Page 1

Saami Ski Race 2013

MARATONHIIHTO 7.4.2013

KOE TUNTURIYLÄNGÖN EKSOTIIKKAA


Saami Ski Race 2013

2

pääkirjoitus

Yhteistyöllä tuloksiin

– huoltopisteet huolehtivat hiihtäjien jaksamisesta Saami Ski Race massahiihtotapahtuma Enontekiön Hetan ja Norjan Kautokeinon välillä järjestetään tänä vuonna jo neljännen kerran. Harva tulee ajatelleeksi, kuinka paljon työtä tällaisen tapahtuman aikaansaaminen vaatii. Kisapäivänä työn touhussa on useita kymmeniä talkoolaisia, joilla jokaisella on merkittävä rooli tapahtuman onnistumisessa. Hiihtäjien kannalta yhtä tärkeimmistä työtehtävistä tekevät 90 kilometrin reitin varrella olevien huoltopisteiden talkoolaiset, jotka varmistavat sen, että hiihtäjät jaksavat maaliin asti. Suomalaisten viimeinen huoltopiste sijaitsee Kaamosjärvellä, Suomen ja Norjan rajalla, jonne tulee matkaa Hetasta noin 40 kilometriä. Tästä huoltopisteestä on vastannut joka vuosi Hetan Erä ja Kala. Saami Ski Racen ra-

jan huoltopisteestä vastaaminen on osa Hetan Erän ja Kala ry:n sosiaalista yhteistoimintaa, mutta myös merkittävää yhteisöllistä talkootyötä. Seuran yleiskokouksessa tammikuussa sovitaan tehtävät ja varataan kalusto ja tarvittava henkilöstö. Huoltopisteessä tarvittava tavara- ja tarvikemäärä telttoineen, pöytineen, astioineen, elintarvikkeineen, aggregaatteineen ja rakotulipuineen vaatii 6–7 moottorikelkkaa parirekineen. Tavaroiden ja elintarvikkeiden jako on yleensä pari päivää ennen kisaa. Lämpimänä tarjottavat juomat sekoitellaan kuumaksi ja pakataan lämpöastioihin jo kotona. Huoltopisteessä tarvitaan parikin kaasulevyä lämpimän juotavan varmistamiseksi. Appelsiinit ja banaanit on kuorittava valmiiksi ja pakattava tarjoiluastioihin kelkkamatkalle. Rekiin paka-

taan jo illalla kaikki mikä kestää pakkasen. Kisa-aamuna noustaan jo ennen viittä. Loput tavarat pakataan rekeen ja liikkeellä ollaan noin kello 6.00. Kaamosjärvelle ajetaan latu-uraa pitkin varovasti sen reunassa. Matka kestää parisen tuntia säästä riippuen. Rajalle saavuttaessa katsotaan sopiva teltan paikka. Teltan pystytyksen jälkeen alkaa kaasukeittimien virittely ja vesiastioiden lämmittäminen. Naisväki huolehtii ammattitaidolla tarjoilujen esillepanosta ja antaa tarvittavat määräykset miehille. Tunturissa on kylmää, joten kunnon rakovalkeat kannattaa viritellä valmiiksi. Alkupään hiihtäjät eivät ehdi pysähdellä lämmittelemään, mutta jälkijoukoissa tulevat kuntohiihtäjät osaavat kyllä nauttia rakovalkean lämmöstä. Huoltopisteessä tarkastetaan vielä,

että kaikki on kunnossa. Raja-aidalla ollaan valmiina ottamaan kaikkien rajan ylittäneiden hiihtäjien numerot ylös. Siinä saa olla tarkkana, sillä hiihtäjät tulevat suurissakin ryhmissä ja osalla numerot eivät välttämättä ole näkyvissä. Valmistautuminen ja varustautuminen on vaihtelevaa. Suurin osa hiihtäjistä on tunnistanut ja jakanut voimansa oikein, mutta mukana on joka vuosi myös niitä, jotka eivät ole tässä onnistuneet. Muutama hiihtäjä on paleltumassa, joten heidät viedään viltillä peiteltynä rakovalkean lämpöön. Joku on jakanut voimansa väärin ja huoltopisteellä yhdessä SPR:n kanssa mietitään vaihtoehtoja. Joskus on viisasta palata kelkan kyydissä kylille ja palata seuraavana vuonna uusin voimin kokemusta rikkaampana. Iltapäivällä, kun SPR:n

huoltokelkka on saapunut pisteelle, todetaan kaikkien hiihtäjien jatkaneen matkaansa. Huoltopisteen purkaminen aloitetaan. Juomamukien ja roskien kerääminen kuuluvat rutiineihin. Tunturin keidas jää entiselleen. Vain latu ja jäljet lumessa kertovat tapahtuneesta. Tavarat paka-

taan rekiin ja kotimatka alkaa. Päivä on ollut pitkä, mutta antoisa. Katseet suunnataan jo seuraavaan kertaan. Tervetuloa 7.4.2013, olemme valmiina! Seppo Alatörmänen Hetan Hukat ry:n johtokunnan jäsen Hetan Erä ja Kala ry:n johtokunnan jäsen

Oktasašbargguin bohtosiidda – fuolahansajit fuolahit čuoigiid veadjimis Sámi Ski Race stuorračuoigandáhpahus Eanodaga Heahtá ja Norgga Guovdageainnu gaskkas lágiduvvo dán jagi juo njealját geardde. Hárve šaddá jurddašit, man ollu bargu dákkáraš dáhpáhusa áigáioažžžun gáibida. Gilvobeaivve barggus leat máŋggat logit ovttasbargit, geain juohkehaččas lea mearkkašahtti rolla dáhpáhusa lihkostuvvama dáfus. Čuoigiid dáfus ovtta dehalamos bargguid dahket 90 km lahttu guoras fuolahussajiid ovttasbargit, geat sihkkarastet dan, ahte čuoigit vedjet moala rádjai. Suopmelaččaid maŋimuš fuolahansadji lea Kaamosjávrris, Suoma ja Norgga rájás, gosa Päätoimittaja Seppo Alatörmänen

gártá mátki Heahtás sullii 40 km. Dán fuolahussajis lea vástidan juohke jagi Hetan Erä ja Kala. Sámi Ski Racen rájá fuolahussajis vástideapmi lea oassi Hetan Erän ja Kala ro:a sosiálaš oktasdoaimmas, muhto maiddái mearkkašahtti servodatlaš ovttasbargan. Searvvi oktasašč oahkkimis ođđajagemánus soahpat bargguid ja várret gálvvuid ja dárbbášlaš bargoveagas. Fuolahansajis dárbbašlaš gálvo - ja dárbásiidmearri tealttáiguin, bevddiiguin, lihtiiguin, borramušgálvvuiguin, aggregáhtaiguin, dolasdallanmuoraiguin ed. gáibida 6–7 mohtorgielkká bárráriegaiguin. Gálvvuid ja toimittaja Jaana Laakso toimittaja Anne Keskitalo-Hohti

borramušgálvvuid juohkin lea dábálacččat moadde beaivvi ovdal gilvvu. Juhkamušat, mat fállojuvvojit liekkasin sehkkejuvvojit báhkasin ja báhkkejuvvojit lieggalihtiide juo ruovttus. Fuolahansajjis dárbbašuvvojit moaddege gássapláhta liegga juhkamuša sihkkarastima várás. Appelsiinnaid ja banánaid ferte garret válmmašin ja galgá báhkket guossohanlihttiide gielkámátkki várás. Rehkii báhkkejuvvo juo eahkedis buot mii gierdá buollaša. Gilvoiđit lihkkat juo ovdal viđa. Luohpat gálvvut báhkkejuvvojit rehkii ja jođus leat s. dmu 6:00. Kaamosjávrris vuodjit lahttuid báldda varrugasat. Mátki bistá moadde diimtekninen toteutus Tunturi-Lapin Kirjapaino

mu dálki mielde. Rádjái boađidettiin gehččo heivvolaš tealtásadji. Tealttá ceggema maŋŋá álgá gássavuossamii ordnen ja čáhcelihtiid liggen. Nissonnat fuolahit ámmátdáidduin fállámiid ovdanbidjamis ja addet dárbbášlaš mearrádusaid albmáide. Duottaris lea buolaš, nu ahte albma dolastallansaji gánneha ordnet gárvvisin. Álgogeazi čuoigit eai geargga orustaddat liggedallat, muhto maŋŋejoavkkuin bohtet lustačuoigit máhttet gal návddašit dollagátte lieggasis. Fuolahansajis dárkkistuvvo velá, ahte buot lea ortnegis. Rádjááiddis leat gárvá váldit bajás rájá rastilddan čuoigiid nummiKANNEN iso kuva Timo Veijalainen KANNEN pieni kuva Thomas Achermann

riid. Das oažžu leat dárki, daningo čuoigit bohtet stuorrage joavkkuin ja oasis nummirat eai vealtameahttumit leat oidnosis. Válmmaštallan ja ráhkkaneapmi lea molsašuddi. Eanáš oassi čuoigiin lea dovdan ja juohkán iežas fámuid riekta, muhto mielde lea juohke jagi maiddái dat, geat eai leat dás lihkostuvvan. Muhtun čuoigi lea gálbmomin, nu ahte sin gokčat ránu sisa ja doalvut dollagátti lieggasii. Muhtun lea juohkán fámuidis boastut ja fuolahansajis ovttas SPR:iguin smiehttat molssaeavttuid. Muhtumin lea viissis máhccat gielká fárus gilllái ja boahtit čuovvovaš jagi ođđasis, ođđa fámuin vásáhusa riggásabbon.

Eahketbeaivve, go SPR:a fuolahangielká lea boahtán fuolahansadjái fuomášat buot čuoigiid joatkán mátkkiset. Fuolahansaji burgin álggahuvvo. Juhkangohpaid ja ruskkaid čoaggin gullet rutiinnaide. Duottara oasá báhcá ovddeš láhkai. Dušše láhttu ja luottat muohttagis muitalit dáhpáhusas. Gálvvut báhkkejuvvojit rehkii ja ruoktomátki álgá. Beaivi lea leamaš guhkki, muhto lea addán ollu. Geahčastagat juo čuovvovaš geardde guvlui. Buresboahtin 7.4.2013, leat gárvvisin! Seppo Alatörmänen Hetan Hukat ro:a stivrra lahttu Hetan Erä ja Kala ro:a stivrra lahttu

Saami Ski Race maratonhiihdon järjestävät Hetan Hukat ry ja Kautokeino IL.


