Page 114

περίπτωση της Πανεπιστημίου η δυτική της πλευρά είναι σκιασμένη τις περισσότερες ώρες της ημέρας. 57 Μέσα από την καταγραφή των πεζών σε ορισμένο χρονικό και τοπικό πλαίσιο και την διαγραμματική αποτύπωση της σκιάς στους χώρους αυτούς, παρατηρήθηκε ότι οι άνθρωποι προτιμούν τις σκιασμένες περιοχές για την κίνηση και τη στάση τους. Βέβαια, παράγοντες όπως οι χρήσεις γης, η θέαση, οι συνδετικοί άξονες, τα σημαντικά κτίρια κ.α. επηρεάζουν κι ενίοτε ακυρώνουν την παραπάνω γενική αρχή.

Διαγράμματα Από τη συγκριτική μελέτη της καθημερινής ζωής στις τέσσερις χωρικές ενότητες της Πανεπιστημίου προκύπτει ότι η πλατεία Συντάγματος και ο πεζόδρομος της Κοραή προσελκύουν περισσότερες ανθρώπινες δραστηριότητες σε σχέση με την πλατεία Ομόνοιας και την πλατεία Δικαιοσύνης. Βέβαια, η κλίμακα των αστικών ενοτήτων διαφέρει, και συνεπώς, προκειμένου τα αποτελέσματα της καταγραφής να είναι άμεσα συγκρίσιμα, θα πρέπει οι δραστηριότητες να αναχθούν στη μονάδα επιφάνειας της εκάστοτε πλατείας. Ωστόσο, και από την αναγωγή αυτή αναμένονται τα ίδια αποτελέσματα. Ο χάρτης και τα διαγράμματα που ακολουθούν ουσιαστικά μαρτυρούν το βαθμό οικειοποίησης των τεσσάρων αστικών ενοτήτων από το πεζό, καθώς καταμετρήθηκαν (ποσοτικά) οι ανθρώπινες δραστηριότητες – σύντομη, πρωτεύουσα ή δευτερεύουσα στάση- . Από τα γραφήματα προκύπτει ότι στη πλατεία Συντάγματος καταγράφηκε μεγάλο ποσοστό ανθρώπων που στέκονταν ή κάθονταν σε παγκάκια (πρωτεύουσα στάση) και σε καφέ. 58 Στον πεζόδρομο της Κοραή, υπάρχει απόλυτη ισορροπία μεταξύ των ανθρώπων που επιλέγουν την πρωτεύουσα και τη δευτερεύουσα στάση, ενώ εξαιτίας της υψηλής συγκέντρωσης χρήσεων εστίασης, πολλοί είναι οι άνθρωποι που καταμετρήθηκαν να κάθονται στα καφέ και στα εστιατόρια. Ακόμη, τα γραφήματα των δραστηριοτήτων στην πλατεία Δικαιοσύνης αγγίζουν τον άξονα των x – μηδενικές καταμετρήσεις-, ωστόσο οι ελάχιστοι άνθρωποι που παρατηρήθηκαν, στέκονταν ή ξάπλωναν στα φυτεμένα τμήματα της πλατείας. Τέλος, η κυρίαρχη στατική δραστηριότητα στην πλατεία Ομόνοιας είναι η δευτερεύουσα, παρατήρηση που προκύπτει αυτονόητα καθώς απουσιάζουν στοιχεία του χώρου που προορίζονται για πρωτεύουσα στάση, ενώ οι λιγοστοί χώροι εστίασης δεν προσφέρονται για μακρά παραμονή.

57

Μάλιστα, στην πρόταση της πεζοδρόμησης της Πανεπιστημίου προτείνεται η τοποθέτηση της γραμμής του τραμ στη δυτική παρειά της οδού έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η προστασία από τον ήλιο σε όσους περιμένουν το συρμό και ελεγχόμενη έκθεση στον ήλιο σε μεγαλύτερη έκταση σε όσους επιλέξουν την αναψυχή στο ανατολικό τμήμα. Σ’ αυτό το τμήμα είναι συγκεντρωμένα σήμερα και τα περισσότερα καταστήματα αναψυχής και εμπορικής εξυπηρέτησης του κοινού. Τουρνικιώτης Π., Μωραΐτης Κ., Χανιώτου Ε. – RE-Think-Athens: Η ανασυγκρότηση του κέντρου με άξονα την Πανεπιστημίου, Ερευνητικό πρόγραμμα ΕΜΠ-ΥΠΕΚΑ 58 Η καταμέτρηση των ανθρώπων που στέκονται ή κάθονται στην πλατεία Συντάγματος πραγματοποιήθηκε την περίοδο που το κίνημα των Αγανακτισμένων έδινε το παρών καθημερινά στο Σύνταγμα. Συνεπώς, η μεγάλη διαφορά που παρατηρείται μεταξύ του γραφήματος του Συντάγματος και των υπολοίπων τριών, δεν αποτελεί αντιπροσωπευτική εικόνα της πραγματικότητας. Οι αριθμοί σε κανονικές συνθήκες τείνουν να προσεγγίσουν τους αντίστοιχους του πεζόδρομου της Κοραή, δεδομένου όμως της κλίμακας της πλατείας και της κομβικής της θέσης στον αστικό ιστό εξακολουθούν να είναι μεγαλύτεροι.

114

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο δημόσιο χώρο_Αστικά κενά στον άξονα της Πανεπιστημίου  

Η παρούσα διάλεξη αφορά στη μελέτη του συσχετισμού του δημόσιου χώρου της πόλης με την καθημερινή ζωή σε αυτήν. Η ανάλυση στηρίζεται στην πα...

Advertisement