Page 1

BÜLTEN FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE— TÜRKÇE—EDEBİYAT— EDEBİYAT—SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ SAYI:3 OCAK 2012

Bir Dˆnemi Kapatırken... FMV Özel Erenköy Işık Okulları Sosyal Bilimler Bölümü olarak hazırladığımız bu bültenle ilköğre"m 6. sını%an 12. sınıfa kadar olan derslerimizle ilgili destek çalışmalarımızı, projelerimizi ve etkinliklerimizi sizlerle paylaşmak istedik. Bireyin çevresini tanıma ve anlama çabası, bu doğrultuda yapılan her türlü çalışma, dünya görüşü oluşumundaki en önemli etkendir. Bireyin önce kendisine, sonra ise yakın çevresine yönelik farkındalığı gelişimin en önemli basamağıdır. Öğrencilerimizin akademik gelişimleri ile kültürel gelişimlerinin birbirinden ayrılamayacağı, bu iki gelişim sürecinin birbirini tamamlayıcı nitelikte olması düşüncesiyle yıl boyunca çeşitli çalışmalar yapıyoruz. Her dönem sonunda yayınladığımız bültenlerle bu çalışmaları sizlerle paylaşırken inanıyoruz ki ışığımız yükselerek çoğalacak. Işık ailesinin bir ferdi olmanın gurur ve mutluluğuyla sizleri sevgi ve saygıyla selamlıyorum. 126. yılımız kutlu olsun… Yağmur Gonca CERAN Türkçe-Edebiyat Sosyal Dersler Bölüm Başkanı

Bu Sayıda... Küçük Prens Projesi İçin Çiçek Dikimi

2

Söyleşi/Toprak IŞIK

9

Benim Gezegenim

2

Söyleşi/Orhan KOLOĞLU

9

Kitap Sohbetleri

3

100. Yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu Sergisi

10

Cumhuriyet Kartları

3

Tüyap Kitap Fuarı Gezisi

10

29 Ekim Sergisi

4

Cağaloğlu Gezisi

10

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı

4

Manço Evi Gezisi

11

Öğretmenler Günü Resim Sergisi

5

İtalyan MuHağı Gezisi

11

Öğretmenler Günü Kartları

5

Hidiv Kasrı Gezisi

12

İnsan Hakları Günü

6

Kız Kulesi Gezisi

12

Yeni Yıl Kartları

6

Topkapı Sarayı Gezisi

13

Münazara (Tar>şı) Kaynak Gösterme ve Ödev Hazırlama Teknikleri

7 7

Santral İstanbul Gezisi / Florya Akvaryum Gezisi

14

SAGEF (Sanko Gençlik ve Eği"m Forumu)

15

Söyleşi/Moradi KERMANİ

8

Büyük Annelerimizin Öyküsü

15

Söyleşi/Cemil KAVUKÇU

8

Panolarımız

16


2

d ETKİNLİKLERİMİZ

KÜÇÜK PRENS PROJESİ İÇİN ÇİÇEK DİKİMİ Okul projesi olarak seçilen “Küçük Prens” romanına dikkat çekmek üzere, roman kahramanının çiçeğine verdiği önemi anlamaya yönelik bir çalışmaya girişen Hazırlık A sınıN öğrencileri; okul bahçesinde, bahçıvanlarımızın da yardımıyla saksılarını düzenlediler. Romana dikkat çekmenin yanı sıra çiçek ye"ş"rmenin tadına varan ve bir saksı çiçeğinin bakımını üstlenerek sorumluluk bilincini pekiş"ren öğrencilerimiz, bu etkinliği Türk Dili ve Edebiya> Öğretmenleri Berna KARAA ile yürütüyorlar. Sınıflarını çiçeklerle güzelleş"ren Hazırlık B sınıNnın da ka>lmasıyla yıl sonunda bahçemizin bir köşesini “Küçük Prens” çiçekleri süsleyecek.

