentfraktur? Her som ellers; “hånden som holder, hjernen som driver”: Siste generasjon bor er virkelig bra. Instrumentene roterer 360 grader, og det skal mye til for å frakturere hvis du følger Unnis råd og rådene til leverandøren. Selvfølgelig er kurs smart. På kurs vil du lære noen grunnleggende prinsipper. For eksempel at ved maskinell endo så skal du ha “rett linje”-aksess til rotkanalen. Verken mer eller mindre, og da synker frakturfaren betydelig.

Noen tips: Åpne tannen så lite som mulig, men så mye som nødvendig. Engelsk moteuttrykk: Access Cavity preparation + Straight line access. Yess? - Endo-Z bur : Meget nyttig. Et bor som ikke borer nedover, bare til sidene. Har ikke spiss. - Før du starter maskinell endo, må du ved hjelp av manuelle instrumenter og gatesbor skaffe deg ”glide patch” – ALLE roterede trenger en sti – en glatt og fin adkomst til kanalene. - Torpanborr: Borrer seg ned i obliterert kanal. For å starte arbeidet med å lage en artikkel som tar opp maskinell endo, var vi så heldige å få mange gode råd gjennom en lang samtale med tannlege, universitetslektor, spesialist i endodonti, Unni Endal. Hun holder mange forelesninger om endodonti, både i maskinelle og manuelle teknikker. Hun er en engasjert kollega som aldri sier nei til å gi gode råd. Takk for at du så gjennom artikkelen Unni!

Rotkanalinstrumenter i system skal være fargekodede; striper er ikke godt nok: Du skal slippe å myse og lete etter riktig instrument: Feil fil i feil rekkefølge gir frakturer.

Trinn 1: Begynn med et instrument med stor konisitet og høy ISOstørrelse ved spissen, 08/35 19mm Trinn 2: Instrument med mindre konisitet og mindre ISOstørrelse ved spissen, 06/30 25mm Trinn 3: Instrument enda mindre konisitet og I’midre ISOstørrelse ved spissen, 04/25 25mm Nå er du ved apex og bruker instrumenter med samme konisitet som den du nådde apex med Trinn 4-6: På de neste trinnene økes filenes ISOstørrelse ved spissen til siste instrument i settet, 04/30 - 04/35 -04/40, alle 25mm Focus Tann Høst 2009

25


Maskinell endo - Oversikt Rotkanal instrumenter S5 Endo File

Produsent

Metall

Dreiing

Beskrivelse

Sendoline

NiTi

Roterer

Protaper

DentsPly Maillefer

NiTi

Roterer

5 instrumenter. Vanlig Shank, endofilene fungerer med andre maskinelle system System som krever opplæring: Først manuelle nåler, deretter Protaper. Om ønskelig manuel for å gå videre

TF

SybronEndo

NiTi

Roterer

K3 Endo-Eze

SybronEndo UltraDent

NiTi Rustfritt stål

Roterer 5 instrumenter i settet. (opp til .60) Oscillerer Kan bare brukes i UltraDent spesialvinkelstykke

EndoWave

Unident

NiTi

Roterer

SSt / NiTi NiTi

Roterer Roterer

5 instrumenter i settet. Alternerende skjærende egger; ingen av skjæreeggene tar samtidig 6 instr. i settet der 2 av filene er NiTi og de 4 andre Stainless Steel (SSt) 9 instrumenter i settet

3 instrumenter i settet. Settene er for hver sin arbeidsoppgave; dvs. enkle, bøyde, trange kanaler og lignende.

Mani NRT Files Mani Profile DentsPly Maillefer System GT DentsPly Maillefer NiTi-Tee Sendoline Mtwo VDW

NiTi

Roterer

14 .i settet

NiTi NiTi

Roterer Roterer

8 instrumenter i settet Sett med 4 grunninstrumenter og 4 tilleggs instrumenter

Flexmaster

VDW

NiTi

Roterer

10 instrumenter i settet

BioRace

FKG

NiTi

Roterer

6 instrumenter i Basic Set. 1 instrumenter ’åpner’, resten brukes til renselengde. Ingen avslutning med håndinstrumenter nødvendig.

