Page 1

Mei 2013

Jaargang 3 - Nummer 5

Hoe worden

bordjes

gemaakt? Nieuw design hekwerk van Normaclo

Led-verlichting van Locinox

Berlemann stapt in detectie


2

fobs.eu

column 

de uitgevers

Twee jaar hekwerknieuws

Leo Grapendaal leo@fobs.eu

Rembrandt Happ el rembrandt@fobs.e u

Dit is onze 24e uitgave en dat betekent dat we zodra dit nummer voor u ligt, precies twee jaar bezig zijn. Op 6 juni 2011 stuurden we u de eerste Fencing Observer, toen nog opgemaakt als nieuwsbrief. In die twee jaar hebben we 193 artikelen geschreven. We hebben verslag gedaan van 5 beurzen en van 3 ledenvergaderingen van brancheverenigingen. We stelden meer dan 70 nieuwe producten aan u voor en we maakten 8 documentaires.

M

aar er gebeurde meer in de

kunt zelf de kwaliteit bepalen

Vooral ook hebben we in de afgelopen twee jaar heel

afgelopen twee jaar. Onze

en zelf beslissen hoe belangrijk

veel plezier gehad in ons werk. We hebben heel veel

layout veranderde van nieuwsbrief

die kwaliteit voor u is. We geven

leuke mensen leren kennen, heel veel geleerd en we

naar magazine, onze naam ver-

iedere leverancier de ruimte om

zijn dan ook zeker niet van plan om te stoppen. Sterker

anderde van Fencing Observer in

te vertellen waarom zijn product,

nog, we hebben ons team uitgebreid met vier freelance

FOBS en de oplage verdubbelde

dienst of investering nu zo goed is,

journalisten, zodat we u ook in de toekomst uitgebreid

bijna: inmiddels bereiken we 5.400

maar daar hebben we nog nooit

op de hoogte kunnen houden van wat er reilt en zeilt in

lezers bij meer dan 3.500 bedrijven.

geld voor aangenomen.

de hekwerkbranche.

Alle nieuwsitems die we u in de

Het was iedere maand opnieuw een

Veel leesplezier met uitgave

afgelopen twee jaar voorschotel-

uitdaging om ons magazine op tijd

24, wij trekken nu een

den, probeerden we zo objectief

in alle talen vertaald te krijgen. Daar

flesje champagne

en neutraal mogelijk te brengen.

hebben we gelukkig hulp bij van

open en gaan

Dat was misschien nog wel het

vertalers en correctors, maar na het

dan weer snel

moeilijkste deel van ons werk. Er

vertalen moet iedere bladzijde ook

aan het werk

zijn nu eenmaal veel tegenstrijdige

nog apart in iedere taal opgemaakt

voor het

belangen in onze branche en we

worden. Het is in de afgelopen twee

volgende

schrijven over zoveel mogelijk ver-

jaar voorgekomen dat er hier of daar

nummer. 

schillende fabrikanten. Die produ-

een fotobijschrift of een titel in een

ceren allemaal verschillende kwali-

verkeerde taal is blijven staan, of

teiten, van Fiats tot Ferrari’s. Als je

dat we op het laatste moment nog

positief bent over het één, wordt

stukjes tekst zelf moesten vertalen

al snel de conclusie getrokken dat

en daarbij spel- en grammaticafou-

je een negatieve mening hebt over

ten maakten. We doen erg ons best

het ander, terwijl dat helemaal

om dit te voorkomen, maar dat lukt

niet het geval hoeft te zijn. Door

niet altijd. We hopen dan maar dat

steeds de verschillende producten

u ons dat niet te erg aanrekent en

zo specifiek mogelijk te beschrij-

niet denkt dat onze vertalers hun

ven, proberen we u er een zo goed

werk niet goed doen.

mogelijk beeld van te geven. U


fobs.eu

inhoud

3

colofon

Oplage: FOBS Magazine wordt uitgegeven door FOBS GbR in Weeze en maandelijks in het Duits, Engels, Frans en

Coverstory - 31 Hoe worden hekwerkbordjes gemaakt?

Nederlands met een oplage van ca. 5400 stuks verspreid onder montagebedrijven, distributeurs en producenten in de Europese hekwerkbranche.

De uitgevers:

Headlines

Leo Grapendaal & Rembrandt Happel

Aan dit nummer werkten mee: Floris Dogterom, Rolf Hartzuiker, Caecil Kersten & Han Neijenhuis

6 Led-verlichting van Locinox

7 Berlemann stapt in detectie

Vertaal- & corectieteam: Astrid van den Brink, Elke Dahlmann, Uli Franzen, Ibtissem Garram, Benno Kersten & Katrin Krämer Reproductie is alleen toegestaan na schriftelijke toestemming. Meningen in redactionele en commerciële inhoud zijn niet noodzakelijkerwijs de meningen van de redactie of de uitgever.

11 Nieuw design hekwerk van Normaclo

14 Güngör vergroot capaciteit

En ook nog:

De uitgever: FOBS GbR 47652 Weeze Duitsland

4 13 17 18 20 22 24 26 28

Poorten moeten ook mechanisch veilig zijn Column Stephani Van der Voort overgenomen door Van Leeuwen Buizen 40 Jaar denken in oplossingen Ophangblokjes van aluminium De bordjesjacht Foto van de maand Zaunteam groeit als kool Hekwerkwereld

Telefoon: +49 2837 6631005 Mail de redactie via: news@fobs.eu Aan- of afmelden kan via: abo@fobs.eu Meer weten over adverteren? sales@fobs.eu www.fobs.eu


4

fobs.eu

Poorten moeten ook mechanisch veilig zijn

De railpoort in Blofield, Norfolk, Engeland. Foto: James Bass. © Norwich Evening News.

In het Engelse Blofield (bij Norwich, County Norfolk) is woensdag 18 april jl. een vrouw dodelijk gewond geraakt toen de vleugel van de railpoort op haar viel. De Health and Safety Executive onderzoekt de zaak, de politie heeft een misdrijf ondertussen uitgesloten.

olgens de Engelse krant

V

gebeuren is nog onduidelijk.

Norwich Evening News (klik

Begin maart was er in het buiten-

hier voor het volledige bericht) is de

gebied van Manchester een soort-

vrouw van in de vijftig uit haar auto

gelijk ongeval. Daarbij kwam een

gestapt om de poort te inspecteren,

68-jarige vrouw onder de omval-

waarna de vleugel omviel en het

lende vleugel van een draaipoort

slachtoffer verpletterde. De poort

terecht. Ook zij overleed aan haar

was pas twee maanden daarvoor

verwondingen en ook hier is de

geplaatst. Hoe het ongeval kon

oorzaak nog onduidelijk.

De draaipoort in Whitefield, bij Manchester, Engeland. Eén van de vleugels kwam begin maart bovenop een 68-jarige vrouw terecht. Foto: © Google Streetview.


