Page 1


3

Festivalul de muzică uşoară românească „Florentin Delmar”

4

Târgul judeţean al firmelor de exerciţiu - Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi”

5

Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare în municipiul Focşani

6

Seria a VI-a, Anul 7 (VII) Nr. 72, Decembrie 2009

Programul de reabilitare termică 2009

8

30 de ani de gimnastică vrânceană

9

Cupluri focşănene care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă

10

Copiii pictează pentru copii

11

CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 E-mail: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info

Gala sportului vrâncean

12

Final de an la Teatrul Municipal „Mr. Ghe. Pastia” Focşani

13

„Cămin pentru persoane vârstnice - Focşani”

14

Bilanţul proiectelor cu finanţare din fonduri structurale depuse de Primăria municipiului Focşani în cursul anului 2009

15

1 Decembrie - ziua naţională a României

16

20 de ani de la căderea zidului Berlinului

17

Hotărâri adoptate de Consiliul Local al municipiului Focşani în lunile septembrie - noiembrie 2009

18

Cuprins

FOCŞANII, NR. 72

Deschiderea „Orăşelului Copiilor”

COLEGIUL DE CONDUCERE Decebal Gabriel Bacinschi - Preşedintele colegiului Rodica Boboc Doina Fodoreanu Eduard Corhană Nataşa Maria Nemeş Dan Mihai Cazaciuc REDACŢIA Dan Mihai Cazaciuc Mirela Andrei Marian Mihu Adrian Imireanu Răzvan Necula

- Coordonator

GRAFICĂ ŞI MACHETARE Valentin Rădulescu Corectură Ana-Maria Ciocoiu

Publicaţie realizată de S.C. EURO PRINT COMPANY S.R.L. Str. Crizantemelor, Nr. 17, Buzău Tel./Fax: 0338.101.253 e-mail: europrint2006@yahoo.com

PROGRAM DE AUDIENŢE

Problemele ce sunt de competenţa administraţiei publice locale şi nu au fost soluţionate de serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştinţa Primarului municipiului Focşani sau a Secretarului municipiului Focşani. • Primarul municipiului Focşani, Decebal Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în prima zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00. • Secretarul municipiului Focşani, Eduard Marian Corhană, acordă audienţe în a patra zi de Marţi din fiecare lună, începând cu ora 10.00.

2 | Focşanii | Decembrie 2009

Pentru a putea participa la audienţe, persoanele interesate trebuie să se prezinte cu buletinul / cartea de identitate la Centrul de Comunicare al Primăriei – Compartimentul Informare Publică, unde completează o cerere-tip. În momentul depunerii cererii, solicitantul primeşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită. Cererile sunt înaintate serviciului de specialitate, care trebuie să formuleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze în mod clar

problemele pentru care doreşte să fie primit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind acceptate doar cererile a căror rezolvare este de competenţa Primăriei municipiului Focşani. Cererile de înscriere în audienţă se primesc astfel: • pentru audienţe Primar – până în ziua de Joi din săptămâna premergătoare zilei de audienţă; • pentru audienţe Secretar – până în ziua de Vineri din săptămâna premergătoare zilei de audienţă.


EVENIMENT

DESCHID EREA „OR ĂŞELULU I COPIILO R”

În data de 18 dece COPIILOR, festiv mbrie 2009 a fost inaugurat ORĂ itate la care au pa ŞELUL rtic Folcloric „Ţara Vr ancei”, ai Corului ipat artiştii Ansamblului „Pas lui Municipal “M r. Gh. Pastia”, prec torala” şi actorii Teatruum şi colindători munele de munte ale di prezentând cântec judeţului - Nistoreşti, Năruja şi Câ n coe tradiţionale şi ob m iceiuri de iarnă la puri, romani.

Decembrie 2009 | Focşanii |

3


CONCURS

Festivalul de Muzică Uşoară Românească „FLORENTIN DELMAR” ediţia a XXXIV-a, 18-20 noiembrie 2009

Deşi anunţat pentru luna noiembrie, pregătirile acestei manifestări încep odată cu sosirea toamnei, prin mediatizarea regulamentului de organizare şi desfăşurare a concursului în întreaga ţară. Florian Milea, cunoscut publicului sub pseudonimul Florentin DELMAR, reprezentativ pentru muzica uşoară a anilor ’50 -’80, pe care a însoţit-o în însăşi evoluţia ei ca şef de orchestră şi compozitor de marcă, pianist, orchestrator şi dirijor, s-a născut la Focşani în 1917. Focşaniul îi cinsteşte memoria prin această manifestare de amploare naţională, o sărbătoare a muzicii uşoare româneşti Festivalul de Muzică Uşoară Românească „FLORENTIN DELMAR”. Organizatorii acestei ediţii au fost: Consiliul Local şi Primăria Municipiului Focşani, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia”, în colaborare cu Uniunea Compozitorilor şi Muzicologilor din România, şi Societatea Română de Televiziune – canalul TVR2, la care s-au adăugat ca parteneri societăţi comerciale cunoscute ale judeţului Vrancea. Concursul a început prin preselecţia celor 29 de competitori sosiţi din ţară: 21 – Bucureşti, Buzău, Cluj, Hunedoara, Piteşti, Slobozia, Mărgineni, Alba Iulia, Galaţi, Bragadiru, Ploieşti, dar şi 8 vrânceni, în concursul propriu-zis fiind admişi 22 de concurenţi (6 vrânceni şi 16 concurenţi din ţară). La masa juriului au fost invitaţi profesionişti

4 | Focşanii | Decembrie 2009

din arii diferite ale muzicii: compozitorul Viorel Gavrilă, cunoscutul realizator de emisiuni muzicale la Societatea Română de Radiodifuziune – Ştefan Naftanailă, dirijorul corului Pastorala - prof.dr. Dumitru Săndulachi, solistul vocal al grupului Provincialii - Ionuţ Ungureanu, şi reprezentantul Ateneului Popular, Liviu Topală. Acest juriu a fost prezidat, ca în mulţii ani ce s-au scurs de la primele ediţii ale festivalului, de Horia Moculescu - un fervent susţinător al cântecului românesc. Cele două seri de festival au adus pe scenă o divă de peste Prut, admirată, mult apreciată - Anastasia Lazariuc. Direcţia 5 a îmbogăţit sound-ul festivalului cu recitalul din cea de-a doua seară. Nu trebuie omis recitalul Cristinei Stroe, posesoarea Trofeului cu numărul 33 (ediţia 2008), care a susţinut un recital excepţional, dar a deschis şi cele două seri de festival cu piesa „Dor de viaţă” a Aurei Urziceanu, piesă care i-a adus mult râvnitul premiu. Totuşi, motorul festivalului rămâne concursul de interpretare - vocile tinere care aduc un elogiu muzicii uşoare româneşti şi compozitorului Florentin DELMAR prin intonarea melodiilor sale readuse în actualitate de orchestraţiile moderne. Se poate vorbi de o ediţie reuşită, de o concurenţă ridicată şi, în mod special, de un public entuziast. Trofeul Festivalului FLORENTIN DELMAR şi Marele Premiu au fost câştigate de Cristina

Vasiu, 17 ani, din Hunedoara. Premiul I a fost câştigat de Maria-Lorena Muntenaş, 17 ani, din Focşani. Premiul Special pentru cea mai bună interpretare a unei melodii FLORENTIN DELMAR (8 concurenţi au interpretat melodii Delmar) a fost cîştigat de clujeanul Ioan Man, 24 ani, pentru interpretarea melodiei „Adună soarele-n priviri”. Premiul al II-lea a fost atribuit tot unui ardelean, Alin Ignat din Alba Iulia. Premiul al III-lea a fost atribuit ex aequo concurentelor Nicoleta Floroni din Slobozia şi Minodora Dediş din Galaţi. Conform Regulamentului de concurs, ca şi la ediţia precedentă, un premiu pentru cei 6 laureaţi şi un plus de promovare a manifestării focşănene la nivel naţional a fost apariţia acestora în emisiunea Atenţie! Se cântă! de chiar a doua zi, 21 noiembrie, în care concurenţii premiaţi şi-au demonstrat în direct talentul, confirmậndu-şi valoarea şi – de ce nu? – profesionalismul. Bucuria a fost cu atât mai mare, cu cât apariţia lor s-a produs alături de Formaţia Proconsul.