RaCe

FKG

NiTi

Roterer

9 instrumenter i settet. Ikke skjærende tupp.

Alle manuelle

26

Focus Tann Høst 2009

vrir/twist 90grader


Produsents forslag til motor/Vinkelstykke

Produsent

Egenskap

Dreiing

S5 Endo Motor

Sendoline

Roterende

X-Smart Dual S

DentsPly Maillefer

X-Smart Easy Endotouch TC, motor + v.stk. Cordless

DentsPly Maillefer SybronEndo

5 programmer; ett for hver fil. Autorevers. Autostopp. Endomotor og Apexcontroller. Autostopp ved apex. Autoreverse. Kan programmeres Ledningsfri Autoreverse. Autostop. Justerbar hastighet og torgue.akustisk alarm, program settings, ulike red. hoder. Fungerer med alle maskinelle endosystem.

965 A UL 4.1

Ultradent

Dentaport ZX

Morita

Anbefaler torque-kontroll Anthogyr 1:128 eller 1:64 W&H 1:128 eller 1:70

Roterende Roterende Roterende

Nedgearingsvinkelstk. for Endo-Eze instr. Enkelt instrumentskift med trykk-knapp hode Autostopp. Torquekontroll. Innebygget apexlocator

Oscillerende

DentsPly Maillefer / W&H

Nedgearingsvinkelstk.

Roterende

VDW GOLD

VDW

Roterende

VDW SILVER

VDW

EndoMate TC2

NSK

Endo DTC

Aseptico

W&H WA-62LT og WA-62A

W&H

M4 Safety Handpiece. Tidligere KerrEndoLift

SybronEndo

Forhåndsprogrammert for de fleste kjente systemer. Innebygget Apex-lokalisator og APEX stopp. Torquesetting, Akustisk alarm Forhåndsprogrammert for de fleste kjente systemer. Torquesetting. Akustisk alarm Flere forskjellige red.hoder med eller uten apexlocator leveres. Ledningsfri. Autoreverse. Autostopp. Alarmfunksjon. program- og torque setting, Ledningsfri, Autorevers, autostop, akustisk alarm, programog torque settings, ulike red. vs. Fungerer med alle maskinelle systemer. RaCe skal ha opp til 600rpm Endo Cursor v.stk 4:1 med/uten lys, trykknapp og enkelspray for håndinstrumenter. Erstatter tidligere KerrEndoLift og M4 Bare for håndinstrumenter

Roterende

Roterende Roterende

Roterende

Oscillerende Oscillerende

Focus Tann Høst 2009

27


Kvalitet hele veien... ...det merkes! Som totalleverandør av teknisk tannlegeutstyr, ønsker vi å tilby det beste av alt! En reise på 1.klasse med praksisplanlegging, oppfølging, service og tett kontakt - i tillegg til kvalitetsutstyr og tjenester. Vi følger deg, -HELE VEIEN!

Tlf direkte 40 00 69 88 - Fax 22 19 63 00 28

Focus Tann Høst 2009

Telefon 38 27 88 88 - telefax 38 27 88 89 post@dentalnet.no - www.dentalnet.no


Hjertestarter Oslo Tannlegeforening hadde i høst besøk av tannlege Breivik fra Trondheim. Han holdt et meget inspirerende foredrag om akuttsituasjoner og beredskap i tannlegepraksis, og hadde med seg en person som demonstrerte og forklarte ”Hjertestarter”.

Vi ble så inspirert at vi kjøpte en hjertestarter inn til klinikken: ”Om ikke annet så kan det være en billig livsforsikring”, argumenterte jeg. Jeg vil gjerne bringe engasjementet videre, sammen med litt veiledning om hva som har skjedd siste året. Det meste er hentet fra nettsidene til Norsk Resuscitasjonsråd:

www.nrr.org. Hjertestarteren 1. Hjertestarter (halvautomatisk defibrillator) er førstehjelpsutstyr. 2. Beredskap med hjertestarter er en del av vanlig førstehjelps beredskap. 3. Bruk av hjertestarter er en del av vanlig førstehjelp.