 Het Britse Gate Safe, een orga-

valt. Zo’n stop is een wezenlijke

nisatie die zich inzet voor veilige

veiligheidsmaatregel,

poorten, roept op om de instal-

schakelaars of andere elektronische

latie-checklist voor manuele en

apparatuur kunnen soms falen. Het

automatische poorten te herzien.

is nutteloos om de inmiddels steeds

Oprichter Richard Jackson zegt:

meer ingeburgerde richtlijnen voor

“Het ongeluk van midden april zou

automatische poorten te volgen, als

veroorzaakt kunnen zijn door de

de basisprincipes worden vergeten.

afwezigheid

want

eind-

van

Geen enkele veiligheidsmaatregel

mechani-

voor automatische poorten kan een

sche stop, die

ongeval voorkomen als er tekortko-

voorkomt dat

mingen zijn aan de constructie van

de vleugel uit

de poort zelf.”

een

W

EU I N

Let’s make better fences together

zijn geleiding Gate Safe voegt daarom enkele adviezen toe aan haar veiligheidsmaatregelen en roept Britse particulieren dringend op om alleen

Richard Jackson

poorten aan de oprit te laten

5

1 2

installeren door installateurs die aan de Gate Safe Aware trainingen hebben deelgenomen. Daarvan zijn

H-WOOD Roestvrijstalen insteekslot voor houten poorten

er inmiddels meer dan 100 in het

• Centerafstand frontplaat - krukgat: 60 mm

Verenigd Koninkrijk.

• Sleutelbediening van de dagpen

• Dagpen 20 mm verstelbaar

extra aanbevelingen van Gate Safe:

Automatische poorten moeten zijn uitgerust met

• Roestvrijstalen valhaak • Dieptevergrendeling van valhaak: 33 mm • Centerafstand cilinder - krukgat: 92 mm • Beschikbaar met 54, 60 en 80 mm cilinder

een mechanische stop. Geleidingspalen (ook wel portalen genoemd) moeten zodanige dimensies hebben

dat ze een hoge windlast op de vleugel kunnen weerstaan.

3 4 5

Nieuw in het Locinox gamma:

TRICONE

> > design LED lamp

Fundaties moeten de juiste afmetingen hebben om een stabiele basis te kunnen bieden. Scharnieren van draaipoorten moeten de juiste afmetingen hebben en de slijtage hiervan

moet gecontroleerd worden.

Plug & Play design LED voor uw poortstijlen. Zorgt voor een esthetische touch bij een minimaal electriciteitsverbruik!

Automatische poorten worden in het algemeen vaker gebruikt dan manuele

>> INFO

en slijten dus harder. Ze hebben meer onderhoud nodig dan manuele poorten en routinematige inspectie is daarom essentieel.

Locinox Te l . + 3 2 ( 0 ) 5 6 7 7 2 7 6 6 locinox@locinox.com w w w. l o c i n o x . c o m


6

fobs.eu

Ledverlichting van Locinox

Plug & Play designverlichting voor poorten en hekwerk Poorten en hekwerk moeten huizen en gebouwen beschermen, maar hebben ook een esthetische functie. Steeds vaker zien we verlichting aan of in hekwerkpalen gemonteerd worden, of aan andere delen van het hek of de poort.

D

e Belgische firma Locinox uit Waregem (tussen Kortrijk en Gent) speelt in op deze trend. Zij

ontwikkelde de Tricone: ledverlichting in een moderne,

strakke, aluminium behuizing. Sfeervol, functioneel en waterdicht voor buitengebruik.

Led-technologie De naam Tricone verwijst naar de 3 gebruikte High Flux leds. Resultaat: veel licht bij een minimaal energiegebruik. Samen met een 140° stralingshoek en een levensduur van 50.000 uur resulteert dit in een goede verlichting van de hekwerklijn.

Eenvoudige montage De Tricone laat zich makkelijk plaatsen met de inbegrepen blinde bevestigingspluggen. Het meegeleverde boorsjabloon zorgt ervoor dat de verlichting snel op elke poort of hekwerk gemonteerd kan worden.

Aansluiting De Tricone werkt op een 12V AC- of DC-spanning, waarvoor Locinox ook een voeding ontwikkelde. Deze kan naast andere elektrische toebehoren gemonteerd worden in een aluminium, gepoederlakte behuizing. Deze zogenaamde P-Box huisvest een 86-mm DIN-rail. Per voeding kunnen tot 20 Tricones aangesloten worden.




Berlemann stapt in detectie

FLEXIBEL en BETROUWBAAR

looppoorten

Schuifpoortenproducent en systeemaanbieder van mechanische buitenbeveiliging Berlemann Torbau uit Neuenkirchen (bij Münster) stapt in de elektronische detectie. Onder de naam Inova Peri-Net bouwt Berlemann aan een nieuwe productrange voor geïntegreerde, elektronische buitenbeveiliging.

“M

industriële poorten

(geautomatiseerde) schuifpoorten

et elektronische buitenbeveiliging maken we ons bestaande programma nog attractiever en bieden

we onze klanten geïntegreerde oplossingen uit één hand,” verzekert Nikolaus Berlemann, directeur en zoon van de

oprichter.

Samenwerking Berlemann is voor deze stap een samenwerkingsverband aangegaan met het Engelse bedrijf Detection Technologies uit Ripley (in Derbyshire bij Nottingham). Dit bedrijf is al vele jaren actief in de detectiebranche. De productrange van dit Engelse bedrijf bestaat voornamelijk uit lijnsensorsystemen, waarvan Berlemann nu de exclusieve verkooprechten heeft.

spijlenhekwerk

staafmatten

Privacon Hekwerken BV Meulenveld 10-12 NL - 5451 HV Mill

Privacon Poland Sp. z o.o. Zławieś Mała 60A PL - 87134 Zławieś Wielka

Privacon Baltics SIA Druvas Iela 8 LV - 5001 Ogre

T: +31 485 442398 F: +31 485 470184 E: info@privacon.nl

T: +48 56 637 6355 F: +48 56 637 6305 E: info@privacon.pl

T: +371 65067710 F: +371 65067711 E: info@privacon.lv

www.privacon.nl


fobs.eu

8

 Hoge signaal-ruisverhouding De

productrange

Integratie

van

De opzet van de nieuwe product-

zegt Berlemann. “Het is ons doel, de

apparaten,

groep Inova Peri-Net gaat verder

mechanische en elektrische compo-

via systemen die meerdere zones

dan de verkoop van detectiema-

nenten, die tot nu toe grotendeels als

simpele

stand-alone

gaat

bewaken, tot meerdere systemen in

teriaal: “Met onze know-how uit

twee aparte ambachten aangeboden

één netwerk met centrale adminis-

de mechanische buitenbeveiliging

worden, tot een nieuw totaalpakket

tratie en alarmbeheer. Alle lijnsen-

liggen onze kansen in de integratie,”

met grote prestaties te integreren.” 

soren van Detection Technologies hebben een hoge signaal-ruisverhouding (SNR), waarmee indringers gesignaleerd en tegelijkertijd valse alarmen vermeden worden.

Tot 1.000 meter Het

nieuwste

product

is

het

Vibra-Sector detectiesysteem, dat met één regelunit een traject van 1.000 meter hekwerk kan bewaken. Met segment-units kan dit detectietraject in 100 verschillende zones opgedeeld worden. Zo ontstaat een combinatie van de voordelen van de relatief goedkope lijnsensoren met de exacte plaatsaanduiding, die anders alleen met puntsensoren of een meervoud van regelunits mogelijk is.