Ne-am despărţit de ediţia a 34-a cu regretul că a mai trecut un an din viaţa noastră, dar şi cu bucuria că foarte mulţi tineri vor descoperi melodiile minunate ale compozitorului focşănean, cu promisiunea noastră că, la ediţia aniversară din 2010 (a 35-a), vom edita un CD promoţional cu cele mai cunoscute şlagăre Florentin DELMAR. Le mulţumim acelor entuziaşti care au umplut scena şi sala Teatrului „Mr. Gh. Pastia” în acest sfârşit de noiembrie 2009. Valentin Gheorghiţă Liviu Topală


unui motto sugestiv, semnat de un autor contemporan foarte apreciat, Paulo Coelho: „Fii curajos. Asumă-ţi riscuri. Nimic nu poate înlocui experienţa.” Colegiul Tehnic „Gheorghe Balş” Adjud, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focşani, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani şi Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu au răspuns invitaţiei Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi”. Comitetul de organizare care a proiectat şi a asigurat derularea optimă a evenimentului a fost compus din: director prof.ing. Mihaela Horeangă, director adj. prof. Mihaela Arhire,

Asachi” a prezentat două firme de exerciţiu: F.E.HOTEL MILCOV S.RL. şi F.E. ASA TRAVEL. Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” ne-a recomandat firma de exerciţiu F.E.GOLDEN WINE S.A., Colegiul Tehnic „Gheorghe Balş” ne-a captat atenţia cu firma de exerciţiu F.E.GAUDEAMUS, în timp ce Liceul Teoretic „Ioan Slavici” a prezentat la rândul său două firme de exerciţiu F.E.MILKY S.R.L. şi S.C. MODA S.R.L. Atât invitaţii prezenţi, reprezentaţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean Vrancea, cât şi membrii juriului, personalităţi semnificative ale vieţii economice şi culturale focşănene,

TÂRGUL JUDEŢEAN AL FIRMELOR DE EXERCIŢIU

COLEGIUL TEHNIC „GHEORGHE ASACHI” Focşani, 12 noiembrie 2009 – Ediţia 1

• În programa şcolară a claselor cu acest profil există obligativitatea realizării unei firme de exerciţiu de către elevii îndrumaţi de cadrele didactice de specialitate. • Implicarea elevilor în activităţi practice, într-un mediu cât mai aproape de cel real, trebuie să devină o obişnuinţă pentru întreg învăţământul românesc. • Ideea competiţiei între licee, dar mai ales a schimbului de experienţă, este benefică din toate punctele de vedere, pentru toţi participanţii.

prof. Mirela Stoican - profesor organizator, prof. Alina Coroamă - profesor organizator. Succesul activităţii este şi meritul voluntarilor implicaţi în activităţi: prof.ing. Dumitru Carmen, prof.ing. Marilena Răvaş, m.i. Vergina Dumitrescu, bibliotecar Gabriela Chipon, şef atelier Emilia Paiscar, laborant Gabriela Popa, administrator Mariana Darabă, consilier pe programe şi proiecte educative prof. Maria Drăgan. Activităţile au început cu sosirea şi primirea invitaţilor. Deschiderea propriu-zisă

Activitatea a debutat cu un mesaj din partea instituţiei organizatoare, transmis tuturor participanţilor: „Suntem elevi ai claselor a XI-a, viitori oameni de afaceri, care învaţă abecedarul constituirii şi dezvoltării unei firme reale, prin responsabilizare, formarea de deprinderi, folosirea limbajului de afaceri, dezvoltarea abilităţilor de negociere, motivarea pentru obţinerea de rezultate.” Manifestarea s-a derulat sub semnificaţiile

a Târgului Judeţean al Firmelor de exerciţiu, Ediţia 1, a avut loc la Centrul de Documentare şi Informare al Colegiului „Gheorghe Asachi”. În acest timp, la cantina liceului, membrii echipelor fiecărui liceu au pregătit standurile de prezentare. Reprezentanţii fiecărei firme de exerciţiu şi-au prezentat prin intermediul unor materiale filmate sau a prezentărilor power point specificul şi obiectul de activitate al fiecărei firme de exerciţiu. Astfel, Colegiul Tehnic „Gheorghe

au apreciat prezentările teoretice, dar şi realizările practice ale elevilor şi ale profesorilor îndrumători implicaţi în desfăşurarea activităţilor firmelor de exerciţiu. Activitatea s-a încheiat cu vizionarea standurilor realizate de toate cele şase firme de exerciţiu, prezentare realizată în cantina Colegiului Asachi. Premiile acordate au recompensat implicarea elevilor şi a profesorilor participanţi: Premiul pentru cea mai bună prezentare: F.E. GOLDEN WINE, Colegiul Economic „Mihail Kogălniceanu” Focşani Premiul pentru cel mai bun stand: F.E. HOTEL MILCOV SRL, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani Premiul pentru cel mai bun catalog: F.E. ASA TRAVEL, Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Premii speciale: Premiul pentru cel mai complex stand – modă: F.E. S.C MODA SRL - Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu Premiul pentru cel mai complex stand – produse cosmetice: F.E. S.C. GAUDEAMUS, Colegiul Tehnic „Gheorghe Balş” Adjud Premiul pentru cel mai bun produs culinar – IAURTUL MILKY: F.E. S.C. MILKY SRL, Liceul Teoretic „Ioan Slavici” Panciu. Sperăm că activitatea defăşurată a fost un bun prilej să demonstrăm că activităţile desfăşurate de către doamnele profesoare Coroamă Alina şi Stoican Mirela în cadrul orelor de specialitate nu reprezintă doar o pregătire teoretică solidă pentru elevii noştri, ci şi un punct de plecare în formarea lor ca oameni de acţiune, implicaţi în activităţile economice ale judeţului Vrancea. Prof. Marinela Anghel Colegiul Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani Decembrie 2009 | Focşanii |

5

EDUCAŢIE

„Fii curajos. Asumă-ţi riscuri. Nimic nu poate înlocui experienţa.” Membrii Catedrei tehnice a Colegiului Tehnic „Gheorghe Asachi” Focşani şi-au propus desfăşurarea unei activităţi inedite pornind de la următoarele premise: • Instituţia noastră şi-a îmbogăţit oferta educaţională în urmă cu trei ani, elevii care au contribuit la derularea activităţilor firmelor de exerciţiu fiind peste un an primii noştri absolvenţi cu noua specializare în cadrul profilului Servicii - tehnician în turism, tehnician în gastronomie, organizator banqueting.


PROIECTE, PROGRAME

A E R E D N I T X E I Ş A E REABILITAR E R A R U P E E D I E I ŞI A STAŢ În anul 2001 a fost semnat Memorandul de Finanţare între Uniunea Europeană şi Guvernul României, la 14 august 2001, respectiv la 10 octombrie 2001, pentru finanţarea măsurii ISPA Reabilitarea şi extinderea reţelelor de canalizare şi a staţiei de epurare Focşani, nr. 2001/RO/16/P/PE/012. Finanţarea în proporţie de 74%, respectiv 11.748.610,0 Euro, este asigurată de Uniunea Europeană prin programul ISPA, iar cofinanţarea în proporţie de 26%, respectiv 4.127.890,0 Euro, este asigurată dintr-un împrumut acordat de Banca Europeană de Investiţii către SC CUP SA Focşani. Obiectivele principale ale acestui Memorandum sunt: • Îmbunătăţirea stării mediului prin depoluarea zonei acvifere de est din Focşani, ale cărei izvoare sunt folosite pentru aprovizio-

6 | Focşanii | Decembrie 2009

narea cu apă potabilă a locuitorilor din localităţile aflate în aval; • Îmbunătăţirea calităţii apei râurilor Milcov şi Putna, care sunt afluenţi ai Siretului, acesta fiind la rândul său afluent al Dunării; • Asigurarea conformităţii cu legislaţia UE în ceea ce priveşte apa potabilă, apele uzate menajere, canalizarea nămolurilor şi calitatea apelor de suprafaţă folosite pentru furnizarea apei potabile. Extinderea şi reabilitarea reţelelor de canalizare în municipiul Focşani şi Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare Focşani sunt cele două proiecte majore ale Memorandumului de Finanţare. Primul proiect, în valoare de 2,325,768.76 Euro, s-a finalizat în 16.10.2006 şi a constat în extinderea reţelelor de canalizare cu aproximativ 14 km pentru 46 de străzi şi reabilitarea canalului

colector Sturdza pe o lungime de 0,7 km, cu antreprenor general SCA.MO.TER.- Italia. Al doilea proiect, Extinderea şi reabilitarea staţiei de epurare Focşani, este în valoare de 12,765,651.54 Euro şi a fost semnat în data 31.08.2006 cu firma Ginzler – Austria ca antreprenor general, având ca proiectant general firma BHU – Germania. Asistenţa tehnică şi supervizarea lucrărilor a fost asigurată de firma Poyry – Finlanda. Noua staţie de epurare este proiectată pentru a prelua o cantitate de apă uzată de 1.100 l/s, având două etape de epurare: • treaptă mecanică, constând din: - linie de grătare, desnisipatoare şi separatoare de grăsimi; - două decantoare primare, din care unul nou; - bazin de retenţie.


