Page 1

ΤΡΟΧΟΣ ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ A.E. ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΜΕΤΑΦΟΡΙΚΩΝ ΜΕΣΩΝ,ΑΝΤΑΛΛΑΚΤΙΚΩΝ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΑΦΩΝ ΕΙΔΩΝ Ισολογισμός 31ης Δεκεμβρίου 2013 10η Εταιρική Χρήση (01/01/2013 - 31/12/2013) ΑΡ.Μ. ΑΕ 57117/22/Β/04/26

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ

ΠΑΘΗΤΙΚΟ Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013 Αξία Αναπόσβεστη κτήσεως

Β.

Γ.

ΕΞΟΔΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΣ 1. Εξοδα ιδρυσεως & πρωτης εγκατ. 3. Τόκοι δανείων κατασκ/κής περιόδου 4. Λοιπα εξοδα εγκαταστασεως

ΠΑΓΙΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι Ι. Ενσώματες ακινητοποιήσεις 1. Γήπεδα - Οικόπεδα 3. Κτίρια & Τεχνικά έργα 4. Μηχανήματα-τεχνικές εγκατ/σεις και λοιπός μηχ/γικός εξοπλισμός 5. Μεταφορικά μέσα 6. Έπιπλα και λοιπός εξοπλισμός 7. Ακινητοποιήσεις υπό εκτέλεση Σύνολο ακινητοποιήσεων( Γ ΙΙ )

Αποσβέσεις

αξία

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012 Αξία Αναπόσβεστη κτήσεως

Αποσβέσεις

Ποσά κλειόμενης χρήσεως 2013

αξία Α.

532,25 6.729,82 112.024,96 119.287,03

532,25 6.729,82 112.024,85 119.286,92

0,11 0,11

532,25 6.729,82 112.024,96 119.287,03

532,25 6.729,82 112.024,85 119.286,92

0,11 0,11

834.700,00 489.857,50

106.236,24

834.700,00 383.621,26

834.700,00 489.857,50

87.194,03

834.700,00 402.663,47

125,42 47.051,48 135.176,80

125,40 30.080,76 127.407,71

0,02 16.970,72 7.769,09

125,42 36.484,41 134.093,31

125,40 28.293,80 123.850,24

0,02 8.190,61 10.243,07

1.506.911,20

263.850,11

1.243.061,09

1.495.260,64

239.463,47

1.255.797,17

ΙΙΙ. Συμμετοχες & αλλες μακροπρ.απαιτησεις 7. Λοιπες μακροπροθεσμες απαιτησεις

Συνολο παγιου ενεργητικου (ΓΙΙ+ΓΙΙΙ)

1.413,48 1.413,48

1.058,48 1.058,48

1.244.474,57

1.256.855,65

ΚΥΚΛΟΦΟΡΟΥΝ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ Ι. Αποθεματα 1. Εμπορευματα

Ι Ι. Απαιτήσεις 1. Πελάτες Μειον: προβλεψεις 3α. Επιταγές εισπρακτέες -Χαρτοφυλακίου -Στις Τράπεζες για είσπραξη 11. Χρεώστες Διάφοροι

Ι V. Διαθέσιμα 1. Ταμείο 3. Καταθεσεις οψεως Σύνολο Διαθεσίμων Σύνολο κυκλοφορούντος ενεργητικού (ΔΙ+ΔΙΙ+ΔΙV ) Ε. ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ 1. Εξοδα επόμενων χρήσεων

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟΥ (Β+Γ+Δ+Ε)

247.422,26 247.422,26

70.081,05 4.079,73

246.716,55 246.716,55

ΙΙΙ. Διαφορές αναπροσαρμογής 2. Διαφορες απο αναπροσαρμογη αξιας λοιπων περιουσιακών στοιχείων ΙV. Αποθεματικα Κεφαλαια 1. Τακτικο αποθεματικο 5. Αφορολογητα αποθεματικα ειδικων διαταξεων νομων V. Αποτελέσματα εις νέο Υπόλοιπο κερδων εις νεο

383.100,00

383.100,00

124.300,00 124.300,00

124.300,00 124.300,00

27.716,24

26.618,53

112.222,32 139.938,56

112.222,32 138.840,85

41.356,06 41.356,06

20.499,70 20.499,70

688.694,62

666.740,55

668.691,99 668.691,99

711.560,24 711.560,24

72.504,62

85.355,12

77.282,34 45.194,77 2.651,26 127.897,79

4.400,00 72.197,11 28.150,02 2.615,27 127.897,79 2.221,86

VΙ. Ποσά προορισμένα για αύξηση κεφαλαίου 1. Καταθέσεις μετόχων

Σύνολο ιδίων κεφαλαίων(ΑΙ+ΑΙΙΙ+ΑΙV+ΑVΙ)

Γ.

ΠΡΟΒΛΕΨΕΙΣ ΓΙΑ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΚΑΙ ΕΞΟΔΑ 1. Προβλέψεις αποζ. Προσωπικου 2. Λοιπές προβλέψεις ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ Ι. Μακροπρόθεσμες υποχρεώσεις 2. Δανεια τραπεζων

74.789,62 66.001,32

16.002,90

Ι Ι. Βραχυπρόθεσμες υποχρεώσεις 1. Προμηθευτές 2. Γραμματια πληρωτεα 2α. Επιταγες μεταχρονολογημενες 3. Τραπεζες λ/βραχυπρ.υποχρεωσεων 5. Υποχρεώσεις από Φόρους-Τέλη 6. Ασφαλιστικοί Οργανισμοί 10. Μερίσματα πληρωτέα 11. Πιστωτες διαφοροι

74.789,62 14.605,75

16.002,90 12.438,85 94.443,07

57.993,35 38.687,83

14.605,75 6.659,54 96.054,91

68.715,57 35.574,62 96.681,18

104.290,19

Σύνολο Βραχυπρ. Υποχρ. (ΓΙΙ)

325.530,78

322.837,17

438.546,51

447.061,65

Σύνολο υποχρεώσεων (Γ Ι+ΓΙΙ )

994.222,77

1.034.397,41

659,00 659,00

1.120,42 1.120,42

1.683.680,19

1.705.037,83

762,80 762,80 1.683.680,19

3.899,87 3.899,87 1.705.037,83

470.880,19

735.425,68

Δ.

ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΧΡΕΩΣΤΙΚΟΙ 4. Διαφοροι λογ/σμοι χρεωστικοι

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Ι. Μετοχικό κεφάλαιο 1. Καταβλημένο (38.310 μετοχες των 10,00 Ευρω)

Β. Δ.

Ποσά προηγούμενης χρήσεως 2012

ΜΕΤΑΒΑΤΙΚΟΙ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ 1. Εσοδα επόμενων χρήσεων 2. Εξοδα χρήσεως δουλευμένα

ΓΕΝΙΚΟ ΣΥΝΟΛΟ ΠΑΘΗΤΙΚΟΥ (Α+Β+Γ+Δ) ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΙ ΤΑΞΕΩΣ ΠΙΣΤΩΤΙΚΟΙ

470.880,19

735.425,68

4. Διαφοροι λογ/σμοι πιστωτικοι

isologismos-trohos-2013  
Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you