Page 1

Cuprins

Raportul primarului municipiului Focşani privind activitatea desfăşurată în anul 2008 - extras Evenimente trecute, rememorări prezente - 1 Mai, 2 Mai, 9 Mai 60 de ani de la înfiinţarea NATO, 5 ani de la aderarea României la structurile alianţei Nord-Atlantice Bugetul general consolidat al municipiului Focşani pe anul 2009 Săptămâna curăţeniei în judeţul Vrancea Incendiile de pădure Termoficarea în Focşani - noi oportunităţi Casa căsătoriilor are o altă... casă Încă un pas spre o administraţie locală eficientă Vizualizarea taxelor şi a impozitelor locale pe Internet Consiliul Local al Tinerilor: prezent şi viitor Hotărâri adoptate de Consiliul Local al municipiului Focşani în luna martie 2009

3

SERIA A VI-A, ANUL 7 (VII) NR. 64, APRILIE 2009

4 5 6 11 12 14 14 15 16 17 18

CONSILIUL LOCAL ŞI PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Tel.: 0237.236.000, Fax: 0237.216.700 E-mail: primarie@focsani.info Web: www.focsani.info COLEGIUL DE CONDUCERE Decebal Gabriel Bacinschi - Preşedintele colegiului Rodica Boboc Doina Fodoreanu Eduard Corhană Nataşa Maria Nemeş Dan Mihai Cazaciuc REDACŢIA Dan Mihai Cazaciuc Mirela Cristina Andrei Marian Mihu Adrian Imireanu Răzvan Necula

- Coordonator

GRAFICĂ ŞI MACHETARE Valentin Rădulescu

Publicaţie realizată de S.C. EURO PRINT COMPANY S.R.L. Str. Crizantemelor, Nr. 17, Buzău Tel./Fax: 0338.101.253 e-mail: europrint2006@yahoo.com

PROGRAM DE AUDIENŢE Problemele ce sunt de competenţa administraţiei publice locale şi nu au fost soluţionate de serviciile de specialitate, pot fi aduse la cunoştinţa Primarului municipiului Focşani sau a Secretarului municipiului Focşani. • Primarul municipiului Focşani, Decebal Gabriel Bacinschi, acordă audienţe în prima zi de Luni din fiecare lună, începând cu ora 14.00. • Secretarul municipiului Focşani, Eduard Marian Corhană, acordă audienţe în a patra zi de Marţi din fiecare lună, începând cu ora 10.00.

2

Aprilie 2009

Focşanii

Pentru a putea participa la audienţe, persoanele interesate trebuie să se prezinte cu buletinul / cartea de identitate la Centrul de Comunicare al Primăriei – Compartimentul Informare Publică, unde completează o cerere-tip. În momentul depunerii cererii, solicitantul primeşte un număr de înregistrare, cu care trebuie să se prezinte în ziua stabilită. Cerererile sunt înaintate serviciului de specialitate, care trebuie să formuleze un răspuns. Din acest motiv, este foarte important ca solicitantul să precizeze în mod clar problemele pentru care do-

reşte să fie primit în audienţă. Solicitanţii pot fi admişi sau respinşi, fiind acceptate doar cererile a căror rezolvare este de competenţa Primăriei municipiului Focşani. Cererile de înscriere în audienţă se primesc astfel: - pentru audienţe Primar – până în ziua de Joi din săptămâna premergătoare zilei de audienţă - pentru audienţe Secretar – până în ziua de Vineri din săptămâna premergătoare zilei de audienţă


RAPORTUL PRIMARULUI

MUNICIPIULUI FOCŞANI PRIVIND ACTIVITATEA DESFĂŞURATĂ ÎN ANUL 2008 – EXTRAS –

Anul 2008 a însemnat, pentru mine, o reconfirmare a încrederii cetăţenilor municipiului Focşani, prin învestirea cu un nou mandat de primar, la alegerile locale ce au avut loc. Vreau să mulţumesc tuturor pentru participarea activă şi sprijinul pe care l-au acordat administraţiei publice locale, în această perioadă, în definirea şi prioritizarea programelor şi a proiectelor comunităţii, dar şi în implementarea acestora. Pentru a sublinia preocupările noastre pe parcursul anului 2008, se impun evidenţiate câteva proiecte importante. Astfel, se remarcă demararea proiectului Recalificare urbană perimetrul istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică Focşani. Acest proiect este unul de amploare, pe care Focşaniul îl merită, fără îndoială. Se realizează cu finanţare externă, din partea Uniunii Europene şi are ca termen de finalizare luna noiembrie a anului 2009. Un alt proiect important, demarat în 2008, constă în reabilitarea infrastructurii rutiere. Au fost, astfel, realizate reabilitări complete

ale străzilor şi trotuarelor, au fost create noi parcări, au fost modernizate intersecţii. Din păcate, proiectul suferă acum de o criză de finanţare, efect al situaţiei economice mondiale, dar, încercăm să identificăm noi oportunităţi de finanţare în acest sens, pentru a finaliza ceea ce ne-am propus. Construcţia de locuinţe în Cartierul Tineretului a fost finalizată, cu toate străzile, aleile, trotuarele şi parcările necesare. Sper, însă, ca şi cel de-al doilea cartier de acest tip, cu locuinţe pentru tineri tip ANL – Cartierul Brăilei, să fie

finalizat şi să găsim noi alternative pentru construirea de noi locuinţe. Sprijinul acordat sectorului economic de către administraţia locală s-a concretizat atât prin oferirea de sprijin companiilor care şi-au exprimat intenţia, au demarat acţiuni şi chiar au finalizat construcţia de mari complexe comerciale, cât şi prin susţinerea acordată evenimentelor de promovare a ofertei locale, festivalurilor şi manifestărilor tradiţionale. Astfel, ca în fiecare an, a fost sprijinită organizarea

Festivalului Internaţional al Viei şi Vinului Bachus, a Festivalului Berii, în cadrul Zilelor Municipiului Focşani, a Salonului Constructorilor, dar şi a multor altor manifestări, târguri, expoziţii auto sau de altă natură. În ceea ce priveşte omagierea persoanelor vârstnice, pe parcursul anului 2008 a continuat acţiunea de premiere a cuplurilor din municipiul Focşani care au împlinit 50 de ani de căsătorie neîntreruptă. De asemenea, pe tot parcursul anului, au fost premiaţi cei mai longevivi cetăţeni ai municipiului. 34 de focşăneni care au depăşit vârsta de 90 de ani au primit, cu

ocazia zilei de naştere, câte un premiu de 500 de lei, flori şi diplome de longevitate. În 2008, a fost acordat titlul de „cetăţean de onoare” al municipiului Focşani unor persoane remarcabile - veterani de război - ca semn de recunoştinţă pentru anii petrecuţi în slujba ţării. În decursul unui an, în municipiul Focşani sunt marcate câteva momente foarte importante pentru comunitatea noastră. În afara celor deja menţionate – Festivalul

Internaţional al Viei şi Vinului „Bachus 2008” şi Zilele Municipilui Focşani – alte evenimente organizate de municipalitate şi pentru care s-au alocat fonduri de la bugetul local sunt 24 Ianuarie – Ziua Unirii Principatelor Române, Sărbătorile de primăvară – 1 şi 8 Martie, Ziua Recoltei. Instituţiile de cultură din subordinea Consiliului Local al municipiului Focşani – Ansamblul Folcloric Profesionist „Ţara Vrancei”, Teatrul Municipal Focşani, Ateneul Popular „Mr. Gh. Pastia” şi Formaţia Corală Tradiţională „Pastorala” – au desfăşurat nenumărate activităţi pe parcursul întregului an, participând la festivaluri interne şi internaţionale şi aducându-şi cu succes contribuţia la promovarea artei şi tradiţiei româneşti, în special a celor vrâncene. Ing. Decebal Gabriel Bacinschi, Primarul Municipiului Focşani Textul complet al raportului poate fi consultat pe www.focsani.info – secţiunea „Raport Activitate Primar” Aprilie 2009

Focşanii

3


EVENIMENTE TRECUTE, REMEMORĂRI PREZENTE

1 MAI, 2 MAI, 9 MAI

Luna mai se deschide sub auspicii încărcate de semnificaţii. 1, 2 şi 9 mai sunt repere importante, distincte, dar etalând şi un neaşteptat numitor comun, ideea de luptă pentru afirmarea unor valori. 1 mai este Ziua Internaţională a Muncii, fiind consacrată luptei sindicale pentru obţinerea unor drepturi fundamentale. Istoricul zilei este impresionant: în anul 1872, circa 100 de mii de lucrători din New York demonstrează încercând să obţină reducerea zilei de lucru la 8 ore. George Edmonston, fondatorul Uniunii Dulgherilor şi Tâmplarilor din SUA, iniţiază, în 1886, introducerea unei rezoluţii care stipula respectarea normei de 8 ore. La 1 mai 1886, sute de mii de manifestanţi protestează pe tot teritoriul Statelor Unite; 90 de mii de demonstranţi se adună la Chicago. Ziua de 1 mai devine, însă, cunoscută şi prin incidentele violente din Piaţa Heymarket din Chicago. În anul 1889, ziua de 1 mai devine o zi internaţională a muncitorilor, transformânduse într-un eveniment anual. Confiscată de regimul comunist şi inclusă în propaganda oficială, golită de sensul profund şi înlocuită cu manifestări propagandistice festive, ziua de 1 mai a devenit astăzi doar o altă zi liberă, dedicată ritualurilor de relaxare. Lupta nu mai este una pentru norma de lucru, noul spaţiu de confruntare fiind cel al timpului liber fructificat la parametri maximi. Ieşiri la iarbă verde, grătare încinse, muzică, evadări la mare – toate sunt instantanee ale zilei de 1 mai. Lipsesc cu desăvârşire manifestările sindicale, suspectate de regrete paseiste. Declinul e îngrijorător în cazul zilei de 2 mai, Ziua Naţională a Tineretului. Prin Legea 425/2004, s-a instituit Ziua Naţională a Tineretului, zi cu prilejul căreia se organizează activităţi culturale, sociale, artistice şi sportive şi se difuzează, prin intermediul mijloacelor de comunicare în masă, informaţii de interes pentru tineret. Activităţile de4