trală termică, generatoarele de co-generare pe biogaz, dispeceratul, sala de instruire şi vestiarele personalului de operare); clădire laborator analize fizico-bacteorologice. Instalaţiile tehnologice folosite în cadrul acestui proiect sunt din noua generaţie în domeniu, ele răspunzând cerinţelor Directivelor Uniunii Europene şi Normativelor româneşti privind tratarea şi epurarea apelor uzate orăşeneşti. În domeniul staţiilor de epurare din România, tehnologiile folosite la Focşani sunt din cele mai moderne. Nămolul rezultat din procesul de epurare a apelor uzate este des-

hidratat prin deshidratare mecanică (cu filtre bandă) combinată cu uscarea cu energie solară (în sere speciale). Instalaţiile de desulfurizare şi îndepărtare a xiloxanilor contribuie la purificarea bio-gazului, folosit drept combustibil la producerea energiei electrice cu electrogeneratoare. Mirosurile degajate de nămolurile rezultate din procesul de epurare a apelor uzate sunt eliminate prin utilizarea de biofiltre. Apa epurată este tratată cu raze ultraviolete pe un plan deversor şi lagună şicană. ing. Gh. Vasilescu, Director general

E R A Z I L A N A C E D A REŢELELOR I N A Ş C O F L U I P I C I E ÎN MUN

Decembrie 2009 | Focşanii |

7

PROIECTE, PROGRAME

• treapta biologică avansată, constând din: - bazin de aerare cu bule fine; - două decantoare secundare; - post-aerare şi lagună. La acestea se adaugă alte construcţii tehnologice: concentrator de nămol; metantanc cu o capacitate de 4.000 mc; rezervor de stocare a nămolului lichid; două gazometre (unul pentru gazul brut şi unul pentru cel purificat, având capacitatea de 400 mc fiecare); clădire deshidratare mecanică şi sere pentru nămolul fermentat; clădire tehnică (ce conţine spaţii pentru garaje, cen-


PROIECTE, PROGRAME

În cadrul Programului naţional multianual privind creşterea performanţei energetice la blocurile de locuinţe cu finanţare în 2009, prin Ordinul nr.362/27.05.2009, s-a alocat de la bugetul de stat suma de 811.843 lei pentru finanţarea unui număr de 6 blocuri, după cum urmează: B-dul Bucureşti nr. 7, Bloc A2, sc. 1, sc. 2; str. Aleea Echităţii nr. 1, Bloc C sc. 1, 2, 3 şi str. Constructorului nr. 7, Bloc F4. Sunt incluse în proiect în total un număr de 120 apartamente. Suma alocată de la bugetul de stat repre-

crează în continuare la instalaţia de încălzire şi montare repartitoare; • bloc A2 B-dul Bucuresti nr. 7 sc. 1+2 – s-au finalizat în totalitate lucrările de termoizolare faţadă, tâmplărie exterioară PVC, termoizolare intrare principală, instalaţia de încălzire în subsol şi se mai lucrează la termoizolarea planşeului peste subsol şi pod; • bloc C str. Al. Echitatii sc. 1+2+3 – s-au finalizat lucrările de termoizolare faţade, tâmplărie exterioară PVC, termoizolarea in-

Pentru lunile septembrie şi octombrie 2009, s-au emis facturi în cuantum de 582.388,26 lei, onorate de bugetul de stat, de bugetul local şi, într-o mică măsură, de asociaţiile de locatari implicate. Pentru a veni în sprijinul celor cu venituri mici, în sedinţa de Consiliu Local din luna octombrie 2009, s-a aprobat o eşalonare a sumelor datorate pe o perioadă de 24 luni, sub formă de rată lunară indexată cu indicele de inflaţie.

PROGRAMUL 9 0 0 2 Ă IC M R E T E R A IT IL B DE REA

Costrare principală, instalaţia de turile estimate din partea asociaţiei de locazintă contribuţia de 50% din valoarea lucră- încălzire în subsol în totalitate şi se lucrează tari pentru lucrările executate sunt următoarilor de construcţii montaj, diferenţa de 30% la termoizolarea planşeului peste subsol şi rele: este asigurată din bugetul local şi 20% de pod. • tâmplărie exterioară PVC aferentă locucătre Asociaţiile de proprietari. inţei = 339,18 lei/ mp, din care În luna iulie a.c. s-a organizat partea asociaţiei de 20% = procedura de achiziţie pentru lu67,82 lei/mp; crări, la care s-au înscris un număr • termoizolare intrare prinde 10 firme ofertante şi, în urma cipală = 66,38 lei/mp, din care analizării tuturor documentelor partea asociaţiei de 20% = şi a completărilor solicitate, a 13,27 lei/mp; fost desemnată câştigătoare fir• termoizolare faţade – pereţi ma S.C.Rotary – Construct S.R.L. exteriori = 141,44 lei/mp, din Bucureşti, cu o valoare totală de care partea asociaţiei de 20% = 1.226.115,31 şi durata de execu28,28 lei/mp. ţie de 3,5 luni. Costul mediu pentru un Lucrările prevăzute în proiect apartament cu 3 camere este constau în: termoizolare faţadă de 795,52 lei/mp pentru tâmexterioară, termoizolare planşeu plărie. Costurile aferente cede la ultimul nivel, termoizolare lorlalte lucrări se stabilesc în placă peste subsol, înlocuire tâmraport cu cota indiviză deţinută plărie existentă exterioară cu tâmde fiecare proprietar. plărie PVC performantă (5 cameTermenul de finalizare a lure), termoizolare intrare principală, crărilor a fost 14 decembrie reparaţii soclu, trotuar de protecţie 2009, termenul de recepţie la perimetral blocului, reparaţii şi izoterminarea lucrărilor fiind 17 laţii conducte de distribuţie apă decembrie 2009. caldă menajeră, montare robinete De asemenea, realizându-se pe coloană şi repartitoare. o economie în urma licitaţiei, Ordinul de începere a fost emis diferenţa de 198.785,24 lei a la data de 1 septembrie 2009 şi fost realocată de bugetul de au fost realizate lucrări în lunile stat pentru amplasamentul din septembrie, octombrie, noiemstrada Mitropolit Varlaam nr.1 brie după cum urmează: bloc S4, cu valoarea de C+M de • bloc F4 str. Constructorului 427.536 lei, aprobată în Consinr.7 - s-au finalizat în totalitate liul Local. lucrările de termoizolare faţadă, tâmplărie exterioară PVC, termoCristina Costin izolare intrare principală şi se luŞef Serviciu Fond Locativ

