Page 1

nummer 6, 2012

HoReCa

Info

Te oud voor de horeca? Welnee! In de horeca met voornamelijk jonge werknemers lijkt iemand van 45-plus al oud. Jammer, want zij kunnen veel betekenen voor het vak, zoals ook Wibo de Vries vertelt.

Nieuwe cao horeca! Meer op pagina 6 & 7.


2

Groeien in je Vak

Tekst Aafke Jochems Beeld SVH

Genomineerde LunchroomHeld in 2011, Fietje Wijntjes:

“Jong en oud leren van elkaar”

Van jongs af aan gewerkt in de horeca? “Nee hoor, als dochter van een melkboer heb ik tot m’n dertigste een eigen buurtwinkel gehad. Helaas werd ik reumapatiënt, waardoor het ondernemerschap te zwaar werd en ik de winkel moest sluiten. Maar ik hield niet op met werken. Zo ben ik bedrijfsleidster van DéliFrance geweest. Toen ik mijn partner leerde kennen die net over de grens in Duitsland woonde, ben ik daar naartoe verhuisd. Ik heb werk rond Venlo gezocht en kwam bij tuincentrum Leurs terecht. Het eerste jaar had ik een ijscorner, maar dat vond ik te rustig. Nu ben ik bedrijfsleider van het tuincafé.”

Toch ook een zware en verantwoordelijke baan? “Het leidinggeven en ondernemen zit er als ondernemerskind bij me ingebakken. Ik wil graag dingen goed regelen en de ploeg van zo’n 28 man op orde hebben, zeker nu de kersttijd eraan komt. Gelukkig heb ik een heel goede rechterhand in de keuken en ook nog een derde leidinggevende.

We zijn prima op elkaar ingespeeld. Ik ben hard voor mezelf als het om reuma gaat. Het is een bijzaak en ik ben eraan gewend. Als ik een paar maanden erg hard heb gewerkt, dan loop ik even wat minder of neem ik vrij in een rustige periode.”

Heb je specifieke horecaopleidingen gevolgd? “Ik heb vroeger het middenstandsdiploma gehaald en voor de rest alles in de praktijk opgedaan. Juist in de praktijk leer je veel, zolang je liefde voor het vak hebt. Wat ik verder belangrijk vind, is dat jong en oud met elkaar werken, zodat ze van elkaar leren. Juist die verschillende leeftijden zijn een geweldige combinatie.” |

SVH is op zoek naar HorecaHelden die beroepstrots uitstralen en een voorbeeld zijn voor de branche en andere medewerkers. Heb jij zo’n collega? Nomineer hem of haar via www.horecahelden.nl.


Inhoud

Column

3

HoReCa

Info

Vakblad voor werknemers in de horeca, recreatie en catering.

04

06

16

24

04

06

16

24

Helemaal niet oud! Twee ‘oude rotten in het vak’ spreken tegen als zouden ze te oud, te duur en minder productief zijn. “Je hebt overwicht en kunt zaken vaak beter oplossen.”

HorecaHelden In januari 2013 roept SVH weer de HorecaHeld van het Jaar uit. Heb jij een collega die trots is op zijn werk en staat voor zijn vak? Nomineer hem of haar!

En verder: 07 Restaurant Week & Groupon 10 Nieuws 14 De Stelling 18 Ledencongres 19 Sjaak in de horeca

Cao horeca In de nieuwe cao horeca zijn de basislonen met zo’n 7% verhoogd, de rest van de lonen met ten minste 1,5%. Lees wat er verder nog is afgesproken.

Bowlen wordt een feestje Op een donderdagavond hielp Frank Jansen, project- en beleidsmedewerker pensioenen bij FNV Horecabond, mee bij Bison Bowling, met bowlers variërend van studenten tot en met profs.

20 Juridische zaken 23 Jubilarissen 26 Vereniging 27 Contributie & colofon 28 Voorstellen

Overleg in de polder Zoals je kunt lezen op pagina 6 en 7 zijn we eind deze zomer met werkgeversorganisatie KHN toch nog tot een nieuwe cao horeca gekomen. Eraan vooraf ging een wispelturig proces. Zo hadden wij al op 23 november vorig jaar onze voorstellen voor deze cao ingediend bij KHN. De werkgevers deden vooraf geen inhoudelijke voorstellen, maar tijdens het overleg brachten zij wel voorstellen in. Na zes onderhandelingsrondes liep het proces op 19 april opeens vast. KHN haalde alle voorstellen van tafel, waardoor het overleg geen zin meer had. In juli ontvingen wij via een bemiddelaar van KHN een nieuw pakket aan voorstellen. Maar daarmee konden we niet akkoord gaan. En toen werd eind augustus uiteindelijk toch een akkoord gesloten waarmee onze leden hebben ingestemd.

Het is goed voor de bedrijfstak dat er een cao is en dat alle werknemers erop vooruitgaan, met name jongeren. Toch blijf ik mij erover verbazen hoe het proces is verlopen. Hoe komt het dat het overleg in de horeca vrijwel altijd vastloopt, voordat er een cao-akkoord komt? Het is niet goed voor het imago van de bedrijfstak, maar ook niet voor de verhouding tussen werknemers en werkgevers. Beter zou het zijn als wij in staat zouden zijn samen een breed debat in de polder te organiseren over de toekomst van de bedrijfstak, werknemers én werkgevers. Ben Francooy Voorzitter FNV Horecabond


4

Tekst Aafke Jochems Beeld Mechteld Jansen en Ingmar Timmer

“Als oudere werknemer heb je overwicht en kun je zaken vaak beter oplossen”

Te oud voor de horeca? Als 45-plusser word je op de huidige arbeidsmarkt algauw als oud gezien, omdat het (onterechte) idee bestaat dat je dan te duur bent en minder productief. In de horeca met voornamelijk jonge werknemers, lijkt iemand van 45-plus al helemaal oud. Jammer, want ze kunnen veel betekenen voor het vak, zoals twee ‘oude rotten in het vak’ vertellen.

Wie: Wibo de Vries (56), lid FNV Horeca en lid ondernemingsraad. Functie: barman bij hotel Westduin in Vlissingen. Opleiding: vakdiploma’s in de bouw. Is de horeca fysiek net zo zwaar als de bouw? “De sectoren zijn op andere manieren fysiek en mentaal zwaar. Ik ben mijn loopbaan inderdaad in de bouw begonnen en heb onder meer gewerkt als uitvoerder en aannemer. Midden jaren ’80 was er crisis in die sector en dacht ik tijdelijk over te stappen naar de horeca. 28 jaar later zit ik er nog en het werk is me op het lijf geschreven; horeca zit gewoon in mijn bloed. Het is zwaar, omdat je de hele avond staat. Verder moet je ermee om kunnen gaan dat er bijvoorbeeld dertig managers in je bar zitten met een borrel op. Maar als oudere werknemer heb je juist overwicht en kun je zaken vaak beter oplossen dan jongeren. En oudere gasten vinden het prettiger om door een oudere bediend te worden, dan door een puber. Ik geloof er niks van als zouden oudere werknemers minder productief en te duur zijn. Integendeel, uit ervaring kan ik zeggen dat we ons minder

vaak ziek melden, we minder sportblessures hebben, we vaak evenwichtiger zijn, we doorzetten en we niet afgeleid worden door onze telefoontjes.”

Hoe is het om met veel jongere collega’s te werken? “Erg leuk! Ik word wel eens geplaagd dat ik de ‘papa van het bedrijf’ ben of dat ‘die oude brombeer weer over vroeger begint’, maar regelmatig komen jongeren langs die eerder met mij gewerkt hebben en dan met waardering vertellen dat ze veel van me geleerd hebben. Het jammere is dat mijn jonge collega’s zoveel wisselen en qua niveau zo verschillen, al zitten er echte briljantjes tussen. Maar we zijn altijd een leuke ploeg die elke avond samen wil scoren.”


5

Welnee!

Wie: Marco van der Kamp (46), lid FNV Horeca, als tiener in de horeca begonnen. Functie: meewerkend bedrijfsleider strandpaviljoen BAZ (Breskens Aan Zee). Opleiding: middelbare hotelschool. Jouw strandpaviljoen ziet er nieuw uit! “Het is afgelopen winter gebouwd. Vorig jaar heb ik m’n baan als F&B-manager bij een hotel in Cadzand-Bad opgezegd om dit mee op te zetten. Een hele stap, want zou het wel aanslaan? Sinds de opening in april loopt het storm. Het geheim in deze crisistijd is de locatie, lage prijzen, kwaliteit en snelheid. Als meewerkende bedrijfsleider ben ik elke dag in touw, vaak lekker in de zon op het terras. Thuis werk ik nog aan het ontwikkelen van nieuwe dingen en doe ik de bestellingen. Ik werk van ’s morgens vroeg tot ’s avonds laat, maar ik klaag niet. Integendeel, we krijgen veel complimenten, we zitten bijna elke avond vol en dat geeft een kick.”

Ben jij de enige 45-plusser op je werk? “De chef-kok is iets ouder dan ik, m’n werkgeefster bijna veertig, de rest zijn jongeren. Maar denk niet dat wij ‘ouderen’ minder productief zijn. Jonge jongens en meiden houden meer dan 5 à 6 uur werken nauwelijks vol, terwijl ik er geen probleem mee heb. Dat komt doordat m’n lichaam erop ingesteld is en door ervaring. Ik vind de horeca nog steeds een hartstikke leuk vak. En gelukkig word ik ook nog eens gewaardeerd en kan ik er goed m’n boterham mee verdienen.”

Ga jij anders met jonge collega’s om dan oudere collega’s met jou omgingen toen jij in de horeca begon? “Zeker, vroeger werd je vaak op negatieve punten gewezen. Nu moet je alles positief brengen. Als je goed met jongeren kunt opschieten, je op een motiverende manier je ervaring overbrengt en belangstelling toont, hebben zij respect voor je en vorm je samen een leuk team.” |


6

Tekst Aafke Jochems Beeld Manon van der Zwaal en Debra Verduin

Leden stemmen in met bemiddelingsresultaat

Horeca heeft weer een Media als De Telegraaf, Het Financieele Dagblad, de Volkskrant, gratis dagbladen, lokale media en zelfs het Journaal brachten het eind augustus groot: in de nieuwe cao horeca zijn de basislonen met zo’n 7% verhoogd, de rest van de lonen met ten minste 1,5%. FNV Horeca is blij dat er een cao is, al is er water bij de wijn gedaan. Maar beter deze cao dan geen cao, wat ook bleek uit de ledenraadpleging. 82% van de uitgebrachte stemmen was positief over het bemiddelingsresultaat.