Saami Ski Race 2013

3

energyBar Kansainvälisen Triathlon 220 -lehden testivoittaja

Terveellinen välipala ja hyvä energialisä suorituksen aikana. Oikeassa suhteessa olevat erilaiset hiilihydraatit takaavat nopean ja pitkäkestoisen energian saannin. EnergyBar on vatsaystävällinen, helposti pureskeltava ja pehmeänä säilyvä patukka. Korkean fruktoosipitoisuuden vuoksi se toimii hyvin pitkäkestoisissa suorituksissa.

4:1 energysource ja 4:1trainingBar 4:1 Energy Source ALL in ONE urheilu- ja palautusjuoma. Käytettäväksi ennen suoritusta, suorituksen aikana sekä palautukseen. Sisältää hiilihydraattia ja proteiinia. 4:1 Training Bar soveltuu käytettäväksi suorituksen aikana sekä palautumiseen. Se sisältää 4 osaa hiilihydraattia ja 1 osan proteiinia. Maistuva ja terveellinen patukka sisältää vain luonnollisia makuaineita.

www.startskiwax.com

www.high5.fi


Saami Ski Race 2013

4

Hiihtämällä eteenpäin!

Uusi Helsinki-kvartetti Hetan Musiikkipäivillä pääsiäisenä 2010. Kuva: satu kotavuopio

Enontekiön keväässä hiihtoa ja musiikkia Hetta tarjoaa jälleen pääsiäisenä klassista musiikkia hiihtävän musiikkikansan iloksi. Musiikin lomassa TosiLapin ladut kutsuvat tunturiin ja erämaihin. Hetan Musiikkipäivät järjestetään 24.3.–1.4.2013 jo 44. kerran. Taiteellisen johtajan Ari Angervon laatiman ohjelmiston teemana on toivo. Hetan Musiikkipäivien pääkonserttipaikkana toimii Enontekiön kaunis kirkko. Hetan Musiikkipäiviin kuuluvat perinteisesti matkakonsertit. Palmusunnuntaina on konsertti Kokkolan kirkossa ja keskiviikkona 27.3. Haaparannan kirkossa, Ruotsissa. Konserteissa esiintyy Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri Ari Angervon johtamana. Solistina esiintyy Lilli Maijala, alttoviulu ja musiikkina kuullaan Bachia, Britteniä ja Kokkosta. Enontekiöllä Musiikkipäivien kotiseudulla konsertit alkavat tiistaina 26. maaliskuuta kello 19 enontekiöläisen Tunturilaulajat-kuoron konsertilla koulukeskuksen liikuntahallissa. Tunturilaulajia johtaa Outi Keskitalo. Kiirastorstaina 28. maaliskuuta kello 18 on

Enontekiön kirkossa Kiirastorstain iltamessu, ja myöhäisillan kirkkokonsertissa kello 20 kuullaan Kiirastorstain jäähyväiset. Pianotaituri Heini Kärkkäinen soittaa konsertissa Beethovenia ja Brahmsia. Pitkäperjantain sanajumalanpalvelusta vietetään kello 11 Enontekiön kirkossa. Myös pitkäperjantain iltakonsertti Musica Dolorosa kuullaan kello 19 Enontekiön kirkossa. Konsertissa soittaa Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri Ari Angervon johdolla. Solistina on alttoviulisti Lilli Maijala. Musiikkipäivien pääkonsertissa soitetaan Mozartin Adagio ja fuga, Vasksin Musica dolorosa, Brittenin Lachrymae sekä Kokkosen Musiikkia jousille. Lauantaina musisoidaan Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Perinteisessä musiikkihetkessä Pyhäkeron tunturikämpällä raikaa yhteislaulu Tunturilaulajien Timo Kurjen säestämänä. Matkakonsertti vie Norjan Kautokeinoon kello 17 Suomen aikaa. Konsertissa kuullaan Bachia, Brahmsia ja Schubertia Heini Kärkkäisen ja Lilli Maijalan

tulkitsemana. Lauantain Yökonsertissa kello 21 esiintyy Musiikkipäivillä urakoinut Keski-Pohjanmaan kamariorkesteri Ari Angervon johdolla. Solistina on pianisti Heini Kärkkäinen. Illan musiikkinautintona on Bachin Konsertto f sekä Schnittken Trio-sonaatti jousiorkesterille. Tämän vuoden Hetan Musiikkipäivien konsertit päättyvät lauantaiseen yökonserttiin. Hetan Musiikkipäivien ohjelmistoon kuuluvat myös pääsiäisviikon jumalanpalvelukset sekä muut kirkolliset tapahtumat. Festivaalin päättää sanajumalanpalve-

lus Pyhäkeron tunturikämpällä II pääsiäispäivänä. Pitkäperjantain konserttilippu maksaa 20 euroa, muiden konserttien liput 15 euroa. Enontekiöläiset saavat konserttiliput puoleen hintaan konserttipaikoilta. Alle 16-vuotiaat lapset pääsevät konsertteihin ilmaiseksi. Tervetuloa Musiikkipäiville! Lisätietoja: Hetan Musiikkipäivät ry, hetan.musiikkipaivat@ enontekio.fi, puh. 040 543 9876, www.hetanmusiikkipaivat.fi.

Tule tekemään ja tukemaan Hetan Musiikkipäiviä! Hetan Musiikkipäivät ry:n jäsenmaksu vuonna 2013 on 15 euroa. Yhteisöjen/yritysten kannatusmaksu on vähintään 30 euroa. Tilinumerot: POP FI63 5643 8840 0017 67 tai Nordea FI90 1316 3000 0266 34

Nyt jo neljättä kertaa hiihdettävä Saami Ski Race -maratonhiihtotapahtuma Hetasta Kautokeinoon on kasvattanut osallistujamääräänsä vuosi vuodelta ja samalla vakiinnuttanut paikkansa Enontekiön kevättapahtumien joukossa. Tämä ei minua yllätä. Vuonna 2010 nopeasti ilmoille singonnut idea käynnisti jo suunnittelun ensimetreillä valtaisan innostuksen lanseerata uusi tapahtuma Enontekiölle ja hakea Leader-rahoitusta sen suunnitteluun, markkinointiin ja ensi vaiheen toteutukseen. Hanke käynnistyi ja hiihdot hiihdettiin - virallinen rahoituspäätös tuli vasta tapahtuman jälkeen. Rahoittajan näkökulmasta hanke oli innovatiivinen, toteutukseltaan rohkea ja tukemisen arvoinen. Enontekiön ja Kautokeinon rajat ylittävässä yhteishankkeessa saivat jalansijaa alueen kulmakivet: omaleimainen luonto, arkipäiväinen kansainvälisyys ja sykähdyttävät paikalliskulttuurit. Niiden varaan rakennettiin hanke uudella konseptilla. Suunnittelijatiimin kanssa käytiin yhteisiä neuvotteluita ja haettiin toteuttamiselle raameja. Ideoijien mielestä tapahtuma oli motivoiva ja haastava, toisaalta ei kuitenkaan mahdoton - sudenkuopat kartoitettiin etukäteen. Saami Ski Race -maratonhiihtotapahtuman suunnittelussa ei ollut kyse vain hiihtämisestä. Se oli alueen matkailun ja yrittäjien voimainkoitos, josta Enontekiön kunta toteuttajana ei olisi selvinnyt ilman yhteisöllisyyttä, talkoohenkeä ja yrittäjiä. Matkailua ja sisällöntuotantoa edistävien hankkeiden arvoa ei mitata niiden hankeaikaisen kustannusarvion suuruisena vaan vuosien myötä tulevien suorien ja välillisten tulojen ja hyötyjen kautta. Hiihtoviikonloppuna tänäkin vuonna tarvitaan majoitusta ja makkaraa, rakkolaastareita ja tuliaisia Käsivarren Lapista. Siksi Saami Ski Race ja kaltaisensa tempaukset ovat tärkeitä kaikille yrittäjille ja alueen toimijoille. Yhteinen työ kertyy kaikkien hyväksi - on tärkeää, että sen todellinen merkitys tiedostetaan alueilla, joissa välitön euromääräinen tulo matkailusta on poikkeuksellisen suuri asukasta kohden. Alueen vahvuuksia ja erityispiirteitä esiin nostaen voidaan EU-hankkeiden avulla kokeilla ja käynnistää uusia asioita. Rahoittaja tarkastelee hankkeita mm. toimintaympäristön kannalta. Tavoitteena on suunnitelmallisia samaan maaliin vieviä eri hankkeita, jotka kokoavat ympärilleen tekijöitä. Saami Ski Race -hanke oli itseään suurempi jo ideointivaiheessa. Tavoitteet olivat korkealla ja lopullisesti niihin pääseminen edellytti koko toimintaympäristön uudelleen tarkastelua. Jälleen kokoonnuttiin suunnittelupöydän ympärille ja myöhemmin käynnistyivät Hetan latuverkoston kehittämishanke ja asianmukaisen kaluston hankinta kunnostettujen latujen hoitoa ja ylläpitoa varten. Suunnittelu ja visiointi ovat väliin kuin umpihangessa hiihtoa, mutta latua syntyy, kun vain hiihtäjiä riittää. Leader-hankkeet ovat usein konkreettisia toimenpiteitä, joiden merkitys on tiedostettu kylillä. Siksi niiden tukeminen, myötäeläminen ja seuraaminen myös jälkikäteen on palkitsevaa; lopullinen varmuus siitä, että hankkeen kohde ja tarkoitus on ollut juuri oikea. Hyviä kevätkelejä umpihangen kulkijoille sekä höylätyille laduille!  Reija Viinanen  toiminnanjohtaja, KKTM ry