BENİM GEZEGENİM

Okul Projesi kapsamında 6. sınıf öğrencilerimiz de Küçük Prens romanını okudular. Kitabın okunmasının tamamlanmasıyla öğrencilerimizin yara>cılıklarını geliş"rmeyi ve empa" yapabilme yeteneği kazanmalarını hedefleyen Türkçe Öğretmeni Seher Neslihan ÖZER, sınıflarıyla “Benim Gezegenim” adlı çalışmayı yap>. Öğrencilerimiz kitabın kahramanının yerine geçip kendi gezegenlerini hayal eQler. Hayallerinde yaraRkları gezegenlerini şiir, yazı ve görsellerle tasarlayıp küçük bir katalog hazırladılar. Öğrencilerimizin çalışmaları sınıf panolarında sergilendi. FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


3

d ETKİNLİKLERİMİZ

KİTAP SOHBETLERİ Sosyal Bilimler Bölümü’nün geleneksel olarak her yıl gerçekleş"rdiği Kitap Sohbetleri etkinliği, Türk Dili ve Edebiya> Öğretmenleri Zeynep TEKBAŞ ve Arzu TOPRAK öncülüğünde 2011-2012 öğre"m yılının ilk döneminde de devam eQ. Bu etkinliğin yürütülmesine öğrencilerimiz ve öğretmenlerimiz ka>lımlarıyla destek verdi. Her ha%a cuma günü düzenlenen etkinlikte kitaplar üzerine sohbetler edildi, paylaşımlarda bulunuldu. Okuma sevgisi kazanan öğrencilerimiz okudukları kitaplarla ilgili duygu ve düşüncelerini arkadaşlarına ve öğretmenlerine aktarma zevkini yaşadılar. “HAYDİ PAYLAŞALIM, TARTIŞALIM!” sloganıyla bu yapıcı etkinlik kapsamında bir araya gelen grup, okur olmanın bilincine ve zevkine vardı.

KİTAP SOHBETLERİ

CUMHURİYET KARTLARI 6 ve 7. sınıf öğrencilerimiz, Cumhuriyet Ha%ası kapsamında Sosyal Bilgiler dersi için “Cumhuriyet Kartları” adlı pano çalışması yap>lar. Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Filiz ÇULLU ASPİRİN ve Kezban KICIR DERAL bu çalışmayla öğrencilerde cumhuriye"n niteliklerine dair farkındalık oluşturmayı ve cumhuriye"n önemini bir kez daha vurgulamayı hedeflediler. Öğrencilerimizin sevdikleri bir yakınlarına Cumhuriyet’in önemini anlaRkları ve en güzel dileklerini yazarak Cumhuriyet’in 88. yılını kutladıkları bu tebrik kartları Cumhuriyet Ha%ası boyunca panolarda sergilendi.

FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


4

d ETKİNLİKLERİMİZ

29 EKİM SERGİSİ Edebiyat ve Sosyal Bilimler Bölümü; Mustafa Kemal Atatürk’ün farklı alanlardaki düşüncelerini, fotoğraflarını ve Nazım Hikmet’in yazdığı Kuvayi Milliye Destanı ile Abidin Dino’nun desenlerini lisenin 1. ka>nda sergileyerek Cumhuriyet Ha%ası boyunca öğrenci ve öğretmenlerin ilgisine sunmuştur. Öğrencilerimizin imza de%erine yazdıkları mesajlar, “Bütün umudum gençliktedir.” diyen Atatürk’ü bir kez daha haklı çıkarmaktadır: “Bu millet için canlarını feda edenler, ‘toprakta karınca, suda balık havada kuş kadar çokturlar.’ Türk Dili ve Edebiya> Öğretmenleri Berna KARAA, Arzu TOPRAK ve Müşerref YILMAZ taraNndan hazırlanan Cumhuriyet Sergisi’ne büyük ilgi gösteren lise öğrencileri yukarıdaki dizelerin şairine “Bizler de onların bırak>ğı mirasa sahip çıkacağız.” der gibiydiler.

29 EKİM CUMHURİYET BAYRAMI 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı okulumuzda Anaokulu; İlköğre"m 1, 2 ve 3. sınıflar ile İlköğre"m 4, 5 ve 6. sınıflar olmak üzere 3 düzeyde farklı törenlerle kutlanmış>r. Türkçe Öğretmenleri Seda KEÇE, Seher Neslihan ÖZER ve Neşe SEZER CEMALİ’nin destekleriyle törene hazırlanan öğrencilerimiz “Biz Cumhuriyet Çocuklarıyız” adlı söz korosu, “Cumhuriyet Olmasaydı…” adlı drama, “Cumhuriyet Üzerine Yorumlar” adlı kısa film gibi birçok gösteri hazırladılar.

FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


5

d ETKİNLİKLERİMİZ

ÖĞRETMENLER GÜNÜ RESİM SERGİSİ “Fotoğraf meraklısı” öğrencilerimiz, ellerindeki fotoğraf makinelerinin onlara kazandırdığı yeni bakışla, hep içinde oldukları okul yaşamını bu kez “çekici” gözlerle izlediler. Çek"kleri fotoğraflarla hazırladıkları “Işıklı Okul Anıları” sergisini “okulsuz öğrencilere ve öğretmenlere” adadılar. Serginin açılışı 24 Kasım Öğretmenler Günü’nde yapıldı. Fotoğrafçılık Kulübü öğrencilerinin hazırladığı bu etkinlikte öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiya> Öğretmeni Berna KARAA sorumluluğunda okulun bütün parçaları ve ayrın>larıyla- köşkü, derslikleri, öğrencileri, öğretmenleri, bahçesi ve ağaçlarıyla- çok değerli bir bütün olduğunu öğrendiler. Acemiliğin bütün heyecanlarını taşıyarak gerçekleş"rilen bu ilk sergi, öğrencilerimizin “fotoğraf sevdalısı” olacakları izlenimini de verdiği için çok değerliydi.

ÖĞRETMENLER GÜNÜ KARTLARI Okulumuz 7. Sınıf öğrencileri, Türkçe Öğretmenleri Neşe SEZER CEMALİ öncülüğünde ders öğretmenlerine “24 Kasım Öğretmenler Günü” için küçük bir sürpriz hazırladılar. Önceden hazırlanan renkli kâğıtlarda “… Öğretmenin benim için değerlidir; çünkü…” cümlesini tamamlayan öğrencilerimiz; öğretmenlerine sevgi, övgü ve minnetlerini sunarak teşekkür eQler. Bu küçük mektupların panolarda sergilenmesiyle, bunları tesadüfen okuma Nrsa> bulan öğretmenlerimiz, heyecan ve mutluluklarını gizleyemediler. FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


6

d ETKİNLİKLERİMİZ

İNSAN HAKLARI GÜNÜ 10 Aralık İnsan Hakları Günü’nde, öğrencilerimizin bu konudaki farklındalığını ar>rmak ve onlara insan haklarıyla ilgili duyarlılık kazandırmak amacıyla Felsefe Grubu Öğretmeni Neslihan BEHRAMOĞLU ile Türk Dili ve Edebiya> Öğretmeni Berna KARAA bir etkinlik düzenlediler. Önce İnsan Hakları Bildirgesi’nin 30. maddesi lise kan"nde sergilendi. Sonrasında bütün lise öğrencileri aynı bildirgeden kendi seç"kleri bir maddeyi dolap kapaklarına asarak duyarlılıklarını gösterdiler.

YENİ YIL KARTLARI2 011 20 1 2 

  

Hazırlık ve 9. sınıf öğrencilerimiz Türk Dili ve Edebiya> Öğretmenleri Berna KARAA, Müşerref YILMAZ ve Arzu TOPRAK desteğiyle öğretmenlerine ve arkadaşlarına yeni yıl sürprizi hazırladılar. Yeni yılla ilgili iyi dileklerini yazıp renkli zarflarla sundukları kartları, üzerlerine birer isim yazarak duvarlara as>lar. Her öğrenci kendi adına hazırlanan kutlama kar>nı alarak yeni yıl sevincini yaşadı. Öğretmenlerimiz de kendi isimlerine yazılan, Nazım Hikmet şiirleri ile süslenen tebrik kartlarını alarak bu coşkuya ortak oldular. Yeni yıl okulumuzda karikatürlerin süslediği panolar, iyi dileklerin sunulduğu kartlarla mutluluk içinde karşılandı.

FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


7

d ETKİNLİKLERİMİZ

MÜNAZARA (TARTIŞI) Okulumuz 8. sınıf öğrencileri Türkçe Öğretmeni Seher Neslihan ÖZER ve Sosyal Bilgiler Öğretmeni Berrak ERTOSUN’un desteğiyle düzenlenen münazara yarışmasına ka>ldılar. “Yabancı Sermayenin Ülke Ekonomisine Yansımaları”nın tar>şıldığı münazarada öğrencilerimiz, takım ruhu içinde çalışmayı ve paylaşmayı öğrenmek, tar>şma ortamlarında uygar hareket etme bilinci kazanmak, düşüncesine dair gerçekleri araş>rmak gibi birçok kazanım edindiler. 7 ve 8. sınıf öğrencilerimizin izlediği etkinlik okulumuz öğretmenleri taraNndan da ilgi gördü.

KAYNAK GÖSTERME VE ÖDEV HAZIRLAMA TEKNİKLERİ Okulumuz Sosyal Bilgiler öğretmeni Kezban KICIR DERAL ve kütüphane öğretmeni Sevgi ARIOĞLU taraNndan yapılan “Bilimsel AraşHrma, Ödev Hazırlama, Kaynak Gösterme, AraşHrma Kaynakları ve Kullanımı” adlı sunumda, öğrencilerimizin Sosyal Bilgiler dersinde öğrenmiş oldukları bilimsel araş>rma aşamalarının önemi, uygulanması, araş>rma e"ğinin korunması, kaynak gösterme ve araş>rma araçlarını kullanma konularına dikkat çekilmiş"r. Yazılı, görsel ve online veri tabanları ve kullanımları, okulumuzun üye olduğu EBSCO programı ve nasıl kullanılacağı, okul kütüphanemizden öğrencilerimizin alabilecekleri e-kitap ve e-reader kullanımı hakkında da ayrın>lı bilgi verilmiş"r. Öğrencilerimizin proje ve ödevlerinde kullandıkları bilimsel çalışma kurallarının neden önemli olduğunun al>nın çizildiği programda, uluslararası geçerlilik ve güvenilirliğe sahip araş>rmanın temel özellikleri vurgulanmış>r. Öğrencilere dağı>lan “Araş>rma Yapma El Kitapçığı” ile bu başlıkları ve ayrın>larını başucu kaynağında bulmaları amaçlanmış>r. Aynı sunum lisede de Coğrafya Öğretmeni Tülin BABAL KOÇAK taraNndan öğrencilerle paylaşılmış>r. FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


8

d SÖYLEŞİLERİMİZ

SÖYLEŞİ / HOUSHANG MORADİ KERMANİ Okulumuz 6. Sınıf öğrencileri Türkçe Öğretmeni Seda KEÇE rehberliğinde, ünlü yazar Houshang Moradi Kermani’yi ağırladılar. Okuyacakları “TesM” adlı kitabın yazarını tanıma Nrsa> bulan öğrenciler, bu kitabı öncelikle yazarının gözünden dinlediler. Söyleşiye kendi öğrencilik yıllarını anlatarak başlayan Kermani, öğrencilere okul hayatlarını sorarak sıcak bir sohbet ortamı yaraR. Öğrencilerin kitapla ve Kermani’nin haya>yla ilgili merak eQkleri noktalara yanıt buldukları söyleşi, fotoğraf çekimi ve kitap imzalama ile son buldu. Söyleşi sonrasında öğrencilerimiz yazarın sanat anlayışı, kişiliği ve kitaplarıyla ilgili fikir sahibi oldular.

SÖYLEŞİ / CEMİL KAVUKÇU Okulumuz 7 ve 8. Sınıf öğrencileri, Türkçe Öğretmeni Neşe SEZER CEMALİ’nin düzenlediği etkinlikle, okudukları Selo’nun Kuşları adlı kitabın yazarı Cemil KAVUKÇU’yla buluştular. Söyleşiye eği"m haya>, kendisini yazarlığa iten sebepler ve yazarlık anlayışı hakkında yap>ğı açıklamalarla başlayan Kavukçu, öğrencilerimize soru-cevap ortamı tanıyarak söyleşisini sürdürdü. Etkinlik, ünlü yazarımızın öğrencilere yazar olma yolunda verdiği nasihatlerin ardından kitap imzalama ile son buldu.

FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


9

d SÖYLEŞİLERİMİZ

SÖYLEŞİ / TOPRAK IŞIK

Okulumuz 6. sınıf öğrencileri, okudukları “ Çi%çi Karıncalar Köleci Karıncalara Karşı” adlı kitabın yazarı Toprak IŞIK ile söyleşi yap>lar. Kitabı resimleyen Karikatürist Doğan GENÇSOY da söyleşide Toprak Işık’a eşlik eQ. Türkçe Öğretmeni Seda KEÇE’nin düzenlediği etkinlik, ünlü yazarın öz geçmişini içeren kısa bir sunumla başladı. Öğrencilerimiz ünlü yazara çeşitli sorular sorarak merak eQkleri birçok konuya cevap buldular. Söyleşi kitap imzalatma ve fotoğraf çekimi ile son buldu.

SÖYLEŞİ / ORHAN KOLOĞLU

Okulumuz 11 ve 12. sınıf öğrencileri, Tarih Öğretmeni Berrak ERTOSUN rehberliğinde ünlü gazeteci Doç. Dr. Orhan KOLOĞLU’nu ağırladılar. Söyleşide Osmanlı Devle"’nden i"baren başlayan modernleşme çalışmalarını, Türkiye Cumhuriye"’nde yapılan devrimleri ve bu devrimlerin günümüze etkilerini tar>şan Koloğlu tarihçi kimliğiyle gazeteci kimliğini birleş"rerek öğrencilere etkileyici bir sunum yap>. Söyleşi Koloğlu’nun öğrencilerimiz taraNndan sorulan soruları yanıtlaması ve fotoğraf çekimiyle son buldu.

FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


10

d GEZİLERİMİZ

100. YILINDA BEDRİ RAHMİ EYÜBOĞLU SERGİSİ

Fotoğrafçılık Kulübü öğrencileri, kulüp sorumlusu edebiyat öğretmenleri Berna KARAA rehberliğinde CKM “100. Doğum Yılında Bedri Rahmi Eyüboğlu”sergisine gezi düzenlediler. Ünlü sanatçının resimlerinin, yazmalarının ve şiirlerinin paylaşıldığı sergiden büyük keyif alan öğrencilerimiz, değerli sanatçımızın eserlerini yakından incelerken, fotoğraf çekme ve sergi düzenleme konusunda da bakış açısı kazandılar. Öğrencilerimizin edindikleri izlenimler ve deneyimler, yapacakları kulüp çalışmalarında onlara yardımcı olacak>r.

TÜYAP KİTAP FUARI GEZİSİ Bu yıl 12-20 Kasım tarihleri arasında otuzuncusu düzenlenen Uluslararası İstanbul Kitap Fuarı’nı farklı sınıflardan seçilen on dokuz lise öğrencimiz, edebiyat öğretmenleri Başak HASKÖSE göze"minde ziyaret eQler. Kitap okumayı alışkanlık hâline ge"ren öğrencilerimizden seçilen bu grup; gezi sırasında kitaplarla ve yazarlarıyla ilgili farklı bilgilere ulaşma, yayınevlerini tanıma, fuar alanındaki çeşitli etkinliklere ka>lma Nrsa> buldular.

CAĞALOĞLU GEZİSİ Okulumuz öğrencileri, Türk Dili ve Edebiya> Öğretmeni Zeynep TEKBAŞ rehberliğinde Cağaloğlu, Sultanahmet ve Kapalıçarşı’ya küçük bir kültür turu düzenlediler. 21 Kasım 2011 tarihinde düzenlenen geziye 11. sınıf öğrencileri ka>ldılar. Geziye ka>lan grup, edebiyat dersi müfreda> kapsamında gezi-gözlem yaparak derste işledikleri konuyu pekiş"rmeyi hedeflediler. Tanzimat ve Servet-i Fünûn Edebiya> dönemlerinin önemli mekânlarını tanımak amacıyla yola çıkan öğrencilerimiz gezi sonunda, bu dönemlerin önemli gazete ve dergilerinin basıldığı matbaaları görebilme, bu dönem sanatçılarının yaşadıkları yerleri tanıyabilme ve böylelikle mekânın, dönemin sanat anlayışı üzerindeki etkisini kavrayabilme Nrsa> buldular. FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