Het Vibra-Sector systeem kan met één uitleesunit 1.000 meter hekwerk en 100 zones bewaken.


fobs.eu

9

 Detectiehek Een eerste product is het in eigen huis ontwikkelde Inova Peri-Net Detectiehek. Dat bestaat uit triple-staafmatten, waarin twee kabelgoten

voor

sensorkabel een

de

en

eventuele

tweede kabel zijn opgenomen. “In vergelijking

met

een standaard dubbelstaafmat is voor de kabelgoot aan de binnenkant een extra horizontale draad gelast,” zegt Berlemann. “De horizontale staaf aan de buitenkant is een stukje naar boven verzet en dekt zo de kabel aan de buitenkant af. Hierdoor is de kabel op het eerste gezicht amper te herkennen en van De Inova tripple-staaf-

de buitenkant nauwelijks bereik-

mat is standaard met

baar. Maar aan de binnenkant kun

twee kabelgoten uitgerust.

je er wel goed bij.

Toekomst Het detectiehek en het lijnsensorsysteem is slechts het begin. “Onder

Montagevriendelijke clips

de naam Inova Peri-Net zullen bin-

De bevestiging van de kabel

nenkort meer nieuwe producten voor

gebeurt met clips, die op de

geïntegreerde, elektronische buiten-

verticale draad geklikt worden,

beveiliging beschikbaar komen,” zegt

over de kabelgoot. Deze montage

Berlemann. “Die zijn we nu aan het

is gemakkelijker en sneller dan

voorbereiden. Naast systemen voor

het werken met de gebruikelijke

overklim- en doorbreekdetectie wordt

tie-wraps. De clips klemmen zo

het in de toekomst ook mogelijk alle

strak om de verticale draad, dat het

Inova

alarm getriggerd wordt als gepro-

De lijnsensor wordt gemakkelijk en veilig

beerd wordt de clips te verwijderen.

in de kabelgoot uit draad gelegd.

buitenbeveiligingsproducten

aan elkaar te koppelen en centraal te beheren.”

Veilig afsluiten van buitenpoorten Speciale drangers DIREKT en RTS Comfort en de bescherming van bezit en mensen worden steeds belangrijker. Daarom zijn op een instelbare snelheid zelfsluitende deuren vaak een must. Overal waar traditionele deurdrangers geen optie zijn, kan de DICTATOR speciale dranger gebruikt worden. Deze kan op alle buitenpoorten geplaatst worden, bijv. bij fabrieken, kinderdagverblijven, speelplaatsen, privé tuinen etc. Bovendien is de onzichtbaar aangebrachte RTS dranger speciaal geschikt voor binnendeuren die er fraai uit moeten zien. Dictator Technik GmbH, Germany Gutenbergstr. 9 ■ 86356 Neusäß ■ Tel. +49 (0)821 24673-0 ■ Fax +49 (0)821 24673-90 ■ www.dictator.de

Sluitsysteem bij een Spaans wooncomplex 80

Years of Experience


Siderurgica Ferro Bulloni Een garantie voor kwaliteitshekwerk

De kwaliteit van SFB is ook op lange termijn betrouwbaar. Gebruik onze kwalitatief hoogstaande producten en voorkom voortijdige vervanging van het gehele hekwerk.

DRAADPANELEN

RONDE PALEN

POORTEN

Siderurgica Ferro Bulloni Spa Via Calvenzana, 1 - 23849 ROGENO (LC) Tel.031 - 865212 - Fax. 031 - 865749 www.sfb.it Email sfb@sfb.it

- ITALY -

SECURITY

Ferro Bulloni France Sarl

Koop “Made in Europe”

z.i. 364 Chemin de Grand Fontaine 38490 CHIMILIN Tel.04 76.31.64.35 - Télécopieur 04 76.31.64.19 www.ferro-bulloni.fr - email: info@ferro-bulloni.fr

- FRANCE -


fobs.eu

11

Nieuw design hekwerk van Normaclo Architect betrokken bij ontwerp Clomoon en Verticalia

Met de nieuwe hekwerktypes Verticalia en Clomoon heeft het Franse Normaclo twee bijzondere designproducten aan haar catalogus toegevoegd. Beide types zijn in samenwerking met een architect ontworpen en zijn hoofdzakelijk bestemd voor appartementencomplexen, bedrijfspanden of openbare gebouwen waar high-end producten vereist worden.

De Verticalia is ontworpen voor een woonproject in Frankrijk. Dit model voldoet aan de gestelde eisen van robuustheid en esthetiek. De architect wilde daarbij een modern hekwerk, dat de afscheiding tussen de openbare ruimte en het particuliere terrein duidelijk en op een esthetisch verantwoorde manier markeert. Sionnière: “De Verticalia is heel geschikt voor gebouwen of woningen waarbij hoge eisen worden gesteld aan uiterlijk. We denken zeker ook aan overheidsgebouwen.”

Door Han Neijenhuis

D

e Verticalia is in feite een

De spijlen zijn trapeziumvormige

moderne

de

profielen van 100x40x20 mm. Aan

aloude afrastering van houten

de buitenkant smal en naar binnen

palen naast elkaar in de grond. Het

toe worden ze geleidelijk breder.

nieuwe model hekwerk bestaat uit

Wie recht voor het hek staat, kan

verticale aluminium profielen. Deze

er goed doorheen kijken, maar

worden op een horizontale ligger

vanuit een hoek gezien lijkt het hek

gelast, die onder het maaiveld op

dicht. “De trapeziumvorm is puur

een fundatie wordt geschroefd.

een kwestie van design, het heeft

Geen horizontale lijnen dus in dit

niet zozeer een functionele waarde,”

hekwerktype, dat daarom met recht

zegt marketing manager Emily

Verticalia is gedoopt.

Sionnière.

versie

van


12

fobs.eu

 Clomoon Het idee achter de Clomoon is wat

De bolling in het midden van

dat betreft niet veel anders. Ook dit

ieder spijlenvak geeft het hek een

designhekwerk ontwierp Normaclo,

bijzonder karakter. De productie is

uit Andé (tussen Parijs en Rouen), in

tijdrovend, omdat veel spijlen exact

samenwerking met een architect.

op de juiste plek gebogen moeten

Bijzonder aan de Clomoon is de

worden. Ook met de Clomoon richt

grote ronde bolling, exact in het

Normaclo zich op de meer luxe

midden van ieder paneel. Het lijkt

projecten en gebouwen. Sionnière:

op een volle maan. Daar komt

“De Clomoon en Verticalia zijn bijzon-

de naam ook vandaan: die is een

dere producten die ons assortiment

samenvoeging van “clôture” (hek)

erg goed aanvullen. Dit is gericht op

en “moon” (maan). In de basis is de

de markt met meer luxe designhek-

Clomoon meer een klassiek spijlen-

werken.”

vak, met verticale spijlen en boven en onder een ligger. Deze spijlen zijn massieve strippen van 80x10 mm. Dat is voor Normaclo bijzonder, doorgaans werkt de hekwerkfabrikant namelijk met holle profielen. “Maar veel architecten houden niet zo van hol, ze hebben liever massieve Emily Sionnière

materialen,” zegt Sionnière.