De media besteedden volop aandacht aan de nieuwe cao.

De nieuwe cao is met terugwerkende kracht ingegaan op 1 augustus 2012 en loopt tot 31 december 2013. De belangrijkste punten: Beloning Door een algehele verbetering van wat in vaktermen het loongebouw heet (het geheel van salarisschalen), gaan vooral de jongere horecawerknemers en nieuwkomers in de horeca erop vooruit. Maar voor alle horecawerknemers geldt dat de loonsverhoging in totaal ten minste 1,5% over de feitelijk betaalde lonen is. De eindejaarsuitkering blijft bestaan in 2012, maar vervalt in 2013. Als compensatie hiervoor krijgen werknemers die in 2012 recht hebben op de eindejaarsuitkering, een loonsverhoging van 1,25% per 1 januari 2013. In detail ziet de beloning er zo uit:

• 1 oktober 2012: een salarisverhoging van 0,75% voor alle persoonlijke lonen. • 1 oktober 2012: een schaalverhoging van 0,75% van alle loonschalen. • Je ontvangt een eindejaarsuitkering voor 2012 indien je die al kreeg. • 1 januari 2013: de eindejaarsuitkering wordt verwerkt in een loonsverhoging van 1,25% van de persoonlijke lonen indien recht op eindejaarsuitkering. • 1 januari 2013: schaalverhoging van 1% van de loonschalen. • 1 januari 2013: schaalverhoging van de basislonen van functiegroep II, III en IV met circa 2,7%, 3,2% en 3,7%. • 1 juli 2013: een salarisverhoging van 0,75% voor alle persoonlijke lonen.

• 1 juli 2013: een schaalverhoging van 0,75% van de loonschalen. • 1 juli 2013: schaalverhoging van de basislonen van functiegroep II, III en IV met circa 2,7% %, 3,2% en 3,7%. • Prestatieverhoging van 2% indien van toepassing. Definitie persoonlijke lonen = wat je feitelijk verdient. Definitie schaalverhoging/loonschalen = de boekjeslonen, oftewel de basis- en eindlonen van de loontabel. Let op: met verhoging van de basislonen vinden geen stapelingen plaats. Wachtperiodieken volgen het wettelijk minimumloon en krijgen dus niet de verhogingen. Contracten bepaalde tijd Per 1 januari 2014 geldt bij het aangaan of verlengen van tijdelijke


7

cao! contracten de wettelijke bepaling van drie tijdelijke contracten en daarna vast dienstverband. Opleidingsbudget Het persoonlijke opleidingsbudget voor medewerkers gaat van 1% naar 2% van de jaarloonsom. Nachtdiensttoeslag Over gewerkte uren in de nachtdienst in hotels geldt vanaf 1 april 2013 een toeslag van 10%. Minuren Deze komen te vervallen in de maand januari volgend op het kalenderjaar waarin de minuren zijn ontstaan. Arbeid voor derden Dit kan alleen geweigerd worden als de grens van de arbeidstijdenwet wordt overschreden. Leerlingen Door verhoging van de basislonen zijn de lonen voor leerlingen percentueel substantieel verbeterd. Leerlingen mogen maximaal 38 uur per week werken inclusief hun schooldag. Vakantie Als werknemer stel je in overleg met je werkgever je vakantie vast: jij bepaalt en niet de werkgever zoals in de oude cao. Betere bescherming bij wachtdag bij ziekte Geen wachtdag bij hetzelfde ziektegeval binnen vier weken en geen wachtdag bij ziekte als gevolg van bedrijfsongeval en/of agressie/ geweld tegen de werknemer. Koortsachtig overleg Milen van Boldrik, bestuurder FNV Horeca, voerde in augustus koortsachtig overleg met werkgeversorganisatie KHN en de andere vakbonden, nadat dit voorjaar de cao-onderhandelingen waren mislukt. Het spande erom tot op het allerlaatste moment. Milen: “Het is goed dat we een cao

hebben die de sector aantrekkelijk maakt voor nieuwkomers, maar het blijft een minimum-cao. Het is moeilijk om voor de hele branche, die zo divers is, een cao af te sluiten. Een grote groep van bijvoorbeeld caféondernemers heeft heel weinig geld, waardoor elke verbetering een moeilijk behaald compromis is. Ik hamer er dan ook op: besef dat je zelf ook met je werkgever kunt onderhandelen voor betere afspraken die aansluiten bij jouw professionaliteit en de concurrerende positie van jouw bedrijf in de arbeidsmarkt. De cao bepaalt het minimum, niet het maximum.” Water bij de wijn FNV Horeca heeft water bij de wijn moeten doen. Hebben we in de aanloop naar de cao-onderhandelingen campagne gevoerd voor bijvoorbeeld afschaffing van de jeugdlonen en toekenning van vrije weekenden, het is ons maar gedeeltelijk gelukt dit te verwezenlijken. Ook hebben we niet kunnen opnemen dat de cao afwijkt van de nieuwe wettelijke verjaringstermijn van vakantiedagen. In een sector met veel overuren is het voor werknemers vaak moeilijk hun vakantiedagen op tijd op te nemen, helemaal met de nieuwe verjaringstermijn. Mogelijkheid blijft natuurlijk nog wel dat je binnen je bedrijf zelf, al dan niet met hulp van de personeelsvertegenwoordiging of OR, regelt dat de oude vakantieregeling nog blijft gelden, zodat je vakantiedagen niet snel verjaren. Breekpunt tijdens de onderhandelingen bleek de tekstwijziging in de cao over de prestatieverhoging van 2%. Milen: “Juridisch is er geen verandering, maar

de werkgever heeft meer tijd gekregen om je te beoordelen. Zo heeft hij tot 1 april 2013 de tijd om je over 2012 te beoordelen. Ik raad je aan zelf bij je werkgever aan te kaarten dat je recht op de prestatieverhoging hebt. Zo staat het immers ook in de cao, op aandringen van de werkgevers.” Ledenraadpleging Naast de loonsverhogingen zijn er ook andere positieve punten waarvoor FNV Horeca zich hard heeft gemaakt: het persoonlijke opleidingsbudget gaat omhoog, de nachttoeslag is teruggekomen voor hotelmedewerkers en vanaf 2014 gaat de horeca nu eindelijk ook de wettelijke bepaling volgen van drie tijdelijke contracten en daarna vast dienstverband. Tot 10 september konden de leden stemmen over het bemiddelingsresultaat en 82% van de stemmers was positief, zodat FNV Horeca haar handtekening heeft gezet onder het cao-akkoord. |

Milen van Boldrik: “Besef dat je zelf ook met je werkgever kunt onderhandelen voor betere afspraken. De cao bepaalt het minimum, niet het maximum.”


8

Tekst Aafke Jochems Beeld Ingmar Timmer

Wat vinden horecawerknemers van internetacties?

Restaurant Week, Groupon zegen of vloek?

Je kent ze waarschijnlijk wel, aanbiedingen op internet waarmee gasten voor een (te?) scherpe prijs een maaltijd of menu voor een aantal gangen kunnen kopen. Denk bijvoorbeeld aan de Restaurant Week en Groupon. Maar wat levert het op? Komen ‘koopjesjagers’ terug en kom je uit de kosten? Lees wat werknemers in de horeca ons vertelden. Margje van der Woude reist sinds begin dit jaar voor FNV Horeca het land door en flyert overal bij horecabedrijven om werknemers te informeren over hun arbeidsvoorwaarden, ze te vragen hoe het gaat binnen hun bedrijf en welke zaken er spelen. Toen de Restaurant Week van eind augustus/begin september begon te spelen, heeft ze horecawerknemers gevraagd wat zij van dit soort acties vinden en merken.

Feest Gasten willen steeds meer voor minder geld, hoorde Margje veel van medewerkers die niet met naam en toenaam genoemd wilden worden. Mensen kijken niet meer in de Gouden Gids voor een leuk restaurant, maar bekijken websites, recensies en zoeken vooral naar aanbiedingen op internet en beslissen dan waar ze heen gaan. Er komen veel mensen op de Restaurant

Week af, vertelde een kok aan Margje. Mooi en goed eten voor een betaalbaar bedrag, vond hij. Hij ziet het als een uitdaging om een mooi gerecht voor weinig geld te maken. Een medewerkster bediening vindt de Restaurant Week iedere keer weer een feest, omdat het een heel leuke gebeurtenis is. Met Groupon krijg je een bericht op je telefoon en weet je niet eens naar welk restaurant je gaat, merkte ze op. Met de Restaurant Week is dat heel anders. Mensen kiezen uit waar ze naartoe gaan en weten al een beetje in welke ambiance ze willen eten. En voor nieuwe restaurants is dit een mooie kans om in de smaak te vallen bij de gasten.

Zelfs geen fooi Maar een medewerker bediening in een ander restaurant bleek een heel andere mening te hebben: het zijn koopjesjagers, de gasten die deelnemen aan de

Restaurant Week. Als het voor minder kan komen de gasten en anders blijven ze weg. Nederlanders zijn gierig en als ze het woord korting horen, weten ze niet hoe snel ze ergens moeten zijn. En dat hoorde Margje meer: de gasten worden zelfs steeds gieriger en asocialer. Ze nemen alleen wat de aanbieding inhoudt en een fooitje kan er niet meer vanaf. Volgens een kok komen mensen voor weinig eten met een bon of aanbieding bij elk willekeurig restaurant. De Grouponaanbieding betekent niet dat gasten voor dat specifieke restaurant hebben gekozen en in de toekomst zullen terugkomen. Door de prijs van de Grouponactie kan er bovendien bijna niet meer normaal inkopen worden gedaan, waardoor de kwaliteit omlaaggaat, vertelde de kok. Margje: “Ik kreeg heel vaak te horen dat de meeste gasten interesse hebben in de


9

en andere aanbiedingen: korting en niet in het bedrijf. En dat ze dan ook niet zullen terugkomen als er geen aanbieding is.”

Jong versus oud “Een bedrijfsleidster vertelde me dat je als je mee wilt doen een aanbieding moet maken. Een menu van 25 euro wordt dan 12,50 euro. En van die aanbieding krijgt de organisatie vervolgens nog een groot deel, waardoor je als bedrijf dus maar 7,50 euro overhoudt”, aldus Margje. “Groupon blijft beweren dat het een goede deal is voor een horecabedrijf en als je nee zegt tegen hen, bellen ze twee keer per maand of je toch mee wilt doen, zei de bedrijfsleidster me. Ook zei iemand tegen me dat als je met de acties meedoet je zaak volzit met mensen die goedkoop komen eten, waardoor er dus geen plek meer is voor mensen die wel geld uit willen geven. Een medewerker bediening zei dat ze de klanten steeds jonger vindt worden. Het is voor jongeren makkelijk om gewoonweg goedkoop via internet een bon te kopen om voor weinig geld uit eten te kunnen. Misschien wordt de goedkope

Big Mac nu wel ingewisseld voor meer kwaliteit van voedsel, dacht ze. De oudere generatie zit nog niet zo vaak op internet en is daarom ook niet vaak te zien met een internetaanbieding.”