Aprilie 2009

Focşanii

dicate tinerilor în această zi sunt lipsite de amploarea pe care ar merita-o. Sentimentul apartenenţei la o comunitate de vârstă nu e foarte bine conturat, generaţiei tinere lipsindu-i un set unitar de valori pe care să le mediatizeze. Numărul curent al revistei prezintă două contraexemple de tineri care demonstrează valori autentice (articolul dedicat Consiliului Local al Tinerilor şi cel referitor la Săptămâna curăţeniei în judeţul Vrancea). Însă, ar fi interesant de realizat un sondaj printre aceşti tineri pentru a descoperi dacă ei îşi asumă această sărbătoare. Promovarea implicării tinerilor şi abordarea problemelor lor sunt obiective centrale ale unei alte sărbători, cu acoperire mondială: pe 12 august se marchează Ziua Internaţională a Tinerilor, aprobată din 1999 de către ONU. Dacă zilele de 1 şi 2 mai par a-şi fi pierdut din priza la public, cea de-a treia recuperează prin tripla semnificaţie; 9 mai desemnează trei evenimente importante: proclamarea independenţei – 9 mai 1877, victoria coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al Doilea Război Mondial – 9 mai 1945, Ziua Europei – 9 mai 1950. La 9/21 mai 1877, Mihail Kogălniceanu a proclamat independenţa Principatelor Unite, expresie a dorinţei întregului popor. De la tribuna Parlamentului, Mihail Kogălniceanu, ministrul de externe, declara: „Suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare. [...] Suntem o naţiune liberă şi independentă.” 9 mai 1945 este ziua în care Aliaţii din cel de-al Doilea Război Mondial au obţinut victoria împotriva Germaniei naziste, nevoită să capituleze. România a participat la acest război pentru refacerea integrităţii teritoriale grav afectate în vara şi toamna anului 1940. În perioada 1941-1944, România participă alături de trupele germane şi maghiare pe frontul antirusesc, dar contraofensiva sovietică schimbă soar-

ta războiului şi, apoi, pe cea a Europei estice odată cu „eliberarea” teritoriilor ocupate de nazişti. Ministrul francez al afacerilor externe, Robert Schuman, propune, într-un discurs ţinut la 9 mai 1950, ca producţia franco-germană de cărbune şi oţel să fie plasată sub o Înaltă Autoritate comună, în cadrul unei organizaţii deschise şi altor state europene. Pentru unii, planul Schuman era utopia unui „aventurier politic”, pentru alţii, un vis nebunesc, astăzi însă este o realitate pe care o trăim cu toţii. A fost un prim pas spre crearea a ceea ce astăzi înseamnă Uniunea Europeană. Europa devine, astfel, continentul care a construit prima regiune economică a lumii – un edificiu ridicat treptat, a cărui activitate a evoluat în timp. Modelul european arată lumii că o uniune mai strânsă a popoarelor este posibilă în măsura în care se bazează pe valori şi obiective comune. Şi, nu în ultimul rând, trebuie, de asemenea, să ne amintim de ideea care a însoţit permanent demersul lui Monnet: Noi nu coalizăm state, ci unim oameni! Aderarea României la UE a pus în umbră sărbătorirea proclamării independenţei, în centrul atenţiei plasân-


dere spre valorile contemporane. E greu să sărbătoreşti atâtea evenimente într-un interval atât de scurt, dar, mai ales, toate cele trei semnificaţii ale zilei 9 mai. Mulţi dintre noi tindem să ne uităm trecutul, rememorând doar evenimentele din prezentul apropiat,

fără să înţelegem că evenimentele din trecut sunt cauzele, iar cele din prezent, efectele. Trebuie să nu ne uităm trecutul, fiindcă altfel uităm cine suntem! Ana-Maria Ciocoiu

du-se Ziua Europei (stabilită în 1985, la Summit-ul de la Milano). A face echilibristică între prima şi a doua semnificaţie este destul de dificil, şi, în cele din urmă, inutil. Eurosceptic, eurooptimist, europesimist, naţionalist sau nu prea, este un gest identitar, de autodefinire, a-ţi cunoaşte propriul trecut şi a avea atitudinea inteligentă de deschi-

60 de ani de la înfiinţarea NATO 5 ani de la aderarea României la structurile Alianţei Nord-Atlantice La începutul lunii aprilie, mai exact pe 4 aprilie, s-au aniversat 60 de NATO. Iniţial, au fost 10 state semnatare, cărora li s-au alăturat, în de ani de la semnarea, la Washington, a Tratatului Atlanticului de Nord, timp, alte 18 state. Conform prevederilor tratatului constitutiv, rolul prin care s-au pus bazele alianţei politico-militare cunoscută sub numele fundamental al NATO este acela de a veghea la păstrarea libertăţii şi a securităţii statelor membre, prin intermediul mijloacelor de ordin politic şi militar. România a fost invitată să înceapă negocierile de aderare cu Alianţa la întâlnirea de vârf de la Praga din 21 - 22 noiembrie 2002, împreună cu Estonia, Letonia, Lituania, Slovenia, Slovacia şi Bulgaria, iar, la data de 2 aprilie 2004, România s-a alăturat structurilor Organizaţiei Tratatului Atlanticului de Nord. Asumarea angajamentelor politice ca membru al NATO se concretizează în participarea ţării noastre la operaţiunile şi misiunile din teatrele de operaţiuni NATO. La 31 martie 2009, Parlamentul României a adoptat Declaraţia solemnă nr. 1/2009, ocazionată de aniversarea a 60 de ani de existenţă NATO şi a 5 ani de la aderarea României la Organizaţia Tratatului Atlanticului de Nord. Cele două evenimente au fost marcate şi în plan local. Astfel, militarii Garnizoanei Focşani au organizat, în data de 5 aprilie, pe platoul din faţa bisericii militare din incinta Brigăzii 282 Infanterie Mecanizată, un ceremonial militar de înălţare a drapelelor României şi NATO, în prezenţa cadrelor militare şi a oficialităţilor locale. Mirela Andrei, Serviciul Comunicare - Primăria municipiului Focşani Aprilie 2009

Focşanii

5


BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT AL MUNICIPIULUI FOCŞANI PE ANUL 2009 În şedinţa Consiliului Local al Municipiului Focşani din 7 aprilie 2009 a fost aprobat Bugetul general consolidat al Municipiului Focşani, în suma de 181.872,59 mii lei, incluzând: • Bugetul local – 156.565 mii lei; • Bugetele instituţiilor finanţate parţial din bugetul local – 12.848 mii lei, constituite din 7.033 mii lei subvenţii de la bugetul local şi 5.815 mii lei venituri proprii; • Bugetele instituţiilor finanţate integral din venituri proprii – 4.162,42 mii lei; • Bugetul veniturilor şi al cheltuielilor evidenţiate în afara bugetului local (taxe speciale, fond de rulment, depozite constituite pentru contrucţia de locuinţe) – 2.330,17 mii lei; • Bugetul împrumuturilor interne – 13.000 mii lei. Consolidarea acestor bugete s-a realizat prin scăderea, din bugetul general, a sumei de 7.033 mii lei, reprezentând transferuri de sume dintre bugete, astfel încât Bugetul general consolidat al municipiului să reflecte dimensiunea reală a efortului financiar public. mii lei Bugetul local

181.872,59

156.565,00

76.561,80

76.561,80

69.699,00

69.699,00 10.304,20

Bugetul instituţiilor finanţate parţial şi integral din venituri proprii 17.030,427.053,00

Bugetul veniturilor şi cheltuielilor din afara bugetului local

Bugetul împrumuturilor interne

2.330,17

13.000,00

Nr. crt.