11

d GEZİLERİMİZ

MANÇO EVİ GEZİSİ

Okulumuz Sosyal Bilgiler öğretmenleri Kezban KICIR DERAL ve Filiz ÇULLU ASPİRİN taraNndan yürütülen Sosyal Proje Kulübü’nün bu yıl çalışmakta olduğu “Mançoloji” adlı proje kapsamında kulüp öğrencileri Kadıköy Moda’da bulunan Barış Manço Evi’ni ziyaret etmişlerdir. İlköğre"m 6 ve 7. sınıf öğrencilerimizden oluşan gezi grubu; müze incelemesi, obje ve me"n analizleri, röportaj, video izleme, fotoğraflama ve kayıt tutma gibi çok sayıda etkinliği gerçekleş"rmiş"r. Barış Manço’nun karakterini, genel özelliklerini, yaşam tarzını ve ayrın>ları yerinde görüp inceleme Nrsa> bulan öğrenciler, konuyla ilgili memnuniyet ve mutluluklarını dile ge"rmişlerdir. Bu çalışma ile öğrencilerimiz toplumsal bir karaktere ait birincil kalın>ları inceleyebilmişlerdir. Böylece, biyografik çalışma yap>kları etkinlikte okudukları bilgileri pekiş"rebilmişler, Barış Manço’nun evrensel kimliğini kanıtlarıyla kavrayarak proje amaçlarından birine ulaşmışlardır. Mançoloji adlı projelerinin sonraki bölümlerini organize etmek adına verimli bir çalışma olmuştur.

İTALYAN MUTFAĞI GEZİSİ

Dünya MuHakları ve Gastronomi kulübü öğrencileri, kulüp öğretmenleri Zeynep TEKBAŞ ve Müşerref YILMAZ rehberliğinde 2 Aralık 2011 tarihinde Vapiano adlı İtalyan restoranına “lezzet keşfi ve araş>rma turu” düzenlediler. Birinci dönem araş>rdıkları “İtalya muHağı” üzerine İtalyan şeflerle röportaj yapma ve İtalyan lezzetlerini yerinde tadabilme Nrsa> yakaladılar. Restoranın muHak bölümüne girip gözlem yapan öğrencilerimiz, araş>rmalarını fotoğraf kareleriyle de destekleyerek lezzet keşfi ve araş>rma turlarını keyifli bir şekilde tamamladılar. FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


12

d GEZİLERİMİZ

HİDİV KASRI GEZİSİ

Okulumuz Türkçe Öğretmenleri Neşe SEZER CEMALİ ve Seda KEÇE taraNndan yürütülen İstanbul Kulübü kapsamında, Hidiv Kasrı’na gezi düzenlenmiş"r. 6, 7 ve 8. sınıf öğrencilerinden oluşan gezi grubu, ziyaretleri sırasında Hidiv Kasrı’nın mimari yapısı ile günümüz mimarisini karşılaş>rma, Hidivlik makamını ve Kasır’ın yapılma sebebini öğrenme, Türkiye’nin ilk asansörünü görme, Osmanlı yemeklerini tanıma, farklı lezzetler tatma, aşçıbaşıyla tanışma ve İstanbul’da göz ardı edilen güzelliklere karşı duyarlılık kazanma Nrsa> bulmuşlardır. Kulüp öğrencileri gezi sırasında fotoğraf çekme, röportaj yapma, video ve ses kaydı alma, müze incelemesi; gezi sonrasında ise eleş"ri, gezi ve tavsiye yazısı yazma gibi birçok etkinlik gerçekleş"rmişlerdir. Bu çalışma sayesinde öğrenciler İstanbul kültürünü tanımaya yönelik önemli bir çalışma yapmanın yanı sıra; İstanbul’a ve tarihî mekânlara karşı duyarlılık ve bakış açısı kazanmışlardır.