Helsedirektoratet legger til grunn at bruk av defibrillatorer innenfor helsetjenesten skal skje i tråd med de krav som følger av helsepersonelloven. Ulike typer av defibrillatorer krever forskjellige forkunnskaper ved bruk Det er i dag ikke grunnlag for å kreve at

defibrillatorer/hjertestarter bare kan brukes etter delegering fra lege. Når det ytes helsehjelp i helsetjenesten eller av personell som er autorisert som helsepersonell etter helsepersonelloven, gjelder kravet til forsvarlig yrkesutøvelse. Det innebærer at helsepersonell skal utføre sitt arbeid i samsvar med de krav til faglig forsvarlighet og omsorgsfull hjelp som kan forventes ut fra helsepersonellets kvalifikasjoner, arbeidets karakter og situasjonen for øvrig, jf. helsepersonelloven §. Forsvarlighetskravet innebærer at helsepersonell skal yte den helsehjelp de er kvalifisert for å gi. Hvis helsepersonell ikke er kvalifisert skal de overlate til mer kvalifisert personell å yte hjelp. I en nødssituasjon kan helsepersonell likevel gå ut over sin kompetanse, for eksempel ved å gi livreddende helsehjelp. I slike situasjoner kan det være viktigere å forsøke å redde pasientens liv enn å avstå fra å gi hjelp fordi bedre kvalifisert hjelp ikke er tilgjengelig. Det er ikke faglig grunnlag for å pålegge plikt for virksomheter til å anskaffe defibrillator. Visse krav vil likevel påhvile denne type virksomheter dersom de anskaffer

defibrillatorer til bruk på personer med akutt hjertestans. Dette innebærer bl.a. at den som anskaffer defibrillatorer får ansvar for at eventuell bruk skjer i tråd med apparatets tiltenkte bruk og virkemåte. Kursgiver i HLR og hjertestarter bør være sertifisert av NRR som DHLR-instruktør, og kursbevis bør dokumentere dette. Konklusjon: • Alle på tannlegekontoret bør kjenne til eller beherske basal hjerte-lunge redning (Basal HLR). • Alle som skal lære å bruke en hjertestarter, bør beherske basal hjerte-lungeredning (Basal HLR). • Kvalitetssikret opplæring i bruk av hjertestarter er et lite påbygg på kurset i Basal HLR. • Send hele klinikken på kurs i HLR Kaare Mathiesen

Fra Norge for Mercy Ships i Afrika - dr.Odont. Shelley K. Godtfredsen …under feiringen av The Royal College of Surgeons 60 års jubilee i London 2007, startet planleggingen av det som i november 2009 blir effektuert. Shelley Khullar Godtfredsen, spesialist i oral kirurgi i UK og NTF, reiser til Benin, Afrika som frivillig hjelpearbeider for Africa Mercy Ship. Mercy Ships er en internasjonal hjelpeorganisasjon, som bruker sykehusskip og landbaserte prosjekter til å bringe helsetjenester til noen av verdens fattigste mennesker. Siden 1978 har Mercy Ships hjulpet mer enn 2,1 millioner mennesker. De redder liv, forbedrer livskvalitet og gjenoppretter håp. Les mer om Shelley og Mercy Ships i neste nummer av Focus Tann. Focus Tann Høst 2009

29


30

Focus Tann Høst 2009


”I Afrika er ikke tiden noe du har, men noe som kommer til deg!”

Tannleger for Haydom - Til Afrika for frivillig tannlegearbeid Tekst og bilder fra Peter Olstad, Øystein E. Olsen og Jan Thomassen På en høyslette 30 mil vest for Arusha i Tanzania ligger Haydom Lutheran Hospital, HLH. Et område som inntil midten av forrige århundre ble skydd av folk og fe på grunn av tsetsefluen. Så ble skogen ryddet, fluene forsvant, og myndighetene ønsket å opparbeide bosetting i området, der langt ute i bushen. Norsk Luthersk Misjonssamband tok utfordringen, og i 1955 ble HLH under ledelse av doktor Olaf Olsen åpnet. I 1961 ble han avløst av sønnen, Ole Halgrim Olsen, som i 2005 ble avløst av 3. generasjon Øystein Evjen Olsen Da HLH ble bygget, bodde det kun en familie på ste-

det. I dag har det vokst opp en landsby på vel 5 000 innbyggere. Med utviklingen og driften kom elektrisk strøm, tilførsel av rent vann og politistasjon. Det er bygget veier, laget vanndammer og boret etter vann. Flere barneskoler er bygget. Likedan videregående skole med internat for jentene. I 1982 ble Haydom School of Nursing opprettet, som gir ungdom mulighet til utdanning i nærmiljøet. Skolen har i dag 160 elever. Nå er det yrkesskole som er under planlegging.

