Page 110

Συμπεράσματα Παρατηρήθηκε ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων στέκεται σε σημεία περιμετρικά της πλατείας. Η στατική αυτή δραστηριότητα δίνει την αίσθηση της επιλογής σύντομων στάσεων, πιθανόν και υποχρεωτικών. Ελάχιστοι είναι εκείνοι που επιλέγουν να καθίσουν, και μάλιστα σε στοιχεία του χώρου που προορίζονται για πρωτεύουσα Μικροπωλητές 350 στάση, κυρίως γιατί αυτά απουσιάζουν. Οι χρήσεις των 300 Πρωτεύουσα στάση μετώπων των οικοδομικών 250 τετραγώνων αιτιολογούν την 200 ύπαρξη εμπορικών Δευτερεύουσα στάση δραστηριοτήτων τις πρωινές 150 ώρες, ενώ το βράδυ η εικόνα Άνθρωποι που 100 αντιστρέφεται. Τα περιμετρικά στέκονται 50 πεζοδρόμια ερημώνουν και Άνθρωποι που άτομα, ως επί το πλείστον 0 κάθονται σε χώρους περιθωριακών κοινωνικών 12.00 14.30 18.00 19.30 εστίασης ομάδων, επιλέγουν να καθίσουν στα σκαλιά της πλατείας. Σύγκριση των ανθρώπινων δραστηριοτήτων σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα κατά τη διάρκεια της ίδια ημέρας , Παρασκευή 24 Ιουνίου 2011. (χάρτες 17,18,19,20,21).

Η αδυναμία συγκέντρωσης των περαστικών οφείλεται στη κλίμακα του χώρου, η οποία δυσκολεύει την οπτικοακουστική επαφή και τις συνευρέσεις ανθρώπων που κινούνται ή στέκονται πάνω του, στη γραμμική διάταξη του σε μετωπική σχέση με την Ακρόπολη, καθώς και στην απουσία προστασίας από τον ήλιο και τη βροχή. Οι δυσανάλογα μεγάλες αποστάσεις σε συνδυασμό με την απουσία στοιχείων που μπορούν να ορίσουν μικρότερης κλίμακας υποπεριοχές, δεν ευνοούν την ανάπτυξη ανθρώπινων δραστηριοτήτων. Σήμερα η Ομόνοια αποτελεί τον κατεξοχήν δημόσιο χώρο της Αθήνας που μεταβάλλεται συνεχώς με τις εκάστοτε πολιτικές, κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες του τόπου και που δεν μπορεί κανείς να τον διερευνήσει μονοσήμαντα. Πράγματι, στις μέρες μας έχει χάσει την παλιά της αίγλη, ωστόσο έχει καταφέρει να γεφυρώσει όλες τις αντιθέσεις και τις διαμάχες της αθηναϊκής κοινωνίας. Ο αστικός χώρος της Ομόνοιας αποτελεί παράδειγμα δημόσιου χώρου που περικλείει διαφορές και ιδιαιτερότητες, από τη συνύπαρξη των οποίων, ωστόσο, προκύπτουν και οι απαραίτητες δυνάμεις που τον ενεργοποιούν54. Σύμφωνα με την Μαρία Μαντουβάλου55, η Ομόνοια είναι ένας χαρακτηριστικός τόπος διασταυρωνόμενων κινήσεων και άτυπων επαφών μεταναστών και μικροαστών, δικηγόρων, φοιτητών και ανέργων, νέων και ηλικιωμένων. Όπως την χαρακτηρίζει και ο Καιροφύλας56, ο «ομφαλός της Αθήνας» είναι το σταυροδρόμι όλων σχεδόν των κοινωνικών ομάδων της. Άλλωστε, η θέση της στον αθηναϊκό χάρτη, μόνο σε μια τέτοια σύνθεση θα μπορούσε νομοτελειακά να οδηγήσει. «Είναι δε φυσικό το ότι η δυναμική αυτή σύνθεση των κοινωνικών ετεροτήτων εκφράζεται με πολεοδομική αναρχία και θύλακες υποβάθμισης στο χώρο.» 55 54

55 56

Lefebvre H. (1970)- La révolution urbaine Μαντουβάλου Μ. (1986)- Ο πολεοδομικός σχεδιασμός της Αθήνας (1830-1940) Καιροφύλα Γ. (1978) - Η Αθήνα και οι Αθηναίοι 1834 – 1934

110

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο δημόσιο χώρο_Αστικά κενά στον άξονα της Πανεπιστημίου  

Η παρούσα διάλεξη αφορά στη μελέτη του συσχετισμού του δημόσιου χώρου της πόλης με την καθημερινή ζωή σε αυτήν. Η ανάλυση στηρίζεται στην πα...

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο δημόσιο χώρο_Αστικά κενά στον άξονα της Πανεπιστημίου  

Η παρούσα διάλεξη αφορά στη μελέτη του συσχετισμού του δημόσιου χώρου της πόλης με την καθημερινή ζωή σε αυτήν. Η ανάλυση στηρίζεται στην πα...

Advertisement