Experts in wire... ■ ■ ■

Breed gamma aan matten uit voorraad leverbaar Snelle en efficiënte leveringen in heel Europa 656, 868 en ballenvangermatten

■ ■ ■

High Security en 3D matten Gelast gaas op rol en scheermesjesdraad Tot 15 jaar garantie mogelijk

Siddall & Hilton Products Ltd: Birds Royd Lane, Brighouse, UK, HD6 1LT T: +44 1484 401610

F: +44 1484 723391

W: www.sandhp.com

E: info@sandhp.com

Wij zijn een marktleidende producent van matten met basis in de UK


fobs.eu

13

Stephani

column 

Over waardevol afval en lege flessen W

aar denkt u aan bij “detectie-

Ook andere bedrijven hebben meer

Ook hier komt dezelfde vraag

systemen voor buitenbevei-

en meer met dit soort diefstallen te

op: hoe hoort de drankenhan-

liging?” Aan gevangenissen? Grens-

maken: autohandelaren, solarpar-

delaar over de mogelijkheden

beveiliging? Militaire bases? Correct.

ken, metaalverwerkers, kabeltrek-

en vooral de effectiviteit van

Maar denkt u ook aan schroothandel-

bedrijven, bouwmarkten, stroom-

elektronische buitenbeveiliging?

terreinen? Of drankenhandels? Wie

leveranciers en vele anderen. In

had dat gedacht, dat detectiesyste-

principe is alles wat buiten opge-

Laat ons helpen te verhinderen

men ook voor deze toepassingen zeer

slagen

dat lege flessen gejat worden.

interessant zijn!?

doelwit. Meestal zijn deze waar-

wordt

een

potentieel

Proost!

devolle zaken niet of nauwelijks Sinds jaren liggen de grondstofprijzen

tegen diefstal verzekerd. Gelukkig

op een hoog niveau en de tendens is

houden zich ook steeds meer vak-

stijgend. Koper en staal leveren op de

verenigingen van verzekeraars met

zwarte markt hoge bedragen op en

het onderwerp bezig.

die lucratieve handel doet de georganiseerde misdaad in het strijdperk

Het is nauwelijks te geloven maar

Stephan Stephani

treden. Vroeger waren een hek en een

waar - de minder goed georgani-

Sales Manager Germany

herdershond genoeg om een schroot-

seerde bendes vallen terug op de

Perimeter Protection Group

handel te beveiligen. Tegenwoordig

diefstal van het ‘lichtste’ goed ter

wordt het hek meteen meegejat.

wereld - lege flessen. ‘s Nachts aan

Terwijl een effectieve afrastering met

de achterkant jatten, ‘s morgens

elektronische systemen meestal voor

aan de voorkant weer afgeven en

een fractie van het eventuele scha-

het statiegeld opstrijken. De korte

debedrag te realiseren valt. Alleen,

transportafstand compenseert de

waar

geringe opbrengst. De hekken om

kunnen

schroothandelaren,

eigenaren van drankenhandels en

drankenhandels

recyclingbedrijven zich over deze

hoger,

technische mogelijkheden informe-

resultaat. Een gat van een halve

ren? Bezoekt een schroothandelaar de

meter in het vierkant is genoeg om

Perimeter Protection in Nürnberg? Of

de lege flessen met kratten tegelijk

de Security in Essen?

uit de buitenopslag te trekken.

maar

worden zonder

steeds

merkbaar

Alle columnisten schrijven op eigen titel. Meningen van columnisten komen niet noodzakelijkerwijs overeen met de meningen van de redactie of de uitgevers. Wilt u ook een column aanleveren? Bel +49 2837 6631005 of mail naar office@fobs.eu.

Het Ontmoetingshek. Powered by Gelmo.

www.gelmo.nl

Rijksweg 14 | 6584 AB Mook | T (024) 358 07 77 | F (024) 358 02 37 | E info@gelmo.nl


fobs.eu

14

Güngör vergroot capaciteit Meer opslagruimte in nieuwe hal De Duitse producent van hekwerksystemen Metallbau Güngör uit Wickede (bij Dortmund) heeft als reactie op de groeiende omzet zijn opslagterrein met 4.000 m² vergroot.

O

p het terrein is een nieuwe, 1.200 m² grote hal gebouwd

waar materiaal droog opgeslagen kan worden. Een aan de hal gebouwde overkapping van nog eens 1.000 m² zorgt dat ook het laden en lossen niet in weer en wind hoeft te gebeuren.

“Klanten willen zelf steeds minder op voorraad hebben en zijn heel tevreden als wij ze precies op tijd het juiste materiaal leveren”


KRAUS  “We hebben in de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in onze productie

R

scHuifpoorten

aluette - vrijdragende geautomatiseerde schuifpoort

en in logistiek,” zegt directeur Veli Güngör. “Zo beschikken we nu over zowel een buislaser als een flatbed-lasermachine. Daarmee kunnen we niet alleen heel precies, maar ook heel snel produceren. We hebben ook ons wagenpark uitgebreid naar vijf eigen vrachtwagens, zodat we orders zoveel mogelijk zelf uit kunnen leveren. Dat maakt ons ook logistiek heel flexibel. Het creëren van meer opslagruimte was de volgende stap.”

terMinus - vrijdragende geautomatiseerde schuifpoort

juMbo - schuifpoort op rail

Just-in-time “In de jaren ‘90 hebben we als toeleverancier van de automobielbranche gewerkt. In die tijd hebben we ons gespecialiseerd in flexibiliteit, omdat in die branche ‘just-in-time’ leveringen geëist worden. In de hekwerkbranche gaat het nu ook steeds meer die kant op. Klanten willen zelf steeds minder op voorraad hebben en zijn heel tevreden als wij ze precies op tijd het juiste materiaal leveren.”

KRAUS

R

draaipoorten

draaiport - alzebra

contacteer ons voor Meer inforMatie K. Kraus Zaunsysteme GmbH Schuhmacherstraße 7 • D-51789 Lindlar Telefoon: +49 2266 4752-0 • Fax: +49 2266 4752-52 E-Mail: info@kkraus.de • www.kkraus.de


16

fobs.eu

 Voorraad

Toekomst

De extra opslagcapaciteit biedt

Met de extra ruimte om dat volume

De toekomst ziet Veli Güngör rooskleu-

ruimte aan matten, palen en

op te slaan, kunnen we nog sneller

rig: “We bieden nu het totale pakket. We

poorten in alle standaardtypes en

reageren op vraag uit de markt en

leveren hoge kwaliteit met korte levertij-

-afmetingen. “Zowel in verzinkt en

ons ondertussen in de productie

den en een scherpe prijs. Dat maakt ons

groen als in antraciet,” zegt Güngör.

blijven concentreren op specials,

voor steeds meer klanten een interessante

In het seizoen produceren we 2.000

zodat we ook alle afwijkende maten

partner. De komende tijd gaan we weer in

poorten en 50.000 palen per maand

en kleuren snel kunnen blijven

de productie investeren, zodat we capaci-

en die aantallen groeien nog steeds.

leveren.”

teit hebben om verder te groeien.”

www.sommer.eu

The powerful sliding gate operator concealed in the post for gates up to 8 m run and 400 kg weight.