Denumire venituri / cheltuieli

I II

TOTAL VENITURI Venituri proprii (impozite şi taxe locale, cote defalcate din impozitul pe venit) Sume defalcate din TVA

III

Subvenţii de la bugetul de stat

10.304,20

IV

Venituri proprii

9.977,42

V

Fond rulment

1.888,60

1.888,60

VI

Depozite pentru locuinţe

441,57

441,57

VII

Împrumut intern – obligaţiuni municipale

9.977,42

13,000,00

13.000,00 17.030,427.053,00

2.330,17

160,00

389,95

TOTAL CHELTUIELI

181.872,59

156.565,00

A

Autorităţi publice

7.683,00

7.683,00

B

Alte servicii publice generale

1.479,95

930,00

x

*Fond de rezervă bugetară

100,00

100,00

x

*Fond pt. garantarea împrumuturilor externe

200,00

200,00

x

*Servicii publice de evidenţă a persoanelor

740,00

580,00

x

*Alte servicii publice generale

50,00

50,00

x

*Fond rulment pt. acoperire gol de casă

389,95

C

4.565,00

4.565,00

20,00

20,00

E

Dobânzi Transferuri către bugetul fondului de asigurări pentru sănătate Ordine publică şi siguranţă naţională

6.616,00

2.772,00

3.844,00

x

*Poliţia comunitară

6.507,00

2.663,00

3.844,00

x

*Protecţia civilă

109,00

109,00

F

Învăţământ

78.379,62

74.217,20

4.162,42

x

*Învăţământ preşcolar

13.420,30

11.914,50

1.505,80

x

*Învăţământ primar

21.495,40

21.202,80

292,60

x

*Învăţămant secundar superior

43.098,92

40.884,90

2.214,02

x

*Învăţămant postliceal

365,00

215,00

150,00

D

6

Bugetul general consolidat

Aprilie 2009

Focşanii

160,00 389,95

13.000,00


G

Sănătate

18,00

18,00

H

Cultură, recreere şi religie

8.280,00

6.621,00

1.659,00

x

*Instituţii publice de spectacole

2.193,00

1.650,00

543,00

x

*Case de cultură

433,00

300,00

133,00

x

*Alte servicii culturale

35,00

35,00

x

*Sport

2.283,00

1.300,00

x

*Tineret

20,00

20,00

x

*Întreţinere grădini publice, parcuri

3.021,00

3.021,00

x

*Alte servicii în domeniul culturii, al recreerii

295,00

295,00

I

Asigurări şi asistenţă socială

8.947,00

8.795,00

152,00

x

*Asistenţă acordată persoanelor în vârstă

1.094,00

942,00

152,00

x

*Asistenţă socială în caz de invaliditate

3.394,00

3.394,00

x

*Asistenţă socială pentru familie şi copii

480,00

480,00

x

*Creşe

820,00

820,00

x

*Ajutor social

620,00

620,00

x

*Cantine de ajutor social

1.211,00

1.211,00

x

*Alte cheltuieli în domeniul asigurărilor

1.328,00

1.328,00

J

Locuinţe, servicii şi dezvoltare publică

21.144,22

17.404,00

1.940,22

x

*Alte cheltuieli în domeniul locuinţelor

1.441,57

1.000,00

441,57

x

*Iluminat public

5.000,00

5.000,00

x

*Introducere gaze naturale Alte servicii în domeniile locativ, servicii şi dezvoltare Protecţia mediului

698,65

x K L

M

Acţiuni generale economice, comerciale Rambursări de credite aferente datoriei publice externe locale Rambursări de credite interne garantate Rambursări de credite aferente datoriei publice interne locale Combustibili şi energie

N

Agricultură, silvicultură, piscicultură

O

Transporturi

x x x

983,00

1.800,00

698,65

14.004,00

11.404,00

3.310,00

3.310,00

2.355,00

2.355,00

470,00

470,00

150,00

150,00

1.735,00

1.735,00

24.110,00

24.110,00

10,00

10,00

14.955,00

3.755,00

800,00

1.800,00

11.200,00

Pentru anul 2009, procesul de elaborare a Bugetului general consolidat al Municipiului Focşani, bazat pe atragerea cetăţenilor la actul decizional, a avut în vedere creşterea valorii informaţionale a acestuia, îmbunătăţirea rolului alocativ, prin repartizarea transparentă a fondurilor bugetare în funcţie de priorităţile sectoriale, urmărindu-se satisfacerea la un nivel acceptabil a tuturor categoriilor de cheltuieli. În fundamentarea politicii fiscale şi bugetare a Municipiului Focşani, s-au avut în vedere: • Evoluţiile bugetare ale anilor precedenţi; • Priorităţile comunităţii, pornind de la nevoile acesteia; • Realizarea obiectivelor stabilite prin Strategia de Dezvoltare a Municipiului Focşani pe 2007-2013, potrivit căreia Focşaniul va deveni un oraş european modern; • Menţinerea impozitelor şi taxelor locale la nivelul anilor 2007 şi 2008; • Acordarea de bonificaţii pentru plata integrală a impozitelor pe clădiri, teren şi asupra mijloacelor de transport până pe 31 martie 2009 (10% pentru persoanele fizice şi 5% pentru persoanele juridice); • Estimarea unui grad de încasare a impozitelor şi a taxelor locale curente aferente anului 2009 în procent de 80% şi a restanţelor – de 50%; • Acoperirea serviciului datoriei publice constând în rambursarea împrumuturilor şi a dobânzilor aferente acestora: împrumutul extern contractat de municipiu de la Dexia, pentru refacerea infrastructurii stradale, precum şi garantarea împrumutului BERD Aprilie 2009

Focşanii

7


contractat de către CUP SA Focşani, pentru reabilitarea sistemului de alimentare cu apă, garantarea împrumutului BCR contractat de catre CUP SA Focşani, pentru achiziţionarea de automăturătoare; • Cofinanţarea proiectelor cu finanţare PHARE şi fonduri structurale: „Recalificare urbană perimetrul istoric Piaţa Unirii şi Grădina Publică Focşani” şi „Căminul pentru persoane vârstnice”; • Cofinanţarea proiectelor de introducere gaze naturale derulate de Distrigaz Sud SA; • Reducerea cheltulelilor de personal cu 10% faţă de prevederile bugetare ale anului 2008; • Reducerea cheltuielilor materiale cu 18% faţă de prevederile bugetare ale anului 2008; • Finanţarea lucrărilor de investiţii aflate în curs de execuţie; • Pregătirea documentaţiilor pentru accesarea fondurilor structurale (studii de fezabilitate, proiecte tehnice pentru dezvoltarea urbană a zonei de Sud-Est a municipiului, care include Zona Laminorul, Cartierul Sud şi Mândreşti); • Cuprinderea în buget a proiectelor care să rezolve unele din problemele prioritare identificate cu prilejul sondajului de opinie efectuat în noiembrie 2008 cu privire la proiectul de buget pe anul 2009: Ordine prioritate 1 2 3 4 5

Problema identificată Lipsa spaţiilor verzi Lipsa locurilor de parcare Refacerea infrastructurii stradale Rezolvarea problemei câinilor comunitari Lipsa locurilor de joacă şi de agrement

Reducere cheltuieli Subvenţie energie termică Administraţia pieţelor Autorităţi publice Sport Învăţământ

Majorări cheltuieli Amenajare locuri de joacă şi de agrement Amenajarea spaţiilor verzi Refacerea infrastructurii stradale Construcţia, reparaţia locuinţelor Reabilitarea termică a faţadelor la blocuri

Proiectul de buget pe anul 2009 a fost supus dezbaterii publice în data de 19 martie 2009, în urma căreia s-a încheiat un raport ce conţine principalele propuneri venite din partea cetăţenilor. De asemenea, proiectul de buget a fost afişat la sediul şi pe site-ul primăriei în termenul legal de 15 zile de la publicarea bugetului de stat în Monitorul Oficial, în aceasta perioadă nefiind consemnată nicio contestaţie. În cadrul dezbaterii publice, au fost ridicate zece probleme, dintre care cinci reprezintă propuneri legate de cheltuielile proiectului de buget pe anul 2009. Din acestea, două au fost rezolvate, fiind incluse în buget după o reaşezare a acestuia: • Rezolvarea problemei câinilor comunitari, prin finalizarea staţionarului pentru câini (suma alocată prin proiectul de buget a fost suplimentată de la 50 mii lei la 220 mii lei, prin diminuarea prevederilor de la alte cheltuieli); • Cuprinderea în buget, la capitolul învăţământ, de sume pentru investiţii (s-a prevăzut suma de 814,2 mii lei - sumă alocată de către Ministerul Educaţiei drept subvenţie de la bugetul de stat pentru lucrări executate în anul precedent, în baza Hotărârilor de Guvern adoptate în 2008). În anul 2009, urmează să fie alocate sume pentru alte unităţi de învăţământ. Următoarele două propuneri – reducerea costurilor privind distribuţia de energie termică către populaţie, precum şi reducerea personalului de la Ansamblul Folcloric „Ţara Vrancei” – vor fi analizate ulterior aprobării bugetului. În ceea ce priveşte propunerea privind includerea PT 16 în lucrările de modernizare a sistemului de energie termică, lucrarea este cuprinsă în proiectul iniţial şi va fi demarată în momentul în care se vor primi subvenţii de la bugetul de stat, în cadrul programului „Termoficare – căldură 2007-2013”. Dintre problemele ridicate de cetaţeni în cadrul sondajelor de opinie, refacerea şi întreţinerea spaţiilor verzi, refacerea infrastructurii stradale şi amenajarea locurilor de joacă vor constitui, în anul 2009, preocupări prioritare. Astfel, au fost întocmite studii de fezabilitate pe cele trei componente, pentru refacerea infrastructurii în zona de Sud-Est a municipiului, incluzând Cartierul Sud, Mândreşti şi Zona Laminorul, în vederea obţinerii de Fonduri Structurale. În fundamentarea bugetului, s-a avut în vedere, pe lângă estimarea veniturilor proprii şi a sumelor repartizate de către Direcţia Generală a Finanţelor Publice a judeţului Vrancea, în baza cărora s-a efectuat echilibrarea parţială a bugetului, faptul că sumele alocate pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate acoperă în întregime salariile unităţilor din învăţământul preuniversitar de stat şi mai puţin salariile însoţitorilor persoanelor cu handicap, precum şi acordarea gratuităţilor pe transportul urban de călători a persoanelor cu handicap şi a însoţitorilor acestora. Menţionăm că drepturile însoţitorilor persoanelor cu handicap sunt asigurate doar pentru 6 luni.