Bijna failliet Een andere werknemer in de keuken vertelde Margje dat hij met zijn werkgever en een medewerker van Groupon om de tafel had gezeten om afspraken te maken voor een actie. Groupon zou niet helder en duidelijk zijn geweest, waardoor de kok in problemen is geraakt. Je zou namelijk zelf moeten aangeven om hoeveel acties het gaat. Dit was niet afgesproken, waardoor de bon ontzettend vaak, voor heel weinig was gekocht. Je verdient er niks op, maar we zaten elke avond vol en ik kwam niet uit met de kosten voor de inkoop, aldus de kok. Het is niet mijn eigen bedrijf, maar ik werk hier wel en zou het verschrikkelijk vinden als we door zoiets failliet zouden gaan, zo zei hij.

Naamsbekendheid Niet iedereen is echter negatief over Groupon. Er bleken ook werknemers

die beweren dat door een actie van internetbedrijven de naamsbekendheid is gecreëerd. Als nieuw bedrijf moet je bekendheid opbouwen zodat mensen komen, vertelde een jongen van de receptie. En omdat Groupon een groot bedrijf is waar veel mensen dagelijks hun koopjes scoren in hun eigen plaats is het een middel om het bedrijf op de kaart te zetten, vond hij. Margje: “Maar in het algemeen was er nauwelijks enthousiasme voor Groupon, voor de Restaurant Week was het wisselend. Medewerkers zien, als het gaat om aanbiedingen, veel meer heil in flyeren en aan acties meedoen op Facebook en Twitter.” |

Nog meer acties en aanbiedingen De Restaurant Week en Groupon zijn misschien wel de bekendste onder de acties en aanbiedingen. Maar er zijn er meer, zoals Dining with the Stars, de Vegetarische Restaurantweek, de DinerDeals van IENS, om maar een paar voorbeelden te noemen. Ook de vergadersector heeft onlangs voor het eerst de Vergaderweek gehouden.


10

Nieuws

Op onze workshops leer je o.a. hoe je jezelf het

Doe mee aan onze gratis workshops In november en december organiseren we interactieve workshopdagen voor iedereen die in de horeca, recreatie en catering werkt. Dit jaar staan de workshops in het teken van solliciteren en onderhandelen. Onderwerpen die voor iedere werknemer in zijn carrière van belang kunnen zijn, of je nu net begint of al ervaren bent. Beeld Aafke Jochems

Tijdens de workshopdag leer je jezelf beter kennen aan de hand van de workshop Personal Mapping en verdiep je je naar keuze in het solliciteren of onderhandelen. Of leer je hoe je jezelf het beste kunt presenteren tijdens het sollicitatiegesprek en hoe je social media kunt inzetten om een baan te vinden. Tijdens de dag staan specialisten voor je klaar om je cv te checken en vragen over werk en inkomen te beantwoorden. De workshopdagen vinden dit jaar plaats op maandagen en wel op: 5 november in Eindhoven 12 november in Utrecht 26 november in Den Haag 3 december in Groningen 10 december in Amsterdam Wil je weten wat de workshops precies inhouden en hoe je je kunt opgeven? Kijk dan op de website van jouw sector: www.fnvhoreca.nl, www.fnvrecreatie.nl of www.fnvcatering.nl. | Dit jaar staan de workshops in het teken van solliciteren en onderhandelen.

Geef je mening

Goede communicatie

voor en dankzij jou! Pensioen is jouw inkomen voor later. Hoe eerder je hiernaar kijkt, hoe beter het is, zodat je weet wat je moet doen als je bijvoorbeeld partnerpensioen wilt regelen of als je van werkgever wisselt.

Uit eten met je leukste collega Geweldig, gezellig en natuurlijk erg lekker! Dat vonden collega’s Kamla Khedoe en Leonie Philippo, die een diner hadden gewonnen bij een sterrenrestaurant. Samen gingen ze bij Ron Blaauw eten. Eerder dit jaar hielden we de actie De leukste collega in de catering. Leonie Philippo nomineerde haar collega Kamla Khedoe (zie ook

Horeca Info van deze zomer) die de winnaar werd. Van de zomer zijn ze samen gaan eten bij Ron Blaauw. Geweldig vonden ze het. |

De leukste collega in de catering, Kamla Khedoe (rechts), samen

Het is dan ook belangrijk dat de communicatie van Pensioenfonds Horeca & Catering duidelijk en begrijpelijk is. Daarom is jouw hulp nodig. Neem deel aan het panel om de communicatie beter af te stemmen op jou en je collega’s. Deelnemers maken kans op een VVV Irischeque t.w.v. € 25,-. Het is een leuke manier om naar de informatie van Pensioenfonds Horeca & Catering te kijken. Wil je meer weten over het panel of lijkt het jou leuk om deel te nemen, kijk dan op www.phencpanel.nl. |

met Leonie Philippo bij restaurant Ron Blaauw.


beste presenteert en hoe je social media inzet om een baan te vinden.

11

Maak kans op ‘Hospitality by Thérèse Boer’ Thérèse Boer, eigenaresse van driesterrenrestaurant De Librije, deelt haar kennis en vaardigheden tijdens de workshop ‘Hospitality by Thérèse Boer’. Samen met SVH wil ze de vakbekwaamheid in de horeca bevorderen. Ondernemers maken met hun werknemers kans op deze workshop door deelname aan de test ‘ik ben vakbekwaam’, via www.svh.nl/ikbenvakbekwaam.

De workshop Hospitality by Thérèse Boer is opgezet om werkenden in de horeca te helpen bij het professionaliseren van hun vakbekwaamheid en gastvrijheid. Boer geeft bedrijfsgericht advies om de puntjes op de i te zetten en om knelpunten boven water te halen. Op een leuke manier adviseert en enthousiasmeert zij ondernemers en personeel voor het vak, zodat zij nog meer plezier krijgen in hun werk. De workshop vindt plaats op de werkvloer van de winnaar zelf. Boer, eigenaresse van Restaurant De Librije, onderschrijft het belang van vakbekwaamheid: “Horecagasten stellen steeds hogere eisen aan de deskundigheid en gastvrijheid van horecapersoneel. Het gaat om de totaalbeleving waarvoor mensen bereid zijn meer te betalen; gasten willen kwaliteit. Het attenderen op bepaalde punten is

vaak nodig, omdat ondernemers en personeel hierover nog niet eerder hebben nagedacht. Daarover wil ik hen graag op een leuke collegiale wijze adviseren.” Het is belangrijk de juiste werknemers aan te trekken, ook al komen zij maar tijdelijk het team versterken, vindt Boer: “Dat 70 procent van het horecapersoneel niet geschoold is voor het vak, geeft de indruk dat de horeca een allemansvriend is, een makkelijk vak. Maar horeca is meer dan alleen de wijn

inschenken of een eitje bakken. Het gaat om kwaliteit en vakbekwaamheid. Alleen met goede werknemers is het mogelijk kwaliteit te leveren en dat zal uiteindelijk meer opbrengen dan goedkope krachten zonder passie voor de horeca. Werken in de horeca betekent werken met gevoel.” Wil jij met je collega’s kans maken op deze workshop? Pols je werkgever en collega’s en kijk op www.svh.nl/ ikbenvakbekwaam hoe jullie ervoor in aanmerking kunnen komen. |

Beeld VVB

Wij blijven groeien Tegen de trend in, groeit ons aantal leden. In september publiceerde het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) cijfers, waaruit blijkt dat het aantal vakbondsleden in het algemeen afneemt. Maar bij FNV Horecabond is er een stijgende lijn. Ruim tien jaar geleden was 25% van de werkenden georganiseerd, terwijl dat in 2011 20% was. Hoewel de organisatiegraad van de horeca beduidend lager is dan deze 20%, kunnen we wel constateren dat bij ons geen sprake is van een dalende trend. We hebben juist elke maand meer leden! | Het ledental van FNV Horecabond groeit elke maand, met leden van alle generaties.


12

Nieuws

Top 5 tijdsbesteding op het water: 1 Genieten van

Nederland in trek bij buitenlandse toeristen Deze zomer hebben meer buitenlandse toeristen hun zomervakantie in Nederland doorgebracht dan vorig jaar. Het NBTC stelt daarom de jaarverwachting voor 2012 voor wat betreft het inkomend toerisme positief bij.

Beeld Aafke Jochems

In 2012 zullen in totaal zo’n 11,7 miljoen buitenlandse toeristen ons land hebben bezocht. (+4%). Dat komt met name doordat de groei uit Europa positiever uitvalt dan eerder verwacht. Het aantal zomervakanties in eigen land is gelijk gebleven. Ondanks het wisselvallige weer en het wisselende beeld is de sector redelijk tevreden over het verloop van de zomer. Opvallend was de stijging van het aantal Duitse en Belgische toeristen, met name aan de kust en in Noord-Brabant. Door de economisch onzekere tijden blijven Belgen en Duitsers dichter bij huis. Voor wat betreft de binnenlandse vakanties kwam de zomer laat op gang. De accommodaties laten een wisselend beeld zien: de campings hebben overall minder vakantiegangers ontvangen en de bungalowparken hebben, ondanks regionale verschillen, een redelijke zomer achter de rug. De hotels lieten een lichte groei zien. Vergeleken met vorig jaar is het aantal zomervakanties in eigen land gelijk gebleven. | Bron: NBTC

Opvallend is de stijging van het aantal Duitse en Belgische toeristen, met name aan de kust en in Noord-Brabant.

