Page 11

ΕΙΣΑΓΩΓΗ «Η ζωή μέσα στα κτίρια κι ανάμεσα σε αυτά, σχεδόν σε όλες τις περιπτώσεις, φαίνεται να είναι πιο ουσιαστική και πιο σημαντική από τους ίδιους τους χώρους και τα κτίρια.» Jan Gehl, Life between buildings: Using Public Space

Η σχέση του ανθρώπου με το αστικό περιβάλλον βρίσκεται σήμερα περισσότερο από ποτέ στο επίκεντρο του αρχιτεκτονικού προβληματισμού. Οι ατομικές ή συλλογικές δραστηριότητες στο δημόσιο χώρο έχουν αναδειχθεί ως το πιο αντιπροσωπευτικό δείγμα πολιτικής και κοινωνικής συνοχής ενός τόπου. Η επαναδιαπραγμάτευση των όρων σχεδιασμού των αστικών κενών με κατεύθυνση την επαναφορά της εξωστρέφειας των πολιτών αποτελεί πρωταρχικό διακύβευμα κάθε σύγχρονης πολεοδομικής προσέγγισης. Το κέντρο της Αθήνας αποτελεί ένα παλίμψηστο πολεοδομικών επεμβάσεων από την ίδρυση του νέου ελληνικού κράτους μέχρι σήμερα. Πράγματι, την τελευταία δεκαετία έχει υποστεί μεγάλες αλλαγές. Στις αρχές της δεκαετίας του 2000 ο στόχος ήταν η ανασυγκρότηση της πρωτεύουσας για την ανάληψη και διεξαγωγή των Ολυμπιακών Αγώνων. Μια σειρά έργων υποδομών καθώς και η υλοποίηση των βραβευμένων προτάσεων των αρχιτεκτονικών διαγωνισμών άλλαξαν την εικόνα της πόλης. Η πολιτεία μέσω του Ρυθμιστικού Σχεδίου Αττικής1 έφερε στο προσκήνιο ζητήματα  ανάδειξης της ιστορικής φυσιογνωμίας της Αθήνας και αναβάθμισης της κεντρικής περιοχής της.  βελτίωσης της ποιότητας ζωής για όλους τους κατοίκους της και προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος  εξισορρόπησης των κοινωνικών ανισοτήτων από περιοχή σε περιοχή  διεύρυνσης των επιλογών κατοικίας και εργασίας, αναψυχής και ψυχαγωγίας σε κάθε περιοχή της Πρωτεύουσας  ποιοτικής αναβάθμισης κάθε γειτονιάς και προστασίας των περιοχών κατοικίας από οχληρές λειτουργίες και χρήσεις. Το ΡΣΑ ενσωμάτωσε ένα σύνολο στόχων και στρατηγικών με κύριο στόχο μητροπολιτικές παρεμβάσεις, δηλαδή προγράμματα αστικής αναβάθμισης, ανάπλασης ή χωρικής αναδιάρθρωσης πολυτομεακού χαρακτήρα σε ζωτικές εκτάσεις του αστικού ιστού2 με επιπτώσεις στην ανάπτυξη της περιφέρειας της Αττικής, την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής και την χωρική συνοχή. Μια σειρά πρωτοβουλιών που αφορούσαν στην ενοποίηση των αρχαιολογικών χώρων, στην επιστροφή της κατοικίας στο κέντρο της πόλης, στις αστικές αναπλάσεις κεντρικών πλατειών, στον

1

Το ΡΣΑ έχει μέχρι σήμερα υποστεί ορισμένες περιορισμένης έκτασης τροποποιήσεις, χωρίς αλλαγή των στόχων του. Οι σημαντικότερες τροποποιήσεις/συμπληρώσεις έγιναν: i.με το Νόμο 1955/91, με τον οποίον χωροθετήθηκε ο νέος Αερολιμένας στα Σπάτα καθώς και άλλα μεγάλα έργα μεταφορικής υποδομής, και ii.με το Νόμο 2730/99, με τον οποίον χωροθετήθηκαν και εντάχθηκαν στο σύστημα μεγάλων πόλων υπερτοπικής σημασίας του ΡΣΑ οι Ολυμπιακές εγκαταστάσεις και τα έργα υποστήριξης τους. 2 όπως παραγωγικές ζώνες (λειτουργούσες ή απαξιωμένες ή υπό ανάπτυξη), περιοχές σε γειτνίαση ή σε ακτίνα επιρροής σημαντικών μεταφορικών υποδομών ή μεταφορικών κόμβων, δημόσιες εκτάσεις υπό αναμόρφωση ή αλλαγή διαχειριστικού καθεστώτος, παράκτιες ή παραποτάμιες ζώνες, περιαστικές φυσικές ζώνες ειδικού χαρακτήρα ή μητροπολιτικά πάρκα ή υπερτοπικοί πόλοι αναψυχής, πολιτισμού, αθλητισμού που προσφέρονται για την εφαρμογή προγραμμάτων μητροπολιτικού χαρακτήρα και στρατηγικής σημασίας

11

Οι ανθρώπινες δραστηριότητες στο δημόσιο χώρο_Αστικά κενά στον άξονα της Πανεπιστημίου  

Η παρούσα διάλεξη αφορά στη μελέτη του συσχετισμού του δημόσιου χώρου της πόλης με την καθημερινή ζωή σε αυτήν. Η ανάλυση στηρίζεται στην πα...

Advertisement