8 | Focşanii | Decembrie 2009


care multe din medaliile naţionale iau drumul Focşaniului, iar la club apar noi nume de viitoare campioane: Mariana Tudor, Diana Bostan, Ecaterina Tudor, Livia Moldoveanu şi noi antrenori, Mihail şi Jenica Stănculescu. Zeci de micuţe gimnaste bat la poarta competiţiilor naţionale, asteptându-şi cu nerăbdare rândul la medalii. Gina Gogean, cea care va fi brandul gimnasticii vrâncene, începe să se facă remarcată în 1988. A început aici, la Focşani, în sala Clubului Sportiv de Gimnastică (antr. Elena Arginteanu, Adriana Lescovar - primii antrenori) şi a urcat treaptă cu treaptă (antrenori soţii Popa) până la obţinerea unor importante succese la Campionatele Mondiale, Europene şi Jocurile Olimpice de la Barcelona (1992) şi Atlanta (1996). După o strălucitoare carieră încununată cu o salbă de medalii de toate culorile şi de la toate competiţiile majore la care poate participa o gimnastă, Gina Gogean s-a retras din activitatea competiţională, dar a rămas lângă gimnastică şi este mereu aproape de clubul unde a făcut primii paşi. Lazăr Gratiela, Moldoveanu Livia şi Cernica Magda, gimnaste din generaţia Ginei, sunt sportive cu care clubul din Focşani a cucerit numeroase medalii naţionale. Anul 1990 aduce noi schimbări în colectivul de antrenori: Maria Ferenţ, Mirel Bica, Petre Neda şi Mirela Pănescu. AdriaChivu Carmen, Calianu Mirela şi Marin na Lescovar este aleasă profesor coordonaŞtefania. Treptat, au început să apară pri- tor al clubului. mele rezultate: medalie de bronz cu echipa şi medalie de argint pentru Marin Ştefania, tot ea făcând parte din echipa României medaliată cu aur la Campionatele Balcanice de Juniori. Colectivul este întregit în 1981 de tânăra absolventă prof. Adriana Dibus Lescovar, care vine la club cu un sac de emoţii şi speranţe. Doi ani mai târziu, în 1982, corepetitorul Antoaneta Iosefina Ciobanu va fi cea care va schimba acordurile muzicii pe care vor evolua gimnastele clubului. Numărul fetiţelor care calcă pragul sălii de gimnastică creşte, întrezărindu-se perspectiva Focşaniul lansează noi nume în lupta unor viitoare mari performere la Focşani. pentru medalii şi speră la noi nominalizări Participările la concursuri sunt din ce în ce la loturile naţionale. Colectivului de antremai numeroase, rezultatele încep sa devină nori li se alătură prof. Dumitru Răzvan şi normalitate, Ştefania Marin devine prima antrenor Nicoleta Brânzei. 1995 -1997 a fost reprezentantă a Focşaniului în lotul olim- perioada de glorie a gimnasticii vrâncene, pic de gimnastică al României. Vor veni, având nu mai puţin de 7 sportive nominafiresc, participări internaţionale, 1982 fiind lizate la loturile naţionale: Gina Gogean, anul participării Ştefaniei Marin la Campi- Mirela Ţugurlan, Angelica Ghimpu şi Aura Gheba la lotul naţional de senioare, Adina onatele Europene de Juniori. 1983, 1984, 1985, 1986, 1987 sunt ani în Blănaru - lotul naţional de junioare, Corina În plină glorie a gimnasticii româneşti, Focşaniul a simţit că trebuie să fie parte a acestui fenomen numit gimnastică. A visat, a sperat şi, în cele din urmă, nişte oameni inimoşi au reuşit în octombrie 1979 să înfiinţeze Clubul Sportiv de Gimnastică. Cu elan, pasiune şi multe speranţe, 4 profesori - Sergiu Popa, Tatiana Popa, Elena Arginteanu şi Rodica Lazăr - şi un pianist au adunat fetiţe şi s-au apucat de treabă. Un an mai târziu se alăturau colectivului prof. Aurel Lazăr şi prof. Mariana Drăgan. În 1980, au prezentat în concurs primele sportive ale clubului: Gheorghiu Irina, Manu Corina, Costea Dana, Costea Doina,

Andronache, Mirela Ilie - lotul de perspectivă. În 1993, clubul beneficiază de prima arbitră internaţională, Adriana Lescovar, urmată de Mirela Pănescu Păun, Nicoleta Brazei şi arbitra federală Jenica Cherciu. Munca antrenorilor este încununată în 1998 prin obţinerea titlului de antrenor emerit pentru prof. Adriana Lescovar, Mihail Stănculescu şi, mai apoi, Jenica Cherciu. Pe măsură ce sportivele nominalizate la loturi participau la competiţii interne şi internationale, îmbogăţind palmaresul clubului, antrenorii clubului lucrau pentru ridicarea şi afirmarea unei noi generaţii de gimnaste. Daniela Trandafir, Mihaela Amaricăi şi Ana Ponea sunt următoarele gimnaste care au fost convocate la lotul de juniori, ca puţin mai târziu Daniela Trandafir să fie promovată la lotul de seniori, culminând cu participarea la Campionatele Europene de la Sankt Petersburg, unde echipa României a ocupat locul II. Au urmat schimbări de generaţii, din care s-au remarcat Paula Ţugurlan, Alexandra Brânzei, Otilia Abrasu, Ana Mihalache, Claudia Pelin etc. Anul 2008 aduce noi copii, generaţii de copii talentaţi: Maria Răuta, Andreea Rotaru, Diana Damian, Dora Vulcan, Aida Orhean, Oana Spânu …tripletele Postolache (Ana, Irina şi Malina) care fac echipa de nivel II, echipă ce în anul următor, 2009, reuşeşte să urce pe prima treaptă a podiu-

mului atât la finala Campionatului Naţional al CSS-urilor, cât şi la cea a Campionatului Naţional de Copii. După această incursiune în trecutul şi prezentul plin de medalii al gimnasticii vrâncene, este cert că sportivele vrâncene îşi vor pune în continuare amprenta asupra evoluţiei gimnasticii româneşti. Prof. Adriana Lescovar, Director club Decembrie 2009 | Focşanii |

9

PERFORMANŢĂ ÎN SPORT

30 DE ANI DE GIMNASTICĂ VRÂNCEANĂ


EVENIMENT

CUPLURI FOCŞĂNENE CARE AU ÎMPLINIT 50 DE ANI DE CĂSĂTORIE NEÎNTRERUPTĂ În ajunul sărbătorilor de iarnă 2009, Consiliul Local şi Primăria municipiului Focşani au premiat din nou cuplurile care au sărbătorit la acest final de an - 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. Primarul Decebal Bacinschi a vizitat fiecare familie în parte pentru a le oferi o diplomă de fidelitate şi un premiu de 500 lei. Transmitem şi pe această cale un călduros „LA MULŢI ANI” tuturor celor care au aniversat în acest an „nunta de aur”! Nume şi prenume ANTON ION AMBĂRUŞ VASILE BĂLĂEŢI DUMITRU CROITORU NICOLAE CRISTOIU DUMITRU DATCU STAN DINU DINICĂ GHEORGHIŢĂ CONSTANTIN GRAPĂ VASILE MÎNDRESCU MIRCEA

Data căsătoriei 5 noiembrie 1959 14 noiembrie 1959 5 noiembrie 1959 2 ianuarie 1958 10 octombrie1955 11 iulie 1959 30 septembrie 1959 20 martie 1959 4 decembrie 1959 9 decembrie 1959

10 | Focşanii | Decembrie 2009

Nume şi prenume MORTEANU NICULINA MARIN GHIORGHE NIŢĂ DUMITRU OLARU ALEXANDRU OIŢĂ ION - CAMIL OPREA GHIORGHE PURDEL VASILE PAVELESCU CONSTANTIN PUPĂZĂ GEORGICĂ TOPŞA ION ŢENEA STERIAN

Data căsătoriei 21 ianuarie 1959 20 martie 1959 6 decembrie 1959 20 septembrie 1959 28 noiembrie 1959 8 decembrie 1959 12 decembrie 1959 8 mai 1959 6 noiembrie 1959 19 noiembrie 1959 31 octombrie 1959


Copiii

Proiectul „Copiii pictează pentru copii” este un proiect cu caracter social, iniţiat de Consiliul Local al Tinerilor Focşani, având ca scop secundar promovarea tinerelor talente din liceele focşănene. „Copiii pictează pentru copii” este numele unui vernisaj care s-a desfăşurat pe parcursul zilei de 4 decembrie, fiind găzduit de Promenada Mall. S-a desfăşurat sub forma unei expoziţii cu vânzare, fiind prezentate 46 de tablouri, care au putut fi achiziţionate de doritori la preţuri accesibile. Fondurile obţinute au ajuns, sub formă de produse, la 70 de copii institutionalizaţi în mai multe locaţii din Focşani - Centrul de Zi de Recuperare şi Reabilitare pentru Copii cu Dizabilităţi, Modulul de tip familial “Ana şi Danny” Focşani, Modulul de tip familial “Cuore” Focşani, Modulul de tip familial “Johnny England III” şi locuinte protejate pentru copii cu nevoi speciale „Prâslea” şi „Harap Alb”. Acesta a fost cadoul din partea lui Moş Nicolae pentru micuţii fără pă-

rinţi sau fără cei dragi alături. Prin darurile oferite acestor copii de la centrele de plasament din Focşani am încercat să dăruim câte o bucăţică din sufletele noastre, materializată în cadouri specifice. Elevi de la toate liceele din Focşani şi-au donat picturile, conştienţi fiind

PROIECT TINERI

picteaza pentru copii

de scopul acestui proiect. Lucrările au fost selectate de un profesor de specialitate, fiind alese pentru expoziţie cele mai reuşite lucrări. Fondurile pentru realizarea proiectului, în cuantum de 4.300 lei, au fost alocate în cadrul şedinţei ordinare a Consiliului Local din luna noiembrie. Suma a fost folosită pentru înrămarea lucrărilor, pentru amenajarea expoziţiei şi pentru materiale de promovare a evenimentului. Prin acest proiect am încercat să ne facem auziţi şi am dorit să implicăm un număr cât mai mare de focşăneni. Sperăm că am reuşit, măcar într-o anumită măsură, să mai înlăturăm din ideile privind atitudinea oamenilor faţă de proiectele umanitare. Consiliul Local al Tinerilor Focşani mulţumeşte celor care s-au implicat în acest proiect. Multumim, de asemenea, în numele acestor copii, care au zâmbit o dată în plus la primirea cadourilor de Moş Nicolae. Alexandra Scînteianu, Secretar CLT Focşani Decembrie 2009 | Focşanii |

11


SPORT

GALA SPORTULUI VRÂNCEAN Joi, 17 decembrie, începând cu ora 17.00, Sala Polivalentă a devenit gazda manifestării Gala Sportului Vrâncean, organizate de Direcţia de Sport Vrancea. În calitate de partener al acestei manifestări, Municipiul Focşani a premiat sportivii situaţi pe locul I la fiecare din cele 14 secţii. Premiile au fost oferite de primarul municipiului Focşani, domnul Decebal Bacinschi. Felicităm atât sportivii, cât şi pe antrenorii lor, care au demonstrat profesionalism şi perseverenţă. Iată şi lista premianţilor: I. II. III. IV. V. VI. VII. VIII. IX. X. XI. XII. XIII. XIV.