Setter vi driften og midlene i perspektiv, driver HLH like stort som Sørlandet Sentrassykehus, men med betydelig mindre midler. Driftsbudsjett er på 32 millioner kroner, med 400 sengeplasser og 580 ansatte. I 2008 var det 60 508 dagpasienter, 16 635 ble innlagt, det var 4 558 fødsler og mor/ barn klinikkene undersøkte 85 103 barn. 50 000 mennesker sogner til avdelingen for dagpasienter. For 450 000 er det førstelinje sykehus ved henvisning og for 2,1 millioner andre linjes. Og, folk kan gå i flere dager hver vei, for behandling!

få farger • uendelige muligheter

Ceram X er en nanokompositt som tilbyr høy estetikk med minimalt antall farger. Finnes i to ulike systemer.

Ceram·X mono

Ceram·X duo

● for universell bruk

● for høyere estetikk

● 7 farger som dekker hele VItA-skalaen

● 7 farger (4 dentin- og 3 emaljefarger) som dekker hele VItA-skalaen

Dentsply D eTrey | postboks 9 | 1483 skytta | tlf: 917 41 555 | tlf: 948 38 814 Ceram_188x120_NO.indd 1

Focus Tann Høst 2009 31 5/14/07 2:36:57 PM


Så, i 1998 tok 2. generasjons - Evjen Olsen, daværende leder ved HLH, kontakt med Jan Thomassen på Dental Sør. Spørsmålet var om de kunne skaffe tannlegeutstyr. Han ønsket å bygge en tannklinikk på sykehuset, men manglet både utstyr og tannlege. Utstyr ble skaffet og sendt ned samme året. Da Evjen Olsen kom hjem på sommerferie året etter, kunne han rapportere at tannklinikken bare var halvferdig, blant annet på grunn av hungersnød i området. Etter denne oppdateringen avtalte Thomassen og Olsen at om Olsen klarte å få klinikken ferdig, skulle Jan Thomassen komme ned å montere. I vinterferien 2000 var klinikken ferdig og

Thomassen med familie reiste sammen til Haydom for montering og opplevelser.

Sammen med familien hadde vi et fantastisk opphold på sykehuset med påfølgende safari og besøk til Mombasa. Selve monteringen var ganske spesiell. Det som tar en dag her hjemme, tok 4 dager der ned. Jeg hadde 3 - 4 rørleggere, 3 elektrikere og diverse andre hjelpearbeidere samt tilskuere. Enkelte ting tok litt lengre tid, men til slutt var klinikken ferdig montert, hvor vi feiret høytidelig med omvisning og Coca Cola. I tillegg ble vi hedret med sang! Ole Halgrims filosofi var - har man klave

så får man ku. Jeg er kanskje ikke fullt så ”troende”, men inspirert av den sterke opplevelsen etter oppholdet på Haydom, og se hva de hadde klart med få midler, dro jeg hjem og startet ”Tannleger for Haydom”. Målet var å rekruttere frivillige tannleger til å jobbe i perioder ved sykehuset. I tillegg håpet jeg å samle inn litt eksta med penger for å sponse flybiletten til de frivillige. Ole Halgrim og jeg gjorde en siste avtale før han dessverre døde, og det var at sykehuset skulle holde kost og losji mens Dental Sør skulle holde klinikken med alt av forbruksvarer og småutstyr”. Jan Thomassen

nextsys dental office Misfornøyd databruker?

Komplett journalsystem for tannleger

Da har vi datasystemet du bør velge! Nextsys lanserte for seks år siden Nextsys Dental Office. Programmet ble meget godt mottatt i markedet. Vårt fortrinn er først og fremst god OPPFØLGING og BRUKERVENNLIGHET.