Saami Ski Race 2013

5

Joo, hyvä idea, minä hiihdän! sanoi Victor, kun SSR:sta kuuli Victor Borel on hiihtänyt Saami Ski Racen auringonpaisteessa, pakkasessa ja niin kovassa tuiskussa, että kolmesti karkasi latu alta. Kun matkalla ahdistaa, mies miettii vain, että olen onnekas, kun olen täällä! La Transjurassiene Lamoura-Mouthe, Ranska, perinteinen 76 kilometrin hiihtokilpailu, ja Victor Borel, jolla on uusi harrastus: hiihto. – Juuri ennen Enontekiölle tuloani silloinen työkaverini Ranskassa antoi minulle sukset. Hän kertoi minulle La Transjurassiene -kisasta ja ajattelin, että mikäpä ettei, kertoo Victor. Nyt iloinen ranskalaismies on hiihtänyt jo kahdeksan vuotta. Ei yhtä menoa, väliin mahtuu Lapin kesiä, mutta sukset ovat edelleen samat. Konkarisauvoja on suksinut Saami Ski Racen 90 kilometriä kaikkina kolmena vuonna. – Joo, hyvä idea, minä hiihdän! sanoin, kun kuulin ensimmäisen kerran Saami Ski Racesta, Victor nauraa. Lapponia-hiihto on myös tuttu, ja erehtyipä pari vuotta sitten Hetasta Kautokeinoon muuttanut ranskalaismies Kautokeinossa hiihtämään sellaisen kymmenen kilometrin tynkämatkankin. – Minä luulin, että kuolen! huudahtaa Victor. Pitkien matkojen mies siis. – Pään pitää olla kyllä kova. On normaalia, että välillä tulee huono olo. Voin ajatella, että miksi ihmeessä olen täällä.

Victor Borel hiihtelee edelleen suksilla, joilla taidon opetteli – ja hyvin luistaa!

Mutta pitää muistaa, että se menee ohi ja miettiä, että olen onnekas, kun olen täällä! Victor uskoo. Systemaattisesti hän on harjoitellut pitkiä matkoja varten ja tällä hetkellä kilometrejä kertyy viikossa 150. Kautokeinossa harjoituslatu on tosin vain 2,3 kilometriä pitkä, joten muutaman kiekan Victor saa pyörähtää. – Hiihdän myös moottorikelkan jälkiä. Hetassa käyn myös paljon hiihtämässä, sillä siellä on tosi hyvät ladut. Enempäänkin Enontekiöllä lumen ja pakkasen ansiosta pystyttäisiin Victorin mielestä. – Nyt Pyhäkerolle on jo latu, mutta sen jälkeen ei mitään? pohtii Victor.

Victor Borel on osallistunut Saami Ski Raceen joka kerta ja aina pisimmän kaavan mukaan Hetasta Näkkälän ohi kohti Kautokeinoa.

Muitakin kisoja, kiitos Saami Ski Race saa Victorilta rutkasti kiitosta. – Kisa on ollut alusta saakka tosi hyvin suunniteltu ja järjestetty. Kaikki on sujunut hyvin, olen saanut lämmintä ruokaa ja saunan Norjassa, vaihtovaatteet ovat tulleet perille, huoltopisteitä on tarpeeksi. Ajankohta ja lumitilannekin ovat Borelin mukaan hyvät. – Viime vuonna tosin oli huono, kun Lapponian ja Saami Ski Racen välillä oli vain yksi päivä. Kaksi pitkää matkaa peräkkäin on aika raskasta. SSR:n lisäksi Victor toivoisi Enontekiön seuduille muitakin kilpailuja. – Vaikka Saami Ski Ra-

ce on minulle oikein hyvä hiihtokilpailu ja tykkään siitä, on vähän vaikeaa, kun on vain yksi kisa vuodessa. Olisi hyvä, jos pääsisi testaamaan kuntoa vaikka 20–40 kilometrin mittaisilla matkoilla. Itse Saami Ski Racen yhteyteen voisi myös miehen mielestä ajatella jotakin extraa. – Esimerkiksi muutaman kilometrin hiihtokilpailu lapsille voisi olla hauska. Huoltopiste kuin kangastus Saami Ski Racessa Borel tuntee olevansa oikeassa kilpailussa, sillä mukana on monia huippunimiä hiihdon huipulta. – Kyllä, ja kisaa pitää

aina myös vähän jännittää. Vaikka oikeasti itse kilpailenkin lähinnä itseni kanssa, ei siellä maisemia ehdi katsomaan. Kisa on vahvistanut minua tosi paljon, tiedän nyt, että pystyn. Borel on parantanut sijoitustaan joka vuosi. Ensimmäisenä vuonna hän oli 48., toisena vuonna 31. ja viime vuonna mies kipusi tilastossa jo sijalle 27. Vaikka Borel ei myönnäkään Lapin luontoa kesken Saami Ski Racen ihailevansa, muuten muistoja on kyllä kertynyt. – Kaksi vuotta sitten oli niin tuiskuinen ilma, että meidän hiihtoletkamme putosi kolme kertaa pois ladulta ja havahduimme vasta sitten olevamme hakoteillä, kun sau-

vat upposivat syvälle lumeen. Myös viimevuotisesta pakkasesta Borelilla on hilpeitä mielikuvia. – Näimme porukan kanssa sellaisen pakkassumun läpi huoltopisteen ja hyökkäsimme kuin rosvot kylmissämme ja täristen syötävien ja juotavien kimppuun. Borel muistaa myös naureskelleensa itsekseen toisten hiihtäjien jääpuikkojen ja huurteen peittämiä kasvoja – mutta vain siihen saakka, kun näki oman naamansa. – Minä hiihdän yksin koko talven, niin on oikein mukavaa hiihtää sitten kisa porukassa, mies tuumii hyväntuulisesti. 

Teksti ja kuvat:

Katja Keskitalo


Saami Ski Race 2013

6

HETAN PESUTUPA

Valmiina ajoon!

Ruijantie 99400 EnontekiĂś puh. 040 521 8503

Käsivarren Kuljetus Oy Syväjärventie 10 99470 Karesuvanto

Kuorma-autot ja kasetit PyÜrä- ja kaivinkoneet Lavetti, pakettiauto Soita 0400 169 068

Perheyritys on kestinnyt vieraitaan 1924Tilavat hotellihuoneet, edulliset majatalohuoneet, maankuulu pitopÜytä, kotoisa tunnelma, yksilÜllinen palvelu, lähellä retkeilyreittejä ‌ Tervetuloa ihastumaan ja nauttimaan!

Hotelli HETAN MAJATALO EnontekiÜ, puh. (016) 554 0400 info@hetan-majatalo.fi • www.hetan-majatalo.fi Visiteeraahan nettisivustollamme!

Nauti hiihtämisestä ja rentoudu sitten ‌

TAPAHTUMATIEDOTTAMISEN TUKENA

V I E S T I N T Ă„ T O I M I S T O

J. Ad. Rantakokko EnontekiĂś

TAIKASANAT VAIKUTTAVAAN VIESTINTĂ„Ă„N www.lapinloitsu.fi

www.sogsakk.fi

facebook.com/lapinloitsu

Ter vetuloa jen juurille! o it a t n je o it a aan - opiskelem Üelämään! taitajaksi ty

Katso koko jonta: koulutustar k.fi www.sogsak

Palvelemme: Ma–Pe 8.30–20.00 La 8.30–18.00 Su 11.00–17.00

Rautaosasto Ma–Pe 8.30–17.00 La 8.30–15.00

MUONION APTEEKKI Ratiopharmin MUONION Kylmägeeli 150 ml APTEEKKI -www.muonionapteekki.com lievittää lihasja nivelkipuja

95

(Norm.hinta 8,40 e)

Tarjous voimassa Muonion apteekki EnontekiÜn apteekki 11.3.–30.4.2013 Kosotuskeino2 99300 Muonio p.Muonion 016 53 23apteekki 21

Kustaavantie 1 99400 EnontekiĂś p.EnontekiĂśn 016 52 13 21apteekki

Kosotuskeino2 99300 Muonio p. 016 53 23 21

Kustaavantie 1 99400 EnontekiĂś p. 016 52 13 21

hieronta- ja fysioterapiapalvelut Pirjo JärvistÜ • 040 526 6821

Lomakylä Hetan Kodalta majoitusta ja ravitsemuspalveluja talvella hiihtäjille, kesällä ja syksyllä tunturissa kulkijoille.

www.muonionapteekki.com

6

Fysio-Hetta Oy

HET N KOT

Ounastie 583, 99400 EnontekiĂś p. +358(0)400 618 161 +358(0)400 183 020 hetankota@hetankota.fi www.hetankota.fi

Pa avontal o

LOMAKYLĂ„ Edullinen mĂśkkimajoitus. Runsaat ateriat. Tervetuloa Paavontaloon!

   

  

p. (016) 521 021 p. + 358 40 576 5721

paavontalo@co.inet.fi www.tosilappi.fi/2012/12/lomakyla-paavontaloSĂ„HKĂ–ASENNUKSET Arto Sonkamuotka 0400 521 369 as.sahkotekniikka@gmail.com* STUL-jäsenyritys


Saami Ski Race 2013

7

Hiihtoa hauskasti nautiskellen

lapsille ja nuorille Valmentaja Reijo Jylhä on tehnyt pitkän rupeaman suomalaisen hiihdon hyväksi. Mikä on tilanne tämän päivän lasten ja nuorten hiihdon harrastamisessa? – Välillä oli kokonaisen sukupolven katkos hiihdon harrastamisessa, kiire ja vähälumiset talvet. Nyt näkee, että nuoret perheet ovat ottaneet hiihdon yhteiseksi harrastusmuodoksi. Hiihdon harrastamisella on jatkuvuutta, ja se kuuluu merkittävien harrastelajien joukkoon tänä päivänä. Toki hyvät viimeiset lumitalvet kaikkialla Suomessa ja edullisten, helppo-hoitoisten välineiden kehittyminen ovat auttaneet asiaa merkittävästi. Miten lapset ja nuoret saadaan kiinnostumaan hiihdosta? – Tekniikasta ja lajista hiihtona pitäisi päästä eroon. Hiihto ja sukset olisi hyvä käsittää osana lasten ja nuorten kokonaiskehitystä. Mielestäni suksi on luistinta mielenkiintoisempi väline liukkaalla alustalla. Opetetaan ja opitaan leikinomaisesti kokonaisvaltaista liikkumista hiihtovälinein. Miten näet vanhempien, opettajien ja urheiluseurojen roolit hiihdon opetuksessa? –  Aivan keskeistä on vanhempien mukanaolo ja tuki hiihtämisessä lapsesta lähtien. Opettajien rooli korostuu mielenkiinnon herättäjänä tai ylläpitäjänä kehittämällä tasapainoa suksilla esimerkiksi leikkien ja pelien muodossa. Urheiluseurojen tehtävänä on harrastetoiminnassa taata kiinnostuneille lapsille ja nuorille jo kehittyneempiä tekniikkaharjoitteita, mutta edelleen leikinomaisesti. Mitä hiihtovälineitä missäkin iässä? – ”Lapsen pitäisi kasvaa suksen sisällä” eli harrastuksen alkuaikoina sukset mieluummin lyhyemmät kuin käyttäjä ja sauvat vain tasapainon ylläpitoon. Taidon ja

Raimo Isometsä voitelee taas kisoissa.