STRUCTURA VENITURILOR BUGETULUI GENERAL CONSOLIDAT PE ANUL 2009 O sursă importantă de finanţare a Bugetului general consolidat este reprezentată de veniturile proprii, constituite din impozite, taxe, vărsăminte de la instituţii, alte venituri, cote defalcate din impozitul pe venit şi sume defalcate din impozitul pe venit, care, în total venituri, reprezintă o pondere de 49%. Sumele defalcate din TVA alocate de bugetul de stat pentru finanţarea cheltuielilor descentralizate reprezintă 38% din veniturile totale, iar subvenţiile alocate de la bugetul de stat şi alte bugete – 6%.

8

Aprilie 2009

Focşanii


Împrumuturile contractate de autoritatea locală în completarea surselor proprii reprezintă 7%. Cheltuielile Bugetului general consolidat, defalcat pe categorii de cheltuieli, se prezintă astfel: cheltuieli social–culturale, care deţin o pondere în total cheltuieli de 43,7% (35,8% învăţământ, 4,1% asistenţă socială şi 3,8% cultură, recreere şi religie); servicii publice, care deţin o pondere în total cheltuieli de 40,26% (10,74% transporturi, 12,06% subvenţie acordată populaţiei pentru diferenţa preţ energie termică şi retehnologizarea sistemului de energie termică, 8,84% locuinţe şi servicii publice, 3,5% autorităţi publice, 3,03% ordine publică, 0,58% alte servicii generale, 1,51% protecţia mediului); serviciul datoriei publice, care deţine o pondere în total cheltuieli de 16,04%.

PONDEREA CATEGORIILOR DE CHELTUIELI ÎN BUGETUL GENERAL CONSOLIDAT PE ANUL 2009

SERVICIUL DATORIEI PUBLICE – 7.120 mii lei

• 200 mii lei - pentru constituirea „Fondului privind garantarea rambursării ratelor scadente la împrumutul subsidiar, precum şi a plăţii comisioanelor, taxelor şi a altor speze aferente acestuia”, într-un cuantum de 10% din echivalentul în lei al obligaţiilor anuale ale CUP SA faţă de Ministerul Finanţelor Publice, aferente împrumutului cu finanţare externă BERD pentru investiţia „Reabilitarea sistemului de alimentare cu apă”, cu termen final de rambursare 2013; • 703 mii lei - alimentarea contului de rezervă al CUP SA Focşani cu echivalentul impozitului pe profit şi al vărsământului din profitul net, pe care societatea are obligaţia să le vireze la bugetul local, în vederea asigurării surselor de rambursare a împrumutului BERD, contractat de către aceasta în suma de 370 mii lei, şi garantarea rambursării împrumutului BERD; • 191 mii lei - garantarea împrumutului intern contractat de către CUP pentru achiziţionarea de automăturătoare; • 6.026 mii lei - rambursarea împrumutului extern pentru refacerea infrastructurii stradale şi plata dobânzilor aferente împrumutului şi obligaţiunilor municipale.

ACTIVITĂŢI SOCIAL-CULTURALE – 95.644,42 mii lei În conformitate cu Legea finanţelor publice locale, municipalitatea, în cadrul acestei categorii de cheltuieli, asigură funcţionarea tuturor unităţilor şi a serviciilor din învăţământ, sănătate, asistenţă socială, cultură, sport, religie şi tineret. Această categorie de cheltuieli reprezintă 57% din totalul bugetului local pe anul 2009. Comparativ cu prevederile bugetare ale anului 2008, cheltuielile social-culturale au scăzut cu 4,44% iar faţă de realizări cu 0,22%. • Pentru cele 40 de unităţi din învăţământul preuniversitar de stat, a fost aprobată suma de 78.379,42 mii lei, reprezentând plata salariilor aferente celor 1.948 cadre didactice şi personal auxiliar (66.036,71 mii lei), plata cheltuielilor materiale de funcţionare (11.115,01 mii lei), din care 56,5% reprezintă contravaloarea utilităţilor: energie termică, iluminat, apă, canal, salubritate, 4,1% reparaţii curente, burse şi 814,20 mii lei investiţii, reprezentând plata lucrărilor de reparaţii capitale efectuate în anul 2008, pentru care Guvernul a alocat surse în luna martie 2009. Pentru anul 2009, au fost înaintate solicitări de fonduri de la bugetul de stat în vederea efectuării de reparaţii capitale pentru un număr de 13 unităţi şcolare (Gradiniţele nr.1, 10, 13, 15, 16, 17, 18, Şcolile generale nr. 1, 2, 3, 8, 9 şi Colegiul Naţional Unirea); • Pentru asistenţă socială s-a alocat suma de 8.985 mii lei, din care 3.806 mii lei pentru cheltuieli de funcţionare a Cantinei de Ajutor Social, a celor două creşe, a Serviciului Public de Asistenţă Socială, a Căminului pentru persoane vârstnice, 992 mii lei pentru gratuităţi pe transportul urban de călători, 640 mii lei pentru acordarea ajutorului social, 2.820 mii lei reprezentând salarii însoţitori persoane cu handicap, 480 mii lei sprijin pentru familiile nou constitutite şi asigurarea trusoului pentru nou-născuţi şi 247 mii lei cofinanţarea Adăpostului de noapte „Sfântul Nicolae cel Nou” şi a Căminului pentru persoane vârstnice; • Pentru activităţile social-culturale, recreere şi religie, s-a alocat suma de 8.280 mii lei, din care 2.626 mii lei pentru susţinerea activităţilor unităţilor de cultură din subordine (Teatru, Ansamblul Folcloric, Formaţia Corală, Ateneul Popular), 2.283 mii lei Aprilie 2009

Focşanii

9


pentru Clubul sportiv, 350 mii lei pentru alte activităţi culturale de tineret şi religie iar pentru zone verzi, parcuri, zone de agreement – 3.021 mii lei repartizaţi astfel: întreţinerea zonelor verzi – 2.106 mii lei, tăieri arbori – 40 mii lei, achiziţii material dendrologic – 80 mii lei, întreţinere fântâni artiziene – 20 mii lei, întreţinere locuri joacă – 60 mii lei, întreţinere mobilier urban – 100 mii lei, întreţinere cimitire – 70 mii lei, întreţinere monumente – 14 mii lei, asigurarea pazei – 300 mii lei, investiţii cimitire – 200 mii lei, SF zone verzi zona Sud-Est – 31 mii lei.

SERVICII PUBLICE – 79.108,17 lei În cadrul acestui capitol se finantează cheltuieli de personal, materiale şi investiţii pentru întreţinerea şi asigurarea funcţionării, în conditii optime, a serviciilor descentralizate ale municipiului, care numără 774 angajaţi, dintre care: • Direcţia de Dezvoltare Servicii Publice – 233 angajaţi, având ca obiect de activitate salubrizarea oraşului, activitatea de ecarisaj, dezinsecţia şi deratizarea domeniului public, întreţinerea, modernizarea străzilor, a trotuarelor şi a parcărilor, asigurarea şi întreţinerea semnelor de circulaţie, deszăpezire etc; • Administraţia Pieţelor Focşani – 103 angajaţi, care asigură desfăşurarea unui comerţ civilizat şi de calitate în pieţe, târguri şi oboare; • Serviciul Voluntar pentru Situaţii de Urgenţă – 1 angajat şi 60 voluntari; • Serviciul Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor – 17 angajaţi; • Poliţia Comunitară – 83 funcţionari publici şi 190 persoane angajate; • Autoritatea publică – 147 angajaţi; Principalele activităţi pentru care se alocă fonduri sunt: • Iluminat public – 5.000 mii lei; • Salubritate – 3.240 mii lei, din care dezinsecţie, deratizare – 80 mii lei; • Întreţinere străzi – 14.505 mii lei, din care circulaţie rutieră – 90 mii lei, reparaţii străzi – 1.300 mii lei, reparaţii parcări – 293 mii lei, modernizare infrastructură străzi – 12.822 mii lei; • Locuinţe – 1.555,17 mii lei, din care reabilitare termică faţade blocuri – 450 mii lei; • Energie termică – 25.910 mii lei, din care subvenţie diferenţă preţ – 24.110 mii lei şi investiţii – 1.800 mii lei; • Introducere gaze naturale, canalizare – 768,65 mii lei; • Ecarisaj – 755 mii lei;Transporturi – 450 mii lei pentru achiziţionarea unui midibuz; • Urbanism – 4.500 mii lei, din care Planul Urbanistic General – 200 mii lei şi Recalificarea Urbană Piaţa Unirii – 4.300 mii lei; • Alte cheltuieli de funcţionare – 22.423,78 mii lei.

