Page 1


Cuprins

| Focşanii, Nr. 87 |

Galele Teatrale Focşănene. Teatru pentru toţi

3

Execuţia bugetului general consolidat al Municipiului Focşani

5

FOCŞANII

Ajutorul de minimis

8

Seria a VI-a, Anul 9 (IX) Nr. 87, martie 2011

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Vrancea Demararea proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare

10

Crucea Roşie Vrancea, ajutor pentru fiecare

11

Omagiu „cuplurilor de aur”

13

Biblionet – lumea în biblioteca mea

14

Alecu Russo, scriitor şi patriot

15

Poliţia locală a Municipiului Focşani

17

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al Municipiului Focşani în şedinţa ordinară din 22 februarie 2011

18

9

Revistă municipală

1895 Fondata în

Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 E-mail: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info COLEGIUL DE CONDUCERE Decebal Gabriel Bacinschi — Preşedintele colegiului Rodica Boboc Doina Fodoreanu Eduard Corhană Nataşa Maria Nemeş Dan Mihai Cazaciuc REDACŢIA Dan Mihai Cazaciuc — Coordonator Mirela Andrei Marian Mihu Adrian Imireanu Răzvan Necula GRAFICĂ ŞI MACHETARE Valentin Rădulescu

Publicaţie realizată de S.C. EURO PRINT COMPANY S.R.L. Str. Crizantemelor, Nr. 17, Buzău Tel./Fax: 0338.101.253 e-mail: europrint2006@yahoo.com

Program de audienţe

Problemele ce sunt de competenţa administraţiei publice locale şi nu au fost soluţionate de serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştinţa Primaru­lui municipiului Focşani, a celor doi Viceprimari sau a Secretarului. Primarul municipiului Focşani, Decebal Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în prima zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de urbanism, investiţii, participare cetăţenească. Viceprimarul municipiului Focşani, Bogdan Emilian Matişan, acordă audienţe în a doua zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de fond locativ, taxe şi impozite, salubrizare, iluminat public, spaţii verzi, agricultură şi învăţământ.

2 | Focşanii | Martie 2011

Viceprimarul municipiului Focşani, Vasile Dobre, acordă audienţe în a treia zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme de întreţinere şi reparaţii străzi, activităţi comerciale, administraţia pieţelor, poliţia comunitară, cantina de ajutor social. Secretarul municipiului Focşani, Eduard Marian Corhană, acordă audienţe în a patra zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00, pentru probleme privind aspecte juridice, legile proprietăţii, reclamaţii administrative. Pentru a putea participa la audienţe, persoanele interesate trebuie să se prezinte cu bule­tinul/ cartea de identitate la Centrul de Comunicare al Primăriei – Compartimentul Informare Publică, unde beneficiază de consilierea funcţionarului

respective în completarea unei cereri tip. În momentul depunerii cererii, solicitantul pri­meşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită. Cerererile sunt înaintate serviciului de speci­alitate, care trebuie să formuleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze, în mod clar, proble­mele pentru care doreşte să fie primit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind accep­ tate doar cererile a căror rezolvare este de compe­ tenţa Primăriei municipiului Focşani şi care au fost adresate persoanei cu responsabilităţi în domeniu. Cererile de înscriere în audienţă se primesc până în ziua de Joi din săptămâna premergătoa­re zilei de audienţă.


L

TEATRU pentru TOŢI

una martie a fiecărui an este semnificată deja în memoria publicului focşănean printr-un mare eveniment cultural: Galele Teatrale Focşănene. Dedicate Zilei Mondiale a Teatrului, Galele au devenit un eveniment naţional cu tradiţia cea mai îndelungată, între cele care au ca scop celebrarea artei scenice de ziua ei. Ziua Mondială a Teatrului – 27 Martie a fost creată de Institutul Internaţional de Teatru în cadrul Congresului Mondial din 1961, la Viena şi a fost sărbătorită prima oară în 1962, la 27 martie, ziua în care se deschidea stagiunea

Teatrului Naţiunilor, la Paris. De atunci, în fiecare an, la aceeaşi dată, comunitatea teatrală internaţională, artişti şi public deopotrivă, precum şi centrele naţionale din cele o sută de ţări membre ale

Institutului Internaţional de Teatru celebrează Ziua Mondială a Teatrului, ca un moment de afirmare a forţei de comunicare a artei scenice, ca mod de expresie a umanităţii, dincolo de toate frontierele geografice sau culturale, lingvistice, religioase sau politice.

Preşedinte activ (în 1971) şi apoi Preşedinte de onoare pe viaţă (în 1977) al Institutului Internaţional de Teatru. Proiectul Galele Teatrale Focşănene a fost iniţiat în 1997 şi este derulat de Ateneul Popular „Mr.Gh.Pastia”, în parteneriat cu Teatrul Municipal Focşani, în

În fiecare an, cu această deosebită ocazie, o personalitate din lumea teatrului sau din alt domeniu al culturii este invitată să-şi exprime gânduri legate de acest eveniment, într-un Mesaj internaţional, care se difuzează în lumea întreagă, în zeci de limbi. Mesajul din acest an a fost scris de către Jessica A. Kaahwa, dramaturg, actriţă, regizoare şi teoretician din Uganda. În 1977, mesajul a fost transmis de către actorul român Radu Beligan, care a fost ales

perioada 25 martie – 3 aprilie. În acest an, la cea de-a XV-a ediţie, cuvântul cheie este diversitatea, deoarece organizatorii au pregătit spectacole pentru copii, spectacole de teatru de facturi diverse, iar deschiderea şi închiderea galelor se va face prin muzică. Astfel, maratonul artistic debutează pe 25 martie cu recitalul cameral Enescu – Bartók, pentru a se încheia Duminică, 3 aprilie, cu un concert extraordinar al cunoscutei soprane FELICIA FILIP şi a sopranei Alina Lăduncă, în compania Orchestrei de Cameră „UNIREA” Focşani, dirijată de Vincent Grüger. Între spectacolele pentru copii semnalăm pe cel intitulat „Mirandolina”, balet de buzunar după „Hangiţa” de Carlo Goldoni, oferit de Opera Comică pentru Copii Bucureşti, vineri, 1 aprilie. Duminică, 27 martie, Teatrul METROPOLIS Bucureşti ne propune spectacolul cu piesa „Sfârşit de partidă” de Samuel Beckett, în regia lui Alexandru Tocilescu, având o distribuţie remarcabilă: Ion Besoiu, Irina Petrescu, Răzvan Vasilescu, Mihai Constantin. „Sfârşit de partidă” este un spectacol în care limbajul beckettian ordonează această lume haotică, îi conferă forme şi proporţii, instaurează profunzime şi, mai ales, îl defineşte pe om, singurul căruia îi permite să-şi găsească un loc şi un înţeles în acest Martie 2011 | Focşanii |

3

| Eveniment |

GALELE TEATRALE FOCŞĂNENE


| Eveniment |

univers a priori, golit de sens. Marţi, 29 martie, invităm publicul la spectacolul Teatrului MIC Bucureşti, care ne oferă povestea savuroasă a doi mari actori de comedie, care se reîntâlnesc peste ani, pentru un ultim show. „Băieţii de aur” de Neil Simon, în traducerea lui Andrei Bantaş, ne prilejuieşte reîntâlnirea cu Dan Condurache, Mihai Dinvale, Bogdan Talaşman, Ştefan Lupu, Ruxandra Enescu, Liliana Pană, Petre Moraru. Joi, 31 martie, maratonul galelor continuă cu spectacolul „Afacerea Protar (Ultima oră)” de Mihail Sebastian, pro-

4 | Focşanii | Martie 2011

pus de Teatrul Dramatic „Fani Tardini” Galaţi, în versiunea şi regia artistică a lui George Motoi. De asemenea, Teatrul Municipal „Mr. Gh. Pastia” Focşani este prezent în Galele Teatrale Focşănene cu un portofoliu de spectacole care acoperă preferinţele unui public de toate vârstele: premiera cu piesa „Încurcă lume” de A. D. Hertz (sâmbătă, 26 martie), „Divorţul de aur” de Sorin Petrescu, avându-i ca protagonişti pe Tamara Buciuceanu şi Sorin Francu (luni, 28 martie), spectacolul pentru copii „...Cu Păcală” după Petre

Dulfu (miercuri, 30 martie) şi Recitalul Nichita Stănescu (joi, 31 martie). Concepute ca un adevărat maraton scenic, cele 10 zile de spectacol celebrează cea de-a XV-a ediţie a Galelor Teatrale Focşănene, care-i certifică acestei manifestări statutul de tradiţie modernă a oraşului nostru. Aşteptăm cu dragoste şi recunoştinţă ca publicul focşănean să se bucure alături de noi, venind la teatru.■ Valentin Gheorghiţă Director, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”


1 Ianuarie – 28 Februarie 2011 DENUMIRE INDICATORI A

Buget Actualizat 2011 1

Buget trim I 2011 2

Execuţie 2 luni 2011 3

mii lei

Execuţie 2 luni 2010

2 luni 2011/2010 %

2011 febr/trim I %

4

5=3/4*100

6=3/2*100

VENITURI TOTAL

302.773,80

57.798,95

21.456,96

26.929,70

79,68

Venituri curente

126.762,80

34.895,95

20.778,76

24.535,38

84,69

59,54

Venituri fiscale

112.089,00

30.687,00

18.359,51

22.558,37

81,39

59,83

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane juridice, din care:

1.110,00

182,00

181,15

129,40

139,99

99,53

Impozit pe profit

1.110,00

182,00

181,15

129,40

139,99

99,53

Impozit pe venit, profit şi câştiguri din capital de la persoane fizice, din care:

36.239,00

11.218,00

7.612,44

7.862,92

96,81

67,86

Impozitul pe veniturile din transferul proprietăţilor imobiliare din patrimoniul personal

600,00

150,00

133,65

0,00

0,00

89,10

Cote şi sume defalcate din imp. pe venit

35.639,00

11.068,00

7.478,79

7.862,92

95,11

67,57

Impozite şi taxe pe proprietate

18.000,00

5.900,00

2.422,21

2.485,06

97,47

41,05

Impozite şi taxe pe bunuri şi servicii

56.540,00

13.337,00

8.116,18

12.055,12

67,33

60,85

Sume defalcate din TVA

48.030,00

10.610,00

6.890,73

10.683,96

64,50

64,95

8.510,00

2.727,00

1.225,45

1.371,16

89,37

44,94

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării lor sau pe desfăşurarea de activităţi Alte impozite şi taxe fiscale Venituri nefiscale Venituri din capital

37,12

200,00

50,00

27,53

25,87

106,42

55,06

14.673,80

4.208,95

2.419,25

1.977,01

123,37

57,48

274,00

204,00

305,92

10,36

2.952,90

149,96

18.000,00

18.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

157.737,00

4.699,00

372,28

2.383,96

15,62

7,92

Subvenţii de la bugetul de stat

70.420,00

4.699,00

372,28

2.383,96

15,62

7,92

Sume alocate de UE

87.317,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

CHELTUIELI - TOTAL

303.594,39

58.334,89

20.506,08

25.116,41

81,64

35,15

Cheltuieli curente

Operaţiuni financiare Subvenţii

277.335,80

38.179,80

19.469,91

23.472,89

82,95

51,00

Cheltuieli de personal

63.509,00

15.701,39

9.908,05

15.135,59

65,46

63,10

Bunuri şi servicii

29.619,80

10.714,28

4.773,75

4.910,23

97,22

44,56

Dobânzi

3.170,00

650,00

625,00

767,20

81,47

96,15

17.000,00

10.000,00

4.102,51

2.609,09

157,24

41,03

7.400,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

3,39

0,00

0,00

153.728,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2.749,00

1.060,21

53,22

44,16

120,52

5,02

160,00

53,92

7,38

3,23

228,48

13,69

21.456,59

19.654,59

389,22

1.477,74

26,34

1,98

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Operaţiuni financiare

4.802,00

500,50

655,00

529,80

123,63

130,87

Rambursări de credite externe şi interne

4.802,00

500,50

655,00

529,80

123,63

130,87

0,00

0,00

-8,05

-364,02

2,21

0,00

-820,59

-535,94

950,88

1.813,29

52,44

-177,42

Subvenţii Fonduri de rezervă Transferuri între unităţi ale adm. publice Proiecte cu fin. din fondul de coeziune Asistenţă socială Alte cheltuieli Cheltuieli de capital Participare la capitalul social

Plăţi ani precedenţi recuperate în anul curent EXCEDENT(+)/DEFICIT(-)

303.594,39

58.334,89

20.519,18

25.116,41

81,70

35,17

Autorităţi executive

5.870,00

1.412,50

857,80

952,26

90,08

60,73

Alte servicii publice generale

8.250,00

265,00

55,51

84,05

66,04

20,95

Dobânzi

3.170,00

650,00

625,00

767,20

81,47

96,15

DETALIERE CHELTUIELI

Transferuri cu caracter general Ordine publică Învăţământ Sănătate

0,00

0,00

0,00

3,39

0,00

0,00

2.674,00

642,18

355,40

886,93

40,07

55,34

74.111,80

15.338,81

8.994,99

12.606,90

71,35

58,64

2.280,00

594,56

340,52

416,70

81,72

57,27

Martie 2011 | Focşanii |

5

| Execuţie bugetară |

EXECUŢIA BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI


| Execuţie bugetară |

DENUMIRE INDICATORI A

Buget Actualizat 2011 1

Buget trim I 2011

Execuţie 2 luni 2011

2

3

Execuţie 2 luni 2010

2 luni 2011/2010 %

2011 febr/trim I %

4

5=3/4*100

6=3/2*100

Cultură, recreere şi religie

12.581,00

1.901,85

724,54

1.083,57

66,87

38,10

Asigurări şi asistenţă socială

12.654,52

4.090,87

1.635,77

1.907,69

85,75

39,99

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

44,11

12.160,07

3.516,92

1.551,45

2.869,50

54,07

Protecţia mediului

2.248,00

564,05

249,56

499,63

49,95

44,24

Acţiuni generale economice

7.402,00

955,50

909,54

529,80

171,68

95,19

122.290,00

12.032,00

4.102,51

2.609,09

157,24

34,10

30,00

0,00

0,00

10,14

0,00

0,00

37.873,00

16.370,65

103,50

-110,44

-93,72

0,63

Combustibil şi energie Agricultură Transporturi

Veniturile bugetului general consolidat al Municipiului Focşani, pe primele două luni ale anului 2011, s-au realizat în procent de 79,68% faţă de execuţia aceleiaşi perioade a anului precedent şi 37,12% faţă de prevederile primului trimestru al anului curent.

Execuţia veniturilor bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2011, faţă de execuţia bugetului pe aceeaşi perioadă a anului 2010 şi prevederile bugetare ale trimestrului I 2011

Impozitele şi taxele locale, în sumă de 6.715 mii lei, sunt mai mari decât în 2010 cu 12,2%, iar faţă de prevederile trimestrului I 2011 sunt mai mici cu 49,9 %, având în vedere faptul că primul termen de plată a impozitelor şi taxelor locale este 31 martie inclusiv. Cotele defalcate din impozitul pe venit, în sumă de 7.479 mii lei, sunt mai mici decât în 2010 cu 4,9%, datorită măsurilor de reducere a personalului în unităţile bugetare şi a diminuării salariilor, iar faţă de primul trimestru cu 32,4%. Sumele defalcate din TVA, în sumă de 6.891 mii lei, sunt de asemenea mai mici decât în 2010 şi bugetul pe primul trimestru al anului 2011 cu 35,5 %, urmare a diminuării cheltuielilor cu salariile aferente personalului din unităţile din învăţământul preuniversitar de stat şi a însoţitorilor persoanelor cu handicap. Subvenţiile de la bugetul de stat, în sumă de 372 mii lei, sunt mai mici decât cele primite pe primele două luni ale anului 2010 cu 84,4%, urmare a faptului că nu au fost alocate subvenţii pentru compensarea creşterilor neprevizionate a preţurilor pentru energie termică şi nu se mai acordă sprijin pentru constituirea familiei şi trusoului pentru nou născuţi, iar faţă de prevederile primului trimestru al anului 2011 sunt mai mici cu 85,7%. În ceea ce priveşte împrumutul contractat pentru refacerea infrastructurii unor străzi din municipiu, acesta va fi utilizat pe măsura începerii şi executării lucrărilor. Cheltuielile bugetare pe cele două luni ale anului 2011 însumează 20.506,08 mii lei, cu 4.610,33 mii lei mai puţin decât în anul precedent, la finele lunii februarie înregistrându-se un excedent de 950,88 mii lei, din care 755,26 mii lei la bugetul local şi 195,62 mii lei din activitatea instituţiilor finanţate parţial sau integral din venituri proprii. Cheltuielile de personal şi investiţiile înregistrează cele mai mari reduceri, primele cu 5.227,54 mii lei, iar cheltuielile de capital cu 1.088,52 mii lei, în timp ce subvenţiile pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei sunt mai mari cu 1.493,42 mii lei faţă de execuţia bugetului pe primele două luni ale anului 2010. Principalele categorii de cheltuieli efectuate în cele 2 luni sunt: • salarii = 9.908,05 mii lei; • bunuri şi servicii (energie termică, energie electrică, apă, canal, salubritate, iluminat public, hrană aferentă asistaţilor care servesc masa la Cantina de Ajutor Social şi copiilor din creşe, alte bunuri şi servicii) = 4.773,75 mii lei;

6 | Focşanii | Martie 2011


Ponderea categoriilor de cheltuieli realizate pe cele două luni ale anului 2011

Pe activităţi, execuţia bugetului general consolidat al municipiului Focşani pe cele două luni ale anului 2011 înregistrează creşteri faţă de execuţia pe aceeaşi perioadă a anului 2010 la subvenţie energie termică livrată populaţiei, în timp ce cheltuielile aferente unităţilor de învăţământ înregistrează cea mai mare diminuare (cu 3.598,82 mii lei).

Execuţia cheltuielilor bugetului general consolidat pe primele două luni ale anului 2011, faţă de execuţia bugetului pe aceeaşi perioadă a anului 2010

De menţionat că, la finele lunii februarie, nicio unitate nu înregistrează plăţi restante.