• the speed (max. 285mm/s) and further parameters are adjusted automatically to the size and weight of the gate • integrated electric lock ensures a high security • connection for a radio based safety edge and a battery pack already built-in • many applications possible due to multiple connections on the control board aluminium blank RAL 9006 white aluminium DB 703 iron mica

Tip: The operator module “S 900” is also available separately and suitable for your posts!

robust operator for optimal gate performance and durability

fast installation with easy electrical connection

different colors and heights of the post are available


fobs.eu

17

Van der Voort overgenomen door Van Leeuwen

Adr. van der Voort uit Kwintsheul (bij Den Haag) maakt een doorstart. De internationale Van Leeuwen Buizen Groep uit Zwijndrecht (bij Rotterdam) heeft de activiteiten van de twee maanden geleden failliet verklaarde buizengroothandel overgenomen. Op de website van Van der Voort staat de mededeling dat de afdeling logistiek onder leiding van Anton Overduin en John van Dijk sinds 15 april bezig is met de doorstart.

bovendien de waarde van de voorraad worden afgewaardeerd. Mede daardoor ontstonden verliezen die uiteindelijk niet meer ingelopen konden worden. Toen bovendien bleek dat één van de aandeelhouders geen aanvullende zekerheid wilde stellen trok de bank begin 2013 de stekker uit het bedrijf. Sommige bronnen melden dat Van der Voort in z’n geheel in Van Leeuwen wordt geïntegreerd,

Door Rolf Hartzuiker

J

waarna de vestiging in Kwintsheul dicht zou ohn van Dijk vertelt dat het

Over de oorzaak van het faillisse-

gaan. Op 15 mei wordt volgens de veilingkalen-

bedrijf na de overname door

ment wil Van Dijk niets loslaten. In

der van Troostwijk Veilingen de bedrijfsinven-

Van Leeuwen nog niet volledig

het door curator Mr. J. van Vlijmen

taris en het rollend materieel van het bedrijf

draait. “We zitten nu in een over-

opgestelde

geveild.

gangsfase,” zegt hij. “We zijn nog

staat echter dat de directe aanlei-

maar net weer twee weken bezig.”

ding het opzeggen van het krediet

“De activiteiten van de twee bedrijven overlappen

faillissementsdossier

Volgens hem zijn in totaal zeven van

door de Rabobank Westland was.

gedeeltelijk,” aldus Van Dijk. Maar Van der Voort

de dertig personeelsleden van vóór

De omzet was de laatste jaren als

stoot volgens hem geen activiteiten af. “We waren

het faillissement meegegaan naar

gevolg van de economische crisis

actief in verschillende branches en dat verandert

Van Leeuwen. Daarbij is overigens

gestaag teruggelopen. Door de

niet. Vooral de hekwerkindustrie had een belangrijk

niemand van de oude directie.

daling van de staalprijzen moest

aandeel in onze activiteiten en dat blijft zo.”

lamellen zichtdoek kunsthaag heidematten groenwanden hervulbare afsluiting geluidswerende wanden

zichtdoek om te weven doorheen dubbeldraad en 3D draadpanelen ® snelle bevestiging dankzij quickfit clips

www.effenso.com

info@effenso.com


18

fobs.eu

40 jaar denken in oplossingen

Mauriks Solutions jubileert Van spijlen voor trappen en balustrades naar complete oplossingen voor toegangsbeveiliging. Familiebedrijf Mauriks Solutions heeft in de afgelopen vier decennia een grote ontwikkeling doorgemaakt. Directeur Carlos Mauriks kijkt terug en blikt vooruit. Door Floris Dogterom

H

et begon allemaal in een

Geen dozenschuiver

waar het bedrijf op stoelt, iets wat

garagebox

Maren-Kes-

Waar zijn bedrijf eerst Mauriks

ook blijkt uit het partnernetwerk, dat

sel, een dorpje in de Nederlandse

Group heette, besloot Carlos twee

is onderverdeeld in drie segmenten

provincie

jaar geleden verder te gaan als

met bijbehorende websites: trappen,

startten de ouders van Carlos

Mauriks Solutions. Op het eerste

hekken en veiligheid. Een eindklant

Mauriks, de huidige directeur-ei-

gezicht lijkt dat wat modieus

kan op onze website hekwerkoplos-

in

Noord-Brabant.

Daar

genaar van Mauriks Solutions, in

(hoeveel duizend bedrijven hebben

singen bekijken die door partners

1973 een bedrijfje in toebeho-

tegenwoordig niet een bedrijfs-

van Mauriks Solutions gerealiseerd

ren voor trappen en balustrades.

naam met ‘solutions’ en een hek is

zijn en zich vervolgens bij Mauriks

Fast forward naar 2013: Mauriks

toch geen oplossing?), maar Carlos

Solutions melden. “Daar komen dan

Solutions, inmiddels gevestigd in

legt uit dat hij veel meer doet dan

leads uit die wij doorzetten naar de

een modern bedrijfspand in de pro-

dozen schuiven. “We leveren niet

bij ons aangesloten hekwerkers,” zegt

vinciehoofdstad ’s-Hertogenbosch,

alleen de onderdelen, maar denken

Carlos. “Wij geloven in samenwerking.

biedt een breed programma aan

mee met de klant én de eindklant over

Door ook kennis te leveren, proberen

componenten voor trappen, (sier)

de juiste totaaloplossing voor zijn

we samen met onze klanten meer

hekwerk en poorten, aangevuld

situatie. Wil de eindklant alternatieve

rendement te genereren, zowel voor

met toegangsbeveiligingssystemen.

aansturing voor zijn poort, bijvoor-

hen als voor ons.”

beeld via een mobieltje? Dan zoeken “Mijn ouders begonnen met een groothandel in spijlen voor trappen,”

wij uit wat de mogelijkheden zijn.”

Veeleisend Ook Mauriks Solutions ondervindt de

vertelt Carlos. “Die gebruik je ook

Partnernetwerk

economische malaise aan den lijve.

in hekwerken, waardoor we al snel

De klanten van Mauriks Solutions

Daar komt bij dat de eindklant zich in

ook in die branche actief werden. We

kunnen bij het kenniscentrum van

toenemende mate op internet infor-

hebben in de loop der tijd een heel

het bedrijf trainingen en workshops

meert, en almaar veeleisender wordt.

programma toegevoegd, met uitein-

volgen op het gebied van geauto-

Carlos: “Onze klanten hebben daar

delijk ook componenten voor indus-

matiseerde

toegangsbeveiliging.

veel last van. De eindklant wil steeds

trieel hekwerk en vrijdragende schuif-

Bovendien kunnen ze iedere dag

meer voor dezelfde prijs. Daarom

poorten. En toen er eind jaren tachtig

bij de servicedesk terecht voor tele-

moeten zowel onze klanten als wijzelf

steeds meer vraag naar poortauto-

fonische ondersteuning. Mauriks

flexibel, creatief en innovatief zijn. Als

matisering kwam, hebben we ons

Solutions laat daarmee zien dat

we dat blijven, zie ik de volgende 40

ook daar in gespecialiseerd.”

service aan de klant hét principe is

jaar met vertrouwen tegemoet.”


Innovatief scharnier en dranger in één!