PROGRAMUL DE INVESTIŢII PE ANUL 2009 – 22.806,42 mii lei (12,54%) • Cofinanţarea a 6 proiecte – 7.400,65 mii lei: • Recalificare Urbană Piaţa Unirii, cu finanţare PHARE – 4.300 mii lei; • Reţele gaze naturale, cu finanţare parţială Distrigaz Sud SA – 698,65 mii lei; • Cămin pentru persoane vârstnice, cu finanţare Fonduri Structurale – 82 mii lei; • Reabilitare termică a clădirilor, cu finanţare buget de stat şi proprietarii de condominii – 450 mii lei; • Reabilitarea sistemului de canalizare şi a Staţiei de Epurare, cu finanţare ISPA – 70 mii lei; • Reabilitarea sistemului centralizat de furnizare energie termică – 1.800 mii lei. • Amenajare Cimitir Sud şi Nord – 200 mii lei; • Finalizare staţionar animale fără stăpân – 220 mii lei; • Întocmirea studiilor de fezabilitate şi proiect tehnic pentru reabilitarea zonei de Sud-Est a municipiului (Mândreşti, zona Laminor şi Cartier Sud), incluzând refacere străzi, zone verzi şi siguranţa în circulaţie – 1256 mii lei; • Realizarea Planului Urbanistic General – 200 mii lei; • Reţele exterioare locuinţe pentru tineri Cartierul Brăilei şi Cartierul Tineretului – 114 mii lei; • Montare ascensor Bl. Cuza Vodă – 200 mii lei; • Reparaţii capitale Cămin Romseh – 241,57 mii lei; • Realizarea intersecţiei de la Kaufland – 400 mii lei; • Finalizare contract leasing automăturătoare – 60 mii lei; • Achiziţionare 3 parkometre – 35 mii lei; • Achiziţionare sistem securitate Poliţia Comunitară – 15 mii lei; • Achizitionare midibuz – 450 mii lei; • Continuarea lucrărilor de refacere infrastructură străzi, cu finanţare din obligaţiuni municipale – 11.200 mii lei; • Continuarea programului de reparaţii capitale ale unităţilor de învăţământ cu fonduri de la bugetul de stat – 814,20 mii lei (Şcoala generală „Anghel Saligny”, Şcoala generală nr. 7, Liceul Pedagogic şi Gradiniţa nr. 7), precum şi solicitarea de noi fonduri pentru Gradiniţele nr. 1, 10, 13, 15, 16, 17, 18, Şcolile generale nr. 1, 2, 3, 8, 9 şi Colegiul Naţional Unirea; • Reabilitare Piaţa Moldovei în parteneriat public-privat.

10

Aprilie 2009

Focşanii


SĂPTĂMÂNA CURĂŢENIEI ÎN JUDEŢUL VRANCEA „Ne aflăm în preajma Sfintelor Sărbători de Paşte şi, după cum ştim cu toţii, în această perioadă, pregătirile pentru Sărbătoarea Învierii Domnului constau atât în curăţenia casei, cât şi a sufletului. Pornind de la această tradiţie, consider că este cazul să ducem curăţenia dincolo de casele noastre, pentru că o localitate curată înseamnă sănătate pentru locuitorii săi şi bucurie atât pentru cei care vin în vizită, cât mai ales pentru cei care trăiesc aici zi de zi.” - Comunicat de presă al domnului Marian Oprişan, preşedintele Consiliului Judeţean Vrancea. Astfel a fost lansată campania de curăţenie de primăvară, la nivelul judeţului, denumită Săptămâna curăţeniei în judeţul Vrancea, căpătând conturul unei tradiţii locale. Desfăşurată în perioada 6 – 11 aprilie 2009, campania a cuprins un număr de 25 de instituţii publice, 68 de consilii locale, un ONG şi Garnizoana Focşani. Contribuţii importante în concretizarea acestui proiect au avut şi prefectul

judeţului, dna Raluca Dan, şi primarul municipiului Focşani, dl Decebal Bacinschi. Împrumutând spiritul de înnoire şi de purificare specific primăverii, dar şi Sărbătorilor Pascale, campania Săptămâna curăţeniei în judeţul Vrancea a avut ecoul aşteptat în rândul instituţiilor şi al cetăţenilor. Firesc, unităţile şcolare au fost primele care s-au implicat activ, rolul formativ al şcolii manifestânduse astfel în direcţia responsabilizării civice a elevilor. S-au remarcat, prin acţiunile derulate, elevii de la unităţile de învăţământ: Grup Şcolar Transport Auto Focşani, Colegiul Naţional Unirea, Liceul Pedagogic „Spiru Haret”, Colegiul Tehnic „Edmond Nicolau”, Colegiul Naţional „Al. I. Cuza”, Colegiul Tehnic „Ion Mincu” (Liceul nr. 4), Colegiul Economic „Mihail Kogalniceanu”, Colegiului Tehnic „Valeriu D. Cotea”, Grupul Şcolar „G.G Longinescu”. Instituţiile publice nu au rămas indiferente la mesajul campaniei, Săptămâna curăţeniei în judeţul Vrancea beneficind de o participare numeroasă. Deschisă de angajaţi ai SC ENET SA, care au acţionat cu unelte şi utilaje proprii pe spaţiul verde de la intarea în Municipiul Focsani, zona Sud – blocurile ANL şi încheiată cu acţiunea de salubrizare a păşunii Mândreşti în data de 11 aprilie – acţiune la care au participat angajaţii Primăriei Municipiului Focşani, cetăţenii din Mândreşti, angajaţi ai Direcţiei de Dezvoltare Focşani, campania dedicată unui mediu mai curat a reuşit o schimbare la faţă a judeţului. Imaginile surprinse sunt semnificative şi spun mai mult decât rapoartele oficiale. Este important de menţionat faptul că toate instituţiile publice au găsit timp şi pentru puţină curăţenie, nu numai în jurul clădirii proprii, dar şi în spaţiile publice, în parcuri şi locuri de joacă. Este încurajator să constaţi că sentimentul apartenenţei la comunitate este din ce în ce mai bine definit, iar respectul pentru natură începe să fie, şi la noi, un lucru care face parte din cotidian. Dan Cazaciuc, Şeful Serviciului Comunicare - Primăria Focşani Aprilie 2009

Focşanii

11


Articolul verde - Educaţie ecologică

INCENDIILE DE PĂDURE

Temperaturile ridicate se asociază, în mod tradiţional, multiplicării ieşirilor în natură. Pădurea este, întotdeauna, locul ideal de relaxare, spaţiul în care poţi să evadezi din atmosfera sufocantă a oraşului de beton. Orice formă de evadare înseamnă o renunţare la reguli constrângătoare, asumarea unei forme de libertate; fuga din oraş în spaţiul verde trebuie, însă, să se supună unui cod eco al bunelor maniere. Fără a fi expresia tendinţei actuale de mediatizare a problemelor legate de mediu, aceste reguli de comportare adecvată s-au consolidat de-a lungul timpului, relaţia românului cu natura fiind fixată prin vechi vorbe de duh: „Codrul e frate cu românul”.

Un punct nevralgic al relaţiei omului cu mediul înconjurător sunt incendiile, însă modelarea mentalităţilor şi a obiceiurilor în sensul protejării „aurului verde” poate preveni aceste fenomene nedorite. Distrugerea suprafaţei minime de un hectar şi a unei părţi din vegetaţia pitică, arbuşti sau arbori, sunt indicatorii unor incendii de pădure. Incendiile de pădure abundă în anotim-

12

Aprilie 2009

Focşanii

purile cu temperaturi ridicate, fiind frecvente în special vara. Seceta, conţinutul scăzut de apă din sol şi turiştii care nu respectă măsurile de prevenire sunt factorii declanşatori principali ai incendiilor de pădure. Consecinţele pot fi majore şi nefaste: flăcările pot

de talie joasă; • Incendii de coronament – atunci când arde partea superioară a arborilor şi se formează o coroană de incendiu. În general, acestea eliberează mari cantităţi de căldură iar viteza de propagare este foarte ridicată.