Ec. Nemeş Nataşa Maria Director Direcţia Economică Martie 2011 | Focşanii |

7

| Execuţie bugetară |

• asistenţă socială (ajutoare sociale, gratuităţi pe transportul urban de călători, burse şcolare) = 60,60 mii lei; • subvenţii pentru diferenţă preţ energie termică livrată populaţiei = 4.102,51 mii lei; • rambursări împrumuturi şi plata dobânzilor aferente emisiunii de obligaţiuni municipale pentru realizarea investiţiei Refacerea infrastructurii unor străzi în municipiul Focşani = 1.280,00 mii lei • investiţii = 389,22 mii lei (plata lucrărilor de investiţii efectuate în 2008 la Piaţa Unirii şi reactualizarea studiului de fezabilitate la campusul şcolar); • recuperări plăţi efectuate în anii precedenţi = - 8,05 mii lei.


| Social |

Ajutorul de minimis

Sprijin acordat din partea autorităţii locale întreprinzătorilor care investesc şi creează noi locuri de muncă

C

onsiliul Local al Municipiului ţia pentru o perioadă minimă de Focşani, având în vedere preve3 ani; derile art. 286, alin.6 din Legea Nu se acordă ajutor de stat pentru acenr.571/2003 privind Codul fiscal, cu mo- le intreprinderi care au început sau au dificările şi completările ulterioare, HGR finalizat o investiţie înainte de 30 no44/2004 privind normele de aplicare a iembrie 2010, data aprobării schemei de ajutor de minimis. Data începerii investiţiei va fi comunicată Serviciului impozite şi taxe din cadrul Primăriei Municipiului Focşani ca fiind data de începere a lucrărilor de construire. În cazul în care nu s-a anunţat data începerii lucrărilor de construiCodului fiscal, Ordonanţa de Urgenţă a re, aceasta va fi data obţinerii autorizaţiei Guvernului nr. 117/2006 privind proce- de construire. durile naţionale în domeniul ajutorului Scutirea la plată a impozitului pe clăde stat, aprobată cu modificări şi com- diri se acordă pe o perioadă de 3 ani, pe pletări prin Legea nr. 137/2007 şi Hotă- baza criteriilor de acordare, fără a depărârea Guvernului nr. 651/2006 privind şi termenul final al schemei de ajutor de aprobarea Politicii în domeniul ajutoru- minimis de 31.12.2013, de la data de înlui de stat pentru perioada 2006 – 2013, a tâi a lunii următoare finalizării investiţiaprobat prin HCL nr. 347 din 30 noiem- ei, justificată prin întocbrie 2010 o schemă de ajutor de minimis mirea procesului verbal (de stat) pentru stimularea investiţiilor de recepţie la terminarea şi crearea de locuri de muncă în muni- lucrărilor şi înregistrarea cipiul Focşani, care constă în acordarea în contabilitate a valode scutiri de la plata impozitului pe clă- rii de inventar a clădirii, diri şi a impozitului pe teren, datorate de doar pentru acele clăcătre persoanele juridice care activează diri care au fost realizate în toate sectoarele şi îndeplinesc criteri- sau achiziţionate în curile prevăzute de Regulamentul (CE) nr. sul realizării investiţiei şi 1.998/2006 pentru aplicarea art. 87 şi 88 a căror contravaloare se din Tratatul privind ajutorul de minimis. regăseşte în cheltuielile Această schemă are ca obiectiv dezvol- eligibile aferente investitarea regională a Municipiului Focşani, ţiilor în imobilizări corprin stimularea realizării de investiţii şi porale. Scutirea la plată crearea de noi locuri de muncă ca urma- a impozitului pe teren se re a realizării investiţiei. Schemă de aju- acordă de la data de întâi tor de minimis se derulează în perioada a lunii următoare elibe1 ianuarie 2011 - 31 decembrie 2013, în rării autorizaţiei de conlimita bugetului alocat. struire, pe toată perioada Pentru a beneficia de ajutorul de stat, de valabilitate a autorizaîntreprinderile trebuie să îndeplinească ţiei de construire rezultacumulativ următoarele condiţii: te în urma investiţiei, fără • să deruleze o investiţie iniţială pe a depăşi termenul final teritoriul municipiului Focşani a al schemei de ajutor de cărei valoare este de peste 1 mili- minimis de 31.12.2013, on euro; doar pentru terenurile • să creeze minim 50 locuri de aferente clădirilor menţimuncă, ca urmare a investiţiei onate la alin (5) – categoiniţiale realizate; ria de folosinţă „teren cu • să menţină în funcţiune investi- construcţii”, care au fost

8 | Focşanii | Martie 2011

achiziţionate în cursul realizării investiţiei şi a căror contravaloare se regăseşte în cheltuielile eligibile aferente investiţiilor în imobilizări corporale. Valoarea totală estimată a ajutorului de minimis care va fi acordat în cadrul prezentei scheme, pe întreaga durată de aplicare a acesteia, este de 500.000 €, defalcată după cum urmează: An Euro

2011

2012

2013

TOTAL

200.000 200.000 100.000 500.000

Pentru anul 2011 facilităţile ce vor fi acordate, potrivit acestei scheme de ajutor de stat, sunt de până la 200.000 euro inclusiv. Orice solicitant care doreşte să beneficieze de ajutor de stat, în condiţiile prezentei scheme, trebuie să depună la registratura Primăriei Municipiului Focşani – Serviciul Impozite şi taxe locale, o cerere prin care solicită acordarea de facilităţi fiscale pentru investiţiile pe care şi le propun a le executa, însoţită de documente justificative care să ateste îndeplinirea condiţiilor de eligibilitate. Schema de ajutor de minimis este publicată integral pe site-ul www.focsani.info. ■ Nemeş Nataşa Maria, Director economic


| Social |

Î

Reabilitarea şi modernizarea sistemelor de apă şi apă uzată în judeţul Vrancea

n cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu - Axa prioritară 1 (POS Mediu) în judeţul Vrancea se implementează proiectul de reabilitare, extindere şi modernizare a sistemelor de alimentare cu apă şi canalizare, cu o valoarea totală de 441.765.258 Lei, respectiv 107.068.652 Euro, finanţarea asigurânduse din Fonduri de Coeziune în procent

23.743.520,94 lei, contractor este S.C VEGA ‘93 SRL • Extinderea reţelelor de canalizare în aglomerarea Homocea, judeţul Vrancea, având o valoare de 9.668.206,71 lei, contractor Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA – SC PROBIT • Reabilitare, extindere şi construcţie staţii de epurare - aglomerările Odobeşti, Mărăşeşti, Panciu, Adjud şi Homocea, având o valoare de 74.578.806,81 lei, contractor Asocierea SC CONSOLA GRUP CONSTRUCT SRL - SC TEL DRUM SA - SC PRO TOBY SRL. Obiectele contractelor mai sus menţionate constau practic din realizarea a 5 staţii de epurare, reabilitarea a 69,5 km de reţea apă şi extinderea ei cu 43,1 km, de 89,23%, fonduri asigurate de Consili- reabilitarea a 22,1 km de reţea canaliile Locale 1,82% şi din împrumut al S.C. zare şi extinderea cu 85,7 km. Practic, CUP S.A. Focşani în procent de 8,95%. pentru fiecare localitate există o serie de Din punct de vedere instituţional, pentru implementarea acestui proiect a fost constituită Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară “Vranceaqua”, iar S.C. CUP S.A. Focşani a devenit Operator Regional. Marţi, 15 Martie 2011, în cadrul acestui proiect, în sala mare de şedinţe a Consiliului Judeţean Vrancea au fost semnate 6 contracte de lucrări, în valoare totală de 178.776.085,11 lei, respectiv cca. 42.565.700 Euro. Aceste contracte sunt: • Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Panciu, judeţul Vrancea – având o valoare de 29.259.396,02 lei, contractor este Asocierea SC HIDROCONSTRUCTIA SA – SC PROBIT SRL. • Reabilitarea şi extinderea reţelei de alimentare cu apă şi canalizare în aglomerarea Mărăşeşti, judeţul Vrancea - având o valoare de beneficii. 14.052.249,18 lei, contractor fiind Astfel, pentru Odobeşti, până în anul S.C VEGA ‘93 SRL 2014 vor beneficia de aceste investiţii un • Reabilitarea şi extinderea reţelei număr 8.258 locuitori, urmând a se rede alimentare cu apă şi canaliza- abilita 16 km (58%) din reţeaua de alire în aglomerarea Odobeşti, jude- mentare cu apă existentă şi a se extinde ţul Vrancea – având o valoare de sistemul actual cu 13 km. Deasemenea, 27.473.905,45 lei, contractor este se reabilitează 6 km de reţea de canalizaS.C VEGA ‘93 SRL re existentă si se extind reţelele de colec• Reabilitarea şi extinderea reţelei tare ape uzate pe toată suprafaţa aglomede alimentare cu apă şi canaliza- rării (18,8 km). Tot aici se reabilitează şi re în aglomerarea Adjud, jude- se extinde staţia de epurare. ţul Vrancea – având o valoare de În aglomerarea Panciu, până în anul