Digitaal subsidie aanvragen bij SFRecreatie Sinds 1 oktober gaat het indienen van declaraties voor subsidie via het nieuwe ers kunnen subsidieportal op de website www.sectorrecreatie.nl. Ook werknemers bsidie. een eigen account aanmaken voor het individueel aanvragen van subsidie. SFRecreatie heeft het afgelopen jaar gewerkt en. aan het digitaliseren van alle subsidieregelingen. Denk daarbij aan tegemoetkoming cursuskosten, tegemoetkoming opleidingskosten (BBL), tegemoetkoming EVC, tegemoetkoming via Bedrijfsopleidingsplan (BOP) en de tege-ties moetkoming vakbondsverlof. Sinds 1 oktober moeten declaraties den. digitaal in het subsidieportal via ‘Mijn account’ ingevoerd worden. at Alle bewijsstukken worden daarbij digitaal toegevoegd. Je gaat op de homepage van de website www.sectorrecreatie.nl naarr al het blok ‘subsidie aanvragen’. Je komt dan in het digitale portal waar je een gebruikers-e-mailadres en inlogcode kunt aanmaken onder de button ‘Mijn account’. Je krijgt direct een melding als je je declaratie hebt ingediend. |

Werknemers in de recreatie kunnen een eigen account aanmaken voor het individueel aanvragen van subsidie.


13

natuur, 2 Zwemmen, 3 Uitrusten / luieren, 4 Eten en/of drinken, 5 Kletsen.

Landal neemt failliet Hof van Saksen over

neemt, maar niet kan garanderen dat er voor iedereen plaats is.

De overname van de exploitatie kon worden gerealiseerd dankzij een nieuwe investeerder met een langetermijnfocus die het vastgoed overneemt. Dit betekent dat de toekomst van het park voor lange tijd is veiliggesteld. Landal heeft tegen FNV Recreatie gezegd dat het zoveel mogelijk de medewerkers overneemt, maar niet kan garanderen dat er voor iedereen plaats is. Er zijn bijvoorbeeld afdelingen, zoals de boekingsafdeling en personeelszaken, die Landal ook al zelf heeft. Er zullen individuele gesprekken met alle medewerkers plaatsvinden en op basis daarvan kijkt Landal of ze de medewerkers in de nieuwe exploitatie gaan plaatsen. Er zal rekening gehouden worden met de kwaliteiten van de medewerkers en hun wensen en ambities. Johan Bijlsma, bestuurder FNV Recreatie: “Als FNV Recreatie zijn wij blij dat het mooie bungalowpark Hof van Saksen een doorstart kan maken en dat Landal de exploitatie voor haar rekening neemt. Landal behoort tot de toonaangevende bedrijven in de verblijfsrecreatie en heeft een professionele HRM-organisatie. Met Landal is de continuïteit van de werkgelegenheid voor een groot gedeelte gewaarborgd en kunnen hopelijk veel van de huidige medewerkers daar blijven werken.” |

Favoriete biersoort:

pils

Deze zomer zijn de uitkomsten bekendgemaakt van het Nationaal Bieronderzoek Nederland 2012 van de Nederlandse brouwers. Hoewel alcoholvrij bier de minst favoriete biersoort is, is het percentage alcoholvrijbierdrinkers gestegen.

Enkele conclusies uit dit onderzoek: • In 2012 zien we een daling in de bierconsumptie van de bierdrinkers. In 2011 dronken de bierdrinkers 7,2 glazen bier per week, in 2012 is dat gedaald naar 6,4 glazen bier per week. • De favoriete biersoort is pils. Daarna volgen witbier en overig speciaal bier. De minst gedronken biersoort is alcoholarm- en alcoholvrij bier. Toch is het percentage alcoholvrijbierdrinkers gestegen ten opzichte van 2011. • In 2012 kiest men vaker zelf welk bier men bestelt en laat men zich minder vaak adviseren in een café of restaurant dan in 2011. Minder bierdrinkers zouden op aanraden van een ober een specifiek biertje bestellen dan in 2011. Het percentage bierdrinkers dat uit zichzelf om bieradvies vraagt in een restaurant blijft nagenoeg gelijk. • Een meerderheid staat open voor een bierkaart. Bierdrinkers vinden een bierkaart voornamelijk interessant in een café of restaurant. Bierdrinkers die niet geïnteresseerd zijn in een bierkaart, bestellen (vrijwel) altijd hetzelfde bier en een kwart heeft zelf genoeg kennis van bier om een keuze te maken. |

Beeld Ingmar Timmer

Beeld Ingrid Joustra Landal zegt dat het zoveel mogelijk de medewerkers over-

Landal GreenParks neemt de verhuur en exploitatie over van het luxe vakantieresort Hof van Saksen in Drenthe. Met deze overname komt een einde aan een onzekere periode en heeft het resort weer toekomstperspectief.

In 2011 dronken bierdrinkers 7,2 glazen bier per week, in 2012 is dat gedaald naar 6,4 glazen.


14

Stelling

Illustratie Marian Latour

Drie weken aaneengesloten vakantie voor iedereen mogelijk Wat vind jij? We blogden op onze site over bovenstaande stelling en je kon meestemmen via een poll. Hieronder enkele reacties op ons blog over (een aaneengesloten) vakantie.

“Wij zijn altijd drie weken dicht in de zomer. Nadeel is wel dat ik niet zelf kan bepalen wanneer ik drie weken achter elkaar vrij ben.” “Wat mij betreft heeft iedereen recht om in de zomerperiode op vakantie te gaan. Zeker als je een partner hebt die verplicht vrij moet nemen in deze periode. Je gaat als stel met of zonder kinderen niet apart op vakantie. Als personeel in deze periode op vakantie wil houdt de werkgever daar van tevoren al maar rekening mee door een goede planning te maken.”

Uitkomsten poll Horeca Leden:

93% ja

89% ja

Niet-leden:

0%

20%

40%

60%

80%

7% nee

11% nee 100%

Catering Leden:

Niet-leden:

0%

20%

40%

60%

100% ja

0% nee

91% ja

9% nee

80%

Niet-leden:

0%

20%

40%

60%

91% ja

9% nee

100% ja

0% nee

80%

n de gelegenheid wordt gesteld je verlofda“Als je al in e nemen tenminste. Mijn man werkt op een gen op te aar ze zwemmen in de verlofuren omdat men bedrijf waar on niet kan opnemen. Te weinig personeel! ze gewoon uli verlof voor december en men krijgt Vraag in juli nee, gaat niet. Zo ook in de horeca. Je moet ar zien of en wanneer je verlof kúnt altijd maar n. De baas bepaalt nog altijd of het kan opnemen. e werknemer.” | en niet de

100%

Recreatie Leden:

“Het is niet et mogelijk om drie aaneengesloten weken vakantie te krijgen in het hoogseizoen. Twee weken ogelijk als je geen schoolgaande kinderen is niet mogelijk hebt, ookk bij schoolgaande kinderen is het al moeilijk. pperdagen willen ze zelf bepalen. Het wordt Zelfs snipperdagen ieder jaar moeilijker. Ook mensen in de recreatie houden van vakantie en willen van de zon genieten met n.” hun gezin.”

100%

Volgende stelling: Geen wachtdag bij ziekte door agressie op je werk Wil jij ook meebloggen over deze stelling of je stem erover uitbrengen? Ga naar de website van je sector: www.fnvhoreca.nl, www.fnvcatering.nl of www.fnvrecreatie.nl.


Hoe zit het ook alweer?

Tekst Tessa Monfrooy

Cao en drie weken vakantie

Zomer voorbij De zomer ligt achter ons o en voor velen betekent dat dat de vakantie voo voorbij is. Maar in onze sectoren betekent de zomerperiode zom vaak juist extra veel werk en moet jouw vakantie nog komen. Wie weet wil je dan wel drie weken vakantie opnemen opnemen. De wet spreekt niet over een recht op drie aaneengesloten weken vakanti vakantie per jaar. Hiervoor moeten we in de cao’s kijken.

Horeca Hore Als je in de horeca werkt, dan heb je vo volgens de cao horeca recht op een vakantie van drie aaneengeslot weken. Jij stelt in overleg sloten me je werkgever vast wanneer met en hoeveel vakantie je opneemt. Di is overigens veranderd ten Dit o opzichte van de vorige cao, want in de oude cao lag het initiatief voor de aanvraag van vakantie meer bij de werkgever dan b de werknemer. Nu bepaal jij bij wanneer je op vakantie wilt, maar dus wel in overleg met je werkgever. Als je liever korter dan de drie aaneengesloten weken wa je recht op hebt wilt opnevakantie waar men, kun je dit bij je werkgever aangeven. In dat geval kun je je vakantie beperken tot twee aan aaneengesloten weken. Dit recht kan echter worden wo ingeperkt tot een week als k h d dit di noodzakelijk d werkzaamheden maken. Mocht de vakantie al vastgesteld zijn met je werkgever, dan mag hij dit tijdvak nog wijzigen. Dit is echter alleen toegestaan bij gewichtige redenen die onoverkomelijk zouden zijn voor het bedrijf. Hij moet dan de schade vergoeden die je hierdoor lijdt. Hierbij kun je denken aan een al geboekte vakantie.

Recreatie Je werkgever stelt in overleg de tijdstippen van begin en einde van de vakantie vast. Dit overeenkomstig jouw wensen, tenzij er gewichtige redenen zijn waardoor jouw wensen niet ingewilligd kunnen worden. De wet geeft geen

eenduidig antwoord op wat een gewichtige reden precies is, maar hierbij moet je denken aan de situatie dat het inwilligen van het vakantieverzoek leidt tot een ernstige verstoring van de bedrijfsvoering. Een voorbeeld hiervan is als de enige twee werknemers tegelijk op vakantie gaan. Als je je vakantieverzoek schriftelijk aanvraagt en je werkgever heeft hier niet binnen twee weken op gereageerd, dan is de vakantie vastgesteld. Je hebt (mits voldoende vakantiedagen) recht op een vakantie van drie aaneengesloten weken. Als je het zelf wilt of als de werkzaamheden dit noodzakelijk maken, kan de aaneengesloten vakantie worden beperkt tot twee weken. In dat geval heb je nog recht op een aaneengesloten vakantie van een week. Wanneer je dit wilt, kun je de aaneengesloten vakantie in de maanden april tot en met september opnemen.

Catering Ook in de catering kun je, wanneer de werkzaamheden dit toelaten, de aaneengesloten vakantie opnemen in de maanden april tot en met september. Als (fulltime) werknemer in de catering heb je recht op ten minste 25 vakantiedagen per jaar, waarvan ten minste drie weken aaneengesloten moeten zijn. Voor de regiomedewerker en de parttimer worden deze rechten evenredig opgebouwd naar het feitelijk gewerkte aantal uren. De rest wordt in de vorm van snipperdagen opgenomen. Na overleg met jou stelt de werkgever de tijdstippen van aanvang en einde van de aaneengesloten vakantie vast. Tenzij bijzondere omstandigheden dit beletten, gebeurt dit op tijd, zodat je nog genoeg gelegenheid hebt tot het treffen van voorbereidingen van de besteding van de vakantie. Ook hier geldt dat alleen indien er gewichtige redenen aanwezig zijn, de werkgever je vakantieperiode kan wijzigen. De schade die je hierdoor lijdt, moet de werkgever dan wel vergoeden. |

De mensen van ons Voorlichtings- en Informatiecentrum hebben veel kennis die ze graag telefonisch (0900-202 23 23 â‚Ź 0,20 p/min voor leden) of online met je delen: ga naar www.fnvhoreca.nl, www.fnvcatering.nl of www.fnvrecreatie.nl en klik op Je Vraag.