Kyllä luistaa

Reijo Jylhä muistuttaa, että hiihdon ja suksien olisi hyvä käsittää osana lasten ja nuorten kokonaiskehitystä.

iän karttuessa välineet saavuttavat oikeat mitat. – Hiihdon harrastaminen on hyvä aloittaa perinteisen hiihdosta. Hyviä välineitä, pitopohjasuksia, löytyy lapsillekin nykypäivänä. Tehokas vaihtopörssi, naapurien, kylien tai seurojen toimesta takaa hyvien hiihtovälineiden kierron edulliseen hintaan. Missä iässä nuoren pitäisi valita hiihto kilpailu lajikseen?

– Nykyiset tutkimustulokset osoittavat, että harjoittelemalla 15 ikävuoteen saakka monipuolisesti eri lajeissa saavutetaan parhaat tulokset kilpailulajissa aikuisiällä. Tänä päivänä on kestävyyslajien nuorten kilpailijoiden määrä romahtanut, lieneekö syynä liian aikainen ja runsas lajiharjoittelu ? Mihin tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomiota liikunnanharrastami-

sessa? – Tulevaisuudessa tulisi kiinnittää huomattavasti enemmän huomiota liikuntapaikkojen saavutettavuuteen. Nykyisin lapset kuljetetaan harrastuksiin pitkienkin matkojen päähän. Kaavoittamalla tulisi pyrkiä tuomaan liikuntapaikat lähelle ihmisiä, koulujen, päiväkotien ja asuinalueiden läheisyyteen, jolloin kynnys harrastamiselle madaltuu.

Pitkä on Jylhänkin latu

Jylhä toimi vuosina 1987–1992 Sotkamon urheilulukion johtavana valmentajana, 1994–1998 Suomen Hiihtoliiton nuorten ryhmän valmentajana ja jatkoi vuoteen 2001 B-maajoukkueen valmentajana.

Vuodesta 2001 vuoteen 2006 Jylhä toimi Suomen maastohiihtomaajoukkueen päävalmentajana. Kaikille urheilua seuraaville hän tuli tutuksi aikanaan urheiluohjelma Elixirin päävalmentajana muun muassa näyttelijä Risto Kaskilahden ja koomikko Ismo Leikolan hiihdon opastajana.

• •

Nykyisin vuodesta 2010 lähtien Reijo Jylhä toimii Lapin urheiluakatemian huippu-urheilukoordinaattorina. Henkilökohtaisena valmentajana Jylhä toimii Sami Jauhojärvelle, Martti Jylhälle ja Mikko Koutaniemelle.

Kun sadat hiihtäjät huhtikuisena sunnuntaiaamuna starttaavat Hetasta kohti Kautokeinoa, yksi mies on jo tämänkeväisen urakkansa hoitanut. Muoniolainen Raimo Isometsä on aamun ja edellisen päivän voidellut maratonhiihtäjien suksia iskukuntoon Hetan kisakeskuksen voitelupisteessään. Niin hän tehnyt myös kaikissa aiemmissa Saami Ski Raceissa. Kuinka voitelu on onnistunut? – Kyllä kai se suht'hyvin on onnistunut. Ei ole kukaan soittanut perään, että meni täysin pieleen. Muutama kyllä on soittanut, että hyvin meni, Isometsä naureskelee. Voitelijan vinkkelistä vapaa hiihtotyyli on oikea valinta pitkälle matkalle. Tamppareilla ajettuja reittejä on hyvä luistella. – Se on niin selvästi nopeampi ja jonkun verran kevyempikin tapa. Jos luistelu ei ole ennestään tuttua, sillä ei kuitenkaan kannata lähteä maratonille. – Vapaa on nimenomaan tekniikkalaji. Kun on omaksunut tekniikan, se on aika helppoa ja menee hyvin. Jos taas kylmiltään lähtee hiihtämään pitkää matkaa vapaalla, se vain tuottaa tuskaa. Isometsän mielestä pitkän matkalla suksiin kannattaa satsata, mutta niitäkin tärkeämpi menestyksen avain on hiihtäjän kunto. – Kyllä se ratkaisee kaiken. Jos ei ole kuntoa, ei pärjää. Suksen osuus taas on sitä suurempi, mitä mitä korkeammalla tasolla ollaan. Jos voitosta taistelee, se on jo hyvin tärkeä. Luisto on kiinni ennen kaikkea siitä, miten suksen keskiosa milläkin kelillä painuu lumen pintaan ja miten liukupinnat välttävät kitkaa. – Jos luistosta puhutaan, 70–80 prosenttia ratkaisee suksen profiili sille kelille. Loppu tulee voitelusta ja kuvioinnista, Isometsä sanoo. Osa hiihtäjistä pitää kuitenkin kiinni perinteisestä tyylistä. Voitelijan kannalta perinteiset sukset ovat Saami Ski Racessakin haastavammat. – Kun matkaa on 90 kilometriä, pitää osata arvioida, kuinka pitovoiteet kuluvat. Pitää myös arvioida, kuinka paljon aurinko lämmittää päivällä. – Aamulla voi olla pakkasta 10–15 astetta, mutta päivällä voikin olla nollakeli – tai lumimyrsky. Tunturimaasto on aina tunturimaasto. Perinteistä hiihtävän onkin syytä tehdä ennakoiva voitelu sään mukaan: pohjavoiteet edellisenä iltana, pito aamulla ennen lähtöä. – Ja muutama voidepurkki vyölaukkuun. Jos lämpenee paljon, voi joutua siirtymään liisteriin. Huoltopisteissäkin on jonkin verran voiteita tarjolla. Olisiko voitelematon suksi sitten ratkaisu? – En kyllä suosittele. Ne ovat aina epävarmoja noin pitkällä matkalla. 

Teksti ja kuva

Jaakko Kangosjärvi


Saami Ski Race 2013

8

HIIHTOINFO

SAAMI SKI RACE – Maratonhiihto Enontekiön Hetasta Norjan Kautokeinoon 7.4.2013 Ilmoittautuminen Sähköinen ilmoittautuminen verkkosivujen kautta www.saamiskirace.fi 31.3.2013 mennessä. Jälki-ilmoittautuminen sähköisesti 1.–4.4. Sen jälkeen vain kisakansliassa la 6.4. Osallistumismaksut 31.3. asti: Hetta-Kautokeino 90 km, 70 eur; Näkkälä-Kautokeino 60 km, 50 eur; Siebe-Kautokeino 30 km, 35 eur. Jälki-ilmoittautuneena 1.4. alkaen: 90 km, 85 eur; 60 km, 65 eur; 30 km, 50 eur.

REITTIKARTTA

Kisakanslia avoinna la 6.4. klo 12–19 ja su 7.4. klo 7–9. Kisakanslia on Hetan liikuntahallilla ja sieltä saa rintanumerot ja hiihtäjäinfon. Puh. 040 831 2227, info@saamiskirace.com. Myös 60 km hiihtäjät ilmoittautuvat Hetassa, sillä Näkkälässä ei ole kisakansliaa. Sieben kilpailunumerot saa Sieben kilpailupaikalta su 7.4. klo 10– 12.30 (Suomen aikaa).

REITTIKARTTA REITTIKARTTA

Ávži

Kautokeino Guovdageaidnu

Vuorašjávri, eteläosa Ávži Ávži

Kautokeino Kautokeino Guovdageaidnu Guovdageaidnu

Vuorašjávri, Vuorašjávri, eteläosa eteläosa

Siebe

Jevdešjávri

Oskal Guolehis suolojávri, Jevdešjávri Jevdešjávri pohjoisosa

Siebe Siebe Oskal Oskal

Áidejávri

Pastabuffet lauantaina 6.4. klo 17–19 Lapland Hotel Hetassa. Vihersalaatti, leipä ja levite, mehu, vesi. Lohipasta / savuporopasta / kasvispaistos. Hinta 15 eur/ henkilö.

fjellstue

Čáhppesjávri

Guolehis Guolehissuolojávri, suolojávri, pohjoisosa pohjoisosa

Čáhppesjávri Čáhppesjávri

Áidejávri Áidejávri fjellstue fjellstue

Valtakunnan raja Voitelupalvelu Kivilompolo

Lähtöajat 7.4. Klo 9:00 90 km. Lähtöpaikka Hetan koulukeskuksen urheilukenttä. Klo 10:30 60 km. Lähtöpaikka Näkkälän kylä Klo 13:00 (12:00 Norjan aikaa) 30 km. Lähtöpaikka Sieben kylä Norjassa

Gehdgeluoppal

Kivilompolo Kivilompolo

Gehdgeluoppal Gehdgeluoppal

Bálojávri

Näkkälä Näkkälä Neahćil Neahćil

Palojärvi Palojärvi

Huolto, maali, ruokailu Hiihtoreitin varrella on kahdeksan huoltopistettä noin 10 km välein. Myös maalissa on tarjolla juotavaa. Maali on Kautokeinossa, Bakteharjin urheiluhallilla. Hiihtäjille tarjotaan porolihakeitto maalialueella. SPR on mukana Valtakunnan rajalle asti. Norjassa mukana on Røde Kors.