2014 vor beneficia de investiţii un număr de 8.582 locuitori, reabilitându-se 24,5 km (42%) din reţeaua de alimentare cu apă existentă şi se extinde sistemul actual cu 14,5 km. Totodată se reabilitează 8,1 km (60%) din reţeaua de canalizare existentă, se extind reţelele de colectare ape uzate pe toată suprafaţa aglomerării (18,5 km) şi se realizează staţia de epurare. Pentru aglomerarea Mărăşeşti este prevăzut un număr de 12.339 beneficiari în anul 2014, urmând a se include aici lucrări de reabilitare a 12 km (54%) din reţeaua de alimentare cu apă existentă si extinderea sistemului actual cu 4 km. Deasemenea se va extinde reţeaua de canalizare existentă cu 16 km şi se reabilitează staţia de epurare. Aglomerarea Adjud are prevăzut ca, pentru un număr de 18.149 beneficiari să realizeze reabilitarea a 17,4 km (74%) din reţeaua de alimentare cu apă existentă si extinderea sistemului actual cu 11,6

km. Totodată se reabilitează 8 km (43%) din reţeaua de canalizare existentă şi se extinde cu 16,4 km reţeaua de colectare ape uzate. O altă lucrare este reabilitarea şi extinderea staţiei de epurare. Deasemenea, pentru aglomerarea Homocea s-a prevăzut ca pentru un număr de 6.833 beneficiari să se extindă reţeaua de canalizare cu 16 km şi să se con■ struiască o staţie de epurare. ing. Gheorghe Vasilescu, Director General Martie 2011 | Focşanii |

9


| Social |

Municipiul Focşani

Proiectul „Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009–2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” Proiect cofinanţat de Uniunea Europeană prin Fondul de Coeziune

comunicat de presă Demararea proiectului de reabilitare a sistemului de termoficare

L

a începutul lunii martie, la Ministerul Mediului si Padurilor, a fost semnat contractul de finantare a proiectului “Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice”. Valoarea totală a proiectului este de 149 214 754 lei din care: • 74 607 377 lei – Fondul de Coeziune (50%) • 67 146 639 lei – Bugetul de stat (45%) • 7 460 738 lei – Bugetul local (5%) Toate componentele vor fi implementate în conformitate cu strategia de achiziţie, prin intermediul a 3 contracte de lucrări care includ activităţi pentru implementarea proiectului la sursă şi la reţele, demolări şi demontări, precum şi 3 contracte de servicii pentru asistenţă tehnică vizând managementul proiectului, supervizarea lucrărilor şi audit. Perioada de implementare a proiectului este de 46 de luni, astfel încât acesta va fi finalizat în anul 2014. 1. Obiectivele proiectului Obiectivul general al proiectului este îmbunătăţirea calităţii vieţii în România reflectată în calitatea factorilor de mediu şi starea de sănătate a populaţiei, ca urmare a investiţiilor în infrastructură impuse de politica de coeziune economico-socială a Uniunii Europene pentru atingerea obiectivului „Convergenţă”. Obiectivul specific al proiectului constă în stabilirea investiţiilor necesare măsurilor de restructurare şi reabili-

10 | Focşanii | Martie 2011

17 martie 2011 tare a sistemului de alimentare centralizată cu energie termică din municipiul Focşani, care să asigure conformarea – la cel mai mic cost – cu obligaţiile de mediu stabilite prin Tratatul de Aderare, precum şi cu obiectivele strategiilor şi programelor naţionale relevante pentru mediu (creşterea eficienţei energetice, reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră, creşterea calităţii serviciului public de alimentare cu energie termică la tarife suportabile pentru populaţie). 2. Opţiunea de reabilitare propusă Analiza tehnică şi analiza economico – financiară au evidenţiat faptul că cea mai eficientă opţiune de reabilitare şi modernizare a SACET Focşani este funcţionarea în continuare a sistemului centralizat existent pentru alimentarea cu energie termică a consumatorilor. În cadrul analizei s-a urmărit valorificarea unei părţi cât mai mari din sistemul existent, prevăzându-se însă o serie de lucrări de reabilitare şi modernizare în scopul creşterii eficienţei energetice a sistemului în ansamblul său şi reducerii gradului de poluare a mediului. Lucrările propuse au în vedere atât echipamentele şi instalaţiile din cadrul sursei de energie, care vor participa la acoperirea curbei de sarcină cât şi reţelele de transport şi distribuţie şi punctele termice. a. La sursă (Centrala termică), investiţiile se vor concretiza în înlocuirea echipamentelor şi utilajelor de producere a energiei termice şi electrice cu altele mai moderne şi mai eficiente. Echipamentele noi vor fi montate în

cadrul centralei, pe locul eliberat, obţinut prin demolarea unor echipamente existente, care în prezent sunt scoase din funcţiune. Vor fi reabilitate şi modernizate şi echipamentele şi instalaţiile auxiliare din cadrul centralei, respectiv: • instalaţiile de alimentare cu apă • instalaţiile de tratare a apei • instalaţiile de alimentare cu combustibil • instalaţiile care fac legătura centralei cu Sistemul Energetic Naţional, etc. b. Reabilitarea şi modernizarea punctelor termice Se vor derula lucrări de reabilitare şi modernizare a următoarelor puncte termice: • în zona Sud: PT 14, PT 9, PT 20, PT 42, PT 13 si PT 80 • în zona Centru: PT 3, PT 2, PT 4 şi PT 8 În aceste puncte termice se vor realiza şi sisteme de monitorizare şi dispecerizare a datelor referitoare la starea sistemului în vederea intervenirii în timp util pentru remedierea posibilelor avarii. c. Realizarea lucrărilor de reabilitare şi modernizare a reţelelor de transport şi distribuţie Principalele lucrări constau în inlocuirea conductelor vechi, procurarea şi montarea conductelor preizolate pentru transportul si distribuţia energiei termice astfel: • reţele de transport – 4425 m • reţele de distribuţie – 10487 m■ Adrian Imireanu Manager de proiect


O

ricât de mult s-ar strădui, nu oricine şi orice merită atenţia unui cuvânt de laudă. Dar câteodată nu merită... nici să te abţii degeaba! Aflată deja de câţiva ani buni printre cele mai active şi eficiente din ţară, Filiala de Cruce Roşie Vrancea pare că nu se mai „opreşte” din proiecte. De fiecare dată construieşte, prin fiecare proiect implementat, şi înnoieşte, prin modele de bună practică, unele preluate din străinătate şi adaptate realităţii „de acasă”.

Nu striga nimănui „rătăcitule”, fără să fii gata a-l aduce pe drumul cel drept! Oamenii străzii nu au nimic. În afară de probleme. Iar acestea sunt dintre cele mai diverse, de la despărţirea de partener şi certuri familiale, până la alcoolism, tulburări de sănătate mentală, şomaj şi, deci, lipsa unui venit. Nimic din toate acestea nu-i poate ajuta să se integreze social şi să-şi asigure autonomia personală. Însă în momentul în care ajung la adăpost, primesc o baie, haine noi, iar într-unul din cele 4 dormitoare îi aşteaptă un pat pentru toate nopţile care

dimineaţa şi seara (pe timp de iarnă) şi o masă pe zi, astfel încât pentru ei seamănă cu o nouă şansă, o casă şi o familie pe care nu le mai au de când şi-au luat viaţa în propriile mâini. Tot aici, Paştele, Crăciunul şi Anul Nou au reînviat pentru ei ca prilej de bucurie şi sărbătoare, în locul străzilor rătăcite an de an bucurându-se împreună de mese tradiţionale îmbelşugate, un brad împodobit, cadouri şi, mai ales, un cămin. În fiecare an, zăpada şi gerul aduc la adăpost mai mulţi „chiriaşi” decât cele 20 de locuri disponibile, însă de fiecare dată primesc toţi găzduire pe saltele montate în camere sau chiar pe holuri, iar sezonul rece devine astfel mai iertător pentru ei. Voluntarii Crucii Roşii, care lucrează la adăpost, au toată grija de aceşti oameni, ajutându-i să respecte condiţiile de igienă pentru a nu-i îmbolnăvi şi pe ceilalţi, nepermiţându-le să fumeze sau să consume băuturi alcoolice cât timp se află acolo şi, mai ales, oferindu-le un program care să le pună ordine în viaţă. Iar acesta reuşeşte, cu paşi mici, atâta timp cât cei fără adăpost, fericiţi că au unde înnopta şi că primesc tot ce le trebuie, se străduiesc să se poarte cât mai bine, pentru a nu ajunge din nou la mila străzii. Astfel că, tineri sau bătrâni, ei primesc suport şi consiliere în vederea reintegrării sociale (găsirea unui loc de muncă, a unei locuinţe, contactarea rudelor şi cunoştinţelor, educaţie pentru sănătate, informaţii despre drepturiProbleme, lipsuri şi dificultăţi există vor trece până se pun pe picioare. La le sociale şi alte oportunităţi pe care lemereu, odată cu oamenii care le duc în adăpost au toate utilităţile, un ceai cald ar putea avea şi, atunci când este cazul, spinare. Dar când realizezi că, la o adică, fiecare dintre noi are nevoie de ajutorul fiecăruia dintre noi, decizi să te implici şi, uneori, îi găseşti pe cei care au deja soluţii. Crucea Roşie Vrancea are mai multe. Una dintre ele este Adăpostul de noapte „Sf. Nicolae cel Nou”, o adevărată şansă oferită oamenilor străzii din Focşani de a-şi reface viaţa. Treptat, cu sprijin constant şi înţelegere. Undeva pe strada Albinei, pe locul unei clădiri vechi şi dărăpănate în care cartoanele din geam îi fereau pe câţiva oameni ai străzii, există de aproape 4 ani un imobil nou, curat, cu toate dotările, care îi primeşte în continuare sub acoperişul său. Acest centru social de urgenţă, cu etaj şi mansardă locuibiliă, a fost creat pentru a oferi celor nevoiaşi adăpost, securitate, hrană, protecţie împotriva frigului, precum şi alte servicii sociale, medicale, psihologice şi educaţional-culturale. Totul menit să le îmbunătăţească viaţa definitiv. Martie 2011 | Focşanii |