SUREClose

®

Met precisie gefabriceerd voor meer stevigheid en egaliteit. Gepatenteerd ontwerp verbergt het hydraulische systeem in de poortpaal, voor kleinere scharnieren met een stijlvol uiterlijk. De dubbele axiaallagers kunnen poorten tot 680 kg dragen. Gemaakt van hoogwaardig aluminium behuizingen met RVS componenten. Leverbaar in 90 graden (kopmontage) en 180 graden (zijmontage) uitvoering voor stalen of aluminium poorten (geschroeft of gelast). Modellen met: instelbare poortsluit-snelheid, eindslag (voor elektrische en code-sloten), openhoudstand. Ook leverbaar als eenvoudig scharnier. “S” nozzle denotes final snap-close action

Animatie: Klik hier voor de kopmontage-uitvoering

“V” nozzle denotes gate-closing speed

Animatie: Klik hier voor de zijmontage-uitvoering Klik hier om de (Engelstalige) brochure te bekijken/downloaden Adjustment nozzles (Tool supplied)

Tel: +31 (0)30 291 9847 Mobile +353 87 2860889 Fax: +31 (0)30 291 9998

Website: www.ddtechglobal.com E-mail: sales@ddtech.nl

GATE OPEN AT 90˚


20

fobs.eu

Ophangblokjes van aluminium AOS overweegt invoering nieuw type blokjes Duitse hekwerkpalen met afdeklijst of contraplaatjes worden meestal geleverd met kunststof ophangblokjes. Deutsche Zauntechnik overweegt om deze palen te voorzien van blokjes die worden gegoten uit aluminium en hoopt daarbij op uw hulp.

C

arsten Statnik is pro-

Statnik vervolgt: “Blokjes van aluminium

ductmanager bij AOS-

kunnen niet branden of smelten als iemand er

Stahl, het bedrijf achter het

een aansteker onder houdt. Ze zijn ook sterker,

trademark

Zaun-

wat van voordeel is als iemand met bruut geweld

technik. Hij zegt: “Bijna alle

probeert een mat uit het hek te trekken. En ze

leveranciers die deze paaltypes

kunnen meegecoat worden met de rest van

aanbieden, gebruiken kunststof

de paal. Dat betekent dat je geen afwijkende

blokjes. Nou is daar op zichzelf

kleur blokjes meer hebt, als je palen in een

niets mis mee, maar we zijn

speciale kleur bestelt. De blokjes kunnen ook

altijd aan het kijken hoe we onze

niet verbleken in de zon, of tenminste niet harder

Deutsche

producten kunnen verbeteren

verbleken dan de coating op de paal, waarmee

en daarbij kwam de vraag op,

de paal ook na jaren nog een egale kleur heeft. En

waarom deze blokjes eigenlijk

het maakt de palen iets chiquer, maar smaak is

van kunststof moeten zijn?”

natuurlijk persoonlijk.”

Experts in wire... ■ ■ ■

Breed gamma aan matten uit voorraad leverbaar Snelle en efficiënte leveringen in heel Europa 656, 868 en ballenvangermatten

■ ■ ■

High Security en 3D matten Concertina scheermesjesdraad Tot 15 jaar garantie mogelijk

Siddall & Hilton Products Ltd: Birds Royd Lane, Brighouse, UK, HD6 1LT T: +44 1484 401610

F: +44 1484 723391

W: www.sandhp.com

35-Duo

■ ■ ■ ■ ■

Draden in 3 lagen: 4mm / 6mm / 4 mm Nieuwe dimensie in gevangenis beveiliging Horizontale draden 4mm (voorkant) iedere halve inch (12,7 mm) Horizontale draden 4mm (achterkant) iedere 6 inch (152,4 mm) Verticale draden 6mm iedere 3 inch (76,2 mm)

E: info@sandhp.com

Wij zijn een marktleidende producent van matten met basis in de UK

Prison Superior

■ ■ ■ ■

Horizontale draden 4 mm dik Verticale draden 6 mm dik Horizontale draden iedere halve inch (12,7 mm) Verticale draden iedere 3 inch (76,2 mm)


fobs.eu

21

 Er zijn ook nadelen aan blokjes

Als u op basis van de foto’s en argu-

uit aluminium. Statnik: “Bij kunststof

menten in dit artikel een mening

is de geluidsdemping groter. Bij

heeft over de nieuwe aluminium

hekwerk om trapveldjes ontstaat

blokjes, klik dan hier of ga dan

iets meer geluid, als iemand een

naar fobs.eu/aospollnl en laat AOS

bal tegen het hek trapt. En ze zijn

weten wat u vindt. Zowel positieve

iets duurder, omdat aluminium nu

als negatieve reacties zijn welkom.

eenmaal duurder is dan kunststof.

Het invullen van de enquête duurt

Een paal voor een mat van 1230 mm

minder dan 1 minuut en helpt

hoog zal 2 tot 3 euro meer kosten.”

AOS enorm bij het nemen van een beslissing.

AOS heeft een proefserie laten maken om mee te kunnen testen, maar heeft uw hulp nodig om te bepalen of het de aluminium blokjes

in

haar

programma

opneemt. Statnik: “We weten dat veel hekwerkers traditioneel ingesteld zijn en zolang een systeem goed werkt, wijken ze er niet graag van af. Nou is dat per definitie geen slechte eigenschap, maar het betekent wel dat we willen polsen hoe er over de aluminium blokjes gedacht wordt in de markt, voordat we er grote series van laten maken.”

let‘s fence toGether!

kunststof hekwerk

GereeDschap met Glasvezel-steel

vouwpoorten

tourniquettes

De GroothanDel voor hekwerkers

www.globalfence.com

Carsten Statnik


fobs.eu

22

De jacht op de bordjes Ons FOBS-bordje heeft de eerste 1.000 km afgelegd, 1.026 om precies te zijn. Na Venlo en Roermond, dook het bordje deze maand op in St. Johann in Tirol, Oostenrijk.

N

a John van Megen van ABC Hekwerk Zuid Oost en Horst Pricken van Hermetec, was Jürgen Fürrutter van Zaunteam

Tirol Unterland de derde vinder. Hij vond de bordjes aan een hek om een Obi bouwmarkt, waar het door Hermetec was opgehangen. Daarmee hangen er nu 4 bordjes onder elkaar. Ook Jürgen Fürrutter heeft de bordjesketen op een nieuwe locatie opgehangen, u kunt weer op zoek gaan. Herkent u de locatie op de foto?

Als u de bordjes gevonden heeft, laat ons dan meteen iets weten via +49 2837 6631005 of mail naar bordje@fobs.eu. Dan melden we op onze site dat de bordjes gevonden zijn en gaan anderen niet voor niets op zoek. Wie mee wil doen aan de jacht, kan zich

1 2

John van Megen ABC Hekwerk Zuid-Oost

Horst Pricken Hermetec

3

Zaunteam Tirol Unterland

4

???

Jürgen Fürrutter

op fobs.eu/bordje van de laatste stand van zaken op de hoogte houden.

Start - Leiden (NL) 1 - Venlo (NL) 2 - Roermond (NL) 3 - St. Johann in Tirol (A)

Afstand in km

Totaal km

0

0

183

183

35

218

808

1.026

© Google Maps

Locatie


fobs.eu

23

Locatie 4

Gevonden? Mail naar bordje@fobs.eu of bel +49 2837 6631005

Spelregels

Speel sportief

Iedereen die voor een hekwerkbe-

• Hang de ketting op een plaats waar

het Rijk. Als je de ketting op het hek

drijf werkt, kan meedoen. Het enige

veel mensen langskomen, zodat

van een particulier hangt, overleg dan

dat je nodig hebt is een nijptang en

de kans groot is dat de ketting snel

eerst met de eigenaar van het hek.

binddraad of tiewraps en natuurlijk een

gevonden wordt. Bijvoorbeeld langs

• Zorg dat de ketting bereikbaar is voor

reclamebordje van het bedrijf waar je

een provinciale weg of in de buurt

de vinder, zonder dat die overtredin-

van de oprit van een snelweg.

gen moet begaan of over een twee

voor werkt.