Leppäjärvi Leppäjärvi Leaibejávri Leaibejávri

Närpistö Närpistö Närpistö ENONTEKIÖ

Valtakunnan raja Valtakunnanraja raja ReittiValtakunnan

Korkeus (m)

ENONTEKIÖ ENONTEKIÖ

Reitti Reitti Huoltopiste

Hetta Hetta

Huoltopiste

Huoltopiste Asutusalue

Hetta

Heahtta

Asutusalue Asutusalue

Heahtta Heahtta

Korkeus Korkeus(m) (m) 480 480

HETTA

Lisätiedot ja ilmoittautuminen www.saamiskirace.fi

Näkkälän Näkkälänvälitupa välitupa

Leaibejávri

480 Bussikuljetukset 440 Hetta-Näkkälä (60 km hiihtäjät), lähtö klo 9.10. 400 Hetta-Siebe (30 km hiihtäjät), lähtö klo 11.30. Molemmat lähtevät Hetan koulukeskuksesta. (Hetta–Näkkälä 10360 eur, Hetta-Siebe 13 eur, Kautokeino-Siebe 10 eur). Kautokeinos-320 280 ta on järjestetty paluukyyti Hettaan (15 eur). 0 km

Kilpailun siirto tai reitin muutos olosuhteista johtuen Kilpailujen tuomarineuvosto tekee hyvissä ajoin päätöksen hiihdon siirtämisestä, mikäli reitti tai muut olosuhteet eivät ole riittävän turvalliset. Jos reitti on tapahtumapäivänä mahdotonta hiihtää sääolosuhteiden vuoksi, hiihdetään metsäladulla Hetan alueella. Reitin muutoksesta ilmoitetaan kisakansliassa, kotisivuilla ja Facebookissa. Hiihdon siirtyessä toiseen ajankohtaan, osallistumismaksun maksaneet ovat mukana uudessa hiihdossa lisämaksutta. Mikäli kilpailija päättää jäädä pois siirretystä kilpailusta, osallistumismaksua ei palauteta.

Näkkälän välitupa

Leppäjärvi

Palkintojen jako Kautokeinossa Kilpasarjan palkintoseremonia on noin klo 14–15 paikallista aikaa. Kaikki maaliin saakka hiihtäneet saavat diplomin ja mitalin sekä osallistuvat arvontaan. Myös rajan ensimmäisenä ylittäneet ja 90 LATUPROFIILI km hiihtäneet mies- ja naishiihtäjä palkitaan. LATUPROFIILI LATUPROFIILI

Vaatetus Koska latu kulkee enimmäkseen avoimessa tunturimaastossa, huomioithan tuulen vaikutuksen pukeutumisessasi. Kautokeinon ja Enontekiön säätietoja löytyy esim. www.yr.no, www.foreca.com.

Näkkälä Neahćil

Palojärvi Bálojávri Bálojávri

Majoitus www.saamiskirace.fi ja www.tosilappi.fi

Valtakunnan Valtakunnanraja raja Voitelupalvelu Voitelupalvelu

440 440 400 400 360 360 320 320 280 280 0 0km km

10 km HETTA HETTA

1010km km

20 km

2020km km

30 km 30 km 30 km

40 km

40 km40 km

50 km

50 km 50 km

6060km km 60 km

7070km 70km km

8080km km 80 km

Hetan Hukat ry KIITTÄÄ

kaikkia tapahtuman toteuttamiseen osallistuvia tahoja: - Kautokeino IL:n väkeä - Enontekiön ja Kautokeinon kuntia - Suomen ja Norjan latumestareita ja TD:itä - Tampparin kuljettajia ja bussinkuljettajia - Turvallisuudesta huolehtivia Suomen ja Norjan Punaista Ristiä ja lääkäreitä. - Tapahtuman tekoon osallistuvia talkoolaisia - Suomenpuolen huoltopisteistä vastaavia seuroja: VPK:n naiset, Hetan Latu, Enontekiön SPR ja Hetan Erä ja Kala. - Enontekiön Moottorikerhoa - Tapahtumaa tukevia yrityksiä - Lehden tekoon osallistuneita

Ilman teitä tapahtumaa ei voitaisi järjestää!

9090km km90 km

KAUTOKEINO KAUTOKEINO KAUTOKEINO


Saami Ski Race 2013

9

ČUOIGANINFO SÁMI SKI RACE – Maratončuoigan Eanodaga Heahtás Norgga Guovdageaidnui 7.4.2013 Almmuhepami Elektrovnnalaš almmuheapmi fierbmesiidduid bokte www.saamiskirace.no 31.3.2013 rádjai. Maŋŋealmmuheapmi elektrovnnalaččat 1.4 – 4.4. Dan maŋŋá dušše gilvokansliijai lávvardaga 6.4. Oassálastinmávssut 31.3. rádjai: Heahttá- Guovdageaidnu 90 km, 70 eur; Neakkel-Guovdageaidnu 60 km, 50 eur; Siebe- Guovdageaidnu 30 km, 35 eur. Maŋŋe-almmuheaddjiin 1.4. rájes: 90 km, 85 eur; 60 km, 65 eur; 30 km, 50 eur. Givlokansliija rabas lá 6.4. dmu 11–18 ja so 7.4. dmu 6–8 (Norgga áigi) Gilvokansliija lea Heahtá valáštallanhállas ja doppe oažžu raddenummiriid ja čuoigiidinfo. Tel. +358 40 831 2227, info@saamiskirace.com. Maiddái 60 km čuoigit almmuhit iežaset Heahtás, daningo Neakkelis ii elat givlvokansliija. Siebena gilvonummiriid oažžu Siebena gilvobáikkis so 7.4. dmu 9 – 11.30 (Norgga áigi). Pastabuffet lávvardaga 6.4. dmu 16–18 (Norgga áigi) Lapland Hotel Hettas Ruonásaláhta, láibi ja láibevuoiddas, sakta, čáhci Luossapasta / suovastunsbohccopasta / šaddosteaika. Haddi 15 eur/ olmmoš.

Vuolgináiggit 7.4. Dmu 9:00 (8:00 Norgga áigi) 90 km. Vuolgga Heahtá skuvlaguovddáža valástallangieddi. Dmu 10:30 (9:30 Norgga áigi ) 60 km. Vuolgga Neakkela gilli Dmu 13:00 (12:00 Norgga áigi ) 30 km. Vuolgga Siebena gilli Norggas Fuolahus, moalla, boradeapmi Čuoiganláhttu guoras lea gávcci fuolahussaji sulli 10 km gaskkaid. Máiddái moalas lea fállun juhkamuš. Moalla lea Guovdageainnus, Báktehárjji valástallanhallas. Čuoigiide fállojuvvo bohccobiergomálli moalaviidodagas. SPR lea mielde Riikkarájá rádjai. Norggas mielde Røde Kors. Bálkkášumiid juohkin Guovdageainnus Gilvoráiddu bállkášandilálašvuohta lea sullii dmu 14–15 báikkálaš áiggi. Buot moala rádjai čuoigan ožžot diploma ja medalja sihke oassálastet vuorbádeapmai. Máiddái rájá vuosttasin rasttildan ja 90 km čuoigan almmái- ja nissončuoigi bálkkášuvvo. Bussefievrredeapmi Bussefievrrideapmi Heahttá-Neakkel (60 km čuoigit), vuolgga dmu 8.10. (Norgga áigi) Heahttá -Siebe (30 km čuoigit), vuolgga dmu 10.30 (Norgga áigi) . Guktot

Heahtá skuvlaguovddážis. (Heahttá– Neakkel 10 eur ; Heahttá -Siebe 13 eur; Guovdageaidnu-Siebe 10 eur). Guovdageainnus lea ordnejuvvon sáhttu ruovttoluotta Heahttái (15 eur).

Biktasat Go láhttu manná eanáš jalges duottareatnamis, fuomášathan biekka váikkuhusa iežat gárvodeamis. Guovdageainnu ja Eanodaga dálkedieđut gávdnojit ovdamearkan www.yr.no, www.foreca.com. Gilvvu sirdin dahje láhttuid nuppástus diliid geažil Gilvvuid duopmárráđđi dahká áiggil mearrádusa čuoigamiid sirdimis, juos láhttu dahje eará dilit eai leat doarvái dorvvolaččat. Juos láhttuid mielde lea dáhpáhusbeaivve veadjemeahttun čuoigat (dálki)diliid geažil, čuigo meahcceláhttu mielde Heahtá guovllus. Láhtto nuppástusas almmuhuvvo gilvokansliijas, ruoktosiidduin ja Facebookis. Čuoigama sirdašuvadettiin nuppi áigemuddui, oassálastinmávssu máksán lea mielde ođđa čuoigamis lassimávssu haga. Juos gilvvohalli mearrida báhcit eret sirdojuvvon gilvvus, oassálastinmáksu ii máhcahuvvo. Orrun www.saamiskirace.no ja www.tosilappi.fi Lassideiđut ja almmuheapmi www.saamiskirace.no

Kuva: Thomas Achermann

SKI INFO

SAAMI SKI RACE – Marathon ski tour from Hetta, Enontekiö to Kautokeino in Norway 7.4.2013 Registration Registration through internet via our web pages www. saamiskirace.com by 31.3.2013. Post-registration via internet between 1.–4.4. After 4.4. only in the competition office 6.4. Registration fees until 31.3.: Hetta-Kautokeino 90 km, 70 eur; Näkkälä-Kautokeino 60 km, 50 eur; Siebe-Kautokeino 30 km, 35 eur. Post-registration starting 1.4.: 90 km, 85 eur; 60 km, 65 eur; 30 km, 50 eur. The competition office is open on Saturday 6.4. between 12–19 and on Sunday 7.4. between 7–9. The competition office is located at sports hall of Hetta. You will get your race number and participant information from the competition office. Phone number is +358 40 831 2227 and e-mail info@ saamiskirace.com. There is no competition office in Näkkälä, therefore participants for 60 km race will registrate in Hetta. In the village of Siebe, race numbers will be received at the race site on Sunday 7.4. between 9–11.30 (Norwegian time). Pasta buffet on Saturday 6.4. at Lapland Hotel Hetta between 17-19 Buffet includes pasta with salmon or smoked reindeer or vegetable gratin. Green salad, bread, butter, juice and water will be served with the pasta. Price 15 eur/person.