11

| Umanitar |

Crucea Roşie Vrancea, ajutor pentru fiecare


| Umanitar | chiar obţinerea unor documente şi acte de identitate). Ajutaţi în orice fel posibil, aceşti oameni îşi dau silinţa să reintre în normal, desfăşurând inclusiv muncă în folosul comunităţii (prin intermediul Crucii Roşii) şi primind în schimb un ajutor social (pontaj). În plus, ei nu vor mai simţi vreodată că sunt abandonaţi, întrucât vor deveni rezidenţi permanenţi ai Crucii Roşii, prin integrarea lor în locuinţele protejate pentru persoanele vârstnice. Adăpostul îi oferă fiecăruia dintre aceştia nu doar posibilitatea să se hrănească, să se încălzească, să se spele şi să doarmă într-un loc liniştit şi sigur, ci îi creează ocazia poate nesperată de a-şi reevalua şi reconstrui un sens pentru perioada următoare din viaţa sa. De aceea, toate aceste eforturi sunt, de fapt, un răspuns concret pentru depăşirea situaţiei de criză în care se află persoanele fără adăpost. Acest nou model de asistare reprezintă o reală alternativă la situaţia degradantă de om al străzii, propunându-şi combaterea excluziunii, discriminării şi a marginalizării sociale a acestora, precum şi schimbarea percepţiei asupra persoanelor fără adăpost, inclusiv prin vizite la sediu ale focşănenilor interesaţi de condiţia acestor oameni ca şi ei. Însă tot acolo, dacă intri, de data aceasta, pe uşa din stânga a clădirii, Centrul de criză „Sf. Nicolae” are în grijă persoane adulte cu handicap, cărora le oferă cazare şi asistenţă pe o perioadă determinată (15 – 62 zile). Cele 8 locuri din centru găzduiesc persoane cu handicap aflate în imposibilitatea de a avea un mediu adecvat de protecţie şi susţinere, aici fiind încurajaţi şi îndrumaţi, astfel încât să-şi înţeleagă propriul interes, să depăşească situaţia de criză în care se află şi, treptat, să-şi obţină independenţa în societate. Centrul urmăreşte atât ameliorarea stării fiecăruia dintre cei ajunşi acolo,

12 | Focşanii | Martie 2011

cât şi înlăturarea discriminării şi crearea unui mediu cu şanse egale, solidaritatea socială şi promovarea valorilor serviciului voluntar. Participarea comunităţii focşănene nu poate decât să vină, oricât de puţin, în sprijinul acestor persoane şi al întregii realităţi locale. Printre nenumăratele soluţii-proiecte ale Crucii Roşii Vrancea se numără şi programul „Masa pe roţi”, care înseamnă, de fapt, o bucătărie deservită de voluntari, unde se pregăteşte hrană

caldă pentru persoanele în dificultate din comunitate, precum şi distribuirea mesei de prânz la domiciliul persoanelor vârstnice greu deplasabile. Deşi, iniţial, proiectul urmărea să vină în ajutorul acestor persoane vârstnice care nu se pot descurca singure, momentan „roţile” mesei rămân în sediul de pe strada M. Eminescu, acolo unde, în bucătărie, voluntarii şi membrii Clubului Vârstei a Treia (iniţiat tot de filiala Vrancea a Cru-

cii Roşii) prepară zi de zi o masă caldă pe care o servesc persoanelor adulte fără adăpost sau cu handicap. În timpul săptămânii, la ora 5 după-amiaza, sala de mese de lângă bucătărie se umple şi apoi se eliberează la loc, pe măsură ce fiecare dintre cei veniţi îşi ia masa în tihnă şi primeşte la plecare de fiecare dată o conservă sau orice alt produs care îi va alina foamea încă o dată până a doua zi, la aceeaşi oră. „Masa pe roţi” este, totodată, o provocare continuă, întrucât fondurile pentru materia primă utilizată la prepararea hranei calde sunt dificil de obţinut. De aceea, de cele mai multe ori, filiala reuşeşte să acopere din mers necesarul de produse, prin colecta de alimente, donaţii şi sponsorizări. Cu toate acestea, zilnic, la sediu, câţiva oameni îşi aşteaptă liniştiţi masa promisă. Astfel, pentru ca efortul să nu fie în zadar, Crucea Roşie a iniţiat proiectul „Banca de Alimente”, având ca parteneri de mare încredere Carrefour şi BCR, acesta din urmă derulând şi campania „Pătura BCR”, prin care zeci de familii nevoiaşe au primit pături care să le încălzească... şi inima îngrijorată. Crucea Roşie Vrancea continuă să „proiecteze” ajutor şi încurajare pentru toţi cei care au nevoie. Ca pentru orice lucru bine făcut, însă, răbdarea şi tena-

citatea au propriul ritm: „pas cu pas”. Fiecare iniţiativă şi fiecare nou model de bună practică sunt încercări a căror reuşită se traduce în mai binele fiecăruia ajutat şi al întregii comunităţi. Altfel nici ■ nu se poate! Corina-Mihaela Cazaciuc voluntar Filiala de Cruce Roşie Vrancea


| Eveniment |

Omagiu „cuplurilor de aur” Extras din Hotărârea Consiliului Local Focşani Nr. 166 din 28 iulie 2009 R O M Â N I A JUDEŢUL VRANCEA C ONSILIUL LO CAL AL MUNICIPIULUI FO CŞANI

HOTĂRÂRE

privind acordarea Diplomei de fidelitate şi a unui premiu în valoare de 500 lei, din bugetul local al Municipiului Focşani, cuplurilor focşănene care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă Consiliul Local al Municipiului Focşani, judeţul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară (…) H O TĂ R Ă Ş T E : Art.1. (1) Se aprobă acordarea Diplomei de fidelitate şi a unui premiu în valoare de 500 lei, din bugetul local al Municipiului Focşani, cuplurilor focşănene care împlinesc 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. (...) În luna Martie 2011, în baza Hotărârii Consiliul Local al Municipiului Focşani de mai sus, au fost omagiate un număr de 17 familii: • Ardeleanu Vasile • Arghirescu Gheorghe • Bartolomei Aurelian • Bobocea Neculai • Blănaru Grigore • Curcă Anastasie

• Chelaru Toderel • Coman Costică • Căpăţînă Gheorghe • Chirilă Vasile • Cristea Constantin Ticu • Dornianu Ioan

• Modreanu Virgil • Mocanu Ionel • Rotescu Mihai Simion Alexandru • Gavrilă Constantin

Martie 2011 | Focşanii |

13


| Cultură |

P

BIBLIONET – LUMEA ÎN BIBLIOTECA MEA

rogramul „Biblionet – lumea în biblioteca mea” este finanţat de Fundaţia Bill&Melinda Gates şi are ca scop dezvoltarea unui sistem modern de biblioteci publice în România. Biblionet este un parteneriat între IREX, Ministerul Culturii, Cultelor şi Patrimoniului Naţional, Fundaţia EOS (Educating for an Open Society), Asociaţia Naţională a Bibliotecarilor şi Bibliotecilor Publice din România (ANBPR) şi bibliotecile publice româneşti, având ca finalitate dezvoltarea, până în 2013, a unei reţele moderne de biblioteci în care accesul la Internet să fie liber pentru oricare cetăţean. Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea a intrat în acest program în anul 2010, primind astfel 11 laptopuri dotate cu softuri şi programe educative, precum şi alte echipamente IT, cu ajutorul cărora s-a înfiinţat Centrul de Formare Biblionet. Acesta are un rol bine stabilit, în primul rând prin formarea bibliotecarilor vrânceni în utilizarea computerelor, diverse alte cursuri de formare şi utilizarea lor în proiectele ce se derulează în cadrul bibliotecii noastre. Modernizarea serviciilor oferite de  această instituţie publică, prin echipamentele cu care a fost dotată (calculatoare, webcamuri, căşti etc.) şi instruirea bibliotecarilor în administrarea acestora permit acum inclusiv organizarea  de videoconferinţe prin care putem fi alături de colegi din ţară şi nu numai la activităţile importante din viaţa profesională. Totodată, sporirea prestigiului Bibliotecii publice reprezintă un rezultat extraordinar al participării la dezvoltarea şi modernizarea serviciilor de bibliotecă oferite de proiectul Biblionet. Costul acestor echipamente se ridica la aproximativ 60.000 de lei, constituind în întregime donaţie din partea Fundaţiei Bill&Melinda Gates. În 2010, s-a reuşit ca 17 biblioteci publice din judeţul nostru să aplice în cadrul

proiectului Biblionet, iar în luna decembrie fiecare bibliotecă a primit calculatoare şi echipamente IT atât de utile şi necesare comunităţii. Întreaga donaţie a echipamentelor IT până la momentul acesta se ridică la aproximativ 300.000 de lei. Pe 7 martie 2011, Biblioteca Publică Popeşti a inaugurat CIP (Centrul de Calculatoare cu Internet pentru Public), în prezenţa Directorului General Biblionet, domnul Paul-Andre Baran, a colegilor de la IREX, Directorului Bibliotecii Judeţene Vrancea, personalităţilor  şi