Atletism: Arte marţiale: Baschet: Box: Gimnastică: Handbal: Judo: Fotbal: Futsal: Rugby: Şah: Tir: Tenis de câmp: Volei:

CĂTĂLIN VOICU – C.S.M. 2007 FOCŞANI – L.P.S. Focşani ROBERT GIURGEA – C.S. Unirea Focşani CĂTĂLIN PETRIŞOR – C.S.S – C.S.M. 2007 Focşani OVIDIU VALENTIN OANCEA – C.S. Unirea Focşani MARIA RĂUŢĂ – C.S.S. Gimnastică Focşani VIOREL CIUBOTARU – C.S.M. 2007 Focşani GEORGIANA DOROFTE – C.S.M. 2007 Focşani – L.P.S. Focşani ADRIAN TOMA – C.S.M. 2007 Focşani VALENTIN TOADER – C.S.M. 2007 Focşani ALIN ALEXE – L.P.S. Focşani ANDREI ARGHIRESCU – C.M. de Şah, SPERANŢA Focşani ALEXANDRU LAZĂR – C.S. Unirea Focşani TEODOR APOSTU – C.S. UNIREA Focşani ELENA IVAN – C.S.M. 2007 Focşani

12 | Focşanii | Decembrie 2009


Final de an la Teatrul Municipal „Mr. Ghe. Pastia” Focşani epocile trecute (într-o pagină apare ca personaj, văzut de la doi paşi, tânărul Nicolae Ceauşescu!) plus elemente concrete din sferele reunite ale istoriei şi geografiei, politicului şi religiosului. Însă aceasta abundenţă de date şi fapte nu intră în câte un expozeu plicticos sau în lungi digresiuni eseistice. Istoria mare e accesată prin intermediul personajelor care o îndură, şi, simetric, experienţele de viaţă şi moarte ale acestora sunt întreţesute cu episoade terifiante ale unui timp istoric devastator.” (Daniel Cristea Enache).

precizând că, în această comedie, fiecare a venit cu câte o idee. Doctorul Moulineaux, interpretat convingător de Emanuel Pârvu, este personajul pe care norocul pare să îl ocolească. Valetul i se pare arogant, Bassinet îi încurcă treburile, soţia îl ameninţă că îl pârăşte mamei, amanta se lasă greu cucerită, soţul acesteia îl urmăreşte, motiv pentru care se dă drept croitor, iar Pomponette îl ia drept asociatul unei mari croitorese. Adrian Titieni, „militarul” Aubin, soţul încornorat care nu este nici pe departe „o uşă de biserică”, aşa cum

Un alt eveniment important l-a constituit comedia „Doctor de femei”, având în distribuţie pe Mihai Bendeac, vedetă TV, dar şi comedian serios, alături de Anca Sigartău, Cristina Cioran, Adrian Titieni, dar şi de focşăneanul Gabriel Costin şi actorul Teatrului municipal Focşani Vlad Corbeanu. Atât răsturnările neaşteptate de situaţie, cât şi

Un eveniment important găzduit de Teatrul municipal Focşani în această toamnă a fost lansarea romanului „Cartea şoaptelor ” de Varujan Vosganian, în prezenţa autorului şi a reputatului critic literar Alex Ştefănescu. A vorbit despre carte, din partea Asociaţiei Culturale „Duiliu Zamfirescu”, poeta şi eseista Ştefania Oproescu, iar actorii Paula Grosu şi Sorin Francu au citit din opera autorului. „Meritul prim al romanului scris de Varujan Vosganian rezidă în chiar caracterul său românesc. Cartea şoaptelor se înscrie în logica testimonială, aglomerând şi grupând date şi evenimente consumate, figuri cunoscute din

interpretarea actorilor au făcut deliciul spectatorilor. Umorul comediei „Doctor de femei” nu s-a dovedit câtuşi de puţin desuet, iar actorii au ştiut să valorifice la maxim textul lui Feydeau, care aduce în scenă bărbaţi încornoraţi, soţii mincinoase, soacre „acre” şi „încurcă-lume”. Mihai Bendeac a creat rolul unui astfel de încurcă-lume. Personajul său, Bassinet, pe care însuşi actorul l-a înzestrat cu „darul sâsâitului” şi care încearcă mereu să fie de ajutor, reuşind, însă, contrariul, a dat farmec întregii piese. „Chestia cu sâsâiala şi rârâiala nu era un spectacol”, a mărturisit, după spectacol, Mihai Bendeac, artistul

crede el despre soţia sa „naivă” şi mult mai tânăra Suzanne interacţionează cu toate personajele piesei, exasperându-şi interlocutorii şi fiind el însuşi agasat de comportamentul celor din jur. Adina Popescu, interpretând-o pe doamna Aigreville, mama care ţine cu orice preţ să apere căsnicia fiicei sale, susţinând sus şi tare că „dormitorul comun salvează căsnicia”, convinge publicul în rolul de soacră... acră. La rândul său, Mariana Dănescu, în rolul Yvonne, soţia căreia i se pare normal să aibă dormitor separat, a avut o prestaţie deosebită, atrăgînd atenţia asupra sa. Vlad Corbeanu construieşte un personaj simpatic. Ajutorul doctorului, Etienne, se plânge de prea multă muncă şi creează încurcături în încercarea de a-şi ajuta superiorul şi de a veghea asupra liniştii conjugale a doctorului Moulineaux. Cristina Cioran, joacă rolul soţiei tinere şi întreţinute, gata să calce strâmb. Apariţia spectaculoasă a lui Pomponette, travestitul pasionat de modă, în interpretarea lui Gabriel Costin, a fost întâmpinată cu aplauze de public, reuşind să imprime o notă de mister situaţiilor comice care se derulează cu rapiditate sub ochii spectatorilor. De asemenea, prezenţa Ancăi Sigartău, în rolul Rosa, femeie uşoară, soţie decadentă şi amantă întreţinută cu accent spaniol, dă culoare piesei. Potrivit actorului Mihai Bendeac, repetiţiile pentru această piesă au durat aproximativ două luni, regia spectacolului este semnată de Emanuel Pârvu, iar decorurile şi costumele sunt realizate de Bogdan Spătaru. (Mirela Stângă). Luna decembrie va aduce, desigur, surprize pentru cei mici, iar zilele libere vor constitui un prilej de brainstorming, pentru ca anul viitor să putem menţine treaz gustul publicului pentru teatru. Decembrie 2009 | Focşanii |

CULTURĂ

Suntem la finele anului 2009, un an fructuos pe scena teatrală. Teatrul municipal Focşani a reuşit în acest an să realizeze două premiere de mare succes, cu două texte spumoase. Un clasic „Tache, Ianke şi Cadâr” de Victor Ion Popa şi „Divorţul de aur” de Nae Cosmescu şi Sorin Petrescu, două comedii de mare succes în care evoluează actorii Paula Grosu, Valentin Cotigă, Mihail Spiridonescu, Adrian Damian, Adrian Rădulescu, Cristina Şerbu şi Sorin Francu, dar şi marea doamnă a teatrului românesc, Tamara Buciuceanu-Botez. Acestor premiere li se adaugă alte două comedii pentru adulţi care ţin afişul instituţiei focşănene, „Fericire conjugală” după A.P.Cehov şi „Hangiţa” după Carlo Goldoni, spectacol realizat de regizoarea teatrului, Gina Lazăr. În regia acesteia, după un scenariu propriu, Teatrul municipal Focşani a realizat şi un intermezzo artistic pentru sărbătoarea Crăciunului cu titlul de „Moş Crăciun şi Crăiasa Zăpezii”, un show interactiv pe care vă invităm să-l urmăriţi pe 20 decembrie la supermarket „Carrefour”. Luna decembrie prilejuieşte publicului focşănean şi două intâlniri speciale, una cu tenorul Costel Busuioc şi alta, deja tradiţională, cu Fuego. Arii celebre, colinde minunate, care să ne introducă în atmosfera celei mai iubite dintre sărbătorile creştine, mai ales de către copii. Şi, pentru că veni vorba de copii, spectacolele noastre „Cu Păcală...” şi „Cocoşelul neascultător” au stârnit ropote de aplauze din partea celor mici, spre deliciul actorilor şi al tuturor celor prezenţi la reprezentaţii.