Race schedule 7.4. At 9:00 90 km. From the track field of Hetta school centre. At 10:30 60 km. Start from the village of Näkkälä At 13:00 (12:00 Norwegian time) 30 km. Start from the village of Siebe in Norway.

Clothing The track will be in the open fell area for most of the time. When choosing your clothing, please take into account the effect of wind. Weather information for Enontekiö and Kautokeino from e.g. www.yr.no and www.foreca.com.

Service, finish line, meals There are eight service points along the ski track where refreshments are served. They are located approx. every 10 km. Drinks are served also at the finish line. Finish line is located in Kautokeino, sports hall of Bakteharji. Reindeer soup is served for participants at the finish. Finnish Red Cross will be helping all the way to the frontier, Røde Kors is helping in Norway.

Changes in the race date or track due of weather conditions The jury will make a decision well in advance about changing the date of the race if the track or other conditions are not safe enough for the race. If it is not possible to ski the track due to weather conditions, the race will take place in forest tracks around Hetta region. Information about track changes is available at the race office, web pages and in Facebook. If the race is postponed for another day, those who paid the registration fee can participate but if they decide not to participate, the registration fee will not be refunded.

Prize ceremony in Kautokeino Prize ceremony takes place around 14–15 local time. All skiers who cross the finish line will receive a diploma and a medal and will participate in a lottery of prizes. Both male and female skiers who cross the border between Finland and Norway first and have skied 90 km will receive a prize. Bus transport Bus transport will be organised from Hetta to Näkkälä for 60 km skiers starting at 9:10. The bus for 30 km skiers from Hetta to Siebe will leave at 11:30 (Finnish time). Both buses will leave from Hetta school centre. Prices: Hetta-Näkkälä 10 eur, Hetta-Siebe 13 eur, Kautokeino-Siebe 10 eur. Bus transport from Kautokeino will be organized, price 15 eur.

Accommodation www.saamiskirace.com and www.tosilappi.fi Additional information and registrations www.saamiskirace.com


Saami Ski Race 2013

10

Parturi-Kampaamo

OUNASTUKKA Pa-Ka Ounastukka palvelee, suksit tahi et …

Paikallinen Tunturi-Lapin Kirjapaino palvelee ammattitaidolla!

Soita 0400 600 201 tai poikkea! t: Outi

Jos kola, lapio ja eväsrasia eivät riitä, lumitöissä sinua auttaa

T:mi R. Laakso puh. 0400 182 573

www.hettahuskies.com Hetantie 211, 99400 Enontekiö +358 505 772 762

Teemme painotuotteenne vuosikymmenten kokemuksella ja nykyaikaisin laittein.

Taksipalvelu

PAAVO PALO TunTurin nahka ay Ruijantie 1678, 99440 Leppäjärvi p. 040 482 4700 www.tunturin-nahka.com

Tunturi-Lapin

KIRJAPAINO

p. 0400 993 745 Enontekiö / Hetta

Palveleva paikallinen painotalo

info@tunturilapinkirjapaino.fi • 040 543 1493/Saana • 0400 396 876/Outi • 040 159 4226/Jani

Kahvila-ravintola

iver Oy tle

Cafe Silja

Hyvä ja edullinen ruokapaikka keskellä kylää

Leipä tuore makoisin paikallisen leipurin.

• Mm. erikoisburgerit poro- ja gurppaburger • Menu • A-oikeudet

stle.com

Fell and Wild River Oy to ja karu luonto luo elämykset. Hetta Snowcastle

tunturit turvallisesti. Enontekiö Finland

+358 400 180 685 info@HettaSnowcastle.com

ettaSnowcastle.com

Enontekiön aito ja karu luonto luo elämykset. Koe tunturit turvallisesti. www.HettaSnowcastle.com

Perjantai- ja lauantai-iltaisin vauhdikasta karaokea, discomusiikkia ja tanssia.

Cafe Silja 040 170 1844

loa!

u Tervet

Riekontie 1

Eräretkeily Willijoki

Hiihto - Lumikenkäily - Melonta Vuokraamo - Opaspalvelut - Käännöstyöt Skiing - Snowshoeing - Paddling Rental - Guide services - Translations

+358 40 735 3631 willijoki@willijoki.fi www.willijoki.fi

Tunturilapin Leipä Ky puh. 016 521 052


Saami Ski Race 2013

11

LAPLAND HOTEL HETTA PALVELEE KEVÄTKAUDELLA Ravintola avoinna joka päivä 18-21 Pub Lapintupa avoinna ke-to 21-24 ja pe-la 21-02 Tulossa Saami Ski Race Pasta Buffet 6.4.2013 Lämpimästi tervetuloa!

016 323 700 | hetta@laplandhotels.com

SALOMON MICRO 2 PITOPOHJASUKSIPAKETTI

198,-

SALOMON LUISTELUSUKSIPAKETTI sis. Salomon-sukset, kengät ja siteet

sis. sukset, siteet ja Salomon 8 Classic-kengät

KAIKKI FISCHER NS REIKÄSUKSET (Ylivuotinen malli.)

FISCHER TERÄSREUNASUKSIA

299,Siteineen.

298,-

ÄLÄ ANNA TASOITUSTA!

POISTOSUKSIA JOPA

99,- 49,-

KOLSTR Ö M OY BETTER RIDES. BETTER RIDERS.

MYYNTI • HUOLTO • VARAOSAT

PLATINUM DEALER

Vuodesta 1896

TUNTURILAPIN

Muonio (016) 532 204 • Kalle Roimaa 0400 290 803 • Juhani Roimaa 040 580 7150 • Avoinna ma–pe 9–17 • la suljettu


Saami Ski Race 2013

12

Tapahtumat paikan markkinoijina Paikan markkinointi on noussut Suomessa uuteen kukoistukseen viime vuosina. Ajatus tapahtumista paikan markkinoijina tuntuu uudelta, mutta käytännössä sitä on tehty jo vuosisatoja, vaikkakaan ei ehkä tietoisesti nykyisen ajattelutavan mukaan. Ikivanhat markkinat, niin meillä Lapissa kuin muuallakin, toivat markkinapaikoille väkeä, rahaa ja varallisuutta markkinoilla mukana oleville – ja lisäksi paikkakunnalle mainetta. Kun asiat hoidetaan hyvin, tapahtumien suosio on voinut kestää vuosisatoja. Tästä hyvänä esimerkkinä on Jokkmokin markkinat, joilla käy kymmeniä tuhansia vieraita hurjista pakkasista huolimatta. Jokkmokin markkinoita on pidetty jo yli viisisataa vuotta. Enontekiöllä Marianpäivän juhlilla on hyvät ja pitkät perinteet. Niistä on hyvä ponnistaa ja luoda jotain uutta ja merkittävää. Markkinat ovat tässä vain esimerkkeinä. Tapahtumat voivat olla mitä vain: paikalle, järjestäjille tai vieraille luontuvia. Saami Ski Race, Hetan Musiikkipäivät, Väärtipäivät ja Enontekiön lukuisat pilkkitapahtumat ovat tätä päivää. Tarvitsemme kuitenkin eri kohderyhmille suunnattuja sekä eri vuoden aikoihin sijoittuvia tapahtumia. Vähäisin tavoite ei ole sekään, että ne sijoittuisivat eri puolille kuntaa.

kuva: timo veijalainen

Miten Enontekiöllä eteenpäin? Nyt olisi hyvä tehdä arvio olemassa olevien tapahtumien sisällöistä, ajankohdista ja sijainnista. Arvioinnin pitää olla kritiikin kestävä ja rakentava. Tapahtumien kehittämiselle hyssyttely ja mielistely on karhunpalvelus. Arvion jälkeen tulee tehdä kehityssuunnitelmat toivotun tahtotilan saavuttamiseksi. Tarvitaan tapahtumien sisällön kehittämistä ja laadun parantamista sekä

yhteistyötä. Koska resurssimme ovat pienet, tapahtumajärjestäjien yhteistyöllä voidaan resursseja käyttää tarkoituksenmukaisemmin. Yhteistyöllä esimerkiksi tiedotuksessa ja markkinoinnissa voidaan saada parempia tuloksia aikaan. Suunnittelussa tulee myös huomioida lähiseutujen ja samanlaisten tapahtumien uhat, mutta myös mahdollisuudet yhteistyöhön. Pitkät etäisyydet luovat erityisen paineen majoitusjärjestelyjä ja lii-

kenneyhteyksiä kohtaan. Näissä kysymyksissä edellytetään avarakatseisuutta ja pitkää jännettä tuloksien saavuttamiseksi. Pikavoittoja on harvoin tarjolla. Majoituskapasiteetti tulee vastaan isojen tapahtumien kohdalla, ja se on luonnollista. Kapasiteettia ei voida rakentaa muutaman majoitusyön varaan. On mietittävä, miten tämä ongelma ratkaistaan. Tapahtumien kehittämistyön kulmakivinä tulee olla niiden laatu, monipuolisuus, aitous sekä

tuotteistaminen. Ei riitä, että sisällöt ovat kunnossa. Perustuotteiden lisäksi tulee tarjolla olla monipuolista oheistarjontaa – esimerkiksi hyvää ruokaa ja monipuolisia paikallisia tuotteita. Mahdollisuuksia on paljon, kunhan yhdessä tartutaan toimeen. Mistä esikuvia? Hyviä esimerkkejä paikoista, joissa tapahtumat liikuttavat isoja ihmisjoukkoja: Jokkmok, Pori, Lahti, Seinäjoki, Jo-

ensuu, Kemi ja Rovaniemi. Esimerkkejä on Suomessa lukemattomia. Oikeita vastauksiakin voi olla useita, mutta yhteistä kaikille on se, että niiden tunnettuus on tavalla tai toisella rakennettu. Enontekiöllä luontaista vetovoimaa ei ehkä ole kuin Kilpisjärvellä. Mutta yhteisellä kehittämistyöllä olemassa olevat ja kehitettävät uudet tapahtumat voivat olla Enontekiön markkinoinnin kulmakiviä  Seppo Lankinen  väärti