ce, reprezentanţi ai Consiliului Judeţean Vrancea şi locuitori ai oraşului. Invitaţii au putut viziona un film documentar despre oraşul Odobeşti. La o săptămână după acestea, a fost inaugurat un nou centru Biblionet. Acesta funcţionează la Biblioteca din comuna Jariştea şi este deschis de luni până vineri, principalii beneficiari fiind cei aproape 500 de elevi din comună, precum şi ceilalţi locuitori. Aceste inaugurări vor continua şi în celelalte biblioteci care au primit calculatoare în cadrul

reprezentanţilor autorităţilor locale, elevilor însoţiţi de cadrele didactice, alte categorii de public din comunitatea servită de bibliotecă şi, bineînţeles, reprezentanţi ai Bibliotecii Judeţene Vrancea, mass media locale şi bibliotecari. La acest moment inaugural, Filiala Ostroveni a Bibliotecii Judeţene Vâlcea a fost şi ea prezentă online, printr-un duplex moderat de coordonatorul Biblionet Vrancea, bibliotecar Liliana Mocanu. În aceeaşi zi, a avut loc şi inaugurarea CIP a Bibliotecii Orăşeneşti Odobeşti, în prezenţa autorităţilor locale şi a invitaţilor de la IREX, elevi şi cadre didacti-

proiectului Biblionet, iar în câteva luni şi alte biblioteci publice din judeţ vor aplica în cea de-a doua etapă. Munca noastră este aceea în care timpul  înseamnă CUNOAŞTERE prin informare permanentă, iar esenţial rămâne faptul că bibliotecarii noştri au depăşit  momentele dificile odată cu schimbarea mentalităţii, devenind acei bibliotecari moderni, capabili să administreze corect aceste centre de informare prin Internet (CIP) şi să ofere utilizatorilor, din ce în ce mai mulţi, îndrumare de specialitate în găsirea individuală şi cât mai rapidă a informaţiei, dar şi utilizarea ei în mod eficient. Ceea ce mai ieri părea doar un vis, astăzi e realitate şi asta numai datorită programului Biblionet - lumea în biblioteca mea şi partenerilor implicaţi în acest demers: Fundaţia Bill&Melinda Gates, IREX, EOS, ANBPR, Ministerul Culturii şi Patrimoniului Naţional, bibliotecile publice, reprezentate nu doar de bibliotecarul titular,  ci de o întreagă echipă (bibliotecarul metodist, coordonatorul zonal, conducerea Bibliotecii Judeţene, trainerii   şi ■ autorităţile publice locale). bibliotecar Liliana Mocanu, Coordonator Biblionet Vrancea Biblioteca Judeţeană „Duiliu Zamfirescu” Vrancea

14 | Focşanii | Martie 2011


lecu Russo s-a născut la 17 martie 1819, la Chişinău, în familia unui boier de viţă veche, dar cu o situaţie socială relativ modestă. Viitorul scriitor şi-a petrecut copilăria la ţară, în mijlocul ţăranilor. Cu mulţi ani mai târziu, el îşi va aduce aminte de un frumos sat basarabean, „răşchirat între grădini şi copaci pe o vale a codrilor Bicului”, unde „moşnegii spuneau de turci şi tătari… de Ileana Cosânzeana, de fraţii din lună, de lupte şi năvăliri”, ca şi de vitejia „celor Novaci, de răul cărora urdiile tătăreşti nu se puteau înturna în Bugeag cu prada din Ţara Leşească”. Aici, din vârstă fragedă, în sufletul lui au prins rădăcini lăstarii dragostei pentru popor, poezia populară orală şi limba strămoşească, dragoste pe care o va purta vie toată viaţa. Pe la 1829, o cumplită epidemie de holeră i-a secerat familia: „din patruzeci de persoane ce locuiau într-o casă” au scăpat cu viaţă numai el şi tatăl său. Rămas orfan de mamă, Alecu Russo a fost trimis de părintele său la studii în Elveţia. Apoi, şi-a continuat studiile la Institutul lui Francois Naville din satul Vernie de lângă Geneva. Pe băncile institutului, el a scris primele sale încercări literare. Scriitor fără ambiţii şi notorietate, Alecu Russo n-a scris mult. Adevărata vocaţie scriitoricească şi-a găsit-o în proza memoralistică. În „Amintiri”, evoca anii copilăriei cu o nostalgie ce ascunde sensibilităţi romantice. Dar naraţiunea, bogată în elemente descriptive, este adesea întreruptă de reflecţii filozofice, psihologice sau sociologice, care dezvăluie un scriitor cult, ce prefigurează în literatura română arta eseistului. Majoritatea celorlalte lucrări au fost scrise în limba franceză şi au apărut postum, în traducerea lui Vasile Alecsandri şi Alexandru Odobescu. „Iaşii şi locuitorii lui în 1840” este un tablou de epocă al societăţii moldoveneşti, „Piatra Teiului” şi „Stânca Corbului” - însemnări de călătorie - sunt pretexte pentru a povesti două legende populare. Aceste lucrări, atât prin tematica şi spiritul lor, cât şi prin ideile exprimate direct, se încadrează pe deplin programului „Daciei literare”. Din perioada 1834-1844 ne-au rămas doar două lucări ale sale: „Palatul lui Duca Vodă” şi „Decebal şi Ştefan cel Mare”. Prima, care este o scrisoare adresată lui Vasile Alecsandri, vădeşte gustul

artistic al lui Alecu Russo şi cunoştinţele sale adânci în domeniul arhitecturii, pe care le aplică la descrierea palatului ruinat al domnitorului. A doua lucrare este o paralelă literară între două dintre cele mai remarcabile figuri ale istoriei noastre, în care autorul apreciază meritul acestor personalităţi legendare. Poemul în proză „Cântarea României” a fost publicat pentru prima dată în 1850, în „România viitoare”, revista revoluţionarilor români exilaţi la Paris. Scris în limba franceză şi apărut mai întâi ne-

semnat, dar cu o precuvântare a lui Nicolae Bălcescu, poemul îi este atribuit, după obiceiul mistificărilor romantice, unui călugar din Munţii Carpaţi. După cinci ani, „Cântarea României” este publicată şi în revista lui Vasile Alecsandri, „România literară”, de această dată Alecu Russo semnându-1 cu iniţialele numelui său. Însă fără a revendica vreodată explicit această operă, prozatorul a furnizat unul dintre cele mai cunoscute litigii de paternitate literară din istoria literaturii române. Totodată, Alecu Russo şi-a plăsmuit opera în limba franceză nu pentru că s-ar fi intimidat de unduioasa lunecare a cuvinelor româneşti, ci pentru că se temea să scrie în graiul său prea sfânt, considerându-l, poate, un tabu străvechi. Scriitorul ducea în sine marea nostalgie pentru vremurile trecute, pierdute în ninsori dacice…

Poemul a avut un mare ecou în epocă în primul rând datorită mesajului său patriotic. În „Critica criticii”, însuşinduşi ideea că „literatura este expresia vieţii unei naţii”, Alecu Russo susţine necesitatea unei literaturi inspirate din realităţile naţionale, opunându-se, ca şi Mihail Kogălniceanu, imitaţiei şi traducerilor proaste. De fapt, ceea ce preconizează Alecu Russo este inspiraţia din realităţile concrete ale ţării, din viaţa poporului, din istoria, datiniile, credinţele şi creaţia lui artistică. Acestui scop urmau să-i servească şi propriile lucrări. Cuvântul patrie s-a născut mult prea târziu, după distrugerea Turnului Babel, când oamenii s-au prins cu sufletul şi cu trupul de un anumit crâmpei de pământ. Fiecare şi-a asemănat Patria cu ce a visat: cineva cu frunza, cineva cu ninsorile, altcineva cu Luceafărul. Patria noastră a fost cântată de Alecu Russo într-unul dintre cele mai reuşite poeme româneşti în proză. Contemporanii scriitorului îşi pierduseră curajul, dragostea pură pentru limbă şi meleag, îşi pierduseră acea fantezie dionisiacă, ce îi ajuta pe strămoşii noştri să facă fapte glorioase. „Cântarea României” este o încercare de reamintire, de reclădire, piatră cu piatră, a slavei de demult. Scris sub formă de versete, poemul exprimă starea de spirit agitată a momentului prerevoluţionar, fiind menit, prin patosul patriotic şi prin optimismul de care este străbătut, să reaprindă încrederea în victoria revoluţiei din Ţările Române. Avea, prin urmare, valoarea unui manifest adresat revoluţionarilor din exil şi poporului român. Poemul înfăţişează, întro suită de tablouri, frumuseţea şi bogăţiile ţării, în contrast cu sărăcia şi suferinţa locuitorilor ei, apăsaţi de o boierime lacomă şi spoliatoare: „Verzi sunt dealurile tale, frumoase pădurile şi dumbrăvile spânzurate de coastele dealurilor, limpede şi senin ceriul tău; munţii se înalţă trufaşi în văzduh; râurile, ca brâie pestriţe, ocolesc câmpurile, nopţile tale încântă auzul, ziua farmecă văzutul. Pentru ce zâmbetul tău e aşa de amar, mândra mea ţară?” O altă succesiune de tablouri prezintă istoria ţării, cu momentele sale de restrişte, dar şi de eroism înălţător. Tonul este evocator, uşor retoric, scriitorul văzând ca unică soluţie salvatoare lupta revoluţionară şi lansând chemarea: „Deşteaptă-te, pământ român! Biruie-ţi Martie 2011 | Focşanii |