Nextsys Dental Office 2010 har det nyeste fra HELFO, kassadagbok og kontoplan som oppfyller kravene i den nye bokføringsloven fra 1.1.2005 (1.1.2006 for eksisterende klinikker). Nextsys Dental Office inneholder også journal, sykemelding, resept og avtalebok.

K me ort v d e ent lek etid tro nis på su kH ELF pport Oo ! ppg jø

r!

Programmet bygger på moderne teknologi og sql database. SMS til pasienter er også mulig! NB! Vi har også omfattende konverteringsrutiner fra konkurrerende systemer! Vil du være med ‘på laget’ ? Ta kontakt i dag!

Vi skaffer også PC og backupløsning. Dette kan leases.

Be om referanser! • Ta kontakt for demonstrasjon / demo CD. Frogsvei 41 • 3611 Kongsberg • Tlf 93 28 37 40 •

32

Focus Tann Høst 2009

Faks 32 72 12 13 • E-post: info@nextsys.no • www.nextsys.no


Dental Unit, som tannklinikken heter, har to faste sekretærer som tar seg av kommunikasjonen med pasientene i tillegg til vanlige arbeidsoppgaver. Klinikken er utstyrt med en relativt bra unit og Dental Sør forsøker etter beste evne å holde klinikken med det den trenger av utstyr. Bestillingslister fra arbeidende- eller hjemkommet tannlege gjør at det hele holdes gående. Varene blir sendt med avløsende tannlege eller andre som skal nedover. I Mandal gjør ”Stiftelsen Haydoms Venner” også en utrolig jobb for sykehuset, og fra Sørlandets Sykehus sendes det jevnlig ned personell til Haydom. HLH er velutstyrt med blant annet CTrøntgen. Dental Sør gav dem et nytt intraoralt røntgen i 50 års gave og i år har Dental Sør Røntgen sendt nedover en digitalisert OPG m/Ceph. Siden 2000 har de hatt mer en 50% dekning av frivillige tannleger, og i perioder de siste par årene 100%. Flere av de som har vært der reiser tilbake - igjen og igjen.

De gjør en fantastisk jobb både inne på Dental Unit, og på utestasjonene som besøkes med jevne mellomrom. Uten dem ingen tannlegevirksomhet, og tilbakemelding fra de frivillige er stor takknemlighet for at ”Tannleger for Haydom” eksisterer.

livredningsarbeid, infrastruktur- og skoleoppbygning, for nærmere en halv million mennesker i indre Tanzania. Og som får oss overflodsmennesker fra deilige Mandal, til å føle oss som hverdagshelter fordi vi gav bort noen få dager av våres liv for å montere en tannlegeklinikk?

Men frivillige, som har tid og lyst til å reise ned for hjelpearbeid i korte eller lengre perioder, er ikke det eneste Thomassen jakter på for å holde hjulene i gang. Han er like interessert i forbruksvarer, engangsutstyr, småutstyr og bekledning som leverandører og klinikker ikke lengre har bruk for

Dette står jeg selvsagt inne for enda, og nå er det 3. generasjon Evjen Olsen som driver sukehuset! Vi ta av oss hatten og bøyer oss i støvet”!

Personlig har jeg besøkt Haydom to ganger, og etter første opphold skrev jeg følgende: Hva er det med disse menneskene, Kari og Ole Hallgrim Evjen Olsen, som selv har gitt 40 år av sine liv til misjonen, helse- og

Jan Thomassen Leserbrev fra Kari som nylig kom hjem fra sitt opphold i Afrika leses på side 36. Har du utstyr eller reiselyst som kan komme til nytte, kontakt Jan Thomassen: jan.thomassen@dentalnet.no. Les mer om “Tannlege for Haydom”: www.dentalnet.no.

“Du får brukt sider av deg selv som du knapt visste du hadde”.

Peter

Focus Tann Høst 2009

33


äntligen med dubbelt så långvarig Nu

bindning till både tand och estetiska ersättningar, speciellt de gjorda i zirkoniumdioxid.