Kotikutoisuudella pärjää komeasti Rovaniemellä järjestettiin helmikuun puolivälissä ainutlaatuinen kilpailu Suomen talvessa, Winter Race. Kisa sisälsi kaksi eri matkaa. Rovaniemi 150 oli nimensä mukaan 150 kilometrin mittainen kisa ja Pieni Rovaniemi -kisan pituus oli 80 kilometriä. Kilpailussa sarjoja oli kolme. Kilpailijat etenivät jalkaisin ahkiot perässään, maastopyörillä tai potkukelkoilla. Kisaan osallistui ihmisiä ympäri maailman, muun muassa Italiasta, Skotlannista, Yhdysvalloista ja Ranskasta. Kilpailut alkoivat Rovaniemellä kerrostalojen keskeltä Lainaanrannasta sinne myös päättyen – välillä kuljettiin kaupunkia ympäröivän erämaan halki. Reiteillä oli niin b-luokan teitä, yksikaistai-

sia teitä, talvi- ja kesäteitä, polkuja kuin jäätyneitä jokia ja järviäkin. Tarkistuspisteillä kilpailijat saattoivat pysähtyä nuotiolle suojaan juomaan vettä. Kisaa katsomassa ollut Heikki Järvistö tykästyi pieneen, sydämellä järjestettyyn kilpailuun. – Jotenkin kilpailusta henki uskomaton ystävällisyys ja kotikutoisuus. Järjestäjä esimerkiksi kätteli jokaisen osallistujan. Tuntuu, että tällainen tapa järjestää tapahtumia sopisi meillekin, Järvistö miettii. Tapahtuman erikoisuudesta kielivät palkinnotkin. Jokainen maaliin päässyt saa pienen matkamuiston, voileipiä, vesipullon ja kaksi suklaapalloa.  Katja Keskitalo

Rovaniemellä kisattiin talvikisa, johon osallistui eri kansallisuuksia eri kulkuneuvoin. Hauskaa tuntui kaikilla olevan! Kuva: Heikki Järvistö


Saami Ski Race 2013

13

Energiapolar on osa lappilaista elämää.

Luotettava lappilainen Toiminnan tulot jäävät Lappiin.

TERVETULOA JUSSAN TUVALLE VIIHTYMÄÄN!

100% lappilaisen yhtiön asiakkaana voit olla varma siitä, että kaikki sähkön myynnistä saatavat tulot jäävät omaan maakuntaan.

Paikallinen palvelu löytyy läheltä. Meillä on Lapissa jokaisena arkipäivänä avoinna kaksitoista palvelupistettä. Puhelimessakin asiakkaitamme palvelevat tutut, paikalliset henkilöt, jotka osaavat verrata kilpailevia tarjouksia ja laskevat sinulle hyvän, lappilaisen vaihtoehdon.

Kodikas hotellimme palvelee asiakkaita kaikkina vuodenaikoina. Ravintolassamme voit nauttia aitoja lappilaisia herkkuja. Juhlia, kokouksia ja muita tilaisuuksia varten voit varata elämyskeskustilausravintolamme Vuollikan. Vuollikka sijaitsee rauhallisella ja luononkauniilla paikalla Ounasjärven rannalla. Kysy lisää ja varaa lomasi!

Lapin alennusta vain lappilaisille. Energiapolarista saat Lapin alennusta sähköösi. Tämä etu annetaan vain lappilaisen* sähkönkäyttöpaikan sähkösopimuksiin. *Lapin alennusta myönnetään vain seuraavien verkkoyhtiöiden alueella: Rovakaira, Rovaniemen Verkko, Tornionlaakson Sähkö, Koillis-Lapin Sähkö, Tunturiverkko, Pellon Sähkö, Muonion sähköosuuskunta ja Enontekiön Sähkö.

Hotelli Jussan Tupa, Ounastie 140, 99400 Enontekiö Puh. 040 688 2200 | Faksi (016) 521 379 jussantupa@jussantupa.fi | www.jussantupa.fi

Tee sähkösopimus helposti netissä: www.energiapolar.fi/tarjouslaskuri

LUONTOILLAT Tunturi-Lapin luontokeskus KESKIVIIKKOISIN VK 10 – 16 Tunturi-Lapin luontokeskus Peuratie 15 99400 Enontekiö (Hetta) tunturi-lappi@metsa.fi Puh. 0205 64 7950

6.3. klo 18 Vaeltajat (30 min) ja taivas tulessa (20 min), Jorma Luhta 13.3. klo 18 Kulttuuriperintö, Pirjo Rautiainen

Majoitusta hiihtäjille mökeissä ja huoneissa.

f

f

f

f

Hetan alueen latuverkostoon yhteys suoraan pihasta.

Myös karavaanialue käytössä.

20.3. klo 18 Naali - tuntureiden uhanalainen, Tuomo Ollila 27.3. klo 18 Luontoilta, Pertti Koskimies 3.4. klo 18 Eläinten talviselviytyminen, Keijo Taskinen 10.4. klo 18 Kahdeksan vuodenajan unelmia - valokuvia tuntureiden Lapista, yrittäjä, eräopas Riikka Holopainen 17.4. klo 18 Retki-ilta, Joel Ahola

ff

Luontoiltoihin ilmoittautumiset edellispäivään klo 16 mennessä, puh. 0205 64 7950. Liput 5 euroa. Cafe Pulmunen klo 10 – 17 Pidätämme oikeuden muutoksiin. Avoinna 4.3. – 26.4. ma –su 9 – 17

www.hetanlomakyla.fi • info@hetanlomakyla.fi Tel. +358 (0) 400 205 408, +358 (0)40 766 1737

f


Saami Ski Race 2013

14

Saami Bike Tour

- Hetasta Kautokeinoon maastopyörällä Paitsi Saami Ski Race -hiihtoon, sopii Enontekiön Hetan ja Norjan Kautokeinon välinen maasto monenlaisen retkeilyyn. Alue on oivallista vaellusmaastoa niin talvisille ahkiovaelluksille ja kuin kesäisille rinkkaretkillekin. Maastopyöräretkeilijälle alue on Suomessa aivan huippuluokkaa! Loivapiirteiset tunturit ja rauhalliset erämaat sekä alueella risteilevät lukuisat polut sekä mönkijä- ja traktoriurat ja muut kulkukeinot sopivat erinomaisesti maastopyöräilyyn. Päivän mittaisille maastoretkille on alueella useita eritasoisia vaihtoehtoja. Toisaalta alueen laajuus ja erämaisuus haastaa kokeneekin maastopyörävaeltajan: poljettavaa riittää vaikka viikon reppureissuun. Lajin harrastajien keskuudessa Pöyrisjärven ja Tarvantovaaran erämaa-alueet tunnetaankin ”Maastopyöräilijan Mekkana”. Merkittyjä maastopyöräreittejä alueella ei ole, mutta omatoimisille, erätaitoisille maastopyöräilijöille riittää monensorttisia kulku-uria ja nautittavia näköaloja. ”Ennen erämaahan lähtöä on jo hyvä olla kokemusta maastossa ajamisesta ja alla kunnollinen huollettu maastopyörä. Kartta, kompassi ja suunnistustaito on maastopyöräretkeilijällä oltava aina mukana. Muuten päiväretkellä varusteiksi riittävät eväät, vaihtovaatteet ja pyörän korjaamiseen tarvittavat työkalut ja varaosat. Usean päivän maastopyörävaelluksella repussa kuljetetaan kaikki varusteet makuupussia ja telttaa myöten”, kertoo kymmeniä maastopyöräretkiä Lapissa polkenut Tapio Huttunen. Aivan Saami Ski Racen talvireittiä pitkin pyöräileminen ei onnistu, mutta Enontekiön ja Kautokeinon välillä on maastopyöräilijälle useita eri reittivaihtoehtoja. ”Esimerkiksi Hetasta vanhaa postipolkua Näkkälään ja edelleen Kaa-

Karttoja: www.retkikartta.fi www.mtb-vaeltaja.fi/REITIT/PDF/ Enontekio2012_fr_A3.pdf Pyörän säätöä Porrastunturissa. Vasemmalta Markus Siitonen, pyörän säätäjä Mikko Petäjämäki, Mika Hahtokari, Mikan takan piilossa Pasi Mäenpää ja selin Matti Hallikainen sekä Kari Veikkolainen. Kuva Heikki Tapio Huttunen.

Lisätietoja: Tunturi-Lapin luontokeskus, tunturi-lappi@metsa.fi

Palolaki. Mönkijäuralla ajavat Markus Siitonen, Matti Hallikainen, Tero Porkka ja Teemu Rämö. Kuva Heikki Tapio Huttunen

Vanha polkutie Leppäjärveltä Kultimaan on helppoa ajettavaa ja sopii erinomaisesti maastopyöräilyyn. Hollolalainen pyöräilyharrastaja Tom Karppinen vietti viikon kesälomastaan Enontekiön maastoissa. Kuva: Tiina Riikonen

musjärven kautta Norjan Siččajärvelle. Kalmakaltiosta tai Vuontisjärveltä lähtien voi polkea Kaamusjärvelle Pöyrisjärven kautta. Karesuvannon suunnalta Kautokeinoon pääsee pyöräilemällä Syväjärven ja Norjan Galaniitun kautta kulkevaa vanhaa kulkukeinoa”, kertoo Enontekiön polut

leiri-, ruokailu- ja muut varusteet, voidaan päivämatkaa taittaa enemmän”, selvittää mtbSeikkailun reittivastaavana toiminut Huttunen. Renkaan alla sileäpohjainen mönkijäura, heinittynyt rajapolku tai kivinen kinttupolku, joskus pitkospuut tai upottavakin suo. Edessä puus-

tarkkaan kartoittanut mtb-vaeltaja Huttunen. Myös alueen poikittain on pyöräiltäviksi soveltuvia keinoja, esimerkiksi Leppäjärvi-Kultima, Kivilompolosta Salvasjärven suuntaan tai Näkkälästä itään päin. Omatoimisen reppuvaelluksen vaihtoehtona on huollettu vaellus.