15

| Cultură |

A

Alecu Russo, scriitor şi patriot


| Cultură |

durerea, e vremea să ieşi din amorţire! Ziua dreptăţii se apropie, toate popoarele s-au mişcat, căci furtuna mântuirei a început!” Poemul este străbătut de o imensă dragoste faţă de ţară şi o puternică mânie faţă de asupritorii săi. Scrierea lui Alecu Russo dă dovadă de un rafinament cu adevărat poetic, de inteligenţa unui Voltaire român şi de un sentimentalism solomonic. Nu în zadar înţeleptul îşi zideşte opera, despărţindo în versete. Ele cad ca nişte avalanşe de soare şi lună. La rândul lor, formulele biblice nu sunt numai nişte procedee stilis-

tice, menite să pună un veşmânt „cuvios” ideilor din lucrare, ci şi o abundenţă de neguri retorice, anunţând sau proorocind aidoma lui Moise pierderea naţiei... Fiind, de asemenea, unul dintre iniţiatorii criticii literare de la noi, Alecu Russo îşi defineşte poziţia faţă de această îndeletnicire, arătând că, pentru a deosebi operele valoroase de cele false, un critic trebuie să aibă cultură, experienţă personală de viaţă şi obiectivitate. În studiul „Poezia poporală”, întemeiat pe o bucată culegere proprie de balade şi doine, relevă valoarea estetică şi documen-

tară a folclorului. Alecu Russo avusese marele noroc să descopere o adevarată „minune poetică”: Mioriţa. Din păcate, scrierile teatrale ale lui Alecu Russo nu s-au păstrat, dar titlurile şi conţinutul lor sunt cunoscute din cronicile dramatice şi scrierile memoralistice. Poet, prozator, eseist, memorialist, critic literar şi... mare patriot, Alecu Russo are extraordinarul merit de a fi sintetizat în scrieri de atitudine ideile generaţiei sale şi de a fi ilustrat cu talent efortul scriitorilor paşoptişti pentru dezvoltarea unei literaturi române originale.

Cântarea României de Alecu Russo (Poezie – fragmente) Doina şi iar doina!.. cântecul meu e versul de moarte al poporului la şezătoarea priveghiului... pământul îi e de lipsă... şi aerul îl îneacă... Văzut-am flăcăii scuturându-şi pletele... şi fruntea lor a se încreţi fără de vreme... florile de pe capul copilelor a se veştezi... şi poporul căutând

16 | Focşanii | Martie 2011

în beţie uitarea necazurilor... Trist e cântecul în sărbătorile satului: „Birul îi greu, podvoada e grea!...” Bătrânii îşi ascund ochii plini de lacrimi, bărbaţii stau obidiţi... cântecele se sfârşesc în blestemuri... şi copiii căinează naşterea lor. Poporul e stâlpul ţării... fiecare părticică de pământ

e vopsită cu sângele lui... şi într-o zi ni s-a zis: „Munceşte, române, de dimineaţă până în seară... şi rodul muncii nu va fi al tău!... tatăl tău ţi-a lăsat moştenire o ţarină şi arme... şi nu te vei bucura de dânsele... şi tu vei trăi vecinic robind... trupul şi sufletul tău vor fi străini pe pământul înrodit de tine... vei plăti aerul ce răsufli... vei plăti soarele ce te încălzeşte, şi locul unde zac oasele mamei tale, vei plăti dreptul să creşti vaca ce hrăneşte pe copiii tăi, şi boul ce-ţi ajută la muncă... trupul tău se va gârbovi sub bătaie, şi partea ta în lume va fi ocara!” Veneticii zisu-ne-au în limba lor: „Al nostru e pământul şi acei ce locuiesc pe dânsul... ale noastre câmpurile... ale noastre dealurile... ale noastre cotunele, satele şi târgurile, colibele şi curţile, toată mişcarea şi toată suflarea... Tu ai fost puternic şi viteaz în luptă... dar puterile tale s-au tocit de sărăcie şi de stricăciune... şi noi am cules rodul vitejiei tale... Vor veni feciori cu mângâieri mincinoase de ţi-or povesti că eşti şi tu un popor... Noi suntem păstorii... Tu eşti turma chinurilor...” Toţi îşi bat joc de viaţa, munca şi sărăcia ta, şi slugile slugilor calcă peste trupul tău... cei ce zic că sunt aleşii tăi cresc în măriri şi avuţii, şi ţie-ţi este frig, şi copiilor tăi le este foame!... Ei fac legi, dar nu pentru dânşii, ci pentru împovărarea ta!... Doina şi iar doina!... Suntem pribegi în coliba părintească... şi străini în pământul răscumpărat cu sângele nostru!... Dar în câmpie creşte, şi pe deal iarăşi creşte o floare pentru popoarele chinuite... Nădejdea! (...) Eşti searbădă şi slăbănogită... ai suferit toate... o, ţară de chinuri!... Ridică-ţi capul strivit şi caută de vezi... semne s-au arătat pe cer... furtuna mântuirii a început!.. (...) Cinge-ţi coapsa, ţară română... şi-ţi întăreşte inima... miazănoapte şi miazăzi, apusul şi răsăritul, lumina şi întunericul, cugetul dezbrăcător şi dreptatea s-au luat la luptă... Urlă vijelia de pe urmă... Duhul Domnului trece pe pământ!...


oliţia Locală a Municipiului Focşani îşi desfăşoară activitatea începând cu data de 1 martie 2011, funcţionând ca instituţie publică de interes local, cu personalitate juridică, aflată în subordinea Consiliului Local al Municipiului Focşani şi sub directa coordonare a Primarului municipiului. Instituţia a fost înfiinţată în conformitate cu prevederile legale ce presupun reorganizarea Poliţiei Comunitare ca structură a Poliţiei Locale. Personalul său a fost preluat, de altfel, din cadrul Poliţiei Comunitare, precum şi din structura aparatului de specialitate al Primarului. Astfel, noua instituţie are în componenţa sa funcţionari publici care ocupă funcţii publice specifice de poliţist local, funcţionari publici care ocupă funcţii publice generale şi personal contractual care are atribuţii pe linie de pază. Poliţia Locală s-a înfiinţat în scopul exercitării atribuţiilor privind apărarea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale persoanei, prevenirea şi descoperirea infracţiunilor, în derularea activităţii sale având la bază câteva principii: legalitate, încredere, revizibilitate, proximitate şi proporţionalitate, deschidere şi transparenţă, responsabilitate, imparţialitate şi nedescriminare. Poliţia Locală are ca atribuţii menţinerea ordinii şi a linişti publice în zonele şi locurile stabilite prin planul de ordine şi siguranţă publică, în imediata apropiere a unităţilor de învăţământ publice, unităţi sanitare şi parcări auto, în zone comerciale de agrement, pieţe, parcuri, cimitire şi în alte asemenea locuri publice. Totodată, Poliţia Locală are atribuţii şi în domeniul circulaţiei pe drumurile publice: asigură fluenţa circulaţiei, verifică integritatea mijloacelor de sem-

nalizare rutieră, constată contravenţii şi aplică sancţiuni pentru încălcarea normelor legale privind oprirea, staţionarea, parcarea autovehiculelor şi accesul interzis (având dreptul de a dispune măsuri de ridicare a vehiculelor staţionate neregulamentar) şi aplică prevederile legale vehiculelor fără stăpân sau abandonate pe domeniul public sau privat al statului ori al municipiului. În privinţa disciplinei în construcţii şi afişajului stradal, Poliţia efectuează controale pentru identificarea lucrărilor de construcţii executate fără autorizaţie de construire (sau

desfiinţare), inclusiv a construcţiilor cu caracter provizoriu, şi efectuează controale pentru identificarea persoanelor care nu respectă autorizaţia de executare a lucrărilor de reparaţii ale părţii carosabile şi pietonale. De asemenea, participă la acţiunile de demolare a construcţiilor efectuate fără autorizaţie pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, ori pe spaţii aflate în administrarea autorităţilor administraţiei publice locale sau a altor instituţii publice de interes local, prin asigurarea protecţiei perimetrului şi a libertăţii de acţiune a personalului care participă la aceste operaţiuni specifice. Poliţia Locală are numeroase atribuţii şi în domenii precum protecţia mediului (controlează respectarea prevederilor legale privind condiţiile de ridicare, transport şi depozitare a deşeurilor menajere şi industriale; sesizează autorităţilor şi instituţiilor publice competente

cazurile de nerespectare a normelor legale privind nivelul de poluare, inclusiv fonică), inspecţie comercială (acţioneză pentru respectarea normelor legale privind desfăşurarea comerţului stradal şi a activităţilor comerciale, respectiv a condiţiilor şi a locurilor stabilite de autorităţile administraţiei publice locale), evidenţa persoanelor (înmânează cărţile de alegător persoanelor la împlinirea vârstei de 18 ani, cooperează cu serviciile publice comunitare de evidenţă a persoanelor şi cu alte autorităţi competente în vederea verificării unor date cu caracter personal). În exercitarea atribuţiilor ce îi revin, Poliţia Locală a Municipiului Focşani cooperează cu unităţile şi cu structurile teritoriale ale Poliţiei Române, ale Jandarmeriei Române, ale Poliţiei de Frontieră, precum şi cu Inspectoratul pentru Situaţii de Ur g e nţ ă şi celelalte autorităţi ale administraţiei publice centrale şi locale. De asemenea, în conformitate cu prevederile legale, se va acorda o atenţie deosebită instruirii personalului, aceştia fiind obligaţi ca, în termen de 5 ani, să urmeze un program de formare organizată într-o instituţie de învăţământ din cadrul M.A.I., cu o durată de minim 3 luni, finalizată cu examen de absolvire. Totodată, personalul Poliţiei Locale va fi dotat cu uniformă, însemne distinctive, arme letale, neletale şi mijloace individuale de apărare şi intervenţie, în momentul de faţă fiind în plină desfăşurare procedurile de achiziţii publice în acest sens. În final, de menţionat sunt şi eforturile susţinute, atât ale Primarului Municipiului Focşani, cât şi ale Consiliului Local, pentru găsirea unui spaţiu corespunzător pentru sediul Poliţiei Locale.■ Ion Gheorghe, Director executiv Martie 2011 | Focşanii |