13


PROIECTE

“CĂMIN PENTRU PERSOANE VÂRSTNICE FOCŞANI”

Sunt în plină desfăşurare lucrările de reabilitare, modernizare şi dotări la Căminul pentru persoane vârstnice Focşani. Contractul de finanţare semnat în iulie 2009 pe linia de finanţare din Programul Operaţional Regional 2007-2013 Axa prioritară 3 – Îmbunătăţirea infrastructurii sociale Domeniul major de intervenţie 3.2 – Reabilitarea / modernizarea / dezvoltarea şi echiparea infrastructurii serviciilor sociale, a permis iniţierea lucrărilor de modernizare la Corpul 3 şi Corpul 5. Constructorul care a câştigat licitaţia lucrărilor urmând soluţia proiectantului, îşi desfăşoară lucrările sub supravegherea echipei de proiect în conformitate cu graficul prezentat în proiect. S-a primit şi avansul de 30% stipulat în contractul de finanţare. Monitorizarea din partea Organismului Intermediar al Agenţiei pentru Dezvoltare Regională Sud Est - concretizată în vizite de teren şi preluarea rapoartelor de progres ale proiectului întocmite de către beneficiar - condiţie de bază în implementarea acestui proiect.

• la parter - sală vizitatori, birou director, contabil, birou juridic, cabinet medical, sală tratament, birou psiholog; • la etaj 1 – sală TV, internet, jocuri; cinci camere cazare; cameră infirmieră; • la etaj 2 – sala TV, jocuri internet; cinci camere cazare; cameră infirmieră. Corp 5 • suprafaţă reabilitată utilă totală = 925,05 mp • subsol - cinci săli de depozite-magazii, sală centrală termică • la etaj 1 – spalatorie rufe, uscatorie, calcatorie, depozite, magazie, cameră mortuară, spălătorie, vestiar, birou administrator; • etaj 2 - sală recreere, cameră personal îngrijitor, cameră infirmieră, cameră vizitatori, trei săli ergoterapie, un vestiar.

Valoare adăugată la sfârşitul implementării acestui proiect Viitorii locatari se vor bucura de crearea şi susţinerea unui sistem de servicii sociale la standarde europene; vor fi create 8 noi locuri de Reamintim că durata de implementare a proiectului este de 16 muncă în cadrul Căminului - psiholog, kinetoterapeut, asistenţi medicali, infirmiere etc; utilizarea unor materiale de construcţie moluni, iar rezultatele estimate sunt: derne care să ducă la creşterea eficienţei energetice şi nepoluante Corp trei • suprafaţa reabilitată utilă totală = 1394,30 mp; în consens cu politicile de mediu în vigoare. Eugenia Drăguşanu, • la subsol - centrală termică; Manager proiect • lift şi rampa pentru persoane cu dizabilităţi;

14 | Focşanii | Decembrie 2009


PROIECTE

BILANŢUL PROIECTELOR CU FINANŢARE DIN FONDURI STRUCTURALE DEPUSE DE PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI ÎN CURSUL ANULUI 2009

3.000.000 Euro 3. “Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” - valoare 1.000.000 Euro Stadiul acestui proiect - în urma evaluării din punctul de vedere al eligibilităţii administrative, tehnico-financiară, s-au obţinut punctaje de 5,5 dintr-un maximum de 6, aflându-ne în stadiul de aşteptare pentru semnarea Contractului de finanţare – ce se preconizează a fi în luna martie • POR - Axa 1 - Plan integrat de dezvol- 2010. tare urbană – pentru centre urbane. Abordarea integrată a problemelor economice, • POR - Axa 3, Măsura 3.4 – „Reabilisociale şi de mediu incluse în Planul inte- tare, modernizare şi dotări - Colegiul grat de dezvoltare urbană pentru zona Unirea”, „Reabilitare, modernizare şi de intervenţie Sud Est a Municipiului dotări - Şcoala nr 1 Nicolae Iorga”, „ReaFocşani prezintă avantajul că se pot rezol- bilitare, modernizare şi dotări - Şcoala va simultan o serie de probleme între care Alexandru Vlahuţă”, „Reabilitare, moexistă relaţii de interdependenţă, generând dernizare şi dotări - Şcoala nr 3” - aceste

Liniile de finanţare deschise pe Fonduri nat, s-a primit avans de 30%, aflându-se în Structurale au prilejuit Primăriei Munici- faza de implementare; lucrările se desfăpiului Focşani ocazia de a depune proiecte şoară normal, conform graficului. pentru majoritatea Programelor Operaţionale. Astfel, sunt în diferite stadii de eva- • POS Mediu – Proiectele “Reabilitare şi modernizare Parc Nicolae Bălcescu” şi “Reabilitare şi modernizare Parc Teatru Maior Gh. Pastia” - depuse în data de 12 octombrie 2009, acestea se afla în faza de evaluare.

luare, implementare următoarele proiecte: • POS Mediu axa 3 – Această axă de finanţare vizează reducerea impactului negativ asupra mediului şi sănătăţii umane cauzat de sistemele municipale de încălzire cu grad ridicat de poluare, aflându-ne, la momentul acesta în faza a doua – în prima fază am fost selectaţi alături de alte cinci oraşe pentru a primi asistenţă tehnică pe PHARE în elaborarea Master Planului, a Studiul de fezabilitate, a Analizei Cost Beneficiu, a Analizei instituţionale şi a Cererii de finanţare; în faza a doua toată această documentaţie menţionată mai sus va fi depusă până în luna martie a anului 2010 la Bruxelles. Acest proiect, ce vizează Modernizarea Sistemului Termic centralizat al oraşului, precum şi reabilitarea sistemului de transport şi distribuţie are o valoare de 34 milioane de euro, aportul municipalităţii fiind de 2%.

un impact pozitiv asupra dezvoltării ulterioare a zonei, dar şi a oraşului. Aceste probleme sunt propuse spre rezolvare în obiectivele următoarelor proiecte: 1. “Reabilitare şi modernizare spaţii publice urbane în zona de acţiune Sud Est“ • POR Axa 3 şi Măsura 3.2 - Proiectul valoare 11.000.000 Euro “Cămin pentru persoane vârstnice Foc- 2. “Reabilitare şi extindere spaţii verşani“; Contractul de finanţare a fost sem- zi în zona de acţiune sud est” - valoare

proiecte au trecut de stadiul de evaluare, pasul următor constând în semnarea contractelor de finanţare – februarie - martie 2010. Proiectul „Reabilitare, modernizare şi dotări - Şcoala nr. 9 Ştefan cel Mare” este în a doua fază de evaluare tehnico-financiară iar „Reabilitare, modernizare şi dotări – Campus” – este trecut la proiecte-rezervă – fiind preconizată o realocare de fonduri. Decembrie 2009 | Focşanii |

15


EVENIMENT

1 DECEMBRIE

ZIUA NAŢIONALĂ A ROMÂNIEI

Ziua Naţională a României este o dată reper în istoria noastră, care ne obligă să ne întoarcem la semnificaţiile sale istorice. 1 Decembrie 1918 este înscrisă în conştiinţa românească ca o dată memorabilă, cu valoare de simbol – simbolul jertfei generatoare a biruinţei. S-a realizat atunci ceea ce secole de-a rândul fusese doar speranţă – unitatea politico-statală în frontierele întregii naţiuni române.