KIZ KULESİ GEZİSİ İstanbul Kulübü öğrencileri, kulüp sorumlusu Türkçe Öğretmenleri Neşe SEZER CEMALİ ve Seda KEÇE rehberliğinde Kız Kulesi’ne gezi düzenlediler. Gezi öncesinde İstanbul’un bu önemli yapısı hakkında bilgi toplayan öğrenciler, okurken etkilendikleri efsanelerin izlerini Kule’nin mimari yapısında aradılar. Kuledeki dürbünler sayesinde etraN gözlemleme Nrsa> bulan öğrenciler; fotoğraf çekme, inceleme ve gözlem yapma, röportaj yapma gibi birçok etkinliği gerçekleş"rdiler. Üsküdar’da balık-ekmek yiyen öğrencilerimiz, motorla geç"kleri Kule’nin kafeteryasında Osmanlı macunu yerken İstanbul’un ve İstanbul’da olmanın önemini ha>rladılar.

FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


13

d GEZİLERİMİZ

TOPKAPI SARAYI GEZİSİ

7. sınıf öğrencilerimiz, Sosyal Bilgiler Öğretmenleri Kezban KICIR DERAL ve Filiz ÇULLU ASPİRİN rehberliğinde “Topkapı Sarayı İnceleme Gezisi”ne ka>ldılar. Bu geziyle, sosyal bilgiler dersi müfreda> kapsamında yer alan “Osmanlı Devle"’nin Yöne"mi” konusunun, sarayın incelenmesi ve saray kültürü hakkında bilgi edinilmesiyle daha kalıcı ve ak"f öğre"lmesi hedeflendi. 14-15 Aralık tarihlerinde düzenlenen gezide, öğrencilerin Osmanlı Devle" yöne"minin merkezini görmeleri ve dersteki bilgileri pekiş"rmeleri sağlanmış>r. Bunun yanında öğrenciler Divan-ı Humayûn’un toplandığı Kubbeal>’nı, Osmanlı hazinelerini gördüler; iç içe açılan kapıların anlamlarını öğrendiler. Bu sayede Osmanlı yöne"mi ve saray yaşamı hakkında birçok bilgiye sahip oldular.

FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


14

d GEZİLERİMİZ

SANTRAL İSTANBUL GEZİSİ Okulumuz 9. sınıf öğrencileri, Coğrafya Öğretmeni Tülin BABAL KOÇAK ve HaMce ÇEVİK rehberliğinde “Santral İstanbul İklim Değişikliği Sergisi”ne gezi düzenlediler. Coğrafya dersi müfreda>nda yer alan “İklim Bilgisi” ünitesini pekiş"rmek amacıyla yola çıkan öğrencilerimiz geziye, iklim değişikliği ile ilgili terimleri öğrenerek başladılar. Öğrencilerimize küresel ısınmanın tarihsel süreçteki seyri ve ısınmanın nedenleri rehber taraNndan anla>ldı. Sergide dünyanın günümüzdeki durumunu yansıtan bazı maketler, interak"f görseller, resimler ve bunlara ait açıklamalar bulunmaktaydı. Öğrencilerimiz taraNndan büyük ilgi gören gezi, verimli bir şekilde son buldu.

FLORYA GEZİSİ Okulumuz 11. sınıf öğrencileri Coğrafya dersi müfreda>nda yer alan “Biyoçeşitlilik” konusu ile ilgili gözlem yapmak için öğretmenleri HaMce ÇEVİK ve Tülin BABAL KOÇAK rehberliğinde Florya Akvaryum Tesisleri’ne gezi düzenlediler. Öğrenciler tesiste rehber eşliğinde önemli ekosistemlere ait canlı türleri ve yaşam alanlarının özellikleriyle ilgili bilgiler aldılar. Bazı yaşam alanlarının birebir örneğinin yapıldığı tesiste, öğrenciler derste öğrendikleri bilgileri dokunarak inceleme ve gözlemleme Nrsa> buldular.

FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


15

d KATILIMLAR

SAGEF (Sanko Gençlik ve EğiMm Forumu) 17.12.2011-20.12.2011 tarihleri arasında Gaziantep’te SANKO Okulları’ nın ev sahipliği yap>ğı SAGEF (Sanko Gençlik ve Eği"m Forumu) düzenlenmiş"r. Bu etkinliğe okulumuz 11. sınıf öğrencilerinden Begüm Kaptan, Yağmur Gencer, Işıl Deniz Atabay, Melis Okur, Nisan Atalay, Asena Sadıker, Tilbe Sözübir, İdil Uzun ka>ldı. Düzenlenen bu etkinlikte öğrencilerimiz, oluşturulan komitelerde tar>şma gruplarına ka>larak kendilerini ifade eQkleri insan hakları, Avrupa Birliği, Kıbrıs sorunu gibi önemli konular üzerinde çalış>lar. Öğrencilerimizin ilgili konulara yönelik olarak hazırladığı raporlar bir kitapçık hâline ge"rilerek TBMM’ye gönderilmiş"r. Bu etkinlikte öğrencilerimize Tarih Öğretmeni Aylin ÇETİNBAĞ rehberlik eQ.

BÜYÜK ANNELERİMİZİN ÖYKÜSÜ Sosyal Bilgiler Öğretmeni Kezban KICIR DERAL, ilköğre"m 6. sınıflarda yürütmüş olduğu “Büyük Annelerimizin Öyküsü: Tarihsel Süreçte Türk Kadını” adlı çalışmasını Enka Okulları’nda yapılan 15. Sonbahar Öğretmen Sempozyumu’nda meslektaşlarıyla paylaşmış>r. Deral, öğrencilerin gerçekleş"rdiği işbirlikçi öğre"me dayalı yapılan sınıf içi gazete çalışmasının önhazırbulunuşluk, uygulama ve değerlendirme süreçlerini açıklamış>r. Deral sunumunda, öğrencilerin süreçte gerçekleş"rdiği “kanı> sorgulama, tar>şma, hikayeleş"rme, dönemlere ait karikatürlerde ikonografik yorumlama, empa", yara>cı yazma, tarihsel düş gücünü kullanarak çizimler yapma” gibi ak"f öğrenme çalışmalarını ortaya koyan öğrenci ürünlerinin analiz ve değerlendirme sonuçlarını paylaşmış>r. Sunum birçok özel okul öğretmeni taraNndan ilgiyle takip edildi.

FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012


16

d PANO ÇALIŞMALARIMIZ 6, 7, 8. SINIF TÜRKÇE DERSİ PANOLARI “Kitap TanıHmları” “Biz Cumhuriyet Çocuğuyuz” (29 Ekim) “2011 Evliya Çelebi Yılı” “Öğretmen Çiçekleri” (24 Kasım) “Öğretmenim Benim İçin Değerlidir. Çünkü…” “126 Işık Yılı” (14 Aralık) 6, 7. SINIF SOSYAL BİLGİLER DERSİ PANOLARI “Ders TanıHm Panosu” “Cumhuriyet Kartları” (29 Ekim) “Kültürümüzün Yapı Taşları: Mevlâna, Yunus Emre, Nasreddin Hoca” “Haritada Kaybolmak” (Kitap Etkinliği) “126 Yıla Tanıklık ETk” (14 Aralık) 8. SINIF İNKILAP TARİHİ DERSİ PANOLARI “Ders TanıHm Panosu” “Her İnsan Değerlidir” “29 Ekim” “Ya İsMklal Ya Ölüm” “Işıklı Portreler” “Performans Görevi” (Vatandaşlık ve Demokrasi Eği"mi) HAZIRLIK, 9, 10 VE 11. SINIF TÜRK EDEBİYATI VE DİL ANLATIM DERSİ PANOLARI “26 Eylül Dil Bayramı” “Küçük Prens” “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı” “KaUa’yı Anlamak” ve Dönüşüm” “Kitap Sohbetleri” “126. Yıl” Panosu (14 Aralık) “Yeni Yıl” HAZIRLIK, 9, 10 VE 11. SINIF FELSEFE DERSİ PANOLARI “Cehalet Mutluluk mudur?” “İnsan Hakları” 11. SINIF TARİH DERSİ PANOLARI “Gaziantep SAGEF (Gençlik EğiMm Formuna KaHlım)” FMV ERENKÖY IŞIK OKULLARI TÜRKÇE-EDEBİYAT-SOSYAL DERSLERİ BÜLTENİ

SAYI:3

OCAK 2012

Bülten Ocak 2012  

FMV Özel Erenköy Işık Okulları Türkçe-Edebiyat-Sosyal Dersler

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you