„Dacă te gândeşti la anul următor – însămânţează pământul. Dacă te gândeşti la următorii zece ani – plantează un copac. Dacă te gândeşti la următorii o sută de ani – educă oamenii.” (Proverb chinezesc)

afecta vegetaţia vie (ramuri, frunze) sau pe Vântul puternic îngreunează stingerea unor cea moartă (ace, arbori uscaţi), precum şi astfel de incendii. Dacă şi natura îşi are propria contribuţie gospodăriile din zonă. (secetă prelungită, vânt puternic, fulgere), din păcate, oamenii se dovedesc a fi la originea celor mai multe incendii de pădure. Incendiile provocate de om sunt cauzate de nerespectarea regulilor de prevenire pe timpul activităţilor de agrement (fumatul, jocul copiilor cu focul, foc nestins), al activităţilor agricole şi forestiere sau se produc ca urmare a unor acţiuni intenţionate. Odată scăpat de sub control, focul poate fi periculos atât pentru oameni, cât şi pentru mediu, prin distrugerea unor tipuri de plante, prin dispariţia pentru totdeauna a unor specii de animale, prin afectarea cu caracter permanent a unei zone. De exemplu, incendiile de litieră afectează direct microorganismele care contribuie la formarea humusului, precum şi vieţuitoarele din zona arboretelor. Pentru formarea unui centimetru de humus, care este îngrăşământul natural al tuturor speciilor de plante care trăiesc în pădure, este nevoie de 100 ani. Arderea litierei provoacă, de asemenea, distrugerea parţială În funcţie de caracteristicile vegetaţiei şi sau totală a puieţilor şi se poate transforma de condiţiile climaterice (în principal, forţa în incendiu de coronament, când apare în şi direcţia vântului), studiile de specialitate arboretele tinere. În situaţia producerii unui disting trei tipuri de incendii de pădure: incendiu de litieră, arboretele va produce • Incendiul de sol – atunci când arde ma- lemn de valoare economică scăzută, din cateria organică conţinută de litieră, humus uza apariţiei putregaiului în interiorul trunsau turbă; chiurilor. • Incendii de suprafaţă – atunci când ard Un comportament adecvat în pădure straturile joase ale vegetaţiei, adică partea poate preîntâmpina consecinţele negative superioară a litierei, iarba şi partea lemnoasă ale unor astfel de fenomene. Informarea şi


educarea populaţiei, desfăşurarea activităţilor de prevenire sunt mijloace aparent banale, dar, indiscutabil, eficiente. De aceea, este necesar să avertizăm toţi proprietarii de pădure în legătură cu obligativitatea adoptării unor măsuri minime de securitate la incendiu a fondului forestier, cele mai importante fiind următoarele: • Instruirea persoanelor care desfăşoară activităţi în pădure (exploatarea masei lemnoase, împădurire, igienizare etc.) pentru cunoaşterea şi respectarea normelor de apărare împotriva incendiilor; • Planificarea, organizarea şi desfăşurarea de către personalul silvic a activităţilor de supraveghere şi patrulare pe traseele cele mai frecventate ce străbat pădurile, îndeosebi în perioadele de secetă şi cu afluenţă mare de public; • Asigurarea ocoalelor şi a cantoanelor cu mijloace de primă intervenţie la incendiu, verificarea şi menţinerea acestora în stare de utilizare; • Amenajarea şi marcarea locurilor de popas şi a spaţiilor de parcare a autovehiculelor din zonele frecventate de turişti; • Menţinerea în stare corespunzătoare de utilizare a principalelor drumuri forestiere, pentru accesul autospecialelor de inter-

venţie; • Amenajarea unor surse de alimentare cu apă pentru maşinile de intervenţie la incendiu, prin construirea de baraje şi rampe în zone accesibile; • Amplasarea de panouri avertizoare cuprinzând regulile de prevenire şi de stingere a incendiilor la fondul forestier. Câteva restricţii elementare respectate

de turişti pot garanta dăinuirea spaţiilor verzi: alegerea cu atenţie a locului pentru aprinderea focului, supravegherea focului până la stingerea completă, resturile de chibrituri şi ţigări aprinse nu trebuie aruncate la întâmplare în pădure, focul nu trebuie făcut pe timp de vânt puternic sau secetă. Orice incen-

prevenirea incendiilor la fondul forestier, activităţi care se vor diversifica în perioada următoare. Controalele efectuate la Direcţia Silvică Focşani şi la trei Ocoale Silvice subordonate (Gugeşti, Nereju, Adjud) au urmărit, în principal, modul de organizare a apărării împotri-

va incendiilor prin elaborarea instrucţiunilor proprii de prevenire a incendiilor specifice fondului forestier, respectarea măsurilor de apărare împotriva incendiilor atât de către salariaţi, cât şi de persoanele din exterior care desfăşoară activităţi pe teritoriul fondului forestier (spre exemplu, operatorii economici care exploatează şi prelucrează material lemnos). De asemenea, s-a urmărit modul în care s-au amenajat şi s-au marcat locurile admise în pădure pentru popas, fumat şi parcarea autoturismelor în scopul atragerii turiştilor în locuri organizate adecvat. Iniţiativele legate de prevenirea incendiilor de pădure îşi demonstrează eficacitatea dacă modelează comportamentul fiecăruia dintre noi. Forţa exemplului personal depăşeşte prezentările docte ale documentarelor de specialitate sau discursurile răsunătoare. Respectul pentru natura indispensabilă existenţei umane se demonstrează printrun comportament educat. Perioada 15 mardiu observat trebuie comunicat în cel mai tie-15 aprilie, considerată Luna pădurii, a fost scurt timp la numărul de apel unic 112. un excelent interval de timp pentru punerea Instituţiile de profil asigură respectarea în practică a unei atitudini ecologice mature. acestor reguli şi, astfel, protejarea mediului înconjurător. Col. ing. Paul Rotaru, Inspecţia de prevenire din cadrul InInspector şef – Inspectoratul pentru Situaţii spectoratului pentru Situaţii de Urgenţă de Urgenţă „Anghel Saligny” Vrancea „Anghel Saligny” al judeţului Vrancea a demarat o serie de activităţi ce vizează Aprilie 2009

Focşanii

13


Termoficarea în Focşani – noi oportunităţi În luna noiembrie 2008, Ministerul Mediului pale de încălzire, cu grad ridicat de poluare, asu- scop identificarea, la nivel naţional, a proiectelor a lansat cea de-a doua sesiune de preselecţie a pra mediului şi a sănătăţii umane. Programul ur- de mediu eligibile în cadrul Axei 3 a POS Mediu, cinci noi proiecte de mediu, în cadrul Axei Priori- măreşte restructurarea şi reabilitarea sistemelor precum şi alegerea a cinci propuneri, în vederea pregătirii de proiecte care să permită accesarea finanţării europene pentru investiţii. Pregătirea aplicaţiilor de finanţare şi a documentelor-suport (Master Plan-uri, studii de fezabilitate, documente de licitaţie) se va realiza prin intermediul asistenţei tehnice PHARE CES 2006 (consultant fiind Institutul de Proiectări Energetice - ISPE SA Bucureşti), se face pe parcursul anului 2009, realizarea lucrărilor de investiţii fiind estimată a se efectua în perioada 2010-2013. Municipiul Focşani a fost selectat să facă parte din grupul celor cinci oraşe care vor beneficia de asistenţa tehnică în cadrul PHARE CES 2006 (Oradea, Râmnicu-Vâlcea, Focşani, Botoşani şi Reşita fiind municipalităţile selectate). Proiectul de investiţii va viza reabilitarea şi extinderea reţelelor de transport şi de distribuţie a apei calde şi a agentului termic. Acest proiect va fi înaintat pentru solicitarea co-finanţării prin POS Mediu. Alexandra Bîrsan, tare 3 a Programului Operaţional Sectorial Mediu de încălzire urbană, în vederea reducerii poluării Compartiment Proiecte – 2007-2013. Această axă de finanţare vizează re- şi a diminuarii efectelor schimbărilor climatice. Primăria Focşani ducerea impactului negativ a sistemelor municiAceastă sesiune de preselecţie a avut ca

Casa Căsătoriilor are o altă… casă

Mai mult nevoit decât voit, sediul Biroului Stare Civilă din cadrul Serviciului Public Comunitar de Evidenţă a Persoanelor Focşani s-a mutat într-o nouă locaţie, pe str. Cuza Vodă, nr. 56, în incinta Şcolii „Elena Doamna”. Retrocedarea către foştii proprietari a clădirii în care a funcţionat Casa Căsătoriilor a determinat această mutare. Deşi spaţiul nu este chiar cel mai potrivit, ca aspect şi funcţionalitate, a fost singurul disponibil la acest moment. Activitatea instituţiei nu a fost însă afectată, primele oficieri de căsătorii având loc în noul sediu începând de sâmbătă, 11 aprilie. Acesta este doar primul pas, deoarece, în perioada următoare, se va muta aici şi Biroul de evidenţă a persoanelor, din cadrul aceluiaşi serviciu. Având în vedere că, în aceeaşi clădire, se preconizează mutarea mai multor servicii, şi anume

14

Aprilie 2009

Focşanii

Eliberări paşapoarte, Înmatriculări auto- extrem de frecventată, chiar dacă amplavehicule şi Eliberări permise de conducere samentul este către marginea de Nord a autovehicule, zona va deveni, în curând, oraşului.


