Page 4

Teun Hardjono in gesprek met Annelies Oosterhoff en Paul Quist

[Streamer: Organisaties zijn niet anders dan beweging, een proces tussen mensen] Hoe denk je over leiderschap? Ik geloof niet in leiders en het modieuze gepraat over leiderschap. Het is vaak niet meer dan: Hoe zorg ik dat anderen voor mij gaan werken? En de anderen nemen dan zelf geen verantwoordelijkheid. Dat kan anders. Ik wil zelf de verantwoordelijkheid dragen door iets na te laten, te laten zien dat ik mijn mijn talenten hebt gebruikt. Er uit halen wat er in zit. Het is zonde om je talenten te verspillen. Uiteraard spreek ik geheel voor me zelf, anderen moeten hun eigen keuzen maken. Eigenlijk ben ik ontzettend lui, vandaar de oriĂŤntatie op de legende van Christoforus, mezelf verplichten om als er een beroep op me wordt gedaan daar dan ook antwoord op te geven. Er is echter zo veel te doen en veel dat ik laat liggen. Vandaar ook dat ik graag samen werk met jonge mensen, zij stellen veel en niet zelden indringende vragen, die me dwingen om te blijven denken. Dat denken richt zich met name op de klassieke tegenstelling individu versus het collectief. Deze tegenstelling typeert de ideologische strijd van de negentiende en twintigste eeuw. Om de een of andere reden past die tegenstelling niet in de modellen waar ik het zojuist over had, de vier vensters van SqEME en het 4-fasenmodel. Jongeren van nu geven aan dat het ook anders kan. Zij willen nergens lid van zijn maar wel ergens bij horen en tegelijker tijd zich in de groep waartoe ze behoren ook onderscheiden. Het collectief ĂŠn het individu en een behoefte aan authenticiteit. Die gedachte inspireert me. Destijds ging ik in militaire dienst omdat ik het hoorde te doen, vond ik. Maar ik wilde me niet ondergeschikt maken, ik was tegendraads. Had een gevoel van onderscheidmakend bewustzijn: Zorg ervoor dat als je je conformeert, je niet je eer aantast. Ze hebben me er voortijdig uitgegooid en eigenlijk ben ik ook wel een beetje trots op, ook al vind ik nog steeds dat als we als collectief iets afspreken dat je je er ook aan moet houden. Echter niet tegen elke prijs en waar de grens ligt is je eigen verantwoordelijkheid. Een verantwoordelijkheid die je niet bij een of andere leider kan neerleggen, maar kan ook niet door een of andere leider worden bepaald. Wat is jouw rol? Mensen naar de overkant brengen, begeleiden. GeĂŻnspireerd door Christoforus doe ik dat vanuit een leergedachte. Vandaar dat ik het initiatief heb genomen een wetenschappelijke leergemeenschap op te richten, die we Clinamen zijn gaan noemen. Clinamen is de naam die Lucretius (99-55 vChr) gaf de afwijking die atomen in hun verticale baan laten en die zo leiden tot een botsing, nodig om tot verandering te komen. De Clinamen bestaat uit promovendi en inmiddels gepromoveerden die proberen te werken vanuit een holistisch en historisch perspectief met respect voor filosofie, kunst, levensbeschouwing en wetenschap. [kader] Clinamen vormt een wetenschappelijke leergemeenschap. De leden zoeken naar vormen waarin men elkaar helpt de door hen opgedane ervaring en tacit knowledge bloot te leggen, vast te leggen en door te ontwikkelen in de vorm van een proefschrift om daarmee een bijdrage te leveren aan de maatschappij. Daarmee helpt Clinamen de leden hun kennis, ervaring en wijsheid op de wetenschappelijke wijze te onderbouwen, het ter beoordeling te leggen aan anderen en deze ter beschikking stellen aan de maatschappij, to leave a legacy. Als symbool voor haar activiteiten heeft ze gekozen voor de metafoor van Christoffel, de heilige die het kind draagt over de kolkende rivier. Het kind blijkt Christus te zijn en Hij zorgt ervoor dat Christoffel veilig de overkant bereikt. De leden van Clinamen willen dienstbaar zijn aan mens en maatschappij, over de woelige rivier van het leven: Het dragen van anderen en gedragen worden vanuit de eigen levenshouding als persoon en acterend vanuit eigen inspiratiebronnen. [einde kader] Wie brengt jou naar de overkant, wat geeft je inspiratie? Mijn werk heeft wederkerigheid in zich. Een belangrijk deel van mijn werk is het begeleiden van zogenoemde buitenpromovendi. Zij en anderen die ik begeleid stellen vragen, dwingen me om niet lui

Interview met Teun Hardjono  

Interview met Teun Hardjono

Interview met Teun Hardjono  

Interview met Teun Hardjono

Advertisement