Nu får bondad cementering en helt ny innebörd.

G-CEM Automix från GC. Använd G-CEM och du får följande fördelar: - Hur enkelt som helst att blanda – mixas automatiskt - Enkelt att applicera – även direkt i rotkanalen - Enkel hantering av cementöverskott – spar massor av tid Med idealisk stelningstid och förutsägbara kliniska resultat som du kan lita på – precis som vanligt från GC.

GC NORDIC AB Tel. +46 31 939553 info@nordic.gceurope.com www.nordic.gceurope.com 34

Focus Tann Høst 2009


Reisebrev fra Haydom - tannlege Kari Grønli

Jeg har nettopp kommet hjem fra et 2 måneders opphold ved Haydom Lutheran Hospital i Tanzania. Der har jeg jobbet som frivillig tannlege ved tannklinikken på sykehuset. Jeg var der nede og jobbet 4 måneder i to perioder fjor og 2 måneder i år. Dette har vært opplevelser som har gitt meg mange faglige utfordringer. Det har til tider vært slitsomt, men jeg har fått mangfold igjen ved gode minner og følelsen av å ha gjort en god jobb for folk som sårt trenger tannlegehjelp. Tannklinikken er en egen enhet på sykehuset, og utstyret og forbruksvarer er levert av Dental Sør. Standarden er ikke så moderne som ved en norsk tannklinikk, men helt ok. Det er ansatt 2 klinikkassistenter som kjenner rutinene ved klinikken og som fungerer som tolker. Hygienen er god og det hele fungerer fint. Arbeidet består stort sett av smertebehandling, det vil si ekstraksjoner og kirurgiske inngrep. Fyllinger gjøres også, men som regel er kariesangrepene for store. Man ser kjevelidelser og sykdommer som man ikke vil se i i-land, blant annet følgetilstander av feilernæring, kreft, malokklusjoner osv. Det er et skrikende behov for tannleger, og nå da jeg reiste var det ingen som etterfulgte meg. I tillegg til å være på tannklinikken er man også med ut i felten og driver tannlegevirksomhet. Hver dag kjører den utadrettede helsetjenesten ut til helsestasjoner med tilbud om vaksiner, kontroll av gravide, måling og veiing av barn osv. Dette er

et tilbud lik det som foregår på en norsk helsestasjon, enklere, men svært nyttig og fremfor alt fargerikt. Det hender at tannlegen pakker ned sine sprøyter og tenger og følger med ut og gir tilbud om hjelp til de som har vondt. Det blir opprettet et provisorisk kontor under et akasietre, og folk er svært takknemlige for tilbudet. Dette er gjerne steder der det er langt og dyrt å reise til Haydom for å få tannbehandling. Kontordagen på Haydom begynner når pasientene kommer. Det finnes ikke timeavtaler som vi er vant til. Folk bare kommer, og venter til det blir deres tur. Ofte kan folk sitte flere timer, men tid er ikke noe problem. Man er vant til å vente. Noen ganger er venteværelset svært fargerikt. Det hender at det kommer folk i sine flotte drakter. De bor ofte langt fra tettstedet Haydom. Jeg har hatt noen slike opplevelser som jeg har fått festet til filmen. Enkelte er utrolig vakre med sine tatoveringer og sine fargerike drakter. Tannlegetilbudet er ikke slik vi er vant til. Det finnes ikke et organisert tilbud for barn og det første møte med tannlegen skyldes som regel tannpine. Jeg kan tenke meg at situasjonen er omtrent som den var i Norge for 70-100 år siden. Folk er svært takknemlige for å få hjelp for sine plager, og nå da jeg dro hjem hadde det vært et fast tannlegetilbud på Haydom i nesten 2 år. Derfor er det synd at kontoret nå blir stående uten tilbud.