ÎNCĂ UN PAS SPRE O ADMINISTRAŢIE LOCALĂ EFICIENTĂ Sistemul informatic unitar de gestiune a resurselor economico-financiare

D

upă un prim pas către realizarea unui sistem operaţional unitar între autorităţile administraţiei publice locale şi unităţile subordonate, pas realizat în anii 2006-2007, prin implementarea proiectului Servicii Electronice pentru Gestionarea Fondurilor Bugetare la nivel local, administraţia locală a trecut la o etapă superioară. Prin aceasta, şi-a propus realizarea unui Sistem informatic unitar de gestiune a resurselor economico-financiare, sistem ce are ca scop unificarea şi gestiunea integrată a tuturor datelor referitoare la utilizarea fondurilor publice din Municipiul Focşani. Obiectivele punerii în aplicare a acestui sistem sunt creşterea eficienţei şi a calităţii deciziilor, precum şi asigurarea unui management eficient al resurselor Municipiului Focşani. La o analiză de ansamblu, s-a constatat că instituţiile din sistemul administraţiei publice locale din Municipiul Focşani (45 de instituţii, inclusiv cele din sistemul de învăţământ) îşi achiziţionaseră, în mod independent, soluţii informatice de gestiune a resurselor economico-financiare, umane şi materiale, soluţii diverse, care utilizau sisteme de date diferite. Acestă eterogenitate de sisteme informatice de gestiune făcea ca transferul de date să fie dificil, iar coordonarea din partea primăriei, anevoioasă. Astfel, s-a luat decizia îmbunătăţirii şi extinderii sistemului de gestiune a resurselor utilizat în prezent de Primăria Municipiului Focşani la nivelul tuturor unităţilor subordonate Consiliului Local. Infrastructura de comunicaţii existentă – reţeaua de fibră optică ce interconectează Primăria cu toate celelalte unităţi – permite utilizarea unei soluţii informatice unice, instalată pe serverul primăriei. Proiectul s-a desfăşurat gradual, fiind luate în calcul toate aspectele care ar putea influenţa derularea proiectului. Au fost analizate minuţios toate aspectele juridice,

dar şi cele de specialitate, procedurile interne ale instituţiilor, precum şi capacitatea fiecărei instituţii de a implementa componentele acestui sistem. De asemenea, au

rii, proba de foc fiind întocmirea situaţiilor financiare aferente primului trimestru al anului. Deşi pe parcursul acestui proces au fost întâmpinate dificultăţi legate de men-

fost identificate şi modelate toate fluxurile de date şi informaţii interinstituţionale şi cele între departamentele Primăriei Focşani şi au fost prioritizate. Un accent deosebit s-a acordat atât dotării tehnice, cât şi instruirii operatorilor din sistem, personalului din departamentele financiar, contabilitate, resurse umane, administrativ, de la toate instituţiile implicate. Compartimentul Informatică al Primăriei şi furnizorul soluţiei informatice şi-au asumat rolul de coordonare tehnică a implementării şi operării sistemului; partea de strictă specialitate – de gestiune economico-financiară – şi aceea de management al proiectului au fost asigurate de şeful Serviciului Buget-Contabilitate al Primăriei, d-na Carmen Grosu. Suntem la punctul final al implementă-

talitatea utilizatorilor, de capacitatea acestora de a lucra într-un mediu informatizat şi organizat, am reuşit să obţinem raportări financiare într-un format unitar, bazate pe proceduri şi fluxuri de lucru clare. Sistemul a dovedit că poate rezolva activităţile de contabilitate generală, financiară, de gestiune a materialelor şi a obiectelor de inventar, fiind adaptat în întregime legislaţiei şi practicii din domeniul administraţiei publice locale. Opţiunea Primăriei Municipiului Focşani de a extinde utilizarea programelor IT nu doar la nivelul instituţiei proprii, ci şi la cel al întregului oraş, se dovedeşte a fi benefică, având rezultatele aşteptate. Serviciul Buget-Contabilitate Primăria Focşani Aprilie 2009

Focşanii

15


VIZUALIZAREA TAXELOR ŞI A IMPOZITELOR LOCALE PE INTERNET Primăria Municipiului Focşani a lansat un nou serviciu electronic pentru cetăţeni. Este vorba despre posibilitatea de vizualizare, prin intermediul Internetului, a rolului fiscal propriu, adică a taxelor şi impozitelor locale, a istoricului, a termenelor de plată, a majorărilor etc. Pentru aceasta, fiecare contribuabil trebuie să solicite administraţiei locale, în mod direct, prin

prezentare la Centrul de Comunicare cu Cetăţenii, un nume de utilizator şi o parolă. Apoi, accesând site-ul primăriei www.focsani.info – Servicii electronice / Taxe şi impozite, se poate autentifica şi afla toate informaţiile personale referitoare la rolul fiscal propriu. Serviciul este securizat şi nu permite obţinerea de informaţii despre alte persoane. Implementarea acestui serviciu nu a presupus

costuri suplimentare, suportul tehnic fiind asigurat de firma care a livrat soft-ul de administrare a taxelor şi impozitelor şi service-ul ulterior; vizualizarea pe site şi securitatea informaţiilor au fost asigurate de Compartimentul Informatică din cadrul Serviciului Comunicare al Primăriei. Marian Mihu, Compartimentul Informatică – Primăria Focşani

Vă oferim câteva imagini care să reconstituie accesarea aplicaţiei:

16

Pasul

1

Din pagina web a Primăriei Municipiului Focşani www.focsani.info, selectaţi Servicii Electronice, din meniul din stânga paginii.

Pasul

3

Introduceţi utilizatorul şi parola primite de la Serviciul de Taxe şi impozite locale al Primăriei Municipiului Focşani şi apăsaţi butonul Intrare.

Aprilie 2009

Focşanii

Pasul

2

Din meniul din dreapta, selectaţi Taxe şi impozite.

Pasul

4

Aceasta este pagina cu desfăşurătorul taxelor şi impozitelor Dumneavoastră.


ediţia a II-a şi ediţia a III-a; - „Un copăcel pentru orăşel”, două ediţii – plantarea puieţilor în zonele lipsite de umbră din oraş; - „Ziua Porţilor Deschise” – în urma unei selecţii, 50 de elevi au vizitat cele mai importante instituţii din Municipiul Focşani; - „Să reclădim copilăria” – s-au strâns rechizite, jucării, dar şi hăinuţe pentru copiii din centrele de plasament din municipiu;

Consiliul Local al Tinerilor: TRECUT şi VIITOR

Linia de sosire se apropie din ce în ce mai mult, şi noi, mandatul al doilea al Consilului Local al Tinerilor Focşani, va trebui să predăm ştafeta. Ce e frumos, întotdeauna, se termină repede. Au fost doi ani plini de optimism, de entuziasm, doi ani în care am simţit că până şi cei mai fioroşi oponenţi au devenit prietenii noştri. Ne-am deschis sufletele spre ceva nou, un nou despre care nu ştiam mai nimic, dar care ne oferea promisiunea exprimării libere a opiniilor şi modalitatea de a ne transforma ideile în proiecte. Trei cuvinte ni se repetau obsesiv: primărie, şedinţe, proiecte. Era greu să ne imaginăm ce va fi cu adevărat. Însă, acum e timpul să ne uităm în oglindă, să tragem linie şi să privim cu bucurie tot ceea ce am realizat. Am crescut alături de nişte oameni deosebiţi, care au reuşit să ne înţeleagă sufletele infantile şi care nu au uitat de vremurile când şi ei erau copii. Vă mulţumim că ne-aţi dat speranţa că în viaţă totul este posibil. Chiar dacă acum totul este o amintire, ne vom aduce aminte cu deosebită plăcere de prima intrare în primărie în calitate de consilieri ai tinerilor focşăneni. Momente pline de emoţie! Timp de doi ani, am organizat proiecte diferite care s-au finalizat cu succes şi s-au desfăşurat în mai multe ediţii, aşa că ne putem lăuda cu un palmares bogat: - 1 iunie 2008; - Reuniunea Regională PAL-TIN Focşani,

- „Spune pe bune” – în liceele focşănene, timp de o saptămână, au fost puse urne, în care elevii îşi puteau spune nemulţumirile, dar şi ideile de proiecte pentru consiliu, urmând ca apoi CLTul, în măsura posibilităţilor, să acţioneze; - Organizare dezbatere publică (octombrie 2007) – alături de organizaţiile şi instituţiile din oraş, s-a discutat referitor la acţiunile CLT-ului; - „Moş Crăciun European”, două ediţii – concurs interliceal; - Concurs interliceal organizat cu prilejul sărbătorii Unirii Principatelor Române - 24 ianuarie; - „Căsătorii de Dragobete” – două ediţii; - „Dragobetele sărută fetele” - concurs interliceal; - „Arată că-ţi pasă! Luptă pentru mediu!” concurs interliceal având ca scop amenajarea curţilor liceelor; - Proiect de Mărţisor – împărţirea de flori doamnelor şi domnişoarelor; - „9 mai 2008 - Ziua Europei” – Campanie de informare; - „Fii şi tu solidar! Un copac pentru o viaţă!” – proiect transversal, coordonator CLT Focşani; - Campanie de strângere a ID-urilor de messenger – pentru o informare mai eficientă a tinerilor; - Participarea la reuniunile naţionale şi regionale organizate de-a lungul celor doi ani; - „Ora pământului” – campanii de informare;

- Excursie la mănăstirea Dălhăuţi, la care au participat copiii cu probleme sociale La toate aceste manifestări, se adaugă participarea la diferite evenimente organizate de Consiliul Local şi de Primăria Municipiului Focşani, precum şi de alte instituţii sau organizaţii locale. Acum urmează alegerile pentru cel de-al treilea mandat al Consiliului Local al Tinerilor Focşani. Va fi greu să ne punem în postura de organizatori şi nu de participanţi. Alegerile se desfăşoară în mai multe etape, după următorul program: • prima şedinţă a voluntarilor: 24 aprilie • conferinţa de presă de lansare a proiectului: 30 aprilie • cursul de formare a voluntarilor: 1 - 3 mai • promovarea proiectului în licee: 4 - 15 mai • şedinţele de constituire a BEC (15 mai) şi CEC (19 mai) *BEC este constituit din câte un reprezentant al fiecărei clase a IX-a şi a X-a şi este format la nivelul fiecărui liceu. Şedinţele BEC se vor desfăşura în liceele de provenienţă. *CEC este format din câte un reprezentant al fiecărui liceu, iar şedinţa va avea loc la înmânarea cererilor de candidatură a membrilor BEC, pe data de 15 mai. • centralizarea cererilor de candidatură: 18 mai • desfăşurarea campaniei electorale: 19 - 21 mai • alegerile noului mandat al CLT Focşani: 22 mai.

