Page 1

Gedragsregels v.v. Foarút Elk lid van v.v. Foarút, jong en oud, gedraagt zich volgens de maatschappelijk bepaalde normen en waarden. Ook supporters, vrijwilligers en bezoekers van het voetbalcomplex van v.v. Foarút dienen zich zodanig te gedragen. De regels en sancties die door wet en/of KNVB zijn vastgelegd, worden door v.v. Foarút gerespecteerd. Opgelegde sancties, boetes en straffen door overheid en/of KNVB worden op de overtreder(s) verhaald. Naast deze regels heeft de v.v. Foarút ook nog een paar huisregels, dit zijn: -

Voor 14.00 uur wordt geen alcohol geschonken Alcoholische dranken mogen niet op het terras worden genuttigd voordat de wedstrijden geëindigd zijn Lege flesjes en glazen worden terug gebracht door gebruiker naar kantinemedewerker(s) Kantine sluit maximaal 1,5 uur na afloop laatste wedstrijd of training Kleedkamers worden na training en/ of wedstrijd schoon achter gelaten bij zowel thuis- als uitwedstrijden Toeschouwers dienen tijdens de wedstrijden plaats te nemen achter de omheining. Alles binnen de omheining wordt door de KNVB aangemerkt als speelveld. Elk lid is verplicht de vereniging te ondersteunen in activiteiten die nodig zijn de vereniging te laten functioneren. Dit kan zijn door zitting te hebben in bestuur of commissie, maar ook door werkzaamheden in of om de accommodatie of door een kaderfunctie te vervullen.Ouders van pupillen kunnen de taken van hun kinderen overnemen.


Aantal voorbeelden van overtredingen met betrekking tot de wedstrijd en de bijbehorende sancties:

Aard van de overtreding

Sanctie

Extra maatregel

Gele en rode kaart

Geldboete KNVB

Schorsing bij herhaling volgens richtlijnen KNVB

Beledigen scheidsrechter,

Straf KNVB

OfficiĂŤle waarschuwing van

tegenstander, kader en /of

v.v. FoarĂşt

supporters

Bij herhaling, schorsing van 2 tot 8 weken opgelegd door Bestuur

Veroorzaken van het staken van een Straf KNVB wedstrijd door

Schorsing van 2 tot 8 weken evt. geldboete wordt verhaald

bovenstaand feit op veroorzaker(s)

Aantal voorbeelden van huishoudelijke overtredingen en de bijbehorende sancties:

Toegangsverbod

Inschakelen politie

1-14 dagen Herhaaldelijk niet opvolgen van aanwijzingen personeel (huisregels)

Ter beoordeling van bestuur

Belediging personeel (schelden, grove taal)

1-14 dagen

Ter beoordeling van bestuur

Dronkenschap

1-14 dagen

Ter beoordeling van bestuur

Bedreiging personeel (verbaal/non verbaal)

Max. 1 jaar

Ja

Discriminatie personeel (opmerkingen en gedrag)

Max. 1 jaar

Ja

Discriminatie bezoekers (opmerkingen en gedrag)

Max. 1 jaar

Ja


Diefstal

Max. 1 jaar

Ja

Molestatie personeel (lijfelijk geweld, Max. 2 jaar vechtpartij)

Ja

Molestatie bezoekers (lijfelijk geweld, Max. 2 jaar vechtpartij)

Ja

Max. 5 jaar

Ja

Aanranding/ verkrachting/ seksuele intimidatie pedofilie

Overige vergrijpen/ incidenten worden per geval beoordeelt door het bestuur. Deze maatregelen zijn kaders. Per gebeurtenis kan binnen het kader de duur van het toegangsverbod bepaald worden. Naast het toegangsverbod opgelegd door het bestuur kan ook de strafrechter een toegangsverbod opleggen. Wel dient daarbij goed bekeken te worden of beide uitsluitingen op elkaar aansluiten. Onder personeel dient in dit verband te worden verstaan iedereen die op het moment van een overtreding een functie binnen de club bekleedt.

Gedragsregels voetbalvereniging Foarut  
Gedragsregels voetbalvereniging Foarut  

Gedragsregels

Advertisement