”MtbSeikkailun ryhmä on jo parina kesänä polkenut Hetasta Kautokeinon ja Altan kautta Utsjoen Kaamasmukkaan. Seitsemän päivän reissussa maastoajoa on tullut yli 500 kilometriä. Ajopäivät ovat kokeneillekin lajin harrastajille pitkiä ja raskaita, mutta kun huoltoauto kuskaa

kuttamaan laittava nousu tai kahlaamalla ylitettävä puro... Maisemana laakeata avotunturia tai vaihtevasti tunturikoivikkoa, hiekkadyynejä, katajaketoa... kaikesta tästä pääsee nauttimaan maastopyöräretkellä Enontekiön erämaihin.  Tiina Riikonen


Saami Ski Race 2013

15

Hopeapaja ja käsitöiden erikoisliike Silverworkshop and local handcrafts Hetassa Norjaan vievän tien varrella Ruijantie 15, 99400 ENONTEKIÖ +358 (0)40 76 22 063 www.hettasilver.com

Maukasta grilliruokaa mm. POROKEBAB-ateria 10,50

TD:n terveiset Kansainvälisten kilpailusääntöjen mukaan tuomarineuvosto valvoo, että kilpailu järjestetään ja toteutetaan kansainvälisen hiihtoliiton (FIS) sääntöjen mukaisesti. Tekninen Delegaatti (TD) toimii tuomarineuvoston puheenjohtajana ja vastaa siitä, että tuomarineuvosto hoitaa kaikki velvoitteensa. TD:n keskeinen tehtävä on sääntöjen mukaisen kilpailun valvominen ja turvallisuuden takaaminen. Hänellä on tehtäviä ennen kilpailua, kilpailun aikana sekä heti kilpailun jälkeen. TD:lle voidaan pitää tunnusomaisena sitä, että hän on itsenäinen ja lahjomaton, osaa johtaa organisaatiota, on yhteistyökykyinen sekä maastohiihdon perusteellinen asiantuntija. TD on oltava paitsi kilpailujärjestäjiä auttava ja neuvova asiantuntija, myös riittävän rohkea tekemään sekä järjestäjille että usein kilpailijoillekin vaikeita ja epämieluisia päätöksiä. Hänen tehtävänsä on taata kilpailijoille mahdollisimman yhdenvertaiset kilpailuedellytykset, ja sääntöjen noudattaminen sekä vastata siitä, että kilpailu viedään läpi ainoastaan hyväksyttävissä olosuhteissa. Kun TD on nimitetty, osapuolten velvollisuus on ottaa heti yhteys toisiinsa. Kilpailun järjestäjän velvol-

p. 041 545 9382

lisuus on jatkuvasti ja määrätietoisesti ilmoittaa TD:lle kaikista töistä ja toimenpiteistä sekä mahdollisista muutoksista. TD:lle toimitetaan ratakartat, kilpailuohjelma, pöytäkirjat kokouksista sekä organisaatiokaavio, josta selviävät yhteystiedot. TD saapuu kilpailupaikalle hyvissä ajoin ja tuomarineuvosto kokoontuu viimeistään tunti ennen ensimmäistä lähtöä. Hän tapaa mm. latumestarin ja käy läpi, milloin ja miten radat on ajettu. Lisäksi tarkistetaan lähtö- ja maalialueen järjestelyt. Yleensä TD liikkuu kilpailun aikana lähtö- ja maalialueella. On hyvä sopia etukäteen, miten toimitaan, jos tuomarineuvoston on jostain syystä kokoonnuttava kesken kisan. Kilpailun jälkeen TD huolehtii, että epävirallinen tulosluettelo toimitetaan kuuluttajalle, kisojen www-sivuille, median edustajille ja kilpailujen viralliselle ilmoitustaululle mahdollisimman nopeasti. Protestiaika käynnistyy siitä kun epäviralliset tulokset on julkaistu. Tuomarineuvoston päättävä kokous pidetään viimeisen sarjan protestiajan päätyttyä. Kilpailun jälkeen TD kirjoittaa raportin kilpailusta. Se laaditaan mahdollisimman yksityiskohtaisesti ja siinä on ujostelematta huomautettava kilpailujen järjestäjiä

kaikista virheellisyyksistä. Samoin on tärkeää, että raportissa tuodaan rohkeasti esille TD:n näkemys kilpailujen järjestelyistä ja niiden sujumisesta. TD:n tulee esittää raportissa, miten kilpailuja voitaisiin kehittää entistä paremmiksi. Järjestäjien kannalta on tärkeää saada selville, missä heillä on puutteita ja missä he voisivat olla parempia. Uskoakseni sellaista kisaa ei vielä ole järjestetty, missä ei olisi ollut mitään parannettavaa. Lopuksi totean, että olen toiminut tähän mennessä järjestetyissä kaikissa Saami Ski Race kilpailuissa Suomen puolen vastuualueen Teknisenä Delegaattina. Ilolla voin todeta, että kilpailut ovat vuosi vuodelta kehittyneet hyvään suuntaan ja kilpailun järjestelyistä huolehtivat tahot ovat aina ottaneet huomioon ne kehittämistarpeet ja -asiat, joista olen parantamisehdotuksia tehnyt. Järjestelytoimikunta ja talkooporukka ovat selviytyneet hienosti kilpailun järjestämistehtävästään. Korostetusti Saami Ski Race on kilpailu, jossa kilpailijoiden turvallisuus on ensiarvoisen tärkeää hiihdettäessä avoimessa tunturimaastossa. Siitä meidän pitää yhteisesti huolehtia!  Taisto Arkko  Suomen puolen TD

Tilausajot

Olli Palkinen Puh. 040 557 4211 99310 Ylimuonio Koulutettu ja lisenssioitu FAF personal trainer Saija-Maaret • kuntosaliohjaukset • ravitsemusneuvonta • lajikohtaiset ohjelmat • ryhmäliikunta • luennot ja kuntotestaus

040 412 7472 www.saija-maaret.fi www.facebook.com/Saija-Maaret

Saija-Maaret


Saami Ski Race 2013

16

Olet luonnossa koko ajan Erämaa on meille kuin kaupungin asukkaalle kulmakuppila. Päädyt sinne sen kummemmin ajattelematta ja tunnet olosi aina kotoisaksi. Erämaa on yhtä lähellä sinullekin. Tulitpa Enontekiölle mihin vuodenaikaan tahansa, täältä löydät aina tekemistä. Tai sitten vain tilaa olla. HIIHTO JA MUUT TALVILAJIT

Suksiesi alla voi olla lunta lähes kaksi metriä. Ainoat merkit muista kaksijalkaisista ovat riekonjäljet. Edes kaverin kanssa ei ole pakko puhua. Olethan Lapissa. Enontekiöllä on luonnonlatuja noin 200 km ja Suomen pisin hiihtokausi. Latuverkosto on laajimmillaan maaliskuulta huhtikuun puoliväliin, Kilpisjärvellä pääset suksille vielä kesäkuussakin. Tee pikkulenkki hotellin takana tai arktinen hiihtovaellus Pallas-Yllästunturin kansallispuistossa. Pistä jalkaasi lumikengät, kiidä hangilla vapaana kuin metsäjänis. Kiipeä tunturin laelle ja nauti henkeäsalpaavasta maisemasta. Testaa heittokätesi frisbeegolfradalla lumisessa rinteessä.

VAELLUS JA KESÄAKTIVITEETIT

Luonnossa liikkuminen on täällä osa arkea. Tiettömissä erämaissa ovat kulkeneet niin poronhoitajat, kalastajat, metsästäjät kuin postinkantajatkin. Sinäkin vaellat heidän vuosisataisilla reiteillään. Aloittelevalle vaeltajalle ja päiväretkeilijälle sopii Pallas-Yllästunturin kansallispuisto. Jos olet kokenut retkeilijä, lähde vaeltamaan Käsivarren ja Pöyrisjärven erämaa-alueille. Käsivarressa valloitusta odottavat mm. Halti ja muut suurtunturit. Näet kauniita, harvinaisia tunturikasveja ja perhosia, ehkä söpön tunturisopulinkin. Ainoa merkitty reitti, Kalottireitti, kulkee erämaa-alueella noin 60 km. Kun kävely riittää, testaa maastopyöräilyä metsäteillä tai vaikka melontaa. Reittejä riittää aloittelijoille ja vaativille konkareille.

MAJOITUS JA RUOKA, MUUT PALVELUT Enontekiön hotelleissa asut nykyajan mukavuuksista nauttien, erämaatunnelmasta tinkimättä. Mökkikylässä nautit oman mökin tunnelmasta kaikilla palveluilla. Eräkämpän tai yksinäisen mökin vuokraamalla pääset todelliseen retkitunnelmaan. Ravintoloissa pääset nauttimaan paikallisista herkuista, poroa ja tunturivesien puhdasta kalaa. Ja listalta löytyy myös tutta pizzaa ja hampurilaista, jos koti-ikävä iskee. Autonsiirto, välinevuokraus, kartat, reittivinkit, venekuljetus tai vaikka lentokyyti suoraan tunturiin järjestyy hetkessä, kun otat yhteyttä paikallisiin yrittäjiin tai Enontekiön matkailuneuvontaan.

www.tosilappi.fi

Enontekiöläisiä on vain noin 1900 ihmiskunnan kuudesta miljardista jäsenestä. Miten esi-isämme päätyivät tänne? Emme tiedä, mutta sen on täytynyt olla melkoinen matka 8000 vuotta sitten. Onneksi sinä pääset tänne helposti. Nopein yhteys pääkaupunkiseudulta on lentäen Flyben reittilennolla suoraan Enontekiön lentokentälle. Yhteys Mannerheimintieltä reilussa kolmessa tunnissa eräämaahan takaa helpotusta pahemmassakin luonnonkaipuussa. VR ja Gold Line sekä Eskelisen Lapin linjat tuovat matkailijoita kätevästi myös muualta Suomesta.

matkailu.info@enontekio.fi

0400 556 215

Saami Ski Race 2013  

Saami Ski Race 2013 -lehti

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you