__MAIN_TEXT__

Page 1

Utges av Svenska FN-förbundet

Ny utredning om Dag Hammarskjölds död sidan 17

Jan Eliassons budskap till svensk FN-rörelse sidan 18

Allt om FN-förbundets kongress i Jönköping sidan 20

FN:s fältarbete Långsiktig kamp för en bättre värld

3/2012

Profile for Svenska FNförbundet

Världshorisont nr 3/12, tema FN:s fältarbete  

FN:s fältarbete är temat för nya numret av Världshorisont. Merparten av FN:s arbete sker på det så kallade fältet, långt ifrån storpolitik o...

Världshorisont nr 3/12, tema FN:s fältarbete  

FN:s fältarbete är temat för nya numret av Världshorisont. Merparten av FN:s arbete sker på det så kallade fältet, långt ifrån storpolitik o...

Advertisement