Dette er et fint jobbtilbud for en pensjonert arbeidsvillig tannlege som kan tenke seg å gjøre en frivillig innsats. Lengden på oppholdet bestemmer en selv. Selve jobben er ubetalt, men sykehuset holder kost og losji. I tillegg til å gjøre et verdifullt arbeid får man også opplevelser og minner for livet. Haydom Lutheran Hospital er et stort sykehus og gjør et fantastisk arbeid blant fattige tanzanianere. Sykehuset betjener en befolkning på ca. 390 000 mennesker. De mest vanlige sykdommene er malaria, tuberkelose, lungesykdommer, mageinfeksjoner og feilernæring. Sykehuset ligger ute på landsbygda og det er grodd opp et samfunn rundt sykehuset slik at Haydom er blitt et kjent og respektert samfunn. Et opphold på Haydom gir en unik mulighet til å oppleve land og folk slik det fungerer for den vanlige tanzanianer. Folket er vennlig og kulturen mangfoldig. I tillegg er Tanzania et vakkert og fredlig land. Haydom ligger like i nærheten av de store nasjonalparkene: Ngorogoro krateret, Serengeti og Lake Manyara, de fleste som besøker Haydom kombinerer oppholdet med utflukter til nasjonalparkene. Jeg har gjennom mitt opphold på Haydom blitt svært glad i landet og folket, og har fått opplevelser som vil prege meg for resten av livet. Rena juni 2009 Kari Grønli

Focus Tann Høst 2009

35


Både tannlege og pasient er opptatt av kostnader, kvalitet, tid og absolutt trygghet. Derfor gir vi en ”Fornøydgaranti” på alle bestillinger. Prøv oss og få fram det ekte smilet. 1. Våre tanntekniske arbeider er ca 44% rimeligere enn norskproduserte. 2. Vi tilbyr en progressiv bonusavtale som gir deg opptil hver niende krone gratis. 3. Vi har meget lav reklamasjonsprosent som viser 99,2% fornøydhet. 4. Leveringstid på våre arbeider er ca. 10 arbeidsdager etter at bestillingen er mottatt. 5. All produksjon etter kvalitetsnormene DIN EN ISO 9001 og DIN EN ISO 13485. CE-merket materiale. 5 års full garanti.

36

Focus Tann Høst 2009

Agent for Dental Works World Wide Dentrade AS, boks 1076, 3001 Drammen Tel. 32 89 60 55 Fax 32 89 60 62 dentrade@online.no www.dentrade.org

comeon/Terje Friberg

HVORFOR SMILER NOEN BREDERE ENN ANDRE?


Focus Tann Høst 2009

37


3D STUDIEMODELLER Norsk produksjon og service Fleksibelt system Alle typer avtrykksmateriale kan brukes Vi kan returnere avtrykkskjeer og gipsmodell i tillegg til 3D studiemodell.

Integrasjon mot journalsystem Kontakt oss for referanser og pristilbud! Gendent - Tlf: 3377 2142 38

Focus Tann Høst 2009

E-post: post@gendent.no


Til salgs r ukt

b Pent

Periomat

Assistina 301 Plus

Pris: 4000,Kontakt: Kaare Mathiesen Tlf: 90 12 31 21

Pris: 8000,Kontakt: Kaare Mathiesen Tlf: 90 12 31 21

Endo-Eze fra Norsk Orthoform Depot selges for kr. 4 000,Lite brukt. Pris ved innkjøp: Produkt 2 stk. Endo-Eze Pasient Kit M, blå 2 stk.Endo-Eze Shaping filer nr. 2 og nr. 3 4 stk. Endo-Eze Apical filer nr. 15, 20, 25 og 30 1 stk. Endo-Eze vinkelstykke Total pris

Pris 458,524,173,8850,-

Total 916,1048,692,8850,11506,-

Kurs invitasjon Når sekundene teller... Hjerte- lungeredning HLR + Hjertestarter i beredskap = Redder liv

Med is bev kurs

Autorisert kursleder gir deg basal HLR - opplæring i samsvar med nasjonale retningslinjer. I tillegg får du nødvendig kunnskap om bruk av hjertestarter, som er plassert mange steder i Norge. Ta ansvar - finn ditt kurs! Sjekk kurstider på www.webtannlegen.no

Focus Tann Høst 2009

39


kikkut.no Foto: Roger Nabben

ingenting er uerstattelig

40

Focus Tann Høst 2009

Focus Tann Høst 009  

Focus Tann Høst 09

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you