15


16

Tekst Aafke Jochems Beeld SVH

Hoog tijd dat uitblinkers in de schijnwerpers staan

Is jouw collega een Ho Mensen die uitblinken in hun werk krijgen vaak niet de waardering die ze verdienen. Dat moeten we veranderen, zeker ook in de horeca. In januari 2013 roept SVH weer de HorecaHeld van het Jaar uit. In de aanloop ernaartoe is SVH op zoek naar kandidaten die trots zijn op hun werk en die staan voor hun vak. Heb jij zo’n collega? Nomineer hem of haar! zijn de medewerkers in de fastservice- en drankensector al genomineerd, tot en met 26 oktober kun je collega’s in de hotel- en restaurantsector nomineren. Een vakjury, die bestaat uit horecaondernemers, sectorvoorzitters van KHN en voormalige HorecaHelden, beoordeelt de inzendingen. De juryleden bepalen welke drie inzendingen per sector de strijd met elkaar mogen aangaan voor de titel HorecaHeld 2013. Begin september heeft SVH de aftrap gegeven voor de verkiezing HorecaHeld 2013, met als doel de beroepstrots in de horeca te vergroten. Die verkiezing is niet nieuw, want al enkele jaren zijn er HorecaHelden-verkiezingen gehouden. Maar waren voorheen vaak ondernemers HorecaHeld, nu ligt de nadruk op de werknemers. Het is hoog tijd dat horecawerknemers in de schijnwerpers worden gezet die ervoor zorgen dat gasten niets tekortkomen, die hun vak verstaan en met trots uitdragen. Heb jij een collega die zo’n potentiële HorecaHeld is? Draag hem of haar voor via de website www.HorecaHelden.nl en wie weet wordt je collega genomineerd.

Verkiezing De verkiezing wordt georganiseerd in vier sectoren: dranken, fastservice, hotel en restaurant. In september

Jurylid Mirjan Theuns Mirjan Theuns is eigenaar van Eetcafé de Tijd in Oisterwijk en in 2012 verkozen tot CaféHeld. Begin oktober heeft ze samen met de andere juryleden in de drankensector de nominaties beoordeeld en drie finalisten geselecteerd. Doet de gelegenheid zich voor, dan zal Mirjan zeker niet nalaten de finalisten te bezoeken om de sfeer te proeven. Waarom? “Het gaat om het complete plaatje. Ik weet dat de genomineerde HorecaHelden trots zijn op de horeca, maar ik wil het ook zelf ervaren. Ik wil het voelen, want ik ben echt een gevoelsmens. Je kunt in dit vak alles leren en jezelf ontwikkelen, maar gastvrijheid moet ook in je zitten. Er moet een goede sfeer zijn en die sfeer maken de medewerkers. Zij bepalen of je je fijn voelt in een café of niet. Maakt niet uit of het voor hen een bijbaan is of hoofdbaan. Ik zeg in mijn café altijd tegen mijn mensen, ook de ambulanten, dat als ze denken dit werk er even bij te kunnen doen, ze een ander bedrijf moeten zoeken. Want dan straal je niet uit dat je trots bent op je werk, dan laat je niet zien hoe mooi je vak is. Beroepstrots, gevoel en uitstraling geven de doorslag.” Jurylid Mirjan Theuns: “Je kunt alles leren, maar gastvrijheid moet ook in je zitten.”

Finale Vanaf 10 december gaat de landelijke finale van start. De twaalf finalisten die de jury heeft geselecteerd proberen zoveel mogelijk stemmen te krijgen. Op de Horecava 2013 wordt de finalist met de meeste stemmen gekroond tot HorecaHeld binnen zijn of haar sector.

Waarom HorecaHelden? Professionele en vakbekwame medewerkers zijn essentieel in de horeca. Het is van groot belang deze mensen te werven en te behouden voor de branche. HorecaHelden stralen beroepstrots uit en zijn een voorbeeld voor de branche en andere medewerkers. Met de verkiezing voor HorecaHeld 2013 krijgen deze uitblinkers de aandacht die ze verdienen en delen ze hun verhalen ter inspiratie voor anderen.


17

recaHeld?

HotelHeld Peter Mooijman Hij werkt z’n hele beroepsleven al in de horeca, inmiddels zo’n 42 jaar. Begonnen bij zijn oom en tante in hun hotel-café-restaurant heeft Peter Mooijman zich in al die jaren bekwaamd in alle aspecten van de horeca: schoonmaak, keuken, bediening, bar, roomservice. Hoewel twaalf jaar hoteleigenaar, is hij het grootste deel van zijn loopbaan werknemer, zoals op dit moment medewerker roomservice bij Hotel Des Indes in Den Haag. In 2012 werd hij uitgeroepen tot HotelHeld. Hoe was dat? “Ik kreeg heel veel reacties. Zelfs de schoenmaker vertelde dat hij me in de krant had zien staan. De general manager en het hoofd personeelszaken hadden me genomineerd. Het kwam als een complete verrassing. Ik denk dat ze me voordroegen omdat ik volgens hen een voorbeeld voor anderen ben, en dan vooral voor de jongeren. Ik ben allround, heb heel veel ervaring en spring overal bij als het nodig is, buiten m’n eigen werk om. Ik ben steeds in de weer en zo hoort het ook. Je moet altijd met je vak bezig zijn en niet op je werk over privédingen praten. Je vak komt op de eerste plaats. Dat heb ik zelf meegekregen van keien van vakmensen die een goed voorbeeld voor me waren en waardoor ik nog elke dag met plezier naar m’n werk ga.” |

Hoe ziet de planning eruit?

HotelHeld 2012 Peter

Nominatieronde hotelsector en restaurantsector: tot en met 26 oktober Bekendmaking drie finalisten drankenen fastservicesector: 1 november Bekendmaking drie finalisten hotel- en restaurantsector: 3 december Kick-offmeeting alle finalisten: 10 december Bekendmaking HorecaHeld 2013: 7 januari tijdens de Horecava Potentiële HorecaHelden kunnen door collega’s en leidinggevenden worden voorgedragen via de website: www.HorecaHelden.nl.

Mooijman: “Je vak komt op de eerste plaats.”


18

Tekst Aafke Jochems Beeld Marian Latour

Arbeidsvoorwaardenbeleid 2013 staat centraal

Kom naar ons ledencongres Op maandag 19 november organiseren we ons eerste ledencongres nieuwe stijl in de Eenhoorn in Amersfoort. Alle leden zijn hier welkom. Je kunt op deze dag je stem uitbrengen op voorstellen van het hoofdbestuur en zelf ook voorstellen inbrengen. Tijdens het congres staat de FNV-nota Arbeidsvoorwaardenbeleid 2013 centraal, waarover we uitgebreid gaan discussiëren.

Voorheen behandelde de gekozen Bondsraad altijd de FNVnota Arbeidsvoorwaardenbeleid, sinds dit jaar kunnen alle leden hun invloed laten gelden op deze nota. Want zoals al eerder in de Horeca Info vermeld, hebben we gekozen voor directere inspraak van leden en is de Bondsraad opgeheven. Vanaf nu gaan we twee keer per jaar een ledencongres organiseren, waarvan het eerste op maandag 19 november plaatsvindt.

Loonmatiging contraproductief Elk jaar stelt de Vakcentrale van de FNV, dus de overkoepelende organisatie, een conceptnota op over het te volgen arbeidsvoorwaardenbeleid. Deze conceptnota is eind september naar buiten gebracht en ligt nu bij alle FNVbonden ter beoordeling, dus ook bij FNV Horecabond. In de conceptnota met de titel Samen sterk voor gewoon goed werk worden de uitgangspunten van het d besproken. arbeidsvoorwaardenbeleid Met deze uitgangspunten gaan de verschillende ao-besprekingen in. FNV-bonden in 2013 de cao-besprekingen Voor ons gaat het dan om de cao contractie, die allebei catering en de cao recreatie, volgend jaar aflopen. Werknemers worden in 2013 voor het vierde jaar op rij geconfronteerd met koopkrachtverlies, mede n door de btw-verhoging van l., 19 naar 21% op 1 oktober jl., asde verhoging van de zorglasten en hogere woonlasten.. geAfhankelijk van de maatregen, zal len die nog op stapel staan, het koopkrachtverlies nog verder toenemen.

Meld je aan Alle leden zijn welkom op het ledencongres. Ben en je emrecht. minimaal twee maanden lid, dan heb je ook stemrecht. Locatie: de Eenhoorn in Amersfoort. 30 tot Datum en tijd: maandag 19 november van 10.30 16.30 uur. Aanmelden: mail naar vereniging.collectief@fnvhorecabond.nl horecabond.nl

De FNV ziet loonmatiging als contraproductief en wil inzetten op een looneis van maximaal 2,5%.

Terugdringen flexibele contracten Niet minder belangrijk is het uitgangspunt dat je loon moet krijgen om van te kunnen leven. Er komen namelijk steeds meer kleine baantjes die onvoldoende perspectief bieden en onvoldoende loon om van te leven. We moeten ook af van de nulurencontracten, heel gebruikelijk in de horeca. De FNV wil zich sterk blijven maken voor structurele werkgelegenheid in vaste banen, met perspectief voor iedereen op de arbeidsmarkt, jong en oud. Vooral jongeren en nieuwkomers op de arbeidsmarkt krijgen steeds moeilijker een vaste aanstelling. Het afgelopen jaar is een begin gemaakt met het maken van stevige afspraken over verbetering van de positie van flexibele krachten en dat wordt voortgezet. Tijdelijke contracten moeten worden teruggedrongen en tijdelijke m werknemers moeten zoveel mogelijk kunnen doorstromen naar vast werk. Na een jjaar tijdelijk werk behoort iedereen een vast contract te krijgen. Onverminderd blijft de inzet op Onvermind v cao-afspraken. naleving van Herhaalde blijkt dat cao-afspraken Herhaaldelijk nie correct worden nageniet of niet Nale leefd. Naleving zal intensiever bij de w rechter worden afgedwongen.