România a demonstrat atunci că dăinuirea noastră prin veacuri a avut drept temelie credinţa nestrămutată în justeţea unei cauze, dată de unitatea geografică, de civilizaţie, de limbă, de credinţă, de cultură. Început la jumătatea secolului al XIX-lea, prin evenimentele anului 1848, ale Revoluţiei care cuprinsese Europa şi care au definit Secolul Naţionalităţilor, drumul spre Desăvârşirea Unităţii Naţionale a fost marcat de

Hotărârea Parlamentului României, din toamna anului 1990, ca Ziua de 1 Decembrie să fie Ziua Naţională a României, consfinţea şi încrusta, în bronzul timpului, semnificaţia momentului istoric trăit şi înfăptuit atunci de întreaga suflare românească. 1 Decembrie 1918 a însemnat şi dăinuire, ca un corolar al împlinirii visării tuturor generaţiilor – Desăvârşirea Unităţii Naţionale. Într-o chintesenţă de granit, această zi specială cuprinde întreaga istorie a neamului românesc, zbuciumată, dramatică, eroică, înmănunchiată în cele trei momente ale Desăvârşirii: 27 Martie 1918 – Unirea Basarabiei cu România, 28 Noiembrie 1918 – Unirea Bucovinei şi 1 Decembrie 1918 – Unirea Transilvaniei cu Patria-Mamă. S-a împlinit atunci un act de dreptate istorică, consfinţit prin jertfa miilor de eroi căzuţi pe câmpurile de luptă ale Războiului Întregirii Neamului (1916-1919), iar România îşi ocupa atunci, ca stat liber şi unitar, locul cuvenit în marea familie a naţiunilor Europei.

caracterul unitar al Revoluţiei române de la 1848, de Epoca Unirii Principatelor (18561866), de consolidarea şi dezvoltarea statului naţional (1866-1877), de cucerirea Independenţei de Stat (1877), de înscrierea Regatului României moderne pe harta Europei ca stat suveran şi independent, stăpân pe destinele sale istorice (1881), de eroismul şi sublimul Război al Întregirii Neamului din anii 1916 – 1918. Cu întreaga sa istorie, cu locul şi rolul avute în lupta pentru Unirea Principatelor, cu contribuţia de jertfă şi sânge a Regimentului 10 Dorobanţi Putna, a Batalionului 1 Focşani, în frunte cu maiorul George Şonţu la cucerirea Independenţei de Stat de la 1877, la Războiul Întregirii Neamului din vara anului 1917, făcând din Vrancea un „Ţinut al Jertfei şi al Biruinţei”, Focşanii se regăsesc de-a pururi înscrişi în salba de aur a Oraşelor Unirii de pe frontispiciul României: Iaşi, Bucureşti, Chişinău, Cernăuţi şi Alba-Iulia. În condiţiile unui oraş aflat încă sub ocupaţia armatelor germano-austrice, în noiembrie-decembrie 1917, când delegaţiei oraşului

16 | Focşanii | Decembrie 2009

pornită spre Alba-Iulia i-a fost imposibilă deplasarea, focşănenii au dat glas imensei bucurii a Unirii prin slovele tipărite în presa locală. Gazeta „Focşanii” din 9 decembrie 1918 scria: „România Mare a fost plămădită de veacuri, iar astăzi ea s-a realizat prin patrimoniul tuturor, prin vitejia necontestată a soldatului român”. Dezvăluind rădăcinile şi nobleţea sentimentelor ce i-au animat pe români întru Împlinire, gazeta „Focşanii” scria în numărul său din 16 decembrie 1918: „Unirea nu e opera unora, ci a tuturor: cu inima, cu cuvântul, cu priceperea, cu avântul, cu sângele, cu tot ce am putut găsi mai bun în fiecare dintre noi, toţi am luptat şi am reuşit să readucem ţara în hotarele ei cele vechi”. După două decenii de nou curs pe care l-a luat istoria României, relaţia naţional-european începe să-şi contureze înţelesurile mai limpede, mai adecvat timpului. Conştientizăm locul şi rolul nostru în Europa, conturul european al civilizaţiei şi spiritualităţii româneşti. Din această perspectivă, mândria apartenenţei la spaţiul geografic în care ne-am născut, la limba vorbită, la istoria parcursă îşi regăseşte motivaţia firească, umană. De aici şi nevoia, resimţită tot mai pregnant, de a reîmprospăta sărbătorirea Zilei Naţionale a României cu semnificaţia ei iniţială, patriotică, un patriotism cu rădăcinile în simţirea noastră, aşa cum l-au perceput şi manifestat generaţiile înfăptuitoare ale Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918.

Pentru noi, cei de astăzi, Ziua Naţională a României înseamnă nu numai un simbol de perenitate şi voinţă, de jertfă şi izbândă, ci, deopotrivă, o realitate care cheamă permanent pe români la unitate de voinţă şi acţiune pentru o Românie ce trebuie să dăinuiască, ca parte integrantă şi definitorie, într-o Europă unită şi prosperă,. Ziua Naţională a României este ziua în care ne simţim, îndreptăţiţi de istorie şi idealuri, mândri că suntem, în acelaşi timp, români şi europeni. prof. Dumitru Huţanu


EVENIMENT

20 DE ANI DE LA CĂDEREA ZIDULUI BERLINULUI În data de 9 noiembrie 1989 a căzut Zidul Ruşinii care a divizat Europa. Parlamentul European a sărbătorit acest eveniment organizând o sesiune solemnă, care a marcat cea de-a douăzecea aniversare a schimbărilor democratice din Europa Centrală şi de Est. Trei tineri din România, născuţi în noiembrie 1989, anul căderii comunismului, au participat la Bruxelles pentru a sărbători aniversarea lor şi a unei noi Europe.

reprezentat o ocazie unică pentru mine, mai ales fiindcă am avut posibilitatea de a trece dincolo de cortina formală a unei instituţii europene (...) Posibilitatea de a intra în contact cu persoane de altă naţionalitate şi cultură a reprezentat o adevărată provocare de a ne apăra, în primul rând, specificul nostru naţional, dar şi de a nu uita că, în momentul de faţă, suntem europeni”, spune Cosmin Stoica despre experienţa lui la Parlamentul European. Văzut de Cristina Gama, „acest eveniment Václav Havel, fost preşedinte al Ceho- a marcat împlinirea a 20 de ani de libertate, slovaciei, şi Jerzy Buzek, fost prim-ministru polonez şi actualul Preşedinte al Parlamentului European, amândoi actori importanţi ai schimbărilor democratice din 1989, au deschis sesiunea solemnă a Parlamentului de la Bruxelles. 89 de tineri europeni, născuţi în noiembrie 1989, anul căderii Zidului Berlinului, au participat la Bruxelles pentru a sărbători aniversarea lor şi a unei noi Europe. Sesiunea solemnă a fost precedată de o dezbatere între Preşedintele PE şi cei 89 de tineri invitaţi, intitulată „Ce înseamnă Europa pentru mine?” „În 1989, regimurile totalitare cădeau precum piesele de domino”, a amintit Preşedintele Buzek. „În momentul în care Zidul a căzut, ţara mea era deja liberă de puţin timp, dar singura de acea parte a Cortinei de fier. După integrare şi diversitate, filtrate prin experienţa căderea Zidului Berlinului, celelalte ţări ni s-au noastră de tineri cetăţeni ai UE care nu au cualăturat şi nu mai eram singuri. Căci, ceea ce noscut decât acest stil de viaţă, iar acest lucru s-a întâmplat atunci nu era doar prăbuşirea l-am simţit cu adevărat cu această ocazie. Cu unui zid, ci reunificarea Europei.” siguranţă această experienţă va rămâne una România a fost reprezentată la dezbate- de neuitat pentru mine”, iar colega ei de gerea organizată de Parlamentul European de neraţie, Mihaela Teliceanu declară că i-a fost trei tineri: Mihaela Teliceanu, Cristina Gama utilă această participare pentru că a avut şi Cosmin Stoica, toţi născuţi în noiembrie ce învăţa: „după vizita de la Parlamentul Eu1989, pentru care sărbătoarea zilei de naş- ropean la Bruxelles, am înţeles cu ce se ocupă tere înseamnă şi aniversarea a 20 de ani de europarlamentarii. Am fost plăcut surprinsă schimbări democratice. „Vizita la Bruxelles a (...) de faptul că ideile celor 89 de tineri au fost

ascultate şi poate se vor discuta şi la alte întâlniri.” Pentru cea mai mare parte a tinerilor participanţi la dezbatere, UE înseamnă înainte de toate libertatea de a călători, de a studia sau de a lucra într-o altă ţară şi de a descoperi alte culturi. „Părinţii noştri nu aveau această posibilitate” - a spus o studentă germană. Dar, în opinia colegei ei olandeze, Europa este adesea văzută ca o ameninţare pentru cultura naţională. O tânără suedeză s-a arătat nemulţumită

de deficitul democratic al Europei, în timp ce tânărul italian de lângă ea a menţionat locul restrâns pe care Europa îl ocupă în mass-media: „Nu cunoaştem Europa şi nu putem avea încredere în ceea ce nu cunoaştem”. „De acord, dar pentru a se putea identifica cu Europa, trebuie de asemenea să iei iniţiativa, să te informezi tu însuţi”, i-a răspuns un tânăr german. Mădălina Mihalache - Consilier de presă Biroul de Informare al Parlamentului European în România Decembrie 2009 | Focşanii |