După ce se vor alege cei 21 de consilieri, reprezentanţi ai tuturor liceelor din Municipiul Focşani, vor urma întâlniri de cunoaştere a acestora. Ei îşi vor alege primarul, viceprimarul şi secretarul, urmând apoi ca, în proxima şedinţă a Consiliului Local al Municipiului Focşani, aceştia să fie învestiţi în funcţii. Consiliul Local al Tinerilor, mandatul al doilea, le urează multă baftă celor ce îi vor înlocui. Ne dorim ca cei care ne vor urma să fie mai buni decât noi, pentru ca oraşul nostru să capete culoare prin intermediul tinerilor. Raluca Florentina Caracaş Aprilie 2009

Focşanii

17


HOTĂRÂRI ADOPTATE DE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI în luna MARTIE 2009

În şedinţa extraordinară din 25 martie 2009

sau parţial din bugetul local, bugetelor insti- Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Foctuţiilor finanţate integral din venituri proprii, şani, organizat ca serviciu public în subordinea A fost aprobat studiul de fezabilitate precum bugetului împrumuturilor externe şi interne, Consiliului Local al Municipiului Focşani. şi indicatorii tehnico-economici pentru obiecti- bugetului veniturilor şi cheltuielilor evidenţiate Consiliul Local a aprobat modificarea şi comvul de investiţii: „Reabilitare şi mopletarea Hotărârii Consiliului Local nr. dernizare spaţii publice urbane în 152/2008 pentru asocierea Municizona de acţiune Sud-Est” a municipiului Focşani, prin Consiliul Local Focpiului Focşani, prin HCL nr. 80. şani, în vederea constituirii Asociaţiei Consiliul Local a aprobat depunede dezvoltare intercomunitară „Vranrea proiectului „Reabilitare şi moderceaqua”, modificată prin Hotărârea nizare spaţii publice urbane în zona Consiliului Local nr. 90/247/2008. de acţiune Sud-Est” a municipiului Consiliul Local a aprobat încreFocşani, prin HCL nr. 81. dinţarea în folosinţă gratuită, A fost aprobat studiul de fezabipe perioada existenţei construclitate precum şi indicatorii tehniţiei, a terenului în suprafaţă de co-economici pentru obiectivul de 500,00 mp., situat în Focşani, Calea investiţii: „Modernizare şi extindere Munteniei, T. 83, P. 435, judeţul Vranspaţii verzi în zona de acţiune Sudcea, aparţinând domeniului public al Est” a municipiului Focşani, prin HCL Municipiului Focşani, către Parohia nr. 82. „Sf. Cuvios Vasile de la Poiana MăConsiliul Local a aprobat depurului”. nerea proiectului „Modernizare şi Consiliul Local a aprobat retractarea extindere spaţii verzi în zona de acţiHotărârii Consiliului Local Focşani nr. une Sud-Est” a municipiului Focşani, 59/24.02.2009 pentru stabilirea prela Agenţia de Dezvoltare Regională luării în facturare individuală a consuSud-Est, precum şi cofinanţarea murilor de energie termică în imobile cheltuielilor legate de proiect, prin tip condominiu din Municipiul Focşani. HCL nr. 83. A fost aprobat studiul de oportunitate precum şi indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii: „Sistem de supraveghere pentru creşterea siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în municipiul în afara bugetului local, precum şi a situaţiilor Focşani, prin HCL nr. 84. Consiliul Local a aprobat depunerea proiec- financiare, inclusiv anexele la acestea, pe anul tului „Sistem de supraveghere pentru creşterea 2008. siguranţei şi prevenirea criminalităţii” în munici- Consiliul Local a aprobat alocarea sumei de piul Focşani, la Agenţia de Dezvoltare Regională 20.000 lei în vederea acordării unui sprijin Sud-Est, precum şi cofinanţarea cheltuielilor material persoanelor aflate în nevoie socială, cu ocazia Sărbătorilor de Paşte. legate de proiect, prin HCL nr. 85. Consiliul Local a aprobat „Planul Integrat Consiliul Local a aprobat cofinanţarea de de Dezvoltare Urbană pentru zona de acţi- către Municipiul Focşani, în calitate de partener, une Sud-Est” a municipiului Focşani, prin HCL prin Serviciul Public Local de Asistenţă Socială Focşani, a proiectului Adăpost de Noapte nr. 86. „Sfântul Nicolae cel Nou”, derulat de către Societatea Naţională de Cruce Roşie din RomâÎn şedinţa ordinară din nia - Filiala Vrancea, în vederea asigurării conti31 martie 2009 nuării acestuia pe o perioadă de 3 ani. Consiliul Local a aprobat conturile de execu- A fost aprobat transferul serviciilor şi a acDomnul consilier local Adrian Colin a fost ţie ale bugetului local al municipiului Focşani, tivităţilor de asistenţă medicală comunitară ales în funcţia de preşedinte de şedinţă, pe o pebugetelor instituţiilor publice finanţate integral exercitate de Ministerul Sănătăţii Publice către rioadă de trei luni, începând cu luna aprilie 2009.

18

Aprilie 2009

Focşanii


CENTRUL DE COMUNICARE AL PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI FOCŞANI

Cei ce lucrează zilnic în Centrul de Comunicare sunt:

PROGRAM DE LUCRU CU PUBLICUL LUNI MARŢI MIERCURI JOI VINERI

8.30 - 16.30 8.30 - 16.30 8.30 - 18.30 8.30 - 16.30 8.30 - 16.30

• Diana GROSU / Gabriela STEGĂRESCU - Informare Publică şi Fond Locativ • Eugen IFRIM - Autorizare agenţi economici • Elena VIŞAN - Registratură • Lucia CALOIAN - Urbanism şi Investiţii • Ligia BULBOACĂ - Juridic • Violeta ASANACHE - Taxe şi Impozite • Cristina TURCU - Cadastru şi Agricultură

Personalul care asigură relaţia cu publicul trebuie să adopte o atitudine pozitivă, să fie calm, politicos şi respectuos, să folosească un limbaj adecvat şi civilizat, să păstreze confidenţialitatea informaţiilor obţinute de la cetăţean şi să formuleze răspunsuri legale, complete şi corecte, pe înţelesul fiecărui cetăţean.

Numerele de telefon (interioare) din Primăria Municipiului Focşani Cabinet Primar

209

21

Direcţia Economică - Director

206

2

Cabinet Viceprimar

107

22

Direcţia Economică, Serviciul Buget - Şef serviciu

205

3

Cabinet Viceprimar

109

23

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam.1)

301

4

Cabinet Secretar

210

24

Serviciul Fond Locativ, Asociaţii de proprietari (Cam. 2) - Şef serviciu

302

5

Centrul de Comunicare - Autorizare agenţi economici

415

25

Serviciul Administraţie Publică Locală - Şef serviciu

102

6

Centrul de Comunicare - Cadastru şi agricultură

411

26

Serviciul Administrativ - Şef serviciu

115

7

Centrul de Comunicare - Impozite şi taxe

412

27

Serviciul Autorizare Aqenti Economici - Şef serviciu

111

8

Centrul de Comunicare - Informaţii generale

417

28

Serviciul Comunicare

201

9

Centrul de Comunicare - Juridic

418

29

Serviciul Comunicare

104

10

Centrul de Comunicare - Registratură

416

30

Serviciul Comunicare - Şef serviciu

202

11

Centrul de Comunicare - Urbanism

419

31

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 04)

304

12

Compartiment Audit

303

32

Serviciul Comunitar de Cadastru şi Agricultură (Cam. 05) - Şef serviciu

305

13

Compartiment Contracte, Achiziţii

203

33

Serviciul Impozite şi taxe - Şef serviciu

333

14

Compartiment Programe

215

34

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 09)

309

15

Compartiment Rromi

404

35

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 10)

310

16

Consiliul Local - Aparat Tehnic

217

36

Serviciul Impozite şi taxe (Cam. 11)

311

17

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate

103

37

Serviciul Investiţii - Şef serviciu

204

18

Direcţia Resurse Umane şi Coordonare Unităţi Subordonate - Director

105

38

Serviciul Juridic, Contencios, Domeniul Public şi Privat - Şef serviciu

112

19

Direcţia Administraţie Publică Locală - Director

106

39

Serviciul Urbanism (Cam. 07) - Şef serviciu

307

20

Direcţia Economică, Birou Contabilitate

207

40

Serviciul Urbanism (Cam. 08)

308

0237.236.000

1

TELEFOANE UTILE

Telefonul cetăţeanului: 0237.233.333 Centrala telefonică: 0237.236.000 Fax: 0237.216.700 Interioare: 417 - Informare Publică, Fond Locativ 415 - Autorizare agenţi economici 416 - Registratură 419 - Urbanism, Investiţii 418 - Juridic 412 - Taxe şi impozite 411 - Cadastru şi agricultură www.focsani.info; primarie@focsani.info Aprilie 2009

Focşanii

19

Focsanii64  
Focsanii64  
Advertisement