W Wijzigingen aa aanbrengen Voor de duidelijkheid: Vo de hiervoor genoemde uitga uitgangspunten staan in de conce conceptnota en staan dus nog niet vas vast. Je kunt als lid je mening erover geven gev en eventueel wijzigingen erop aanb aanbrengen op maandag 19 november. Ton Heerts, interim-voorzitter mid FNV, is er ’s middags ook bij. Alle reden zijn | om erbij te zijn! In de conceptn conceptnota Arbeidsvoorwaardenbeleid, ledencongres uitvoerig aan bod die op het lede o.a. dat we af moeten van de komt, staat o.a nulurencontracten. nulurencontra


19

Tekst en beeld VeiligheidNL

Voorkom ongelukken op de werkvloer

Aan de slag met Sjaak Jaarlijks lopen 12.000 werkenden in de horeca letsel en verzuim op door een bedrijfsongeval. De horeca is een sociale branche, waarin de gast op nummer één staat. Maar nog te vaak gaat dit ten koste van de veiligheid van het personeel.

In de horeca heb je te maken met piekuren. Juist dan is het belangrijk goed op je eigen veiligheid en die van je collega’s te letten. Met de campagne ‘Aan de slag met Sjaak’ voorkom je ongelukken als snijden, verbranden en uitglijden door samen met je collega’s onveilige situaties in het bedrijf te bespreken en elkaar aan te spreken op onveilig gedrag. Immers, niemand wil de klos, de sigaar oftewel de Sjaak zijn vanwege een ongeval op het werk. Alert blijven ‘Aan de slag met Sjaak’ zorgt dat je vooraf nadenkt over je eigen veiligheid en die van je collega’s door onveilige situaties te signaleren en deze te melden bij je werkgever, zodat je samen oplossingen kunt bedenken om ongelukken te voorkomen. Met de campagne kun je aan de hand van stickers, labels en andere materialen onveilige plekken markeren, zodat je samen alert blijft op jullie veiligheid. De campagne richt zich met name op werkenden in de horeca die het niet zo nauw nemen met de veiligheid. Meestal begrijp je de gevolgen pas als het te laat is. De campagne wil de gevolgen laten zien vóór het te laat is en stimuleert werkenden met elkaar in gesprek te gaan over veiligheid. Vooral dat laatste is belangrijk om veilig te kunnen werken. Van hoog tot laag elkaar aanspreken op onveilig gedrag is iets wat nog altijd in weinig bedrijven gebeurt. Door herkenbare Sjaak-voorbeelden te gebruiken, wordt veilig werken in de horeca eenvoudig bespreekbaar. Bijvoorbeeld met een sticker

op de keukenvloer en de tekst ‘Kan glad zijn Sjaak!’ De campagne wil werkgevers en werknemers beter in staat stellen om gezamenlijk horecabedrijven ‘Sjaakvrij’ te maken en ook te houden. Gratis startpakket VeiligheidNL (voorheen Consument en Veiligheid) heeft deze preventiecampagne ontwikkeld samen met FNV Horeca, het Bedrijfschap Horeca, KHN, CNV Vakmensen en De Unie. De campagne doet een beroep op menselijkheid bij ondernemer en personeel en vraagt horecawerkgevers meer aandacht en zorg aan de veiligheid van het personeel te besteden. Een horecaondernemer is ook gastheer voor zijn werknemers. Zie www.werkveilig.nu. Ook is op deze site een gratis startpakket te bestellen. |

Snijden letsel nummer 1 Uit de Nationale Enquête Arbeidsongevallen blijkt dat jaarlijks 12.000 werkenden in de horeca bij een ongeval tijdens het werk letsel en verzuim oplopen. Hiervan zijn in de periode 2006-2010 jaarlijks 5000 slachtoffers behandeld op een Spoedeisende Hulpafdeling (SEH) van een ziekenhuis. Hiervan worden er jaarlijks tussen de 50 en 100 in het ziekenhuis opgenomen. Snijden (50%), vallen en uitglijden (14%) en verbranden (10%) zijn goed voor bijna driekwart van de letsels. Bij 4% van de op een SEH-afdeling van een ziekenhuis behandelde letsels is sprake van geweld tijdens het werk. Afgaande op deze cijfers blijkt wekelijks 1 op de 15 werkenden zodanig gewond te raken dat hij of zij niet verder kan werken. Bron: Letsel Informatie Systeem (LIS).

Op de site www.werkveilig.nu is dit gratis startpakket te bestellen om te gebruiken in het bedrijf waar je werkt.


20

Juridische Zaken

Je werkgever gaat failliet. Door de crisis hebben we bij de afdeling Juridische Zaken vaak te maken met bedrijven die vanwege aanhoudende omzetdaling hun werknemers niet meer kunnen betalen. Wanneer een bedrijf niet meer aan zijn financiële verplichtingen kan voldoen, kunnen de schuldeisers of het bedrijf zelf een faillissement aanvragen bij de rechtbank. Juridisch medewerkers Eleonore Hoogenhout en Wais Shirbaz gaan in op het laatste en wat dat voor jou als werknemer betekent.

Bij betalingsonmacht of faillissement neemt het UWV de loonbetaling van je werkgever over. Naast het loon over de laatste dertien weken voordat het bedrijf failliet ging en het loon tijdens de opzegtermijn, neemt het UWV ook de uitbetaling van opgebouwde maar niet opgenomen vakantiedagen over en de vakantietoeslag over maximaal een jaar. Curator en nieuwe exploitant Bij een faillissement benoemt de rechtbank een curator. De curator zal alle arbeidsovereenkomsten met de werknemers opzeggen. De curator moet zich bij de opzegging houden aan de wettelijke opzegtermijnen, met maximaal een opzegtermijn van zes weken. Ondertussen probeert de curator een nieuwe exploitant voor het bedrijf te vinden. Als hij die vindt, dan heeft de nieuwe exploitant de keuze om het personeel van het inmiddels failliete bedrijf over te nemen. Maar de nieuwe exploitant is niet verplicht om de werknemers een arbeidsovereenkomst aan te bieden. Als de nieuwe exploitant aan (een deel van) de werknemers wel een arbeidsovereenkomst aanbiedt, hoeven er in deze arbeidsovereenkomst niet dezelfde arbeidsvoorwaarden te staan. Als je een nieuw contract aangeboden krijgt en het loon en de andere arbeidsvoorwaarden nagenoeg hetzelfde zijn, dan moet je de arbeidsovereenkomst tekenen. Als je haar niet tekent en je wordt werkloos, loop je grote kans dat het UWV je geen WW-uitkering geeft, omdat je passende arbeid hebt geweigerd. Het UWV kan stellen dat je verwijtbaar werkloos bent. Geen passend werk Als het loon een stuk lager is en de andere arbeidsvoorwaarden veel slechter zijn dan bij je oude werkgever, dan kan het aangeboden werk als niet passend werk gezien worden en kun je volgens een uitspraak van de Centrale Raad van Beroep weigeren om de arbeidsovereenkomst te tekenen. Je bent dan niet verwijtbaar werkloos. In de eerste zes maanden van werkloosheid mag je namelijk proberen om ander werk te vinden dat van een gelijk niveau en gelijke beloning is als je vorige werk.

Belangrijk: weiger echter niet te snel om een arbeidsovereenkomst te tekenen! Als je een nieuwe arbeidsovereenkomst met slechtere arbeidsvoorwaarden krijgt en je twijfelt of het aanbod passend is, neem dan contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum. Het risico dat het UWV het aanbod wel passend vindt, is namelijk groot. De Centrale Raad van Beroep is van oordeel dat het aanbod van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd met verder nagenoeg dezelfde arbeidsvoorwaarden een passend aanbod is. Niet iedereen een arbeidsovereenkomst De nieuwe exploitant/werkgever mag zelf bepalen wie hij een arbeidsovereenkomst aanbiedt. Dat kan betekenen dat je collega’s er wel een krijgen en jij niet. Dit mag, tenzij de nieuwe werkgever discriminatoir handelt. Er kan onder andere sprake zijn van discriminatie naar leeftijd, geslacht, ras, godsdienst of seksuele geaardheid. Om te beoordelen of een exploitant discriminatoir handelt, moet je onder andere weten waarom je geen nieuwe arbeidsovereenkomst krijgt, wie er allemaal geen nieuwe arbeidsovereenkomst hebben gekregen en wat de achtergrond is van die werknemers. Een nieuwe werkgever die aan geen enkele schoonmaker een nieuwe arbeidsovereenkomst aanbiedt, omdat hij zelf een schoonmaakbedrijf heeft, handelt bijvoorbeeld niet discriminatoir. Maar stel nu, dat jij van de nieuwe werkgever een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd krijgt en dat hij op de laatste dag van de overeengekomen tijd zegt dat de arbeidsovereenkomst van rechtswege is geëindigd. Kan hij dat doen? Dat is niet eenvoudig te beantwoorden en hangt af van het werk dat je nu doet, het werk dat je gedaan hebt bij het failliete bedrijf en van de duur van jouw totale dienstverband. In artikel 7:668a van het Burgerlijk Wetboek wordt daarin het een en ander bepaald en de Hoge Raad heeft zich erover uitgesproken. Maar in cao’s kan ervan afgeweken worden en dat gebeurt inderdaad in de cao’s horeca, contractcatering en recreatie.