17


ADMINISTRAŢIE

HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în lunILE SEPTEMBRIE - NOIEMBRIE 2009 În şedinţa extraordinară din 17 septembrie 2009 Prin HCL nr. 217, Consiliul Local a hotărât delegarea gestiunii serviciului de alimentare cu apă şi de canalizare către S.C. Compania de Utilităţi Publice S.A. Focşani şi modificarea şi completarea Actului Constitutiv şi a Statutului Asociaţiei „Vranceaqua”, aprobate prin HCL nr. 152/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul Local a hotărât aprobarea contribuţiei Municipiului Focşani la proiectul “Îmbunătăţirea Sistemelor de Alimentare cu Apă, Canalizare şi Epurare”, prin HCL nr. 220. Consiliul Local a aprobat trecerea terenului cu destinaţie de păşune, în suprafaţă de 99,28 ha., situat pe teritoriul administrativ Boloteşti, din domeniul public al municipiului Focşani, în domeniul privat al municipiului Focşani, în vederea efectuării unui schimb de teren cu S.C. ENET S.A Focşani, prin HCL nr. 221. Consiliul Local a aprobat un schimb de imobile între Municipiul Focşani şi S.C. ENET S.A. Focşani, prin HCL nr. 222. A fost aprobată suplimentarea bugetului general al Municipiului Focşani pe anul 2009 cu suma de 1.000 mii lei în vederea reabilitării sistemului centralizat de alimentare cu energie termică, prin HCL nr. 223.

prin HCL nr. 227. Prin HCL nr. 228, Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 500 lei pentru premierea sportivului Voicu Valentin Cătălin, component al echipei de atletism a Liceului cu Program Sportiv Focşani - CSM Focşani 2007, ca urmare a obţinerii titlului de campion naţional la proba de 800m la Campionatele Naţionale de Atletism pentru Juniori II, organizate în perioada 24-25 iunie 2009 şi a locului IV la Balcaniada Ankara, organizata în Turcia în perioada 6-8 august 2009. Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 10.000 lei, pentru organizarea Zilei Recoltei, în data de 4 octombrie 2009, prin HCL nr. 229. Consiliul Local a aprobat participarea Municipiului Focşani în calitate de co-organizator al Festivalului Internaţional al Viei şi Vinului “Bachus 2009”, prin HCL nr. 230. Consiliul Local a aprobat rectificarea bugetului general al Municipiului Focşani pe anul 2009, prin HCL nr. 231. A fost modificat art. 1 din HCL nr. 130/26.05.2009 privind aprobarea numărului de asistenţi personali ai persoanelor cu handicap grav şi a numărului de indemnizaţii lunare la nivelul municipiului Focşani pentru anul 2009, prin HCL nr. 237. A fost completată anexa nr. 1 la HCL nr.

Sportiv şi Colegiul Tehnic Edmond Nicolau), depunerea proiectului pe linia de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional - Axa 3, precum şi cofinanţarea cheltuielilor legate de proiect, prin HCL nr. 246 şi nr. 249. Consiliul Local a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotări – Şcoala nr. 3 din municipiul Focşani”, depunerea proiectului pe linia de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional - Axa 3, precum şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect, prin HCL nr. 247 şi nr. 250. Consiliul Local a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotări – Şcoala nr. 8 Alexandru Vlahuţă din municipiul Focşani”, depunerea proiectului pe linia de finanţare din cadrul Programului Operaţional Regional - Axa 3, precum şi a cofinanţării cheltuielilor legate de proiect prin HCL nr. 248 şi nr. 251. Prin HCL nr. 255, Consiliul Local a modificat art. 1 din HCL nr. 20/2009 privind aprobarea listei spaţiilor proprietate privată a municipiului Focşani, cu destinaţia de cabinete medicale, precum şi a spaţiilor în care se desfăşoară activităţi conexe actului medical, care urmează să fie vândute, conform O.U.G. nr.

În şedinţa ordinară din 29 septembrie 2009 Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 2.800 lei pentru organizarea, în perioada 8-11 octombrie 2009, a unui training pentru consilierii locali ai Consiliului Local al Tinerilor Focşani, nou aleşi în funcţie, prin HCL nr. 225. Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 12.700 lei pentru susţinerea financiară a Campionatului Naţional Individual de Gimnastică – finala pe ţară, ce s-a desfăşurat la Focşani în perioada 26–29 octombrie 2009, prin HCL nr. 226. Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de 7.000 lei pentru premierea echipei de baschet băieţi a Liceului cu Program Sportiv Focşani - CSS Focşani, ca urmare a obţinerii titlului de vicecampioană la Campionatul Naţional de Baschet U14, care s-a desfăşurat la Timişoara, în perioada 26-30 august 2009,

63/220/2008 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale pentru anul 2009, prin HCL nr. 239. Consiliul Local a aprobat lista nominală cu persoanele cărora li se repartizează locuinţe pentru tineri destinate închirierii, prin HCL nr. 241. Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico-economici şi Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare şi extindere parc Teatru Focşani”, prin HCL nr. 244. Consiliul Local a aprobat indicatorii tehnico-economici şi Studiul de Fezabilitate pentru obiectivul de investiţii ”Reabilitare şi extindere parc Nicolae Bălcescu Focşani”, prin HCL nr. 245. Consiliul Local a aprobat studiul de fezabilitate şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitare, modernizare şi dotări – Campus Şcolar municipiul Focşani” (Colegiul Tehnic Ion Mincu, Liceul

68/2008. Prin HCL nr. 261, Consiliul Local a modificat şi a completat Hotărârea Consiliului Local nr. 63/2002 privind obligaţiile şi răspunderile instituţiilor publice, ale agenţilor economici, ale altor persoane juridice precum şi ale cetăţenilor privind gospodărirea municipiului Focşani, completată prin Hotărârea nr. 291/2002. Prin HCL nr. 264, Consiliul Local a modificat art. 1 din Hotărârea Consiliului Local nr. 26/156/2004 privind constituirea la nivelul municipiului Focşani a comisiei de atestare a persoanelor fizice pentru a îndeplini funcţia de administrator de imobil, modificată prin Hotărârea Consiliului Local nr. 105/2006.

18 | Focşanii | Decembrie 2009

Domnul consilier local Romeo Paul Postelnicu a fost ales în funcţia de preşedinte de şedinţă, pe o perioadă de trei luni, începând cu luna octombrie 2009, prin HCL nr. 262.


CENTRUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt:

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8.30 - 16.30 8.30 - 16.30 8.30 - 18.30 8.30 - 16.30 8.30 - 16.30

INFORMAŢII UTILE

• Diana GROSU - Informare Publică şi Fond Locativ • Eugen IFRIM - Autorizare agenţi economici • Elena VIŞAN - Registratură • Lucia CALOIAN - Urbanism şi Investiţii • Ligia BULBOACĂ - Juridic • Violeta ASANACHE - Taxe şi Impozite • Cristina TURCU - Cadastru şi Agricultură

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folosească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Numerele de telefon (interioare) din Primăria Municipiului Focşani Cabinet Primar

209

21

Direcţia Economică - Director

206

2

Cabinet Viceprimar

107

22

Direcţia Economică, Serviciul Buget - Şef serviciu

205

3

Cabinet Viceprimar

109

23

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam.1)

301

4

Cabinet Secretar

210

24

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) - Şef serviciu

302

5

Centrul de Comunicare - Autorizare agenţi economici

415

25

Serviciul Administraţie Publică Locală - Şef serviciu

102

6

Centrul de Comunicare - Cadastru şi agricultură

411

26

Serviciul Administrativ - Şef serviciu

115

7

Centrul de Comunicare - Impozite şi taxe

412

27

Serviciul Autorizare Aqenti Economici - Şef serviciu

111

8

Centrul de Comunicare - Informaţii generale

417

28

Serviciul Comunicare

201

9

Centrul de Comunicare - Juridic

418

29

Serviciul Comunicare

104

10

Centrul de Comunicare - Registratură

416

30

Serviciul Comunicare - Şef serviciu

202

11

Centrul de Comunicare - Urbanism

419

31

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

12

Compartiment Audit

303

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) - Şef serviciu

305

13

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

33

Serviciul Impozite şi taxe - Şef serviciu

333

14

Compartiment Programe

215

34

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

15

Compartiment Rromi

404

35

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

16

Consiliul Local - Aparat Tehnic

217

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

17

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate

103

37

Serviciul Investiţii - Şef serviciu

204

18

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate - Director

105

38

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat - Şef serviciu

112

19

Direcţia Administraţie Publică Locală - Director

106

39

Serviciul Urbanism (Cam. 07) - Şef serviciu

307

20

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

40

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

0237.236.000

1

TELEFOANE UTILE

Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 - Informare Publică, Fond Locativ 415 - Autorizare agenţi economici 416 - Registratură 419 - Urbanism, Investiţii 418 - Juridic 412 - Taxe şi impozite 411 - Cadastru şi agricultură www.focsani.info; primarie@focsani.info Decembrie 2009 | Focşanii |

19


Focsanii72  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you