Stappenplan voor de vinder: 1 Maak een foto van de bordjes op de vindlocatie. 2 Knip de ketting van het hek. 3 Knoop je eigen bordje onderaan de ketting.

• Verstop de ketting niet op een hek in een bos, of diep in een woonwijk. • Hang de ketting niet in een binnenstad, bij een voetbalstadion of op een andere plaats waar de

meter brede sloot moet springen. • Breng het verkeer niet in gevaar. • Heb respect voor de bordjes van anderen. • Houd de ketting en de bordjes

kans op vandalisme groot is.

mooi, repareer ze als ze ergens

• Hang de ketting tenminste 20

op de route beschadigd raken.

4 Hang de ketting aan een ander hek.

kilometer van de plaats waar je hem

• Iedereen mag meedoen, maar als

5 Maak een foto van de ketting

gevonden hebt, anders duurt het zo

je de ketting vindt, terwijl je eigen

op de nieuwe locatie (probeer

lang voor we heel Europa rond zijn.

ook een herkenningspunt in de

• Probeer de ketting nog op de

foto te krijgen, zodat de nieuwe

dag waarop je hem gevonden

locatie herkend kan worden).

hebt of de daarop volgende

6 Stuur de foto’s en het adres (of de gps-coördinaten) van de nieuwe locatie naar bordje@fobs.eu.

dag weer op te hangen.

bordje er al in hangt, is het wel zo sportief om de ketting eerst nog een weekje te laten hangen. • Wie extra sportief wil spelen, kan een candybar of een andere kleinig-

• Hang de ketting bij voorkeur aan een

heid voor de volgende vinder op de

openbaar hek van de gemeente of

achterkant van zijn bordje plakken.


24

fobs.eu

Foto van de maand

MEI 2013

De foto van de maand Mei komt van Rens Polinder van Hexta. Op de foto een schuifpoort met een vulling

uit

strekmetaal.

Rens,

gefeliciteerd!

Wilt u ook een Locinox Bouwradio winnen? Stuur uw foto’s naar foto@fobs.eu.

Andere inzendingen:


Westfälische Drahtindustrie GmbH Vestiging Staßfurt • Vestiging Altgandersheim

Alles voor de hekwerkinstallateur op één adres! Wij garanderen beste kwaliteit, beste service en korte levertijden.

Gaas van aluminium draad, blanke draad, kunststof ommantelde draad, zwaar verzinkte draad en zink-alu gecoate draad. Toepassingsgebieden: particulier en industrieel, van natuurbeschermingshekwerk tot veiligheidshekwerk voor gevangenissen en lucht- en zeehavens. Maaswijdten van 10 tot 80 mm. Hoogtes van 600 tot 5000 mm. Draaddiktes van 1,6 tot 5,5 mm. Bind- en spandraad in alle uitvoeringen Puntdraad uit zwaarverzinkte draad, zink-alu draad en kunststof ommantelde draad Dubbelstaafmatten in verschillende uitvoeringen Wildgaas uit zwaar verzinkte draad Zeskantgaas en gepuntlaste draadpanelen Bouwhekken en accessoires Palen, schoren, poorten, Z-profiel palen en een uitgebreid gamma aan hekwerktoebehoren Schuifpoorten

WDI Vestiging Staßfurt

Athenslebener Weg 61 D - 39418 Stassfurt Verkoop Tel.: +49 39 25 / 2 79 80

Fax: +49 39 25 / 2 79 810 E-Mail: stefan.meyer@wdi-dsw.de

Online info:

www.wdi-werk-hobrecker.de www.drahtwerk-stassfurt.de www.wdi.de


26

fobs.eu

Zaunteam groeit als kool

Het franchiseconcern Zaunteam heeft sinds begin dit jaar vijf nieuwe partners aan de keten kunnen toevoegen. Hiermee groeit het totale aantal vestigingen naar 75.

N

de Duitse vestiging Rheingau Taunus

en

begin

april

opende Adriano Tomasino de vestiging Zaunteam Wallis

og dit voorjaar openen

Oostenrijkse grens). Deze volgen

nieuwe

vestigingen

in

Zuid-Zwitserland.

“We

in

op de opening van een vestiging

hebben voor dit jaar vijftien

Emmerich (vlak aan de Neder-

in de Noord-Oostenrijkse regio

nieuwe vestigingen gepland,”

landse grens bij Arnhem) en in

Wachau-Waldviertel.

Memmingen (tussen Ulm en de

vierde Veith Richter de opening van

In

maart

zegt Zaunteam Franchise CEO Philipp Scheibli.


fobs.eu

27

“We hebben voor dit jaar vijftien nieuwe vestigingen gepland”

© Google Maps

 De franchisenemers bouwen in hun

informatie van montagehandleidingen

regio als zelfstandige ondernemers hun

tot managementtraining als naslag-

eigen zaak op. Bij de opbouw daarvan

werk, en ondersteuning bij de dage-

profiteren ze van het advies, de ervaring

lijkse werkzaamheden.

en ondertussen ook van de naam

CEO Philipp Scheibli

Zaunteam. De centrale biedt ondersteu-

Alle ondernemers in de keten samen

ning met een omvangrijk opleidingstra-

bieden ondertussen werk aan 450

ject, verkoop- en marketingstrategieën,

mensen in Duitsland, Oostenrijk en

eigen software, een handboek met

Zwitserland.

ten poor . e t e l i ru k mp n co rieel geb e n ust erke opw er en ind o l m li ee Syst r par ticu voo

Onderstellen voor aluminium en stalen poorten tot 10 meter doorgang. Rustige en gelijkmatige loop door versprongen rollenpositionering, zeer stabiel.

LIBERO Torbau Erdetschnig GmbH 9020 Klagenfurt, Austria www.libero-torbau.com


28

fobs.eu

Korte berichten van overal

Hekwerkwereld S

aoedi-Arabië gaat een hek van 1.500 kilometer lang plaatsen op de grens met Jemen, om

arbeidsmigranten en smokkelaars tegen te houden. Wat voor type hek het gaat worden is ons niet bekend, maar er zullen ongetwijfeld scherpe delen aan zitten en fraai zal het ook wel niet worden. De hekwerker die de

opdracht krijgt, heeft voorlopig even genoeg te doen.

I

n Puchberg in Oostenrijk is een vrouwelijke fietser die de bocht na een helling niet meer haalde op een

houten hek gespietst geraakt. Ze is zwaar gewond per

I

n Needham Market in Engeland, is 10 meter hek in brand gevlogen. De brand kon gelukkig snel worden

geblust. Brandgevaar is niet het eerste waar we aan

helikopter afgevoerd. Het bewijst maar weer eens dat

dachten bij hekken, maar het kan dus toch. Vooral bij

punten op een lager hek geen goed idee zijn.

houten hekken dan.

The new PLUG´N´SENSE SYSTEM Safety can be so easy!

Simple plug-in and lock system Permanently elastic IP65-sealing Reliable and weather-resistant Pre-assembled endcap For all profiles of the GF and GE F-series

Safety engineered in Germany!

www.asosafety.com


fobs.eu

E

en trend die bijna aan ons voorbij was gegaan, heeft de hekwerkwereld bereikt. Urban Knitting

heet het. Het schijnt het met garens aankleden van

allerlei buitenobjecten te zijn, zoals bomen, lantaarnpalen, maar dus ook hekwerken. Een soort graffiti van stof dus. Nu zijn sommige hekken ook zo lelijk dat wij er eigenlijk geen bezwaar tegen hebben.