21

Tekst Eleonore Hoogenhout en Wais Shirbaz Beeld P&I

Wat betekent dat voor jou? Horeca In de cao horeca staat dat de laatste arbeidsovereenkomst wordt gezien als een contract voor onbepaalde tijd, oftewel vast contract (behalve voor seizoenarbeiders), indien: • arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar met tussenpozen van niet meer dan één maand hebben opgevolgd en een periode van 60 maanden, de tussenpozen inbegrepen, hebben overschreden; • meer dan zes voor bepaalde tijd aangegane arbeidsovereenkomsten elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan één maand. Ben je op het moment dat de nieuwe werkgever zegt dat jouw arbeidsovereenkomst is geëindigd (inclusief de tijd dat je bij de failliete onderneming hebt gewerkt) langer dan 60 maanden in dienst, of is de nieuwe arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd jouw zevende arbeidsovereenkomst, dan ben je van rechtswege voor onbepaalde tijd in dienst. Met andere woorden, je hebt dan een vast contract. Jouw arbeidsovereenkomst eindigt dan niet door het verstrijken van de in de nieuwe arbeidsovereenkomst vermelde duur. Mocht de nieuwe werkgever de arbeidsovereenkomst willen opzeggen, dan moet hij een ontslagvergunning aanvragen bij het UWV Werkbedrijf. Per 1 januari 2014 zal dit overigens veranderen, want in de cao horeca die op 1 augustus jl. is ingegaan, is bepaald dat vanaf die datum bij het aangaan of verlengen van tijdelijke contracten de wettelijke bepaling van drie tijdelijke contracten geldt en daarna vast dienstverband. Contractcatering In de cao contractcatering staat het volgende: vanaf het moment dat binnen een periode van maximaal drie jaar meer dan drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd elkaar hebben opgevolgd met tussenpozen van niet meer dan drie maanden, geldt de laatste arbeidsovereenkomst als vast contract. Als je ervoor via een uitzendbureau hetzelfde werk hebt gedaan,

e periode niet mee in de telt deze an drie jaar en drie conketen van tracten, tot een maximum van ar, ongeacht het aantal twee jaar, overeenkomsten. uitzendovereenkomsten. Als je een en arbeidsovereenkomst paalde tijd hebt afgeslovoor bepaalde ten vóórr 1 april 2012 dan geldt nog dat,, als binnen een periode aximaal vijf jaar meer van maximaal nkomdan vijff arbeidsovereenk arbeidsovereenkomor bepaalde sten voor aar hebben tijd elkaar lgd met opgevolgd pozen van tussenpozen eer dan drie niet meer en, de laatste maanden, overeenkomst arbeidsovereenkomst vast is. Een direct voorafgaande uitzendrelatie wordt hierbij in de keten meend. Meerdere voorgerekend. de uitzendovereenafgaande n tellen verder niet komsten mee in de keten; in totaal n alle uitzendoverworden msten slechts als één eenkomsten schakell in de keten van overeenkomsten arbeidsovereenkomsten uwd. beschouwd. Heb je na 1 april 2012 een vierde, vijfde of zesde overeenkomst arbeidsovereenkomst paalde tijd van voor bepaalde we werkgever de nieuwe ekend, dan is deze ondertekend, overeenkomst arbeidsovereenkomst bepaalde tijd. De voor onbepaalde overeenkomst kan arbeidsovereenkomst kgever dan pas opde werkgever zeggen, nadat hij een >

Eleonore Hoogenhout: “Als je een nieuwe arbeidsovereenkomst met slechtere arbeidsvoorwaarden krijgt en je twijfelt of het aanbod passend is, neem dan contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum.”


22 Wais Shirbaz: “De nieuwe werkgever mag zelf bepalen wie hij een arbeidsovereenkomst aanbiedt. Dat kan betekenen dat je collega’s er wel een krijgen en jij niet.”

ontslagverg ontslagvergunning van het UWV We erk r bedrij heeft gekregen. Werkbedrijf Ben je vóór 1 april 2012 in dienst ge getreden en is de a arbeidsovereenkomst m de nieuwe werkgemet ve ver jouw zesde arbeidsovereenk overeenkomst voor bepaalde tijd, of zijn e er meer dan vijf jaar verstrrek e en dan is de arbeidsverstreken, overee eenko overeenkomst met de nieuwe werkgeve een arbeidsovereenwerkgever komst voor onbepaalde tijd. ge Ook in dit geval geldt dat de nieuwe werkg werkgever een ontslagverva an het h UWV Werkbedrijf gunning van moet hebben o om je te kunnen ontslaan.

Recreatie In de cao recreatie staat dat in een periode van zes jaar maximaal vier arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd kunnen worden aangegaan. De vijfde arbeidsovereenkomst is er dan een voor onbepaalde tijd, oftewel dat is een vast contract. Bij bedrijven met een seizoensmatig karakter kunnen maximaal drie arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd per jaar worden afgesloten, zonder dat er sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Ben je langer dan zes jaar in dienst of is de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever jouw vijfde arbeidsovereenkomst binnen zes jaar in een bedrijf met een niet-seizoensmatig karakter, dan geldt de arbeidsovereenkomst met de nieuwe werkgever als vast. De nieuwe werkgever kan je alleen ontslaan als hij een ontslagvergunning van het UWV Werkbedrijf heeft.

Het Resultaat De heer Van Duin is sinds 2003 in dienst bij een horecabedrijf. Dit jaar gaat he het bedrijf failliet en zorgt het UWV voor de loondoorbetaling. Maar als men meneer Van Duin de eindafrekening krijgt, ziet hij dat het UWV een bedrag inhoudt omdat hij te veel vakantiedagen zou hebben opgenomen. Dat klopt klo volgens meneer Van Duin niet en hij schakelt ons in om dit terug d draaien.

Door tegenvallende bedrijfsresultaten kan de werkgever van meneer Van Duin in de loop van dit jaar de rekeningen van zijn leveranciers niet meer betalen. De leveranciers vragen het faillissement bij de rechtbank aan en de rechtbank spreekt het faillissement uit. Ook benoemt de rechtbank een curator. Vervolgens vindt tussen meneer Van Duin en de curator een gesprek plaats, waarna de curator de arbeidsovereenkomst opzegt, waarbij hij de maximale opzegtermijn van zes weken aanhoudt. Omdat meneer Van Duin vanaf 1 juni geen loon had ontvangen, heeft het UWV de loondoorbetalingsplicht overgenomen voor de periode van 1 juni tot het einde van de opzegtermijn. Meneer Van Duin ontvangt van het UWV ook een eindafrekening van zijn vakantierechten. Op de specificatie van deze eindafrekening ziet hij dat het UWV een bedrag van

ongeveer € 600 inhoudt, waarbij staat dat hij tijdens het dienstverband te veel vakantiedagen zou hebben opgenomen. Meneer Van Duin neemt contact met ons op, want hij weet niets af van te veel opgenomen vakantiedagen. Wij maken bezwaar, omdat de werkgever verantwoordelijk was voor het inplannen van vakantiedagen. Wanneer een werkgever verantwoordelijk is voor het inplannen van vakantie en hij bij het inplannen van te veel vakantiedagen geen afspraak met de werknemer maakt over het inhalen of verrekenen van die vakantiedagen, dan mag de werkgever, of in dit geval het UWV, bij het einde van het dienstverband niet de te veel opgenomen vakantiedagen verrekenen. Het UWV verklaart het bezwaar gegrond en betaalt het ingehouden bedrag aan meneer Van Duin uit. |


23

Tekst Aafke Jochems Beeld o.a. onze fotografen in de regio

Jubilarissen in het zonnetje gezet

Al 66 jaar lid!

Net voor en na de zomer hebben we onze jubilarissen weer in het zonnetje gezet in alle regio’s. Leden die minstens 25 jaar lid zijn, maar ook vele die al langer lid zijn. Zoals de 92-jarige heer Doorson uit de regio West, van wie we dachten dat hij 60 jaar lid was, maar dat blijkt volgens zijn eigen informatie al 66 jaar te zijn! Op deze pagina een impressie van de dagen in de verschillende regio’s. Meneer Doorson zien we in Volendamse kledij op de voorgrond, met fuik in de hand. Regio Midden

Regio Zuid Oost

Regio Oost

Regio Zuid West


24

Tekst Frank Jansen Beeld P&I

Op de Werkvloer: Bison Bowling Utrecht

Van bowlen een feestje maken <> Als ik om half 7 â&#x20AC;&#x2122;s avonds binnenstap, zit de dag van David er bijna op. Voordat hij weggaat legt hij de machine uit die de banen oliet en laat hij zien hoe het oliĂŤn van de acht banen gebeurt. De profbowlers, die net aankomen, moeten perfecte banen hebben voor hun wekelijkse competitie.

>

> Laura zet het werk van David voort met het restaurant voorbereiden. De nadruk ligt op steengrillen met friet en een ijsbuffet toe. Laura heeft patat gebakken en brengt het naar de tafels. Ik help mee om het ijsbuffet bij te vullen. Als ze hoort over mijn werk, vertelt ze vrolijk dat ze net een brief van het pensioenfonds heeft gekregen, omdat ze met pensioen opbouwen is begonnen.

>

> Terwijl Laura bij een tafel de bestellingen opneemt, vult Jeroen de koelkast achter de bar bij. Hij loopt ook naar de banen toe om te vragen of bowlers wat willen drinken. Alleen niet aan de profs, want de regels schrijven voor dat ze tijdens de competitie niet bij de baan drinken. Laura en Jeroen combineren hun studie met deze allround bijbaan, want ze kunnen overal ingezet worden.


Komen we eens bij jou langs? Vinden jij en je collegaâ&#x20AC;&#x2122;s het leuk als we eens bij jullie bedrijf langskomen voor deze serie? Geef je op via redactie@fnvhorecabond.nl en wie weet sta je op deze plek in een volgende Horeca Info!

2526

Als project- en beleidsmedewerker pensioenen zet Frank Jansen zich in voor de pensioenen van werknemers in de horeca, catering en recreatie. Kijkt hij in zijn dagelijkse werk dus naar pensioenen, nu krijgt hij een inkijk in het leven van werknemers (lang) voordat ze met pensioen gaan. Op een donderdagavond helpt hij mee bij Bison Bowling in Utrecht, met gasten variĂŤrend van studenten tot en met profbowlers.

< De Magic Bowling Show gaat van start. Bedrijfsleider Anke verwisselt een witte kegel voor een roze. Als die kegel vooraan staat en alle kegels worden omgegooid, dan krijgt het team een gratis drankje. En er is op een gegeven moment meer te winnen. Wie als beste danst, krijgt een gratis drankje. En dans je op de bar, dan krijg je bonuspunten.

<>> Met afruimen, afwassen en schoonmaken houd ik me ondertussen bezig. Ook orden ik de schoenen die de gasten lukraak terugzetten, wat een bende wordt als je het niet in de gaten houdt. Anke zorgt met de DJ Magic Bowling Show dat deze avond uitdraait op een leuk feestje. De show loopt als een speer.

>

Het is bijna middernacht als ik naar huis ga. Wat een leuke ervaring! Anke heeft me voor de grap een bijbaan aangeboden, omdat ze vond dat ik zo goed had meegewerkt. Als ik het niet zo druk in mijn baan had, zou ik het nog overwegen ook. Het is fysiek wel zwaarder dan ik vooraf dacht. Je staat de hele avond op je benen en hebt geen moment rust. Ik ben positief verrast door de lol die de mensen hier in hun werk hebben. En ze maken van bowlen echt een feestje. |


26

Vereniging

www.fnvhorecabond.nl www.fnvhoreca.nl

www.fnvcatering.nl www.fnvrecreatie.nl

Waar bereik ik de bond? FNV Horecabond, waaronder FNV Horeca, FNV Catering en FNV Recreatie vallen, is op werkdagen van 09.00 tot 17.00 uur bereikbaar voor leden via het centrale

telefoonnummer: 0900 - 202 23 23 (€ 0,20 p/min) Met alle vragen over werk en inkomen in recreatie, catering en horeca kunnen leden op dit nummer terecht. De mensen van ons Voorlichtings- en Informatie-centrum zitten daar klaar om je vraag zo goed mogelijk te beantwoorden. Voor ingewikkelder zaken brengen zij je in contact met juridisch medewerkers, WAO-begeleiders en andere specialisten. Via dit telefoonnummer kun je ook nieuwe leden opgeven en verhuizing en/of verandering in je werksituatie doorgeven. LET OP: voor niet-leden geldt een apart telefoonnummer: 0900 - 239 10 00 (€ 0,50 p/min). De telefoonnummers van de voormalige regiokantoren van FNV Horecabond gelden niet meer.