17

| În slujba cetăţeanului |

P

Poliţia Locală a Municipiului Focşani


| Administrativ |

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în şedinţa ordinară din 22 februarie 2011 • •

• •

• •

A fost aprobată rectificarea Bugetului Local al Municipiului Focşani pe anul 2011; S-a aprobat repartizarea, din Fondul de rezervă bugetară al Consiliului • Local, a sumei de 2.500 mii lei, care să asigure plata utilităţilor pentru perioada de iarnă; A fost aprobată garantarea cu maxim 10.088.973 lei a unei finanţări rambursabile interne/externe de 41.280.000 lei, ce va fi contractată de SC CUP SA Focşani, în vederea cofinanţării proiectului de investiţii de interes local ,,Reabilitarea şi moder-

şi a preţurilor de pornire la licitaţie pentru închirierea unor bunuri, de către SC Administraţia Pieţelor Focşani SA; A fost aprobată imputernicirea domnului Decebal Gabriel Bacinschi, • Primar al Municipiului Focşani, să semneze în numele şi pentru Municipiul Focşani contractul de fi- • nanţare al proiectului ,,Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Focşani pentru perioada 2009-2028 în scopul conformării la legislaţia de mediu şi creşterii eficienţei energetice” din

6, alin. (1) din Normele tehnice de completare a registrului agricol)a persoanelor fizice care au obligaţia depunerii declaraţiei pe propria răspundere în acest scop; A fost stabilită redevenţa pentru cabinetele medicale concesiune conform HGR nr. 884/2004; S-a aprobat vânzarea fără licitaţie publică a unor terenuri ce aparţin domeniului privat al municipiului Focşani, către Laborator Clinic chimist principal Gaşpar Garofa (str. Mare a Unirii nr. 10), doamna Istrate Loreta (str. Dr Telemac nr. 6),

nizarea sistemului de alimentare cu apă şi canalizare - judeţul Vrancea”, în cadrul Programului operaţional sectorial de Mediu 2007-2013 (POS Mediu); S-a aprobat alocarea sumei de 5.000 lei pentru organizarea sărbătorilor de primăvară - 1 şi 8 Martie 2011; A fost aprobată alocarea, din bugetul local al municipiului Focşani pe anul 2011, a sumei de 950 lei pentru organizarea de către Consiliul Local al Tinerilor Focşani a proiectelor ,,Dragobetele sărută fetele” şi ,,Primăvara, soarele se joacă-n mana ta”; S-a aprobat acordarea unui sprijin financiar Parohiei ,,Sf. Cuv. Parascheva” Noua Catedrală Focşani; Au fost stabilite limitele minime ale veniturilor ce s-ar putea obţine de familiile care au în proprietate terenuri, clădiri, spaţii locative sau alte bunuri mobile necesare determinării venitului net lunar al beneficiarilor de ajutor social, de alocaţie familială complementară şi alocaţie de susţinere pentru anul 2011; S-a aprobat completarea art. 1 din HCL nr. 346/2010 pentru aprobarea taxelor practicate în anul 2011

Fondul de Coeziune, în cadrul Programului Operaţional Sectorial de Mediu 2007-2013, Axa Prioritară 3 şi orice alte documente in legătură cu acesta; S-a aprobat costul mediu lunar de • întreţinere datorat de asistaţii din Căminul pentru Persoane Varstnice Focşani pentru anul 2011; Au fost aprobate Regulamentele de organizare şi funcţionare pentru Ateneul Popular ,,Mr. Gh. Pastia Focşani şi Poliţia Locală a Municipiului Focşani, precum şi Regulamentul de organizare şi des- • făşurare a evaluării managementului instituţiilor publice de cultură din subordinea Consiliului Local al Municipiului Focşani; S-a aprobat lista de priorităţi pe anul 2011 pentru repartizarea locuinţelor pentru tineri destinate închirierii, în conformitate cu HGR nr. 962/2001, cu modificările şi completările ulterioare; • A fost aprobată înscrierea datelor în registrul agricol prin modalitatea invitării la sediul Primăriei Municipiului Focşani (după parcurgerea celorlalte metode prevăzute la art.

domnul Boşteog Ştefan (str. Dornişoarei nr. 3), domnii Dediu Constantin şi Iliana (B-dul Unirii nr. 24) şi domnul Mateuţă Ionel (Al. Echităţii nr. 5 şi B-dul Bucureşti nr. 7); A fost aprobată modificarea art. 2 din HCL nr. 214/2009 pentru aprobarea împărţirii municipiului Focşani în 6 zone de lucru, arondarea consilierilor locali pe aceste zone şi constituirea grupurilor de dialog, având ca obiect creşterea gradului de transparenţă şi implicarea civică în actul de administrare; S-a aprobat modificarea art. 1 din HCL nr. 103/260/2008 pentru numirea d-nului consilier Eugen Popa ca reprezentant Consiliului Local al Municipiului Focşani în comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii în unităţile de învăţământ preuniversitar din municipiul Focşani, modificată prin HCL nr. 50/2009 şi 249/2010; A fost aprobată desemnarea d-nului Constantin Dumitru ca reprezentant al Consiliului Local al Municipiului Focşani în Comitetul de coordonare al centrelor de permanenţă la nivelul Judeţului Vrancea.

18 | Focşanii | Martie 2011


| Informaţii utile |

CENTRUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL Luni 8.30 - 16.30 Marţi 8.30 - 16.30 Miercuri 8.30 - 18.30 Joi 8.30 - 16.30 Vineri 8.30 - 16.30 Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folosească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt: Diana Grosu - Informare Publică şi Fond Locativ Claudia Poroşnicu - Autorizare agenţi economici Elena Vişan - Registratură Lucia Caloian - Urbanism şi Investiţii Ligia Bulboacă - Juridic Violeta Asanache - Taxe şi Impozite Cristina Turcu - Cadastru şi Agricultură

Numerele de telefon (interioare) din Primăria Municipiului Focşani 1

Cabinet Primar - Decebal Bacinschi

209

21

Direcţia Economică - Director

206

2

Cabinet Viceprimar - Bogdan Matişan

107

22

Direcţia Economică, Serviciul Buget - Şef serviciu

205

3

Cabinet Viceprimar - Vasile Dobre

109

23

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam.1)

301

24

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) - Şef serviciu

302

25

Serviciul Administraţie Publică Locală - Şef serviciu

102

26

Serviciul Administrativ - Şef serviciu

115

27

Serviciul Autorizare Aqenti Economici - Şef serviciu

111

28

Serviciul Comunicare

201

29

Serviciul Comunicare

104

30

Serviciul Comunicare - Şef serviciu

202

31

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) - Şef serviciu

305

33

Serviciul Impozite şi taxe - Şef serviciu

333

34

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

35

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

37

Serviciul Investiţii - Şef serviciu

204

Cabinet Secretar

210

5

Centrul de Comunicare - Autorizare agenţi economici

415

6

Centrul de Comunicare - Cadastru şi agricultură

411

7

Centrul de Comunicare - Impozite şi taxe

412

8

Centrul de Comunicare - Informaţii generale

417

9

Centrul de Comunicare - Juridic

418

10

Centrul de Comunicare - Registratură

416

11

Centrul de Comunicare - Urbanism

419

12

Compartiment Audit

303

13

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

14

Compartiment Programe

215

15

Compartiment Rromi

404

16

Consiliul Local - Aparat Tehnic

217

17

103

18

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate - Director

105

38

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat Şef serviciu

112

19

Direcţia Administraţie Publică Locală - Director

106

39

Serviciul Urbanism (Cam. 07) - Şef serviciu

307

20

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

40

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

0237.236.000

4

TELEFOANE UTILE Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 - Informare Publică, Fond Locativ 415 - Autorizare agenţi economici 416 - Registratură 419 - Urbanism, Investiţii 418 - Juridic 412 - Taxe şi impozite 411 - Cadastru şi agricultură www.focsani.info primarie@focsani.info Martie 2011 | Focşanii |

19


Focsanii87  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you