T

ot slot in de categorie wereldnieuws: Sylvie van der Vaart heeft met haar nieuwe vriend Guillaume

Zarka een liefdesslot aan het hek op de Pont Neuf in Parijs gehangen. “From Paris with Love - S & G�, staat er

op het hangslot geschreven, dat de twee midden april samen dichtklikten. Dan weet u dat ook weer.

29


Productgarantie Februari 2013 Wij, fabrikanten en systeemleveranciers werkzaam in de objectbeveiliging en toegangscontrole, leveren uitsluitend dubbelstaafmatten die na het lassen van het hekwerkpaneel in zijn geheel verzinkt worden (stukverzinken). Het betreft hier thermisch- en elektrolytisch verzinkte dubbelstaafmatten.

Deze garantie geldt voor de Benelux, Duitsland, Oostenrijk en Zwitserland.

Wij leveren geen dubbelstaafmatten die zijn vervaardigd uit sendzimir verzinkte draad omdat deze productiewijze niet voldoet aan de hoge kwaliteitseisen ten aanzien van de corrosiebestendigheid en duurzaamheid zoals gewenst door onze afnemers.


fobs.eu

Hoe worden hekwerkbordjes gemaakt?

31

Bijna ieder hekwerkbedrijf maakt reclame met naambordjes die aan het hek geknoopt worden. Sommige zijn van pvc, andere van aluminium en ze zijn er in alle soorten en maten. FOBS was te gast bij het Nederlandse Metavo in Leiden, dat voor hekwerkbedrijven in heel Europa aluminium bordjes bedrukt en ons liet zien hoe dat gaat. 


32

fobs.eu

Metavo eigenaar Ton

Digitale druk

Het transparant met de opdruk

Sebel leidt ons rond

 Zeefdruk en inkjet Het bedrijf heeft twee technieken in huis: digitaaldruk

moeten komen. Bij grotere oplages (zoals bij hekwerk-

en zeefdruk. Bij digitale druk gaan de bordjes in een

bordjes) in een beperkt aantal kleuren is zeefdrukken

grote inkjet-printer en komen daar kant-en-klaar uit.

economischer. Bovendien is zeefdrukken beter bestand

Deze techniek is relatief duur, ze wordt vooral gebruikt

tegen UV-straling. Zeefdrukken is een eeuwenoude

voor kleine oplages waar veel kleuren op het bordje

techniek, maar hoe werkt die nu precies?

Perimeter Protection Group

- safe and secure

POORTEN

SLAGBOOM

Perimeter Protection Germany GmbH

HIGH SECURITY PRODUCTEN

DETECTIESYSTEMEN

AFSLUITINGEN

TOEGANGSCONTROLE

www.perimeterprotection.net

Johann-Reineke-Straße 6-10 33154 Salzkotten - Germany Tel: +49 5258 500 70 Fax: +49 5258 41 64 www.perimeterprotection.de www.perimeterprotection.net Mail: info@perimeterprotection.de


fobs.eu

 Transparant maken Om een aluminium bordje te kunnen

33

Belichten De afbeelding op het transpa-

bedrukken, wordt de afbeelding die op

rante vel wordt met behulp van

het bordje moet komen eerst digitaal

onderdruk tegen het zeefraam

voorbewerkt, of opnieuw getekend.

gedrukt en daarna belicht. De

Voor iedere kleur wordt de tekst of

afbeelding wordt op deze manier

afbeelding met zwarte inkt op een apart

op het zeefdoek gekopieerd. De

transparant vel geprint.

onbelichte delen op het doek

Zeefraam voorbereiden

wassen. Daar wordt het doek weer

harden niet uit en worden wegge-

Ook wordt een zeefdoek - zeer fijn

doorlatend, precies op de plaats

gaas van polyester dat op een frame

waar de afbeeldingen (in dit geval

De afbeelding op het transparant wordt door een

gespannen wordt - van een lichtgevoe-

zoveel bordjes als er op een raam

vacuümpomp strak tegen een zeefraam getrokken,

lige laag voorzien.

passen) moeten komen.

dat van een lichtgevoelige laag voorzien is.


34

fobs.eu

De inkt wordt met de hand gemengd, tot de goede kleur bereikt is.

De zeefdrukmachine.

 Drukken

wordt. Als de afbeelding op het

De te gebruiken inkt wordt op

bordje uit meerdere kleuren bestaat,

kleur gebracht. Vervolgens wordt

herhaalt dit proces zich voor iedere

het doek in de zeefdrukmachine

kleur, waarbij de bordjes tussen-

geplaatst, waar de inkt door een

door steeds in een droogrek gelegd

lange, kunststof strip (de rakel) met

worden.

een vegende beweging door het

De zeeframen kunnen nu gereinigd

doek heen op het bordje geperst

en hergebruikt worden.

Hier liggen de bordjes te drogen.

Deci Wand Systems is Specialist in Matten, Buizen en Poorten Met vakkundig advies, grote voorraden en snelle leveringen zijn we onze klanten altijd maximaal van dienst.

Dé Groothandel in Hekwerk T: +31 71 589 7374

E: info@deciwand.nl

RAAD! NU OOK 3D-MATTEN UIT VOOR In de hoogtes 1030, 1430, 1730

en 1930 mm.

Ons complete programma bestaat uit: staafmathekwerk, gaashekwerk, spijlenhekwerk, geluidswanden, schanskorven, high security hekwerk, Lace Fence, Maatoplossingen en alle mogelijke toebehoren.


fobs.eu

35

De aluminium bordjes worden in een knip-, stans- en zetmachine gelegd.  Knippen De volledig bedrukte platen kunnen nu verder drogen en worden later Die knipt ze

naar de speciaal gemaakte knip-,

op de goede

stans- en zetmachine gebracht.

maat af, stanst

Daar worden de grote platen

er gaatjes in en

ingevoerd. Deze machine knipt

hoekjes uit en

de losse bordjes los uit de plaat,

brengt waar

stanst de gaatjes, en zet eventuele

nodig reliĂŤf aan.

hoeken in de plaat. Als dat allemaal gebeurd is, zijn de bordjes klaar voor verzending.

Het eindresultaat




Is jouw foto de volgende foto van de maand?

Stuur je merkwaardigste, mooiste of interessantste foto naar foto@fobs.eu en win een Locinox bouwradio!

Weet je waar dit is?

Doe mee met de bordjes-jacht! Kijk op fobs.eu/bordje of volg ons op Twitter en Facebook: @FOBSmag

f

facebook.com/fobsmag

Binnenkort in • Het langste hek ter wereld: The Dingo Fence • Dirickx presenteert nieuwe schuifpoort • Interview met landschapsdesigner Marlies van Diest • Interview met SKS oprichter Lothar Schlabes • Trends in high-security fencing

1 2 3

John van Megen ABC Hekwerk Zuid-Oost

Horst Pricken Hermetec

Jürgen Fürrutter Zaunteam Tirol Unterland

:

Nederlands 2013 05 Mei FOBS Magazine  

FOBS Magazine Mei 2013

Nederlands 2013 05 Mei FOBS Magazine  

FOBS Magazine Mei 2013

Advertisement