FNV Horecabond Bezoekadres: Louis Armstrongweg 100, 1311 RL Almere Postadres: Postbus 1435, 1300 BK Almere Telefoon: 0900 - 202 23 23 (€ 0,20 p/min) E-mail: info@fnvhorecabond.nl Website: www.fnvhorecabond.nl

Het hoofdbestuur van FNV Horecabond is bereikbaar via: FNV Horecabond t.a.v. het hoofdbestuur Louis Armstrongweg 100, 1311 RL Almere LACUO Landelijke Adviescommissie Uitkeringsgerechtigden en Ouderen: Gerrit Kogelman, (0541) 51 23 96.

Vertrouwenspersonen Eric Vermaas (06 - 22 10 64 89) en Marijke Brands (06 - 52 34 27 16) zijn vertrouwenspersonen en leden kunnen hen bellen als ze een probleem hebben met de bond (dus niet voor problemen op je werk!). |

NIEUW eigen accountpagina op website Als lid van FNV Horecabond kun je vanaf nu je persoonlijke zaken snel en makkelijk regelen op je eigen accountpagina. Ga naar www.fnvhorecabond.nl en kies jouw sector. Vervolgens kun je je met een aantal persoonlijke gegevens eenvoudig registreren. Ben je al geregistreerd? Dan kun je rechtsbovenin op de website inloggen met je e-mailadres en wachtwoord.

Bewijs van vakbondscontributie

Wijzigen persoonlijke gegevens

FNV Horecabond heeft in de cao’s een fiscale regeling afgesproken, waardoor je ongeveer 40% vakbondscontributie kunt terugvragen via je werkgever. Je werkgever heeft hiervoor een bewijs van vakbondscontributie nodig. Dat kun je vinden op jouw eigen accountpagina.

Zijn je persoonlijke gegevens op je accountpagina up-to-date? Zo nee, wijzig ze zelf, waardoor wij je nog beter op de hoogte kunnen houden. Vragen over je accountpagina of de registratie? Neem contact op met ons Voorlichtings- en Informatiecentrum. |

WIJ EEN NIEUW LID jij € 15,Gelukkig ben jij al lid van onze vakorganisatie. Maar we zijn er ook voor jouw collega’s. Want hoe meer leden, hoe sterker we staan. Wil jij dat jouw collega’s ook profiteren van de voordelen van het lidmaatschap? Vertel ze dan over onze vakorganisatie. Je collega, familielid of vriend(in) die ook in de horeca, catering of recreatie werkt, kun je lid maken door de kaart in te vullen die je in deze Horeca Info vindt. Of ga naar de website van jouw sector. Voor ieder lid dat jij voor ons werft, ontvang je € 15,-. Je mag zelf kiezen waaraan je dit bedrag besteedt: • VVV irischeque ter waarde van € 15,• Een donatie aan Stichting Resto vanHarte De actie loopt tot en met 31 december 2012. Wij bellen ieder lid dat jij werft persoonlijk na. Je hebt een lid geworven als hij of zij toestemming heeft gegeven en wij de contributie hebben ontvangen. | Door FNV Horeca-lid Eveline Rotteveel is Kristian van Heuveln lid geworden: “Ik zou het zo weer aan een collega aanraden.”


27 Colofon

Contributie 2012 nummer 6, 2012

HoReCa

Info

In de horeca met voornamelijk jonge werknemers lijkt iemand van 45-plus al oud. Jammer, want zij kunnen veel betekenen voor het vak, zoals ook Wibo de Vries vertelt.

Nieuwe cao horeca!

Zeker!     € 14,80 p/m Met dit pakket kom je nooit voor verrassingen te staan wanneer het om je werk en inkomen gaat. Je krijgt, naast alle diensten uit het basispakket, gratis juridische hulp, ook als advocaten en rechters je pad kruisen.

Basis+          € 9,60 p/m Voor iedereen die graag wat meer zekerheid inbouwt. Naast onze gratis diensten uit het basispakket en schriftelijk advies van het Voorlichtingsen Informatiecentrum, kun je juridische specialisten van Stichting Right4You tegen een gereduceerd uurtarief (€ 95,- excl. btw) inschakelen als je die nodig hebt. Dat is goedkoper dan een advocaat.

Meer op pagina 6 & 7.

Horeca Info is een uitgave van Stichting FNV Pers in samenwerking met de FNV Horecabond: Louis Armstrongweg 100, Postbus 1435, 1300 BK Almere Telefoon: 0900 - 202 23 23 (€ 0,20 p/min) Fax: (036) 536 33 97 E-mail: redactie@fnvhorecabond.nl Website: www.fnvhorecabond.nl

Oplage: 24.500

Nummer: 6 / 2012 ISSN 0166-0624 Hoofdredactie: Ben Francooy Eindredactie: Aafke Jochems Correctie: Evelyn Jongman Beeld voorpagina: Mechteld Jansen Beeld achterpagina: Ineke Oostveen Ontwerp: Angema Romijn, Romijn Design, IJsselstein Prepress en druk: Van der Weij B.V. Grafische Bedrijven, Hilversum

Basis           € 6,50 p/m De basis voor iedereen die het belangrijk vindt collectief vertegen-woordigd te zijn. Als lid heb je inspraak in de cao. Heb je algemene vragen over werk of inkomen, dan kun je terecht bij het Voorlichtings- en Informatiecentrum. Thuis ontvang je 7x per jaar Horeca Info en je kunt gebruik maken van gratis belastinghulp. Daarnaast ontvang je korting op je ziektekostenverzekering en krijg je korting op producten en diensten. Heb je juridische hulp nodig, dan kun je Stichting Right4You inschakelen tegen een uurtarief van € 105,- per uur excl. btw.

De contributie wordt maandelijks door middel van een automatische incasso afgeschreven. Zonder schriftelijke opzegging aan de ledenadministratie wordt het lidmaatschap automatisch verlengd. FNV Horecabond, t.a.v. ledenadministratie, Postbus 1435, 1300 BK Almere.

Let op: ben je leerling, dan hebben wij twee lidmaatschapspakketten speciaal voor leerlingen. Kijk op onze website voor meer informatie. Aansluitende rechtshulp vanaf € 8,21 per maand Samen met ARAG Rechtsbijstand hebben we een rechtsbijstandsverzekering ontwikkeld die aansluit bij de rechtshulp uit je lidmaatschap met onder andere een lage premie, geen eigen risico en dekking op de gebieden verkeer, wonen en consument. Op deze manier ben je volledig aanvullend verzekerd. En dat scheelt in de kosten.

Verras je collega met twee gratis nummers van de Horeca Info

Te oud voor de horeca? Welnee!

Wij bieden verschillende lidmaatschapspakketten, zodat er altijd een pakket is dat bij je past. En wist je dat je contributie fiscaal aftrekbaar is, zodat je jaarlijks minimaal 40 procent terug kunt krijgen via je werkgever? Hierdoor betaal je minder contributie.

De lidmaatschapspakketten zijn ongeacht leeftijd, aantal uren dat je werkt en werksituatie. Wil je veranderen van pakket dan kan dat alleen per 1 januari van elk jaar en dat moet je ruim voor die datum schriftelijk aan onze ledenadministratie hebben gemeld, zie adres onderaan. Leden die voor 1 oktober 2010 lid zijn geworden van FNV Horeca of FNV Catering betalen maandelijks een contributie die afhankelijk is van het aantal uren dat je werkt en je leeftijd. Op de websites www.fnvhoreca.nl en www.fnvcatering.nl vind je de bedragen.

Vind je het ook hoog tijd dat je collega kennismaakt met FNV Horecabond? Dan is dit de gelegenheid. Meld je collega aan en hij of zij ontvangt gratis twee nummers van de Horeca Info. Daarmee verplicht je je collega tot niets; het enige wat we doen is hem of haar vragen lid te worden. Geen behoefte? Geen probleem. Wel interesse? Dan schrijven we je collega graag in als lid. Samen staan we sterker! Mijn naam: Mijn lidnummer:

Abonnement voor niet-leden: € 30,- per jaar. Opgeven via 0900 - 202 23 23 (€ 0,20 p/min)

Ik meld aan Naam:

Advertentietarieven: hele pagina € 2000,-, halve pagina € 1200,-, kwart pagina € 625,-, zesde pagina € 425,-.

Postcode en woonplaats:

Advertenties dienen drukklaar aangeleverd te worden. |

Stuur de bon naar FNV Horecabond, Antwoordnummer 1626, 1300 WE Almere. Een postzegel is niet nodig.

Adres:

Telefoonnummer:


Voorstellen

Ester Tielen Functie: Opleiding: Hobby’s:

assistant financial controller en OR-voorzitter bij Landgoed Duin & Kruidberg in Santpoort. hoge hotelschool Maastricht, aangevuld met trainingen en cursussen op het gebied van leiderschap en coaching, nu bezig met cursus boekhouden. koken, hardlopen en reizen.

Hoewel met de vakbeweging opgegroeid – haar vader werkt bij FNV Bondgenoten – was lid worden geen verplichting, maar een eigen keuze: “In de horeca zijn afspraken niet zo duidelijk als in andere sectoren. Er is een grijs gebied en dan is een vakbond

erg belangrijk. De bond houdt me op de hoogte via de Horeca Info en de site. En als ik bel, krijg ik snel antwoord. In juni heb ik deelgenomen aan het OR-platform, want dit jaar ben ik OR-voorzitter geworden. Erg leuk en boeiend om buiten m’n eigen vakgebied me beleidsmatig in te zetten.

Bovendien, als je niets doet, gebeurt er ook niets. Daarom is het zo jammer dat weinig mensen lid zijn. Samen bereik je gewoon veel meer!” Wil jij de volgende keer op deze plaats vertellen waarom je lid bent? Meld je aan via redactie@fnvhorecabond.nl. |

Horeca Info 6  

Horeca Info 6